Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut KRYSP

KRYSP II, projektisivut

KRYSP, projektisivut

KRYSP WMS tasot
KRYSP WFS kohdeluokat

Metatietoselvitys, 28.1.2011 (PDF)
Kokoavan tietopalvelun vaatimusmäärittely, 20.12.2010 (PDF)
Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisun vaatimusmäärittely, 16.6.2010 (PDF)
KRYSP testiaineistot

Kuntaliiton suositukset 18.10.2011

Rajapintojen käyttöönotto, ohjeistus kunnille 30.12.2011 (PDF)

    Liite 1 Rajapintatoteutukset järjestelmätoimittajittain

KuntaGML

Projektisivut, uusin versio 1.2.0 (päivitetty 18.8.2009)
Tietopalvelutoiminnallisuuden määrittely, versio 1.3

Projektikunnat (198)Nosto Consulting Oy