Kuntaliiton suositukset


18.10.2011


Kunnan paikkatietopalvelurajapinta


Suositusteksti

Liite A Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite C Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite E Kunnan ympäristötoimen tietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite F Opaskartan ja siinä esitettävien palveluiden mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite G Osoitetiedon mallinnus tiedonsiirtoa varten


Teknisen- ja ympäristötoimen paikkatietopohjaiset asiointipalvelut


Suositusteksti

Liite 1 Vaatimustaulukko: Palautteet, mielipiteet, muistutukset ja valitukset -palvelu

Liite 2 Vaatimustaulukko: Luvat ja ilmoitukset -palvelu

Liite 3 Vaatimustaulukko: Hakemuspalvelu

Liite 4 Käyttötapauskuvaus: Palautteen antaminen

Liite 5 Käyttötapauskuvaus: Palaute kadun päällystevauriosta

Liite 6 Käyttötapauskuvaus: Rakennusluvan ennakkokäsittely

Liite 7 Käyttötapauskuvaus: Rakennusluvan hakeminen

Liite 8 Käyttötapauskuvaus: Rakentamisen aikainen toiminta

Liite 9 Käyttötapauskuvaus: Kiinteistötoimitushakemus

Liite 10 Prosessikaavio: Palautepalvelu

Liite 11 Prosessikaavio: Luvan ennakkokäsittely

Liite 12 Prosessikaavio: Luvan hakeminen

Liite 13 Prosessikaavio: Rakentamisen aikainen toiminta

Liite 14 Prosessikaavio: Kiinteistötoimitus

Liite 15 Rautalankakuvat: Palaute

Liite 16 Rautalankakuvat: Luvat ja ilmoitukset

Liite 17 Rautalankakuvat: Hakemukset

 

Skeemat xml/gml-muodossa

Palaute

Toimitushakemus

Tonttihakemus

Yleisen alueen käytön lupa

Yhteiset suositukset

 

Skeemat html-muodossa

Palaute

Toimitushakemus

Tonttihakemus

Yleisen alueen käytön lupaKarttaliittymä


Suositusteksti

Liite 1 Vaatimustaulukko: Perusperiaatteet karttakäyttöliittymälle

Liite 2 Vaatimustaulukko: Erillinen karttakäyttöliittymä

Liite 3 Vaatimustaulukko: Upotettu karttakomponentti