Schema asemakaava.xsd


schema location:  ..\..\asemakaava.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
 
Elements  Complex types  Simple types 
_Kaavakohde  AbstractKaavakohdeType  AsemointiType 
_Kaavamaaraysalue  AbstractKaavamaaraysalueType  ErityisalueenKayttotarkoitusType 
_KaavamaaraysKarttakohde  AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType  IstutustyyppiType 
_Kaavamaarayskohde  AbstractKaavamaarayskohdeType  KaavalajiType 
_Kaavatieto  AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType  KaavamaarayskirjastoType 
_Kayttotarkoitusaluekohde  AbstractKorttelikohdeType  KaavanvaiheType 
_Korttelikohde  AbstractKorttelinosakohdeType  KaavapisteTyyppiType 
_Korttelinosakohde  AbstractLuokittelematonKohdeType  KaavaviivaTyyppiType 
_LuokittelematonKohde  AbstractTonttikohdeType  KatualueenKayttotarkoitusType 
_Tonttikohde  AlueSijainnitType  KieliType 
alue  AlueSijaintiType  KohtaType 
AlueSijainti  AsemakaavaAineistoType  KohteenvaiheType 
AsemakaavaAineisto  ErityisalueType  KorttelinosanKayttotarkoitusType 
Erityisalue  HakijaType  LiikennointiTyyppiType 
Historia  HenkilonNimiType  LuontiTapaType 
Istutusalue  HistoriatiedotType  MaaMetsatalousalueenKayttotarkoitusType 
Johdoillevarattualue  HistoriaType  Maisema-alueTyyppiType 
Kaava  IstutusalueType  MuualueTyyppiType 
Kaavamaarays  JohdoillevarattualueType  MuunLiikennealueenKayttotarkoitusType 
KaavamaaraysLinkki  KaavamaaraysLinkkiType  OlemassaolotietoType 
KaavamaaraysPiste  KaavamaaraysType  RakennusalaTyyppiType 
KaavamaaraysViiva  KaavatType  SijaintiepavarmuusType 
Kaavayksikko  KaavaType  SitovaType 
Katualue  KaavayksikkoType  SuojelualueosanTyyppiType 
KayttotarkoitusalueLinkki  KaavayksikotType  SuojeluKayttotarkoitusType 
Kortteli  KatualueType  TapahtumaKasittelijaType 
Korttelinosa  KayttotarkoitusalueLinkkiType  TapahtumaType 
Kunnanosa  KorttelinosatType  VesialueenKayttotarkoitusType 
Label  KorttelinosaType  VirkistysalueenKayttotarkoitusType 
Liikennointi  KortteliType 
Liite  KunnanKaavaMaaraysKirjastoType 
LuokittelematonAlue  KunnanosaType 
LuokittelematonPiste  LabelitType 
LuokittelematonTeksti  LabelType 
LuokittelematonViiva  LiikennointiType 
MaaMetsatalousalue  LiiteType 
MaarayskohdeLinkki  LiitteetType 
Maisema-alue  LuokittelematonAlueType 
Muualue  LuokittelematonPisteType 
MuuLiikennealue  LuokittelematonTekstiType 
Rakennusala  LuokittelematonViivaType 
referenssipiste  MaaMetsatalousalueType 
reunaviiva  MaarayskohdeLinkkiType 
Siirtyma  Maisema-alueType 
Suojelualue  MuualueType 
Suojelualuemaarays  MuuLiikennealueType 
Suunta  RakennusalaType 
TekninenTieto  ReferenssipisteType 
Tontti  SiirtymaType 
Vesialue  SuojelualuemaaraysType 
Virkistysalue  SuojelualueType 
Yhteiskayttoalue  SuuntaType 
TekninenTietoType 
TeknisetTiedotType 
TontitType 
TonttiType 
VesialueType 
VirkistysalueType 
YhteiskayttoalueType 


schema location:  C:\itp\toimitus_20180509\asemakaava\2.1.4\KatseDetailPlan.xsd
attribute form default: 
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.ymparisto.fi
 
Elements  Complex types  Simple types 
katsedetailplan  ctAreaReservation  stApprovalArticle 
ctBuildingConservation  stApprovalAuthorityType 
ctCoastDetailPlan  stAreaType 
ctDetailPlan  stConservationType 
ctDocumentLabel  stDocumentStatusType 
ctUndergroundSpace  stDocumentType 
stGeneratedCode 
stNameType 
stPlanCode 
stPlanmarkExplanationType 
stPlanmarkType 
stReservationType 


schema location:  http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset/2.1.9/yhteiset.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
 
Complex types  Simple types 
AbstractPaikkatietopalveluKohde  AineistonTilaType 
AbstractYmparistotoimiKohde  FiseKelpoisuusType 
AineistotoimituksentiedotType  KaavanvaiheType 
AineistotoimitusType  KayttotarkoitusKoodiType 
Attribuutti  KiinteistotunnusType 
AvainArvoType  KuntaRooliKoodiType 
HakijaType  LuontiTapaType 
HenkilonnimiType  MuutosTilaType 
HetkijaksoType  OsoiteTilaType 
KasittelynTilaType  OsoitteistetunKohteenLajiType 
KasittelyTapahtumatType  PaakayttotarkoitusType 
KasittelyTiedotType  PaatostyyppiType 
KasittelyTietoType  PatevyysluokkaType 
KayttotarkoitusType  SijaintiepavarmuusType 
KiinteistoType  SuunnittelijaRoolikoodiType 
LausunnotType  TasosijaintiType 
LausuntoRvPType  ToimialaType 
LausuntoType  ToimitustapaType 
LausuntoYmpType  TyonjohtajaRooliKoodiType 
LiiteType  ViittausType 
LupamaarayksetType  VRKRooliKoodiType 
LuvanTunnisteTiedotType 
MaksajaType 
MerkintaType 
MuuTunnusType 
NimiType 
OsapuoletType 
OsapuoliType 
OsoiteType 
PaatoksetType 
PaatospoytakirjaType 
PaatosType 
PaivamaaratType 
PostiosoiteType 
PvmjaksoType 
RakennuksenTunnusType 
RakennusLuvanTunnusType 
RakennuspaikkaType 
RakennusrasiteType 
RakennustunnusType 
RakennusvalvontaLiiteType 
RakennusvalvontaSijaintiType 
Referenssipiste 
SijaintitietoType 
SijaintiType 
SuunnittelijaType 
TilamuutosType 
TyonjohtajaType 
ValvontatapahtumaType 
VerkkolaskutusTypeType 
YhteisjarjestelyType 
YhteyshenkiloType 
YhteystietoType 
YmparistoLiiteType 
YmparistoLuvanTunnisteTiedotType 
YmparistoLuvanTunnusType 
YmparistoOsapuoliType 
YmparistoPaatosType 
YritysType 


schema location:  altova://ystream/xml.xsd
attribute form default: 
element form default: 
targetNamespace:  http://www.w3.org/XML/1998/namespace
 
Attributes  Attr. groups 
base  specialAttrs 
id 
lang 
space 


element _Kaavakohde
diagram index_p1.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:AbstractKaavakohdeType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
abstract true
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi
annotation
documentation
Kohde, josta periytetaan muut kohteet
source <xs:element name="_Kaavakohde" type="akaava:AbstractKaavakohdeType" abstract="true" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde, josta periytetaan muut kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element _Kaavamaaraysalue
diagram index_p2.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:AbstractKaavamaaraysalueType
properties
content complex
substGrp akaava:_KaavamaaraysKarttakohde
abstract true
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavamerkinta akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:sitova
annotation
documentation
Kaavamääräyskohde,joka kuvautuu alueena
source <xs:element name="_Kaavamaaraysalue" type="akaava:AbstractKaavamaaraysalueType" abstract="true" substitutionGroup="akaava:_KaavamaaraysKarttakohde">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kaavamääräyskohde,joka kuvautuu alueena</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element _KaavamaaraysKarttakohde
diagram index_p3.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kaavakohde
abstract true
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavamerkinta akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit
used by
element AsemakaavaAineistoType/maarayskohteetkartalla
annotation
documentation
Abstrakti elementti, josta periytetään Kaavamääräykset kartalla
source <xs:element name="_KaavamaaraysKarttakohde" type="akaava:AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType" abstract="true" substitutionGroup="akaava:_Kaavakohde">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Abstrakti elementti, josta periytetään Kaavamääräykset kartalla</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element _Kaavamaarayskohde
diagram index_p4.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:AbstractKaavamaarayskohdeType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kaavatieto
abstract true
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi
used by
elements KaavaType/kaavamaaraykset KaavaType/yhteisetkaavamaaraykset
annotation
documentation
Abstrakti elementti, josta periytetään kaikki Kaavamääräykset
source <xs:element name="_Kaavamaarayskohde" type="akaava:AbstractKaavamaarayskohdeType" abstract="true" substitutionGroup="akaava:_Kaavatieto">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Abstrakti elementti, josta periytetään kaikki Kaavamääräykset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element _Kaavatieto
diagram index_p5.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:AbstractKaavakohdeType
properties
content complex
abstract true
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi
annotation
documentation
Kohde, josta periytetaan muut kohteet
source <xs:element name="_Kaavatieto" type="akaava:AbstractKaavakohdeType" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde, josta periytetaan muut kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element _Kayttotarkoitusaluekohde
diagram index_p6.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kaavakohde
abstract true
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:aluesijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kaavamerkinta akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:tehokkuusluku akaava:kerrosluku akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit
used by
element AsemakaavaAineistoType/kayttotarkoitusalueet
annotation
documentation
Abstrakti elementti, josta periytetään eri käyttötarkoitusaluekohteet
source <xs:element name="_Kayttotarkoitusaluekohde" type="akaava:AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType" abstract="true" substitutionGroup="akaava:_Kaavakohde">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Abstrakti elementti, josta periytetään eri käyttötarkoitusaluekohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element _Korttelikohde
diagram index_p7.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:AbstractKorttelikohdeType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kayttotarkoitusaluekohde
abstract true
children akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kaavatunnus akaava:aluesijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:labelit
source <xs:element name="_Korttelikohde" type="akaava:AbstractKorttelikohdeType" abstract="true" substitutionGroup="akaava:_Kayttotarkoitusaluekohde"/>

element _Korttelinosakohde
diagram index_p8.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:AbstractKorttelinosakohdeType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kaavakohde
abstract true
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kaavamerkinta akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:tehokkuusluku akaava:kaavamaarayslinkit
annotation
documentation
Abstrakti korttelinosakohde
source <xs:element name="_Korttelinosakohde" type="akaava:AbstractKorttelinosakohdeType" abstract="true" substitutionGroup="akaava:_Kaavakohde">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Abstrakti korttelinosakohde</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element _LuokittelematonKohde
diagram index_p9.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:AbstractLuokittelematonKohdeType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kaavakohde
abstract true
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kohdeluokka
used by
element AsemakaavaAineistoType/luokittelemattomatkohteet
source <xs:element name="_LuokittelematonKohde" type="akaava:AbstractLuokittelematonKohdeType" abstract="true" substitutionGroup="akaava:_Kaavakohde"/>

element _Tonttikohde
diagram index_p10.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:AbstractTonttikohdeType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kaavakohde
abstract true
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi
source <xs:element name="_Tonttikohde" type="akaava:AbstractTonttikohdeType" abstract="true" substitutionGroup="akaava:_Kaavakohde"/>

element alue
diagram index_p11.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type gml:SurfacePropertyType
properties
content complex
used by
complexType AlueSijaintiType
source <xs:element name="alue" type="gml:SurfacePropertyType"/>

element AlueSijainti
diagram index_p12.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:AlueSijaintiType
properties
content complex
children akaava:referenssipiste akaava:reunaviiva akaava:alue
used by
complexType AlueSijainnitType
source <xs:element name="AlueSijainti" type="akaava:AlueSijaintiType"/>

element AsemakaavaAineisto
diagram index_p13.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:AsemakaavaAineistoType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children akaava:aineistonnimi akaava:aineistotoimittaja akaava:status akaava:toimitusPvm akaava:kuntakoodi akaava:kielitieto akaava:metatietotunniste akaava:metatietoXMLURL akaava:metatietoURL akaava:tietotuoteURL akaava:kaavat akaava:kayttotarkoitusalueet akaava:maarayskohteetkartalla akaava:luokittelemattomatkohteet akaava:kaavayksikot
annotation
documentation
Yleiset tiedot/ominaisuudet koskien siirrettävää asemakaavaa. gml:boundedBy esittää aineiston ulottuvuuden suorakaiteena. gml:Envelope:n srsName atribuutti esittää koordinaattijärjestelmän tunnuksen EPSG-koodina (esim projisoidut):

KKJ, kaista 1: 2391
KKJ,kaista 2: 2392
KKJ, kaista 3: 2393
KKJ, kaista 4: 2394
YKJ: 2393
ETRS-TM35FIN: 3067
WGS84 / UTM zone 34N: 32634
WGS84 / UTM zone 35N: 32635
WGS84 / UTM zone 36N: 32636

Gml oletuksia:
- lukujen desimaalierotin  piste
- koordinaattilukujen erotin blanko/space " "
Muita sopimuksia:
- koordinaattien yksikkö on metri (m)
- koordinaattiluvussa korkeintaan 4 desimaalia
- labelien (tekstien) asemointikohta on keskipiste
- labelien (tekstien) 0-suunta oletuksena itään
- pistesymbolien 0-suunta oletuksena pohjoiseen
- pistesymbolien asemointipiste on keskipiste
- suunta kiertää koko ympyrän myötäpäivään
- suunnan puuttuessa sen oletusarvo on 0.0
  (katso: tämän skeeman teknisetTiedot-elementtiä)
source <xs:element name="AsemakaavaAineisto" type="akaava:AsemakaavaAineistoType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yleiset tiedot/ominaisuudet koskien siirrettävää asemakaavaa. gml:boundedBy esittää aineiston ulottuvuuden suorakaiteena. gml:Envelope:n srsName atribuutti esittää koordinaattijärjestelmän tunnuksen EPSG-koodina (esim projisoidut):

KKJ, kaista 1: 2391
KKJ,kaista 2: 2392
KKJ, kaista 3: 2393
KKJ, kaista 4: 2394
YKJ: 2393
ETRS-TM35FIN: 3067
WGS84 / UTM zone 34N: 32634
WGS84 / UTM zone 35N: 32635
WGS84 / UTM zone 36N: 32636

Gml oletuksia:
- lukujen desimaalierotin  piste
- koordinaattilukujen erotin blanko/space " "
Muita sopimuksia:
- koordinaattien yksikkö on metri (m)
- koordinaattiluvussa korkeintaan 4 desimaalia
- labelien (tekstien) asemointikohta on keskipiste
- labelien (tekstien) 0-suunta oletuksena itään
- pistesymbolien 0-suunta oletuksena pohjoiseen
- pistesymbolien asemointipiste on keskipiste
- suunta kiertää koko ympyrän myötäpäivään
- suunnan puuttuessa sen oletusarvo on 0.0
  (katso: tämän skeeman teknisetTiedot-elementtiä)
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Erityisalue
diagram index_p14.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:ErityisalueType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kayttotarkoitusaluekohde
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:aluesijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kaavamerkinta akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:tehokkuusluku akaava:kerrosluku akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:korttelinumero akaava:kayttotarkoitus
annotation
documentation
Erityisalue
source <xs:element name="Erityisalue" type="akaava:ErityisalueType" substitutionGroup="akaava:_Kayttotarkoitusaluekohde">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Erityisalue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Historia
diagram index_p15.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:HistoriaType
properties
content complex
substGrp gml:_Object
children akaava:seliteteksti1 akaava:seliteteksti2 akaava:tapahtuma akaava:kasittelija akaava:paivamaara
used by
complexType HistoriatiedotType
annotation
documentation
Kaavan historiatieto tapahtuma
source <xs:element name="Historia" type="akaava:HistoriaType" substitutionGroup="gml:_Object">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kaavan historiatieto tapahtuma</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Istutusalue
diagram index_p16.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:IstutusalueType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kaavamaaraysalue
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavamerkinta akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:sitova akaava:olemassaolo akaava:tyyppi
annotation
documentation
Istutusalue
source <xs:element name="Istutusalue" type="akaava:IstutusalueType" substitutionGroup="akaava:_Kaavamaaraysalue">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Istutusalue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Johdoillevarattualue
diagram index_p17.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:JohdoillevarattualueType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kaavamaaraysalue
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavamerkinta akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:sitova
annotation
documentation
Johdoille varattu alue
source <xs:element name="Johdoillevarattualue" type="akaava:JohdoillevarattualueType" substitutionGroup="akaava:_Kaavamaaraysalue">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Johdoille varattu alue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Kaava
diagram index_p18.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:KaavaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children akaava:kieli1 akaava:kieli2 akaava:kaavatunnus akaava:muuKaavatunnus akaava:arkistotunnus akaava:kaavanimi1 akaava:kaavanimi2 akaava:kaavanlaatija akaava:hyvaksyja akaava:vireilletulopvm akaava:hyvaksymispvm akaava:voimaantulopvm akaava:kuntakoodi akaava:kaavanvaihe akaava:kaavatyyppi akaava:nahtavillealkupvm akaava:nahtavillaviimpvm akaava:hyvaksymissijainti akaava:voimassaolosijainti akaava:labelit akaava:liitteet akaava:historiatiedot akaava:kaavamaaraykset akaava:yhteisetkaavamaaraykset akaava:kaavamerkkikokoelma akaava:tilastotiedot akaava:kunnanosa akaava:teknisetTiedot akaava:kaavamaarayskirjasto
used by
complexType KaavatType
source <xs:element name="Kaava" type="akaava:KaavaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Kaavamaarays
diagram index_p19.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:KaavamaaraysType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kaavamaarayskohde
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:maaraysteksti_primaari akaava:maaraysteksti_sekundaari akaava:kaavamerkinta akaava:kayttotarkoitusaluelinkit akaava:maarayskohdelinkit
annotation
documentation
Asemakaava-aluetta
koskeva kaavamääräys. Jokaisesta määräyksesta on linkki sihen kohteeseen, jota määräys koskee
source <xs:element name="Kaavamaarays" type="akaava:KaavamaaraysType" substitutionGroup="akaava:_Kaavamaarayskohde">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Asemakaava-aluetta
koskeva kaavamääräys. Jokaisesta määräyksesta on linkki sihen kohteeseen, jota määräys koskee
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KaavamaaraysLinkki
diagram index_p20.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:KaavamaaraysLinkkiType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kaavatieto
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi
used by
elements AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType/kaavamaarayslinkit AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType/kaavamaarayslinkit AbstractKorttelinosakohdeType/kaavamaarayslinkit
source <xs:element name="KaavamaaraysLinkki" type="akaava:KaavamaaraysLinkkiType" substitutionGroup="akaava:_Kaavatieto"/>

element KaavamaaraysPiste
diagram index_p21.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type extension of akaava:AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType
properties
content complex
substGrp akaava:_KaavamaaraysKarttakohde
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavamerkinta akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:sijainti akaava:suunta akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:tyyppi akaava:sitova
annotation
documentation
Pistemäisesti kuvautuva asemakaavamerkintä
source <xs:element name="KaavamaaraysPiste" substitutionGroup="akaava:_KaavamaaraysKarttakohde">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation> Pistemäisesti kuvautuva asemakaavamerkintä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="akaava:AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Kohteen sijaintiominauus</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="suunta" type="gml:AngleType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>pistesymbolin suunta</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="tyyppi" type="akaava:KaavapisteTyyppiType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Kohteen tyyppi</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="sitova" type="akaava:SitovaType">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Kaavakohteen sitovuus</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KaavamaaraysPiste/sijainti
diagram index_p22.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
annotation
documentation
Kohteen sijaintiominauus
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen sijaintiominauus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KaavamaaraysPiste/suunta
diagram index_p23.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type gml:AngleType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
annotation
documentation
pistesymbolin suunta
source <xs:element name="suunta" type="gml:AngleType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>pistesymbolin suunta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KaavamaaraysPiste/sijaintiepavarmuus
diagram index_p24.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:SijaintiepavarmuusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 0.15 
enumeration 0.2 
enumeration 0.3 
enumeration 0.5 
enumeration 0.7 
enumeration 1.0 
enumeration 1.5 
enumeration 2.0 
enumeration 3.0 
enumeration 5.0 
enumeration 7.5 
enumeration 10.0 
enumeration 20.0 
annotation
documentation
Sijainnin epävarmuus
source <xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KaavamaaraysPiste/luontitapa
diagram index_p25.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:LuontiTapaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration digitointi 
enumeration maastomittaus 
enumeration skannattu 
enumeration kuvamittaus 
enumeration laserkeilattu 
enumeration kiinteistötoimitus 
enumeration muu 
enumeration tuntematon 
annotation
documentation
Kohteen luontitapa
source <xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KaavamaaraysPiste/tyyppi
diagram index_p26.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:KaavapisteTyyppiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration ei tiedossa 
enumeration Ajoneuvoliittymä nuoli 
enumeration Ajoneuvoliittymä 
enumeration Rakennus rakennettava kiinni 
enumeration Uloskäynti rakennuksesta 
enumeration Kattokaltevuus 
enumeration Maanpinnan korkeus 
enumeration Vesikaton ylin korkeus 
enumeration Julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeus 
enumeration Julkisivun enimmäiskorkeus 
enumeration Rakennuksen rakenteiden ja laitteiden ylin korkeus 
enumeration Suojeltava puu 
enumeration Muu 
enumeration Istutettava puu 
enumeration Istutettava pensas 
enumeration Säilytettävä puu 
enumeration Säilytettävä pensas 
enumeration Autopaikat 
enumeration Lisärakennusoikeus autokatoksille 
enumeration Asuntojen lukumäärä rakennusalalla 
annotation
documentation
Kohteen tyyppi
source <xs:element name="tyyppi" type="akaava:KaavapisteTyyppiType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen tyyppi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KaavamaaraysPiste/sitova
diagram index_p27.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:SitovaType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration ei tiedossa 
enumeration sitova 
enumeration sitova-sijainti ohjeellinen 
enumeration ohjeellinen 
annotation
documentation
Kaavakohteen sitovuus
source <xs:element name="sitova" type="akaava:SitovaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kaavakohteen sitovuus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KaavamaaraysViiva
diagram index_p28.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type extension of akaava:AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType
properties
content complex
substGrp akaava:_KaavamaaraysKarttakohde
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavamerkinta akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:tyyppi akaava:sitova
annotation
documentation
Viivamaisesti kuvautuva asemakaavamerkintä
source <xs:element name="KaavamaaraysViiva" substitutionGroup="akaava:_KaavamaaraysKarttakohde">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation> Viivamaisesti kuvautuva asemakaavamerkintä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="akaava:AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType"/>
         
<xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="tyyppi" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Kaavaviivan tyyppi</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
           
<xs:simpleType>
             
<xs:restriction base="akaava:KaavaviivaTyyppiType"/>
           
</xs:simpleType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="sitova" type="akaava:SitovaType">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Kaavakohteen sitovuus</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KaavamaaraysViiva/sijainti
diagram index_p29.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type gml:CurvePropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType"/>

element KaavamaaraysViiva/sijaintiepavarmuus
diagram index_p30.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:SijaintiepavarmuusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 0.15 
enumeration 0.2 
enumeration 0.3 
enumeration 0.5 
enumeration 0.7 
enumeration 1.0 
enumeration 1.5 
enumeration 2.0 
enumeration 3.0 
enumeration 5.0 
enumeration 7.5 
enumeration 10.0 
enumeration 20.0 
annotation
documentation
Sijainnin epävarmuus
source <xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KaavamaaraysViiva/luontitapa
diagram index_p31.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:LuontiTapaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration digitointi 
enumeration maastomittaus 
enumeration skannattu 
enumeration kuvamittaus 
enumeration laserkeilattu 
enumeration kiinteistötoimitus 
enumeration muu 
enumeration tuntematon 
annotation
documentation
Kohteen luontitapa
source <xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KaavamaaraysViiva/tyyppi
diagram index_p32.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type restriction of akaava:KaavaviivaTyyppiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration ei tiedossa 
enumeration Liikennemelulta suojaava ilmanvaihto 
enumeration Ääntäpitävä aita 
enumeration Liikennemelueste 
enumeration Terassiparveke 
enumeration Likimääräinen korkeuskäyrä 
enumeration aita asuntotontteja vastaan 
enumeration yhtenäinen aita 
enumeration kiviaita 
enumeration umpiaita 
enumeration lauta tai pensasaita 
enumeration lauta-aita 
enumeration kuusiaita 
enumeration Voimansiirtoalueen raja 
enumeration Kantavat rakenteet sallitaan 
enumeration Muu viiva 
enumeration Rakennuksen harjansuunta 
enumeration ei ikkunoita 
enumeration äänieristys 
enumeration puurivi 
enumeration ulkoilureitti 
enumeration ei ajoneuvoliittymää 
enumeration melueste 
enumeration ajoradan reuna 
enumeration kevyen liikenteen väylä 
enumeration Istutettava puurivi 
enumeration Istutettava pensasrivi 
enumeration Säilytettävä puurivi 
enumeration Säilytettävä pensasrivi 
enumeration Rakennettava tukimuuri 
enumeration Rakennettava aita 
enumeration Säilytettävä tukimuuri 
enumeration Säilytettävä aita 
annotation
documentation
Kaavaviivan tyyppi
source <xs:element name="tyyppi" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kaavaviivan tyyppi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="akaava:KaavaviivaTyyppiType"/>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element KaavamaaraysViiva/sitova
diagram index_p33.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:SitovaType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration ei tiedossa 
enumeration sitova 
enumeration sitova-sijainti ohjeellinen 
enumeration ohjeellinen 
annotation
documentation
Kaavakohteen sitovuus
source <xs:element name="sitova" type="akaava:SitovaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kaavakohteen sitovuus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Kaavayksikko
diagram index_p34.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:KaavayksikkoType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kaavakohde
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavayksikonTunnus akaava:kaavayksikonlaji akaava:tonttijaonlaji akaava:tonttijaontunnus akaava:kaavallinenOlotila akaava:voimassaolo akaava:rakennusoikeus akaava:maankayttomuoto akaava:muodostuminen akaava:pintaAla akaava:pintaAlanMaarittamistapa akaava:sijainti akaava:rakennettuKytkin akaava:lisatieto akaava:kayttotarkoitus akaava:osoite akaava:korotettuKiinteistoveroalkuPvm akaava:korotettuKiinteistoveroloppuPvm
used by
complexType KaavayksikotType
source <xs:element name="Kaavayksikko" type="akaava:KaavayksikkoType" substitutionGroup="akaava:_Kaavakohde"/>

element Katualue
diagram index_p35.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:KatualueType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kayttotarkoitusaluekohde
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:aluesijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kaavamerkinta akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:tehokkuusluku akaava:kerrosluku akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:kadunnimi akaava:kayttotarkoitus
annotation
documentation
Katualue
source <xs:element name="Katualue" type="akaava:KatualueType" substitutionGroup="akaava:_Kayttotarkoitusaluekohde">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Katualue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KayttotarkoitusalueLinkki
diagram index_p36.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:KayttotarkoitusalueLinkkiType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kaavatieto
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi
used by
element KaavamaaraysType/kayttotarkoitusaluelinkit
source <xs:element name="KayttotarkoitusalueLinkki" type="akaava:KayttotarkoitusalueLinkkiType" substitutionGroup="akaava:_Kaavatieto"/>

element Kortteli
diagram index_p37.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:KortteliType
properties
content complex
substGrp akaava:_Korttelikohde
children akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kaavatunnus akaava:aluesijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:labelit akaava:korttelinumero akaava:korttelinosat
annotation
documentation
Korttteli
source <xs:element name="Kortteli" type="akaava:KortteliType" substitutionGroup="akaava:_Korttelikohde">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Korttteli</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Korttelinosa
diagram index_p38.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:KorttelinosaType
properties
content complex
substGrp akaava:_Korttelinosakohde
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kaavamerkinta akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:tehokkuusluku akaava:kaavamaarayslinkit akaava:kayttotarkoitus akaava:labelit akaava:tontit
used by
complexType KorttelinosatType
annotation
documentation
Korttelinosa
source <xs:element name="Korttelinosa" type="akaava:KorttelinosaType" substitutionGroup="akaava:_Korttelinosakohde">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Korttelinosa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Kunnanosa
diagram index_p39.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:KunnanosaType
properties
content complex
substGrp gml:_Object
children akaava:sijainti akaava:nimi1 akaava:nimi2 akaava:numero akaava:labelit
source <xs:element name="Kunnanosa" type="akaava:KunnanosaType" substitutionGroup="gml:_Object"/>

element Label
diagram index_p40.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:LabelType
properties
content complex
children akaava:ilmentymaElementinNimi akaava:kayttotarkoitus akaava:suunta akaava:kohta akaava:siirtymasijainti
used by
complexType LabelitType
annotation
documentation

Label tieto osoittaa, halutaanko kohteen jonkin ominaisuus näyttää tekstinä kohteen visualisoinnin yhteydessä.
Label tieto voidaan antaa haluttaessa kaikille ominaisuuksille ja kohteella voi olla useita label tietoja
source <xs:element name="Label" type="akaava:LabelType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>
Label tieto osoittaa, halutaanko kohteen jonkin ominaisuus näyttää tekstinä kohteen visualisoinnin yhteydessä.
Label tieto voidaan antaa haluttaessa kaikille ominaisuuksille ja kohteella voi olla useita label tietoja
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Liikennointi
diagram index_p41.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:LiikennointiType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kaavamaaraysalue
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavamerkinta akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:sitova akaava:tyyppi
annotation
documentation
Liikennointialue
source <xs:element name="Liikennointi" type="akaava:LiikennointiType" substitutionGroup="akaava:_Kaavamaaraysalue">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Liikennointialue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Liite
diagram index_p42.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:LiiteType
properties
content complex
substGrp gml:_Object
children akaava:nimi
used by
complexType LiitteetType
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
linkkixs:anyURIoptional      
source <xs:element name="Liite" type="akaava:LiiteType" substitutionGroup="gml:_Object"/>

element LuokittelematonAlue
diagram index_p43.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:LuokittelematonAlueType
properties
content complex
substGrp akaava:_LuokittelematonKohde
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kohdeluokka akaava:sijainti
annotation
documentation
Luokittelematon kohde, joka kuvautuu alueena
source <xs:element name="LuokittelematonAlue" type="akaava:LuokittelematonAlueType" substitutionGroup="akaava:_LuokittelematonKohde">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luokittelematon kohde, joka kuvautuu alueena</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LuokittelematonPiste
diagram index_p44.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:LuokittelematonPisteType
properties
content complex
substGrp akaava:_LuokittelematonKohde
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kohdeluokka akaava:sijainti akaava:suunta
annotation
documentation
Luokittelematon kohde, joka kuvautuu viivana
source <xs:element name="LuokittelematonPiste" type="akaava:LuokittelematonPisteType" substitutionGroup="akaava:_LuokittelematonKohde">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luokittelematon kohde, joka kuvautuu viivana</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LuokittelematonTeksti
diagram index_p45.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:LuokittelematonTekstiType
properties
content complex
substGrp akaava:_LuokittelematonKohde
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kohdeluokka akaava:sijainti akaava:suunta akaava:teksti
annotation
documentation
Luokittelematon kohde, joka kuvautuu viivana
source <xs:element name="LuokittelematonTeksti" type="akaava:LuokittelematonTekstiType" substitutionGroup="akaava:_LuokittelematonKohde">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luokittelematon kohde, joka kuvautuu viivana</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LuokittelematonViiva
diagram index_p46.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:LuokittelematonViivaType
properties
content complex
substGrp akaava:_LuokittelematonKohde
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kohdeluokka akaava:sijainti
annotation
documentation
Luokittelematon kohde, joka kuvautuu viivana
source <xs:element name="LuokittelematonViiva" type="akaava:LuokittelematonViivaType" substitutionGroup="akaava:_LuokittelematonKohde">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luokittelematon kohde, joka kuvautuu viivana</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MaaMetsatalousalue
diagram index_p47.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:MaaMetsatalousalueType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kayttotarkoitusaluekohde
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:aluesijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kaavamerkinta akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:tehokkuusluku akaava:kerrosluku akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:kayttotarkoitus
annotation
documentation
Maa- ja Metsatalousalue
source <xs:element name="MaaMetsatalousalue" type="akaava:MaaMetsatalousalueType" substitutionGroup="akaava:_Kayttotarkoitusaluekohde">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Maa- ja Metsatalousalue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MaarayskohdeLinkki
diagram index_p48.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:MaarayskohdeLinkkiType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kaavatieto
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi
used by
element KaavamaaraysType/maarayskohdelinkit
source <xs:element name="MaarayskohdeLinkki" type="akaava:MaarayskohdeLinkkiType" substitutionGroup="akaava:_Kaavatieto"/>

element Maisema-alue
diagram index_p49.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:Maisema-alueType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kaavamaaraysalue
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavamerkinta akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:sitova akaava:tyyppi
annotation
documentation
Maisemallisesti arvokas alue
source <xs:element name="Maisema-alue" type="akaava:Maisema-alueType" substitutionGroup="akaava:_Kaavamaaraysalue">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Maisemallisesti arvokas alue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Muualue
diagram index_p50.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:MuualueType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kaavamaaraysalue
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavamerkinta akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:sitova akaava:tyyppi
annotation
documentation
Muu kaavamääräaysalue
source <xs:element name="Muualue" type="akaava:MuualueType" substitutionGroup="akaava:_Kaavamaaraysalue">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Muu kaavamääräaysalue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MuuLiikennealue
diagram index_p51.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:MuuLiikennealueType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kayttotarkoitusaluekohde
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:aluesijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kaavamerkinta akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:tehokkuusluku akaava:kerrosluku akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:liikennealueennimi akaava:kayttotarkoitus
annotation
documentation
Muu liikennealue
source <xs:element name="MuuLiikennealue" type="akaava:MuuLiikennealueType" substitutionGroup="akaava:_Kayttotarkoitusaluekohde">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Muu liikennealue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Rakennusala
diagram index_p52.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:RakennusalaType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kaavamaaraysalue
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavamerkinta akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:sitova akaava:rakennusoikeus akaava:lisarakennusoikeus akaava:kerrosluku akaava:tyyppi akaava:asuntojenlkm akaava:autopaikat akaava:rakennuskieltoPohjakerroksiin
annotation
documentation
Rakennusala
source <xs:element name="Rakennusala" type="akaava:RakennusalaType" substitutionGroup="akaava:_Kaavamaaraysalue">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennusala</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element referenssipiste
diagram index_p53.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:ReferenssipisteType
properties
content complex
children gml:Point akaava:Suunta akaava:Siirtyma
used by
complexType AlueSijaintiType
source <xs:element name="referenssipiste" type="akaava:ReferenssipisteType"/>

element reunaviiva
diagram index_p54.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type gml:CurvePropertyType
properties
content complex
used by
complexType AlueSijaintiType
source <xs:element name="reunaviiva" type="gml:CurvePropertyType"/>

element Siirtyma
diagram index_p55.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:SiirtymaType
properties
content complex
children akaava:siirtymasijainti
used by
complexType ReferenssipisteType
source <xs:element name="Siirtyma" type="akaava:SiirtymaType"/>

element Suojelualue
diagram index_p56.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:SuojelualueType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kayttotarkoitusaluekohde
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:aluesijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kaavamerkinta akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:tehokkuusluku akaava:kerrosluku akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:kayttotarkoitus
annotation
documentation
Suojelualue
source <xs:element name="Suojelualue" type="akaava:SuojelualueType" substitutionGroup="akaava:_Kayttotarkoitusaluekohde">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Suojelualue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Suojelualuemaarays
diagram index_p57.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:SuojelualuemaaraysType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kaavamaaraysalue
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavamerkinta akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:sitova akaava:tyyppi
annotation
documentation
Suojeltava alue
source <xs:element name="Suojelualuemaarays" type="akaava:SuojelualuemaaraysType" substitutionGroup="akaava:_Kaavamaaraysalue">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Suojeltava alue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Suunta
diagram index_p58.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:SuuntaType
properties
content complex
children akaava:suuntakulma
used by
complexType ReferenssipisteType
source <xs:element name="Suunta" type="akaava:SuuntaType"/>

element TekninenTieto
diagram index_p59.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:TekninenTietoType
properties
content complex
substGrp gml:_Object
children akaava:mittakaava akaava:korkeusjarjestelma
used by
complexType TeknisetTiedotType
source <xs:element name="TekninenTieto" type="akaava:TekninenTietoType" substitutionGroup="gml:_Object"/>

element Tontti
diagram index_p60.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:TonttiType
properties
content complex
substGrp akaava:_Tonttikohde
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:tonttinumero akaava:sitova akaava:labelit
used by
complexType TontitType
annotation
documentation
Tontti
source <xs:element name="Tontti" type="akaava:TonttiType" substitutionGroup="akaava:_Tonttikohde">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tontti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Vesialue
diagram index_p61.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:VesialueType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kayttotarkoitusaluekohde
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:aluesijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kaavamerkinta akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:tehokkuusluku akaava:kerrosluku akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:kayttotarkoitus
annotation
documentation
Vesialue
source <xs:element name="Vesialue" type="akaava:VesialueType" substitutionGroup="akaava:_Kayttotarkoitusaluekohde">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vesialue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Virkistysalue
diagram index_p62.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:VirkistysalueType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kayttotarkoitusaluekohde
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:aluesijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kaavamerkinta akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:tehokkuusluku akaava:kerrosluku akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:kayttotarkoitus
annotation
documentation
Virkistysalue
source <xs:element name="Virkistysalue" type="akaava:VirkistysalueType" substitutionGroup="akaava:_Kayttotarkoitusaluekohde">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Virkistysalue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Yhteiskayttoalue
diagram index_p63.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:YhteiskayttoalueType
properties
content complex
substGrp akaava:_Kaavamaaraysalue
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavamerkinta akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:sitova
annotation
documentation
Yhteiskäyttöalue
source <xs:element name="Yhteiskayttoalue" type="akaava:YhteiskayttoalueType" substitutionGroup="akaava:_Kaavamaaraysalue">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yhteiskäyttöalue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractKaavakohdeType
diagram index_p64.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi
used by
elements _Kaavakohde _Kaavatieto
complexTypes AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType AbstractKaavamaarayskohdeType AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType AbstractKorttelinosakohdeType AbstractLuokittelematonKohdeType AbstractTonttikohdeType KaavayksikkoType KayttotarkoitusalueLinkkiType MaarayskohdeLinkkiType
source <xs:complexType name="AbstractKaavakohdeType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tunnus" type="xs:string">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kyseessä olevan asemakaavan sisällä yksikäsitteinen kohteen tunnistetieto.</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kohdekoodi" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen koodi lähtöjärjestelmässä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractKaavakohdeType/metatieto
diagram index_p65.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type gml:MetaDataPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
annotation
documentation
Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki
source <xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKaavakohdeType/yksilointitieto
diagram index_p66.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto
source <xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKaavakohdeType/tunnus
diagram index_p67.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kyseessä olevan asemakaavan sisällä yksikäsitteinen kohteen tunnistetieto.
source <xs:element name="tunnus" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kyseessä olevan asemakaavan sisällä yksikäsitteinen kohteen tunnistetieto.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKaavakohdeType/kohdekoodi
diagram index_p68.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Kohteen koodi lähtöjärjestelmässä
source <xs:element name="kohdekoodi" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen koodi lähtöjärjestelmässä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractKaavamaaraysalueType
diagram index_p69.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type extension of akaava:AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType
properties
base akaava:AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavamerkinta akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:sitova
used by
element _Kaavamaaraysalue
complexTypes IstutusalueType JohdoillevarattualueType LiikennointiType Maisema-alueType MuualueType RakennusalaType SuojelualuemaaraysType YhteiskayttoalueType
source <xs:complexType name="AbstractKaavamaaraysalueType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="akaava:AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="akaava:AlueSijainnitType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen sijaintiominaisuus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sitova" type="akaava:SitovaType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kaavakohteen sitovuus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractKaavamaaraysalueType/sijainti
diagram index_p70.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:AlueSijainnitType
properties
isRef 0
content complex
children akaava:AlueSijainti gml:Null
annotation
documentation
Kohteen sijaintiominaisuus
source <xs:element name="sijainti" type="akaava:AlueSijainnitType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen sijaintiominaisuus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKaavamaaraysalueType/sijaintiepavarmuus
diagram index_p71.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:SijaintiepavarmuusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 0.15 
enumeration 0.2 
enumeration 0.3 
enumeration 0.5 
enumeration 0.7 
enumeration 1.0 
enumeration 1.5 
enumeration 2.0 
enumeration 3.0 
enumeration 5.0 
enumeration 7.5 
enumeration 10.0 
enumeration 20.0 
annotation
documentation
Sijainnin epävarmuus
source <xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKaavamaaraysalueType/luontitapa
diagram index_p72.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:LuontiTapaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration digitointi 
enumeration maastomittaus 
enumeration skannattu 
enumeration kuvamittaus 
enumeration laserkeilattu 
enumeration kiinteistötoimitus 
enumeration muu 
enumeration tuntematon 
annotation
documentation
Kohteen luontitapa
source <xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKaavamaaraysalueType/sitova
diagram index_p73.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:SitovaType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration ei tiedossa 
enumeration sitova 
enumeration sitova-sijainti ohjeellinen 
enumeration ohjeellinen 
annotation
documentation
Kaavakohteen sitovuus
source <xs:element name="sitova" type="akaava:SitovaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kaavakohteen sitovuus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType
diagram index_p74.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type extension of akaava:AbstractKaavakohdeType
properties
base akaava:AbstractKaavakohdeType
abstract true
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:kaavamerkinta akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit
used by
elements _KaavamaaraysKarttakohde KaavamaaraysPiste KaavamaaraysViiva
complexType AbstractKaavamaaraysalueType
annotation
documentation
Määrittelee tyypin, josta periytetään Kaavamääräykset kartalla kohteet
source <xs:complexType name="AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Määrittelee tyypin, josta periytetään Kaavamääräykset kartalla kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="akaava:AbstractKaavakohdeType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kaavatunnus" type="gml:CodeType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kaavan yksilöivä tunnus, johon käyttötarkoitusalue kuuluu</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kaavamerkinta" type="xs:string">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Määräyksen kaavamerkinta</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="poistettava" type="xs:boolean">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Onko poistettava kohde</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="maanalainen" type="xs:boolean" default="false">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Onko maanalainen</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kohteenvaihe" type="akaava:KohteenvaiheType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen vaihe</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="ymparistoministerionkoodi" type="gml:CodeType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Ympäristöministeriön asetuksen mukaiset Asemakaavamerkinnät ja määräykset, opas 12. Ks. http://www.ymparisto.fi/ , hakusana kaavamerkinnät</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="labelit" type="akaava:LabelitType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Label tieto osoittaa, halutaanko kohteen jonkin ominaisuus näyttää tekstinä kohteen visualisoinnin yhteydessä.
Label tieto voidaan antaa haluttaessa kaikille ominaisuuksille ja kohteella voi olla useita label tietoja.
</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kaavamaarayslinkit" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Linkit kohteeseen liitettyihin kaavamääräyksiin</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element ref="akaava:KaavamaaraysLinkki" maxOccurs="unbounded"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType/kaavatunnus
diagram index_p75.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type gml:CodeType
properties
isRef 0
content complex
annotation
documentation
Kaavan yksilöivä tunnus, johon käyttötarkoitusalue kuuluu
source <xs:element name="kaavatunnus" type="gml:CodeType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kaavan yksilöivä tunnus, johon käyttötarkoitusalue kuuluu</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType/kaavamerkinta
diagram index_p76.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Määräyksen kaavamerkinta
source <xs:element name="kaavamerkinta" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Määräyksen kaavamerkinta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType/poistettava
diagram index_p77.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Onko poistettava kohde
source <xs:element name="poistettava" type="xs:boolean">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Onko poistettava kohde</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType/maanalainen
diagram index_p78.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
default false
annotation
documentation
Onko maanalainen
source <xs:element name="maanalainen" type="xs:boolean" default="false">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Onko maanalainen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType/kohteenvaihe
diagram index_p79.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:KohteenvaiheType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration ei tiedossa 
enumeration suunnitteilla 
enumeration hyväksytty 
enumeration lainvoimainen 
enumeration oikaisukehoituksen alainen 
enumeration valituksen alainen 
enumeration kumottu 
annotation
documentation
Kohteen vaihe
source <xs:element name="kohteenvaihe" type="akaava:KohteenvaiheType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen vaihe</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType/ymparistoministerionkoodi
diagram index_p80.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type gml:CodeType
properties
isRef 0
content complex
annotation
documentation
Ympäristöministeriön asetuksen mukaiset Asemakaavamerkinnät ja määräykset, opas 12. Ks. http://www.ymparisto.fi/ , hakusana kaavamerkinnät
source <xs:element name="ymparistoministerionkoodi" type="gml:CodeType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Ympäristöministeriön asetuksen mukaiset Asemakaavamerkinnät ja määräykset, opas 12. Ks. http://www.ymparisto.fi/ , hakusana kaavamerkinnät</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType/labelit
diagram index_p81.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:LabelitType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children akaava:Label
annotation
documentation
Label tieto osoittaa, halutaanko kohteen jonkin ominaisuus näyttää tekstinä kohteen visualisoinnin yhteydessä.
Label tieto voidaan antaa haluttaessa kaikille ominaisuuksille ja kohteella voi olla useita label tietoja.
source <xs:element name="labelit" type="akaava:LabelitType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Label tieto osoittaa, halutaanko kohteen jonkin ominaisuus näyttää tekstinä kohteen visualisoinnin yhteydessä.
Label tieto voidaan antaa haluttaessa kaikille ominaisuuksille ja kohteella voi olla useita label tietoja.
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType/kaavamaarayslinkit
diagram index_p82.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children akaava:KaavamaaraysLinkki
annotation
documentation
Linkit kohteeseen liitettyihin kaavamääräyksiin
source <xs:element name="kaavamaarayslinkit" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Linkit kohteeseen liitettyihin kaavamääräyksiin</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="akaava:KaavamaaraysLinkki" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType AbstractKaavamaarayskohdeType
diagram index_p83.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type extension of akaava:AbstractKaavakohdeType
properties
base akaava:AbstractKaavakohdeType
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi
used by
element _Kaavamaarayskohde
complexTypes KaavamaaraysLinkkiType KaavamaaraysType
annotation
documentation
Abstrakti tyyppi kaavamääräyskohteelle
source <xs:complexType name="AbstractKaavamaarayskohdeType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Abstrakti tyyppi kaavamääräyskohteelle</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="akaava:AbstractKaavakohdeType"/>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

complexType AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType
diagram index_p84.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type extension of akaava:AbstractKaavakohdeType
properties
base akaava:AbstractKaavakohdeType
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:aluesijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kaavamerkinta akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:tehokkuusluku akaava:kerrosluku akaava:labelit akaava:kaavamaarayslinkit
used by
element _Kayttotarkoitusaluekohde
complexTypes AbstractKorttelikohdeType ErityisalueType KatualueType MaaMetsatalousalueType MuuLiikennealueType SuojelualueType VesialueType VirkistysalueType
annotation
documentation
Määrittelee tyypin, josta periytetään eri käyttötarkoitusalueet
source <xs:complexType name="AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Määrittelee tyypin, josta periytetään eri käyttötarkoitusalueet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="akaava:AbstractKaavakohdeType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kaavatunnus" type="gml:CodeType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kaavan yksilöivä tunnus, johon käyttötarkoitusalue kuuluu</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="aluesijainti" type="akaava:AlueSijainnitType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen sijaintiominaisuus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kaavamerkinta" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Määräyksen kaavamerkintä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="ymparistoministerionkoodi" type="gml:CodeType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Ympäristöministeriön kaavamerkinnän koodi</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="poistettava" type="xs:boolean" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Onko poistettava kohde</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="maanalainen" type="xs:boolean" default="false" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Onko maanalainen</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kohteenvaihe" type="akaava:KohteenvaiheType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen vaihe (1 = suunnitteilla)</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tehokkuusluku" type="xs:double" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Tehokkuusluku</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kerrosluku" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kerrosluku</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="labelit" type="akaava:LabelitType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Label tieto osoittaa, halutaanko kohteen jonkin ominaisuus näyttää tekstinä kohteen visualisoinnin yhteydessä.
Label tieto voidaan antaa haluttaessa kaikille ominaisuuksille ja kohteella voi olla useita label tietoja.
</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kaavamaarayslinkit" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Linkit kohteeseen liitettyihin kaavamääräyksiin</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element ref="akaava:KaavamaaraysLinkki" maxOccurs="unbounded"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType/kaavatunnus
diagram index_p85.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type gml:CodeType
properties
isRef 0
content complex
annotation
documentation
Kaavan yksilöivä tunnus, johon käyttötarkoitusalue kuuluu
source <xs:element name="kaavatunnus" type="gml:CodeType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kaavan yksilöivä tunnus, johon käyttötarkoitusalue kuuluu</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType/aluesijainti
diagram index_p86.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:AlueSijainnitType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children akaava:AlueSijainti gml:Null
annotation
documentation
Kohteen sijaintiominaisuus
source <xs:element name="aluesijainti" type="akaava:AlueSijainnitType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen sijaintiominaisuus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType/sijaintiepavarmuus
diagram index_p87.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:SijaintiepavarmuusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 0.15 
enumeration 0.2 
enumeration 0.3 
enumeration 0.5 
enumeration 0.7 
enumeration 1.0 
enumeration 1.5 
enumeration 2.0 
enumeration 3.0 
enumeration 5.0 
enumeration 7.5 
enumeration 10.0 
enumeration 20.0 
annotation
documentation
Sijainnin epävarmuus
source <xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType/luontitapa
diagram index_p88.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:LuontiTapaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration digitointi 
enumeration maastomittaus 
enumeration skannattu 
enumeration kuvamittaus 
enumeration laserkeilattu 
enumeration kiinteistötoimitus 
enumeration muu 
enumeration tuntematon 
annotation
documentation
Kohteen luontitapa
source <xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType/kaavamerkinta
diagram index_p89.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Määräyksen kaavamerkintä
source <xs:element name="kaavamerkinta" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Määräyksen kaavamerkintä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType/ymparistoministerionkoodi
diagram index_p90.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type gml:CodeType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
annotation
documentation
Ympäristöministeriön kaavamerkinnän koodi
source <xs:element name="ymparistoministerionkoodi" type="gml:CodeType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Ympäristöministeriön kaavamerkinnän koodi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType/poistettava
diagram index_p91.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Onko poistettava kohde
source <xs:element name="poistettava" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Onko poistettava kohde</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType/maanalainen
diagram index_p92.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
default false
annotation
documentation
Onko maanalainen
source <xs:element name="maanalainen" type="xs:boolean" default="false" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Onko maanalainen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType/kohteenvaihe
diagram index_p93.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:KohteenvaiheType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration ei tiedossa 
enumeration suunnitteilla 
enumeration hyväksytty 
enumeration lainvoimainen 
enumeration oikaisukehoituksen alainen 
enumeration valituksen alainen 
enumeration kumottu 
annotation
documentation
Kohteen vaihe (1 = suunnitteilla)
source <xs:element name="kohteenvaihe" type="akaava:KohteenvaiheType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen vaihe (1 = suunnitteilla)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType/tehokkuusluku
diagram index_p94.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type xs:double
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Tehokkuusluku
source <xs:element name="tehokkuusluku" type="xs:double" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tehokkuusluku</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType/kerrosluku
diagram index_p95.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Kerrosluku
source <xs:element name="kerrosluku" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kerrosluku</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType/labelit
diagram index_p96.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:LabelitType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children akaava:Label
annotation
documentation
Label tieto osoittaa, halutaanko kohteen jonkin ominaisuus näyttää tekstinä kohteen visualisoinnin yhteydessä.
Label tieto voidaan antaa haluttaessa kaikille ominaisuuksille ja kohteella voi olla useita label tietoja.
source <xs:element name="labelit" type="akaava:LabelitType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Label tieto osoittaa, halutaanko kohteen jonkin ominaisuus näyttää tekstinä kohteen visualisoinnin yhteydessä.
Label tieto voidaan antaa haluttaessa kaikille ominaisuuksille ja kohteella voi olla useita label tietoja.
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType/kaavamaarayslinkit
diagram index_p97.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children akaava:KaavamaaraysLinkki
annotation
documentation
Linkit kohteeseen liitettyihin kaavamääräyksiin
source <xs:element name="kaavamaarayslinkit" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Linkit kohteeseen liitettyihin kaavamääräyksiin</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="akaava:KaavamaaraysLinkki" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType AbstractKorttelikohdeType
diagram index_p98.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type restriction of akaava:AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType
properties
base akaava:AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType
children akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kaavatunnus akaava:aluesijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:labelit
used by
element _Korttelikohde
complexType KortteliType
source <xs:complexType name="AbstractKorttelikohdeType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:restriction base="akaava:AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tunnus" type="xs:string">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen yksilöivä tunnus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kaavatunnus" type="gml:CodeType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kaavan yksilöivä tunnus, johon käyttötarkoitusalue kuuluu</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="aluesijainti" type="akaava:AlueSijainnitType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen sijaintiominaisuus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="labelit" type="akaava:LabelitType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Label tieto osoittaa, halutaanko kohteen jonkin ominaisuus näyttää tekstinä kohteen visualisoinnin yhteydessä.
Label tieto voidaan antaa haluttaessa kaikille ominaisuuksille ja kohteella voi olla useita label tietoja.
</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:restriction>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractKorttelikohdeType/yksilointitieto
diagram index_p99.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element AbstractKorttelikohdeType/tunnus
diagram index_p100.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen yksilöivä tunnus
source <xs:element name="tunnus" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen yksilöivä tunnus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKorttelikohdeType/kaavatunnus
diagram index_p101.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type gml:CodeType
properties
isRef 0
content complex
annotation
documentation
Kaavan yksilöivä tunnus, johon käyttötarkoitusalue kuuluu
source <xs:element name="kaavatunnus" type="gml:CodeType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kaavan yksilöivä tunnus, johon käyttötarkoitusalue kuuluu</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKorttelikohdeType/aluesijainti
diagram index_p102.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:AlueSijainnitType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children akaava:AlueSijainti gml:Null
annotation
documentation
Kohteen sijaintiominaisuus
source <xs:element name="aluesijainti" type="akaava:AlueSijainnitType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen sijaintiominaisuus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKorttelikohdeType/sijaintiepavarmuus
diagram index_p103.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:SijaintiepavarmuusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 0.15 
enumeration 0.2 
enumeration 0.3 
enumeration 0.5 
enumeration 0.7 
enumeration 1.0 
enumeration 1.5 
enumeration 2.0 
enumeration 3.0 
enumeration 5.0 
enumeration 7.5 
enumeration 10.0 
enumeration 20.0 
annotation
documentation
Sijainnin epävarmuus
source <xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKorttelikohdeType/luontitapa
diagram index_p104.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:LuontiTapaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration digitointi 
enumeration maastomittaus 
enumeration skannattu 
enumeration kuvamittaus 
enumeration laserkeilattu 
enumeration kiinteistötoimitus 
enumeration muu 
enumeration tuntematon 
annotation
documentation
Kohteen luontitapa
source <xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKorttelikohdeType/labelit
diagram index_p105.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:LabelitType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children akaava:Label
annotation
documentation
Label tieto osoittaa, halutaanko kohteen jonkin ominaisuus näyttää tekstinä kohteen visualisoinnin yhteydessä.
Label tieto voidaan antaa haluttaessa kaikille ominaisuuksille ja kohteella voi olla useita label tietoja.
source <xs:element name="labelit" type="akaava:LabelitType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Label tieto osoittaa, halutaanko kohteen jonkin ominaisuus näyttää tekstinä kohteen visualisoinnin yhteydessä.
Label tieto voidaan antaa haluttaessa kaikille ominaisuuksille ja kohteella voi olla useita label tietoja.
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractKorttelinosakohdeType
diagram index_p106.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type extension of akaava:AbstractKaavakohdeType
properties
base akaava:AbstractKaavakohdeType
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:sijainti akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kaavamerkinta akaava:ymparistoministerionkoodi akaava:poistettava akaava:maanalainen akaava:kohteenvaihe akaava:tehokkuusluku akaava:kaavamaarayslinkit
used by
element _Korttelinosakohde
complexType KorttelinosaType
annotation
documentation
Korttelinosakohteen määrittely
source <xs:complexType name="AbstractKorttelinosakohdeType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Korttelinosakohteen määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="akaava:AbstractKaavakohdeType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:SurfacePropertyType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen sijaintiominaisuus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kaavamerkinta" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Määräyksen kaavamerkintä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="ymparistoministerionkoodi" type="gml:CodeType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Ympäristöministeriön kaavamerkinnän koodi</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="poistettava" type="xs:boolean" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Onko poistettava kohde</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="maanalainen" type="xs:boolean" default="false" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Onko maanalainen</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kohteenvaihe" type="akaava:KohteenvaiheType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen vaihe (1 = suunnitteilla)</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tehokkuusluku" type="xs:double" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Tehokkuusluku</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kaavamaarayslinkit" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Linkit kohteeseen liitettyihin kaavamääräyksiin</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element ref="akaava:KaavamaaraysLinkki" maxOccurs="unbounded"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractKorttelinosakohdeType/sijainti
diagram index_p107.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type gml:SurfacePropertyType
properties
isRef 0
content complex
annotation
documentation
Kohteen sijaintiominaisuus
source <xs:element name="sijainti" type="gml:SurfacePropertyType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen sijaintiominaisuus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKorttelinosakohdeType/sijaintiepavarmuus
diagram index_p108.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:SijaintiepavarmuusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 0.15 
enumeration 0.2 
enumeration 0.3 
enumeration 0.5 
enumeration 0.7 
enumeration 1.0 
enumeration 1.5 
enumeration 2.0 
enumeration 3.0 
enumeration 5.0 
enumeration 7.5 
enumeration 10.0 
enumeration 20.0 
annotation
documentation
Sijainnin epävarmuus
source <xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKorttelinosakohdeType/luontitapa
diagram index_p109.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:LuontiTapaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration digitointi 
enumeration maastomittaus 
enumeration skannattu 
enumeration kuvamittaus 
enumeration laserkeilattu 
enumeration kiinteistötoimitus 
enumeration muu 
enumeration tuntematon 
annotation
documentation
Kohteen luontitapa
source <xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKorttelinosakohdeType/kaavamerkinta
diagram index_p110.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Määräyksen kaavamerkintä
source <xs:element name="kaavamerkinta" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Määräyksen kaavamerkintä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKorttelinosakohdeType/ymparistoministerionkoodi
diagram index_p111.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type gml:CodeType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
annotation
documentation
Ympäristöministeriön kaavamerkinnän koodi
source <xs:element name="ymparistoministerionkoodi" type="gml:CodeType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Ympäristöministeriön kaavamerkinnän koodi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKorttelinosakohdeType/poistettava
diagram index_p112.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Onko poistettava kohde
source <xs:element name="poistettava" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Onko poistettava kohde</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKorttelinosakohdeType/maanalainen
diagram index_p113.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
default false
annotation
documentation
Onko maanalainen
source <xs:element name="maanalainen" type="xs:boolean" default="false" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Onko maanalainen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKorttelinosakohdeType/kohteenvaihe
diagram index_p114.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:KohteenvaiheType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration ei tiedossa 
enumeration suunnitteilla 
enumeration hyväksytty 
enumeration lainvoimainen 
enumeration oikaisukehoituksen alainen 
enumeration valituksen alainen 
enumeration kumottu 
annotation
documentation
Kohteen vaihe (1 = suunnitteilla)
source <xs:element name="kohteenvaihe" type="akaava:KohteenvaiheType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen vaihe (1 = suunnitteilla)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKorttelinosakohdeType/tehokkuusluku
diagram index_p115.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type xs:double
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Tehokkuusluku
source <xs:element name="tehokkuusluku" type="xs:double" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tehokkuusluku</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKorttelinosakohdeType/kaavamaarayslinkit
diagram index_p116.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children akaava:KaavamaaraysLinkki
annotation
documentation
Linkit kohteeseen liitettyihin kaavamääräyksiin
source <xs:element name="kaavamaarayslinkit" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Linkit kohteeseen liitettyihin kaavamääräyksiin</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="akaava:KaavamaaraysLinkki" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType AbstractLuokittelematonKohdeType
diagram index_p117.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type extension of akaava:AbstractKaavakohdeType
properties
base akaava:AbstractKaavakohdeType
abstract true
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi akaava:kaavatunnus akaava:sijaintiepavarmuus akaava:luontitapa akaava:kohdeluokka
used by
element _LuokittelematonKohde
complexTypes LuokittelematonAlueType LuokittelematonPisteType LuokittelematonViivaType
annotation
documentation
Kantakohde josta luokittelemattomat kohteet periytetään.
KuntaGML-skeemaan kuulumattomien (luokittelemattomien) kohteiden siirron mahdollistava tyyppi.
source <xs:complexType name="AbstractLuokittelematonKohdeType" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kantakohde josta luokittelemattomat kohteet periytetään.
KuntaGML-skeemaan kuulumattomien (luokittelemattomien) kohteiden siirron mahdollistava tyyppi.
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="akaava:AbstractKaavakohdeType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kaavatunnus" type="gml:CodeType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kaavan yksilöivä tunnus, johon kohde kuuluu</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kohdeluokka" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen luokka lähtöjärjestelmässä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractLuokittelematonKohdeType/kaavatunnus
diagram index_p118.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type gml:CodeType
properties
isRef 0
content complex
annotation
documentation
Kaavan yksilöivä tunnus, johon kohde kuuluu
source <xs:element name="kaavatunnus" type="gml:CodeType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kaavan yksilöivä tunnus, johon kohde kuuluu</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractLuokittelematonKohdeType/sijaintiepavarmuus
diagram index_p119.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:SijaintiepavarmuusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 0.15 
enumeration 0.2 
enumeration 0.3 
enumeration 0.5 
enumeration 0.7 
enumeration 1.0 
enumeration 1.5 
enumeration 2.0 
enumeration 3.0 
enumeration 5.0 
enumeration 7.5 
enumeration 10.0 
enumeration 20.0 
annotation
documentation
Sijainnin epävarmuus
source <xs:element name="sijaintiepavarmuus" type="akaava:SijaintiepavarmuusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Sijainnin epävarmuus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractLuokittelematonKohdeType/luontitapa
diagram index_p120.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type akaava:LuontiTapaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration digitointi 
enumeration maastomittaus 
enumeration skannattu 
enumeration kuvamittaus 
enumeration laserkeilattu 
enumeration kiinteistötoimitus 
enumeration muu 
enumeration tuntematon 
annotation
documentation
Kohteen luontitapa
source <xs:element name="luontitapa" type="akaava:LuontiTapaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen luontitapa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractLuokittelematonKohdeType/kohdeluokka
diagram index_p121.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Kohteen luokka lähtöjärjestelmässä
source <xs:element name="kohdeluokka" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen luokka lähtöjärjestelmässä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractTonttikohdeType
diagram index_p122.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type extension of akaava:AbstractKaavakohdeType
properties
base akaava:AbstractKaavakohdeType
children akaava:metatieto akaava:yksilointitieto akaava:tunnus akaava:kohdekoodi
used by
element _Tonttikohde
complexType TonttiType
source <xs:complexType name="AbstractTonttikohdeType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="akaava:AbstractKaavakohdeType"/>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

complexType AlueSijainnitType
diagram index_p123.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
children akaava:AlueSijainti gml:Null
used by
elements AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType/aluesijainti AbstractKorttelikohdeType/aluesijainti AbstractKaavamaaraysalueType/sijainti
source <xs:complexType name="AlueSijainnitType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:choice>
     
<xs:element ref="akaava:AlueSijainti" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xs:element ref="gml:Null"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

complexType AlueSijaintiType
diagram index_p124.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
children akaava:referenssipiste akaava:reunaviiva akaava:alue
used by
elements TonttiType/sijainti LuokittelematonAlueType/sijainti KunnanosaType/sijainti KaavayksikkoType/sijainti AlueSijainti
source <xs:complexType name="AlueSijaintiType">
 
<xs:choice>
   
<xs:element ref="akaava:referenssipiste"/>
   
<xs:element ref="akaava:reunaviiva"/>
   
<xs:element ref="akaava:alue"/>
 
</xs:choice>
</xs:complexType>

complexType AsemakaavaAineistoType
diagram index_p125.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children akaava:aineistonnimi akaava:aineistotoimittaja akaava:status akaava:toimitusPvm akaava:kuntakoodi akaava:kielitieto akaava:metatietotunniste akaava:metatietoXMLURL akaava:metatietoURL akaava:tietotuoteURL akaava:kaavat akaava:kayttotarkoitusalueet akaava:maarayskohteetkartalla akaava:luokittelemattomatkohteet akaava:kaavayksikot
used by
element AsemakaavaAineisto
annotation
documentation
Määrittelee asemkaavaaineiston siirron sisällön pääelementit
source <xs:complexType name="AsemakaavaAineistoType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Määrittelee asemkaavaaineiston siirron sisällön pääelementit</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
       
<xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, esim. kaupunginosa, kunta, karttalehden numero</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="status" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="kielitieto" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kaavat" type="akaava:KaavatType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kaavojen yleistiedot</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kayttotarkoitusalueet" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Käyttötarkoitusalueet</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element ref="akaava:_Kayttotarkoitusaluekohde" maxOccurs="unbounded"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="maarayskohteetkartalla" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Määräyskohteet, jotka ovat karttakohteita</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element ref="akaava:_KaavamaaraysKarttakohde" maxOccurs="unbounded"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="luokittelemattomatkohteet" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Ne kohteet, jotka eivät kuulu varsinaiseen skeemaan</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element ref="akaava:_LuokittelematonKohde" maxOccurs="unbounded"/>
           
</xs:sequence>
      &nb