Schema infrao.xsd


schema location:  ..\..\infrao.xsd
attribute form default: 
element form default:  qualified
targetNamespace:  www.infra-o.fi/infrao
 
Elements  Complex types  Simple types 
AbstractInfraomaisuusKohde  AbstractInfraomaisuusKohdePropertyType  AjoratamerkinnanTyyppiType 
AbstractKasvillisuus  AbstractInfraomaisuusKohdeType  HoitoluokkaType 
AbstractPaikkatietopalveluKohde  AbstractKasvillisuusPropertyType  HulevesiTyyppiType 
AbstractVaruste  AbstractKasvillisuusType  JateTyyppiType 
Ajoratamerkinta  AbstractVarustePropertyType  KalusteTyyppiType 
Hulevesi  AbstractVarusteType  KasvilajitType 
InfraoKohteet  AjoratamerkintaPropertyType  KasviryhmaTyyppiType 
Jate  AjoratamerkintaType  KatuosanLajiType 
Kaluste  HulevesiPropertyType  KunnossapitoluokkaType 
Kasvi  HulevesiType  LeikkivalineTyyppiType 
Katualue  InfraoKohteetType  LiikennemerkkityyppiType 
KatualueenOsa  JatePropertyType  LiikuntaTyyppiType 
Keskilinja  JateType  LuontiTapaType 
Leikkivaline  KalustePropertyType  MelutyyppiType 
Liikennemerkki  KalusteType  MuuVarusteTyyppiType 
Liikennevalo  KasviPropertyType  OpasteTyyppiType 
Liikunta  KasviType  PintamateriaaliType 
Liite  KatualueenOsaPropertyType  PuulajitType 
Melu  KatualueenOsaType  PuutyyppiType 
MuuVaruste  KatualuePropertyType  RakenneTyyppiType 
Opaste  KatualueType  SijaintiepavarmuusType 
Osoite  KeskilinjaPropertyType  ToiminnallinenLuokkaType 
Paatos  KeskilinjaType  VarustemateriaaliType 
Puu  LeikkivalinePropertyType  ViheralueenKayttotarkoitusType 
Pysakointiruutu  LeikkivalineType  ViherosaLajiType 
Rakenne  LiikennemerkkiPropertyType  YmparistotaideTyyppiType 
Sijainti  LiikennemerkkiType 
Suunnitelma  LiikennevaloPropertyType 
Suunnitelmalinkki  LiikennevaloType 
Valaistus  LiikuntaPropertyType 
Viheralue  LiikuntaType 
ViheralueenOsa  LiitePropertyType 
Ymparistotaide  MeluPropertyType 
MeluType 
MuuVarustePropertyType 
MuuVarusteType 
OpastePropertyType 
OpasteType 
OsoitePropertyType 
PaatosPropertyType 
PaatosType 
PuuPropertyType 
PuuType 
PysakointiruutuPropertyType 
PysakointiruutuType 
RakennePropertyType 
RakenneType 
SijaintiPropertyType 
SuunnitelmalinkkiPropertyType 
SuunnitelmalinkkiType 
SuunnitelmaPropertyType 
SuunnitelmaType 
ValaistusPropertyType 
ValaistusType 
ViheralueenOsaPropertyType 
ViheralueenOsaType 
ViheraluePropertyType 
ViheralueType 
YmparistotaidePropertyType 
YmparistotaideType 


schema location:  ..\..\gml_dummy.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.opengis.net/gml
 
Elements  Complex types  Attr. groups 
_Feature  AbstractFeatureCollectionType  AssociationAttributeGroup 
_FeatureCollection  AbstractFeatureType 
_GML  AngleType 
_Object  AssociationAttributeGroupType 
AssociationAttributeGroup  CodeType 
Dummy_GML  CurvePropertyType 
featureMember  FeatureCollectionType 
featureProperty  FeaturePropertyType 
Null  MeasureType 
Point  MetaDataPropertyType 
NullType 
PointPropertyType 
SurfacePropertyType 


element AbstractInfraomaisuusKohde
diagram index_p1.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:AbstractInfraomaisuusKohdeType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractPaikkatietopalveluKohde
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
used by
complexType AbstractInfraomaisuusKohdePropertyType
source <xs:element name="AbstractInfraomaisuusKohde" type="infrao:AbstractInfraomaisuusKohdeType" abstract="true" substitutionGroup="infrao:AbstractPaikkatietopalveluKohde"/>

element AbstractKasvillisuus
diagram index_p2.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:AbstractKasvillisuusType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractPaikkatietopalveluKohde
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:kuuluu infrao:sijaintitieto
used by
complexType AbstractKasvillisuusPropertyType
source <xs:element name="AbstractKasvillisuus" type="infrao:AbstractKasvillisuusType" abstract="true" substitutionGroup="infrao:AbstractPaikkatietopalveluKohde"/>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde
diagram index_p3.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:element name="AbstractPaikkatietopalveluKohde" type="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde" abstract="true" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractVaruste
diagram index_p4.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:AbstractVarusteType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractPaikkatietopalveluKohde
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:tarkkaSijaintieto infrao:malli infrao:perusparannusvuosi infrao:suunta infrao:valmistaja infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluuViheralueenOsaan infrao:kuuluuKatualueenOsaan infrao:viitteellinenSijaintitieto infrao:materiaali infrao:suunnitelmalinkkitieto
used by
complexType AbstractVarustePropertyType
source <xs:element name="AbstractVaruste" type="infrao:AbstractVarusteType" abstract="true" substitutionGroup="infrao:AbstractPaikkatietopalveluKohde"/>

element Ajoratamerkinta
diagram index_p5.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:AjoratamerkintaType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractVaruste
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:tarkkaSijaintieto infrao:malli infrao:perusparannusvuosi infrao:suunta infrao:valmistaja infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluuViheralueenOsaan infrao:kuuluuKatualueenOsaan infrao:viitteellinenSijaintitieto infrao:materiaali infrao:suunnitelmalinkkitieto infrao:tyyppi
used by
complexType AjoratamerkintaPropertyType
source <xs:element name="Ajoratamerkinta" type="infrao:AjoratamerkintaType" substitutionGroup="infrao:AbstractVaruste"/>

element Hulevesi
diagram index_p6.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:HulevesiType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractVaruste
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:tarkkaSijaintieto infrao:malli infrao:perusparannusvuosi infrao:suunta infrao:valmistaja infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluuViheralueenOsaan infrao:kuuluuKatualueenOsaan infrao:viitteellinenSijaintitieto infrao:materiaali infrao:suunnitelmalinkkitieto infrao:hulevesi
used by
complexType HulevesiPropertyType
source <xs:element name="Hulevesi" type="infrao:HulevesiType" substitutionGroup="infrao:AbstractVaruste"/>

element InfraoKohteet
diagram index_p7.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:InfraoKohteetType
properties
content complex
substGrp gml:_FeatureCollection
children infrao:toimituksentiedot
annotation
documentation
Skeeman juurielementti
source <xs:element name="InfraoKohteet" type="infrao:InfraoKohteetType" substitutionGroup="gml:_FeatureCollection">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Skeeman juurielementti </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Jate
diagram index_p8.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:JateType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractVaruste
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:tarkkaSijaintieto infrao:malli infrao:perusparannusvuosi infrao:suunta infrao:valmistaja infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluuViheralueenOsaan infrao:kuuluuKatualueenOsaan infrao:viitteellinenSijaintitieto infrao:materiaali infrao:suunnitelmalinkkitieto infrao:koko infrao:putkikeraysjarjestelmaKytkin infrao:sijaintiMaanPinnallaKytkin infrao:vaarallistenJateastiaKytkin infrao:jäte
used by
complexType JatePropertyType
source <xs:element name="Jate" type="infrao:JateType" substitutionGroup="infrao:AbstractVaruste"/>

element Kaluste
diagram index_p9.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:KalusteType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractVaruste
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:tarkkaSijaintieto infrao:malli infrao:perusparannusvuosi infrao:suunta infrao:valmistaja infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluuViheralueenOsaan infrao:kuuluuKatualueenOsaan infrao:viitteellinenSijaintitieto infrao:materiaali infrao:suunnitelmalinkkitieto infrao:kaluste
used by
complexType KalustePropertyType
source <xs:element name="Kaluste" type="infrao:KalusteType" substitutionGroup="infrao:AbstractVaruste"/>

element Kasvi
diagram index_p10.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:KasviType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractKasvillisuus
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:kuuluu infrao:sijaintitieto infrao:kasviryhma infrao:kasvilaji
used by
complexType KasviPropertyType
source <xs:element name="Kasvi" type="infrao:KasviType" substitutionGroup="infrao:AbstractKasvillisuus"/>

element Katualue
diagram index_p11.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:KatualueType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractInfraomaisuusKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:koostuu
used by
complexType KatualuePropertyType
source <xs:element name="Katualue" type="infrao:KatualueType" substitutionGroup="infrao:AbstractInfraomaisuusKohde"/>

element KatualueenOsa
diagram index_p12.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:KatualueenOsaType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:paatostieto infrao:kunnossapito infrao:perusparannusvuosi infrao:pintaAla infrao:pituus infrao:puhtaanapito infrao:sijainti infrao:talvikunnossapito infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluu infrao:sisaltaa infrao:luokka infrao:laji infrao:sisaltaaVaruste infrao:pintamateriaali infrao:kunnossapitoluokka infrao:sijaintitieto infrao:suunnitelmalinkkitieto
used by
complexType KatualueenOsaPropertyType
source <xs:element name="KatualueenOsa" type="infrao:KatualueenOsaType" substitutionGroup="infrao:AbstractPaikkatietopalveluKohde"/>

element Keskilinja
diagram index_p13.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:KeskilinjaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children infrao:DigiroadID infrao:sijainti
used by
complexType KeskilinjaPropertyType
source <xs:element name="Keskilinja" type="infrao:KeskilinjaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Leikkivaline
diagram index_p14.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:LeikkivalineType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractVaruste
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:tarkkaSijaintieto infrao:malli infrao:perusparannusvuosi infrao:suunta infrao:valmistaja infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluuViheralueenOsaan infrao:kuuluuKatualueenOsaan infrao:viitteellinenSijaintitieto infrao:materiaali infrao:suunnitelmalinkkitieto infrao:toiminnallinenTarkastusPvm infrao:vuositarkastusPvm infrao:leikkiväline
used by
complexType LeikkivalinePropertyType
source <xs:element name="Leikkivaline" type="infrao:LeikkivalineType" substitutionGroup="infrao:AbstractVaruste"/>

element Liikennemerkki
diagram index_p15.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:LiikennemerkkiType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractVaruste
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:tarkkaSijaintieto infrao:malli infrao:perusparannusvuosi infrao:suunta infrao:valmistaja infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluuViheralueenOsaan infrao:kuuluuKatualueenOsaan infrao:viitteellinenSijaintitieto infrao:materiaali infrao:suunnitelmalinkkitieto
used by
complexType LiikennemerkkiPropertyType
source <xs:element name="Liikennemerkki" type="infrao:LiikennemerkkiType" substitutionGroup="infrao:AbstractVaruste"/>

element Liikennevalo
diagram index_p16.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:LiikennevaloType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractVaruste
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:tarkkaSijaintieto infrao:malli infrao:perusparannusvuosi infrao:suunta infrao:valmistaja infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluuViheralueenOsaan infrao:kuuluuKatualueenOsaan infrao:viitteellinenSijaintitieto infrao:materiaali infrao:suunnitelmalinkkitieto
used by
complexType LiikennevaloPropertyType
source <xs:element name="Liikennevalo" type="infrao:LiikennevaloType" substitutionGroup="infrao:AbstractVaruste"/>

element Liikunta
diagram index_p17.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:LiikuntaType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractVaruste
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:tarkkaSijaintieto infrao:malli infrao:perusparannusvuosi infrao:suunta infrao:valmistaja infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluuViheralueenOsaan infrao:kuuluuKatualueenOsaan infrao:viitteellinenSijaintitieto infrao:materiaali infrao:suunnitelmalinkkitieto infrao:liikunta
used by
complexType LiikuntaPropertyType
source <xs:element name="Liikunta" type="infrao:LiikuntaType" substitutionGroup="infrao:AbstractVaruste"/>

element Liite
diagram index_p18.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type yht:LiiteType
properties
content complex
substGrp gml:_Object
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
used by
complexType LiitePropertyType
source <xs:element name="Liite" type="yht:LiiteType" substitutionGroup="gml:_Object"/>

element Melu
diagram index_p19.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:MeluType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractVaruste
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:tarkkaSijaintieto infrao:malli infrao:perusparannusvuosi infrao:suunta infrao:valmistaja infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluuViheralueenOsaan infrao:kuuluuKatualueenOsaan infrao:viitteellinenSijaintitieto infrao:materiaali infrao:suunnitelmalinkkitieto infrao:melu
used by
complexType MeluPropertyType
source <xs:element name="Melu" type="infrao:MeluType" substitutionGroup="infrao:AbstractVaruste"/>

element MuuVaruste
diagram index_p20.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:MuuVarusteType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractVaruste
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:tarkkaSijaintieto infrao:malli infrao:perusparannusvuosi infrao:suunta infrao:valmistaja infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluuViheralueenOsaan infrao:kuuluuKatualueenOsaan infrao:viitteellinenSijaintitieto infrao:materiaali infrao:suunnitelmalinkkitieto infrao:varustetyyppi
used by
complexType MuuVarustePropertyType
source <xs:element name="MuuVaruste" type="infrao:MuuVarusteType" substitutionGroup="infrao:AbstractVaruste"/>

element Opaste
diagram index_p21.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:OpasteType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractVaruste
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:tarkkaSijaintieto infrao:malli infrao:perusparannusvuosi infrao:suunta infrao:valmistaja infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluuViheralueenOsaan infrao:kuuluuKatualueenOsaan infrao:viitteellinenSijaintitieto infrao:materiaali infrao:suunnitelmalinkkitieto infrao:opaste
used by
complexType OpastePropertyType
source <xs:element name="Opaste" type="infrao:OpasteType" substitutionGroup="infrao:AbstractVaruste"/>

element Osoite
diagram index_p22.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type yht:OsoiteType
properties
content complex
substGrp gml:_Object
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:huoneistojakokirjain yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti yht:viitesijaintialue yht:tila yht:kohteenLaji
used by
complexType OsoitePropertyType
source <xs:element name="Osoite" type="yht:OsoiteType" substitutionGroup="gml:_Object"/>

element Paatos
diagram index_p23.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:PaatosType
properties
content complex
substGrp gml:_Object
children infrao:liitetieto infrao:kuvaus infrao:paivamaaraPvm
used by
complexType PaatosPropertyType
annotation
documentation
Päätöksen tiedot
source <xs:element name="Paatos" type="infrao:PaatosType" substitutionGroup="gml:_Object">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Päätöksen tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Puu
diagram index_p24.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:PuuType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractKasvillisuus
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:kuuluu infrao:sijaintitieto infrao:korkeusMitta infrao:ymparysMitta infrao:puutyyppi infrao:puulaji
used by
complexType PuuPropertyType
source <xs:element name="Puu" type="infrao:PuuType" substitutionGroup="infrao:AbstractKasvillisuus"/>

element Pysakointiruutu
diagram index_p25.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:PysakointiruutuType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractVaruste
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:tarkkaSijaintieto infrao:malli infrao:perusparannusvuosi infrao:suunta infrao:valmistaja infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluuViheralueenOsaan infrao:kuuluuKatualueenOsaan infrao:viitteellinenSijaintitieto infrao:materiaali infrao:suunnitelmalinkkitieto infrao:latauspisteKytkin
used by
complexType PysakointiruutuPropertyType
source <xs:element name="Pysakointiruutu" type="infrao:PysakointiruutuType" substitutionGroup="infrao:AbstractVaruste"/>

element Rakenne
diagram index_p26.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:RakenneType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractVaruste
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:tarkkaSijaintieto infrao:malli infrao:perusparannusvuosi infrao:suunta infrao:valmistaja infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluuViheralueenOsaan infrao:kuuluuKatualueenOsaan infrao:viitteellinenSijaintitieto infrao:materiaali infrao:suunnitelmalinkkitieto infrao:rakenne
used by
complexType RakennePropertyType
source <xs:element name="Rakenne" type="infrao:RakenneType" substitutionGroup="infrao:AbstractVaruste"/>

element Sijainti
diagram index_p27.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type yht:SijaintiType
properties
content complex
substGrp gml:_Object
children yht:osoite yht:piste yht:viiva yht:alue yht:tyhja yht:sijaintiepavarmuus yht:luontitapa yht:nimi yht:kuvaus yht:korkeusTaiSyvyys yht:pintaAla
used by
complexType SijaintiPropertyType
annotation
documentation
Sijaintielementin sisällön määrittely. Sijaintielementtiä käytetää niissä kohteissa, joissa kohteen geometriantyyppi(piste,viiva tai alue) voi vaihdella kohteesta toiseen
source <xs:element name="Sijainti" type="yht:SijaintiType" substitutionGroup="gml:_Object">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Sijaintielementin sisällön määrittely. Sijaintielementtiä käytetää niissä kohteissa, joissa kohteen geometriantyyppi(piste,viiva tai alue) voi vaihdella kohteesta toiseen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Suunnitelma
diagram index_p28.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:SuunnitelmaType
properties
content complex
substGrp gml:_Object
children infrao:liitetieto infrao:kuvaus infrao:paivamaaraPvm
used by
complexType SuunnitelmaPropertyType
annotation
documentation
Päätöksen tiedot
source <xs:element name="Suunnitelma" type="infrao:SuunnitelmaType" substitutionGroup="gml:_Object">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Päätöksen tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Suunnitelmalinkki
diagram index_p29.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:SuunnitelmalinkkiType
properties
content complex
substGrp gml:_Object
children infrao:suunnitelmakohdeId infrao:liitetieto
used by
complexType SuunnitelmalinkkiPropertyType
source <xs:element name="Suunnitelmalinkki" type="infrao:SuunnitelmalinkkiType" substitutionGroup="gml:_Object"/>

element Valaistus
diagram index_p30.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:ValaistusType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractVaruste
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:tarkkaSijaintieto infrao:malli infrao:perusparannusvuosi infrao:suunta infrao:valmistaja infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluuViheralueenOsaan infrao:kuuluuKatualueenOsaan infrao:viitteellinenSijaintitieto infrao:materiaali infrao:suunnitelmalinkkitieto
used by
complexType ValaistusPropertyType
source <xs:element name="Valaistus" type="infrao:ValaistusType" substitutionGroup="infrao:AbstractVaruste"/>

element Viheralue
diagram index_p31.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:ViheralueType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractInfraomaisuusKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:koostuu
used by
complexType ViheraluePropertyType
source <xs:element name="Viheralue" type="infrao:ViheralueType" substitutionGroup="infrao:AbstractInfraomaisuusKohde"/>

element ViheralueenOsa
diagram index_p32.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:ViheralueenOsaType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:perusparannusvuosi infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluu infrao:sisaltaa infrao:sisaltaaVaruste infrao:kayttotarkoitus infrao:laji infrao:hoitoluokka infrao:sijaintitieto infrao:suunnitelmalinkkitieto
used by
complexType ViheralueenOsaPropertyType
source <xs:element name="ViheralueenOsa" type="infrao:ViheralueenOsaType" substitutionGroup="infrao:AbstractPaikkatietopalveluKohde"/>

element Ymparistotaide
diagram index_p33.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:YmparistotaideType
properties
content complex
substGrp infrao:AbstractVaruste
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:tarkkaSijaintieto infrao:malli infrao:perusparannusvuosi infrao:suunta infrao:valmistaja infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluuViheralueenOsaan infrao:kuuluuKatualueenOsaan infrao:viitteellinenSijaintitieto infrao:materiaali infrao:suunnitelmalinkkitieto infrao:ympäristötaide
used by
complexType YmparistotaidePropertyType
source <xs:element name="Ymparistotaide" type="infrao:YmparistotaideType" substitutionGroup="infrao:AbstractVaruste"/>

complexType AbstractInfraomaisuusKohdePropertyType
diagram index_p34.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
children infrao:AbstractInfraomaisuusKohde
source <xs:complexType name="AbstractInfraomaisuusKohdePropertyType">
 
<xs:sequence minOccurs="0">
   
<xs:element ref="infrao:AbstractInfraomaisuusKohde"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

complexType AbstractInfraomaisuusKohdeType
diagram index_p35.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
used by
element AbstractInfraomaisuusKohde
complexTypes KatualueType ViheralueType
source <xs:complexType name="AbstractInfraomaisuusKohdeType" abstract="true">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde"/>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

complexType AbstractKasvillisuusPropertyType
diagram index_p36.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
children infrao:AbstractKasvillisuus
used by
element ViheralueenOsaType/sisaltaa
source <xs:complexType name="AbstractKasvillisuusPropertyType">
 
<xs:sequence minOccurs="0">
   
<xs:element ref="infrao:AbstractKasvillisuus"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

complexType AbstractKasvillisuusType
diagram index_p37.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:kuuluu infrao:sijaintitieto
used by
element AbstractKasvillisuus
complexTypes KasviType PuuType
source <xs:complexType name="AbstractKasvillisuusType" abstract="true">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kuuluu" type="infrao:ViheralueenOsaPropertyType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:appinfo>
             
<gml:reversePropertyName>infrao:sisaltaa</gml:reversePropertyName>
           
</xs:appinfo>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="infrao:SijaintiPropertyType"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractKasvillisuusType/kuuluu
diagram index_p38.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:ViheralueenOsaPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children infrao:ViheralueenOsa
annotation
appinfo
<gml:reversePropertyName>infrao:sisaltaa</gml:reversePropertyName>
source <xs:element name="kuuluu" type="infrao:ViheralueenOsaPropertyType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo>
     
<gml:reversePropertyName>infrao:sisaltaa</gml:reversePropertyName>
   
</xs:appinfo>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractKasvillisuusType/sijaintitieto
diagram index_p39.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:SijaintiPropertyType
properties
isRef 0
content complex
children infrao:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="infrao:SijaintiPropertyType"/>

complexType AbstractVarustePropertyType
diagram index_p40.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
children infrao:AbstractVaruste
used by
elements KatualueenOsaType/sisaltaaVaruste ViheralueenOsaType/sisaltaaVaruste
source <xs:complexType name="AbstractVarustePropertyType">
 
<xs:sequence minOccurs="0">
   
<xs:element ref="infrao:AbstractVaruste"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

complexType AbstractVarusteType
diagram index_p41.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:tarkkaSijaintieto infrao:malli infrao:perusparannusvuosi infrao:suunta infrao:valmistaja infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluuViheralueenOsaan infrao:kuuluuKatualueenOsaan infrao:viitteellinenSijaintitieto infrao:materiaali infrao:suunnitelmalinkkitieto
used by
element AbstractVaruste
complexTypes AjoratamerkintaType HulevesiType JateType KalusteType LeikkivalineType LiikennemerkkiType LiikennevaloType LiikuntaType MeluType MuuVarusteType OpasteType PysakointiruutuType RakenneType ValaistusType YmparistotaideType
source <xs:complexType name="AbstractVarusteType" abstract="true">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="tarkkaSijaintieto" type="infrao:SijaintiPropertyType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="malli" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="perusparannusvuosi" type="xs:integer"/>
       
<xs:element name="suunta" type="xs:double"/>
       
<xs:element name="valmistaja" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="valmistumisvuosi" type="xs:integer"/>
       
<xs:element name="kuuluuViheralueenOsaan" type="infrao:ViheralueenOsaPropertyType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:appinfo>
             
<gml:reversePropertyName>infrao:sisaltaaVaruste</gml:reversePropertyName>
           
</xs:appinfo>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kuuluuKatualueenOsaan" type="infrao:KatualueenOsaPropertyType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:appinfo>
             
<gml:reversePropertyName>infrao:sisaltaaVaruste</gml:reversePropertyName>
           
</xs:appinfo>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="viitteellinenSijaintitieto" type="infrao:SijaintiPropertyType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="materiaali" type="infrao:VarustemateriaaliType"/>
       
<xs:element name="suunnitelmalinkkitieto" type="infrao:SuunnitelmalinkkiPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractVarusteType/tarkkaSijaintieto
diagram index_p42.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:SijaintiPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children infrao:Sijainti
source <xs:element name="tarkkaSijaintieto" type="infrao:SijaintiPropertyType" minOccurs="0"/>

element AbstractVarusteType/malli
diagram index_p43.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="malli" type="xs:string"/>

element AbstractVarusteType/perusparannusvuosi
diagram index_p44.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type xs:integer
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="perusparannusvuosi" type="xs:integer"/>

element AbstractVarusteType/suunta
diagram index_p45.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type xs:double
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="suunta" type="xs:double"/>

element AbstractVarusteType/valmistaja
diagram index_p46.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="valmistaja" type="xs:string"/>

element AbstractVarusteType/valmistumisvuosi
diagram index_p47.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type xs:integer
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="valmistumisvuosi" type="xs:integer"/>

element AbstractVarusteType/kuuluuViheralueenOsaan
diagram index_p48.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:ViheralueenOsaPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children infrao:ViheralueenOsa
annotation
appinfo
<gml:reversePropertyName>infrao:sisaltaaVaruste</gml:reversePropertyName>
source <xs:element name="kuuluuViheralueenOsaan" type="infrao:ViheralueenOsaPropertyType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo>
     
<gml:reversePropertyName>infrao:sisaltaaVaruste</gml:reversePropertyName>
   
</xs:appinfo>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractVarusteType/kuuluuKatualueenOsaan
diagram index_p49.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:KatualueenOsaPropertyType
properties
isRef 0
content complex
children infrao:KatualueenOsa
annotation
appinfo
<gml:reversePropertyName>infrao:sisaltaaVaruste</gml:reversePropertyName>
source <xs:element name="kuuluuKatualueenOsaan" type="infrao:KatualueenOsaPropertyType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:appinfo>
     
<gml:reversePropertyName>infrao:sisaltaaVaruste</gml:reversePropertyName>
   
</xs:appinfo>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractVarusteType/viitteellinenSijaintitieto
diagram index_p50.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:SijaintiPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children infrao:Sijainti
source <xs:element name="viitteellinenSijaintitieto" type="infrao:SijaintiPropertyType" minOccurs="0"/>

element AbstractVarusteType/materiaali
diagram index_p51.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:VarustemateriaaliType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration betoni 
enumeration elementtiverkko 
enumeration kaksipuolinen teräspalkki 
enumeration metalli 
enumeration muovi 
enumeration panssariverkko 
enumeration putkipalkki 
enumeration puu 
enumeration teräs 
enumeration teräspalkki 
enumeration teräsverkko 
enumeration vaijeri 
enumeration muu 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="materiaali" type="infrao:VarustemateriaaliType"/>

element AbstractVarusteType/suunnitelmalinkkitieto
diagram index_p52.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:SuunnitelmalinkkiPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children infrao:Suunnitelmalinkki
source <xs:element name="suunnitelmalinkkitieto" type="infrao:SuunnitelmalinkkiPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

complexType AjoratamerkintaPropertyType
diagram index_p53.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
children infrao:Ajoratamerkinta
source <xs:complexType name="AjoratamerkintaPropertyType">
 
<xs:sequence minOccurs="0">
   
<xs:element ref="infrao:Ajoratamerkinta"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

complexType AjoratamerkintaType
diagram index_p54.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type extension of infrao:AbstractVarusteType
properties
base infrao:AbstractVarusteType
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:tarkkaSijaintieto infrao:malli infrao:perusparannusvuosi infrao:suunta infrao:valmistaja infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluuViheralueenOsaan infrao:kuuluuKatualueenOsaan infrao:viitteellinenSijaintitieto infrao:materiaali infrao:suunnitelmalinkkitieto infrao:tyyppi
used by
element Ajoratamerkinta
source <xs:complexType name="AjoratamerkintaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="infrao:AbstractVarusteType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="tyyppi" type="infrao:AjoratamerkinnanTyyppiType"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AjoratamerkintaType/tyyppi
diagram index_p55.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:AjoratamerkinnanTyyppiType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration katkoviiva 
enumeration sulkuviiva 
enumeration suojatie 
enumeration muu 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="tyyppi" type="infrao:AjoratamerkinnanTyyppiType"/>

complexType HulevesiPropertyType
diagram index_p56.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
children infrao:Hulevesi
source <xs:complexType name="HulevesiPropertyType">
 
<xs:sequence minOccurs="0">
   
<xs:element ref="infrao:Hulevesi"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

complexType HulevesiType
diagram index_p57.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type extension of infrao:AbstractVarusteType
properties
base infrao:AbstractVarusteType
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:tarkkaSijaintieto infrao:malli infrao:perusparannusvuosi infrao:suunta infrao:valmistaja infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluuViheralueenOsaan infrao:kuuluuKatualueenOsaan infrao:viitteellinenSijaintitieto infrao:materiaali infrao:suunnitelmalinkkitieto infrao:hulevesi
used by
element Hulevesi
source <xs:complexType name="HulevesiType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="infrao:AbstractVarusteType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="hulevesi" type="infrao:HulevesiTyyppiType"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element HulevesiType/hulevesi
diagram index_p58.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:HulevesiTyyppiType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration avo-oja 
enumeration avopainanne 
enumeration avouoma 
enumeration hulevesiallas 
enumeration hulevesikaivo 
enumeration hulevesikosteikko 
enumeration imeytyskaivanto 
enumeration imeytyskenttä 
enumeration imeytyspainanne 
enumeration noro 
enumeration patorakenne 
enumeration pidätysallas 
enumeration puro 
enumeration purkukaivo 
enumeration rumpu 
enumeration sulkukaivo 
enumeration säätökaivo 
enumeration säätöpato 
enumeration tarkastuskaivo 
enumeration tarkastusputki 
enumeration tulvauoma 
enumeration viivytysallas 
enumeration muu 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="hulevesi" type="infrao:HulevesiTyyppiType"/>

complexType InfraoKohteetType
diagram index_p59.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type extension of gml:AbstractFeatureCollectionType
properties
base gml:AbstractFeatureCollectionType
children infrao:toimituksentiedot
used by
element InfraoKohteet
source <xs:complexType name="InfraoKohteetType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureCollectionType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="toimituksentiedot" type="yht:AineistotoimitusType"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element InfraoKohteetType/toimituksentiedot
diagram index_p60.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type yht:AineistotoimitusType
properties
isRef 0
content complex
children yht:Toimitus
source <xs:element name="toimituksentiedot" type="yht:AineistotoimitusType"/>

complexType JatePropertyType
diagram index_p61.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
children infrao:Jate
source <xs:complexType name="JatePropertyType">
 
<xs:sequence minOccurs="0">
   
<xs:element ref="infrao:Jate"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

complexType JateType
diagram index_p62.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type extension of infrao:AbstractVarusteType
properties
base infrao:AbstractVarusteType
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:tarkkaSijaintieto infrao:malli infrao:perusparannusvuosi infrao:suunta infrao:valmistaja infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluuViheralueenOsaan infrao:kuuluuKatualueenOsaan infrao:viitteellinenSijaintitieto infrao:materiaali infrao:suunnitelmalinkkitieto infrao:koko infrao:putkikeraysjarjestelmaKytkin infrao:sijaintiMaanPinnallaKytkin infrao:vaarallistenJateastiaKytkin infrao:jäte
used by
element Jate
source <xs:complexType name="JateType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="infrao:AbstractVarusteType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="koko" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="putkikeraysjarjestelmaKytkin" type="xs:boolean"/>
       
<xs:element name="sijaintiMaanPinnallaKytkin" type="xs:boolean"/>
       
<xs:element name="vaarallistenJateastiaKytkin" type="xs:boolean"/>
       
<xs:element name="jäte" type="infrao:JateTyyppiType"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element JateType/koko
diagram index_p63.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="koko" type="xs:string"/>

element JateType/putkikeraysjarjestelmaKytkin
diagram index_p64.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="putkikeraysjarjestelmaKytkin" type="xs:boolean"/>

element JateType/sijaintiMaanPinnallaKytkin
diagram index_p65.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sijaintiMaanPinnallaKytkin" type="xs:boolean"/>

element JateType/vaarallistenJateastiaKytkin
diagram index_p66.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="vaarallistenJateastiaKytkin" type="xs:boolean"/>

element JateType/jäte
diagram index_p67.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:JateTyyppiType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration jäteastia 
enumeration koiranroska-astia 
enumeration roskakori 
enumeration muu 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="jäte" type="infrao:JateTyyppiType"/>

complexType KalustePropertyType
diagram index_p68.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
children infrao:Kaluste
source <xs:complexType name="KalustePropertyType">
 
<xs:sequence minOccurs="0">
   
<xs:element ref="infrao:Kaluste"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

complexType KalusteType
diagram index_p69.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type extension of infrao:AbstractVarusteType
properties
base infrao:AbstractVarusteType
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:tarkkaSijaintieto infrao:malli infrao:perusparannusvuosi infrao:suunta infrao:valmistaja infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluuViheralueenOsaan infrao:kuuluuKatualueenOsaan infrao:viitteellinenSijaintitieto infrao:materiaali infrao:suunnitelmalinkkitieto infrao:kaluste
used by
element Kaluste
source <xs:complexType name="KalusteType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="infrao:AbstractVarusteType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kaluste" type="infrao:KalusteTyyppiType"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element KalusteType/kaluste
diagram index_p70.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:KalusteTyyppiType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration irtopenkki 
enumeration istuin muu 
enumeration kalusteryhmä 
enumeration kiintopenkki 
enumeration pöytä 
enumeration pöytä-penkkiyhdistelmä 
enumeration yhdenistuttava penkki 
enumeration muu 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="kaluste" type="infrao:KalusteTyyppiType"/>

complexType KasviPropertyType
diagram index_p71.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
children infrao:Kasvi
source <xs:complexType name="KasviPropertyType">
 
<xs:sequence minOccurs="0">
   
<xs:element ref="infrao:Kasvi"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

complexType KasviType
diagram index_p72.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type extension of infrao:AbstractKasvillisuusType
properties
base infrao:AbstractKasvillisuusType
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:kuuluu infrao:sijaintitieto infrao:kasviryhma infrao:kasvilaji
used by
element Kasvi
source <xs:complexType name="KasviType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="infrao:AbstractKasvillisuusType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kasviryhma" type="infrao:KasviryhmaTyyppiType" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
       
<xs:element name="kasvilaji" type="infrao:KasvilajitType"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element KasviType/kasviryhma
diagram index_p73.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:KasviryhmaTyyppiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration havupensas 
enumeration köynnös 
enumeration köynnösruusu 
enumeration lehtipensas 
enumeration maustekasvi 
enumeration perenna 
enumeration varpu 
enumeration ryhmäruusu 
enumeration yksivuotinen kasvi 
enumeration muu 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="kasviryhma" type="infrao:KasviryhmaTyyppiType" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element KasviType/kasvilaji
diagram index_p74.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type infrao:KasvilajitType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration Acanthopanax senticosus 
enumeration Acer campestre 
enumeration Acer ginnala 
enumeration Acer spicatum 
enumeration Acer tataricum 
enumeration Acer 
enumeration Achillea filipendulina 
enumeration Achillea millefolium 
enumeration Achillea ptarmica 'Flore pleno 
enumeration Achillea ptarmica 
enumeration Aconitum henryi 
enumeration Aconitum lycoctonum ssp septentrionale 
enumeration Aconitum lycoctonum ssp.lycoctonum 
enumeration Aconitum lycoctonum ssp.neapolitanum 
enumeration Aconitum napellus album 
enumeration Aconitum napellus ssp. lusitanicum 'Newry Blue' 
enumeration Aconitum napellus ssp. lusitanicum 
enumeration Aconitum x stoerkianum 'Bicolor' 
enumeration Aconitum 
enumeration Aconitun x stoerkianum 
enumeration Aconogonon alpinum 
enumeration Aconogonon divaricatum 
enumeration Aconogonon polystachyum 
enumeration Aconogonon weyrichii 
enumeration Acorus calamus 
enumeration Actaea erythrocarpa 
enumeration Actinidia kolomikta 
enumeration Adonis vernalis 
enumeration Aegopodium podagraria 
enumeration Agapanthus campanulatus 'Blue Giant' 
enumeration Agastache foeniculum 
enumeration Aguilegia x hybr. 'McKana' 
enumeration Ajuga pyramidalis 
enumeration Ajuga reptans 'Atropurpurea' 
enumeration Ajuga reptans 
enumeration Alcea rosea 
enumeration Alchemilla alpina 
enumeration Alchemilla mollis 
enumeration Alisma plantago-aquatica 
enumeration Allium aflatunense 
enumeration Allium atropurpureum 
enumeration Allium caeruleum 
enumeration Allium carinatum subsp. pulchellum 
enumeration Allium cernuum 
enumeration Allium christophii 
enumeration Allium cyaneum 
enumeration Allium fistulosum 
enumeration Allium giganteum 
enumeration Allium karataviense 
enumeration Allium moly 
enumeration Allium narcissiflorum 
enumeration Allium nigrum 
enumeration Allium porrum 
enumeration Allium rosenbachianum 
enumeration Allium sativum 
enumeration Allium schoeneprasum 
enumeration Allium sphaerocephalum 
enumeration Allium tuberosum 
enumeration Allium ursinum 
enumeration Alnus viridis 
enumeration Alopecurus pratensis 
enumeration Amelanchier alnifolia 
enumeration Amelanchier laevis 
enumeration Amelanchier lamarckii 
enumeration Amelanchier spicata 
enumeration Amelanchier 
enumeration Anaphalis margaritacea 
enumeration Anaphalis triplinervis 
enumeration Anchusa angustissima 
enumeration Anchusa azurea 
enumeration Andromeda polifolia 
enumeration Anemone canadensis 
enumeration Anemone hupehensis var. japonica 
enumeration Anemone multifida 
enumeration Anemone narcissiflora 
enumeration Anemone nemorosa 
enumeration Anemone rivularis 
enumeration Anemone sylvestris 
enumeration Anemone tomentosa 
enumeration Anemone x fulgens 
enumeration Anemone x lesseri 
enumeration Anethum graveolens 
enumeration Angelica archangelica 
enumeration Antchriscus cerefolium 
enumeration Antemis marchalliana 
enumeration Antennaria dioica 'Rubra' 
enumeration Antennaria dioica 
enumeration Antennaria parvifolia 
enumeration Antennaria plantaginifolia 
enumeration Anthemis carpatica 
enumeration Anthemis tinctoria 
enumeration Anthericum liliago 
enumeration Anthericum ramosum 
enumeration Anthyllis vulneraria 
enumeration Apium var. dulce 
enumeration Aquilegia alpina 
enumeration Aquilegia chrysantha 
enumeration Aquilegia flabellata 
enumeration Aquilegia formosa 
enumeration Aquilegia glandulosa var. jucunda 
enumeration Aquilegia skinneri 
enumeration Aquilegia vulgaris 'Alba' 
enumeration Aquilegia vulgaris 'Altrosa' 
enumeration Aquilegia vulgaris 'Rosea' 
enumeration Aquilegia vulgaris 
enumeration Aquilegia x hybr. 'Blue Star' 
enumeration Aquilegia x hybr. 'Crimson Star' 
enumeration Aquilegia x hybr. 'Snow Queen' 
enumeration Aquilegia x hybr. 
enumeration Arabis blepharophylla 
enumeration Arabis caucasica 
enumeration Arabis ferdinandi-coburgi 
enumeration Arabis x arendsii 
enumeration Arctostaphylos uva-ursi 
enumeration Arenaria balearica 
enumeration Arenaria montana 
enumeration Arenaria tetraquerta 
enumeration Aristolochia macrophylla 
enumeration Aristolochia 
enumeration Armeria juniperifolia 
enumeration Armeria maritima 
enumeration Arnica montana 
enumeration Arnica sachalinensis 
enumeration Aronia arbutifolia 
enumeration Aronia melanocarpa 'Glorie' 
enumeration Aronia melanocarpa 
enumeration Aronia mitschurinii 'Viking' 
enumeration Aronia mitschurinii 
enumeration Aronia x prunifolia 
enumeration Aronia 
enumeration Artemisia absinthium 
enumeration Artemisia arbotanum 
enumeration Artemisia dracunculus 
enumeration Artemisia lactiflora 
enumeration Artemisia ludoviciana 
enumeration Artemisia maritima 
enumeration Artemisia schmidtiana 'Nana' 
enumeration Artemisia schmidtiana 
enumeration Artemisia 
enumeration Arum italicum 
enumeration Arum maculatum 
enumeration Aruncus aethusifolius 
enumeration Aruncus dioicus 
enumeration Aruncus 
enumeration Asarum canadense 
enumeration Asarum europaeum 
enumeration Asparagus officinalis 
enumeration Asperula orientalis 
enumeration Aster alpinus 'Abendschein' 
enumeration Aster alpinus 'Albus' 
enumeration Aster alpinus 'Blue Star' 
enumeration Aster alpinus 
enumeration Aster amellus 'Blue King' 
enumeration Aster amellus 'Danzig' 
enumeration Aster amellus 'King George' 
enumeration Aster amellus 'Rudolf Goethe' 
enumeration Aster amellus 'Sonia' 
enumeration Aster amellus 
enumeration Aster dumosus 'Starlight' 
enumeration Aster dumosus 'Waldenberg' 
enumeration Aster novi-belgii 'Dauerblau' 
enumeration Aster novi-belgii 'Eventide' 
enumeration Aster novi-belgii 'Red Sunset' 
enumeration Aster novi-belgii 'White Ladies' 
enumeration Aster novi-belgii 'Winston Churchill' 
enumeration Aster x alpellus 
enumeration Astilbe Arendsii -hybr. 'Federsee' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Amethyst' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Bonn' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Brautschleier' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Bremen' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Cattleya' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Deutschland' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Erika' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Etna' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Europa' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Fanal' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Feuer' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Gladstone' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Gloria Purpurea' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Gloria' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Glut' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Hyasinth' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Irrlicht' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Montgomery' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Peach Blossom' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Red Sentinel' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Rheinland' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Spinelli' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Straussenf.' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 'Weisse Gloria' 
enumeration Astilbe Arendsii-hybr. 
enumeration Astilbe chinensis 'Finale' 
enumeration Astilbe chinensis 'Pumila' 
enumeration Astilbe chinensis 
enumeration Astilbe Japonica-ryhmä 
enumeration Astilbe 
enumeration Astilboides tabularis 
enumeration Astrantia major 
enumeration Athyrium filix-femina 
enumeration Athyrium niponicum 
enumeration Aubrieta deltoidea 
enumeration Aubrieta x cultorum 
enumeration Azalea mollis 
enumeration Bellis perennis 'Purpurmandel' 
enumeration Bellis perennis 'Rosa' 
enumeration Bellis perennis 
enumeration Berberis thunbergii 'Admiration' 
enumeration Berberis thunbergii 'Atropurpurea nana' 
enumeration Berberis thunbergii 'Atropurpurea' 
enumeration Berberis thunbergii 
enumeration Berberis vulgaris 'Atropurpurea' 
enumeration Berberis vulgaris 
enumeration Berberis x ottawensis 'Superba' 
enumeration Berberis 
enumeration Bergenia cordifolia 'Rotblom' 
enumeration Bergenia cordifolia 
enumeration Bergenia crassifolia 
enumeration Bergenia 
enumeration Bistorta affinis 
enumeration Bistorta major 'Superba' 
enumeration Bistorta major 
enumeration Borago officinalis 
enumeration Brunnera macrophylla 
enumeration Butomus umbellatus 
enumeration Calamagrostis epigejos 
enumeration Calendula officinalis 
enumeration Calla palustris 
enumeration Calluna vulgaris 
enumeration Caltha palustris 
enumeration Campanula carpatica 'Blaue Clips' 
enumeration Campanula carpatica 'Weisse Clips' 
enumeration Campanula carpatica 
enumeration Campanula glomerata 
enumeration Campanula latifolia 
enumeration Campanula patula 
enumeration Campanula persicifolia 
enumeration Campanula portenschlagiana 
enumeration Campanula rapunculoides 
enumeration Campanula rotundifolia 
enumeration Caragana arborescens 'Lorbergii Pendula' 
enumeration Caragana arborescens 'Lorbergii' 
enumeration Caragana arborescens 'Walker' 
enumeration Caragana arborescens 
enumeration Caragana frutex 
enumeration Caragana 
enumeration Carex acuta 
enumeration Carex brunnea 
enumeration Carex nigra 
enumeration Carex ovalis 
enumeration Carex pseudocyperus 
enumeration Carex rhynchophysa 
enumeration Carex rostrata 
enumeration Carex vesicaria 
enumeration Carum carvi 
enumeration Celastrus orbiculatus 
enumeration Celastrus scandens 'Autumn Revolution' 
enumeration Centaurea cyanus 
enumeration Centaurea montana 
enumeration Centaurea 
enumeration Centranthus ruber 
enumeration Cerastium tomentosum 'Columnae' 
enumeration Cerastium tomentosum 
enumeration Cercidiphyllum japonicum 
enumeration Chaenomeles japonica 
enumeration Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii' 
enumeration Chamaecyparis pisifera 
enumeration Chelone obliqua 
enumeration Chiastophyllum oppositifolium 
enumeration Chimaphila umbellata 
enumeration Chrysanthemum leucanthemum 'Maikönigin' 
enumeration Chrysanthemum 
enumeration Cimicifuga racemosa var. cordifolia 
enumeration Claytonia sibirica 
enumeration Clematis alpina 
enumeration Clematis integrif. 'Blue Panno' 
enumeration Clematis 'Nadezda' 
enumeration Clematis 'Niobe' 
enumeration Clematis 'Paul Farges' 
enumeration Clematis recta 
enumeration Clematis sibirica 
enumeration Clematis tangutica 
enumeration Clematis viticella 
enumeration Clematis x jackmanii 
enumeration Colchicum autumnale 
enumeration Colchicum bommuelleri 
enumeration Colchicum cilicicum 
enumeration Colchicum hybridum 
enumeration Colchicum speciosum 
enumeration Comarum palustre 
enumeration Convallaria majalis 
enumeration Coreopsis grandiflora 
enumeration Coreopsis verticillata 
enumeration Coriandrum sativum 
enumeration Cornus alba 'Argenteomarginata' 
enumeration Cornus alba 'Gouchaultii' 
enumeration Cornus alba 'Kesselringii' 
enumeration Cornus alba 'Sibirica Variegata' 
enumeration Cornus alba 'Sibirica' 
enumeration Cornus alba ssp.alba 
enumeration Cornus alba ssp.stolonifera 'Flaviramea' 
enumeration Cornus alba stolonifera 'Kelsey's Dwarf 
enumeration Cornus sanguinea 
enumeration Cornus sericea 'Bailadeline' 
enumeration Cornus 
enumeration Coronilla varia 
enumeration Corydalis lutea 
enumeration Corydalis nobilis 
enumeration Corydalis solida 
enumeration Corylus avellana 'Contorta' 
enumeration Corylus avellana 
enumeration Cotoneaster dammerii 
enumeration Cotoneaster integerrimus 
enumeration Cotoneaster lucidus 
enumeration Cotoneaster 'Skogsholm' 
enumeration Cotoneaster 
enumeration Crataegus douglasii 
enumeration Crataegus grayana 
enumeration Crataegus intricata 
enumeration Crataegus laevigata 
enumeration Crataegus monogyna 
enumeration Crataegus sp. 
enumeration Crataegus submollis 
enumeration Crataegus x media 'Paul's Scarlet' 
enumeration Crataegus x mordenensis 'Toba' 
enumeration Crocus ancyrensis 
enumeration Crocus angustifolius 
enumeration Crocus chrysanthus 
enumeration Crocus corsicus 
enumeration Crocus etruscus 
enumeration Crocus laevigatus 
enumeration Crocus speciosus 
enumeration Crocus tommasinianus 
enumeration Crocus vernus 
enumeration Cymbalaria muralis 
enumeration Cytisus decumbens 
enumeration Cytisus glaber 
enumeration Cytisus purpureus 
enumeration Daphne mezereum 
enumeration Darmera peltata 
enumeration Dasiphora fruticosa 'Abbotswood' 
enumeration Dasiphora fruticosa 'Elizabeth' 
enumeration Dasiphora fruticosa 'Floppy Disk' 
enumeration Dasiphora fruticosa 'Fridhem' 
enumeration Dasiphora fruticosa 'Goldfinger' 
enumeration Dasiphora fruticosa 'Goldteppic' 
enumeration Dasiphora fruticosa 'Hacemann' 
enumeration Dasiphora fruticosa 'Jackman' 
enumeration Dasiphora fruticosa 'Kobold' 
enumeration Dasiphora fruticosa 'Longacre' 
enumeration Dasiphora fruticosa 'Lovely Pink' 
enumeration Dasiphora fruticosa 'Mount Everest' 
enumeration Dasiphora fruticosa 'Månelys' 
enumeration Dasiphora fruticosa 'Primrose Beauty' 
enumeration Dasiphora fruticosa 'Princess' 
enumeration Dasiphora fruticosa 'Red Ace' 
enumeration Dasiphora fruticosa 'Sandved' 
enumeration Dasiphora fruticosa 'Snow Flake' 
enumeration Dasiphora fruticosa 'Tervola' 
enumeration Dasiphora fruticosa 'Tilford Cream' 
enumeration Dasiphora fruticosa 
enumeration Delphinium 'Astolat' 
enumeration Delphinium 'Black Knight' 
enumeration Delphinium 'Blue Beauty' 
enumeration Delphinium 'Blue Bird' 
enumeration Delphinium 'Galahad' 
enumeration Delphinium 'King Arthur' 
enumeration Deschampsia flexuosa 
enumeration Dianthus barbatus 
enumeration Dianthus deltoides 
enumeration Dianthus gratianopolitanus 
enumeration Dianthus plumarius 
enumeration Dicentra formosa 'Alba' 
enumeration Dicentra formosa 'Luxuriant' 
enumeration Dicentra formosa 
enumeration Dicentra spectabilis 
enumeration Dictamnus albus 
enumeration Diervilla lonicera 'Helo' 
enumeration Diervilla lonicera 
enumeration Diervilla sessilifolia 'Cool Splash' 
enumeration Diervilla sessilifolia 'Kajo' 
enumeration Diervilla sessilifolia 'Rusko' 
enumeration Diervilla sessilifolia 
enumeration Diervilla x splendens 
enumeration Digitalis grandiflora 
enumeration Digitalis purpurea 
enumeration Doronicum orientale 'Finesse' 
enumeration Doronicum orientale 
enumeration Doronicum plantagineum 
enumeration Doronicum 
enumeration Dracokephalum sibiricum 
enumeration Dryas octopetala 
enumeration Dryopteris carthusiana 
enumeration Dryopteris filix-mas 
enumeration Dryoptreris filix-mas 
enumeration Echinacea purpurea 'Magnus' 
enumeration Echinacea purpurea 
enumeration Echinops bannaticus 
enumeration Empetrum nigrum 
enumeration Epimedium x rubrum 
enumeration Epimedium x youngianum 'Niveum' 
enumeration Eremurus robustus 
enumeration Erigeron 'Adria' 
enumeration Erigeron aurantiacus 
enumeration Erigeron 'Azurfee' 
enumeration Erigeron 'Grandiflorus' 
enumeration Erigeron 'Schöne Blau' 
enumeration Erigeron speciosus 
enumeration Erigeron 
enumeration Eryngium alpinum 'Amethyst' 
enumeration Eryngium alpinum 'James Ivory' 
enumeration Eryngium alpinum 
enumeration Eryngium planum 
enumeration Euonymus europaeus 
enumeration Euonymus nanus var. turkestanicus 
enumeration Eupatorium cannabinum 
enumeration Eupatorium purpureum 
enumeration Eupatorium 
enumeration Euphorbia cyparissias 
enumeration Euphorbia palustris 
enumeration Euphorbia polychroma 
enumeration Fallopia jabonica var. compacta 
enumeration Fallopia japonica var. compacta 
enumeration Fallopia japonica 
enumeration Fallopia sachalinensis 
enumeration Festuca cinerea 
enumeration Festuca gautieri 
enumeration Filipendula rubra 
enumeration Filipendula ulmaria 
enumeration Filipendula vulgaris 'Plena' 
enumeration Filipendula vulgaris 'Rosea' 
enumeration Filipendula vulgaris 
enumeration Foeniculum vulgare var. dulce 
enumeration Forsythia 'Northern Gold' 
enumeration Forsythia ovata 
enumeration Forsythia 
enumeration Fothergilla major 'Velho' 
enumeration Fothergilla major 
enumeration Fritillaria imperialis 
enumeration Fritillaria meleagris 
enumeration Galanthus elwesii 
enumeration Galanthus nivalis 
enumeration Galium odoratum 
enumeration Galium verum 
enumeration Genista tinctoria 
enumeration Gentiana cruciata 
enumeration Gentiana septemfida 
enumeration Gentiana sino-ornata 
enumeration Geranium himalayense 'Derrick Cook' 
enumeration Geranium himalayense 'Gravetye' 
enumeration Geranium himalayense 
enumeration Geranium ibericum 
enumeration Geranium 'Johnson's Blue' 
enumeration Geranium macrorrhizum 'Purple Red' 
enumeration Geranium macrorrhizum 'Purpurrot' 
enumeration Geranium macrorrhizum 
enumeration Geranium nepalense 
enumeration Geranium palustre 
enumeration Geranium pratense 
enumeration Geranium sanguineum 'Elke' 
enumeration Geranium sanguineum 'Max Frei' 
enumeration Geranium sanguineum 
enumeration Geranium sylvaticum 
enumeration Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' 
enumeration Geranium x cantabrigiense 'Cambridge' 
enumeration Geranium x cantabrigiense 'Karmina' 
enumeration Geranium x cantabrigiense 
enumeration Geranium x magnificum 
enumeration Geum coccineum 'Borisii' 
enumeration Geum coccineum 
enumeration Gillenia trifoliata 
enumeration Gladioulus imbricatus 
enumeration Glechoma hederacea 
enumeration Glyceria maxima 
enumeration Gymnocarpium dryopteris 
enumeration Gypsophila paniculata 
enumeration Gypsophilla repens 
enumeration Hedera helix 
enumeration Helenium 'Grimson Beauty' 
enumeration Helenium hoopesii 
enumeration Helenium hybrida 
enumeration Helenium 'The Bishop' 
enumeration Helenium 'Wesergold' 
enumeration Heliopsis helianthoides v.sca. 'Goldball 
enumeration Heliopsis helianthoides v.sca.'Goldfiede 
enumeration Heliopsis helianthoides v.scabra 'Patula 
enumeration Hemerocallis 'Aino' 
enumeration Hemerocallis 'Apricot' 
enumeration Hemerocallis 'Atlas' 
enumeration Hemerocallis 'Carminea' 
enumeration Hemerocallis citrina 
enumeration Hemerocallis 'Corky' 
enumeration Hemerocallis 'Elegant Candy' 
enumeration Hemerocallis 'Entrapment' 
enumeration Hemerocallis 'Flaming Sword' 
enumeration Hemerocallis 'Frans Hals 
enumeration Hemerocallis 'Free Wheelin' 
enumeration Hemerocallis fulva 'Europa' 
enumeration Hemerocallis fulva 
enumeration Hemerocallis 'Golden Seapter' 
enumeration Hemerocallis 'Indian Sky' 
enumeration Hemerocallis 'Joan Senior' 
enumeration Hemerocallis 'Kantarelli' 
enumeration Hemerocallis 'Kurt' 
enumeration Hemerocallis lilio-asphodelus 
enumeration Hemerocallis 'Little Girl' 
enumeration Hemerocallis 'Margaret Perry' 
enumeration Hemerocallis middendorffii 
enumeration Hemerocallis minor 
enumeration Hemerocallis 'Pink Damask' 
enumeration Hemerocallis 'Radiant' 
enumeration Hemerocallis 'Rocket City' 
enumeration Hemerocallis 'Sammy Russel' 
enumeration Hemerocallis 'Sirkku' 
enumeration Hemerocallis 'Stella D'oro' 
enumeration Hemerocallis 'Tejas' 
enumeration Hemerocallis 'Valliant' 
enumeration Hemerocallis 'Watchyl Wild Indian' 
enumeration Hemerocallis 'Violet Hour' 
enumeration Hemerocallis 
enumeration Hepatica nobilis 
enumeration Heracleum mantegazzianum 
enumeration Hesperis matronalis 
enumeration Heuchera micrantha 'Palace Purple' 
enumeration Heuchera sanguinea 
enumeration Heucherella tiarelloides 
enumeration Hippophae rhamnoides 'Raisa' 
enumeration Hippophae rhamnoides 'Rudolf' 
enumeration Hippophaë rhamnoides 
enumeration Holodiscus discolor 
enumeration Hosta 'Color Festival' 
enumeration Hosta crispula 
enumeration Hosta Fortunei 'Albopicta' 
enumeration Hosta Fortunei 'Aurea' 
enumeration Hosta Fortunei 'Francee' 
enumeration Hosta Fortunei 'Patriot' 
enumeration Hosta Fortunei 
enumeration Hosta lancifolia 
enumeration Hosta 'Orange Marmalade' 
enumeration Hosta plantaginea 'Grandiflora' 
enumeration Hosta plantaginea 
enumeration Hosta rectifolia 'Tallboy' 
enumeration Hosta rectifolia 
enumeration Hosta sieboldiana 'Elegans' 
enumeration Hosta sieboldiana 'Reykjavik' 
enumeration Hosta sieboldiana 
enumeration Hosta sieboldii 'Alba' 
enumeration Hosta sieboldii 
enumeration Hosta undulata 'Albomarginata' 
enumeration Hosta undulata 'Crispum' 
enumeration Hosta undulata 'Erromena' 
enumeration Hosta undulata 'Mediovariegata' 
enumeration Hosta undulata 
enumeration Hosta ventricosa 'Aureomaculata' 
enumeration Hosta ventricosa 'Variegata' 
enumeration Hosta ventricosa 
enumeration Hosta 
enumeration Humulus lupulus 
enumeration Hyacinthus orientalis 
enumeration Hydrangea anomala ssp. petiolaris 
enumeration Hydrangea arborescens 'Annabelle' 
enumeration Hydrangea arborescens 'Grandiflora' 
enumeration Hydrangea heteromalla 
enumeration Hydrangea paniculata 'Early Sensation' 
enumeration Hydrangea paniculata 'Grandiflora' 
enumeration Hydrangea paniculata 'Mustila' 
enumeration Hydrangea paniculata 'Praecox' 
enumeration Hydrangea paniculata 
enumeration Hyssopus officinalis 
enumeration Iberis semperfirens 
enumeration Incarvillea mairei 
enumeration Inula ensifolia 
enumeration Inula helenium 
enumeration Iris 'Azurea' 
enumeration Iris barbata elatior 'Joanna' 
enumeration Iris Barbata-hybrida ´Pastel Charme´ 
enumeration Iris Barbata-hybrida 
enumeration Iris 'Cyanea' 
enumeration Iris 'Eleanor Roosevelt' 
enumeration Iris 'Empress of India' 
enumeration Iris ensata 'Higo Stain' 
enumeration Iris ensata 'Nippon' 
enumeration Iris 'Espada' 
enumeration Iris germanica 'Helge' 
enumeration Iris germanica 'Snow Queen' 
enumeration Iris germanica 
enumeration Iris orentalis 
enumeration Iris orientalis 'Aloa' 
enumeration Iris pseudacorus 
enumeration Iris pumila 
enumeration Iris reticulata 
enumeration Iris 'Romance' 
enumeration Iris setosa 
enumeration Iris sibirica alba 
enumeration Iris sibirica 'Blue King' 
enumeration Iris sibirica 'Blue Moon' 
enumeration Iris sibirica 'Ceasar's Brother' 
enumeration Iris sibirica 'Heavenly Blue' 
enumeration Iris sibirica 'Julius' 
enumeration Iris sibirica 'Marja-Leena' 
enumeration Iris sibirica 'Perry Blue' 
enumeration Iris sibirica 'Ruffled Velvet' 
enumeration Iris sibirica 'Snow Queen' 
enumeration Iris sibirica 'Thunkhannock' 
enumeration Iris sibirica 
enumeration Iris 'Terry' 
enumeration Iris 'White Knight' 
enumeration Juncus conglomeratus 
enumeration Juncus effusus 
enumeration Juniperus chinensis 'Mint Julep' 
enumeration Juniperus chinensis 'Pfitzeriana Compact 
enumeration Juniperus communis 'Hongisto 13' 
enumeration Juniperus communis 'Jääkäri' 
enumeration Juniperus communis 'Norrback' 
enumeration Juniperus communis 'Repanda' 
enumeration Juniperus communis 'Sisu' 
enumeration Juniperus communis 'Suecica' 
enumeration Juniperus communis 
enumeration Juniperus horizontalis 'Glauca' 
enumeration Juniperus sabina 'Tamarischifolia' 
enumeration Juniperus sabina 
enumeration Juniperus squamata 'Meyeri' 
enumeration Juniperus virginiana 'Sky Rocket' 
enumeration Kalmia angustifolia 
enumeration Kalmia latifolia 'Peppermint' 
enumeration Kalmia polifolia 
enumeration Kolkwitzia amabilis 
enumeration Laburnum alpinum 
enumeration Lamiastrum galeobdolon 
enumeration Lathyrus latifolius 
enumeration Lavandula angustifolia 
enumeration Lavatera thuringiaca 
enumeration Ledum palustre 
enumeration Leontopodium alpinum 
enumeration Leucanthemum x superbum 
enumeration Leucathemum vulgare 
enumeration Levisticum officinale 
enumeration Leymus arenarius 
enumeration Liatris spicata 'Floristan Weiss' 
enumeration Liatris spicata 'Kobold' 
enumeration Liatris spicata 
enumeration Liatris 
enumeration Ligularia dentata 'Desdemona' 
enumeration Ligularia dentata 'Orange Queen' 
enumeration Ligularia dentata 'Othello' 
enumeration Ligularia dentata 
enumeration Ligularia fischeri 
enumeration Ligularia 'Hietala' 
enumeration Ligularia japonica 
enumeration Ligularia macrophylla 'New Star' 
enumeration Ligularia przewalskii 'Romeo' 
enumeration Ligularia przewalskii 
enumeration Ligularia sibirica 
enumeration Ligularia tangutica 
enumeration Ligularia veitchiana 
enumeration Ligularia wilsoniana 'Hiisi' 
enumeration Ligularia wilsoniana 
enumeration Ligularia x hessei 'Greynok Gold' 
enumeration Ligularia x hessei 
enumeration Ligularia x palmatiloba 
enumeration Ligularia 
enumeration Ligustrum vulgare 
enumeration Lilium bulbiferum 
enumeration Lilium candidum 
enumeration Lilium lancifolium 
enumeration Lilium martagon 'Album' 
enumeration Lilium martagon 
enumeration Lilium regale 
enumeration Lilium 
enumeration Linaria vulgaris 
enumeration Linnea borealis 
enumeration Linum usitatissimum 
enumeration Lonicera alpigena 
enumeration Lonicera caerulea ' Jörgen' 
enumeration Lonicera caerulea 
enumeration Lonicera caprifolium 
enumeration Lonicera caucasica 
enumeration Lonicera chrysantha 
enumeration Lonicera involucrata 
enumeration Lonicera morrowii 
enumeration Lonicera nigra 
enumeration Lonicera periclymenum 
enumeration Lonicera tatarica 'Rosea' 
enumeration Lonicera tatarica 'Sanna' 
enumeration Lonicera tatarica 
enumeration Lonicera x amoena 
enumeration Lonicera x bella 'Dropmore' 
enumeration Lonicera x bella 'Sakura' 
enumeration Lonicera x bella 'Zabelii' 
enumeration Lonicera x bella 
enumeration Lonicera x xylosteoides 'Clavey's Dwarf' 
enumeration Lonicera xylosteum 
enumeration Lonicera 
enumeration Lotus corniculatus 
enumeration Lupinus polyphyllus 
enumeration Luzula nivea 
enumeration Luzula pilosa 
enumeration Lychnis alpina 
enumeration Lychnis chalcedonica 
enumeration Lychnis coronaria 
enumeration Lychnis viscaria 
enumeration Lysimachia clethroides 
enumeration Lysimachia nummularia 
enumeration Lysimachia punctata 
enumeration Lysimachia thyrsiflora 
enumeration Lysimachia vulgaris 
enumeration Lythrum salicaria 'Robert' 
enumeration Lythrum salicaria 
enumeration Macleya cordata 
enumeration Magnolia sieboldii 
enumeration Magnolia stellata 
enumeration Magnolia x soulangiana 
enumeration Mahonia aquifolium 
enumeration Malus toringo var. sargentii 
enumeration Malva alcea 
enumeration Malva moscata 
enumeration Matricaria retutita 
enumeration Matteuccia struthiopteris 
enumeration Matteuchia struthiopteris 
enumeration Mecanopsis betonicifolia 
enumeration Melica nutans 
enumeration Melissa officinalis 
enumeration Menispermum canadense 
enumeration Menispermum dauricum 
enumeration Mentha spicata var. crispa 
enumeration Mentha spicata 
enumeration Mentha x piperita 
enumeration Menyanthes trifoliata 
enumeration Meum athamanticum 
enumeration Microbiota decussata 
enumeration Milium effusum 
enumeration Miscanthus sacchariflorus 
enumeration Miscanthus sinensis 
enumeration Molinia caerulea var. arundinacea 
enumeration Molinia caerulea 
enumeration Monarda didyma 'Purpurea' 
enumeration Monarda didyma 'Sarlakka' 
enumeration Monarda didyma 'Syklaami' 
enumeration Monarda didyma 
enumeration Muscari armeniacum 
enumeration Muscari azureum 
enumeration Muscari botryoides 
enumeration Muscari comosum 
enumeration Muscari neglectum 
enumeration Myosotis scorpioides 
enumeration Myosotis sylvatica 
enumeration Myrica gale 
enumeration Myrica germanica 
enumeration Myricaria germanica 
enumeration Narcissus asturiensis 
enumeration Narcissus bulbocodium 
enumeration Narcissus cyclamineus 
enumeration Narcissus jonquilla 
enumeration Narcissus poëticus 
enumeration Narcissus pseudonarcissus 
enumeration Narcissus tazetta 
enumeration Narcissus triandrus 
enumeration Narcissus x incomparabilis 
enumeration Narcissus x medioluteus 
enumeration Nepeta x faassenii 
enumeration Nymphaea alba 
enumeration Nymphaea candida 
enumeration Nymphaea tetragona 
enumeration Ocimum basilicum 
enumeration Oenothera missouriensis 
enumeration Oenothera tetragona 
enumeration Omphalodes verna 
enumeration Oplopanax horridus 
enumeration Origanum majorana 
enumeration Origanum vulgare 
enumeration Oxalis fontana 'Rufa' 
enumeration Pachysandra terminalis 
enumeration Paeonia Lactiflora-hybr. 
enumeration Paeonia officinalis 
enumeration Paeonia 
enumeration Papaver croceum 
enumeration Papaver pseudo-orientale 'Allergo' 
enumeration Papaver pseudo-orientale 'Border Beauty' 
enumeration Papaver pseudo-orientale 'Peter Pan' 
enumeration Papaver pseudo-orientale 
enumeration Parthenocissus inserta 
enumeration Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii 
enumeration Penstemon barbatus 
enumeration Penstemon hirsutus 
enumeration Petasites hybridus 
enumeration Petasites japonicus 
enumeration Petasites 
enumeration Petroselinum crispum 
enumeration Phalaris arundinacea 'Picta' 
enumeration Phalaris arundinacea 
enumeration Philadelphus coronarius 
enumeration Philadelphus inodorus var. grandiflorus 
enumeration Philadelphus lewisii var. gordonianus 
enumeration Philadelphus lewisii var. lew.'Waterton' 
enumeration Philadelphus Lewisii-hybr. 'Tähtisilmä' 
enumeration Philadelphus pubescens 
enumeration Philadelphus x lemoinei 
enumeration Philadelphus x virginalis 
enumeration Philadelphus 
enumeration Phlox carolina 
enumeration Phlox paniculata 'Aida' 
enumeration Phlox paniculata 'Amethyst' 
enumeration Phlox paniculata 'Bor der Gem' 
enumeration Phlox paniculata 'Jules Sandeau' 
enumeration Phlox paniculata 'Kirchenfürst' 
enumeration Phlox paniculata 'Lassberg' 
enumeration Phlox paniculata 'Mia Ruys' 
enumeration Phlox paniculata 'Orange Perfection' 
enumeration Phlox paniculata 'Pax' 
enumeration Phlox paniculata 'Rheinländer' 
enumeration Phlox paniculata 'Spitfire' 
enumeration Phlox paniculata 'Starfire' 
enumeration Phlox paniculata 'Wilhelm Kesselring' 
enumeration Phlox paniculata 
enumeration Phlox stolonifera 
enumeration Phlox subulata 'Atropurpurea' 
enumeration Phlox subulata 'Betty' 
enumeration Phlox subulata 'Mai' 
enumeration Phlox subulata 'Moerheimii' 
enumeration Phlox subulata 'Rosea' 
enumeration Phlox subulata 'Temiscaming' 
enumeration Phlox subulata 
enumeration Phragmites australis 
enumeration Physalis alkekengi 
enumeration Physocarpus opulifolius 'Diablo' 
enumeration Physocarpus opulifolius 
enumeration Physocarpus 
enumeration Picea abies 'Echiniformis' 
enumeration Picea abies 'Globosa' 
enumeration Picea abies 'Kartio' 
enumeration Picea abies 'Nana' 
enumeration Picea abies 'Nidiformis' 
enumeration Picea abies 'Tabuliformis' 
enumeration Picea glauca 'Conica' 
enumeration Pieris floribunda 
enumeration Pimpinella anisum 
enumeration Pinus mugo 'Gnom' 
enumeration Pinus mugo 'Pumilio' 
enumeration Pinus mugo ssp. mugo 
enumeration Pinus pumila 
enumeration Pinus pumila'Glauca' 
enumeration Pinus sylvestris 'Nana' 
enumeration Platycodon grandiflorus 
enumeration Polemonium caeruleum 
enumeration Polygonatum multiflorum 
enumeration Polygonatum odoratum 
enumeration Polygonatum x hybridum 
enumeration Polypodium vulgare 
enumeration Portulaca oleracea ssp. sativa 
enumeration Potentilla anserina 
enumeration Potentilla atrosanguinea 
enumeration Potentilla aurea 
enumeration Potentilla nepalensis 
enumeration Potentilla tridentata 'Nuuk' 
enumeration Potentilla 
enumeration Primula Auricula -hybr. 
enumeration Primula denticulata 
enumeration Primula florindae 
enumeration Primula rosea 'Gigas' 
enumeration Primula vulgaris 
enumeration Prunella grandiflora 
enumeration Prunus cerasus 
enumeration Prunus padus 
enumeration Prunus pumila var. depressa 
enumeration Prunus sp. 
enumeration Prunus tenella 
enumeration Prunus virginiana 'Shubert' 
enumeration Pteridium aquilinum 
enumeration Pulmonaria saccharata 
enumeration Pulmonaria 
enumeration Pulsatilla vulgaris 
enumeration Puschkinia scilloides var. libanotica 
enumeration Ranunculus ficaria 
enumeration Rhamnus cathartica 
enumeration Rheum palmatum subsp. tanguticum 
enumeration Rhodiola kirilowii 
enumeration Rhodiola rosea 
enumeration Rhododendron canadense 
enumeration Rhododendron catawbiense 'Grandiflorum' 
enumeration Rhododendron 'Cunninghams's White' 
enumeration Rhododendron ferrugineum 
enumeration Rhododendron Forrestii-hybr. 'Elviira' 
enumeration Rhododendron Ghent-Ryhmä 'Aamurusko' 
enumeration Rhododendron japonicum 
enumeration Rhododendron 'Kullervo' 
enumeration Rhododendron Lights-Ryhmä 'Orchid Lights' 
enumeration Rhododendron luteum 
enumeration Rhododendron 'Nova Zembla' 
enumeration Rhododendron 'P.M.A. Tigerstedt' 
enumeration Rhododendron 'Pohjanatsalea' 
enumeration Rhododendron 'Pohjolan Tytär' 
enumeration Rhododendron smirnowii 'Hellikki' 
enumeration Rhododendron 'St.Micchel' 
enumeration Rhododendron Tigerst.-hybr. 'Helsinki Un 
enumeration Rhododendron Tigerstedii-hybr. 'Haaga' 
enumeration Rhododendron x fraseri 
enumeration Rhododendron 
enumeration Rhus aromatica 'Gro-Low' 
enumeration Ribes alpinum 'Pumilum' 
enumeration Ribes alpinum 
enumeration Ribes aureum 
enumeration Ribes glandulosum 
enumeration Ribes 'Hinnonmäen Keltainen' 
enumeration Ribes 'Jonkheer van Tets' 
enumeration Ribes 'Lepaan Punainen' 
enumeration Ribes nigrum 'Melalahti' 
enumeration Ribes nigrum 'Mortti' 
enumeration Ribes nigrum 'Vertti' 
enumeration Ribes nigrum 'Öjebyn' 
enumeration Ribes nigrum 
enumeration Ribes 'Punainen Hollantilainen' 
enumeration Ribes 'Rondom' 
enumeration Ribes 'Rotes Wunder Katri' 
enumeration Ribes rubrum 'Aili' 
enumeration Ribes rubrum 'Katri' 
enumeration Ribes rubrum 
enumeration Ribes Rubrum-ryhmä 
enumeration Ribes sanguineum 
enumeration Ribes uva-crispa 'Hinnonmäen keltainen' 
enumeration Ribes uva-crispa 
enumeration Ribes 'Valkea Jüterborger' 
enumeration Ribes 'Valkoinen Hollantilainen' 
enumeration Ribes 'Valkoinen suomalainen' 
enumeration Ribes 
enumeration Rodgersia aesculifolia 
enumeration Rodgersia pinnata 
enumeration Rosa ' Hein Mück' 
enumeration Rosa 'Abigaile' 
enumeration Rosa acicularis 'Dornröschen' 
enumeration Rosa acicularis 
enumeration Rosa 'Alain' 
enumeration Rosa alba 'Celestial' 
enumeration Rosa alba 
enumeration Rosa 'Alchymist' 
enumeration Rosa 'Allgold' 
enumeration Rosa 'Allotria' 
enumeration Rosa 'Amber Queen' 
enumeration Rosa amblyotis 
enumeration Rosa 'Anabell' 
enumeration Rosa 'Andalusien' 
enumeration Rosa 'Angela' 
enumeration Rosa 'Armsterdam' 
enumeration Rosa 'Australian Gold' 
enumeration Rosa 'Bad Füssing' 
enumeration Rosa 'Ballet' 
enumeration Rosa 'Barkarole' 
enumeration Rosa 'Bassino' -runkoruusu 
enumeration Rosa 'Bassino' 
enumeration Rosa 'Bella Rosa' 
enumeration Rosa 'Bella Weiss' 
enumeration Rosa 'Bengali' 
enumeration Rosa 'Bernina' 
enumeration Rosa 'Bernstein-Rose' 
enumeration Rosa 'Black Lady' 
enumeration Rosa blanda 
enumeration Rosa 'Blue Parfym' 
enumeration Rosa 'Bonica' 
enumeration Rosa 'Buismans Triumph' 
enumeration Rosa canina 
enumeration Rosa canina'General Jaquemonot' 
enumeration Rosa carolina 
enumeration Rosa centifolia muscosa 'Nuits de Young' 
enumeration Rosa 'Champagner' 
enumeration Rosa 'Champs Elysees' 
enumeration Rosa 'Chinatown' 
enumeration Rosa 'Chorus' 
enumeration Rosa 'Dalli Dalli' 
enumeration Rosa 'Deutsche Welle' 
enumeration Rosa 'Dolly Parton' 
enumeration Rosa 'Dorola' 
enumeration Rosa 'Duftrauch' 
enumeration Rosa 'Duftwolke' 
enumeration Rosa 'Duftzauber' 
enumeration Rosa dumalis 
enumeration Rosa 'Dwarf Pavement' 
enumeration Rosa 'Edelweiss' 
enumeration Rosa 'Elisabeth of Glamis' 
enumeration Rosa 'Elmshorn' 
enumeration Rosa 'Erna Grootendorst' 
enumeration Rosa 'Erna Harkness' 
enumeration Rosa 'Erotica' 
enumeration Rosa 'Europeana' 
enumeration Rosa 'F. J. Grootendorst' 
enumeration Rosa 'Fair Play' 
enumeration Rosa 'Fairy Dance' 
enumeration Rosa 'Fiona' 
enumeration Rosa 'Flammentanz' 
enumeration Rosa foetida 'Bicolor' 
enumeration Rosa foetida 'Persian Yellow' 
enumeration Rosa 'Foxi Pavement' 
enumeration Rosa 'Francofort' 
enumeration Rosa 'Frau Astrid Späth' 
enumeration Rosa 'Fresco' 
enumeration Rosa 'Friesia' -runkoruusu 
enumeration Rosa 'Friesia' 
enumeration Rosa 'Friz Nobis' 
enumeration Rosa 'Frühlingsduft' 
enumeration Rosa 'Fuggerstad Augsburg' 
enumeration Rosa gallica 'Merveille' 
enumeration Rosa gallica 'Splendens' 
enumeration Rosa 'Gartenzauber 84' 
enumeration Rosa 'Gisselfeldt' 
enumeration Rosa glabrifolia 
enumeration Rosa glauca 
enumeration Rosa 'Golden Holstein' 
enumeration Rosa 'Goldmarie 82' 
enumeration Rosa 'Goldmarie' 
enumeration Rosa 'Goldquelle' 
enumeration Rosa 'Graham Thomas' 
enumeration Rosa 'Gruss an Bayern' 
enumeration Rosa 'Hanne' 
enumeration Rosa 'Hansa' 
enumeration Rosa 'Hanseat' 
enumeration Rosa 'Heckenfeuer' 
enumeration Rosa 'Heidekind' 
enumeration Rosa 'Heidekönigin' 
enumeration Rosa 'Heidesommer' -runkoruusu 
enumeration Rosa 'Heinz Erhard' 
enumeration Rosa 'Heinzelmännchen' 
enumeration Rosa 'Helga' 
enumeration Rosa 'Helsingör' 
enumeration Rosa 'Herzog von Windsor' 
enumeration Rosa 'Holstein 87' 
enumeration Rosa 'Iced Ginger' 
enumeration Rosa 'Ingrid Bergman' 
enumeration Rosa 'Ingrid Weibull' 
enumeration Rosa 'Insel Mainau' 
enumeration Rosa 'Interrama' 
enumeration Rosa 'Irene af Danmark' 
enumeration Rosa 'Jan Spek' 
enumeration Rosa 'Joseph Guy' 
enumeration Rosa 'Juhannusmorsian' 
enumeration Rosa 'Kaarina' 
enumeration Rosa 'Karen Blixen' 
enumeration Rosa 'Kimono' 
enumeration Rosa 'King's Ransom' 
enumeration Rosa 'Kordes Brilliant' 
enumeration Rosa 'Korona' 
enumeration Rosa 'Kotiliesi' 
enumeration Rosa 'Königin Beatrix' 
enumeration Rosa 'Königin der Rosen' 
enumeration Rosa 'La Paloma 85' 
enumeration Rosa 'Lady Rose' 
enumeration Rosa 'Landora' 
enumeration Rosa 'Lapponia' 
enumeration Rosa 'Lavaglut' 
enumeration Rosa 'Lavender Dream' 
enumeration Rosa 'Lili Marleen' 
enumeration Rosa 'Little Lemmy' 
enumeration Rosa 'Lolita' 
enumeration Rosa 'Ludvigshafen am Rhein' 
enumeration Rosa 'Lübecker Rotspon' 
enumeration Rosa 'Maiden's Blush' 
enumeration Rosa 'Maigold' 
enumeration Rosa 'Mainzer Fastnacht' 
enumeration Rosa majalis 'Foecundissima' 
enumeration Rosa majalis 'Tornedal' 
enumeration Rosa majalis 
enumeration Rosa 'Maria Mathilda' 
enumeration Rosa 'Mariandel' 
enumeration Rosa 'Marietta' 
enumeration Rosa 'Marlena' 
enumeration Rosa 'Marselisborg' 
enumeration Rosa 'Meteor' 
enumeration Rosa 'Michelle' 
enumeration Rosa 'Mildred Scheel' 
enumeration Rosa 'Minette' 
enumeration Rosa 'Moje 
enumeration Rosa 'Monica' 
enumeration Rosa 'Montana' 
enumeration Rosa 'Moyesii' 
enumeration Rosa 'Nevada' 
enumeration Rosa 'Nicole' 
enumeration Rosa 'Nina Weibull' 
enumeration Rosa nitida 
enumeration Rosa omaiensis f. pteracantha 
enumeration Rosa 'Onni' 
enumeration Rosa 'Orange Meillandina' 
enumeration Rosa 'Orange Sensation' 
enumeration Rosa 'Orange Triumph' 
enumeration Rosa 'Osiana' 
enumeration Rosa 'Papula' 
enumeration Rosa 'Pascali' 
enumeration Rosa 'Peace' 
enumeration Rosa pendulina 
enumeration Rosa 'Pernille Poulsen' 
enumeration Rosa 'Pfälzer Gold' 
enumeration Rosa 'Piccadilly 
enumeration Rosa 'Piccolo' 
enumeration Rosa pimpinellifolia 'Aicha' 
enumeration Rosa pimpinellifolia 'Frulingsduft' 
enumeration Rosa pimpinellifolia 'Frühlingsgold' 
enumeration Rosa pimpinellifolia 'Grandiflora' 
enumeration Rosa pimpinellifolia 'Maigold' 
enumeration Rosa pimpinellifolia 'Plena' 
enumeration Rosa pimpinellifolia 'Stanwell Perpetual' 
enumeration Rosa pimpinellifolia 'Tove Jansson' 
enumeration Rosa pimpinellifolia 
enumeration Rosa pimpinellifolia'Fruhlingsduft' 
enumeration Rosa pimpinellifolia'Prarie Dawn' 
enumeration Rosa 'Pink Grootendorst' 
enumeration Rosa 'Pink Minimo' 
enumeration Rosa 'Pink Pavement' 
enumeration Rosa 'Pink Robusta' 
enumeration Rosa 'Pohjantähti' 
enumeration Rosa 'Poppet' 
enumeration Rosa 'Poppius' 
enumeration Rosa 'President Kekkonen' 
enumeration Rosa 'Prins Claus' 
enumeration Rosa 'Prominent' 
enumeration Rosa 'Pussta' 
enumeration Rosa 'Queen Elisabeth' 
enumeration Rosa 'Red Minimo' 
enumeration Rosa 'Red Peace' 
enumeration Rosa 'Regensberg' 
enumeration Rosa 'Rheinaupark' 
enumeration Rosa 'Robusta' 
enumeration Rosa 'Rosali' 
enumeration Rosa 'Rosamunde' 
enumeration Rosa 'Rosenfee' 
enumeration Rosa 'Rosenstadt Zweibrücken' 
enumeration Rosa 'Roseromantic' 
enumeration Rosa 'Rosy Carpet' 
enumeration Rosa rubiginosa 'Magnifiga' 
enumeration Rosa rubiginosa 
enumeration Rosa 'Rubina' 
enumeration Rosa rugosa f. alba 
enumeration Rosa rugosa 'Fru Dagmar Hastrup' 
enumeration Rosa rugosa 'Max Graf' 
enumeration Rosa rugosa 'Pink Robusta' 
enumeration Rosa rugosa 'Pohjolan Kuningatar' 
enumeration Rosa rugosa 'Rote Max Graf' 
enumeration Rosa rugosa 'Scabrosa' 
enumeration Rosa rugosa 'Schneezwerg' 
enumeration Rosa rugosa 'Signe Relander' 
enumeration Rosa rugosa 
enumeration Rosa 'Rumba' 
enumeration Rosa 'Ruskeala' 
enumeration Rosa 'Samba' 
enumeration Rosa 'Scarlet Pavement' 
enumeration Rosa 'Schloss Mannheim' 
enumeration Rosa 'Schneekönigin' 
enumeration Rosa 'Schneewitchen' 
enumeration Rosa 'Schwarze Madonna' 
enumeration Rosa 'Schweizergrüss' 
enumeration Rosa 'Shalom' 
enumeration Rosa 'Sipi' 
enumeration Rosa 'Smarty' 
enumeration Rosa 'Snow Ballet' 
enumeration Rosa 'Sommerwind' -runkoruusu 
enumeration Rosa 'Sommerwind' 
enumeration Rosa 'Sonnenröschen' 
enumeration Rosa 'Southampton' 
enumeration Rosa 'Souvenir de Christophe Cochet' 
enumeration Rosa 'Souvenir de la Malmaison' 
enumeration Rosa 'Splendens' 
enumeration Rosa 'Staffa' 
enumeration Rosa 'Summer Holiday' 
enumeration Rosa 'Sunflare' 
enumeration Rosa 'Super Star' 
enumeration Rosa 'Swany' 
enumeration Rosa 'The Fairy' -runkoruusu 
enumeration Rosa 'The Fairy' 
enumeration Rosa 'Thérèse Bugnet' 
enumeration Rosa 'Tip Top' 
enumeration Rosa 'Tom Tom' 
enumeration Rosa 'Topsi' 
enumeration Rosa 'Tornado' 
enumeration Rosa 'Traumerei' -runkoruusu 
enumeration Rosa 'Traumerei' 
enumeration Rosa 'Traumland' 
enumeration Rosa 'Trier' 
enumeration Rosa 'Troika' 
enumeration Rosa 'Uncle Walter' 
enumeration Rosa 'Uwe Seeler' 
enumeration Rosa 'Weibull' 
enumeration Rosa 'Western Sun' 
enumeration Rosa 'Whisky' 
enumeration Rosa villosa 
enumeration Rosa virginiana 
enumeration Rosa x harisonii 'Harison's Yellow' 
enumeration Rosa x harisonii 
enumeration Rosa x malyi 'Kempeleen Kaunotar' 
enumeration Rosa x mariae-graebneriae 
enumeration Rosa x rugotida 'Dart's Defender' 
enumeration Rosa x rugotida 
enumeration Rosa x spaethiana 
enumeration Rosa 'Yellow Meillandina' 
enumeration Rosa 'Yesterday' 
enumeration Rosa 'Zonta-Rose' 
enumeration Rosa 
enumeration Rosmarinus officinalis 
enumeration Rubus alleghaniensis 
enumeration Rubus articus x idaeus 'Heisa' 
enumeration Rubus caesius 
enumeration Rubus deliciosus 
enumeration Rubus idaeus 'Muskoka' 
enumeration Rubus idaeus 
enumeration Rubus odoratus 
enumeration Rubus saxatilis 
enumeration Rudbeckia fulgida var. speciosa 
enumeration Rudbeckia fulgida var. sullivantii 
enumeration Rudbeckia laciniata 'Goldball' 
enumeration Salix alba 
enumeration Salix aurita 
enumeration Salix caprea 
enumeration Salix cinerea 
enumeration Salix daphnoides acutifolia 
enumeration Salix daphnoides 
enumeration Salix dasyclados 
enumeration Salix fragilis 'Bullata' 
enumeration Salix gl.callicarpaea 'Haltia 
enumeration Salix glauca 
enumeration Salix lanata 
enumeration Salix lapponum 
enumeration Salix myrsinifolia 
enumeration Salix myrtilloides 
enumeration Salix pentandra 
enumeration Salix phylicifolia 
enumeration Salix purpurea 'Nana' 
enumeration Salix purpurea x rosmarinifolia 
enumeration Salix purpurea 
enumeration Salix pyrolifolia 
enumeration Salix repens arenaria 
enumeration Salix repens 'Saret' 
enumeration Salix repens 
enumeration Salix rosmarinifolia 
enumeration Salix 'Sibirica' 
enumeration Salix starkeana 
enumeration Salix triandra 
enumeration Salix viminalis 
enumeration Salix 'Vitellina Tristis' 
enumeration Salix 'Vitellina' 
enumeration Salix x aurora 'Tuhkimo' 
enumeration Salix x dasyclados 
enumeration Salix x mollissima 
enumeration Salix x rubens 
enumeration Salix 
enumeration Salvia nemorosa 
enumeration Salvia officinalis 
enumeration Salvia x sylvestris 'Blaukönigin' 
enumeration Salvia x sylvestris 'Rosakönigin' 
enumeration Salvia x sylvestris 
enumeration Sambucus canadensis ´Maxima´ 
enumeration Sambucus racemosa 
enumeration Sanguisorba officinalis 
enumeration Saponaria officinalis 'Alba Plena' 
enumeration Saponaria officinalis 'Rubra Plena' 
enumeration Saponaria officinalis 
enumeration Satureja hortensis 
enumeration Saxifraga Arendsii-hybr. 
enumeration Saxifraga hostii 
enumeration Saxifraga paniculata 
enumeration Saxifraga 'Purpurteppich' 
enumeration Saxifraga rotundifolia 
enumeration Saxifraga 'Schneeteppich' 
enumeration Schisandra chinensis 
enumeration Scirpus sylvaticus 
enumeration Sedum acre 
enumeration Sedum aizoon 
enumeration Sedum album 
enumeration Sedum 'Common Red' 
enumeration Sedum ewersii 
enumeration Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold' 
enumeration Sedum 'Herbstfreude' 
enumeration Sedum pachyclados 
enumeration Sedum spathulifolium 'Purpureum' 
enumeration Sedum spathulifolium 
enumeration Sedum spectabile 
enumeration Sedum spurium 'Rosea' 
enumeration Sedum spurium 
enumeration Sedum 'Stewed Rhubarb Mountain' 
enumeration Sedum telephium 'Munstead Dark Red' 
enumeration Sedum telephium subsp. maximum 
enumeration Sedum 
enumeration Sempervivum tectorum 
enumeration Sinapsis alba 
enumeration Solidago canadensis 'Goldking' 
enumeration Solidago canadensis 
enumeration Solidago virgaurea 
enumeration Solidago x hybr. 'Golden Mosa' 
enumeration Solidago x hybr. 'Goldstar' 
enumeration Solidago x hybr. 'Leraft' 
enumeration Solidago x hybr. 
enumeration Solidago 
enumeration Sorbaria sorbifolia 
enumeration Sorbus aucuparia 
enumeration Spiraea alba 'Allikko' 
enumeration Spiraea alba var. latifolia 
enumeration Spiraea alba 
enumeration Spiraea 'Arguta' 
enumeration Spiraea beauverdiana 'Lumikki' 
enumeration Spiraea beauverdiana 
enumeration Spiraea betulifolia `Thor´ 
enumeration Spiraea betulifolia 'Island' 
enumeration Spiraea betulifolia 'Renko' 
enumeration Spiraea betulifolia var. 'Aemiliana' 
enumeration Spiraea betulifolia var. lucida 
enumeration Spiraea betulifolia 
enumeration Spiraea Billiardii-hybr. 
enumeration Spiraea cana 
enumeration Spiraea chamaedryfolia 'Martti' 
enumeration Spiraea chamaedryfolia var. ulmifolia 
enumeration Spiraea chamaedryfolia 
enumeration Spiraea decumbens 
enumeration Spiraea densiflora 
enumeration Spiraea douglasii 
enumeration Spiraea fritschiana 
enumeration Spiraea 'Grefsheim' 
enumeration Spiraea hypericifolia 
enumeration Spiraea japonica 'Albiflora' 
enumeration Spiraea japonica 'Anthony Waterer' 
enumeration Spiraea japonica 'Arnold' 
enumeration Spiraea japonica 'Firelight' 
enumeration Spiraea japonica 'Froebelii' 
enumeration Spiraea japonica 'Golden Princess' 
enumeration Spiraea japonica 'Goldflame' 
enumeration Spiraea japonica 'Goldmound' 
enumeration Spiraea japonica 'Lilly' 
enumeration Spiraea japonica 'Little Princess' 
enumeration Spiraea japonica 'Manon' 
enumeration Spiraea japonica 'Nana' 
enumeration Spiraea japonica 'Neon Flash' 
enumeration Spiraea japonica 'Odensala' 
enumeration Spiraea japonica 'Shirobana' 
enumeration Spiraea japonica 'walbuma Magic Carpet' 
enumeration Spiraea japonica 
enumeration Spiraea 'Margaritae' 
enumeration Spiraea media 
enumeration Spiraea nipponica 'Halwards Silwer' 
enumeration Spiraea nipponica 'June Bride' 
enumeration Spiraea nipponica 
enumeration Spiraea rubella 
enumeration Spiraea salicifolia 
enumeration Spiraea stevenii 
enumeration Spiraea 'Summersnow' 
enumeration Spiraea trichocarpa 
enumeration Spiraea trilobata 
enumeration Spiraea x bumalda 'Denistar' 
enumeration Spiraea x bumalda 'Superstar' 
enumeration Spiraea x cinerea 
enumeration Spiraea x rosalba 
enumeration Spiraea x sanssouciana 
enumeration Spiraea x vanhouttei 
enumeration Spiraea x watsoniana 'Kruunu' 
enumeration Spiraea x watsoniana 
enumeration Spiraea 
enumeration Stachys byzantina 
enumeration Stachys macrantha 'Superba' 
enumeration Stachys macrantha 
enumeration Stephanandra incisa 'Crispa' 
enumeration Stephnandra incisa 'Crispa' 
enumeration Symphoricarpos albus var. laevigatus 
enumeration Syringa josikaea 
enumeration Syringa patula 
enumeration Syringa Preston-hybr. 'Coral' 
enumeration Syringa Preston-hybr. 'Elinor' 
enumeration Syringa Preston-hybr. 'Holger' 
enumeration Syringa Preston-hybr. 'James MacFarlane' 
enumeration Syringa Preston-hybr. 'Royalty' 
enumeration Syringa reflexa 
enumeration Syringa reticulata 
enumeration Syringa vulgaris 'Alba' 
enumeration Syringa vulgaris 'Amoena' 
enumeration Syringa vulgaris 'Andenken an Ludvig Späth' 
enumeration Syringa vulgaris 'Charles Joly' 
enumeration Syringa vulgaris hybr. 
enumeration Syringa vulgaris 'Katherine Havemayer' 
enumeration Syringa vulgaris 'Michel Buchner' 
enumeration Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' 
enumeration Syringa vulgaris 'Moskovan kaunotar' 
enumeration Syringa vulgaris 'Sensation' 
enumeration Syringa vulgaris 
enumeration Syringa x chinensis 'Bicolor' 
enumeration Syringa x chinensis 'Saugeana' 
enumeration Syringa x chinensis 
enumeration Syringa x henryi 'Tammelan Kaunotar' 
enumeration Syringa x henryi 'Tapaninsyreeni' 
enumeration Syringa x henryi 
enumeration Syringa x josiflexa ' Veera' 
enumeration Syringa x josiflexa 
enumeration Syringa 
enumeration Tanacetum coccineum 
enumeration Tanacetum vulgare 
enumeration Taxus baccata 
enumeration Taxus cuspidata 'Nana' 
enumeration Taxus cuspidata 
enumeration Taxus x media 'Hicksii' 
enumeration Taxus 
enumeration Telekia speciosa 
enumeration Tellima grandiflora 
enumeration Thalictrum aquilegiifolium 
enumeration Thalictrum delavayi 
enumeration Thalictrum flavum 
enumeration Thelypteris phegopteris 
enumeration Thuja koraiensis 
enumeration Thuja occidentalis 'Brabant' 
enumeration Thuja occidentalis 'Columna' 
enumeration Thuja occidentalis 'Fastigiata' 
enumeration Thuja occidentalis 'Globosa' 
enumeration Thuja occidentalis 'Holmstrup' 
enumeration Thuja occidentalis 'Hoveyi' 
enumeration Thuja occidentalis 'Smaragd' 
enumeration Thuja occidentalis 'Sunkist' 
enumeration Thuja occidentalis 'Woodwardii' 
enumeration Thuja occidentalis 
enumeration Thujopsis dolabrata 
enumeration Thymus citriodorus 
enumeration Thymus serphyllum 
enumeration Thymus vulgaris 
enumeration Tiarella cordifolia 
enumeration Tiarella wherryi 
enumeration Tiarella 
enumeration Trientalis europaea 
enumeration Trifolium repens 
enumeration Trollius chinensis 'Goldkönigin' 
enumeration Trollius chinensis 
enumeration Trollius europaeus 
enumeration Trollius-hybr. 'Orange Globe' 
enumeration Trollius-hybr. 'Orange Princess' 
enumeration Trollius-hybr. 
enumeration Tsuga canadensis 
enumeration Tsuga diversifolia 
enumeration Tsuga heterophylla 
enumeration Tsuga mertensiana 
enumeration Tulipa armena 
enumeration Tulipa biflora 
enumeration Tulipa celsiana 
enumeration Tulipa clusiana 
enumeration Tulipa fosteriana 
enumeration Tulipa greigii 
enumeration Tulipa humilis 
enumeration Tulipa kaufmanniana 
enumeration Tulipa lanata 
enumeration Tulipa linifolia 
enumeration Tulipa marjoletti 
enumeration Tulipa ostrowskiana 
enumeration Tulipa sylvestris 
enumeration Tulipa tarda 
enumeration Typha angustifolia 
enumeration Typha latifolia 
enumeration Vaccinium 'Aron' 
enumeration Vaccinium corymbosum 'Aino' 
enumeration Vaccinium corymbosum 'North Blue' 
enumeration Vaccinium corymbosum 
enumeration Vaccinium microcarpum 
enumeration Vaccinium myrtilus 
enumeration Vaccinium oxycoccos 
enumeration Vaccinium uliginosum 
enumeration Vaccinium vitis-idaea 
enumeration Waldsteinia ternata 
enumeration Weigela florida 'Minuet' 
enumeration Weigela hybrida 
enumeration Weigela middendorffiana 
enumeration Weigela praecox 
enumeration Verbascum nigrum 
enumeration Verbascum olympicum 
enumeration Verbascum thapsus 
enumeration Veronica austriaca 'Royal Blue' 
enumeration Veronica austriaca 
enumeration Veronica longifolia 
enumeration Veronica officinalis 
enumeration Veronica prostrata 
enumeration Veronica spicata nana 'Blauteppich' 
enumeration Veronica spicata 
enumeration Veronica 
enumeration Viburnum dentatum var. lucidum 
enumeration Viburnum lantana 
enumeration Viburnum lentago 'Jenkki' 
enumeration Viburnum opulus f. roseum 
enumeration Viburnum opulus 'Kallion Pallo' 
enumeration Viburnum opulus 'Nanum' 
enumeration Viburnum opulus 'Nordplant' 
enumeration Viburnum opulus 'Pohjan Neito' 
enumeration Viburnum opulus ssp. opulus 
enumeration Viburnum opulus ssp. trilobum 
enumeration Viburnum opulus 
enumeration Viburnum sargentii 'Blue Muffin' 
enumeration Viburnum sargentii 'Onondaga' 
enumeration Viburnum 
enumeration Vinca minor 'Argenteovariegata' 
enumeration Vinca minor 
enumeration Viola 'Ella' 
enumeration Viola odorata 
enumeration Vitis labrusca 
enumeration muu 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="kasvilaji" type="infrao:KasvilajitType"/>

complexType KatualueenOsaPropertyType
diagram index_p75.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
children infrao:KatualueenOsa
used by
elements KatualueType/koostuu AbstractVarusteType/kuuluuKatualueenOsaan
source <xs:complexType name="KatualueenOsaPropertyType">
 
<xs:sequence minOccurs="0">
   
<xs:element ref="infrao:KatualueenOsa"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

complexType KatualueenOsaType
diagram index_p76.png
namespace www.infra-o.fi/infrao
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki infrao:paatostieto infrao:kunnossapito infrao:perusparannusvuosi infrao:pintaAla infrao:pituus infrao:puhtaanapito infrao:sijainti infrao:talvikunnossapito infrao:valmistumisvuosi infrao:kuuluu infrao:sisaltaa infrao:luokka infrao:laji infrao:sisaltaaVaruste infrao:pintamateriaali infrao:kunnossapitoluokka infrao:sijaintitieto infrao:suunnitelmalinkkitieto
used by
element KatualueenOsa
source <xs:complexType name="KatualueenOsaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="paatostieto" type="infrao:PaatosPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="kunnossapito" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="perusparannusvuosi" type="xs:integer"/>
       
<xs:element name="pintaAla" type="xs:double"/>
       
<xs:element name="pituus" type="xs:double"/>
       
<xs:element name="puhtaanapito" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:SurfacePropertyType"/>
       
<xs:element name="talvikunnossapito" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="valmistumisvuosi" type="xs:integer"/>
       
<xs:element name="kuuluu" type="infrao:KatualuePropertyType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:appinfo>
             
<gml:reversePropertyName>infrao:koostuu</gml:reversePropertyName>
           
</xs:appinfo>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sisaltaa" type="infrao:KeskilinjaPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="luokka" type="infrao:ToiminnallinenLuokkaType"/>
       
<xs:element name="laji" type="infrao:KatuosanLajiType"/>
       
<xs:element name="sisaltaaVaruste" type="infrao:AbstractVarustePropertyType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:appinfo>
             
<gml:reversePropertyName>infrao:kuuluuKatualueenOsaan</gml:reversePropertyName>
           
</xs:appinfo>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="pintamateriaali" type="infrao:PintamateriaaliType"/>
       
<xs:element name="kunnossapitoluokka" type="infrao:KunnossapitoluokkaType"/>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="infrao:SijaintiPropertyType"/>
       
<xs:element name="suunnitelmalinkkitieto" type="infrao:SuunnitelmalinkkiPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element KatualueenOsaType/paatostieto