Schema opaskartta.xsd


element Alue
diagram opaskartta_p1.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:AlueType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:luokkaKoodi mkok:referenssipiste
used by
element AlueetType/aluetieto
source <xs:element name="Alue" type="mkok:AlueType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Alueviiva
diagram opaskartta_p2.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:AlueenViivaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:luokkakoodi
used by
element AluejaonviivatType/alueviivatieto
source <xs:element name="Alueviiva" type="mkok:AlueenViivaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element HallinnollinenAlue
diagram opaskartta_p3.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:HallinnollinenAlueType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:nimi mkok:luokkakoodi mkok:referenssipiste
used by
element HallinnollisetAlueetType/hallinnollinenAluetieto
source <xs:element name="HallinnollinenAlue" type="mkok:HallinnollinenAlueType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Muuviiva
diagram opaskartta_p4.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:MuuViivaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:luokkakoodi
used by
element MuutViivatType/muuviivatieto
source <xs:element name="Muuviiva" type="mkok:MuuViivaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Nimi
diagram opaskartta_p5.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:NimistonimiType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:teksti mkok:luokkakoodi mkok:siirtyma mkok:suunta
used by
element NimistoType/nimitieto
source <xs:element name="Nimi" type="mkok:NimistonimiType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Opaskartta
diagram opaskartta_p6.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:OpaskarttaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children mkok:toimituksenTiedot mkok:karttakohteet
annotation
documentation
Skeeman juurielementti
source <xs:element name="Opaskartta" type="mkok:OpaskarttaType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Skeeman juurielementti </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Piste
diagram opaskartta_p7.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:PisteType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:luokkakoodi
used by
element PisteetType/pistetieto
source <xs:element name="Piste" type="mkok:PisteType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

complexType AlueenViivaType
diagram opaskartta_p8.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:luokkakoodi
used by
element Alueviiva
annotation
documentation
Aluejakoon kuuluvan viivakohteen  tietosisällön määrittely
source <xs:complexType name="AlueenViivaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aluejakoon kuuluvan viivakohteen  tietosisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType"/>
       
<xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:AlueenViivaTyyppiType"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AlueenViivaType/sijainti
diagram opaskartta_p9.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:CurvePropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType"/>

element AlueenViivaType/luokkakoodi
diagram opaskartta_p10.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:AlueenViivaTyyppiType
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration alueellinen pääkatu
enumeration aluekeskus
enumeration asukaspuisto
enumeration ei tiedossa
enumeration hautausmaa
enumeration joki
enumeration julkinen rakennus
enumeration järvi
enumeration kaatopaikka
enumeration kantatie
enumeration kerrostalokortteli
enumeration kevyen liikenteen väylä
enumeration kokoojakatu
enumeration korkeuskäyrä
enumeration kortteli
enumeration koulupiiri
enumeration kunnanosa
enumeration kunnanosan osa-alue
enumeration kunta
enumeration kylä
enumeration lahti
enumeration lampi
enumeration leikkipuisto
enumeration liikekortteli
enumeration liittymäalue
enumeration liityntäkatu/asuntokatu
enumeration linja-autoasema
enumeration lähde
enumeration meluaita
enumeration meri
enumeration metro-asema
enumeration metsä
enumeration moottoritie
enumeration muu
enumeration muu liikenneasema
enumeration muu yksityistie
enumeration oja
enumeration oma lääkäri
enumeration pelto
enumeration pienalue
enumeration pieni puisto
enumeration pientalokortteli
enumeration pihakatu
enumeration piiloaluemuodostusviiva
enumeration postipiiri
enumeration puisto
enumeration puro
enumeration rakennus
enumeration rakentamaton alue
enumeration ratsastusreitti
enumeration rauhoitettu
enumeration rautatieasema
enumeration satama
enumeration seudullinen pääkatu
enumeration seututie
enumeration silta
enumeration sora-alue
enumeration suuniteltu kortteli
enumeration suuralue
enumeration suuri puisto
enumeration suurkortteli
enumeration taajama
enumeration teollisuuskortteli
enumeration teollisuusrakennus
enumeration tilastoalue
enumeration tori/aukio
enumeration tärkeä yksityistie
enumeration valtatie
enumeration vesialue
enumeration yhdystie
enumeration äänestysalue
source <xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:AlueenViivaTyyppiType"/>

complexType AlueetType
diagram opaskartta_p11.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
children mkok:aluetieto
used by
element KarttakohteetType/Alueet
annotation
documentation
Alueet elementin sisällön määrittely
source <xs:complexType name="AlueetType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Alueet elementin sisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="aluetieto" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkok:Alue"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AlueetType/aluetieto
diagram opaskartta_p12.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkok:Alue
source <xs:element name="aluetieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkok:Alue"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType AluejaonviivatType
diagram opaskartta_p13.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
children mkok:alueviivatieto
used by
element KarttakohteetType/AlueViivat
annotation
documentation
Aluejaon viivat elementit tietosisällön määrittely
source <xs:complexType name="AluejaonviivatType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aluejaon viivat elementit tietosisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="alueviivatieto" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkok:Alueviiva"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AluejaonviivatType/alueviivatieto
diagram opaskartta_p14.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkok:Alueviiva
source <xs:element name="alueviivatieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkok:Alueviiva"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType AlueType
diagram opaskartta_p15.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:luokkaKoodi mkok:referenssipiste
used by
element Alue
annotation
documentation
Alueena esitettävän kohteen tietosisällön määrittely
source <xs:complexType name="AlueType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Alueena esitettävän kohteen tietosisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:SurfacePropertyType"/>
       
<xs:element name="luokkaKoodi">
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="mkok:AlueenTyyppiType"/>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="referenssipiste" type="yht:Referenssipiste" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AlueType/sijainti
diagram opaskartta_p16.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:SurfacePropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:SurfacePropertyType"/>

element AlueType/luokkaKoodi
diagram opaskartta_p17.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type restriction of mkok:AlueenTyyppiType
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration alueellinen pääkatu
enumeration asukaspuisto
enumeration ei tiedossa
enumeration hautausmaa
enumeration joki
enumeration julkinen rakennus
enumeration järvi
enumeration kaatopaikka
enumeration kantatie
enumeration kaupunkimetsä
enumeration kerrostalokortteli
enumeration kevyen liikenteen väylä
enumeration koirien koulutusalue
enumeration kokoojakatu
enumeration korkeuskäyrä
enumeration kävelykatu
enumeration lahti
enumeration lampi
enumeration leikkipuisto
enumeration liikekortteli
enumeration liittymäalue
enumeration liityntäkatu/asuntokatu
enumeration linja-autoasema
enumeration lähde
enumeration meri
enumeration metro-asema
enumeration metsä
enumeration moottoritie
enumeration muu
enumeration muu liikenneasema
enumeration muu yksityistie
enumeration oja
enumeration pelto
enumeration pieni puisto
enumeration pientalokortteli
enumeration pihakatu
enumeration puisto
enumeration puro
enumeration pysäköintialue
enumeration rakennus
enumeration rakentamaton alue
enumeration rauhoitettu
enumeration rautatieasema
enumeration satama
enumeration seudullinen pääkatu
enumeration seututie
enumeration silta
enumeration sora-alue
enumeration suuniteltu kortteli
enumeration suuri puisto
enumeration taajama
enumeration teollisuuskortteli
enumeration teollisuusrakennus
enumeration tori/aukio
enumeration tärkeä yksityistie
enumeration täyttömäki
enumeration valtatie
enumeration vesialue
enumeration yhdystie
source <xs:element name="luokkaKoodi">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="mkok:AlueenTyyppiType"/>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element AlueType/referenssipiste
diagram opaskartta_p18.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type yht:Referenssipiste
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:teksti yht:sijainti
source <xs:element name="referenssipiste" type="yht:Referenssipiste" minOccurs="0"/>

complexType HallinnollinenAlueType
diagram opaskartta_p19.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:nimi mkok:luokkakoodi mkok:referenssipiste
used by
element HallinnollinenAlue
source <xs:complexType name="HallinnollinenAlueType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:SurfacePropertyType"/>
       
<xs:element name="nimi" type="yht:NimiType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:HallinnollinenAlueKoodiType"/>
       
<xs:element name="referenssipiste" type="yht:Referenssipiste" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element HallinnollinenAlueType/sijainti
diagram opaskartta_p20.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:SurfacePropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:SurfacePropertyType"/>

element HallinnollinenAlueType/nimi
diagram opaskartta_p21.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type yht:NimiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:teksti
source <xs:element name="nimi" type="yht:NimiType" minOccurs="0"/>

element HallinnollinenAlueType/luokkakoodi
diagram opaskartta_p22.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:HallinnollinenAlueKoodiType
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration aluekeskus
enumeration ei tiedossa
enumeration kortteli
enumeration koulupiiri
enumeration kunnanosa
enumeration kunnanosan osa-alue
enumeration kunta
enumeration kylä
enumeration muu
enumeration oma lääkäri
enumeration oppilaaksiottoalue
enumeration pienalue
enumeration postipiiri
enumeration suuralue
enumeration suurkortteli
enumeration tilastoalue
enumeration äänestysalue
source <xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:HallinnollinenAlueKoodiType"/>

element HallinnollinenAlueType/referenssipiste
diagram opaskartta_p23.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type yht:Referenssipiste
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:teksti yht:sijainti
source <xs:element name="referenssipiste" type="yht:Referenssipiste" minOccurs="0"/>

complexType HallinnollisetAlueetType
diagram opaskartta_p24.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
children mkok:hallinnollinenAluetieto
used by
element KarttakohteetType/HallinnollisetAlueet
source <xs:complexType name="HallinnollisetAlueetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="hallinnollinenAluetieto" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkok:HallinnollinenAlue"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HallinnollisetAlueetType/hallinnollinenAluetieto
diagram opaskartta_p25.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkok:HallinnollinenAlue
source <xs:element name="hallinnollinenAluetieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkok:HallinnollinenAlue"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType KarttakohteetType
diagram opaskartta_p26.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
children mkok:Alueet mkok:HallinnollisetAlueet mkok:AlueViivat mkok:Nimisto mkok:Pisteet mkok:MuutViivat
used by
element OpaskarttaType/karttakohteet
source <xs:complexType name="KarttakohteetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Alueet" type="mkok:AlueetType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Maankäyttöalueet. Kohteet, jotka kuvautuvat väripintana kartalla</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="HallinnollisetAlueet" type="mkok:HallinnollisetAlueetType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="AlueViivat" type="mkok:AluejaonviivatType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Viivat, jotka osallistuvat johonkin aluejakoon</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Nimisto" type="mkok:NimistoType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Opaskartan nimistökohteet</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Pisteet" type="mkok:PisteetType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Pistemäisiä muita kohteita</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="MuutViivat" type="mkok:MuutViivatType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Muut viivat- ESPOO+TAMPERE+OULU luokitukseen mukaan</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KarttakohteetType/Alueet
diagram opaskartta_p27.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:AlueetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkok:aluetieto
annotation
documentation
Maankäyttöalueet. Kohteet, jotka kuvautuvat väripintana kartalla
source <xs:element name="Alueet" type="mkok:AlueetType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Maankäyttöalueet. Kohteet, jotka kuvautuvat väripintana kartalla</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KarttakohteetType/HallinnollisetAlueet
diagram opaskartta_p28.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:HallinnollisetAlueetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkok:hallinnollinenAluetieto
source <xs:element name="HallinnollisetAlueet" type="mkok:HallinnollisetAlueetType" minOccurs="0"/>

element KarttakohteetType/AlueViivat
diagram opaskartta_p29.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:AluejaonviivatType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkok:alueviivatieto
annotation
documentation
Viivat, jotka osallistuvat johonkin aluejakoon
source <xs:element name="AlueViivat" type="mkok:AluejaonviivatType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Viivat, jotka osallistuvat johonkin aluejakoon</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KarttakohteetType/Nimisto
diagram opaskartta_p30.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:NimistoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkok:nimitieto
annotation
documentation
Opaskartan nimistökohteet
source <xs:element name="Nimisto" type="mkok:NimistoType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Opaskartan nimistökohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KarttakohteetType/Pisteet
diagram opaskartta_p31.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:PisteetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkok:pistetieto
annotation
documentation
Pistemäisiä muita kohteita
source <xs:element name="Pisteet" type="mkok:PisteetType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pistemäisiä muita kohteita</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KarttakohteetType/MuutViivat
diagram opaskartta_p32.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:MuutViivatType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkok:muuviivatieto
annotation
documentation
Muut viivat- ESPOO+TAMPERE+OULU luokitukseen mukaan
source <xs:element name="MuutViivat" type="mkok:MuutViivatType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Muut viivat- ESPOO+TAMPERE+OULU luokitukseen mukaan</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType MuutViivatType
diagram opaskartta_p33.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
children mkok:muuviivatieto
used by
element KarttakohteetType/MuutViivat
annotation
documentation
muutviivat elementin tietosisällön määrittely
source <xs:complexType name="MuutViivatType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>muutviivat elementin tietosisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="muuviivatieto" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkok:Muuviiva"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element MuutViivatType/muuviivatieto
diagram opaskartta_p34.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkok:Muuviiva
source <xs:element name="muuviivatieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkok:Muuviiva"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType MuuViivaType
diagram opaskartta_p35.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:luokkakoodi
used by
element Muuviiva
annotation
documentation
MuuViiva kohteen  tietosisällön määrittely
source <xs:complexType name="MuuViivaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>MuuViiva kohteen  tietosisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType"/>
       
<xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:MuuViivaTyyppiType"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MuuViivaType/sijainti
diagram opaskartta_p36.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:CurvePropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType"/>

element MuuViivaType/luokkakoodi
diagram opaskartta_p37.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:MuuViivaTyyppiType
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration hautausmaa
enumeration kevyen liikenteen väylä
enumeration korkeuskäyrä
enumeration kuntopolku
enumeration kuntopolku valaistu
enumeration luontopolku
enumeration matkailureitti
enumeration meluaita
enumeration muu
enumeration patikkareitti
enumeration polku
enumeration rakennus
enumeration rakentamaton alue
enumeration ratsastusreitti
enumeration rautatie
enumeration rautatietunneli
enumeration silta
enumeration suunnitteilla oleva tie
enumeration taajama
enumeration venereitti
enumeration vesialue
enumeration voimajohto
source <xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:MuuViivaTyyppiType"/>

complexType NimistonimiType
diagram opaskartta_p38.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:teksti mkok:luokkakoodi mkok:siirtyma mkok:suunta
used by
element Nimi
annotation
documentation
Nimistön nimi kohteen määrittely
source <xs:complexType name="NimistonimiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Nimistön nimi kohteen määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>
       
<xs:element name="teksti" type="yht:NimiType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kartalle tuleva nimi. Yht:Nimitype sallii usemman nimen tallentamisen eri kielikoodeilla</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:NimiTyyppiType"/>
       
<xs:element name="siirtyma" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="suunta" type="gml:AngleType" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element NimistonimiType/sijainti
diagram opaskartta_p39.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>

element NimistonimiType/teksti
diagram opaskartta_p40.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type yht:NimiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:teksti
annotation
documentation
Kartalle tuleva nimi. Yht:Nimitype sallii usemman nimen tallentamisen eri kielikoodeilla
source <xs:element name="teksti" type="yht:NimiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kartalle tuleva nimi. Yht:Nimitype sallii usemman nimen tallentamisen eri kielikoodeilla</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element NimistonimiType/luokkakoodi
diagram opaskartta_p41.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:NimiTyyppiType
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration alueellinen pääkatu
enumeration aluekeskus
enumeration apteekki
enumeration asukaspuisto
enumeration automaattiasema
enumeration ei tiedossa
enumeration golfkenttä
enumeration haja-asutus osoitenumero
enumeration hotelli
enumeration joki
enumeration julkinen rakennus
enumeration järvi
enumeration kaatopaikka
enumeration kantatie
enumeration Kantatienumero
enumeration kerrostalokortteli
enumeration keskikokoinen maastonimi
enumeration kevyen liikenteen väylä
enumeration koirien koulutusalue
enumeration kokoojakatu
enumeration kortteli
enumeration korttelinumero
enumeration koulupiiri
enumeration kunnanosa
enumeration kunnanosan osa-alue
enumeration kunnanosanumero
enumeration kunta
enumeration kylä
enumeration lahti
enumeration lampi
enumeration leikkipuisto
enumeration leirintäalue
enumeration lentoasema
enumeration liikekortteli
enumeration liikenneasema
enumeration liittymän nimi
enumeration liittymän numero
enumeration liityntäkatu/asuntokatu
enumeration linja-autoasema
enumeration lähde
enumeration masto
enumeration matkailutoimisto
enumeration meri
enumeration metro-asema
enumeration metsä
enumeration moottoritie
enumeration motelli
enumeration museo
enumeration muu
enumeration muu liikenneasema
enumeration muu vesistönimi
enumeration muu yksityistie
enumeration näyttely
enumeration oja
enumeration oma lääkäri
enumeration palvelu
enumeration patsas
enumeration pelto
enumeration pienalue
enumeration pieni maastonimi
enumeration pieni puisto
enumeration pientalokortteli
enumeration pihakatu
enumeration posti
enumeration postipiiri
enumeration puhelin
enumeration puisto
enumeration puro
enumeration rakennuksen nimi
enumeration rauhoitettu
enumeration rauhoitettu muu kohde
enumeration rauhoitettu puu
enumeration rautatieasema
enumeration sairaala
enumeration satama
enumeration seudullinen pääkatu
enumeration seututie
enumeration seututienumero
enumeration silta
enumeration suuralue
enumeration suuri maastonimi
enumeration suuri puisto
enumeration suurkortteli
enumeration taajama osoitenumero
enumeration taksi
enumeration talo
enumeration teatteri
enumeration telttailualue
enumeration tennis
enumeration teollisuuskortteli
enumeration teollisuusrakennus
enumeration tilastoalue
enumeration toimipaikka
enumeration tori/aukio
enumeration tärkeä yksityistie
enumeration täyttömäki
enumeration uimahalli
enumeration uimaranta
enumeration ulkoilumaja
enumeration urheilu/vapaa-ajan kohde
enumeration urheilulaitos
enumeration valtatie
enumeration valtatienumero
enumeration veistos
enumeration venesatama
enumeration yhdystie
enumeration yhdystienumero
enumeration äänestysalue
source <xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:NimiTyyppiType"/>

element NimistonimiType/siirtyma
diagram opaskartta_p42.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="siirtyma" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>

element NimistonimiType/suunta
diagram opaskartta_p43.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:AngleType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="suunta" type="gml:AngleType" minOccurs="0"/>

complexType NimistoType
diagram opaskartta_p44.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
children mkok:nimitieto
used by
element KarttakohteetType/Nimisto
annotation
documentation
Nimistöelementin tietosisällön määrittely
source <xs:complexType name="NimistoType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Nimistöelementin tietosisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="nimitieto" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkok:Nimi"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element NimistoType/nimitieto
diagram opaskartta_p45.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkok:Nimi
source <xs:element name="nimitieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkok:Nimi"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType OpaskarttaType
diagram opaskartta_p46.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children mkok:toimituksenTiedot mkok:karttakohteet
used by
element Opaskartta
annotation
documentation
Opaskartta elementin sisällön määrittely
source <xs:complexType name="OpaskarttaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Opaskartta elementin sisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Siirron tiedot</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="karttakohteet" type="mkok:KarttakohteetType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Opaskarttakohteet</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element OpaskarttaType/toimituksenTiedot
diagram opaskartta_p47.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
annotation
documentation
Siirron tiedot
source <xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Siirron tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OpaskarttaType/karttakohteet
diagram opaskartta_p48.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:KarttakohteetType
properties
isRef 0
content complex
children mkok:Alueet mkok:HallinnollisetAlueet mkok:AlueViivat mkok:Nimisto mkok:Pisteet mkok:MuutViivat
annotation
documentation
Opaskarttakohteet
source <xs:element name="karttakohteet" type="mkok:KarttakohteetType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Opaskarttakohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType PisteetType
diagram opaskartta_p49.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
children mkok:pistetieto
used by
element KarttakohteetType/Pisteet
annotation
documentation
Pisteet elementin tietosisällön määrittely
source <xs:complexType name="PisteetType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pisteet elementin tietosisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="pistetieto" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkok:Piste"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PisteetType/pistetieto
diagram opaskartta_p50.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkok:Piste
source <xs:element name="pistetieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkok:Piste"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType PisteSijaintiType
diagram opaskartta_p51.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
children mkok:sijainti mkok:suunta mkok:siirtyma
used by
element PisteType/sijainti
source <xs:complexType name="PisteSijaintiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>
   
<xs:element name="suunta" type="gml:AngleType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="siirtyma" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Mahdollinen siirtymä todellisesta sijainnista</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PisteSijaintiType/sijainti
diagram opaskartta_p52.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>

element PisteSijaintiType/suunta
diagram opaskartta_p53.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:AngleType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="suunta" type="gml:AngleType" minOccurs="0"/>

element PisteSijaintiType/siirtyma
diagram opaskartta_p54.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
annotation
documentation
Mahdollinen siirtymä todellisesta sijainnista
source <xs:element name="siirtyma" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Mahdollinen siirtymä todellisesta sijainnista</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType PisteType
diagram opaskartta_p55.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:luokkakoodi
used by
element Piste
annotation
documentation
Pisteenä esitettävän kohteen tietosisällön määrittely
source <xs:complexType name="PisteType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pisteenä esitettävän kohteen tietosisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="mkok:PisteSijaintiType"/>
       
<xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:PisteTyyppiType"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element PisteType/sijainti
diagram opaskartta_p56.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:PisteSijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children mkok:sijainti mkok:suunta mkok:siirtyma
source <xs:element name="sijainti" type="mkok:PisteSijaintiType"/>

element PisteType/luokkakoodi
diagram opaskartta_p57.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:PisteTyyppiType
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration ajoeste
enumeration ankkuripaikka
enumeration apteekki
enumeration automaattiasema
enumeration ei tiedossa
enumeration golfkenttä
enumeration hautausmaa
enumeration hotelli
enumeration huoltoasema
enumeration joen virtaussuunta
enumeration kirkko
enumeration kivi vedessä
enumeration koira-aitaus
enumeration leirintäalue
enumeration lentoasema
enumeration lentokenttäalueen panssariaidan portit
enumeration liikenneasema
enumeration liityntäpysäköinti
enumeration lintutorni
enumeration masto
enumeration matkailutoimisto
enumeration motelli
enumeration muistomerkki
enumeration museo
enumeration muu
enumeration näyttely
enumeration opastetaulu
enumeration patsas
enumeration posti
enumeration puhelin
enumeration pysäköintialue
enumeration pysäköintitalo
enumeration raskaan liikenteen pysäköintialue
enumeration ratsastus
enumeration rauhoitettu muu kohde
enumeration rauhoitettu puu
enumeration sairaala
enumeration taksi
enumeration teatteri
enumeration telttailualue
enumeration tennis
enumeration uimahalli
enumeration uimaranta
enumeration ulkoilumaja
enumeration urheilulaitos
enumeration veistos
enumeration veneenlaskupaikka
enumeration venesatama
enumeration voimajohdon z-tunnus
enumeration yksisuuntainen tie
source <xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:PisteTyyppiType"/>

simpleType AlueenTyyppiType
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type restriction of xs:string
used by
element AlueType/luokkaKoodi
facets
enumeration alueellinen pääkatu
enumeration asukaspuisto
enumeration ei tiedossa
enumeration hautausmaa
enumeration joki
enumeration julkinen rakennus
enumeration järvi
enumeration kaatopaikka
enumeration kantatie
enumeration kaupunkimetsä
enumeration kerrostalokortteli
enumeration kevyen liikenteen väylä
enumeration koirien koulutusalue
enumeration kokoojakatu
enumeration korkeuskäyrä
enumeration kävelykatu
enumeration lahti
enumeration lampi
enumeration leikkipuisto
enumeration liikekortteli
enumeration liittymäalue
enumeration liityntäkatu/asuntokatu
enumeration linja-autoasema
enumeration lähde
enumeration meri
enumeration metro-asema
enumeration metsä
enumeration moottoritie
enumeration muu
enumeration muu liikenneasema
enumeration muu yksityistie
enumeration oja
enumeration pelto
enumeration pieni puisto
enumeration pientalokortteli
enumeration pihakatu
enumeration puisto
enumeration puro
enumeration pysäköintialue
enumeration rakennus
enumeration rakentamaton alue
enumeration rauhoitettu
enumeration rautatieasema
enumeration satama
enumeration seudullinen pääkatu
enumeration seututie
enumeration silta
enumeration sora-alue
enumeration suuniteltu kortteli
enumeration suuri puisto
enumeration taajama
enumeration teollisuuskortteli
enumeration teollisuusrakennus
enumeration tori/aukio
enumeration tärkeä yksityistie
enumeration täyttömäki
enumeration valtatie
enumeration vesialue
enumeration yhdystie
annotation
documentation
Aluemaisena esitettävän kohteen tyyppien arvojoukko
source <xs:simpleType name="AlueenTyyppiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aluemaisena esitettävän kohteen tyyppien arvojoukko</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="alueellinen pääkatu"/>
   
<xs:enumeration value="asukaspuisto"/>
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
<xs:enumeration value="hautausmaa"/>
   
<xs:enumeration value="joki"/>
   
<xs:enumeration value="julkinen rakennus"/>
   
<xs:enumeration value="järvi"/>
   
<xs:enumeration value="kaatopaikka"/>
   
<xs:enumeration value="kantatie"/>
   
<xs:enumeration value="kaupunkimetsä"/>
   
<xs:enumeration value="kerrostalokortteli"/>
   
<xs:enumeration value="kevyen liikenteen väylä"/>
   
<xs:enumeration value="koirien koulutusalue"/>
   
<xs:enumeration value="kokoojakatu"/>
   
<xs:enumeration value="korkeuskäyrä"/>
   
<xs:enumeration value="kävelykatu"/>
   
<xs:enumeration value="lahti"/>
   
<xs:enumeration value="lampi"/>
   
<xs:enumeration value="leikkipuisto"/>
   
<xs:enumeration value="liikekortteli"/>
   
<xs:enumeration value="liittymäalue"/>
   
<xs:enumeration value="liityntäkatu/asuntokatu"/>
   
<xs:enumeration value="linja-autoasema"/>
   
<xs:enumeration value="lähde"/>
   
<xs:enumeration value="meri"/>
   
<xs:enumeration value="metro-asema"/>
   
<xs:enumeration value="metsä"/>
   
<xs:enumeration value="moottoritie"/>
   
<xs:enumeration value="muu"/>
   
<xs:enumeration value="muu liikenneasema"/>
   
<xs:enumeration value="muu yksityistie"/>
   
<xs:enumeration value="oja"/>
   
<xs:enumeration value="pelto"/>
   
<xs:enumeration value="pieni puisto"/>
   
<xs:enumeration value="pientalokortteli"/>
   
<xs:enumeration value="pihakatu"/>
   
<xs:enumeration value="puisto"/>
   
<xs:enumeration value="puro"/>
   
<xs:enumeration value="pysäköintialue"/>
   
<xs:enumeration value="rakennus"/>
   
<xs:enumeration value="rakentamaton alue"/>
   
<xs:enumeration value="rauhoitettu"/>
   
<xs:enumeration value="rautatieasema"/>
   
<xs:enumeration value="satama"/>
   
<xs:enumeration value="seudullinen pääkatu"/>
   
<xs:enumeration value="seututie"/>
   
<xs:enumeration value="silta"/>
   
<xs:enumeration value="sora-alue"/>
   
<xs:enumeration value="suuniteltu kortteli"/>
   
<xs:enumeration value="suuri puisto"/>
   
<xs:enumeration value="taajama"/>
   
<xs:enumeration value="teollisuuskortteli"/>
   
<xs:enumeration value="teollisuusrakennus"/>
   
<xs:enumeration value="tori/aukio"/>
   
<xs:enumeration value="tärkeä yksityistie"/>
   
<xs:enumeration value="täyttömäki"/>
   
<xs:enumeration value="valtatie"/>
   
<xs:enumeration value="vesialue"/>
   
<xs:enumeration value="yhdystie"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType AlueenViivaTyyppiType
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type restriction of xs:string
used by
element AlueenViivaType/luokkakoodi
facets
enumeration alueellinen pääkatu
enumeration aluekeskus
enumeration asukaspuisto
enumeration ei tiedossa
enumeration hautausmaa
enumeration joki
enumeration julkinen rakennus
enumeration järvi
enumeration kaatopaikka
enumeration kantatie
enumeration kerrostalokortteli
enumeration kevyen liikenteen väylä
enumeration kokoojakatu
enumeration korkeuskäyrä
enumeration kortteli
enumeration koulupiiri
enumeration kunnanosa
enumeration kunnanosan osa-alue
enumeration kunta
enumeration kylä
enumeration lahti
enumeration lampi
enumeration leikkipuisto
enumeration liikekortteli
enumeration liittymäalue
enumeration liityntäkatu/asuntokatu
enumeration linja-autoasema
enumeration lähde
enumeration meluaita
enumeration meri
enumeration metro-asema
enumeration metsä
enumeration moottoritie
enumeration muu
enumeration muu liikenneasema
enumeration muu yksityistie
enumeration oja
enumeration oma lääkäri
enumeration pelto
enumeration pienalue
enumeration pieni puisto
enumeration pientalokortteli
enumeration pihakatu
enumeration piiloaluemuodostusviiva
enumeration postipiiri
enumeration puisto
enumeration puro
enumeration rakennus
enumeration rakentamaton alue
enumeration ratsastusreitti
enumeration rauhoitettu
enumeration rautatieasema
enumeration satama
enumeration seudullinen pääkatu
enumeration seututie
enumeration silta
enumeration sora-alue
enumeration suuniteltu kortteli
enumeration suuralue
enumeration suuri puisto
enumeration suurkortteli
enumeration taajama
enumeration teollisuuskortteli
enumeration teollisuusrakennus
enumeration tilastoalue
enumeration tori/aukio
enumeration tärkeä yksityistie
enumeration valtatie
enumeration vesialue
enumeration yhdystie
enumeration äänestysalue
annotation
documentation
Aluejakoon kuuluvan viivakohteen tyyppien arvojoukko
source <xs:simpleType name="AlueenViivaTyyppiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aluejakoon kuuluvan viivakohteen tyyppien arvojoukko</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="alueellinen pääkatu"/>
   
<xs:enumeration value="aluekeskus"/>
   
<xs:enumeration value="asukaspuisto"/>
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
<xs:enumeration value="hautausmaa"/>
   
<xs:enumeration value="joki"/>
   
<xs:enumeration value="julkinen rakennus"/>
   
<xs:enumeration value="järvi"/>
   
<xs:enumeration value="kaatopaikka"/>
   
<xs:enumeration value="kantatie"/>
   
<xs:enumeration value="kerrostalokortteli"/>
   
<xs:enumeration value="kevyen liikenteen väylä"/>
   
<xs:enumeration value="kokoojakatu"/>
   
<xs:enumeration value="korkeuskäyrä"/>
   
<xs:enumeration value="kortteli"/>
   
<xs:enumeration value="koulupiiri"/>
   
<xs:enumeration value="kunnanosa"/>
   
<xs:enumeration value="kunnanosan osa-alue"/>
   
<xs:enumeration value="kunta"/>
   
<xs:enumeration value="kylä"/>
   
<xs:enumeration value="lahti"/>
   
<xs:enumeration value="lampi"/>
   
<xs:enumeration value="leikkipuisto"/>
   
<xs:enumeration value="liikekortteli"/>
   
<xs:enumeration value="liittymäalue"/>
   
<xs:enumeration value="liityntäkatu/asuntokatu"/>
   
<xs:enumeration value="linja-autoasema"/>
   
<xs:enumeration value="lähde"/>
   
<xs:enumeration value="meluaita"/>
   
<xs:enumeration value="meri"/>
   
<xs:enumeration value="metro-asema"/>
   
<xs:enumeration value="metsä"/>
   
<xs:enumeration value="moottoritie"/>
   
<xs:enumeration value="muu"/>
   
<xs:enumeration value="muu liikenneasema"/>
   
<xs:enumeration value="muu yksityistie"/>
   
<xs:enumeration value="oja"/>
   
<xs:enumeration value="oma lääkäri"/>
   
<xs:enumeration value="pelto"/>
   
<xs:enumeration value="pienalue"/>
   
<xs:enumeration value="pieni puisto"/>
   
<xs:enumeration value="pientalokortteli"/>
   
<xs:enumeration value="pihakatu"/>
   
<xs:enumeration value="piiloaluemuodostusviiva"/>
   
<xs:enumeration value="postipiiri"/>
   
<xs:enumeration value="puisto"/>
   
<xs:enumeration value="puro"/>
   
<xs:enumeration value="rakennus"/>
   
<xs:enumeration value="rakentamaton alue"/>
   
<xs:enumeration value="ratsastusreitti"/>
   
<xs:enumeration value="rauhoitettu"/>
   
<xs:enumeration value="rautatieasema"/>
   
<xs:enumeration value="satama"/>
   
<xs:enumeration value="seudullinen pääkatu"/>
   
<xs:enumeration value="seututie"/>
   
<xs:enumeration value="silta"/>
   
<xs:enumeration value="sora-alue"/>
   
<xs:enumeration value="suuniteltu kortteli"/>
   
<xs:enumeration value="suuralue"/>
   
<xs:enumeration value="suuri puisto"/>
   
<xs:enumeration value="suurkortteli"/>
   
<xs:enumeration value="taajama"/>
   
<xs:enumeration value="teollisuuskortteli"/>
   
<xs:enumeration value="teollisuusrakennus"/>
   
<xs:enumeration value="tilastoalue"/>
   
<xs:enumeration value="tori/aukio"/>
   
<xs:enumeration value="tärkeä yksityistie"/>
   
<xs:enumeration value="valtatie"/>
   
<xs:enumeration value="vesialue"/>
   
<xs:enumeration value="yhdystie"/>
   
<xs:enumeration value="äänestysalue"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType HallinnollinenAlueKoodiType
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type restriction of xs:string
used by
element HallinnollinenAlueType/luokkakoodi
facets
enumeration aluekeskus
enumeration ei tiedossa
enumeration kortteli
enumeration koulupiiri
enumeration kunnanosa
enumeration kunnanosan osa-alue
enumeration kunta
enumeration kylä
enumeration muu
enumeration oma lääkäri
enumeration oppilaaksiottoalue
enumeration pienalue
enumeration postipiiri
enumeration suuralue
enumeration suurkortteli
enumeration tilastoalue
enumeration äänestysalue
annotation
documentation
Hallinnolisen aluejaon luokkakoodin arvojoukko
source <xs:simpleType name="HallinnollinenAlueKoodiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hallinnolisen aluejaon luokkakoodin arvojoukko</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="aluekeskus"/>
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
<xs:enumeration value="kortteli"/>
   
<xs:enumeration value="koulupiiri"/>
   
<xs:enumeration value="kunnanosa"/>
   
<xs:enumeration value="kunnanosan osa-alue"/>
   
<xs:enumeration value="kunta"/>
   
<xs:enumeration value="kylä"/>
   
<xs:enumeration value="muu"/>
   
<xs:enumeration value="oma lääkäri"/>
   
<xs:enumeration value="oppilaaksiottoalue"/>
   
<xs:enumeration value="pienalue"/>
   
<xs:enumeration value="postipiiri"/>
   
<xs:enumeration value="suuralue"/>
   
<xs:enumeration value="suurkortteli"/>
   
<xs:enumeration value="tilastoalue"/>
   
<xs:enumeration value="äänestysalue"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType MuuViivaTyyppiType
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type restriction of xs:string
used by
element MuuViivaType/luokkakoodi
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration hautausmaa
enumeration kevyen liikenteen väylä
enumeration korkeuskäyrä
enumeration kuntopolku
enumeration kuntopolku valaistu
enumeration luontopolku
enumeration matkailureitti
enumeration meluaita
enumeration muu
enumeration patikkareitti
enumeration polku
enumeration rakennus
enumeration rakentamaton alue
enumeration ratsastusreitti
enumeration rautatie
enumeration rautatietunneli
enumeration silta
enumeration suunnitteilla oleva tie
enumeration taajama
enumeration venereitti
enumeration vesialue
enumeration voimajohto
annotation
documentation
MuuViiva kohteen tyyppien arvojoukko
source <xs:simpleType name="MuuViivaTyyppiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>MuuViiva kohteen tyyppien arvojoukko</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
<xs:enumeration value="hautausmaa"/>
   
<xs:enumeration value="kevyen liikenteen väylä"/>
   
<xs:enumeration value="korkeuskäyrä"/>
   
<xs:enumeration value="kuntopolku"/>
   
<xs:enumeration value="kuntopolku valaistu"/>
   
<xs:enumeration value="luontopolku"/>
   
<xs:enumeration value="matkailureitti"/>
   
<xs:enumeration value="meluaita"/>
   
<xs:enumeration value="muu"/>
   
<xs:enumeration value="patikkareitti"/>
   
<xs:enumeration value="polku"/>
   
<xs:enumeration value="rakennus"/>
   
<xs:enumeration value="rakentamaton alue"/>
   
<xs:enumeration value="ratsastusreitti"/>
   
<xs:enumeration value="rautatie"/>
   
<xs:enumeration value="rautatietunneli"/>
   
<xs:enumeration value="silta"/>
   
<xs:enumeration value="suunnitteilla oleva tie"/>
   
<xs:enumeration value="taajama"/>
   
<xs:enumeration value="venereitti"/>
   
<xs:enumeration value="vesialue"/>
   
<xs:enumeration value="voimajohto"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType NimiTyyppiType
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type restriction of xs:string
used by
element NimistonimiType/luokkakoodi
facets
enumeration alueellinen pääkatu
enumeration aluekeskus
enumeration apteekki
enumeration asukaspuisto
enumeration automaattiasema
enumeration ei tiedossa
enumeration golfkenttä
enumeration haja-asutus osoitenumero
enumeration hotelli
enumeration joki
enumeration julkinen rakennus
enumeration järvi
enumeration kaatopaikka
enumeration kantatie
enumeration Kantatienumero
enumeration kerrostalokortteli
enumeration keskikokoinen maastonimi
enumeration kevyen liikenteen väylä
enumeration koirien koulutusalue
enumeration kokoojakatu
enumeration kortteli
enumeration korttelinumero
enumeration koulupiiri
enumeration kunnanosa
enumeration kunnanosan osa-alue
enumeration kunnanosanumero
enumeration kunta
enumeration kylä
enumeration lahti
enumeration lampi
enumeration leikkipuisto
enumeration leirintäalue
enumeration lentoasema
enumeration liikekortteli
enumeration liikenneasema
enumeration liittymän nimi
enumeration liittymän numero
enumeration liityntäkatu/asuntokatu
enumeration linja-autoasema
enumeration lähde
enumeration masto
enumeration matkailutoimisto
enumeration meri
enumeration metro-asema
enumeration metsä
enumeration moottoritie
enumeration motelli
enumeration museo
enumeration muu
enumeration muu liikenneasema
enumeration muu vesistönimi
enumeration muu yksityistie
enumeration näyttely
enumeration oja
enumeration oma lääkäri
enumeration palvelu
enumeration patsas
enumeration pelto
enumeration pienalue
enumeration pieni maastonimi
enumeration pieni puisto
enumeration pientalokortteli
enumeration pihakatu
enumeration posti
enumeration postipiiri
enumeration puhelin
enumeration puisto
enumeration puro
enumeration rakennuksen nimi
enumeration rauhoitettu
enumeration rauhoitettu muu kohde
enumeration rauhoitettu puu
enumeration rautatieasema
enumeration sairaala
enumeration satama
enumeration seudullinen pääkatu
enumeration seututie
enumeration seututienumero
enumeration silta
enumeration suuralue
enumeration suuri maastonimi
enumeration suuri puisto
enumeration suurkortteli
enumeration taajama osoitenumero
enumeration taksi
enumeration talo
enumeration teatteri
enumeration telttailualue
enumeration tennis
enumeration teollisuuskortteli
enumeration teollisuusrakennus
enumeration tilastoalue
enumeration toimipaikka
enumeration tori/aukio
enumeration tärkeä yksityistie
enumeration täyttömäki
enumeration uimahalli
enumeration uimaranta
enumeration ulkoilumaja
enumeration urheilu/vapaa-ajan kohde
enumeration urheilulaitos
enumeration valtatie
enumeration valtatienumero
enumeration veistos
enumeration venesatama
enumeration yhdystie
enumeration yhdystienumero
enumeration äänestysalue
annotation
documentation
Nimikohteen luokkien arvojoukko
source <xs:simpleType name="NimiTyyppiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Nimikohteen luokkien arvojoukko</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="alueellinen pääkatu"/>
   
<xs:enumeration value="aluekeskus"/>
   
<xs:enumeration value="apteekki"/>
   
<xs:enumeration value="asukaspuisto"/>
   
<xs:enumeration value="automaattiasema"/>
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
<xs:enumeration value="golfkenttä"/>
   
<xs:enumeration value="haja-asutus osoitenumero"/>
   
<xs:enumeration value="hotelli"/>
   
<xs:enumeration value="joki"/>
   
<xs:enumeration value="julkinen rakennus"/>
   
<xs:enumeration value="järvi"/>
   
<xs:enumeration value="kaatopaikka"/>
   
<xs:enumeration value="kantatie"/>
   
<xs:enumeration value="Kantatienumero"/>
   
<xs:enumeration value="kerrostalokortteli"/>
   
<xs:enumeration value="keskikokoinen maastonimi"/>
   
<xs:enumeration value="kevyen liikenteen väylä"/>
   
<xs:enumeration value="koirien koulutusalue"/>
   
<xs:enumeration value="kokoojakatu"/>
   
<xs:enumeration value="kortteli"/>
   
<xs:enumeration value="korttelinumero"/>
   
<xs:enumeration value="koulupiiri"/>
   
<xs:enumeration value="kunnanosa"/>
   
<xs:enumeration value="kunnanosan osa-alue"/>
   
<xs:enumeration value="kunnanosanumero"/>
   
<xs:enumeration value="kunta"/>
   
<xs:enumeration value="kylä"/>
   
<xs:enumeration value="lahti"/>
   
<xs:enumeration value="lampi"/>
   
<xs:enumeration value="leikkipuisto"/>
   
<xs:enumeration value="leirintäalue"/>
   
<xs:enumeration value="lentoasema"/>
   
<xs:enumeration value="liikekortteli"/>
   
<xs:enumeration value="liikenneasema"/>
   
<xs:enumeration value="liittymän nimi"/>
   
<xs:enumeration value="liittymän numero"/>
   
<xs:enumeration value="liityntäkatu/asuntokatu"/>
   
<xs:enumeration value="linja-autoasema"/>
   
<xs:enumeration value="lähde"/>
   
<xs:enumeration value="masto"/>
   
<xs:enumeration value="matkailutoimisto"/>
   
<xs:enumeration value="meri"/>
   
<xs:enumeration value="metro-asema"/>
   
<xs:enumeration value="metsä"/>
   
<xs:enumeration value="moottoritie"/>
   
<xs:enumeration value="motelli"/>
   
<xs:enumeration value="museo"/>
   
<xs:enumeration value="muu"/>
   
<xs:enumeration value="muu liikenneasema"/>
   
<xs:enumeration value="muu vesistönimi"/>
   
<xs:enumeration value="muu yksityistie"/>
   
<xs:enumeration value="näyttely"/>
   
<xs:enumeration value="oja"/>
   
<xs:enumeration value="oma lääkäri"/>
   
<xs:enumeration value="palvelu"/>
   
<xs:enumeration value="patsas"/>
   
<xs:enumeration value="pelto"/>
   
<xs:enumeration value="pienalue"/>
   
<xs:enumeration value="pieni maastonimi"/>
   
<xs:enumeration value="pieni puisto"/>
   
<xs:enumeration value="pientalokortteli"/>
   
<xs:enumeration value="pihakatu"/>
   
<xs:enumeration value="posti"/>
   
<xs:enumeration value="postipiiri"/>
   
<xs:enumeration value="puhelin"/>
   
<xs:enumeration value="puisto"/>
   
<xs:enumeration value="puro"/>
   
<xs:enumeration value="rakennuksen nimi"/>
   
<xs:enumeration value="rauhoitettu"/>
   
<xs:enumeration value="rauhoitettu muu kohde"/>
   
<xs:enumeration value="rauhoitettu puu"/>
   
<xs:enumeration value="rautatieasema"/>
   
<xs:enumeration value="sairaala"/>
   
<xs:enumeration value="satama"/>
   
<xs:enumeration value="seudullinen pääkatu"/>
   
<xs:enumeration value="seututie"/>
   
<xs:enumeration value="seututienumero"/>
   
<xs:enumeration value="silta"/>
   
<xs:enumeration value="suuralue"/>
   
<xs:enumeration value="suuri maastonimi"/>
   
<xs:enumeration value="suuri puisto"/>
   
<xs:enumeration value="suurkortteli"/>
   
<xs:enumeration value="taajama osoitenumero"/>
   
<xs:enumeration value="taksi"/>
   
<xs:enumeration value="talo"/>
   
<xs:enumeration value="teatteri"/>
   
<xs:enumeration value="telttailualue"/>
   
<xs:enumeration value="tennis"/>
   
<xs:enumeration value="teollisuuskortteli"/>
   
<xs:enumeration value="teollisuusrakennus"/>
   
<xs:enumeration value="tilastoalue"/>
   
<xs:enumeration value="toimipaikka"/>
   
<xs:enumeration value="tori/aukio"/>
   
<xs:enumeration value="tärkeä yksityistie"/>
   
<xs:enumeration value="täyttömäki"/>
   
<xs:enumeration value="uimahalli"/>
   
<xs:enumeration value="uimaranta"/>
   
<xs:enumeration value="ulkoilumaja"/>
   
<xs:enumeration value="urheilu/vapaa-ajan kohde"/>
   
<xs:enumeration value="urheilulaitos"/>
   
<xs:enumeration value="valtatie"/>
   
<xs:enumeration value="valtatienumero"/>
   
<xs:enumeration value="veistos"/>
   
<xs:enumeration value="venesatama"/>
   
<xs:enumeration value="yhdystie"/>
   
<xs:enumeration value="yhdystienumero"/>
   
<xs:enumeration value="äänestysalue"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType PisteTyyppiType
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type restriction of xs:string
used by
element PisteType/luokkakoodi
facets
enumeration ajoeste
enumeration ankkuripaikka
enumeration apteekki
enumeration automaattiasema
enumeration ei tiedossa
enumeration golfkenttä
enumeration hautausmaa
enumeration hotelli
enumeration huoltoasema
enumeration joen virtaussuunta
enumeration kirkko
enumeration kivi vedessä
enumeration koira-aitaus
enumeration leirintäalue
enumeration lentoasema
enumeration lentokenttäalueen panssariaidan portit
enumeration liikenneasema
enumeration liityntäpysäköinti
enumeration lintutorni
enumeration masto
enumeration matkailutoimisto
enumeration motelli
enumeration muistomerkki
enumeration museo
enumeration muu
enumeration näyttely
enumeration opastetaulu
enumeration patsas
enumeration posti
enumeration puhelin
enumeration pysäköintialue
enumeration pysäköintitalo
enumeration raskaan liikenteen pysäköintialue
enumeration ratsastus
enumeration rauhoitettu muu kohde
enumeration rauhoitettu puu
enumeration sairaala
enumeration taksi
enumeration teatteri
enumeration telttailualue
enumeration tennis
enumeration uimahalli
enumeration uimaranta
enumeration ulkoilumaja
enumeration urheilulaitos
enumeration veistos
enumeration veneenlaskupaikka
enumeration venesatama
enumeration voimajohdon z-tunnus
enumeration yksisuuntainen tie
annotation
documentation
Pistekohteen tyyppien arvojoukko
source <xs:simpleType name="PisteTyyppiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pistekohteen tyyppien arvojoukko</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="ajoeste"/>
   
<xs:enumeration value="ankkuripaikka"/>
   
<xs:enumeration value="apteekki"/>
   
<xs:enumeration value="automaattiasema"/>
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
<xs:enumeration value="golfkenttä"/>
   
<xs:enumeration value="hautausmaa"/>
   
<xs:enumeration value="hotelli"/>
   
<xs:enumeration value="huoltoasema"/>
   
<xs:enumeration value="joen virtaussuunta"/>
   
<xs:enumeration value="kirkko"/>
   
<xs:enumeration value="kivi vedessä"/>
   
<xs:enumeration value="koira-aitaus"/>
   
<xs:enumeration value="leirintäalue"/>
   
<xs:enumeration value="lentoasema"/>
   
<xs:enumeration value="lentokenttäalueen panssariaidan portit"/>
   
<xs:enumeration value="liikenneasema"/>
   
<xs:enumeration value="liityntäpysäköinti"/>
   
<xs:enumeration value="lintutorni"/>
   
<xs:enumeration value="masto"/>
   
<xs:enumeration value="matkailutoimisto"/>
   
<xs:enumeration value="motelli"/>
   
<xs:enumeration value="muistomerkki"/>
   
<xs:enumeration value="museo"/>
   
<xs:enumeration value="muu"/>
   
<xs:enumeration value="näyttely"/>
   
<xs:enumeration value="opastetaulu"/>
   
<xs:enumeration value="patsas"/>
   
<xs:enumeration value="posti"/>
   
<xs:enumeration value="puhelin"/>
   
<xs:enumeration value="pysäköintialue"/>
   
<xs:enumeration value="pysäköintitalo"/>
   
<xs:enumeration value="raskaan liikenteen pysäköintialue"/>
   
<xs:enumeration value="ratsastus"/>
   
<xs:enumeration value="rauhoitettu muu kohde"/>
   
<xs:enumeration value="rauhoitettu puu"/>
   
<xs:enumeration value="sairaala"/>
   
<xs:enumeration value="taksi"/>
   
<xs:enumeration value="teatteri"/>
   
<xs:enumeration value="telttailualue"/>
   
<xs:enumeration value="tennis"/>
   
<xs:enumeration value="uimahalli"/>
   
<xs:enumeration value="uimaranta"/>
   
<xs:enumeration value="ulkoilumaja"/>
   
<xs:enumeration value="urheilulaitos"/>
   
<xs:enumeration value="veistos"/>
   
<xs:enumeration value="veneenlaskupaikka"/>
   
<xs:enumeration value="venesatama"/>
   
<xs:enumeration value="voimajohdon z-tunnus"/>
   
<xs:enumeration value="yksisuuntainen tie"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

element _Feature
diagram opaskartta_p58.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_Feature"/>

element _Object
diagram opaskartta_p59.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_Object"/>

element AssociationAttributeGroup
diagram opaskartta_p60.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="AssociationAttributeGroup"/>

element Dummy_GML
diagram opaskartta_p61.png
namespace http://www.opengis.net/gml
annotation
documentation
Comment describing your root element
source <xs:element name="Dummy_GML">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Comment describing your root element</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Null
diagram opaskartta_p62.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Null"/>

element Point
diagram opaskartta_p63.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Point"/>

complexType AbstractFeatureType
diagram opaskartta_p64.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
complexTypes AbstractPaikkatietopalveluKohde OpaskarttaType
source <xs:complexType name="AbstractFeatureType"/>

complexType AngleType
diagram opaskartta_p65.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements NimistonimiType/suunta PisteSijaintiType/suunta
source <xs:complexType name="AngleType"/>

complexType AssociationAttributeGroupType
diagram opaskartta_p66.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AssociationAttributeGroupType"/>

complexType CodeType
diagram opaskartta_p67.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="CodeType"/>

complexType CurvePropertyType
diagram opaskartta_p68.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements AlueenViivaType/sijainti MuuViivaType/sijainti SijaintiType/viiva PostiosoiteType/viivasijainti OsoiteType/viivasijainti
source <xs:complexType name="CurvePropertyType"/>

complexType MeasureType
diagram opaskartta_p69.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="MeasureType"/>

complexType MetaDataPropertyType
diagram opaskartta_p70.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
source <xs:complexType name="MetaDataPropertyType"/>

complexType NullType
diagram opaskartta_p71.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element SijaintiType/tyhja
source <xs:complexType name="NullType"/>

complexType PointPropertyType
diagram opaskartta_p72.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements NimistonimiType/siirtyma PisteSijaintiType/siirtyma NimistonimiType/sijainti PisteSijaintiType/sijainti SijaintiType/piste PostiosoiteType/pistesijainti OsoiteType/pistesijainti Referenssipiste/sijainti
source <xs:complexType name="PointPropertyType"/>

complexType SurfacePropertyType
diagram opaskartta_p73.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements AlueType/sijainti HallinnollinenAlueType/sijainti SijaintiType/alue PostiosoiteType/aluesijainti OsoiteType/aluesijainti
source <xs:complexType name="SurfacePropertyType"/>

attributeGroup AssociationAttributeGroup
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:attributeGroup name="AssociationAttributeGroup"/>

complexType AbstractPaikkatietopalveluKohde
diagram opaskartta_p74.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
used by
complexTypes AbstractYmparistotoimiKohde AlueenViivaType AlueType HallinnollinenAlueType MuuViivaType NimistonimiType OsoiteType PisteType RakennuspaikkaType RakennusrasiteType YhteisjarjestelyType
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractPaikkatietopalveluKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
diagram opaskartta_p75.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type gml:MetaDataPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
annotation
documentation
Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki
source <xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/yksilointitieto
diagram opaskartta_p76.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto
source <xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/alkuHetki
diagram opaskartta_p77.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen luontipäivämäärä
source <xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/loppuHetki
diagram opaskartta_p78.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista
source <xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractYmparistotoimiKohde
diagram opaskartta_p79.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractYmparistotoimiKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde"/>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

complexType AineistotoimituksentiedotType
diagram opaskartta_p80.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
used by
elements OpaskarttaType/toimituksenTiedot AineistotoimitusType/Toimitus
source <xs:complexType name="AineistotoimituksentiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistonnimi
diagram opaskartta_p81.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Aineistoa kuvaava nimi,
source <xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistotoimittaja
diagram opaskartta_p82.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö
source <xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tila
diagram opaskartta_p83.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistonTilaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration valmis
enumeration keskeneräinen
enumeration muu
enumeration ei tiedossa
annotation
documentation
Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
source <xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/toimitusPvm
diagram opaskartta_p84.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty
source <xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/kuntakoodi
diagram opaskartta_p85.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>

element AineistotoimituksentiedotType/kielitieto
diagram opaskartta_p86.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kunnan kieli tai kieliitieto
source <xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietotunniste
diagram opaskartta_p87.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoXMLURL
diagram opaskartta_p88.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoURL
diagram opaskartta_p89.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tietotuoteURL
diagram opaskartta_p90.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
source <xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AineistotoimitusType
diagram opaskartta_p91.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Toimitus
source <xs:complexType name="AineistotoimitusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimitusType/Toimitus
diagram opaskartta_p92.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

complexType HenkilonnimiType
diagram opaskartta_p93.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:etunimi yht:sukunimi
used by
element YhteyshenkiloType/nimi
source <xs:complexType name="HenkilonnimiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HenkilonnimiType/etunimi
diagram opaskartta_p94.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HenkilonnimiType/sukunimi
diagram opaskartta_p95.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>

complexType KasittelynTilaType
diagram opaskartta_p96.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Tilamuutos
source <xs:complexType name="KasittelynTilaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Tilamuutos" type="yht:TilamuutosType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelynTilaType/Tilamuutos
diagram opaskartta_p97.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:TilamuutosType
properties
isRef 0
content complex
children yht:pvm yht:tila yht:kasittelija
source <xs:element name="Tilamuutos" type="yht:TilamuutosType"/>

complexType KayttotarkoitusType
diagram opaskartta_p98.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:pintaAla yht:kayttotarkoitusKoodi
used by
element RakennuspaikkaType/rakennusoikeudet/kayttotarkoitus
annotation
documentation
Määrittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat
source <xs:complexType name="KayttotarkoitusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Määrittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kayttotarkoitusKoodi" type="yht:KayttotarkoitusKoodiType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KayttotarkoitusType/pintaAla
diagram opaskartta_p99.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element KayttotarkoitusType/kayttotarkoitusKoodi
diagram opaskartta_p100.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KayttotarkoitusKoodiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration asuntotilaa(ei vapaa-ajan asunnoista)
enumeration myymälä, majoitus- ja ravitsemustilaa
enumeration hoitotilaa
enumeration toimisto- ja hallintotilaa
enumeration kokoontumistilaa
enumeration opetustilaa
enumeration tuotantotilaa(teollisuus)
enumeration varastotilaa
enumeration muuta huoneistoalaan kuuluvaa tilaa
enumeration ei tiedossa
source <xs:element name="kayttotarkoitusKoodi" type="yht:KayttotarkoitusKoodiType" minOccurs="0"/>

complexType KiinteistoType
diagram opaskartta_p101.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kylanimi yht:tilannimi yht:kiinteistotunnus yht:maaraAlaTunnus
used by
elements RakennusrasiteType/rasitettuKiinteisto/kiinteisto YhteisjarjestelyType/muutkiinteistot/kiinteisto RakennuspaikkaType/kiinteisto/kiinteisto
source <xs:complexType name="KiinteistoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kylanimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tilannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType"/>
   
<xs:element name="maaraAlaTunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KiinteistoType/kylanimi
diagram opaskartta_p102.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kylanimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KiinteistoType/tilannimi
diagram opaskartta_p103.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KiinteistoType/kiinteistotunnus
diagram opaskartta_p104.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KiinteistotunnusType
properties
isRef 0
content simple
facets
pattern (([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2})
source <xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType"/>

element KiinteistoType/maaraAlaTunnus
diagram opaskartta_p105.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="maaraAlaTunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LausunnotType
diagram opaskartta_p106.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Lausunto
source <xs:complexType name="LausunnotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LausunnotType/Lausunto
diagram opaskartta_p107.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:LausuntoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:pyydetty yht:lausunto
source <xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoType"/>

complexType LausuntoType
diagram opaskartta_p108.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:pyydetty yht:lausunto
used by
element LausunnotType/Lausunto
source <xs:complexType name="LausuntoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="pyydetty">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Taho jolta pyydetty</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="lausunto">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>
         
<xs:element name="lausunto" minOccurs="0">
           
<xs:complexType>
             
<xs:choice>
               
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
               
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
             
</xs:choice>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="puoltotieto" minOccurs="0">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="puolto">
                 
<xs:simpleType>
                   
<xs:restriction base="xs:string">
                     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                     
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
                     
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
                     
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
                     
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
                   
</xs:restriction>
                 
</xs:simpleType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LausuntoType/pyydetty
diagram opaskartta_p109.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:viranomainen yht:pyyntoPvm
source <xs:element name="pyydetty">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Taho jolta pyydetty</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/pyydetty/viranomainen
diagram opaskartta_p110.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Taho jolta pyydetty
source <xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Taho jolta pyydetty</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LausuntoType/pyydetty/pyyntoPvm
diagram opaskartta_p111.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>

element LausuntoType/lausunto
diagram opaskartta_p112.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:viranomainen yht:lausuntoPvm yht:lausunto yht:puoltotieto
source <xs:element name="lausunto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>
     
<xs:element name="lausunto" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:choice>
           
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
         
</xs:choice>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="puoltotieto" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="puolto">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                 
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
                 
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
                 
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
                 
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/viranomainen
diagram opaskartta_p113.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Lausunnon antanut taho
source <xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/lausuntoPvm
diagram opaskartta_p114.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>

element LausuntoType/lausunto/lausunto
diagram opaskartta_p115.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:lausunto yht:liite
source <xs:element name="lausunto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/lausunto/lausunto
diagram opaskartta_p116.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>

element LausuntoType/lausunto/lausunto/liite
diagram opaskartta_p117.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija
source <xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element LausuntoType/lausunto/puoltotieto
diagram opaskartta_p118.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:puolto yht:lisatieto
source <xs:element name="puoltotieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="puolto">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
           
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
           
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
           
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
           
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/puoltotieto/puolto
diagram opaskartta_p119.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration jätetty pöydälle
enumeration ehdoilla
enumeration ei puolla
enumeration puoltaa
source <xs:element name="puolto">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
     
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
     
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
     
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
     
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/puoltotieto/lisatieto
diagram opaskartta_p120.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija
annotation
documentation
voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen
source <xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType LiiteType
diagram opaskartta_p121.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
used by
elements SuunnittelijaType/liite TyonjohtajaType/liite RakennusrasiteType/rasitteenSisalto YhteisjarjestelyType/yhteisjarjestelynKuvaus
complexType RakennusvalvontaLiiteType
source <xs:complexType name="LiiteType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Liitteen sisältöä  kuvaava teksti</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="linkkiliitteeseen" type="xs:anyURI"/>
   
<xs:element name="muokkausHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="versionumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LiiteType/kuvaus
diagram opaskartta_p122.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Liitteen sisältöä  kuvaava teksti
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Liitteen sisältöä  kuvaava teksti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LiiteType/linkkiliitteeseen
diagram opaskartta_p123.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:anyURI
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="linkkiliitteeseen" type="xs:anyURI"/>

element LiiteType/muokkausHetki
diagram opaskartta_p124.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="muokkausHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element LiiteType/versionumero
diagram opaskartta_p125.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="versionumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LupamaarayksetType
diagram opaskartta_p126.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:autopaikkojaEnintaan yht:autopaikkojaVahintaan yht:autopaikkojaRakennettava yht:autopaikkojaRakennettu yht:autopaikkojaKiinteistolla yht:autopaikkojaUlkopuolella yht:kerrosala yht:kokonaisala yht:katselmus yht:maarays yht:vaaditutTyonjohtajat yht:vaaditutErityissuunnitelmat
used by
element PaatosType/lupamaaraykset
source <xs:complexType name="LupamaarayksetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="autopaikkojaEnintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaVahintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaRakennettava" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaRakennettu" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaKiinteistolla" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaUlkopuolella" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kerrosala" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="katselmus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Vaadittavat katselmukset</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="aloituskokous"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
         
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan merkitseminen"/>
         
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan tarkastaminen"/>
         
<xs:enumeration value="pohjakatselmus"/>
         
<xs:enumeration value="rakennekatselmus"/>
         
<xs:enumeration value="lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus"/>
         
<xs:enumeration value="osittainen loppukatselmus"/>
         
<xs:enumeration value="loppukatselmus"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="maarays" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="sisalto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="maaraysaika" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="toteutusHetki" type="xs:date" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="vaaditutTyonjohtajat" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="vaaditutErityissuunnitelmat" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaEnintaan
diagram opaskartta_p127.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaEnintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaVahintaan
diagram opaskartta_p128.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaVahintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaRakennettava
diagram opaskartta_p129.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaRakennettava" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaRakennettu
diagram opaskartta_p130.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaRakennettu" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaKiinteistolla
diagram opaskartta_p131.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaKiinteistolla" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaUlkopuolella
diagram opaskartta_p132.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaUlkopuolella" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/kerrosala
diagram opaskartta_p133.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kerrosala" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/kokonaisala
diagram opaskartta_p134.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kokonaisala" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/katselmus
diagram opaskartta_p135.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
facets
enumeration aloituskokous
enumeration ei tiedossa
enumeration rakennuksen paikan merkitseminen
enumeration rakennuksen paikan tarkastaminen
enumeration pohjakatselmus
enumeration rakennekatselmus
enumeration lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus
enumeration osittainen loppukatselmus
enumeration loppukatselmus
annotation
documentation
Vaadittavat katselmukset
source <xs:element name="katselmus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vaadittavat katselmukset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="aloituskokous"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
     
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan merkitseminen"/>
     
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan tarkastaminen"/>
     
<xs:enumeration value="pohjakatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="rakennekatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus"/>
     
<xs:enumeration value="osittainen loppukatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="loppukatselmus"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/maarays
diagram opaskartta_p136.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:sisalto yht:maaraysaika yht:toteutusHetki
source <xs:element name="maarays" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="sisalto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="maaraysaika" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="toteutusHetki" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/maarays/sisalto
diagram opaskartta_p137.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sisalto" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/maarays/maaraysaika
diagram opaskartta_p138.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="maaraysaika" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/maarays/toteutusHetki
diagram opaskartta_p139.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="toteutusHetki" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/vaaditutTyonjohtajat
diagram opaskartta_p140.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vaaditutTyonjohtajat" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/vaaditutErityissuunnitelmat
diagram opaskartta_p141.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vaaditutErityissuunnitelmat" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LuvanTunnisteTiedotType
diagram opaskartta_p142.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:LupaTunnus yht:RakennuksenTunnus
source <xs:complexType name="LuvanTunnisteTiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="LupaTunnus" type="yht:RakennusLuvanTunnusType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Voimassa oleva rakennuslupa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="RakennuksenTunnus" type="yht:RakennuksenTunnusType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Rakennustunnus</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LuvanTunnisteTiedotType/LupaTunnus
diagram opaskartta_p143.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennusLuvanTunnusType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuntalupatunnus yht:muuTunnus yht:VRKLupatunnus yht:saapumisPvm yht:aanestysalue
annotation
documentation
Voimassa oleva rakennuslupa
source <xs:element name="LupaTunnus" type="yht:RakennusLuvanTunnusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Voimassa oleva rakennuslupa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LuvanTunnisteTiedotType/RakennuksenTunnus
diagram opaskartta_p144.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennuksenTunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kiinttun yht:rakennusnro yht:aanestysalue
annotation
documentation
Rakennustunnus
source <xs:element name="RakennuksenTunnus" type="yht:RakennuksenTunnusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennustunnus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType NimiType
diagram opaskartta_p145.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:teksti
used by
elements HallinnollinenAlueType/nimi NimistonimiType/teksti PostiosoiteType/osoitenimi OsoiteType/osoitenimi Referenssipiste/teksti
annotation
documentation
Niim. Voidaan käyttää esim. nimistö tai osoitekohteessa
source <xs:complexType name="NimiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Niim. Voidaan käyttää esim. nimistö tai osoitekohteessa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="teksti" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:simpleContent>
         
<xs:extension base="xs:string">
           
<xs:attribute ref="xml:lang" default="fi"/>
         
</xs:extension>
       
</xs:simpleContent>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element NimiType/teksti
diagram opaskartta_p146.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
lang  fi    
documentation
Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
         codes as the enumerated possible values is probably never
         going to be a realistic possibility.  See
         RFC 3066 at http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt and the IANA registry
         at http://www.iana.org/assignments/lang-tag-apps.htm for
         further information.

         The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
         the empty string.
source <xs:element name="teksti" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attribute ref="xml:lang" default="fi"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType OsapuoletType
diagram opaskartta_p147.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Osapuolet
source <xs:complexType name="OsapuoletType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Osapuolet">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="osapuolitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="suunnittelijatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Suunnittelija" type="yht:SuunnittelijaType"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="tyonjohtajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Tyonjohtaja" type="yht:TyonjohtajaType"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="naapuritieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Naapuri">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="henkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                     
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0"/>
                     
<xs:element name="hallintasuhde" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element OsapuoletType/Osapuolet
diagram opaskartta_p148.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:osapuolitieto yht:suunnittelijatieto yht:tyonjohtajatieto yht:naapuritieto
source <xs:element name="Osapuolet">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="osapuolitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="suunnittelijatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Suunnittelija" type="yht:SuunnittelijaType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="tyonjohtajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Tyonjohtaja" type="yht:TyonjohtajaType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="naapuritieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Naapuri">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="henkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="hallintasuhde" type="xs:string" minOccurs="0"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/osapuolitieto
diagram opaskartta_p149.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Osapuoli
source <xs:element name="osapuolitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/osapuolitieto/Osapuoli
diagram opaskartta_p150.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:OsapuoliType
properties
isRef 0
content