Schema opaskartta.xsd


schema location:  C:\itp\toimitus_20180509\opastavat\opaskartta\2.1.4\opaskartta.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
 
Elements  Complex types  Simple types 
Alue  AlueenViivaType  AlueenTyyppiType 
Alueviiva  AlueetType  AlueenViivaTyyppiType 
HallinnollinenAlue  AluejaonviivatType  HallinnollinenAlueKoodiType 
Muuviiva  AlueType  MuuViivaTyyppiType 
Nimi  HallinnollinenAlueType  NimiTyyppiType 
Opaskartta  HallinnollisetAlueetType  PisteTyyppiType 
Piste  KarttakohteetType 
MuutViivatType 
MuuViivaType 
NimistonimiType 
NimistoType 
OpaskarttaType 
PisteetType 
PisteSijaintiType 
PisteType 


schema location:  C:\itp\toimitus_20180509\opastavat\gml_dummy.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.opengis.net/gml
 
Elements  Complex types  Attr. groups 
_Feature  AbstractFeatureCollectionType  AssociationAttributeGroup 
_FeatureCollection  AbstractFeatureType 
_GML  AngleType 
_Object  AssociationAttributeGroupType 
AssociationAttributeGroup  CodeType 
Dummy_GML  CurvePropertyType 
featureMember  FeatureCollectionType 
featureProperty  FeaturePropertyType 
Null  MeasureType 
Point  MetaDataPropertyType 
NullType 
PointPropertyType 
SurfacePropertyType 


schema location:  C:\itp\toimitus_20180509\opastavat\yhteiset.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
 
Complex types  Simple types 
AbstractPaikkatietopalveluKohde  AineistonTilaType 
AbstractYmparistotoimiKohde  FiseKelpoisuusType 
AineistotoimituksentiedotType  KaavanvaiheType 
AineistotoimitusType  KayttotarkoitusKoodiType 
Attribuutti  KiinteistotunnusType 
AvainArvoType  KuntaRooliKoodiType 
HakijaType  LuontiTapaType 
HenkilonnimiType  MuutosTilaType 
HetkijaksoType  OsoiteTilaType 
KasittelynTilaType  OsoitteistetunKohteenLajiType 
KasittelyTapahtumatType  PaakayttotarkoitusType 
KasittelyTiedotType  PaatostyyppiType 
KasittelyTietoType  PatevyysluokkaType 
KayttotarkoitusType  SijaintiepavarmuusType 
KiinteistoType  SuunnittelijaRoolikoodiType 
LausunnotType  TasosijaintiType 
LausuntoRvPType  ToimialaType 
LausuntoType  ToimitustapaType 
LausuntoYmpType  TyonjohtajaRooliKoodiType 
LiiteType  ViittausType 
LupamaarayksetType  VRKRooliKoodiType 
LuvanTunnisteTiedotType 
MaksajaType 
MerkintaType 
MuuTunnusType 
NimiType 
OsapuoletType 
OsapuoliType 
OsoiteType 
PaatoksetType 
PaatospoytakirjaType 
PaatosType 
PaivamaaratType 
PostiosoiteType 
PvmjaksoType 
RakennuksenTunnusType 
RakennusLuvanTunnusType 
RakennuspaikkaType 
RakennusrasiteType 
RakennustunnusType 
RakennusvalvontaLiiteType 
RakennusvalvontaSijaintiType 
Referenssipiste 
SijaintitietoType 
SijaintiType 
SuunnittelijaType 
TilamuutosType 
TyonjohtajaType 
ValvontatapahtumaType 
VerkkolaskutusTypeType 
YhteisjarjestelyType 
YhteyshenkiloType 
YhteystietoType 
YmparistoLiiteType 
YmparistoLuvanTunnisteTiedotType 
YmparistoLuvanTunnusType 
YmparistoOsapuoliType 
YmparistoPaatosType 
YritysType 


schema location:  altova://ystream/xml.xsd
attribute form default: 
element form default: 
targetNamespace:  http://www.w3.org/XML/1998/namespace
 
Attributes  Attr. groups 
base  specialAttrs 
id 
lang 
space 


element Alue
diagram index_p1.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:AlueType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:luokkaKoodi mkok:referenssipiste
used by
element AlueetType/aluetieto
source <xs:element name="Alue" type="mkok:AlueType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Alueviiva
diagram index_p2.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:AlueenViivaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:luokkakoodi
used by
element AluejaonviivatType/alueviivatieto
source <xs:element name="Alueviiva" type="mkok:AlueenViivaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element HallinnollinenAlue
diagram index_p3.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:HallinnollinenAlueType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:nimi mkok:luokkakoodi mkok:referenssipiste
used by
element HallinnollisetAlueetType/hallinnollinenAluetieto
source <xs:element name="HallinnollinenAlue" type="mkok:HallinnollinenAlueType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Muuviiva
diagram index_p4.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:MuuViivaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:luokkakoodi
used by
element MuutViivatType/muuviivatieto
source <xs:element name="Muuviiva" type="mkok:MuuViivaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Nimi
diagram index_p5.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:NimistonimiType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:teksti mkok:luokkakoodi mkok:siirtyma mkok:suunta
used by
element NimistoType/nimitieto
source <xs:element name="Nimi" type="mkok:NimistonimiType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Opaskartta
diagram index_p6.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:OpaskarttaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children mkok:toimituksenTiedot mkok:karttakohteet
annotation
documentation
Skeeman juurielementti
source <xs:element name="Opaskartta" type="mkok:OpaskarttaType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Skeeman juurielementti </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Piste
diagram index_p7.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:PisteType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:luokkakoodi
used by
element PisteetType/pistetieto
source <xs:element name="Piste" type="mkok:PisteType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

complexType AlueenViivaType
diagram index_p8.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:luokkakoodi
used by
element Alueviiva
annotation
documentation
Aluejakoon kuuluvan viivakohteen  tietosisällön määrittely
source <xs:complexType name="AlueenViivaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aluejakoon kuuluvan viivakohteen  tietosisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType"/>
       
<xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:AlueenViivaTyyppiType"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AlueenViivaType/sijainti
diagram index_p9.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:CurvePropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType"/>

element AlueenViivaType/luokkakoodi
diagram index_p10.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:AlueenViivaTyyppiType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration alueellinen pääkatu 
enumeration aluekeskus 
enumeration asukaspuisto 
enumeration ei tiedossa 
enumeration hautausmaa 
enumeration joki 
enumeration julkinen rakennus 
enumeration järvi 
enumeration kaatopaikka 
enumeration kantatie 
enumeration kerrostalokortteli 
enumeration kevyen liikenteen väylä 
enumeration kokoojakatu 
enumeration korkeuskäyrä 
enumeration kortteli 
enumeration koulupiiri 
enumeration kunnanosa 
enumeration kunnanosan osa-alue 
enumeration kunta 
enumeration kylä 
enumeration lahti 
enumeration lampi 
enumeration leikkipuisto 
enumeration liikekortteli 
enumeration liittymäalue 
enumeration liityntäkatu/asuntokatu 
enumeration linja-autoasema 
enumeration lähde 
enumeration meluaita 
enumeration meri 
enumeration metro-asema 
enumeration metsä 
enumeration moottoritie 
enumeration muu 
enumeration muu liikenneasema 
enumeration muu yksityistie 
enumeration oja 
enumeration oma lääkäri 
enumeration pelto 
enumeration pienalue 
enumeration pieni puisto 
enumeration pientalokortteli 
enumeration pihakatu 
enumeration piiloaluemuodostusviiva 
enumeration postipiiri 
enumeration puisto 
enumeration puro 
enumeration rakennus 
enumeration rakentamaton alue 
enumeration ratsastusreitti 
enumeration rauhoitettu 
enumeration rautatieasema 
enumeration satama 
enumeration seudullinen pääkatu 
enumeration seututie 
enumeration silta 
enumeration sora-alue 
enumeration suuniteltu kortteli 
enumeration suuralue 
enumeration suuri puisto 
enumeration suurkortteli 
enumeration taajama 
enumeration teollisuuskortteli 
enumeration teollisuusrakennus 
enumeration tilastoalue 
enumeration tori/aukio 
enumeration tärkeä yksityistie 
enumeration valtatie 
enumeration vesialue 
enumeration yhdystie 
enumeration äänestysalue 
source <xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:AlueenViivaTyyppiType"/>

complexType AlueetType
diagram index_p11.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
children mkok:aluetieto
used by
element KarttakohteetType/Alueet
annotation
documentation
Alueet elementin sisällön määrittely
source <xs:complexType name="AlueetType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Alueet elementin sisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="aluetieto" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkok:Alue"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AlueetType/aluetieto
diagram index_p12.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkok:Alue
source <xs:element name="aluetieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkok:Alue"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType AluejaonviivatType
diagram index_p13.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
children mkok:alueviivatieto
used by
element KarttakohteetType/AlueViivat
annotation
documentation
Aluejaon viivat elementit tietosisällön määrittely
source <xs:complexType name="AluejaonviivatType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aluejaon viivat elementit tietosisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="alueviivatieto" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkok:Alueviiva"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AluejaonviivatType/alueviivatieto
diagram index_p14.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkok:Alueviiva
source <xs:element name="alueviivatieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkok:Alueviiva"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType AlueType
diagram index_p15.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:luokkaKoodi mkok:referenssipiste
used by
element Alue
annotation
documentation
Alueena esitettävän kohteen tietosisällön määrittely
source <xs:complexType name="AlueType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Alueena esitettävän kohteen tietosisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:SurfacePropertyType"/>
       
<xs:element name="luokkaKoodi">
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="mkok:AlueenTyyppiType"/>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="referenssipiste" type="yht:Referenssipiste" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AlueType/sijainti
diagram index_p16.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:SurfacePropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:SurfacePropertyType"/>

element AlueType/luokkaKoodi
diagram index_p17.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type restriction of mkok:AlueenTyyppiType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration alueellinen pääkatu 
enumeration asukaspuisto 
enumeration ei tiedossa 
enumeration hautausmaa 
enumeration joki 
enumeration julkinen rakennus 
enumeration järvi 
enumeration kaatopaikka 
enumeration kantatie 
enumeration kaupunkimetsä 
enumeration kerrostalokortteli 
enumeration kevyen liikenteen väylä 
enumeration koirien koulutusalue 
enumeration kokoojakatu 
enumeration korkeuskäyrä 
enumeration kävelykatu 
enumeration lahti 
enumeration lampi 
enumeration leikkipuisto 
enumeration liikekortteli 
enumeration liittymäalue 
enumeration liityntäkatu/asuntokatu 
enumeration linja-autoasema 
enumeration lähde 
enumeration meri 
enumeration metro-asema 
enumeration metsä 
enumeration moottoritie 
enumeration muu 
enumeration muu liikenneasema 
enumeration muu yksityistie 
enumeration oja 
enumeration pelto 
enumeration pieni puisto 
enumeration pientalokortteli 
enumeration pihakatu 
enumeration puisto 
enumeration puro 
enumeration pysäköintialue 
enumeration rakennus 
enumeration rakentamaton alue 
enumeration rauhoitettu 
enumeration rautatieasema 
enumeration satama 
enumeration seudullinen pääkatu 
enumeration seututie 
enumeration silta 
enumeration sora-alue 
enumeration suuniteltu kortteli 
enumeration suuri puisto 
enumeration taajama 
enumeration teollisuuskortteli 
enumeration teollisuusrakennus 
enumeration tori/aukio 
enumeration tärkeä yksityistie 
enumeration täyttömäki 
enumeration valtatie 
enumeration vesialue 
enumeration yhdystie 
source <xs:element name="luokkaKoodi">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="mkok:AlueenTyyppiType"/>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element AlueType/referenssipiste
diagram index_p18.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type yht:Referenssipiste
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:teksti yht:sijainti
source <xs:element name="referenssipiste" type="yht:Referenssipiste" minOccurs="0"/>

complexType HallinnollinenAlueType
diagram index_p19.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:nimi mkok:luokkakoodi mkok:referenssipiste
used by
element HallinnollinenAlue
source <xs:complexType name="HallinnollinenAlueType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:SurfacePropertyType"/>
       
<xs:element name="nimi" type="yht:NimiType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:HallinnollinenAlueKoodiType"/>
       
<xs:element name="referenssipiste" type="yht:Referenssipiste" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element HallinnollinenAlueType/sijainti
diagram index_p20.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:SurfacePropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:SurfacePropertyType"/>

element HallinnollinenAlueType/nimi
diagram index_p21.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type yht:NimiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:teksti
source <xs:element name="nimi" type="yht:NimiType" minOccurs="0"/>

element HallinnollinenAlueType/luokkakoodi
diagram index_p22.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:HallinnollinenAlueKoodiType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration aluekeskus 
enumeration ei tiedossa 
enumeration kortteli 
enumeration koulupiiri 
enumeration kunnanosa 
enumeration kunnanosan osa-alue 
enumeration kunta 
enumeration kylä 
enumeration muu 
enumeration oma lääkäri 
enumeration oppilaaksiottoalue 
enumeration pienalue 
enumeration postipiiri 
enumeration suuralue 
enumeration suurkortteli 
enumeration tilastoalue 
enumeration äänestysalue 
source <xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:HallinnollinenAlueKoodiType"/>

element HallinnollinenAlueType/referenssipiste
diagram index_p23.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type yht:Referenssipiste
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:teksti yht:sijainti
source <xs:element name="referenssipiste" type="yht:Referenssipiste" minOccurs="0"/>

complexType HallinnollisetAlueetType
diagram index_p24.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
children mkok:hallinnollinenAluetieto
used by
element KarttakohteetType/HallinnollisetAlueet
source <xs:complexType name="HallinnollisetAlueetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="hallinnollinenAluetieto" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkok:HallinnollinenAlue"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HallinnollisetAlueetType/hallinnollinenAluetieto
diagram index_p25.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkok:HallinnollinenAlue
source <xs:element name="hallinnollinenAluetieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkok:HallinnollinenAlue"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType KarttakohteetType
diagram index_p26.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
children mkok:Alueet mkok:HallinnollisetAlueet mkok:AlueViivat mkok:Nimisto mkok:Pisteet mkok:MuutViivat
used by
element OpaskarttaType/karttakohteet
source <xs:complexType name="KarttakohteetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Alueet" type="mkok:AlueetType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Maankäyttöalueet. Kohteet, jotka kuvautuvat väripintana kartalla</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="HallinnollisetAlueet" type="mkok:HallinnollisetAlueetType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="AlueViivat" type="mkok:AluejaonviivatType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Viivat, jotka osallistuvat johonkin aluejakoon</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Nimisto" type="mkok:NimistoType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Opaskartan nimistökohteet</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Pisteet" type="mkok:PisteetType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Pistemäisiä muita kohteita</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="MuutViivat" type="mkok:MuutViivatType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Muut viivat- ESPOO+TAMPERE+OULU luokitukseen mukaan</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KarttakohteetType/Alueet
diagram index_p27.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:AlueetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkok:aluetieto
annotation
documentation
Maankäyttöalueet. Kohteet, jotka kuvautuvat väripintana kartalla
source <xs:element name="Alueet" type="mkok:AlueetType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Maankäyttöalueet. Kohteet, jotka kuvautuvat väripintana kartalla</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KarttakohteetType/HallinnollisetAlueet
diagram index_p28.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:HallinnollisetAlueetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkok:hallinnollinenAluetieto
source <xs:element name="HallinnollisetAlueet" type="mkok:HallinnollisetAlueetType" minOccurs="0"/>

element KarttakohteetType/AlueViivat
diagram index_p29.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:AluejaonviivatType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkok:alueviivatieto
annotation
documentation
Viivat, jotka osallistuvat johonkin aluejakoon
source <xs:element name="AlueViivat" type="mkok:AluejaonviivatType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Viivat, jotka osallistuvat johonkin aluejakoon</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KarttakohteetType/Nimisto
diagram index_p30.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:NimistoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkok:nimitieto
annotation
documentation
Opaskartan nimistökohteet
source <xs:element name="Nimisto" type="mkok:NimistoType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Opaskartan nimistökohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KarttakohteetType/Pisteet
diagram index_p31.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:PisteetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkok:pistetieto
annotation
documentation
Pistemäisiä muita kohteita
source <xs:element name="Pisteet" type="mkok:PisteetType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pistemäisiä muita kohteita</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KarttakohteetType/MuutViivat
diagram index_p32.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:MuutViivatType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkok:muuviivatieto
annotation
documentation
Muut viivat- ESPOO+TAMPERE+OULU luokitukseen mukaan
source <xs:element name="MuutViivat" type="mkok:MuutViivatType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Muut viivat- ESPOO+TAMPERE+OULU luokitukseen mukaan</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType MuutViivatType
diagram index_p33.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
children mkok:muuviivatieto
used by
element KarttakohteetType/MuutViivat
annotation
documentation
muutviivat elementin tietosisällön määrittely
source <xs:complexType name="MuutViivatType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>muutviivat elementin tietosisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="muuviivatieto" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkok:Muuviiva"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element MuutViivatType/muuviivatieto
diagram index_p34.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkok:Muuviiva
source <xs:element name="muuviivatieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkok:Muuviiva"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType MuuViivaType
diagram index_p35.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:luokkakoodi
used by
element Muuviiva
annotation
documentation
MuuViiva kohteen  tietosisällön määrittely
source <xs:complexType name="MuuViivaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>MuuViiva kohteen  tietosisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType"/>
       
<xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:MuuViivaTyyppiType"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MuuViivaType/sijainti
diagram index_p36.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:CurvePropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType"/>

element MuuViivaType/luokkakoodi
diagram index_p37.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:MuuViivaTyyppiType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration ei tiedossa 
enumeration hautausmaa 
enumeration kevyen liikenteen väylä 
enumeration korkeuskäyrä 
enumeration kuntopolku 
enumeration kuntopolku valaistu 
enumeration luontopolku 
enumeration matkailureitti 
enumeration meluaita 
enumeration muu 
enumeration patikkareitti 
enumeration polku 
enumeration rakennus 
enumeration rakentamaton alue 
enumeration ratsastusreitti 
enumeration rautatie 
enumeration rautatietunneli 
enumeration silta 
enumeration suunnitteilla oleva tie 
enumeration taajama 
enumeration venereitti 
enumeration vesialue 
enumeration voimajohto 
source <xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:MuuViivaTyyppiType"/>

complexType NimistonimiType
diagram index_p38.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:teksti mkok:luokkakoodi mkok:siirtyma mkok:suunta
used by
element Nimi
annotation
documentation
Nimistön nimi kohteen määrittely
source <xs:complexType name="NimistonimiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Nimistön nimi kohteen määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>
       
<xs:element name="teksti" type="yht:NimiType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kartalle tuleva nimi. Yht:Nimitype sallii usemman nimen tallentamisen eri kielikoodeilla</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:NimiTyyppiType"/>
       
<xs:element name="siirtyma" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="suunta" type="gml:AngleType" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element NimistonimiType/sijainti
diagram index_p39.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>

element NimistonimiType/teksti
diagram index_p40.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type yht:NimiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:teksti
annotation
documentation
Kartalle tuleva nimi. Yht:Nimitype sallii usemman nimen tallentamisen eri kielikoodeilla
source <xs:element name="teksti" type="yht:NimiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kartalle tuleva nimi. Yht:Nimitype sallii usemman nimen tallentamisen eri kielikoodeilla</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element NimistonimiType/luokkakoodi
diagram index_p41.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:NimiTyyppiType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration alueellinen pääkatu 
enumeration aluekeskus 
enumeration apteekki 
enumeration asukaspuisto 
enumeration automaattiasema 
enumeration ei tiedossa 
enumeration golfkenttä 
enumeration haja-asutus osoitenumero 
enumeration hotelli 
enumeration joki 
enumeration julkinen rakennus 
enumeration järvi 
enumeration kaatopaikka 
enumeration kantatie 
enumeration Kantatienumero 
enumeration kerrostalokortteli 
enumeration keskikokoinen maastonimi 
enumeration kevyen liikenteen väylä 
enumeration koirien koulutusalue 
enumeration kokoojakatu 
enumeration kortteli 
enumeration korttelinumero 
enumeration koulupiiri 
enumeration kunnanosa 
enumeration kunnanosan osa-alue 
enumeration kunnanosanumero 
enumeration kunta 
enumeration kylä 
enumeration lahti 
enumeration lampi 
enumeration leikkipuisto 
enumeration leirintäalue 
enumeration lentoasema 
enumeration liikekortteli 
enumeration liikenneasema 
enumeration liittymän nimi 
enumeration liittymän numero 
enumeration liityntäkatu/asuntokatu 
enumeration linja-autoasema 
enumeration lähde 
enumeration masto 
enumeration matkailutoimisto 
enumeration meri 
enumeration metro-asema 
enumeration metsä 
enumeration moottoritie 
enumeration motelli 
enumeration museo 
enumeration muu 
enumeration muu liikenneasema 
enumeration muu vesistönimi 
enumeration muu yksityistie 
enumeration näyttely 
enumeration oja 
enumeration oma lääkäri 
enumeration palvelu 
enumeration patsas 
enumeration pelto 
enumeration pienalue 
enumeration pieni maastonimi 
enumeration pieni puisto 
enumeration pientalokortteli 
enumeration pihakatu 
enumeration posti 
enumeration postipiiri 
enumeration puhelin 
enumeration puisto 
enumeration puro 
enumeration rakennuksen nimi 
enumeration rauhoitettu 
enumeration rauhoitettu muu kohde 
enumeration rauhoitettu puu 
enumeration rautatieasema 
enumeration sairaala 
enumeration satama 
enumeration seudullinen pääkatu 
enumeration seututie 
enumeration seututienumero 
enumeration silta 
enumeration suuralue 
enumeration suuri maastonimi 
enumeration suuri puisto 
enumeration suurkortteli 
enumeration taajama osoitenumero 
enumeration taksi 
enumeration talo 
enumeration teatteri 
enumeration telttailualue 
enumeration tennis 
enumeration teollisuuskortteli 
enumeration teollisuusrakennus 
enumeration tilastoalue 
enumeration toimipaikka 
enumeration tori/aukio 
enumeration tärkeä yksityistie 
enumeration täyttömäki 
enumeration uimahalli 
enumeration uimaranta 
enumeration ulkoilumaja 
enumeration urheilu/vapaa-ajan kohde 
enumeration urheilulaitos 
enumeration valtatie 
enumeration valtatienumero 
enumeration veistos 
enumeration venesatama 
enumeration yhdystie 
enumeration yhdystienumero 
enumeration äänestysalue 
source <xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:NimiTyyppiType"/>

element NimistonimiType/siirtyma
diagram index_p42.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="siirtyma" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>

element NimistonimiType/suunta
diagram index_p43.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:AngleType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="suunta" type="gml:AngleType" minOccurs="0"/>

complexType NimistoType
diagram index_p44.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
children mkok:nimitieto
used by
element KarttakohteetType/Nimisto
annotation
documentation
Nimistöelementin tietosisällön määrittely
source <xs:complexType name="NimistoType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Nimistöelementin tietosisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="nimitieto" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkok:Nimi"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element NimistoType/nimitieto
diagram index_p45.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkok:Nimi
source <xs:element name="nimitieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkok:Nimi"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType OpaskarttaType
diagram index_p46.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children mkok:toimituksenTiedot mkok:karttakohteet
used by
element Opaskartta
annotation
documentation
Opaskartta elementin sisällön määrittely
source <xs:complexType name="OpaskarttaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Opaskartta elementin sisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Siirron tiedot</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="karttakohteet" type="mkok:KarttakohteetType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Opaskarttakohteet</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element OpaskarttaType/toimituksenTiedot
diagram index_p47.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
annotation
documentation
Siirron tiedot
source <xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Siirron tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OpaskarttaType/karttakohteet
diagram index_p48.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:KarttakohteetType
properties
isRef 0
content complex
children mkok:Alueet mkok:HallinnollisetAlueet mkok:AlueViivat mkok:Nimisto mkok:Pisteet mkok:MuutViivat
annotation
documentation
Opaskarttakohteet
source <xs:element name="karttakohteet" type="mkok:KarttakohteetType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Opaskarttakohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType PisteetType
diagram index_p49.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
children mkok:pistetieto
used by
element KarttakohteetType/Pisteet
annotation
documentation
Pisteet elementin tietosisällön määrittely
source <xs:complexType name="PisteetType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pisteet elementin tietosisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="pistetieto" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkok:Piste"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PisteetType/pistetieto
diagram index_p50.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkok:Piste
source <xs:element name="pistetieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkok:Piste"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType PisteSijaintiType
diagram index_p51.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
children mkok:sijainti mkok:suunta mkok:siirtyma
used by
element PisteType/sijainti
source <xs:complexType name="PisteSijaintiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>
   
<xs:element name="suunta" type="gml:AngleType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="siirtyma" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Mahdollinen siirtymä todellisesta sijainnista</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PisteSijaintiType/sijainti
diagram index_p52.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>

element PisteSijaintiType/suunta
diagram index_p53.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:AngleType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="suunta" type="gml:AngleType" minOccurs="0"/>

element PisteSijaintiType/siirtyma
diagram index_p54.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
annotation
documentation
Mahdollinen siirtymä todellisesta sijainnista
source <xs:element name="siirtyma" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Mahdollinen siirtymä todellisesta sijainnista</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType PisteType
diagram index_p55.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:luokkakoodi
used by
element Piste
annotation
documentation
Pisteenä esitettävän kohteen tietosisällön määrittely
source <xs:complexType name="PisteType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pisteenä esitettävän kohteen tietosisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="mkok:PisteSijaintiType"/>
       
<xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:PisteTyyppiType"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element PisteType/sijainti
diagram index_p56.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:PisteSijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children mkok:sijainti mkok:suunta mkok:siirtyma
source <xs:element name="sijainti" type="mkok:PisteSijaintiType"/>

element PisteType/luokkakoodi
diagram index_p57.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:PisteTyyppiType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration ajoeste 
enumeration ankkuripaikka 
enumeration apteekki 
enumeration automaattiasema 
enumeration ei tiedossa 
enumeration golfkenttä 
enumeration hautausmaa 
enumeration hotelli 
enumeration huoltoasema 
enumeration joen virtaussuunta 
enumeration kirkko 
enumeration kivi vedessä 
enumeration koira-aitaus 
enumeration leirintäalue 
enumeration lentoasema 
enumeration lentokenttäalueen panssariaidan portit 
enumeration liikenneasema 
enumeration liityntäpysäköinti 
enumeration lintutorni 
enumeration masto 
enumeration matkailutoimisto 
enumeration motelli 
enumeration muistomerkki 
enumeration museo 
enumeration muu 
enumeration näyttely 
enumeration opastetaulu 
enumeration patsas 
enumeration posti 
enumeration puhelin 
enumeration pysäköintialue 
enumeration pysäköintitalo 
enumeration raskaan liikenteen pysäköintialue 
enumeration ratsastus 
enumeration rauhoitettu muu kohde 
enumeration rauhoitettu puu 
enumeration sairaala 
enumeration taksi 
enumeration teatteri 
enumeration telttailualue 
enumeration tennis 
enumeration uimahalli 
enumeration uimaranta 
enumeration ulkoilumaja 
enumeration urheilulaitos 
enumeration veistos 
enumeration veneenlaskupaikka 
enumeration venesatama 
enumeration voimajohdon z-tunnus 
enumeration yksisuuntainen tie 
source <xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:PisteTyyppiType"/>

simpleType AlueenTyyppiType
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type restriction of xs:string
used by
element AlueType/luokkaKoodi
facets
Kind Value annotation 
enumeration alueellinen pääkatu 
enumeration asukaspuisto 
enumeration ei tiedossa 
enumeration hautausmaa 
enumeration joki 
enumeration julkinen rakennus 
enumeration järvi 
enumeration kaatopaikka 
enumeration kantatie 
enumeration kaupunkimetsä 
enumeration kerrostalokortteli 
enumeration kevyen liikenteen väylä 
enumeration koirien koulutusalue 
enumeration kokoojakatu 
enumeration korkeuskäyrä 
enumeration kävelykatu 
enumeration lahti 
enumeration lampi 
enumeration leikkipuisto 
enumeration liikekortteli 
enumeration liittymäalue 
enumeration liityntäkatu/asuntokatu 
enumeration linja-autoasema 
enumeration lähde 
enumeration meri 
enumeration metro-asema 
enumeration metsä 
enumeration moottoritie 
enumeration muu 
enumeration muu liikenneasema 
enumeration muu yksityistie 
enumeration oja 
enumeration pelto 
enumeration pieni puisto 
enumeration pientalokortteli 
enumeration pihakatu 
enumeration puisto 
enumeration puro 
enumeration pysäköintialue 
enumeration rakennus 
enumeration rakentamaton alue 
enumeration rauhoitettu 
enumeration rautatieasema 
enumeration satama 
enumeration seudullinen pääkatu 
enumeration seututie 
enumeration silta 
enumeration sora-alue 
enumeration suuniteltu kortteli 
enumeration suuri puisto 
enumeration taajama 
enumeration teollisuuskortteli 
enumeration teollisuusrakennus 
enumeration tori/aukio 
enumeration tärkeä yksityistie 
enumeration täyttömäki 
enumeration valtatie 
enumeration vesialue 
enumeration yhdystie 
annotation
documentation
Aluemaisena esitettävän kohteen tyyppien arvojoukko
source <xs:simpleType name="AlueenTyyppiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aluemaisena esitettävän kohteen tyyppien arvojoukko</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="alueellinen pääkatu"/>
   
<xs:enumeration value="asukaspuisto"/>
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
<xs:enumeration value="hautausmaa"/>
   
<xs:enumeration value="joki"/>
   
<xs:enumeration value="julkinen rakennus"/>
   
<xs:enumeration value="järvi"/>
   
<xs:enumeration value="kaatopaikka"/>
   
<xs:enumeration value="kantatie"/>
   
<xs:enumeration value="kaupunkimetsä"/>
   
<xs:enumeration value="kerrostalokortteli"/>
   
<xs:enumeration value="kevyen liikenteen väylä"/>
   
<xs:enumeration value="koirien koulutusalue"/>
   
<xs:enumeration value="kokoojakatu"/>
   
<xs:enumeration value="korkeuskäyrä"/>
   
<xs:enumeration value="kävelykatu"/>
   
<xs:enumeration value="lahti"/>
   
<xs:enumeration value="lampi"/>
   
<xs:enumeration value="leikkipuisto"/>
   
<xs:enumeration value="liikekortteli"/>
   
<xs:enumeration value="liittymäalue"/>
   
<xs:enumeration value="liityntäkatu/asuntokatu"/>
   
<xs:enumeration value="linja-autoasema"/>
   
<xs:enumeration value="lähde"/>
   
<xs:enumeration value="meri"/>
   
<xs:enumeration value="metro-asema"/>
   
<xs:enumeration value="metsä"/>
   
<xs:enumeration value="moottoritie"/>
   
<xs:enumeration value="muu"/>
   
<xs:enumeration value="muu liikenneasema"/>
   
<xs:enumeration value="muu yksityistie"/>
   
<xs:enumeration value="oja"/>
   
<xs:enumeration value="pelto"/>
   
<xs:enumeration value="pieni puisto"/>
   
<xs:enumeration value="pientalokortteli"/>
   
<xs:enumeration value="pihakatu"/>
   
<xs:enumeration value="puisto"/>
   
<xs:enumeration value="puro"/>
   
<xs:enumeration value="pysäköintialue"/>
   
<xs:enumeration value="rakennus"/>
   
<xs:enumeration value="rakentamaton alue"/>
   
<xs:enumeration value="rauhoitettu"/>
   
<xs:enumeration value="rautatieasema"/>
   
<xs:enumeration value="satama"/>
   
<xs:enumeration value="seudullinen pääkatu"/>
   
<xs:enumeration value="seututie"/>
   
<xs:enumeration value="silta"/>
   
<xs:enumeration value="sora-alue"/>
   
<xs:enumeration value="suuniteltu kortteli"/>
   
<xs:enumeration value="suuri puisto"/>
   
<xs:enumeration value="taajama"/>
   
<xs:enumeration value="teollisuuskortteli"/>
   
<xs:enumeration value="teollisuusrakennus"/>
   
<xs:enumeration value="tori/aukio"/>
   
<xs:enumeration value="tärkeä yksityistie"/>
   
<xs:enumeration value="täyttömäki"/>
   
<xs:enumeration value="valtatie"/>
   
<xs:enumeration value="vesialue"/>
   
<xs:enumeration value="yhdystie"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType AlueenViivaTyyppiType
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type restriction of xs:string
used by
element AlueenViivaType/luokkakoodi
facets
Kind Value annotation 
enumeration alueellinen pääkatu 
enumeration aluekeskus 
enumeration asukaspuisto 
enumeration ei tiedossa 
enumeration hautausmaa 
enumeration joki 
enumeration julkinen rakennus 
enumeration järvi 
enumeration kaatopaikka 
enumeration kantatie 
enumeration kerrostalokortteli 
enumeration kevyen liikenteen väylä 
enumeration kokoojakatu 
enumeration korkeuskäyrä 
enumeration kortteli 
enumeration koulupiiri 
enumeration kunnanosa 
enumeration kunnanosan osa-alue 
enumeration kunta 
enumeration kylä 
enumeration lahti 
enumeration lampi 
enumeration leikkipuisto 
enumeration liikekortteli 
enumeration liittymäalue 
enumeration liityntäkatu/asuntokatu 
enumeration linja-autoasema 
enumeration lähde 
enumeration meluaita 
enumeration meri 
enumeration metro-asema 
enumeration metsä 
enumeration moottoritie 
enumeration muu 
enumeration muu liikenneasema 
enumeration muu yksityistie 
enumeration oja 
enumeration oma lääkäri 
enumeration pelto 
enumeration pienalue 
enumeration pieni puisto 
enumeration pientalokortteli 
enumeration pihakatu 
enumeration piiloaluemuodostusviiva 
enumeration postipiiri 
enumeration puisto 
enumeration puro 
enumeration rakennus 
enumeration rakentamaton alue 
enumeration ratsastusreitti 
enumeration rauhoitettu 
enumeration rautatieasema 
enumeration satama 
enumeration seudullinen pääkatu 
enumeration seututie 
enumeration silta 
enumeration sora-alue 
enumeration suuniteltu kortteli 
enumeration suuralue 
enumeration suuri puisto 
enumeration suurkortteli 
enumeration taajama 
enumeration teollisuuskortteli 
enumeration teollisuusrakennus 
enumeration tilastoalue 
enumeration tori/aukio 
enumeration tärkeä yksityistie 
enumeration valtatie 
enumeration vesialue 
enumeration yhdystie 
enumeration äänestysalue 
annotation
documentation
Aluejakoon kuuluvan viivakohteen tyyppien arvojoukko
source <xs:simpleType name="AlueenViivaTyyppiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aluejakoon kuuluvan viivakohteen tyyppien arvojoukko</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="alueellinen pääkatu"/>
   
<xs:enumeration value="aluekeskus"/>
   
<xs:enumeration value="asukaspuisto"/>
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
<xs:enumeration value="hautausmaa"/>
   
<xs:enumeration value="joki"/>
   
<xs:enumeration value="julkinen rakennus"/>
   
<xs:enumeration value="järvi"/>
   
<xs:enumeration value="kaatopaikka"/>
   
<xs:enumeration value="kantatie"/>
   
<xs:enumeration value="kerrostalokortteli"/>
   
<xs:enumeration value="kevyen liikenteen väylä"/>
   
<xs:enumeration value="kokoojakatu"/>
   
<xs:enumeration value="korkeuskäyrä"/>
   
<xs:enumeration value="kortteli"/>
   
<xs:enumeration value="koulupiiri"/>
   
<xs:enumeration value="kunnanosa"/>
   
<xs:enumeration value="kunnanosan osa-alue"/>
   
<xs:enumeration value="kunta"/>
   
<xs:enumeration value="kylä"/>
   
<xs:enumeration value="lahti"/>
   
<xs:enumeration value="lampi"/>
   
<xs:enumeration value="leikkipuisto"/>
   
<xs:enumeration value="liikekortteli"/>
   
<xs:enumeration value="liittymäalue"/>
   
<xs:enumeration value="liityntäkatu/asuntokatu"/>
   
<xs:enumeration value="linja-autoasema"/>
   
<xs:enumeration value="lähde"/>
   
<xs:enumeration value="meluaita"/>
   
<xs:enumeration value="meri"/>
   
<xs:enumeration value="metro-asema"/>
   
<xs:enumeration value="metsä"/>
   
<xs:enumeration value="moottoritie"/>
   
<xs:enumeration value="muu"/>
   
<xs:enumeration value="muu liikenneasema"/>
   
<xs:enumeration value="muu yksityistie"/>
   
<xs:enumeration value="oja"/>
   
<xs:enumeration value="oma lääkäri"/>
   
<xs:enumeration value="pelto"/>
   
<xs:enumeration value="pienalue"/>
   
<xs:enumeration value="pieni puisto"/>
   
<xs:enumeration value="pientalokortteli"/>
   
<xs:enumeration value="pihakatu"/>
   
<xs:enumeration value="piiloaluemuodostusviiva"/>
   
<xs:enumeration value="postipiiri"/>
   
<xs:enumeration value="puisto"/>
   
<xs:enumeration value="puro"/>
   
<xs:enumeration value="rakennus"/>
   
<xs:enumeration value="rakentamaton alue"/>
   
<xs:enumeration value="ratsastusreitti"/>
   
<xs:enumeration value="rauhoitettu"/>
   
<xs:enumeration value="rautatieasema"/>
   
<xs:enumeration value="satama"/>
   
<xs:enumeration value="seudullinen pääkatu"/>
   
<xs:enumeration value="seututie"/>
   
<xs:enumeration value="silta"/>
   
<xs:enumeration value="sora-alue"/>
   
<xs:enumeration value="suuniteltu kortteli"/>
   
<xs:enumeration value="suuralue"/>
   
<xs:enumeration value="suuri puisto"/>
   
<xs:enumeration value="suurkortteli"/>
   
<xs:enumeration value="taajama"/>
   
<xs:enumeration value="teollisuuskortteli"/>
   
<xs:enumeration value="teollisuusrakennus"/>
   
<xs:enumeration value="tilastoalue"/>
   
<xs:enumeration value="tori/aukio"/>
   
<xs:enumeration value="tärkeä yksityistie"/>
   
<xs:enumeration value="valtatie"/>
   
<xs:enumeration value="vesialue"/>
   
<xs:enumeration value="yhdystie"/>
   
<xs:enumeration value="äänestysalue"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType HallinnollinenAlueKoodiType
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type restriction of xs:string
used by
element HallinnollinenAlueType/luokkakoodi
facets
Kind Value annotation 
enumeration aluekeskus 
enumeration ei tiedossa 
enumeration kortteli 
enumeration koulupiiri 
enumeration kunnanosa 
enumeration kunnanosan osa-alue 
enumeration kunta 
enumeration kylä 
enumeration muu 
enumeration oma lääkäri 
enumeration oppilaaksiottoalue 
enumeration pienalue 
enumeration postipiiri 
enumeration suuralue 
enumeration suurkortteli 
enumeration tilastoalue 
enumeration äänestysalue 
annotation
documentation
Hallinnolisen aluejaon luokkakoodin arvojoukko
source <xs:simpleType name="HallinnollinenAlueKoodiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hallinnolisen aluejaon luokkakoodin arvojoukko</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="aluekeskus"/>
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
<xs:enumeration value="kortteli"/>
   
<xs:enumeration value="koulupiiri"/>
   
<xs:enumeration value="kunnanosa"/>
   
<xs:enumeration value="kunnanosan osa-alue"/>
   
<xs:enumeration value="kunta"/>
   
<xs:enumeration value="kylä"/>
   
<xs:enumeration value="muu"/>
   
<xs:enumeration value="oma lääkäri"/>
   
<xs:enumeration value="oppilaaksiottoalue"/>
   
<xs:enumeration value="pienalue"/>
   
<xs:enumeration value="postipiiri"/>
   
<xs:enumeration value="suuralue"/>
   
<xs:enumeration value="suurkortteli"/>
   
<xs:enumeration value="tilastoalue"/>
   
<xs:enumeration value="äänestysalue"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType MuuViivaTyyppiType
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type restriction of xs:string
used by
element MuuViivaType/luokkakoodi
facets
Kind Value annotation 
enumeration ei tiedossa 
enumeration hautausmaa 
enumeration kevyen liikenteen väylä 
enumeration korkeuskäyrä 
enumeration kuntopolku 
enumeration kuntopolku valaistu 
enumeration luontopolku 
enumeration matkailureitti 
enumeration meluaita 
enumeration muu 
enumeration patikkareitti 
enumeration polku 
enumeration rakennus 
enumeration rakentamaton alue 
enumeration ratsastusreitti 
enumeration rautatie 
enumeration rautatietunneli 
enumeration silta 
enumeration suunnitteilla oleva tie 
enumeration taajama 
enumeration venereitti 
enumeration vesialue 
enumeration voimajohto 
annotation
documentation
MuuViiva kohteen tyyppien arvojoukko
source <xs:simpleType name="MuuViivaTyyppiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>MuuViiva kohteen tyyppien arvojoukko</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
<xs:enumeration value="hautausmaa"/>
   
<xs:enumeration value="kevyen liikenteen väylä"/>
   
<xs:enumeration value="korkeuskäyrä"/>
   
<xs:enumeration value="kuntopolku"/>
   
<xs:enumeration value="kuntopolku valaistu"/>
   
<xs:enumeration value="luontopolku"/>
   
<xs:enumeration value="matkailureitti"/>
   
<xs:enumeration value="meluaita"/>
   
<xs:enumeration value="muu"/>
   
<xs:enumeration value="patikkareitti"/>
   
<xs:enumeration value="polku"/>
   
<xs:enumeration value="rakennus"/>
   
<xs:enumeration value="rakentamaton alue"/>
   
<xs:enumeration value="ratsastusreitti"/>
   
<xs:enumeration value="rautatie"/>
   
<xs:enumeration value="rautatietunneli"/>
   
<xs:enumeration value="silta"/>
   
<xs:enumeration value="suunnitteilla oleva tie"/>
   
<xs:enumeration value="taajama"/>
   
<xs:enumeration value="venereitti"/>
   
<xs:enumeration value="vesialue"/>
   
<xs:enumeration value="voimajohto"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType NimiTyyppiType
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type restriction of xs:string
used by
element NimistonimiType/luokkakoodi
facets
Kind Value annotation 
enumeration alueellinen pääkatu 
enumeration aluekeskus 
enumeration apteekki 
enumeration asukaspuisto 
enumeration automaattiasema 
enumeration ei tiedossa 
enumeration golfkenttä 
enumeration haja-asutus osoitenumero 
enumeration hotelli 
enumeration joki 
enumeration julkinen rakennus 
enumeration järvi 
enumeration kaatopaikka 
enumeration kantatie 
enumeration Kantatienumero 
enumeration kerrostalokortteli 
enumeration keskikokoinen maastonimi 
enumeration kevyen liikenteen väylä 
enumeration koirien koulutusalue 
enumeration kokoojakatu 
enumeration kortteli 
enumeration korttelinumero 
enumeration koulupiiri 
enumeration kunnanosa 
enumeration kunnanosan osa-alue 
enumeration kunnanosanumero 
enumeration kunta 
enumeration kylä 
enumeration lahti 
enumeration lampi 
enumeration leikkipuisto 
enumeration leirintäalue 
enumeration lentoasema 
enumeration liikekortteli 
enumeration liikenneasema 
enumeration liittymän nimi 
enumeration liittymän numero 
enumeration liityntäkatu/asuntokatu 
enumeration linja-autoasema 
enumeration lähde 
enumeration masto 
enumeration matkailutoimisto 
enumeration meri 
enumeration metro-asema 
enumeration metsä 
enumeration moottoritie 
enumeration motelli 
enumeration museo 
enumeration muu 
enumeration muu liikenneasema 
enumeration muu vesistönimi 
enumeration muu yksityistie 
enumeration näyttely 
enumeration oja 
enumeration oma lääkäri 
enumeration palvelu 
enumeration patsas 
enumeration pelto 
enumeration pienalue 
enumeration pieni maastonimi 
enumeration pieni puisto 
enumeration pientalokortteli 
enumeration pihakatu 
enumeration posti 
enumeration postipiiri 
enumeration puhelin 
enumeration puisto 
enumeration puro 
enumeration rakennuksen nimi 
enumeration rauhoitettu 
enumeration rauhoitettu muu kohde 
enumeration rauhoitettu puu 
enumeration rautatieasema 
enumeration sairaala 
enumeration satama 
enumeration seudullinen pääkatu 
enumeration seututie 
enumeration seututienumero 
enumeration silta 
enumeration suuralue 
enumeration suuri maastonimi 
enumeration suuri puisto 
enumeration suurkortteli 
enumeration taajama osoitenumero 
enumeration taksi 
enumeration talo 
enumeration teatteri 
enumeration telttailualue 
enumeration tennis 
enumeration teollisuuskortteli 
enumeration teollisuusrakennus 
enumeration tilastoalue 
enumeration toimipaikka 
enumeration tori/aukio 
enumeration tärkeä yksityistie 
enumeration täyttömäki 
enumeration uimahalli 
enumeration uimaranta 
enumeration ulkoilumaja 
enumeration urheilu/vapaa-ajan kohde 
enumeration urheilulaitos 
enumeration valtatie 
enumeration valtatienumero 
enumeration veistos 
enumeration venesatama 
enumeration yhdystie 
enumeration yhdystienumero 
enumeration äänestysalue 
annotation
documentation
Nimikohteen luokkien arvojoukko
source <xs:simpleType name="NimiTyyppiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Nimikohteen luokkien arvojoukko</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="alueellinen pääkatu"/>
   
<xs:enumeration value="aluekeskus"/>
   
<xs:enumeration value="apteekki"/>
   
<xs:enumeration value="asukaspuisto"/>
   
<xs:enumeration value="automaattiasema"/>
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
<xs:enumeration value="golfkenttä"/>
   
<xs:enumeration value="haja-asutus osoitenumero"/>
   
<xs:enumeration value="hotelli"/>
   
<xs:enumeration value="joki"/>
   
<xs:enumeration value="julkinen rakennus"/>
   
<xs:enumeration value="järvi"/>
   
<xs:enumeration value="kaatopaikka"/>
   
<xs:enumeration value="kantatie"/>
   
<xs:enumeration value="Kantatienumero"/>
   
<xs:enumeration value="kerrostalokortteli"/>
   
<xs:enumeration value="keskikokoinen maastonimi"/>
   
<xs:enumeration value="kevyen liikenteen väylä"/>
   
<xs:enumeration value="koirien koulutusalue"/>
   
<xs:enumeration value="kokoojakatu"/>
   
<xs:enumeration value="kortteli"/>
   
<xs:enumeration value="korttelinumero"/>
   
<xs:enumeration value="koulupiiri"/>
   
<xs:enumeration value="kunnanosa"/>
   
<xs:enumeration value="kunnanosan osa-alue"/>
   
<xs:enumeration value="kunnanosanumero"/>
   
<xs:enumeration value="kunta"/>
   
<xs:enumeration value="kylä"/>
   
<xs:enumeration value="lahti"/>
   
<xs:enumeration value="lampi"/>
   
<xs:enumeration value="leikkipuisto"/>
   
<xs:enumeration value="leirintäalue"/>
   
<xs:enumeration value="lentoasema"/>
   
<xs:enumeration value="liikekortteli"/>
   
<xs:enumeration value="liikenneasema"/>
   
<xs:enumeration value="liittymän nimi"/>
   
<xs:enumeration value="liittymän numero"/>
   
<xs:enumeration value="liityntäkatu/asuntokatu"/>
   
<xs:enumeration value="linja-autoasema"/>
   
<xs:enumeration value="lähde"/>
   
<xs:enumeration value="masto"/>
   
<xs:enumeration value="matkailutoimisto"/>
   
<xs:enumeration value="meri"/>
   
<xs:enumeration value="metro-asema"/>
   
<xs:enumeration value="metsä"/>
   
<xs:enumeration value="moottoritie"/>
   
<xs:enumeration value="motelli"/>
   
<xs:enumeration value="museo"/>
   
<xs:enumeration value="muu"/>
   
<xs:enumeration value="muu liikenneasema"/>
   
<xs:enumeration value="muu vesistönimi"/>
   
<xs:enumeration value="muu yksityistie"/>
   
<xs:enumeration value="näyttely"/>
   
<xs:enumeration value="oja"/>
   
<xs:enumeration value="oma lääkäri"/>
   
<xs:enumeration value="palvelu"/>
   
<xs:enumeration value="patsas"/>
   
<xs:enumeration value="pelto"/>
   
<xs:enumeration value="pienalue"/>
   
<xs:enumeration value="pieni maastonimi"/>
   
<xs:enumeration value="pieni puisto"/>
   
<xs:enumeration value="pientalokortteli"/>
   
<xs:enumeration value="pihakatu"/>
   
<xs:enumeration value="posti"/>
   
<xs:enumeration value="postipiiri"/>
   
<xs:enumeration value="puhelin"/>
   
<xs:enumeration value="puisto"/>
   
<xs:enumeration value="puro"/>
   
<xs:enumeration value="rakennuksen nimi"/>
   
<xs:enumeration value="rauhoitettu"/>
   
<xs:enumeration value="rauhoitettu muu kohde"/>
   
<xs:enumeration value="rauhoitettu puu"/>
   
<xs:enumeration value="rautatieasema"/>
   
<xs:enumeration value="sairaala"/>
   
<xs:enumeration value="satama"/>
   
<xs:enumeration value="seudullinen pääkatu"/>
   
<xs:enumeration value="seututie"/>
   
<xs:enumeration value="seututienumero"/>
   
<xs:enumeration value="silta"/>
   
<xs:enumeration value="suuralue"/>
   
<xs:enumeration value="suuri maastonimi"/>
   
<xs:enumeration value="suuri puisto"/>
   
<xs:enumeration value="suurkortteli"/>
   
<xs:enumeration value="taajama osoitenumero"/>
   
<xs:enumeration value="taksi"/>
   
<xs:enumeration value="talo"/>
   
<xs:enumeration value="teatteri"/>
   
<xs:enumeration value="telttailualue"/>
   
<xs:enumeration value="tennis"/>
   
<xs:enumeration value="teollisuuskortteli"/>
   
<xs:enumeration value="teollisuusrakennus"/>
   
<xs:enumeration value="tilastoalue"/>
   
<xs:enumeration value="toimipaikka"/>
   
<xs:enumeration value="tori/aukio"/>
   
<xs:enumeration value="tärkeä yksityistie"/>
   
<xs:enumeration value="täyttömäki"/>
   
<xs:enumeration value="uimahalli"/>
   
<xs:enumeration value="uimaranta"/>
   
<xs:enumeration value="ulkoilumaja"/>
   
<xs:enumeration value="urheilu/vapaa-ajan kohde"/>
   
<xs:enumeration value="urheilulaitos"/>
   
<xs:enumeration value="valtatie"/>
   
<xs:enumeration value="valtatienumero"/>
   
<xs:enumeration value="veistos"/>
   
<xs:enumeration value="venesatama"/>
   
<xs:enumeration value="yhdystie"/>
   
<xs:enumeration value="yhdystienumero"/>
   
<xs:enumeration value="äänestysalue"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType PisteTyyppiType
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type restriction of xs:string
used by
element PisteType/luokkakoodi
facets
Kind Value annotation 
enumeration ajoeste 
enumeration ankkuripaikka 
enumeration apteekki 
enumeration automaattiasema 
enumeration ei tiedossa 
enumeration golfkenttä 
enumeration hautausmaa 
enumeration hotelli 
enumeration huoltoasema 
enumeration joen virtaussuunta 
enumeration kirkko 
enumeration kivi vedessä 
enumeration koira-aitaus 
enumeration leirintäalue 
enumeration lentoasema 
enumeration lentokenttäalueen panssariaidan portit 
enumeration liikenneasema 
enumeration liityntäpysäköinti 
enumeration lintutorni 
enumeration masto 
enumeration matkailutoimisto 
enumeration motelli 
enumeration muistomerkki 
enumeration museo 
enumeration muu 
enumeration näyttely 
enumeration opastetaulu 
enumeration patsas 
enumeration posti 
enumeration puhelin 
enumeration pysäköintialue 
enumeration pysäköintitalo 
enumeration raskaan liikenteen pysäköintialue 
enumeration ratsastus 
enumeration rauhoitettu muu kohde 
enumeration rauhoitettu puu 
enumeration sairaala 
enumeration taksi 
enumeration teatteri 
enumeration telttailualue 
enumeration tennis 
enumeration uimahalli 
enumeration uimaranta 
enumeration ulkoilumaja 
enumeration urheilulaitos 
enumeration veistos 
enumeration veneenlaskupaikka 
enumeration venesatama 
enumeration voimajohdon z-tunnus 
enumeration yksisuuntainen tie 
annotation
documentation
Pistekohteen tyyppien arvojoukko
source <xs:simpleType name="PisteTyyppiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pistekohteen tyyppien arvojoukko</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="ajoeste"/>
   
<xs:enumeration value="ankkuripaikka"/>
   
<xs:enumeration value="apteekki"/>
   
<xs:enumeration value="automaattiasema"/>
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
<xs:enumeration value="golfkenttä"/>
   
<xs:enumeration value="hautausmaa"/>
   
<xs:enumeration value="hotelli"/>
   
<xs:enumeration value="huoltoasema"/>
   
<xs:enumeration value="joen virtaussuunta"/>
   
<xs:enumeration value="kirkko"/>
   
<xs:enumeration value="kivi vedessä"/>
   
<xs:enumeration value="koira-aitaus"/>
   
<xs:enumeration value="leirintäalue"/>
   
<xs:enumeration value="lentoasema"/>
   
<xs:enumeration value="lentokenttäalueen panssariaidan portit"/>
   
<xs:enumeration value="liikenneasema"/>
   
<xs:enumeration value="liityntäpysäköinti"/>
   
<xs:enumeration value="lintutorni"/>
   
<xs:enumeration value="masto"/>
   
<xs:enumeration value="matkailutoimisto"/>
   
<xs:enumeration value="motelli"/>
   
<xs:enumeration value="muistomerkki"/>
   
<xs:enumeration value="museo"/>
   
<xs:enumeration value="muu"/>
   
<xs:enumeration value="näyttely"/>
   
<xs:enumeration value="opastetaulu"/>
   
<xs:enumeration value="patsas"/>
   
<xs:enumeration value="posti"/>
   
<xs:enumeration value="puhelin"/>
   
<xs:enumeration value="pysäköintialue"/>
   
<xs:enumeration value="pysäköintitalo"/>
   
<xs:enumeration value="raskaan liikenteen pysäköintialue"/>
   
<xs:enumeration value="ratsastus"/>
   
<xs:enumeration value="rauhoitettu muu kohde"/>
   
<xs:enumeration value="rauhoitettu puu"/>
   
<xs:enumeration value="sairaala"/>
   
<xs:enumeration value="taksi"/>
   
<xs:enumeration value="teatteri"/>
   
<xs:enumeration value="telttailualue"/>
   
<xs:enumeration value="tennis"/>
   
<xs:enumeration value="uimahalli"/>
   
<xs:enumeration value="uimaranta"/>
   
<xs:enumeration value="ulkoilumaja"/>
   
<xs:enumeration value="urheilulaitos"/>
   
<xs:enumeration value="veistos"/>
   
<xs:enumeration value="veneenlaskupaikka"/>
   
<xs:enumeration value="venesatama"/>
   
<xs:enumeration value="voimajohdon z-tunnus"/>
   
<xs:enumeration value="yksisuuntainen tie"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

element _Feature
diagram index_p58.png
namespace http://www.opengis.net/gml
type gml:AbstractFeatureType
properties
content complex
substGrp gml:_GML
abstract true
source <xs:element name="_Feature" type="gml:AbstractFeatureType" abstract="true" substitutionGroup="gml:_GML"/>

element _FeatureCollection
diagram index_p59.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_FeatureCollection"/>

element _GML
diagram index_p60.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_GML"/>

element _Object
diagram index_p61.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_Object"/>

element AssociationAttributeGroup
diagram index_p62.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="AssociationAttributeGroup"/>

element Dummy_GML
diagram index_p63.png
namespace http://www.opengis.net/gml
annotation
documentation
Comment describing your root element
source <xs:element name="Dummy_GML">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Comment describing your root element</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element featureMember
diagram index_p64.png
namespace http://www.opengis.net/gml
type gml:FeaturePropertyType
properties
content complex
source <xs:element name="featureMember" type="gml:FeaturePropertyType"/>

element featureProperty
diagram index_p65.png
namespace http://www.opengis.net/gml
type gml:FeaturePropertyType
properties
content complex
source <xs:element name="featureProperty" type="gml:FeaturePropertyType"/>

element Null
diagram index_p66.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Null"/>

element Point
diagram index_p67.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Point"/>

complexType AbstractFeatureCollectionType
diagram index_p68.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AbstractFeatureCollectionType"/>

complexType AbstractFeatureType
diagram index_p69.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element _Feature
complexTypes AbstractPaikkatietopalveluKohde MerkintaType OpaskarttaType
source <xs:complexType name="AbstractFeatureType"/>

complexType AngleType
diagram index_p70.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements NimistonimiType/suunta PisteSijaintiType/suunta
source <xs:complexType name="AngleType"/>

complexType AssociationAttributeGroupType
diagram index_p71.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AssociationAttributeGroupType"/>

complexType CodeType
diagram index_p72.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="CodeType"/>

complexType CurvePropertyType
diagram index_p73.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements AlueenViivaType/sijainti MuuViivaType/sijainti SijaintiType/viiva PostiosoiteType/viivasijainti OsoiteType/viivasijainti
source <xs:complexType name="CurvePropertyType"/>

complexType FeatureCollectionType
diagram index_p74.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="FeatureCollectionType"/>

complexType FeaturePropertyType
diagram index_p75.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements featureMember featureProperty
source <xs:complexType name="FeaturePropertyType"/>

complexType MeasureType
diagram index_p76.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="MeasureType"/>

complexType MetaDataPropertyType
diagram index_p77.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
source <xs:complexType name="MetaDataPropertyType"/>

complexType NullType
diagram index_p78.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element SijaintiType/tyhja
source <xs:complexType name="NullType"/>

complexType PointPropertyType
diagram index_p79.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements NimistonimiType/siirtyma PisteSijaintiType/siirtyma NimistonimiType/sijainti PisteSijaintiType/sijainti SijaintiType/piste PostiosoiteType/pistesijainti OsoiteType/pistesijainti Referenssipiste/sijainti
source <xs:complexType name="PointPropertyType"/>

complexType SurfacePropertyType
diagram index_p80.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements AlueType/sijainti HallinnollinenAlueType/sijainti SijaintiType/alue PostiosoiteType/aluesijainti OsoiteType/aluesijainti
source <xs:complexType name="SurfacePropertyType"/>

attributeGroup AssociationAttributeGroup
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:attributeGroup name="AssociationAttributeGroup"/>

complexType AbstractPaikkatietopalveluKohde
diagram index_p81.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
used by
complexTypes AbstractYmparistotoimiKohde AlueenViivaType AlueType HallinnollinenAlueType MuuViivaType NimistonimiType OsoiteType PisteType RakennuspaikkaType RakennusrasiteType YhteisjarjestelyType
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractPaikkatietopalveluKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
diagram index_p82.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type gml:MetaDataPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
annotation
documentation
Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki
source <xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/yksilointitieto
diagram index_p83.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto
source <xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/alkuHetki
diagram index_p84.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen luontipäivämäärä
source <xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/loppuHetki
diagram index_p85.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista
source <xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractYmparistotoimiKohde
diagram index_p86.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractYmparistotoimiKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde"/>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

complexType AineistotoimituksentiedotType
diagram index_p87.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
used by
elements OpaskarttaType/toimituksenTiedot AineistotoimitusType/Toimitus
source <xs:complexType name="AineistotoimituksentiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistonnimi
diagram index_p88.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Aineistoa kuvaava nimi,
source <xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistotoimittaja
diagram index_p89.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö
source <xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tila
diagram index_p90.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistonTilaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration valmis 
enumeration keskeneräinen 
enumeration muu 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
source <xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/toimitusPvm
diagram index_p91.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty
source <xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/kuntakoodi
diagram index_p92.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>

element AineistotoimituksentiedotType/kielitieto
diagram index_p93.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kunnan kieli tai kieliitieto
source <xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietotunniste
diagram index_p94.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoXMLURL
diagram index_p95.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoURL
diagram index_p96.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tietotuoteURL
diagram index_p97.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
source <xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AineistotoimitusType
diagram index_p98.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Toimitus
source <xs:complexType name="AineistotoimitusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimitusType/Toimitus
diagram index_p99.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

complexType Attribuutti
diagram index_p100.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:selitysteksti yht:arvo
source <xs:complexType name="Attribuutti">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="arvo" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element Attribuutti/selitysteksti
diagram index_p101.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>

element Attribuutti/arvo
diagram index_p102.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="arvo" type="xs:string"/>

complexType AvainArvoType
diagram index_p103.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:avain yht:arvo
source <xs:complexType name="AvainArvoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="avain" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="arvo" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AvainArvoType/avain
diagram index_p104.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="avain" type="xs:string"/>

element AvainArvoType/arvo
diagram index_p105.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="arvo" type="xs:string"/>

complexType HakijaType
diagram index_p106.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:YhteystietoType
properties
base yht:YhteystietoType
children yht:henkilotunnus yht:ulkomainenHenkilotunnus yht:sukunimi yht:etunimi yht:yTunnus yht:yrityksenNimi yht:yhteyshenkilonNimi yht:osoitetieto yht:puhelinnumero yht:sahkopostiosoite yht:suoramarkkinointikielto yht:verkkolaskutustieto yht:ammatti yht:tyopaikannimi yht:tyosuhteenalkuPvm
source <xs:complexType name="HakijaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:YhteystietoType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyopaikannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyosuhteenalkuPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element HakijaType/ammatti
diagram index_p107.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HakijaType/tyopaikannimi
diagram index_p108.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tyopaikannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HakijaType/tyosuhteenalkuPvm
diagram index_p109.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tyosuhteenalkuPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

complexType HenkilonnimiType
diagram index_p110.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:etunimi yht:sukunimi
used by
element YhteyshenkiloType/nimi
source <xs:complexType name="HenkilonnimiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HenkilonnimiType/etunimi
diagram index_p111.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HenkilonnimiType/sukunimi
diagram index_p112.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>

complexType HetkijaksoType
diagram index_p113.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:alkuHetki yht:loppuHetki
source <xs:complexType name="HetkijaksoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime"/>
   
<xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HetkijaksoType/alkuHetki
diagram index_p114.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime"/>

element HetkijaksoType/loppuHetki
diagram index_p115.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

complexType KasittelynTilaType
diagram index_p116.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Tilamuutos
source <xs:complexType name="KasittelynTilaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Tilamuutos" type="yht:TilamuutosType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelynTilaType/Tilamuutos
diagram index_p117.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:TilamuutosType
properties
isRef 0
content complex
children yht:pvm yht:tila yht:kasittelija
source <xs:element name="Tilamuutos" type="yht:TilamuutosType"/>

complexType KasittelyTapahtumatType
diagram index_p118.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kasittelytiedottieto yht:paatostieto
source <xs:complexType name="KasittelyTapahtumatType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kasittelytiedottieto">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Kasittelytiedot" minOccurs="0">
           
<xs:complexType>
             
<xs:complexContent>
               
<xs:extension base="yht:KasittelyTiedotType">
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:extension>
             
</xs:complexContent>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="paatostieto">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Paatos" type="yht:YmparistoPaatosType"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelyTapahtumatType/kasittelytiedottieto
diagram index_p119.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:Kasittelytiedot
source <xs:element name="kasittelytiedottieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Kasittelytiedot" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="yht:KasittelyTiedotType">
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:extension>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KasittelyTapahtumatType/kasittelytiedottieto/Kasittelytiedot
diagram index_p120.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:KasittelyTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:muutosHetki yht:hakemuksenTila yht:tilanMuutosHetki yht:kunnanYhteyshenkiloEtunimi yht:kunnanYhteyshenkiloSukunimi yht:asiatunnus yht:paivaysPvm yht:kasittelija
source <xs:element name="Kasittelytiedot" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yht:KasittelyTiedotType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KasittelyTapahtumatType/kasittelytiedottieto/Kasittelytiedot/kasittelija
diagram index_p121.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:YmparistoOsapuoliType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:henkilo yht:yritys yht:turvakieltoKytkin yht:suoramarkkinointikieltoKytkin yht:rooliKoodi
source <xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>

element KasittelyTapahtumatType/paatostieto
diagram index_p122.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:Paatos
source <xs:element name="paatostieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Paatos" type="yht:YmparistoPaatosType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KasittelyTapahtumatType/paatostieto/Paatos
diagram index_p123.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:YmparistoPaatosType
properties
isRef 0
content complex
children yht:takuuaikaPaivat yht:lupaehdotJaMaaraykset yht:paatoslinkki yht:paatosdokumentinPvm yht:liitetieto
source <xs:element name="Paatos" type="yht:YmparistoPaatosType"/>

complexType KasittelyTiedotType
diagram index_p124.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:muutosHetki yht:hakemuksenTila yht:tilanMuutosHetki yht:kunnanYhteyshenkiloEtunimi yht:kunnanYhteyshenkiloSukunimi yht:asiatunnus yht:paivaysPvm
used by
element KasittelyTapahtumatType/kasittelytiedottieto/Kasittelytiedot
source <xs:complexType name="KasittelyTiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Hakemuksen muutosaika</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="hakemuksenTila" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tilanMuutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnanYhteyshenkiloEtunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnanYhteyshenkiloSukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paivaysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelyTiedotType/muutosHetki
diagram index_p125.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Hakemuksen muutosaika
source <xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hakemuksen muutosaika</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KasittelyTiedotType/hakemuksenTila
diagram index_p126.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="hakemuksenTila" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/tilanMuutosHetki
diagram index_p127.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilanMuutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/kunnanYhteyshenkiloEtunimi
diagram index_p128.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunnanYhteyshenkiloEtunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/kunnanYhteyshenkiloSukunimi
diagram index_p129.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunnanYhteyshenkiloSukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/asiatunnus
diagram index_p130.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/paivaysPvm
diagram index_p131.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paivaysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

complexType KasittelyTietoType
diagram index_p132.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:muutosHetki yht:hakemuksenTila yht:tilanMuutosHetki yht:kunnanYhteyshenkiloEtunimi yht:kunnanYhteyshenkiloSukunimi yht:asiatunnus yht:paivaysPvm yht:kasittelija
source <xs:complexType name="KasittelyTietoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Hakemuksen muutosaika</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="hakemuksenTila" minOccurs="0">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="0 Kesken"/>
         
<xs:enumeration value="1 Vireillä"/>
         
<xs:enumeration value="2 Lupa haettu"/>
         
<xs:enumeration value="3 Lupa myönnetty"/>
         
<xs:enumeration value="4 Lupa rauennut"/>
         
<xs:enumeration value="5 Jatkolupa"/>
         
<xs:enumeration value="6 Lupakohteen tarkastus"/>
         
<xs:enumeration value="7 Lupahakemuksesta tiedottaminen"/>
         
<xs:enumeration value="8 Lausunnon pyytäminen"/>
         
<xs:enumeration value="9 Lausunto"/>
         
<xs:enumeration value="10 Muistutus"/>
         
<xs:enumeration value="11 Hakijan kuuleminen ja vastine"/>
         
<xs:enumeration value="12 Päätöksestä valitettu"/>
         
<xs:enumeration value="13 Päätös lainvoimainen"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tilanMuutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnanYhteyshenkiloEtunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnanYhteyshenkiloSukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paivaysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelyTietoType/muutosHetki
diagram index_p133.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Hakemuksen muutosaika
source <xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hakemuksen muutosaika</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KasittelyTietoType/hakemuksenTila
diagram index_p134.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 0 Kesken 
enumeration 1 Vireillä 
enumeration 2 Lupa haettu 
enumeration 3 Lupa myönnetty 
enumeration 4 Lupa rauennut 
enumeration 5 Jatkolupa 
enumeration 6 Lupakohteen tarkastus 
enumeration 7 Lupahakemuksesta tiedottaminen 
enumeration 8 Lausunnon pyytäminen 
enumeration 9 Lausunto 
enumeration 10 Muistutus 
enumeration 11 Hakijan kuuleminen ja vastine 
enumeration 12 Päätöksestä valitettu 
enumeration 13 Päätös lainvoimainen 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="hakemuksenTila" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="0 Kesken"/>
     
<xs:enumeration value="1 Vireillä"/>
     
<xs:enumeration value="2 Lupa haettu"/>
     
<xs:enumeration value="3 Lupa myönnetty"/>
     
<xs:enumeration value="4 Lupa rauennut"/>
     
<xs:enumeration value="5 Jatkolupa"/>
     
<xs:enumeration value="6 Lupakohteen tarkastus"/>
     
<xs:enumeration