Schema osoitteet.xsd


element KayntiOsoite
diagram osoitteet_p1.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/osoitteet
type mkos:KayntiOsoiteType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkos:virallinenosoiteID mkos:virallinenosoite mkos:kayntiosoiteID mkos:kayntiosoite mkos:sijainti
used by
element OsoitteetType/kayntiosoitetieto
annotation
documentation
Osoitteen käyntiosoitetieto
source <xs:element name="KayntiOsoite" type="mkos:KayntiOsoiteType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Osoitteen käyntiosoitetieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Osoite
diagram osoitteet_p2.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/osoitteet
type yht:OsoiteType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:huoneistojakokirjain yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti yht:viitesijaintialue yht:tila
used by
element OsoitteetType/osoitetieto
annotation
documentation
Osoitetieto. Kunnan osoiterekisterin tiedot ?
source <xs:element name="Osoite" type="yht:OsoiteType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Osoitetieto. Kunnan osoiterekisterin tiedot ?</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OsoitteenLiittyma
diagram osoitteet_p3.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/osoitteet
type mkos:AjoOsoiteType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkos:osoiteID mkos:osoitetieto mkos:sijainti
used by
element OsoitteetType/osoitteenliittymatieto
annotation
documentation
Kyseisen osoitteen liiittymäpiste väylältä
source <xs:element name="OsoitteenLiittyma" type="mkos:AjoOsoiteType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kyseisen osoitteen liiittymäpiste väylältä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Osoitteet
diagram osoitteet_p4.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/osoitteet
type mkos:OsoitteetType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children mkos:toimituksenTiedot mkos:osoitetieto mkos:osoitteenliittymatieto mkos:kayntiosoitetieto mkos:kuvaus
annotation
documentation
Skeeman juurielementti
source <xs:element name="Osoitteet" type="mkos:OsoitteetType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Skeeman juurielementti </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AjoOsoiteType
diagram osoitteet_p5.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/osoitteet
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkos:osoiteID mkos:osoitetieto mkos:sijainti
used by
element OsoitteenLiittyma
source <xs:complexType name="AjoOsoiteType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:choice>
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Osoitteeseen voidaan joko viiitata tai tuomalla koko osoitetietoelementti</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:element name="osoiteID" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Viittaus osoitteen Yksilointiteto:on</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="osoitetieto">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Osoite" type="yht:OsoiteType">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Osoitekohde</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:choice>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Liittymäpisteen sijainti väylällä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AjoOsoiteType/osoiteID
diagram osoitteet_p6.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/osoitteet
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Viittaus osoitteen Yksilointiteto:on
source <xs:element name="osoiteID" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Viittaus osoitteen Yksilointiteto:on</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AjoOsoiteType/osoitetieto
diagram osoitteet_p7.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/osoitteet
properties
isRef 0
content complex
children mkos:Osoite
source <xs:element name="osoitetieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Osoite" type="yht:OsoiteType">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Osoitekohde</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AjoOsoiteType/osoitetieto/Osoite
diagram osoitteet_p8.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/osoitteet
type yht:OsoiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:huoneistojakokirjain yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti yht:viitesijaintialue yht:tila
used by
element OsoitteetType/osoitetieto
annotation
documentation
Osoitekohde
source <xs:element name="Osoite" type="yht:OsoiteType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Osoitekohde</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AjoOsoiteType/sijainti
diagram osoitteet_p9.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/osoitteet
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
annotation
documentation
Liittymäpisteen sijainti väylällä
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Liittymäpisteen sijainti väylällä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType KayntiOsoiteType
diagram osoitteet_p10.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/osoitteet
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkos:virallinenosoiteID mkos:virallinenosoite mkos:kayntiosoiteID mkos:kayntiosoite mkos:sijainti
used by
element KayntiOsoite
source <xs:complexType name="KayntiOsoiteType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:choice minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Osoite, jonka käyntiosoitetta kuvataan.Osoitteeseen voidaan joko viiitata tai tuomalla koko osoitetietoelementti</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:element name="virallinenosoiteID" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Viittaus osoitteen Yksilointiteto:on</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="virallinenosoite" type="yht:OsoiteType">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Osoitekohde</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:choice>
       
<xs:choice>
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Käyntiosoite</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:element name="kayntiosoiteID" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Viittaus osoitteen Yksilointiteto:on</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="kayntiosoite" type="yht:OsoiteType">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Osoitekohde</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:choice>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Käyntiosoiteen sijainti. Esim. Oven sijainti</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element KayntiOsoiteType/virallinenosoiteID
diagram osoitteet_p11.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/osoitteet
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Viittaus osoitteen Yksilointiteto:on
source <xs:element name="virallinenosoiteID" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Viittaus osoitteen Yksilointiteto:on</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KayntiOsoiteType/virallinenosoite
diagram osoitteet_p12.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/osoitteet
type yht:OsoiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:huoneistojakokirjain yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti yht:viitesijaintialue yht:tila
annotation
documentation
Osoitekohde
source <xs:element name="virallinenosoite" type="yht:OsoiteType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Osoitekohde</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KayntiOsoiteType/kayntiosoiteID
diagram osoitteet_p13.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/osoitteet
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Viittaus osoitteen Yksilointiteto:on
source <xs:element name="kayntiosoiteID" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Viittaus osoitteen Yksilointiteto:on</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KayntiOsoiteType/kayntiosoite
diagram osoitteet_p14.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/osoitteet
type yht:OsoiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:huoneistojakokirjain yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti yht:viitesijaintialue yht:tila
annotation
documentation
Osoitekohde
source <xs:element name="kayntiosoite" type="yht:OsoiteType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Osoitekohde</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KayntiOsoiteType/sijainti
diagram osoitteet_p15.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/osoitteet
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
annotation
documentation
Käyntiosoiteen sijainti. Esim. Oven sijainti
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Käyntiosoiteen sijainti. Esim. Oven sijainti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType OsoitteetType
diagram osoitteet_p16.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/osoitteet
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children mkos:toimituksenTiedot mkos:osoitetieto mkos:osoitteenliittymatieto mkos:kayntiosoitetieto mkos:kuvaus
used by
element Osoitteet
annotation
documentation
Opaskartta elementin sisällön määrittely
source <xs:complexType name="OsoitteetType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Opaskartta elementin sisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Siirron tiedot</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="osoitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element ref="mkos:Osoite">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Osoitetieto. Kunnan osoiterekisterin tiedot</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="osoitteenliittymatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element ref="mkos:OsoitteenLiittyma"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kayntiosoitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element ref="mkos:KayntiOsoite"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element OsoitteetType/toimituksenTiedot
diagram osoitteet_p17.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/osoitteet
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
annotation
documentation
Siirron tiedot
source <xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Siirron tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OsoitteetType/osoitetieto
diagram osoitteet_p18.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/osoitteet
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children mkos:Osoite
source <xs:element name="osoitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkos:Osoite">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Osoitetieto. Kunnan osoiterekisterin tiedot</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsoitteetType/osoitteenliittymatieto
diagram osoitteet_p19.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/osoitteet
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children mkos:OsoitteenLiittyma
source <xs:element name="osoitteenliittymatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkos:OsoitteenLiittyma"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsoitteetType/kayntiosoitetieto
diagram osoitteet_p20.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/osoitteet
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children mkos:KayntiOsoite
source <xs:element name="kayntiosoitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkos:KayntiOsoite"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsoitteetType/kuvaus
diagram osoitteet_p21.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/osoitteet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element _Feature
diagram osoitteet_p22.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_Feature"/>

element _Object
diagram osoitteet_p23.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_Object"/>

element AssociationAttributeGroup
diagram osoitteet_p24.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="AssociationAttributeGroup"/>

element Dummy_GML
diagram osoitteet_p25.png
namespace http://www.opengis.net/gml
annotation
documentation
Comment describing your root element
source <xs:element name="Dummy_GML">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Comment describing your root element</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Null
diagram osoitteet_p26.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Null"/>

element Point
diagram osoitteet_p27.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Point"/>

complexType AbstractFeatureType
diagram osoitteet_p28.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
complexTypes AbstractPaikkatietopalveluKohde OsoitteetType
source <xs:complexType name="AbstractFeatureType"/>

complexType AngleType
diagram osoitteet_p29.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AngleType"/>

complexType AssociationAttributeGroupType
diagram osoitteet_p30.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AssociationAttributeGroupType"/>

complexType CodeType
diagram osoitteet_p31.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="CodeType"/>

complexType CurvePropertyType
diagram osoitteet_p32.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/viiva PostiosoiteType/viivasijainti OsoiteType/viivasijainti
source <xs:complexType name="CurvePropertyType"/>

complexType MeasureType
diagram osoitteet_p33.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="MeasureType"/>

complexType MetaDataPropertyType
diagram osoitteet_p34.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
source <xs:complexType name="MetaDataPropertyType"/>

complexType NullType
diagram osoitteet_p35.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element SijaintiType/tyhja
source <xs:complexType name="NullType"/>

complexType PointPropertyType
diagram osoitteet_p36.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements AjoOsoiteType/sijainti KayntiOsoiteType/sijainti SijaintiType/piste PostiosoiteType/pistesijainti OsoiteType/pistesijainti Referenssipiste/sijainti
source <xs:complexType name="PointPropertyType"/>

complexType SurfacePropertyType
diagram osoitteet_p37.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/alue PostiosoiteType/aluesijainti OsoiteType/aluesijainti
source <xs:complexType name="SurfacePropertyType"/>

attributeGroup AssociationAttributeGroup
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:attributeGroup name="AssociationAttributeGroup"/>

complexType AbstractPaikkatietopalveluKohde
diagram osoitteet_p38.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
used by
complexTypes AbstractYmparistotoimiKohde AjoOsoiteType KayntiOsoiteType OsoiteType RakennuspaikkaType RakennusrasiteType YhteisjarjestelyType
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractPaikkatietopalveluKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
diagram osoitteet_p39.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type gml:MetaDataPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
annotation
documentation
Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki
source <xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/yksilointitieto
diagram osoitteet_p40.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto
source <xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/alkuHetki
diagram osoitteet_p41.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen luontipäivämäärä
source <xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/loppuHetki
diagram osoitteet_p42.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista
source <xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractYmparistotoimiKohde
diagram osoitteet_p43.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractYmparistotoimiKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde"/>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

complexType AineistotoimituksentiedotType
diagram osoitteet_p44.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
used by
elements OsoitteetType/toimituksenTiedot AineistotoimitusType/Toimitus
source <xs:complexType name="AineistotoimituksentiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistonnimi
diagram osoitteet_p45.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Aineistoa kuvaava nimi,
source <xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistotoimittaja
diagram osoitteet_p46.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö
source <xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tila
diagram osoitteet_p47.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistonTilaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration valmis
enumeration keskeneräinen
enumeration muu
enumeration ei tiedossa
annotation
documentation
Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
source <xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/toimitusPvm
diagram osoitteet_p48.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty
source <xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/kuntakoodi
diagram osoitteet_p49.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>

element AineistotoimituksentiedotType/kielitieto
diagram osoitteet_p50.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kunnan kieli tai kieliitieto
source <xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietotunniste
diagram osoitteet_p51.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoXMLURL
diagram osoitteet_p52.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoURL
diagram osoitteet_p53.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tietotuoteURL
diagram osoitteet_p54.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
source <xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AineistotoimitusType
diagram osoitteet_p55.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Toimitus
source <xs:complexType name="AineistotoimitusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimitusType/Toimitus
diagram osoitteet_p56.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

complexType HenkilonnimiType
diagram osoitteet_p57.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:etunimi yht:sukunimi
used by
element YhteyshenkiloType/nimi
source <xs:complexType name="HenkilonnimiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HenkilonnimiType/etunimi
diagram osoitteet_p58.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HenkilonnimiType/sukunimi
diagram osoitteet_p59.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>

complexType KasittelynTilaType
diagram osoitteet_p60.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Tilamuutos
source <xs:complexType name="KasittelynTilaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Tilamuutos" type="yht:TilamuutosType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelynTilaType/Tilamuutos
diagram osoitteet_p61.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:TilamuutosType
properties
isRef 0
content complex
children yht:pvm yht:tila yht:kasittelija
source <xs:element name="Tilamuutos" type="yht:TilamuutosType"/>

complexType KayttotarkoitusType
diagram osoitteet_p62.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:pintaAla yht:kayttotarkoitusKoodi
used by
element RakennuspaikkaType/rakennusoikeudet/kayttotarkoitus
annotation
documentation
Määrittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat
source <xs:complexType name="KayttotarkoitusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Määrittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kayttotarkoitusKoodi" type="yht:KayttotarkoitusKoodiType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KayttotarkoitusType/pintaAla
diagram osoitteet_p63.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element KayttotarkoitusType/kayttotarkoitusKoodi
diagram osoitteet_p64.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KayttotarkoitusKoodiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration asuntotilaa(ei vapaa-ajan asunnoista)
enumeration myymälä, majoitus- ja ravitsemustilaa
enumeration hoitotilaa
enumeration toimisto- ja hallintotilaa
enumeration kokoontumistilaa
enumeration opetustilaa
enumeration tuotantotilaa(teollisuus)
enumeration varastotilaa
enumeration muuta huoneistoalaan kuuluvaa tilaa
enumeration ei tiedossa
source <xs:element name="kayttotarkoitusKoodi" type="yht:KayttotarkoitusKoodiType" minOccurs="0"/>

complexType KiinteistoType
diagram osoitteet_p65.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kylanimi yht:tilannimi yht:kiinteistotunnus yht:maaraAlaTunnus
used by
elements RakennusrasiteType/rasitettuKiinteisto/kiinteisto YhteisjarjestelyType/muutkiinteistot/kiinteisto RakennuspaikkaType/kiinteisto/kiinteisto
source <xs:complexType name="KiinteistoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kylanimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tilannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType"/>
   
<xs:element name="maaraAlaTunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KiinteistoType/kylanimi
diagram osoitteet_p66.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kylanimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KiinteistoType/tilannimi
diagram osoitteet_p67.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KiinteistoType/kiinteistotunnus
diagram osoitteet_p68.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KiinteistotunnusType
properties
isRef 0
content simple
facets
pattern (([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2})
source <xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType"/>

element KiinteistoType/maaraAlaTunnus
diagram osoitteet_p69.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="maaraAlaTunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LausunnotType
diagram osoitteet_p70.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Lausunto
source <xs:complexType name="LausunnotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LausunnotType/Lausunto
diagram osoitteet_p71.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:LausuntoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:pyydetty yht:lausunto
source <xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoType"/>

complexType LausuntoType
diagram osoitteet_p72.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:pyydetty yht:lausunto
used by
element LausunnotType/Lausunto
source <xs:complexType name="LausuntoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="pyydetty">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Taho jolta pyydetty</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="lausunto">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>
         
<xs:element name="lausunto" minOccurs="0">
           
<xs:complexType>
             
<xs:choice>
               
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
               
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
             
</xs:choice>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="puoltotieto" minOccurs="0">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="puolto">
                 
<xs:simpleType>
                   
<xs:restriction base="xs:string">
                     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                     
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
                     
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
                     
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
                     
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
                   
</xs:restriction>
                 
</xs:simpleType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LausuntoType/pyydetty
diagram osoitteet_p73.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:viranomainen yht:pyyntoPvm
source <xs:element name="pyydetty">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Taho jolta pyydetty</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/pyydetty/viranomainen
diagram osoitteet_p74.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Taho jolta pyydetty
source <xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Taho jolta pyydetty</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LausuntoType/pyydetty/pyyntoPvm
diagram osoitteet_p75.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>

element LausuntoType/lausunto
diagram osoitteet_p76.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:viranomainen yht:lausuntoPvm yht:lausunto yht:puoltotieto
source <xs:element name="lausunto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>
     
<xs:element name="lausunto" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:choice>
           
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
         
</xs:choice>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="puoltotieto" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="puolto">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                 
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
                 
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
                 
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
                 
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/viranomainen
diagram osoitteet_p77.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Lausunnon antanut taho
source <xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/lausuntoPvm
diagram osoitteet_p78.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>

element LausuntoType/lausunto/lausunto
diagram osoitteet_p79.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:lausunto yht:liite
source <xs:element name="lausunto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/lausunto/lausunto
diagram osoitteet_p80.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>

element LausuntoType/lausunto/lausunto/liite
diagram osoitteet_p81.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija
source <xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element LausuntoType/lausunto/puoltotieto
diagram osoitteet_p82.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:puolto yht:lisatieto
source <xs:element name="puoltotieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="puolto">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
           
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
           
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
           
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
           
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/puoltotieto/puolto
diagram osoitteet_p83.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration jätetty pöydälle
enumeration ehdoilla
enumeration ei puolla
enumeration puoltaa
source <xs:element name="puolto">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
     
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
     
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
     
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
     
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/puoltotieto/lisatieto
diagram osoitteet_p84.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija
annotation
documentation
voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen
source <xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType LiiteType
diagram osoitteet_p85.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
used by
elements SuunnittelijaType/liite TyonjohtajaType/liite RakennusrasiteType/rasitteenSisalto YhteisjarjestelyType/yhteisjarjestelynKuvaus
complexType RakennusvalvontaLiiteType
source <xs:complexType name="LiiteType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Liitteen sisältöä  kuvaava teksti</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="linkkiliitteeseen" type="xs:anyURI"/>
   
<xs:element name="muokkausHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="versionumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LiiteType/kuvaus
diagram osoitteet_p86.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Liitteen sisältöä  kuvaava teksti
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Liitteen sisältöä  kuvaava teksti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LiiteType/linkkiliitteeseen
diagram osoitteet_p87.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:anyURI
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="linkkiliitteeseen" type="xs:anyURI"/>

element LiiteType/muokkausHetki
diagram osoitteet_p88.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="muokkausHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element LiiteType/versionumero
diagram osoitteet_p89.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="versionumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LupamaarayksetType
diagram osoitteet_p90.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:autopaikkojaEnintaan yht:autopaikkojaVahintaan yht:autopaikkojaRakennettava yht:autopaikkojaRakennettu yht:autopaikkojaKiinteistolla yht:autopaikkojaUlkopuolella yht:kerrosala yht:kokonaisala yht:katselmus yht:maarays yht:vaaditutTyonjohtajat yht:vaaditutErityissuunnitelmat
used by
element PaatosType/lupamaaraykset
source <xs:complexType name="LupamaarayksetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="autopaikkojaEnintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaVahintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaRakennettava" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaRakennettu" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaKiinteistolla" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaUlkopuolella" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kerrosala" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="katselmus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Vaadittavat katselmukset</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="aloituskokous"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
         
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan merkitseminen"/>
         
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan tarkastaminen"/>
         
<xs:enumeration value="pohjakatselmus"/>
         
<xs:enumeration value="rakennekatselmus"/>
         
<xs:enumeration value="lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus"/>
         
<xs:enumeration value="osittainen loppukatselmus"/>
         
<xs:enumeration value="loppukatselmus"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="maarays" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="sisalto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="maaraysaika" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="toteutusHetki" type="xs:date" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="vaaditutTyonjohtajat" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="vaaditutErityissuunnitelmat" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaEnintaan
diagram osoitteet_p91.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaEnintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaVahintaan
diagram osoitteet_p92.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaVahintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaRakennettava
diagram osoitteet_p93.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaRakennettava" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaRakennettu
diagram osoitteet_p94.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaRakennettu" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaKiinteistolla
diagram osoitteet_p95.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaKiinteistolla" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaUlkopuolella
diagram osoitteet_p96.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaUlkopuolella" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/kerrosala
diagram osoitteet_p97.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kerrosala" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/kokonaisala
diagram osoitteet_p98.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kokonaisala" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/katselmus
diagram osoitteet_p99.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
facets
enumeration aloituskokous
enumeration ei tiedossa
enumeration rakennuksen paikan merkitseminen
enumeration rakennuksen paikan tarkastaminen
enumeration pohjakatselmus
enumeration rakennekatselmus
enumeration lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus
enumeration osittainen loppukatselmus
enumeration loppukatselmus
annotation
documentation
Vaadittavat katselmukset
source <xs:element name="katselmus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vaadittavat katselmukset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="aloituskokous"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
     
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan merkitseminen"/>
     
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan tarkastaminen"/>
     
<xs:enumeration value="pohjakatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="rakennekatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus"/>
     
<xs:enumeration value="osittainen loppukatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="loppukatselmus"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/maarays
diagram osoitteet_p100.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:sisalto yht:maaraysaika yht:toteutusHetki
source <xs:element name="maarays" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="sisalto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="maaraysaika" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="toteutusHetki" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/maarays/sisalto
diagram osoitteet_p101.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sisalto" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/maarays/maaraysaika
diagram osoitteet_p102.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="maaraysaika" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/maarays/toteutusHetki
diagram osoitteet_p103.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="toteutusHetki" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/vaaditutTyonjohtajat
diagram osoitteet_p104.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vaaditutTyonjohtajat" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/vaaditutErityissuunnitelmat
diagram osoitteet_p105.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vaaditutErityissuunnitelmat" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LuvanTunnisteTiedotType
diagram osoitteet_p106.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:LupaTunnus yht:RakennuksenTunnus
source <xs:complexType name="LuvanTunnisteTiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="LupaTunnus" type="yht:RakennusLuvanTunnusType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Voimassa oleva rakennuslupa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="RakennuksenTunnus" type="yht:RakennuksenTunnusType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Rakennustunnus</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LuvanTunnisteTiedotType/LupaTunnus
diagram osoitteet_p107.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennusLuvanTunnusType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuntalupatunnus yht:muuTunnus yht:VRKLupatunnus yht:saapumisPvm yht:aanestysalue
annotation
documentation
Voimassa oleva rakennuslupa
source <xs:element name="LupaTunnus" type="yht:RakennusLuvanTunnusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Voimassa oleva rakennuslupa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LuvanTunnisteTiedotType/RakennuksenTunnus
diagram osoitteet_p108.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennuksenTunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kiinttun yht:rakennusnro yht:aanestysalue
annotation
documentation
Rakennustunnus
source <xs:element name="RakennuksenTunnus" type="yht:RakennuksenTunnusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennustunnus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType NimiType
diagram osoitteet_p109.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:teksti
used by
elements PostiosoiteType/osoitenimi OsoiteType/osoitenimi Referenssipiste/teksti
annotation
documentation
Niim. Voidaan käyttää esim. nimistö tai osoitekohteessa
source <xs:complexType name="NimiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Niim. Voidaan käyttää esim. nimistö tai osoitekohteessa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="teksti" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:simpleContent>
         
<xs:extension base="xs:string">
           
<xs:attribute ref="xml:lang" default="fi"/>
         
</xs:extension>
       
</xs:simpleContent>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element NimiType/teksti
diagram osoitteet_p110.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
lang  fi    
documentation
Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
         codes as the enumerated possible values is probably never
         going to be a realistic possibility.  See
         RFC 3066 at http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt and the IANA registry
         at http://www.iana.org/assignments/lang-tag-apps.htm for
         further information.

         The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
         the empty string.
source <xs:element name="teksti" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attribute ref="xml:lang" default="fi"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType OsapuoletType
diagram osoitteet_p111.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Osapuolet
source <xs:complexType name="OsapuoletType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Osapuolet">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="osapuolitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="suunnittelijatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Suunnittelija" type="yht:SuunnittelijaType"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="tyonjohtajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Tyonjohtaja" type="yht:TyonjohtajaType"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="naapuritieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Naapuri">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="henkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                     
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0"/>
                     
<xs:element name="hallintasuhde" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element OsapuoletType/Osapuolet
diagram osoitteet_p112.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:osapuolitieto yht:suunnittelijatieto yht:tyonjohtajatieto yht:naapuritieto
source <xs:element name="Osapuolet">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="osapuolitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="suunnittelijatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Suunnittelija" type="yht:SuunnittelijaType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="tyonjohtajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Tyonjohtaja" type="yht:TyonjohtajaType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="naapuritieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Naapuri">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="henkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="hallintasuhde" type="xs:string" minOccurs="0"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/osapuolitieto
diagram osoitteet_p113.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Osapuoli
source <xs:element name="osapuolitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/osapuolitieto/Osapuoli
diagram osoitteet_p114.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:OsapuoliType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuntaRooliKoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys
annotation
documentation
Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat
source <xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/suunnittelijatieto
diagram osoitteet_p115.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Suunnittelija
source <xs:element name="suunnittelijatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Suunnittelija" type="yht:SuunnittelijaType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/suunnittelijatieto/Suunnittelija
diagram osoitteet_p116.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:SuunnittelijaType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuntaRoolikoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys yht:patevyysvaatimusluokka yht:koulutus yht:liite
source <xs:element name="Suunnittelija" type="yht:SuunnittelijaType"/>

element OsapuoletType/Osapuolet/tyonjohtajatieto
diagram osoitteet_p117.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Tyonjohtaja
source <xs:element name="tyonjohtajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Tyonjohtaja" type="yht:TyonjohtajaType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/tyonjohtajatieto/Tyonjohtaja
diagram osoitteet_p118.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:TyonjohtajaType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuntaRooliKoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys yht:patevyysvaatimusluokka yht:koulutus yht:liite yht:alkamisPvm yht:paattymisPvm
source <xs:element name="Tyonjohtaja" type="yht:TyonjohtajaType"/>

element OsapuoletType/Osapuolet/naapuritieto
diagram osoitteet_p119.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Naapuri
source <xs:element name="naapuritieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Naapuri">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="henkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="hallintasuhde" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/naapuritieto/Naapuri
diagram osoitteet_p120.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:henkilo yht:kiinteistotunnus yht:hallintasuhde
source <xs:element name="Naapuri">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="henkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="hallintasuhde" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/naapuritieto/Naapuri/henkilo
diagram osoitteet_p121.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="henkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element OsapuoletType/Osapuolet/naapuritieto/Naapuri/kiinteistotunnus
diagram osoitteet_p122.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KiinteistotunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
pattern (([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2})
source <xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0"/>

element OsapuoletType/Osapuolet/naapuritieto/Naapuri/hallintasuhde
diagram osoitteet_p123.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="hallintasuhde" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType OsapuoliType
diagram osoitteet_p124.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kuntaRooliKoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys
used by
elements TilamuutosType/kasittelija OsapuoletType/Osapuolet/osapuolitieto/Osapuoli RakennusvalvontaLiiteType/tekija
source <xs:complexType name="OsapuoliType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kuntaRooliKoodi" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Osapuolen rooli kunnan luokituksessa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="yht:KuntaRooliKoodiType"/>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="VRKrooliKoodi" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Osapuolen rooli VRK luokituksessa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="yht:VRKRooliKoodiType"/>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="henkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="yritys" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Jos kyseessä on yritys tvs. niin tiedot siirretään tässä elementissä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="nimi" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Nimi tai toiminimi</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="liikeJaYhteisotunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="kayntiosoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="kotipaikka" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="postiosoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="faksinumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="puhelin" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="www" type="xs:anyURI" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element OsapuoliType/kuntaRooliKoodi
diagram osoitteet_p125.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of yht:KuntaRooliKoodiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration Rakennuksen omistaja
enumeration Rakennusvalvonta-asian hakija
enumeration Rakennusvalvonta-asian laskun maksaja
enumeration Rakennusvalvonta-asian lausunnon pyytäjä
enumeration Jatkuvan valvonnan ilmoittaja
enumeration Kehotuksen tms. saaja
enumeration Uhkasakon saaja
enumeration Rakennusvalvonta-asian vastineen antaja
enumeration Työn suorittaja
enumeration Pääsuunnittelija
enumeration Rakennusvalvonnan asiamies
enumeration Pöytäkirjan vastaanottaja
enumeration Asian osapuoli
enumeration Selityksen tai lausunnon pyytäjä
enumeration Ilmoituksen tekijä
enumeration Kehotuksen saaja
enumeration ei tiedossa
annotation
documentation
Osapuolen rooli kunnan luokituksessa
source <xs:element name="kuntaRooliKoodi" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Osapuolen rooli kunnan luokituksessa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="yht:KuntaRooliKoodiType"/>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element OsapuoliType/VRKrooliKoodi
diagram osoitteet_p126.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of yht:VRKRooliKoodiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration hakija
enumeration rakennuspaikan omistaja
enumeration rakennuksen omistaja
enumeration lupapäätöksen toimittaminen
enumeration naapuri
enumeration maksaja
enumeration lisätietojen antaja
enumeration pääsuunnittelija
enumeration rakennussuunnittelija
enumeration erityissuunnittelija
enumeration työnjohtaja
enumeration muu osapuoli
enumeration ei tiedossa
annotation
documentation
Osapuolen rooli VRK luokituksessa
source <xs:element name="VRKrooliKoodi" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Osapuolen rooli VRK luokituksessa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="yht:VRKRooliKoodiType"/>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element OsapuoliType/henkilo
diagram osoitteet_p127.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:nimi yht:osoite yht:sahkopostiosoite yht:faksinumero yht:puhelin yht:henkilotunnus
annotation
documentation
Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
source <xs:element name="henkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OsapuoliType/yritys
diagram osoitteet_p128.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:nimi yht:liikeJaYhteisotunnus yht:kayntiosoite yht:kotipaikka yht:postiosoite yht:faksinumero yht:puhelin yht:www yht:sahkopostiosoite
annotation
documentation
Jos kyseessä on yritys tvs. niin tiedot siirretään tässä elementissä
source <xs:element name="yritys" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Jos kyseessä on yritys tvs. niin tiedot siirretään tässä elementissä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="nimi" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Nimi tai toiminimi</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="liikeJaYhteisotunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="kayntiosoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="kotipaikka" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="postiosoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="faksinumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="puhelin" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xs:element name="www" type="xs:anyURI" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsapuoliType/yritys/nimi
diagram osoitteet_p129.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Nimi tai toiminimi
source <xs:element name="nimi" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Nimi tai toiminimi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OsapuoliType/yritys/liikeJaYhteisotunnus
diagram osoitteet_p130.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="liikeJaYhteisotunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element OsapuoliType/yritys/kayntiosoite
diagram osoitteet_p131.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="kayntiosoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>

element OsapuoliType/yritys/kotipaikka
diagram osoitteet_p132.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kotipaikka" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element OsapuoliType/yritys/postiosoite
diagram osoitteet_p133.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="postiosoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>

element OsapuoliType/yritys/faksinumero
diagram osoitteet_p134.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="faksinumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element OsapuoliType/yritys/puhelin
diagram osoitteet_p135.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
source <xs:element name="puhelin" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element OsapuoliType/yritys/www
diagram osoitteet_p136.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:anyURI
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="www" type="xs:anyURI" minOccurs="0"/>

element OsapuoliType/yritys/sahkopostiosoite
diagram osoitteet_p137.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType OsoiteType
diagram osoitteet_p138.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:huoneistojakokirjain yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti yht:viitesijaintialue yht:tila
used by
elements KayntiOsoiteType/kayntiosoite AjoOsoiteType/osoitetieto/Osoite KayntiOsoiteType/virallinenosoite Osoite SijaintiType/osoite
source <xs:complexType name="OsoiteType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kunta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="osoitenimi" type="yht:NimiType"/>
       
<xs:element name="osoitenumero" type="xs:int" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Yksi osoitenumero esim. "24"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="osoitenumero2" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Osoitenumeroväli esimerkiksi 35-37 jälikimmäinen numero</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="jakokirjain" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>numeron perään tuleva pieni kirjain</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="jakokirjain2" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Jakokirjainvälin jälkimmänen osa</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="porras" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="huoneisto" type="xs:int" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="huoneistojakokirjain" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Huoneistonumeron perään tuleva pieni kirjain</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="postinumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="postitoimipaikannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="pistesijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="aluesijainti" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="viivasijainti" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="viitesijaintialue" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Esim. Korso, Tikkurila</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tila" type="yht:OsoiteTilaType" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element OsoiteType/kunta
diagram osoitteet_p139.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunta" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element OsoiteType/osoitenimi
diagram osoitteet_p140.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:NimiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:teksti
source <xs:element name="osoitenimi" type="yht:NimiType"/>

element OsoiteType/osoitenumero
diagram osoitteet_p141.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Yksi osoitenumero esim. "24"
source <xs:element name="osoitenumero" type="xs:int" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yksi osoitenumero esim. "24"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OsoiteType/osoitenumero2
diagram osoitteet_p142.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Osoitenumeroväli esimerkiksi 35-37 jälikimmäinen numero
source <xs:element name="osoitenumero2" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Osoitenumeroväli esimerkiksi 35-37 jälikimmäinen numero</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OsoiteType/jakokirjain
diagram osoitteet_p143.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
numeron perään tuleva pieni kirjain
source <xs:element name="jakokirjain" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>numeron perään tuleva pieni kirjain</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OsoiteType/jakokirjain2
diagram osoitteet_p144.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Jakokirjainvälin jälkimmänen osa
source <xs:element name="jakokirjain2" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Jakokirjainvälin jälkimmänen osa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OsoiteType/porras
diagram osoitteet_p145.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="porras" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element OsoiteType/huoneisto
diagram osoitteet_p146.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="huoneisto" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element OsoiteType/huoneistojakokirjain
diagram osoitteet_p147.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Huoneistonumeron perään tuleva pieni kirjain
source <xs:element name="huoneistojakokirjain" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Huoneistonumeron perään tuleva pieni kirjain</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OsoiteType/postinumero
diagram osoitteet_p148.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="postinumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element OsoiteType/postitoimipaikannimi
diagram osoitteet_p149.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="postitoimipaikannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element OsoiteType/pistesijainti
diagram osoitteet_p150.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="pistesijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>

element OsoiteType/aluesijainti
diagram osoitteet_p151.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type gml:SurfacePropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="aluesijainti" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="0"/>

element OsoiteType/viivasijainti
diagram osoitteet_p152.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type gml:CurvePropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="viivasijainti" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0"/>

element OsoiteType/viitesijaintialue
diagram osoitteet_p153.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Esim. Korso, Tikkurila
source <xs:element name="viitesijaintialue" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Esim. Korso, Tikkurila</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OsoiteType/tila
diagram osoitteet_p154.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:OsoiteTilaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration poistunut
enumeration varaus
enumeration voimassa
source <xs:element name="tila" type="yht:OsoiteTilaType" minOccurs="0"/>

complexType PaatoksetType
diagram osoitteet_p155.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Paatos
source <xs:complexType name="PaatoksetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Paatos" type="yht:PaatosType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Annettuun lupaan liittyvät päätöstiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PaatoksetType/Paatos
diagram osoitteet_p156.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:PaatosType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:lupamaaraykset yht:paivamaarat yht:poytakirja
annotation
documentation
Annettuun lupaan liittyvät päätöstiedot
source <xs:element name="Paatos" type="yht:PaatosType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Annettuun lupaan liittyvät päätöstiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType PaatospoytakirjaType
diagram osoitteet_p157.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:paatos yht:paatoskoodi yht:paatoksentekija yht:paatospvm yht:pykala yht:liite
used by
element PaatosType/poytakirja
source <xs:complexType name="PaatospoytakirjaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="paatos" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paatoskoodi" minOccurs="0">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="myönnetty"/>
         
<xs:enumeration value="hyväksytty"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
         
<xs:enumeration value="osittain myönnetty"/>
         
<xs:enumeration value="pysytti osittain myönnettynä (luvat)"/>
         
<xs:enumeration value="Myönnetty aloitusoikeudella"/>
         
<xs:enumeration value="ehdollinen"/>
         
<xs:enumeration value="ei tutkittu (oik.vaatimus/lupa pysyy puollettuna)"/>
         
<xs:enumeration value="työhön liittyy ehto"/>
         
<xs:enumeration value="tehty hallintopakkopäätös (asetettu velvoite)"/>
         
<xs:enumeration value="pysytti määräyksen"/>
         
<xs:enumeration value="annettu lausunto (rlk)"/>
         
<xs:enumeration value="valituks.luovuttu (oik.vaatimus/lupa pysyy puoll.)"/>
         
<xs:enumeration value="muutti myönnetyksi (luvat/vak/rak.v/rasite/mak/ym)"/>
         
<xs:enumeration value="pysytti määräyksen/päätöksen (määr/kats.p/loppuk)"/>
         
<xs:enumeration value="pysytti myönnettynä (luvat/vak/rak.v/rasite/mak/ym"/>
         
<xs:enumeration value="puollettu"/>
         
<xs:enumeration value="annettu lausunto (ent. selitys)"/>
         
<xs:enumeration value="siirretty maaoikeudelle"/>
         
<xs:enumeration value="tehty uhkasakkopäätös"/>
         
<xs:enumeration value="suunnitelmat tarkastettu"/>
         
<xs:enumeration value="evätty"/>
         
<xs:enumeration value="ei tutkittu (oik.vaatimus/lupa pysyy evättynä)"/>
         
<xs:enumeration value="tehty hallintopakkopäätös (ei velvoitetta)"/>
         
<xs:enumeration value="määräys peruutettu (määräys/kats.p/loppukats.p.)"/>
         
<xs:enumeration value="valituks.luovuttu (oik.vaatimus/lupa pysyy evätt.)"/>
         
<xs:enumeration value="muutti evätyksi (luvat/vak/rak.v/rasite/mak/ym)"/>
         
<xs:enumeration value="muutti määräystä/päätöstä (määr/kats.p/loppuk)"/>
         
<xs:enumeration value="pysytti evättynä (luvat/vak/rak.v/rasite/mak/ym)"/>
         
<xs:enumeration value="ei puollettu"/>
         
<xs:enumeration value="muutettu toimenpideluvaksi (konverssio)"/>
         
<xs:enumeration value="ei lausuntoa"/>
         
<xs:enumeration value="ei tutkittu"/>
         
<xs:enumeration value="lausunto"/>
         
<xs:enumeration value="lausunto/päätös (muu kuin rlk)"/>
         
<xs:enumeration value="Hallintopakko/uhkasakkoasian käsittely lopetettu."/>
         
<xs:enumeration value="Ltk palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi."/>
         
<xs:enumeration value="Peruutettu"/>
         
<xs:enumeration value="asiakirjat palautettu korjauskehotuksin"/>
         
<xs:enumeration value="Ltk poistanut asian esityslistalta."/>
         
<xs:enumeration value="Ltk:n kokouksessa pöydälle pantu asia."/>
         
<xs:enumeration value="ilmoitus merkitty tiedoksi"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="paatoksentekija" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paatospvm" type="xs:date"/>
   
<xs:element name="pykala" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PaatospoytakirjaType/paatos
diagram osoitteet_p158.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paatos" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PaatospoytakirjaType/paatoskoodi
diagram osoitteet_p159.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration myönnetty
enumeration hyväksytty
enumeration ei tiedossa
enumeration osittain myönnetty
enumeration pysytti osittain myönnettynä (luvat)
enumeration Myönnetty aloitusoikeudella
enumeration ehdollinen
enumeration ei tutkittu (oik.vaatimus/lupa pysyy puollettuna)
enumeration työhön liittyy ehto
enumeration tehty hallintopakkopäätös (asetettu velvoite)
enumeration pysytti määräyksen
enumeration annettu lausunto (rlk)
enumeration valituks.luovuttu (oik.vaatimus/lupa pysyy puoll.)
enumeration muutti myönnetyksi (luvat/vak/rak.v/rasite/mak/ym)
enumeration pysytti määräyksen/päätöksen (määr/kats.p/loppuk)
enumeration pysytti myönnettynä (luvat/vak/rak.v/rasite/mak/ym
enumeration puollettu
enumeration annettu lausunto (ent. selitys)
enumeration siirretty maaoikeudelle
enumeration tehty uhkasakkopäätös
enumeration suunnitelmat tarkastettu
enumeration evätty
enumeration ei tutkittu (oik.vaatimus/lupa pysyy evättynä)
enumeration tehty hallintopakkopäätös (ei velvoitetta)
enumeration määräys peruutettu (määräys/kats.p/loppukats.p.)
enumeration valituks.luovuttu (oik.vaatimus/lupa pysyy evätt.)
enumeration muutti evätyksi (luvat/vak/rak.v/rasite/mak/ym)
enumeration muutti määräystä/päätöstä (määr/kats.p/loppuk)
enumeration pysytti evättynä (luvat/vak/rak.v/rasite/mak/ym)
enumeration ei puollettu
enumeration muutettu toimenpideluvaksi (konverssio)
enumeration ei lausuntoa
enumeration ei tutkittu
enumeration lausunto
enumeration lausunto/päätös (muu kuin rlk)
enumeration Hallintopakko/uhkasakkoasian käsittely lopetettu.
enumeration Ltk palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi.
enumeration Peruutettu
enumeration asiakirjat palautettu korjauskehotuksin
enumeration Ltk poistanut asian esityslistalta.
enumeration Ltk:n kokouksessa pöydälle pantu asia.
enumeration ilmoitus merkitty tiedoksi
source <xs:element name="paatoskoodi" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="myönnetty"/>
     
<xs:enumeration value="hyväksytty"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
     
<xs:enumeration value="osittain myönnetty"/>
     
<xs:enumeration value="pysytti osittain myönnettynä (luvat)"/>
     
<xs:enumeration value="Myönnetty aloitusoikeudella"/>
     
<xs:enumeration value="ehdollinen"/>
     
<xs:enumeration value="ei tutkittu (oik.vaatimus/lupa pysyy puollettuna)"/>
     
<xs:enumeration value="työhön liittyy ehto"/>
     
<xs:enumeration value="tehty hallintopakkopäätös (asetettu velvoite)"/>
     
<xs:enumeration value="pysytti määräyksen"/>
     
<xs:enumeration value="annettu lausunto (rlk)"/>
     
<xs:enumeration value="valituks.luovuttu (oik.vaatimus/lupa pysyy puoll.)"/>
     
<xs:enumeration value="muutti myönnetyksi (luvat/vak/rak.v/rasite/mak/ym)"/>
     
<xs:enumeration value="pysytti määräyksen/päätöksen (määr/kats.p/loppuk)"/>
     
<xs:enumeration value="pysytti myönnettynä (luvat/vak/rak.v/rasite/mak/ym"/>
     
<xs:enumeration value="puollettu"/>
     
<xs:enumeration value="annettu lausunto (ent. selitys)"/>
     
<xs:enumeration value="siirretty maaoikeudelle"/>
     
<xs:enumeration value="tehty uhkasakkopäätös"/>
     
<xs:enumeration value="suunnitelmat tarkastettu"/>
     
<xs:enumeration value="evätty"/>
     
<xs:enumeration value="ei tutkittu (oik.vaatimus/lupa pysyy evättynä)"/>
     
<xs:enumeration value="tehty hallintopakkopäätös (ei velvoitetta)"/>
     
<xs:enumeration value="määräys peruutettu (määräys/kats.p/loppukats.p.)"/>
     
<xs:enumeration value="valituks.luovuttu (oik.vaatimus/lupa pysyy evätt.)"/>
     
<xs:enumeration value="muutti evätyksi (luvat/vak/rak.v/rasite/mak/ym)"/>
     
<xs:enumeration value="muutti määräystä/päätöstä (määr/kats.p/loppuk)"/>
     
<xs:enumeration value="pysytti evättynä (luvat/vak/rak.v/rasite/mak/ym)"/>
     
<xs:enumeration value="ei puollettu"/>
     
<xs:enumeration value="muutettu toimenpideluvaksi (konverssio)"/>
     
<xs:enumeration value="ei lausuntoa"/>
     
<xs:enumeration value="ei tutkittu"/>
     
<xs:enumeration value="lausunto"/>
     
<xs:enumeration value="lausunto/päätös (muu kuin rlk)"/>
     
<xs:enumeration value="Hallintopakko/uhkasakkoasian käsittely lopetettu."/>
     
<xs:enumeration value="Ltk palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi."/>
     
<xs:enumeration value="Peruutettu"/>
     
<xs:enumeration value="asiakirjat palautettu korjauskehotuksin"/>
     
<xs:enumeration value="Ltk poistanut asian esityslistalta."/>
     
<xs:enumeration value="Ltk:n kokouksessa pöydälle pantu asia."/>
     
<xs:enumeration value="ilmoitus merkitty tiedoksi"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element PaatospoytakirjaType/paatoksentekija
diagram osoitteet_p160.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paatoksentekija" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PaatospoytakirjaType/paatospvm
diagram osoitteet_p161.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="paatospvm" type="xs:date"/>

element PaatospoytakirjaType/pykala
diagram osoitteet_p162.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pykala" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element PaatospoytakirjaType/liite
diagram osoitteet_p163.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija
source <xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0"/>

complexType PaatosType
diagram osoitteet_p164.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:lupamaaraykset yht:paivamaarat yht:poytakirja
used by
element PaatoksetType/Paatos
source <xs:complexType name="PaatosType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="lupamaaraykset" type="yht:LupamaarayksetType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Luvan ehdot ja määraykset</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="paivamaarat" type="yht:PaivamaaratType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Päätäkseen/lupaan liittyvät päivämäärät</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="poytakirja" type="yht:PaatospoytakirjaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Päätöksestä tehty virallinen päätöspöytäkirja liitteenä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PaatosType/lupamaaraykset
diagram osoitteet_p165.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:LupamaarayksetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:autopaikkojaEnintaan yht:autopaikkojaVahintaan yht:autopaikkojaRakennettava yht:autopaikkojaRakennettu yht:autopaikkojaKiinteistolla yht:autopaikkojaUlkopuolella yht:kerrosala yht:kokonaisala yht:katselmus yht:maarays yht:vaaditutTyonjohtajat yht:vaaditutErityissuunnitelmat
annotation
documentation
Luvan ehdot ja määraykset
source <xs:element name="lupamaaraykset" type="yht:LupamaarayksetType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luvan ehdot ja määraykset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PaatosType/paivamaarat
diagram osoitteet_p166.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:PaivamaaratType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:aloitettavaPvm yht:lainvoimainenPvm yht:voimassaHetkiPvm yht:raukeamisPvm yht:antoPvm yht:viimeinenValitusPvm yht:julkipanoPvm
annotation
documentation
Päätäkseen/lupaan liittyvät päivämäärät
source <xs:element name="paivamaarat" type="yht:PaivamaaratType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Päätäkseen/lupaan liittyvät päivämäärät</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PaatosType/poytakirja
diagram osoitteet_p167.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:PaatospoytakirjaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:paatos yht:paatoskoodi yht:paatoksentekija yht:paatospvm yht:pykala yht:liite
annotation
documentation
Päätöksestä tehty virallinen päätöspöytäkirja liitteenä
source <xs:element name="poytakirja" type="yht:PaatospoytakirjaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Päätöksestä tehty virallinen päätöspöytäkirja liitteenä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType PaivamaaratType
diagram osoitteet_p168.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:aloitettavaPvm yht:lainvoimainenPvm yht:voimassaHetkiPvm yht:raukeamisPvm yht:antoPvm yht:viimeinenValitusPvm yht:julkipanoPvm
used by
element PaatosType/paivamaarat
source <xs:complexType name="PaivamaaratType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="aloitettavaPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>viimeinen aloituspäivä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="lainvoimainenPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="voimassaHetkiPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="antoPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="viimeinenValitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="julkipanoPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PaivamaaratType/aloitettavaPvm
diagram osoitteet_p169.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
viimeinen aloituspäivä
source <xs:element name="aloitettavaPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>viimeinen aloituspäivä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PaivamaaratType/lainvoimainenPvm
diagram osoitteet_p170.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="lainvoimainenPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element PaivamaaratType/voimassaHetkiPvm
diagram osoitteet_p171.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="voimassaHetkiPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element PaivamaaratType/raukeamisPvm
diagram osoitteet_p172.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element PaivamaaratType/antoPvm
diagram osoitteet_p173.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="antoPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element PaivamaaratType/viimeinenValitusPvm
diagram osoitteet_p174.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="viimeinenValitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element PaivamaaratType/julkipanoPvm
diagram osoitteet_p175.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="julkipanoPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

complexType PostiosoiteType
diagram osoitteet_p176.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
used by
elements SuunnittelijaType/yritys/kayntiosoite TyonjohtajaType/yritys/kayntiosoite OsapuoliType/yritys/kayntiosoite YhteyshenkiloType/osoite RakennuspaikkaType/osoite SuunnittelijaType/yritys/postiosoite TyonjohtajaType/yritys/postiosoite OsapuoliType/yritys/postiosoite
source <xs:complexType name="PostiosoiteType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kunta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="osoitenimi" type="yht:NimiType"/>
   
<xs:element name="osoitenumero" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="osoitenumero2" type="xs:int" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Osoitenumeroväli esimerkiksi 35-37 jälikimmäinen numero</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="jakokirjain" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>numeron perään tuleva pieni kirjain</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="jakokirjain2" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Jakokirjainvälin jälkimmänen osa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="porras" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="huoneisto" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="postinumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="postitoimipaikannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="pistesijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="aluesijainti" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="viivasijainti" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PostiosoiteType/kunta
diagram osoitteet_p177.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunta" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PostiosoiteType/osoitenimi
diagram osoitteet_p178.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:NimiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:teksti
source <xs:element name="osoitenimi" type="yht:NimiType"/>

element PostiosoiteType/osoitenumero
diagram osoitteet_p179.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="osoitenumero" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element PostiosoiteType/osoitenumero2
diagram osoitteet_p180.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Osoitenumeroväli esimerkiksi 35-37 jälikimmäinen numero
source <xs:element name="osoitenumero2" type="xs:int" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Osoitenumeroväli esimerkiksi 35-37 jälikimmäinen numero</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PostiosoiteType/jakokirjain
diagram osoitteet_p181.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
numeron perään tuleva pieni kirjain
source <xs:element name="jakokirjain" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>numeron perään tuleva pieni kirjain</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PostiosoiteType/jakokirjain2
diagram osoitteet_p182.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Jakokirjainvälin jälkimmänen osa
source <xs:element name="jakokirjain2" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Jakokirjainvälin jälkimmänen osa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PostiosoiteType/porras
diagram osoitteet_p183.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="porras" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PostiosoiteType/huoneisto
diagram osoitteet_p184.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="huoneisto" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element PostiosoiteType/postinumero
diagram osoitteet_p185.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="postinumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PostiosoiteType/postitoimipaikannimi
diagram osoitteet_p186.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="postitoimipaikannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PostiosoiteType/pistesijainti
diagram osoitteet_p187.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="pistesijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>

element PostiosoiteType/aluesijainti
diagram osoitteet_p188.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type gml:SurfacePropertyType