Schema verkkotopologia.xsd


element Dstieto
diagram verkkotopologia_p1.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DstietoType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:taajama mkvt:kaistat mkvt:ajoneuvorajoitetieto mkvt:avattavaPuomi mkvt:nopeusrajoitus mkvt:silta mkvt:suljettuYhteys mkvt:valoOhjaus mkvt:opastaulu mkvt:tasoristeys mkvt:alikulku mkvt:paallystettytie mkvt:tunneli mkvt:pysakki mkvt:suurinSallittu mkvt:leveys mkvt:rdstmcpaikkatieto mkvt:sijainti
used by
element DRVerkostoType/Dstietotieto
annotation
documentation
Dynaamiseslla segmentoinnilla esitettävät tiedot
source <xs:element name="Dstieto" type="mkvt:DstietoType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Dynaamiseslla segmentoinnilla esitettävät tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Kaantymismaarays
diagram verkkotopologia_p2.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:KaantymismaaraysType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:kaantymiselementti mkvt:tyyppi mkvt:vaikutusaika mkvt:ajoneuvotiedot mkvt:sijaintitieto
used by
element DRVerkostoType/kaantymismaaraystieto
annotation
documentation
Kääntymiskiellot ja määräykset
source <xs:element name="Kaantymismaarays" type="mkvt:KaantymismaaraysType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kääntymiskiellot ja määräykset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element katu
diagram verkkotopologia_p3.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:TielinkkiType
properties
content complex
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:sijainti mkvt:tyyppi mkvt:tLuokka mkvt:linkkityyppi mkvt:suunta mkvt:nimi mkvt:osoitenumerointi mkvt:kLuokka mkvt:enro mkvt:krajaika mkvt:lm_rh mkvt:mPituus mkvt:mArvo mkvt:lRTyyppi mkvt:rakentamistilanne mkvt:alkusolmuTunnus mkvt:loppusolmuTunnus
annotation
documentation
Tiet,Kadut kevyenkiikenteen väylät.
source <xs:element name="katu" type="mkvt:TielinkkiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tiet,Kadut kevyenkiikenteen väylät.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Palvelu
diagram verkkotopologia_p4.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DRpalveluType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:sijainti mkvt:nimi mkvt:tyyppi mkvt:lepoalueentyyppi mkvt:palveluunPaasytieto mkvt:pysakointipaikkojenmaara mkvt:lisatieto
used by
element DRPalvelutType/palvelutieto
source <xs:element name="Palvelu" type="mkvt:DRpalveluType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Rdstmcpaikka
diagram verkkotopologia_p5.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:RdstmcpaikkaType
properties
content complex
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:nimi mkvt:sijaintitieto mkvt:dynsegsijainti
used by
element DstietoType/rdstmcpaikkatieto
annotation
documentation
?
source <xs:element name="Rdstmcpaikka" type="mkvt:RdstmcpaikkaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>?</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Solmu
diagram verkkotopologia_p6.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:SolmuType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:sijainti mkvt:tyyppiKoodi
used by
element DRVerkostoType/solmutieto
annotation
documentation
Solmutieto
source <xs:element name="Solmu" type="mkvt:SolmuType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Solmutieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Tielinkki
diagram verkkotopologia_p7.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:TielinkkiType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:sijainti mkvt:tyyppi mkvt:tLuokka mkvt:linkkityyppi mkvt:suunta mkvt:nimi mkvt:osoitenumerointi mkvt:kLuokka mkvt:enro mkvt:krajaika mkvt:lm_rh mkvt:mPituus mkvt:mArvo mkvt:lRTyyppi mkvt:rakentamistilanne mkvt:alkusolmuTunnus mkvt:loppusolmuTunnus
used by
element DRVerkostoType/tielinkkitieto
source <xs:element name="Tielinkki" type="mkvt:TielinkkiType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Verkkotopologia
diagram verkkotopologia_p8.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VerkkotopologiaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children mkvt:toimituksenTiedot mkvt:verkkokohteet
annotation
documentation
Skeeman juurielementti
source <xs:element name="Verkkotopologia" type="mkvt:VerkkotopologiaType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Skeeman juurielementti </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractDigiroadKohde
diagram verkkotopologia_p9.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus
used by
complexTypes DRpalveluType DstietoType KaantymismaaraysType MuuKohdeType RdstmcpaikkaType SolmuType TielinkkiType
source <xs:complexType name="AbstractDigiroadKohde">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohten muutoshetki</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="digiroadTunnus" type="xs:int" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Digiroad ID/tunniste. Ei ole pakollinen, koska uusilla kohteilla ei vielä ole DR tunnistetta</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractDigiroadKohde/muutosHetki
diagram verkkotopologia_p10.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Kohten muutoshetki
source <xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohten muutoshetki</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractDigiroadKohde/digiroadTunnus
diagram verkkotopologia_p11.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Digiroad ID/tunniste. Ei ole pakollinen, koska uusilla kohteilla ei vielä ole DR tunnistetta
source <xs:element name="digiroadTunnus" type="xs:int" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Digiroad ID/tunniste. Ei ole pakollinen, koska uusilla kohteilla ei vielä ole DR tunnistetta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AjoneuvorajoitetietoType
diagram verkkotopologia_p12.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:ajoneuvotiedot mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
used by
element DstietoType/ajoneuvorajoitetieto
source <xs:complexType name="AjoneuvorajoitetietoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="ajoneuvotiedot" type="mkvt:AjoneuvotiedotType"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>
   
<xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AjoneuvorajoitetietoType/ajoneuvotiedot
diagram verkkotopologia_p13.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:AjoneuvotiedotType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:rajoitteentieto mkvt:ajoneuvotyyppi
source <xs:element name="ajoneuvotiedot" type="mkvt:AjoneuvotiedotType"/>

element AjoneuvorajoitetietoType/dynsegsijainti
diagram verkkotopologia_p14.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>

element AjoneuvorajoitetietoType/vaikutustieto
diagram verkkotopologia_p15.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutustietoType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:vaikutussuunta mkvt:vaikutusaika mkvt:vaikutuskaista
source <xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>

complexType AjoneuvotiedotType
diagram verkkotopologia_p16.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:rajoitteentieto mkvt:ajoneuvotyyppi
used by
elements KaantymismaaraysType/ajoneuvotiedot AjoneuvorajoitetietoType/ajoneuvotiedot
source <xs:complexType name="AjoneuvotiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="rajoitteentieto" type="mkvt:RajoiteTyyppiType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kielletty / Sallittu</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="ajoneuvotyyppi">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="kaikki"/>
         
<xs:enumeration value="moottoriajoneuvo"/>
         
<xs:enumeration value="ajoneuvo"/>
         
<xs:enumeration value="kuorma-auto"/>
         
<xs:enumeration value="linja-auto"/>
         
<xs:enumeration value="pakettiauto"/>
         
<xs:enumeration value="henkilöauto"/>
         
<xs:enumeration value="taksi"/>
         
<xs:enumeration value="moottoripyörä"/>
         
<xs:enumeration value="mopo"/>
         
<xs:enumeration value="polkupyörä"/>
         
<xs:enumeration value="jalankulkija"/>
         
<xs:enumeration value="ajoneuvoyhdistelmä"/>
         
<xs:enumeration value="traktori tai maatalousajoneuvo"/>
         
<xs:enumeration value="matkailuajoneuvo"/>
         
<xs:enumeration value="jakeluauto"/>
         
<xs:enumeration value="hälytysajoneuvo"/>
         
<xs:enumeration value="kimppakyytiajoneuvo"/>
         
<xs:enumeration value="sotilasajoneuvo"/>
         
<xs:enumeration value="vaarallista lastia kuljettava ajoneuvo"/>
         
<xs:enumeration value="huoltoajo"/>
         
<xs:enumeration value="tontille ajo"/>
         
<xs:enumeration value="läpiajo"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AjoneuvotiedotType/rajoitteentieto
diagram verkkotopologia_p17.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:RajoiteTyyppiType
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration sallittu
enumeration kielletty
annotation
documentation
Kielletty / Sallittu
source <xs:element name="rajoitteentieto" type="mkvt:RajoiteTyyppiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kielletty / Sallittu</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AjoneuvotiedotType/ajoneuvotyyppi
diagram verkkotopologia_p18.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration kaikki
enumeration moottoriajoneuvo
enumeration ajoneuvo
enumeration kuorma-auto
enumeration linja-auto
enumeration pakettiauto
enumeration henkilöauto
enumeration taksi
enumeration moottoripyörä
enumeration mopo
enumeration polkupyörä
enumeration jalankulkija
enumeration ajoneuvoyhdistelmä
enumeration traktori tai maatalousajoneuvo
enumeration matkailuajoneuvo
enumeration jakeluauto
enumeration hälytysajoneuvo
enumeration kimppakyytiajoneuvo
enumeration sotilasajoneuvo
enumeration vaarallista lastia kuljettava ajoneuvo
enumeration huoltoajo
enumeration tontille ajo
enumeration läpiajo
source <xs:element name="ajoneuvotyyppi">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="kaikki"/>
     
<xs:enumeration value="moottoriajoneuvo"/>
     
<xs:enumeration value="ajoneuvo"/>
     
<xs:enumeration value="kuorma-auto"/>
     
<xs:enumeration value="linja-auto"/>
     
<xs:enumeration value="pakettiauto"/>
     
<xs:enumeration value="henkilöauto"/>
     
<xs:enumeration value="taksi"/>
     
<xs:enumeration value="moottoripyörä"/>
     
<xs:enumeration value="mopo"/>
     
<xs:enumeration value="polkupyörä"/>
     
<xs:enumeration value="jalankulkija"/>
     
<xs:enumeration value="ajoneuvoyhdistelmä"/>
     
<xs:enumeration value="traktori tai maatalousajoneuvo"/>
     
<xs:enumeration value="matkailuajoneuvo"/>
     
<xs:enumeration value="jakeluauto"/>
     
<xs:enumeration value="hälytysajoneuvo"/>
     
<xs:enumeration value="kimppakyytiajoneuvo"/>
     
<xs:enumeration value="sotilasajoneuvo"/>
     
<xs:enumeration value="vaarallista lastia kuljettava ajoneuvo"/>
     
<xs:enumeration value="huoltoajo"/>
     
<xs:enumeration value="tontille ajo"/>
     
<xs:enumeration value="läpiajo"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

complexType AlikulkuType
diagram verkkotopologia_p19.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:nimi mkvt:dynsegsijainti
used by
element DstietoType/alikulku
source <xs:complexType name="AlikulkuType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AlikulkuType/nimi
diagram verkkotopologia_p20.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DigiroadNimiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:teksti mkvt:laji
source <xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType"/>

element AlikulkuType/dynsegsijainti
diagram verkkotopologia_p21.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>

complexType AvattavaPuomiType
diagram verkkotopologia_p22.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
used by
element DstietoType/avattavaPuomi
source <xs:complexType name="AvattavaPuomiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AvattavaPuomiType/sijainti
diagram verkkotopologia_p23.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>

element AvattavaPuomiType/dynsegsijainti
diagram verkkotopologia_p24.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>

element AvattavaPuomiType/vaikutustieto
diagram verkkotopologia_p25.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutustietoType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:vaikutussuunta mkvt:vaikutusaika mkvt:vaikutuskaista
source <xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>

complexType DigiroadNimiType
diagram verkkotopologia_p26.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type extension of yht:NimiType
properties
base yht:NimiType
children yht:teksti mkvt:laji
used by
elements TielinkkiType/nimi DRpalveluType/nimi TaajamaType/nimi SiltaType/nimi AlikulkuType/nimi TunneliType/nimi PysakkiType/nimi RdstmcpaikkaType/nimi
source <xs:complexType name="DigiroadNimiType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:NimiType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="laji">
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="virallinen"/>
             
<xs:enumeration value="vaihtoehtoinen"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element DigiroadNimiType/laji
diagram verkkotopologia_p27.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration virallinen
enumeration vaihtoehtoinen
source <xs:element name="laji">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="virallinen"/>
     
<xs:enumeration value="vaihtoehtoinen"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

complexType DRPalvelutType
diagram verkkotopologia_p28.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:palvelutieto
used by
element VerkkokohteetType/Palvelut
source <xs:complexType name="DRPalvelutType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="palvelutieto" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkvt:Palvelu"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element DRPalvelutType/palvelutieto
diagram verkkotopologia_p29.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:Palvelu
source <xs:element name="palvelutieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkvt:Palvelu"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType DRpalveluType
diagram verkkotopologia_p30.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type extension of mkvt:AbstractDigiroadKohde
properties
base mkvt:AbstractDigiroadKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:sijainti mkvt:nimi mkvt:tyyppi mkvt:lepoalueentyyppi mkvt:palveluunPaasytieto mkvt:pysakointipaikkojenmaara mkvt:lisatieto
used by
element Palvelu
source <xs:complexType name="DRpalveluType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="mkvt:AbstractDigiroadKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Sijainti pistemäisenä kohteena</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyyppi" type="mkvt:DRPalvelutyyppiType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Palvelun tyyppi Digiroad luokituksen mukaan</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lepoalueentyyppi" type="mkvt:LepoalueenltyyppiType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Leopalueen tyyppi</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="palveluunPaasytieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="PalveluunPaasy" type="mkvt:DrPalveluunPaasyType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="pysakointipaikkojenmaara" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="lisatieto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element DRpalveluType/sijainti
diagram verkkotopologia_p31.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
annotation
documentation
Sijainti pistemäisenä kohteena
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Sijainti pistemäisenä kohteena</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element DRpalveluType/nimi
diagram verkkotopologia_p32.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DigiroadNimiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:teksti mkvt:laji
source <xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType" minOccurs="0"/>

element DRpalveluType/tyyppi
diagram verkkotopologia_p33.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DRPalvelutyyppiType
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration sairaala/poliklinikka
enumeration ensiapupiste
enumeration tavaraliikennekeskus
enumeration tulli
enumeration rajanylityspaikka
enumeration lepoalue
enumeration kaupungin keskusta
enumeration lentokenttä
enumeration laivaterminaali
enumeration taksiasema
enumeration rautatieasema
enumeration pysäköintialue
enumeration autojen lastausterminaali
enumeration linja- ja kuorma-autojen pysäköintialue
enumeration pysäköintitalo
enumeration linja-autoasema
enumeration maamerkki
annotation
documentation
Palvelun tyyppi Digiroad luokituksen mukaan
source <xs:element name="tyyppi" type="mkvt:DRPalvelutyyppiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Palvelun tyyppi Digiroad luokituksen mukaan</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element DRpalveluType/lepoalueentyyppi
diagram verkkotopologia_p34.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:LepoalueenltyyppiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration levähdysalue, kattavampi varustelu
enumeration levähdysalue, perusvarustelu
enumeration yksityinen palvelualue
annotation
documentation
Leopalueen tyyppi
source <xs:element name="lepoalueentyyppi" type="mkvt:LepoalueenltyyppiType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Leopalueen tyyppi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element DRpalveluType/palveluunPaasytieto
diagram verkkotopologia_p35.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:PalveluunPaasy
source <xs:element name="palveluunPaasytieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="PalveluunPaasy" type="mkvt:DrPalveluunPaasyType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element DRpalveluType/palveluunPaasytieto/PalveluunPaasy
diagram verkkotopologia_p36.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DrPalveluunPaasyType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:sijainti mkvt:sisaanAjovaylansuunta
source <xs:element name="PalveluunPaasy" type="mkvt:DrPalveluunPaasyType"/>

element DRpalveluType/pysakointipaikkojenmaara
diagram verkkotopologia_p37.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pysakointipaikkojenmaara" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element DRpalveluType/lisatieto
diagram verkkotopologia_p38.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="lisatieto" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType DrPalveluunPaasyType
diagram verkkotopologia_p39.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:sijainti mkvt:sisaanAjovaylansuunta
used by
element DRpalveluType/palveluunPaasytieto/PalveluunPaasy
source <xs:complexType name="DrPalveluunPaasyType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>
   
<xs:element name="sisaanAjovaylansuunta" type="mkvt:SisaanAjovaylansuuntaType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>sisaan-, uloasjo, tai molemmat</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element DrPalveluunPaasyType/sijainti
diagram verkkotopologia_p40.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>

element DrPalveluunPaasyType/sisaanAjovaylansuunta
diagram verkkotopologia_p41.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:SisaanAjovaylansuuntaType
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration sisään- ja ulosajo
enumeration sisäänajo
enumeration ulosajo
annotation
documentation
sisaan-, uloasjo, tai molemmat
source <xs:element name="sisaanAjovaylansuunta" type="mkvt:SisaanAjovaylansuuntaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>sisaan-, uloasjo, tai molemmat</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType DRVerkostoType
diagram verkkotopologia_p42.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:tielinkkitieto mkvt:Dstietotieto mkvt:kaantymismaaraystieto mkvt:solmutieto
used by
element VerkkokohteetType/Verkosto
source <xs:complexType name="DRVerkostoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="tielinkkitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkvt:Tielinkki"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Dstietotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkvt:Dstieto"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kaantymismaaraystieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkvt:Kaantymismaarays"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="solmutieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkvt:Solmu"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element DRVerkostoType/tielinkkitieto
diagram verkkotopologia_p43.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:Tielinkki
source <xs:element name="tielinkkitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkvt:Tielinkki"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element DRVerkostoType/Dstietotieto
diagram verkkotopologia_p44.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:Dstieto
source <xs:element name="Dstietotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkvt:Dstieto"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element DRVerkostoType/kaantymismaaraystieto
diagram verkkotopologia_p45.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:Kaantymismaarays
source <xs:element name="kaantymismaaraystieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkvt:Kaantymismaarays"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element DRVerkostoType/solmutieto
diagram verkkotopologia_p46.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:Solmu
source <xs:element name="solmutieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkvt:Solmu"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType DstietoType
diagram verkkotopologia_p47.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type extension of mkvt:AbstractDigiroadKohde
properties
base mkvt:AbstractDigiroadKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:taajama mkvt:kaistat mkvt:ajoneuvorajoitetieto mkvt:avattavaPuomi mkvt:nopeusrajoitus mkvt:silta mkvt:suljettuYhteys mkvt:valoOhjaus mkvt:opastaulu mkvt:tasoristeys mkvt:alikulku mkvt:paallystettytie mkvt:tunneli mkvt:pysakki mkvt:suurinSallittu mkvt:leveys mkvt:rdstmcpaikkatieto mkvt:sijainti
used by
element Dstieto
source <xs:complexType name="DstietoType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="mkvt:AbstractDigiroadKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:choice>
         
<xs:element name="taajama" type="mkvt:TaajamaType" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>taajamatiet</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="kaistat" type="mkvt:KaistatType" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Kaistojen määrä</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="ajoneuvorajoitetieto" type="mkvt:AjoneuvorajoitetietoType">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Ajoneuvo kielletty tai sallittu tieto</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="avattavaPuomi" type="mkvt:AvattavaPuomiType" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="nopeusrajoitus" type="mkvt:NopeusrajoitusType"/>
         
<xs:element name="silta" type="mkvt:SiltaType" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="suljettuYhteys" type="mkvt:SuljettuYhteysType" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="valoOhjaus" type="mkvt:ValohjausType"/>
         
<xs:element name="opastaulu" type="mkvt:OpastauluType" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="tasoristeys" type="mkvt:TasoristeysType"/>
         
<xs:element name="alikulku" type="mkvt:AlikulkuType" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="paallystettytie" type="mkvt:PaallystettytieType" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="tunneli" type="mkvt:TunneliType" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="pysakki" type="mkvt:PysakkiType" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="suurinSallittu" type="mkvt:SuurinSallittuType" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="leveys" type="mkvt:LeveysType"/>
         
<xs:element name="rdstmcpaikkatieto">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element ref="mkvt:Rdstmcpaikka" maxOccurs="unbounded"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:choice>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Informatiivinen tieto, koska tämän geometrian on oltava sama kuin tielinkin johon tästä kohteesta viitataan</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element DstietoType/taajama
diagram verkkotopologia_p48.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:TaajamaType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:nimi mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
annotation
documentation
taajamatiet
source <xs:element name="taajama" type="mkvt:TaajamaType" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>taajamatiet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element DstietoType/kaistat
diagram verkkotopologia_p49.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:KaistatType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:lukumaara mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutussuunta
annotation
documentation
Kaistojen määrä
source <xs:element name="kaistat" type="mkvt:KaistatType" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kaistojen määrä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element DstietoType/ajoneuvorajoitetieto
diagram verkkotopologia_p50.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:AjoneuvorajoitetietoType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:ajoneuvotiedot mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
annotation
documentation
Ajoneuvo kielletty tai sallittu tieto
source <xs:element name="ajoneuvorajoitetieto" type="mkvt:AjoneuvorajoitetietoType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Ajoneuvo kielletty tai sallittu tieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element DstietoType/avattavaPuomi
diagram verkkotopologia_p51.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:AvattavaPuomiType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
source <xs:element name="avattavaPuomi" type="mkvt:AvattavaPuomiType" maxOccurs="unbounded"/>

element DstietoType/nopeusrajoitus
diagram verkkotopologia_p52.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:NopeusrajoitusType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:nopeus mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
source <xs:element name="nopeusrajoitus" type="mkvt:NopeusrajoitusType"/>

element DstietoType/silta
diagram verkkotopologia_p53.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:SiltaType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:nimi mkvt:dynsegsijainti
source <xs:element name="silta" type="mkvt:SiltaType" maxOccurs="unbounded"/>

element DstietoType/suljettuYhteys
diagram verkkotopologia_p54.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:SuljettuYhteysType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
source <xs:element name="suljettuYhteys" type="mkvt:SuljettuYhteysType" maxOccurs="unbounded"/>

element DstietoType/valoOhjaus
diagram verkkotopologia_p55.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:ValohjausType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutussuunta
source <xs:element name="valoOhjaus" type="mkvt:ValohjausType"/>

element DstietoType/opastaulu
diagram verkkotopologia_p56.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:OpastauluType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:tauluinfo mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutussuunta
source <xs:element name="opastaulu" type="mkvt:OpastauluType" maxOccurs="unbounded"/>

element DstietoType/tasoristeys
diagram verkkotopologia_p57.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:TasoristeysType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:turvavarustetyyppi mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutussuunta
source <xs:element name="tasoristeys" type="mkvt:TasoristeysType"/>

element DstietoType/alikulku
diagram verkkotopologia_p58.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:AlikulkuType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:nimi mkvt:dynsegsijainti
source <xs:element name="alikulku" type="mkvt:AlikulkuType" maxOccurs="unbounded"/>

element DstietoType/paallystettytie
diagram verkkotopologia_p59.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:PaallystettytieType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:paallysteKytkin mkvt:dynsegsijainti
source <xs:element name="paallystettytie" type="mkvt:PaallystettytieType" maxOccurs="unbounded"/>

element DstietoType/tunneli
diagram verkkotopologia_p60.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:TunneliType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:nimi mkvt:dynsegsijainti
source <xs:element name="tunneli" type="mkvt:TunneliType" maxOccurs="unbounded"/>

element DstietoType/pysakki
diagram verkkotopologia_p61.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:PysakkiType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:nimi mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:yllapitaja mkvt:valtakTunnus mkvt:katoskoodi mkvt:vaikutustieto
source <xs:element name="pysakki" type="mkvt:PysakkiType" maxOccurs="unbounded"/>

element DstietoType/suurinSallittu
diagram verkkotopologia_p62.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:SuurinSallittuType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:arvo mkvt:tyyppi mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
source <xs:element name="suurinSallittu" type="mkvt:SuurinSallittuType" maxOccurs="unbounded"/>

element DstietoType/leveys
diagram verkkotopologia_p63.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:LeveysType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:leveys mkvt:dynsegsijainti
source <xs:element name="leveys" type="mkvt:LeveysType"/>

element DstietoType/rdstmcpaikkatieto
diagram verkkotopologia_p64.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:Rdstmcpaikka
source <xs:element name="rdstmcpaikkatieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkvt:Rdstmcpaikka" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element DstietoType/sijainti
diagram verkkotopologia_p65.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type gml:CurvePropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
annotation
documentation
Informatiivinen tieto, koska tämän geometrian on oltava sama kuin tielinkin johon tästä kohteesta viitataan
source <xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Informatiivinen tieto, koska tämän geometrian on oltava sama kuin tielinkin johon tästä kohteesta viitataan</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType DynsegsijaintiType
diagram verkkotopologia_p66.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
used by
elements NopeusrajoitusType/dynsegsijainti RdstmcpaikkaType/dynsegsijainti LeveysType/dynsegsijainti PaallystettytieType/dynsegsijainti SuurinSallittuType/dynsegsijainti PysakkiType/dynsegsijainti TunneliType/dynsegsijainti AlikulkuType/dynsegsijainti ValohjausType/dynsegsijainti TasoristeysType/dynsegsijainti OpastauluType/dynsegsijainti SuljettuYhteysType/dynsegsijainti SiltaType/dynsegsijainti AvattavaPuomiType/dynsegsijainti AjoneuvorajoitetietoType/dynsegsijainti TaajamaType/dynsegsijainti KaistatType/dynsegsijainti
source <xs:complexType name="DynsegsijaintiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="linkki" type="xs:int">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Digiroad ID</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="alku" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Ominaisuuden alkukohta elementillä (etäisyys)</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="loppu" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Ominaisuuden loppukohta elementillä (etäisyys)</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element DynsegsijaintiType/linkki
diagram verkkotopologia_p67.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:int
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Digiroad ID
source <xs:element name="linkki" type="xs:int">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Digiroad ID</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element DynsegsijaintiType/alku
diagram verkkotopologia_p68.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Ominaisuuden alkukohta elementillä (etäisyys)
source <xs:element name="alku" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Ominaisuuden alkukohta elementillä (etäisyys)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element DynsegsijaintiType/loppu
diagram verkkotopologia_p69.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Ominaisuuden loppukohta elementillä (etäisyys)
source <xs:element name="loppu" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Ominaisuuden loppukohta elementillä (etäisyys)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType KaantymismaaraysType
diagram verkkotopologia_p70.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type extension of mkvt:AbstractDigiroadKohde
properties
base mkvt:AbstractDigiroadKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:kaantymiselementti mkvt:tyyppi mkvt:vaikutusaika mkvt:ajoneuvotiedot mkvt:sijaintitieto
used by
element Kaantymismaarays
source <xs:complexType name="KaantymismaaraysType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="mkvt:AbstractDigiroadKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kaantymiselementti" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Tieto elementeistä joita määräys koskee</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="elementti" type="xs:string">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Digirroad ID</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="jarjestyslaji">
               
<xs:simpleType>
                 
<xs:restriction base="xs:string">
                   
<xs:enumeration value="alkuelementti"/>
                   
<xs:enumeration value="välielementti"/>
                   
<xs:enumeration value="loppuelementti"/>
                 
</xs:restriction>
               
</xs:simpleType>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="jarjestysnro" type="xs:string"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tyyppi">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Määryksen tyyppie</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="pakollinen ajosuunta"/>
             
<xs:enumeration value="kielletty kääntymisuunta"/>
             
<xs:enumeration value="fyysinen kääntymisrajoitus"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="vaikutusaika" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="ajoneuvotiedot" type="mkvt:AjoneuvotiedotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element KaantymismaaraysType/kaantymiselementti
diagram verkkotopologia_p71.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:elementti mkvt:jarjestyslaji mkvt:jarjestysnro
annotation
documentation
Tieto elementeistä joita määräys koskee
source <xs:element name="kaantymiselementti" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tieto elementeistä joita määräys koskee</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="elementti" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Digirroad ID</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="jarjestyslaji">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="alkuelementti"/>
           
<xs:enumeration value="välielementti"/>
           
<xs:enumeration value="loppuelementti"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="jarjestysnro" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KaantymismaaraysType/kaantymiselementti/elementti
diagram verkkotopologia_p72.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Digirroad ID
source <xs:element name="elementti" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Digirroad ID</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KaantymismaaraysType/kaantymiselementti/jarjestyslaji
diagram verkkotopologia_p73.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration alkuelementti
enumeration välielementti
enumeration loppuelementti
source <xs:element name="jarjestyslaji">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="alkuelementti"/>
     
<xs:enumeration value="välielementti"/>
     
<xs:enumeration value="loppuelementti"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element KaantymismaaraysType/kaantymiselementti/jarjestysnro
diagram verkkotopologia_p74.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="jarjestysnro" type="xs:string"/>

element KaantymismaaraysType/tyyppi
diagram verkkotopologia_p75.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration pakollinen ajosuunta
enumeration kielletty kääntymisuunta
enumeration fyysinen kääntymisrajoitus
annotation
documentation
Määryksen tyyppie
source <xs:element name="tyyppi">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Määryksen tyyppie</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="pakollinen ajosuunta"/>
     
<xs:enumeration value="kielletty kääntymisuunta"/>
     
<xs:enumeration value="fyysinen kääntymisrajoitus"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element KaantymismaaraysType/vaikutusaika
diagram verkkotopologia_p76.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vaikutusaika" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KaantymismaaraysType/ajoneuvotiedot
diagram verkkotopologia_p77.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:AjoneuvotiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:rajoitteentieto mkvt:ajoneuvotyyppi
source <xs:element name="ajoneuvotiedot" type="mkvt:AjoneuvotiedotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element KaantymismaaraysType/sijaintitieto
diagram verkkotopologia_p78.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

complexType KaistatType
diagram verkkotopologia_p79.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:lukumaara mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutussuunta
used by
element DstietoType/kaistat
source <xs:complexType name="KaistatType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="lukumaara"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>
   
<xs:element name="vaikutussuunta" type="mkvt:VaikutussuuntaType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KaistatType/lukumaara
diagram verkkotopologia_p80.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
source <xs:element name="lukumaara"/>

element KaistatType/dynsegsijainti
diagram verkkotopologia_p81.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>

element KaistatType/vaikutussuunta
diagram verkkotopologia_p82.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutussuuntaType
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration 1
enumeration 2
enumeration 3
source <xs:element name="vaikutussuunta" type="mkvt:VaikutussuuntaType"/>

complexType LeveysType
diagram verkkotopologia_p83.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:leveys mkvt:dynsegsijainti
used by
element DstietoType/leveys
source <xs:complexType name="LeveysType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="leveys" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LeveysType/leveys
diagram verkkotopologia_p84.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="leveys" type="xs:string"/>

element LeveysType/dynsegsijainti
diagram verkkotopologia_p85.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>

complexType MuuKohdeType
diagram verkkotopologia_p86.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type extension of mkvt:AbstractDigiroadKohde
properties
base mkvt:AbstractDigiroadKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:sijainti mkvt:tyyppi mkvt:teksti
used by
element MuutKohteetType/muukohde
annotation
documentation
MuuKohde kohteen tietosisällön määrittely
source <xs:complexType name="MuuKohdeType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>MuuKohde kohteen tietosisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="mkvt:AbstractDigiroadKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="yht:SijaintiType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen sijaintitieto</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen tyyppiä kuvaava vapaamuotoinen teksti</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="teksti" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteeseen liitetty teksti</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MuuKohdeType/sijainti
diagram verkkotopologia_p87.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type yht:SijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:osoite yht:piste yht:viiva yht:alue yht:tyhja yht:sijaintiepavarmuus yht:luontitapa
annotation
documentation
Kohteen sijaintitieto
source <xs:element name="sijainti" type="yht:SijaintiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen sijaintitieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MuuKohdeType/tyyppi
diagram verkkotopologia_p88.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Kohteen tyyppiä kuvaava vapaamuotoinen teksti
source <xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen tyyppiä kuvaava vapaamuotoinen teksti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MuuKohdeType/teksti
diagram verkkotopologia_p89.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Kohteeseen liitetty teksti
source <xs:element name="teksti" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteeseen liitetty teksti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType MuutKohteetType
diagram verkkotopologia_p90.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:muukohde
annotation
documentation
muutkohteet elementin tietosisällön määrittely
source <xs:complexType name="MuutKohteetType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>muutkohteet elementin tietosisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="muukohde" type="mkvt:MuuKohdeType" maxOccurs="unbounded"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element MuutKohteetType/muukohde
diagram verkkotopologia_p91.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:MuuKohdeType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:sijainti mkvt:tyyppi mkvt:teksti
source <xs:element name="muukohde" type="mkvt:MuuKohdeType" maxOccurs="unbounded"/>

complexType NopeusrajoitusType
diagram verkkotopologia_p92.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:nopeus mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
used by
element DstietoType/nopeusrajoitus
source <xs:complexType name="NopeusrajoitusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="nopeus" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>
   
<xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element NopeusrajoitusType/nopeus
diagram verkkotopologia_p93.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="nopeus" type="xs:string"/>

element NopeusrajoitusType/dynsegsijainti
diagram verkkotopologia_p94.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>

element NopeusrajoitusType/vaikutustieto
diagram verkkotopologia_p95.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutustietoType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:vaikutussuunta mkvt:vaikutusaika mkvt:vaikutuskaista
source <xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>

complexType OpastauluType
diagram verkkotopologia_p96.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:tauluinfo mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutussuunta
used by
element DstietoType/opastaulu
source <xs:complexType name="OpastauluType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="tauluinfo" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="paikkakunta" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="etaisyys" type="xs:string"/>
         
<xs:element name="tienumero" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="eurooppaTienumero" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="nuolenSuunta">
           
<xs:simpleType>
             
<xs:restriction base="xs:string">
               
<xs:enumeration value="1"/>
               
<xs:enumeration value="2"/>
               
<xs:enumeration value="3"/>
               
<xs:enumeration value="4"/>
               
<xs:enumeration value="5"/>
               
<xs:enumeration value="6"/>
               
<xs:enumeration value="7"/>
               
<xs:enumeration value="8"/>
             
</xs:restriction>
           
</xs:simpleType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="vari">
           
<xs:simpleType>
             
<xs:restriction base="xs:string">
               
<xs:enumeration value="1"/>
               
<xs:enumeration value="2"/>
               
<xs:enumeration value="3"/>
             
</xs:restriction>
           
</xs:simpleType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="etaisyysLiittymaan" type="xs:string"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="vaikutussuunta" type="mkvt:VaikutussuuntaType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element OpastauluType/tauluinfo
diagram verkkotopologia_p97.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:paikkakunta mkvt:etaisyys mkvt:tienumero mkvt:eurooppaTienumero mkvt:nuolenSuunta mkvt:vari mkvt:etaisyysLiittymaan
source <xs:element name="tauluinfo" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="paikkakunta" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xs:element name="etaisyys" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="tienumero" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xs:element name="eurooppaTienumero" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xs:element name="nuolenSuunta">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="1"/>
           
<xs:enumeration value="2"/>
           
<xs:enumeration value="3"/>
           
<xs:enumeration value="4"/>
           
<xs:enumeration value="5"/>
           
<xs:enumeration value="6"/>
           
<xs:enumeration value="7"/>
           
<xs:enumeration value="8"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="vari">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="1"/>
           
<xs:enumeration value="2"/>
           
<xs:enumeration value="3"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="etaisyysLiittymaan" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OpastauluType/tauluinfo/paikkakunta
diagram verkkotopologia_p98.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
source <xs:element name="paikkakunta" maxOccurs="unbounded"/>

element OpastauluType/tauluinfo/etaisyys
diagram verkkotopologia_p99.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="etaisyys" type="xs:string"/>

element OpastauluType/tauluinfo/tienumero
diagram verkkotopologia_p100.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
source <xs:element name="tienumero" maxOccurs="unbounded"/>

element OpastauluType/tauluinfo/eurooppaTienumero
diagram verkkotopologia_p101.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
source <xs:element name="eurooppaTienumero" maxOccurs="unbounded"/>

element OpastauluType/tauluinfo/nuolenSuunta
diagram verkkotopologia_p102.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration 1
enumeration 2
enumeration 3
enumeration 4
enumeration 5
enumeration 6
enumeration 7
enumeration 8
source <xs:element name="nuolenSuunta">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="1"/>
     
<xs:enumeration value="2"/>
     
<xs:enumeration value="3"/>
     
<xs:enumeration value="4"/>
     
<xs:enumeration value="5"/>
     
<xs:enumeration value="6"/>
     
<xs:enumeration value="7"/>
     
<xs:enumeration value="8"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element OpastauluType/tauluinfo/vari
diagram verkkotopologia_p103.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration 1
enumeration 2
enumeration 3
source <xs:element name="vari">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="1"/>
     
<xs:enumeration value="2"/>
     
<xs:enumeration value="3"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element OpastauluType/tauluinfo/etaisyysLiittymaan
diagram verkkotopologia_p104.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="etaisyysLiittymaan" type="xs:string"/>

element OpastauluType/sijainti
diagram verkkotopologia_p105.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>

element OpastauluType/dynsegsijainti
diagram verkkotopologia_p106.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>

element OpastauluType/vaikutussuunta
diagram verkkotopologia_p107.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutussuuntaType
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration 1
enumeration 2
enumeration 3
source <xs:element name="vaikutussuunta" type="mkvt:VaikutussuuntaType"/>

complexType PaallystettytieType
diagram verkkotopologia_p108.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:paallysteKytkin mkvt:dynsegsijainti
used by
element DstietoType/paallystettytie
source <xs:complexType name="PaallystettytieType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="paallysteKytkin" type="xs:boolean"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PaallystettytieType/paallysteKytkin
diagram verkkotopologia_p109.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="paallysteKytkin" type="xs:boolean"/>

element PaallystettytieType/dynsegsijainti
diagram verkkotopologia_p110.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>

complexType PysakkiType
diagram verkkotopologia_p111.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:nimi mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:yllapitaja mkvt:valtakTunnus mkvt:katoskoodi mkvt:vaikutustieto
used by
element DstietoType/pysakki
source <xs:complexType name="PysakkiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType"/>
   
<xs:element name="sijainti">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="piste" type="gml:PointPropertyType"/>
         
<xs:element name="vaikutussuunta"/>
         
<xs:element name="tieElementtiID"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="yllapitaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="valtakTunnus" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="katoskoodi" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PysakkiType/nimi
diagram verkkotopologia_p112.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DigiroadNimiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:teksti mkvt:laji
source <xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType"/>

element PysakkiType/sijainti
diagram verkkotopologia_p113.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:piste mkvt:vaikutussuunta mkvt:tieElementtiID
source <xs:element name="sijainti">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="piste" type="gml:PointPropertyType"/>
     
<xs:element name="vaikutussuunta"/>
     
<xs:element name="tieElementtiID"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element PysakkiType/sijainti/piste
diagram verkkotopologia_p114.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="piste" type="gml:PointPropertyType"/>

element PysakkiType/sijainti/vaikutussuunta
diagram verkkotopologia_p115.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
source <xs:element name="vaikutussuunta"/>

element PysakkiType/sijainti/tieElementtiID
diagram verkkotopologia_p116.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
source <xs:element name="tieElementtiID"/>

element PysakkiType/dynsegsijainti
diagram verkkotopologia_p117.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>

element PysakkiType/yllapitaja
diagram verkkotopologia_p118.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="yllapitaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PysakkiType/valtakTunnus
diagram verkkotopologia_p119.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="valtakTunnus" type="xs:string"/>

element PysakkiType/katoskoodi
diagram verkkotopologia_p120.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="katoskoodi" type="xs:string"/>

element PysakkiType/vaikutustieto
diagram verkkotopologia_p121.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutustietoType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:vaikutussuunta mkvt:vaikutusaika mkvt:vaikutuskaista
source <xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>

complexType RdstmcpaikkaType
diagram verkkotopologia_p122.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type extension of mkvt:AbstractDigiroadKohde
properties
base mkvt:AbstractDigiroadKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:nimi mkvt:sijaintitieto mkvt:dynsegsijainti
used by
element Rdstmcpaikka
source <xs:complexType name="RdstmcpaikkaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="mkvt:AbstractDigiroadKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>RdsTMC paikan nimi</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Sijainti: voi olla joko piste, viiva ta alue</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element RdstmcpaikkaType/nimi
diagram verkkotopologia_p123.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DigiroadNimiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:teksti mkvt:laji
annotation
documentation
RdsTMC paikan nimi
source <xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>RdsTMC paikan nimi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RdstmcpaikkaType/sijaintitieto
diagram verkkotopologia_p124.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Sijainti
annotation
documentation
Sijainti: voi olla joko piste, viiva ta alue
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Sijainti: voi olla joko piste, viiva ta alue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RdstmcpaikkaType/dynsegsijainti
diagram verkkotopologia_p125.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>

complexType SiltaType
diagram verkkotopologia_p126.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:nimi mkvt:dynsegsijainti
used by
element DstietoType/silta
source <xs:complexType name="SiltaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element SiltaType/nimi
diagram verkkotopologia_p127.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DigiroadNimiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:teksti mkvt:laji
source <xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType"/>

element SiltaType/dynsegsijainti
diagram verkkotopologia_p128.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>

complexType SolmuType
diagram verkkotopologia_p129.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type extension of mkvt:AbstractDigiroadKohde
properties
base mkvt:AbstractDigiroadKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:sijainti mkvt:tyyppiKoodi
used by
element Solmu
source <xs:complexType name="SolmuType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="mkvt:AbstractDigiroadKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Pistesijaiinti</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tyyppiKoodi" type="xs:string">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Arvojoukko tarkentuu Digiroad 2:n myötä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element SolmuType/sijainti
diagram verkkotopologia_p130.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
annotation
documentation
Pistesijaiinti
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pistesijaiinti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element SolmuType/tyyppiKoodi
diagram verkkotopologia_p131.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Arvojoukko tarkentuu Digiroad 2:n myötä
source <xs:element name="tyyppiKoodi" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Arvojoukko tarkentuu Digiroad 2:n myötä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType SuljettuYhteysType
diagram verkkotopologia_p132.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
used by
element DstietoType/suljettuYhteys
source <xs:complexType name="SuljettuYhteysType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element SuljettuYhteysType/sijainti
diagram verkkotopologia_p133.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>

element SuljettuYhteysType/dynsegsijainti
diagram verkkotopologia_p134.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>

element SuljettuYhteysType/vaikutustieto
diagram verkkotopologia_p135.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutustietoType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:vaikutussuunta mkvt:vaikutusaika mkvt:vaikutuskaista
source <xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>

complexType SuurinSallittuType
diagram verkkotopologia_p136.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:arvo mkvt:tyyppi mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
used by
element DstietoType/suurinSallittu
source <xs:complexType name="SuurinSallittuType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="arvo" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="tyyppi">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>korkeus/pituus/paino/leveys</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu leveys"/>
         
<xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu korkeus"/>
         
<xs:enumeration value="ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus"/>
         
<xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu massa"/>
         
<xs:enumeration value="ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa"/>
         
<xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa"/>
         
<xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>
   
<xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element SuurinSallittuType/arvo
diagram verkkotopologia_p137.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="arvo" type="xs:string"/>

element SuurinSallittuType/tyyppi
diagram verkkotopologia_p138.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration ajoneuvon suurin sallittu leveys
enumeration ajoneuvon suurin sallittu korkeus
enumeration ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus
enumeration ajoneuvon suurin sallittu massa
enumeration ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa
enumeration ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa
enumeration ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa
annotation
documentation
korkeus/pituus/paino/leveys
source <xs:element name="tyyppi">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>korkeus/pituus/paino/leveys</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu leveys"/>
     
<xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu korkeus"/>
     
<xs:enumeration value="ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus"/>
     
<xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu massa"/>
     
<xs:enumeration value="ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa"/>
     
<xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa"/>
     
<xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element SuurinSallittuType/dynsegsijainti
diagram verkkotopologia_p139.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>

element SuurinSallittuType/vaikutustieto
diagram verkkotopologia_p140.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutustietoType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:vaikutussuunta mkvt:vaikutusaika mkvt:vaikutuskaista
source <xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>

complexType TaajamaType
diagram verkkotopologia_p141.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:nimi mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
used by
element DstietoType/taajama
source <xs:complexType name="TaajamaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>
   
<xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element TaajamaType/nimi
diagram verkkotopologia_p142.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DigiroadNimiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:teksti mkvt:laji
source <xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType"/>

element TaajamaType/dynsegsijainti
diagram verkkotopologia_p143.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>

element TaajamaType/vaikutustieto
diagram verkkotopologia_p144.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutustietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkvt:vaikutussuunta mkvt:vaikutusaika mkvt:vaikutuskaista
source <xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType" minOccurs="0"/>

complexType TasoristeysType
diagram verkkotopologia_p145.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:turvavarustetyyppi mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutussuunta
used by
element DstietoType/tasoristeys
source <xs:complexType name="TasoristeysType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="turvavarustetyyppi" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="vaikutussuunta" type="mkvt:VaikutussuuntaType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element TasoristeysType/turvavarustetyyppi
diagram verkkotopologia_p146.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="turvavarustetyyppi" type="xs:string"/>

element TasoristeysType/sijainti
diagram verkkotopologia_p147.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>

element TasoristeysType/dynsegsijainti
diagram verkkotopologia_p148.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>

element TasoristeysType/vaikutussuunta
diagram verkkotopologia_p149.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutussuuntaType
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration 1
enumeration 2
enumeration 3
source <xs:element name="vaikutussuunta" type="mkvt:VaikutussuuntaType"/>

complexType TielinkkiType
diagram verkkotopologia_p150.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type extension of mkvt:AbstractDigiroadKohde
properties
base mkvt:AbstractDigiroadKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:sijainti mkvt:tyyppi mkvt:tLuokka mkvt:linkkityyppi mkvt:suunta mkvt:nimi mkvt:osoitenumerointi mkvt:kLuokka mkvt:enro mkvt:krajaika mkvt:lm_rh mkvt:mPituus mkvt:mArvo mkvt:lRTyyppi mkvt:rakentamistilanne mkvt:alkusolmuTunnus mkvt:loppusolmuTunnus
used by
elements katu Tielinkki
source <xs:complexType name="TielinkkiType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="mkvt:AbstractDigiroadKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen geometria</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tyyppi">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Väylätyyppi"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="maantie"/>
             
<xs:enumeration value="katu"/>
             
<xs:enumeration value="yksityistie"/>
             
<xs:enumeration value="rautatie"/>
             
<xs:enumeration value="kevyen liikenteen väylä"/>
             
<xs:enumeration value="lautta"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tLuokka">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Toiminnallinen luokka"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="seudullinen pääkatu / valtatie"/>
             
<xs:enumeration value="seudullinen pääkatu / kantatie"/>
             
<xs:enumeration value="alueellinen pääkatu / seututie"/>
             
<xs:enumeration value="kokoojakatu / yhdystie"/>
             
<xs:enumeration value="liityntäkatu / tärkeä yksityistie"/>
             
<xs:enumeration value="muu yksityistie"/>
             
<xs:enumeration value="kevyen liikenteen väylä"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="linkkityyppi">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Tyyppi kuvaa tie-elementin fyysistä tai liikenteellistä ominaisuustietoa kuten yksiajoratai-sen tien osaa tai kiertoliittymän osaa.</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="moottoritien osa"/>
             
<xs:enumeration value="moniajorataisen tien osa, joka ei moottoritie"/>
             
<xs:enumeration value="yksiajorataisen tien osa"/>
             
<xs:enumeration value="kiertoliittymän osa"/>
             
<xs:enumeration value="liitännäisliikennealueen osa"/>
             
<xs:enumeration value="ramppi"/>
             
<xs:enumeration value="huolto- tai pelastustien osa"/>
             
<xs:enumeration value="jalankulkualueen osa"/>
             
<xs:enumeration value="pyörätien osa"/>
             
<xs:enumeration value="moottoriliikennetien osa"/>
             
<xs:enumeration value=""/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="suunta" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Liikennevirran suunta"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="liikenne on sallittua molempiin suuntiin"/>
             
<xs:enumeration value="liikenne on sallittu digitointisuuntaa vastaan"/>
             
<xs:enumeration value="liikenne on sallittu digitointisuuntaan"/>
             
<xs:enumeration value="liikenne on suljettu molemmissa suunnissa"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Tien tai kadun nimi"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="osoitenumerointi" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Osoitenumerointi"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="vasen_alku" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="vasen_loppu" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="oikea_alku" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="oikea_loppu" type="xs:string"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kLuokka" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Kansallinen tieluokka"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="valtatie"/>
             
<xs:enumeration value="kantatie"/>
             
<xs:enumeration value="seututie"/>
             
<xs:enumeration value="yhdystie"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="enro" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Eurooppatienumero"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="krajaika" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Käyttörajoitus ja käyttöaika"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lm_rh" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Liikennemäärä ja ruuhkautumisherkkyys"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="mPituus" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Mitattu pituus"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="mArvo" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Maisemallinen arvo"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lRTyyppi" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Lauttatyyppi"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="lautta"/>
             
<xs:enumeration value="lossi"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="rakentamistilanne" minOccurs="0">
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="rakenteilla"/>
             
<xs:enumeration value="suunniteltu"/>
             
<xs:enumeration value="rakenteilla, mutta avoinna liikenteelle"/>
             
<xs:enumeration value="valmis"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="alkusolmuTunnus" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Elementin alkusolmun Digiroad tunnus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="loppusolmuTunnus" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Elementin loppusolmun Digiroad tunnus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element TielinkkiType/sijainti
diagram verkkotopologia_p151.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type gml:CurvePropertyType
properties
isRef 0
content complex
annotation
documentation
Kohteen geometria
source <xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen geometria</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TielinkkiType/tyyppi
diagram verkkotopologia_p152.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration maantie
enumeration katu
enumeration yksityistie
enumeration rautatie
enumeration kevyen liikenteen väylä
enumeration lautta
annotation
documentation
"Väylätyyppi"
source <xs:element name="tyyppi">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Väylätyyppi"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="maantie"/>
     
<xs:enumeration value="katu"/>
     
<xs:enumeration value="yksityistie"/>
     
<xs:enumeration value="rautatie"/>
     
<xs:enumeration value="kevyen liikenteen väylä"/>
     
<xs:enumeration value="lautta"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element TielinkkiType/tLuokka
diagram verkkotopologia_p153.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration seudullinen pääkatu / valtatie
enumeration seudullinen pääkatu / kantatie
enumeration alueellinen pääkatu / seututie
enumeration kokoojakatu / yhdystie
enumeration liityntäkatu / tärkeä yksityistie
enumeration muu yksityistie
enumeration kevyen liikenteen väylä
annotation
documentation
"Toiminnallinen luokka"
source <xs:element name="tLuokka">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Toiminnallinen luokka"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="seudullinen pääkatu / valtatie"/>
     
<xs:enumeration value="seudullinen pääkatu / kantatie"/>
     
<xs:enumeration value="alueellinen pääkatu / seututie"/>
     
<xs:enumeration value="kokoojakatu / yhdystie"/>
     
<xs:enumeration value="liityntäkatu / tärkeä yksityistie"/>
     
<xs:enumeration value="muu yksityistie"/>
     
<xs:enumeration value="kevyen liikenteen väylä"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element TielinkkiType/linkkityyppi
diagram verkkotopologia_p154.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration moottoritien osa
enumeration moniajorataisen tien osa, joka ei moottoritie
enumeration yksiajorataisen tien osa
enumeration kiertoliittymän osa
enumeration liitännäisliikennealueen osa
enumeration ramppi
enumeration huolto- tai pelastustien osa
enumeration jalankulkualueen osa
enumeration pyörätien osa
enumeration moottoriliikennetien osa
enumeration 
annotation
documentation
Tyyppi kuvaa tie-elementin fyysistä tai liikenteellistä ominaisuustietoa kuten yksiajoratai-sen tien osaa tai kiertoliittymän osaa.
source <xs:element name="linkkityyppi">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tyyppi kuvaa tie-elementin fyysistä tai liikenteellistä ominaisuustietoa kuten yksiajoratai-sen tien osaa tai kiertoliittymän osaa.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="moottoritien osa"/>
     
<xs:enumeration value="moniajorataisen tien osa, joka ei moottoritie"/>
     
<xs:enumeration value="yksiajorataisen tien osa"/>
     
<xs:enumeration value="kiertoliittymän osa"/>
     
<xs:enumeration value="liitännäisliikennealueen osa"/>
     
<xs:enumeration value="ramppi"/>
     
<xs:enumeration value="huolto- tai pelastustien osa"/>
     
<xs:enumeration value="jalankulkualueen osa"/>
     
<xs:enumeration value="pyörätien osa"/>
     
<xs:enumeration value="moottoriliikennetien osa"/>
     
<xs:enumeration value=""/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element TielinkkiType/suunta
diagram verkkotopologia_p155.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration liikenne on sallittua molempiin suuntiin
enumeration liikenne on sallittu digitointisuuntaa vastaan
enumeration liikenne on sallittu digitointisuuntaan
enumeration liikenne on suljettu molemmissa suunnissa
annotation
documentation
"Liikennevirran suunta"
source <xs:element name="suunta" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Liikennevirran suunta"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="liikenne on sallittua molempiin suuntiin"/>
     
<xs:enumeration value="liikenne on sallittu digitointisuuntaa vastaan"/>
     
<xs:enumeration value="liikenne on sallittu digitointisuuntaan"/>
     
<xs:enumeration value="liikenne on suljettu molemmissa suunnissa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element TielinkkiType/nimi
diagram verkkotopologia_p156.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DigiroadNimiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:teksti mkvt:laji
annotation
documentation
"Tien tai kadun nimi"
source <xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Tien tai kadun nimi"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TielinkkiType/osoitenumerointi
diagram verkkotopologia_p157.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkvt:vasen_alku mkvt:vasen_loppu mkvt:oikea_alku mkvt:oikea_loppu
annotation
documentation
"Osoitenumerointi"
source <xs:element name="osoitenumerointi" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Osoitenumerointi"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="vasen_alku" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="vasen_loppu" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="oikea_alku" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="oikea_loppu" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element TielinkkiType/osoitenumerointi/vasen_alku
diagram verkkotopologia_p158.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="vasen_alku" type="xs:string"/>

element TielinkkiType/osoitenumerointi/vasen_loppu
diagram verkkotopologia_p159.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="vasen_loppu" type="xs:string"/>

element TielinkkiType/osoitenumerointi/oikea_alku
diagram verkkotopologia_p160.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="oikea_alku" type="xs:string"/>

element TielinkkiType/osoitenumerointi/oikea_loppu
diagram verkkotopologia_p161.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="oikea_loppu" type="xs:string"/>

element TielinkkiType/kLuokka
diagram verkkotopologia_p162.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration valtatie
enumeration kantatie
enumeration seututie
enumeration yhdystie
annotation
documentation
"Kansallinen tieluokka"
source <xs:element name="kLuokka" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Kansallinen tieluokka"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="valtatie"/>
     
<xs:enumeration value="kantatie"/>
     
<xs:enumeration value="seututie"/>
     
<xs:enumeration value="yhdystie"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element TielinkkiType/enro
diagram verkkotopologia_p163.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
"Eurooppatienumero"
source <xs:element name="enro" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Eurooppatienumero"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TielinkkiType/krajaika
diagram verkkotopologia_p164.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
"Käyttörajoitus ja käyttöaika"
source <xs:element name="krajaika" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Käyttörajoitus ja käyttöaika"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TielinkkiType/lm_rh
diagram verkkotopologia_p165.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
"Liikennemäärä ja ruuhkautumisherkkyys"
source <xs:element name="lm_rh" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Liikennemäärä ja ruuhkautumisherkkyys"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TielinkkiType/mPituus
diagram verkkotopologia_p166.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
"Mitattu pituus"
source <xs:element name="mPituus" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Mitattu pituus"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TielinkkiType/mArvo
diagram verkkotopologia_p167.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
"Maisemallinen arvo"
source <xs:element name="mArvo" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Maisemallinen arvo"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TielinkkiType/lRTyyppi
diagram verkkotopologia_p168.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration lautta
enumeration lossi
annotation
documentation
"Lauttatyyppi"
source <xs:element name="lRTyyppi" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Lauttatyyppi"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="lautta"/>
     
<xs:enumeration value="lossi"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element TielinkkiType/rakentamistilanne
diagram verkkotopologia_p169.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration rakenteilla
enumeration suunniteltu
enumeration rakenteilla, mutta avoinna liikenteelle
enumeration valmis
source <xs:element name="rakentamistilanne" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="rakenteilla"/>
     
<xs:enumeration value="suunniteltu"/>
     
<xs:enumeration value="rakenteilla, mutta avoinna liikenteelle"/>
     
<xs:enumeration value="valmis"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element TielinkkiType/alkusolmuTunnus
diagram verkkotopologia_p170.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Elementin alkusolmun Digiroad tunnus
source <xs:element name="alkusolmuTunnus" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Elementin alkusolmun Digiroad tunnus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TielinkkiType/loppusolmuTunnus
diagram verkkotopologia_p171.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Elementin loppusolmun Digiroad tunnus
source <xs:element name="loppusolmuTunnus" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Elementin loppusolmun Digiroad tunnus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType TunneliType
diagram verkkotopologia_p172.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:nimi mkvt:dynsegsijainti
used by
element DstietoType/tunneli
source <xs:complexType name="TunneliType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element TunneliType/nimi
diagram verkkotopologia_p173.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DigiroadNimiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:teksti mkvt:laji
source <xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType"/>

element TunneliType/dynsegsijainti
diagram verkkotopologia_p174.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>

complexType VaikutustietoType
diagram verkkotopologia_p175.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:vaikutussuunta mkvt:vaikutusaika mkvt:vaikutuskaista
used by
elements TaajamaType/vaikutustieto AjoneuvorajoitetietoType/vaikutustieto AvattavaPuomiType/vaikutustieto SuljettuYhteysType/vaikutustieto PysakkiType/vaikutustieto SuurinSallittuType/vaikutustieto NopeusrajoitusType/vaikutustieto
source <xs:complexType name="VaikutustietoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="vaikutussuunta" type="mkvt:VaikutussuuntaType"/>
   
<xs:element name="vaikutusaika" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="vaikutuskaista" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element VaikutustietoType/vaikutussuunta
diagram verkkotopologia_p176.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutussuuntaType
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration 1
enumeration 2
enumeration 3
source <xs:element name="vaikutussuunta" type="mkvt:VaikutussuuntaType"/>

element VaikutustietoType/vaikutusaika
diagram verkkotopologia_p177.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vaikutusaika" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element VaikutustietoType/vaikutuskaista
diagram verkkotopologia_p178.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vaikutuskaista" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType ValohjausType
diagram verkkotopologia_p179.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutussuunta
used by
element DstietoType/valoOhjaus
source <xs:complexType name="ValohjausType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="vaikutussuunta" type="mkvt:VaikutussuuntaType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element ValohjausType/sijainti
diagram verkkotopologia_p180.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>

element ValohjausType/dynsegsijainti
diagram verkkotopologia_p181.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>

element ValohjausType/vaikutussuunta
diagram verkkotopologia_p182.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutussuuntaType
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration 1
enumeration 2
enumeration 3
source <xs:element name="vaikutussuunta" type="mkvt:VaikutussuuntaType"/>

complexType VerkkokohteetType
diagram verkkotopologia_p183.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:Verkosto mkvt:Palvelut
used by
element VerkkotopologiaType/verkkokohteet
annotation
documentation
Digiroad tietomäärittely
source <xs:complexType name="VerkkokohteetType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Digiroad tietomäärittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Verkosto" type="mkvt:DRVerkostoType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Katuverkoston tiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Palvelut" type="mkvt:DRPalvelutType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Digiroad ylläpidossa olevat palvelut</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element VerkkokohteetType/Verkosto
diagram verkkotopologia_p184.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DRVerkostoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkvt:tielinkkitieto mkvt:Dstietotieto mkvt:kaantymismaaraystieto mkvt:solmutieto
annotation
documentation
Katuverkoston tiedot
source <xs:element name="Verkosto" type="mkvt:DRVerkostoType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Katuverkoston tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element VerkkokohteetType/Palvelut
diagram verkkotopologia_p185.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DRPalvelutType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkvt:palvelutieto
annotation
documentation
Digiroad ylläpidossa olevat palvelut
source <xs:element name="Palvelut" type="mkvt:DRPalvelutType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Digiroad ylläpidossa olevat palvelut</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType VerkkotopologiaType
diagram