Schema verkkotopologia.xsd


schema location:  ..\..\verkkotopologia.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
 
Elements  Complex types  Simple types 
Dstieto  AbstractDigiroadKohde  DRPalvelutyyppiType 
Kaantymismaarays  AjoneuvorajoitetietoType  LepoalueenltyyppiType 
katu  AjoneuvotiedotType  RajoiteTyyppiType 
Palvelu  AlikulkuType  SisaanAjovaylansuuntaType 
Rdstmcpaikka  AvattavaPuomiType  VaikutussuuntaType 
Solmu  DigiroadNimiType 
Tielinkki  DRPalvelutType 
Verkkotopologia  DRpalveluType 
DrPalveluunPaasyType 
DRVerkostoType 
DstietoType 
DynsegsijaintiType 
KaantymismaaraysType 
KaistatType 
LeveysType 
MuuKohdeType 
MuutKohteetType 
NopeusrajoitusType 
OpastauluType 
PaallystettytieType 
PysakkiType 
RdstmcpaikkaType 
SiltaType 
SolmuType 
SuljettuYhteysType 
SuurinSallittuType 
TaajamaType 
TasoristeysType 
TielinkkiType 
TunneliType 
VaikutustietoType 
ValohjausType 
VerkkokohteetType 
VerkkotopologiaType 


schema location:  http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset/2.1.9/yhteiset.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
 
Complex types  Simple types 
AbstractPaikkatietopalveluKohde  AineistonTilaType 
AbstractYmparistotoimiKohde  FiseKelpoisuusType 
AineistotoimituksentiedotType  KaavanvaiheType 
AineistotoimitusType  KayttotarkoitusKoodiType 
Attribuutti  KiinteistotunnusType 
AvainArvoType  KuntaRooliKoodiType 
HakijaType  LuontiTapaType 
HenkilonnimiType  MuutosTilaType 
HetkijaksoType  OsoiteTilaType 
KasittelynTilaType  OsoitteistetunKohteenLajiType 
KasittelyTapahtumatType  PaakayttotarkoitusType 
KasittelyTiedotType  PaatostyyppiType 
KasittelyTietoType  PatevyysluokkaType 
KayttotarkoitusType  SijaintiepavarmuusType 
KiinteistoType  SuunnittelijaRoolikoodiType 
LausunnotType  TasosijaintiType 
LausuntoRvPType  ToimialaType 
LausuntoType  ToimitustapaType 
LausuntoYmpType  TyonjohtajaRooliKoodiType 
LiiteType  ViittausType 
LupamaarayksetType  VRKRooliKoodiType 
LuvanTunnisteTiedotType 
MaksajaType 
MerkintaType 
MuuTunnusType 
NimiType 
OsapuoletType 
OsapuoliType 
OsoiteType 
PaatoksetType 
PaatospoytakirjaType 
PaatosType 
PaivamaaratType 
PostiosoiteType 
PvmjaksoType 
RakennuksenTunnusType 
RakennusLuvanTunnusType 
RakennuspaikkaType 
RakennusrasiteType 
RakennustunnusType 
RakennusvalvontaLiiteType 
RakennusvalvontaSijaintiType 
Referenssipiste 
SijaintitietoType 
SijaintiType 
SuunnittelijaType 
TilamuutosType 
TyonjohtajaType 
ValvontatapahtumaType 
VerkkolaskutusTypeType 
YhteisjarjestelyType 
YhteyshenkiloType 
YhteystietoType 
YmparistoLiiteType 
YmparistoLuvanTunnisteTiedotType 
YmparistoLuvanTunnusType 
YmparistoOsapuoliType 
YmparistoPaatosType 
YritysType 


schema location:  altova://ystream/xml.xsd
attribute form default: 
element form default: 
targetNamespace:  http://www.w3.org/XML/1998/namespace
 
Attributes  Attr. groups 
base  specialAttrs 
id 
lang 
space 


element Dstieto
diagram index_p1.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DstietoType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:taajama mkvt:kaistat mkvt:ajoneuvorajoitetieto mkvt:avattavaPuomi mkvt:nopeusrajoitus mkvt:silta mkvt:suljettuYhteys mkvt:valoOhjaus mkvt:opastaulu mkvt:tasoristeys mkvt:alikulku mkvt:paallystettytie mkvt:tunneli mkvt:pysakki mkvt:suurinSallittu mkvt:leveys mkvt:rdstmcpaikkatieto mkvt:sijainti
used by
element DRVerkostoType/Dstietotieto
annotation
documentation
Dynaamiseslla segmentoinnilla esitettävät tiedot
source <xs:element name="Dstieto" type="mkvt:DstietoType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Dynaamiseslla segmentoinnilla esitettävät tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Kaantymismaarays
diagram index_p2.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:KaantymismaaraysType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:kaantymiselementti mkvt:tyyppi mkvt:vaikutusaika mkvt:ajoneuvotiedot mkvt:sijaintitieto
used by
element DRVerkostoType/kaantymismaaraystieto
annotation
documentation
Kääntymiskiellot ja määräykset
source <xs:element name="Kaantymismaarays" type="mkvt:KaantymismaaraysType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kääntymiskiellot ja määräykset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element katu
diagram index_p3.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:TielinkkiType
properties
content complex
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:sijainti mkvt:tyyppi mkvt:tLuokka mkvt:linkkityyppi mkvt:suunta mkvt:nimi mkvt:osoitenumerointi mkvt:kLuokka mkvt:enro mkvt:krajaika mkvt:lm_rh mkvt:mPituus mkvt:mArvo mkvt:lRTyyppi mkvt:rakentamistilanne mkvt:alkusolmuTunnus mkvt:loppusolmuTunnus mkvt:talvikunnossapitaja mkvt:paallysteenKunnossapitaja mkvt:rakenteellinenKunnossapitaja mkvt:kunnossapitoluokka
annotation
documentation
Tiet,Kadut kevyenkiikenteen väylät.
source <xs:element name="katu" type="mkvt:TielinkkiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tiet,Kadut kevyenkiikenteen väylät.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Palvelu
diagram index_p4.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DRpalveluType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:sijainti mkvt:nimi mkvt:tyyppi mkvt:lepoalueentyyppi mkvt:palveluunPaasytieto mkvt:pysakointipaikkojenmaara mkvt:lisatieto
used by
element DRPalvelutType/palvelutieto
source <xs:element name="Palvelu" type="mkvt:DRpalveluType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Rdstmcpaikka
diagram index_p5.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:RdstmcpaikkaType
properties
content complex
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:nimi mkvt:sijaintitieto mkvt:dynsegsijainti
used by
element DstietoType/rdstmcpaikkatieto
annotation
documentation
?
source <xs:element name="Rdstmcpaikka" type="mkvt:RdstmcpaikkaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>?</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Solmu
diagram index_p6.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:SolmuType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:sijainti mkvt:tyyppiKoodi
used by
element DRVerkostoType/solmutieto
annotation
documentation
Solmutieto
source <xs:element name="Solmu" type="mkvt:SolmuType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Solmutieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Tielinkki
diagram index_p7.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:TielinkkiType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:sijainti mkvt:tyyppi mkvt:tLuokka mkvt:linkkityyppi mkvt:suunta mkvt:nimi mkvt:osoitenumerointi mkvt:kLuokka mkvt:enro mkvt:krajaika mkvt:lm_rh mkvt:mPituus mkvt:mArvo mkvt:lRTyyppi mkvt:rakentamistilanne mkvt:alkusolmuTunnus mkvt:loppusolmuTunnus mkvt:talvikunnossapitaja mkvt:paallysteenKunnossapitaja mkvt:rakenteellinenKunnossapitaja mkvt:kunnossapitoluokka
used by
element DRVerkostoType/tielinkkitieto
source <xs:element name="Tielinkki" type="mkvt:TielinkkiType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Verkkotopologia
diagram index_p8.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VerkkotopologiaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children mkvt:toimituksenTiedot mkvt:verkkokohteet
annotation
documentation
Skeeman juurielementti
source <xs:element name="Verkkotopologia" type="mkvt:VerkkotopologiaType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Skeeman juurielementti </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractDigiroadKohde
diagram index_p9.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus
used by
complexTypes DRpalveluType DstietoType KaantymismaaraysType MuuKohdeType RdstmcpaikkaType SolmuType TielinkkiType
source <xs:complexType name="AbstractDigiroadKohde">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohten muutoshetki</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="digiroadTunnus" type="xs:int" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Digiroad ID/tunniste. Ei ole pakollinen, koska uusilla kohteilla ei vielä ole DR tunnistetta</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractDigiroadKohde/muutosHetki
diagram index_p10.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Kohten muutoshetki
source <xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohten muutoshetki</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractDigiroadKohde/digiroadTunnus
diagram index_p11.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Digiroad ID/tunniste. Ei ole pakollinen, koska uusilla kohteilla ei vielä ole DR tunnistetta
source <xs:element name="digiroadTunnus" type="xs:int" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Digiroad ID/tunniste. Ei ole pakollinen, koska uusilla kohteilla ei vielä ole DR tunnistetta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AjoneuvorajoitetietoType
diagram index_p12.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:ajoneuvotiedot mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
used by
element DstietoType/ajoneuvorajoitetieto
source <xs:complexType name="AjoneuvorajoitetietoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="ajoneuvotiedot" type="mkvt:AjoneuvotiedotType"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>
   
<xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AjoneuvorajoitetietoType/ajoneuvotiedot
diagram index_p13.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:AjoneuvotiedotType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:rajoitteentieto mkvt:ajoneuvotyyppi
source <xs:element name="ajoneuvotiedot" type="mkvt:AjoneuvotiedotType"/>

element AjoneuvorajoitetietoType/dynsegsijainti
diagram index_p14.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>

element AjoneuvorajoitetietoType/vaikutustieto
diagram index_p15.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutustietoType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:vaikutussuunta mkvt:vaikutusaika mkvt:vaikutuskaista
source <xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>

complexType AjoneuvotiedotType
diagram index_p16.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:rajoitteentieto mkvt:ajoneuvotyyppi
used by
elements KaantymismaaraysType/ajoneuvotiedot AjoneuvorajoitetietoType/ajoneuvotiedot
source <xs:complexType name="AjoneuvotiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="rajoitteentieto" type="mkvt:RajoiteTyyppiType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kielletty / Sallittu</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="ajoneuvotyyppi">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="kaikki"/>
         
<xs:enumeration value="moottoriajoneuvo"/>
         
<xs:enumeration value="ajoneuvo"/>
         
<xs:enumeration value="kuorma-auto"/>
         
<xs:enumeration value="linja-auto"/>
         
<xs:enumeration value="pakettiauto"/>
         
<xs:enumeration value="henkilöauto"/>
         
<xs:enumeration value="taksi"/>
         
<xs:enumeration value="moottoripyörä"/>
         
<xs:enumeration value="mopo"/>
         
<xs:enumeration value="polkupyörä"/>
         
<xs:enumeration value="jalankulkija"/>
         
<xs:enumeration value="ajoneuvoyhdistelmä"/>
         
<xs:enumeration value="traktori tai maatalousajoneuvo"/>
         
<xs:enumeration value="matkailuajoneuvo"/>
         
<xs:enumeration value="jakeluauto"/>
         
<xs:enumeration value="hälytysajoneuvo"/>
         
<xs:enumeration value="kimppakyytiajoneuvo"/>
         
<xs:enumeration value="sotilasajoneuvo"/>
         
<xs:enumeration value="vaarallista lastia kuljettava ajoneuvo"/>
         
<xs:enumeration value="huoltoajo"/>
         
<xs:enumeration value="tontille ajo"/>
         
<xs:enumeration value="läpiajo"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AjoneuvotiedotType/rajoitteentieto
diagram index_p17.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:RajoiteTyyppiType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration sallittu 
enumeration kielletty 
annotation
documentation
Kielletty / Sallittu
source <xs:element name="rajoitteentieto" type="mkvt:RajoiteTyyppiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kielletty / Sallittu</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AjoneuvotiedotType/ajoneuvotyyppi
diagram index_p18.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration kaikki 
enumeration moottoriajoneuvo 
enumeration ajoneuvo 
enumeration kuorma-auto 
enumeration linja-auto 
enumeration pakettiauto 
enumeration henkilöauto 
enumeration taksi 
enumeration moottoripyörä 
enumeration mopo 
enumeration polkupyörä 
enumeration jalankulkija 
enumeration ajoneuvoyhdistelmä 
enumeration traktori tai maatalousajoneuvo 
enumeration matkailuajoneuvo 
enumeration jakeluauto 
enumeration hälytysajoneuvo 
enumeration kimppakyytiajoneuvo 
enumeration sotilasajoneuvo 
enumeration vaarallista lastia kuljettava ajoneuvo 
enumeration huoltoajo 
enumeration tontille ajo 
enumeration läpiajo 
source <xs:element name="ajoneuvotyyppi">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="kaikki"/>
     
<xs:enumeration value="moottoriajoneuvo"/>
     
<xs:enumeration value="ajoneuvo"/>
     
<xs:enumeration value="kuorma-auto"/>
     
<xs:enumeration value="linja-auto"/>
     
<xs:enumeration value="pakettiauto"/>
     
<xs:enumeration value="henkilöauto"/>
     
<xs:enumeration value="taksi"/>
     
<xs:enumeration value="moottoripyörä"/>
     
<xs:enumeration value="mopo"/>
     
<xs:enumeration value="polkupyörä"/>
     
<xs:enumeration value="jalankulkija"/>
     
<xs:enumeration value="ajoneuvoyhdistelmä"/>
     
<xs:enumeration value="traktori tai maatalousajoneuvo"/>
     
<xs:enumeration value="matkailuajoneuvo"/>
     
<xs:enumeration value="jakeluauto"/>
     
<xs:enumeration value="hälytysajoneuvo"/>
     
<xs:enumeration value="kimppakyytiajoneuvo"/>
     
<xs:enumeration value="sotilasajoneuvo"/>
     
<xs:enumeration value="vaarallista lastia kuljettava ajoneuvo"/>
     
<xs:enumeration value="huoltoajo"/>
     
<xs:enumeration value="tontille ajo"/>
     
<xs:enumeration value="läpiajo"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

complexType AlikulkuType
diagram index_p19.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:nimi mkvt:dynsegsijainti
used by
element DstietoType/alikulku
source <xs:complexType name="AlikulkuType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AlikulkuType/nimi
diagram index_p20.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DigiroadNimiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:teksti mkvt:laji
source <xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType"/>

element AlikulkuType/dynsegsijainti
diagram index_p21.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>

complexType AvattavaPuomiType
diagram index_p22.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
used by
element DstietoType/avattavaPuomi
source <xs:complexType name="AvattavaPuomiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AvattavaPuomiType/sijainti
diagram index_p23.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>

element AvattavaPuomiType/dynsegsijainti
diagram index_p24.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>

element AvattavaPuomiType/vaikutustieto
diagram index_p25.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutustietoType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:vaikutussuunta mkvt:vaikutusaika mkvt:vaikutuskaista
source <xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>

complexType DigiroadNimiType
diagram index_p26.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type extension of yht:NimiType
properties
base yht:NimiType
children yht:teksti mkvt:laji
used by
elements TielinkkiType/nimi DRpalveluType/nimi TaajamaType/nimi SiltaType/nimi AlikulkuType/nimi TunneliType/nimi PysakkiType/nimi RdstmcpaikkaType/nimi
source <xs:complexType name="DigiroadNimiType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:NimiType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="laji">
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="virallinen"/>
             
<xs:enumeration value="vaihtoehtoinen"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element DigiroadNimiType/laji
diagram index_p27.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration virallinen 
enumeration vaihtoehtoinen 
source <xs:element name="laji">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="virallinen"/>
     
<xs:enumeration value="vaihtoehtoinen"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

complexType DRPalvelutType
diagram index_p28.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:palvelutieto
used by
element VerkkokohteetType/Palvelut
source <xs:complexType name="DRPalvelutType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="palvelutieto" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkvt:Palvelu"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element DRPalvelutType/palvelutieto
diagram index_p29.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:Palvelu
source <xs:element name="palvelutieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkvt:Palvelu"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType DRpalveluType
diagram index_p30.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type extension of mkvt:AbstractDigiroadKohde
properties
base mkvt:AbstractDigiroadKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:sijainti mkvt:nimi mkvt:tyyppi mkvt:lepoalueentyyppi mkvt:palveluunPaasytieto mkvt:pysakointipaikkojenmaara mkvt:lisatieto
used by
element Palvelu
source <xs:complexType name="DRpalveluType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="mkvt:AbstractDigiroadKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Sijainti pistemäisenä kohteena</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyyppi" type="mkvt:DRPalvelutyyppiType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Palvelun tyyppi Digiroad luokituksen mukaan</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lepoalueentyyppi" type="mkvt:LepoalueenltyyppiType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Leopalueen tyyppi</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="palveluunPaasytieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="PalveluunPaasy" type="mkvt:DrPalveluunPaasyType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="pysakointipaikkojenmaara" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="lisatieto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element DRpalveluType/sijainti
diagram index_p31.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
annotation
documentation
Sijainti pistemäisenä kohteena
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Sijainti pistemäisenä kohteena</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element DRpalveluType/nimi
diagram index_p32.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DigiroadNimiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:teksti mkvt:laji
source <xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType" minOccurs="0"/>

element DRpalveluType/tyyppi
diagram index_p33.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DRPalvelutyyppiType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration sairaala/poliklinikka 
enumeration ensiapupiste 
enumeration tavaraliikennekeskus 
enumeration tulli 
enumeration rajanylityspaikka 
enumeration lepoalue 
enumeration kaupungin keskusta 
enumeration lentokenttä 
enumeration laivaterminaali 
enumeration taksiasema 
enumeration rautatieasema 
enumeration pysäköintialue 
enumeration autojen lastausterminaali 
enumeration linja- ja kuorma-autojen pysäköintialue 
enumeration pysäköintitalo 
enumeration linja-autoasema 
enumeration maamerkki 
annotation
documentation
Palvelun tyyppi Digiroad luokituksen mukaan
source <xs:element name="tyyppi" type="mkvt:DRPalvelutyyppiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Palvelun tyyppi Digiroad luokituksen mukaan</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element DRpalveluType/lepoalueentyyppi
diagram index_p34.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:LepoalueenltyyppiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration levähdysalue, kattavampi varustelu 
enumeration levähdysalue, perusvarustelu 
enumeration yksityinen palvelualue 
annotation
documentation
Leopalueen tyyppi
source <xs:element name="lepoalueentyyppi" type="mkvt:LepoalueenltyyppiType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Leopalueen tyyppi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element DRpalveluType/palveluunPaasytieto
diagram index_p35.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:PalveluunPaasy
source <xs:element name="palveluunPaasytieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="PalveluunPaasy" type="mkvt:DrPalveluunPaasyType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element DRpalveluType/palveluunPaasytieto/PalveluunPaasy
diagram index_p36.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DrPalveluunPaasyType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:sijainti mkvt:sisaanAjovaylansuunta
source <xs:element name="PalveluunPaasy" type="mkvt:DrPalveluunPaasyType"/>

element DRpalveluType/pysakointipaikkojenmaara
diagram index_p37.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pysakointipaikkojenmaara" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element DRpalveluType/lisatieto
diagram index_p38.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="lisatieto" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType DrPalveluunPaasyType
diagram index_p39.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:sijainti mkvt:sisaanAjovaylansuunta
used by
element DRpalveluType/palveluunPaasytieto/PalveluunPaasy
source <xs:complexType name="DrPalveluunPaasyType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>
   
<xs:element name="sisaanAjovaylansuunta" type="mkvt:SisaanAjovaylansuuntaType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>sisaan-, uloasjo, tai molemmat</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element DrPalveluunPaasyType/sijainti
diagram index_p40.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>

element DrPalveluunPaasyType/sisaanAjovaylansuunta
diagram index_p41.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:SisaanAjovaylansuuntaType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration sisään- ja ulosajo 
enumeration sisäänajo 
enumeration ulosajo 
annotation
documentation
sisaan-, uloasjo, tai molemmat
source <xs:element name="sisaanAjovaylansuunta" type="mkvt:SisaanAjovaylansuuntaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>sisaan-, uloasjo, tai molemmat</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType DRVerkostoType
diagram index_p42.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:tielinkkitieto mkvt:Dstietotieto mkvt:kaantymismaaraystieto mkvt:solmutieto
used by
element VerkkokohteetType/Verkosto
source <xs:complexType name="DRVerkostoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="tielinkkitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkvt:Tielinkki"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Dstietotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkvt:Dstieto"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kaantymismaaraystieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkvt:Kaantymismaarays"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="solmutieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="mkvt:Solmu"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element DRVerkostoType/tielinkkitieto
diagram index_p43.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:Tielinkki
source <xs:element name="tielinkkitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkvt:Tielinkki"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element DRVerkostoType/Dstietotieto
diagram index_p44.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:Dstieto
source <xs:element name="Dstietotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkvt:Dstieto"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element DRVerkostoType/kaantymismaaraystieto
diagram index_p45.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:Kaantymismaarays
source <xs:element name="kaantymismaaraystieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkvt:Kaantymismaarays"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element DRVerkostoType/solmutieto
diagram index_p46.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:Solmu
source <xs:element name="solmutieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkvt:Solmu"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType DstietoType
diagram index_p47.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type extension of mkvt:AbstractDigiroadKohde
properties
base mkvt:AbstractDigiroadKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:taajama mkvt:kaistat mkvt:ajoneuvorajoitetieto mkvt:avattavaPuomi mkvt:nopeusrajoitus mkvt:silta mkvt:suljettuYhteys mkvt:valoOhjaus mkvt:opastaulu mkvt:tasoristeys mkvt:alikulku mkvt:paallystettytie mkvt:tunneli mkvt:pysakki mkvt:suurinSallittu mkvt:leveys mkvt:rdstmcpaikkatieto mkvt:sijainti
used by
element Dstieto
source <xs:complexType name="DstietoType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="mkvt:AbstractDigiroadKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:choice>
         
<xs:element name="taajama" type="mkvt:TaajamaType" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>taajamatiet</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="kaistat" type="mkvt:KaistatType" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Kaistojen määrä</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="ajoneuvorajoitetieto" type="mkvt:AjoneuvorajoitetietoType">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Ajoneuvo kielletty tai sallittu tieto</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="avattavaPuomi" type="mkvt:AvattavaPuomiType" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="nopeusrajoitus" type="mkvt:NopeusrajoitusType"/>
         
<xs:element name="silta" type="mkvt:SiltaType" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="suljettuYhteys" type="mkvt:SuljettuYhteysType" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="valoOhjaus" type="mkvt:ValohjausType"/>
         
<xs:element name="opastaulu" type="mkvt:OpastauluType" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="tasoristeys" type="mkvt:TasoristeysType"/>
         
<xs:element name="alikulku" type="mkvt:AlikulkuType" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="paallystettytie" type="mkvt:PaallystettytieType" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="tunneli" type="mkvt:TunneliType" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="pysakki" type="mkvt:PysakkiType" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="suurinSallittu" type="mkvt:SuurinSallittuType" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="leveys" type="mkvt:LeveysType"/>
         
<xs:element name="rdstmcpaikkatieto">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element ref="mkvt:Rdstmcpaikka" maxOccurs="unbounded"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:choice>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Informatiivinen tieto, koska tämän geometrian on oltava sama kuin tielinkin johon tästä kohteesta viitataan</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element DstietoType/taajama
diagram index_p48.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:TaajamaType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:nimi mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
annotation
documentation
taajamatiet
source <xs:element name="taajama" type="mkvt:TaajamaType" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>taajamatiet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element DstietoType/kaistat
diagram index_p49.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:KaistatType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:lukumaara mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutussuunta
annotation
documentation
Kaistojen määrä
source <xs:element name="kaistat" type="mkvt:KaistatType" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kaistojen määrä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element DstietoType/ajoneuvorajoitetieto
diagram index_p50.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:AjoneuvorajoitetietoType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:ajoneuvotiedot mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
annotation
documentation
Ajoneuvo kielletty tai sallittu tieto
source <xs:element name="ajoneuvorajoitetieto" type="mkvt:AjoneuvorajoitetietoType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Ajoneuvo kielletty tai sallittu tieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element DstietoType/avattavaPuomi
diagram index_p51.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:AvattavaPuomiType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
source <xs:element name="avattavaPuomi" type="mkvt:AvattavaPuomiType" maxOccurs="unbounded"/>

element DstietoType/nopeusrajoitus
diagram index_p52.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:NopeusrajoitusType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:nopeus mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
source <xs:element name="nopeusrajoitus" type="mkvt:NopeusrajoitusType"/>

element DstietoType/silta
diagram index_p53.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:SiltaType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:nimi mkvt:dynsegsijainti
source <xs:element name="silta" type="mkvt:SiltaType" maxOccurs="unbounded"/>

element DstietoType/suljettuYhteys
diagram index_p54.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:SuljettuYhteysType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
source <xs:element name="suljettuYhteys" type="mkvt:SuljettuYhteysType" maxOccurs="unbounded"/>

element DstietoType/valoOhjaus
diagram index_p55.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:ValohjausType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutussuunta
source <xs:element name="valoOhjaus" type="mkvt:ValohjausType"/>

element DstietoType/opastaulu
diagram index_p56.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:OpastauluType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:tauluinfo mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutussuunta
source <xs:element name="opastaulu" type="mkvt:OpastauluType" maxOccurs="unbounded"/>

element DstietoType/tasoristeys
diagram index_p57.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:TasoristeysType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:turvavarustetyyppi mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutussuunta
source <xs:element name="tasoristeys" type="mkvt:TasoristeysType"/>

element DstietoType/alikulku
diagram index_p58.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:AlikulkuType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:nimi mkvt:dynsegsijainti
source <xs:element name="alikulku" type="mkvt:AlikulkuType" maxOccurs="unbounded"/>

element DstietoType/paallystettytie
diagram index_p59.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:PaallystettytieType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:paallysteKytkin mkvt:dynsegsijainti
source <xs:element name="paallystettytie" type="mkvt:PaallystettytieType" maxOccurs="unbounded"/>

element DstietoType/tunneli
diagram index_p60.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:TunneliType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:nimi mkvt:dynsegsijainti
source <xs:element name="tunneli" type="mkvt:TunneliType" maxOccurs="unbounded"/>

element DstietoType/pysakki
diagram index_p61.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:PysakkiType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:nimi mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:yllapitaja mkvt:valtakTunnus mkvt:katoskoodi mkvt:vaikutustieto
source <xs:element name="pysakki" type="mkvt:PysakkiType" maxOccurs="unbounded"/>

element DstietoType/suurinSallittu
diagram index_p62.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:SuurinSallittuType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:arvo mkvt:tyyppi mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
source <xs:element name="suurinSallittu" type="mkvt:SuurinSallittuType" maxOccurs="unbounded"/>

element DstietoType/leveys
diagram index_p63.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:LeveysType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:leveys mkvt:dynsegsijainti
source <xs:element name="leveys" type="mkvt:LeveysType"/>

element DstietoType/rdstmcpaikkatieto
diagram index_p64.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:Rdstmcpaikka
source <xs:element name="rdstmcpaikkatieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="mkvt:Rdstmcpaikka" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element DstietoType/sijainti
diagram index_p65.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type gml:CurvePropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
annotation
documentation
Informatiivinen tieto, koska tämän geometrian on oltava sama kuin tielinkin johon tästä kohteesta viitataan
source <xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Informatiivinen tieto, koska tämän geometrian on oltava sama kuin tielinkin johon tästä kohteesta viitataan</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType DynsegsijaintiType
diagram index_p66.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
used by
elements NopeusrajoitusType/dynsegsijainti RdstmcpaikkaType/dynsegsijainti LeveysType/dynsegsijainti PaallystettytieType/dynsegsijainti SuurinSallittuType/dynsegsijainti PysakkiType/dynsegsijainti TunneliType/dynsegsijainti AlikulkuType/dynsegsijainti ValohjausType/dynsegsijainti TasoristeysType/dynsegsijainti OpastauluType/dynsegsijainti SuljettuYhteysType/dynsegsijainti SiltaType/dynsegsijainti AvattavaPuomiType/dynsegsijainti AjoneuvorajoitetietoType/dynsegsijainti TaajamaType/dynsegsijainti KaistatType/dynsegsijainti
source <xs:complexType name="DynsegsijaintiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="linkki" type="xs:int">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Digiroad ID</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="alku" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Ominaisuuden alkukohta elementillä (etäisyys)</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="loppu" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Ominaisuuden loppukohta elementillä (etäisyys)</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element DynsegsijaintiType/linkki
diagram index_p67.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:int
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Digiroad ID
source <xs:element name="linkki" type="xs:int">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Digiroad ID</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element DynsegsijaintiType/alku
diagram index_p68.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Ominaisuuden alkukohta elementillä (etäisyys)
source <xs:element name="alku" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Ominaisuuden alkukohta elementillä (etäisyys)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element DynsegsijaintiType/loppu
diagram index_p69.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Ominaisuuden loppukohta elementillä (etäisyys)
source <xs:element name="loppu" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Ominaisuuden loppukohta elementillä (etäisyys)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType KaantymismaaraysType
diagram index_p70.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type extension of mkvt:AbstractDigiroadKohde
properties
base mkvt:AbstractDigiroadKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:kaantymiselementti mkvt:tyyppi mkvt:vaikutusaika mkvt:ajoneuvotiedot mkvt:sijaintitieto
used by
element Kaantymismaarays
source <xs:complexType name="KaantymismaaraysType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="mkvt:AbstractDigiroadKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kaantymiselementti" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Tieto elementeistä joita määräys koskee</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="elementti" type="xs:string">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Digirroad ID</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="jarjestyslaji">
               
<xs:simpleType>
                 
<xs:restriction base="xs:string">
                   
<xs:enumeration value="alkuelementti"/>
                   
<xs:enumeration value="välielementti"/>
                   
<xs:enumeration value="loppuelementti"/>
                 
</xs:restriction>
               
</xs:simpleType>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="jarjestysnro" type="xs:string"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tyyppi">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Määryksen tyyppie</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="pakollinen ajosuunta"/>
             
<xs:enumeration value="kielletty kääntymisuunta"/>
             
<xs:enumeration value="fyysinen kääntymisrajoitus"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="vaikutusaika" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="ajoneuvotiedot" type="mkvt:AjoneuvotiedotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element KaantymismaaraysType/kaantymiselementti
diagram index_p71.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:elementti mkvt:jarjestyslaji mkvt:jarjestysnro
annotation
documentation
Tieto elementeistä joita määräys koskee
source <xs:element name="kaantymiselementti" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tieto elementeistä joita määräys koskee</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="elementti" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Digirroad ID</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="jarjestyslaji">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="alkuelementti"/>
           
<xs:enumeration value="välielementti"/>
           
<xs:enumeration value="loppuelementti"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="jarjestysnro" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KaantymismaaraysType/kaantymiselementti/elementti
diagram index_p72.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Digirroad ID
source <xs:element name="elementti" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Digirroad ID</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KaantymismaaraysType/kaantymiselementti/jarjestyslaji
diagram index_p73.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration alkuelementti 
enumeration välielementti 
enumeration loppuelementti 
source <xs:element name="jarjestyslaji">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="alkuelementti"/>
     
<xs:enumeration value="välielementti"/>
     
<xs:enumeration value="loppuelementti"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element KaantymismaaraysType/kaantymiselementti/jarjestysnro
diagram index_p74.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="jarjestysnro" type="xs:string"/>

element KaantymismaaraysType/tyyppi
diagram index_p75.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration pakollinen ajosuunta 
enumeration kielletty kääntymisuunta 
enumeration fyysinen kääntymisrajoitus 
annotation
documentation
Määryksen tyyppie
source <xs:element name="tyyppi">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Määryksen tyyppie</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="pakollinen ajosuunta"/>
     
<xs:enumeration value="kielletty kääntymisuunta"/>
     
<xs:enumeration value="fyysinen kääntymisrajoitus"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element KaantymismaaraysType/vaikutusaika
diagram index_p76.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vaikutusaika" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KaantymismaaraysType/ajoneuvotiedot
diagram index_p77.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:AjoneuvotiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:rajoitteentieto mkvt:ajoneuvotyyppi
source <xs:element name="ajoneuvotiedot" type="mkvt:AjoneuvotiedotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element KaantymismaaraysType/sijaintitieto
diagram index_p78.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

complexType KaistatType
diagram index_p79.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:lukumaara mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutussuunta
used by
element DstietoType/kaistat
source <xs:complexType name="KaistatType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="lukumaara"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>
   
<xs:element name="vaikutussuunta" type="mkvt:VaikutussuuntaType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KaistatType/lukumaara
diagram index_p80.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
source <xs:element name="lukumaara"/>

element KaistatType/dynsegsijainti
diagram index_p81.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>

element KaistatType/vaikutussuunta
diagram index_p82.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutussuuntaType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
source <xs:element name="vaikutussuunta" type="mkvt:VaikutussuuntaType"/>

complexType LeveysType
diagram index_p83.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:leveys mkvt:dynsegsijainti
used by
element DstietoType/leveys
source <xs:complexType name="LeveysType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="leveys" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LeveysType/leveys
diagram index_p84.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="leveys" type="xs:string"/>

element LeveysType/dynsegsijainti
diagram index_p85.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>

complexType MuuKohdeType
diagram index_p86.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type extension of mkvt:AbstractDigiroadKohde
properties
base mkvt:AbstractDigiroadKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:sijainti mkvt:tyyppi mkvt:teksti
used by
element MuutKohteetType/muukohde
annotation
documentation
MuuKohde kohteen tietosisällön määrittely
source <xs:complexType name="MuuKohdeType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>MuuKohde kohteen tietosisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="mkvt:AbstractDigiroadKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="yht:SijaintiType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen sijaintitieto</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen tyyppiä kuvaava vapaamuotoinen teksti</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="teksti" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteeseen liitetty teksti</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MuuKohdeType/sijainti
diagram index_p87.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type yht:SijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:osoite yht:piste yht:viiva yht:alue yht:tyhja yht:sijaintiepavarmuus yht:luontitapa yht:nimi yht:kuvaus yht:korkeusTaiSyvyys yht:pintaAla
annotation
documentation
Kohteen sijaintitieto
source <xs:element name="sijainti" type="yht:SijaintiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen sijaintitieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MuuKohdeType/tyyppi
diagram index_p88.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Kohteen tyyppiä kuvaava vapaamuotoinen teksti
source <xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen tyyppiä kuvaava vapaamuotoinen teksti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MuuKohdeType/teksti
diagram index_p89.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Kohteeseen liitetty teksti
source <xs:element name="teksti" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteeseen liitetty teksti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType MuutKohteetType
diagram index_p90.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:muukohde
annotation
documentation
muutkohteet elementin tietosisällön määrittely
source <xs:complexType name="MuutKohteetType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>muutkohteet elementin tietosisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="muukohde" type="mkvt:MuuKohdeType" maxOccurs="unbounded"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element MuutKohteetType/muukohde
diagram index_p91.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:MuuKohdeType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:sijainti mkvt:tyyppi mkvt:teksti
source <xs:element name="muukohde" type="mkvt:MuuKohdeType" maxOccurs="unbounded"/>

complexType NopeusrajoitusType
diagram index_p92.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:nopeus mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
used by
element DstietoType/nopeusrajoitus
source <xs:complexType name="NopeusrajoitusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="nopeus" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>
   
<xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element NopeusrajoitusType/nopeus
diagram index_p93.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="nopeus" type="xs:string"/>

element NopeusrajoitusType/dynsegsijainti
diagram index_p94.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>

element NopeusrajoitusType/vaikutustieto
diagram index_p95.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutustietoType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:vaikutussuunta mkvt:vaikutusaika mkvt:vaikutuskaista
source <xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>

complexType OpastauluType
diagram index_p96.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:tauluinfo mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutussuunta
used by
element DstietoType/opastaulu
source <xs:complexType name="OpastauluType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="tauluinfo" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="paikkakunta" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="etaisyys" type="xs:string"/>
         
<xs:element name="tienumero" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="eurooppaTienumero" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:element name="nuolenSuunta">
           
<xs:simpleType>
             
<xs:restriction base="xs:string">
               
<xs:enumeration value="1"/>
               
<xs:enumeration value="2"/>
               
<xs:enumeration value="3"/>
               
<xs:enumeration value="4"/>
               
<xs:enumeration value="5"/>
               
<xs:enumeration value="6"/>
               
<xs:enumeration value="7"/>
               
<xs:enumeration value="8"/>
             
</xs:restriction>
           
</xs:simpleType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="vari">
           
<xs:simpleType>
             
<xs:restriction base="xs:string">
               
<xs:enumeration value="1"/>
               
<xs:enumeration value="2"/>
               
<xs:enumeration value="3"/>
             
</xs:restriction>
           
</xs:simpleType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="etaisyysLiittymaan" type="xs:string"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="vaikutussuunta" type="mkvt:VaikutussuuntaType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element OpastauluType/tauluinfo
diagram index_p97.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:paikkakunta mkvt:etaisyys mkvt:tienumero mkvt:eurooppaTienumero mkvt:nuolenSuunta mkvt:vari mkvt:etaisyysLiittymaan
source <xs:element name="tauluinfo" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="paikkakunta" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xs:element name="etaisyys" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="tienumero" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xs:element name="eurooppaTienumero" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xs:element name="nuolenSuunta">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="1"/>
           
<xs:enumeration value="2"/>
           
<xs:enumeration value="3"/>
           
<xs:enumeration value="4"/>
           
<xs:enumeration value="5"/>
           
<xs:enumeration value="6"/>
           
<xs:enumeration value="7"/>
           
<xs:enumeration value="8"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="vari">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="1"/>
           
<xs:enumeration value="2"/>
           
<xs:enumeration value="3"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="etaisyysLiittymaan" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OpastauluType/tauluinfo/paikkakunta
diagram index_p98.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
source <xs:element name="paikkakunta" maxOccurs="unbounded"/>

element OpastauluType/tauluinfo/etaisyys
diagram index_p99.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="etaisyys" type="xs:string"/>

element OpastauluType/tauluinfo/tienumero
diagram index_p100.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
source <xs:element name="tienumero" maxOccurs="unbounded"/>

element OpastauluType/tauluinfo/eurooppaTienumero
diagram index_p101.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
source <xs:element name="eurooppaTienumero" maxOccurs="unbounded"/>

element OpastauluType/tauluinfo/nuolenSuunta
diagram index_p102.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
source <xs:element name="nuolenSuunta">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="1"/>
     
<xs:enumeration value="2"/>
     
<xs:enumeration value="3"/>
     
<xs:enumeration value="4"/>
     
<xs:enumeration value="5"/>
     
<xs:enumeration value="6"/>
     
<xs:enumeration value="7"/>
     
<xs:enumeration value="8"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element OpastauluType/tauluinfo/vari
diagram index_p103.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
source <xs:element name="vari">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="1"/>
     
<xs:enumeration value="2"/>
     
<xs:enumeration value="3"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element OpastauluType/tauluinfo/etaisyysLiittymaan
diagram index_p104.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="etaisyysLiittymaan" type="xs:string"/>

element OpastauluType/sijainti
diagram index_p105.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>

element OpastauluType/dynsegsijainti
diagram index_p106.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>

element OpastauluType/vaikutussuunta
diagram index_p107.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutussuuntaType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
source <xs:element name="vaikutussuunta" type="mkvt:VaikutussuuntaType"/>

complexType PaallystettytieType
diagram index_p108.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:paallysteKytkin mkvt:dynsegsijainti
used by
element DstietoType/paallystettytie
source <xs:complexType name="PaallystettytieType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="paallysteKytkin" type="xs:boolean"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PaallystettytieType/paallysteKytkin
diagram index_p109.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="paallysteKytkin" type="xs:boolean"/>

element PaallystettytieType/dynsegsijainti
diagram index_p110.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>

complexType PysakkiType
diagram index_p111.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:nimi mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:yllapitaja mkvt:valtakTunnus mkvt:katoskoodi mkvt:vaikutustieto
used by
element DstietoType/pysakki
source <xs:complexType name="PysakkiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType"/>
   
<xs:element name="sijainti">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="piste" type="gml:PointPropertyType"/>
         
<xs:element name="vaikutussuunta"/>
         
<xs:element name="tieElementtiID"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="yllapitaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="valtakTunnus" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="katoskoodi" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PysakkiType/nimi
diagram index_p112.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DigiroadNimiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:teksti mkvt:laji
source <xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType"/>

element PysakkiType/sijainti
diagram index_p113.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:piste mkvt:vaikutussuunta mkvt:tieElementtiID
source <xs:element name="sijainti">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="piste" type="gml:PointPropertyType"/>
     
<xs:element name="vaikutussuunta"/>
     
<xs:element name="tieElementtiID"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element PysakkiType/sijainti/piste
diagram index_p114.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="piste" type="gml:PointPropertyType"/>

element PysakkiType/sijainti/vaikutussuunta
diagram index_p115.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
source <xs:element name="vaikutussuunta"/>

element PysakkiType/sijainti/tieElementtiID
diagram index_p116.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
source <xs:element name="tieElementtiID"/>

element PysakkiType/dynsegsijainti
diagram index_p117.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>

element PysakkiType/yllapitaja
diagram index_p118.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="yllapitaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PysakkiType/valtakTunnus
diagram index_p119.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="valtakTunnus" type="xs:string"/>

element PysakkiType/katoskoodi
diagram index_p120.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="katoskoodi" type="xs:string"/>

element PysakkiType/vaikutustieto
diagram index_p121.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutustietoType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:vaikutussuunta mkvt:vaikutusaika mkvt:vaikutuskaista
source <xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>

complexType RdstmcpaikkaType
diagram index_p122.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type extension of mkvt:AbstractDigiroadKohde
properties
base mkvt:AbstractDigiroadKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:nimi mkvt:sijaintitieto mkvt:dynsegsijainti
used by
element Rdstmcpaikka
source <xs:complexType name="RdstmcpaikkaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="mkvt:AbstractDigiroadKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>RdsTMC paikan nimi</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Sijainti: voi olla joko piste, viiva ta alue</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element RdstmcpaikkaType/nimi
diagram index_p123.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DigiroadNimiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:teksti mkvt:laji
annotation
documentation
RdsTMC paikan nimi
source <xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>RdsTMC paikan nimi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RdstmcpaikkaType/sijaintitieto
diagram index_p124.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Sijainti
annotation
documentation
Sijainti: voi olla joko piste, viiva ta alue
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Sijainti: voi olla joko piste, viiva ta alue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RdstmcpaikkaType/dynsegsijainti
diagram index_p125.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>

complexType SiltaType
diagram index_p126.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:nimi mkvt:dynsegsijainti
used by
element DstietoType/silta
source <xs:complexType name="SiltaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element SiltaType/nimi
diagram index_p127.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DigiroadNimiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:teksti mkvt:laji
source <xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType"/>

element SiltaType/dynsegsijainti
diagram index_p128.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>

complexType SolmuType
diagram index_p129.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type extension of mkvt:AbstractDigiroadKohde
properties
base mkvt:AbstractDigiroadKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:sijainti mkvt:tyyppiKoodi
used by
element Solmu
source <xs:complexType name="SolmuType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="mkvt:AbstractDigiroadKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Pistesijaiinti</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tyyppiKoodi" type="xs:string">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Arvojoukko tarkentuu Digiroad 2:n myötä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element SolmuType/sijainti
diagram index_p130.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
annotation
documentation
Pistesijaiinti
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pistesijaiinti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element SolmuType/tyyppiKoodi
diagram index_p131.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Arvojoukko tarkentuu Digiroad 2:n myötä
source <xs:element name="tyyppiKoodi" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Arvojoukko tarkentuu Digiroad 2:n myötä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType SuljettuYhteysType
diagram index_p132.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
used by
element DstietoType/suljettuYhteys
source <xs:complexType name="SuljettuYhteysType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element SuljettuYhteysType/sijainti
diagram index_p133.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>

element SuljettuYhteysType/dynsegsijainti
diagram index_p134.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>

element SuljettuYhteysType/vaikutustieto
diagram index_p135.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutustietoType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:vaikutussuunta mkvt:vaikutusaika mkvt:vaikutuskaista
source <xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>

complexType SuurinSallittuType
diagram index_p136.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:arvo mkvt:tyyppi mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
used by
element DstietoType/suurinSallittu
source <xs:complexType name="SuurinSallittuType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="arvo" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="tyyppi">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>korkeus/pituus/paino/leveys</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu leveys"/>
         
<xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu korkeus"/>
         
<xs:enumeration value="ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus"/>
         
<xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu massa"/>
         
<xs:enumeration value="ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa"/>
         
<xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa"/>
         
<xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>
   
<xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element SuurinSallittuType/arvo
diagram index_p137.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="arvo" type="xs:string"/>

element SuurinSallittuType/tyyppi
diagram index_p138.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration ajoneuvon suurin sallittu leveys 
enumeration ajoneuvon suurin sallittu korkeus 
enumeration ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus 
enumeration ajoneuvon suurin sallittu massa 
enumeration ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa 
enumeration ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa 
enumeration ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa 
annotation
documentation
korkeus/pituus/paino/leveys
source <xs:element name="tyyppi">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>korkeus/pituus/paino/leveys</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu leveys"/>
     
<xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu korkeus"/>
     
<xs:enumeration value="ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus"/>
     
<xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu massa"/>
     
<xs:enumeration value="ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa"/>
     
<xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa"/>
     
<xs:enumeration value="ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element SuurinSallittuType/dynsegsijainti
diagram index_p139.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>

element SuurinSallittuType/vaikutustieto
diagram index_p140.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutustietoType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:vaikutussuunta mkvt:vaikutusaika mkvt:vaikutuskaista
source <xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType"/>

complexType TaajamaType
diagram index_p141.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:nimi mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutustieto
used by
element DstietoType/taajama
source <xs:complexType name="TaajamaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>
   
<xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element TaajamaType/nimi
diagram index_p142.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DigiroadNimiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:teksti mkvt:laji
source <xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType"/>

element TaajamaType/dynsegsijainti
diagram index_p143.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType"/>

element TaajamaType/vaikutustieto
diagram index_p144.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutustietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkvt:vaikutussuunta mkvt:vaikutusaika mkvt:vaikutuskaista
source <xs:element name="vaikutustieto" type="mkvt:VaikutustietoType" minOccurs="0"/>

complexType TasoristeysType
diagram index_p145.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
children mkvt:turvavarustetyyppi mkvt:sijainti mkvt:dynsegsijainti mkvt:vaikutussuunta
used by
element DstietoType/tasoristeys
source <xs:complexType name="TasoristeysType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="turvavarustetyyppi" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>
   
<xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="vaikutussuunta" type="mkvt:VaikutussuuntaType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element TasoristeysType/turvavarustetyyppi
diagram index_p146.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="turvavarustetyyppi" type="xs:string"/>

element TasoristeysType/sijainti
diagram index_p147.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>

element TasoristeysType/dynsegsijainti
diagram index_p148.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DynsegsijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkvt:linkki mkvt:alku mkvt:loppu
source <xs:element name="dynsegsijainti" type="mkvt:DynsegsijaintiType" minOccurs="0"/>

element TasoristeysType/vaikutussuunta
diagram index_p149.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:VaikutussuuntaType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
source <xs:element name="vaikutussuunta" type="mkvt:VaikutussuuntaType"/>

complexType TielinkkiType
diagram index_p150.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type extension of mkvt:AbstractDigiroadKohde
properties
base mkvt:AbstractDigiroadKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:sijainti mkvt:tyyppi mkvt:tLuokka mkvt:linkkityyppi mkvt:suunta mkvt:nimi mkvt:osoitenumerointi mkvt:kLuokka mkvt:enro mkvt:krajaika mkvt:lm_rh mkvt:mPituus mkvt:mArvo mkvt:lRTyyppi mkvt:rakentamistilanne mkvt:alkusolmuTunnus mkvt:loppusolmuTunnus mkvt:talvikunnossapitaja mkvt:paallysteenKunnossapitaja mkvt:rakenteellinenKunnossapitaja mkvt:kunnossapitoluokka
used by
elements katu Tielinkki
source <xs:complexType name="TielinkkiType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="mkvt:AbstractDigiroadKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen geometria</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tyyppi">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Väylätyyppi"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="maantie"/>
             
<xs:enumeration value="katu"/>
             
<xs:enumeration value="yksityistie"/>
             
<xs:enumeration value="rautatie"/>
             
<xs:enumeration value="kevyen liikenteen väylä"/>
             
<xs:enumeration value="lautta"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tLuokka">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Toiminnallinen luokka"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="seudullinen pääkatu / valtatie"/>
             
<xs:enumeration value="seudullinen pääkatu / kantatie"/>
             
<xs:enumeration value="alueellinen pääkatu / seututie"/>
             
<xs:enumeration value="kokoojakatu / yhdystie"/>
             
<xs:enumeration value="liityntäkatu / tärkeä yksityistie"/>
             
<xs:enumeration value="muu yksityistie"/>
             
<xs:enumeration value="kevyen liikenteen väylä"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="linkkityyppi">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Tyyppi kuvaa tie-elementin fyysistä tai liikenteellistä ominaisuustietoa kuten yksiajoratai-sen tien osaa tai kiertoliittymän osaa.</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="moottoritien osa"/>
             
<xs:enumeration value="moniajorataisen tien osa, joka ei moottoritie"/>
             
<xs:enumeration value="yksiajorataisen tien osa"/>
             
<xs:enumeration value="kiertoliittymän osa"/>
             
<xs:enumeration value="liitännäisliikennealueen osa"/>
             
<xs:enumeration value="ramppi"/>
             
<xs:enumeration value="huolto- tai pelastustien osa"/>
             
<xs:enumeration value="jalankulkualueen osa"/>
             
<xs:enumeration value="pyörätien osa"/>
             
<xs:enumeration value="moottoriliikennetien osa"/>
             
<xs:enumeration value=""/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="suunta" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Liikennevirran suunta"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="liikenne on sallittua molempiin suuntiin"/>
             
<xs:enumeration value="liikenne on sallittu digitointisuuntaa vastaan"/>
             
<xs:enumeration value="liikenne on sallittu digitointisuuntaan"/>
             
<xs:enumeration value="liikenne on suljettu molemmissa suunnissa"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Tien tai kadun nimi"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="osoitenumerointi" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Osoitenumerointi"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="vasen_alku" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="vasen_loppu" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="oikea_alku" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="oikea_loppu" type="xs:string"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kLuokka" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Kansallinen tieluokka"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="valtatie"/>
             
<xs:enumeration value="kantatie"/>
             
<xs:enumeration value="seututie"/>
             
<xs:enumeration value="yhdystie"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="enro" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Eurooppatienumero"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="krajaika" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Käyttörajoitus ja käyttöaika"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lm_rh" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Liikennemäärä ja ruuhkautumisherkkyys"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="mPituus" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Mitattu pituus"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="mArvo" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Maisemallinen arvo"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lRTyyppi" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>"Lauttatyyppi"</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="lautta"/>
             
<xs:enumeration value="lossi"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="rakentamistilanne" minOccurs="0">
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="rakenteilla"/>
             
<xs:enumeration value="suunniteltu"/>
             
<xs:enumeration value="rakenteilla, mutta avoinna liikenteelle"/>
             
<xs:enumeration value="valmis"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="alkusolmuTunnus" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Elementin alkusolmun Digiroad tunnus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="loppusolmuTunnus" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Elementin loppusolmun Digiroad tunnus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="talvikunnossapitaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="paallysteenKunnossapitaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="rakenteellinenKunnossapitaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="kunnossapitoluokka" minOccurs="0">
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value=""/>
             
<xs:enumeration value="4"/>
             
<xs:enumeration value="3"/>
             
<xs:enumeration value="2"/>
             
<xs:enumeration value="1"/>
             
<xs:enumeration value="0"/>
             
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element TielinkkiType/sijainti
diagram index_p151.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type gml:CurvePropertyType
properties
isRef 0
content complex
annotation
documentation
Kohteen geometria
source <xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen geometria</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TielinkkiType/tyyppi
diagram index_p152.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration maantie 
enumeration katu 
enumeration yksityistie 
enumeration rautatie 
enumeration kevyen liikenteen väylä 
enumeration lautta 
annotation
documentation
"Väylätyyppi"
source <xs:element name="tyyppi">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Väylätyyppi"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="maantie"/>
     
<xs:enumeration value="katu"/>
     
<xs:enumeration value="yksityistie"/>
     
<xs:enumeration value="rautatie"/>
     
<xs:enumeration value="kevyen liikenteen väylä"/>
     
<xs:enumeration value="lautta"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element TielinkkiType/tLuokka
diagram index_p153.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration seudullinen pääkatu / valtatie 
enumeration seudullinen pääkatu / kantatie 
enumeration alueellinen pääkatu / seututie 
enumeration kokoojakatu / yhdystie 
enumeration liityntäkatu / tärkeä yksityistie 
enumeration muu yksityistie 
enumeration kevyen liikenteen väylä 
annotation
documentation
"Toiminnallinen luokka"
source <xs:element name="tLuokka">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Toiminnallinen luokka"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="seudullinen pääkatu / valtatie"/>
     
<xs:enumeration value="seudullinen pääkatu / kantatie"/>
     
<xs:enumeration value="alueellinen pääkatu / seututie"/>
     
<xs:enumeration value="kokoojakatu / yhdystie"/>
     
<xs:enumeration value="liityntäkatu / tärkeä yksityistie"/>
     
<xs:enumeration value="muu yksityistie"/>
     
<xs:enumeration value="kevyen liikenteen väylä"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element TielinkkiType/linkkityyppi
diagram index_p154.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration moottoritien osa 
enumeration moniajorataisen tien osa, joka ei moottoritie 
enumeration yksiajorataisen tien osa 
enumeration kiertoliittymän osa 
enumeration liitännäisliikennealueen osa 
enumeration ramppi 
enumeration huolto- tai pelastustien osa 
enumeration jalankulkualueen osa 
enumeration pyörätien osa 
enumeration moottoriliikennetien osa 
enumeration  
annotation
documentation
Tyyppi kuvaa tie-elementin fyysistä tai liikenteellistä ominaisuustietoa kuten yksiajoratai-sen tien osaa tai kiertoliittymän osaa.
source <xs:element name="linkkityyppi">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tyyppi kuvaa tie-elementin fyysistä tai liikenteellistä ominaisuustietoa kuten yksiajoratai-sen tien osaa tai kiertoliittymän osaa.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="moottoritien osa"/>
     
<xs:enumeration value="moniajorataisen tien osa, joka ei moottoritie"/>
     
<xs:enumeration value="yksiajorataisen tien osa"/>
     
<xs:enumeration value="kiertoliittymän osa"/>
     
<xs:enumeration value="liitännäisliikennealueen osa"/>
     
<xs:enumeration value="ramppi"/>
     
<xs:enumeration value="huolto- tai pelastustien osa"/>
     
<xs:enumeration value="jalankulkualueen osa"/>
     
<xs:enumeration value="pyörätien osa"/>
     
<xs:enumeration value="moottoriliikennetien osa"/>
     
<xs:enumeration value=""/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element TielinkkiType/suunta
diagram index_p155.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration liikenne on sallittua molempiin suuntiin 
enumeration liikenne on sallittu digitointisuuntaa vastaan 
enumeration liikenne on sallittu digitointisuuntaan 
enumeration liikenne on suljettu molemmissa suunnissa 
annotation
documentation
"Liikennevirran suunta"
source <xs:element name="suunta" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Liikennevirran suunta"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="liikenne on sallittua molempiin suuntiin"/>
     
<xs:enumeration value="liikenne on sallittu digitointisuuntaa vastaan"/>
     
<xs:enumeration value="liikenne on sallittu digitointisuuntaan"/>
     
<xs:enumeration value="liikenne on suljettu molemmissa suunnissa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element TielinkkiType/nimi
diagram index_p156.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:DigiroadNimiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:teksti mkvt:laji
annotation
documentation
"Tien tai kadun nimi"
source <xs:element name="nimi" type="mkvt:DigiroadNimiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Tien tai kadun nimi"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TielinkkiType/osoitenumerointi
diagram index_p157.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children mkvt:vasen_alku mkvt:vasen_loppu mkvt:oikea_alku mkvt:oikea_loppu
annotation
documentation
"Osoitenumerointi"
source <xs:element name="osoitenumerointi" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Osoitenumerointi"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="vasen_alku" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="vasen_loppu" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="oikea_alku" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="oikea_loppu" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element TielinkkiType/osoitenumerointi/vasen_alku
diagram index_p158.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="vasen_alku" type="xs:string"/>

element TielinkkiType/osoitenumerointi/vasen_loppu
diagram index_p159.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="vasen_loppu" type="xs:string"/>

element TielinkkiType/osoitenumerointi/oikea_alku
diagram index_p160.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="oikea_alku" type="xs:string"/>

element TielinkkiType/osoitenumerointi/oikea_loppu
diagram index_p161.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="oikea_loppu" type="xs:string"/>

element TielinkkiType/kLuokka
diagram index_p162.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration valtatie 
enumeration kantatie 
enumeration seututie 
enumeration yhdystie 
annotation
documentation
"Kansallinen tieluokka"
source <xs:element name="kLuokka" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Kansallinen tieluokka"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="valtatie"/>
     
<xs:enumeration value="kantatie"/>
     
<xs:enumeration value="seututie"/>
     
<xs:enumeration value="yhdystie"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element TielinkkiType/enro
diagram index_p163.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
"Eurooppatienumero"
source <xs:element name="enro" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Eurooppatienumero"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TielinkkiType/krajaika
diagram index_p164.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
"Käyttörajoitus ja käyttöaika"
source <xs:element name="krajaika" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Käyttörajoitus ja käyttöaika"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TielinkkiType/lm_rh
diagram index_p165.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
"Liikennemäärä ja ruuhkautumisherkkyys"
source <xs:element name="lm_rh" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Liikennemäärä ja ruuhkautumisherkkyys"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TielinkkiType/mPituus
diagram index_p166.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
"Mitattu pituus"
source <xs:element name="mPituus" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>"Mitattu pituus"