Schema Palaute.xsd


element Palaute
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p1.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
type PalauteType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children antoajankohta tyyppi aihe projektinNimi luonne selitysteksti merkinnatJaPiirrokset yhteystiedot liitedokumentti yhteydenottotapa lupaJulkaista tiedotetaanKasittelynEtenemisesta kasittelytiedot
source <xs:element name="Palaute" type="PalauteType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

complexType PalauteType
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p2.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children antoajankohta tyyppi aihe projektinNimi luonne selitysteksti merkinnatJaPiirrokset yhteystiedot liitedokumentti yhteydenottotapa lupaJulkaista tiedotetaanKasittelynEtenemisesta kasittelytiedot
used by
element Palaute
source <xs:complexType name="PalauteType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="antoajankohta" type="xs:dateTime"/>
       
<xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="aihe" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="projektinNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="luonne" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="merkinnatJaPiirrokset" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="merkinta" type="yht:MerkintaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
             
<xs:element name="kohdeTunnus" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="yhteystiedot" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="liitedokumentti" type="yht:LiiteDokumenttiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="yhteydenottotapa" type="YhteydenottotapaType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="lupaJulkaista" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tiedotetaanKasittelynEtenemisesta" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="kasittelytiedot" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="palautteenTila" type="xs:string" minOccurs="0"/>
             
<xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
             
<xs:element name="vastausPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
             
<xs:element name="vastausTeksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element PalauteType/antoajankohta
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p3.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="antoajankohta" type="xs:dateTime"/>

element PalauteType/tyyppi
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p4.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PalauteType/aihe
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p5.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="aihe" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PalauteType/projektinNimi
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p6.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="projektinNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PalauteType/luonne
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p7.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="luonne" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PalauteType/selitysteksti
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p8.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>

element PalauteType/merkinnatJaPiirrokset
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p9.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children merkinta kohdeTunnus
source <xs:element name="merkinnatJaPiirrokset" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="merkinta" type="yht:MerkintaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xs:element name="kohdeTunnus" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element PalauteType/merkinnatJaPiirrokset/merkinta
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p10.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
type MerkintaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children piste viiva alue osoite sijainninSelitysteksti
source <xs:element name="merkinta" type="yht:MerkintaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element PalauteType/merkinnatJaPiirrokset/kohdeTunnus
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p11.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
source <xs:element name="kohdeTunnus" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element PalauteType/yhteystiedot
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p12.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
type YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children sukunimi etunimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto
source <xs:element name="yhteystiedot" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>

element PalauteType/liitedokumentti
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p13.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
type LiiteDokumenttiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children tyyppi paivays linkki selitysteksti
source <xs:element name="liitedokumentti" type="yht:LiiteDokumenttiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element PalauteType/yhteydenottotapa
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p14.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
type YhteydenottotapaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration puhelin 
enumeration sähköposti 
source <xs:element name="yhteydenottotapa" type="YhteydenottotapaType" minOccurs="0"/>

element PalauteType/lupaJulkaista
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p15.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="lupaJulkaista" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element PalauteType/tiedotetaanKasittelynEtenemisesta
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p16.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tiedotetaanKasittelynEtenemisesta" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element PalauteType/kasittelytiedot
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p17.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children palautteenTila asiatunnus vastausPvm vastausTeksti
source <xs:element name="kasittelytiedot" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="palautteenTila" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="vastausPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="vastausTeksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element PalauteType/kasittelytiedot/palautteenTila
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p18.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="palautteenTila" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PalauteType/kasittelytiedot/asiatunnus
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p19.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PalauteType/kasittelytiedot/vastausPvm
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p20.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vastausPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element PalauteType/kasittelytiedot/vastausTeksti
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p21.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vastausTeksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

simpleType YhteydenottotapaType
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/palaute/2.0
type restriction of xs:string
properties
base xs:string
used by
element PalauteType/yhteydenottotapa
facets
Kind Value annotation 
enumeration puhelin 
enumeration sähköposti 
source <xs:simpleType name="YhteydenottotapaType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="puhelin"/>
   
<xs:enumeration value="sähköposti"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

complexType Attribuutti
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p22.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children selitysteksti arvo
source <xs:complexType name="Attribuutti">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="arvo" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element Attribuutti/selitysteksti
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p23.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>

element Attribuutti/arvo
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p24.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="arvo" type="xs:string"/>

complexType HakijaType
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p25.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type extension of YhteystietoType
properties
base YhteystietoType
children henkilotunnus sukunimi etunimi yTunnus yrityksenNimi yhteyshenkilonNimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto ammatti tyopaikka
source <xs:complexType name="HakijaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="YhteystietoType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyopaikka" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="nimi" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="tyosuhteenalku" minOccurs="0">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:choice>
                   
<xs:element name="paivays" type="xs:date"/>
                   
<xs:element name="kkVuosi" type="xs:gYearMonth"/>
                   
<xs:element name="vuosi" type="xs:gYear"/>
                 
</xs:choice>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element HakijaType/ammatti
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p26.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HakijaType/tyopaikka
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p27.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children nimi tyosuhteenalku
source <xs:element name="tyopaikka" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="nimi" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="tyosuhteenalku" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:choice>
           
<xs:element name="paivays" type="xs:date"/>
           
<xs:element name="kkVuosi" type="xs:gYearMonth"/>
           
<xs:element name="vuosi" type="xs:gYear"/>
         
</xs:choice>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element HakijaType/tyopaikka/nimi
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p28.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="nimi" type="xs:string"/>

element HakijaType/tyopaikka/tyosuhteenalku
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p29.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children paivays kkVuosi vuosi
source <xs:element name="tyosuhteenalku" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="paivays" type="xs:date"/>
     
<xs:element name="kkVuosi" type="xs:gYearMonth"/>
     
<xs:element name="vuosi" type="xs:gYear"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element HakijaType/tyopaikka/tyosuhteenalku/paivays
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p30.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="paivays" type="xs:date"/>

element HakijaType/tyopaikka/tyosuhteenalku/kkVuosi
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p31.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:gYearMonth
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kkVuosi" type="xs:gYearMonth"/>

element HakijaType/tyopaikka/tyosuhteenalku/vuosi
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p32.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:gYear
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="vuosi" type="xs:gYear"/>

complexType KasittelyTiedotType
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p33.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children hakemuksenTila tilanMuutosaika kunnanYhteyshenkilo asiatunnus paivays paatoslinkki paatosdokumentinpaivays
source <xs:complexType name="KasittelyTiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="hakemuksenTila" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tilanMuutosaika" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnanYhteyshenkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paatoslinkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paatosdokumentinpaivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelyTiedotType/hakemuksenTila
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p34.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="hakemuksenTila" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/tilanMuutosaika
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p35.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilanMuutosaika" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/kunnanYhteyshenkilo
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p36.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunnanYhteyshenkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/asiatunnus
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p37.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/paivays
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p38.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/paatoslinkki
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p39.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paatoslinkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/paatosdokumentinpaivays
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p40.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paatosdokumentinpaivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

complexType LiiteDokumenttiType
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p41.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children tyyppi paivays linkki selitysteksti
used by
element PalauteType/liitedokumentti
source <xs:complexType name="LiiteDokumenttiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="linkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="selitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LiiteDokumenttiType/tyyppi
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p42.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LiiteDokumenttiType/paivays
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p43.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element LiiteDokumenttiType/linkki
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p44.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="linkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LiiteDokumenttiType/selitysteksti
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p45.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="selitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType MaksajaType
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p46.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type extension of YhteystietoType
properties
base YhteystietoType
children henkilotunnus sukunimi etunimi yTunnus yrityksenNimi yhteyshenkilonNimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto laskuviite
source <xs:complexType name="MaksajaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="YhteystietoType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="laskuviite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MaksajaType/laskuviite
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p47.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="laskuviite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType MerkintaType
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p48.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type extension of SijaintiType
properties
base SijaintiType
children piste viiva alue osoite sijainninSelitysteksti
used by
element PalauteType/merkinnatJaPiirrokset/merkinta
source <xs:complexType name="MerkintaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="SijaintiType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainninSelitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MerkintaType/sijainninSelitysteksti
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p49.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sijainninSelitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType OsoiteType
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p50.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children katuosoite postinumero postitoimipaikka
used by
elements YhteystietoType/osoite YhteyshenkiloType/osoite SijaintiType/osoite
source <xs:complexType name="OsoiteType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="katuosoite" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="postinumero" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="postitoimipaikka" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element OsoiteType/katuosoite
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p51.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="katuosoite" type="xs:string"/>

element OsoiteType/postinumero
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p52.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:integer
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="postinumero" type="xs:integer" minOccurs="0"/>

element OsoiteType/postitoimipaikka
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p53.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="postitoimipaikka" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType SijaintiType
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p54.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children piste viiva alue osoite
used by
complexType MerkintaType
source <xs:complexType name="SijaintiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="piste" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="viiva" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="alue" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="osoite" type="OsoiteType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element SijaintiType/piste
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p55.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
source <xs:element name="piste" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element SijaintiType/viiva
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p56.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type gml:CurvePropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
source <xs:element name="viiva" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element SijaintiType/alue
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p57.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type gml:SurfacePropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
source <xs:element name="alue" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element SijaintiType/osoite
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p58.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type OsoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children katuosoite postinumero postitoimipaikka
source <xs:element name="osoite" type="OsoiteType" minOccurs="0"/>

complexType YhteyshenkiloType
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p59.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children sukunimi etunimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto
used by
element PalauteType/yhteystiedot
source <xs:complexType name="YhteyshenkiloType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="osoite" type="OsoiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element YhteyshenkiloType/sukunimi
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p60.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteyshenkiloType/etunimi
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p61.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteyshenkiloType/osoite
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p62.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type OsoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children katuosoite postinumero postitoimipaikka
source <xs:element name="osoite" type="OsoiteType" minOccurs="0"/>

element YhteyshenkiloType/puhelinnumero
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p63.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteyshenkiloType/sahkopostiosoite
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p64.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteyshenkiloType/suoramarkkinointikielto
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p65.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

complexType YhteystietoType
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p66.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children henkilotunnus sukunimi etunimi yTunnus yrityksenNimi yhteyshenkilonNimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto
used by
complexTypes HakijaType MaksajaType
source <xs:complexType name="YhteystietoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:choice>
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="henkilotunnus" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>
     
</xs:sequence>
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="yTunnus" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="yrityksenNimi" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="yhteyshenkilonNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:choice>
   
<xs:element name="osoite" type="OsoiteType"/>
   
<xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element YhteystietoType/henkilotunnus
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p67.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="henkilotunnus" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/sukunimi
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p68.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/etunimi
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p69.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/yTunnus
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p70.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="yTunnus" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/yrityksenNimi
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p71.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="yrityksenNimi" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/yhteyshenkilonNimi
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p72.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="yhteyshenkilonNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteystietoType/osoite
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p73.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type OsoiteType
properties
isRef 0
content complex
children katuosoite postinumero postitoimipaikka
source <xs:element name="osoite" type="OsoiteType"/>

element YhteystietoType/puhelinnumero
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p74.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/sahkopostiosoite
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p75.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteystietoType/suoramarkkinointikielto
diagram Palaute_diagrams/Palaute_p76.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy