NewProject1

Index of diagrams:
Package Diagram 
Package dependencies of All Schemas
XML Schema Diagram 
_Feature (element) _Object (element) AbstractFeatureType (complexType) AbstractPaikkatietopalveluKohde (complexType)
AbstractPoikkeamisType (complexType) AbstractYmparistotoimiKohde (complexType) AineistotoimituksentiedotType (complexType) AineistotoimitusType (complexType)
AngleType (complexType) AssociationAttributeGroup (element) AssociationAttributeGroupType (complexType) CodeType (complexType)
CurvePropertyType (complexType) Dummy_GML (element) HenkilonnimiType (complexType) KasittelynTilaType (complexType)
KayttotarkoitusType (complexType) KiinteistoType (complexType) LausunnotType (complexType) LausuntoType (complexType)
LiiteType (complexType) LupamaarayksetType (complexType) LuvanTunnisteTiedotType (complexType) MeasureType (complexType)
MetaDataPropertyType (complexType) NimiType (complexType) Null (element) NullType (complexType)
OsapuoletType (complexType) OsapuoliType (complexType) OsoiteType (complexType) PaatoksetType (complexType)
PaatospoytakirjaType (complexType) PaatosType (complexType) PaivamaaratType (complexType) Poikkeamisasia (element)
PoikkeamisasiatType (complexType) PoikkeamisasiaType (complexType) Point (element) PointPropertyType (complexType)
Popast (element) PopastType (complexType) PostiosoiteType (complexType) RakennuksenTunnusType (complexType)
RakennusLuvanTunnusType (complexType) RakennuspaikkaType (complexType) RakennusrasiteType (complexType) RakennusvalvontaLiiteType (complexType)
RakennusvalvontaSijaintiType (complexType) Referenssipiste (complexType) SijaintitietoType (complexType) SijaintiType (complexType)
SurfacePropertyType (complexType) SuunnittelijaType (complexType) Suunnittelutarveasia (element) SuunnittelutarveasiatType (complexType)
SuunnittelutarveasiaType (complexType) TilamuutosType (complexType) TyonjohtajaType (complexType) YhteisjarjestelyType (complexType)
YhteyshenkiloType (complexType)

Index of elements:
Class 
gml_dummy-Schema poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema xml-Schema yhteiset-Schema



Diagrams
XMLSchemaDiagram _Feature (element) (gml_dummy-Schema)
_Featurepopast_p1.png



XMLSchemaDiagram _Object (element) (gml_dummy-Schema)
_Objectpopast_p2.png



XMLSchemaDiagram AbstractFeatureType (complexType) (gml_dummy-Schema)
AbstractFeatureTypepopast_p3.png



XMLSchemaDiagram AbstractPaikkatietopalveluKohde (complexType) (yhteiset-Schema)
AbstractPaikkatietopalveluKohdeMetaDataPropertyTypeAbstractFeatureTypemg_sequencepopast_p4.png



XMLSchemaDiagram AbstractPoikkeamisType (complexType) (poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema)
AbstractPoikkeamisTypetoimenpidetieto_anonymousTypelisatiedot_anonymousTyperakennuspaikkatieto_anonymousTypeAbstractFeatureTypePointPropertyTypeAbstractFeatureTypearvioRakentamisenVaikutuksista_anonymousTypemg_sequencemg_sequencemg_sequenceAbstractPaikkatietopalveluKohdeLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypeRakennuspaikkaTypePaatoksetTypeOsapuoletTypeLausunnotTypeLuvanTunnisteTiedotTypeKasittelynTilaTypeLisatiedot_anonymousTypeToimenpide_anonymousTypemg_sequenceRakennuspaikka_anonymousTypekuvausKoodi_anonymousTypepaaKayttotarkoitus_anonymousTypepiirustukset_anonymousTypeasemapiirrokset_anonymousTypekerrosala_anonymousTypemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencepopast_p5.png



XMLSchemaDiagram AbstractYmparistotoimiKohde (complexType) (yhteiset-Schema)
AbstractYmparistotoimiKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypepopast_p6.png



XMLSchemaDiagram AineistotoimituksentiedotType (complexType) (yhteiset-Schema)
AineistonTilaTypeAineistotoimituksentiedotTypemg_sequencepopast_p7.png



XMLSchemaDiagram AineistotoimitusType (complexType) (yhteiset-Schema)
AineistotoimitusTypeAineistotoimituksentiedotTypemg_sequencepopast_p8.png



XMLSchemaDiagram AngleType (complexType) (gml_dummy-Schema)
AngleTypepopast_p9.png



XMLSchemaDiagram AssociationAttributeGroup (element) (gml_dummy-Schema)
AssociationAttributeGrouppopast_p10.png



XMLSchemaDiagram AssociationAttributeGroupType (complexType) (gml_dummy-Schema)
AssociationAttributeGroupTypepopast_p11.png



XMLSchemaDiagram CodeType (complexType) (gml_dummy-Schema)
CodeTypepopast_p12.png



XMLSchemaDiagram CurvePropertyType (complexType) (gml_dummy-Schema)
CurvePropertyTypepopast_p13.png



XMLSchemaDiagram Dummy_GML (element) (gml_dummy-Schema)
Dummy_GMLpopast_p14.png



XMLSchemaDiagram HenkilonnimiType (complexType) (yhteiset-Schema)
HenkilonnimiTypemg_sequencepopast_p15.png



XMLSchemaDiagram KasittelynTilaType (complexType) (yhteiset-Schema)
TilamuutosTypeKasittelynTilaTypemg_sequencepopast_p16.png



XMLSchemaDiagram KayttotarkoitusType (complexType) (yhteiset-Schema)
KayttotarkoitusKoodiTypeKayttotarkoitusTypemg_sequencepopast_p17.png



XMLSchemaDiagram KiinteistoType (complexType) (yhteiset-Schema)
KiinteistoTypemg_sequencepopast_p18.png



XMLSchemaDiagram LausunnotType (complexType) (yhteiset-Schema)
LausuntoTypeLausunnotTypemg_sequencepopast_p19.png



XMLSchemaDiagram LausuntoType (complexType) (yhteiset-Schema)
LiiteTypeLiiteTypeLausuntoTypeRakennusvalvontaLiiteTypeRakennusvalvontaLiiteTypelausunto_anonymousTypepyydetty_anonymousTypemg_sequencemg_sequencelausunto_anonymousTypepuoltotieto_anonymousTypepuolto_anonymousTypemg_sequencemg_choicemg_sequencepopast_p20.png



XMLSchemaDiagram LiiteType (complexType) (yhteiset-Schema)
LiiteTypemg_sequencepopast_p21.png



XMLSchemaDiagram LupamaarayksetType (complexType) (yhteiset-Schema)
LupamaarayksetTypekatselmus_anonymousTypemaarays_anonymousTypemg_sequencemg_sequencepopast_p22.png



XMLSchemaDiagram LuvanTunnisteTiedotType (complexType) (yhteiset-Schema)
RakennuksenTunnusTypeLuvanTunnisteTiedotTypeRakennusLuvanTunnusTypemg_sequencepopast_p23.png



XMLSchemaDiagram MeasureType (complexType) (gml_dummy-Schema)
MeasureTypepopast_p24.png



XMLSchemaDiagram MetaDataPropertyType (complexType) (gml_dummy-Schema)
MetaDataPropertyTypepopast_p25.png



XMLSchemaDiagram NimiType (complexType) (yhteiset-Schema)
NimiTypemg_sequencepopast_p26.png



XMLSchemaDiagram Null (element) (gml_dummy-Schema)
Nullpopast_p27.png



XMLSchemaDiagram NullType (complexType) (gml_dummy-Schema)
NullTypepopast_p28.png



XMLSchemaDiagram OsapuoletType (complexType) (yhteiset-Schema)
SuunnittelijaTypeTyonjohtajaTypeOsapuoliTypeOsapuoletTypeOsapuolet_anonymousTypemg_sequencesuunnittelijatieto_anonymousTypetyonjohtajatieto_anonymousTypeosapuolitieto_anonymousTypenaapuritieto_anonymousTypemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequenceNaapuri_anonymousTypemg_sequencepopast_p29.png



XMLSchemaDiagram OsapuoliType (complexType) (yhteiset-Schema)
VRKRooliKoodiTypeKuntaRooliKoodiTypePostiosoiteTypePostiosoiteTypeYhteyshenkiloTypeOsapuoliTypeVRKrooliKoodi_anonymousTypekuntaRooliKoodi_anonymousTypeyritys_anonymousTypemg_sequencemg_sequencepopast_p30.png



XMLSchemaDiagram OsoiteType (complexType) (yhteiset-Schema)
OsoiteTilaTypeNimiTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeOsoiteTypeCurvePropertyTypeSurfacePropertyTypePointPropertyTypeAbstractFeatureTypemg_sequencepopast_p31.png



XMLSchemaDiagram PaatoksetType (complexType) (yhteiset-Schema)
PaatosTypePaatoksetTypemg_sequencepopast_p32.png



XMLSchemaDiagram PaatospoytakirjaType (complexType) (yhteiset-Schema)
LiiteTypePaatospoytakirjaTypeRakennusvalvontaLiiteTypepaatoskoodi_anonymousTypemg_sequencepopast_p33.png



XMLSchemaDiagram PaatosType (complexType) (yhteiset-Schema)
PaatospoytakirjaTypePaivamaaratTypeLupamaarayksetTypePaatosTypemg_sequencepopast_p34.png



PackageDiagram Package dependencies of All Schemas (All Schemas)
popast_p35.png



XMLSchemaDiagram PaivamaaratType (complexType) (yhteiset-Schema)
PaivamaaratTypemg_sequencepopast_p36.png



XMLSchemaDiagram Poikkeamisasia (element) (poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema)
PoikkeamisasiaPoikkeamisasiaTypeAbstractPoikkeamisTypeAbstractFeatureType_Featurepopast_p37.png



XMLSchemaDiagram PoikkeamisasiatType (complexType) (poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema)
PoikkeamisasiatTypePoikkeamisasiamg_sequence_Featurepopast_p38.png



XMLSchemaDiagram PoikkeamisasiaType (complexType) (poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema)
PoikkeamisasiaTypeAbstractPoikkeamisTypemg_sequenceAbstractFeatureTypeLiiteTypeLiiteTypepopast_p39.png



XMLSchemaDiagram Point (element) (gml_dummy-Schema)
Pointpopast_p40.png



XMLSchemaDiagram PointPropertyType (complexType) (gml_dummy-Schema)
PointPropertyTypepopast_p41.png



XMLSchemaDiagram Popast (element) (poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema)
PopastPopastTypeAbstractFeatureType_Featurepopast_p42.png



XMLSchemaDiagram PopastType (complexType) (poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema)
SuunnittelutarveasiatTypePoikkeamisasiatTypePopastTypeAbstractFeatureTypeAineistotoimituksentiedotTypemg_sequencepopast_p43.png



XMLSchemaDiagram PostiosoiteType (complexType) (yhteiset-Schema)
NimiTypePostiosoiteTypePointPropertyTypeSurfacePropertyTypeCurvePropertyTypemg_sequencepopast_p44.png



XMLSchemaDiagram RakennuksenTunnusType (complexType) (yhteiset-Schema)
RakennuksenTunnusTypemg_sequencepopast_p45.png



XMLSchemaDiagram RakennusLuvanTunnusType (complexType) (yhteiset-Schema)
RakennusLuvanTunnusTypemg_sequencepopast_p46.png



XMLSchemaDiagram RakennuspaikkaType (complexType) (yhteiset-Schema)
TasosijaintiTypeKayttotarkoitusTypeKiinteistoTypeSijaintitietoTypePostiosoiteTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdeRakennusrasiteTypeYhteisjarjestelyTypeRakennuspaikkaTypekaavanaste_anonymousTypekiinteisto_anonymousTyperakennusoikeudet_anonymousTypeAbstractFeatureTypeAbstractFeatureTypeAbstractFeatureTypehallintaperuste_anonymousTypemg_sequencemg_sequencemg_sequencepopast_p47.png



XMLSchemaDiagram RakennusrasiteType (complexType) (yhteiset-Schema)
KiinteistoTypeYhteyshenkiloTypeLiiteTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeRakennusrasiteTyperasitettuKiinteisto_anonymousTypeAbstractFeatureTypemg_sequencemg_sequencepopast_p48.png



XMLSchemaDiagram RakennusvalvontaLiiteType (complexType) (yhteiset-Schema)
OsapuoliTypeLiiteTypeRakennusvalvontaLiiteTypemg_sequencepopast_p49.png



XMLSchemaDiagram RakennusvalvontaSijaintiType (complexType) (yhteiset-Schema)
SijaintiTypeRakennusvalvontaSijaintiTypevrkSijaintiepavarmuus_anonymousTypemg_sequencepopast_p50.png



XMLSchemaDiagram Referenssipiste (complexType) (yhteiset-Schema)
NimiTypeReferenssipistemg_sequencePointPropertyTypepopast_p51.png



XMLSchemaDiagram SijaintitietoType (complexType) (yhteiset-Schema)
SijaintiTypeSijaintitietoTypemg_sequencepopast_p52.png



XMLSchemaDiagram SijaintiType (complexType) (yhteiset-Schema)
LuontiTapaTypeSijaintiepavarmuusTypeSijaintiTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeOsoiteTypemg_sequencePointPropertyTypeCurvePropertyTypeSurfacePropertyTypeNullTypeAbstractFeatureTypemg_choicemg_sequencepopast_p53.png



XMLSchemaDiagram SurfacePropertyType (complexType) (gml_dummy-Schema)
SurfacePropertyTypepopast_p54.png



XMLSchemaDiagram SuunnittelijaType (complexType) (yhteiset-Schema)
VRKRooliKoodiTypeSuunnittelijaRoolikoodiTypePostiosoiteTypePostiosoiteTypeLiiteTypeYhteyshenkiloTypeSuunnittelijaTypeVRKrooliKoodi_anonymousTypeyritys_anonymousTypepatevyysvaatimusluokka_anonymousTypemg_sequencemg_sequencepopast_p55.png



XMLSchemaDiagram Suunnittelutarveasia (element) (poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema)
SuunnittelutarveasiaTypeAbstractPoikkeamisTypeSuunnittelutarveasiaAbstractFeatureType_Featurepopast_p56.png



XMLSchemaDiagram SuunnittelutarveasiatType (complexType) (poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema)
SuunnittelutarveasiatTypeSuunnittelutarveasiamg_sequence_Featurepopast_p57.png



XMLSchemaDiagram SuunnittelutarveasiaType (complexType) (poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema)
AbstractPoikkeamisTypeSuunnittelutarveasiaTypeselvitystieto_anonymousTypeAbstractFeatureTypemg_sequencemg_sequenceLiiteTypepopast_p58.png



XMLSchemaDiagram TilamuutosType (complexType) (yhteiset-Schema)
MuutosTilaTypeOsapuoliTypeTilamuutosTypemg_sequencepopast_p59.png



XMLSchemaDiagram TyonjohtajaType (complexType) (yhteiset-Schema)
VRKRooliKoodiTypeTyonjohtajaRooliKoodiTypePostiosoiteTypePostiosoiteTypeLiiteTypeYhteyshenkiloTypeTyonjohtajaTypeVRKrooliKoodi_anonymousTypeyritys_anonymousTypepatevyysvaatimusluokka_anonymousTypemg_sequencemg_sequencepopast_p60.png



XMLSchemaDiagram YhteisjarjestelyType (complexType) (yhteiset-Schema)
KiinteistoTypeLiiteTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeYhteisjarjestelyTypemuutkiinteistot_anonymousTypeAbstractFeatureTypemg_sequencemg_sequencepopast_p61.png



XMLSchemaDiagram YhteyshenkiloType (complexType) (yhteiset-Schema)
HenkilonnimiTypePostiosoiteTypeYhteyshenkiloTypemg_sequencepopast_p62.png

Elements
Class gml_dummy-Schema
diagramNull_Object_FeatureAssociationAttributeGroupPointDummy_GMLAssociationAttributeGroupAssociationAttributeGroupTypePointPropertyTypeAngleTypeNullTypeCurvePropertyTypeMeasureTypeAbstractFeatureTypeMetaDataPropertyTypeCodeTypeSurfacePropertyTypepopast_p63.png

Class gml_dummy-Schema::_Feature
diagrampopast_p64.png
hierarchyPoikkeamisasiaPopastSuunnittelutarveasiapopast_p65.png

Class gml_dummy-Schema::_Object
diagrampopast_p66.png

Class gml_dummy-Schema::AbstractFeatureType
diagrampopast_p67.png
hierarchyAbstractPoikkeamisTypePoikkeamisasiaTypeSuunnittelutarveasiaTypePopastTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeYhteisjarjestelyTypeRakennuspaikkaTypeRakennuspaikka_anonymousTypeOsoiteTypeAbstractYmparistotoimiKohdeRakennusrasiteTypepopast_p68.png

Class gml_dummy-Schema::AngleType
diagrampopast_p69.png

Class gml_dummy-Schema::AssociationAttributeGroup
diagrampopast_p70.png

Class gml_dummy-Schema::AssociationAttributeGroup
diagrampopast_p71.png

Class gml_dummy-Schema::AssociationAttributeGroupType
diagrampopast_p72.png

Class gml_dummy-Schema::CodeType
diagrampopast_p73.png

Class gml_dummy-Schema::CurvePropertyType
diagrampopast_p74.png

Class gml_dummy-Schema::Dummy_GML
diagrampopast_p75.png
documentationComment describing your root element

Class gml_dummy-Schema::MeasureType
diagrampopast_p76.png

Class gml_dummy-Schema::MetaDataPropertyType
diagrampopast_p77.png

Class gml_dummy-Schema::Null
diagrampopast_p78.png

Class gml_dummy-Schema::NullType
diagrampopast_p79.png

Class gml_dummy-Schema::Point
diagrampopast_p80.png

Class gml_dummy-Schema::PointPropertyType
diagrampopast_p81.png

Class gml_dummy-Schema::SurfacePropertyType
diagrampopast_p82.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema
diagramPoikkeamisasiaPopastSuunnittelutarveasiaAbstractPoikkeamisTypePoikkeamisasiaTypeSuunnittelutarveasiaTypePopastTypePoikkeamisasiatTypeSuunnittelutarveasiatTypepopast_p83.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType
diagrammg_sequencepopast_p84.png
hierarchyAbstractFeatureTypePoikkeamisasiaTypeSuunnittelutarveasiaTypepopast_p85.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence
diagramrakennuspaikkatieto_anonymousTypetoimenpidetieto_anonymousTypearvioRakentamisenVaikutuksista_anonymousTypelisatiedot_anonymousTypepopast_p86.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::arvioRakentamisenVaikutuksista_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p87.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::arvioRakentamisenVaikutuksista_anonymousType::mg_sequence
diagrampopast_p88.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::lisatiedot_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p89.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::lisatiedot_anonymousType::mg_sequence
diagramLisatiedot_anonymousTypepopast_p90.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::lisatiedot_anonymousType::mg_sequence::Lisatiedot_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p91.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::lisatiedot_anonymousType::mg_sequence::Lisatiedot_anonymousType::mg_sequence
diagramasemapiirrokset_anonymousTypepiirustukset_anonymousTypepopast_p92.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::lisatiedot_anonymousType::mg_sequence::Lisatiedot_anonymousType::mg_sequence::asemapiirrokset_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p93.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::lisatiedot_anonymousType::mg_sequence::Lisatiedot_anonymousType::mg_sequence::asemapiirrokset_anonymousType::mg_sequence
diagrampopast_p94.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::lisatiedot_anonymousType::mg_sequence::Lisatiedot_anonymousType::mg_sequence::piirustukset_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p95.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::lisatiedot_anonymousType::mg_sequence::Lisatiedot_anonymousType::mg_sequence::piirustukset_anonymousType::mg_sequence
diagrampopast_p96.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::rakennuspaikkatieto_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p97.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::rakennuspaikkatieto_anonymousType::mg_sequence
diagramRakennuspaikka_anonymousTypepopast_p98.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::rakennuspaikkatieto_anonymousType::mg_sequence::Rakennuspaikka_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p99.png
hierarchyRakennuspaikkaTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypepopast_p100.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::rakennuspaikkatieto_anonymousType::mg_sequence::Rakennuspaikka_anonymousType::mg_sequence
diagrampaaKayttotarkoitus_anonymousTypepopast_p101.png

Enumeration poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::rakennuspaikkatieto_anonymousType::mg_sequence::Rakennuspaikka_anonymousType::mg_sequence::paaKayttotarkoitus_anonymousType
diagrampopast_p102.png
hierarchypopast_p103.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::toimenpidetieto_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p104.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::toimenpidetieto_anonymousType::mg_sequence
diagramToimenpide_anonymousTypepopast_p105.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::toimenpidetieto_anonymousType::mg_sequence::Toimenpide_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p106.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::toimenpidetieto_anonymousType::mg_sequence::Toimenpide_anonymousType::mg_sequence
diagramkuvausKoodi_anonymousTypekerrosala_anonymousTypepopast_p107.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::toimenpidetieto_anonymousType::mg_sequence::Toimenpide_anonymousType::mg_sequence::kerrosala_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p108.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::toimenpidetieto_anonymousType::mg_sequence::Toimenpide_anonymousType::mg_sequence::kerrosala_anonymousType::mg_sequence
diagrampopast_p109.png

Enumeration poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::AbstractPoikkeamisType::mg_sequence::toimenpidetieto_anonymousType::mg_sequence::Toimenpide_anonymousType::mg_sequence::kuvausKoodi_anonymousType
diagrampopast_p110.png
hierarchypopast_p111.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::Poikkeamisasia
diagrampopast_p112.png
hierarchy_Featurepopast_p113.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::PoikkeamisasiatType
diagrammg_sequencepopast_p114.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::PoikkeamisasiatType::mg_sequence
diagrampopast_p115.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::PoikkeamisasiaType
diagrammg_sequencepopast_p116.png
hierarchyAbstractPoikkeamisTypeAbstractFeatureTypepopast_p117.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::PoikkeamisasiaType::mg_sequence
diagrampopast_p118.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::Popast
diagrampopast_p119.png
hierarchy_Featurepopast_p120.png
documentationSkeeman juurielementti

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::PopastType
diagrammg_sequencepopast_p121.png
hierarchyAbstractFeatureTypepopast_p122.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::PopastType::mg_sequence
diagrampopast_p123.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::Suunnittelutarveasia
diagrampopast_p124.png
hierarchy_Featurepopast_p125.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::SuunnittelutarveasiatType
diagrammg_sequencepopast_p126.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::SuunnittelutarveasiatType::mg_sequence
diagrampopast_p127.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::SuunnittelutarveasiaType
diagrammg_sequencepopast_p128.png
hierarchyAbstractPoikkeamisTypeAbstractFeatureTypepopast_p129.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::SuunnittelutarveasiaType::mg_sequence
diagramselvitystieto_anonymousTypepopast_p130.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::SuunnittelutarveasiaType::mg_sequence::selvitystieto_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p131.png

Class poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu-Schema::SuunnittelutarveasiaType::mg_sequence::selvitystieto_anonymousType::mg_sequence
diagrampopast_p132.png

Class yhteiset-Schema
diagramLausuntoTypeYhteisjarjestelyTypeTasosijaintiTypeLausunnotTypeTilamuutosTypeRakennuksenTunnusTypeRakennusvalvontaLiiteTypeRakennuspaikkaTypeOsoiteTilaTypeMuutosTilaTypeSijaintitietoTypeOsoiteTypeSijaintiepavarmuusTypeSuunnittelijaRoolikoodiTypePaivamaaratTypeLuontiTapaTypeKayttotarkoitusKoodiTypeSuunnittelijaTypePaatospoytakirjaTypeAineistotoimituksentiedotTypeLuvanTunnisteTiedotTypeAineistotoimitusTypeAbstractYmparistotoimiKohdeKiinteistoTypeOsapuoletTypeToimialaTypePaatosTypeLupamaarayksetTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeYhteyshenkiloTypePostiosoiteTypeKayttotarkoitusTypeNimiTypeHenkilonnimiTypeTyonjohtajaRooliKoodiTypeKaavanvaiheTypeOsapuoliTypeSijaintiTypeRakennusvalvontaSijaintiTypeAineistonTilaTypeRakennusLuvanTunnusTypeLiiteTypeVRKRooliKoodiTypeRakennusrasiteTypeKasittelynTilaTypeReferenssipistePaatoksetTypeTyonjohtajaTypeKuntaRooliKoodiTypepopast_p133.png

Class yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde
diagrammg_sequencepopast_p134.png
hierarchyAbstractFeatureTypeYhteisjarjestelyTypeRakennuspaikkaTypeRakennuspaikka_anonymousTypeOsoiteTypeAbstractYmparistotoimiKohdeRakennusrasiteTypepopast_p135.png
documentationKohde josta periytetään kaikki kohteet

Class yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence
diagrampopast_p136.png

Class yhteiset-Schema::AbstractYmparistotoimiKohde
diagrampopast_p137.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypepopast_p138.png
documentationKohde josta periytetään kaikki kohteet

Enumeration yhteiset-Schema::AineistonTilaType
diagrampopast_p139.png
hierarchypopast_p140.png

Class yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType
diagrammg_sequencepopast_p141.png

Class yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence
diagrampopast_p142.png

Class yhteiset-Schema::AineistotoimitusType
diagrammg_sequencepopast_p143.png

Class yhteiset-Schema::AineistotoimitusType::mg_sequence
diagrampopast_p144.png

Class yhteiset-Schema::HenkilonnimiType
diagrammg_sequencepopast_p145.png

Class yhteiset-Schema::HenkilonnimiType::mg_sequence
diagrampopast_p146.png

Enumeration yhteiset-Schema::KaavanvaiheType
diagrampopast_p147.png
hierarchypopast_p148.png

Class yhteiset-Schema::KasittelynTilaType
diagrammg_sequencepopast_p149.png

Class yhteiset-Schema::KasittelynTilaType::mg_sequence
diagrampopast_p150.png

Enumeration yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType
diagrampopast_p151.png
hierarchypopast_p152.png

Class yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType
diagrammg_sequencepopast_p153.png
documentationMäärittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat

Class yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType::mg_sequence
diagrampopast_p154.png

Class yhteiset-Schema::KiinteistoType
diagrammg_sequencepopast_p155.png

Class yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence
diagrampopast_p156.png

Enumeration yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType
diagrampopast_p157.png
hierarchykuntaRooliKoodi_anonymousTypepopast_p158.png

Class yhteiset-Schema::LausunnotType
diagrammg_sequencepopast_p159.png

Class yhteiset-Schema::LausunnotType::mg_sequence
diagrampopast_p160.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType
diagrammg_sequencepopast_p161.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence
diagrampyydetty_anonymousTypelausunto_anonymousTypepopast_p162.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p163.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence
diagramlausunto_anonymousTypepuoltotieto_anonymousTypepopast_p164.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::lausunto_anonymousType
diagrammg_choicepopast_p165.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_choice
diagrampopast_p166.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p167.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence
diagrampuolto_anonymousTypepopast_p168.png

Enumeration yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence::puolto_anonymousType
diagrampopast_p169.png
hierarchypopast_p170.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::pyydetty_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p171.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::pyydetty_anonymousType::mg_sequence
diagrampopast_p172.png

Class yhteiset-Schema::LiiteType
diagrammg_sequencepopast_p173.png
hierarchyRakennusvalvontaLiiteTypepopast_p174.png

Class yhteiset-Schema::LiiteType::mg_sequence
diagrampopast_p175.png

Enumeration yhteiset-Schema::LuontiTapaType
diagrampopast_p176.png
hierarchypopast_p177.png
documentationKertoo miten kohde on luotu tietokantaan

Class yhteiset-Schema::LupamaarayksetType
diagrammg_sequencepopast_p178.png

Class yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence
diagramkatselmus_anonymousTypemaarays_anonymousTypepopast_p179.png

Enumeration yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType
diagrampopast_p180.png
hierarchypopast_p181.png

Class yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::maarays_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p182.png

Class yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::maarays_anonymousType::mg_sequence
diagrampopast_p183.png

Class yhteiset-Schema::LuvanTunnisteTiedotType
diagrammg_sequencepopast_p184.png

Class yhteiset-Schema::LuvanTunnisteTiedotType::mg_sequence
diagrampopast_p185.png

Enumeration yhteiset-Schema::MuutosTilaType
diagrampopast_p186.png
hierarchypopast_p187.png

Class yhteiset-Schema::NimiType
diagrammg_sequencepopast_p188.png
documentationNiim. Voidaan käyttää esim. nimistö tai osoitekohteessa

Class yhteiset-Schema::NimiType::mg_sequence
diagrampopast_p189.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType
diagrammg_sequencepopast_p190.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence
diagramOsapuolet_anonymousTypepopast_p191.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p192.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence
diagramosapuolitieto_anonymousTypesuunnittelijatieto_anonymousTypetyonjohtajatieto_anonymousTypenaapuritieto_anonymousTypepopast_p193.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::naapuritieto_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p194.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::naapuritieto_anonymousType::mg_sequence
diagramNaapuri_anonymousTypepopast_p195.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::naapuritieto_anonymousType::mg_sequence::Naapuri_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p196.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::naapuritieto_anonymousType::mg_sequence::Naapuri_anonymousType::mg_sequence
diagrampopast_p197.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::osapuolitieto_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p198.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::osapuolitieto_anonymousType::mg_sequence
diagrampopast_p199.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::suunnittelijatieto_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p200.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::suunnittelijatieto_anonymousType::mg_sequence
diagrampopast_p201.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::tyonjohtajatieto_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p202.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::tyonjohtajatieto_anonymousType::mg_sequence
diagrampopast_p203.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoliType
diagrammg_sequencepopast_p204.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoliType::mg_sequence
diagramkuntaRooliKoodi_anonymousTypeVRKrooliKoodi_anonymousTypeyritys_anonymousTypepopast_p205.png

Enumeration yhteiset-Schema::OsapuoliType::mg_sequence::kuntaRooliKoodi_anonymousType
diagrampopast_p206.png
hierarchyKuntaRooliKoodiTypepopast_p207.png

Enumeration yhteiset-Schema::OsapuoliType::mg_sequence::VRKrooliKoodi_anonymousType
diagrampopast_p208.png
hierarchyVRKRooliKoodiTypepopast_p209.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoliType::mg_sequence::yritys_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p210.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoliType::mg_sequence::yritys_anonymousType::mg_sequence
diagrampopast_p211.png

Enumeration yhteiset-Schema::OsoiteTilaType
diagrampopast_p212.png
hierarchypopast_p213.png

Class yhteiset-Schema::OsoiteType
diagrammg_sequencepopast_p214.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypepopast_p215.png

Class yhteiset-Schema::OsoiteType::mg_sequence
diagrampopast_p216.png

Class yhteiset-Schema::PaatoksetType
diagrammg_sequencepopast_p217.png

Class yhteiset-Schema::PaatoksetType::mg_sequence
diagrampopast_p218.png

Class yhteiset-Schema::PaatospoytakirjaType
diagrammg_sequencepopast_p219.png

Class yhteiset-Schema::PaatospoytakirjaType::mg_sequence
diagrampaatoskoodi_anonymousTypepopast_p220.png

Enumeration yhteiset-Schema::PaatospoytakirjaType::mg_sequence::paatoskoodi_anonymousType
diagrampopast_p221.png
hierarchypopast_p222.png

Class yhteiset-Schema::PaatosType
diagrammg_sequencepopast_p223.png

Class yhteiset-Schema::PaatosType::mg_sequence
diagrampopast_p224.png

Class yhteiset-Schema::PaivamaaratType
diagrammg_sequencepopast_p225.png

Class yhteiset-Schema::PaivamaaratType::mg_sequence
diagrampopast_p226.png

Class yhteiset-Schema::PostiosoiteType
diagrammg_sequencepopast_p227.png

Class yhteiset-Schema::PostiosoiteType::mg_sequence
diagrampopast_p228.png

Class yhteiset-Schema::RakennuksenTunnusType
diagrammg_sequencepopast_p229.png

Class yhteiset-Schema::RakennuksenTunnusType::mg_sequence
diagrampopast_p230.png

Class yhteiset-Schema::RakennusLuvanTunnusType
diagrammg_sequencepopast_p231.png

Class yhteiset-Schema::RakennusLuvanTunnusType::mg_sequence
diagrampopast_p232.png

Class yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType
diagrammg_sequencepopast_p233.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypeRakennuspaikka_anonymousTypepopast_p234.png

Class yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType::mg_sequence
diagramkiinteisto_anonymousTypekaavanaste_anonymousTyperakennusoikeudet_anonymousTypepopast_p235.png

Enumeration yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType::mg_sequence::kaavanaste_anonymousType
diagrampopast_p236.png
hierarchypopast_p237.png

Class yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType::mg_sequence::kiinteisto_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p238.png

Class yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType::mg_sequence::kiinteisto_anonymousType::mg_sequence
diagramhallintaperuste_anonymousTypepopast_p239.png

Enumeration yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType::mg_sequence::kiinteisto_anonymousType::mg_sequence::hallintaperuste_anonymousType
diagrampopast_p240.png
hierarchypopast_p241.png

Class yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType::mg_sequence::rakennusoikeudet_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p242.png

Class yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType::mg_sequence::rakennusoikeudet_anonymousType::mg_sequence
diagrampopast_p243.png

Class yhteiset-Schema::RakennusrasiteType
diagrammg_sequencepopast_p244.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypepopast_p245.png

Class yhteiset-Schema::RakennusrasiteType::mg_sequence
diagramrasitettuKiinteisto_anonymousTypepopast_p246.png

Class yhteiset-Schema::RakennusrasiteType::mg_sequence::rasitettuKiinteisto_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p247.png

Class yhteiset-Schema::RakennusrasiteType::mg_sequence::rasitettuKiinteisto_anonymousType::mg_sequence
diagrampopast_p248.png

Class yhteiset-Schema::RakennusvalvontaLiiteType
diagrammg_sequencepopast_p249.png
hierarchyLiiteTypepopast_p250.png

Class yhteiset-Schema::RakennusvalvontaLiiteType::mg_sequence
diagrampopast_p251.png

Class yhteiset-Schema::RakennusvalvontaSijaintiType
diagrammg_sequencepopast_p252.png
hierarchySijaintiTypepopast_p253.png

Class yhteiset-Schema::RakennusvalvontaSijaintiType::mg_sequence
diagramvrkSijaintiepavarmuus_anonymousTypepopast_p254.png

Enumeration yhteiset-Schema::RakennusvalvontaSijaintiType::mg_sequence::vrkSijaintiepavarmuus_anonymousType
diagrampopast_p255.png
hierarchypopast_p256.png

Class yhteiset-Schema::Referenssipiste
diagrammg_sequencepopast_p257.png

Class yhteiset-Schema::Referenssipiste::mg_sequence
diagrampopast_p258.png

Enumeration yhteiset-Schema::SijaintiepavarmuusType
diagrampopast_p259.png
hierarchypopast_p260.png
documentationKaavoitusmittausohjeet 2003 mukaiset sijaintiepävarmuus tasot

Class yhteiset-Schema::SijaintitietoType
diagrammg_sequencepopast_p261.png

Class yhteiset-Schema::SijaintitietoType::mg_sequence
diagrampopast_p262.png

Class yhteiset-Schema::SijaintiType
diagrammg_sequencepopast_p263.png
hierarchyRakennusvalvontaSijaintiTypepopast_p264.png
documentationSijaintielementin sisällön määrittely. Sijaintielementtiä käytetää niissä kohteissa, joissa kohteen geometriantyyppi(piste,viiva tai alue) voi vaihdella kohteesta toiseen

Class yhteiset-Schema::SijaintiType::mg_sequence
diagrammg_sequencepopast_p265.png

Class yhteiset-Schema::SijaintiType::mg_sequence::mg_sequence
diagrammg_choicepopast_p266.png

Class yhteiset-Schema::SijaintiType::mg_sequence::mg_sequence::mg_choice
diagrampopast_p267.png

Enumeration yhteiset-Schema::SuunnittelijaRoolikoodiType
diagrampopast_p268.png
hierarchypopast_p269.png

Class yhteiset-Schema::SuunnittelijaType
diagrammg_sequencepopast_p270.png

Class yhteiset-Schema::SuunnittelijaType::mg_sequence
diagramVRKrooliKoodi_anonymousTypeyritys_anonymousTypepatevyysvaatimusluokka_anonymousTypepopast_p271.png

Enumeration yhteiset-Schema::SuunnittelijaType::mg_sequence::patevyysvaatimusluokka_anonymousType
diagrampopast_p272.png
hierarchypopast_p273.png

Enumeration yhteiset-Schema::SuunnittelijaType::mg_sequence::VRKrooliKoodi_anonymousType
diagrampopast_p274.png
hierarchyVRKRooliKoodiTypepopast_p275.png

Class yhteiset-Schema::SuunnittelijaType::mg_sequence::yritys_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p276.png

Class yhteiset-Schema::SuunnittelijaType::mg_sequence::yritys_anonymousType::mg_sequence
diagrampopast_p277.png

Enumeration yhteiset-Schema::TasosijaintiType
diagrampopast_p278.png
hierarchypopast_p279.png

Class yhteiset-Schema::TilamuutosType
diagrammg_sequencepopast_p280.png

Class yhteiset-Schema::TilamuutosType::mg_sequence
diagrampopast_p281.png

Enumeration yhteiset-Schema::ToimialaType
diagrampopast_p282.png
hierarchypopast_p283.png

Enumeration yhteiset-Schema::TyonjohtajaRooliKoodiType
diagrampopast_p284.png
hierarchypopast_p285.png

Class yhteiset-Schema::TyonjohtajaType
diagrammg_sequencepopast_p286.png

Class yhteiset-Schema::TyonjohtajaType::mg_sequence
diagramVRKrooliKoodi_anonymousTypeyritys_anonymousTypepatevyysvaatimusluokka_anonymousTypepopast_p287.png

Enumeration yhteiset-Schema::TyonjohtajaType::mg_sequence::patevyysvaatimusluokka_anonymousType
diagrampopast_p288.png
hierarchypopast_p289.png

Enumeration yhteiset-Schema::TyonjohtajaType::mg_sequence::VRKrooliKoodi_anonymousType
diagrampopast_p290.png
hierarchyVRKRooliKoodiTypepopast_p291.png

Class yhteiset-Schema::TyonjohtajaType::mg_sequence::yritys_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p292.png

Class yhteiset-Schema::TyonjohtajaType::mg_sequence::yritys_anonymousType::mg_sequence
diagrampopast_p293.png

Enumeration yhteiset-Schema::VRKRooliKoodiType
diagrampopast_p294.png
hierarchyVRKrooliKoodi_anonymousTypeVRKrooliKoodi_anonymousTypeVRKrooliKoodi_anonymousTypepopast_p295.png

Class yhteiset-Schema::YhteisjarjestelyType
diagrammg_sequencepopast_p296.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypepopast_p297.png

Class yhteiset-Schema::YhteisjarjestelyType::mg_sequence
diagrammuutkiinteistot_anonymousTypepopast_p298.png

Class yhteiset-Schema::YhteisjarjestelyType::mg_sequence::muutkiinteistot_anonymousType
diagrammg_sequencepopast_p299.png

Class yhteiset-Schema::YhteisjarjestelyType::mg_sequence::muutkiinteistot_anonymousType::mg_sequence
diagrampopast_p300.png

Class yhteiset-Schema::YhteyshenkiloType
diagrammg_sequencepopast_p301.png

Class yhteiset-Schema::YhteyshenkiloType::mg_sequence
diagrampopast_p302.png

Class xml-Schema
diagramidspacelangbasespecialAttrspopast_p303.png

Class xml-Schema::base
diagrampopast_p304.png
documentationSee http://www.w3.org/TR/xmlbase/ for
                     information about this attribute.

Class xml-Schema::id
diagrampopast_p305.png
documentationSee http://www.w3.org/TR/xml-id/ for
                     information about this attribute.

Class xml-Schema::lang
diagramlang_anonymousType_anonymousTypepopast_p306.png
documentationAttempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
codes as the enumerated possible values is probably never
going to be a realistic possibility.  See
RFC 3066 at http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt and the IANA registry
at http://www.iana.org/assignments/lang-tag-apps.htm for
further information.
The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
         the empty string.

Enumeration xml-Schema::lang::lang_anonymousType_anonymousType
diagrampopast_p307.png
hierarchypopast_p308.png

Class xml-Schema::space
diagramspace_anonymousTypepopast_p309.png

Enumeration xml-Schema::space::space_anonymousType
diagrampopast_p310.png
hierarchypopast_p311.png

Class xml-Schema::specialAttrs
diagrampopast_p312.png



UML documentation generated by UModel UML Editor http://www.altova.com/umodel04/28/11 14:44:13