Schema rakennusvalvonta.xsd


element Rakennelma
diagram rakennusvalvonta_p1.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:RakennelmaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki rakval:sijaintitieto rakval:kuvaus rakval:tunnus
used by
element ToimenpiteetType/Toimenpide/rakennelmatieto
source <xs:element name="Rakennelma" type="rakval:RakennelmaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Rakennus
diagram rakennusvalvonta_p2.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:HankkeenRakennusType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki rakval:sijaintitieto rakval:tasosijainti rakval:piirustukset rakval:rakennuksenTiedot rakval:rakentajatyyppi rakval:omistaja
used by
element ToimenpiteetType/Toimenpide/rakennustieto
annotation
documentation
Rakennuksen tiedot ko. toimenpiteen jälkeen
source <xs:element name="Rakennus" type="rakval:HankkeenRakennusType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennuksen tiedot ko. toimenpiteen jälkeen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Rakennuspaikka
diagram rakennusvalvonta_p3.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennuspaikkaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:kiinteisto yht:sijaintitieto yht:kaavanaste yht:kerrosala yht:tasosijainti yht:rakennusoikeudet yht:rakennusoikeusYhteensa yht:uusiKytkin yht:osoite
used by
element RakennusvalvontaAsiaType/rakennuspaikkatieto
annotation
documentation
Rakennuspaikka
source <xs:element name="Rakennuspaikka" type="yht:RakennuspaikkaType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennuspaikka</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Rakennusvalvonta
diagram rakennusvalvonta_p4.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:rakennusvalvontaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children rakval:toimituksenTiedot rakval:rakennusvalvontaAsiatieto rakval:valmisRakennustieto
annotation
documentation
Skeeman juurielementti
source <xs:element name="Rakennusvalvonta" type="rakval:rakennusvalvontaType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Skeeman juurielementti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsia
diagram rakennusvalvonta_p5.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:RakennusvalvontaAsiaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children rakval:kasittelynTilatieto rakval:luvanTunnisteTiedot rakval:viitelupatieto rakval:osapuolettieto rakval:rakennuspaikkatieto rakval:toimenpidetieto rakval:katselmustieto rakval:lausuntotieto rakval:paatostieto rakval:muistiotieto rakval:lisatiedot
used by
complexType rakennusvalvontaAsiatType
source <xs:element name="RakennusvalvontaAsia" type="rakval:RakennusvalvontaAsiaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

complexType AbstractRakvalKohde
diagram rakennusvalvonta_p6.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki rakval:sijaintitieto
used by
complexTypes HankkeenRakennusType RakennelmaType
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet, joilla on sijaintitieto
source <xs:complexType name="AbstractRakvalKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet, joilla on sijaintitieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijaintitieto">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Sijainti" type="yht:RakennusvalvontaSijaintiType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractRakvalKohde/sijaintitieto
diagram rakennusvalvonta_p7.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Sijainti" type="yht:RakennusvalvontaSijaintiType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractRakvalKohde/sijaintitieto/Sijainti
diagram rakennusvalvonta_p8.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaSijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:osoite yht:piste yht:viiva yht:alue yht:tyhja yht:sijaintiepavarmuus yht:luontitapa yht:vrkSijaintiepavarmuus
source <xs:element name="Sijainti" type="yht:RakennusvalvontaSijaintiType"/>

complexType AsuinhuoneistotType
diagram rakennusvalvonta_p9.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:huoneisto rakval:jaahdytysmuoto rakval:asuntojenPintaala rakval:asuntojenLkm
used by
element RakennuksenTiedotType/asuinhuoneistot
source <xs:complexType name="AsuinhuoneistotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="huoneisto" type="rakval:HuoneistoType" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="jaahdytysmuoto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="asuntojenPintaala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="asuntojenLkm" type="xs:short" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AsuinhuoneistotType/huoneisto
diagram rakennusvalvonta_p10.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:HuoneistoType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:osoite rakval:muutostapa rakval:huoneluku rakval:keittionTyyppi rakval:huoneistoala rakval:varusteet rakval:huoneistonTyyppi rakval:huoneistotunnus
source <xs:element name="huoneisto" type="rakval:HuoneistoType" maxOccurs="unbounded"/>

element AsuinhuoneistotType/jaahdytysmuoto
diagram rakennusvalvonta_p11.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="jaahdytysmuoto" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element AsuinhuoneistotType/asuntojenPintaala
diagram rakennusvalvonta_p12.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asuntojenPintaala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element AsuinhuoneistotType/asuntojenLkm
diagram rakennusvalvonta_p13.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:short
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asuntojenLkm" type="xs:short" minOccurs="0"/>

complexType HankkeenRakennusType
diagram rakennusvalvonta_p14.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of rakval:AbstractRakvalKohde
properties
base rakval:AbstractRakvalKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki rakval:sijaintitieto rakval:tasosijainti rakval:piirustukset rakval:rakennuksenTiedot rakval:rakentajatyyppi rakval:omistaja
used by
element Rakennus
source <xs:complexType name="HankkeenRakennusType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="rakval:AbstractRakvalKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="tasosijainti" type="yht:TasosijaintiType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Sijainti suhteessa maanpintaan</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="piirustukset" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Hankekohtaiset piirustukset</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="asemapiirros" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="julkisivu" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="pohja" type="xs:string"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="rakennuksenTiedot" type="rakval:RakennuksenTiedotType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Toimenpiteen/Toimenpiteiden jälkeen</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="rakentajatyyppi" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Rakennuksen pääasiallinen rakentaja</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
             
<xs:enumeration value="liiketaloudellinen"/>
             
<xs:enumeration value="muu"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="omistaja" type="rakval:RakennuksenOmistajaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Rakennuksen omistajan tiedot</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element HankkeenRakennusType/tasosijainti
diagram rakennusvalvonta_p15.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:TasosijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration maan alla
enumeration maan tasalla
enumeration maan yllä
annotation
documentation
Sijainti suhteessa maanpintaan
source <xs:element name="tasosijainti" type="yht:TasosijaintiType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Sijainti suhteessa maanpintaan</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HankkeenRakennusType/piirustukset
diagram rakennusvalvonta_p16.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:asemapiirros rakval:julkisivu rakval:pohja
annotation
documentation
Hankekohtaiset piirustukset
source <xs:element name="piirustukset" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hankekohtaiset piirustukset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="asemapiirros" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="julkisivu" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="pohja" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element HankkeenRakennusType/piirustukset/asemapiirros
diagram rakennusvalvonta_p17.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="asemapiirros" type="xs:string"/>

element HankkeenRakennusType/piirustukset/julkisivu
diagram rakennusvalvonta_p18.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="julkisivu" type="xs:string"/>

element HankkeenRakennusType/piirustukset/pohja
diagram rakennusvalvonta_p19.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="pohja" type="xs:string"/>

element HankkeenRakennusType/rakennuksenTiedot
diagram rakennusvalvonta_p20.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:RakennuksenTiedotType
properties
isRef 0
content complex
children rakval:rakennustunnus rakval:kayttotarkoitus rakval:tilavuus rakval:kokonaisala rakval:kellarinpinta-ala rakval:BIM rakval:osoite rakval:rinnakkaisosoite rakval:kerrosluku rakval:kerrosala rakval:rakentamistapa rakval:kantavaRakennusaine rakval:julkisivu rakval:verkostoliittymat rakval:energialuokka rakval:paloluokka rakval:lammitystapa rakval:lammonlahde rakval:varusteet rakval:jaahdytysmuoto rakval:asuinhuoneistot
annotation
documentation
Toimenpiteen/Toimenpiteiden jälkeen
source <xs:element name="rakennuksenTiedot" type="rakval:RakennuksenTiedotType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Toimenpiteen/Toimenpiteiden jälkeen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HankkeenRakennusType/rakentajatyyppi
diagram rakennusvalvonta_p21.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration liiketaloudellinen
enumeration muu
annotation
documentation
Rakennuksen pääasiallinen rakentaja
source <xs:element name="rakentajatyyppi" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennuksen pääasiallinen rakentaja</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
     
<xs:enumeration value="liiketaloudellinen"/>
     
<xs:enumeration value="muu"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element HankkeenRakennusType/omistaja
diagram rakennusvalvonta_p22.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:RakennuksenOmistajaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:nimi rakval:henkilonimi rakval:tunnus rakval:osoite rakval:omistajanlaji
annotation
documentation
Rakennuksen omistajan tiedot
source <xs:element name="omistaja" type="rakval:RakennuksenOmistajaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennuksen omistajan tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType HuomautuksetType
diagram rakennusvalvonta_p23.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:huomautus
used by
element KatselmusType/huomautukset
source <xs:complexType name="HuomautuksetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="huomautus" type="rakval:HuomautusType" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Katselmuksessa annetut huomautus/velvoite</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HuomautuksetType/huomautus
diagram rakennusvalvonta_p24.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:HuomautusType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:kuvaus rakval:maaraAika rakval:toteamisHetki rakval:toteaja
annotation
documentation
Katselmuksessa annetut huomautus/velvoite
source <xs:element name="huomautus" type="rakval:HuomautusType" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Katselmuksessa annetut huomautus/velvoite</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType HuomautusType
diagram rakennusvalvonta_p25.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:kuvaus rakval:maaraAika rakval:toteamisHetki rakval:toteaja
used by
element HuomautuksetType/huomautus
source <xs:complexType name="HuomautusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Huomautuksen kuvaus</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="maaraAika" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="toteamisHetki" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Huomautus/velvoite on toteutunut</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="toteaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HuomautusType/kuvaus
diagram rakennusvalvonta_p26.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Huomautuksen kuvaus
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Huomautuksen kuvaus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HuomautusType/maaraAika
diagram rakennusvalvonta_p27.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="maaraAika" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element HuomautusType/toteamisHetki
diagram rakennusvalvonta_p28.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Huomautus/velvoite on toteutunut
source <xs:element name="toteamisHetki" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Huomautus/velvoite on toteutunut</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HuomautusType/toteaja
diagram rakennusvalvonta_p29.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="toteaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType HuoneistonVarusteetType
diagram rakennusvalvonta_p30.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:WCKytkin rakval:ammeTaiSuihkuKytkin rakval:saunaKytkin rakval:parvekeTaiTerassiKytkin rakval:lamminvesiKytkin
used by
element HuoneistoType/varusteet
source <xs:complexType name="HuoneistonVarusteetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="WCKytkin" type="xs:boolean"/>
   
<xs:element name="ammeTaiSuihkuKytkin" type="xs:boolean">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>yhdistetään suihkun kanssa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="saunaKytkin" type="xs:boolean"/>
   
<xs:element name="parvekeTaiTerassiKytkin" type="xs:boolean">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Yhdistetään terassin kanssa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="lamminvesiKytkin" type="xs:boolean"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HuoneistonVarusteetType/WCKytkin
diagram rakennusvalvonta_p31.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="WCKytkin" type="xs:boolean"/>

element HuoneistonVarusteetType/ammeTaiSuihkuKytkin
diagram rakennusvalvonta_p32.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
yhdistetään suihkun kanssa
source <xs:element name="ammeTaiSuihkuKytkin" type="xs:boolean">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>yhdistetään suihkun kanssa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HuoneistonVarusteetType/saunaKytkin
diagram rakennusvalvonta_p33.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="saunaKytkin" type="xs:boolean"/>

element HuoneistonVarusteetType/parvekeTaiTerassiKytkin
diagram rakennusvalvonta_p34.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Yhdistetään terassin kanssa
source <xs:element name="parvekeTaiTerassiKytkin" type="xs:boolean">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yhdistetään terassin kanssa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HuoneistonVarusteetType/lamminvesiKytkin
diagram rakennusvalvonta_p35.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="lamminvesiKytkin" type="xs:boolean"/>

complexType HuoneistotunnusType
diagram rakennusvalvonta_p36.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:porras rakval:huoneistonumero rakval:jakokirjain
used by
element HuoneistoType/huoneistotunnus
source <xs:complexType name="HuoneistotunnusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="porras" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Yksi merkki suuraakkosin</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="huoneistonumero" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Numeroilla kolmella merkillä etunollin</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="jakokirjain" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Yksi merkki pienaakkosin</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HuoneistotunnusType/porras
diagram rakennusvalvonta_p37.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Yksi merkki suuraakkosin
source <xs:element name="porras" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yksi merkki suuraakkosin</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HuoneistotunnusType/huoneistonumero
diagram rakennusvalvonta_p38.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Numeroilla kolmella merkillä etunollin
source <xs:element name="huoneistonumero" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Numeroilla kolmella merkillä etunollin</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HuoneistotunnusType/jakokirjain
diagram rakennusvalvonta_p39.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Yksi merkki pienaakkosin
source <xs:element name="jakokirjain" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yksi merkki pienaakkosin</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType HuoneistoType
diagram rakennusvalvonta_p40.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:osoite rakval:muutostapa rakval:huoneluku rakval:keittionTyyppi rakval:huoneistoala rakval:varusteet rakval:huoneistonTyyppi rakval:huoneistotunnus
used by
element AsuinhuoneistotType/huoneisto
source <xs:complexType name="HuoneistoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="muutostapa" type="rakval:MuutostapaType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="huoneluku" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="keittionTyyppi" type="rakval:KeittionTyyppiType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="huoneistoala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="varusteet" type="rakval:HuoneistonVarusteetType"/>
   
<xs:element name="huoneistonTyyppi" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Vastaa vrk:n huoneistontyyppi tyyppiä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="asuinhuoneisto"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
         
<xs:enumeration value="toimitila"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="huoneistotunnus" type="rakval:HuoneistotunnusType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HuoneistoType/osoite
diagram rakennusvalvonta_p41.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>

element HuoneistoType/muutostapa
diagram rakennusvalvonta_p42.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:MuutostapaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration poisto
enumeration lisäys
enumeration muutos
source <xs:element name="muutostapa" type="rakval:MuutostapaType" minOccurs="0"/>

element HuoneistoType/huoneluku
diagram rakennusvalvonta_p43.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="huoneluku" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HuoneistoType/keittionTyyppi
diagram rakennusvalvonta_p44.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:KeittionTyyppiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration keittio
enumeration keittokomero
enumeration keittotila
enumeration tupakeittio
source <xs:element name="keittionTyyppi" type="rakval:KeittionTyyppiType" minOccurs="0"/>

element HuoneistoType/huoneistoala
diagram rakennusvalvonta_p45.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="huoneistoala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element HuoneistoType/varusteet
diagram rakennusvalvonta_p46.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:HuoneistonVarusteetType
properties
isRef 0
content complex
children rakval:WCKytkin rakval:ammeTaiSuihkuKytkin rakval:saunaKytkin rakval:parvekeTaiTerassiKytkin rakval:lamminvesiKytkin
source <xs:element name="varusteet" type="rakval:HuoneistonVarusteetType"/>

element HuoneistoType/huoneistonTyyppi
diagram rakennusvalvonta_p47.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration asuinhuoneisto
enumeration ei tiedossa
enumeration toimitila
annotation
documentation
Vastaa vrk:n huoneistontyyppi tyyppiä
source <xs:element name="huoneistonTyyppi" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vastaa vrk:n huoneistontyyppi tyyppiä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="asuinhuoneisto"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
     
<xs:enumeration value="toimitila"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element HuoneistoType/huoneistotunnus
diagram rakennusvalvonta_p48.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:HuoneistotunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:porras rakval:huoneistonumero rakval:jakokirjain
source <xs:element name="huoneistotunnus" type="rakval:HuoneistotunnusType" minOccurs="0"/>

complexType JaahdytysmuotoType
diagram rakennusvalvonta_p49.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:rakennus rakval:huoneisto
source <xs:complexType name="JaahdytysmuotoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="rakennus" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="huoneisto" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element JaahdytysmuotoType/rakennus
diagram rakennusvalvonta_p50.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="rakennus" type="xs:string"/>

element JaahdytysmuotoType/huoneisto
diagram rakennusvalvonta_p51.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="huoneisto" type="xs:string"/>

complexType JulkisivuType
diagram rakennusvalvonta_p52.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:muuMateriaali rakval:julkisivumateriaali
used by
element RakennuksenTiedotType/julkisivu
source <xs:complexType name="JulkisivuType">
 
<xs:choice>
   
<xs:element name="muuMateriaali" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="julkisivumateriaali" type="rakval:JulkisivumateriaaliType"/>
 
</xs:choice>
</xs:complexType>

element JulkisivuType/muuMateriaali
diagram rakennusvalvonta_p53.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="muuMateriaali" type="xs:string"/>

element JulkisivuType/julkisivumateriaali
diagram rakennusvalvonta_p54.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:JulkisivumateriaaliType
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration betoni
enumeration ei tiedossa
enumeration tiili
enumeration metallilevy
enumeration kivi
enumeration puu
enumeration lasi
source <xs:element name="julkisivumateriaali" type="rakval:JulkisivumateriaaliType"/>

complexType KantavaRakennusaineType
diagram rakennusvalvonta_p55.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:muuRakennusaine rakval:rakennusaine
used by
element RakennuksenTiedotType/kantavaRakennusaine
source <xs:complexType name="KantavaRakennusaineType">
 
<xs:choice>
   
<xs:element name="muuRakennusaine" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="rakennusaine">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="betoni"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
         
<xs:enumeration value="tiili"/>
         
<xs:enumeration value="teräs"/>
         
<xs:enumeration value="puu"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
 
</xs:choice>
</xs:complexType>

element KantavaRakennusaineType/muuRakennusaine
diagram rakennusvalvonta_p56.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="muuRakennusaine" type="xs:string"/>

element KantavaRakennusaineType/rakennusaine
diagram rakennusvalvonta_p57.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration betoni
enumeration ei tiedossa
enumeration tiili
enumeration teräs
enumeration puu
source <xs:element name="rakennusaine">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="betoni"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
     
<xs:enumeration value="tiili"/>
     
<xs:enumeration value="teräs"/>
     
<xs:enumeration value="puu"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

complexType KatselmuksetType
diagram rakennusvalvonta_p58.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:Katselmus
used by
elements RakennusvalvontaAsiaType/katselmustieto ToimenpiteetType/Toimenpide/katselmustieto
source <xs:complexType name="KatselmuksetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Katselmus" type="rakval:KatselmusType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KatselmuksetType/Katselmus
diagram rakennusvalvonta_p59.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:KatselmusType
properties
isRef 0
content complex
children rakval:rakennustunnus rakval:tilanneKoodi rakval:pitoPvm rakval:osittainen rakval:pitaja rakval:katselmuksenLaji rakval:vaadittuLupaehtonaKytkin rakval:huomautukset rakval:katselmuspoytakirja
source <xs:element name="Katselmus" type="rakval:KatselmusType"/>

complexType KatselmusType
diagram rakennusvalvonta_p60.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:rakennustunnus rakval:tilanneKoodi rakval:pitoPvm rakval:osittainen rakval:pitaja rakval:katselmuksenLaji rakval:vaadittuLupaehtonaKytkin rakval:huomautukset rakval:katselmuspoytakirja
used by
element KatselmuksetType/Katselmus
source <xs:complexType name="KatselmusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="rakennustunnus" type="rakval:RakennustunnusType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tilanneKoodi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="pitoPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="osittainen" minOccurs="0">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
         
<xs:enumeration value="osittainen"/>
         
<xs:enumeration value="lopullinen"/>
         
<xs:enumeration value="pidetty"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="pitaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="katselmuksenLaji" type="rakval:KatselmuksenLajiType"/>
   
<xs:element name="vaadittuLupaehtonaKytkin" type="xs:boolean"/>
   
<xs:element name="huomautukset" type="rakval:HuomautuksetType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Katselmuksessa annetut huomatukset/velvoitteet</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="katselmuspoytakirja" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KatselmusType/rakennustunnus
diagram rakennusvalvonta_p61.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:RakennustunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:valtakunnallinenNumero rakval:jarjestysnumero
source <xs:element name="rakennustunnus" type="rakval:RakennustunnusType" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/tilanneKoodi
diagram rakennusvalvonta_p62.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilanneKoodi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/pitoPvm
diagram rakennusvalvonta_p63.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pitoPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/osittainen
diagram rakennusvalvonta_p64.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration osittainen
enumeration lopullinen
enumeration pidetty
source <xs:element name="osittainen" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
     
<xs:enumeration value="osittainen"/>
     
<xs:enumeration value="lopullinen"/>
     
<xs:enumeration value="pidetty"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element KatselmusType/pitaja
diagram rakennusvalvonta_p65.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pitaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/katselmuksenLaji
diagram rakennusvalvonta_p66.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:KatselmuksenLajiType
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration aloituskokous
enumeration ei tiedossa
enumeration rakennuksen paikan merkitseminen
enumeration rakennuksen paikan tarkastaminen
enumeration pohjakatselmus
enumeration rakennekatselmus
enumeration lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus
enumeration osittainen loppukatselmus
enumeration loppukatselmus
source <xs:element name="katselmuksenLaji" type="rakval:KatselmuksenLajiType"/>

element KatselmusType/vaadittuLupaehtonaKytkin
diagram rakennusvalvonta_p67.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="vaadittuLupaehtonaKytkin" type="xs:boolean"/>

element KatselmusType/huomautukset
diagram rakennusvalvonta_p68.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:HuomautuksetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:huomautus
annotation
documentation
Katselmuksessa annetut huomatukset/velvoitteet
source <xs:element name="huomautukset" type="rakval:HuomautuksetType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Katselmuksessa annetut huomatukset/velvoitteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KatselmusType/katselmuspoytakirja
diagram rakennusvalvonta_p69.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija
source <xs:element name="katselmuspoytakirja" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0"/>

complexType LaajennuksentiedotType
diagram rakennusvalvonta_p70.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:tilavuus rakval:kerrosala rakval:kokonaisala rakval:huoneistoala
used by
element RakentamistoimenpideType/laajennus/laajennuksentiedot
source <xs:complexType name="LaajennuksentiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="tilavuus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kerrosala" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="huoneistoala" type="yht:KayttotarkoitusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LaajennuksentiedotType/tilavuus
diagram rakennusvalvonta_p71.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilavuus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LaajennuksentiedotType/kerrosala
diagram rakennusvalvonta_p72.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kerrosala" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LaajennuksentiedotType/kokonaisala
diagram rakennusvalvonta_p73.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kokonaisala" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LaajennuksentiedotType/huoneistoala
diagram rakennusvalvonta_p74.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:KayttotarkoitusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:pintaAla yht:kayttotarkoitusKoodi
source <xs:element name="huoneistoala" type="yht:KayttotarkoitusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

complexType LammonlahdeType
diagram rakennusvalvonta_p75.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:polttoaine rakval:muu
used by
element RakennuksenTiedotType/lammonlahde
source <xs:complexType name="LammonlahdeType">
 
<xs:choice>
   
<xs:element name="polttoaine" type="rakval:PolttoaineType"/>
   
<xs:element name="muu" type="xs:string"/>
 
</xs:choice>
</xs:complexType>

element LammonlahdeType/polttoaine
diagram rakennusvalvonta_p76.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:PolttoaineType
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration kauko tai aluelämpö
enumeration kevyt polttoöljy
enumeration raskas polttoöljy
enumeration sähkö
enumeration kaasu
enumeration kiviihiili koksi tms.
enumeration turve
enumeration maalämpö
enumeration puu
enumeration muu
source <xs:element name="polttoaine" type="rakval:PolttoaineType"/>

element LammonlahdeType/muu
diagram rakennusvalvonta_p77.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="muu" type="xs:string"/>

complexType LuvanTiedotType
diagram rakennusvalvonta_p78.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:luvanTunnisteTiedot rakval:paivamaarat rakval:lupaehdot rakval:poikkeusLupalaji rakval:vakuus rakval:rakentamisentiedot rakval:osapuolet
source <xs:complexType name="LuvanTiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="luvanTunnisteTiedot" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Luvan tunnistetiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="paivamaarat" type="yht:PaivamaaratType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Päätäkseen/lupaan liittyvät päivämäärät</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="lupaehdot" type="yht:LupamaarayksetType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Luvan ehdot ja määraykset</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="poikkeusLupalaji" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="vakuus" type="rakval:VakuusType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Vakuuden tiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="rakentamisentiedot" type="rakval:TilastotiedotType"/>
   
<xs:element name="osapuolet" type="yht:OsapuoletType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LuvanTiedotType/luvanTunnisteTiedot
diagram rakennusvalvonta_p79.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:LuvanTunnisteTiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:LupaTunnus yht:RakennuksenTunnus
annotation
documentation
Luvan tunnistetiedot
source <xs:element name="luvanTunnisteTiedot" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luvan tunnistetiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LuvanTiedotType/paivamaarat
diagram rakennusvalvonta_p80.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:PaivamaaratType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aloitettavaPvm yht:lainvoimainenPvm yht:voimassaHetkiPvm yht:raukeamisPvm yht:antoPvm yht:viimeinenValitusPvm yht:julkipanoPvm
annotation
documentation
Päätäkseen/lupaan liittyvät päivämäärät
source <xs:element name="paivamaarat" type="yht:PaivamaaratType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Päätäkseen/lupaan liittyvät päivämäärät</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LuvanTiedotType/lupaehdot
diagram rakennusvalvonta_p81.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:LupamaarayksetType
properties
isRef 0
content complex
children yht:autopaikkojaEnintaan yht:autopaikkojaVahintaan yht:autopaikkojaRakennettava yht:autopaikkojaRakennettu yht:autopaikkojaKiinteistolla yht:autopaikkojaUlkopuolella yht:kerrosala yht:kokonaisala yht:katselmus yht:maarays yht:vaaditutTyonjohtajat yht:vaaditutErityissuunnitelmat
annotation
documentation
Luvan ehdot ja määraykset
source <xs:element name="lupaehdot" type="yht:LupamaarayksetType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luvan ehdot ja määraykset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LuvanTiedotType/poikkeusLupalaji
diagram rakennusvalvonta_p82.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="poikkeusLupalaji" type="xs:string"/>

element LuvanTiedotType/vakuus
diagram rakennusvalvonta_p83.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:VakuusType
properties
isRef 0
content complex
children rakval:vakuudenLaji rakval:voimassaolopvm rakval:vakuudenmaara rakval:vakuuspaatospykala
annotation
documentation
Vakuuden tiedot
source <xs:element name="vakuus" type="rakval:VakuusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vakuuden tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LuvanTiedotType/rakentamisentiedot
diagram rakennusvalvonta_p84.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:TilastotiedotType
properties
isRef 0
content complex
children rakval:uusiaAsuntojaLkm rakval:uusiaRakennuksiaLkm rakval:paloluokka rakval:tilavuus
source <xs:element name="rakentamisentiedot" type="rakval:TilastotiedotType"/>

element LuvanTiedotType/osapuolet
diagram rakennusvalvonta_p85.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:OsapuoletType
properties
isRef 0
content complex
children yht:Osapuolet
source <xs:element name="osapuolet" type="yht:OsapuoletType"/>

complexType OmistajanlajiType
diagram rakennusvalvonta_p86.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:muu rakval:omistajalaji
used by
element RakennuksenOmistajaType/omistajanlaji
source <xs:complexType name="OmistajanlajiType">
 
<xs:choice>
   
<xs:element name="muu" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="omistajalaji">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
         
<xs:enumeration value="yksityinen maatalousyrittäjä"/>
         
<xs:enumeration value="muu yksityinen henkilö tai perikunta"/>
         
<xs:enumeration value="asunto-oy tai asunto-osuuskunta"/>
         
<xs:enumeration value="kiinteistö oy"/>
         
<xs:enumeration value="yksityinen yritys (osake-, avoin- tai kommandiittiyhtiö, osuuskunta)"/>
         
<xs:enumeration value="valtio- tai kuntaenemmistöinen yritys"/>
         
<xs:enumeration value="kunnan liikelaitos"/>
         
<xs:enumeration value="valtion liikelaitos"/>
         
<xs:enumeration value="pankki tai vakuutuslaitos"/>
         
<xs:enumeration value="kunta tai kuntainliitto"/>
         
<xs:enumeration value="valtio"/>
         
<xs:enumeration value="sosiaaliturvarahasto"/>
         
<xs:enumeration value="uskonnollinen yhteisö, säätiö, puolue tai yhdistys"/>
         
<xs:enumeration value="muu"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
 
</xs:choice>
</xs:complexType>

element OmistajanlajiType/muu
diagram rakennusvalvonta_p87.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="muu" type="xs:string"/>

element OmistajanlajiType/omistajalaji
diagram rakennusvalvonta_p88.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration yksityinen maatalousyrittäjä
enumeration muu yksityinen henkilö tai perikunta
enumeration asunto-oy tai asunto-osuuskunta
enumeration kiinteistö oy
enumeration yksityinen yritys (osake-, avoin- tai kommandiittiyhtiö, osuuskunta)
enumeration valtio- tai kuntaenemmistöinen yritys
enumeration kunnan liikelaitos
enumeration valtion liikelaitos
enumeration pankki tai vakuutuslaitos
enumeration kunta tai kuntainliitto
enumeration valtio
enumeration sosiaaliturvarahasto
enumeration uskonnollinen yhteisö, säätiö, puolue tai yhdistys
enumeration muu
source <xs:element name="omistajalaji">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
     
<xs:enumeration value="yksityinen maatalousyrittäjä"/>
     
<xs:enumeration value="muu yksityinen henkilö tai perikunta"/>
     
<xs:enumeration value="asunto-oy tai asunto-osuuskunta"/>
     
<xs:enumeration value="kiinteistö oy"/>
     
<xs:enumeration value="yksityinen yritys (osake-, avoin- tai kommandiittiyhtiö, osuuskunta)"/>
     
<xs:enumeration value="valtio- tai kuntaenemmistöinen yritys"/>
     
<xs:enumeration value="kunnan liikelaitos"/>
     
<xs:enumeration value="valtion liikelaitos"/>
     
<xs:enumeration value="pankki tai vakuutuslaitos"/>
     
<xs:enumeration value="kunta tai kuntainliitto"/>
     
<xs:enumeration value="valtio"/>
     
<xs:enumeration value="sosiaaliturvarahasto"/>
     
<xs:enumeration value="uskonnollinen yhteisö, säätiö, puolue tai yhdistys"/>
     
<xs:enumeration value="muu"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

complexType RakennelmaType
diagram rakennusvalvonta_p89.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of rakval:AbstractRakvalKohde
properties
base rakval:AbstractRakvalKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki rakval:sijaintitieto rakval:kuvaus rakval:tunnus
used by
element Rakennelma
source <xs:complexType name="RakennelmaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="rakval:AbstractRakvalKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kuvaus">
         
<xs:complexType>
           
<xs:choice>
             
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
           
</xs:choice>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tunnus" type="rakval:RakennustunnusType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>vastaava kuin rakennustunnus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element RakennelmaType/kuvaus
diagram rakennusvalvonta_p90.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:kuvaus rakval:liite
source <xs:element name="kuvaus">
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennelmaType/kuvaus/kuvaus
diagram rakennusvalvonta_p91.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>

element RakennelmaType/kuvaus/liite
diagram rakennusvalvonta_p92.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija
source <xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element RakennelmaType/tunnus
diagram rakennusvalvonta_p93.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:RakennustunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:valtakunnallinenNumero rakval:jarjestysnumero
annotation
documentation
vastaava kuin rakennustunnus
source <xs:element name="tunnus" type="rakval:RakennustunnusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>vastaava kuin rakennustunnus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType RakennuksenOmistajaType
diagram rakennusvalvonta_p94.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:nimi rakval:henkilonimi rakval:tunnus rakval:osoite rakval:omistajanlaji
used by
element HankkeenRakennusType/omistaja
source <xs:complexType name="RakennuksenOmistajaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="nimi" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Yhteison nimi</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="henkilonimi" type="yht:HenkilonnimiType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tunnus" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Henkilötunnus tai Y-tunnus</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
   
<xs:element name="omistajanlaji" type="rakval:OmistajanlajiType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element RakennuksenOmistajaType/nimi
diagram rakennusvalvonta_p95.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Yhteison nimi
source <xs:element name="nimi" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yhteison nimi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennuksenOmistajaType/henkilonimi
diagram rakennusvalvonta_p96.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:HenkilonnimiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:etunimi yht:sukunimi
source <xs:element name="henkilonimi" type="yht:HenkilonnimiType" minOccurs="0"/>

element RakennuksenOmistajaType/tunnus
diagram rakennusvalvonta_p97.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Henkilötunnus tai Y-tunnus
source <xs:element name="tunnus" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Henkilötunnus tai Y-tunnus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennuksenOmistajaType/osoite
diagram rakennusvalvonta_p98.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>

element RakennuksenOmistajaType/omistajanlaji
diagram rakennusvalvonta_p99.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:OmistajanlajiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:muu rakval:omistajalaji
source <xs:element name="omistajanlaji" type="rakval:OmistajanlajiType" minOccurs="0"/>

complexType RakennuksenTiedotType
diagram rakennusvalvonta_p100.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:rakennustunnus rakval:kayttotarkoitus rakval:tilavuus rakval:kokonaisala rakval:kellarinpinta-ala rakval:BIM rakval:osoite rakval:rinnakkaisosoite rakval:kerrosluku rakval:kerrosala rakval:rakentamistapa rakval:kantavaRakennusaine rakval:julkisivu rakval:verkostoliittymat rakval:energialuokka rakval:paloluokka rakval:lammitystapa rakval:lammonlahde rakval:varusteet rakval:jaahdytysmuoto rakval:asuinhuoneistot
used by
element HankkeenRakennusType/rakennuksenTiedot
source <xs:complexType name="RakennuksenTiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="rakennustunnus" type="rakval:RakennustunnusType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kayttotarkoitus" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Pääasiallinen käyttötarkoitus(toimenpiteen jälkeen) linkki: http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-1994/koko_luokitus.html</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="999 muualla luokittelemattomat rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="941 talousrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="931 saunarakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="899 muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="893 turkistarhat"/>
         
<xs:enumeration value="892 kasvihuoneet"/>
         
<xs:enumeration value="891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms"/>
         
<xs:enumeration value="811 navetat, sikalat, kanalat yms"/>
         
<xs:enumeration value="729 muut palo- ja pelastustoimen rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="722 väestönsuojat"/>
         
<xs:enumeration value="721 paloasemat"/>
         
<xs:enumeration value="719 muut varastorakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="712 kauppavarastot"/>
         
<xs:enumeration value="711 teollisuusvarastot"/>
         
<xs:enumeration value="699 muut teollisuuden tuotantorakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="692 teollisuus- ja pienteollisuustalot"/>
         
<xs:enumeration value="691 teollisuushallit"/>
         
<xs:enumeration value="613 yhdyskuntatekniikan rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="611 voimalaitosrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="549 muualla luokittelemattomat opetusrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="541 järjestöjen, liittojen, työnantajien yms opetusrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="532 tutkimuslaitosrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="531 korkeakoulurakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="521 ammatillisten oppilaitosten rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="511 yleissivistävien oppilaitosten rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="369 muut kokoontumisrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="359 muut urheilu- ja kuntoilurakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="354 monitoimihallit ja muut urheiluhallit"/>
         
<xs:enumeration value="353 tennis-, squash- ja sulkapallohallit"/>
         
<xs:enumeration value="352 uimahallit"/>
         
<xs:enumeration value="351 jäähallit"/>
         
<xs:enumeration value="349 muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="342 seurakuntatalot"/>
         
<xs:enumeration value="341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet"/>
         
<xs:enumeration value="331 seura- ja kerhorakennukset yms"/>
         
<xs:enumeration value="324 näyttelyhallit"/>
         
<xs:enumeration value="323 museot ja taidegalleriat"/>
         
<xs:enumeration value="322 kirjastot ja arkistot"/>
         
<xs:enumeration value="312 elokuvateatterit"/>
         
<xs:enumeration value="311 teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot"/>
         
<xs:enumeration value="241 vankilat"/>
         
<xs:enumeration value="239 muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="231 lasten päiväkodit"/>
         
<xs:enumeration value="229 muut huoltolaitosrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="223 kehitysvammaisten hoitolaitokset"/>
         
<xs:enumeration value="222 lasten- ja koulukodit"/>
         
<xs:enumeration value="221 vanhainkodit"/>
         
<xs:enumeration value="219 muut terveydenhuoltorakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="215 terveydenhuollon erityislaitokset"/>
         
<xs:enumeration value="214 terveyskeskukset"/>
         
<xs:enumeration value="213 muut sairaalat"/>
         
<xs:enumeration value="211 keskussairaalat"/>
         
<xs:enumeration value="169 muut liikenteen rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="164 tietoliikenteen rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="163 pysäköintitalot"/>
         
<xs:enumeration value="162 kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="161 rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit"/>
         
<xs:enumeration value="151 toimistorakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="141 ravintolat yms"/>
         
<xs:enumeration value="139 muut asuntolarakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="131 asuntolat yms"/>
         
<xs:enumeration value="129 muut majoitusliikerakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="124 vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet"/>
         
<xs:enumeration value="123 loma-, lepo- ja virkistyskodit"/>
         
<xs:enumeration value="121 hotellit yms"/>
         
<xs:enumeration value="119 muut myymälärakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset"/>
         
<xs:enumeration value="111 myymälähallit"/>
         
<xs:enumeration value="041 vapaa-ajan asuinrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="039 muut asuinkerrostalot"/>
         
<xs:enumeration value="032 luhtitalot"/>
         
<xs:enumeration value="022 ketjutalot"/>
         
<xs:enumeration value="021 rivitalot"/>
         
<xs:enumeration value="013 muut erilliset talot"/>
         
<xs:enumeration value="012 kahden asunnon talot"/>
         
<xs:enumeration value="011 yhden asunnon talot"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tilavuus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kellarinpinta-ala" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="BIM" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="rinnakkaisosoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="kerrosluku" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kerrosala" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="rakentamistapa" type="rakval:RakentamistapaType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kantavaRakennusaine" type="rakval:KantavaRakennusaineType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="julkisivu" type="rakval:JulkisivuType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="verkostoliittymat" type="rakval:VerkostoliittymatType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="energialuokka" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paloluokka" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="lammitystapa" type="rakval:LammitystapaType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="lammonlahde" type="rakval:LammonlahdeType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="varusteet" type="rakval:VarusteetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="jaahdytysmuoto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="asuinhuoneistot" type="rakval:AsuinhuoneistotType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation> Asuinhuoneistotiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element RakennuksenTiedotType/rakennustunnus
diagram rakennusvalvonta_p101.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:RakennustunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:valtakunnallinenNumero rakval:jarjestysnumero
source <xs:element name="rakennustunnus" type="rakval:RakennustunnusType" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/kayttotarkoitus
diagram rakennusvalvonta_p102.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration 999 muualla luokittelemattomat rakennukset
enumeration 941 talousrakennukset
enumeration 931 saunarakennukset
enumeration 899 muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset
enumeration 893 turkistarhat
enumeration 892 kasvihuoneet
enumeration 891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset
enumeration 819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms
enumeration 811 navetat, sikalat, kanalat yms
enumeration 729 muut palo- ja pelastustoimen rakennukset
enumeration 722 väestönsuojat
enumeration 721 paloasemat
enumeration 719 muut varastorakennukset
enumeration 712 kauppavarastot
enumeration 711 teollisuusvarastot
enumeration 699 muut teollisuuden tuotantorakennukset
enumeration 692 teollisuus- ja pienteollisuustalot
enumeration 691 teollisuushallit
enumeration 613 yhdyskuntatekniikan rakennukset
enumeration 611 voimalaitosrakennukset
enumeration 549 muualla luokittelemattomat opetusrakennukset
enumeration 541 järjestöjen, liittojen, työnantajien yms opetusrakennukset
enumeration 532 tutkimuslaitosrakennukset
enumeration 531 korkeakoulurakennukset
enumeration 521 ammatillisten oppilaitosten rakennukset
enumeration 511 yleissivistävien oppilaitosten rakennukset
enumeration 369 muut kokoontumisrakennukset
enumeration 359 muut urheilu- ja kuntoilurakennukset
enumeration 354 monitoimihallit ja muut urheiluhallit
enumeration 353 tennis-, squash- ja sulkapallohallit
enumeration 352 uimahallit
enumeration 351 jäähallit
enumeration 349 muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset
enumeration 342 seurakuntatalot
enumeration 341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet
enumeration 331 seura- ja kerhorakennukset yms
enumeration 324 näyttelyhallit
enumeration 323 museot ja taidegalleriat
enumeration 322 kirjastot ja arkistot
enumeration 312 elokuvateatterit
enumeration 311 teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot
enumeration 241 vankilat
enumeration 239 muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset
enumeration 231 lasten päiväkodit
enumeration 229 muut huoltolaitosrakennukset
enumeration 223 kehitysvammaisten hoitolaitokset
enumeration 222 lasten- ja koulukodit
enumeration 221 vanhainkodit
enumeration 219 muut terveydenhuoltorakennukset
enumeration 215 terveydenhuollon erityislaitokset
enumeration 214 terveyskeskukset
enumeration 213 muut sairaalat
enumeration 211 keskussairaalat
enumeration 169 muut liikenteen rakennukset
enumeration 164 tietoliikenteen rakennukset
enumeration 163 pysäköintitalot
enumeration 162 kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset
enumeration 161 rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit
enumeration 151 toimistorakennukset
enumeration 141 ravintolat yms
enumeration 139 muut asuntolarakennukset
enumeration 131 asuntolat yms
enumeration 129 muut majoitusliikerakennukset
enumeration 124 vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet
enumeration 123 loma-, lepo- ja virkistyskodit
enumeration 121 hotellit yms
enumeration 119 muut myymälärakennukset
enumeration 112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset
enumeration 111 myymälähallit
enumeration 041 vapaa-ajan asuinrakennukset
enumeration 039 muut asuinkerrostalot
enumeration 032 luhtitalot
enumeration 022 ketjutalot
enumeration 021 rivitalot
enumeration 013 muut erilliset talot
enumeration 012 kahden asunnon talot
enumeration 011 yhden asunnon talot
enumeration ei tiedossa
annotation
documentation
Pääasiallinen käyttötarkoitus(toimenpiteen jälkeen) linkki: http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-1994/koko_luokitus.html
source <xs:element name="kayttotarkoitus" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pääasiallinen käyttötarkoitus(toimenpiteen jälkeen) linkki: http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-1994/koko_luokitus.html</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="999 muualla luokittelemattomat rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="941 talousrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="931 saunarakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="899 muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="893 turkistarhat"/>
     
<xs:enumeration value="892 kasvihuoneet"/>
     
<xs:enumeration value="891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms"/>
     
<xs:enumeration value="811 navetat, sikalat, kanalat yms"/>
     
<xs:enumeration value="729 muut palo- ja pelastustoimen rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="722 väestönsuojat"/>
     
<xs:enumeration value="721 paloasemat"/>
     
<xs:enumeration value="719 muut varastorakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="712 kauppavarastot"/>
     
<xs:enumeration value="711 teollisuusvarastot"/>
     
<xs:enumeration value="699 muut teollisuuden tuotantorakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="692 teollisuus- ja pienteollisuustalot"/>
     
<xs:enumeration value="691 teollisuushallit"/>
     
<xs:enumeration value="613 yhdyskuntatekniikan rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="611 voimalaitosrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="549 muualla luokittelemattomat opetusrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="541 järjestöjen, liittojen, työnantajien yms opetusrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="532 tutkimuslaitosrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="531 korkeakoulurakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="521 ammatillisten oppilaitosten rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="511 yleissivistävien oppilaitosten rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="369 muut kokoontumisrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="359 muut urheilu- ja kuntoilurakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="354 monitoimihallit ja muut urheiluhallit"/>
     
<xs:enumeration value="353 tennis-, squash- ja sulkapallohallit"/>
     
<xs:enumeration value="352 uimahallit"/>
     
<xs:enumeration value="351 jäähallit"/>
     
<xs:enumeration value="349 muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="342 seurakuntatalot"/>
     
<xs:enumeration value="341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet"/>
     
<xs:enumeration value="331 seura- ja kerhorakennukset yms"/>
     
<xs:enumeration value="324 näyttelyhallit"/>
     
<xs:enumeration value="323 museot ja taidegalleriat"/>
     
<xs:enumeration value="322 kirjastot ja arkistot"/>
     
<xs:enumeration value="312 elokuvateatterit"/>
     
<xs:enumeration value="311 teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot"/>
     
<xs:enumeration value="241 vankilat"/>
     
<xs:enumeration value="239 muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="231 lasten päiväkodit"/>
     
<xs:enumeration value="229 muut huoltolaitosrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="223 kehitysvammaisten hoitolaitokset"/>
     
<xs:enumeration value="222 lasten- ja koulukodit"/>
     
<xs:enumeration value="221 vanhainkodit"/>
     
<xs:enumeration value="219 muut terveydenhuoltorakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="215 terveydenhuollon erityislaitokset"/>
     
<xs:enumeration value="214 terveyskeskukset"/>
     
<xs:enumeration value="213 muut sairaalat"/>
     
<xs:enumeration value="211 keskussairaalat"/>
     
<xs:enumeration value="169 muut liikenteen rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="164 tietoliikenteen rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="163 pysäköintitalot"/>
     
<xs:enumeration value="162 kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="161 rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit"/>
     
<xs:enumeration value="151 toimistorakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="141 ravintolat yms"/>
     
<xs:enumeration value="139 muut asuntolarakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="131 asuntolat yms"/>
     
<xs:enumeration value="129 muut majoitusliikerakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="124 vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet"/>
     
<xs:enumeration value="123 loma-, lepo- ja virkistyskodit"/>
     
<xs:enumeration value="121 hotellit yms"/>
     
<xs:enumeration value="119 muut myymälärakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset"/>
     
<xs:enumeration value="111 myymälähallit"/>
     
<xs:enumeration value="041 vapaa-ajan asuinrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="039 muut asuinkerrostalot"/>
     
<xs:enumeration value="032 luhtitalot"/>
     
<xs:enumeration value="022 ketjutalot"/>
     
<xs:enumeration value="021 rivitalot"/>
     
<xs:enumeration value="013 muut erilliset talot"/>
     
<xs:enumeration value="012 kahden asunnon talot"/>
     
<xs:enumeration value="011 yhden asunnon talot"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element RakennuksenTiedotType/tilavuus
diagram rakennusvalvonta_p103.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilavuus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/kokonaisala
diagram rakennusvalvonta_p104.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kokonaisala" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/kellarinpinta-ala
diagram rakennusvalvonta_p105.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kellarinpinta-ala" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/BIM
diagram rakennusvalvonta_p106.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija
source <xs:element name="BIM" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element RakennuksenTiedotType/osoite
diagram rakennusvalvonta_p107.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/rinnakkaisosoite
diagram rakennusvalvonta_p108.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="rinnakkaisosoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element RakennuksenTiedotType/kerrosluku
diagram rakennusvalvonta_p109.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kerrosluku" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/kerrosala
diagram rakennusvalvonta_p110.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kerrosala" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/rakentamistapa
diagram rakennusvalvonta_p111.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:RakentamistapaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration elementti
enumeration paikalla
source <xs:element name="rakentamistapa" type="rakval:RakentamistapaType" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/kantavaRakennusaine
diagram rakennusvalvonta_p112.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:KantavaRakennusaineType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:muuRakennusaine rakval:rakennusaine
source <xs:element name="kantavaRakennusaine" type="rakval:KantavaRakennusaineType" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/julkisivu
diagram rakennusvalvonta_p113.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:JulkisivuType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:muuMateriaali rakval:julkisivumateriaali
source <xs:element name="julkisivu" type="rakval:JulkisivuType" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/verkostoliittymat
diagram rakennusvalvonta_p114.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:VerkostoliittymatType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:viemariKytkin rakval:vesijohtoKytkin rakval:sahkoKytkin rakval:maakaasuKytkin rakval:kaapeliKytkin
source <xs:element name="verkostoliittymat" type="rakval:VerkostoliittymatType" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/energialuokka
diagram rakennusvalvonta_p115.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="energialuokka" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/paloluokka
diagram rakennusvalvonta_p116.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paloluokka" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/lammitystapa
diagram rakennusvalvonta_p117.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:LammitystapaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration vesikeskus
enumeration ilmakeskus
enumeration suora sähkö
enumeration uuni
enumeration ei lämmitystä
source <xs:element name="lammitystapa" type="rakval:LammitystapaType" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/lammonlahde
diagram rakennusvalvonta_p118.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:LammonlahdeType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:polttoaine rakval:muu
source <xs:element name="lammonlahde" type="rakval:LammonlahdeType" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/varusteet
diagram rakennusvalvonta_p119.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:VarusteetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:sahkoKytkin rakval:kaasuKytkin rakval:viemariKytkin rakval:vesijohtoKytkin rakval:lamminvesiKytkin rakval:aurinkopaneeliKytkin rakval:hissiKytkin rakval:koneellinenilmastointiKytkin rakval:saunoja rakval:uima-altaita rakval:vaestonsuoja
source <xs:element name="varusteet" type="rakval:VarusteetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element RakennuksenTiedotType/jaahdytysmuoto
diagram rakennusvalvonta_p120.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="jaahdytysmuoto" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/asuinhuoneistot
diagram rakennusvalvonta_p121.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:AsuinhuoneistotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:huoneisto rakval:jaahdytysmuoto rakval:asuntojenPintaala rakval:asuntojenLkm
annotation
documentation
Asuinhuoneistotiedot
source <xs:element name="asuinhuoneistot" type="rakval:AsuinhuoneistotType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation> Asuinhuoneistotiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType RakennusluvatType
diagram rakennusvalvonta_p122.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:rakennuslupa
used by
element ValmisRakennusType/rakennusluvat
annotation
documentation
Luvat
source <xs:complexType name="RakennusluvatType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luvat</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="rakennuslupa" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Rakennusluvan tiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element RakennusluvatType/rakennuslupa
diagram rakennusvalvonta_p123.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:LuvanTunnisteTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yht:LupaTunnus yht:RakennuksenTunnus
annotation
documentation
Rakennusluvan tiedot
source <xs:element name="rakennuslupa" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennusluvan tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType RakennustunnusType
diagram rakennusvalvonta_p124.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:valtakunnallinenNumero rakval:jarjestysnumero
used by
elements RakennuksenTiedotType/rakennustunnus KatselmusType/rakennustunnus RakennelmaType/tunnus
source <xs:complexType name="RakennustunnusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="valtakunnallinenNumero" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kuntakohtainen koodi</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element RakennustunnusType/valtakunnallinenNumero
diagram rakennusvalvonta_p125.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Valtakunnallinen numero tulossa
source <xs:element name="valtakunnallinenNumero" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennustunnusType/jarjestysnumero
diagram rakennusvalvonta_p126.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kuntakohtainen koodi
source <xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kuntakohtainen koodi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType rakennusvalvontaAsiatType
diagram rakennusvalvonta_p127.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:RakennusvalvontaAsia
used by
element rakennusvalvontaType/rakennusvalvontaAsiatieto
source <xs:complexType name="rakennusvalvontaAsiatType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element ref="rakval:RakennusvalvontaAsia"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

complexType RakennusvalvontaAsiaType
diagram rakennusvalvonta_p128.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children rakval:kasittelynTilatieto rakval:luvanTunnisteTiedot rakval:viitelupatieto rakval:osapuolettieto rakval:rakennuspaikkatieto rakval:toimenpidetieto rakval:katselmustieto rakval:lausuntotieto rakval:paatostieto rakval:muistiotieto rakval:lisatiedot
used by
element RakennusvalvontaAsia
source <xs:complexType name="RakennusvalvontaAsiaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kasittelynTilatieto" type="yht:KasittelynTilaType" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Käsittelyn tilatieto. Tällä elementillä siirretään tieto sitä miissä vaihessa ja milloin hanke on menossa.</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="luvanTunnisteTiedot" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Asialle annettutut tunnistetiedot (luvan tiedot)</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="viitelupatieto" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Tähän liittyvät aiemmat luvat(viiteluvat)</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="osapuolettieto" type="yht:OsapuoletType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Tässä siirrettään keskitetysti kaikki prosessissa mukana olevat henkilöiden tiedot</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="rakennuspaikkatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element ref="rakval:Rakennuspaikka"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="toimenpidetieto" type="rakval:ToimenpiteetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Luvan mukaiset toimenpiteet</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="katselmustieto" type="rakval:KatselmuksetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteella suoritetut katselmukset. Kohteelle määrätyt katsemukset ovat Lupaehdoissa</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lausuntotieto" type="yht:LausunnotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Hankkeessen liittyvät lausunnot on kerätty tähän elementtiin</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="paatostieto" type="yht:PaatoksetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Annettuun lupaan liittyvät päätöstiedot</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="muistiotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Hankkeeseen liittyvät / hankkeen aikana syntyneet pöytäkirjat jotka eivät sovi muualla siirrtettäviksi</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Muistio" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lisatiedot" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Asiaan liittyvät muut tiedot, jotka eivät varsinaisesti liity hankkeeseen</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Lisatiedot">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="salassapitotietoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="asioimiskieli" minOccurs="0">
                     
<xs:simpleType>
                       
<xs:restriction base="xs:string">
                         
<xs:enumeration value="suomi"/>
                         
<xs:enumeration value="ruotsi"/>
                       
</xs:restriction>
                     
</xs:simpleType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="vakuus" type="rakval:VakuusType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Vakuuden tiedot</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="rakentamisentiedot" type="rakval:TilastotiedotType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Kohteen tilastotiedot</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="suunnittelijanVaativuustaso" type="yht:SuunnittelijaType" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="tyonjohtajanVaativuustaso" type="yht:TyonjohtajaType" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element RakennusvalvontaAsiaType/kasittelynTilatieto
diagram rakennusvalvonta_p129.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:KasittelynTilaType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Tilamuutos
annotation
documentation
Käsittelyn tilatieto. Tällä elementillä siirretään tieto sitä miissä vaihessa ja milloin hanke on menossa.
source <xs:element name="kasittelynTilatieto" type="yht:KasittelynTilaType" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Käsittelyn tilatieto. Tällä elementillä siirretään tieto sitä miissä vaihessa ja milloin hanke on menossa.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/luvanTunnisteTiedot
diagram rakennusvalvonta_p130.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:LuvanTunnisteTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:LupaTunnus yht:RakennuksenTunnus
annotation
documentation
Asialle annettutut tunnistetiedot (luvan tiedot)
source <xs:element name="luvanTunnisteTiedot" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Asialle annettutut tunnistetiedot (luvan tiedot)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/viitelupatieto
diagram rakennusvalvonta_p131.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:LuvanTunnisteTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:LupaTunnus yht:RakennuksenTunnus
annotation
documentation
Tähän liittyvät aiemmat luvat(viiteluvat)
source <xs:element name="viitelupatieto" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tähän liittyvät aiemmat luvat(viiteluvat)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/osapuolettieto
diagram rakennusvalvonta_p132.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:OsapuoletType
properties
isRef 0
content complex
children yht:Osapuolet
annotation
documentation
Tässä siirrettään keskitetysti kaikki prosessissa mukana olevat henkilöiden tiedot
source <xs:element name="osapuolettieto" type="yht:OsapuoletType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tässä siirrettään keskitetysti kaikki prosessissa mukana olevat henkilöiden tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/rakennuspaikkatieto
diagram rakennusvalvonta_p133.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:Rakennuspaikka
source <xs:element name="rakennuspaikkatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="rakval:Rakennuspaikka"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/toimenpidetieto
diagram rakennusvalvonta_p134.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:ToimenpiteetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:Toimenpide
annotation
documentation
Luvan mukaiset toimenpiteet
source <xs:element name="toimenpidetieto" type="rakval:ToimenpiteetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luvan mukaiset toimenpiteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/katselmustieto
diagram rakennusvalvonta_p135.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:KatselmuksetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:Katselmus
annotation
documentation
Kohteella suoritetut katselmukset. Kohteelle määrätyt katsemukset ovat Lupaehdoissa
source <xs:element name="katselmustieto" type="rakval:KatselmuksetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteella suoritetut katselmukset. Kohteelle määrätyt katsemukset ovat Lupaehdoissa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/lausuntotieto
diagram rakennusvalvonta_p136.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:LausunnotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Lausunto
annotation
documentation
Hankkeessen liittyvät lausunnot on kerätty tähän elementtiin
source <xs:element name="lausuntotieto" type="yht:LausunnotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hankkeessen liittyvät lausunnot on kerätty tähän elementtiin</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/paatostieto
diagram rakennusvalvonta_p137.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:PaatoksetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Paatos
annotation
documentation
Annettuun lupaan liittyvät päätöstiedot
source <xs:element name="paatostieto" type="yht:PaatoksetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Annettuun lupaan liittyvät päätöstiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/muistiotieto
diagram rakennusvalvonta_p138.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:Muistio
annotation
documentation
Hankkeeseen liittyvät / hankkeen aikana syntyneet pöytäkirjat jotka eivät sovi muualla siirrtettäviksi
source <xs:element name="muistiotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hankkeeseen liittyvät / hankkeen aikana syntyneet pöytäkirjat jotka eivät sovi muualla siirrtettäviksi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Muistio" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/muistiotieto/Muistio
diagram rakennusvalvonta_p139.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija
source <xs:element name="Muistio" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot
diagram rakennusvalvonta_p140.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:Lisatiedot
annotation
documentation
Asiaan liittyvät muut tiedot, jotka eivät varsinaisesti liity hankkeeseen
source <xs:element name="lisatiedot" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Asiaan liittyvät muut tiedot, jotka eivät varsinaisesti liity hankkeeseen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Lisatiedot">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="salassapitotietoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="asioimiskieli" minOccurs="0">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="suomi"/>
                 
<xs:enumeration value="ruotsi"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="vakuus" type="rakval:VakuusType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Vakuuden tiedot</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="rakentamisentiedot" type="rakval:TilastotiedotType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Kohteen tilastotiedot</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="suunnittelijanVaativuustaso" type="yht:SuunnittelijaType" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="tyonjohtajanVaativuustaso" type="yht:TyonjohtajaType" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot
diagram rakennusvalvonta_p141.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:salassapitotietoKytkin rakval:asioimiskieli rakval:suoramarkkinointikieltoKytkin rakval:vakuus rakval:rakentamisentiedot rakval:suunnittelijanVaativuustaso rakval:tyonjohtajanVaativuustaso
source <xs:element name="Lisatiedot">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="salassapitotietoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="asioimiskieli" minOccurs="0">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="suomi"/>
           
<xs:enumeration value="ruotsi"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="vakuus" type="rakval:VakuusType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Vakuuden tiedot</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="rakentamisentiedot" type="rakval:TilastotiedotType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Kohteen tilastotiedot</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="suunnittelijanVaativuustaso" type="yht:SuunnittelijaType" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="tyonjohtajanVaativuustaso" type="yht:TyonjohtajaType" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot/salassapitotietoKytkin
diagram rakennusvalvonta_p142.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="salassapitotietoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot/asioimiskieli
diagram rakennusvalvonta_p143.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration suomi
enumeration ruotsi
source <xs:element name="asioimiskieli" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="suomi"/>
     
<xs:enumeration value="ruotsi"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot/suoramarkkinointikieltoKytkin
diagram rakennusvalvonta_p144.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot/vakuus
diagram rakennusvalvonta_p145.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:VakuusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:vakuudenLaji rakval:voimassaolopvm rakval:vakuudenmaara rakval:vakuuspaatospykala
annotation
documentation
Vakuuden tiedot
source <xs:element name="vakuus" type="rakval:VakuusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vakuuden tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot/rakentamisentiedot
diagram rakennusvalvonta_p146.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:TilastotiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:uusiaAsuntojaLkm rakval:uusiaRakennuksiaLkm rakval:paloluokka rakval:tilavuus
annotation
documentation
Kohteen tilastotiedot
source <xs:element name="rakentamisentiedot" type="rakval:TilastotiedotType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen tilastotiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot/suunnittelijanVaativuustaso
diagram rakennusvalvonta_p147.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:SuunnittelijaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuntaRoolikoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys yht:patevyysvaatimusluokka yht:koulutus yht:liite
source <xs:element name="suunnittelijanVaativuustaso" type="yht:SuunnittelijaType" minOccurs="0"/>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot/tyonjohtajanVaativuustaso
diagram rakennusvalvonta_p148.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:TyonjohtajaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuntaRooliKoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys yht:patevyysvaatimusluokka yht:koulutus yht:liite yht:alkamisPvm yht:paattymisPvm
source <xs:element name="tyonjohtajanVaativuustaso" type="yht:TyonjohtajaType" minOccurs="0"/>

complexType rakennusvalvontaType
diagram rakennusvalvonta_p149.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children rakval:toimituksenTiedot rakval:rakennusvalvontaAsiatieto rakval:valmisRakennustieto
used by
element Rakennusvalvonta
source <xs:complexType name="rakennusvalvontaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Siirron tiedot</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="rakennusvalvontaAsiatieto" type="rakval:rakennusvalvontaAsiatType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="valmisRakennustieto" type="rakval:ValmiitRakennuksetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>valmista rakennusta koskevat tiedot</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element rakennusvalvontaType/toimituksenTiedot
diagram rakennusvalvonta_p150.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
annotation
documentation
Siirron tiedot
source <xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Siirron tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element rakennusvalvontaType/rakennusvalvontaAsiatieto
diagram rakennusvalvonta_p151.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:rakennusvalvontaAsiatType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:RakennusvalvontaAsia
source <xs:element name="rakennusvalvontaAsiatieto" type="rakval:rakennusvalvontaAsiatType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element rakennusvalvontaType/valmisRakennustieto
diagram rakennusvalvonta_p152.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:ValmiitRakennuksetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:ValmisRakennus
annotation
documentation
valmista rakennusta koskevat tiedot
source <xs:element name="valmisRakennustieto" type="rakval:ValmiitRakennuksetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>valmista rakennusta koskevat tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType RakentamistoimenpideType
diagram rakennusvalvonta_p153.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:uusi rakval:laajennus rakval:kayttotarkoitusmuutos rakval:perustus rakval:perusparannus rakval:uudelleenrakentaminen rakval:purkaminen rakval:muuMuutosTyo rakval:kaupunkikuvaToimenpide
used by
complexType ToimenpideType
source <xs:complexType name="RakentamistoimenpideType">
 
<xs:choice>
   
<xs:annotation>
     
<xs:documentation>Rakentamistoimenpiteen kuvaus</xs:documentation>
   
</xs:annotation>
   
<xs:element name="uusi">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="huoneistoala" type="yht:KayttotarkoitusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:choice minOccurs="0">
           
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
         
</xs:choice>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="laajennus">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="laajennuksentiedot" type="rakval:LaajennuksentiedotType"/>
         
<xs:choice minOccurs="0">
           
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
         
</xs:choice>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kayttotarkoitusmuutos">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="muutos" type="yht:KayttotarkoitusType" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Kayttötarkoituksittain pinta-alan muutos</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="perustus">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Perustus/kantavien rakenteiden muutostyö</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:choice>
         
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
         
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
       
</xs:choice>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="perusparannus">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Perusparannus, tarvitaanko tätä erikseen?</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:choice>
         
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
         
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
       
</xs:choice>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="uudelleenrakentaminen">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Uudelleen rakentaminen boolean ?</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:choice>
         
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
         
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
       
</xs:choice>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="purkaminen">
     
<xs:complexType>
       
<xs:choice>
         
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
         
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
       
</xs:choice>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="muuMuutosTyo">
     
<xs:complexType>
       
<xs:choice>
         
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
         
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
       
</xs:choice>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kaupunkikuvaToimenpide">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>MRA 62:n mukainen vähäinen toimenpide</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:choice>
         
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
         
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
       
</xs:choice>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:choice>
</xs:complexType>

element RakentamistoimenpideType/uusi
diagram rakennusvalvonta_p154.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:huoneistoala rakval:kuvaus rakval:kuvausLiite
source <xs:element name="uusi">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="huoneistoala" type="yht:KayttotarkoitusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xs:choice minOccurs="0">
       
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
     
</xs:choice>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakentamistoimenpideType/uusi/huoneistoala
diagram rakennusvalvonta_p155.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:KayttotarkoitusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:pintaAla yht:kayttotarkoitusKoodi
source <xs:element name="huoneistoala" type="yht:KayttotarkoitusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element RakentamistoimenpideType/uusi/kuvaus
diagram rakennusvalvonta_p156.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>

element RakentamistoimenpideType/uusi/kuvausLiite
diagram rakennusvalvonta_p157.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija
source <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element RakentamistoimenpideType/laajennus
diagram rakennusvalvonta_p158.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:laajennuksentiedot rakval:kuvaus rakval:kuvausLiite
source <xs:element name="laajennus">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="laajennuksentiedot" type="rakval:LaajennuksentiedotType"/>
     
<xs:choice minOccurs="0">
       
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
     
</xs:choice>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakentamistoimenpideType/laajennus/laajennuksentiedot
diagram rakennusvalvonta_p159.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:LaajennuksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children rakval:tilavuus rakval:kerrosala rakval:kokonaisala rakval:huoneistoala
source <xs:element name="laajennuksentiedot" type="rakval:LaajennuksentiedotType"/>

element RakentamistoimenpideType/laajennus/kuvaus
diagram rakennusvalvonta_p160.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>

element RakentamistoimenpideType/laajennus/kuvausLiite
diagram rakennusvalvonta_p161.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija
source <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element RakentamistoimenpideType/kayttotarkoitusmuutos
diagram rakennusvalvonta_p162.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:muutos
source <xs:element name="kayttotarkoitusmuutos">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="muutos" type="yht:KayttotarkoitusType" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Kayttötarkoituksittain pinta-alan muutos</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakentamistoimenpideType/kayttotarkoitusmuutos/muutos
diagram rakennusvalvonta_p163.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:KayttotarkoitusType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yht:pintaAla yht:kayttotarkoitusKoodi
annotation
documentation
Kayttötarkoituksittain pinta-alan muutos
source <xs:element name="muutos" type="yht:KayttotarkoitusType" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kayttötarkoituksittain pinta-alan muutos</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakentamistoimenpideType/perustus
diagram rakennusvalvonta_p164.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:kuvaus rakval:kuvausLiite
annotation
documentation
Perustus/kantavien rakenteiden muutostyö
source <xs:element name="perustus">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Perustus/kantavien rakenteiden muutostyö</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakentamistoimenpideType/perustus/kuvaus
diagram rakennusvalvonta_p165.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>

element RakentamistoimenpideType/perustus/kuvausLiite
diagram rakennusvalvonta_p166.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija
source <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element RakentamistoimenpideType/perusparannus
diagram rakennusvalvonta_p167.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:kuvaus rakval:kuvausLiite
annotation
documentation
Perusparannus, tarvitaanko tätä erikseen?
source <xs:element name="perusparannus">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Perusparannus, tarvitaanko tätä erikseen?</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakentamistoimenpideType/perusparannus/kuvaus
diagram rakennusvalvonta_p168.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>

element RakentamistoimenpideType/perusparannus/kuvausLiite
diagram rakennusvalvonta_p169.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija
source <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element RakentamistoimenpideType/uudelleenrakentaminen
diagram rakennusvalvonta_p170.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:kuvaus rakval:kuvausLiite
annotation
documentation
Uudelleen rakentaminen boolean ?
source <xs:element name="uudelleenrakentaminen">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Uudelleen rakentaminen boolean ?</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakentamistoimenpideType/uudelleenrakentaminen/kuvaus
diagram rakennusvalvonta_p171.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>

element RakentamistoimenpideType/uudelleenrakentaminen/kuvausLiite
diagram rakennusvalvonta_p172.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija
s