Schema rakennusvalvonta.xsd


schema location:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta/2.1.3/rakennusvalvonta.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
 
Elements  Complex types  Simple types 
Rakennelma  AbstractRakvalKohde  EnergialuokkaType 
Rakennus  AsuinhuoneistotType  EnergiatehokkuusluvunYksikkoType 
Rakennuspaikka  HankkeenRakennusType  JulkisivumateriaaliType 
Rakennusvalvonta  HuomautuksetType  KatselmuksenLajiType 
RakennusvalvontaAsia  HuomautusType  KeittionTyyppiType 
ValmisRakennus  HuoneistonVarusteetType  LammitystapaType 
HuoneistotunnusType  MuutostapaType 
HuoneistoType  MuutostyonLajiType 
JaahdytysmuotoType  PaloluokkaType 
JulkisivuType  PolttoaineType 
KantavaRakennusaineType  PurkamisenSyyType 
KatselmuksetType  RakentamistapaType 
KatselmusType 
LaajennuksentiedotType 
LammonlahdeType 
OmistajalajiType 
RakennelmaType 
RakennuksenTiedotType 
RakennusluvatType 
RakennustunnusType 
RakennusType 
rakennusvalvontaAsiatType 
RakennusvalvontaAsiaType 
rakennusvalvontaType 
RakentamistoimenpideType 
TilastotiedotType 
ToimenpideType 
ToimenpiteetType 
TunnustietoType 
VakuusType 
ValmiitRakennuksetType 
ValmisAsuinhuoneistotType 
ValmisHuoneistoType 
ValmisRakennusTiedotType 
ValmisRakennustunnusType 
ValmisRakennusType 
VarusteetType 
VerkostoliittymatType 


schema location:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset/2.1.1/yhteiset.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
 
Complex types  Simple types 
AbstractPaikkatietopalveluKohde  AineistonTilaType 
AbstractYmparistotoimiKohde  KaavanvaiheType 
AineistotoimituksentiedotType  KayttolupaType 
AineistotoimitusType  KayttotarkoitusKoodiType 
Attribuutti  KiinteistotunnusType 
HakijaType  KuntaRooliKoodiType 
HenkilonnimiType  LuontiTapaType 
HetkijaksoType  MuutosTilaType 
KasittelynTilaType  OsoiteTilaType 
KasittelyTapahtumatType  PaakayttotarkoitusType 
KasittelyTiedotType  SijaintiepavarmuusType 
KasittelyTietoType  SijoituslupaType 
KayttotarkoitusType  SuunnittelijaRoolikoodiType 
KiinteistoType  TasosijaintiType 
LausunnotType  ToimialaType 
LausuntoRvPType  ToimitustapaType 
LausuntoType  TyolupaType 
LausuntoYmpType  TyonjohtajaRooliKoodiType 
LiiteType  ViittausType 
LupamaarayksetType  VRKRooliKoodiType 
LuvanTunnisteTiedotType 
MaksajaType 
MerkintaType 
MuuTunnusType 
NimiType 
OsapuoletType 
OsapuoliType 
OsoiteType 
PaatoksetType 
PaatospoytakirjaType 
PaatosType 
PaivamaaratType 
PostiosoiteType 
PvmjaksoType 
RakennuksenTunnusType 
RakennusLuvanTunnusType 
RakennuspaikkaType 
RakennusrasiteType 
RakennusvalvontaLiiteType 
RakennusvalvontaSijaintiType 
Referenssipiste 
SijaintitietoType 
SijaintiType 
SuunnittelijaType 
TilamuutosType 
TyonjohtajaType 
ValvontatapahtumaType 
YhteisjarjestelyType 
YhteyshenkiloType 
YhteystietoType 
YmparistoLiiteType 
YmparistoLuvanTunnisteTiedotType 
YmparistoLuvanTunnusType 
YmparistoOsapuoliType 
YmparistoPaatosType 


schema location:  altova://ystream/xml.xsd
attribute form default: 
element form default: 
targetNamespace:  http://www.w3.org/XML/1998/namespace
 
Attributes  Attr. groups 
base  specialAttrs 
id 
lang 
space 


element Rakennelma
diagram rakennusvalvonta_p1.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of rakval:RakennelmaType
properties
content complex
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki rakval:sijaintitieto rakval:kuvaus rakval:tunnus rakval:kokonaisala
used by
element ToimenpiteetType/Toimenpide/rakennelmatieto
source <xs:element name="Rakennelma">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="rakval:RakennelmaType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element Rakennelma/kokonaisala
diagram rakennusvalvonta_p2.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kokonaisala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element Rakennus
diagram rakennusvalvonta_p3.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:HankkeenRakennusType
properties
content complex
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki rakval:sijaintitieto rakval:tasosijainti rakval:piirustukset rakval:rakennuksenTiedot rakval:rakentajatyyppi rakval:omistajatieto
used by
element ToimenpiteetType/Toimenpide/rakennustieto
annotation
documentation
Rakennuksen tiedot ko. toimenpiteen jälkeen
source <xs:element name="Rakennus" type="rakval:HankkeenRakennusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennuksen tiedot ko. toimenpiteen jälkeen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Rakennuspaikka
diagram rakennusvalvonta_p4.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennuspaikkaType
properties
content complex
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:rakennuspaikanKiinteistotieto yht:sijaintitieto yht:kaavanaste yht:kerrosala yht:tasosijainti yht:rakennusoikeusYhteensa yht:uusiKytkin yht:osoite yht:poikkeamislupaVRK yht:kaavatilanne
used by
element RakennusvalvontaAsiaType/rakennuspaikkatieto
annotation
documentation
Rakennuspaikka
source <xs:element name="Rakennuspaikka" type="yht:RakennuspaikkaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennuspaikka</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Rakennusvalvonta
diagram rakennusvalvonta_p5.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:rakennusvalvontaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children rakval:toimituksenTiedot rakval:rakennusvalvontaAsiatieto rakval:valmisRakennustieto
annotation
documentation
Skeeman juurielementti
source <xs:element name="Rakennusvalvonta" type="rakval:rakennusvalvontaType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Skeeman juurielementti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsia
diagram rakennusvalvonta_p6.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:RakennusvalvontaAsiaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children rakval:kasittelynTilatieto rakval:luvanTunnisteTiedot rakval:viitelupatieto rakval:osapuolettieto rakval:rakennuspaikkatieto rakval:referenssiPiste rakval:toimenpidetieto rakval:katselmustieto rakval:lausuntotieto rakval:paatostieto rakval:muistiotieto rakval:lisatiedot rakval:liitetieto rakval:kayttotapaus rakval:asianTiedot
used by
complexType rakennusvalvontaAsiatType
source <xs:element name="RakennusvalvontaAsia" type="rakval:RakennusvalvontaAsiaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element ValmisRakennus
diagram rakennusvalvonta_p7.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:ValmisRakennusType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children rakval:rakennustieto rakval:rakennusluvat rakval:vanhaRakennustunnukset rakval:olotilamuutostieto rakval:kaytossaolotieto rakval:referenssiPiste
used by
complexType ValmiitRakennuksetType
annotation
documentation
Valmis rakennus tai rakennelma
source <xs:element name="ValmisRakennus" type="rakval:ValmisRakennusType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Valmis rakennus tai rakennelma</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractRakvalKohde
diagram rakennusvalvonta_p8.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki rakval:sijaintitieto
used by
complexTypes HankkeenRakennusType RakennelmaType RakennusType
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet, joilla on sijaintitieto
source <xs:complexType name="AbstractRakvalKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet, joilla on sijaintitieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijaintitieto">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Sijainti" type="yht:RakennusvalvontaSijaintiType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractRakvalKohde/sijaintitieto
diagram rakennusvalvonta_p9.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Sijainti" type="yht:RakennusvalvontaSijaintiType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractRakvalKohde/sijaintitieto/Sijainti
diagram rakennusvalvonta_p10.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaSijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:osoite yht:piste yht:viiva yht:alue yht:tyhja yht:sijaintiepavarmuus yht:luontitapa yht:vrkSijaintiepavarmuus
source <xs:element name="Sijainti" type="yht:RakennusvalvontaSijaintiType"/>

complexType AsuinhuoneistotType
diagram rakennusvalvonta_p11.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:huoneisto rakval:jaahdytysmuoto rakval:asuntojenPintaala rakval:asuntojenLkm
used by
element RakennuksenTiedotType/asuinhuoneistot
source <xs:complexType name="AsuinhuoneistotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="huoneisto" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:complexContent>
         
<xs:extension base="rakval:HuoneistoType"/>
       
</xs:complexContent>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="jaahdytysmuoto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="asuntojenPintaala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="asuntojenLkm" type="xs:short" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AsuinhuoneistotType/huoneisto
diagram rakennusvalvonta_p12.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of rakval:HuoneistoType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:osoite rakval:muutostapa rakval:huoneluku rakval:keittionTyyppi rakval:huoneistoala rakval:varusteet rakval:huoneistonTyyppi rakval:huoneistotunnus
source <xs:element name="huoneisto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="rakval:HuoneistoType"/>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AsuinhuoneistotType/jaahdytysmuoto
diagram rakennusvalvonta_p13.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="jaahdytysmuoto" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element AsuinhuoneistotType/asuntojenPintaala
diagram rakennusvalvonta_p14.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asuntojenPintaala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element AsuinhuoneistotType/asuntojenLkm
diagram rakennusvalvonta_p15.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:short
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asuntojenLkm" type="xs:short" minOccurs="0"/>

complexType HankkeenRakennusType
diagram rakennusvalvonta_p16.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of rakval:AbstractRakvalKohde
properties
base rakval:AbstractRakvalKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki rakval:sijaintitieto rakval:tasosijainti rakval:piirustukset rakval:rakennuksenTiedot rakval:rakentajatyyppi rakval:omistajatieto
used by
element Rakennus
source <xs:complexType name="HankkeenRakennusType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="rakval:AbstractRakvalKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="tasosijainti" type="yht:TasosijaintiType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Sijainti suhteessa maanpintaan</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="piirustukset" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Hankekohtaiset piirustukset</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="asemapiirros" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="julkisivu" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="pohja" type="xs:string"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="rakennuksenTiedot" type="rakval:RakennuksenTiedotType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Toimenpiteen/Toimenpiteiden jälkeen</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="rakentajatyyppi" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Rakennuksen pääasiallinen rakentaja</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="liiketaloudellinen"/>
             
<xs:enumeration value="muu"/>
             
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="omistajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Omistaja">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Rakennuksen omistajan tiedot</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
               
<xs:complexType>
                 
<xs:complexContent>
                   
<xs:extension base="yht:OsapuoliType">
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="omistajalaji" type="rakval:OmistajalajiType"/>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:extension>
                 
</xs:complexContent>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element HankkeenRakennusType/tasosijainti
diagram rakennusvalvonta_p17.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:TasosijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration maan alla 
enumeration maan tasalla 
enumeration maan yllä 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Sijainti suhteessa maanpintaan
source <xs:element name="tasosijainti" type="yht:TasosijaintiType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Sijainti suhteessa maanpintaan</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HankkeenRakennusType/piirustukset
diagram rakennusvalvonta_p18.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:asemapiirros rakval:julkisivu rakval:pohja
annotation
documentation
Hankekohtaiset piirustukset
source <xs:element name="piirustukset" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hankekohtaiset piirustukset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="asemapiirros" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="julkisivu" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="pohja" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element HankkeenRakennusType/piirustukset/asemapiirros
diagram rakennusvalvonta_p19.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="asemapiirros" type="xs:string"/>

element HankkeenRakennusType/piirustukset/julkisivu
diagram rakennusvalvonta_p20.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="julkisivu" type="xs:string"/>

element HankkeenRakennusType/piirustukset/pohja
diagram rakennusvalvonta_p21.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="pohja" type="xs:string"/>

element HankkeenRakennusType/rakennuksenTiedot
diagram rakennusvalvonta_p22.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:RakennuksenTiedotType
properties
isRef 0
content complex
children rakval:rakennustunnus rakval:kayttotarkoitus rakval:tilavuus rakval:kokonaisala rakval:kellarinpinta-ala rakval:BIM rakval:osoite rakval:rinnakkaisosoite rakval:kerrosluku rakval:kerrosala rakval:rakentamistapa rakval:kantavaRakennusaine rakval:julkisivu rakval:verkostoliittymat rakval:energialuokka rakval:energiatehokkuusluku rakval:energiatehokkuusluvunYksikko rakval:paloluokka rakval:lammitystapa rakval:lammonlahde rakval:varusteet rakval:jaahdytysmuoto rakval:asuinhuoneistot rakval:liitettyJatevesijarjestelmaanKytkin
annotation
documentation
Toimenpiteen/Toimenpiteiden jälkeen
source <xs:element name="rakennuksenTiedot" type="rakval:RakennuksenTiedotType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Toimenpiteen/Toimenpiteiden jälkeen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HankkeenRakennusType/rakentajatyyppi
diagram rakennusvalvonta_p23.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration liiketaloudellinen 
enumeration muu 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Rakennuksen pääasiallinen rakentaja
source <xs:element name="rakentajatyyppi" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennuksen pääasiallinen rakentaja</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="liiketaloudellinen"/>
     
<xs:enumeration value="muu"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element HankkeenRakennusType/omistajatieto
diagram rakennusvalvonta_p24.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:Omistaja
source <xs:element name="omistajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Omistaja">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Rakennuksen omistajan tiedot</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="yht:OsapuoliType">
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="omistajalaji" type="rakval:OmistajalajiType"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:extension>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element HankkeenRakennusType/omistajatieto/Omistaja
diagram rakennusvalvonta_p25.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of yht:OsapuoliType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuntaRooliKoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys yht:turvakieltoKytkin rakval:omistajalaji
annotation
documentation
Rakennuksen omistajan tiedot
source <xs:element name="Omistaja">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennuksen omistajan tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yht:OsapuoliType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="omistajalaji" type="rakval:OmistajalajiType"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element HankkeenRakennusType/omistajatieto/Omistaja/omistajalaji
diagram rakennusvalvonta_p26.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:OmistajalajiType
properties
isRef 0
content complex
children rakval:muu rakval:omistajalaji
source <xs:element name="omistajalaji" type="rakval:OmistajalajiType"/>

complexType HuomautuksetType
diagram rakennusvalvonta_p27.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:huomautus
used by
element KatselmusType/huomautukset
source <xs:complexType name="HuomautuksetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="huomautus" type="rakval:HuomautusType" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Katselmuksessa annetut huomautus/velvoite</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HuomautuksetType/huomautus
diagram rakennusvalvonta_p28.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:HuomautusType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:kuvaus rakval:maaraAika rakval:toteamisHetki rakval:toteaja
annotation
documentation
Katselmuksessa annetut huomautus/velvoite
source <xs:element name="huomautus" type="rakval:HuomautusType" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Katselmuksessa annetut huomautus/velvoite</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType HuomautusType
diagram rakennusvalvonta_p29.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:kuvaus rakval:maaraAika rakval:toteamisHetki rakval:toteaja
used by
element HuomautuksetType/huomautus
source <xs:complexType name="HuomautusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Huomautuksen kuvaus</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="maaraAika" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="toteamisHetki" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Huomautus/velvoite on toteutunut</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="toteaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HuomautusType/kuvaus
diagram rakennusvalvonta_p30.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Huomautuksen kuvaus
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Huomautuksen kuvaus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HuomautusType/maaraAika
diagram rakennusvalvonta_p31.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="maaraAika" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element HuomautusType/toteamisHetki
diagram rakennusvalvonta_p32.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Huomautus/velvoite on toteutunut
source <xs:element name="toteamisHetki" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Huomautus/velvoite on toteutunut</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HuomautusType/toteaja
diagram rakennusvalvonta_p33.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="toteaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType HuoneistonVarusteetType
diagram rakennusvalvonta_p34.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:WCKytkin rakval:ammeTaiSuihkuKytkin rakval:saunaKytkin rakval:parvekeTaiTerassiKytkin rakval:lamminvesiKytkin
used by
elements HuoneistoType/varusteet ValmisHuoneistoType/varusteet
source <xs:complexType name="HuoneistonVarusteetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="WCKytkin" type="xs:boolean"/>
   
<xs:element name="ammeTaiSuihkuKytkin" type="xs:boolean">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>yhdistetään suihkun kanssa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="saunaKytkin" type="xs:boolean"/>
   
<xs:element name="parvekeTaiTerassiKytkin" type="xs:boolean">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Yhdistetään terassin kanssa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="lamminvesiKytkin" type="xs:boolean"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HuoneistonVarusteetType/WCKytkin
diagram rakennusvalvonta_p35.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="WCKytkin" type="xs:boolean"/>

element HuoneistonVarusteetType/ammeTaiSuihkuKytkin
diagram rakennusvalvonta_p36.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
yhdistetään suihkun kanssa
source <xs:element name="ammeTaiSuihkuKytkin" type="xs:boolean">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>yhdistetään suihkun kanssa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HuoneistonVarusteetType/saunaKytkin
diagram rakennusvalvonta_p37.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="saunaKytkin" type="xs:boolean"/>

element HuoneistonVarusteetType/parvekeTaiTerassiKytkin
diagram rakennusvalvonta_p38.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Yhdistetään terassin kanssa
source <xs:element name="parvekeTaiTerassiKytkin" type="xs:boolean">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yhdistetään terassin kanssa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HuoneistonVarusteetType/lamminvesiKytkin
diagram rakennusvalvonta_p39.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="lamminvesiKytkin" type="xs:boolean"/>

complexType HuoneistotunnusType
diagram rakennusvalvonta_p40.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:porras rakval:huoneistonumero rakval:jakokirjain
used by
elements HuoneistoType/huoneistotunnus ValmisHuoneistoType/huoneistotunnus
source <xs:complexType name="HuoneistotunnusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="porras" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Yksi merkki suuraakkosin</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:pattern value="[A-Ö]"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="huoneistonumero">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Numeroilla kolmella merkillä etunollin</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9]"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="jakokirjain" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Yksi merkki pienaakkosin</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:pattern value="[a-ö]"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HuoneistotunnusType/porras
diagram rakennusvalvonta_p41.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [A-Ö] 
annotation
documentation
Yksi merkki suuraakkosin
source <xs:element name="porras" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yksi merkki suuraakkosin</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:pattern value="[A-Ö]"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element HuoneistotunnusType/huoneistonumero
diagram rakennusvalvonta_p42.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [0-9][0-9][0-9] 
annotation
documentation
Numeroilla kolmella merkillä etunollin
source <xs:element name="huoneistonumero">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Numeroilla kolmella merkillä etunollin</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9]"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element HuoneistotunnusType/jakokirjain
diagram rakennusvalvonta_p43.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [a-ö] 
annotation
documentation
Yksi merkki pienaakkosin
source <xs:element name="jakokirjain" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yksi merkki pienaakkosin</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:pattern value="[a-ö]"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

complexType HuoneistoType
diagram rakennusvalvonta_p44.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:osoite rakval:muutostapa rakval:huoneluku rakval:keittionTyyppi rakval:huoneistoala rakval:varusteet rakval:huoneistonTyyppi rakval:huoneistotunnus
used by
element AsuinhuoneistotType/huoneisto
source <xs:complexType name="HuoneistoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="muutostapa" type="rakval:MuutostapaType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="huoneluku" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="keittionTyyppi" type="rakval:KeittionTyyppiType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="huoneistoala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="varusteet" type="rakval:HuoneistonVarusteetType"/>
   
<xs:element name="huoneistonTyyppi" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Vastaa vrk:n huoneistontyyppi tyyppiä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="asuinhuoneisto"/>
         
<xs:enumeration value="toimitila"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="huoneistotunnus" type="rakval:HuoneistotunnusType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HuoneistoType/osoite
diagram rakennusvalvonta_p45.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:jarjestysnumero yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>

element HuoneistoType/muutostapa
diagram rakennusvalvonta_p46.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:MuutostapaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration poisto 
enumeration lisäys 
enumeration muutos 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="muutostapa" type="rakval:MuutostapaType" minOccurs="0"/>

element HuoneistoType/huoneluku
diagram rakennusvalvonta_p47.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="huoneluku" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HuoneistoType/keittionTyyppi
diagram rakennusvalvonta_p48.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:KeittionTyyppiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration keittio 
enumeration keittokomero 
enumeration keittotila 
enumeration tupakeittio 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="keittionTyyppi" type="rakval:KeittionTyyppiType" minOccurs="0"/>

element HuoneistoType/huoneistoala
diagram rakennusvalvonta_p49.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="huoneistoala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element HuoneistoType/varusteet
diagram rakennusvalvonta_p50.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:HuoneistonVarusteetType
properties
isRef 0
content complex
children rakval:WCKytkin rakval:ammeTaiSuihkuKytkin rakval:saunaKytkin rakval:parvekeTaiTerassiKytkin rakval:lamminvesiKytkin
source <xs:element name="varusteet" type="rakval:HuoneistonVarusteetType"/>

element HuoneistoType/huoneistonTyyppi
diagram rakennusvalvonta_p51.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration asuinhuoneisto 
enumeration toimitila 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Vastaa vrk:n huoneistontyyppi tyyppiä
source <xs:element name="huoneistonTyyppi" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vastaa vrk:n huoneistontyyppi tyyppiä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="asuinhuoneisto"/>
     
<xs:enumeration value="toimitila"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element HuoneistoType/huoneistotunnus
diagram rakennusvalvonta_p52.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:HuoneistotunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:porras rakval:huoneistonumero rakval:jakokirjain
source <xs:element name="huoneistotunnus" type="rakval:HuoneistotunnusType" minOccurs="0"/>

complexType JaahdytysmuotoType
diagram rakennusvalvonta_p53.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:rakennus rakval:huoneisto
source <xs:complexType name="JaahdytysmuotoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="rakennus" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="huoneisto" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element JaahdytysmuotoType/rakennus
diagram rakennusvalvonta_p54.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="rakennus" type="xs:string"/>

element JaahdytysmuotoType/huoneisto
diagram rakennusvalvonta_p55.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="huoneisto" type="xs:string"/>

complexType JulkisivuType
diagram rakennusvalvonta_p56.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:muuMateriaali rakval:julkisivumateriaali
used by
elements RakennuksenTiedotType/julkisivu ValmisRakennusTiedotType/julkisivu
source <xs:complexType name="JulkisivuType">
 
<xs:choice>
   
<xs:element name="muuMateriaali" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="julkisivumateriaali" type="rakval:JulkisivumateriaaliType"/>
 
</xs:choice>
</xs:complexType>

element JulkisivuType/muuMateriaali
diagram rakennusvalvonta_p57.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="muuMateriaali" type="xs:string"/>

element JulkisivuType/julkisivumateriaali
diagram rakennusvalvonta_p58.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:JulkisivumateriaaliType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration betoni 
enumeration tiili 
enumeration metallilevy 
enumeration kivi 
enumeration puu 
enumeration lasi 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="julkisivumateriaali" type="rakval:JulkisivumateriaaliType"/>

complexType KantavaRakennusaineType
diagram rakennusvalvonta_p59.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:muuRakennusaine rakval:rakennusaine
used by
elements RakennuksenTiedotType/kantavaRakennusaine ValmisRakennusTiedotType/kantavaRakennusaine
source <xs:complexType name="KantavaRakennusaineType">
 
<xs:choice>
   
<xs:element name="muuRakennusaine" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="rakennusaine">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="betoni"/>
         
<xs:enumeration value="tiili"/>
         
<xs:enumeration value="teräs"/>
         
<xs:enumeration value="puu"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
 
</xs:choice>
</xs:complexType>

element KantavaRakennusaineType/muuRakennusaine
diagram rakennusvalvonta_p60.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="muuRakennusaine" type="xs:string"/>

element KantavaRakennusaineType/rakennusaine
diagram rakennusvalvonta_p61.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration betoni 
enumeration tiili 
enumeration teräs 
enumeration puu 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="rakennusaine">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="betoni"/>
     
<xs:enumeration value="tiili"/>
     
<xs:enumeration value="teräs"/>
     
<xs:enumeration value="puu"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

complexType KatselmuksetType
diagram rakennusvalvonta_p62.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:Katselmus
used by
elements RakennusvalvontaAsiaType/katselmustieto ToimenpiteetType/Toimenpide/katselmustieto
source <xs:complexType name="KatselmuksetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Katselmus" type="rakval:KatselmusType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KatselmuksetType/Katselmus
diagram rakennusvalvonta_p63.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:KatselmusType
properties
isRef 0
content complex
children rakval:katselmuksenRakennustieto rakval:muuTunnustieto rakval:tilanneKoodi rakval:pitoPvm rakval:osittainen rakval:pitaja rakval:katselmuksenLaji rakval:vaadittuLupaehtonaKytkin rakval:huomautukset rakval:katselmuspoytakirja rakval:tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi rakval:lasnaolijat rakval:poikkeamat
source <xs:element name="Katselmus" type="rakval:KatselmusType"/>

complexType KatselmusType
diagram rakennusvalvonta_p64.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:katselmuksenRakennustieto rakval:muuTunnustieto rakval:tilanneKoodi rakval:pitoPvm rakval:osittainen rakval:pitaja rakval:katselmuksenLaji rakval:vaadittuLupaehtonaKytkin rakval:huomautukset rakval:katselmuspoytakirja rakval:tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi rakval:lasnaolijat rakval:poikkeamat
used by
element KatselmuksetType/Katselmus
source <xs:complexType name="KatselmusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="katselmuksenRakennustieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="KatselmuksenRakennus" type="rakval:RakennustunnusType" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="muuTunnustieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="MuuTunnus" type="yht:MuuTunnusType"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tilanneKoodi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="pitoPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="osittainen" minOccurs="0">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="osittainen"/>
         
<xs:enumeration value="lopullinen"/>
         
<xs:enumeration value="pidetty"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="pitaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="katselmuksenLaji" type="rakval:KatselmuksenLajiType"/>
   
<xs:element name="vaadittuLupaehtonaKytkin" type="xs:boolean"/>
   
<xs:element name="huomautukset" type="rakval:HuomautuksetType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Katselmuksessa annetut huomatukset/velvoitteet</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="katselmuspoytakirja" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="lasnaolijat" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="poikkeamat" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KatselmusType/katselmuksenRakennustieto
diagram rakennusvalvonta_p65.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:KatselmuksenRakennus
source <xs:element name="katselmuksenRakennustieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="KatselmuksenRakennus" type="rakval:RakennustunnusType" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KatselmusType/katselmuksenRakennustieto/KatselmuksenRakennus
diagram rakennusvalvonta_p66.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:RakennustunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:valtakunnallinenNumero rakval:jarjestysnumero rakval:kiinttun rakval:rakennusnro rakval:aanestysalue rakval:katselmusOsittainen rakval:kayttoonottoKytkin
source <xs:element name="KatselmuksenRakennus" type="rakval:RakennustunnusType" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/muuTunnustieto
diagram rakennusvalvonta_p67.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:MuuTunnus
source <xs:element name="muuTunnustieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="MuuTunnus" type="yht:MuuTunnusType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KatselmusType/muuTunnustieto/MuuTunnus
diagram rakennusvalvonta_p68.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:MuuTunnusType
properties
isRef 0
content complex
children yht:tunnus yht:sovellus
source <xs:element name="MuuTunnus" type="yht:MuuTunnusType"/>

element KatselmusType/tilanneKoodi
diagram rakennusvalvonta_p69.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilanneKoodi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/pitoPvm
diagram rakennusvalvonta_p70.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pitoPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/osittainen
diagram rakennusvalvonta_p71.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration osittainen 
enumeration lopullinen 
enumeration pidetty 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="osittainen" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="osittainen"/>
     
<xs:enumeration value="lopullinen"/>
     
<xs:enumeration value="pidetty"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element KatselmusType/pitaja
diagram rakennusvalvonta_p72.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pitaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/katselmuksenLaji
diagram rakennusvalvonta_p73.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:KatselmuksenLajiType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration muu katselmus 
enumeration muu tarkastus 
enumeration aloituskokous 
enumeration rakennuksen paikan merkitseminen 
enumeration rakennuksen paikan tarkastaminen 
enumeration pohjakatselmus 
enumeration rakennekatselmus 
enumeration lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus 
enumeration osittainen loppukatselmus 
enumeration loppukatselmus 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="katselmuksenLaji" type="rakval:KatselmuksenLajiType"/>

element KatselmusType/vaadittuLupaehtonaKytkin
diagram rakennusvalvonta_p74.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="vaadittuLupaehtonaKytkin" type="xs:boolean"/>

element KatselmusType/huomautukset
diagram rakennusvalvonta_p75.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:HuomautuksetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:huomautus
annotation
documentation
Katselmuksessa annetut huomatukset/velvoitteet
source <xs:element name="huomautukset" type="rakval:HuomautuksetType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Katselmuksessa annetut huomatukset/velvoitteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KatselmusType/katselmuspoytakirja
diagram rakennusvalvonta_p76.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="katselmuspoytakirja" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi
diagram rakennusvalvonta_p77.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/lasnaolijat
diagram rakennusvalvonta_p78.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="lasnaolijat" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/poikkeamat
diagram rakennusvalvonta_p79.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="poikkeamat" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LaajennuksentiedotType
diagram rakennusvalvonta_p80.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:tilavuus rakval:kerrosala rakval:kokonaisala rakval:huoneistoala
used by
element RakentamistoimenpideType/laajennus/laajennuksentiedot
source <xs:complexType name="LaajennuksentiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="tilavuus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kerrosala" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="huoneistoala" type="yht:KayttotarkoitusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LaajennuksentiedotType/tilavuus
diagram rakennusvalvonta_p81.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilavuus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LaajennuksentiedotType/kerrosala
diagram rakennusvalvonta_p82.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kerrosala" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LaajennuksentiedotType/kokonaisala
diagram rakennusvalvonta_p83.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kokonaisala" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LaajennuksentiedotType/huoneistoala
diagram rakennusvalvonta_p84.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:KayttotarkoitusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:pintaAla yht:kayttotarkoitusKoodi
source <xs:element name="huoneistoala" type="yht:KayttotarkoitusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

complexType LammonlahdeType
diagram rakennusvalvonta_p85.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:polttoaine rakval:muu
used by
elements RakennuksenTiedotType/lammonlahde ValmisRakennusTiedotType/lammonlahde
source <xs:complexType name="LammonlahdeType">
 
<xs:choice>
   
<xs:element name="polttoaine" type="rakval:PolttoaineType"/>
   
<xs:element name="muu" type="xs:string"/>
 
</xs:choice>
</xs:complexType>

element LammonlahdeType/polttoaine
diagram rakennusvalvonta_p86.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:PolttoaineType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration kauko tai aluelämpö 
enumeration kevyt polttoöljy 
enumeration raskas polttoöljy 
enumeration sähkö 
enumeration kaasu 
enumeration kiviihiili koksi tms. 
enumeration turve 
enumeration maalämpö 
enumeration puu 
enumeration muu 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="polttoaine" type="rakval:PolttoaineType"/>

element LammonlahdeType/muu
diagram rakennusvalvonta_p87.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="muu" type="xs:string"/>

complexType OmistajalajiType
diagram rakennusvalvonta_p88.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:muu rakval:omistajalaji
used by
elements HankkeenRakennusType/omistajatieto/Omistaja/omistajalaji RakennusType/omistaja/omistajalaji
source <xs:complexType name="OmistajalajiType">
 
<xs:choice>
   
<xs:element name="muu" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="omistajalaji">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="yksityinen maatalousyrittäjä"/>
         
<xs:enumeration value="muu yksityinen henkilö tai perikunta"/>
         
<xs:enumeration value="asunto-oy tai asunto-osuuskunta"/>
         
<xs:enumeration value="kiinteistö oy"/>
         
<xs:enumeration value="yksityinen yritys (osake-, avoin- tai kommandiittiyhtiö, osuuskunta)"/>
         
<xs:enumeration value="valtio- tai kuntaenemmistöinen yritys"/>
         
<xs:enumeration value="kunnan liikelaitos"/>
         
<xs:enumeration value="valtion liikelaitos"/>
         
<xs:enumeration value="pankki tai vakuutuslaitos"/>
         
<xs:enumeration value="kunta tai kuntainliitto"/>
         
<xs:enumeration value="valtio"/>
         
<xs:enumeration value="sosiaaliturvarahasto"/>
         
<xs:enumeration value="uskonnollinen yhteisö, säätiö, puolue tai yhdistys"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
 
</xs:choice>
</xs:complexType>

element OmistajalajiType/muu
diagram rakennusvalvonta_p89.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="muu" type="xs:string"/>

element OmistajalajiType/omistajalaji
diagram rakennusvalvonta_p90.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration yksityinen maatalousyrittäjä 
enumeration muu yksityinen henkilö tai perikunta 
enumeration asunto-oy tai asunto-osuuskunta 
enumeration kiinteistö oy 
enumeration yksityinen yritys (osake-, avoin- tai kommandiittiyhtiö, osuuskunta) 
enumeration valtio- tai kuntaenemmistöinen yritys 
enumeration kunnan liikelaitos 
enumeration valtion liikelaitos 
enumeration pankki tai vakuutuslaitos 
enumeration kunta tai kuntainliitto 
enumeration valtio 
enumeration sosiaaliturvarahasto 
enumeration uskonnollinen yhteisö, säätiö, puolue tai yhdistys 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="omistajalaji">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="yksityinen maatalousyrittäjä"/>
     
<xs:enumeration value="muu yksityinen henkilö tai perikunta"/>
     
<xs:enumeration value="asunto-oy tai asunto-osuuskunta"/>
     
<xs:enumeration value="kiinteistö oy"/>
     
<xs:enumeration value="yksityinen yritys (osake-, avoin- tai kommandiittiyhtiö, osuuskunta)"/>
     
<xs:enumeration value="valtio- tai kuntaenemmistöinen yritys"/>
     
<xs:enumeration value="kunnan liikelaitos"/>
     
<xs:enumeration value="valtion liikelaitos"/>
     
<xs:enumeration value="pankki tai vakuutuslaitos"/>
     
<xs:enumeration value="kunta tai kuntainliitto"/>
     
<xs:enumeration value="valtio"/>
     
<xs:enumeration value="sosiaaliturvarahasto"/>
     
<xs:enumeration value="uskonnollinen yhteisö, säätiö, puolue tai yhdistys"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

complexType RakennelmaType
diagram rakennusvalvonta_p91.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of rakval:AbstractRakvalKohde
properties
base rakval:AbstractRakvalKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki rakval:sijaintitieto rakval:kuvaus rakval:tunnus
used by
element Rakennelma
source <xs:complexType name="RakennelmaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="rakval:AbstractRakvalKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kuvaus">
         
<xs:complexType>
           
<xs:choice>
             
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
           
</xs:choice>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tunnus" type="rakval:RakennustunnusType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>vastaava kuin rakennustunnus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element RakennelmaType/kuvaus
diagram rakennusvalvonta_p92.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:kuvaus rakval:liite
source <xs:element name="kuvaus">
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennelmaType/kuvaus/kuvaus
diagram rakennusvalvonta_p93.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>

element RakennelmaType/kuvaus/liite
diagram rakennusvalvonta_p94.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element RakennelmaType/tunnus
diagram rakennusvalvonta_p95.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:RakennustunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:valtakunnallinenNumero rakval:jarjestysnumero rakval:kiinttun rakval:rakennusnro rakval:aanestysalue rakval:katselmusOsittainen rakval:kayttoonottoKytkin
annotation
documentation
vastaava kuin rakennustunnus
source <xs:element name="tunnus" type="rakval:RakennustunnusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>vastaava kuin rakennustunnus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType RakennuksenTiedotType
diagram rakennusvalvonta_p96.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:rakennustunnus rakval:kayttotarkoitus rakval:tilavuus rakval:kokonaisala rakval:kellarinpinta-ala rakval:BIM rakval:osoite rakval:rinnakkaisosoite rakval:kerrosluku rakval:kerrosala rakval:rakentamistapa rakval:kantavaRakennusaine rakval:julkisivu rakval:verkostoliittymat rakval:energialuokka rakval:energiatehokkuusluku rakval:energiatehokkuusluvunYksikko rakval:paloluokka rakval:lammitystapa rakval:lammonlahde rakval:varusteet rakval:jaahdytysmuoto rakval:asuinhuoneistot rakval:liitettyJatevesijarjestelmaanKytkin
used by
element HankkeenRakennusType/rakennuksenTiedot
source <xs:complexType name="RakennuksenTiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="rakennustunnus" type="rakval:RakennustunnusType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kayttotarkoitus" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Pääasiallinen käyttötarkoitus(toimenpiteen jälkeen) linkki: http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-1994/koko_luokitus.html</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="999 muualla luokittelemattomat rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="941 talousrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="931 saunarakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="899 muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="893 turkistarhat"/>
         
<xs:enumeration value="892 kasvihuoneet"/>
         
<xs:enumeration value="891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms"/>
         
<xs:enumeration value="811 navetat, sikalat, kanalat yms"/>
         
<xs:enumeration value="729 muut palo- ja pelastustoimen rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="722 väestönsuojat"/>
         
<xs:enumeration value="721 paloasemat"/>
         
<xs:enumeration value="719 muut varastorakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="712 kauppavarastot"/>
         
<xs:enumeration value="711 teollisuusvarastot"/>
         
<xs:enumeration value="699 muut teollisuuden tuotantorakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="692 teollisuus- ja pienteollisuustalot"/>
         
<xs:enumeration value="691 teollisuushallit"/>
         
<xs:enumeration value="613 yhdyskuntatekniikan rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="611 voimalaitosrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="549 muualla luokittelemattomat opetusrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="541 järjestöjen, liittojen, työnantajien yms opetusrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="532 tutkimuslaitosrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="531 korkeakoulurakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="521 ammatillisten oppilaitosten rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="511 yleissivistävien oppilaitosten rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="369 muut kokoontumisrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="359 muut urheilu- ja kuntoilurakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="354 monitoimihallit ja muut urheiluhallit"/>
         
<xs:enumeration value="353 tennis-, squash- ja sulkapallohallit"/>
         
<xs:enumeration value="352 uimahallit"/>
         
<xs:enumeration value="351 jäähallit"/>
         
<xs:enumeration value="349 muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="342 seurakuntatalot"/>
         
<xs:enumeration value="341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet"/>
         
<xs:enumeration value="331 seura- ja kerhorakennukset yms"/>
         
<xs:enumeration value="324 näyttelyhallit"/>
         
<xs:enumeration value="323 museot ja taidegalleriat"/>
         
<xs:enumeration value="322 kirjastot ja arkistot"/>
         
<xs:enumeration value="312 elokuvateatterit"/>
         
<xs:enumeration value="311 teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot"/>
         
<xs:enumeration value="241 vankilat"/>
         
<xs:enumeration value="239 muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="231 lasten päiväkodit"/>
         
<xs:enumeration value="229 muut huoltolaitosrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="223 kehitysvammaisten hoitolaitokset"/>
         
<xs:enumeration value="222 lasten- ja koulukodit"/>
         
<xs:enumeration value="221 vanhainkodit"/>
         
<xs:enumeration value="219 muut terveydenhuoltorakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="215 terveydenhuollon erityislaitokset"/>
         
<xs:enumeration value="214 terveyskeskukset"/>
         
<xs:enumeration value="213 muut sairaalat"/>
         
<xs:enumeration value="211 keskussairaalat"/>
         
<xs:enumeration value="169 muut liikenteen rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="164 tietoliikenteen rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="163 pysäköintitalot"/>
         
<xs:enumeration value="162 kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="161 rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit"/>
         
<xs:enumeration value="151 toimistorakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="141 ravintolat yms"/>
         
<xs:enumeration value="139 muut asuntolarakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="131 asuntolat yms"/>
         
<xs:enumeration value="129 muut majoitusliikerakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="124 vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet"/>
         
<xs:enumeration value="123 loma-, lepo- ja virkistyskodit"/>
         
<xs:enumeration value="121 hotellit yms"/>
         
<xs:enumeration value="119 muut myymälärakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset"/>
         
<xs:enumeration value="111 myymälähallit"/>
         
<xs:enumeration value="041 vapaa-ajan asuinrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="039 muut asuinkerrostalot"/>
         
<xs:enumeration value="032 luhtitalot"/>
         
<xs:enumeration value="022 ketjutalot"/>
         
<xs:enumeration value="021 rivitalot"/>
         
<xs:enumeration value="013 muut erilliset talot"/>
         
<xs:enumeration value="012 kahden asunnon talot"/>
         
<xs:enumeration value="011 yhden asunnon talot"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tilavuus" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kellarinpinta-ala" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="BIM" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="rinnakkaisosoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="kerrosluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kerrosala" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="rakentamistapa" type="rakval:RakentamistapaType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kantavaRakennusaine" type="rakval:KantavaRakennusaineType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="julkisivu" type="rakval:JulkisivuType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="verkostoliittymat" type="rakval:VerkostoliittymatType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="energialuokka" type="rakval:EnergialuokkaType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="energiatehokkuusluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="energiatehokkuusluvunYksikko" type="rakval:EnergiatehokkuusluvunYksikkoType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paloluokka" type="rakval:PaloluokkaType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="lammitystapa" type="rakval:LammitystapaType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="lammonlahde" type="rakval:LammonlahdeType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="varusteet" type="rakval:VarusteetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="jaahdytysmuoto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="asuinhuoneistot" type="rakval:AsuinhuoneistotType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation> Asuinhuoneistotiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="liitettyJatevesijarjestelmaanKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element RakennuksenTiedotType/rakennustunnus
diagram rakennusvalvonta_p97.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:RakennustunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:valtakunnallinenNumero rakval:jarjestysnumero rakval:kiinttun rakval:rakennusnro rakval:aanestysalue rakval:katselmusOsittainen rakval:kayttoonottoKytkin
source <xs:element name="rakennustunnus" type="rakval:RakennustunnusType" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/kayttotarkoitus
diagram rakennusvalvonta_p98.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 999 muualla luokittelemattomat rakennukset 
enumeration 941 talousrakennukset 
enumeration 931 saunarakennukset 
enumeration 899 muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset 
enumeration 893 turkistarhat 
enumeration 892 kasvihuoneet 
enumeration 891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 
enumeration 819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms 
enumeration 811 navetat, sikalat, kanalat yms 
enumeration 729 muut palo- ja pelastustoimen rakennukset 
enumeration 722 väestönsuojat 
enumeration 721 paloasemat 
enumeration 719 muut varastorakennukset 
enumeration 712 kauppavarastot 
enumeration 711 teollisuusvarastot 
enumeration 699 muut teollisuuden tuotantorakennukset 
enumeration 692 teollisuus- ja pienteollisuustalot 
enumeration 691 teollisuushallit 
enumeration 613 yhdyskuntatekniikan rakennukset 
enumeration 611 voimalaitosrakennukset 
enumeration 549 muualla luokittelemattomat opetusrakennukset 
enumeration 541 järjestöjen, liittojen, työnantajien yms opetusrakennukset 
enumeration 532 tutkimuslaitosrakennukset 
enumeration 531 korkeakoulurakennukset 
enumeration 521 ammatillisten oppilaitosten rakennukset 
enumeration 511 yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 
enumeration 369 muut kokoontumisrakennukset 
enumeration 359 muut urheilu- ja kuntoilurakennukset 
enumeration 354 monitoimihallit ja muut urheiluhallit 
enumeration 353 tennis-, squash- ja sulkapallohallit 
enumeration 352 uimahallit 
enumeration 351 jäähallit 
enumeration 349 muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset 
enumeration 342 seurakuntatalot 
enumeration 341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet 
enumeration 331 seura- ja kerhorakennukset yms 
enumeration 324 näyttelyhallit 
enumeration 323 museot ja taidegalleriat 
enumeration 322 kirjastot ja arkistot 
enumeration 312 elokuvateatterit 
enumeration 311 teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot 
enumeration 241 vankilat 
enumeration 239 muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset 
enumeration 231 lasten päiväkodit 
enumeration 229 muut huoltolaitosrakennukset 
enumeration 223 kehitysvammaisten hoitolaitokset 
enumeration 222 lasten- ja koulukodit 
enumeration 221 vanhainkodit 
enumeration 219 muut terveydenhuoltorakennukset 
enumeration 215 terveydenhuollon erityislaitokset 
enumeration 214 terveyskeskukset 
enumeration 213 muut sairaalat 
enumeration 211 keskussairaalat 
enumeration 169 muut liikenteen rakennukset 
enumeration 164 tietoliikenteen rakennukset 
enumeration 163 pysäköintitalot 
enumeration 162 kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset 
enumeration 161 rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit 
enumeration 151 toimistorakennukset 
enumeration 141 ravintolat yms 
enumeration 139 muut asuntolarakennukset 
enumeration 131 asuntolat yms 
enumeration 129 muut majoitusliikerakennukset 
enumeration 124 vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet 
enumeration 123 loma-, lepo- ja virkistyskodit 
enumeration 121 hotellit yms 
enumeration 119 muut myymälärakennukset 
enumeration 112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset 
enumeration 111 myymälähallit 
enumeration 041 vapaa-ajan asuinrakennukset 
enumeration 039 muut asuinkerrostalot 
enumeration 032 luhtitalot 
enumeration 022 ketjutalot 
enumeration 021 rivitalot 
enumeration 013 muut erilliset talot 
enumeration 012 kahden asunnon talot 
enumeration 011 yhden asunnon talot 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Pääasiallinen käyttötarkoitus(toimenpiteen jälkeen) linkki: http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-1994/koko_luokitus.html
source <xs:element name="kayttotarkoitus" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pääasiallinen käyttötarkoitus(toimenpiteen jälkeen) linkki: http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-1994/koko_luokitus.html</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="999 muualla luokittelemattomat rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="941 talousrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="931 saunarakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="899 muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="893 turkistarhat"/>
     
<xs:enumeration value="892 kasvihuoneet"/>
     
<xs:enumeration value="891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms"/>
     
<xs:enumeration value="811 navetat, sikalat, kanalat yms"/>
     
<xs:enumeration value="729 muut palo- ja pelastustoimen rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="722 väestönsuojat"/>
     
<xs:enumeration value="721 paloasemat"/>
     
<xs:enumeration value="719 muut varastorakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="712 kauppavarastot"/>
     
<xs:enumeration value="711 teollisuusvarastot"/>
     
<xs:enumeration value="699 muut teollisuuden tuotantorakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="692 teollisuus- ja pienteollisuustalot"/>
     
<xs:enumeration value="691 teollisuushallit"/>
     
<xs:enumeration value="613 yhdyskuntatekniikan rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="611 voimalaitosrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="549 muualla luokittelemattomat opetusrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="541 järjestöjen, liittojen, työnantajien yms opetusrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="532 tutkimuslaitosrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="531 korkeakoulurakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="521 ammatillisten oppilaitosten rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="511 yleissivistävien oppilaitosten rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="369 muut kokoontumisrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="359 muut urheilu- ja kuntoilurakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="354 monitoimihallit ja muut urheiluhallit"/>
     
<xs:enumeration value="353 tennis-, squash- ja sulkapallohallit"/>
     
<xs:enumeration value="352 uimahallit"/>
     
<xs:enumeration value="351 jäähallit"/>
     
<xs:enumeration value="349 muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="342 seurakuntatalot"/>
     
<xs:enumeration value="341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet"/>
     
<xs:enumeration value="331 seura- ja kerhorakennukset yms"/>
     
<xs:enumeration value="324 näyttelyhallit"/>
     
<xs:enumeration value="323 museot ja taidegalleriat"/>
     
<xs:enumeration value="322 kirjastot ja arkistot"/>
     
<xs:enumeration value="312 elokuvateatterit"/>
     
<xs:enumeration value="311 teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot"/>
     
<xs:enumeration value="241 vankilat"/>
     
<xs:enumeration value="239 muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="231 lasten päiväkodit"/>
     
<xs:enumeration value="229 muut huoltolaitosrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="223 kehitysvammaisten hoitolaitokset"/>
     
<xs:enumeration value="222 lasten- ja koulukodit"/>
     
<xs:enumeration value="221 vanhainkodit"/>
     
<xs:enumeration value="219 muut terveydenhuoltorakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="215 terveydenhuollon erityislaitokset"/>
     
<xs:enumeration value="214 terveyskeskukset"/>
     
<xs:enumeration value="213 muut sairaalat"/>
     
<xs:enumeration value="211 keskussairaalat"/>
     
<xs:enumeration value="169 muut liikenteen rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="164 tietoliikenteen rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="163 pysäköintitalot"/>
     
<xs:enumeration value="162 kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="161 rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit"/>
     
<xs:enumeration value="151 toimistorakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="141 ravintolat yms"/>
     
<xs:enumeration value="139 muut asuntolarakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="131 asuntolat yms"/>
     
<xs:enumeration value="129 muut majoitusliikerakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="124 vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet"/>
     
<xs:enumeration value="123 loma-, lepo- ja virkistyskodit"/>
     
<xs:enumeration value="121 hotellit yms"/>
     
<xs:enumeration value="119 muut myymälärakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset"/>
     
<xs:enumeration value="111 myymälähallit"/>
     
<xs:enumeration value="041 vapaa-ajan asuinrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="039 muut asuinkerrostalot"/>
     
<xs:enumeration value="032 luhtitalot"/>
     
<xs:enumeration value="022 ketjutalot"/>
     
<xs:enumeration value="021 rivitalot"/>
     
<xs:enumeration value="013 muut erilliset talot"/>
     
<xs:enumeration value="012 kahden asunnon talot"/>
     
<xs:enumeration value="011 yhden asunnon talot"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element RakennuksenTiedotType/tilavuus
diagram rakennusvalvonta_p99.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilavuus" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/kokonaisala
diagram rakennusvalvonta_p100.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kokonaisala" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/kellarinpinta-ala
diagram rakennusvalvonta_p101.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kellarinpinta-ala" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/BIM
diagram rakennusvalvonta_p102.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="BIM" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element RakennuksenTiedotType/osoite
diagram rakennusvalvonta_p103.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:jarjestysnumero yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/rinnakkaisosoite
diagram rakennusvalvonta_p104.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:jarjestysnumero yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="rinnakkaisosoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element RakennuksenTiedotType/kerrosluku
diagram rakennusvalvonta_p105.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kerrosluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/kerrosala
diagram rakennusvalvonta_p106.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kerrosala" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/rakentamistapa
diagram rakennusvalvonta_p107.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:RakentamistapaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration elementti 
enumeration paikalla 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="rakentamistapa" type="rakval:RakentamistapaType" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/kantavaRakennusaine
diagram rakennusvalvonta_p108.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:KantavaRakennusaineType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:muuRakennusaine rakval:rakennusaine
source <xs:element name="kantavaRakennusaine" type="rakval:KantavaRakennusaineType" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/julkisivu
diagram rakennusvalvonta_p109.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:JulkisivuType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:muuMateriaali rakval:julkisivumateriaali
source <xs:element name="julkisivu" type="rakval:JulkisivuType" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/verkostoliittymat
diagram rakennusvalvonta_p110.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:VerkostoliittymatType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:viemariKytkin rakval:vesijohtoKytkin rakval:sahkoKytkin rakval:maakaasuKytkin rakval:kaapeliKytkin
source <xs:element name="verkostoliittymat" type="rakval:VerkostoliittymatType" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/energialuokka
diagram rakennusvalvonta_p111.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:EnergialuokkaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
source <xs:element name="energialuokka" type="rakval:EnergialuokkaType" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/energiatehokkuusluku
diagram rakennusvalvonta_p112.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="energiatehokkuusluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/energiatehokkuusluvunYksikko
diagram rakennusvalvonta_p113.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:EnergiatehokkuusluvunYksikkoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration kWh/m2 
enumeration kWh/brm2/vuosi 
source <xs:element name="energiatehokkuusluvunYksikko" type="rakval:EnergiatehokkuusluvunYksikkoType" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/paloluokka
diagram rakennusvalvonta_p114.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:PaloluokkaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration palonkestävä 
enumeration paloapidättävä 
enumeration paloahidastava 
enumeration lähinnä paloakestävä 
enumeration lähinnä paloapidättävä 
enumeration lähinnä paloahidastava 
enumeration P1 
enumeration P2 
enumeration P3 
enumeration P1/P2 
enumeration P1/P3 
enumeration P2/P3 
enumeration P1/P2/P3 
source <xs:element name="paloluokka" type="rakval:PaloluokkaType" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/lammitystapa
diagram rakennusvalvonta_p115.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:LammitystapaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration vesikeskus 
enumeration ilmakeskus 
enumeration suora sähkö 
enumeration uuni 
enumeration ei lämmitystä 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="lammitystapa" type="rakval:LammitystapaType" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/lammonlahde
diagram rakennusvalvonta_p116.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:LammonlahdeType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:polttoaine rakval:muu
source <xs:element name="lammonlahde" type="rakval:LammonlahdeType" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/varusteet
diagram rakennusvalvonta_p117.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:VarusteetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:sahkoKytkin rakval:kaasuKytkin rakval:viemariKytkin rakval:vesijohtoKytkin rakval:lamminvesiKytkin rakval:aurinkopaneeliKytkin rakval:hissiKytkin rakval:koneellinenilmastointiKytkin rakval:saunoja rakval:uima-altaita rakval:vaestonsuoja
source <xs:element name="varusteet" type="rakval:VarusteetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element RakennuksenTiedotType/jaahdytysmuoto
diagram rakennusvalvonta_p118.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="jaahdytysmuoto" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakennuksenTiedotType/asuinhuoneistot
diagram rakennusvalvonta_p119.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:AsuinhuoneistotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:huoneisto rakval:jaahdytysmuoto rakval:asuntojenPintaala rakval:asuntojenLkm
annotation
documentation
Asuinhuoneistotiedot
source <xs:element name="asuinhuoneistot" type="rakval:AsuinhuoneistotType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation> Asuinhuoneistotiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennuksenTiedotType/liitettyJatevesijarjestelmaanKytkin
diagram rakennusvalvonta_p120.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="liitettyJatevesijarjestelmaanKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

complexType RakennusluvatType
diagram rakennusvalvonta_p121.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:rakennuslupa
used by
element ValmisRakennusType/rakennusluvat
annotation
documentation
Luvat
source <xs:complexType name="RakennusluvatType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luvat</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="rakennuslupa" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Rakennusluvan tiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element RakennusluvatType/rakennuslupa
diagram rakennusvalvonta_p122.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:LuvanTunnisteTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yht:LupaTunnus
annotation
documentation
Rakennusluvan tiedot
source <xs:element name="rakennuslupa" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennusluvan tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType RakennustunnusType
diagram rakennusvalvonta_p123.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:valtakunnallinenNumero rakval:jarjestysnumero rakval:kiinttun rakval:rakennusnro rakval:aanestysalue rakval:katselmusOsittainen rakval:kayttoonottoKytkin
used by
elements KatselmusType/katselmuksenRakennustieto/KatselmuksenRakennus RakennuksenTiedotType/rakennustunnus RakennelmaType/tunnus
source <xs:complexType name="RakennustunnusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="valtakunnallinenNumero" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kiinttun" type="yht:KiinteistotunnusType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="rakennusnro" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Rakennusnumero, kolmella numerolla etunollin</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9]"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="katselmusOsittainen" minOccurs="0">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="osittainen"/>
         
<xs:enumeration value="lopullinen"/>
         
<xs:enumeration value="pidetty"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kayttoonottoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element RakennustunnusType/valtakunnallinenNumero
diagram rakennusvalvonta_p124.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Valtakunnallinen numero tulossa
source <xs:element name="valtakunnallinenNumero" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennustunnusType/jarjestysnumero
diagram rakennusvalvonta_p125.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi
source <xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennustunnusType/kiinttun
diagram rakennusvalvonta_p126.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:KiinteistotunnusType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern (([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2}) 
annotation
documentation
Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja
source <xs:element name="kiinttun" type="yht:KiinteistotunnusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennustunnusType/rakennusnro
diagram rakennusvalvonta_p127.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [0-9][0-9][0-9] 
annotation
documentation
Rakennusnumero, kolmella numerolla etunollin
source <xs:element name="rakennusnro" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennusnumero, kolmella numerolla etunollin</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9]"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element RakennustunnusType/aanestysalue
diagram rakennusvalvonta_p128.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Äänestysalue
source <xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennustunnusType/katselmusOsittainen
diagram rakennusvalvonta_p129.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration osittainen 
enumeration lopullinen 
enumeration pidetty 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="katselmusOsittainen" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="osittainen"/>
     
<xs:enumeration value="lopullinen"/>
     
<xs:enumeration value="pidetty"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element RakennustunnusType/kayttoonottoKytkin
diagram rakennusvalvonta_p130.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kayttoonottoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

complexType RakennusType
diagram rakennusvalvonta_p131.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of rakval:AbstractRakvalKohde
properties
base rakval:AbstractRakvalKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki rakval:sijaintitieto rakval:tasosijainti rakval:piirustukset rakval:rakennuksenTiedot rakval:rakentajatyyppi rakval:omistaja
used by
element ValmisRakennusType/rakennustieto/Rakennus
source <xs:complexType name="RakennusType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="rakval:AbstractRakvalKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="tasosijainti" type="yht:TasosijaintiType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Sijainti suhteessa maanpintaan</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="piirustukset" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Hankekohtaiset piirustukset</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="asemapiirros" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="julkisivu" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="pohja" type="xs:string"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="rakennuksenTiedot" type="rakval:ValmisRakennusTiedotType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Toimenpiteen/Toimenpiteiden jälkeen</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="rakentajatyyppi" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Rakennuksen pääasiallinen rakentaja</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="liiketaloudellinen"/>
             
<xs:enumeration value="muu"/>
             
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="omistaja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Rakennuksen omistajan tiedot</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:complexContent>
             
<xs:extension base="yht:OsapuoliType">
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="omistajalaji" type="rakval:OmistajalajiType" minOccurs="0"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:extension>
           
</xs:complexContent>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element RakennusType/tasosijainti
diagram rakennusvalvonta_p132.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:TasosijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration maan alla 
enumeration maan tasalla 
enumeration maan yllä 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Sijainti suhteessa maanpintaan
source <xs:element name="tasosijainti" type="yht:TasosijaintiType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Sijainti suhteessa maanpintaan</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusType/piirustukset
diagram rakennusvalvonta_p133.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:asemapiirros rakval:julkisivu rakval:pohja
annotation
documentation
Hankekohtaiset piirustukset
source <xs:element name="piirustukset" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hankekohtaiset piirustukset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="asemapiirros" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="julkisivu" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="pohja" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusType/piirustukset/asemapiirros
diagram rakennusvalvonta_p134.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="asemapiirros" type="xs:string"/>

element RakennusType/piirustukset/julkisivu
diagram rakennusvalvonta_p135.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="julkisivu" type="xs:string"/>

element RakennusType/piirustukset/pohja
diagram rakennusvalvonta_p136.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="pohja" type="xs:string"/>

element RakennusType/rakennuksenTiedot
diagram rakennusvalvonta_p137.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:ValmisRakennusTiedotType
properties
isRef 0
content complex
children rakval:rakennustunnus rakval:kayttotarkoitus rakval:tilavuus rakval:kokonaisala rakval:kellarinpinta-ala rakval:BIM rakval:osoite rakval:rinnakkaisosoite rakval:kerrosluku rakval:kerrosala rakval:rakentamistapa rakval:kantavaRakennusaine rakval:julkisivu rakval:verkostoliittymat rakval:energialuokka rakval:energiatehokkuusluku rakval:energiatehokkuusluvunYksikko rakval:paloluokka rakval:lammitystapa rakval:lammonlahde rakval:varusteet rakval:jaahdytysmuoto rakval:asuinhuoneistot rakval:perusparannusPvm rakval:liitettyJatevesijarjestelmaanKytkin
annotation
documentation
Toimenpiteen/Toimenpiteiden jälkeen
source <xs:element name="rakennuksenTiedot" type="rakval:ValmisRakennusTiedotType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Toimenpiteen/Toimenpiteiden jälkeen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusType/rakentajatyyppi
diagram rakennusvalvonta_p138.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration liiketaloudellinen 
enumeration muu 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Rakennuksen pääasiallinen rakentaja
source <xs:element name="rakentajatyyppi" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennuksen pääasiallinen rakentaja</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="liiketaloudellinen"/>
     
<xs:enumeration value="muu"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element RakennusType/omistaja
diagram rakennusvalvonta_p139.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of yht:OsapuoliType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:kuntaRooliKoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys yht:turvakieltoKytkin rakval:omistajalaji
annotation
documentation
Rakennuksen omistajan tiedot
source <xs:element name="omistaja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennuksen omistajan tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yht:OsapuoliType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="omistajalaji" type="rakval:OmistajalajiType" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusType/omistaja/omistajalaji
diagram rakennusvalvonta_p140.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:OmistajalajiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:muu rakval:omistajalaji
source <xs:element name="omistajalaji" type="rakval:OmistajalajiType" minOccurs="0"/>

complexType rakennusvalvontaAsiatType
diagram rakennusvalvonta_p141.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:RakennusvalvontaAsia
used by
element rakennusvalvontaType/rakennusvalvontaAsiatieto
source <xs:complexType name="rakennusvalvontaAsiatType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element ref="rakval:RakennusvalvontaAsia"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

complexType RakennusvalvontaAsiaType
diagram rakennusvalvonta_p142.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children rakval:kasittelynTilatieto rakval:luvanTunnisteTiedot rakval:viitelupatieto rakval:osapuolettieto rakval:rakennuspaikkatieto rakval:referenssiPiste rakval:toimenpidetieto rakval:katselmustieto rakval:lausuntotieto rakval:paatostieto rakval:muistiotieto rakval:lisatiedot rakval:liitetieto rakval:kayttotapaus rakval:asianTiedot
used by
element RakennusvalvontaAsia
source <xs:complexType name="RakennusvalvontaAsiaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kasittelynTilatieto" type="yht:KasittelynTilaType" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Käsittelyn tilatieto. Tällä elementillä siirretään tieto sitä miissä vaihessa ja milloin hanke on menossa.</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="luvanTunnisteTiedot" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Asialle annettutut tunnistetiedot (luvan tiedot)</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="viitelupatieto" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Tähän liittyvät aiemmat luvat(viiteluvat)</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="osapuolettieto" type="yht:OsapuoletType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Tässä siirrettään keskitetysti kaikki prosessissa mukana olevat henkilöiden tiedot</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="rakennuspaikkatieto" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element ref="rakval:Rakennuspaikka"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="referenssiPiste" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="toimenpidetieto" type="rakval:ToimenpiteetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Luvan mukaiset toimenpiteet</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="katselmustieto" type="rakval:KatselmuksetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteellla vaaditut/suoritetut katselmukset. Kohteelle määrätyt katsemukset ovat Lupaehdoissa</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lausuntotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Hankkeessen liittyvät lausunnot on kerätty tähän elementtiin</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoRvPType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="paatostieto" type="yht:PaatoksetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Annettuun lupaan liittyvät päätöstiedot</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="muistiotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Hankkeeseen liittyvät / hankkeen aikana syntyneet pöytäkirjat jotka eivät sovi muualla siirrtettäviksi</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Muistio" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lisatiedot" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Asiaan liittyvät muut tiedot, jotka eivät varsinaisesti liity hankkeeseen</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Lisatiedot">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="salassapitotietoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="asioimiskieli" minOccurs="0">
                     
<xs:simpleType>
                       
<xs:restriction base="xs:string">
                         
<xs:enumeration value="suomi"/>
                         
<xs:enumeration value="ruotsi"/>
                       
</xs:restriction>
                     
</xs:simpleType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="vakuus" type="rakval:VakuusType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Vakuuden tiedot</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="rakentamisentiedot" type="rakval:TilastotiedotType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Kohteen tilastotiedot</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="suunnittelijanVaativuustaso" type="yht:SuunnittelijaType" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="tyonjohtajanVaativuustaso" type="yht:TyonjohtajaType" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="toimitustapa" type="yht:ToimitustapaType" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Liite">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:complexContent>
                   
<xs:extension base="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
                 
</xs:complexContent>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kayttotapaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="asianTiedot" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Asiantiedot">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="rakennusvalvontaasianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element RakennusvalvontaAsiaType/kasittelynTilatieto
diagram rakennusvalvonta_p143.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:KasittelynTilaType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Tilamuutos
annotation
documentation
Käsittelyn tilatieto. Tällä elementillä siirretään tieto sitä miissä vaihessa ja milloin hanke on menossa.
source <xs:element name="kasittelynTilatieto" type="yht:KasittelynTilaType" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Käsittelyn tilatieto. Tällä elementillä siirretään tieto sitä miissä vaihessa ja milloin hanke on menossa.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/luvanTunnisteTiedot
diagram rakennusvalvonta_p144.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:LuvanTunnisteTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:LupaTunnus
annotation
documentation
Asialle annettutut tunnistetiedot (luvan tiedot)
source <xs:element name="luvanTunnisteTiedot" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Asialle annettutut tunnistetiedot (luvan tiedot)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/viitelupatieto
diagram rakennusvalvonta_p145.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:LuvanTunnisteTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:LupaTunnus
annotation
documentation
Tähän liittyvät aiemmat luvat(viiteluvat)
source <xs:element name="viitelupatieto" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tähän liittyvät aiemmat luvat(viiteluvat)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/osapuolettieto
diagram rakennusvalvonta_p146.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:OsapuoletType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Osapuolet
annotation
documentation
Tässä siirrettään keskitetysti kaikki prosessissa mukana olevat henkilöiden tiedot
source <xs:element name="osapuolettieto" type="yht:OsapuoletType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tässä siirrettään keskitetysti kaikki prosessissa mukana olevat henkilöiden tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/rakennuspaikkatieto
diagram rakennusvalvonta_p147.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:Rakennuspaikka
source <xs:element name="rakennuspaikkatieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="rakval:Rakennuspaikka"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/referenssiPiste
diagram rakennusvalvonta_p148.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="referenssiPiste" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>

element RakennusvalvontaAsiaType/toimenpidetieto
diagram rakennusvalvonta_p149.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:ToimenpiteetType
properties