Schema Toimitushakemus.xsd


element Toimitushakemus
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p1.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
type ToimitushakemusType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children hakemuksenMuutosaika toimituslaji kohde merkinnatJaPiirrokset aluekohteidenPintaala hakija hakijanAsiamies maksaja lisatiedot muutHakemukset toimituslajinTarkenne dokumentti kasittelyTiedot taydennyspyyntoteksti
source <xs:element name="Toimitushakemus" type="ToimitushakemusType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

complexType ToimitushakemusType
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p2.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children hakemuksenMuutosaika toimituslaji kohde merkinnatJaPiirrokset aluekohteidenPintaala hakija hakijanAsiamies maksaja lisatiedot muutHakemukset toimituslajinTarkenne dokumentti kasittelyTiedot taydennyspyyntoteksti
used by
element Toimitushakemus
source <xs:complexType name="ToimitushakemusType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="hakemuksenMuutosaika" type="xs:dateTime"/>
       
<xs:element name="toimituslaji" type="ToimituslajiType" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="kohde" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
             
<xs:element name="sijainti" type="yht:SijaintiType" minOccurs="0"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="merkinnatJaPiirrokset" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="merkinta" type="yht:MerkintaType" minOccurs="0"/>
             
<xs:element name="sijainninKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="aluekohteidenPintaala" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:simpleContent>
             
<xs:extension base="xs:double">
               
<xs:attribute name="yksikko" fixed="m^2"/>
             
</xs:extension>
           
</xs:simpleContent>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="hakija" type="yht:HakijaType" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="hakijanAsiamies" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="maksaja" type="yht:MaksajaType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="lisatiedot" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="muutHakemukset" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="toimituslajinTarkenne" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="tarkennetyyppi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
             
<xs:element name="selitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="dokumentti" type="yht:LiiteDokumenttiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="kasittelyTiedot" type="yht:KasittelyTiedotType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="taydennyspyyntoteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element ToimitushakemusType/hakemuksenMuutosaika
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p3.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="hakemuksenMuutosaika" type="xs:dateTime"/>

element ToimitushakemusType/toimituslaji
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p4.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
type ToimituslajiType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration tonttijako tai -jaon muuttaminen 
enumeration tontin lohkominen 
enumeration rasitetoimitus 
enumeration kiinteistön tunnusmuutos 
enumeration kiinteistön laadunmuutos 
enumeration kiinteistöjen yhdistäminen 
enumeration muu kiinteistötoimitus tai -muutos 
enumeration rajannäyttö 
enumeration yhteisaluejärjestelyt 
source <xs:element name="toimituslaji" type="ToimituslajiType" maxOccurs="unbounded"/>

element ToimitushakemusType/kohde
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p5.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children kiinteistotunnus sijainti
source <xs:element name="kohde" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="sijainti" type="yht:SijaintiType" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ToimitushakemusType/kohde/kiinteistotunnus
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p6.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kiinteistotunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element ToimitushakemusType/kohde/sijainti
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p7.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
type SijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children piste viiva alue osoite
source <xs:element name="sijainti" type="yht:SijaintiType" minOccurs="0"/>

element ToimitushakemusType/merkinnatJaPiirrokset
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p8.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children merkinta sijainninKuvaus
source <xs:element name="merkinnatJaPiirrokset" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="merkinta" type="yht:MerkintaType" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="sijainninKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ToimitushakemusType/merkinnatJaPiirrokset/merkinta
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p9.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
type MerkintaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children piste viiva alue osoite sijainninSelitysteksti
source <xs:element name="merkinta" type="yht:MerkintaType" minOccurs="0"/>

element ToimitushakemusType/merkinnatJaPiirrokset/sijainninKuvaus
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p10.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sijainninKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element ToimitushakemusType/aluekohteidenPintaala
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p11.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
type extension of xs:double
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
yksikko    m^2  
source <xs:element name="aluekohteidenPintaala" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:double">
       
<xs:attribute name="yksikko" fixed="m^2"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute ToimitushakemusType/aluekohteidenPintaala/@yksikko
properties
isRef 0
fixed m^2
source <xs:attribute name="yksikko" fixed="m^2"/>

element ToimitushakemusType/hakija
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p12.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
type HakijaType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children henkilotunnus sukunimi etunimi yTunnus yrityksenNimi yhteyshenkilonNimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto ammatti tyopaikka
source <xs:element name="hakija" type="yht:HakijaType" maxOccurs="unbounded"/>

element ToimitushakemusType/hakijanAsiamies
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p13.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
type YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children sukunimi etunimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto
source <xs:element name="hakijanAsiamies" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>

element ToimitushakemusType/maksaja
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p14.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
type MaksajaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children henkilotunnus sukunimi etunimi yTunnus yrityksenNimi yhteyshenkilonNimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto laskuviite
source <xs:element name="maksaja" type="yht:MaksajaType" minOccurs="0"/>

element ToimitushakemusType/lisatiedot
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p15.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="lisatiedot" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element ToimitushakemusType/muutHakemukset
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p16.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="muutHakemukset" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element ToimitushakemusType/toimituslajinTarkenne
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p17.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children tarkennetyyppi selitysteksti
source <xs:element name="toimituslajinTarkenne" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="tarkennetyyppi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="selitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ToimitushakemusType/toimituslajinTarkenne/tarkennetyyppi
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p18.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tarkennetyyppi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element ToimitushakemusType/toimituslajinTarkenne/selitysteksti
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p19.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="selitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element ToimitushakemusType/dokumentti
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p20.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
type LiiteDokumenttiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children tyyppi paivays linkki selitysteksti
source <xs:element name="dokumentti" type="yht:LiiteDokumenttiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element ToimitushakemusType/kasittelyTiedot
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p21.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
type KasittelyTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children hakemuksenTila tilanMuutosaika kunnanYhteyshenkilo asiatunnus paivays paatoslinkki paatosdokumentinpaivays
source <xs:element name="kasittelyTiedot" type="yht:KasittelyTiedotType" minOccurs="0"/>

element ToimitushakemusType/taydennyspyyntoteksti
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p22.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="taydennyspyyntoteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

simpleType ToimituslajiType
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/toimitushakemus/2.0
type restriction of xs:string
properties
base xs:string
used by
element ToimitushakemusType/toimituslaji
facets
Kind Value annotation 
enumeration tonttijako tai -jaon muuttaminen 
enumeration tontin lohkominen 
enumeration rasitetoimitus 
enumeration kiinteistön tunnusmuutos 
enumeration kiinteistön laadunmuutos 
enumeration kiinteistöjen yhdistäminen 
enumeration muu kiinteistötoimitus tai -muutos 
enumeration rajannäyttö 
enumeration yhteisaluejärjestelyt 
source <xs:simpleType name="ToimituslajiType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="tonttijako tai -jaon muuttaminen"/>
   
<xs:enumeration value="tontin lohkominen"/>
   
<xs:enumeration value="rasitetoimitus"/>
   
<xs:enumeration value="kiinteistön tunnusmuutos"/>
   
<xs:enumeration value="kiinteistön laadunmuutos"/>
   
<xs:enumeration value="kiinteistöjen yhdistäminen"/>
   
<xs:enumeration value="muu kiinteistötoimitus tai -muutos"/>
   
<xs:enumeration value="rajannäyttö"/>
   
<xs:enumeration value="yhteisaluejärjestelyt"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

complexType Attribuutti
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p23.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children selitysteksti arvo
source <xs:complexType name="Attribuutti">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="arvo" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element Attribuutti/selitysteksti
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p24.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>

element Attribuutti/arvo
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p25.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="arvo" type="xs:string"/>

complexType HakijaType
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p26.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type extension of YhteystietoType
properties
base YhteystietoType
children henkilotunnus sukunimi etunimi yTunnus yrityksenNimi yhteyshenkilonNimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto ammatti tyopaikka
used by
element ToimitushakemusType/hakija
source <xs:complexType name="HakijaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="YhteystietoType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyopaikka" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="nimi" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="tyosuhteenalku" minOccurs="0">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:choice>
                   
<xs:element name="paivays" type="xs:date"/>
                   
<xs:element name="kkVuosi" type="xs:gYearMonth"/>
                   
<xs:element name="vuosi" type="xs:gYear"/>
                 
</xs:choice>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element HakijaType/ammatti
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p27.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HakijaType/tyopaikka
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p28.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children nimi tyosuhteenalku
source <xs:element name="tyopaikka" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="nimi" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="tyosuhteenalku" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:choice>
           
<xs:element name="paivays" type="xs:date"/>
           
<xs:element name="kkVuosi" type="xs:gYearMonth"/>
           
<xs:element name="vuosi" type="xs:gYear"/>
         
</xs:choice>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element HakijaType/tyopaikka/nimi
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p29.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="nimi" type="xs:string"/>

element HakijaType/tyopaikka/tyosuhteenalku
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p30.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children paivays kkVuosi vuosi
source <xs:element name="tyosuhteenalku" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="paivays" type="xs:date"/>
     
<xs:element name="kkVuosi" type="xs:gYearMonth"/>
     
<xs:element name="vuosi" type="xs:gYear"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element HakijaType/tyopaikka/tyosuhteenalku/paivays
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p31.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="paivays" type="xs:date"/>

element HakijaType/tyopaikka/tyosuhteenalku/kkVuosi
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p32.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:gYearMonth
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kkVuosi" type="xs:gYearMonth"/>

element HakijaType/tyopaikka/tyosuhteenalku/vuosi
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p33.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:gYear
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="vuosi" type="xs:gYear"/>

complexType KasittelyTiedotType
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p34.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children hakemuksenTila tilanMuutosaika kunnanYhteyshenkilo asiatunnus paivays paatoslinkki paatosdokumentinpaivays
used by
element ToimitushakemusType/kasittelyTiedot
source <xs:complexType name="KasittelyTiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="hakemuksenTila" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tilanMuutosaika" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnanYhteyshenkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paatoslinkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paatosdokumentinpaivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelyTiedotType/hakemuksenTila
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p35.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="hakemuksenTila" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/tilanMuutosaika
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p36.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilanMuutosaika" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/kunnanYhteyshenkilo
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p37.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunnanYhteyshenkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/asiatunnus
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p38.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/paivays
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p39.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/paatoslinkki
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p40.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paatoslinkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/paatosdokumentinpaivays
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p41.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paatosdokumentinpaivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

complexType LiiteDokumenttiType
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p42.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children tyyppi paivays linkki selitysteksti
used by
element ToimitushakemusType/dokumentti
source <xs:complexType name="LiiteDokumenttiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="linkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="selitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LiiteDokumenttiType/tyyppi
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p43.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LiiteDokumenttiType/paivays
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p44.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element LiiteDokumenttiType/linkki
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p45.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="linkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LiiteDokumenttiType/selitysteksti
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p46.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="selitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType MaksajaType
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p47.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type extension of YhteystietoType
properties
base YhteystietoType
children henkilotunnus sukunimi etunimi yTunnus yrityksenNimi yhteyshenkilonNimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto laskuviite
used by
element ToimitushakemusType/maksaja
source <xs:complexType name="MaksajaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="YhteystietoType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="laskuviite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MaksajaType/laskuviite
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p48.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="laskuviite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType MerkintaType
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p49.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type extension of SijaintiType
properties
base SijaintiType
children piste viiva alue osoite sijainninSelitysteksti
used by
element ToimitushakemusType/merkinnatJaPiirrokset/merkinta
source <xs:complexType name="MerkintaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="SijaintiType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainninSelitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MerkintaType/sijainninSelitysteksti
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p50.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sijainninSelitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType OsoiteType
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p51.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children katuosoite postinumero postitoimipaikka
used by
elements YhteystietoType/osoite YhteyshenkiloType/osoite SijaintiType/osoite
source <xs:complexType name="OsoiteType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="katuosoite" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="postinumero" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="postitoimipaikka" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element OsoiteType/katuosoite
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p52.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="katuosoite" type="xs:string"/>

element OsoiteType/postinumero
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p53.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:integer
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="postinumero" type="xs:integer" minOccurs="0"/>

element OsoiteType/postitoimipaikka
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p54.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="postitoimipaikka" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType SijaintiType
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p55.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children piste viiva alue osoite
used by
element ToimitushakemusType/kohde/sijainti
complexType MerkintaType
source <xs:complexType name="SijaintiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="piste" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="viiva" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="alue" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="osoite" type="OsoiteType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element SijaintiType/piste
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p56.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
source <xs:element name="piste" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element SijaintiType/viiva
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p57.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type gml:CurvePropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
source <xs:element name="viiva" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element SijaintiType/alue
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p58.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type gml:SurfacePropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
source <xs:element name="alue" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element SijaintiType/osoite
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p59.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type OsoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children katuosoite postinumero postitoimipaikka
source <xs:element name="osoite" type="OsoiteType" minOccurs="0"/>

complexType YhteyshenkiloType
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p60.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children sukunimi etunimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto
used by
element ToimitushakemusType/hakijanAsiamies
source <xs:complexType name="YhteyshenkiloType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="osoite" type="OsoiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element YhteyshenkiloType/sukunimi
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p61.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteyshenkiloType/etunimi
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p62.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteyshenkiloType/osoite
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p63.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type OsoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children katuosoite postinumero postitoimipaikka
source <xs:element name="osoite" type="OsoiteType" minOccurs="0"/>

element YhteyshenkiloType/puhelinnumero
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p64.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteyshenkiloType/sahkopostiosoite
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p65.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteyshenkiloType/suoramarkkinointikielto
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p66.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

complexType YhteystietoType
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p67.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children henkilotunnus sukunimi etunimi yTunnus yrityksenNimi yhteyshenkilonNimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto
used by
complexTypes HakijaType MaksajaType
source <xs:complexType name="YhteystietoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:choice>
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="henkilotunnus" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>
     
</xs:sequence>
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="yTunnus" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="yrityksenNimi" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="yhteyshenkilonNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:choice>
   
<xs:element name="osoite" type="OsoiteType"/>
   
<xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element YhteystietoType/henkilotunnus
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p68.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="henkilotunnus" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/sukunimi
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p69.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/etunimi
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p70.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/yTunnus
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p71.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="yTunnus" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/yrityksenNimi
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p72.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="yrityksenNimi" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/yhteyshenkilonNimi
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p73.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="yhteyshenkilonNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteystietoType/osoite
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p74.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type OsoiteType
properties
isRef 0
content complex
children katuosoite postinumero postitoimipaikka
source <xs:element name="osoite" type="OsoiteType"/>

element YhteystietoType/puhelinnumero
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p75.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/sahkopostiosoite
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p76.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteystietoType/suoramarkkinointikielto
diagram Toimitushakemus_diagrams/Toimitushakemus_p77.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy