Schema Tonttihakemus.xsd


element Tonttihakemus
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p1.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type TonttihakemusType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children hakemuksenMuutosaika haettavaTontti hakija tarjoushinta kauppakirja puoliso perusteet lisatiedot dokumentti kasittelyTiedot taydennyspyyntoteksti
source <xs:element name="Tonttihakemus" type="TonttihakemusType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

complexType TonttihakemusType
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p2.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children hakemuksenMuutosaika haettavaTontti hakija tarjoushinta kauppakirja puoliso perusteet lisatiedot dokumentti kasittelyTiedot taydennyspyyntoteksti
used by
element Tonttihakemus
source <xs:complexType name="TonttihakemusType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="hakemuksenMuutosaika" type="xs:dateTime"/>
       
<xs:element name="haettavaTontti">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="sijainti" type="yht:SijaintiType" minOccurs="0"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="hakija" type="yht:HakijaType" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="tarjoushinta" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:simpleContent>
             
<xs:extension base="xs:double">
               
<xs:attribute name="yksikko" fixed="€"/>
             
</xs:extension>
           
</xs:simpleContent>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kauppakirja" type="KauppakirjaType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="puoliso" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="henkilotunnus" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="osoite" type="yht:OsoiteType"/>
             
<xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="perusteet" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="nykyinenAsuminen" minOccurs="0">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="huoneluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="pintaAla" minOccurs="0">
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:simpleContent>
                         
<xs:extension base="xs:double">
                           
<xs:attribute name="yksikko" fixed="m^2"/>
                         
</xs:extension>
                       
</xs:simpleContent>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="asumismuoto" type="AsumismuotoType" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="vuokranantaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="asunnontyyppi" type="AsunnontyyppiType" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="perhetiedot" minOccurs="0">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="aikuisienLukumaara" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="lapsienLukumaara" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="lapsenSyntymavuosi" type="xs:int" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                   
<xs:element name="muuttoPaikkakunnalle" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="lastenKoulunTaiPaivahoitopaikanNimi" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:simpleContent>
                         
<xs:extension base="xs:string"/>
                       
</xs:simpleContent>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="perheenNettotulot" minOccurs="0">
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:simpleContent>
                         
<xs:extension base="xs:double">
                           
<xs:attribute name="yksikko" fixed="€/v"/>
                         
</xs:extension>
                       
</xs:simpleContent>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="rakennushanke" minOccurs="0">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="arvioituAloittamisajankohta" type="xs:date" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="kustannusarvio" minOccurs="0">
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:simpleContent>
                         
<xs:extension base="xs:double">
                           
<xs:attribute name="yksikko" fixed="€"/>
                         
</xs:extension>
                       
</xs:simpleContent>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="aikaisempiSaanto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
             
<xs:element name="aikaisemmatRakennushankkeet" type="xs:string" minOccurs="0"/>
             
<xs:element name="kuntakohtainenLisatieto" type="yht:Attribuutti" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lisatiedot" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="dokumentti" type="yht:LiiteDokumenttiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="kasittelyTiedot" type="yht:KasittelyTiedotType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="taydennyspyyntoteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element TonttihakemusType/hakemuksenMuutosaika
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p3.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="hakemuksenMuutosaika" type="xs:dateTime"/>

element TonttihakemusType/haettavaTontti
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p4.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
properties
isRef 0
content complex
children kiinteistotunnus sijainti
source <xs:element name="haettavaTontti">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="sijainti" type="yht:SijaintiType" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element TonttihakemusType/haettavaTontti/kiinteistotunnus
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p5.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kiinteistotunnus" type="xs:string"/>

element TonttihakemusType/haettavaTontti/sijainti
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p6.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type SijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children piste viiva alue osoite
source <xs:element name="sijainti" type="yht:SijaintiType" minOccurs="0"/>

element TonttihakemusType/hakija
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p7.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type HakijaType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children henkilotunnus sukunimi etunimi yTunnus yrityksenNimi yhteyshenkilonNimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto ammatti tyopaikka
source <xs:element name="hakija" type="yht:HakijaType" maxOccurs="unbounded"/>

element TonttihakemusType/tarjoushinta
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p8.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type extension of xs:double
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
yksikko    €  
source <xs:element name="tarjoushinta" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:double">
       
<xs:attribute name="yksikko" fixed="€"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute TonttihakemusType/tarjoushinta/@yksikko
properties
isRef 0
fixed 
source <xs:attribute name="yksikko" fixed="€"/>

element TonttihakemusType/kauppakirja
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p9.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type KauppakirjaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration molempien nimiin 
enumeration hakijan nimiin 
enumeration puolison nimiin 
source <xs:element name="kauppakirja" type="KauppakirjaType" minOccurs="0"/>

element TonttihakemusType/puoliso
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p10.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children henkilotunnus sukunimi etunimi osoite suoramarkkinointikielto
source <xs:element name="puoliso" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="henkilotunnus" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="osoite" type="yht:OsoiteType"/>
     
<xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element TonttihakemusType/puoliso/henkilotunnus
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p11.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="henkilotunnus" type="xs:string"/>

element TonttihakemusType/puoliso/sukunimi
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p12.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>

element TonttihakemusType/puoliso/etunimi
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p13.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>

element TonttihakemusType/puoliso/osoite
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p14.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type OsoiteType
properties
isRef 0
content complex
children katuosoite postinumero postitoimipaikka
source <xs:element name="osoite" type="yht:OsoiteType"/>

element TonttihakemusType/puoliso/suoramarkkinointikielto
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p15.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element TonttihakemusType/perusteet
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p16.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children nykyinenAsuminen perhetiedot rakennushanke aikaisempiSaanto aikaisemmatRakennushankkeet kuntakohtainenLisatieto
source <xs:element name="perusteet" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="nykyinenAsuminen" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="huoneluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="pintaAla" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:simpleContent>
                 
<xs:extension base="xs:double">
                   
<xs:attribute name="yksikko" fixed="m^2"/>
                 
</xs:extension>
               
</xs:simpleContent>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="asumismuoto" type="AsumismuotoType" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="vuokranantaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="asunnontyyppi" type="AsunnontyyppiType" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="perhetiedot" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="aikuisienLukumaara" type="xs:int" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="lapsienLukumaara" type="xs:int" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="lapsenSyntymavuosi" type="xs:int" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
           
<xs:element name="muuttoPaikkakunnalle" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="lastenKoulunTaiPaivahoitopaikanNimi" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:complexType>
               
<xs:simpleContent>
                 
<xs:extension base="xs:string"/>
               
</xs:simpleContent>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="perheenNettotulot" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:simpleContent>
                 
<xs:extension base="xs:double">
                   
<xs:attribute name="yksikko" fixed="€/v"/>
                 
</xs:extension>
               
</xs:simpleContent>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="rakennushanke" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="arvioituAloittamisajankohta" type="xs:date" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="kustannusarvio" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:simpleContent>
                 
<xs:extension base="xs:double">
                   
<xs:attribute name="yksikko" fixed="€"/>
                 
</xs:extension>
               
</xs:simpleContent>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="aikaisempiSaanto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="aikaisemmatRakennushankkeet" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="kuntakohtainenLisatieto" type="yht:Attribuutti" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element TonttihakemusType/perusteet/nykyinenAsuminen
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p17.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children huoneluku pintaAla asumismuoto vuokranantaja asunnontyyppi
source <xs:element name="nykyinenAsuminen" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="huoneluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="pintaAla" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:double">
             
<xs:attribute name="yksikko" fixed="m^2"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="asumismuoto" type="AsumismuotoType" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="vuokranantaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="asunnontyyppi" type="AsunnontyyppiType" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element TonttihakemusType/perusteet/nykyinenAsuminen/huoneluku
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p18.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="huoneluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element TonttihakemusType/perusteet/nykyinenAsuminen/pintaAla
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p19.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type extension of xs:double
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
yksikko    m^2  
source <xs:element name="pintaAla" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:double">
       
<xs:attribute name="yksikko" fixed="m^2"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute TonttihakemusType/perusteet/nykyinenAsuminen/pintaAla/@yksikko
properties
isRef 0
fixed m^2
source <xs:attribute name="yksikko" fixed="m^2"/>

element TonttihakemusType/perusteet/nykyinenAsuminen/asumismuoto
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p20.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type AsumismuotoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration omistaja 
enumeration vuokralainen 
source <xs:element name="asumismuoto" type="AsumismuotoType" minOccurs="0"/>

element TonttihakemusType/perusteet/nykyinenAsuminen/vuokranantaja
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p21.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vuokranantaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element TonttihakemusType/perusteet/nykyinenAsuminen/asunnontyyppi
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p22.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type AsunnontyyppiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration erillistalo 
enumeration kerrostalo 
enumeration omakotitalo 
enumeration paritalo 
enumeration rivitalo 
enumeration muu 
source <xs:element name="asunnontyyppi" type="AsunnontyyppiType" minOccurs="0"/>

element TonttihakemusType/perusteet/perhetiedot
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p23.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children aikuisienLukumaara lapsienLukumaara lapsenSyntymavuosi muuttoPaikkakunnalle lastenKoulunTaiPaivahoitopaikanNimi perheenNettotulot
source <xs:element name="perhetiedot" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="aikuisienLukumaara" type="xs:int" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="lapsienLukumaara" type="xs:int" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="lapsenSyntymavuosi" type="xs:int" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xs:element name="muuttoPaikkakunnalle" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="lastenKoulunTaiPaivahoitopaikanNimi" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:string"/>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="perheenNettotulot" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:double">
             
<xs:attribute name="yksikko" fixed="€/v"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element TonttihakemusType/perusteet/perhetiedot/aikuisienLukumaara
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p24.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="aikuisienLukumaara" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element TonttihakemusType/perusteet/perhetiedot/lapsienLukumaara
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p25.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="lapsienLukumaara" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element TonttihakemusType/perusteet/perhetiedot/lapsenSyntymavuosi
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p26.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
source <xs:element name="lapsenSyntymavuosi" type="xs:int" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element TonttihakemusType/perusteet/perhetiedot/muuttoPaikkakunnalle
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p27.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="muuttoPaikkakunnalle" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element TonttihakemusType/perusteet/perhetiedot/lastenKoulunTaiPaivahoitopaikanNimi
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p28.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
source <xs:element name="lastenKoulunTaiPaivahoitopaikanNimi" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string"/>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element TonttihakemusType/perusteet/perhetiedot/perheenNettotulot
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p29.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type extension of xs:double
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
yksikko    €/v  
source <xs:element name="perheenNettotulot" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:double">
       
<xs:attribute name="yksikko" fixed="€/v"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute TonttihakemusType/perusteet/perhetiedot/perheenNettotulot/@yksikko
properties
isRef 0
fixed €/v
source <xs:attribute name="yksikko" fixed="€/v"/>

element TonttihakemusType/perusteet/rakennushanke
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p30.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children arvioituAloittamisajankohta kustannusarvio
source <xs:element name="rakennushanke" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="arvioituAloittamisajankohta" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="kustannusarvio" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:simpleContent>
           
<xs:extension base="xs:double">
             
<xs:attribute name="yksikko" fixed="€"/>
           
</xs:extension>
         
</xs:simpleContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element TonttihakemusType/perusteet/rakennushanke/arvioituAloittamisajankohta
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p31.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="arvioituAloittamisajankohta" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element TonttihakemusType/perusteet/rakennushanke/kustannusarvio
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p32.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type extension of xs:double
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
yksikko    €  
source <xs:element name="kustannusarvio" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:double">
       
<xs:attribute name="yksikko" fixed="€"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute TonttihakemusType/perusteet/rakennushanke/kustannusarvio/@yksikko
properties
isRef 0
fixed 
source <xs:attribute name="yksikko" fixed="€"/>

element TonttihakemusType/perusteet/aikaisempiSaanto
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p33.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="aikaisempiSaanto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element TonttihakemusType/perusteet/aikaisemmatRakennushankkeet
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p34.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="aikaisemmatRakennushankkeet" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element TonttihakemusType/perusteet/kuntakohtainenLisatieto
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p35.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type Attribuutti
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children selitysteksti arvo
source <xs:element name="kuntakohtainenLisatieto" type="yht:Attribuutti" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element TonttihakemusType/lisatiedot
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p36.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="lisatiedot" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element TonttihakemusType/dokumentti
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p37.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type LiiteDokumenttiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children tyyppi paivays linkki selitysteksti
source <xs:element name="dokumentti" type="yht:LiiteDokumenttiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element TonttihakemusType/kasittelyTiedot
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p38.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type KasittelyTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children hakemuksenTila tilanMuutosaika kunnanYhteyshenkilo asiatunnus paivays paatoslinkki paatosdokumentinpaivays
source <xs:element name="kasittelyTiedot" type="yht:KasittelyTiedotType" minOccurs="0"/>

element TonttihakemusType/taydennyspyyntoteksti
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p39.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="taydennyspyyntoteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

simpleType AsumismuotoType
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type restriction of xs:string
properties
base xs:string
used by
element TonttihakemusType/perusteet/nykyinenAsuminen/asumismuoto
facets
Kind Value annotation 
enumeration omistaja 
enumeration vuokralainen 
source <xs:simpleType name="AsumismuotoType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="omistaja"/>
   
<xs:enumeration value="vuokralainen"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType AsunnontyyppiType
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type restriction of xs:string
properties
base xs:string
used by
element TonttihakemusType/perusteet/nykyinenAsuminen/asunnontyyppi
facets
Kind Value annotation 
enumeration erillistalo 
enumeration kerrostalo 
enumeration omakotitalo 
enumeration paritalo 
enumeration rivitalo 
enumeration muu 
source <xs:simpleType name="AsunnontyyppiType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="erillistalo"/>
   
<xs:enumeration value="kerrostalo"/>
   
<xs:enumeration value="omakotitalo"/>
   
<xs:enumeration value="paritalo"/>
   
<xs:enumeration value="rivitalo"/>
   
<xs:enumeration value="muu"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType KauppakirjaType
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/tonttihakemus/2.0
type restriction of xs:string
properties
base xs:string
used by
element TonttihakemusType/kauppakirja
facets
Kind Value annotation 
enumeration molempien nimiin 
enumeration hakijan nimiin 
enumeration puolison nimiin 
source <xs:simpleType name="KauppakirjaType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="molempien nimiin"/>
   
<xs:enumeration value="hakijan nimiin"/>
   
<xs:enumeration value="puolison nimiin"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

complexType Attribuutti
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p40.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children selitysteksti arvo
used by
element TonttihakemusType/perusteet/kuntakohtainenLisatieto
source <xs:complexType name="Attribuutti">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="arvo" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element Attribuutti/selitysteksti
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p41.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>

element Attribuutti/arvo
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p42.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="arvo" type="xs:string"/>

complexType HakijaType
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p43.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type extension of YhteystietoType
properties
base YhteystietoType
children henkilotunnus sukunimi etunimi yTunnus yrityksenNimi yhteyshenkilonNimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto ammatti tyopaikka
used by
element TonttihakemusType/hakija
source <xs:complexType name="HakijaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="YhteystietoType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyopaikka" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="nimi" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="tyosuhteenalku" minOccurs="0">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:choice>
                   
<xs:element name="paivays" type="xs:date"/>
                   
<xs:element name="kkVuosi" type="xs:gYearMonth"/>
                   
<xs:element name="vuosi" type="xs:gYear"/>
                 
</xs:choice>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element HakijaType/ammatti
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p44.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HakijaType/tyopaikka
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p45.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children nimi tyosuhteenalku
source <xs:element name="tyopaikka" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="nimi" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="tyosuhteenalku" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:choice>
           
<xs:element name="paivays" type="xs:date"/>
           
<xs:element name="kkVuosi" type="xs:gYearMonth"/>
           
<xs:element name="vuosi" type="xs:gYear"/>
         
</xs:choice>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element HakijaType/tyopaikka/nimi
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p46.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="nimi" type="xs:string"/>

element HakijaType/tyopaikka/tyosuhteenalku
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p47.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children paivays kkVuosi vuosi
source <xs:element name="tyosuhteenalku" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="paivays" type="xs:date"/>
     
<xs:element name="kkVuosi" type="xs:gYearMonth"/>
     
<xs:element name="vuosi" type="xs:gYear"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element HakijaType/tyopaikka/tyosuhteenalku/paivays
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p48.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="paivays" type="xs:date"/>

element HakijaType/tyopaikka/tyosuhteenalku/kkVuosi
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p49.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:gYearMonth
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kkVuosi" type="xs:gYearMonth"/>

element HakijaType/tyopaikka/tyosuhteenalku/vuosi
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p50.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:gYear
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="vuosi" type="xs:gYear"/>

complexType KasittelyTiedotType
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p51.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children hakemuksenTila tilanMuutosaika kunnanYhteyshenkilo asiatunnus paivays paatoslinkki paatosdokumentinpaivays
used by
element TonttihakemusType/kasittelyTiedot
source <xs:complexType name="KasittelyTiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="hakemuksenTila" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tilanMuutosaika" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnanYhteyshenkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paatoslinkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paatosdokumentinpaivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelyTiedotType/hakemuksenTila
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p52.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="hakemuksenTila" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/tilanMuutosaika
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p53.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilanMuutosaika" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/kunnanYhteyshenkilo
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p54.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunnanYhteyshenkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/asiatunnus
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p55.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/paivays
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p56.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/paatoslinkki
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p57.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paatoslinkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/paatosdokumentinpaivays
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p58.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paatosdokumentinpaivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

complexType LiiteDokumenttiType
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p59.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children tyyppi paivays linkki selitysteksti
used by
element TonttihakemusType/dokumentti
source <xs:complexType name="LiiteDokumenttiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="linkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="selitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LiiteDokumenttiType/tyyppi
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p60.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LiiteDokumenttiType/paivays
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p61.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element LiiteDokumenttiType/linkki
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p62.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="linkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LiiteDokumenttiType/selitysteksti
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p63.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="selitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType MaksajaType
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p64.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type extension of YhteystietoType
properties
base YhteystietoType
children henkilotunnus sukunimi etunimi yTunnus yrityksenNimi yhteyshenkilonNimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto laskuviite
source <xs:complexType name="MaksajaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="YhteystietoType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="laskuviite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MaksajaType/laskuviite
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p65.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="laskuviite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType MerkintaType
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p66.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type extension of SijaintiType
properties
base SijaintiType
children piste viiva alue osoite sijainninSelitysteksti
source <xs:complexType name="MerkintaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="SijaintiType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainninSelitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MerkintaType/sijainninSelitysteksti
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p67.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sijainninSelitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType OsoiteType
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p68.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children katuosoite postinumero postitoimipaikka
used by
elements TonttihakemusType/puoliso/osoite YhteystietoType/osoite YhteyshenkiloType/osoite SijaintiType/osoite
source <xs:complexType name="OsoiteType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="katuosoite" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="postinumero" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="postitoimipaikka" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element OsoiteType/katuosoite
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p69.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="katuosoite" type="xs:string"/>

element OsoiteType/postinumero
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p70.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:integer
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="postinumero" type="xs:integer" minOccurs="0"/>

element OsoiteType/postitoimipaikka
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p71.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="postitoimipaikka" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType SijaintiType
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p72.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children piste viiva alue osoite
used by
element TonttihakemusType/haettavaTontti/sijainti
complexType MerkintaType
source <xs:complexType name="SijaintiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="piste" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="viiva" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="alue" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="osoite" type="OsoiteType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element SijaintiType/piste
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p73.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
source <xs:element name="piste" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element SijaintiType/viiva
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p74.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type gml:CurvePropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
source <xs:element name="viiva" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element SijaintiType/alue
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p75.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type gml:SurfacePropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
source <xs:element name="alue" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element SijaintiType/osoite
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p76.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type OsoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children katuosoite postinumero postitoimipaikka
source <xs:element name="osoite" type="OsoiteType" minOccurs="0"/>

complexType YhteyshenkiloType
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p77.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children sukunimi etunimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto
source <xs:complexType name="YhteyshenkiloType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="osoite" type="OsoiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element YhteyshenkiloType/sukunimi
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p78.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteyshenkiloType/etunimi
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p79.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteyshenkiloType/osoite
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p80.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type OsoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children katuosoite postinumero postitoimipaikka
source <xs:element name="osoite" type="OsoiteType" minOccurs="0"/>

element YhteyshenkiloType/puhelinnumero
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p81.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteyshenkiloType/sahkopostiosoite
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p82.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteyshenkiloType/suoramarkkinointikielto
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p83.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

complexType YhteystietoType
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p84.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children henkilotunnus sukunimi etunimi yTunnus yrityksenNimi yhteyshenkilonNimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto
used by
complexTypes HakijaType MaksajaType
source <xs:complexType name="YhteystietoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:choice>
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="henkilotunnus" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>
     
</xs:sequence>
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="yTunnus" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="yrityksenNimi" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="yhteyshenkilonNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:choice>
   
<xs:element name="osoite" type="OsoiteType"/>
   
<xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element YhteystietoType/henkilotunnus
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p85.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="henkilotunnus" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/sukunimi
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p86.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/etunimi
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p87.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/yTunnus
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p88.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="yTunnus" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/yrityksenNimi
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p89.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="yrityksenNimi" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/yhteyshenkilonNimi
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p90.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="yhteyshenkilonNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteystietoType/osoite
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p91.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type OsoiteType
properties
isRef 0
content complex
children katuosoite postinumero postitoimipaikka
source <xs:element name="osoite" type="OsoiteType"/>

element YhteystietoType/puhelinnumero
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p92.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/sahkopostiosoite
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p93.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteystietoType/suoramarkkinointikielto
diagram Tonttihakemus_diagrams/Tonttihakemus_p94.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy