Schema YleisenAlueenKaytonLupahakemus.xsd


schema location:  D:\Projektit\krysp2\yak_tyo_003\krysp\yak_lupahakemus\YleisenAlueenKaytonLupahakemus.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
 
Elements  Complex types 
Kayttolupa  AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType 
Sijoituslupa 
Tyolupa 


schema location:  D:\Projektit\krysp2\yak_tyo_003\krysp\yhteiset\gml_dummy.xsd
attribute form default: 
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.opengis.net/gml
 
Elements  Complex types  Attr. groups 
_Feature  AbstractFeatureType  AssociationAttributeGroup 
_Object  AngleType 
AssociationAttributeGroup  AssociationAttributeGroupType 
Dummy_GML  CodeType 
Null  CurvePropertyType 
Point  MeasureType 
MetaDataPropertyType 
NullType 
PointPropertyType 
SurfacePropertyType 


schema location:  D:\Projektit\krysp2\yak_tyo_003\krysp\yhteiset\yhteiset.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
 
Complex types  Simple types 
AbstractPaikkatietopalveluKohde  AineistonTilaType 
AbstractYmparistotoimiKohde  KaavanvaiheType 
AineistotoimituksentiedotType  KayttolupaType 
AineistotoimitusType  KayttotarkoitusKoodiType 
Attribuutti  KiinteistotunnusType 
HakijaType  KuntaRooliKoodiType 
HenkilonnimiType  LuontiTapaType 
KasittelynTilaType  MuutosTilaType 
KasittelyTiedotType  OsoiteTilaType 
KayttotarkoitusType  SijaintiepavarmuusType 
KiinteistoType  SijoituslupaType 
LausunnotType  SuunnittelijaRoolikoodiType 
LausuntoType  TasosijaintiType 
LiiteDokumenttiType  ToimialaType 
LiiteType  ToimitustapaType 
LupamaarayksetType  TyolupaType 
LuvanTunnisteTiedotType  TyonjohtajaRooliKoodiType 
MaksajaType  ViittausType 
MerkintaType  VRKRooliKoodiType 
MuuTunnusType 
NimiType 
OsapuoletType 
OsapuoliType 
OsoiteType 
PaatoksetType 
PaatospoytakirjaType 
PaatosType 
PaivamaaratType 
PostiosoiteType 
RakennuksenTunnusType 
RakennusLuvanTunnusType 
RakennuspaikkaType 
RakennusrasiteType 
RakennusvalvontaLiiteType 
RakennusvalvontaSijaintiType 
Referenssipiste 
SijaintitietoType 
SijaintiType 
SuunnittelijaType 
TilamuutosType 
TyonjohtajaType 
YhteisjarjestelyType 
YhteyshenkiloType 
YhteystietoType 


schema location:  altova://ystream/xml.xsd
attribute form default: 
element form default: 
targetNamespace:  http://www.w3.org/XML/1998/namespace
 
Attributes  Attr. groups 
base  specialAttrs 
id 
lang 
space 


element Kayttolupa
diagram xmlspy_p1.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type extension of yak:AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yak:kasittelytiedottieto yak:alkuPvm yak:loppuPvm yak:kiinteistotunnus yak:sijaintitieto yak:merkinnatJaPiirrokset yak:sijainninKuvaus yak:aluekohteidenPintaala yak:hakijatieto yak:tyonsuorittajatieto yak:vastuuhenkilotieto yak:yhteyshenkilotieto yak:maksajatieto yak:dokumenttitieto yak:taydennyspyyntoteksti yak:lupaAsianKuvaus yak:lupakohtainenLisatietotieto yak:lisatiedot yak:tyyppi
source <xs:element name="Kayttolupa" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yak:AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="tyyppi" type="yht:KayttolupaType">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Käyttöluvan tarkoitus</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element Kayttolupa/tyyppi
diagram xmlspy_p2.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:KayttolupaType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration muut yleiselle alueelle kohdistuvat tilan käytöt 
enumeration erilaiset messujen ja tapahtumien aikaiset alueiden käytöt 
enumeration kadulta tapahtuvat nostot 
enumeration kadulle pystytettävät rakennustelineet 
enumeration kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi (ei kaivutöitä) 
enumeration muu kayttölupa 
annotation
documentation
Käyttöluvan tarkoitus
source <xs:element name="tyyppi" type="yht:KayttolupaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Käyttöluvan tarkoitus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Sijoituslupa
diagram xmlspy_p3.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type extension of yak:AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yak:kasittelytiedottieto yak:alkuPvm yak:loppuPvm yak:kiinteistotunnus yak:sijaintitieto yak:merkinnatJaPiirrokset yak:sijainninKuvaus yak:aluekohteidenPintaala yak:hakijatieto yak:tyonsuorittajatieto yak:vastuuhenkilotieto yak:yhteyshenkilotieto yak:maksajatieto yak:dokumenttitieto yak:taydennyspyyntoteksti yak:lupaAsianKuvaus yak:lupakohtainenLisatietotieto yak:lisatiedot yak:kayttotarkoitus
source <xs:element name="Sijoituslupa" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yak:AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="kayttotarkoitus" type="yht:SijoituslupaType">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Sijoitusluvan käyttötarkoitus</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element Sijoituslupa/kayttotarkoitus
diagram xmlspy_p4.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:SijoituslupaType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration mainoslaitteiden ja opasteviittojen sijoittaminen 
enumeration työmaasuojien ja muiden rakennelmien sijoittaminen yleiselle alueelle 
enumeration muu sijoituslupa 
annotation
documentation
Sijoitusluvan käyttötarkoitus
source <xs:element name="kayttotarkoitus" type="yht:SijoituslupaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Sijoitusluvan käyttötarkoitus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Tyolupa
diagram xmlspy_p5.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type extension of yak:AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yak:kasittelytiedottieto yak:alkuPvm yak:loppuPvm yak:kiinteistotunnus yak:sijaintitieto yak:merkinnatJaPiirrokset yak:sijainninKuvaus yak:aluekohteidenPintaala yak:hakijatieto yak:tyonsuorittajatieto yak:vastuuhenkilotieto yak:yhteyshenkilotieto yak:maksajatieto yak:dokumenttitieto yak:taydennyspyyntoteksti yak:lupaAsianKuvaus yak:lupakohtainenLisatietotieto yak:lisatiedot yak:kayttotarkoitus yak:johtoselvitysviitetieto yak:sijoituslupaviitetieto
source <xs:element name="Tyolupa" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yak:AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="kayttotarkoitus" type="yht:TyolupaType">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Työluvan käyttötarkoitus</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="johtoselvitysviitetieto">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Teron lisäämä 2.5.2013</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Johtoselvitysviite">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="vaadittuKytkin" type="xs:boolean">
                       
<xs:annotation>
                         
<xs:documentation>Onko vaadittu johtoselvitystä</xs:documentation>
                       
</xs:annotation>
                     
</xs:element>
                     
<xs:element name="tunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
                       
<xs:annotation>
                         
<xs:documentation>Johtoselvityksen tunnistetieto</xs:documentation>
                       
</xs:annotation>
                     
</xs:element>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="sijoituslupaviitetieto">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Teron lisäämä 2.5.2013</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Sijoituslupaviite">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="vaadittuKytkin" type="xs:boolean">
                       
<xs:annotation>
                         
<xs:documentation>Onko vaadittu sijoituslupaa</xs:documentation>
                       
</xs:annotation>
                     
</xs:element>
                     
<xs:element name="tunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
                       
<xs:annotation>
                         
<xs:documentation>Sijoitusluvan tunnistetieto = Sijoitusluvan kasittelytiedot elementin asiatunnus ?</xs:documentation>
                       
</xs:annotation>
                     
</xs:element>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element Tyolupa/kayttotarkoitus
diagram xmlspy_p6.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:TyolupaType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration kaivulupa 
enumeration katutyölupa 
enumeration muu tyolupa 
annotation
documentation
Työluvan käyttötarkoitus
source <xs:element name="kayttotarkoitus" type="yht:TyolupaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Työluvan käyttötarkoitus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Tyolupa/johtoselvitysviitetieto
diagram xmlspy_p7.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
content complex
children yak:Johtoselvitysviite
annotation
documentation
Teron lisäämä 2.5.2013
source <xs:element name="johtoselvitysviitetieto">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Teron lisäämä 2.5.2013</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Johtoselvitysviite">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="vaadittuKytkin" type="xs:boolean">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Onko vaadittu johtoselvitystä</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="tunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Johtoselvityksen tunnistetieto</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element Tyolupa/johtoselvitysviitetieto/Johtoselvitysviite
diagram xmlspy_p8.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
content complex
children yak:vaadittuKytkin yak:tunniste
source <xs:element name="Johtoselvitysviite">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="vaadittuKytkin" type="xs:boolean">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Onko vaadittu johtoselvitystä</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="tunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Johtoselvityksen tunnistetieto</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element Tyolupa/johtoselvitysviitetieto/Johtoselvitysviite/vaadittuKytkin
diagram xmlspy_p9.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Onko vaadittu johtoselvitystä
source <xs:element name="vaadittuKytkin" type="xs:boolean">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Onko vaadittu johtoselvitystä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Tyolupa/johtoselvitysviitetieto/Johtoselvitysviite/tunniste
diagram xmlspy_p10.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Johtoselvityksen tunnistetieto
source <xs:element name="tunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Johtoselvityksen tunnistetieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Tyolupa/sijoituslupaviitetieto
diagram xmlspy_p11.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
content complex
children yak:Sijoituslupaviite
annotation
documentation
Teron lisäämä 2.5.2013
source <xs:element name="sijoituslupaviitetieto">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Teron lisäämä 2.5.2013</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Sijoituslupaviite">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="vaadittuKytkin" type="xs:boolean">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Onko vaadittu sijoituslupaa</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="tunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Sijoitusluvan tunnistetieto = Sijoitusluvan kasittelytiedot elementin asiatunnus ?</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element Tyolupa/sijoituslupaviitetieto/Sijoituslupaviite
diagram xmlspy_p12.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
content complex
children yak:vaadittuKytkin yak:tunniste
source <xs:element name="Sijoituslupaviite">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="vaadittuKytkin" type="xs:boolean">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Onko vaadittu sijoituslupaa</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="tunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Sijoitusluvan tunnistetieto = Sijoitusluvan kasittelytiedot elementin asiatunnus ?</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element Tyolupa/sijoituslupaviitetieto/Sijoituslupaviite/vaadittuKytkin
diagram xmlspy_p13.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Onko vaadittu sijoituslupaa
source <xs:element name="vaadittuKytkin" type="xs:boolean">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Onko vaadittu sijoituslupaa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Tyolupa/sijoituslupaviitetieto/Sijoituslupaviite/tunniste
diagram xmlspy_p14.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Sijoitusluvan tunnistetieto = Sijoitusluvan kasittelytiedot elementin asiatunnus ?
source <xs:element name="tunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Sijoitusluvan tunnistetieto = Sijoitusluvan kasittelytiedot elementin asiatunnus ?</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType
diagram xmlspy_p15.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
abstract true
children yak:kasittelytiedottieto yak:alkuPvm yak:loppuPvm yak:kiinteistotunnus yak:sijaintitieto yak:merkinnatJaPiirrokset yak:sijainninKuvaus yak:aluekohteidenPintaala yak:hakijatieto yak:tyonsuorittajatieto yak:vastuuhenkilotieto yak:yhteyshenkilotieto yak:maksajatieto yak:dokumenttitieto yak:taydennyspyyntoteksti yak:lupaAsianKuvaus yak:lupakohtainenLisatietotieto yak:lisatiedot
used by
elements Kayttolupa Sijoituslupa Tyolupa
annotation
documentation
Yleisen alueen kayttolupien abstrakti kohde, josta periytetään eri lupatyypit(SIjoitus-,Työ- ja Käyttölupa)
source <xs:complexType name="AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yleisen alueen kayttolupien abstrakti kohde, josta periytetään eri lupatyypit(SIjoitus-,Työ- ja Käyttölupa)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kasittelytiedottieto">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Kasittelytiedot" type="yht:KasittelyTiedotType" minOccurs="0"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="alkuPvm" type="xs:date">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Käyttöaika alkupäivämäärä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="loppuPvm" type="xs:date">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Käyttöaika loppupäivämäärä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="sijaintitieto" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Sijainti" type="yht:SijaintiType" minOccurs="0"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="merkinnatJaPiirrokset" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Merkinta" type="yht:MerkintaType" minOccurs="0"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijainninKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Vapaamuotoinen sijainnin kuvaus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="aluekohteidenPintaala" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:simpleContent>
             
<xs:extension base="xs:double">
               
<xs:attribute name="yksikko" fixed="m^2"/>
             
</xs:extension>
           
</xs:simpleContent>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="hakijatieto" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Hakija" type="yht:HakijaType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tyonsuorittajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="TyonSuorittaja">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="yTunnus" type="xs:string"/>
                   
<xs:element name="yrityksenNimi" type="xs:string"/>
                   
<xs:element name="osoitetieto">
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:sequence>
                         
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
                       
</xs:sequence>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>
                   
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="vastuuhenkilotieto" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Vastuuhenkilo" minOccurs="0">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
                   
<xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>
                   
<xs:element name="osoitetieto">
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:sequence>
                         
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
                       
</xs:sequence>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>
                   
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="patevyystieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:sequence>
                         
<xs:element name="Patevyys">
                           
<xs:complexType>
                             
<xs:sequence>
                               
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
                               
<xs:element name="voimassaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
                             
</xs:sequence>
                           
</xs:complexType>
                         
</xs:element>
                       
</xs:sequence>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="yhteyshenkilotieto">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Yhteyshenkilo" type="yht:YhteyshenkiloType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="maksajatieto">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Maksaja" type="yht:MaksajaType" minOccurs="0"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="dokumenttitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Dokumentti" type="yht:LiiteDokumenttiType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="taydennyspyyntoteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="lupaAsianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="lupakohtainenLisatietotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="LupakohtainenLisatieto" type="yht:Attribuutti"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lisatiedot" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/kasittelytiedottieto
diagram xmlspy_p16.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
content complex
children yak:Kasittelytiedot
source <xs:element name="kasittelytiedottieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Kasittelytiedot" type="yht:KasittelyTiedotType" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/kasittelytiedottieto/Kasittelytiedot
diagram xmlspy_p17.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:KasittelyTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:muutosHetki yht:hakemuksenTila yht:tilanMuutosHetki yht:kunnanYhteyshenkilo yht:asiatunnus yht:paivaysPvm yht:paatoslinkki yht:paatosdokumentinPvm
source <xs:element name="Kasittelytiedot" type="yht:KasittelyTiedotType" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/alkuPvm
diagram xmlspy_p18.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Käyttöaika alkupäivämäärä
source <xs:element name="alkuPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Käyttöaika alkupäivämäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/loppuPvm
diagram xmlspy_p19.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Käyttöaika loppupäivämäärä
source <xs:element name="loppuPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Käyttöaika loppupäivämäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/kiinteistotunnus
diagram xmlspy_p20.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kiinteistotunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/sijaintitieto
diagram xmlspy_p21.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yak:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Sijainti" type="yht:SijaintiType" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/sijaintitieto/Sijainti
diagram xmlspy_p22.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:SijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:osoite yht:piste yht:viiva yht:alue yht:tyhja yht:sijaintiepavarmuus yht:luontitapa
source <xs:element name="Sijainti" type="yht:SijaintiType" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/merkinnatJaPiirrokset
diagram xmlspy_p23.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yak:Merkinta
source <xs:element name="merkinnatJaPiirrokset" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Merkinta" type="yht:MerkintaType" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/merkinnatJaPiirrokset/Merkinta
diagram xmlspy_p24.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:MerkintaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:osoite yht:piste yht:viiva yht:alue yht:tyhja yht:sijaintiepavarmuus yht:luontitapa yht:sijainninSelitysteksti
source <xs:element name="Merkinta" type="yht:MerkintaType" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/sijainninKuvaus
diagram xmlspy_p25.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Vapaamuotoinen sijainnin kuvaus
source <xs:element name="sijainninKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vapaamuotoinen sijainnin kuvaus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/aluekohteidenPintaala
diagram xmlspy_p26.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type extension of xs:double
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
yksikko    m^2  
source <xs:element name="aluekohteidenPintaala" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:double">
       
<xs:attribute name="yksikko" fixed="m^2"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/aluekohteidenPintaala/@yksikko
properties
isRef 0
fixed m^2
source <xs:attribute name="yksikko" fixed="m^2"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/hakijatieto
diagram xmlspy_p27.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yak:Hakija
source <xs:element name="hakijatieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Hakija" type="yht:HakijaType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/hakijatieto/Hakija
diagram xmlspy_p28.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:HakijaType
properties
isRef 0
content complex
children yht:henkilotunnus yht:sukunimi yht:etunimi yht:yTunnus yht:yrityksenNimi yht:yhteyshenkilonNimi yht:osoitetieto yht:puhelinnumero yht:sahkopostiosoite yht:suoramarkkinointikielto yht:ammatti yht:tyopaikannimi yht:tyosuhteenalkuPvm
source <xs:element name="Hakija" type="yht:HakijaType"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/tyonsuorittajatieto
diagram xmlspy_p29.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yak:TyonSuorittaja
source <xs:element name="tyonsuorittajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="TyonSuorittaja">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="yTunnus" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="yrityksenNimi" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="osoitetieto">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/tyonsuorittajatieto/TyonSuorittaja
diagram xmlspy_p30.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
content complex
children yak:yTunnus yak:yrityksenNimi yak:osoitetieto yak:puhelinnumero yak:sahkopostiosoite yak:suoramarkkinointikieltoKytkin
source <xs:element name="TyonSuorittaja">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="yTunnus" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="yrityksenNimi" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="osoitetieto">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/tyonsuorittajatieto/TyonSuorittaja/yTunnus
diagram xmlspy_p31.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="yTunnus" type="xs:string"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/tyonsuorittajatieto/TyonSuorittaja/yrityksenNimi
diagram xmlspy_p32.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="yrityksenNimi" type="xs:string"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/tyonsuorittajatieto/TyonSuorittaja/osoitetieto
diagram xmlspy_p33.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
content complex
children yak:osoite
source <xs:element name="osoitetieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/tyonsuorittajatieto/TyonSuorittaja/osoitetieto/osoite
diagram xmlspy_p34.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:jarjestysnumero yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/tyonsuorittajatieto/TyonSuorittaja/puhelinnumero
diagram xmlspy_p35.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/tyonsuorittajatieto/TyonSuorittaja/sahkopostiosoite
diagram xmlspy_p36.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/tyonsuorittajatieto/TyonSuorittaja/suoramarkkinointikieltoKytkin
diagram xmlspy_p37.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto
diagram xmlspy_p38.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yak:Vastuuhenkilo
source <xs:element name="vastuuhenkilotieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Vastuuhenkilo" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="osoitetieto">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="patevyystieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="Patevyys">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
                       
<xs:element name="voimassaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo
diagram xmlspy_p39.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yak:sukunimi yak:etunimi yak:osoitetieto yak:puhelinnumero yak:sahkopostiosoite yak:suoramarkkinointikieltoKytkin yak:patevyystieto
source <xs:element name="Vastuuhenkilo" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="osoitetieto">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="patevyystieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Patevyys">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
                 
<xs:element name="voimassaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/sukunimi
diagram xmlspy_p40.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/etunimi
diagram xmlspy_p41.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/osoitetieto
diagram xmlspy_p42.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
content complex
children yak:osoite
source <xs:element name="osoitetieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/osoitetieto/osoite
diagram xmlspy_p43.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:jarjestysnumero yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/puhelinnumero
diagram xmlspy_p44.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/sahkopostiosoite
diagram xmlspy_p45.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/suoramarkkinointikieltoKytkin
diagram xmlspy_p46.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/patevyystieto
diagram xmlspy_p47.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yak:Patevyys
source <xs:element name="patevyystieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Patevyys">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="voimassaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/patevyystieto/Patevyys
diagram xmlspy_p48.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
content complex
children yak:kuvaus yak:voimassaPvm
source <xs:element name="Patevyys">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="voimassaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/patevyystieto/Patevyys/kuvaus
diagram xmlspy_p49.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/patevyystieto/Patevyys/voimassaPvm
diagram xmlspy_p50.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="voimassaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/yhteyshenkilotieto
diagram xmlspy_p51.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
content complex
children yak:Yhteyshenkilo
source <xs:element name="yhteyshenkilotieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Yhteyshenkilo" type="yht:YhteyshenkiloType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/yhteyshenkilotieto/Yhteyshenkilo
diagram xmlspy_p52.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
content complex
children yht:nimi yht:osoite yht:sahkopostiosoite yht:faksinumero yht:puhelin yht:henkilotunnus
source <xs:element name="Yhteyshenkilo" type="yht:YhteyshenkiloType"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/maksajatieto
diagram xmlspy_p53.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
content complex
children yak:Maksaja
source <xs:element name="maksajatieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Maksaja" type="yht:MaksajaType" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/maksajatieto/Maksaja
diagram xmlspy_p54.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:MaksajaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:henkilotunnus yht:sukunimi yht:etunimi yht:yTunnus yht:yrityksenNimi yht:yhteyshenkilonNimi yht:osoitetieto yht:puhelinnumero yht:sahkopostiosoite yht:suoramarkkinointikielto yht:laskuviite
source <xs:element name="Maksaja" type="yht:MaksajaType" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/dokumenttitieto
diagram xmlspy_p55.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yak:Dokumentti
source <xs:element name="dokumenttitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Dokumentti" type="yht:LiiteDokumenttiType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/dokumenttitieto/Dokumentti
diagram xmlspy_p56.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:LiiteDokumenttiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:tyyppi yht:paivays yht:linkki yht:selitysteksti
source <xs:element name="Dokumentti" type="yht:LiiteDokumenttiType"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/taydennyspyyntoteksti
diagram xmlspy_p57.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="taydennyspyyntoteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/lupaAsianKuvaus
diagram xmlspy_p58.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="lupaAsianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/lupakohtainenLisatietotieto
diagram xmlspy_p59.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yak:LupakohtainenLisatieto
source <xs:element name="lupakohtainenLisatietotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="LupakohtainenLisatieto" type="yht:Attribuutti"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/lupakohtainenLisatietotieto/LupakohtainenLisatieto
diagram xmlspy_p60.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:Attribuutti
properties
isRef 0
content complex
children yht:selitysteksti yht:arvo
source <xs:element name="LupakohtainenLisatieto" type="yht:Attribuutti"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/lisatiedot
diagram xmlspy_p61.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="lisatiedot" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element _Feature
diagram xmlspy_p62.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_Feature"/>

element _Object
diagram xmlspy_p63.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_Object"/>

element AssociationAttributeGroup
diagram xmlspy_p64.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="AssociationAttributeGroup"/>

element Dummy_GML
diagram xmlspy_p65.png
namespace http://www.opengis.net/gml
annotation
documentation
Comment describing your root element
source <xs:element name="Dummy_GML">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Comment describing your root element</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Null
diagram xmlspy_p66.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Null"/>

element Point
diagram xmlspy_p67.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Point"/>

complexType AbstractFeatureType
diagram xmlspy_p68.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
complexTypes AbstractPaikkatietopalveluKohde AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType
source <xs:complexType name="AbstractFeatureType"/>

complexType AngleType
diagram xmlspy_p69.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AngleType"/>

complexType AssociationAttributeGroupType
diagram xmlspy_p70.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AssociationAttributeGroupType"/>

complexType CodeType
diagram xmlspy_p71.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="CodeType"/>

complexType CurvePropertyType
diagram xmlspy_p72.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/viiva PostiosoiteType/viivasijainti OsoiteType/viivasijainti
source <xs:complexType name="CurvePropertyType"/>

complexType MeasureType
diagram xmlspy_p73.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="MeasureType"/>

complexType MetaDataPropertyType
diagram xmlspy_p74.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
source <xs:complexType name="MetaDataPropertyType"/>

complexType NullType
diagram xmlspy_p75.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element SijaintiType/tyhja
source <xs:complexType name="NullType"/>

complexType PointPropertyType
diagram xmlspy_p76.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/piste PostiosoiteType/pistesijainti OsoiteType/pistesijainti Referenssipiste/sijainti
source <xs:complexType name="PointPropertyType"/>

complexType SurfacePropertyType
diagram xmlspy_p77.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/alue PostiosoiteType/aluesijainti OsoiteType/aluesijainti
source <xs:complexType name="SurfacePropertyType"/>

attributeGroup AssociationAttributeGroup
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:attributeGroup name="AssociationAttributeGroup"/>

complexType AbstractPaikkatietopalveluKohde
diagram xmlspy_p78.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
used by
complexTypes AbstractYmparistotoimiKohde OsoiteType RakennuspaikkaType RakennusrasiteType YhteisjarjestelyType
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractPaikkatietopalveluKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
diagram xmlspy_p79.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type gml:MetaDataPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
annotation
documentation
Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki
source <xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/yksilointitieto
diagram xmlspy_p80.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto
source <xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/alkuHetki
diagram xmlspy_p81.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen luontipäivämäärä
source <xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/loppuHetki
diagram xmlspy_p82.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista
source <xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractYmparistotoimiKohde
diagram xmlspy_p83.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractYmparistotoimiKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde"/>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

complexType AineistotoimituksentiedotType
diagram xmlspy_p84.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
used by
element AineistotoimitusType/Toimitus
source <xs:complexType name="AineistotoimituksentiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistonnimi
diagram xmlspy_p85.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Aineistoa kuvaava nimi,
source <xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistotoimittaja
diagram xmlspy_p86.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö
source <xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tila
diagram xmlspy_p87.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistonTilaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration valmis 
enumeration keskeneräinen 
enumeration muu 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
source <xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/toimitusPvm
diagram xmlspy_p88.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty
source <xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/kuntakoodi
diagram xmlspy_p89.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>

element AineistotoimituksentiedotType/kielitieto
diagram xmlspy_p90.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kunnan kieli tai kieliitieto
source <xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietotunniste
diagram xmlspy_p91.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoXMLURL
diagram xmlspy_p92.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoURL
diagram xmlspy_p93.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tietotuoteURL
diagram xmlspy_p94.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
source <xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AineistotoimitusType
diagram xmlspy_p95.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Toimitus
source <xs:complexType name="AineistotoimitusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimitusType/Toimitus
diagram xmlspy_p96.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

complexType Attribuutti
diagram xmlspy_p97.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:selitysteksti yht:arvo
used by
element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/lupakohtainenLisatietotieto/LupakohtainenLisatieto
source <xs:complexType name="Attribuutti">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="arvo" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element Attribuutti/selitysteksti
diagram xmlspy_p98.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>

element Attribuutti/arvo
diagram xmlspy_p99.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="arvo" type="xs:string"/>

complexType HakijaType
diagram xmlspy_p100.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:YhteystietoType
properties
base yht:YhteystietoType
children yht:henkilotunnus yht:sukunimi yht:etunimi yht:yTunnus yht:yrityksenNimi yht:yhteyshenkilonNimi yht:osoitetieto yht:puhelinnumero yht:sahkopostiosoite yht:suoramarkkinointikielto yht:ammatti yht:tyopaikannimi yht:tyosuhteenalkuPvm
used by
element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/hakijatieto/Hakija
source <xs:complexType name="HakijaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:YhteystietoType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyopaikannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyosuhteenalkuPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element HakijaType/ammatti
diagram xmlspy_p101.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HakijaType/tyopaikannimi
diagram xmlspy_p102.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tyopaikannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HakijaType/tyosuhteenalkuPvm
diagram xmlspy_p103.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tyosuhteenalkuPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

complexType HenkilonnimiType
diagram xmlspy_p104.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:etunimi yht:sukunimi
used by
element YhteyshenkiloType/nimi
source <xs:complexType name="HenkilonnimiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HenkilonnimiType/etunimi
diagram xmlspy_p105.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HenkilonnimiType/sukunimi
diagram xmlspy_p106.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>

complexType KasittelynTilaType
diagram xmlspy_p107.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Tilamuutos
source <xs:complexType name="KasittelynTilaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Tilamuutos" type="yht:TilamuutosType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelynTilaType/Tilamuutos
diagram xmlspy_p108.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:TilamuutosType
properties
isRef 0
content complex
children yht:pvm yht:tila yht:kasittelija
source <xs:element name="Tilamuutos" type="yht:TilamuutosType"/>

complexType KasittelyTiedotType
diagram xmlspy_p109.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:muutosHetki yht:hakemuksenTila yht:tilanMuutosHetki yht:kunnanYhteyshenkilo yht:asiatunnus yht:paivaysPvm yht:paatoslinkki yht:paatosdokumentinPvm
used by
element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/kasittelytiedottieto/Kasittelytiedot
source <xs:complexType name="KasittelyTiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Hakemuksen muutosaika</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="hakemuksenTila" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tilanMuutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnanYhteyshenkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paivaysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paatoslinkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paatosdokumentinPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelyTiedotType/muutosHetki
diagram xmlspy_p110.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Hakemuksen muutosaika
source <xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hakemuksen muutosaika</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KasittelyTiedotType/hakemuksenTila
diagram xmlspy_p111.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="hakemuksenTila" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/tilanMuutosHetki
diagram xmlspy_p112.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilanMuutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/kunnanYhteyshenkilo
diagram xmlspy_p113.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunnanYhteyshenkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/asiatunnus
diagram xmlspy_p114.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/paivaysPvm
diagram xmlspy_p115.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paivaysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/paatoslinkki
diagram xmlspy_p116.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paatoslinkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/paatosdokumentinPvm
diagram xmlspy_p117.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paatosdokumentinPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

complexType KayttotarkoitusType
diagram xmlspy_p118.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:pintaAla yht:kayttotarkoitusKoodi
annotation
documentation
Määrittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat
source <xs:complexType name="KayttotarkoitusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Määrittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kayttotarkoitusKoodi" type="yht:KayttotarkoitusKoodiType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KayttotarkoitusType/pintaAla
diagram xmlspy_p119.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element KayttotarkoitusType/kayttotarkoitusKoodi
diagram xmlspy_p120.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KayttotarkoitusKoodiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration asuntotilaa(ei vapaa-ajan asunnoista) 
enumeration myymälä, majoitus- ja ravitsemustilaa 
enumeration hoitotilaa 
enumeration toimisto- ja hallintotilaa 
enumeration kokoontumistilaa 
enumeration opetustilaa 
enumeration tuotantotilaa(teollisuus) 
enumeration varastotilaa 
enumeration muuta huoneistoalaan kuuluvaa tilaa 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="kayttotarkoitusKoodi" type="yht:KayttotarkoitusKoodiType" minOccurs="0"/>

complexType KiinteistoType
diagram xmlspy_p121.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kylanimi yht:tilannimi yht:kiinteistotunnus yht:maaraAlaTunnus
used by
elements RakennusrasiteType/rasitettuKiinteisto/kiinteisto YhteisjarjestelyType/muutkiinteistot/kiinteisto RakennuspaikkaType/rakennuspaikanKiinteistotieto/RakennuspaikanKiinteisto/kiinteistotieto/Kiinteisto
source <xs:complexType name="KiinteistoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kylanimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tilannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="maaraAlaTunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KiinteistoType/kylanimi
diagram xmlspy_p122.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kylanimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KiinteistoType/tilannimi
diagram xmlspy_p123.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KiinteistoType/kiinteistotunnus
diagram xmlspy_p124.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KiinteistotunnusType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern (([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2}) 
annotation
documentation
Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja
source <xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KiinteistoType/maaraAlaTunnus
diagram xmlspy_p125.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="maaraAlaTunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LausunnotType
diagram xmlspy_p126.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Lausunto
source <xs:complexType name="LausunnotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LausunnotType/Lausunto
diagram xmlspy_p127.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:LausuntoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:pyydetty yht:lausunto
source <xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoType"/>

complexType LausuntoType
diagram xmlspy_p128.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:pyydetty yht:lausunto
used by
element LausunnotType/Lausunto
source <xs:complexType name="LausuntoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="pyydetty">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Taho jolta pyydetty</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="lausunto">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>
         
<xs:element name="lausunto" minOccurs="0">
           
<xs:complexType>
             
<xs:choice>
               
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
               
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
             
</xs:choice>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="puoltotieto" minOccurs="0">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="puolto">
                 
<xs:simpleType>
                   
<xs:restriction base="xs:string">
                     
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
                     
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
                     
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
                     
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
                     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                   
</xs:restriction>
                 
</xs:simpleType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LausuntoType/pyydetty
diagram xmlspy_p129.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:viranomainen yht:pyyntoPvm
source <xs:element name="pyydetty">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Taho jolta pyydetty</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/pyydetty/viranomainen
diagram xmlspy_p130.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Taho jolta pyydetty
source <xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Taho jolta pyydetty</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LausuntoType/pyydetty/pyyntoPvm
diagram xmlspy_p131.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>

element LausuntoType/lausunto
diagram xmlspy_p132.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:viranomainen yht:lausuntoPvm yht:lausunto yht:puoltotieto
source <xs:element name="lausunto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>
     
<xs:element name="lausunto" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:choice>
           
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
         
</xs:choice>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="puoltotieto" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="puolto">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
                 
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
                 
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
                 
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
                 
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/viranomainen
diagram xmlspy_p133.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Lausunnon antanut taho
source <xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/lausuntoPvm
diagram xmlspy_p134.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>

element LausuntoType/lausunto/lausunto
diagram xmlspy_p135.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:lausunto yht:liite
source <xs:element name="lausunto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/lausunto/lausunto
diagram xmlspy_p136.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>

element LausuntoType/lausunto/lausunto/liite
diagram xmlspy_p137.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element LausuntoType/lausunto/puoltotieto
diagram xmlspy_p138.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:puolto yht:lisatieto
source <xs:element name="puoltotieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="puolto">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
           
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
           
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
           
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
           
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/puoltotieto/puolto
diagram xmlspy_p139.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration jätetty pöydälle 
enumeration ehdoilla 
enumeration ei puolla 
enumeration puoltaa 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="puolto">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
     
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
     
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
     
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/puoltotieto/lisatieto
diagram xmlspy_p140.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen
source <xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType LiiteDokumenttiType
diagram xmlspy_p141.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:tyyppi yht:paivays yht:linkki yht:selitysteksti
used by
element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/dokumenttitieto/Dokumentti
source <xs:complexType name="LiiteDokumenttiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="linkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="selitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LiiteDokumenttiType/tyyppi
diagram xmlspy_p142.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LiiteDokumenttiType/paivays
diagram xmlspy_p143.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element LiiteDokumenttiType/linkki
diagram xmlspy_p144.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="linkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LiiteDokumenttiType/selitysteksti
diagram xmlspy_p145.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="selitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LiiteType
diagram xmlspy_p146.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
used by
elements SuunnittelijaType/liite TyonjohtajaType/liite RakennusrasiteType/rasitteenSisalto YhteisjarjestelyType/yhteisjarjestelynKuvaus
complexType RakennusvalvontaLiiteType
source <xs:complexType name="LiiteType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Liitteen sisältöä  kuvaava teksti</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="linkkiliitteeseen" type="xs:anyURI"/>
   
<xs:element name="muokkausHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="versionumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LiiteType/kuvaus
diagram xmlspy_p147.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Liitteen sisältöä  kuvaava teksti
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Liitteen sisältöä  kuvaava teksti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LiiteType/linkkiliitteeseen
diagram xmlspy_p148.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:anyURI
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="linkkiliitteeseen" type="xs:anyURI"/>

element LiiteType/muokkausHetki
diagram xmlspy_p149.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="muokkausHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element LiiteType/versionumero
diagram xmlspy_p150.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="versionumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LupamaarayksetType
diagram xmlspy_p151.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:autopaikkojaEnintaan yht:autopaikkojaVahintaan yht:autopaikkojaRakennettava yht:autopaikkojaRakennettu yht:autopaikkojaKiinteistolla yht:autopaikkojaUlkopuolella yht:kerrosala yht:kokonaisala yht:vaaditutKatselmukset yht:maarays yht:vaaditutTyonjohtajat
used by
element PaatosType/lupamaaraykset
source <xs:complexType name="LupamaarayksetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="autopaikkojaEnintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaVahintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaRakennettava" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaRakennettu" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaKiinteistolla" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaUlkopuolella" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kerrosala" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="vaaditutKatselmukset" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Katselmus">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="katselmuksenLaji">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Vaadittavat katselmukset</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
                 
<xs:simpleType>
                   
<xs:restriction base="xs:string">
                     
<xs:enumeration value="muu katselmus"/>
                     
<xs:enumeration value="muu tarkastus"/>
                     
<xs:enumeration value="aloituskokous"/>
                     
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan merkitseminen"/>
                     
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan tarkastaminen"/>
                     
<xs:enumeration value="pohjakatselmus"/>
                     
<xs:enumeration value="rakennekatselmus"/>
                     
<xs:enumeration value="lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus"/>
                     
<xs:enumeration value="osittainen loppukatselmus"/>
                     
<xs:enumeration value="loppukatselmus"/>
                     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                   
</xs:restriction>
                 
</xs:simpleType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="maarays" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="sisalto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="maaraysaika" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="toteutusHetki" type="xs:date" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="vaaditutTyonjohtajat" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaEnintaan
diagram xmlspy_p152.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaEnintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaVahintaan
diagram xmlspy_p153.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaVahintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaRakennettava
diagram xmlspy_p154.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaRakennettava" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaRakennettu
diagram xmlspy_p155.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaRakennettu" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaKiinteistolla
diagram xmlspy_p156.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaKiinteistolla" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaUlkopuolella
diagram xmlspy_p157.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaUlkopuolella" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/kerrosala
diagram xmlspy_p158.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kerrosala" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/kokonaisala
diagram xmlspy_p159.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kokonaisala" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/vaaditutKatselmukset
diagram xmlspy_p160.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Katselmus
source <xs:element name="vaaditutKatselmukset" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Katselmus">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="katselmuksenLaji">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Vaadittavat katselmukset</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="muu katselmus"/>
                 
<xs:enumeration value="muu tarkastus"/>
                 
<xs:enumeration value="aloituskokous"/>
                 
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan merkitseminen"/>
                 
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan tarkastaminen"/>
                 
<xs:enumeration value="pohjakatselmus"/>
                 
<xs:enumeration value="rakennekatselmus"/>
                 
<xs:enumeration value="lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus"/>
                 
<xs:enumeration value="osittainen loppukatselmus"/>
                 
<xs:enumeration value="loppukatselmus"/>
                 
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/vaaditutKatselmukset/Katselmus
diagram xmlspy_p161.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:katselmuksenLaji yht:tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi
source <xs:element name="Katselmus">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="katselmuksenLaji">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Vaadittavat katselmukset</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="muu katselmus"/>
           
<xs:enumeration value="muu tarkastus"/>
           
<xs:enumeration value="aloituskokous"/>
           
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan merkitseminen"/>
           
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan tarkastaminen"/>
           
<xs:enumeration value="pohjakatselmus"/>
           
<xs:enumeration value="rakennekatselmus"/>
           
<xs:enumeration value="lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus"/>
           
<xs:enumeration value="osittainen loppukatselmus"/>
           
<xs:enumeration value="loppukatselmus"/>
           
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/vaaditutKatselmukset/Katselmus/katselmuksenLaji
diagram xmlspy_p162.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration muu katselmus 
enumeration muu tarkastus 
enumeration aloituskokous 
enumeration rakennuksen paikan merkitseminen 
enumeration rakennuksen paikan tarkastaminen 
enumeration pohjakatselmus 
enumeration rakennekatselmus 
enumeration lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus 
enumeration osittainen loppukatselmus 
enumeration loppukatselmus 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Vaadittavat katselmukset
source <xs:element name="katselmuksenLaji">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vaadittavat katselmukset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="muu katselmus"/>
     
<xs:enumeration value="muu tarkastus"/>
     
<xs:enumeration value="aloituskokous"/>
     
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan merkitseminen"/>
     
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan tarkastaminen"/>
     
<xs:enumeration value="pohjakatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="rakennekatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus"/>
     
<xs:enumeration value="osittainen loppukatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="loppukatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/vaaditutKatselmukset/Katselmus/tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi
diagram xmlspy_p163.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/maarays
diagram xmlspy_p164.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:sisalto yht:maaraysaika yht:toteutusHetki
source <xs:element name="maarays" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="sisalto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="maaraysaika" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="toteutusHetki" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/maarays/sisalto
diagram xmlspy_p165.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sisalto" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/maarays/maaraysaika
diagram xmlspy_p166.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="maaraysaika" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/maarays/toteutusHetki
diagram xmlspy_p167.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="toteutusHetki" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/vaaditutTyonjohtajat
diagram xmlspy_p168.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vaaditutTyonjohtajat" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LuvanTunnisteTiedotType
diagram xmlspy_p169.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:LupaTunnus
source <xs:complexType name="LuvanTunnisteTiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="LupaTunnus" type="yht:RakennusLuvanTunnusType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Voimassa oleva rakennuslupa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LuvanTunnisteTiedotType/LupaTunnus
diagram xmlspy_p170.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennusLuvanTunnusType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuntalupatunnus yht:muuTunnustieto yht:VRKLupatunnus yht:saapumisPvm yht:viittaus
annotation
documentation
Voimassa oleva rakennuslupa
source <xs:element name="LupaTunnus" type="yht:RakennusLuvanTunnusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Voimassa oleva rakennuslupa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType MaksajaType
diagram xmlspy_p171.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:YhteystietoType
properties
base yht:YhteystietoType
children yht:henkilotunnus yht:sukunimi yht:etunimi yht:yTunnus yht:yrityksenNimi yht:yhteyshenkilonNimi yht:osoitetieto yht:puhelinnumero yht:sahkopostiosoite yht:suoramarkkinointikielto yht:laskuviite
used by
element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/maksajatieto/Maksaja
source <xs:complexType name="MaksajaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:YhteystietoType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="laskuviite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MaksajaType/laskuviite
diagram xmlspy_p172.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="laskuviite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType MerkintaType
diagram xmlspy_p173.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:SijaintiType
properties
base yht:SijaintiType
children yht:osoite yht:piste yht:viiva yht:alue yht:tyhja yht:sijaintiepavarmuus yht:luontitapa yht:sijainninSelitysteksti
used by
element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/merkinnatJaPiirrokset/Merkinta
source <xs:complexType name="MerkintaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:SijaintiType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainninSelitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MerkintaType/sijainninSelitysteksti
diagram xmlspy_p174.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sijainninSelitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType MuuTunnusType
diagram xmlspy_p175.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:tunnus yht:sovellus
used by
element RakennusLuvanTunnusType/muuTunnustieto/MuuTunnus
source <xs:complexType name="MuuTunnusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="tunnus" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="sovellus" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element MuuTunnusType/tunnus
diagram xmlspy_p176.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="tunnus" type="xs:string"/>

element MuuTunnusType/sovellus
diagram xmlspy_p177.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sovellus" type="xs:string"/>

complexType NimiType
diagram xmlspy_p178.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:teksti
used by
elements PostiosoiteType/osoitenimi OsoiteType/osoitenimi Referenssipiste/teksti
annotation
documentation
Niim. Voidaan käyttää esim. nimistö tai osoitekohteessa
source <xs:complexType name="NimiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Niim. Voidaan käyttää esim. nimistö tai osoitekohteessa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="teksti" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:simpleContent>
         
<xs:extension base="xs:string">
           
<xs:attribute ref="xml:lang" default="fi"/>
         
</xs:extension>
       
</xs:simpleContent>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element NimiType/teksti
diagram xmlspy_p179.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
lang  fi    
documentation
Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
         codes as the enumerated possible values is probably never
         going to be a realistic possibility.  See
         RFC 3066 at http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt and the IANA registry
         at http://www.iana.org/assignments/lang-tag-apps.htm for
         further information.

         The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
         the empty string.
source <xs:element name="teksti" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attribute ref="xml:lang" default="fi"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType OsapuoletType
diagram xmlspy_p180.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Osapuolet
source <xs:complexType name="OsapuoletType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Osapuolet">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="osapuolitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="suunnittelijatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Suunnittelija" type="yht:SuunnittelijaType"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="tyonjohtajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Tyonjohtaja" type="yht:TyonjohtajaType"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="naapuritieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Naapuri">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="henkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                     
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0"/>
                     
<xs:element name="hallintasuhde" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element OsapuoletType/Osapuolet
diagram xmlspy_p181.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:osapuolitieto yht:suunnittelijatieto yht:tyonjohtajatieto yht:naapuritieto
source <xs:element name="Osapuolet">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="osapuolitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="suunnittelijatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Suunnittelija" type="yht:SuunnittelijaType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="tyonjohtajatieto" minOccurs="0" maxOccurs=