Schema YleisenAlueenKaytonLupahakemus.xsd


element YleisenAlueenKaytonLupahakemus
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p1.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type YleisenAlueenKaytonLupahakemusType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children hakemuksenMuutosaika kayttoTarkoitus kayttoaika alueenSijainti merkinnatJaPiirrokset aluekohteidenPintaala hakija tyonSuorittaja vastuuhenkilo yhteyshenkilo maksaja lupakohtaisetLisatiedot lisatiedot dokumentti kasittelyTiedot taydennyspyyntoteksti
source <xs:element name="YleisenAlueenKaytonLupahakemus" type="YleisenAlueenKaytonLupahakemusType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

complexType YleisenAlueenKaytonLupahakemusType
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p2.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children hakemuksenMuutosaika kayttoTarkoitus kayttoaika alueenSijainti merkinnatJaPiirrokset aluekohteidenPintaala hakija tyonSuorittaja vastuuhenkilo yhteyshenkilo maksaja lupakohtaisetLisatiedot lisatiedot dokumentti kasittelyTiedot taydennyspyyntoteksti
used by
element YleisenAlueenKaytonLupahakemus
source <xs:complexType name="YleisenAlueenKaytonLupahakemusType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="hakemuksenMuutosaika" type="xs:dateTime"/>
       
<xs:element name="kayttoTarkoitus" type="KayttotarkoitusType" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="kayttoaika">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="alkuPvm" type="xs:date"/>
             
<xs:element name="loppuPvm" type="xs:date"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="alueenSijainti" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
             
<xs:element name="sijainti" type="yht:SijaintiType" minOccurs="0"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="merkinnatJaPiirrokset" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="merkinta" type="yht:MerkintaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
             
<xs:element name="sijainninKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="aluekohteidenPintaala" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:simpleContent>
             
<xs:extension base="xs:double">
               
<xs:attribute name="yksikko" fixed="m^2"/>
             
</xs:extension>
           
</xs:simpleContent>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="hakija" type="yht:HakijaType" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="tyonSuorittaja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="yTunnus" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="yrityksenNimi" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="osoite" type="yht:OsoiteType"/>
             
<xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
             
<xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="vastuuhenkilo" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="osoite" type="yht:OsoiteType"/>
             
<xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
             
<xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
             
<xs:element name="patevyys" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
                   
<xs:element name="voimassa" type="xs:date" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="yhteyshenkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="maksaja" type="yht:MaksajaType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="lupakohtaisetLisatiedot" type="yht:Attribuutti" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="lisatiedot" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="dokumentti" type="yht:LiiteDokumenttiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="kasittelyTiedot" type="yht:KasittelyTiedotType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="taydennyspyyntoteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/hakemuksenMuutosaika
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p3.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="hakemuksenMuutosaika" type="xs:dateTime"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/kayttoTarkoitus
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p4.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type KayttotarkoitusType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi (ei kaivutöitä) 
enumeration kadulle pystytettävät rakennustelineet 
enumeration kadulta tapahtuvat nostot 
enumeration työmaasuojien ja muiden rakennelmien sijoittaminen yleiselle alueelle 
enumeration erilaiset messujen ja tapahtumien aikaiset alueiden käytöt 
enumeration mainoslaitteiden ja opasteviittojen sijoittaminen 
enumeration kaivuluvat 
enumeration sijoitusluvat 
enumeration muut yleiselle alueelle kohdistuvat tilan käytöt 
source <xs:element name="kayttoTarkoitus" type="KayttotarkoitusType" maxOccurs="unbounded"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/kayttoaika
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p5.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
properties
isRef 0
content complex
children alkuPvm loppuPvm
source <xs:element name="kayttoaika">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="alkuPvm" type="xs:date"/>
     
<xs:element name="loppuPvm" type="xs:date"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/kayttoaika/alkuPvm
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p6.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="alkuPvm" type="xs:date"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/kayttoaika/loppuPvm
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p7.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="loppuPvm" type="xs:date"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/alueenSijainti
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p8.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children kiinteistotunnus sijainti
source <xs:element name="alueenSijainti" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="sijainti" type="yht:SijaintiType" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/alueenSijainti/kiinteistotunnus
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p9.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kiinteistotunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/alueenSijainti/sijainti
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p10.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type SijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children piste viiva alue osoite
source <xs:element name="sijainti" type="yht:SijaintiType" minOccurs="0"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/merkinnatJaPiirrokset
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p11.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children merkinta sijainninKuvaus
source <xs:element name="merkinnatJaPiirrokset" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="merkinta" type="yht:MerkintaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xs:element name="sijainninKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/merkinnatJaPiirrokset/merkinta
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p12.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type MerkintaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children piste viiva alue osoite sijainninSelitysteksti
source <xs:element name="merkinta" type="yht:MerkintaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/merkinnatJaPiirrokset/sijainninKuvaus
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p13.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sijainninKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/aluekohteidenPintaala
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p14.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type extension of xs:double
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
yksikko    m^2  
source <xs:element name="aluekohteidenPintaala" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:double">
       
<xs:attribute name="yksikko" fixed="m^2"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/aluekohteidenPintaala/@yksikko
properties
isRef 0
fixed m^2
source <xs:attribute name="yksikko" fixed="m^2"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/hakija
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p15.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type HakijaType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children henkilotunnus sukunimi etunimi yTunnus yrityksenNimi yhteyshenkilonNimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto ammatti tyopaikka
source <xs:element name="hakija" type="yht:HakijaType" maxOccurs="unbounded"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/tyonSuorittaja
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p16.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yTunnus yrityksenNimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto
source <xs:element name="tyonSuorittaja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="yTunnus" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="yrityksenNimi" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="osoite" type="yht:OsoiteType"/>
     
<xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/tyonSuorittaja/yTunnus
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p17.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="yTunnus" type="xs:string"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/tyonSuorittaja/yrityksenNimi
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p18.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="yrityksenNimi" type="xs:string"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/tyonSuorittaja/osoite
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p19.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type OsoiteType
properties
isRef 0
content complex
children katuosoite postinumero postitoimipaikka
source <xs:element name="osoite" type="yht:OsoiteType"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/tyonSuorittaja/puhelinnumero
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p20.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/tyonSuorittaja/sahkopostiosoite
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p21.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/tyonSuorittaja/suoramarkkinointikielto
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p22.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/vastuuhenkilo
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p23.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children sukunimi etunimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto patevyys
source <xs:element name="vastuuhenkilo" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="osoite" type="yht:OsoiteType"/>
     
<xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="patevyys" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="voimassa" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/vastuuhenkilo/sukunimi
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p24.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/vastuuhenkilo/etunimi
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p25.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/vastuuhenkilo/osoite
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p26.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type OsoiteType
properties
isRef 0
content complex
children katuosoite postinumero postitoimipaikka
source <xs:element name="osoite" type="yht:OsoiteType"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/vastuuhenkilo/puhelinnumero
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p27.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/vastuuhenkilo/sahkopostiosoite
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p28.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/vastuuhenkilo/suoramarkkinointikielto
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p29.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/vastuuhenkilo/patevyys
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p30.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children kuvaus voimassa
source <xs:element name="patevyys" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="voimassa" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/vastuuhenkilo/patevyys/kuvaus
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p31.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/vastuuhenkilo/patevyys/voimassa
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p32.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="voimassa" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/yhteyshenkilo
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p33.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children sukunimi etunimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto
source <xs:element name="yhteyshenkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/maksaja
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p34.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type MaksajaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children henkilotunnus sukunimi etunimi yTunnus yrityksenNimi yhteyshenkilonNimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto laskuviite
source <xs:element name="maksaja" type="yht:MaksajaType" minOccurs="0"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/lupakohtaisetLisatiedot
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p35.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type Attribuutti
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children selitysteksti arvo
source <xs:element name="lupakohtaisetLisatiedot" type="yht:Attribuutti" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/lisatiedot
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p36.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="lisatiedot" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/dokumentti
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p37.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type LiiteDokumenttiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children tyyppi paivays linkki selitysteksti
source <xs:element name="dokumentti" type="yht:LiiteDokumenttiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/kasittelyTiedot
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p38.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type KasittelyTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children hakemuksenTila tilanMuutosaika kunnanYhteyshenkilo asiatunnus paivays paatoslinkki paatosdokumentinpaivays
source <xs:element name="kasittelyTiedot" type="yht:KasittelyTiedotType" minOccurs="0"/>

element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/taydennyspyyntoteksti
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p39.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="taydennyspyyntoteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

simpleType KayttotarkoitusType
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.0
type restriction of xs:string
properties
base xs:string
used by
element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/kayttoTarkoitus
facets
Kind Value annotation 
enumeration kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi (ei kaivutöitä) 
enumeration kadulle pystytettävät rakennustelineet 
enumeration kadulta tapahtuvat nostot 
enumeration työmaasuojien ja muiden rakennelmien sijoittaminen yleiselle alueelle 
enumeration erilaiset messujen ja tapahtumien aikaiset alueiden käytöt 
enumeration mainoslaitteiden ja opasteviittojen sijoittaminen 
enumeration kaivuluvat 
enumeration sijoitusluvat 
enumeration muut yleiselle alueelle kohdistuvat tilan käytöt 
source <xs:simpleType name="KayttotarkoitusType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi (ei kaivutöitä)"/>
   
<xs:enumeration value="kadulle pystytettävät rakennustelineet"/>
   
<xs:enumeration value="kadulta tapahtuvat nostot"/>
   
<xs:enumeration value="työmaasuojien ja muiden rakennelmien sijoittaminen yleiselle alueelle"/>
   
<xs:enumeration value="erilaiset messujen ja tapahtumien aikaiset alueiden käytöt"/>
   
<xs:enumeration value="mainoslaitteiden ja opasteviittojen sijoittaminen"/>
   
<xs:enumeration value="kaivuluvat"/>
   
<xs:enumeration value="sijoitusluvat"/>
   
<xs:enumeration value="muut yleiselle alueelle kohdistuvat tilan käytöt"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

complexType Attribuutti
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p40.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children selitysteksti arvo
used by
element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/lupakohtaisetLisatiedot
source <xs:complexType name="Attribuutti">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="arvo" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element Attribuutti/selitysteksti
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p41.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>

element Attribuutti/arvo
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p42.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="arvo" type="xs:string"/>

complexType HakijaType
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p43.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type extension of YhteystietoType
properties
base YhteystietoType
children henkilotunnus sukunimi etunimi yTunnus yrityksenNimi yhteyshenkilonNimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto ammatti tyopaikka
used by
element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/hakija
source <xs:complexType name="HakijaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="YhteystietoType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyopaikka" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="nimi" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="tyosuhteenalku" minOccurs="0">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:choice>
                   
<xs:element name="paivays" type="xs:date"/>
                   
<xs:element name="kkVuosi" type="xs:gYearMonth"/>
                   
<xs:element name="vuosi" type="xs:gYear"/>
                 
</xs:choice>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element HakijaType/ammatti
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p44.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HakijaType/tyopaikka
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p45.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children nimi tyosuhteenalku
source <xs:element name="tyopaikka" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="nimi" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="tyosuhteenalku" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:choice>
           
<xs:element name="paivays" type="xs:date"/>
           
<xs:element name="kkVuosi" type="xs:gYearMonth"/>
           
<xs:element name="vuosi" type="xs:gYear"/>
         
</xs:choice>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element HakijaType/tyopaikka/nimi
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p46.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="nimi" type="xs:string"/>

element HakijaType/tyopaikka/tyosuhteenalku
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p47.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children paivays kkVuosi vuosi
source <xs:element name="tyosuhteenalku" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="paivays" type="xs:date"/>
     
<xs:element name="kkVuosi" type="xs:gYearMonth"/>
     
<xs:element name="vuosi" type="xs:gYear"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element HakijaType/tyopaikka/tyosuhteenalku/paivays
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p48.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="paivays" type="xs:date"/>

element HakijaType/tyopaikka/tyosuhteenalku/kkVuosi
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p49.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:gYearMonth
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kkVuosi" type="xs:gYearMonth"/>

element HakijaType/tyopaikka/tyosuhteenalku/vuosi
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p50.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:gYear
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="vuosi" type="xs:gYear"/>

complexType KasittelyTiedotType
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p51.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children hakemuksenTila tilanMuutosaika kunnanYhteyshenkilo asiatunnus paivays paatoslinkki paatosdokumentinpaivays
used by
element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/kasittelyTiedot
source <xs:complexType name="KasittelyTiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="hakemuksenTila" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tilanMuutosaika" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnanYhteyshenkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paatoslinkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paatosdokumentinpaivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelyTiedotType/hakemuksenTila
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p52.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="hakemuksenTila" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/tilanMuutosaika
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p53.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilanMuutosaika" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/kunnanYhteyshenkilo
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p54.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunnanYhteyshenkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/asiatunnus
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p55.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/paivays
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p56.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/paatoslinkki
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p57.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paatoslinkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/paatosdokumentinpaivays
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p58.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paatosdokumentinpaivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

complexType LiiteDokumenttiType
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p59.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children tyyppi paivays linkki selitysteksti
used by
element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/dokumentti
source <xs:complexType name="LiiteDokumenttiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="linkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="selitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LiiteDokumenttiType/tyyppi
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p60.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LiiteDokumenttiType/paivays
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p61.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paivays" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element LiiteDokumenttiType/linkki
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p62.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="linkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LiiteDokumenttiType/selitysteksti
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p63.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="selitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType MaksajaType
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p64.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type extension of YhteystietoType
properties
base YhteystietoType
children henkilotunnus sukunimi etunimi yTunnus yrityksenNimi yhteyshenkilonNimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto laskuviite
used by
element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/maksaja
source <xs:complexType name="MaksajaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="YhteystietoType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="laskuviite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MaksajaType/laskuviite
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p65.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="laskuviite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType MerkintaType
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p66.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type extension of SijaintiType
properties
base SijaintiType
children piste viiva alue osoite sijainninSelitysteksti
used by
element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/merkinnatJaPiirrokset/merkinta
source <xs:complexType name="MerkintaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="SijaintiType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainninSelitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MerkintaType/sijainninSelitysteksti
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p67.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sijainninSelitysteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType OsoiteType
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p68.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children katuosoite postinumero postitoimipaikka
used by
elements YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/tyonSuorittaja/osoite YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/vastuuhenkilo/osoite YhteystietoType/osoite YhteyshenkiloType/osoite SijaintiType/osoite
source <xs:complexType name="OsoiteType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="katuosoite" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="postinumero" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="postitoimipaikka" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element OsoiteType/katuosoite
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p69.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="katuosoite" type="xs:string"/>

element OsoiteType/postinumero
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p70.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:integer
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="postinumero" type="xs:integer" minOccurs="0"/>

element OsoiteType/postitoimipaikka
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p71.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="postitoimipaikka" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType SijaintiType
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p72.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children piste viiva alue osoite
used by
element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/alueenSijainti/sijainti
complexType MerkintaType
source <xs:complexType name="SijaintiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="piste" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="viiva" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="alue" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="osoite" type="OsoiteType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element SijaintiType/piste
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p73.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
source <xs:element name="piste" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element SijaintiType/viiva
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p74.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type gml:CurvePropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
source <xs:element name="viiva" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element SijaintiType/alue
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p75.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type gml:SurfacePropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
source <xs:element name="alue" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element SijaintiType/osoite
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p76.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type OsoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children katuosoite postinumero postitoimipaikka
source <xs:element name="osoite" type="OsoiteType" minOccurs="0"/>

complexType YhteyshenkiloType
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p77.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children sukunimi etunimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto
used by
element YleisenAlueenKaytonLupahakemusType/yhteyshenkilo
source <xs:complexType name="YhteyshenkiloType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="osoite" type="OsoiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element YhteyshenkiloType/sukunimi
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p78.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteyshenkiloType/etunimi
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p79.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteyshenkiloType/osoite
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p80.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type OsoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children katuosoite postinumero postitoimipaikka
source <xs:element name="osoite" type="OsoiteType" minOccurs="0"/>

element YhteyshenkiloType/puhelinnumero
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p81.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteyshenkiloType/sahkopostiosoite
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p82.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteyshenkiloType/suoramarkkinointikielto
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p83.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

complexType YhteystietoType
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p84.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
children henkilotunnus sukunimi etunimi yTunnus yrityksenNimi yhteyshenkilonNimi osoite puhelinnumero sahkopostiosoite suoramarkkinointikielto
used by
complexTypes HakijaType MaksajaType
source <xs:complexType name="YhteystietoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:choice>
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="henkilotunnus" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>
     
</xs:sequence>
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="yTunnus" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="yrityksenNimi" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="yhteyshenkilonNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:choice>
   
<xs:element name="osoite" type="OsoiteType"/>
   
<xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element YhteystietoType/henkilotunnus
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p85.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="henkilotunnus" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/sukunimi
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p86.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/etunimi
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p87.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/yTunnus
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p88.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="yTunnus" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/yrityksenNimi
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p89.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="yrityksenNimi" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/yhteyshenkilonNimi
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p90.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="yhteyshenkilonNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteystietoType/osoite
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p91.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type OsoiteType
properties
isRef 0
content complex
children katuosoite postinumero postitoimipaikka
source <xs:element name="osoite" type="OsoiteType"/>

element YhteystietoType/puhelinnumero
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p92.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>

element YhteystietoType/sahkopostiosoite
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p93.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YhteystietoType/suoramarkkinointikielto
diagram YleisenAlueenKaytonLupahakemus_diagrams/YleisenAlueenKaytonLupahakemus_p94.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteisetsuositukset/2.0
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suoramarkkinointikielto" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy