Schema YleisenAlueenKaytonLupahakemus.xsd


schema location:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus/2.2.1/YleisenAlueenKaytonLupahakemus.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
 
Elements  Complex types  Simple types 
_YleinenAlueLupa  AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType  KayttolupaType 
Kayttolupa  HuomautusType  SijoituslupaType 
Liikennejarjestelylupa  KatselmusType  TyolupaType 
Merkinta  LausunnotType 
Sijoituslupa  LausuntoType 
Tyolupa  PaatosType 
YleisetAlueet  YleisenAlueenLiiteType 
YleisenAlueenOsapuoliType 


schema location:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset/2.1.6/yhteiset.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
 
Complex types  Simple types 
AbstractPaikkatietopalveluKohde  AineistonTilaType 
AbstractYmparistotoimiKohde  FiseKelpoisuusType 
AineistotoimituksentiedotType  KaavanvaiheType 
AineistotoimitusType  KayttotarkoitusKoodiType 
Attribuutti  KiinteistotunnusType 
HakijaType  KuntaRooliKoodiType 
HenkilonnimiType  LuontiTapaType 
HetkijaksoType  MuutosTilaType 
KasittelynTilaType  OsoiteTilaType 
KasittelyTapahtumatType  PaakayttotarkoitusType 
KasittelyTiedotType  PaatostyyppiType 
KasittelyTietoType  PatevyysluokkaType 
KayttotarkoitusType  SijaintiepavarmuusType 
KiinteistoType  SuunnittelijaRoolikoodiType 
LausunnotType  TasosijaintiType 
LausuntoRvPType  ToimialaType 
LausuntoType  ToimitustapaType 
LausuntoYmpType  TyonjohtajaRooliKoodiType 
LiiteType  ViittausType 
LupamaarayksetType  VRKRooliKoodiType 
LuvanTunnisteTiedotType 
MaksajaType 
MerkintaType 
MuuTunnusType 
NimiType 
OsapuoletType 
OsapuoliType 
OsoiteType 
PaatoksetType 
PaatospoytakirjaType 
PaatosType 
PaivamaaratType 
PostiosoiteType 
PvmjaksoType 
RakennuksenTunnusType 
RakennusLuvanTunnusType 
RakennuspaikkaType 
RakennusrasiteType 
RakennustunnusType 
RakennusvalvontaLiiteType 
RakennusvalvontaSijaintiType 
Referenssipiste 
SijaintitietoType 
SijaintiType 
SuunnittelijaType 
TilamuutosType 
TyonjohtajaType 
ValvontatapahtumaType 
VerkkolaskutusTypeType 
YhteisjarjestelyType 
YhteyshenkiloType 
YhteystietoType 
YmparistoLiiteType 
YmparistoLuvanTunnisteTiedotType 
YmparistoLuvanTunnusType 
YmparistoOsapuoliType 
YmparistoPaatosType 
YritysType 


element _YleinenAlueLupa
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p1.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type gml:AbstractFeatureType
properties
content complex
abstract true
used by
element YleisetAlueet/yleinenAlueAsiatieto
source <xs:element name="_YleinenAlueLupa" type="gml:AbstractFeatureType" abstract="true"/>

element Kayttolupa
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p2.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type extension of yak:AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType
properties
content complex
substGrp yak:_YleinenAlueLupa
children yak:kasittelytietotieto yak:luvanTunnisteTiedot yak:alkuPvm yak:loppuPvm yak:kiinteistotunnus yak:sijaintitieto yak:merkinnatJaPiirroksettieto yak:sijainninKuvaus yak:pintaala yak:osapuolitieto yak:vastuuhenkilotieto yak:maksajatieto yak:liitetieto yak:paatostieto yak:katselmustieto yak:lausuntotieto yak:taydennyspyyntoteksti yak:lupaAsianKuvaus yak:lupakohtainenLisatietotieto yak:kayttojaksotieto yak:toimintajaksotieto yak:lisatiedot yak:kunnonilmoitusPvm yak:valmistumisilmoitusPvm yak:lisaaikatieto yak:sijoituslupaviitetieto yak:kayttotarkoitus
source <xs:element name="Kayttolupa" substitutionGroup="yak:_YleinenAlueLupa">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yak:AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="kayttotarkoitus" type="yak:KayttolupaType">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Käyttöluvan tarkoitus</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element Kayttolupa/kayttotarkoitus
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p3.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yak:KayttolupaType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration työmaasuojien ja muiden rakennelmien sijoittaminen yleiselle alueelle 
enumeration mainoslaitteiden ja opasteviittojen sijoittaminen 
enumeration muut yleiselle alueelle kohdistuvat tilan käytöt 
enumeration erilaiset messujen ja tapahtumien aikaiset alueiden käytöt 
enumeration kadulta tapahtuvat nostot 
enumeration kadulle pystytettävät rakennustelineet 
enumeration kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi (ei kaivutöitä) 
enumeration muu kayttölupa 
annotation
documentation
Käyttöluvan tarkoitus
source <xs:element name="kayttotarkoitus" type="yak:KayttolupaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Käyttöluvan tarkoitus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Liikennejarjestelylupa
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p4.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type extension of yak:AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType
properties
content complex
substGrp yak:_YleinenAlueLupa
children yak:kasittelytietotieto yak:luvanTunnisteTiedot yak:alkuPvm yak:loppuPvm yak:kiinteistotunnus yak:sijaintitieto yak:merkinnatJaPiirroksettieto yak:sijainninKuvaus yak:pintaala yak:osapuolitieto yak:vastuuhenkilotieto yak:maksajatieto yak:liitetieto yak:paatostieto yak:katselmustieto yak:lausuntotieto yak:taydennyspyyntoteksti yak:lupaAsianKuvaus yak:lupakohtainenLisatietotieto yak:kayttojaksotieto yak:toimintajaksotieto yak:lisatiedot yak:kunnonilmoitusPvm yak:valmistumisilmoitusPvm yak:lisaaikatieto yak:sijoituslupaviitetieto yak:kayttotarkoitus yak:kayttotarkoitusTarkenne yak:muu
source <xs:element name="Liikennejarjestelylupa" substitutionGroup="yak:_YleinenAlueLupa">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yak:AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="kayttotarkoitus" type="yak:TyolupaType">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Pääkäyttötarkoitus</xs:documentation>
             
<xs:documentation>Pääkäyttötarkoitus</xs:documentation>
             
<xs:documentation>Pääkäyttötarkoitus</xs:documentation>
             
<xs:documentation>Pääkäyttötarkoitus</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="kayttotarkoitusTarkenne" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Pääkäyttötarkoituksen tarkentavat arvot</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
           
<xs:simpleType>
             
<xs:restriction base="xs:string">
               
<xs:enumeration value="kadun rakentaminen"/>
               
<xs:enumeration value="kadun kunnossapito"/>
               
<xs:enumeration value="asfaltointityö"/>
               
<xs:enumeration value="kiveystyö"/>
               
<xs:enumeration value="siltatyö"/>
               
<xs:enumeration value="vesijohdon rakentaminen"/>
               
<xs:enumeration value="vesijohdon kunnossapito"/>
               
<xs:enumeration value="vesijohdon vuotokorjaus (äkillinen)"/>
               
<xs:enumeration value="viemärin rakentaminen"/>
               
<xs:enumeration value="viemärin kunnossapito"/>
               
<xs:enumeration value="viemärin vuotokorjaus (äkillinen)"/>
               
<xs:enumeration value="ratatyö"/>
               
<xs:enumeration value="pysäkkityö"/>
               
<xs:enumeration value="muu joukkoliikennetyö"/>
               
<xs:enumeration value="kaapelityö (uudisrakentaminen)"/>
               
<xs:enumeration value="kaapelityö (verkon kunnossapito ja uusiminen)"/>
               
<xs:enumeration value="katuvalotyö"/>
               
<xs:enumeration value="liikennevalotyö"/>
               
<xs:enumeration value="kaappien yms. korjaustyö"/>
               
<xs:enumeration value="vikakorjaus (äkillinen)"/>
               
<xs:enumeration value="pysäkkikatosten, mainospylväiden yms. valaistus"/>
               
<xs:enumeration value="kaukolämpöverkon rakentaminen"/>
               
<xs:enumeration value="kaukolämpöverkon kunnossapito"/>
               
<xs:enumeration value="kaukolämmön vikakorjaus (äkillinen)"/>
               
<xs:enumeration value="puhelinkioskin poisto"/>
               
<xs:enumeration value="verkon rakentaminen"/>
               
<xs:enumeration value="verkon kunnossapito"/>
               
<xs:enumeration value="pysäkkikatokset"/>
               
<xs:enumeration value="mainostaulut ja -pilarit"/>
               
<xs:enumeration value="vesi"/>
               
<xs:enumeration value="viemäri"/>
               
<xs:enumeration value="kaukolämpö"/>
               
<xs:enumeration value="sähkö"/>
             
</xs:restriction>
           
</xs:simpleType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="muu" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Käyttötarkoituksen muu - "lisätieto". esim. kaukoviilennys</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element Liikennejarjestelylupa/kayttotarkoitus
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p5.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yak:TyolupaType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration katutyö 
enumeration vesihuoltoverkostotyö 
enumeration joukkoliikennetyö 
enumeration sähköverkostotyö 
enumeration kaukolämpöverkostotyö 
enumeration tietoliikenneverkostotyö 
enumeration kaasujohtoverkostotyö 
enumeration mainostaulut, -pilarit ja pysäkkikatokset 
enumeration verkoston liitostyö 
enumeration muu 
annotation
documentation
Pääkäyttötarkoitus
documentation
Pääkäyttötarkoitus
documentation
Pääkäyttötarkoitus
documentation
Pääkäyttötarkoitus
source <xs:element name="kayttotarkoitus" type="yak:TyolupaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pääkäyttötarkoitus</xs:documentation>
   
<xs:documentation>Pääkäyttötarkoitus</xs:documentation>
   
<xs:documentation>Pääkäyttötarkoitus</xs:documentation>
   
<xs:documentation>Pääkäyttötarkoitus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Liikennejarjestelylupa/kayttotarkoitusTarkenne
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p6.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration kadun rakentaminen 
enumeration kadun kunnossapito 
enumeration asfaltointityö 
enumeration kiveystyö 
enumeration siltatyö 
enumeration vesijohdon rakentaminen 
enumeration vesijohdon kunnossapito 
enumeration vesijohdon vuotokorjaus (äkillinen) 
enumeration viemärin rakentaminen 
enumeration viemärin kunnossapito 
enumeration viemärin vuotokorjaus (äkillinen) 
enumeration ratatyö 
enumeration pysäkkityö 
enumeration muu joukkoliikennetyö 
enumeration kaapelityö (uudisrakentaminen) 
enumeration kaapelityö (verkon kunnossapito ja uusiminen) 
enumeration katuvalotyö 
enumeration liikennevalotyö 
enumeration kaappien yms. korjaustyö 
enumeration vikakorjaus (äkillinen) 
enumeration pysäkkikatosten, mainospylväiden yms. valaistus 
enumeration kaukolämpöverkon rakentaminen 
enumeration kaukolämpöverkon kunnossapito 
enumeration kaukolämmön vikakorjaus (äkillinen) 
enumeration puhelinkioskin poisto 
enumeration verkon rakentaminen 
enumeration verkon kunnossapito 
enumeration pysäkkikatokset 
enumeration mainostaulut ja -pilarit 
enumeration vesi 
enumeration viemäri 
enumeration kaukolämpö 
enumeration sähkö 
annotation
documentation
Pääkäyttötarkoituksen tarkentavat arvot
source <xs:element name="kayttotarkoitusTarkenne" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pääkäyttötarkoituksen tarkentavat arvot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="kadun rakentaminen"/>
     
<xs:enumeration value="kadun kunnossapito"/>
     
<xs:enumeration value="asfaltointityö"/>
     
<xs:enumeration value="kiveystyö"/>
     
<xs:enumeration value="siltatyö"/>
     
<xs:enumeration value="vesijohdon rakentaminen"/>
     
<xs:enumeration value="vesijohdon kunnossapito"/>
     
<xs:enumeration value="vesijohdon vuotokorjaus (äkillinen)"/>
     
<xs:enumeration value="viemärin rakentaminen"/>
     
<xs:enumeration value="viemärin kunnossapito"/>
     
<xs:enumeration value="viemärin vuotokorjaus (äkillinen)"/>
     
<xs:enumeration value="ratatyö"/>
     
<xs:enumeration value="pysäkkityö"/>
     
<xs:enumeration value="muu joukkoliikennetyö"/>
     
<xs:enumeration value="kaapelityö (uudisrakentaminen)"/>
     
<xs:enumeration value="kaapelityö (verkon kunnossapito ja uusiminen)"/>
     
<xs:enumeration value="katuvalotyö"/>
     
<xs:enumeration value="liikennevalotyö"/>
     
<xs:enumeration value="kaappien yms. korjaustyö"/>
     
<xs:enumeration value="vikakorjaus (äkillinen)"/>
     
<xs:enumeration value="pysäkkikatosten, mainospylväiden yms. valaistus"/>
     
<xs:enumeration value="kaukolämpöverkon rakentaminen"/>
     
<xs:enumeration value="kaukolämpöverkon kunnossapito"/>
     
<xs:enumeration value="kaukolämmön vikakorjaus (äkillinen)"/>
     
<xs:enumeration value="puhelinkioskin poisto"/>
     
<xs:enumeration value="verkon rakentaminen"/>
     
<xs:enumeration value="verkon kunnossapito"/>
     
<xs:enumeration value="pysäkkikatokset"/>
     
<xs:enumeration value="mainostaulut ja -pilarit"/>
     
<xs:enumeration value="vesi"/>
     
<xs:enumeration value="viemäri"/>
     
<xs:enumeration value="kaukolämpö"/>
     
<xs:enumeration value="sähkö"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element Liikennejarjestelylupa/muu
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p7.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Käyttötarkoituksen muu - "lisätieto". esim. kaukoviilennys
source <xs:element name="muu" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Käyttötarkoituksen muu - "lisätieto". esim. kaukoviilennys</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Merkinta
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p8.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:MerkintaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:sijainninSelitysteksti yht:sijaintitieto
used by
element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/merkinnatJaPiirroksettieto
source <xs:element name="Merkinta" type="yht:MerkintaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Sijoituslupa
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p9.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type extension of yak:AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType
properties
content complex
substGrp yak:_YleinenAlueLupa
children yak:kasittelytietotieto yak:luvanTunnisteTiedot yak:alkuPvm yak:loppuPvm yak:kiinteistotunnus yak:sijaintitieto yak:merkinnatJaPiirroksettieto yak:sijainninKuvaus yak:pintaala yak:osapuolitieto yak:vastuuhenkilotieto yak:maksajatieto yak:liitetieto yak:paatostieto yak:katselmustieto yak:lausuntotieto yak:taydennyspyyntoteksti yak:lupaAsianKuvaus yak:lupakohtainenLisatietotieto yak:kayttojaksotieto yak:toimintajaksotieto yak:lisatiedot yak:kunnonilmoitusPvm yak:valmistumisilmoitusPvm yak:lisaaikatieto yak:sijoituslupaviitetieto yak:kayttotarkoitus
source <xs:element name="Sijoituslupa" substitutionGroup="yak:_YleinenAlueLupa">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yak:AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="kayttotarkoitus" type="yak:SijoituslupaType">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Sijoitusluvan käyttötarkoitus</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element Sijoituslupa/kayttotarkoitus
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p10.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yak:SijoituslupaType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration pysyvien maanalaisten rakenteiden sijoittaminen 
enumeration pysyvien maanpäällisten rakenteiden sijoittaminen 
enumeration muu sijoituslupa 
annotation
documentation
Sijoitusluvan käyttötarkoitus
source <xs:element name="kayttotarkoitus" type="yak:SijoituslupaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Sijoitusluvan käyttötarkoitus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Tyolupa
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p11.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type extension of yak:AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType
properties
content complex
substGrp yak:_YleinenAlueLupa
children yak:kasittelytietotieto yak:luvanTunnisteTiedot yak:alkuPvm yak:loppuPvm yak:kiinteistotunnus yak:sijaintitieto yak:merkinnatJaPiirroksettieto yak:sijainninKuvaus yak:pintaala yak:osapuolitieto yak:vastuuhenkilotieto yak:maksajatieto yak:liitetieto yak:paatostieto yak:katselmustieto yak:lausuntotieto yak:taydennyspyyntoteksti yak:lupaAsianKuvaus yak:lupakohtainenLisatietotieto yak:kayttojaksotieto yak:toimintajaksotieto yak:lisatiedot yak:kunnonilmoitusPvm yak:valmistumisilmoitusPvm yak:lisaaikatieto yak:sijoituslupaviitetieto yak:kayttotarkoitus yak:kayttotarkoitusTarkenne yak:muu yak:johtoselvitysviitetieto
source <xs:element name="Tyolupa" substitutionGroup="yak:_YleinenAlueLupa">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yak:AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="kayttotarkoitus" type="yak:TyolupaType">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Pääkäyttötarkoitus</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="kayttotarkoitusTarkenne" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Pääkäyttötarkoituksen tarkentavat arvot</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
           
<xs:simpleType>
             
<xs:restriction base="xs:string">
               
<xs:enumeration value="kadun rakentaminen"/>
               
<xs:enumeration value="kadun kunnossapito"/>
               
<xs:enumeration value="asfaltointityö"/>
               
<xs:enumeration value="kiveystyö"/>
               
<xs:enumeration value="siltatyö"/>
               
<xs:enumeration value="vesijohdon rakentaminen"/>
               
<xs:enumeration value="vesijohdon kunnossapito"/>
               
<xs:enumeration value="vesijohdon vuotokorjaus (äkillinen)"/>
               
<xs:enumeration value="viemärin rakentaminen"/>
               
<xs:enumeration value="viemärin kunnossapito"/>
               
<xs:enumeration value="viemärin vuotokorjaus (äkillinen)"/>
               
<xs:enumeration value="ratatyö"/>
               
<xs:enumeration value="pysäkkityö"/>
               
<xs:enumeration value="muu joukkoliikennetyö"/>
               
<xs:enumeration value="kaapelityö (uudisrakentaminen)"/>
               
<xs:enumeration value="kaapelityö (verkon kunnossapito ja uusiminen)"/>
               
<xs:enumeration value="katuvalotyö"/>
               
<xs:enumeration value="liikennevalotyö"/>
               
<xs:enumeration value="kaappien yms. korjaustyö"/>
               
<xs:enumeration value="vikakorjaus (äkillinen)"/>
               
<xs:enumeration value="pysäkkikatosten, mainospylväiden yms. valaistus"/>
               
<xs:enumeration value="kaukolämpöverkon rakentaminen"/>
               
<xs:enumeration value="kaukolämpöverkon kunnossapito"/>
               
<xs:enumeration value="kaukolämmön vikakorjaus (äkillinen)"/>
               
<xs:enumeration value="puhelinkioskin poisto"/>
               
<xs:enumeration value="verkon rakentaminen"/>
               
<xs:enumeration value="verkon kunnossapito"/>
               
<xs:enumeration value="pysäkkikatokset"/>
               
<xs:enumeration value="mainostaulut ja -pilarit"/>
               
<xs:enumeration value="vesi"/>
               
<xs:enumeration value="viemäri"/>
               
<xs:enumeration value="kaukolämpö"/>
               
<xs:enumeration value="sähkö"/>
             
</xs:restriction>
           
</xs:simpleType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="muu" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Käyttötarkoituksen muu - "lisätieto". esim. kaukoviilennys</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="johtoselvitysviitetieto">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation/>
           
</xs:annotation>
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Johtoselvitysviite">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="vaadittuKytkin" type="xs:boolean">
                       
<xs:annotation>
                         
<xs:documentation>Onko vaadittu johtoselvitystä</xs:documentation>
                       
</xs:annotation>
                     
</xs:element>
                     
<xs:element name="tunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
                       
<xs:annotation>
                         
<xs:documentation>Johtoselvityksen tunnistetieto</xs:documentation>
                       
</xs:annotation>
                     
</xs:element>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element Tyolupa/kayttotarkoitus
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p12.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yak:TyolupaType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration katutyö 
enumeration vesihuoltoverkostotyö 
enumeration joukkoliikennetyö 
enumeration sähköverkostotyö 
enumeration kaukolämpöverkostotyö 
enumeration tietoliikenneverkostotyö 
enumeration kaasujohtoverkostotyö 
enumeration mainostaulut, -pilarit ja pysäkkikatokset 
enumeration verkoston liitostyö 
enumeration muu 
annotation
documentation
Pääkäyttötarkoitus
source <xs:element name="kayttotarkoitus" type="yak:TyolupaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pääkäyttötarkoitus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Tyolupa/kayttotarkoitusTarkenne
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p13.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration kadun rakentaminen 
enumeration kadun kunnossapito 
enumeration asfaltointityö 
enumeration kiveystyö 
enumeration siltatyö 
enumeration vesijohdon rakentaminen 
enumeration vesijohdon kunnossapito 
enumeration vesijohdon vuotokorjaus (äkillinen) 
enumeration viemärin rakentaminen 
enumeration viemärin kunnossapito 
enumeration viemärin vuotokorjaus (äkillinen) 
enumeration ratatyö 
enumeration pysäkkityö 
enumeration muu joukkoliikennetyö 
enumeration kaapelityö (uudisrakentaminen) 
enumeration kaapelityö (verkon kunnossapito ja uusiminen) 
enumeration katuvalotyö 
enumeration liikennevalotyö 
enumeration kaappien yms. korjaustyö 
enumeration vikakorjaus (äkillinen) 
enumeration pysäkkikatosten, mainospylväiden yms. valaistus 
enumeration kaukolämpöverkon rakentaminen 
enumeration kaukolämpöverkon kunnossapito 
enumeration kaukolämmön vikakorjaus (äkillinen) 
enumeration puhelinkioskin poisto 
enumeration verkon rakentaminen 
enumeration verkon kunnossapito 
enumeration pysäkkikatokset 
enumeration mainostaulut ja -pilarit 
enumeration vesi 
enumeration viemäri 
enumeration kaukolämpö 
enumeration sähkö 
annotation
documentation
Pääkäyttötarkoituksen tarkentavat arvot
source <xs:element name="kayttotarkoitusTarkenne" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pääkäyttötarkoituksen tarkentavat arvot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="kadun rakentaminen"/>
     
<xs:enumeration value="kadun kunnossapito"/>
     
<xs:enumeration value="asfaltointityö"/>
     
<xs:enumeration value="kiveystyö"/>
     
<xs:enumeration value="siltatyö"/>
     
<xs:enumeration value="vesijohdon rakentaminen"/>
     
<xs:enumeration value="vesijohdon kunnossapito"/>
     
<xs:enumeration value="vesijohdon vuotokorjaus (äkillinen)"/>
     
<xs:enumeration value="viemärin rakentaminen"/>
     
<xs:enumeration value="viemärin kunnossapito"/>
     
<xs:enumeration value="viemärin vuotokorjaus (äkillinen)"/>
     
<xs:enumeration value="ratatyö"/>
     
<xs:enumeration value="pysäkkityö"/>
     
<xs:enumeration value="muu joukkoliikennetyö"/>
     
<xs:enumeration value="kaapelityö (uudisrakentaminen)"/>
     
<xs:enumeration value="kaapelityö (verkon kunnossapito ja uusiminen)"/>
     
<xs:enumeration value="katuvalotyö"/>
     
<xs:enumeration value="liikennevalotyö"/>
     
<xs:enumeration value="kaappien yms. korjaustyö"/>
     
<xs:enumeration value="vikakorjaus (äkillinen)"/>
     
<xs:enumeration value="pysäkkikatosten, mainospylväiden yms. valaistus"/>
     
<xs:enumeration value="kaukolämpöverkon rakentaminen"/>
     
<xs:enumeration value="kaukolämpöverkon kunnossapito"/>
     
<xs:enumeration value="kaukolämmön vikakorjaus (äkillinen)"/>
     
<xs:enumeration value="puhelinkioskin poisto"/>
     
<xs:enumeration value="verkon rakentaminen"/>
     
<xs:enumeration value="verkon kunnossapito"/>
     
<xs:enumeration value="pysäkkikatokset"/>
     
<xs:enumeration value="mainostaulut ja -pilarit"/>
     
<xs:enumeration value="vesi"/>
     
<xs:enumeration value="viemäri"/>
     
<xs:enumeration value="kaukolämpö"/>
     
<xs:enumeration value="sähkö"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element Tyolupa/muu
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p14.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Käyttötarkoituksen muu - "lisätieto". esim. kaukoviilennys
source <xs:element name="muu" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Käyttötarkoituksen muu - "lisätieto". esim. kaukoviilennys</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Tyolupa/johtoselvitysviitetieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p15.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
content complex
children yak:Johtoselvitysviite
source <xs:element name="johtoselvitysviitetieto">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation/>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Johtoselvitysviite">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="vaadittuKytkin" type="xs:boolean">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Onko vaadittu johtoselvitystä</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="tunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Johtoselvityksen tunnistetieto</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element Tyolupa/johtoselvitysviitetieto/Johtoselvitysviite
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p16.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
content complex
children yak:vaadittuKytkin yak:tunniste
source <xs:element name="Johtoselvitysviite">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="vaadittuKytkin" type="xs:boolean">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Onko vaadittu johtoselvitystä</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="tunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Johtoselvityksen tunnistetieto</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element Tyolupa/johtoselvitysviitetieto/Johtoselvitysviite/vaadittuKytkin
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p17.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Onko vaadittu johtoselvitystä
source <xs:element name="vaadittuKytkin" type="xs:boolean">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Onko vaadittu johtoselvitystä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Tyolupa/johtoselvitysviitetieto/Johtoselvitysviite/tunniste
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p18.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Johtoselvityksen tunnistetieto
source <xs:element name="tunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Johtoselvityksen tunnistetieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element YleisetAlueet
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p19.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
content complex
substGrp gml:_GML
children yak:toimituksenTiedot yak:yleinenAlueAsiatieto
annotation
documentation
Skeeman juurielementti
source <xs:element name="YleisetAlueet" substitutionGroup="gml:_GML">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Skeeman juurielementti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
         
<xs:element name="yleinenAlueAsiatieto" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element ref="yak:_YleinenAlueLupa"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element YleisetAlueet/toimituksenTiedot
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p20.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

element YleisetAlueet/yleinenAlueAsiatieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p21.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yak:_YleinenAlueLupa
source <xs:element name="yleinenAlueAsiatieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="yak:_YleinenAlueLupa"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p22.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
abstract true
children yak:kasittelytietotieto yak:luvanTunnisteTiedot yak:alkuPvm yak:loppuPvm yak:kiinteistotunnus yak:sijaintitieto yak:merkinnatJaPiirroksettieto yak:sijainninKuvaus yak:pintaala yak:osapuolitieto yak:vastuuhenkilotieto yak:maksajatieto yak:liitetieto yak:paatostieto yak:katselmustieto yak:lausuntotieto yak:taydennyspyyntoteksti yak:lupaAsianKuvaus yak:lupakohtainenLisatietotieto yak:kayttojaksotieto yak:toimintajaksotieto yak:lisatiedot yak:kunnonilmoitusPvm yak:valmistumisilmoitusPvm yak:lisaaikatieto yak:sijoituslupaviitetieto
used by
elements Kayttolupa Liikennejarjestelylupa Sijoituslupa Tyolupa
annotation
documentation
Yleisen alueen kayttolupien abstrakti kohde, josta periytetään eri lupatyypit(SIjoitus-,Työ- ja Käyttölupa)
source <xs:complexType name="AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yleisen alueen kayttolupien abstrakti kohde, josta periytetään eri lupatyypit(SIjoitus-,Työ- ja Käyttölupa)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kasittelytietotieto" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Kasittelytieto">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:complexContent>
                   
<xs:extension base="yht:KasittelyTiedotType">
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="kasittelija" type="yak:YleisenAlueenOsapuoliType" minOccurs="0"/>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:extension>
                 
</xs:complexContent>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="luvanTunnisteTiedot" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="alkuPvm" type="xs:date">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Käyttöaika alkupäivämäärä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="loppuPvm" type="xs:date">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Käyttöaika loppupäivämäärä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="sijaintitieto" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Sijainti" type="yht:SijaintiType" minOccurs="0"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="merkinnatJaPiirroksettieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element ref="yak:Merkinta"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijainninKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Vapaamuotoinen sijainnin kuvaus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="pintaala" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kyseessä kohdealueen pinta-ala.</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:simpleContent>
             
<xs:extension base="xs:double">
               
<xs:attribute name="yksikko" fixed="m^2"/>
             
</xs:extension>
           
</xs:simpleContent>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="osapuolitieto" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Osapuoli" type="yak:YleisenAlueenOsapuoliType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="vastuuhenkilotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Vastuuhenkilo" minOccurs="0">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
                   
<xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>
                   
<xs:element name="henkilotunnus" minOccurs="0">
                     
<xs:simpleType>
                       
<xs:restriction base="xs:string">
                         
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][-+A][0-9][0-9][0-9][A-Y0-9]"/>
                       
</xs:restriction>
                     
</xs:simpleType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="osoitetieto">
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:sequence>
                         
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
                       
</xs:sequence>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>
                   
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="patevyystieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:sequence>
                         
<xs:element name="Patevyys">
                           
<xs:complexType>
                             
<xs:sequence>
                               
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
                               
<xs:element name="voimassaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
                             
</xs:sequence>
                           
</xs:complexType>
                         
</xs:element>
                       
</xs:sequence>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="rooliKoodi" minOccurs="0">
                     
<xs:simpleType>
                       
<xs:restriction base="xs:string">
                         
<xs:enumeration value="maksajan vastuuhenkilö"/>
                         
<xs:enumeration value="lupaehdoista/työmaasta vastaava henkilö"/>
                         
<xs:enumeration value="hankkeen vastuuhenkilö"/>
                       
</xs:restriction>
                     
</xs:simpleType>
                   
</xs:element>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="maksajatieto">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Maksaja" type="yht:MaksajaType" minOccurs="0"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Liite" type="yak:YleisenAlueenLiiteType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="paatostieto" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Paatos" type="yak:PaatosType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="katselmustieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Katselmus" type="yak:KatselmusType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lausuntotieto" type="yak:LausunnotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="taydennyspyyntoteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="lupaAsianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="lupakohtainenLisatietotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="LupakohtainenLisatieto" type="yht:Attribuutti"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kayttojaksotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Toteutuneiden käyttöpäivien lukumäärä.</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Kayttojakso" type="yht:HetkijaksoType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="toimintajaksotieto" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Toimintajakso" type="yht:HetkijaksoType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lisatiedot" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="kunnonilmoitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Päivä, jolloin toiminnallinen kunto on ilmoitettu.</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="valmistumisilmoitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Päivä, jolloin työ on ilmoitettu valmiiksi.</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lisaaikatieto" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Lisaaika">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:complexContent>
                   
<xs:extension base="yht:PvmjaksoType">
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="perustelu" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Hakijan perustelu lisäajalle.</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:extension>
                 
</xs:complexContent>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijoituslupaviitetieto" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation/>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Sijoituslupaviite">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="vaadittuKytkin" type="xs:boolean">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Onko vaadittu sijoituslupaa</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="tunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Sijoitusluvan tunnistetieto = Sijoitusluvan kasittelytiedot elementin asiatunnus ?</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/kasittelytietotieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p23.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yak:Kasittelytieto
source <xs:element name="kasittelytietotieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Kasittelytieto">
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="yht:KasittelyTiedotType">
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="kasittelija" type="yak:YleisenAlueenOsapuoliType" minOccurs="0"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:extension>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/kasittelytietotieto/Kasittelytieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p24.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type extension of yht:KasittelyTiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:muutosHetki yht:hakemuksenTila yht:tilanMuutosHetki yht:kunnanYhteyshenkiloEtunimi yht:kunnanYhteyshenkiloSukunimi yht:asiatunnus yht:paivaysPvm yak:kasittelija
source <xs:element name="Kasittelytieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yht:KasittelyTiedotType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="kasittelija" type="yak:YleisenAlueenOsapuoliType" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/kasittelytietotieto/Kasittelytieto/kasittelija
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p25.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yak:YleisenAlueenOsapuoliType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yak:henkilotieto yak:yritystieto yak:turvakieltoKytkin yak:suoramarkkinointikieltoKytkin yak:rooliKoodi
source <xs:element name="kasittelija" type="yak:YleisenAlueenOsapuoliType" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/luvanTunnisteTiedot
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p26.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:LuvanTunnisteTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:LupaTunnus
source <xs:element name="luvanTunnisteTiedot" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/alkuPvm
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p27.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Käyttöaika alkupäivämäärä
source <xs:element name="alkuPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Käyttöaika alkupäivämäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/loppuPvm
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p28.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Käyttöaika loppupäivämäärä
source <xs:element name="loppuPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Käyttöaika loppupäivämäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/kiinteistotunnus
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p29.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:KiinteistotunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern (([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2}) 
source <xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/sijaintitieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p30.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yak:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Sijainti" type="yht:SijaintiType" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/sijaintitieto/Sijainti
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p31.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:SijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:osoite yht:piste yht:viiva yht:alue yht:tyhja yht:sijaintiepavarmuus yht:luontitapa yht:nimi yht:kuvaus yht:korkeusTaiSyvyys yht:pintaAla
source <xs:element name="Sijainti" type="yht:SijaintiType" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/merkinnatJaPiirroksettieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p32.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yak:Merkinta
source <xs:element name="merkinnatJaPiirroksettieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="yak:Merkinta"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/sijainninKuvaus
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p33.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Vapaamuotoinen sijainnin kuvaus
source <xs:element name="sijainninKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vapaamuotoinen sijainnin kuvaus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/pintaala
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p34.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type extension of xs:double
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
yksikko    m^2  
annotation
documentation
Kyseessä kohdealueen pinta-ala.
source <xs:element name="pintaala" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kyseessä kohdealueen pinta-ala.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:double">
       
<xs:attribute name="yksikko" fixed="m^2"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

attribute AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/pintaala/@yksikko
properties
isRef 0
fixed m^2
source <xs:attribute name="yksikko" fixed="m^2"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/osapuolitieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p35.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yak:Osapuoli
source <xs:element name="osapuolitieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Osapuoli" type="yak:YleisenAlueenOsapuoliType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/osapuolitieto/Osapuoli
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p36.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yak:YleisenAlueenOsapuoliType
properties
isRef 0
content complex
children yak:henkilotieto yak:yritystieto yak:turvakieltoKytkin yak:suoramarkkinointikieltoKytkin yak:rooliKoodi
source <xs:element name="Osapuoli" type="yak:YleisenAlueenOsapuoliType"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p37.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yak:Vastuuhenkilo
source <xs:element name="vastuuhenkilotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Vastuuhenkilo" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="henkilotunnus" minOccurs="0">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][-+A][0-9][0-9][0-9][A-Y0-9]"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="osoitetieto">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="patevyystieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="Patevyys">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
                       
<xs:element name="voimassaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="rooliKoodi" minOccurs="0">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="maksajan vastuuhenkilö"/>
                 
<xs:enumeration value="lupaehdoista/työmaasta vastaava henkilö"/>
                 
<xs:enumeration value="hankkeen vastuuhenkilö"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p38.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yak:sukunimi yak:etunimi yak:henkilotunnus yak:osoitetieto yak:puhelinnumero yak:sahkopostiosoite yak:suoramarkkinointikieltoKytkin yak:patevyystieto yak:rooliKoodi
source <xs:element name="Vastuuhenkilo" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="henkilotunnus" minOccurs="0">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][-+A][0-9][0-9][0-9][A-Y0-9]"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="osoitetieto">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="patevyystieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Patevyys">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
                 
<xs:element name="voimassaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="rooliKoodi" minOccurs="0">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="maksajan vastuuhenkilö"/>
           
<xs:enumeration value="lupaehdoista/työmaasta vastaava henkilö"/>
           
<xs:enumeration value="hankkeen vastuuhenkilö"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/sukunimi
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p39.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/etunimi
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p40.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/henkilotunnus
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p41.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][-+A][0-9][0-9][0-9][A-Y0-9] 
source <xs:element name="henkilotunnus" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][-+A][0-9][0-9][0-9][A-Y0-9]"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/osoitetieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p42.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
content complex
children yak:osoite
source <xs:element name="osoitetieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/osoitetieto/osoite
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p43.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kunta yht:valtioSuomeksi yht:valtioKansainvalinen yht:osoitenimi yht:ulkomainenLahiosoite yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:ulkomainenPostitoimipaikka yht:jarjestysnumero yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/puhelinnumero
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p44.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="puhelinnumero" type="xs:string"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/sahkopostiosoite
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p45.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/suoramarkkinointikieltoKytkin
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p46.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/patevyystieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p47.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yak:Patevyys
source <xs:element name="patevyystieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Patevyys">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="voimassaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/patevyystieto/Patevyys
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p48.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
content complex
children yak:kuvaus yak:voimassaPvm
source <xs:element name="Patevyys">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="voimassaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/patevyystieto/Patevyys/kuvaus
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p49.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/patevyystieto/Patevyys/voimassaPvm
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p50.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="voimassaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/vastuuhenkilotieto/Vastuuhenkilo/rooliKoodi
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p51.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration maksajan vastuuhenkilö 
enumeration lupaehdoista/työmaasta vastaava henkilö 
enumeration hankkeen vastuuhenkilö 
source <xs:element name="rooliKoodi" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="maksajan vastuuhenkilö"/>
     
<xs:enumeration value="lupaehdoista/työmaasta vastaava henkilö"/>
     
<xs:enumeration value="hankkeen vastuuhenkilö"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/maksajatieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p52.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
content complex
children yak:Maksaja
source <xs:element name="maksajatieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Maksaja" type="yht:MaksajaType" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/maksajatieto/Maksaja
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p53.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:MaksajaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:henkilotunnus yht:sukunimi yht:etunimi yht:yTunnus yht:yrityksenNimi yht:yhteyshenkilonNimi yht:osoitetieto yht:puhelinnumero yht:sahkopostiosoite yht:suoramarkkinointikielto yht:verkkolaskutustieto yht:laskuviite
source <xs:element name="Maksaja" type="yht:MaksajaType" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/liitetieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p54.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yak:Liite
source <xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Liite" type="yak:YleisenAlueenLiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/liitetieto/Liite
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p55.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yak:YleisenAlueenLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yak:tekija yak:tyyppi yak:metatietotieto
source <xs:element name="Liite" type="yak:YleisenAlueenLiiteType"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/paatostieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p56.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yak:Paatos
source <xs:element name="paatostieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Paatos" type="yak:PaatosType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/paatostieto/Paatos
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p57.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yak:PaatosType
properties
isRef 0
content complex
children yak:takuuaikaPaivat yak:lupaehdotJaMaaraykset yak:paatoslinkki yak:paatosdokumentinPvm yak:liitetieto
source <xs:element name="Paatos" type="yak:PaatosType"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/katselmustieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p58.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yak:Katselmus
source <xs:element name="katselmustieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Katselmus" type="yak:KatselmusType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/katselmustieto/Katselmus
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p59.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yak:KatselmusType
properties
isRef 0
content complex
children yak:muuTunnustieto yak:pitoPvm yak:pitaja yak:katselmuksenLaji yak:vaadittuLupaehtonaKytkin yak:huomautustieto yak:katselmuspoytakirja yak:tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi yak:lasnaolijat yak:poikkeamat
source <xs:element name="Katselmus" type="yak:KatselmusType"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/lausuntotieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p60.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yak:LausunnotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yak:Lausunto
source <xs:element name="lausuntotieto" type="yak:LausunnotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/taydennyspyyntoteksti
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p61.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="taydennyspyyntoteksti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/lupaAsianKuvaus
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p62.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="lupaAsianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/lupakohtainenLisatietotieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p63.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yak:LupakohtainenLisatieto
source <xs:element name="lupakohtainenLisatietotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="LupakohtainenLisatieto" type="yht:Attribuutti"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/lupakohtainenLisatietotieto/LupakohtainenLisatieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p64.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:Attribuutti
properties
isRef 0
content complex
children yht:selitysteksti yht:arvo
source <xs:element name="LupakohtainenLisatieto" type="yht:Attribuutti"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/kayttojaksotieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p65.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yak:Kayttojakso
annotation
documentation
Toteutuneiden käyttöpäivien lukumäärä.
source <xs:element name="kayttojaksotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Toteutuneiden käyttöpäivien lukumäärä.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Kayttojakso" type="yht:HetkijaksoType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/kayttojaksotieto/Kayttojakso
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p66.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:HetkijaksoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:alkuHetki yht:loppuHetki
source <xs:element name="Kayttojakso" type="yht:HetkijaksoType"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/toimintajaksotieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p67.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yak:Toimintajakso
source <xs:element name="toimintajaksotieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Toimintajakso" type="yht:HetkijaksoType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/toimintajaksotieto/Toimintajakso
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p68.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:HetkijaksoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:alkuHetki yht:loppuHetki
source <xs:element name="Toimintajakso" type="yht:HetkijaksoType"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/lisatiedot
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p69.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="lisatiedot" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/kunnonilmoitusPvm
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p70.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Päivä, jolloin toiminnallinen kunto on ilmoitettu.
source <xs:element name="kunnonilmoitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Päivä, jolloin toiminnallinen kunto on ilmoitettu.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/valmistumisilmoitusPvm
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p71.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Päivä, jolloin työ on ilmoitettu valmiiksi.
source <xs:element name="valmistumisilmoitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Päivä, jolloin työ on ilmoitettu valmiiksi.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/lisaaikatieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p72.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yak:Lisaaika
source <xs:element name="lisaaikatieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Lisaaika">
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="yht:PvmjaksoType">
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="perustelu" type="xs:string">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Hakijan perustelu lisäajalle.</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:extension>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/lisaaikatieto/Lisaaika
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p73.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type extension of yht:PvmjaksoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:alkuPvm yht:loppuPvm yak:perustelu
source <xs:element name="Lisaaika">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yht:PvmjaksoType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="perustelu" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Hakijan perustelu lisäajalle.</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/lisaaikatieto/Lisaaika/perustelu
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p74.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Hakijan perustelu lisäajalle.
source <xs:element name="perustelu" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hakijan perustelu lisäajalle.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/sijoituslupaviitetieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p75.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yak:Sijoituslupaviite
source <xs:element name="sijoituslupaviitetieto" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation/>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Sijoituslupaviite">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="vaadittuKytkin" type="xs:boolean">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Onko vaadittu sijoituslupaa</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="tunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Sijoitusluvan tunnistetieto = Sijoitusluvan kasittelytiedot elementin asiatunnus ?</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/sijoituslupaviitetieto/Sijoituslupaviite
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p76.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
content complex
children yak:vaadittuKytkin yak:tunniste
source <xs:element name="Sijoituslupaviite">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="vaadittuKytkin" type="xs:boolean">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Onko vaadittu sijoituslupaa</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="tunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Sijoitusluvan tunnistetieto = Sijoitusluvan kasittelytiedot elementin asiatunnus ?</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/sijoituslupaviitetieto/Sijoituslupaviite/vaadittuKytkin
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p77.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Onko vaadittu sijoituslupaa
source <xs:element name="vaadittuKytkin" type="xs:boolean">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Onko vaadittu sijoituslupaa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/sijoituslupaviitetieto/Sijoituslupaviite/tunniste
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p78.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Sijoitusluvan tunnistetieto = Sijoitusluvan kasittelytiedot elementin asiatunnus ?
source <xs:element name="tunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Sijoitusluvan tunnistetieto = Sijoitusluvan kasittelytiedot elementin asiatunnus ?</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType HuomautusType
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p79.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
children yak:kuvaus yak:maaraAika yak:toteamisHetki yak:toteaja
used by
element KatselmusType/huomautustieto/Huomautus
source <xs:complexType name="HuomautusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Huomautuksen kuvaus</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="maaraAika" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="toteamisHetki" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Huomautus/velvoite on toteutunut</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="toteaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HuomautusType/kuvaus
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p80.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Huomautuksen kuvaus
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Huomautuksen kuvaus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HuomautusType/maaraAika
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p81.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="maaraAika" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element HuomautusType/toteamisHetki
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p82.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Huomautus/velvoite on toteutunut
source <xs:element name="toteamisHetki" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Huomautus/velvoite on toteutunut</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HuomautusType/toteaja
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p83.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="toteaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType KatselmusType
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p84.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
children yak:muuTunnustieto yak:pitoPvm yak:pitaja yak:katselmuksenLaji yak:vaadittuLupaehtonaKytkin yak:huomautustieto yak:katselmuspoytakirja yak:tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi yak:lasnaolijat yak:poikkeamat
used by
element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/katselmustieto/Katselmus
source <xs:complexType name="KatselmusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="muuTunnustieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="MuuTunnus" type="yht:MuuTunnusType"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="pitoPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="pitaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="katselmuksenLaji">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="Aloituskatselmus"/>
         
<xs:enumeration value="Loppukatselmus"/>
         
<xs:enumeration value="Muu valvontakäynti"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="vaadittuLupaehtonaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="huomautustieto" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Katselmuksessa annetut huomatukset/velvoitteet</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Huomautus" type="yak:HuomautusType" maxOccurs="unbounded"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="katselmuspoytakirja" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="lasnaolijat" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="poikkeamat" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KatselmusType/muuTunnustieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p85.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yak:MuuTunnus
source <xs:element name="muuTunnustieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="MuuTunnus" type="yht:MuuTunnusType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KatselmusType/muuTunnustieto/MuuTunnus
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p86.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:MuuTunnusType
properties
isRef 0
content complex
children yht:tunnus yht:sovellus
source <xs:element name="MuuTunnus" type="yht:MuuTunnusType"/>

element KatselmusType/pitoPvm
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p87.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pitoPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/pitaja
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p88.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pitaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/katselmuksenLaji
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p89.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration Aloituskatselmus 
enumeration Loppukatselmus 
enumeration Muu valvontakäynti 
source <xs:element name="katselmuksenLaji">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="Aloituskatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="Loppukatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="Muu valvontakäynti"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element KatselmusType/vaadittuLupaehtonaKytkin
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p90.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vaadittuLupaehtonaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/huomautustieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p91.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yak:Huomautus
annotation
documentation
Katselmuksessa annetut huomatukset/velvoitteet
source <xs:element name="huomautustieto" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Katselmuksessa annetut huomatukset/velvoitteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Huomautus" type="yak:HuomautusType" maxOccurs="unbounded"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KatselmusType/huomautustieto/Huomautus
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p92.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yak:HuomautusType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yak:kuvaus yak:maaraAika yak:toteamisHetki yak:toteaja
source <xs:element name="Huomautus" type="yak:HuomautusType" maxOccurs="unbounded"/>

element KatselmusType/katselmuspoytakirja
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p93.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto
source <xs:element name="katselmuspoytakirja" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p94.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/lasnaolijat
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p95.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="lasnaolijat" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/poikkeamat
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p96.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="poikkeamat" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LausunnotType
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p97.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
children yak:Lausunto
used by
element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/lausuntotieto
source <xs:complexType name="LausunnotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Lausunto" type="yak:LausuntoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LausunnotType/Lausunto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p98.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yak:LausuntoType
properties
isRef 0
content complex
children yak:viranomainen yak:pyyntoPvm yak:maaraPvm yak:lausuntotieto
source <xs:element name="Lausunto" type="yak:LausuntoType"/>

complexType LausuntoType
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p99.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
children yak:viranomainen yak:pyyntoPvm yak:maaraPvm yak:lausuntotieto
used by
element LausunnotType/Lausunto
source <xs:complexType name="LausuntoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Taho jolta lausunto pyydetty</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>
   
<xs:element name="maaraPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="lausuntotieto" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Lausunto">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
               
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="Liite" type="yak:YleisenAlueenLiiteType"/>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>
               
<xs:element name="puoltotieto">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="Puolto">
                       
<xs:complexType>
                         
<xs:sequence>
                           
<xs:element name="puolto">
                             
<xs:simpleType>
                               
<xs:restriction base="xs:string">
                                 
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                                 
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
                                 
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
                                 
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
                                 
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
                               
</xs:restriction>
                             
</xs:simpleType>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="lisatietotieto" minOccurs="0">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="Lisatieto" type="yak:YleisenAlueenLiiteType"/>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                         
</xs:sequence>
                       
</xs:complexType>
                     
</xs:element>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LausuntoType/viranomainen
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p100.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Taho jolta lausunto pyydetty
source <xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Taho jolta lausunto pyydetty</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LausuntoType/pyyntoPvm
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p101.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>

element LausuntoType/maaraPvm
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p102.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="maaraPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element LausuntoType/lausuntotieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p103.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yak:Lausunto
source <xs:element name="lausuntotieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Lausunto">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="Liite" type="yak:YleisenAlueenLiiteType"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>
           
<xs:element name="puoltotieto">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="Puolto">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="puolto">
                         
<xs:simpleType>
                           
<xs:restriction base="xs:string">
                             
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                             
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
                             
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
                             
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
                             
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
                           
</xs:restriction>
                         
</xs:simpleType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="lisatietotieto" minOccurs="0">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="Lisatieto" type="yak:YleisenAlueenLiiteType"/>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausuntotieto/Lausunto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p104.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
content complex
children yak:viranomainen yak:lausunto yak:liitetieto yak:lausuntoPvm yak:puoltotieto
source <xs:element name="Lausunto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Liite" type="yak:YleisenAlueenLiiteType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>
     
<xs:element name="puoltotieto">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Puolto">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="puolto">
                   
<xs:simpleType>
                     
<xs:restriction base="xs:string">
                       
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                       
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
                       
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
                       
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
                       
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
                     
</xs:restriction>
                   
</xs:simpleType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="lisatietotieto" minOccurs="0">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="Lisatieto" type="yak:YleisenAlueenLiiteType"/>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausuntotieto/Lausunto/viranomainen
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p105.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Lausunnon antanut taho
source <xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LausuntoType/lausuntotieto/Lausunto/lausunto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p106.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>

element LausuntoType/lausuntotieto/Lausunto/liitetieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p107.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yak:Liite
source <xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Liite" type="yak:YleisenAlueenLiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausuntotieto/Lausunto/liitetieto/Liite
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p108.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yak:YleisenAlueenLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yak:tekija yak:tyyppi yak:metatietotieto
source <xs:element name="Liite" type="yak:YleisenAlueenLiiteType"/>

element LausuntoType/lausuntotieto/Lausunto/lausuntoPvm
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p109.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>

element LausuntoType/lausuntotieto/Lausunto/puoltotieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p110.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
content complex
children yak:Puolto
source <xs:element name="puoltotieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Puolto">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="puolto">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                 
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
                 
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
                 
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
                 
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="lisatietotieto" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="Lisatieto" type="yak:YleisenAlueenLiiteType"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausuntotieto/Lausunto/puoltotieto/Puolto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p111.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
content complex
children yak:puolto yak:lisatietotieto
source <xs:element name="Puolto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="puolto">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
           
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
           
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
           
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
           
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="lisatietotieto" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Lisatieto" type="yak:YleisenAlueenLiiteType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausuntotieto/Lausunto/puoltotieto/Puolto/puolto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p112.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration ei tiedossa 
enumeration ei puolla 
enumeration puoltaa 
enumeration ehdoilla 
enumeration jätetty pöydälle 
source <xs:element name="puolto">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
     
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
     
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
     
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
     
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausuntotieto/Lausunto/puoltotieto/Puolto/lisatietotieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p113.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yak:Lisatieto
source <xs:element name="lisatietotieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Lisatieto" type="yak:YleisenAlueenLiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausuntotieto/Lausunto/puoltotieto/Puolto/lisatietotieto/Lisatieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p114.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yak:YleisenAlueenLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yak:tekija yak:tyyppi yak:metatietotieto
source <xs:element name="Lisatieto" type="yak:YleisenAlueenLiiteType"/>

complexType PaatosType
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p115.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
children yak:takuuaikaPaivat yak:lupaehdotJaMaaraykset yak:paatoslinkki yak:paatosdokumentinPvm yak:liitetieto
used by
element AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/paatostieto/Paatos
source <xs:complexType name="PaatosType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="takuuaikaPaivat" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="lupaehdotJaMaaraykset" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="paatoslinkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paatosdokumentinPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Liite" type="yak:YleisenAlueenLiiteType"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PaatosType/takuuaikaPaivat
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p116.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="takuuaikaPaivat" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element PaatosType/lupaehdotJaMaaraykset
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p117.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
source <xs:element name="lupaehdotJaMaaraykset" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element PaatosType/paatoslinkki
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p118.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paatoslinkki" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PaatosType/paatosdokumentinPvm
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p119.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paatosdokumentinPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element PaatosType/liitetieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p120.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yak:Liite
source <xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Liite" type="yak:YleisenAlueenLiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element PaatosType/liitetieto/Liite
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p121.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yak:YleisenAlueenLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yak:tekija yak:tyyppi yak:metatietotieto
source <xs:element name="Liite" type="yak:YleisenAlueenLiiteType"/>

complexType YleisenAlueenLiiteType
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p122.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type extension of yht:LiiteType
properties
base yht:LiiteType
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yak:tekija yak:tyyppi yak:metatietotieto
used by
elements AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/liitetieto/Liite PaatosType/liitetieto/Liite LausuntoType/lausuntotieto/Lausunto/liitetieto/Liite LausuntoType/lausuntotieto/Lausunto/puoltotieto/Puolto/lisatietotieto/Lisatieto
source <xs:complexType name="YleisenAlueenLiiteType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:LiiteType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="tekija" type="yak:YleisenAlueenOsapuoliType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="metatietotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Metatieto">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="metatietoArvo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="metatietoNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element YleisenAlueenLiiteType/tekija
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p123.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yak:YleisenAlueenOsapuoliType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yak:henkilotieto yak:yritystieto yak:turvakieltoKytkin yak:suoramarkkinointikieltoKytkin yak:rooliKoodi
source <xs:element name="tekija" type="yak:YleisenAlueenOsapuoliType" minOccurs="0"/>

element YleisenAlueenLiiteType/tyyppi
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p124.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YleisenAlueenLiiteType/metatietotieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p125.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yak:Metatieto
source <xs:element name="metatietotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Metatieto">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="metatietoArvo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="metatietoNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element YleisenAlueenLiiteType/metatietotieto/Metatieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p126.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
content complex
children yak:metatietoArvo yak:metatietoNimi
source <xs:element name="Metatieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="metatietoArvo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="metatietoNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element YleisenAlueenLiiteType/metatietotieto/Metatieto/metatietoArvo
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p127.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="metatietoArvo" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YleisenAlueenLiiteType/metatietotieto/Metatieto/metatietoNimi
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p128.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="metatietoNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType YleisenAlueenOsapuoliType
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p129.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
children yak:henkilotieto yak:yritystieto yak:turvakieltoKytkin yak:suoramarkkinointikieltoKytkin yak:rooliKoodi
used by
elements AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/kasittelytietotieto/Kasittelytieto/kasittelija AbstractYleisenAlueenKaytonLupaAsiaType/osapuolitieto/Osapuoli YleisenAlueenLiiteType/tekija
source <xs:complexType name="YleisenAlueenOsapuoliType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="henkilotieto" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Henkilo" type="yht:YhteyshenkiloType">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="yritystieto" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Yritys" type="yht:YritysType">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Jos kyseessä on yritys tvs. niin tiedot siirretään tässä elementissä</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="turvakieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="rooliKoodi" minOccurs="0">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="muu"/>
         
<xs:enumeration value="yhteyshenkilö"/>
         
<xs:enumeration value="työnsuorittaja"/>
         
<xs:enumeration value="hakija"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element YleisenAlueenOsapuoliType/henkilotieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p130.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yak:Henkilo
source <xs:element name="henkilotieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Henkilo" type="yht:YhteyshenkiloType">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element YleisenAlueenOsapuoliType/henkilotieto/Henkilo
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p131.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
content complex
children yht:nimi yht:osoite yht:sahkopostiosoite yht:faksinumero yht:puhelin yht:henkilotunnus yht:laskuviite
annotation
documentation
Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
source <xs:element name="Henkilo" type="yht:YhteyshenkiloType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element YleisenAlueenOsapuoliType/yritystieto
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p132.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yak:Yritys
source <xs:element name="yritystieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Yritys" type="yht:YritysType">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Jos kyseessä on yritys tvs. niin tiedot siirretään tässä elementissä</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element YleisenAlueenOsapuoliType/yritystieto/Yritys
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p133.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type yht:YritysType
properties
isRef 0
content complex
children yht:nimi yht:liikeJaYhteisotunnus yht:kayntiosoitetieto yht:postiosoitetieto yht:kotipaikka yht:faksinumero yht:puhelin yht:www yht:sahkopostiosoite yht:verkkolaskutustieto yht:laskuviite
annotation
documentation
Jos kyseessä on yritys tvs. niin tiedot siirretään tässä elementissä
source <xs:element name="Yritys" type="yht:YritysType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Jos kyseessä on yritys tvs. niin tiedot siirretään tässä elementissä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element YleisenAlueenOsapuoliType/turvakieltoKytkin
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p134.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="turvakieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element YleisenAlueenOsapuoliType/suoramarkkinointikieltoKytkin
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p135.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element YleisenAlueenOsapuoliType/rooliKoodi
diagram yleisenAlueenKaytonLupahakemus_p136.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration muu 
enumeration yhteyshenkilö 
enumeration työnsuorittaja 
enumeration hakija 
source <xs:element name="rooliKoodi" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="muu"/>
     
<xs:enumeration value="yhteyshenkilö"/>
     
<xs:enumeration value="työnsuorittaja"/>
     
<xs:enumeration value="hakija"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

simpleType KayttolupaType
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yleisenalueenkaytonlupahakemus
type restriction of xs:string