NewProject1

Index of diagrams:
Package Diagram 
Package dependencies of All Schemas
XML Schema Diagram 
_Feature (element) _Object (element) AbstractFeatureType (complexType) AbstractIlmoitusKohde (complexType)
AbstractPaikkatietopalveluKohde (complexType) AbstractYmparistotoimiKohde (complexType) AineistotoimituksentiedotType (complexType) AineistotoimitusType (complexType)
AngleType (complexType) AssociationAttributeGroup (element) AssociationAttributeGroupType (complexType) CodeType (complexType)
CurvePropertyType (complexType) Dummy_GML (element) HakemuksenLisaksiType (complexType) HenkilonnimiType (complexType)
Ilmoitukset (element) IlmoituksetType (complexType) JaksoType (complexType) KasittelynTilaType (complexType)
KayttotarkoitusType (complexType) KiinteistoType (complexType) Koeluontoinentoiminta (element) KoeluontoinentoimintaType (complexType)
KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType (complexType) LausunnotType (complexType) LausuntoType (complexType) LiiteType (complexType)
LisaliitteetType (complexType) LisatiedotType (complexType) LupamaarayksetType (complexType) LuvanTunnisteTiedotType (complexType)
MeasureType (complexType) MelunJaTarinanLeviaminenType (complexType) MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType (complexType) Melutarina (element)
MelutarinaType (complexType) MelutiedotType (complexType) MetaDataPropertyType (complexType) NimiType (complexType)
NimiType (complexType) Null (element) NullType (complexType) OsapuoletType (complexType)
OsapuoliType (complexType) OsoiteType (complexType) PaatoksetType (complexType) PaatospoytakirjaType (complexType)
PaatosType (complexType) PaivamaaratType (complexType) PilaTiedotType (complexType) Pimapuhdistus (element)
PiMaPuhdistusType (complexType) Poikkeus (element) PoikkeusType (complexType) Point (element)
PointPropertyType (complexType) PostiosoiteType (complexType) PuhdistusAsiatType (complexType) RakennuksenTunnusType (complexType)
RakennusLuvanTunnusType (complexType) RakennuspaikkaType (complexType) RakennusrasiteType (complexType) RakennusvalvontaLiiteType (complexType)
RakennusvalvontaSijaintiType (complexType) RakentaminenType (complexType) Referenssipiste (complexType) SijaintitietoType (complexType)
SijaintiType (complexType) SurfacePropertyType (complexType) SuunnittelijaType (complexType) TapahtumaType (complexType)
TilamuutosType (complexType) ToiminnanharjoittajaType (complexType) ToiminnanSijaintiType (complexType) ToimintaType (complexType)
TyonjohtajaType (complexType) YhteisjarjestelyType (complexType) YhteyshenkiloType (complexType)

Index of elements:
Class 
gml_dummy-Schema ilmoitukset-Schema xml-Schema yhteiset-SchemaDiagrams
XMLSchemaDiagram _Feature (element) (gml_dummy-Schema)
_Featureilmoitukset_p1.pngXMLSchemaDiagram _Object (element) (gml_dummy-Schema)
_Objectilmoitukset_p2.pngXMLSchemaDiagram AbstractFeatureType (complexType) (gml_dummy-Schema)
AbstractFeatureTypeilmoitukset_p3.pngXMLSchemaDiagram AbstractIlmoitusKohde (complexType) (ilmoitukset-Schema)
ToiminnanharjoittajaTypeToiminnanSijaintiTypeAbstractIlmoitusKohdeAbstractFeatureTypeAbstractYmparistotoimiKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdemg_sequenceilmoitukset_p4.pngXMLSchemaDiagram AbstractPaikkatietopalveluKohde (complexType) (yhteiset-Schema)
AbstractPaikkatietopalveluKohdeMetaDataPropertyTypeAbstractFeatureTypemg_sequenceilmoitukset_p5.pngXMLSchemaDiagram AbstractYmparistotoimiKohde (complexType) (yhteiset-Schema)
AbstractYmparistotoimiKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypeilmoitukset_p6.pngXMLSchemaDiagram AineistotoimituksentiedotType (complexType) (yhteiset-Schema)
AineistonTilaTypeAineistotoimituksentiedotTypemg_sequenceilmoitukset_p7.pngXMLSchemaDiagram AineistotoimitusType (complexType) (yhteiset-Schema)
AineistotoimitusTypeAineistotoimituksentiedotTypemg_sequenceilmoitukset_p8.pngXMLSchemaDiagram AngleType (complexType) (gml_dummy-Schema)
AngleTypeilmoitukset_p9.pngXMLSchemaDiagram AssociationAttributeGroup (element) (gml_dummy-Schema)
AssociationAttributeGroupilmoitukset_p10.pngXMLSchemaDiagram AssociationAttributeGroupType (complexType) (gml_dummy-Schema)
AssociationAttributeGroupTypeilmoitukset_p11.pngXMLSchemaDiagram CodeType (complexType) (gml_dummy-Schema)
CodeTypeilmoitukset_p12.pngXMLSchemaDiagram CurvePropertyType (complexType) (gml_dummy-Schema)
CurvePropertyTypeilmoitukset_p13.pngXMLSchemaDiagram Dummy_GML (element) (gml_dummy-Schema)
Dummy_GMLilmoitukset_p14.pngXMLSchemaDiagram HakemuksenLisaksiType (complexType) (ilmoitukset-Schema)
HakemuksenLisaksiTypemg_sequenceLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypeilmoitukset_p15.pngXMLSchemaDiagram HenkilonnimiType (complexType) (yhteiset-Schema)
HenkilonnimiTypemg_sequenceilmoitukset_p16.pngXMLSchemaDiagram Ilmoitukset (element) (ilmoitukset-Schema)
IlmoituksetIlmoituksetTypeilmoitukset_p17.pngXMLSchemaDiagram IlmoituksetType (complexType) (ilmoitukset-Schema)
PoikkeusMelutarinaIlmoituksetTypePimapuhdistusmelutarina_anonymousTypepoikkeus_anonymousTypepimapuhdistus_anonymousTypeKoeluontoinentoimintakoeluontoinentoiminta_anonymousTypemg_sequencemg_sequencemg_sequence_Feature_Feature_Feature_Featuremg_sequenceAineistotoimituksentiedotTypemg_sequenceilmoitukset_p18.pngXMLSchemaDiagram JaksoType (complexType) (ilmoitukset-Schema)
JaksoTypemg_sequenceilmoitukset_p19.pngXMLSchemaDiagram KasittelynTilaType (complexType) (yhteiset-Schema)
TilamuutosTypeKasittelynTilaTypemg_sequenceilmoitukset_p20.pngXMLSchemaDiagram KayttotarkoitusType (complexType) (yhteiset-Schema)
KayttotarkoitusKoodiTypeKayttotarkoitusTypemg_sequenceilmoitukset_p21.pngXMLSchemaDiagram KiinteistoType (complexType) (yhteiset-Schema)
KiinteistoTypemg_sequenceilmoitukset_p22.pngXMLSchemaDiagram Koeluontoinentoiminta (element) (ilmoitukset-Schema)
AbstractIlmoitusKohdeKoeluontoinentoimintaTypeKoeluontoinentoimintaAbstractFeatureTypeAbstractYmparistotoimiKohde_FeatureAbstractPaikkatietopalveluKohdeilmoitukset_p23.pngXMLSchemaDiagram KoeluontoinentoimintaType (complexType) (ilmoitukset-Schema)
JaksoTypeKoeluontoinentoimintaTypeAbstractIlmoitusKohdeKuvausKoeluonteisestaToiminnastaTypeAbstractFeatureTypeAbstractYmparistotoimiKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdeSijaintitietoTypemg_sequenceilmoitukset_p24.pngXMLSchemaDiagram KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType (complexType) (ilmoitukset-Schema)
KuvausKoeluonteisestaToiminnastaTypemg_sequenceLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypeilmoitukset_p25.pngXMLSchemaDiagram LausunnotType (complexType) (yhteiset-Schema)
LausuntoTypeLausunnotTypemg_sequenceilmoitukset_p26.pngXMLSchemaDiagram LausuntoType (complexType) (yhteiset-Schema)
LiiteTypeLiiteTypeLausuntoTypeRakennusvalvontaLiiteTypeRakennusvalvontaLiiteTypelausunto_anonymousTypepyydetty_anonymousTypemg_sequencemg_sequencelausunto_anonymousTypepuoltotieto_anonymousTypepuolto_anonymousTypemg_sequencemg_choicemg_sequenceilmoitukset_p27.pngXMLSchemaDiagram LiiteType (complexType) (yhteiset-Schema)
LiiteTypemg_sequenceilmoitukset_p28.pngXMLSchemaDiagram LisaliitteetType (complexType) (ilmoitukset-Schema)
LisaliitteetTypeLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypemg_sequenceilmoitukset_p29.pngXMLSchemaDiagram LisatiedotType (complexType) (ilmoitukset-Schema)
LisatiedotTypemg_sequenceLiiteTypeilmoitukset_p30.pngXMLSchemaDiagram LupamaarayksetType (complexType) (yhteiset-Schema)
LupamaarayksetTypekatselmus_anonymousTypemaarays_anonymousTypemg_sequencemg_sequenceilmoitukset_p31.pngXMLSchemaDiagram LuvanTunnisteTiedotType (complexType) (yhteiset-Schema)
RakennuksenTunnusTypeLuvanTunnisteTiedotTypeRakennusLuvanTunnusTypemg_sequenceilmoitukset_p32.pngXMLSchemaDiagram MeasureType (complexType) (gml_dummy-Schema)
MeasureTypeilmoitukset_p33.pngXMLSchemaDiagram MelunJaTarinanLeviaminenType (complexType) (ilmoitukset-Schema)
MelunJaTarinanLeviaminenTypeAbstractFeatureTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeLiiteTypeLiiteTypeSijaintitietoTypemg_sequenceilmoitukset_p34.pngXMLSchemaDiagram MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType (complexType) (ilmoitukset-Schema)
MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaTypemg_sequenceLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypeilmoitukset_p35.pngXMLSchemaDiagram Melutarina (element) (ilmoitukset-Schema)
MelutarinaAbstractIlmoitusKohdeMelutarinaTypeAbstractFeatureTypeAbstractYmparistotoimiKohde_FeatureAbstractPaikkatietopalveluKohdeilmoitukset_p36.pngXMLSchemaDiagram MelutarinaType (complexType) (ilmoitukset-Schema)
LisatiedotTypeJaksoTypeMelutiedotTypeMelunJaTarinanLeviaminenTypeToimintaTypeMelutarinaTypeAbstractIlmoitusKohdeMelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaTypetoimintatieto_anonymousTypemelunJaTarinanLeviaminen_anonymousTypeAbstractFeatureTypeAbstractFeatureTypeAbstractFeatureTypeAbstractYmparistotoimiKohdemg_sequencemg_sequenceAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdemg_sequenceilmoitukset_p37.pngXMLSchemaDiagram MelutiedotType (complexType) (ilmoitukset-Schema)
MelutiedotTypemelutaso_anonymousTypemg_sequencemg_sequenceilmoitukset_p38.pngXMLSchemaDiagram MetaDataPropertyType (complexType) (gml_dummy-Schema)
MetaDataPropertyTypeilmoitukset_p39.pngXMLSchemaDiagram NimiType (complexType) (ilmoitukset-Schema)
NimiTypemg_sequenceilmoitukset_p40.pngXMLSchemaDiagram NimiType (complexType) (yhteiset-Schema)
NimiTypemg_sequenceilmoitukset_p41.pngXMLSchemaDiagram Null (element) (gml_dummy-Schema)
Nullilmoitukset_p42.pngXMLSchemaDiagram NullType (complexType) (gml_dummy-Schema)
NullTypeilmoitukset_p43.pngXMLSchemaDiagram OsapuoletType (complexType) (yhteiset-Schema)
SuunnittelijaTypeTyonjohtajaTypeOsapuoliTypeOsapuoletTypeOsapuolet_anonymousTypemg_sequencesuunnittelijatieto_anonymousTypetyonjohtajatieto_anonymousTypeosapuolitieto_anonymousTypenaapuritieto_anonymousTypemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequenceNaapuri_anonymousTypemg_sequenceilmoitukset_p44.pngXMLSchemaDiagram OsapuoliType (complexType) (yhteiset-Schema)
VRKRooliKoodiTypeKuntaRooliKoodiTypePostiosoiteTypePostiosoiteTypeYhteyshenkiloTypeOsapuoliTypeVRKrooliKoodi_anonymousTypekuntaRooliKoodi_anonymousTypeyritys_anonymousTypemg_sequencemg_sequenceilmoitukset_p45.pngXMLSchemaDiagram OsoiteType (complexType) (yhteiset-Schema)
OsoiteTilaTypeNimiTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeOsoiteTypeCurvePropertyTypeSurfacePropertyTypePointPropertyTypeAbstractFeatureTypemg_sequenceilmoitukset_p46.pngXMLSchemaDiagram PaatoksetType (complexType) (yhteiset-Schema)
PaatosTypePaatoksetTypemg_sequenceilmoitukset_p47.pngXMLSchemaDiagram PaatospoytakirjaType (complexType) (yhteiset-Schema)
LiiteTypePaatospoytakirjaTypeRakennusvalvontaLiiteTypepaatoskoodi_anonymousTypemg_sequenceilmoitukset_p48.pngXMLSchemaDiagram PaatosType (complexType) (yhteiset-Schema)
PaatospoytakirjaTypePaivamaaratTypeLupamaarayksetTypePaatosTypemg_sequenceilmoitukset_p49.pngPackageDiagram Package dependencies of All Schemas (All Schemas)
ilmoitukset_p50.pngXMLSchemaDiagram PaivamaaratType (complexType) (yhteiset-Schema)
PaivamaaratTypemg_sequenceilmoitukset_p51.pngXMLSchemaDiagram PilaTiedotType (complexType) (ilmoitukset-Schema)
PilaTiedotTypeLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypemg_sequenceilmoitukset_p52.pngXMLSchemaDiagram Pimapuhdistus (element) (ilmoitukset-Schema)
PimapuhdistusAbstractIlmoitusKohdePiMaPuhdistusTypeAbstractFeatureTypeAbstractYmparistotoimiKohde_FeatureAbstractPaikkatietopalveluKohdeilmoitukset_p53.pngXMLSchemaDiagram PiMaPuhdistusType (complexType) (ilmoitukset-Schema)
HakemuksenLisaksiTypeJaksoTypePuhdistusAsiatTypeLisaliitteetTypePilaTiedotTypePiMaPuhdistusTypeAbstractIlmoitusKohdeAbstractFeatureTypeAbstractYmparistotoimiKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdemg_sequenceilmoitukset_p54.pngXMLSchemaDiagram Poikkeus (element) (ilmoitukset-Schema)
PoikkeusAbstractIlmoitusKohdePoikkeusTypeAbstractFeatureTypeAbstractYmparistotoimiKohde_FeatureAbstractPaikkatietopalveluKohdeilmoitukset_p55.pngXMLSchemaDiagram PoikkeusType (complexType) (ilmoitukset-Schema)
JaksoTypePoikkeusTypeAbstractIlmoitusKohdeAbstractFeatureTypeAbstractYmparistotoimiKohdemg_sequenceAbstractPaikkatietopalveluKohdeLiiteTypeSijaintitietoTypeilmoitukset_p56.pngXMLSchemaDiagram Point (element) (gml_dummy-Schema)
Pointilmoitukset_p57.pngXMLSchemaDiagram PointPropertyType (complexType) (gml_dummy-Schema)
PointPropertyTypeilmoitukset_p58.pngXMLSchemaDiagram PostiosoiteType (complexType) (yhteiset-Schema)
NimiTypePostiosoiteTypePointPropertyTypeSurfacePropertyTypeCurvePropertyTypemg_sequenceilmoitukset_p59.pngXMLSchemaDiagram PuhdistusAsiatType (complexType) (ilmoitukset-Schema)
PuhdistusAsiatTypeLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypemg_sequenceilmoitukset_p60.pngXMLSchemaDiagram RakennuksenTunnusType (complexType) (yhteiset-Schema)
RakennuksenTunnusTypemg_sequenceilmoitukset_p61.pngXMLSchemaDiagram RakennusLuvanTunnusType (complexType) (yhteiset-Schema)
RakennusLuvanTunnusTypemg_sequenceilmoitukset_p62.pngXMLSchemaDiagram RakennuspaikkaType (complexType) (yhteiset-Schema)
TasosijaintiTypeKayttotarkoitusTypeKiinteistoTypePostiosoiteTypeSijaintitietoTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdeYhteisjarjestelyTypeRakennusrasiteTypeRakennuspaikkaTypekaavanaste_anonymousTypekiinteisto_anonymousTyperakennusoikeudet_anonymousTypeAbstractFeatureTypeAbstractFeatureTypeAbstractFeatureTypehallintaperuste_anonymousTypemg_sequencemg_sequencemg_sequenceilmoitukset_p63.pngXMLSchemaDiagram RakennusrasiteType (complexType) (yhteiset-Schema)
KiinteistoTypeYhteyshenkiloTypeLiiteTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeRakennusrasiteTyperasitettuKiinteisto_anonymousTypeAbstractFeatureTypemg_sequencemg_sequenceilmoitukset_p64.pngXMLSchemaDiagram RakennusvalvontaLiiteType (complexType) (yhteiset-Schema)
OsapuoliTypeLiiteTypeRakennusvalvontaLiiteTypemg_sequenceilmoitukset_p65.pngXMLSchemaDiagram RakennusvalvontaSijaintiType (complexType) (yhteiset-Schema)
SijaintiTypeRakennusvalvontaSijaintiTypevrkSijaintiepavarmuus_anonymousTypemg_sequenceilmoitukset_p66.pngXMLSchemaDiagram RakentaminenType (complexType) (ilmoitukset-Schema)
RakentaminenTypemg_sequenceilmoitukset_p67.pngXMLSchemaDiagram Referenssipiste (complexType) (yhteiset-Schema)
NimiTypeReferenssipistemg_sequencePointPropertyTypeilmoitukset_p68.pngXMLSchemaDiagram SijaintitietoType (complexType) (yhteiset-Schema)
SijaintiTypeSijaintitietoTypemg_sequenceilmoitukset_p69.pngXMLSchemaDiagram SijaintiType (complexType) (yhteiset-Schema)
LuontiTapaTypeSijaintiepavarmuusTypeSijaintiTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeOsoiteTypemg_sequencePointPropertyTypeCurvePropertyTypeSurfacePropertyTypeNullTypeAbstractFeatureTypemg_choicemg_sequenceilmoitukset_p70.pngXMLSchemaDiagram SurfacePropertyType (complexType) (gml_dummy-Schema)
SurfacePropertyTypeilmoitukset_p71.pngXMLSchemaDiagram SuunnittelijaType (complexType) (yhteiset-Schema)
VRKRooliKoodiTypeSuunnittelijaRoolikoodiTypePostiosoiteTypePostiosoiteTypeLiiteTypeYhteyshenkiloTypeSuunnittelijaTypeVRKrooliKoodi_anonymousTypeyritys_anonymousTypepatevyysvaatimusluokka_anonymousTypemg_sequencemg_sequenceilmoitukset_p72.pngXMLSchemaDiagram TapahtumaType (complexType) (ilmoitukset-Schema)
TapahtumaTypemg_sequenceilmoitukset_p73.pngXMLSchemaDiagram TilamuutosType (complexType) (yhteiset-Schema)
MuutosTilaTypeOsapuoliTypeTilamuutosTypemg_sequenceilmoitukset_p74.pngXMLSchemaDiagram ToiminnanharjoittajaType (complexType) (ilmoitukset-Schema)
ToiminnanharjoittajaTypePostiosoiteTypePostiosoiteTypeYhteyshenkiloTypemg_sequenceilmoitukset_p75.pngXMLSchemaDiagram ToiminnanSijaintiType (complexType) (ilmoitukset-Schema)
ToiminnanSijaintiTypePostiosoiteTypeSijaintiTypeLiiteTypemg_sequenceilmoitukset_p76.pngXMLSchemaDiagram ToimintaType (complexType) (ilmoitukset-Schema)
RakentaminenTypeTapahtumaTypeToimintaTypeAbstractFeatureTypemg_sequenceAbstractPaikkatietopalveluKohdeSijaintitietoTypeilmoitukset_p77.pngXMLSchemaDiagram TyonjohtajaType (complexType) (yhteiset-Schema)
VRKRooliKoodiTypeTyonjohtajaRooliKoodiTypePostiosoiteTypePostiosoiteTypeYhteyshenkiloTypeLiiteTypeTyonjohtajaTypeVRKrooliKoodi_anonymousTypeyritys_anonymousTypepatevyysvaatimusluokka_anonymousTypemg_sequencemg_sequenceilmoitukset_p78.pngXMLSchemaDiagram YhteisjarjestelyType (complexType) (yhteiset-Schema)
KiinteistoTypeLiiteTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeYhteisjarjestelyTypemuutkiinteistot_anonymousTypeAbstractFeatureTypemg_sequencemg_sequenceilmoitukset_p79.pngXMLSchemaDiagram YhteyshenkiloType (complexType) (yhteiset-Schema)
HenkilonnimiTypePostiosoiteTypeYhteyshenkiloTypemg_sequenceilmoitukset_p80.png

Elements
Class gml_dummy-Schema
diagramNull_Object_FeatureAssociationAttributeGroupPointDummy_GMLAssociationAttributeGroupAssociationAttributeGroupTypePointPropertyTypeAngleTypeNullTypeCurvePropertyTypeMeasureTypeAbstractFeatureTypeMetaDataPropertyTypeCodeTypeSurfacePropertyTypeilmoitukset_p81.png

Class gml_dummy-Schema::_Feature
diagramilmoitukset_p82.png
hierarchyMelutarinaKoeluontoinentoimintaPoikkeusPimapuhdistusilmoitukset_p83.png

Class gml_dummy-Schema::_Object
diagramilmoitukset_p84.png

Class gml_dummy-Schema::AbstractFeatureType
diagramilmoitukset_p85.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeMelunJaTarinanLeviaminenTypeToimintaTypeYhteisjarjestelyTypeRakennuspaikkaTypeOsoiteTypeAbstractYmparistotoimiKohdeAbstractIlmoitusKohdeMelutarinaTypeKoeluontoinentoimintaTypePiMaPuhdistusTypePoikkeusTypeRakennusrasiteTypeilmoitukset_p86.png

Class gml_dummy-Schema::AngleType
diagramilmoitukset_p87.png

Class gml_dummy-Schema::AssociationAttributeGroup
diagramilmoitukset_p88.png

Class gml_dummy-Schema::AssociationAttributeGroup
diagramilmoitukset_p89.png

Class gml_dummy-Schema::AssociationAttributeGroupType
diagramilmoitukset_p90.png

Class gml_dummy-Schema::CodeType
diagramilmoitukset_p91.png

Class gml_dummy-Schema::CurvePropertyType
diagramilmoitukset_p92.png

Class gml_dummy-Schema::Dummy_GML
diagramilmoitukset_p93.png
documentationComment describing your root element

Class gml_dummy-Schema::MeasureType
diagramilmoitukset_p94.png

Class gml_dummy-Schema::MetaDataPropertyType
diagramilmoitukset_p95.png

Class gml_dummy-Schema::Null
diagramilmoitukset_p96.png

Class gml_dummy-Schema::NullType
diagramilmoitukset_p97.png

Class gml_dummy-Schema::Point
diagramilmoitukset_p98.png

Class gml_dummy-Schema::PointPropertyType
diagramilmoitukset_p99.png

Class gml_dummy-Schema::SurfacePropertyType
diagramilmoitukset_p100.png

Class yhteiset-Schema
diagramLausuntoTypeYhteisjarjestelyTypeTasosijaintiTypeLausunnotTypeTilamuutosTypeRakennuksenTunnusTypeRakennusvalvontaLiiteTypeRakennuspaikkaTypeOsoiteTilaTypeMuutosTilaTypeSijaintitietoTypeOsoiteTypeSijaintiepavarmuusTypeSuunnittelijaRoolikoodiTypePaivamaaratTypeLuontiTapaTypeKayttotarkoitusKoodiTypeSuunnittelijaTypePaatospoytakirjaTypeAineistotoimituksentiedotTypeLuvanTunnisteTiedotTypeAineistotoimitusTypeAbstractYmparistotoimiKohdeKiinteistoTypeOsapuoletTypeToimialaTypePaatosTypeLupamaarayksetTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeYhteyshenkiloTypePostiosoiteTypeKayttotarkoitusTypeNimiTypeHenkilonnimiTypeTyonjohtajaRooliKoodiTypeKaavanvaiheTypeOsapuoliTypeSijaintiTypeRakennusvalvontaSijaintiTypeAineistonTilaTypeRakennusLuvanTunnusTypeLiiteTypeVRKRooliKoodiTypeRakennusrasiteTypeKasittelynTilaTypeReferenssipistePaatoksetTypeTyonjohtajaTypeKuntaRooliKoodiTypeilmoitukset_p101.png

Class yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde
diagrammg_sequenceilmoitukset_p102.png
hierarchyAbstractFeatureTypeMelunJaTarinanLeviaminenTypeToimintaTypeYhteisjarjestelyTypeRakennuspaikkaTypeOsoiteTypeAbstractYmparistotoimiKohdeAbstractIlmoitusKohdeMelutarinaTypeKoeluontoinentoimintaTypePiMaPuhdistusTypePoikkeusTypeRakennusrasiteTypeilmoitukset_p103.png
documentationKohde josta periytetään kaikki kohteet

Class yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence
diagramilmoitukset_p104.png

Class yhteiset-Schema::AbstractYmparistotoimiKohde
diagramilmoitukset_p105.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypeAbstractIlmoitusKohdeMelutarinaTypeKoeluontoinentoimintaTypePiMaPuhdistusTypePoikkeusTypeilmoitukset_p106.png
documentationKohde josta periytetään kaikki kohteet

Enumeration yhteiset-Schema::AineistonTilaType
diagramilmoitukset_p107.png
hierarchyilmoitukset_p108.png

Class yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p109.png

Class yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p110.png

Class yhteiset-Schema::AineistotoimitusType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p111.png

Class yhteiset-Schema::AineistotoimitusType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p112.png

Class yhteiset-Schema::HenkilonnimiType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p113.png

Class yhteiset-Schema::HenkilonnimiType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p114.png

Enumeration yhteiset-Schema::KaavanvaiheType
diagramilmoitukset_p115.png
hierarchyilmoitukset_p116.png

Class yhteiset-Schema::KasittelynTilaType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p117.png

Class yhteiset-Schema::KasittelynTilaType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p118.png

Enumeration yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType
diagramilmoitukset_p119.png
hierarchyilmoitukset_p120.png

Class yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p121.png
documentationMäärittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat

Class yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p122.png

Class yhteiset-Schema::KiinteistoType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p123.png

Class yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p124.png

Enumeration yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType
diagramilmoitukset_p125.png
hierarchykuntaRooliKoodi_anonymousTypeilmoitukset_p126.png

Class yhteiset-Schema::LausunnotType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p127.png

Class yhteiset-Schema::LausunnotType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p128.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p129.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence
diagrampyydetty_anonymousTypelausunto_anonymousTypeilmoitukset_p130.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p131.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence
diagramlausunto_anonymousTypepuoltotieto_anonymousTypeilmoitukset_p132.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::lausunto_anonymousType
diagrammg_choiceilmoitukset_p133.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_choice
diagramilmoitukset_p134.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p135.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence
diagrampuolto_anonymousTypeilmoitukset_p136.png

Enumeration yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence::puolto_anonymousType
diagramilmoitukset_p137.png
hierarchyilmoitukset_p138.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::pyydetty_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p139.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::pyydetty_anonymousType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p140.png

Class yhteiset-Schema::LiiteType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p141.png
hierarchyRakennusvalvontaLiiteTypeilmoitukset_p142.png

Class yhteiset-Schema::LiiteType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p143.png

Enumeration yhteiset-Schema::LuontiTapaType
diagramilmoitukset_p144.png
hierarchyilmoitukset_p145.png
documentationKertoo miten kohde on luotu tietokantaan

Class yhteiset-Schema::LupamaarayksetType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p146.png

Class yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence
diagramkatselmus_anonymousTypemaarays_anonymousTypeilmoitukset_p147.png

Enumeration yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType
diagramilmoitukset_p148.png
hierarchyilmoitukset_p149.png

Class yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::maarays_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p150.png

Class yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::maarays_anonymousType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p151.png

Class yhteiset-Schema::LuvanTunnisteTiedotType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p152.png

Class yhteiset-Schema::LuvanTunnisteTiedotType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p153.png

Enumeration yhteiset-Schema::MuutosTilaType
diagramilmoitukset_p154.png
hierarchyilmoitukset_p155.png

Class yhteiset-Schema::NimiType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p156.png
documentationNiim. Voidaan käyttää esim. nimistö tai osoitekohteessa

Class yhteiset-Schema::NimiType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p157.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p158.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence
diagramOsapuolet_anonymousTypeilmoitukset_p159.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p160.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence
diagramosapuolitieto_anonymousTypesuunnittelijatieto_anonymousTypetyonjohtajatieto_anonymousTypenaapuritieto_anonymousTypeilmoitukset_p161.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::naapuritieto_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p162.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::naapuritieto_anonymousType::mg_sequence
diagramNaapuri_anonymousTypeilmoitukset_p163.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::naapuritieto_anonymousType::mg_sequence::Naapuri_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p164.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::naapuritieto_anonymousType::mg_sequence::Naapuri_anonymousType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p165.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::osapuolitieto_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p166.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::osapuolitieto_anonymousType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p167.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::suunnittelijatieto_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p168.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::suunnittelijatieto_anonymousType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p169.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::tyonjohtajatieto_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p170.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::tyonjohtajatieto_anonymousType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p171.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoliType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p172.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoliType::mg_sequence
diagramkuntaRooliKoodi_anonymousTypeVRKrooliKoodi_anonymousTypeyritys_anonymousTypeilmoitukset_p173.png

Enumeration yhteiset-Schema::OsapuoliType::mg_sequence::kuntaRooliKoodi_anonymousType
diagramilmoitukset_p174.png
hierarchyKuntaRooliKoodiTypeilmoitukset_p175.png

Enumeration yhteiset-Schema::OsapuoliType::mg_sequence::VRKrooliKoodi_anonymousType
diagramilmoitukset_p176.png
hierarchyVRKRooliKoodiTypeilmoitukset_p177.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoliType::mg_sequence::yritys_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p178.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoliType::mg_sequence::yritys_anonymousType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p179.png

Enumeration yhteiset-Schema::OsoiteTilaType
diagramilmoitukset_p180.png
hierarchyilmoitukset_p181.png

Class yhteiset-Schema::OsoiteType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p182.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypeilmoitukset_p183.png

Class yhteiset-Schema::OsoiteType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p184.png

Class yhteiset-Schema::PaatoksetType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p185.png

Class yhteiset-Schema::PaatoksetType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p186.png

Class yhteiset-Schema::PaatospoytakirjaType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p187.png

Class yhteiset-Schema::PaatospoytakirjaType::mg_sequence
diagrampaatoskoodi_anonymousTypeilmoitukset_p188.png

Enumeration yhteiset-Schema::PaatospoytakirjaType::mg_sequence::paatoskoodi_anonymousType
diagramilmoitukset_p189.png
hierarchyilmoitukset_p190.png

Class yhteiset-Schema::PaatosType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p191.png

Class yhteiset-Schema::PaatosType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p192.png

Class yhteiset-Schema::PaivamaaratType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p193.png

Class yhteiset-Schema::PaivamaaratType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p194.png

Class yhteiset-Schema::PostiosoiteType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p195.png

Class yhteiset-Schema::PostiosoiteType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p196.png

Class yhteiset-Schema::RakennuksenTunnusType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p197.png

Class yhteiset-Schema::RakennuksenTunnusType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p198.png

Class yhteiset-Schema::RakennusLuvanTunnusType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p199.png

Class yhteiset-Schema::RakennusLuvanTunnusType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p200.png

Class yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p201.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypeilmoitukset_p202.png

Class yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType::mg_sequence
diagramkiinteisto_anonymousTypekaavanaste_anonymousTyperakennusoikeudet_anonymousTypeilmoitukset_p203.png

Enumeration yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType::mg_sequence::kaavanaste_anonymousType
diagramilmoitukset_p204.png
hierarchyilmoitukset_p205.png

Class yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType::mg_sequence::kiinteisto_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p206.png

Class yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType::mg_sequence::kiinteisto_anonymousType::mg_sequence
diagramhallintaperuste_anonymousTypeilmoitukset_p207.png

Enumeration yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType::mg_sequence::kiinteisto_anonymousType::mg_sequence::hallintaperuste_anonymousType
diagramilmoitukset_p208.png
hierarchyilmoitukset_p209.png

Class yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType::mg_sequence::rakennusoikeudet_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p210.png

Class yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType::mg_sequence::rakennusoikeudet_anonymousType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p211.png

Class yhteiset-Schema::RakennusrasiteType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p212.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypeilmoitukset_p213.png

Class yhteiset-Schema::RakennusrasiteType::mg_sequence
diagramrasitettuKiinteisto_anonymousTypeilmoitukset_p214.png

Class yhteiset-Schema::RakennusrasiteType::mg_sequence::rasitettuKiinteisto_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p215.png

Class yhteiset-Schema::RakennusrasiteType::mg_sequence::rasitettuKiinteisto_anonymousType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p216.png

Class yhteiset-Schema::RakennusvalvontaLiiteType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p217.png
hierarchyLiiteTypeilmoitukset_p218.png

Class yhteiset-Schema::RakennusvalvontaLiiteType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p219.png

Class yhteiset-Schema::RakennusvalvontaSijaintiType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p220.png
hierarchySijaintiTypeilmoitukset_p221.png

Class yhteiset-Schema::RakennusvalvontaSijaintiType::mg_sequence
diagramvrkSijaintiepavarmuus_anonymousTypeilmoitukset_p222.png

Enumeration yhteiset-Schema::RakennusvalvontaSijaintiType::mg_sequence::vrkSijaintiepavarmuus_anonymousType
diagramilmoitukset_p223.png
hierarchyilmoitukset_p224.png

Class yhteiset-Schema::Referenssipiste
diagrammg_sequenceilmoitukset_p225.png

Class yhteiset-Schema::Referenssipiste::mg_sequence
diagramilmoitukset_p226.png

Enumeration yhteiset-Schema::SijaintiepavarmuusType
diagramilmoitukset_p227.png
hierarchyilmoitukset_p228.png
documentationKaavoitusmittausohjeet 2003 mukaiset sijaintiepävarmuus tasot

Class yhteiset-Schema::SijaintitietoType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p229.png

Class yhteiset-Schema::SijaintitietoType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p230.png

Class yhteiset-Schema::SijaintiType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p231.png
hierarchyRakennusvalvontaSijaintiTypeilmoitukset_p232.png
documentationSijaintielementin sisällön määrittely. Sijaintielementtiä käytetää niissä kohteissa, joissa kohteen geometriantyyppi(piste,viiva tai alue) voi vaihdella kohteesta toiseen

Class yhteiset-Schema::SijaintiType::mg_sequence
diagrammg_sequenceilmoitukset_p233.png

Class yhteiset-Schema::SijaintiType::mg_sequence::mg_sequence
diagrammg_choiceilmoitukset_p234.png

Class yhteiset-Schema::SijaintiType::mg_sequence::mg_sequence::mg_choice
diagramilmoitukset_p235.png

Enumeration yhteiset-Schema::SuunnittelijaRoolikoodiType
diagramilmoitukset_p236.png
hierarchyilmoitukset_p237.png

Class yhteiset-Schema::SuunnittelijaType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p238.png

Class yhteiset-Schema::SuunnittelijaType::mg_sequence
diagramVRKrooliKoodi_anonymousTypeyritys_anonymousTypepatevyysvaatimusluokka_anonymousTypeilmoitukset_p239.png

Enumeration yhteiset-Schema::SuunnittelijaType::mg_sequence::patevyysvaatimusluokka_anonymousType
diagramilmoitukset_p240.png
hierarchyilmoitukset_p241.png

Enumeration yhteiset-Schema::SuunnittelijaType::mg_sequence::VRKrooliKoodi_anonymousType
diagramilmoitukset_p242.png
hierarchyVRKRooliKoodiTypeilmoitukset_p243.png

Class yhteiset-Schema::SuunnittelijaType::mg_sequence::yritys_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p244.png

Class yhteiset-Schema::SuunnittelijaType::mg_sequence::yritys_anonymousType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p245.png

Enumeration yhteiset-Schema::TasosijaintiType
diagramilmoitukset_p246.png
hierarchyilmoitukset_p247.png

Class yhteiset-Schema::TilamuutosType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p248.png

Class yhteiset-Schema::TilamuutosType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p249.png

Enumeration yhteiset-Schema::ToimialaType
diagramilmoitukset_p250.png
hierarchyilmoitukset_p251.png

Enumeration yhteiset-Schema::TyonjohtajaRooliKoodiType
diagramilmoitukset_p252.png
hierarchyilmoitukset_p253.png

Class yhteiset-Schema::TyonjohtajaType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p254.png

Class yhteiset-Schema::TyonjohtajaType::mg_sequence
diagramVRKrooliKoodi_anonymousTypeyritys_anonymousTypepatevyysvaatimusluokka_anonymousTypeilmoitukset_p255.png

Enumeration yhteiset-Schema::TyonjohtajaType::mg_sequence::patevyysvaatimusluokka_anonymousType
diagramilmoitukset_p256.png
hierarchyilmoitukset_p257.png

Enumeration yhteiset-Schema::TyonjohtajaType::mg_sequence::VRKrooliKoodi_anonymousType
diagramilmoitukset_p258.png
hierarchyVRKRooliKoodiTypeilmoitukset_p259.png

Class yhteiset-Schema::TyonjohtajaType::mg_sequence::yritys_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p260.png

Class yhteiset-Schema::TyonjohtajaType::mg_sequence::yritys_anonymousType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p261.png

Enumeration yhteiset-Schema::VRKRooliKoodiType
diagramilmoitukset_p262.png
hierarchyVRKrooliKoodi_anonymousTypeVRKrooliKoodi_anonymousTypeVRKrooliKoodi_anonymousTypeilmoitukset_p263.png

Class yhteiset-Schema::YhteisjarjestelyType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p264.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypeilmoitukset_p265.png

Class yhteiset-Schema::YhteisjarjestelyType::mg_sequence
diagrammuutkiinteistot_anonymousTypeilmoitukset_p266.png

Class yhteiset-Schema::YhteisjarjestelyType::mg_sequence::muutkiinteistot_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p267.png

Class yhteiset-Schema::YhteisjarjestelyType::mg_sequence::muutkiinteistot_anonymousType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p268.png

Class yhteiset-Schema::YhteyshenkiloType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p269.png

Class yhteiset-Schema::YhteyshenkiloType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p270.png

Class ilmoitukset-Schema
diagramMelutarinaKoeluontoinentoimintaIlmoituksetPoikkeusPimapuhdistusMelutarinaTypeTapahtumaTypeKuvausKoeluonteisestaToiminnastaTypeToiminnanSijaintiTypeMelunJaTarinanLeviaminenTypeToiminnanharjoittajaTypeKoeluontoinentoimintaTypePiMaPuhdistusTypeHakemuksenLisaksiTypeJaksoTypeLisatiedotTypeLisaliitteetTypePoikkeusTypeToimintaTypePilaTiedotTypeNimiTypeAbstractIlmoitusKohdeMelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaTypeIlmoituksetTypeRakentaminenTypeMelutiedotTypePuhdistusAsiatTypeilmoitukset_p271.png

Class ilmoitukset-Schema::AbstractIlmoitusKohde
diagrammg_sequenceilmoitukset_p272.png
hierarchyAbstractYmparistotoimiKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypeMelutarinaTypeKoeluontoinentoimintaTypePiMaPuhdistusTypePoikkeusTypeilmoitukset_p273.png

Class ilmoitukset-Schema::AbstractIlmoitusKohde::mg_sequence
diagramilmoitukset_p274.png

Class ilmoitukset-Schema::HakemuksenLisaksiType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p275.png

Class ilmoitukset-Schema::HakemuksenLisaksiType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p276.png

Class ilmoitukset-Schema::Ilmoitukset
diagramilmoitukset_p277.png
documentationSkeeman juurielementti

Class ilmoitukset-Schema::IlmoituksetType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p278.png

Class ilmoitukset-Schema::IlmoituksetType::mg_sequence
diagrammelutarina_anonymousTypekoeluontoinentoiminta_anonymousTypepoikkeus_anonymousTypepimapuhdistus_anonymousTypeilmoitukset_p279.png
documentationhttp://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=45108

Class ilmoitukset-Schema::IlmoituksetType::mg_sequence::koeluontoinentoiminta_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p280.png

Class ilmoitukset-Schema::IlmoituksetType::mg_sequence::koeluontoinentoiminta_anonymousType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p281.png

Class ilmoitukset-Schema::IlmoituksetType::mg_sequence::melutarina_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p282.png

Class ilmoitukset-Schema::IlmoituksetType::mg_sequence::melutarina_anonymousType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p283.png

Class ilmoitukset-Schema::IlmoituksetType::mg_sequence::pimapuhdistus_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p284.png

Class ilmoitukset-Schema::IlmoituksetType::mg_sequence::pimapuhdistus_anonymousType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p285.png

Class ilmoitukset-Schema::IlmoituksetType::mg_sequence::poikkeus_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p286.png

Class ilmoitukset-Schema::IlmoituksetType::mg_sequence::poikkeus_anonymousType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p287.png

Class ilmoitukset-Schema::JaksoType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p288.png

Class ilmoitukset-Schema::JaksoType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p289.png

Class ilmoitukset-Schema::Koeluontoinentoiminta
diagramilmoitukset_p290.png
hierarchy_Featureilmoitukset_p291.png
documentation<!--http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1438&lan=fi-->

Class ilmoitukset-Schema::KoeluontoinentoimintaType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p292.png
hierarchyAbstractIlmoitusKohdeAbstractYmparistotoimiKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypeilmoitukset_p293.png

Class ilmoitukset-Schema::KoeluontoinentoimintaType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p294.png

Class ilmoitukset-Schema::KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p295.png

Class ilmoitukset-Schema::KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p296.png

Class ilmoitukset-Schema::LisaliitteetType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p297.png

Class ilmoitukset-Schema::LisaliitteetType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p298.png

Class ilmoitukset-Schema::LisatiedotType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p299.png

Class ilmoitukset-Schema::LisatiedotType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p300.png

Class ilmoitukset-Schema::MelunJaTarinanLeviaminenType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p301.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypeilmoitukset_p302.png

Class ilmoitukset-Schema::MelunJaTarinanLeviaminenType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p303.png

Class ilmoitukset-Schema::MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p304.png

Class ilmoitukset-Schema::MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p305.png

Class ilmoitukset-Schema::Melutarina
diagramilmoitukset_p306.png
hierarchy_Featureilmoitukset_p307.png
documentation<!--http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1437&lan=fi-->

Class ilmoitukset-Schema::MelutarinaType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p308.png
hierarchyAbstractIlmoitusKohdeAbstractYmparistotoimiKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypeilmoitukset_p309.png

Class ilmoitukset-Schema::MelutarinaType::mg_sequence
diagramtoimintatieto_anonymousTypemelunJaTarinanLeviaminen_anonymousTypeilmoitukset_p310.png

Class ilmoitukset-Schema::MelutarinaType::mg_sequence::melunJaTarinanLeviaminen_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p311.png

Class ilmoitukset-Schema::MelutarinaType::mg_sequence::melunJaTarinanLeviaminen_anonymousType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p312.png

Class ilmoitukset-Schema::MelutarinaType::mg_sequence::toimintatieto_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p313.png

Class ilmoitukset-Schema::MelutarinaType::mg_sequence::toimintatieto_anonymousType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p314.png

Class ilmoitukset-Schema::MelutiedotType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p315.png

Class ilmoitukset-Schema::MelutiedotType::mg_sequence
diagrammelutaso_anonymousTypeilmoitukset_p316.png

Class ilmoitukset-Schema::MelutiedotType::mg_sequence::melutaso_anonymousType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p317.png

Class ilmoitukset-Schema::MelutiedotType::mg_sequence::melutaso_anonymousType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p318.png

Class ilmoitukset-Schema::NimiType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p319.png

Class ilmoitukset-Schema::NimiType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p320.png

Class ilmoitukset-Schema::PilaTiedotType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p321.png

Class ilmoitukset-Schema::PilaTiedotType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p322.png

Class ilmoitukset-Schema::Pimapuhdistus
diagramilmoitukset_p323.png
hierarchy_Featureilmoitukset_p324.png
documentation<!--http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1440&lan=fi-->

Class ilmoitukset-Schema::PiMaPuhdistusType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p325.png
hierarchyAbstractIlmoitusKohdeAbstractYmparistotoimiKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypeilmoitukset_p326.png

Class ilmoitukset-Schema::PiMaPuhdistusType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p327.png

Class ilmoitukset-Schema::Poikkeus
diagramilmoitukset_p328.png
hierarchy_Featureilmoitukset_p329.png

Class ilmoitukset-Schema::PoikkeusType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p330.png
hierarchyAbstractIlmoitusKohdeAbstractYmparistotoimiKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypeilmoitukset_p331.png

Class ilmoitukset-Schema::PoikkeusType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p332.png

Class ilmoitukset-Schema::PuhdistusAsiatType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p333.png

Class ilmoitukset-Schema::PuhdistusAsiatType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p334.png

Class ilmoitukset-Schema::RakentaminenType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p335.png

Class ilmoitukset-Schema::RakentaminenType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p336.png

Class ilmoitukset-Schema::TapahtumaType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p337.png

Class ilmoitukset-Schema::TapahtumaType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p338.png

Class ilmoitukset-Schema::ToiminnanharjoittajaType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p339.png

Class ilmoitukset-Schema::ToiminnanharjoittajaType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p340.png

Class ilmoitukset-Schema::ToiminnanSijaintiType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p341.png

Class ilmoitukset-Schema::ToiminnanSijaintiType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p342.png

Class ilmoitukset-Schema::ToimintaType
diagrammg_sequenceilmoitukset_p343.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypeilmoitukset_p344.png

Class ilmoitukset-Schema::ToimintaType::mg_sequence
diagramilmoitukset_p345.png

Class xml-Schema
diagramidspacelangbasespecialAttrsilmoitukset_p346.png

Class xml-Schema::base
diagramilmoitukset_p347.png
documentationSee http://www.w3.org/TR/xmlbase/ for
                     information about this attribute.

Class xml-Schema::id
diagramilmoitukset_p348.png
documentationSee http://www.w3.org/TR/xml-id/ for
                     information about this attribute.

Class xml-Schema::lang
diagramlang_anonymousType_anonymousTypeilmoitukset_p349.png
documentationAttempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
codes as the enumerated possible values is probably never
going to be a realistic possibility.  See
RFC 3066 at http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt and the IANA registry
at http://www.iana.org/assignments/lang-tag-apps.htm for
further information.
The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
         the empty string.

Enumeration xml-Schema::lang::lang_anonymousType_anonymousType
diagramilmoitukset_p350.png
hierarchyilmoitukset_p351.png

Class xml-Schema::space
diagramspace_anonymousTypeilmoitukset_p352.png

Enumeration xml-Schema::space::space_anonymousType
diagramilmoitukset_p353.png
hierarchyilmoitukset_p354.png

Class xml-Schema::specialAttrs
diagramilmoitukset_p355.pngUML documentation generated by UModel UML Editor http://www.altova.com/umodel04/28/11 14:07:32