Schema ilmoitukset.xsd


element Ilmoitukset
diagram ilmoitukset_p1.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:IlmoituksetType
properties
content complex
children ymi:toimituksenTiedot ymi:melutarina ymi:koeluontoinentoiminta ymi:poikkeus ymi:pimapuhdistus
annotation
documentation
Skeeman juurielementti
source <xs:element name="Ilmoitukset" type="ymi:IlmoituksetType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Skeeman juurielementti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Koeluontoinentoiminta
diagram ilmoitukset_p2.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:KoeluontoinentoimintaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymi:ilmoittaja ymi:toiminnanSijainti ymi:jatkoIlmoitusKytkin ymi:kuvausKoeluonteisestaToiminnasta ymi:koeluonteisenToiminnanKesto ymi:sijaintitieto
used by
element IlmoituksetType/koeluontoinentoiminta
annotation
documentation
<!--http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1438&lan=fi-->
source <xs:element name="Koeluontoinentoiminta" type="ymi:KoeluontoinentoimintaType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>
     
<!--http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1438&lan=fi-->
   
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Melutarina
diagram ilmoitukset_p3.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:MelutarinaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymi:ilmoittaja ymi:toiminnanSijainti ymi:jatkoIlmoitusKytkin ymi:toimintatieto ymi:toiminnanKesto ymi:melutiedot ymi:melunJaTarinanLeviaminen ymi:melunJaTarinanTorjuntaJaSeuranta ymi:lisatiedot
used by
element IlmoituksetType/melutarina
annotation
documentation
<!--http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1437&lan=fi-->
source <xs:element name="Melutarina" type="ymi:MelutarinaType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>
     
<!--http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1437&lan=fi-->
   
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Pimapuhdistus
diagram ilmoitukset_p4.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:PiMaPuhdistusType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymi:ilmoittaja ymi:toiminnanSijainti ymi:jatkoIlmoitusKytkin ymi:toiminnanKesto ymi:pilaTiedot ymi:puhdistusAsiat ymi:hakemuksenLisaksi ymi:lisaliitteet
used by
element IlmoituksetType/pimapuhdistus
annotation
documentation
<!--http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1440&lan=fi-->
source <xs:element name="Pimapuhdistus" type="ymi:PiMaPuhdistusType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>
     
<!--http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1440&lan=fi-->
   
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Poikkeus
diagram ilmoitukset_p5.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:PoikkeusType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymi:ilmoittaja ymi:toiminnanSijainti ymi:jatkoIlmoitusKytkin ymi:kuvaus ymi:jakso ymi:liite ymi:sijaintitieto
used by
element IlmoituksetType/poikkeus
source <xs:element name="Poikkeus" type="ymi:PoikkeusType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

complexType AbstractIlmoitusKohde
diagram ilmoitukset_p6.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type extension of yht:AbstractYmparistotoimiKohde
properties
base yht:AbstractYmparistotoimiKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymi:ilmoittaja ymi:toiminnanSijainti ymi:jatkoIlmoitusKytkin
used by
complexTypes KoeluontoinentoimintaType MelutarinaType PiMaPuhdistusType PoikkeusType
source <xs:complexType name="AbstractIlmoitusKohde">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractYmparistotoimiKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="ilmoittaja" type="ymi:ToiminnanharjoittajaType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="toiminnanSijainti" type="ymi:ToiminnanSijaintiType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="jatkoIlmoitusKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Onko kyseessä olemassaolevaanilmoitukseen liittyvä jatkoilmoitus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractIlmoitusKohde/ilmoittaja
diagram ilmoitukset_p7.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:ToiminnanharjoittajaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:nimi ymi:postiosoite ymi:kayntiosoite ymi:sahkopostiosoite ymi:faksinumero ymi:yhteyshenkilo ymi:liikeJaYhteisotunnus ymi:kotipaikka
source <xs:element name="ilmoittaja" type="ymi:ToiminnanharjoittajaType" minOccurs="0"/>

element AbstractIlmoitusKohde/toiminnanSijainti
diagram ilmoitukset_p8.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:ToiminnanSijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:Osoite ymi:Kunta ymi:Sijainti ymi:Liite ymi:Kiinteistorekisterinumero
source <xs:element name="toiminnanSijainti" type="ymi:ToiminnanSijaintiType" minOccurs="0"/>

element AbstractIlmoitusKohde/jatkoIlmoitusKytkin
diagram ilmoitukset_p9.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Onko kyseessä olemassaolevaanilmoitukseen liittyvä jatkoilmoitus
source <xs:element name="jatkoIlmoitusKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Onko kyseessä olemassaolevaanilmoitukseen liittyvä jatkoilmoitus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType HakemuksenLisaksiType
diagram ilmoitukset_p10.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:karttaJaAsema ymi:kaavakartat ymi:rajanaapurit ymi:tutkimustulokset
used by
element PiMaPuhdistusType/hakemuksenLisaksi
source <xs:complexType name="HakemuksenLisaksiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="karttaJaAsema" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kartta ja asemapiirros, joihin on merkitty puhdistettavien kiinteistöjen sijainti ja asian käsittelyn kannalta merkitykselliset kohteet</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kaavakartat" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kartat alueen nykyisestä ja suunnitellusta käyttötarkoituksesta (kaavakartat)</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="rajanaapurit" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Puhdistettavien kiinteistöjen rajanaapurien yhteystiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tutkimustulokset" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Yksityiskohtaiset tutkimustulokset maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämisestä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HakemuksenLisaksiType/karttaJaAsema
diagram ilmoitukset_p11.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Kartta ja asemapiirros, joihin on merkitty puhdistettavien kiinteistöjen sijainti ja asian käsittelyn kannalta merkitykselliset kohteet
source <xs:element name="karttaJaAsema" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kartta ja asemapiirros, joihin on merkitty puhdistettavien kiinteistöjen sijainti ja asian käsittelyn kannalta merkitykselliset kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HakemuksenLisaksiType/kaavakartat
diagram ilmoitukset_p12.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Kartat alueen nykyisestä ja suunnitellusta käyttötarkoituksesta (kaavakartat)
source <xs:element name="kaavakartat" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kartat alueen nykyisestä ja suunnitellusta käyttötarkoituksesta (kaavakartat)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HakemuksenLisaksiType/rajanaapurit
diagram ilmoitukset_p13.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Puhdistettavien kiinteistöjen rajanaapurien yhteystiedot
source <xs:element name="rajanaapurit" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Puhdistettavien kiinteistöjen rajanaapurien yhteystiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HakemuksenLisaksiType/tutkimustulokset
diagram ilmoitukset_p14.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Yksityiskohtaiset tutkimustulokset maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämisestä
source <xs:element name="tutkimustulokset" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yksityiskohtaiset tutkimustulokset maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämisestä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType IlmoituksetType
diagram ilmoitukset_p15.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:toimituksenTiedot ymi:melutarina ymi:koeluontoinentoiminta ymi:poikkeus ymi:pimapuhdistus
used by
element Ilmoitukset
source <xs:complexType name="IlmoituksetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:annotation>
     
<xs:documentation>http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=45108</xs:documentation>
   
</xs:annotation>
   
<xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
   
<xs:element name="melutarina" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="ymi:Melutarina"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="koeluontoinentoiminta" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="ymi:Koeluontoinentoiminta"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="poikkeus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="ymi:Poikkeus"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="pimapuhdistus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="ymi:Pimapuhdistus"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element IlmoituksetType/toimituksenTiedot
diagram ilmoitukset_p16.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

element IlmoituksetType/melutarina
diagram ilmoitukset_p17.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymi:Melutarina
source <xs:element name="melutarina" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="ymi:Melutarina"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element IlmoituksetType/koeluontoinentoiminta
diagram ilmoitukset_p18.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymi:Koeluontoinentoiminta
source <xs:element name="koeluontoinentoiminta" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="ymi:Koeluontoinentoiminta"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element IlmoituksetType/poikkeus
diagram ilmoitukset_p19.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymi:Poikkeus
source <xs:element name="poikkeus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="ymi:Poikkeus"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element IlmoituksetType/pimapuhdistus
diagram ilmoitukset_p20.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymi:Pimapuhdistus
source <xs:element name="pimapuhdistus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="ymi:Pimapuhdistus"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType JaksoType
diagram ilmoitukset_p21.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:alkuHetki ymi:loppuHetki
used by
elements PoikkeusType/jakso KoeluontoinentoimintaType/koeluonteisenToiminnanKesto MelutarinaType/toiminnanKesto PiMaPuhdistusType/toiminnanKesto
source <xs:complexType name="JaksoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime"/>
   
<xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element JaksoType/alkuHetki
diagram ilmoitukset_p22.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime"/>

element JaksoType/loppuHetki
diagram ilmoitukset_p23.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

complexType KoeluontoinentoimintaType
diagram ilmoitukset_p24.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type extension of ymi:AbstractIlmoitusKohde
properties
base ymi:AbstractIlmoitusKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymi:ilmoittaja ymi:toiminnanSijainti ymi:jatkoIlmoitusKytkin ymi:kuvausKoeluonteisestaToiminnasta ymi:koeluonteisenToiminnanKesto ymi:sijaintitieto
used by
element Koeluontoinentoiminta
source <xs:complexType name="KoeluontoinentoimintaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="ymi:AbstractIlmoitusKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kuvausKoeluonteisestaToiminnasta" type="ymi:KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>KUVAUS KOELUONTEISESTA TOIMINNASTA</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="koeluonteisenToiminnanKesto" type="ymi:JaksoType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>KOELUONTEISEN TOIMINNAN KESTO</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element KoeluontoinentoimintaType/kuvausKoeluonteisestaToiminnasta
diagram ilmoitukset_p25.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType
properties
isRef 0
content complex
children ymi:kuvaus ymi:raaka_aineet ymi:paastot ymi:selvitys
annotation
documentation
KUVAUS KOELUONTEISESTA TOIMINNASTA
source <xs:element name="kuvausKoeluonteisestaToiminnasta" type="ymi:KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>KUVAUS KOELUONTEISESTA TOIMINNASTA</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KoeluontoinentoimintaType/koeluonteisenToiminnanKesto
diagram ilmoitukset_p26.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:JaksoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:alkuHetki ymi:loppuHetki
annotation
documentation
KOELUONTEISEN TOIMINNAN KESTO
source <xs:element name="koeluonteisenToiminnanKesto" type="ymi:JaksoType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>KOELUONTEISEN TOIMINNAN KESTO</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KoeluontoinentoimintaType/sijaintitieto
diagram ilmoitukset_p27.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>

complexType KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType
diagram ilmoitukset_p28.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:kuvaus ymi:raaka_aineet ymi:paastot ymi:selvitys
used by
element KoeluontoinentoimintaType/kuvausKoeluonteisestaToiminnasta
source <xs:complexType name="KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kuvaus" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kuvaus koeluonteisesta toiminnasta/tuotannosta</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="raaka_aineet" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paastot" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja arvio niiden vaikutuksista</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="selvitys" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Selvitys suunnitelluista ympäristönsuojelutoimista</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType/kuvaus
diagram ilmoitukset_p29.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Kuvaus koeluonteisesta toiminnasta/tuotannosta
source <xs:element name="kuvaus" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kuvaus koeluonteisesta toiminnasta/tuotannosta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType/raaka_aineet
diagram ilmoitukset_p30.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
source <xs:element name="raaka_aineet" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>

element KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType/paastot
diagram ilmoitukset_p31.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja arvio niiden vaikutuksista
source <xs:element name="paastot" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja arvio niiden vaikutuksista</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType/selvitys
diagram ilmoitukset_p32.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Selvitys suunnitelluista ympäristönsuojelutoimista
source <xs:element name="selvitys" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Selvitys suunnitelluista ympäristönsuojelutoimista</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType LisaliitteetType
diagram ilmoitukset_p33.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:yleissuunnitelma ymi:tarkkailusuunnitelma ymi:tyosuojelusuunnitelma ymi:lausunnot
used by
element PiMaPuhdistusType/lisaliitteet
source <xs:complexType name="LisaliitteetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="yleissuunnitelma" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Puhdistuksen yleissuunnitelma</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tarkkailusuunnitelma" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Puhdistustyön aikainen tai sen jälkeen tehtävä ympäristön tarkkailusuunnitelma</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tyosuojelusuunnitelma" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="lausunnot" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Toimintaa koskevat luvat sekä viranomaisen antamat lausunnot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LisaliitteetType/yleissuunnitelma
diagram ilmoitukset_p34.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Puhdistuksen yleissuunnitelma
source <xs:element name="yleissuunnitelma" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Puhdistuksen yleissuunnitelma</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LisaliitteetType/tarkkailusuunnitelma
diagram ilmoitukset_p35.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Puhdistustyön aikainen tai sen jälkeen tehtävä ympäristön tarkkailusuunnitelma
source <xs:element name="tarkkailusuunnitelma" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Puhdistustyön aikainen tai sen jälkeen tehtävä ympäristön tarkkailusuunnitelma</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LisaliitteetType/tyosuojelusuunnitelma
diagram ilmoitukset_p36.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
source <xs:element name="tyosuojelusuunnitelma" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>

element LisaliitteetType/lausunnot
diagram ilmoitukset_p37.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Toimintaa koskevat luvat sekä viranomaisen antamat lausunnot
source <xs:element name="lausunnot" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Toimintaa koskevat luvat sekä viranomaisen antamat lausunnot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType LisatiedotType
diagram ilmoitukset_p38.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:lisatiedot
used by
element MelutarinaType/lisatiedot
source <xs:complexType name="LisatiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="lisatiedot" type="yht:LiiteType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LisatiedotType/lisatiedot
diagram ilmoitukset_p39.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
source <xs:element name="lisatiedot" type="yht:LiiteType"/>

complexType MelunJaTarinanLeviaminenType
diagram ilmoitukset_p40.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymi:HairiintyvatKohteetYmparistossa ymi:toiminnanVaikutusKohteidenMelutasoon ymi:sijaintitieto
used by
element MelutarinaType/melunJaTarinanLeviaminen/MelunJaTarinanLeviaminen
source <xs:complexType name="MelunJaTarinanLeviaminenType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="HairiintyvatKohteetYmparistossa" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Häiriintyvät kohteet ympäristössä ja niiden etäisyys toimipaikalta</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="toiminnanVaikutusKohteidenMelutasoon" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MelunJaTarinanLeviaminenType/HairiintyvatKohteetYmparistossa
diagram ilmoitukset_p41.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Häiriintyvät kohteet ympäristössä ja niiden etäisyys toimipaikalta
source <xs:element name="HairiintyvatKohteetYmparistossa" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Häiriintyvät kohteet ympäristössä ja niiden etäisyys toimipaikalta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelunJaTarinanLeviaminenType/toiminnanVaikutusKohteidenMelutasoon
diagram ilmoitukset_p42.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon
source <xs:element name="toiminnanVaikutusKohteidenMelutasoon" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelunJaTarinanLeviaminenType/sijaintitieto
diagram ilmoitukset_p43.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>

complexType MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType
diagram ilmoitukset_p44.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:torjuntatoimenpiteet ymi:melutilanteenSeuranta ymi:tiedottaminen
used by
element MelutarinaType/melunJaTarinanTorjuntaJaSeuranta
source <xs:complexType name="MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="torjuntatoimenpiteet" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="melutilanteenSeuranta" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tiedottaminen" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Tiedotteen jakelualueen laajuus ja katuosoitteet</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType/torjuntatoimenpiteet
diagram ilmoitukset_p45.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
source <xs:element name="torjuntatoimenpiteet" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>

element MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType/melutilanteenSeuranta
diagram ilmoitukset_p46.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
source <xs:element name="melutilanteenSeuranta" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>

element MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType/tiedottaminen
diagram ilmoitukset_p47.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Tiedotteen jakelualueen laajuus ja katuosoitteet
source <xs:element name="tiedottaminen" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tiedotteen jakelualueen laajuus ja katuosoitteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType MelutarinaType
diagram ilmoitukset_p48.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type extension of ymi:AbstractIlmoitusKohde
properties
base ymi:AbstractIlmoitusKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymi:ilmoittaja ymi:toiminnanSijainti ymi:jatkoIlmoitusKytkin ymi:toimintatieto ymi:toiminnanKesto ymi:melutiedot ymi:melunJaTarinanLeviaminen ymi:melunJaTarinanTorjuntaJaSeuranta ymi:lisatiedot
used by
element Melutarina
source <xs:complexType name="MelutarinaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="ymi:AbstractIlmoitusKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="toimintatieto" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>TOIMINTA</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Toiminta" type="ymi:ToimintaType" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>TOIMINTA</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="toiminnanKesto" type="ymi:JaksoType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>TOIMINNAN KESTO</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="melutiedot" type="ymi:MelutiedotType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>MELUPÄÄSTÖT</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="melunJaTarinanLeviaminen" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="MelunJaTarinanLeviaminen" type="ymi:MelunJaTarinanLeviaminenType" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="melunJaTarinanTorjuntaJaSeuranta" type="ymi:MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA JA SEURANTA</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lisatiedot" type="ymi:LisatiedotType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin tiedot perustuvat</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MelutarinaType/toimintatieto
diagram ilmoitukset_p49.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:Toiminta
annotation
documentation
TOIMINTA
source <xs:element name="toimintatieto" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>TOIMINTA</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Toiminta" type="ymi:ToimintaType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>TOIMINTA</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MelutarinaType/toimintatieto/Toiminta
diagram ilmoitukset_p50.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:ToimintaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymi:rakentaminen ymi:tapahtuma ymi:sijaintitieto
annotation
documentation
TOIMINTA
source <xs:element name="Toiminta" type="ymi:ToimintaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>TOIMINTA</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelutarinaType/toiminnanKesto
diagram ilmoitukset_p51.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:JaksoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:alkuHetki ymi:loppuHetki
annotation
documentation
TOIMINNAN KESTO
source <xs:element name="toiminnanKesto" type="ymi:JaksoType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>TOIMINNAN KESTO</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelutarinaType/melutiedot
diagram ilmoitukset_p52.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:MelutiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:koneidenLkm ymi:melutaso
annotation
documentation
MELUPÄÄSTÖT
source <xs:element name="melutiedot" type="ymi:MelutiedotType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>MELUPÄÄSTÖT</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelutarinaType/melunJaTarinanLeviaminen
diagram ilmoitukset_p53.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:MelunJaTarinanLeviaminen
annotation
documentation
MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN
source <xs:element name="melunJaTarinanLeviaminen" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="MelunJaTarinanLeviaminen" type="ymi:MelunJaTarinanLeviaminenType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MelutarinaType/melunJaTarinanLeviaminen/MelunJaTarinanLeviaminen
diagram ilmoitukset_p54.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:MelunJaTarinanLeviaminenType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymi:HairiintyvatKohteetYmparistossa ymi:toiminnanVaikutusKohteidenMelutasoon ymi:sijaintitieto
annotation
documentation
MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN
source <xs:element name="MelunJaTarinanLeviaminen" type="ymi:MelunJaTarinanLeviaminenType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelutarinaType/melunJaTarinanTorjuntaJaSeuranta
diagram ilmoitukset_p55.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:torjuntatoimenpiteet ymi:melutilanteenSeuranta ymi:tiedottaminen
annotation
documentation
MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA JA SEURANTA
source <xs:element name="melunJaTarinanTorjuntaJaSeuranta" type="ymi:MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA JA SEURANTA</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelutarinaType/lisatiedot
diagram ilmoitukset_p56.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:LisatiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:lisatiedot
annotation
documentation
Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin tiedot perustuvat
source <xs:element name="lisatiedot" type="ymi:LisatiedotType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin tiedot perustuvat</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType MelutiedotType
diagram ilmoitukset_p57.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:koneidenLkm ymi:melutaso
used by
element MelutarinaType/melutiedot
source <xs:complexType name="MelutiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="koneidenLkm" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Koneet, laitteet tai toiminnot sekä niiden lukumäärä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="melutaso">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Melutaso</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="db" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Melunmäärä desibeleissä</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="paiva" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>päiväaika</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="yo" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>yöaika</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="mittaaja" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Äänen mittaaja</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element MelutiedotType/koneidenLkm
diagram ilmoitukset_p58.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Koneet, laitteet tai toiminnot sekä niiden lukumäärä
source <xs:element name="koneidenLkm" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Koneet, laitteet tai toiminnot sekä niiden lukumäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelutiedotType/melutaso
diagram ilmoitukset_p59.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
properties
isRef 0
content complex
children ymi:db ymi:paiva ymi:yo ymi:mittaaja
annotation
documentation
Melutaso
source <xs:element name="melutaso">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Melutaso</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="db" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Melunmäärä desibeleissä</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="paiva" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>päiväaika</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="yo" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>yöaika</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="mittaaja" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Äänen mittaaja</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MelutiedotType/melutaso/db
diagram ilmoitukset_p60.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Melunmäärä desibeleissä
source <xs:element name="db" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Melunmäärä desibeleissä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelutiedotType/melutaso/paiva
diagram ilmoitukset_p61.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
päiväaika
source <xs:element name="paiva" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>päiväaika</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelutiedotType/melutaso/yo
diagram ilmoitukset_p62.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
yöaika
source <xs:element name="yo" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>yöaika</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelutiedotType/melutaso/mittaaja
diagram ilmoitukset_p63.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Äänen mittaaja
source <xs:element name="mittaaja" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Äänen mittaaja</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType NimiType
diagram ilmoitukset_p64.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:etunimi ymi:sukunimi
source <xs:complexType name="NimiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element NimiType/etunimi
diagram ilmoitukset_p65.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>

element NimiType/sukunimi
diagram ilmoitukset_p66.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>

complexType PilaTiedotType
diagram ilmoitukset_p67.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:tapahtumatAjankohdat ymi:aiheuttanutAine ymi:maaperatiedot ymi:pintaJaPohjavesi
used by
element PiMaPuhdistusType/pilaTiedot
source <xs:complexType name="PilaTiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="tapahtumatAjankohdat" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Selvitys pilaantumista aiheuttaneista tapahtumista ja ajankohdista</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="aiheuttanutAine" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Selvitys pilaantumisen aiheuttaneesta aineesta (ominaisuudet, pitoisuudet, määrät).</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="maaperatiedot" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Maaperätiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="pintaJaPohjavesi" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Pinta- ja pohjavesitiedot (sijainti, laatu, käyttö)</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PilaTiedotType/tapahtumatAjankohdat
diagram ilmoitukset_p68.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Selvitys pilaantumista aiheuttaneista tapahtumista ja ajankohdista
source <xs:element name="tapahtumatAjankohdat" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Selvitys pilaantumista aiheuttaneista tapahtumista ja ajankohdista</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PilaTiedotType/aiheuttanutAine
diagram ilmoitukset_p69.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Selvitys pilaantumisen aiheuttaneesta aineesta (ominaisuudet, pitoisuudet, määrät).
source <xs:element name="aiheuttanutAine" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Selvitys pilaantumisen aiheuttaneesta aineesta (ominaisuudet, pitoisuudet, määrät).</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PilaTiedotType/maaperatiedot
diagram ilmoitukset_p70.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Maaperätiedot
source <xs:element name="maaperatiedot" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Maaperätiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PilaTiedotType/pintaJaPohjavesi
diagram ilmoitukset_p71.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Pinta- ja pohjavesitiedot (sijainti, laatu, käyttö)
source <xs:element name="pintaJaPohjavesi" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pinta- ja pohjavesitiedot (sijainti, laatu, käyttö)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType PiMaPuhdistusType
diagram ilmoitukset_p72.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type extension of ymi:AbstractIlmoitusKohde
properties
base ymi:AbstractIlmoitusKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymi:ilmoittaja ymi:toiminnanSijainti ymi:jatkoIlmoitusKytkin ymi:toiminnanKesto ymi:pilaTiedot ymi:puhdistusAsiat ymi:hakemuksenLisaksi ymi:lisaliitteet
used by
element Pimapuhdistus
source <xs:complexType name="PiMaPuhdistusType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="ymi:AbstractIlmoitusKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="toiminnanKesto" type="ymi:JaksoType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>TOIMINNAN KESTO</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="pilaTiedot" type="ymi:PilaTiedotType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="puhdistusAsiat" type="ymi:PuhdistusAsiatType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>PUHDISTAMISTA KOSKEVAT ASIAT</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="hakemuksenLisaksi" type="ymi:HakemuksenLisaksiType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>HAKEMUKSEEN ON LISÄKSI LIITETTÄVÄ:</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lisaliitteet" type="ymi:LisaliitteetType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>TARVITTAESSA HAKEMUKSEEN LIITETÄÄN:</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element PiMaPuhdistusType/toiminnanKesto
diagram ilmoitukset_p73.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:JaksoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:alkuHetki ymi:loppuHetki
annotation
documentation
TOIMINNAN KESTO
source <xs:element name="toiminnanKesto" type="ymi:JaksoType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>TOIMINNAN KESTO</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaPuhdistusType/pilaTiedot
diagram ilmoitukset_p74.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:PilaTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:tapahtumatAjankohdat ymi:aiheuttanutAine ymi:maaperatiedot ymi:pintaJaPohjavesi
annotation
documentation
PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT
source <xs:element name="pilaTiedot" type="ymi:PilaTiedotType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaPuhdistusType/puhdistusAsiat
diagram ilmoitukset_p75.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:PuhdistusAsiatType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:puhdistusTavoite ymi:puhdistusmenetelmat ymi:puhdistustyonSuoritus ymi:ymparistovaikutukset
annotation
documentation
PUHDISTAMISTA KOSKEVAT ASIAT
source <xs:element name="puhdistusAsiat" type="ymi:PuhdistusAsiatType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>PUHDISTAMISTA KOSKEVAT ASIAT</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaPuhdistusType/hakemuksenLisaksi
diagram ilmoitukset_p76.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:HakemuksenLisaksiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:karttaJaAsema ymi:kaavakartat ymi:rajanaapurit ymi:tutkimustulokset
annotation
documentation
HAKEMUKSEEN ON LISÄKSI LIITETTÄVÄ:
source <xs:element name="hakemuksenLisaksi" type="ymi:HakemuksenLisaksiType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>HAKEMUKSEEN ON LISÄKSI LIITETTÄVÄ:</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaPuhdistusType/lisaliitteet
diagram ilmoitukset_p77.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:LisaliitteetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:yleissuunnitelma ymi:tarkkailusuunnitelma ymi:tyosuojelusuunnitelma ymi:lausunnot
annotation
documentation
TARVITTAESSA HAKEMUKSEEN LIITETÄÄN:
source <xs:element name="lisaliitteet" type="ymi:LisaliitteetType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>TARVITTAESSA HAKEMUKSEEN LIITETÄÄN:</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType PoikkeusType
diagram ilmoitukset_p78.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type extension of ymi:AbstractIlmoitusKohde
properties
base ymi:AbstractIlmoitusKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymi:ilmoittaja ymi:toiminnanSijainti ymi:jatkoIlmoitusKytkin ymi:kuvaus ymi:jakso ymi:liite ymi:sijaintitieto
used by
element Poikkeus
source <xs:complexType name="PoikkeusType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="ymi:AbstractIlmoitusKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="jakso" type="ymi:JaksoType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="liite" type="yht:LiiteType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element PoikkeusType/kuvaus
diagram ilmoitukset_p79.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PoikkeusType/jakso
diagram ilmoitukset_p80.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:JaksoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:alkuHetki ymi:loppuHetki
source <xs:element name="jakso" type="ymi:JaksoType" minOccurs="0"/>

element PoikkeusType/liite
diagram ilmoitukset_p81.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
source <xs:element name="liite" type="yht:LiiteType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element PoikkeusType/sijaintitieto
diagram ilmoitukset_p82.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>

complexType PuhdistusAsiatType
diagram ilmoitukset_p83.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:puhdistusTavoite ymi:puhdistusmenetelmat ymi:puhdistustyonSuoritus ymi:ymparistovaikutukset
used by
element PiMaPuhdistusType/puhdistusAsiat
source <xs:complexType name="PuhdistusAsiatType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="puhdistusTavoite" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Selvitys puhdistustavoitteesta</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="puhdistusmenetelmat" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Selvitys käytettävästä puhdistusmenetelmästä ja jätteiden käsittelystä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="puhdistustyonSuoritus" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Selvitys puhdistustyön suorittamisesta, työn valvonnasta (ml. laadunvalvonta) ja aikataulusta</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="ymparistovaikutukset" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Selvitys puhdistamisen ympäristövaikutuksista ja ympäristöhaittojen ehkäisystä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PuhdistusAsiatType/puhdistusTavoite
diagram ilmoitukset_p84.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Selvitys puhdistustavoitteesta
source <xs:element name="puhdistusTavoite" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Selvitys puhdistustavoitteesta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PuhdistusAsiatType/puhdistusmenetelmat
diagram ilmoitukset_p85.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Selvitys käytettävästä puhdistusmenetelmästä ja jätteiden käsittelystä
source <xs:element name="puhdistusmenetelmat" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Selvitys käytettävästä puhdistusmenetelmästä ja jätteiden käsittelystä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PuhdistusAsiatType/puhdistustyonSuoritus
diagram ilmoitukset_p86.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Selvitys puhdistustyön suorittamisesta, työn valvonnasta (ml. laadunvalvonta) ja aikataulusta
source <xs:element name="puhdistustyonSuoritus" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Selvitys puhdistustyön suorittamisesta, työn valvonnasta (ml. laadunvalvonta) ja aikataulusta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PuhdistusAsiatType/ymparistovaikutukset
diagram ilmoitukset_p87.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Selvitys puhdistamisen ympäristövaikutuksista ja ympäristöhaittojen ehkäisystä
source <xs:element name="ymparistovaikutukset" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Selvitys puhdistamisen ympäristövaikutuksista ja ympäristöhaittojen ehkäisystä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType RakentaminenType
diagram ilmoitukset_p88.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:louhinta ymi:murskaus ymi:paalutus ymi:muu
used by
element ToimintaType/rakentaminen
source <xs:complexType name="RakentaminenType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="louhinta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="murskaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paalutus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="muu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element RakentaminenType/louhinta
diagram ilmoitukset_p89.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="louhinta" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakentaminenType/murskaus
diagram ilmoitukset_p90.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="murskaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakentaminenType/paalutus
diagram ilmoitukset_p91.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paalutus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakentaminenType/muu
diagram ilmoitukset_p92.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="muu" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType TapahtumaType
diagram ilmoitukset_p93.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:ulkoilmakonsertti ymi:muu
used by
element ToimintaType/tapahtuma
source <xs:complexType name="TapahtumaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="ulkoilmakonsertti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="muu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element TapahtumaType/ulkoilmakonsertti
diagram ilmoitukset_p94.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="ulkoilmakonsertti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element TapahtumaType/muu
diagram ilmoitukset_p95.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="muu" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType ToiminnanharjoittajaType
diagram ilmoitukset_p96.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:nimi ymi:postiosoite ymi:kayntiosoite ymi:sahkopostiosoite ymi:faksinumero ymi:yhteyshenkilo ymi:liikeJaYhteisotunnus ymi:kotipaikka
used by
element AbstractIlmoitusKohde/ilmoittaja
source <xs:complexType name="ToiminnanharjoittajaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="nimi" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Nimi tai toiminimi</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="postiosoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
   
<xs:element name="kayntiosoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="faksinumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="yhteyshenkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="liikeJaYhteisotunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kotipaikka" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element ToiminnanharjoittajaType/nimi
diagram ilmoitukset_p97.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Nimi tai toiminimi
source <xs:element name="nimi" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Nimi tai toiminimi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ToiminnanharjoittajaType/postiosoite
diagram ilmoitukset_p98.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="postiosoite" type="yht:PostiosoiteType"/>

element ToiminnanharjoittajaType/kayntiosoite
diagram ilmoitukset_p99.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="kayntiosoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>

element ToiminnanharjoittajaType/sahkopostiosoite
diagram ilmoitukset_p100.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element ToiminnanharjoittajaType/faksinumero
diagram ilmoitukset_p101.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="faksinumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element ToiminnanharjoittajaType/yhteyshenkilo
diagram ilmoitukset_p102.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:nimi yht:osoite yht:sahkopostiosoite yht:faksinumero yht:puhelin yht:henkilotunnus
annotation
documentation
Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
source <xs:element name="yhteyshenkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ToiminnanharjoittajaType/liikeJaYhteisotunnus
diagram ilmoitukset_p103.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="liikeJaYhteisotunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element ToiminnanharjoittajaType/kotipaikka
diagram ilmoitukset_p104.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kotipaikka" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType ToiminnanSijaintiType
diagram ilmoitukset_p105.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:Osoite ymi:Kunta ymi:Sijainti ymi:Liite ymi:Kiinteistorekisterinumero
used by
element AbstractIlmoitusKohde/toiminnanSijainti
source <xs:complexType name="ToiminnanSijaintiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
   
<xs:element name="Kunta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="Sijainti" type="yht:SijaintiType"/>
   
<xs:element name="Liite" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="Kiinteistorekisterinumero" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element ToiminnanSijaintiType/Osoite
diagram ilmoitukset_p106.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="Osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>

element ToiminnanSijaintiType/Kunta
diagram ilmoitukset_p107.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="Kunta" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element ToiminnanSijaintiType/Sijainti
diagram ilmoitukset_p108.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:SijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:osoite yht:piste yht:viiva yht:alue yht:tyhja yht:sijaintiepavarmuus yht:luontitapa
source <xs:element name="Sijainti" type="yht:SijaintiType"/>

element ToiminnanSijaintiType/Liite
diagram ilmoitukset_p109.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
source <xs:element name="Liite" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>

element ToiminnanSijaintiType/Kiinteistorekisterinumero
diagram ilmoitukset_p110.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
source <xs:element name="Kiinteistorekisterinumero" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

complexType ToimintaType
diagram ilmoitukset_p111.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymi:rakentaminen ymi:tapahtuma ymi:sijaintitieto
used by
element MelutarinaType/toimintatieto/Toiminta
source <xs:complexType name="ToimintaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="rakentaminen" type="ymi:RakentaminenType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tapahtuma" type="ymi:TapahtumaType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element ToimintaType/rakentaminen
diagram ilmoitukset_p112.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:RakentaminenType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:louhinta ymi:murskaus ymi:paalutus ymi:muu
source <xs:element name="rakentaminen" type="ymi:RakentaminenType" minOccurs="0"/>

element ToimintaType/tapahtuma
diagram ilmoitukset_p113.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:TapahtumaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:ulkoilmakonsertti ymi:muu
source <xs:element name="tapahtuma" type="ymi:TapahtumaType" minOccurs="0"/>

element ToimintaType/sijaintitieto
diagram ilmoitukset_p114.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>

element _Feature
diagram ilmoitukset_p115.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_Feature"/>

element _Object
diagram ilmoitukset_p116.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_Object"/>

element AssociationAttributeGroup
diagram ilmoitukset_p117.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="AssociationAttributeGroup"/>

element Dummy_GML
diagram ilmoitukset_p118.png
namespace http://www.opengis.net/gml
annotation
documentation
Comment describing your root element
source <xs:element name="Dummy_GML">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Comment describing your root element</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Null
diagram ilmoitukset_p119.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Null"/>

element Point
diagram ilmoitukset_p120.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Point"/>

complexType AbstractFeatureType
diagram ilmoitukset_p121.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
complexType AbstractPaikkatietopalveluKohde
source <xs:complexType name="AbstractFeatureType"/>

complexType AngleType
diagram ilmoitukset_p122.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AngleType"/>

complexType AssociationAttributeGroupType
diagram ilmoitukset_p123.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AssociationAttributeGroupType"/>

complexType CodeType
diagram ilmoitukset_p124.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="CodeType"/>

complexType CurvePropertyType
diagram ilmoitukset_p125.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/viiva PostiosoiteType/viivasijainti OsoiteType/viivasijainti
source <xs:complexType name="CurvePropertyType"/>

complexType MeasureType
diagram ilmoitukset_p126.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="MeasureType"/>

complexType MetaDataPropertyType
diagram ilmoitukset_p127.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
source <xs:complexType name="MetaDataPropertyType"/>

complexType NullType
diagram ilmoitukset_p128.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element SijaintiType/tyhja
source <xs:complexType name="NullType"/>

complexType PointPropertyType
diagram ilmoitukset_p129.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/piste PostiosoiteType/pistesijainti OsoiteType/pistesijainti Referenssipiste/sijainti
source <xs:complexType name="PointPropertyType"/>

complexType SurfacePropertyType
diagram ilmoitukset_p130.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/alue PostiosoiteType/aluesijainti OsoiteType/aluesijainti
source <xs:complexType name="SurfacePropertyType"/>

attributeGroup AssociationAttributeGroup
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:attributeGroup name="AssociationAttributeGroup"/>

complexType AbstractPaikkatietopalveluKohde
diagram ilmoitukset_p131.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
used by
complexTypes AbstractYmparistotoimiKohde MelunJaTarinanLeviaminenType OsoiteType RakennuspaikkaType RakennusrasiteType ToimintaType YhteisjarjestelyType
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractPaikkatietopalveluKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
diagram ilmoitukset_p132.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type gml:MetaDataPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
annotation
documentation
Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki
source <xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/yksilointitieto
diagram ilmoitukset_p133.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto
source <xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/alkuHetki
diagram ilmoitukset_p134.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen luontipäivämäärä
source <xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/loppuHetki
diagram ilmoitukset_p135.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista
source <xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractYmparistotoimiKohde
diagram ilmoitukset_p136.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
used by
complexType AbstractIlmoitusKohde
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractYmparistotoimiKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde"/>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

complexType AineistotoimituksentiedotType
diagram ilmoitukset_p137.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
used by
elements AineistotoimitusType/Toimitus IlmoituksetType/toimituksenTiedot
source <xs:complexType name="AineistotoimituksentiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistonnimi
diagram ilmoitukset_p138.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Aineistoa kuvaava nimi,
source <xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistotoimittaja
diagram ilmoitukset_p139.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö
source <xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tila
diagram ilmoitukset_p140.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistonTilaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration valmis
enumeration keskeneräinen
enumeration muu
enumeration ei tiedossa
annotation
documentation
Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
source <xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/toimitusPvm
diagram ilmoitukset_p141.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty
source <xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/kuntakoodi
diagram ilmoitukset_p142.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>

element AineistotoimituksentiedotType/kielitieto
diagram ilmoitukset_p143.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kunnan kieli tai kieliitieto
source <xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietotunniste
diagram ilmoitukset_p144.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoXMLURL
diagram ilmoitukset_p145.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoURL
diagram ilmoitukset_p146.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tietotuoteURL
diagram ilmoitukset_p147.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
source <xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AineistotoimitusType
diagram ilmoitukset_p148.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Toimitus
source <xs:complexType name="AineistotoimitusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimitusType/Toimitus
diagram ilmoitukset_p149.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

complexType HenkilonnimiType
diagram ilmoitukset_p150.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:etunimi yht:sukunimi
used by
element YhteyshenkiloType/nimi
source <xs:complexType name="HenkilonnimiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HenkilonnimiType/etunimi
diagram ilmoitukset_p151.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HenkilonnimiType/sukunimi
diagram ilmoitukset_p152.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>

complexType KasittelynTilaType
diagram ilmoitukset_p153.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Tilamuutos
source <xs:complexType name="KasittelynTilaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Tilamuutos" type="yht:TilamuutosType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelynTilaType/Tilamuutos
diagram ilmoitukset_p154.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:TilamuutosType
properties
isRef 0
content complex
children yht:pvm yht:tila yht:kasittelija
source <xs:element name="Tilamuutos" type="yht:TilamuutosType"/>

complexType KayttotarkoitusType
diagram ilmoitukset_p155.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:pintaAla yht:kayttotarkoitusKoodi
used by
element RakennuspaikkaType/rakennusoikeudet/kayttotarkoitus
annotation
documentation
Määrittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat
source <xs:complexType name="KayttotarkoitusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Määrittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kayttotarkoitusKoodi" type="yht:KayttotarkoitusKoodiType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KayttotarkoitusType/pintaAla
diagram ilmoitukset_p156.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element KayttotarkoitusType/kayttotarkoitusKoodi
diagram ilmoitukset_p157.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KayttotarkoitusKoodiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration asuntotilaa(ei vapaa-ajan asunnoista)
enumeration myymälä, majoitus- ja ravitsemustilaa
enumeration hoitotilaa
enumeration toimisto- ja hallintotilaa
enumeration kokoontumistilaa
enumeration opetustilaa
enumeration tuotantotilaa(teollisuus)
enumeration varastotilaa
enumeration muuta huoneistoalaan kuuluvaa tilaa
enumeration ei tiedossa
source <xs:element name="kayttotarkoitusKoodi" type="yht:KayttotarkoitusKoodiType" minOccurs="0"/>

complexType KiinteistoType
diagram ilmoitukset_p158.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kylanimi yht:tilannimi yht:kiinteistotunnus yht:maaraAlaTunnus
used by
elements RakennusrasiteType/rasitettuKiinteisto/kiinteisto YhteisjarjestelyType/muutkiinteistot/kiinteisto RakennuspaikkaType/kiinteisto/kiinteisto
source <xs:complexType name="KiinteistoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kylanimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tilannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType"/>
   
<xs:element name="maaraAlaTunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KiinteistoType/kylanimi
diagram ilmoitukset_p159.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kylanimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KiinteistoType/tilannimi
diagram ilmoitukset_p160.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KiinteistoType/kiinteistotunnus
diagram ilmoitukset_p161.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KiinteistotunnusType
properties
isRef 0
content simple
facets
pattern (([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2})
source <xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType"/>

element KiinteistoType/maaraAlaTunnus
diagram ilmoitukset_p162.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="maaraAlaTunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LausunnotType
diagram ilmoitukset_p163.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Lausunto
source <xs:complexType name="LausunnotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LausunnotType/Lausunto
diagram ilmoitukset_p164.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:LausuntoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:pyydetty yht:lausunto
source <xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoType"/>

complexType LausuntoType
diagram ilmoitukset_p165.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:pyydetty yht:lausunto
used by
element LausunnotType/Lausunto
source <xs:complexType name="LausuntoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="pyydetty">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Taho jolta pyydetty</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="lausunto">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>
         
<xs:element name="lausunto" minOccurs="0">
           
<xs:complexType>
             
<xs:choice>
               
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
               
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
             
</xs:choice>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="puoltotieto" minOccurs="0">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="puolto">
                 
<xs:simpleType>
                   
<xs:restriction base="xs:string">
                     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                     
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
                     
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
                     
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
                     
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
                   
</xs:restriction>
                 
</xs:simpleType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LausuntoType/pyydetty
diagram ilmoitukset_p166.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:viranomainen yht:pyyntoPvm
source <xs:element name="pyydetty">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Taho jolta pyydetty</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/pyydetty/viranomainen
diagram ilmoitukset_p167.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Taho jolta pyydetty
source <xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Taho jolta pyydetty</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LausuntoType/pyydetty/pyyntoPvm
diagram ilmoitukset_p168.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>

element LausuntoType/lausunto
diagram ilmoitukset_p169.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:viranomainen yht:lausuntoPvm yht:lausunto yht:puoltotieto
source <xs:element name="lausunto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>
     
<xs:element name="lausunto" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:choice>
           
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
         
</xs:choice>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="puoltotieto" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="puolto">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                 
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
                 
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
                 
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
                 
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/viranomainen
diagram ilmoitukset_p170.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Lausunnon antanut taho
source <xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/lausuntoPvm
diagram ilmoitukset_p171.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>

element LausuntoType/lausunto/lausunto
diagram ilmoitukset_p172.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:lausunto yht:liite
source <xs:element name="lausunto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/lausunto/lausunto
diagram ilmoitukset_p173.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>

element LausuntoType/lausunto/lausunto/liite
diagram ilmoitukset_p174.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija
source <xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element LausuntoType/lausunto/puoltotieto
diagram ilmoitukset_p175.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:puolto yht:lisatieto
source <xs:element name="puoltotieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="puolto">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
           
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
           
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
           
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
           
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/puoltotieto/puolto
diagram ilmoitukset_p176.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration jätetty pöydälle
enumeration ehdoilla
enumeration ei puolla
enumeration puoltaa
source <xs:element name="puolto">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
     
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
     
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
     
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
     
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/puoltotieto/lisatieto
diagram ilmoitukset_p177.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija
annotation
documentation
voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen
source <xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType LiiteType
diagram ilmoitukset_p178.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
used by
elements TyonjohtajaType/liite SuunnittelijaType/liite RakennusrasiteType/rasitteenSisalto YhteisjarjestelyType/yhteisjarjestelynKuvaus PilaTiedotType/aiheuttanutAine MelunJaTarinanLeviaminenType/HairiintyvatKohteetYmparistossa HakemuksenLisaksiType/kaavakartat HakemuksenLisaksiType/karttaJaAsema KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType/kuvaus LisaliitteetType/lausunnot PoikkeusType/liite ToiminnanSijaintiType/Liite LisatiedotType/lisatiedot PilaTiedotType/maaperatiedot MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType/melutilanteenSeuranta KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType/paastot PilaTiedotType/pintaJaPohjavesi PuhdistusAsiatType/puhdistusmenetelmat PuhdistusAsiatType/puhdistusTavoite PuhdistusAsiatType/puhdistustyonSuoritus KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType/raaka_aineet HakemuksenLisaksiType/rajanaapurit KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType/selvitys PilaTiedotType/tapahtumatAjankohdat LisaliitteetType/tarkkailusuunnitelma MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType/tiedottaminen MelunJaTarinanLeviaminenType/toiminnanVaikutusKohteidenMelutasoon MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType/torjuntatoimenpiteet HakemuksenLisaksiType/tutkimustulokset LisaliitteetType/tyosuojelusuunnitelma LisaliitteetType/yleissuunnitelma PuhdistusAsiatType/ymparistovaikutukset
complexType RakennusvalvontaLiiteType
source <xs:complexType name="LiiteType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Liitteen sisältöä  kuvaava teksti</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="linkkiliitteeseen" type="xs:anyURI"/>
   
<xs:element name="muokkausHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="versionumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LiiteType/kuvaus
diagram ilmoitukset_p179.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Liitteen sisältöä  kuvaava teksti
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Liitteen sisältöä  kuvaava teksti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LiiteType/linkkiliitteeseen
diagram ilmoitukset_p180.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:anyURI
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="linkkiliitteeseen" type="xs:anyURI"/>

element LiiteType/muokkausHetki
diagram ilmoitukset_p181.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="muokkausHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element LiiteType/versionumero
diagram ilmoitukset_p182.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="versionumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LupamaarayksetType
diagram ilmoitukset_p183.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:autopaikkojaEnintaan yht:autopaikkojaVahintaan yht:autopaikkojaRakennettava yht:autopaikkojaRakennettu yht:autopaikkojaKiinteistolla yht:autopaikkojaUlkopuolella yht:kerrosala yht:kokonaisala yht:katselmus yht:maarays yht:vaaditutTyonjohtajat yht:vaaditutErityissuunnitelmat
used by
element PaatosType/lupamaaraykset
source <xs:complexType name="LupamaarayksetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="autopaikkojaEnintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaVahintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaRakennettava" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaRakennettu" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaKiinteistolla" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaUlkopuolella" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kerrosala" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="katselmus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Vaadittavat katselmukset</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="aloituskokous"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
         
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan merkitseminen"/>
         
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan tarkastaminen"/>
         
<xs:enumeration value="pohjakatselmus"/>
         
<xs:enumeration value="rakennekatselmus"/>
         
<xs:enumeration value="lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus"/>
         
<xs:enumeration value="osittainen loppukatselmus"/>
         
<xs:enumeration value="loppukatselmus"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="maarays" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="sisalto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="maaraysaika" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="toteutusHetki" type="xs:date" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="vaaditutTyonjohtajat" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="vaaditutErityissuunnitelmat" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaEnintaan
diagram ilmoitukset_p184.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaEnintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaVahintaan
diagram ilmoitukset_p185.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaVahintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaRakennettava
diagram ilmoitukset_p186.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaRakennettava" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaRakennettu
diagram ilmoitukset_p187.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaRakennettu" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaKiinteistolla
diagram ilmoitukset_p188.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaKiinteistolla" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaUlkopuolella
diagram ilmoitukset_p189.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaUlkopuolella" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/kerrosala
diagram ilmoitukset_p190.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kerrosala" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/kokonaisala
diagram ilmoitukset_p191.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kokonaisala" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/katselmus
diagram ilmoitukset_p192.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
facets
enumeration aloituskokous
enumeration ei tiedossa
enumeration rakennuksen paikan merkitseminen
enumeration rakennuksen paikan tarkastaminen
enumeration pohjakatselmus
enumeration rakennekatselmus
enumeration lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus
enumeration osittainen loppukatselmus
enumeration loppukatselmus
annotation
documentation
Vaadittavat katselmukset
source <xs:element name="katselmus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vaadittavat katselmukset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="aloituskokous"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa