Schema ilmoitukset.xsd


schema location:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset/2.2.1/ilmoitukset.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
 
Elements  Complex types 
Ilmoitukset  AbstractIlmoitusKohde 
Koeluontoinentoiminta  HakemuksenLisaksiType 
Melutarina  IlmoituksetType 
Pimapuhdistus  JaksoType 
Poikkeus  KoeluontoinentoimintaType 
KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType 
LisaliitteetType 
LisatiedotType 
MelunJaTarinanLeviaminenType 
MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType 
MelutarinaType 
MelutiedotType 
PilaTiedotType 
PiMaPuhdistusType 
PoikkeusType 
PuhdistusAsiatType 
RakentaminenType 
TapahtumaType 
ToiminnanSijaintiType 
ToimintaType 


schema location:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset/2.1.6/yhteiset.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
 
Complex types  Simple types 
AbstractPaikkatietopalveluKohde  AineistonTilaType 
AbstractYmparistotoimiKohde  FiseKelpoisuusType 
AineistotoimituksentiedotType  KaavanvaiheType 
AineistotoimitusType  KayttotarkoitusKoodiType 
Attribuutti  KiinteistotunnusType 
HakijaType  KuntaRooliKoodiType 
HenkilonnimiType  LuontiTapaType 
HetkijaksoType  MuutosTilaType 
KasittelynTilaType  OsoiteTilaType 
KasittelyTapahtumatType  PaakayttotarkoitusType 
KasittelyTiedotType  PaatostyyppiType 
KasittelyTietoType  PatevyysluokkaType 
KayttotarkoitusType  SijaintiepavarmuusType 
KiinteistoType  SuunnittelijaRoolikoodiType 
LausunnotType  TasosijaintiType 
LausuntoRvPType  ToimialaType 
LausuntoType  ToimitustapaType 
LausuntoYmpType  TyonjohtajaRooliKoodiType 
LiiteType  ViittausType 
LupamaarayksetType  VRKRooliKoodiType 
LuvanTunnisteTiedotType 
MaksajaType 
MerkintaType 
MuuTunnusType 
NimiType 
OsapuoletType 
OsapuoliType 
OsoiteType 
PaatoksetType 
PaatospoytakirjaType 
PaatosType 
PaivamaaratType 
PostiosoiteType 
PvmjaksoType 
RakennuksenTunnusType 
RakennusLuvanTunnusType 
RakennuspaikkaType 
RakennusrasiteType 
RakennustunnusType 
RakennusvalvontaLiiteType 
RakennusvalvontaSijaintiType 
Referenssipiste 
SijaintitietoType 
SijaintiType 
SuunnittelijaType 
TilamuutosType 
TyonjohtajaType 
ValvontatapahtumaType 
VerkkolaskutusTypeType 
YhteisjarjestelyType 
YhteyshenkiloType 
YhteystietoType 
YmparistoLiiteType 
YmparistoLuvanTunnisteTiedotType 
YmparistoLuvanTunnusType 
YmparistoOsapuoliType 
YmparistoPaatosType 
YritysType 


element Ilmoitukset
diagram ilmoitukset_p1.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:IlmoituksetType
properties
content complex
children ymi:toimituksenTiedot ymi:melutarina ymi:koeluontoinentoiminta ymi:poikkeus ymi:pimapuhdistus
annotation
documentation
Skeeman juurielementti
source <xs:element name="Ilmoitukset" type="ymi:IlmoituksetType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Skeeman juurielementti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Koeluontoinentoiminta
diagram ilmoitukset_p2.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:KoeluontoinentoimintaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki ymi:kasittelytietotieto ymi:luvanTunnistetiedot ymi:lausuntotieto ymi:toiminnanSijaintitieto ymi:ilmoittaja ymi:jatkoIlmoitusKytkin ymi:asianKuvaus ymi:kuvausKoeluonteisestaToiminnasta ymi:koeluonteisenToiminnanKesto ymi:sijaintitieto ymi:koontiKentta ymi:liitetieto
used by
element IlmoituksetType/koeluontoinentoiminta
annotation
documentation
<!--http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1438&lan=fi-->
source <xs:element name="Koeluontoinentoiminta" type="ymi:KoeluontoinentoimintaType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>
     
<!--http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1438&lan=fi-->
   
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Melutarina
diagram ilmoitukset_p3.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:MelutarinaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki ymi:kasittelytietotieto ymi:luvanTunnistetiedot ymi:lausuntotieto ymi:toiminnanSijaintitieto ymi:ilmoittaja ymi:jatkoIlmoitusKytkin ymi:asianKuvaus ymi:toimintatieto ymi:toiminnanKesto ymi:melutiedot ymi:melunJaTarinanLeviaminen ymi:melunJaTarinanTorjuntaJaSeuranta ymi:lisatiedottieto ymi:koontiKentta ymi:liitetieto
used by
element IlmoituksetType/melutarina
annotation
documentation
<!--http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1437&lan=fi-->
source <xs:element name="Melutarina" type="ymi:MelutarinaType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>
     
<!--http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1437&lan=fi-->
   
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Pimapuhdistus
diagram ilmoitukset_p4.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:PiMaPuhdistusType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki ymi:kasittelytietotieto ymi:luvanTunnistetiedot ymi:lausuntotieto ymi:toiminnanSijaintitieto ymi:ilmoittaja ymi:jatkoIlmoitusKytkin ymi:asianKuvaus ymi:toiminnanKesto ymi:pilaTiedot ymi:puhdistusAsiat ymi:hakemuksenLisaksi ymi:lisaliitteet ymi:koontiKentta ymi:liitetieto
used by
element IlmoituksetType/pimapuhdistus
annotation
documentation
<!--http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1440&lan=fi-->
source <xs:element name="Pimapuhdistus" type="ymi:PiMaPuhdistusType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>
     
<!--http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1440&lan=fi-->
   
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Poikkeus
diagram ilmoitukset_p5.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:PoikkeusType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki ymi:kasittelytietotieto ymi:luvanTunnistetiedot ymi:lausuntotieto ymi:toiminnanSijaintitieto ymi:ilmoittaja ymi:jatkoIlmoitusKytkin ymi:asianKuvaus ymi:kuvaus ymi:jakso ymi:sijaintitieto ymi:koontiKentta ymi:liitetieto
used by
element IlmoituksetType/poikkeus
source <xs:element name="Poikkeus" type="ymi:PoikkeusType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

complexType AbstractIlmoitusKohde
diagram ilmoitukset_p6.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type extension of yht:AbstractYmparistotoimiKohde
properties
base yht:AbstractYmparistotoimiKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki ymi:kasittelytietotieto ymi:luvanTunnistetiedot ymi:lausuntotieto ymi:toiminnanSijaintitieto ymi:ilmoittaja ymi:jatkoIlmoitusKytkin ymi:asianKuvaus
used by
complexTypes KoeluontoinentoimintaType MelutarinaType PiMaPuhdistusType PoikkeusType
source <xs:complexType name="AbstractIlmoitusKohde">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractYmparistotoimiKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kasittelytietotieto" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Kasittelytieto" type="yht:KasittelyTietoType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="luvanTunnistetiedot" type="yht:YmparistoLuvanTunnisteTiedotType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="lausuntotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoYmpType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="toiminnanSijaintitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="ToiminnanSijainti" type="ymi:ToiminnanSijaintiType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="ilmoittaja" type="yht:YhteystietoType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="jatkoIlmoitusKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Onko kyseessä olemassaolevaanilmoitukseen liittyvä jatkoilmoitus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="asianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractIlmoitusKohde/kasittelytietotieto
diagram ilmoitukset_p7.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children ymi:Kasittelytieto
source <xs:element name="kasittelytietotieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Kasittelytieto" type="yht:KasittelyTietoType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractIlmoitusKohde/kasittelytietotieto/Kasittelytieto
diagram ilmoitukset_p8.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:KasittelyTietoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:muutosHetki yht:hakemuksenTila yht:tilanMuutosHetki yht:kunnanYhteyshenkiloEtunimi yht:kunnanYhteyshenkiloSukunimi yht:asiatunnus yht:paivaysPvm yht:kasittelija
source <xs:element name="Kasittelytieto" type="yht:KasittelyTietoType"/>

element AbstractIlmoitusKohde/luvanTunnistetiedot
diagram ilmoitukset_p9.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLuvanTunnisteTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:LupaTunnus
source <xs:element name="luvanTunnistetiedot" type="yht:YmparistoLuvanTunnisteTiedotType" minOccurs="0"/>

element AbstractIlmoitusKohde/lausuntotieto
diagram ilmoitukset_p10.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymi:Lausunto
source <xs:element name="lausuntotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoYmpType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractIlmoitusKohde/lausuntotieto/Lausunto
diagram ilmoitukset_p11.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:LausuntoYmpType
properties
isRef 0
content complex
children yht:viranomainen yht:pyyntoPvm yht:maaraPvm yht:lausuntotieto
source <xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoYmpType"/>

element AbstractIlmoitusKohde/toiminnanSijaintitieto
diagram ilmoitukset_p12.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymi:ToiminnanSijainti
source <xs:element name="toiminnanSijaintitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="ToiminnanSijainti" type="ymi:ToiminnanSijaintiType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractIlmoitusKohde/toiminnanSijaintitieto/ToiminnanSijainti
diagram ilmoitukset_p13.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:ToiminnanSijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children ymi:Osoite ymi:Kunta ymi:Sijainti ymi:Liite ymi:Kiinteistorekisterinumero
source <xs:element name="ToiminnanSijainti" type="ymi:ToiminnanSijaintiType"/>

element AbstractIlmoitusKohde/ilmoittaja
diagram ilmoitukset_p14.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YhteystietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:henkilotunnus yht:sukunimi yht:etunimi yht:yTunnus yht:yrityksenNimi yht:yhteyshenkilonNimi yht:osoitetieto yht:puhelinnumero yht:sahkopostiosoite yht:suoramarkkinointikielto yht:verkkolaskutustieto
source <xs:element name="ilmoittaja" type="yht:YhteystietoType" minOccurs="0"/>

element AbstractIlmoitusKohde/jatkoIlmoitusKytkin
diagram ilmoitukset_p15.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Onko kyseessä olemassaolevaanilmoitukseen liittyvä jatkoilmoitus
source <xs:element name="jatkoIlmoitusKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Onko kyseessä olemassaolevaanilmoitukseen liittyvä jatkoilmoitus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractIlmoitusKohde/asianKuvaus
diagram ilmoitukset_p16.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType HakemuksenLisaksiType
diagram ilmoitukset_p17.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:karttaJaAsema ymi:kaavakartat ymi:rajanaapurit ymi:tutkimustulokset
used by
element PiMaPuhdistusType/hakemuksenLisaksi
source <xs:complexType name="HakemuksenLisaksiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="karttaJaAsema" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kartta ja asemapiirros, joihin on merkitty puhdistettavien kiinteistöjen sijainti ja asian käsittelyn kannalta merkitykselliset kohteet</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kaavakartat" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kartat alueen nykyisestä ja suunnitellusta käyttötarkoituksesta (kaavakartat)</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="rajanaapurit" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Puhdistettavien kiinteistöjen rajanaapurien yhteystiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tutkimustulokset" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Yksityiskohtaiset tutkimustulokset maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämisestä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HakemuksenLisaksiType/karttaJaAsema
diagram ilmoitukset_p18.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
Kartta ja asemapiirros, joihin on merkitty puhdistettavien kiinteistöjen sijainti ja asian käsittelyn kannalta merkitykselliset kohteet
source <xs:element name="karttaJaAsema" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kartta ja asemapiirros, joihin on merkitty puhdistettavien kiinteistöjen sijainti ja asian käsittelyn kannalta merkitykselliset kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HakemuksenLisaksiType/kaavakartat
diagram ilmoitukset_p19.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
Kartat alueen nykyisestä ja suunnitellusta käyttötarkoituksesta (kaavakartat)
source <xs:element name="kaavakartat" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kartat alueen nykyisestä ja suunnitellusta käyttötarkoituksesta (kaavakartat)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HakemuksenLisaksiType/rajanaapurit
diagram ilmoitukset_p20.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
Puhdistettavien kiinteistöjen rajanaapurien yhteystiedot
source <xs:element name="rajanaapurit" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Puhdistettavien kiinteistöjen rajanaapurien yhteystiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HakemuksenLisaksiType/tutkimustulokset
diagram ilmoitukset_p21.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
Yksityiskohtaiset tutkimustulokset maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämisestä
source <xs:element name="tutkimustulokset" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yksityiskohtaiset tutkimustulokset maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämisestä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType IlmoituksetType
diagram ilmoitukset_p22.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:toimituksenTiedot ymi:melutarina ymi:koeluontoinentoiminta ymi:poikkeus ymi:pimapuhdistus
used by
element Ilmoitukset
source <xs:complexType name="IlmoituksetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:annotation>
     
<xs:documentation>http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=45108</xs:documentation>
   
</xs:annotation>
   
<xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
   
<xs:element name="melutarina" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="ymi:Melutarina"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="koeluontoinentoiminta" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="ymi:Koeluontoinentoiminta"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="poikkeus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="ymi:Poikkeus"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="pimapuhdistus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="ymi:Pimapuhdistus"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element IlmoituksetType/toimituksenTiedot
diagram ilmoitukset_p23.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

element IlmoituksetType/melutarina
diagram ilmoitukset_p24.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymi:Melutarina
source <xs:element name="melutarina" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="ymi:Melutarina"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element IlmoituksetType/koeluontoinentoiminta
diagram ilmoitukset_p25.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymi:Koeluontoinentoiminta
source <xs:element name="koeluontoinentoiminta" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="ymi:Koeluontoinentoiminta"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element IlmoituksetType/poikkeus
diagram ilmoitukset_p26.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymi:Poikkeus
source <xs:element name="poikkeus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="ymi:Poikkeus"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element IlmoituksetType/pimapuhdistus
diagram ilmoitukset_p27.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymi:Pimapuhdistus
source <xs:element name="pimapuhdistus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="ymi:Pimapuhdistus"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType JaksoType
diagram ilmoitukset_p28.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:alkuPvm ymi:loppuPvm ymi:arkiAlkuAika ymi:arkiLoppuAika ymi:lauantaiAlkuAika ymi:lauantaiLoppuAika ymi:sunnuntaiAlkuAika ymi:sunnuntaiLoppuAika
used by
elements PoikkeusType/jakso KoeluontoinentoimintaType/koeluonteisenToiminnanKesto MelutarinaType/toiminnanKesto PiMaPuhdistusType/toiminnanKesto
source <xs:complexType name="JaksoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="alkuPvm" type="xs:date"/>
   
<xs:element name="loppuPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="arkiAlkuAika" type="xs:time" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="arkiLoppuAika" type="xs:time" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="lauantaiAlkuAika" type="xs:time" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="lauantaiLoppuAika" type="xs:time" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="sunnuntaiAlkuAika" type="xs:time" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="sunnuntaiLoppuAika" type="xs:time" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element JaksoType/alkuPvm
diagram ilmoitukset_p29.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="alkuPvm" type="xs:date"/>

element JaksoType/loppuPvm
diagram ilmoitukset_p30.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="loppuPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element JaksoType/arkiAlkuAika
diagram ilmoitukset_p31.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:time
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="arkiAlkuAika" type="xs:time" minOccurs="0"/>

element JaksoType/arkiLoppuAika
diagram ilmoitukset_p32.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:time
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="arkiLoppuAika" type="xs:time" minOccurs="0"/>

element JaksoType/lauantaiAlkuAika
diagram ilmoitukset_p33.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:time
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="lauantaiAlkuAika" type="xs:time" minOccurs="0"/>

element JaksoType/lauantaiLoppuAika
diagram ilmoitukset_p34.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:time
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="lauantaiLoppuAika" type="xs:time" minOccurs="0"/>

element JaksoType/sunnuntaiAlkuAika
diagram ilmoitukset_p35.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:time
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sunnuntaiAlkuAika" type="xs:time" minOccurs="0"/>

element JaksoType/sunnuntaiLoppuAika
diagram ilmoitukset_p36.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:time
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sunnuntaiLoppuAika" type="xs:time" minOccurs="0"/>

complexType KoeluontoinentoimintaType
diagram ilmoitukset_p37.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type extension of ymi:AbstractIlmoitusKohde
properties
base ymi:AbstractIlmoitusKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki ymi:kasittelytietotieto ymi:luvanTunnistetiedot ymi:lausuntotieto ymi:toiminnanSijaintitieto ymi:ilmoittaja ymi:jatkoIlmoitusKytkin ymi:asianKuvaus ymi:kuvausKoeluonteisestaToiminnasta ymi:koeluonteisenToiminnanKesto ymi:sijaintitieto ymi:koontiKentta ymi:liitetieto
used by
element Koeluontoinentoiminta
source <xs:complexType name="KoeluontoinentoimintaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="ymi:AbstractIlmoitusKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kuvausKoeluonteisestaToiminnasta" type="ymi:KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>KUVAUS KOELUONTEISESTA TOIMINNASTA</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="koeluonteisenToiminnanKesto" type="ymi:JaksoType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>KOELUONTEISEN TOIMINNAN KESTO</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="koontiKentta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element KoeluontoinentoimintaType/kuvausKoeluonteisestaToiminnasta
diagram ilmoitukset_p38.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType
properties
isRef 0
content complex
children ymi:kuvaus ymi:raaka_aineet ymi:paastot ymi:selvitys
annotation
documentation
KUVAUS KOELUONTEISESTA TOIMINNASTA
source <xs:element name="kuvausKoeluonteisestaToiminnasta" type="ymi:KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>KUVAUS KOELUONTEISESTA TOIMINNASTA</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KoeluontoinentoimintaType/koeluonteisenToiminnanKesto
diagram ilmoitukset_p39.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:JaksoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:alkuPvm ymi:loppuPvm ymi:arkiAlkuAika ymi:arkiLoppuAika ymi:lauantaiAlkuAika ymi:lauantaiLoppuAika ymi:sunnuntaiAlkuAika ymi:sunnuntaiLoppuAika
annotation
documentation
KOELUONTEISEN TOIMINNAN KESTO
source <xs:element name="koeluonteisenToiminnanKesto" type="ymi:JaksoType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>KOELUONTEISEN TOIMINNAN KESTO</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KoeluontoinentoimintaType/sijaintitieto
diagram ilmoitukset_p40.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>

element KoeluontoinentoimintaType/koontiKentta
diagram ilmoitukset_p41.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="koontiKentta" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KoeluontoinentoimintaType/liitetieto
diagram ilmoitukset_p42.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymi:Liite
source <xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KoeluontoinentoimintaType/liitetieto/Liite
diagram ilmoitukset_p43.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>

complexType KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType
diagram ilmoitukset_p44.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:kuvaus ymi:raaka_aineet ymi:paastot ymi:selvitys
used by
element KoeluontoinentoimintaType/kuvausKoeluonteisestaToiminnasta
source <xs:complexType name="KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kuvaus" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kuvaus koeluonteisesta toiminnasta/tuotannosta</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="raaka_aineet" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paastot" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja arvio niiden vaikutuksista</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="selvitys" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Selvitys suunnitelluista ympäristönsuojelutoimista</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType/kuvaus
diagram ilmoitukset_p45.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
Kuvaus koeluonteisesta toiminnasta/tuotannosta
source <xs:element name="kuvaus" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kuvaus koeluonteisesta toiminnasta/tuotannosta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType/raaka_aineet
diagram ilmoitukset_p46.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="raaka_aineet" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"/>

element KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType/paastot
diagram ilmoitukset_p47.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja arvio niiden vaikutuksista
source <xs:element name="paastot" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja arvio niiden vaikutuksista</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KuvausKoeluonteisestaToiminnastaType/selvitys
diagram ilmoitukset_p48.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
Selvitys suunnitelluista ympäristönsuojelutoimista
source <xs:element name="selvitys" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Selvitys suunnitelluista ympäristönsuojelutoimista</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType LisaliitteetType
diagram ilmoitukset_p49.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:yleissuunnitelma ymi:tarkkailusuunnitelma ymi:tyosuojelusuunnitelma ymi:lausunnot
used by
element PiMaPuhdistusType/lisaliitteet
source <xs:complexType name="LisaliitteetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="yleissuunnitelma" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Puhdistuksen yleissuunnitelma</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tarkkailusuunnitelma" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Puhdistustyön aikainen tai sen jälkeen tehtävä ympäristön tarkkailusuunnitelma</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tyosuojelusuunnitelma" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="lausunnot" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Toimintaa koskevat luvat sekä viranomaisen antamat lausunnot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LisaliitteetType/yleissuunnitelma
diagram ilmoitukset_p50.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
Puhdistuksen yleissuunnitelma
source <xs:element name="yleissuunnitelma" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Puhdistuksen yleissuunnitelma</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LisaliitteetType/tarkkailusuunnitelma
diagram ilmoitukset_p51.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
Puhdistustyön aikainen tai sen jälkeen tehtävä ympäristön tarkkailusuunnitelma
source <xs:element name="tarkkailusuunnitelma" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Puhdistustyön aikainen tai sen jälkeen tehtävä ympäristön tarkkailusuunnitelma</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LisaliitteetType/tyosuojelusuunnitelma
diagram ilmoitukset_p52.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="tyosuojelusuunnitelma" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"/>

element LisaliitteetType/lausunnot
diagram ilmoitukset_p53.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
Toimintaa koskevat luvat sekä viranomaisen antamat lausunnot
source <xs:element name="lausunnot" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Toimintaa koskevat luvat sekä viranomaisen antamat lausunnot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType LisatiedotType
diagram ilmoitukset_p54.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:Lisatiedot
used by
element MelutarinaType/lisatiedottieto
source <xs:complexType name="LisatiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Lisatiedot" type="yht:YmparistoLiiteType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LisatiedotType/Lisatiedot
diagram ilmoitukset_p55.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="Lisatiedot" type="yht:YmparistoLiiteType"/>

complexType MelunJaTarinanLeviaminenType
diagram ilmoitukset_p56.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki ymi:HairiintyvatKohteetYmparistossa ymi:toiminnanVaikutusKohteidenMelutasoon ymi:sijaintitieto
used by
element MelutarinaType/melunJaTarinanLeviaminen/MelunJaTarinanLeviaminen
source <xs:complexType name="MelunJaTarinanLeviaminenType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="HairiintyvatKohteetYmparistossa" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Häiriintyvät kohteet ympäristössä ja niiden etäisyys toimipaikalta</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="toiminnanVaikutusKohteidenMelutasoon" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MelunJaTarinanLeviaminenType/HairiintyvatKohteetYmparistossa
diagram ilmoitukset_p57.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
Häiriintyvät kohteet ympäristössä ja niiden etäisyys toimipaikalta
source <xs:element name="HairiintyvatKohteetYmparistossa" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Häiriintyvät kohteet ympäristössä ja niiden etäisyys toimipaikalta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelunJaTarinanLeviaminenType/toiminnanVaikutusKohteidenMelutasoon
diagram ilmoitukset_p58.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
Toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon
source <xs:element name="toiminnanVaikutusKohteidenMelutasoon" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelunJaTarinanLeviaminenType/sijaintitieto
diagram ilmoitukset_p59.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>

complexType MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType
diagram ilmoitukset_p60.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:torjuntatoimenpiteet ymi:melutilanteenSeuranta ymi:tiedottaminen
used by
element MelutarinaType/melunJaTarinanTorjuntaJaSeuranta
source <xs:complexType name="MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="torjuntatoimenpiteet" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="melutilanteenSeuranta" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tiedottaminen" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Tiedotteen jakelualueen laajuus ja katuosoitteet</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType/torjuntatoimenpiteet
diagram ilmoitukset_p61.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="torjuntatoimenpiteet" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"/>

element MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType/melutilanteenSeuranta
diagram ilmoitukset_p62.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="melutilanteenSeuranta" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"/>

element MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType/tiedottaminen
diagram ilmoitukset_p63.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
Tiedotteen jakelualueen laajuus ja katuosoitteet
source <xs:element name="tiedottaminen" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tiedotteen jakelualueen laajuus ja katuosoitteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType MelutarinaType
diagram ilmoitukset_p64.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type extension of ymi:AbstractIlmoitusKohde
properties
base ymi:AbstractIlmoitusKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki ymi:kasittelytietotieto ymi:luvanTunnistetiedot ymi:lausuntotieto ymi:toiminnanSijaintitieto ymi:ilmoittaja ymi:jatkoIlmoitusKytkin ymi:asianKuvaus ymi:toimintatieto ymi:toiminnanKesto ymi:melutiedot ymi:melunJaTarinanLeviaminen ymi:melunJaTarinanTorjuntaJaSeuranta ymi:lisatiedottieto ymi:koontiKentta ymi:liitetieto
used by
element Melutarina
source <xs:complexType name="MelutarinaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="ymi:AbstractIlmoitusKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="toimintatieto" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>TOIMINTA</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Toiminta" type="ymi:ToimintaType" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>TOIMINTA</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="toiminnanKesto" type="ymi:JaksoType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>TOIMINNAN KESTO</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="melutiedot" type="ymi:MelutiedotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>MELUPÄÄSTÖT</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="melunJaTarinanLeviaminen" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="MelunJaTarinanLeviaminen" type="ymi:MelunJaTarinanLeviaminenType" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="melunJaTarinanTorjuntaJaSeuranta" type="ymi:MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA JA SEURANTA</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lisatiedottieto" type="ymi:LisatiedotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin tiedot perustuvat</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="koontiKentta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MelutarinaType/toimintatieto
diagram ilmoitukset_p65.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:Toiminta
annotation
documentation
TOIMINTA
source <xs:element name="toimintatieto" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>TOIMINTA</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Toiminta" type="ymi:ToimintaType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>TOIMINTA</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MelutarinaType/toimintatieto/Toiminta
diagram ilmoitukset_p66.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:ToimintaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki ymi:rakentaminen ymi:tapahtuma ymi:sijaintitieto
annotation
documentation
TOIMINTA
source <xs:element name="Toiminta" type="ymi:ToimintaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>TOIMINTA</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelutarinaType/toiminnanKesto
diagram ilmoitukset_p67.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:JaksoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:alkuPvm ymi:loppuPvm ymi:arkiAlkuAika ymi:arkiLoppuAika ymi:lauantaiAlkuAika ymi:lauantaiLoppuAika ymi:sunnuntaiAlkuAika ymi:sunnuntaiLoppuAika
annotation
documentation
TOIMINNAN KESTO
source <xs:element name="toiminnanKesto" type="ymi:JaksoType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>TOIMINNAN KESTO</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelutarinaType/melutiedot
diagram ilmoitukset_p68.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:MelutiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymi:koneidenLkm ymi:melutaso
annotation
documentation
MELUPÄÄSTÖT
source <xs:element name="melutiedot" type="ymi:MelutiedotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>MELUPÄÄSTÖT</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelutarinaType/melunJaTarinanLeviaminen
diagram ilmoitukset_p69.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:MelunJaTarinanLeviaminen
annotation
documentation
MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN
source <xs:element name="melunJaTarinanLeviaminen" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="MelunJaTarinanLeviaminen" type="ymi:MelunJaTarinanLeviaminenType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MelutarinaType/melunJaTarinanLeviaminen/MelunJaTarinanLeviaminen
diagram ilmoitukset_p70.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:MelunJaTarinanLeviaminenType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki ymi:HairiintyvatKohteetYmparistossa ymi:toiminnanVaikutusKohteidenMelutasoon ymi:sijaintitieto
annotation
documentation
MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN
source <xs:element name="MelunJaTarinanLeviaminen" type="ymi:MelunJaTarinanLeviaminenType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelutarinaType/melunJaTarinanTorjuntaJaSeuranta
diagram ilmoitukset_p71.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:torjuntatoimenpiteet ymi:melutilanteenSeuranta ymi:tiedottaminen
annotation
documentation
MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA JA SEURANTA
source <xs:element name="melunJaTarinanTorjuntaJaSeuranta" type="ymi:MelunJaTarinanTorjuntaJaSeurantaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA JA SEURANTA</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelutarinaType/lisatiedottieto
diagram ilmoitukset_p72.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:LisatiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymi:Lisatiedot
annotation
documentation
Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin tiedot perustuvat
source <xs:element name="lisatiedottieto" type="ymi:LisatiedotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin tiedot perustuvat</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelutarinaType/koontiKentta
diagram ilmoitukset_p73.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="koontiKentta" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element MelutarinaType/liitetieto
diagram ilmoitukset_p74.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymi:Liite
source <xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MelutarinaType/liitetieto/Liite
diagram ilmoitukset_p75.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>

complexType MelutiedotType
diagram ilmoitukset_p76.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:koneidenLkm ymi:melutaso
used by
element MelutarinaType/melutiedot
source <xs:complexType name="MelutiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="koneidenLkm" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Koneet, laitteet tai toiminnot sekä niiden lukumäärä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="melutaso">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Melutaso</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="db" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Melunmäärä desibeleissä</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="paiva" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>päiväaika</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="yo" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>yöaika</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="mittaaja" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Äänen mittaaja</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element MelutiedotType/koneidenLkm
diagram ilmoitukset_p77.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Koneet, laitteet tai toiminnot sekä niiden lukumäärä
source <xs:element name="koneidenLkm" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Koneet, laitteet tai toiminnot sekä niiden lukumäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelutiedotType/melutaso
diagram ilmoitukset_p78.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
properties
isRef 0
content complex
children ymi:db ymi:paiva ymi:yo ymi:mittaaja
annotation
documentation
Melutaso
source <xs:element name="melutaso">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Melutaso</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="db" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Melunmäärä desibeleissä</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="paiva" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>päiväaika</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="yo" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>yöaika</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="mittaaja" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Äänen mittaaja</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MelutiedotType/melutaso/db
diagram ilmoitukset_p79.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Melunmäärä desibeleissä
source <xs:element name="db" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Melunmäärä desibeleissä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelutiedotType/melutaso/paiva
diagram ilmoitukset_p80.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
päiväaika
source <xs:element name="paiva" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>päiväaika</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelutiedotType/melutaso/yo
diagram ilmoitukset_p81.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
yöaika
source <xs:element name="yo" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>yöaika</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MelutiedotType/melutaso/mittaaja
diagram ilmoitukset_p82.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Äänen mittaaja
source <xs:element name="mittaaja" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Äänen mittaaja</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType PilaTiedotType
diagram ilmoitukset_p83.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:tapahtumatAjankohdat ymi:aiheuttanutAine ymi:maaperatiedot ymi:pintaJaPohjavesi
used by
element PiMaPuhdistusType/pilaTiedot
source <xs:complexType name="PilaTiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="tapahtumatAjankohdat" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Selvitys pilaantumista aiheuttaneista tapahtumista ja ajankohdista</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="aiheuttanutAine" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Selvitys pilaantumisen aiheuttaneesta aineesta (ominaisuudet, pitoisuudet, määrät).</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="maaperatiedot" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Maaperätiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="pintaJaPohjavesi" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Pinta- ja pohjavesitiedot (sijainti, laatu, käyttö)</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PilaTiedotType/tapahtumatAjankohdat
diagram ilmoitukset_p84.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
Selvitys pilaantumista aiheuttaneista tapahtumista ja ajankohdista
source <xs:element name="tapahtumatAjankohdat" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Selvitys pilaantumista aiheuttaneista tapahtumista ja ajankohdista</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PilaTiedotType/aiheuttanutAine
diagram ilmoitukset_p85.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
Selvitys pilaantumisen aiheuttaneesta aineesta (ominaisuudet, pitoisuudet, määrät).
source <xs:element name="aiheuttanutAine" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Selvitys pilaantumisen aiheuttaneesta aineesta (ominaisuudet, pitoisuudet, määrät).</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PilaTiedotType/maaperatiedot
diagram ilmoitukset_p86.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
Maaperätiedot
source <xs:element name="maaperatiedot" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Maaperätiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PilaTiedotType/pintaJaPohjavesi
diagram ilmoitukset_p87.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
Pinta- ja pohjavesitiedot (sijainti, laatu, käyttö)
source <xs:element name="pintaJaPohjavesi" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pinta- ja pohjavesitiedot (sijainti, laatu, käyttö)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType PiMaPuhdistusType
diagram ilmoitukset_p88.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type extension of ymi:AbstractIlmoitusKohde
properties
base ymi:AbstractIlmoitusKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki ymi:kasittelytietotieto ymi:luvanTunnistetiedot ymi:lausuntotieto ymi:toiminnanSijaintitieto ymi:ilmoittaja ymi:jatkoIlmoitusKytkin ymi:asianKuvaus ymi:toiminnanKesto ymi:pilaTiedot ymi:puhdistusAsiat ymi:hakemuksenLisaksi ymi:lisaliitteet ymi:koontiKentta ymi:liitetieto
used by
element Pimapuhdistus
source <xs:complexType name="PiMaPuhdistusType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="ymi:AbstractIlmoitusKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="toiminnanKesto" type="ymi:JaksoType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>TOIMINNAN KESTO</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="pilaTiedot" type="ymi:PilaTiedotType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="puhdistusAsiat" type="ymi:PuhdistusAsiatType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>PUHDISTAMISTA KOSKEVAT ASIAT</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="hakemuksenLisaksi" type="ymi:HakemuksenLisaksiType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>HAKEMUKSEEN ON LISÄKSI LIITETTÄVÄ:</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lisaliitteet" type="ymi:LisaliitteetType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>TARVITTAESSA HAKEMUKSEEN LIITETÄÄN:</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="koontiKentta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element PiMaPuhdistusType/toiminnanKesto
diagram ilmoitukset_p89.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:JaksoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:alkuPvm ymi:loppuPvm ymi:arkiAlkuAika ymi:arkiLoppuAika ymi:lauantaiAlkuAika ymi:lauantaiLoppuAika ymi:sunnuntaiAlkuAika ymi:sunnuntaiLoppuAika
annotation
documentation
TOIMINNAN KESTO
source <xs:element name="toiminnanKesto" type="ymi:JaksoType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>TOIMINNAN KESTO</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaPuhdistusType/pilaTiedot
diagram ilmoitukset_p90.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:PilaTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:tapahtumatAjankohdat ymi:aiheuttanutAine ymi:maaperatiedot ymi:pintaJaPohjavesi
annotation
documentation
PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT
source <xs:element name="pilaTiedot" type="ymi:PilaTiedotType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaPuhdistusType/puhdistusAsiat
diagram ilmoitukset_p91.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:PuhdistusAsiatType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:puhdistusTavoite ymi:puhdistusmenetelmat ymi:puhdistustyonSuoritus ymi:ymparistovaikutukset
annotation
documentation
PUHDISTAMISTA KOSKEVAT ASIAT
source <xs:element name="puhdistusAsiat" type="ymi:PuhdistusAsiatType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>PUHDISTAMISTA KOSKEVAT ASIAT</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaPuhdistusType/hakemuksenLisaksi
diagram ilmoitukset_p92.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:HakemuksenLisaksiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:karttaJaAsema ymi:kaavakartat ymi:rajanaapurit ymi:tutkimustulokset
annotation
documentation
HAKEMUKSEEN ON LISÄKSI LIITETTÄVÄ:
source <xs:element name="hakemuksenLisaksi" type="ymi:HakemuksenLisaksiType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>HAKEMUKSEEN ON LISÄKSI LIITETTÄVÄ:</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaPuhdistusType/lisaliitteet
diagram ilmoitukset_p93.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:LisaliitteetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:yleissuunnitelma ymi:tarkkailusuunnitelma ymi:tyosuojelusuunnitelma ymi:lausunnot
annotation
documentation
TARVITTAESSA HAKEMUKSEEN LIITETÄÄN:
source <xs:element name="lisaliitteet" type="ymi:LisaliitteetType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>TARVITTAESSA HAKEMUKSEEN LIITETÄÄN:</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaPuhdistusType/koontiKentta
diagram ilmoitukset_p94.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="koontiKentta" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PiMaPuhdistusType/liitetieto
diagram ilmoitukset_p95.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymi:Liite
source <xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element PiMaPuhdistusType/liitetieto/Liite
diagram ilmoitukset_p96.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>

complexType PoikkeusType
diagram ilmoitukset_p97.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type extension of ymi:AbstractIlmoitusKohde
properties
base ymi:AbstractIlmoitusKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki ymi:kasittelytietotieto ymi:luvanTunnistetiedot ymi:lausuntotieto ymi:toiminnanSijaintitieto ymi:ilmoittaja ymi:jatkoIlmoitusKytkin ymi:asianKuvaus ymi:kuvaus ymi:jakso ymi:sijaintitieto ymi:koontiKentta ymi:liitetieto
used by
element Poikkeus
source <xs:complexType name="PoikkeusType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="ymi:AbstractIlmoitusKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="jakso" type="ymi:JaksoType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="koontiKentta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element PoikkeusType/kuvaus
diagram ilmoitukset_p98.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PoikkeusType/jakso
diagram ilmoitukset_p99.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:JaksoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:alkuPvm ymi:loppuPvm ymi:arkiAlkuAika ymi:arkiLoppuAika ymi:lauantaiAlkuAika ymi:lauantaiLoppuAika ymi:sunnuntaiAlkuAika ymi:sunnuntaiLoppuAika
source <xs:element name="jakso" type="ymi:JaksoType" minOccurs="0"/>

element PoikkeusType/sijaintitieto
diagram ilmoitukset_p100.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>

element PoikkeusType/koontiKentta
diagram ilmoitukset_p101.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="koontiKentta" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PoikkeusType/liitetieto
diagram ilmoitukset_p102.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymi:Liite
source <xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element PoikkeusType/liitetieto/Liite
diagram ilmoitukset_p103.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>

complexType PuhdistusAsiatType
diagram ilmoitukset_p104.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:puhdistusTavoite ymi:puhdistusmenetelmat ymi:puhdistustyonSuoritus ymi:ymparistovaikutukset
used by
element PiMaPuhdistusType/puhdistusAsiat
source <xs:complexType name="PuhdistusAsiatType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="puhdistusTavoite" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Selvitys puhdistustavoitteesta</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="puhdistusmenetelmat" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Selvitys käytettävästä puhdistusmenetelmästä ja jätteiden käsittelystä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="puhdistustyonSuoritus" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Selvitys puhdistustyön suorittamisesta, työn valvonnasta (ml. laadunvalvonta) ja aikataulusta</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="ymparistovaikutukset" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Selvitys puhdistamisen ympäristövaikutuksista ja ympäristöhaittojen ehkäisystä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PuhdistusAsiatType/puhdistusTavoite
diagram ilmoitukset_p105.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
Selvitys puhdistustavoitteesta
source <xs:element name="puhdistusTavoite" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Selvitys puhdistustavoitteesta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PuhdistusAsiatType/puhdistusmenetelmat
diagram ilmoitukset_p106.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
Selvitys käytettävästä puhdistusmenetelmästä ja jätteiden käsittelystä
source <xs:element name="puhdistusmenetelmat" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Selvitys käytettävästä puhdistusmenetelmästä ja jätteiden käsittelystä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PuhdistusAsiatType/puhdistustyonSuoritus
diagram ilmoitukset_p107.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
Selvitys puhdistustyön suorittamisesta, työn valvonnasta (ml. laadunvalvonta) ja aikataulusta
source <xs:element name="puhdistustyonSuoritus" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Selvitys puhdistustyön suorittamisesta, työn valvonnasta (ml. laadunvalvonta) ja aikataulusta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PuhdistusAsiatType/ymparistovaikutukset
diagram ilmoitukset_p108.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
Selvitys puhdistamisen ympäristövaikutuksista ja ympäristöhaittojen ehkäisystä
source <xs:element name="ymparistovaikutukset" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Selvitys puhdistamisen ympäristövaikutuksista ja ympäristöhaittojen ehkäisystä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType RakentaminenType
diagram ilmoitukset_p109.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:louhinta ymi:murskaus ymi:paalutus ymi:muu
used by
element ToimintaType/rakentaminen
source <xs:complexType name="RakentaminenType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="louhinta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="murskaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paalutus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="muu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element RakentaminenType/louhinta
diagram ilmoitukset_p110.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="louhinta" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakentaminenType/murskaus
diagram ilmoitukset_p111.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="murskaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakentaminenType/paalutus
diagram ilmoitukset_p112.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paalutus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakentaminenType/muu
diagram ilmoitukset_p113.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="muu" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType TapahtumaType
diagram ilmoitukset_p114.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:ulkoilmakonsertti ymi:muu
used by
element ToimintaType/tapahtuma
source <xs:complexType name="TapahtumaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="ulkoilmakonsertti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="muu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element TapahtumaType/ulkoilmakonsertti
diagram ilmoitukset_p115.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="ulkoilmakonsertti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element TapahtumaType/muu
diagram ilmoitukset_p116.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="muu" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType ToiminnanSijaintiType
diagram ilmoitukset_p117.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
children ymi:Osoite ymi:Kunta ymi:Sijainti ymi:Liite ymi:Kiinteistorekisterinumero
used by
element AbstractIlmoitusKohde/toiminnanSijaintitieto/ToiminnanSijainti
source <xs:complexType name="ToiminnanSijaintiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
   
<xs:element name="Kunta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="Sijainti" type="yht:SijaintiType"/>
   
<xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="Kiinteistorekisterinumero" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element ToiminnanSijaintiType/Osoite
diagram ilmoitukset_p118.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kunta yht:valtioSuomeksi yht:valtioKansainvalinen yht:osoitenimi yht:ulkomainenLahiosoite yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:ulkomainenPostitoimipaikka yht:jarjestysnumero yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="Osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>

element ToiminnanSijaintiType/Kunta
diagram ilmoitukset_p119.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="Kunta" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element ToiminnanSijaintiType/Sijainti
diagram ilmoitukset_p120.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:SijaintiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:osoite yht:piste yht:viiva yht:alue yht:tyhja yht:sijaintiepavarmuus yht:luontitapa yht:nimi yht:kuvaus yht:korkeusTaiSyvyys yht:pintaAla
source <xs:element name="Sijainti" type="yht:SijaintiType"/>

element ToiminnanSijaintiType/Liite
diagram ilmoitukset_p121.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"/>

element ToiminnanSijaintiType/Kiinteistorekisterinumero
diagram ilmoitukset_p122.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:KiinteistotunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern (([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2}) 
source <xs:element name="Kiinteistorekisterinumero" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

complexType ToimintaType
diagram ilmoitukset_p123.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki ymi:rakentaminen ymi:tapahtuma ymi:sijaintitieto
used by
element MelutarinaType/toimintatieto/Toiminta
source <xs:complexType name="ToimintaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="rakentaminen" type="ymi:RakentaminenType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tapahtuma" type="ymi:TapahtumaType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element ToimintaType/rakentaminen
diagram ilmoitukset_p124.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:RakentaminenType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:louhinta ymi:murskaus ymi:paalutus ymi:muu
source <xs:element name="rakentaminen" type="ymi:RakentaminenType" minOccurs="0"/>

element ToimintaType/tapahtuma
diagram ilmoitukset_p125.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type ymi:TapahtumaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymi:ulkoilmakonsertti ymi:muu
source <xs:element name="tapahtuma" type="ymi:TapahtumaType" minOccurs="0"/>

element ToimintaType/sijaintitieto
diagram ilmoitukset_p126.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ilmoitukset
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>

element _Feature
diagram ilmoitukset_p127.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
complexType FeaturePropertyType
source <xs:element name="_Feature"/>

element _FeatureCollection
diagram ilmoitukset_p128.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_FeatureCollection"/>

element _GML
diagram ilmoitukset_p129.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_GML"/>

element _Object
diagram ilmoitukset_p130.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_Object"/>

element AssociationAttributeGroup
diagram ilmoitukset_p131.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="AssociationAttributeGroup"/>

element Dummy_GML
diagram ilmoitukset_p132.png
namespace http://www.opengis.net/gml
annotation
documentation
Comment describing your root element
source <xs:element name="Dummy_GML">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Comment describing your root element</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element featureMember
diagram ilmoitukset_p133.png
namespace http://www.opengis.net/gml
type gml:FeaturePropertyType
properties
content complex
children gml:_Feature
used by
complexType FeatureCollectionType
source <xs:element name="featureMember" type="gml:FeaturePropertyType"/>

element featureProperty
diagram ilmoitukset_p134.png
namespace http://www.opengis.net/gml
type gml:FeaturePropertyType
properties
content complex
children gml:_Feature
source <xs:element name="featureProperty" type="gml:FeaturePropertyType"/>

element Null
diagram ilmoitukset_p135.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Null"/>

element Point
diagram ilmoitukset_p136.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Point"/>

complexType AbstractFeatureType
diagram ilmoitukset_p137.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
complexTypes AbstractPaikkatietopalveluKohde MerkintaType
source <xs:complexType name="AbstractFeatureType"/>

complexType AngleType
diagram ilmoitukset_p138.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AngleType"/>

complexType AssociationAttributeGroupType
diagram ilmoitukset_p139.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AssociationAttributeGroupType"/>

complexType CodeType
diagram ilmoitukset_p140.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="CodeType"/>

complexType CurvePropertyType
diagram ilmoitukset_p141.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/viiva PostiosoiteType/viivasijainti OsoiteType/viivasijainti
source <xs:complexType name="CurvePropertyType"/>

complexType FeatureCollectionType
diagram ilmoitukset_p142.png
namespace http://www.opengis.net/gml
children gml:featureMember
source <xs:complexType name="FeatureCollectionType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element ref="gml:featureMember"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

complexType FeaturePropertyType
diagram ilmoitukset_p143.png
namespace http://www.opengis.net/gml
children gml:_Feature
used by
elements featureMember featureProperty
source <xs:complexType name="FeaturePropertyType">
 
<xs:sequence minOccurs="0">
   
<xs:element ref="gml:_Feature"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

complexType MeasureType
diagram ilmoitukset_p144.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="MeasureType"/>

complexType MetaDataPropertyType
diagram ilmoitukset_p145.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
source <xs:complexType name="MetaDataPropertyType"/>

complexType NullType
diagram ilmoitukset_p146.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element SijaintiType/tyhja
source <xs:complexType name="NullType"/>

complexType PointPropertyType
diagram ilmoitukset_p147.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/piste PostiosoiteType/pistesijainti OsoiteType/pistesijainti Referenssipiste/sijainti
source <xs:complexType name="PointPropertyType"/>

complexType SurfacePropertyType
diagram ilmoitukset_p148.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/alue PostiosoiteType/aluesijainti OsoiteType/aluesijainti
source <xs:complexType name="SurfacePropertyType"/>

attributeGroup AssociationAttributeGroup
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:attributeGroup name="AssociationAttributeGroup"/>

complexType AbstractPaikkatietopalveluKohde
diagram ilmoitukset_p149.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki
used by
complexTypes AbstractYmparistotoimiKohde MelunJaTarinanLeviaminenType OsoiteType RakennuspaikkaType RakennusrasiteType ToimintaType YhteisjarjestelyType
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractPaikkatietopalveluKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Milloin kohdetta on viimeksi muutettu.</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
diagram ilmoitukset_p150.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type gml:MetaDataPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
annotation
documentation
Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki
source <xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/yksilointitieto
diagram ilmoitukset_p151.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto
source <xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/alkuHetki
diagram ilmoitukset_p152.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen luontipäivämäärä
source <xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/loppuHetki
diagram ilmoitukset_p153.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista
source <xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/muutosHetki
diagram ilmoitukset_p154.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Milloin kohdetta on viimeksi muutettu.
source <xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kohdetta on viimeksi muutettu.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractYmparistotoimiKohde
diagram ilmoitukset_p155.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutosHetki
used by
complexType AbstractIlmoitusKohde
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractYmparistotoimiKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde"/>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

complexType AineistotoimituksentiedotType
diagram ilmoitukset_p156.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
used by
elements AineistotoimitusType/Toimitus IlmoituksetType/toimituksenTiedot
source <xs:complexType name="AineistotoimituksentiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistonnimi
diagram ilmoitukset_p157.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Aineistoa kuvaava nimi,
source <xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistotoimittaja
diagram ilmoitukset_p158.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö
source <xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tila
diagram ilmoitukset_p159.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistonTilaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration valmis 
enumeration keskeneräinen 
enumeration muu 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
source <xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/toimitusPvm
diagram ilmoitukset_p160.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty
source <xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/kuntakoodi
diagram ilmoitukset_p161.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>

element AineistotoimituksentiedotType/kielitieto
diagram ilmoitukset_p162.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kunnan kieli tai kieliitieto
source <xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietotunniste
diagram ilmoitukset_p163.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoXMLURL
diagram ilmoitukset_p164.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoURL
diagram ilmoitukset_p165.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tietotuoteURL
diagram ilmoitukset_p166.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
source <xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AineistotoimitusType
diagram ilmoitukset_p167.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Toimitus
source <xs:complexType name="AineistotoimitusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimitusType/Toimitus
diagram ilmoitukset_p168.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

complexType Attribuutti
diagram ilmoitukset_p169.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:selitysteksti yht:arvo
source <xs:complexType name="Attribuutti">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="arvo" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element Attribuutti/selitysteksti
diagram ilmoitukset_p170.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>

element Attribuutti/arvo
diagram ilmoitukset_p171.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="arvo" type="xs:string"/>

complexType HakijaType
diagram ilmoitukset_p172.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:YhteystietoType
properties
base yht:YhteystietoType
children yht:henkilotunnus yht:sukunimi yht:etunimi yht:yTunnus yht:yrityksenNimi yht:yhteyshenkilonNimi yht:osoitetieto yht:puhelinnumero yht:sahkopostiosoite yht:suoramarkkinointikielto yht:verkkolaskutustieto yht:ammatti yht:tyopaikannimi yht:tyosuhteenalkuPvm
source <xs:complexType name="HakijaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:YhteystietoType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyopaikannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyosuhteenalkuPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element HakijaType/ammatti
diagram ilmoitukset_p173.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HakijaType/tyopaikannimi
diagram ilmoitukset_p174.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tyopaikannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HakijaType/tyosuhteenalkuPvm
diagram ilmoitukset_p175.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tyosuhteenalkuPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

complexType HenkilonnimiType
diagram ilmoitukset_p176.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:etunimi yht:sukunimi
used by
element YhteyshenkiloType/nimi
source <xs:complexType name="HenkilonnimiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HenkilonnimiType/etunimi
diagram ilmoitukset_p177.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HenkilonnimiType/sukunimi
diagram ilmoitukset_p178.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>

complexType HetkijaksoType
diagram ilmoitukset_p179.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:alkuHetki yht:loppuHetki
source <xs:complexType name="HetkijaksoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime"/>
   
<xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HetkijaksoType/alkuHetki
diagram ilmoitukset_p180.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime"/>

element HetkijaksoType/loppuHetki
diagram ilmoitukset_p181.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

complexType KasittelynTilaType
diagram ilmoitukset_p182.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset