Schema luontokohteet.xsd


element Luontokohde
diagram luontokohteet_p1.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yml:LuontokohdeType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yml:nimi yml:kuvaus yml:lisatieto yml:sijaintitieto yml:havaintotieto yml:kohdearvo yml:julkisuus yml:tyyppi
used by
element LuontoKohteetType/luontokohde
source <xs:element name="Luontokohde" type="yml:LuontokohdeType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Luontokohteet
diagram luontokohteet_p2.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yml:LuontoKohteetType
properties
content complex
children yml:toimituksenTiedot yml:luontokohde
annotation
documentation
Skeeman juurielementti
source <xs:element name="Luontokohteet" type="yml:LuontoKohteetType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Skeeman juurielementti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType JulkisuusType
diagram luontokohteet_p3.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
children yml:julkinenKytkin yml:peruste
used by
element LuontokohdeType/julkisuus
source <xs:complexType name="JulkisuusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="julkinenKytkin" type="xs:boolean"/>
   
<xs:element name="peruste" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element JulkisuusType/julkinenKytkin
diagram luontokohteet_p4.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="julkinenKytkin" type="xs:boolean"/>

element JulkisuusType/peruste
diagram luontokohteet_p5.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="peruste" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType KohdearvoType
diagram luontokohteet_p6.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
children yml:arvo yml:peruste yml:suojelullinenArvo
used by
element LuontokohdeType/kohdearvo
source <xs:complexType name="KohdearvoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="arvo" type="yml:arvoType"/>
   
<xs:element name="peruste" type="yml:PerusteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="suojelullinenArvo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KohdearvoType/arvo
diagram luontokohteet_p7.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yml:arvoType
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration paikallisesti arvokas kohde
enumeration maakunnallisesti arvokas kohde
enumeration kansallisesti arvokas kohde
enumeration kansainvälisesti arvokas kohde
source <xs:element name="arvo" type="yml:arvoType"/>

element KohdearvoType/peruste
diagram luontokohteet_p8.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yml:PerusteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration luonnosuojelulaki
enumeration metsälaki
enumeration muu
source <xs:element name="peruste" type="yml:PerusteType" minOccurs="0"/>

element KohdearvoType/suojelullinenArvo
diagram luontokohteet_p9.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suojelullinenArvo" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LhavaintoType
diagram luontokohteet_p10.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
children yml:havaitsija yml:kuvaus yml:havaintoPvm yml:lukuMaara yml:uhanalaisuusluokitus yml:sijaintitieto
used by
element LuontokohdeType/havaintotieto/Havainto
source <xs:complexType name="LhavaintoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="havaitsija" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Havainnon tarkempi kuvaus</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="havaintoPvm" type="xs:date">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Milloin havaittu</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="lukuMaara" type="xs:decimal" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Montako havaittu</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="uhanalaisuusluokitus" type="yml:UhanalaisuusluokitusType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LhavaintoType/havaitsija
diagram luontokohteet_p11.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="havaitsija" type="xs:string"/>

element LhavaintoType/kuvaus
diagram luontokohteet_p12.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Havainnon tarkempi kuvaus
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Havainnon tarkempi kuvaus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LhavaintoType/havaintoPvm
diagram luontokohteet_p13.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Milloin havaittu
source <xs:element name="havaintoPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin havaittu</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LhavaintoType/lukuMaara
diagram luontokohteet_p14.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Montako havaittu
source <xs:element name="lukuMaara" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Montako havaittu</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LhavaintoType/uhanalaisuusluokitus
diagram luontokohteet_p15.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yml:UhanalaisuusluokitusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yml:direktiiviKytkin yml:kansallinenKytkin yml:lajikoodi yml:luokitus yml:uhkatekijat
source <xs:element name="uhanalaisuusluokitus" type="yml:UhanalaisuusluokitusType" minOccurs="0"/>

element LhavaintoType/sijaintitieto
diagram luontokohteet_p16.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>

complexType LuontokohdeType
diagram luontokohteet_p17.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type extension of yht:AbstractYmparistotoimiKohde
properties
base yht:AbstractYmparistotoimiKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yml:nimi yml:kuvaus yml:lisatieto yml:sijaintitieto yml:havaintotieto yml:kohdearvo yml:julkisuus yml:tyyppi
used by
element Luontokohde
source <xs:complexType name="LuontokohdeType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractYmparistotoimiKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="nimi" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Luontokohteen nimi</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Luontokohteen lyhyt kuvaus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lisatieto" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Vapamuotoinen lisätietokenttä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="havaintotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Havainto" type="yml:LhavaintoType">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Mitä havaittu</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kohdearvo" type="yml:KohdearvoType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="julkisuus" type="yml:JulkisuusType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Elinympäristötyyppi. vapaamuotoinen luokitus, mutta kuvaava teksti</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element LuontokohdeType/nimi
diagram luontokohteet_p18.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Luontokohteen nimi
source <xs:element name="nimi" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luontokohteen nimi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LuontokohdeType/kuvaus
diagram luontokohteet_p19.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Luontokohteen lyhyt kuvaus
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luontokohteen lyhyt kuvaus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LuontokohdeType/lisatieto
diagram luontokohteet_p20.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Vapamuotoinen lisätietokenttä
source <xs:element name="lisatieto" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vapamuotoinen lisätietokenttä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LuontokohdeType/sijaintitieto
diagram luontokohteet_p21.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>

element LuontokohdeType/havaintotieto
diagram luontokohteet_p22.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yml:Havainto
source <xs:element name="havaintotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Havainto" type="yml:LhavaintoType">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Mitä havaittu</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LuontokohdeType/havaintotieto/Havainto
diagram luontokohteet_p23.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yml:LhavaintoType
properties
isRef 0
content complex
children yml:havaitsija yml:kuvaus yml:havaintoPvm yml:lukuMaara yml:uhanalaisuusluokitus yml:sijaintitieto
annotation
documentation
Mitä havaittu
source <xs:element name="Havainto" type="yml:LhavaintoType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Mitä havaittu</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LuontokohdeType/kohdearvo
diagram luontokohteet_p24.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yml:KohdearvoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yml:arvo yml:peruste yml:suojelullinenArvo
source <xs:element name="kohdearvo" type="yml:KohdearvoType" minOccurs="0"/>

element LuontokohdeType/julkisuus
diagram luontokohteet_p25.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yml:JulkisuusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yml:julkinenKytkin yml:peruste
source <xs:element name="julkisuus" type="yml:JulkisuusType" minOccurs="0"/>

element LuontokohdeType/tyyppi
diagram luontokohteet_p26.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Elinympäristötyyppi. vapaamuotoinen luokitus, mutta kuvaava teksti
source <xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Elinympäristötyyppi. vapaamuotoinen luokitus, mutta kuvaava teksti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType LuontoKohteetType
diagram luontokohteet_p27.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
children yml:toimituksenTiedot yml:luontokohde
used by
element Luontokohteet
source <xs:complexType name="LuontoKohteetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
   
<xs:element name="luontokohde" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="yml:Luontokohde"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LuontoKohteetType/toimituksenTiedot
diagram luontokohteet_p28.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

element LuontoKohteetType/luontokohde
diagram luontokohteet_p29.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yml:Luontokohde
source <xs:element name="luontokohde" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="yml:Luontokohde"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType UhanalaisuusluokitusType
diagram luontokohteet_p30.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
children yml:direktiiviKytkin yml:kansallinenKytkin yml:lajikoodi yml:luokitus yml:uhkatekijat
used by
element LhavaintoType/uhanalaisuusluokitus
source <xs:complexType name="UhanalaisuusluokitusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="direktiiviKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Onko kohde EU direktiivien mukaan uhanalainen</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kansallinenKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Onko kohde kansallisesti uhanalaiseksi luokiteltu</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="lajikoodi">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Lajit tieteellisillä nimillä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
         
<xs:enumeration value="alcedo atthis "/>
         
<xs:enumeration value="anser erythropus "/>
         
<xs:enumeration value="aquila chrysaetos "/>
         
<xs:enumeration value="aquila clanga "/>
         
<xs:enumeration value="asio flammeus "/>
         
<xs:enumeration value="bonasa bonasia"/>
         
<xs:enumeration value="botaurus stellaris "/>
         
<xs:enumeration value="branta leucopsis "/>
         
<xs:enumeration value="bubo bubo "/>
         
<xs:enumeration value="calidris alpina schinzii"/>
         
<xs:enumeration value="caprimulgus europaeus "/>
         
<xs:enumeration value="charadrius morinellus "/>
         
<xs:enumeration value="chlidonias niger "/>
         
<xs:enumeration value="circus aeroginosus "/>
         
<xs:enumeration value="circus cyaneus "/>
         
<xs:enumeration value="circus pygargus "/>
         
<xs:enumeration value="crex crex "/>
         
<xs:enumeration value="cygnus columbianus bewickii "/>
         
<xs:enumeration value="cygnus cygnus "/>
         
<xs:enumeration value="dendrocopos leucotos "/>
         
<xs:enumeration value="dryocopus martius "/>
         
<xs:enumeration value="emberiza hortulana "/>
         
<xs:enumeration value="falco columbarius "/>
         
<xs:enumeration value="falco peregrinus "/>
         
<xs:enumeration value="falco rusticolus "/>
         
<xs:enumeration value="ficedula parva "/>
         
<xs:enumeration value="gallinago media "/>
         
<xs:enumeration value="gavia arctica "/>
         
<xs:enumeration value="gavia stellata "/>
         
<xs:enumeration value="glaucidium passerinum "/>
         
<xs:enumeration value="grus grus"/>
         
<xs:enumeration value="haliaeetus albicilla "/>
         
<xs:enumeration value="lanius collurio "/>
         
<xs:enumeration value="larus minutus "/>
         
<xs:enumeration value="limosa lapponica "/>
         
<xs:enumeration value="lullula arborea "/>
         
<xs:enumeration value="luscinia svecica svecica "/>
         
<xs:enumeration value="mergus albellus "/>
         
<xs:enumeration value="milvus migrans "/>
         
<xs:enumeration value="nyctea scandiaca "/>
         
<xs:enumeration value="pandion haliaetus "/>
         
<xs:enumeration value="pernis apivorus "/>
         
<xs:enumeration value="phalaropus lobatus "/>
         
<xs:enumeration value="philomachus pugnax "/>
         
<xs:enumeration value="picoides tridactylus "/>
         
<xs:enumeration value="picus canus "/>
         
<xs:enumeration value="pluvialis apricaria "/>
         
<xs:enumeration value="podiceps auritus "/>
         
<xs:enumeration value="polysticta stelleri"/>
         
<xs:enumeration value="porzana porzana "/>
         
<xs:enumeration value="sterna albifrons "/>
         
<xs:enumeration value="sterna caspia "/>
         
<xs:enumeration value="sterna hirundo "/>
         
<xs:enumeration value="sterna paradisaea "/>
         
<xs:enumeration value="strix nebulosa "/>
         
<xs:enumeration value="strix uralensis "/>
         
<xs:enumeration value="surnia ulula "/>
         
<xs:enumeration value="sylvia nisoria "/>
         
<xs:enumeration value="tetrao tetrix tetrix"/>
         
<xs:enumeration value="tetrao urogallus "/>
         
<xs:enumeration value="tringa glareola "/>
         
<xs:enumeration value="xenus cinereus "/>
         
<xs:enumeration value="alopex lagopus "/>
         
<xs:enumeration value="canis lupus "/>
         
<xs:enumeration value="eptesicus nilssonii"/>
         
<xs:enumeration value="castor fiber "/>
         
<xs:enumeration value="lutra lutra"/>
         
<xs:enumeration value="lynx lynx "/>
         
<xs:enumeration value="myotis brandtii "/>
         
<xs:enumeration value="myotis daubentonii "/>
         
<xs:enumeration value="myotis dasycneme"/>
         
<xs:enumeration value="myotis nattereri "/>
         
<xs:enumeration value="myotis mystacinus"/>
         
<xs:enumeration value="nyctalus noctula"/>
         
<xs:enumeration value="phoca hispida botnica "/>
         
<xs:enumeration value="phocoena phocoena"/>
         
<xs:enumeration value="pipistrellus nathusii"/>
         
<xs:enumeration value="pipistrellus pipistrellus"/>
         
<xs:enumeration value="plecotus auritus "/>
         
<xs:enumeration value="pteromys volans "/>
         
<xs:enumeration value="sicista betulina "/>
         
<xs:enumeration value="ursus arctos "/>
         
<xs:enumeration value="vespertilio murinus "/>
         
<xs:enumeration value="coronella austriaca "/>
         
<xs:enumeration value="rana arvalis "/>
         
<xs:enumeration value="triturus cristatus "/>
         
<xs:enumeration value="aeshna viridis "/>
         
<xs:enumeration value="cucujus cinnaberinus "/>
         
<xs:enumeration value="dytiscus latissimus "/>
         
<xs:enumeration value="euphydryas maturna(hypodryas m.)"/>
         
<xs:enumeration value="graphoderus bilineatus "/>
         
<xs:enumeration value="leucorrhinia albifrons "/>
         
<xs:enumeration value="leucorrhinia caudalis "/>
         
<xs:enumeration value="leucorrhinia pectoralis "/>
         
<xs:enumeration value="lopinga achine "/>
         
<xs:enumeration value="lycaena dispar "/>
         
<xs:enumeration value="lycaena helle"/>
         
<xs:enumeration value="glaucopsyche arion (maculinea a.)"/>
         
<xs:enumeration value="ophiogomphus cecilia "/>
         
<xs:enumeration value="osmoderma eremita "/>
         
<xs:enumeration value="parnassius apollo "/>
         
<xs:enumeration value="parnassius mnemosyne "/>
         
<xs:enumeration value="phryganophilus ruficollis"/>
         
<xs:enumeration value="pytho kolwensis "/>
         
<xs:enumeration value="sympecma paedisca"/>
         
<xs:enumeration value="unio crassus "/>
         
<xs:enumeration value="agrimonia pilosa "/>
         
<xs:enumeration value="alisma wahlenbergii "/>
         
<xs:enumeration value="anemone patens (pulsatilla patens) "/>
         
<xs:enumeration value="arctagrostis latifolia "/>
         
<xs:enumeration value="arctophila fulva var. pendulina (a. fulva)"/>
         
<xs:enumeration value="arenaria pseudofrigida"/>
         
<xs:enumeration value="(a. ciliata subsp. pseudofrigida)"/>
         
<xs:enumeration value="artemisia campestris subsp. bottnica "/>
         
<xs:enumeration value="asplenium adulterinum"/>
         
<xs:enumeration value="botrychium simplex "/>
         
<xs:enumeration value="calypso bulbosa "/>
         
<xs:enumeration value="carex holostoma "/>
         
<xs:enumeration value="cinna latifolia "/>
         
<xs:enumeration value="crepis tectorum subsp. nigrescens "/>
         
<xs:enumeration value="cypripedium calceolus "/>
         
<xs:enumeration value="diplazium sibiricum "/>
         
<xs:enumeration value="draba cinerea "/>
         
<xs:enumeration value="dryopteris fragrans "/>
         
<xs:enumeration value="hippuris tetraphylla "/>
         
<xs:enumeration value="liparis loeselii"/>
         
<xs:enumeration value="moehringia lateriflora "/>
         
<xs:enumeration value="najas flexilis "/>
         
<xs:enumeration value="najas tenuissima "/>
         
<xs:enumeration value="persicaria foliosa "/>
         
<xs:enumeration value="primula nutans var. jokelae (primula nutans)"/>
         
<xs:enumeration value="puccinellia phryganodes "/>
         
<xs:enumeration value="ranunculus lapponicus "/>
         
<xs:enumeration value="saxifraga hirculus "/>
         
<xs:enumeration value="silene furcata subsp. angustiflora "/>
         
<xs:enumeration value="sorbus teodorii"/>
         
<xs:enumeration value="trisetum subalpestre "/>
         
<xs:enumeration value="viola rupestris subsp. relicta "/>
         
<xs:enumeration value="leucaspius delineatus"/>
         
<xs:enumeration value="lumpenus lampetraeformis"/>
         
<xs:enumeration value="pomatoschistus minutus"/>
         
<xs:enumeration value="liparis liparis"/>
         
<xs:enumeration value="myoxocephalus scorpius"/>
         
<xs:enumeration value="hyperoplus lanceolatus"/>
         
<xs:enumeration value="cottus poecilopus"/>
         
<xs:enumeration value="noemacheilus barbatulus"/>
         
<xs:enumeration value="zoarces viviparus"/>
         
<xs:enumeration value="cottus gobio"/>
         
<xs:enumeration value="gasterosteus aculeatus"/>
         
<xs:enumeration value="pungitius pungitius"/>
         
<xs:enumeration value="pomatoschistus microps"/>
         
<xs:enumeration value="pelecus cultratus"/>
         
<xs:enumeration value="gobius niger"/>
         
<xs:enumeration value="phoxinus phoxinus"/>
         
<xs:enumeration value="belone belone"/>
         
<xs:enumeration value="blicca bjoerkna"/>
         
<xs:enumeration value="ictalurus nebulosus"/>
         
<xs:enumeration value="taurulus bubalis"/>
         
<xs:enumeration value="lampetra planeri"/>
         
<xs:enumeration value="ammodytes tobianus"/>
         
<xs:enumeration value="cobitis taenia"/>
         
<xs:enumeration value="cyclopterus lumpus"/>
         
<xs:enumeration value="carassius carassius"/>
         
<xs:enumeration value="alburnus alburnus"/>
         
<xs:enumeration value="leuciscus leuciscus"/>
         
<xs:enumeration value="gobiusculus flavescens"/>
         
<xs:enumeration value="nerophis ophidion"/>
         
<xs:enumeration value="scardinius erythrophthalmus"/>
         
<xs:enumeration value="abramis ballerus"/>
         
<xs:enumeration value="sygnathus typhle"/>
         
<xs:enumeration value="pholis gunnellus"/>
         
<xs:enumeration value="leuciscus cephalus"/>
         
<xs:enumeration value="gobio gobio"/>
         
<xs:enumeration value="spinachia spinachia"/>
         
<xs:enumeration value="culaea inconstans"/>
         
<xs:enumeration value="coronella austriaca"/>
         
<xs:enumeration value="natrix natrix"/>
         
<xs:enumeration value="lacerta vivipara"/>
         
<xs:enumeration value="anguis fragilis"/>
         
<xs:enumeration value="bufo bufo"/>
         
<xs:enumeration value="triturus cristatus"/>
         
<xs:enumeration value="rana temporaria"/>
         
<xs:enumeration value="triturus vulgaris"/>
         
<xs:enumeration value="rana arvalis"/>
         
<xs:enumeration value="margaritifera"/>
         
<xs:enumeration value="unio crassus"/>
         
<xs:enumeration value="clossiana thore"/>
         
<xs:enumeration value="pseudophilotes baton"/>
         
<xs:enumeration value="scopula corrivalaria"/>
         
<xs:enumeration value="parnassius apollo"/>
         
<xs:enumeration value="lycaena dispar"/>
         
<xs:enumeration value="zygaena osterodensis"/>
         
<xs:enumeration value="bembecia ichneumoniformis"/>
         
<xs:enumeration value="scolitantides orion"/>
         
<xs:enumeration value="lopinga achine"/>
         
<xs:enumeration value="hypodryas maturna"/>
         
<xs:enumeration value="clossiana titania"/>
         
<xs:enumeration value="maculinea arion"/>
         
<xs:enumeration value="cynaeda dentalis"/>
         
<xs:enumeration value="parnassius mnemosyne"/>
         
<xs:enumeration value="caryocolum petryi"/>
         
<xs:enumeration value="scopula decorata"/>
         
<xs:enumeration value="melitaea diamina"/>
         
<xs:enumeration value="agriades glandon"/>
         
<xs:enumeration value="lobesia euphorbiana"/>
         
<xs:enumeration value="ethmia terminella"/>
         
<xs:enumeration value="osmoderma eremita"/>
         
<xs:enumeration value="graphoderus bilineatus"/>
         
<xs:enumeration value="dytiscus latissimus"/>
         
<xs:enumeration value="cucujus cinnaberinus"/>
         
<xs:enumeration value="aeshna viridis"/>
         
<xs:enumeration value="leucorrhinia caudalis"/>
         
<xs:enumeration value="leucorrhinia albifrons"/>
         
<xs:enumeration value="leucorrhinia pectoralis"/>
         
<xs:enumeration value="anemone trifolia"/>
         
<xs:enumeration value="arnica angustifolia"/>
         
<xs:enumeration value="cinna latifolia"/>
         
<xs:enumeration value="gentianella tenella"/>
         
<xs:enumeration value="najas tenuissima"/>
         
<xs:enumeration value="dianthus arenarius"/>
         
<xs:enumeration value="leersia oryzoides"/>
         
<xs:enumeration value="carlina biebersteinii (c. vulgaris"/>
         
<xs:enumeration value="draba cinerea"/>
         
<xs:enumeration value="agrimonia pilosa"/>
         
<xs:enumeration value="pulmonaria obscura"/>
         
<xs:enumeration value="antennaria lanata"/>
         
<xs:enumeration value="lepidium latifolium"/>
         
<xs:enumeration value="polygala vulgaris"/>
         
<xs:enumeration value="pimpinella major"/>
         
<xs:enumeration value="ranunculus glacialis"/>
         
<xs:enumeration value="anemone patens"/>
         
<xs:enumeration value="saxifraga adscendens"/>
         
<xs:enumeration value="lappula deflexa"/>
         
<xs:enumeration value="gypsophila fastigiata"/>
         
<xs:enumeration value="anemone vernalis"/>
         
<xs:enumeration value="sedum villosum"/>
         
<xs:enumeration value="juniperis communis"/>
         
<xs:enumeration value="erica tetralix"/>
         
<xs:enumeration value="platanthera chloranta"/>
         
<xs:enumeration value="thalictrum minus subsp."/>
         
<xs:enumeration value="ononis arvensis"/>
         
<xs:enumeration value="androsace septentrionalis"/>
         
<xs:enumeration value="carex vulpina"/>
         
<xs:enumeration value="primula veris"/>
         
<xs:enumeration value="lathyrus vernus"/>
         
<xs:enumeration value="campanula uniflora"/>
         
<xs:enumeration value="ophrys insectifera"/>
         
<xs:enumeration value="cynoglossum officinale"/>
         
<xs:enumeration value="bistorta major (polygonumbistorta)"/>
         
<xs:enumeration value="draba alpina"/>
         
<xs:enumeration value="carex lepidocarpa"/>
         
<xs:enumeration value="kobresia simpliciuscula"/>
         
<xs:enumeration value="ulmus laevis"/>
         
<xs:enumeration value="moehringia lateriflora"/>
         
<xs:enumeration value="rhododendron lapponicum"/>
         
<xs:enumeration value="arctagrostis latifolia"/>
         
<xs:enumeration value="trisetum subalpestre"/>
         
<xs:enumeration value="ranunculus lapponicus"/>
         
<xs:enumeration value="armeria maritima"/>
         
<xs:enumeration value="bromus benekenii"/>
         
<xs:enumeration value="cardamine impatiens"/>
         
<xs:enumeration value="festuca gigantea"/>
         
<xs:enumeration value="epipactis helleborine"/>
         
<xs:enumeration value="botrychium virginianum"/>
         
<xs:enumeration value="aconitum lycoctonum"/>
         
<xs:enumeration value="thalictrum aquilegiifolium"/>
         
<xs:enumeration value="saxifraga hirculus"/>
         
<xs:enumeration value="dactylorhiza majalis"/>
         
<xs:enumeration value="polygonum foliosum"/>
         
<xs:enumeration value="viola uliginosa"/>
         
<xs:enumeration value="nymphaea"/>
         
<xs:enumeration value="carex paniculata"/>
         
<xs:enumeration value="carlina vulgaris"/>
         
<xs:enumeration value="anthyllis vulneraria"/>
         
<xs:enumeration value="salsola kali subsp. kali"/>
         
<xs:enumeration value="polygonum oxyspermum"/>
         
<xs:enumeration value="elymus farctus"/>
         
<xs:enumeration value="cardamine flexuosa"/>
         
<xs:enumeration value="epipogium aphyllum"/>
         
<xs:enumeration value="malus sylvestris"/>
         
<xs:enumeration value="diplazium sibiricum"/>
         
<xs:enumeration value="viola collina"/>
         
<xs:enumeration value="calypso bulbosa"/>
         
<xs:enumeration value="hippuris tetraphylla"/>
         
<xs:enumeration value="arenaria norvegica"/>
         
<xs:enumeration value="najas flexilis"/>
         
<xs:enumeration value="galium saxatile"/>
         
<xs:enumeration value="carduus nutans"/>
         
<xs:enumeration value="daphne mezereum"/>
         
<xs:enumeration value="silene wahlbergella"/>
         
<xs:enumeration value="potentilla nivea subsp."/>
         
<xs:enumeration value="viola rupestris"/>
         
<xs:enumeration value="crepis tectorum"/>
         
<xs:enumeration value="carex hartmanii"/>
         
<xs:enumeration value="melampyrum arvense"/>
         
<xs:enumeration value="artemisia"/>
         
<xs:enumeration value="neottia nidus-avis"/>
         
<xs:enumeration value="potentilla neumanniana"/>
         
<xs:enumeration value="botrychium simplex"/>
         
<xs:enumeration value="silene furcata"/>
         
<xs:enumeration value="arctophila fulva"/>
         
<xs:enumeration value="vicia cassubica"/>
         
<xs:enumeration value="cephalanthera rubra"/>
         
<xs:enumeration value="helianthemum nummularium"/>
         
<xs:enumeration value="cardamine parviflora"/>
         
<xs:enumeration value="viola persicifolia"/>
         
<xs:enumeration value="euphorbia palustris"/>
         
<xs:enumeration value="primula nutans"/>
         
<xs:enumeration value="potentilla nivea"/>
         
<xs:enumeration value="schoenus ferrugineus"/>
         
<xs:enumeration value="puccinellia phryganodes"/>
         
<xs:enumeration value="potentilla subarenaria"/>
         
<xs:enumeration value="dactylorhiza sambucina"/>
         
<xs:enumeration value="asplenium"/>
         
<xs:enumeration value="lonicera caerulea"/>
         
<xs:enumeration value="hepatica nobilis"/>
         
<xs:enumeration value="clematis alpina"/>
         
<xs:enumeration value="listera ovata"/>
         
<xs:enumeration value="orchis militaris"/>
         
<xs:enumeration value="erigeron borealis"/>
         
<xs:enumeration value="sium latifolium"/>
         
<xs:enumeration value="polystichum lonchitis"/>
         
<xs:enumeration value="samolus valerandi"/>
         
<xs:enumeration value="lathraea squamaria"/>
         
<xs:enumeration value="epipactis palustris"/>
         
<xs:enumeration value="hammarbya paludosa"/>
         
<xs:enumeration value="microstylis monophyllos"/>
         
<xs:enumeration value="cladium mariscus"/>
         
<xs:enumeration value="salix pyrolifolia"/>
         
<xs:enumeration value="asarum europaeum"/>
         
<xs:enumeration value="cypripedium calceolus"/>
         
<xs:enumeration value="epilobium obscurum"/>
         
<xs:enumeration value="epipactis atrorubens"/>
         
<xs:enumeration value="carex holostoma"/>
         
<xs:enumeration value="arenaria pseudofrigida"/>
         
<xs:enumeration value="oxytropis lapponica"/>
         
<xs:enumeration value="chamorchis alpina"/>
         
<xs:enumeration value="dryopteris fragrans"/>
         
<xs:enumeration value="hippophae¨ rhamnoides"/>
         
<xs:enumeration value="melica ciliata"/>
         
<xs:enumeration value="alisma wahlenbergii"/>
         
<xs:enumeration value="scleranthus perennis"/>
         
<xs:enumeration value="pseudorchis albida"/>
         
<xs:enumeration value="platanthera bifolia"/>
         
<xs:enumeration value="veratrum album"/>
         
<xs:enumeration value="crepis praemorsa"/>
         
<xs:enumeration value="veronica fruticans"/>
         
<xs:enumeration value="dactylorhiza"/>
         
<xs:enumeration value="ulmus glabra"/>
         
<xs:enumeration value="hypericum montanum"/>
         
<xs:enumeration value="asperula tinctoria"/>
         
<xs:enumeration value="cephalozia macounii"/>
         
<xs:enumeration value="dichelyma capillaceum"/>
         
<xs:enumeration value="meesia longiseta"/>
         
<xs:enumeration value="cynodontium suecicum"/>
         
<xs:enumeration value="dicranum viride"/>
         
<xs:enumeration value="limprichtia"/>
         
<xs:enumeration value="buxbaumia viridis"/>
         
<xs:enumeration value="dactylorhiza traunsteineri"/>
         
<xs:enumeration value="gymnadenia conopsea"/>
         
<xs:enumeration value="saxifraga cespitosa"/>
         
<xs:enumeration value="saxifraga nivalis"/>
         
<xs:enumeration value="dianthus superbus"/>
         
<xs:enumeration value="dactylorhiza incarnata"/>
         
<xs:enumeration value="woodsia alpina"/>
         
<xs:enumeration value="catabrosa aquatica"/>
         
<xs:enumeration value="angelica archangelica"/>
         
<xs:enumeration value="corydalis intermedia"/>
         
<xs:enumeration value="polygonatum odoratum"/>
         
<xs:enumeration value="poa remota"/>
         
<xs:enumeration value="iris pseudacorus"/>
         
<xs:enumeration value="impatiens noli-tangere"/>
         
<xs:enumeration value="thelypteris palustris"/>
         
<xs:enumeration value="asplenium ruta-muraria"/>
         
<xs:enumeration value="anemone nemorosa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="luokitus" type="yml:luokitusType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Valtakunnallinen luokitus</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="uhkatekijat" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Vapaamuotoinen kenttä, jossa siirretään kohteeseen liittyviä uhkatekijätietoja</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element UhanalaisuusluokitusType/direktiiviKytkin
diagram luontokohteet_p31.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Onko kohde EU direktiivien mukaan uhanalainen
source <xs:element name="direktiiviKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Onko kohde EU direktiivien mukaan uhanalainen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element UhanalaisuusluokitusType/kansallinenKytkin
diagram luontokohteet_p32.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Onko kohde kansallisesti uhanalaiseksi luokiteltu
source <xs:element name="kansallinenKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Onko kohde kansallisesti uhanalaiseksi luokiteltu</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element UhanalaisuusluokitusType/lajikoodi
diagram luontokohteet_p33.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration alcedo atthis 
enumeration anser erythropus 
enumeration aquila chrysaetos 
enumeration aquila clanga 
enumeration asio flammeus 
enumeration bonasa bonasia
enumeration botaurus stellaris 
enumeration branta leucopsis 
enumeration bubo bubo 
enumeration calidris alpina schinzii
enumeration caprimulgus europaeus 
enumeration charadrius morinellus 
enumeration chlidonias niger 
enumeration circus aeroginosus 
enumeration circus cyaneus 
enumeration circus pygargus 
enumeration crex crex 
enumeration cygnus columbianus bewickii 
enumeration cygnus cygnus 
enumeration dendrocopos leucotos 
enumeration dryocopus martius 
enumeration emberiza hortulana 
enumeration falco columbarius 
enumeration falco peregrinus 
enumeration falco rusticolus 
enumeration ficedula parva 
enumeration gallinago media 
enumeration gavia arctica 
enumeration gavia stellata 
enumeration glaucidium passerinum 
enumeration grus grus
enumeration haliaeetus albicilla 
enumeration lanius collurio 
enumeration larus minutus 
enumeration limosa lapponica 
enumeration lullula arborea 
enumeration luscinia svecica svecica 
enumeration mergus albellus 
enumeration milvus migrans 
enumeration nyctea scandiaca 
enumeration pandion haliaetus 
enumeration pernis apivorus 
enumeration phalaropus lobatus 
enumeration philomachus pugnax 
enumeration picoides tridactylus 
enumeration picus canus 
enumeration pluvialis apricaria 
enumeration podiceps auritus 
enumeration polysticta stelleri
enumeration porzana porzana 
enumeration sterna albifrons 
enumeration sterna caspia 
enumeration sterna hirundo 
enumeration sterna paradisaea 
enumeration strix nebulosa 
enumeration strix uralensis 
enumeration surnia ulula 
enumeration sylvia nisoria 
enumeration tetrao tetrix tetrix
enumeration tetrao urogallus 
enumeration tringa glareola 
enumeration xenus cinereus 
enumeration alopex lagopus 
enumeration canis lupus 
enumeration eptesicus nilssonii
enumeration castor fiber 
enumeration lutra lutra
enumeration lynx lynx 
enumeration myotis brandtii 
enumeration myotis daubentonii 
enumeration myotis dasycneme
enumeration myotis nattereri 
enumeration myotis mystacinus
enumeration nyctalus noctula
enumeration phoca hispida botnica 
enumeration phocoena phocoena
enumeration pipistrellus nathusii
enumeration pipistrellus pipistrellus
enumeration plecotus auritus 
enumeration pteromys volans 
enumeration sicista betulina 
enumeration ursus arctos 
enumeration vespertilio murinus 
enumeration coronella austriaca 
enumeration rana arvalis 
enumeration triturus cristatus 
enumeration aeshna viridis 
enumeration cucujus cinnaberinus 
enumeration dytiscus latissimus 
enumeration euphydryas maturna(hypodryas m.)
enumeration graphoderus bilineatus 
enumeration leucorrhinia albifrons 
enumeration leucorrhinia caudalis 
enumeration leucorrhinia pectoralis 
enumeration lopinga achine 
enumeration lycaena dispar 
enumeration lycaena helle
enumeration glaucopsyche arion (maculinea a.)
enumeration ophiogomphus cecilia 
enumeration osmoderma eremita 
enumeration parnassius apollo 
enumeration parnassius mnemosyne 
enumeration phryganophilus ruficollis
enumeration pytho kolwensis 
enumeration sympecma paedisca
enumeration unio crassus 
enumeration agrimonia pilosa 
enumeration alisma wahlenbergii 
enumeration anemone patens (pulsatilla patens) 
enumeration arctagrostis latifolia 
enumeration arctophila fulva var. pendulina (a. fulva)
enumeration arenaria pseudofrigida
enumeration (a. ciliata subsp. pseudofrigida)
enumeration artemisia campestris subsp. bottnica 
enumeration asplenium adulterinum
enumeration botrychium simplex 
enumeration calypso bulbosa 
enumeration carex holostoma 
enumeration cinna latifolia 
enumeration crepis tectorum subsp. nigrescens 
enumeration cypripedium calceolus 
enumeration diplazium sibiricum 
enumeration draba cinerea 
enumeration dryopteris fragrans 
enumeration hippuris tetraphylla 
enumeration liparis loeselii
enumeration moehringia lateriflora 
enumeration najas flexilis 
enumeration najas tenuissima 
enumeration persicaria foliosa 
enumeration primula nutans var. jokelae (primula nutans)
enumeration puccinellia phryganodes 
enumeration ranunculus lapponicus 
enumeration saxifraga hirculus 
enumeration silene furcata subsp. angustiflora 
enumeration sorbus teodorii
enumeration trisetum subalpestre 
enumeration viola rupestris subsp. relicta 
enumeration leucaspius delineatus
enumeration lumpenus lampetraeformis
enumeration pomatoschistus minutus
enumeration liparis liparis
enumeration myoxocephalus scorpius
enumeration hyperoplus lanceolatus
enumeration cottus poecilopus
enumeration noemacheilus barbatulus
enumeration zoarces viviparus
enumeration cottus gobio
enumeration gasterosteus aculeatus
enumeration pungitius pungitius
enumeration pomatoschistus microps
enumeration pelecus cultratus
enumeration gobius niger
enumeration phoxinus phoxinus
enumeration belone belone
enumeration blicca bjoerkna
enumeration ictalurus nebulosus
enumeration taurulus bubalis
enumeration lampetra planeri
enumeration ammodytes tobianus
enumeration cobitis taenia
enumeration cyclopterus lumpus
enumeration carassius carassius
enumeration alburnus alburnus
enumeration leuciscus leuciscus
enumeration gobiusculus flavescens
enumeration nerophis ophidion
enumeration scardinius erythrophthalmus
enumeration abramis ballerus
enumeration sygnathus typhle
enumeration pholis gunnellus
enumeration leuciscus cephalus
enumeration gobio gobio
enumeration spinachia spinachia
enumeration culaea inconstans
enumeration coronella austriaca
enumeration natrix natrix
enumeration lacerta vivipara
enumeration anguis fragilis
enumeration bufo bufo
enumeration triturus cristatus
enumeration rana temporaria
enumeration triturus vulgaris
enumeration rana arvalis
enumeration margaritifera
enumeration unio crassus
enumeration clossiana thore
enumeration pseudophilotes baton
enumeration scopula corrivalaria
enumeration parnassius apollo
enumeration lycaena dispar
enumeration zygaena osterodensis
enumeration bembecia ichneumoniformis
enumeration scolitantides orion
enumeration lopinga achine
enumeration hypodryas maturna
enumeration clossiana titania
enumeration maculinea arion
enumeration cynaeda dentalis
enumeration parnassius mnemosyne
enumeration caryocolum petryi
enumeration scopula decorata
enumeration melitaea diamina
enumeration agriades glandon
enumeration lobesia euphorbiana
enumeration ethmia terminella
enumeration osmoderma eremita
enumeration graphoderus bilineatus
enumeration dytiscus latissimus
enumeration cucujus cinnaberinus
enumeration aeshna viridis
enumeration leucorrhinia caudalis
enumeration leucorrhinia albifrons
enumeration leucorrhinia pectoralis
enumeration anemone trifolia
enumeration arnica angustifolia
enumeration cinna latifolia
enumeration gentianella tenella
enumeration najas tenuissima
enumeration dianthus arenarius
enumeration leersia oryzoides
enumeration carlina biebersteinii (c. vulgaris
enumeration draba cinerea
enumeration agrimonia pilosa
enumeration pulmonaria obscura
enumeration antennaria lanata
enumeration lepidium latifolium
enumeration polygala vulgaris
enumeration pimpinella major
enumeration ranunculus glacialis
enumeration anemone patens
enumeration saxifraga adscendens
enumeration lappula deflexa
enumeration gypsophila fastigiata
enumeration anemone vernalis
enumeration sedum villosum
enumeration juniperis communis
enumeration erica tetralix
enumeration platanthera chloranta
enumeration thalictrum minus subsp.
enumeration ononis arvensis
enumeration androsace septentrionalis
enumeration carex vulpina
enumeration primula veris
enumeration lathyrus vernus
enumeration campanula uniflora
enumeration ophrys insectifera
enumeration cynoglossum officinale
enumeration bistorta major (polygonumbistorta)
enumeration draba alpina
enumeration carex lepidocarpa
enumeration kobresia simpliciuscula
enumeration ulmus laevis
enumeration moehringia lateriflora
enumeration rhododendron lapponicum
enumeration arctagrostis latifolia
enumeration trisetum subalpestre
enumeration ranunculus lapponicus
enumeration armeria maritima
enumeration bromus benekenii
enumeration cardamine impatiens
enumeration festuca gigantea
enumeration epipactis helleborine
enumeration botrychium virginianum
enumeration aconitum lycoctonum
enumeration thalictrum aquilegiifolium
enumeration saxifraga hirculus
enumeration dactylorhiza majalis
enumeration polygonum foliosum
enumeration viola uliginosa
enumeration nymphaea
enumeration carex paniculata
enumeration carlina vulgaris
enumeration anthyllis vulneraria
enumeration salsola kali subsp. kali
enumeration polygonum oxyspermum
enumeration elymus farctus
enumeration cardamine flexuosa
enumeration epipogium aphyllum
enumeration malus sylvestris
enumeration diplazium sibiricum
enumeration viola collina
enumeration calypso bulbosa
enumeration hippuris tetraphylla
enumeration arenaria norvegica
enumeration najas flexilis
enumeration galium saxatile
enumeration carduus nutans
enumeration daphne mezereum
enumeration silene wahlbergella
enumeration potentilla nivea subsp.
enumeration viola rupestris
enumeration crepis tectorum
enumeration carex hartmanii
enumeration melampyrum arvense
enumeration artemisia
enumeration neottia nidus-avis
enumeration potentilla neumanniana
enumeration botrychium simplex
enumeration silene furcata
enumeration arctophila fulva
enumeration vicia cassubica
enumeration cephalanthera rubra
enumeration helianthemum nummularium
enumeration cardamine parviflora
enumeration viola persicifolia
enumeration euphorbia palustris
enumeration primula nutans
enumeration potentilla nivea
enumeration schoenus ferrugineus
enumeration puccinellia phryganodes
enumeration potentilla subarenaria
enumeration dactylorhiza sambucina
enumeration asplenium
enumeration lonicera caerulea
enumeration hepatica nobilis
enumeration clematis alpina
enumeration listera ovata
enumeration orchis militaris
enumeration erigeron borealis
enumeration sium latifolium
enumeration polystichum lonchitis
enumeration samolus valerandi
enumeration lathraea squamaria
enumeration epipactis palustris
enumeration hammarbya paludosa
enumeration microstylis monophyllos
enumeration cladium mariscus
enumeration salix pyrolifolia
enumeration asarum europaeum
enumeration cypripedium calceolus
enumeration epilobium obscurum
enumeration epipactis atrorubens
enumeration carex holostoma
enumeration arenaria pseudofrigida
enumeration oxytropis lapponica
enumeration chamorchis alpina
enumeration dryopteris fragrans
enumeration hippophae¨ rhamnoides
enumeration melica ciliata
enumeration alisma wahlenbergii
enumeration scleranthus perennis
enumeration pseudorchis albida
enumeration platanthera bifolia
enumeration veratrum album
enumeration crepis praemorsa
enumeration veronica fruticans
enumeration dactylorhiza
enumeration ulmus glabra
enumeration hypericum montanum
enumeration asperula tinctoria
enumeration cephalozia macounii
enumeration dichelyma capillaceum
enumeration meesia longiseta
enumeration cynodontium suecicum
enumeration dicranum viride
enumeration limprichtia
enumeration buxbaumia viridis
enumeration dactylorhiza traunsteineri
enumeration gymnadenia conopsea
enumeration saxifraga cespitosa
enumeration saxifraga nivalis
enumeration dianthus superbus
enumeration dactylorhiza incarnata
enumeration woodsia alpina
enumeration catabrosa aquatica
enumeration angelica archangelica
enumeration corydalis intermedia
enumeration polygonatum odoratum
enumeration poa remota
enumeration iris pseudacorus
enumeration impatiens noli-tangere
enumeration thelypteris palustris
enumeration asplenium ruta-muraria
enumeration anemone nemorosa
annotation
documentation
Lajit tieteellisillä nimillä
source <xs:element name="lajikoodi">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lajit tieteellisillä nimillä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
     
<xs:enumeration value="alcedo atthis "/>
     
<xs:enumeration value="anser erythropus "/>
     
<xs:enumeration value="aquila chrysaetos "/>
     
<xs:enumeration value="aquila clanga "/>
     
<xs:enumeration value="asio flammeus "/>
     
<xs:enumeration value="bonasa bonasia"/>
     
<xs:enumeration value="botaurus stellaris "/>
     
<xs:enumeration value="branta leucopsis "/>
     
<xs:enumeration value="bubo bubo "/>
     
<xs:enumeration value="calidris alpina schinzii"/>
     
<xs:enumeration value="caprimulgus europaeus "/>
     
<xs:enumeration value="charadrius morinellus "/>
     
<xs:enumeration value="chlidonias niger "/>
     
<xs:enumeration value="circus aeroginosus "/>
     
<xs:enumeration value="circus cyaneus "/>
     
<xs:enumeration value="circus pygargus "/>
     
<xs:enumeration value="crex crex "/>
     
<xs:enumeration value="cygnus columbianus bewickii "/>
     
<xs:enumeration value="cygnus cygnus "/>
     
<xs:enumeration value="dendrocopos leucotos "/>
     
<xs:enumeration value="dryocopus martius "/>
     
<xs:enumeration value="emberiza hortulana "/>
     
<xs:enumeration value="falco columbarius "/>
     
<xs:enumeration value="falco peregrinus "/>
     
<xs:enumeration value="falco rusticolus "/>
     
<xs:enumeration value="ficedula parva "/>
     
<xs:enumeration value="gallinago media "/>
     
<xs:enumeration value="gavia arctica "/>
     
<xs:enumeration value="gavia stellata "/>
     
<xs:enumeration value="glaucidium passerinum "/>
     
<xs:enumeration value="grus grus"/>
     
<xs:enumeration value="haliaeetus albicilla "/>
     
<xs:enumeration value="lanius collurio "/>
     
<xs:enumeration value="larus minutus "/>
     
<xs:enumeration value="limosa lapponica "/>
     
<xs:enumeration value="lullula arborea "/>
     
<xs:enumeration value="luscinia svecica svecica "/>
     
<xs:enumeration value="mergus albellus "/>
     
<xs:enumeration value="milvus migrans "/>
     
<xs:enumeration value="nyctea scandiaca "/>
     
<xs:enumeration value="pandion haliaetus "/>
     
<xs:enumeration value="pernis apivorus "/>
     
<xs:enumeration value="phalaropus lobatus "/>
     
<xs:enumeration value="philomachus pugnax "/>
     
<xs:enumeration value="picoides tridactylus "/>
     
<xs:enumeration value="picus canus "/>
     
<xs:enumeration value="pluvialis apricaria "/>
     
<xs:enumeration value="podiceps auritus "/>
     
<xs:enumeration value="polysticta stelleri"/>
     
<xs:enumeration value="porzana porzana "/>
     
<xs:enumeration value="sterna albifrons "/>
     
<xs:enumeration value="sterna caspia "/>
     
<xs:enumeration value="sterna hirundo "/>
     
<xs:enumeration value="sterna paradisaea "/>
     
<xs:enumeration value="strix nebulosa "/>
     
<xs:enumeration value="strix uralensis "/>
     
<xs:enumeration value="surnia ulula "/>
     
<xs:enumeration value="sylvia nisoria "/>
     
<xs:enumeration value="tetrao tetrix tetrix"/>
     
<xs:enumeration value="tetrao urogallus "/>
     
<xs:enumeration value="tringa glareola "/>
     
<xs:enumeration value="xenus cinereus "/>
     
<xs:enumeration value="alopex lagopus "/>
     
<xs:enumeration value="canis lupus "/>
     
<xs:enumeration value="eptesicus nilssonii"/>
     
<xs:enumeration value="castor fiber "/>
     
<xs:enumeration value="lutra lutra"/>
     
<xs:enumeration value="lynx lynx "/>
     
<xs:enumeration value="myotis brandtii "/>
     
<xs:enumeration value="myotis daubentonii "/>
     
<xs:enumeration value="myotis dasycneme"/>
     
<xs:enumeration value="myotis nattereri "/>
     
<xs:enumeration value="myotis mystacinus"/>
     
<xs:enumeration value="nyctalus noctula"/>
     
<xs:enumeration value="phoca hispida botnica "/>
     
<xs:enumeration value="phocoena phocoena"/>
     
<xs:enumeration value="pipistrellus nathusii"/>
     
<xs:enumeration value="pipistrellus pipistrellus"/>
     
<xs:enumeration value="plecotus auritus "/>
     
<xs:enumeration value="pteromys volans "/>
     
<xs:enumeration value="sicista betulina "/>
     
<xs:enumeration value="ursus arctos "/>
     
<xs:enumeration value="vespertilio murinus "/>
     
<xs:enumeration value="coronella austriaca "/>
     
<xs:enumeration value="rana arvalis "/>
     
<xs:enumeration value="triturus cristatus "/>
     
<xs:enumeration value="aeshna viridis "/>
     
<xs:enumeration value="cucujus cinnaberinus "/>
     
<xs:enumeration value="dytiscus latissimus "/>
     
<xs:enumeration value="euphydryas maturna(hypodryas m.)"/>
     
<xs:enumeration value="graphoderus bilineatus "/>
     
<xs:enumeration value="leucorrhinia albifrons "/>
     
<xs:enumeration value="leucorrhinia caudalis "/>
     
<xs:enumeration value="leucorrhinia pectoralis "/>
     
<xs:enumeration value="lopinga achine "/>
     
<xs:enumeration value="lycaena dispar "/>
     
<xs:enumeration value="lycaena helle"/>
     
<xs:enumeration value="glaucopsyche arion (maculinea a.)"/>
     
<xs:enumeration value="ophiogomphus cecilia "/>
     
<xs:enumeration value="osmoderma eremita "/>
     
<xs:enumeration value="parnassius apollo "/>
     
<xs:enumeration value="parnassius mnemosyne "/>
     
<xs:enumeration value="phryganophilus ruficollis"/>
     
<xs:enumeration value="pytho kolwensis "/>
     
<xs:enumeration value="sympecma paedisca"/>
     
<xs:enumeration value="unio crassus "/>
     
<xs:enumeration value="agrimonia pilosa "/>
     
<xs:enumeration value="alisma wahlenbergii "/>
     
<xs:enumeration value="anemone patens (pulsatilla patens) "/>
     
<xs:enumeration value="arctagrostis latifolia "/>
     
<xs:enumeration value="arctophila fulva var. pendulina (a. fulva)"/>
     
<xs:enumeration value="arenaria pseudofrigida"/>
     
<xs:enumeration value="(a. ciliata subsp. pseudofrigida)"/>
     
<xs:enumeration value="artemisia campestris subsp. bottnica "/>
     
<xs:enumeration value="asplenium adulterinum"/>
     
<xs:enumeration value="botrychium simplex "/>
     
<xs:enumeration value="calypso bulbosa "/>
     
<xs:enumeration value="carex holostoma "/>
     
<xs:enumeration value="cinna latifolia "/>
     
<xs:enumeration value="crepis tectorum subsp. nigrescens "/>
     
<xs:enumeration value="cypripedium calceolus "/>
     
<xs:enumeration value="diplazium sibiricum "/>
     
<xs:enumeration value="draba cinerea "/>
     
<xs:enumeration value="dryopteris fragrans "/>
     
<xs:enumeration value="hippuris tetraphylla "/>
     
<xs:enumeration value="liparis loeselii"/>
     
<xs:enumeration value="moehringia lateriflora "/>
     
<xs:enumeration value="najas flexilis "/>
     
<xs:enumeration value="najas tenuissima "/>
     
<xs:enumeration value="persicaria foliosa "/>
     
<xs:enumeration value="primula nutans var. jokelae (primula nutans)"/>
     
<xs:enumeration value="puccinellia phryganodes "/>
     
<xs:enumeration value="ranunculus lapponicus "/>
     
<xs:enumeration value="saxifraga hirculus "/>
     
<xs:enumeration value="silene furcata subsp. angustiflora "/>
     
<xs:enumeration value="sorbus teodorii"/>
     
<xs:enumeration value="trisetum subalpestre "/>
     
<xs:enumeration value="viola rupestris subsp. relicta "/>
     
<xs:enumeration value="leucaspius delineatus"/>
     
<xs:enumeration value="lumpenus lampetraeformis"/>
     
<xs:enumeration value="pomatoschistus minutus"/>
     
<xs:enumeration value="liparis liparis"/>
     
<xs:enumeration value="myoxocephalus scorpius"/>
     
<xs:enumeration value="hyperoplus lanceolatus"/>
     
<xs:enumeration value="cottus poecilopus"/>
     
<xs:enumeration value="noemacheilus barbatulus"/>
     
<xs:enumeration value="zoarces viviparus"/>
     
<xs:enumeration value="cottus gobio"/>
     
<xs:enumeration value="gasterosteus aculeatus"/>
     
<xs:enumeration value="pungitius pungitius"/>
     
<xs:enumeration value="pomatoschistus microps"/>
     
<xs:enumeration value="pelecus cultratus"/>
     
<xs:enumeration value="gobius niger"/>
     
<xs:enumeration value="phoxinus phoxinus"/>
     
<xs:enumeration value="belone belone"/>
     
<xs:enumeration value="blicca bjoerkna"/>
     
<xs:enumeration value="ictalurus nebulosus"/>
     
<xs:enumeration value="taurulus bubalis"/>
     
<xs:enumeration value="lampetra planeri"/>
     
<xs:enumeration value="ammodytes tobianus"/>
     
<xs:enumeration value="cobitis taenia"/>
     
<xs:enumeration value="cyclopterus lumpus"/>
     
<xs:enumeration value="carassius carassius"/>
     
<xs:enumeration value="alburnus alburnus"/>
     
<xs:enumeration value="leuciscus leuciscus"/>
     
<xs:enumeration value="gobiusculus flavescens"/>
     
<xs:enumeration value="nerophis ophidion"/>
     
<xs:enumeration value="scardinius erythrophthalmus"/>
     
<xs:enumeration value="abramis ballerus"/>
     
<xs:enumeration value="sygnathus typhle"/>
     
<xs:enumeration value="pholis gunnellus"/>
     
<xs:enumeration value="leuciscus cephalus"/>
     
<xs:enumeration value="gobio gobio"/>
     
<xs:enumeration value="spinachia spinachia"/>
     
<xs:enumeration value="culaea inconstans"/>
     
<xs:enumeration value="coronella austriaca"/>
     
<xs:enumeration value="natrix natrix"/>
     
<xs:enumeration value="lacerta vivipara"/>
     
<xs:enumeration value="anguis fragilis"/>
     
<xs:enumeration value="bufo bufo"/>
     
<xs:enumeration value="triturus cristatus"/>
     
<xs:enumeration value="rana temporaria"/>
     
<xs:enumeration value="triturus vulgaris"/>
     
<xs:enumeration value="rana arvalis"/>
     
<xs:enumeration value="margaritifera"/>
     
<xs:enumeration value="unio crassus"/>
     
<xs:enumeration value="clossiana thore"/>
     
<xs:enumeration value="pseudophilotes baton"/>
     
<xs:enumeration value="scopula corrivalaria"/>
     
<xs:enumeration value="parnassius apollo"/>
     
<xs:enumeration value="lycaena dispar"/>
     
<xs:enumeration value="zygaena osterodensis"/>
     
<xs:enumeration value="bembecia ichneumoniformis"/>
     
<xs:enumeration value="scolitantides orion"/>
     
<xs:enumeration value="lopinga achine"/>
     
<xs:enumeration value="hypodryas maturna"/>
     
<xs:enumeration value="clossiana titania"/>
     
<xs:enumeration value="maculinea arion"/>
     
<xs:enumeration value="cynaeda dentalis"/>
     
<xs:enumeration value="parnassius mnemosyne"/>
     
<xs:enumeration value="caryocolum petryi"/>
     
<xs:enumeration value="scopula decorata"/>
     
<xs:enumeration value="melitaea diamina"/>
     
<xs:enumeration value="agriades glandon"/>
     
<xs:enumeration value="lobesia euphorbiana"/>
     
<xs:enumeration value="ethmia terminella"/>
     
<xs:enumeration value="osmoderma eremita"/>
     
<xs:enumeration value="graphoderus bilineatus"/>
     
<xs:enumeration value="dytiscus latissimus"/>
     
<xs:enumeration value="cucujus cinnaberinus"/>
     
<xs:enumeration value="aeshna viridis"/>
     
<xs:enumeration value="leucorrhinia caudalis"/>
     
<xs:enumeration value="leucorrhinia albifrons"/>
     
<xs:enumeration value="leucorrhinia pectoralis"/>
     
<xs:enumeration value="anemone trifolia"/>
     
<xs:enumeration value="arnica angustifolia"/>
     
<xs:enumeration value="cinna latifolia"/>
     
<xs:enumeration value="gentianella tenella"/>
     
<xs:enumeration value="najas tenuissima"/>
     
<xs:enumeration value="dianthus arenarius"/>
     
<xs:enumeration value="leersia oryzoides"/>
     
<xs:enumeration value="carlina biebersteinii (c. vulgaris"/>
     
<xs:enumeration value="draba cinerea"/>
     
<xs:enumeration value="agrimonia pilosa"/>
     
<xs:enumeration value="pulmonaria obscura"/>
     
<xs:enumeration value="antennaria lanata"/>
     
<xs:enumeration value="lepidium latifolium"/>
     
<xs:enumeration value="polygala vulgaris"/>
     
<xs:enumeration value="pimpinella major"/>
     
<xs:enumeration value="ranunculus glacialis"/>
     
<xs:enumeration value="anemone patens"/>
     
<xs:enumeration value="saxifraga adscendens"/>
     
<xs:enumeration value="lappula deflexa"/>
     
<xs:enumeration value="gypsophila fastigiata"/>
     
<xs:enumeration value="anemone vernalis"/>
     
<xs:enumeration value="sedum villosum"/>
     
<xs:enumeration value="juniperis communis"/>
     
<xs:enumeration value="erica tetralix"/>
     
<xs:enumeration value="platanthera chloranta"/>
     
<xs:enumeration value="thalictrum minus subsp."/>
     
<xs:enumeration value="ononis arvensis"/>
     
<xs:enumeration value="androsace septentrionalis"/>
     
<xs:enumeration value="carex vulpina"/>
     
<xs:enumeration value="primula veris"/>
     
<xs:enumeration value="lathyrus vernus"/>
     
<xs:enumeration value="campanula uniflora"/>
     
<xs:enumeration value="ophrys insectifera"/>
     
<xs:enumeration value="cynoglossum officinale"/>
     
<xs:enumeration value="bistorta major (polygonumbistorta)"/>
     
<xs:enumeration value="draba alpina"/>
     
<xs:enumeration value="carex lepidocarpa"/>
     
<xs:enumeration value="kobresia simpliciuscula"/>
     
<xs:enumeration value="ulmus laevis"/>
     
<xs:enumeration value="moehringia lateriflora"/>
     
<xs:enumeration value="rhododendron lapponicum"/>
     
<xs:enumeration value="arctagrostis latifolia"/>
     
<xs:enumeration value="trisetum subalpestre"/>
     
<xs:enumeration value="ranunculus lapponicus"/>
     
<xs:enumeration value="armeria maritima"/>
     
<xs:enumeration value="bromus benekenii"/>
     
<xs:enumeration value="cardamine impatiens"/>
     
<xs:enumeration value="festuca gigantea"/>
     
<xs:enumeration value="epipactis helleborine"/>
     
<xs:enumeration value="botrychium virginianum"/>
     
<xs:enumeration value="aconitum lycoctonum"/>
     
<xs:enumeration value="thalictrum aquilegiifolium"/>
     
<xs:enumeration value="saxifraga hirculus"/>
     
<xs:enumeration value="dactylorhiza majalis"/>
     
<xs:enumeration value="polygonum foliosum"/>
     
<xs:enumeration value="viola uliginosa"/>
     
<xs:enumeration value="nymphaea"/>
     
<xs:enumeration value="carex paniculata"/>
     
<xs:enumeration value="carlina vulgaris"/>
     
<xs:enumeration value="anthyllis vulneraria"/>
     
<xs:enumeration value="salsola kali subsp. kali"/>
     
<xs:enumeration value="polygonum oxyspermum"/>
     
<xs:enumeration value="elymus farctus"/>
     
<xs:enumeration value="cardamine flexuosa"/>
     
<xs:enumeration value="epipogium aphyllum"/>
     
<xs:enumeration value="malus sylvestris"/>
     
<xs:enumeration value="diplazium sibiricum"/>
     
<xs:enumeration value="viola collina"/>
     
<xs:enumeration value="calypso bulbosa"/>
     
<xs:enumeration value="hippuris tetraphylla"/>
     
<xs:enumeration value="arenaria norvegica"/>
     
<xs:enumeration value="najas flexilis"/>
     
<xs:enumeration value="galium saxatile"/>
     
<xs:enumeration value="carduus nutans"/>
     
<xs:enumeration value="daphne mezereum"/>
     
<xs:enumeration value="silene wahlbergella"/>
     
<xs:enumeration value="potentilla nivea subsp."/>
     
<xs:enumeration value="viola rupestris"/>
     
<xs:enumeration value="crepis tectorum"/>
     
<xs:enumeration value="carex hartmanii"/>
     
<xs:enumeration value="melampyrum arvense"/>
     
<xs:enumeration value="artemisia"/>
     
<xs:enumeration value="neottia nidus-avis"/>
     
<xs:enumeration value="potentilla neumanniana"/>
     
<xs:enumeration value="botrychium simplex"/>
     
<xs:enumeration value="silene furcata"/>
     
<xs:enumeration value="arctophila fulva"/>
     
<xs:enumeration value="vicia cassubica"/>
     
<xs:enumeration value="cephalanthera rubra"/>
     
<xs:enumeration value="helianthemum nummularium"/>
     
<xs:enumeration value="cardamine parviflora"/>
     
<xs:enumeration value="viola persicifolia"/>
     
<xs:enumeration value="euphorbia palustris"/>
     
<xs:enumeration value="primula nutans"/>
     
<xs:enumeration value="potentilla nivea"/>
     
<xs:enumeration value="schoenus ferrugineus"/>
     
<xs:enumeration value="puccinellia phryganodes"/>
     
<xs:enumeration value="potentilla subarenaria"/>
     
<xs:enumeration value="dactylorhiza sambucina"/>
     
<xs:enumeration value="asplenium"/>
     
<xs:enumeration value="lonicera caerulea"/>
     
<xs:enumeration value="hepatica nobilis"/>
     
<xs:enumeration value="clematis alpina"/>
     
<xs:enumeration value="listera ovata"/>
     
<xs:enumeration value="orchis militaris"/>
     
<xs:enumeration value="erigeron borealis"/>
     
<xs:enumeration value="sium latifolium"/>
     
<xs:enumeration value="polystichum lonchitis"/>
     
<xs:enumeration value="samolus valerandi"/>
     
<xs:enumeration value="lathraea squamaria"/>
     
<xs:enumeration value="epipactis palustris"/>
     
<xs:enumeration value="hammarbya paludosa"/>
     
<xs:enumeration value="microstylis monophyllos"/>
     
<xs:enumeration value="cladium mariscus"/>
     
<xs:enumeration value="salix pyrolifolia"/>
     
<xs:enumeration value="asarum europaeum"/>
     
<xs:enumeration value="cypripedium calceolus"/>
     
<xs:enumeration value="epilobium obscurum"/>
     
<xs:enumeration value="epipactis atrorubens"/>
     
<xs:enumeration value="carex holostoma"/>
     
<xs:enumeration value="arenaria pseudofrigida"/>
     
<xs:enumeration value="oxytropis lapponica"/>
     
<xs:enumeration value="chamorchis alpina"/>
     
<xs:enumeration value="dryopteris fragrans"/>
     
<xs:enumeration value="hippophae¨ rhamnoides"/>
     
<xs:enumeration value="melica ciliata"/>
     
<xs:enumeration value="alisma wahlenbergii"/>
     
<xs:enumeration value="scleranthus perennis"/>
     
<xs:enumeration value="pseudorchis albida"/>
     
<xs:enumeration value="platanthera bifolia"/>
     
<xs:enumeration value="veratrum album"/>
     
<xs:enumeration value="crepis praemorsa"/>
     
<xs:enumeration value="veronica fruticans"/>
     
<xs:enumeration value="dactylorhiza"/>
     
<xs:enumeration value="ulmus glabra"/>
     
<xs:enumeration value="hypericum montanum"/>
     
<xs:enumeration value="asperula tinctoria"/>
     
<xs:enumeration value="cephalozia macounii"/>
     
<xs:enumeration value="dichelyma capillaceum"/>
     
<xs:enumeration value="meesia longiseta"/>
     
<xs:enumeration value="cynodontium suecicum"/>
     
<xs:enumeration value="dicranum viride"/>
     
<xs:enumeration value="limprichtia"/>
     
<xs:enumeration value="buxbaumia viridis"/>
     
<xs:enumeration value="dactylorhiza traunsteineri"/>
     
<xs:enumeration value="gymnadenia conopsea"/>
     
<xs:enumeration value="saxifraga cespitosa"/>
     
<xs:enumeration value="saxifraga nivalis"/>
     
<xs:enumeration value="dianthus superbus"/>
     
<xs:enumeration value="dactylorhiza incarnata"/>
     
<xs:enumeration value="woodsia alpina"/>
     
<xs:enumeration value="catabrosa aquatica"/>
     
<xs:enumeration value="angelica archangelica"/>
     
<xs:enumeration value="corydalis intermedia"/>
     
<xs:enumeration value="polygonatum odoratum"/>
     
<xs:enumeration value="poa remota"/>
     
<xs:enumeration value="iris pseudacorus"/>
     
<xs:enumeration value="impatiens noli-tangere"/>
     
<xs:enumeration value="thelypteris palustris"/>
     
<xs:enumeration value="asplenium ruta-muraria"/>
     
<xs:enumeration value="anemone nemorosa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element UhanalaisuusluokitusType/luokitus
diagram luontokohteet_p34.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yml:luokitusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration silmälläpidettävät (NT)
enumeration vaarantuneet (VU)
enumeration erittäin uhanalaiset (EN)
enumeration äärimmäisen uhanalaiset (CR)
annotation
documentation
Valtakunnallinen luokitus
source <xs:element name="luokitus" type="yml:luokitusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Valtakunnallinen luokitus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element UhanalaisuusluokitusType/uhkatekijat
diagram luontokohteet_p35.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Vapaamuotoinen kenttä, jossa siirretään kohteeseen liittyviä uhkatekijätietoja
source <xs:element name="uhkatekijat" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vapaamuotoinen kenttä, jossa siirretään kohteeseen liittyviä uhkatekijätietoja</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

simpleType arvoType
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type restriction of xs:string
used by
element KohdearvoType/arvo
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration paikallisesti arvokas kohde
enumeration maakunnallisesti arvokas kohde
enumeration kansallisesti arvokas kohde
enumeration kansainvälisesti arvokas kohde
source <xs:simpleType name="arvoType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
<xs:enumeration value="paikallisesti arvokas kohde"/>
   
<xs:enumeration value="maakunnallisesti arvokas kohde"/>
   
<xs:enumeration value="kansallisesti arvokas kohde"/>
   
<xs:enumeration value="kansainvälisesti arvokas kohde"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType KuvausType
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type restriction of xs:string
facets
enumeration muu
source <xs:simpleType name="KuvausType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="muu"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType luokitusType
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type restriction of xs:string
used by
element UhanalaisuusluokitusType/luokitus
facets
enumeration silmälläpidettävät (NT)
enumeration vaarantuneet (VU)
enumeration erittäin uhanalaiset (EN)
enumeration äärimmäisen uhanalaiset (CR)
source <xs:simpleType name="luokitusType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="silmälläpidettävät (NT)"/>
   
<xs:enumeration value="vaarantuneet (VU)"/>
   
<xs:enumeration value="erittäin uhanalaiset (EN)"/>
   
<xs:enumeration value="äärimmäisen uhanalaiset (CR)"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType PerusteType
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type restriction of xs:string
used by
element KohdearvoType/peruste
facets
enumeration luonnosuojelulaki
enumeration metsälaki
enumeration muu
source <xs:simpleType name="PerusteType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="luonnosuojelulaki"/>
   
<xs:enumeration value="metsälaki"/>
   
<xs:enumeration value="muu"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

element _Feature
diagram luontokohteet_p36.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_Feature"/>

element _Object
diagram luontokohteet_p37.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_Object"/>

element AssociationAttributeGroup
diagram luontokohteet_p38.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="AssociationAttributeGroup"/>

element Dummy_GML
diagram luontokohteet_p39.png
namespace http://www.opengis.net/gml
annotation
documentation
Comment describing your root element
source <xs:element name="Dummy_GML">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Comment describing your root element</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Null
diagram luontokohteet_p40.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Null"/>

element Point
diagram luontokohteet_p41.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Point"/>

complexType AbstractFeatureType
diagram luontokohteet_p42.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
complexType AbstractPaikkatietopalveluKohde
source <xs:complexType name="AbstractFeatureType"/>

complexType AngleType
diagram luontokohteet_p43.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AngleType"/>

complexType AssociationAttributeGroupType
diagram luontokohteet_p44.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AssociationAttributeGroupType"/>

complexType CodeType
diagram luontokohteet_p45.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="CodeType"/>

complexType CurvePropertyType
diagram luontokohteet_p46.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/viiva PostiosoiteType/viivasijainti OsoiteType/viivasijainti
source <xs:complexType name="CurvePropertyType"/>

complexType MeasureType
diagram luontokohteet_p47.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="MeasureType"/>

complexType MetaDataPropertyType
diagram luontokohteet_p48.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
source <xs:complexType name="MetaDataPropertyType"/>

complexType NullType
diagram luontokohteet_p49.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element SijaintiType/tyhja
source <xs:complexType name="NullType"/>

complexType PointPropertyType
diagram luontokohteet_p50.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/piste PostiosoiteType/pistesijainti OsoiteType/pistesijainti Referenssipiste/sijainti
source <xs:complexType name="PointPropertyType"/>

complexType SurfacePropertyType
diagram luontokohteet_p51.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/alue PostiosoiteType/aluesijainti OsoiteType/aluesijainti
source <xs:complexType name="SurfacePropertyType"/>

attributeGroup AssociationAttributeGroup
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:attributeGroup name="AssociationAttributeGroup"/>

complexType AbstractPaikkatietopalveluKohde
diagram luontokohteet_p52.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
used by
complexTypes AbstractYmparistotoimiKohde OsoiteType RakennuspaikkaType RakennusrasiteType YhteisjarjestelyType
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractPaikkatietopalveluKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
diagram luontokohteet_p53.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type gml:MetaDataPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
annotation
documentation
Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki
source <xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/yksilointitieto
diagram luontokohteet_p54.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto
source <xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/alkuHetki
diagram luontokohteet_p55.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen luontipäivämäärä
source <xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/loppuHetki
diagram luontokohteet_p56.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista
source <xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractYmparistotoimiKohde
diagram luontokohteet_p57.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
used by
complexType LuontokohdeType
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractYmparistotoimiKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde"/>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

complexType AineistotoimituksentiedotType
diagram luontokohteet_p58.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
used by
elements AineistotoimitusType/Toimitus LuontoKohteetType/toimituksenTiedot
source <xs:complexType name="AineistotoimituksentiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistonnimi
diagram luontokohteet_p59.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Aineistoa kuvaava nimi,
source <xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistotoimittaja
diagram luontokohteet_p60.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö
source <xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tila
diagram luontokohteet_p61.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistonTilaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration valmis
enumeration keskeneräinen
enumeration muu
enumeration ei tiedossa
annotation
documentation
Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
source <xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/toimitusPvm
diagram luontokohteet_p62.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty
source <xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/kuntakoodi
diagram luontokohteet_p63.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>

element AineistotoimituksentiedotType/kielitieto
diagram luontokohteet_p64.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kunnan kieli tai kieliitieto
source <xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietotunniste
diagram luontokohteet_p65.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoXMLURL
diagram luontokohteet_p66.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoURL
diagram luontokohteet_p67.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tietotuoteURL
diagram luontokohteet_p68.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
source <xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AineistotoimitusType
diagram luontokohteet_p69.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Toimitus
source <xs:complexType name="AineistotoimitusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimitusType/Toimitus
diagram luontokohteet_p70.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

complexType HenkilonnimiType
diagram luontokohteet_p71.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:etunimi yht:sukunimi
used by
element YhteyshenkiloType/nimi
source <xs:complexType name="HenkilonnimiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HenkilonnimiType/etunimi
diagram luontokohteet_p72.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HenkilonnimiType/sukunimi
diagram luontokohteet_p73.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>

complexType KasittelynTilaType
diagram luontokohteet_p74.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Tilamuutos
source <xs:complexType name="KasittelynTilaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Tilamuutos" type="yht:TilamuutosType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelynTilaType/Tilamuutos
diagram luontokohteet_p75.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:TilamuutosType
properties
isRef 0
content complex
children yht:pvm yht:tila yht:kasittelija
source <xs:element name="Tilamuutos" type="yht:TilamuutosType"/>

complexType KayttotarkoitusType
diagram luontokohteet_p76.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:pintaAla yht:kayttotarkoitusKoodi
used by
element RakennuspaikkaType/rakennusoikeudet/kayttotarkoitus
annotation
documentation
Määrittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat
source <xs:complexType name="KayttotarkoitusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Määrittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kayttotarkoitusKoodi" type="yht:KayttotarkoitusKoodiType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KayttotarkoitusType/pintaAla
diagram luontokohteet_p77.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element KayttotarkoitusType/kayttotarkoitusKoodi
diagram luontokohteet_p78.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KayttotarkoitusKoodiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration asuntotilaa(ei vapaa-ajan asunnoista)
enumeration myymälä, majoitus- ja ravitsemustilaa
enumeration hoitotilaa
enumeration toimisto- ja hallintotilaa
enumeration kokoontumistilaa
enumeration opetustilaa
enumeration tuotantotilaa(teollisuus)
enumeration varastotilaa
enumeration muuta huoneistoalaan kuuluvaa tilaa
enumeration ei tiedossa
source <xs:element name="kayttotarkoitusKoodi" type="yht:KayttotarkoitusKoodiType" minOccurs="0"/>

complexType KiinteistoType
diagram luontokohteet_p79.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kylanimi yht:tilannimi yht:kiinteistotunnus yht:maaraAlaTunnus
used by
elements RakennusrasiteType/rasitettuKiinteisto/kiinteisto YhteisjarjestelyType/muutkiinteistot/kiinteisto RakennuspaikkaType/kiinteisto/kiinteisto
source <xs:complexType name="KiinteistoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kylanimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tilannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType"/>
   
<xs:element name="maaraAlaTunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KiinteistoType/kylanimi
diagram luontokohteet_p80.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kylanimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KiinteistoType/tilannimi
diagram luontokohteet_p81.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KiinteistoType/kiinteistotunnus
diagram luontokohteet_p82.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KiinteistotunnusType
properties
isRef 0
content simple
facets
pattern (([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2})
source <xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType"/>

element KiinteistoType/maaraAlaTunnus
diagram luontokohteet_p83.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="maaraAlaTunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LausunnotType
diagram luontokohteet_p84.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Lausunto
source <xs:complexType name="LausunnotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LausunnotType/Lausunto
diagram luontokohteet_p85.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:LausuntoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:pyydetty yht:lausunto
source <xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoType"/>

complexType LausuntoType
diagram luontokohteet_p86.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:pyydetty yht:lausunto
used by
element LausunnotType/Lausunto
source <xs:complexType name="LausuntoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="pyydetty">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Taho jolta pyydetty</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="lausunto">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>
         
<xs:element name="lausunto" minOccurs="0">
           
<xs:complexType>
             
<xs:choice>
               
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
               
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
             
</xs:choice>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="puoltotieto" minOccurs="0">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="puolto">
                 
<xs:simpleType>
                   
<xs:restriction base="xs:string">
                     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                     
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
                     
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
                     
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
                     
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
                   
</xs:restriction>
                 
</xs:simpleType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LausuntoType/pyydetty
diagram luontokohteet_p87.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:viranomainen yht:pyyntoPvm
source <xs:element name="pyydetty">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Taho jolta pyydetty</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/pyydetty/viranomainen
diagram luontokohteet_p88.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Taho jolta pyydetty
source <xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Taho jolta pyydetty</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LausuntoType/pyydetty/pyyntoPvm
diagram luontokohteet_p89.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>

element LausuntoType/lausunto
diagram luontokohteet_p90.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:viranomainen yht:lausuntoPvm yht:lausunto yht:puoltotieto
source <xs:element name="lausunto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>
     
<xs:element name="lausunto" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:choice>
           
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
         
</xs:choice>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="puoltotieto" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="puolto">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                 
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
                 
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
                 
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
                 
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/viranomainen
diagram luontokohteet_p91.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Lausunnon antanut taho
source <xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/lausuntoPvm
diagram luontokohteet_p92.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>

element LausuntoType/lausunto/lausunto
diagram luontokohteet_p93.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:lausunto yht:liite
source <xs:element name="lausunto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/lausunto/lausunto
diagram luontokohteet_p94.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>

element LausuntoType/lausunto/lausunto/liite
diagram luontokohteet_p95.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija
source <xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element LausuntoType/lausunto/puoltotieto
diagram luontokohteet_p96.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:puolto yht:lisatieto
source <xs:element name="puoltotieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="puolto">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
           
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
           
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
           
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
           
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/puoltotieto/puolto
diagram luontokohteet_p97.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration jätetty pöydälle
enumeration ehdoilla
enumeration ei puolla
enumeration puoltaa
source <xs:element name="puolto">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
     
<xs:enumeration value="jätetty pöydälle"/>
     
<xs:enumeration value="ehdoilla"/>
     
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
     
<xs:enumeration value="puoltaa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element LausuntoType/lausunto/puoltotieto/lisatieto
diagram luontokohteet_p98.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija
annotation
documentation
voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen
source <xs:element name="lisatieto" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>voidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType LiiteType
diagram luontokohteet_p99.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
used by
elements SuunnittelijaType/liite TyonjohtajaType/liite RakennusrasiteType/rasitteenSisalto YhteisjarjestelyType/yhteisjarjestelynKuvaus
complexType RakennusvalvontaLiiteType
source <xs:complexType name="LiiteType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Liitteen sisältöä  kuvaava teksti</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="linkkiliitteeseen" type="xs:anyURI"/>
   
<xs:element name="muokkausHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="versionumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LiiteType/kuvaus
diagram luontokohteet_p100.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Liitteen sisältöä  kuvaava teksti
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Liitteen sisältöä  kuvaava teksti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LiiteType/linkkiliitteeseen
diagram luontokohteet_p101.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:anyURI
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="linkkiliitteeseen" type="xs:anyURI"/>

element LiiteType/muokkausHetki
diagram luontokohteet_p102.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="muokkausHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element LiiteType/versionumero
diagram luontokohteet_p103.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="versionumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LupamaarayksetType
diagram luontokohteet_p104.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:autopaikkojaEnintaan yht:autopaikkojaVahintaan yht:autopaikkojaRakennettava yht:autopaikkojaRakennettu yht:autopaikkojaKiinteistolla yht:autopaikkojaUlkopuolella yht:kerrosala yht:kokonaisala yht:katselmus yht:maarays yht:vaaditutTyonjohtajat yht:vaaditutErityissuunnitelmat
used by
element PaatosType/lupamaaraykset
source <xs:complexType name="LupamaarayksetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="autopaikkojaEnintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaVahintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaRakennettava" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaRakennettu" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaKiinteistolla" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaUlkopuolella" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kerrosala" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="katselmus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Vaadittavat katselmukset</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="aloituskokous"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
         
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan merkitseminen"/>
         
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan tarkastaminen"/>
         
<xs:enumeration value="pohjakatselmus"/>
         
<xs:enumeration value="rakennekatselmus"/>
         
<xs:enumeration value="lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus"/>
         
<xs:enumeration value="osittainen loppukatselmus"/>
         
<xs:enumeration value="loppukatselmus"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="maarays" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="sisalto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="maaraysaika" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="toteutusHetki" type="xs:date" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="vaaditutTyonjohtajat" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="vaaditutErityissuunnitelmat" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaEnintaan
diagram luontokohteet_p105.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaEnintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaVahintaan
diagram luontokohteet_p106.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaVahintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaRakennettava
diagram luontokohteet_p107.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaRakennettava" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaRakennettu
diagram luontokohteet_p108.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaRakennettu" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaKiinteistolla
diagram luontokohteet_p109.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaKiinteistolla" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaUlkopuolella
diagram luontokohteet_p110.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaUlkopuolella" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/kerrosala
diagram luontokohteet_p111.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kerrosala" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/kokonaisala
diagram luontokohteet_p112.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kokonaisala" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/katselmus
diagram luontokohteet_p113.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
facets
enumeration aloituskokous
enumeration ei tiedossa
enumeration rakennuksen paikan merkitseminen
enumeration rakennuksen paikan tarkastaminen
enumeration pohjakatselmus
enumeration rakennekatselmus
enumeration lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus
enumeration osittainen loppukatselmus
enumeration loppukatselmus
annotation
documentation
Vaadittavat katselmukset
source <xs:element name="katselmus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vaadittavat katselmukset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="aloituskokous"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
     
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan merkitseminen"/>
     
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan tarkastaminen"/>
     
<xs:enumeration value="pohjakatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="rakennekatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus"/>
     
<xs:enumeration value="osittainen loppukatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="loppukatselmus"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/maarays
diagram luontokohteet_p114.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:sisalto yht:maaraysaika yht:toteutusHetki
source <xs:element name="maarays" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="sisalto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="maaraysaika" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="toteutusHetki" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/maarays/sisalto
diagram luontokohteet_p115.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sisalto" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/maarays/maaraysaika
diagram luontokohteet_p116.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="maaraysaika" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/maarays/toteutusHetki
diagram luontokohteet_p117.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="toteutusHetki" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/vaaditutTyonjohtajat
diagram luontokohteet_p118.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vaaditutTyonjohtajat" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/vaaditutErityissuunnitelmat
diagram luontokohteet_p119.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vaaditutErityissuunnitelmat" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LuvanTunnisteTiedotType
diagram luontokohteet_p120.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:LupaTunnus yht:RakennuksenTunnus
source <xs:complexType name="LuvanTunnisteTiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="LupaTunnus" type="yht:RakennusLuvanTunnusType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Voimassa oleva rakennuslupa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="RakennuksenTunnus" type="yht:RakennuksenTunnusType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Rakennustunnus</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LuvanTunnisteTiedotType/LupaTunnus
diagram luontokohteet_p121.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennusLuvanTunnusType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuntalupatunnus yht:muuTunnus yht:VRKLupatunnus yht:saapumisPvm yht:aanestysalue
annotation
documentation
Voimassa oleva rakennuslupa
source <xs:element name="LupaTunnus" type="yht:RakennusLuvanTunnusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Voimassa oleva rakennuslupa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LuvanTunnisteTiedotType/RakennuksenTunnus
diagram luontokohteet_p122.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennuksenTunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kiinttun yht:rakennusnro yht:aanestysalue
annotation
documentation
Rakennustunnus
source <xs:element name="RakennuksenTunnus" type="yht:RakennuksenTunnusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennustunnus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType NimiType
diagram luontokohteet_p123.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:teksti
used by
elements PostiosoiteType/osoitenimi OsoiteType/osoitenimi Referenssipiste/teksti
annotation
documentation
Niim. Voidaan käyttää esim. nimistö tai osoitekohteessa
source <xs:complexType name="NimiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Niim. Voidaan käyttää esim. nimistö tai osoitekohteessa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="teksti" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:simpleContent>
         
<xs:extension base="xs:string">
           
<xs:attribute ref="xml:lang" default="fi"/>
         
</xs:extension>
       
</xs:simpleContent>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element NimiType/teksti
diagram luontokohteet_p124.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
lang  fi    
documentation
Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
         codes as the enumerated possible values is probably never
         going to be a realistic possibility.  See
         RFC 3066 at http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt and the IANA registry
         at http://www.iana.org/assignments/lang-tag-apps.htm for
         further information.

         The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
         the empty string.
source <xs:element name="teksti" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attribute ref="xml:lang" default="fi"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType OsapuoletType
diagram luontokohteet_p125.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Osapuolet
source <xs:complexType name="OsapuoletType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Osapuolet">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="osapuolitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="suunnittelijatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Suunnittelija" type="yht:SuunnittelijaType"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="tyonjohtajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Tyonjohtaja" type="yht:TyonjohtajaType"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="naapuritieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Naapuri">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="henkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                     
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0"/>
                     
<xs:element name="hallintasuhde" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element OsapuoletType/Osapuolet
diagram luontokohteet_p126.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:osapuolitieto yht:suunnittelijatieto yht:tyonjohtajatieto yht:naapuritieto
source <xs:element name="Osapuolet">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="osapuolitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="suunnittelijatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Suunnittelija" type="yht:SuunnittelijaType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="tyonjohtajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Tyonjohtaja" type="yht:TyonjohtajaType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="naapuritieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Naapuri">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="henkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="hallintasuhde" type="xs:string" minOccurs="0"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/osapuolitieto
diagram luontokohteet_p127.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Osapuoli
source <xs:element name="osapuolitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/osapuolitieto/Osapuoli
diagram luontokohteet_p128.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:OsapuoliType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuntaRooliKoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys
annotation
documentation
Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat
source <xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/suunnittelijatieto
diagram luontokohteet_p129.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Suunnittelija
source <xs:element name="suunnittelijatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Suunnittelija" type="yht:SuunnittelijaType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/suunnittelijatieto/Suunnittelija
diagram luontokohteet_p130.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:SuunnittelijaType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuntaRoolikoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys yht:patevyysvaatimusluokka yht:koulutus yht:liite
source <xs:element name="Suunnittelija" type="yht:SuunnittelijaType"/>

element OsapuoletType/Osapuolet/tyonjohtajatieto
diagram luontokohteet_p131.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Tyonjohtaja
source <xs:element name="tyonjohtajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Tyonjohtaja" type="yht:TyonjohtajaType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/tyonjohtajatieto/Tyonjohtaja
diagram luontokohteet_p132.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:TyonjohtajaType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuntaRooliKoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys yht:patevyysvaatimusluokka yht:koulutus yht:liite yht:alkamisPvm yht:paattymisPvm
source <xs:element name="Tyonjohtaja" type="yht:TyonjohtajaType"/>

element OsapuoletType/Osapuolet/naapuritieto
diagram luontokohteet_p133.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc