Schema luontokohteet.xsd


schema location:  ..\..\luontokohteet.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
 
Elements  Complex types  Simple types 
Luontokohde  JulkisuusType  arvoType 
Luontokohteet  KohdearvoType  KuvausType 
LhavaintoType  luokitusType 
LuontokohdeType  PerusteType 
LuontoKohteetType 
UhanalaisuusluokitusType 


schema location:  http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset/2.1.9/yhteiset.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
 
Complex types  Simple types 
AbstractPaikkatietopalveluKohde  AineistonTilaType 
AbstractYmparistotoimiKohde  FiseKelpoisuusType 
AineistotoimituksentiedotType  KaavanvaiheType 
AineistotoimitusType  KayttotarkoitusKoodiType 
Attribuutti  KiinteistotunnusType 
AvainArvoType  KuntaRooliKoodiType 
HakijaType  LuontiTapaType 
HenkilonnimiType  MuutosTilaType 
HetkijaksoType  OsoiteTilaType 
KasittelynTilaType  OsoitteistetunKohteenLajiType 
KasittelyTapahtumatType  PaakayttotarkoitusType 
KasittelyTiedotType  PaatostyyppiType 
KasittelyTietoType  PatevyysluokkaType 
KayttotarkoitusType  SijaintiepavarmuusType 
KiinteistoType  SuunnittelijaRoolikoodiType 
LausunnotType  TasosijaintiType 
LausuntoRvPType  ToimialaType 
LausuntoType  ToimitustapaType 
LausuntoYmpType  TyonjohtajaRooliKoodiType 
LiiteType  ViittausType 
LupamaarayksetType  VRKRooliKoodiType 
LuvanTunnisteTiedotType 
MaksajaType 
MerkintaType 
MuuTunnusType 
NimiType 
OsapuoletType 
OsapuoliType 
OsoiteType 
PaatoksetType 
PaatospoytakirjaType 
PaatosType 
PaivamaaratType 
PostiosoiteType 
PvmjaksoType 
RakennuksenTunnusType 
RakennusLuvanTunnusType 
RakennuspaikkaType 
RakennusrasiteType 
RakennustunnusType 
RakennusvalvontaLiiteType 
RakennusvalvontaSijaintiType 
Referenssipiste 
SijaintitietoType 
SijaintiType 
SuunnittelijaType 
TilamuutosType 
TyonjohtajaType 
ValvontatapahtumaType 
VerkkolaskutusTypeType 
YhteisjarjestelyType 
YhteyshenkiloType 
YhteystietoType 
YmparistoLiiteType 
YmparistoLuvanTunnisteTiedotType 
YmparistoLuvanTunnusType 
YmparistoOsapuoliType 
YmparistoPaatosType 
YritysType 


schema location:  altova://ystream/xml.xsd
attribute form default: 
element form default: 
targetNamespace:  http://www.w3.org/XML/1998/namespace
 
Attributes  Attr. groups 
base  specialAttrs 
id 
lang 
space 


element Luontokohde
diagram index_p1.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yml:LuontokohdeType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yml:nimi yml:kuvaus yml:lisatieto yml:sijaintitieto yml:havaintotieto yml:kohdearvo yml:julkisuus yml:tyyppi
used by
element LuontoKohteetType/luontokohde
source <xs:element name="Luontokohde" type="yml:LuontokohdeType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Luontokohteet
diagram index_p2.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yml:LuontoKohteetType
properties
content complex
children yml:toimituksenTiedot yml:luontokohde
annotation
documentation
Skeeman juurielementti
source <xs:element name="Luontokohteet" type="yml:LuontoKohteetType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Skeeman juurielementti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType JulkisuusType
diagram index_p3.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
children yml:julkinenKytkin yml:peruste
used by
element LuontokohdeType/julkisuus
source <xs:complexType name="JulkisuusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="julkinenKytkin" type="xs:boolean"/>
   
<xs:element name="peruste" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element JulkisuusType/julkinenKytkin
diagram index_p4.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="julkinenKytkin" type="xs:boolean"/>

element JulkisuusType/peruste
diagram index_p5.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="peruste" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType KohdearvoType
diagram index_p6.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
children yml:arvo yml:peruste yml:suojelullinenArvo
used by
element LuontokohdeType/kohdearvo
source <xs:complexType name="KohdearvoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="arvo" type="yml:arvoType"/>
   
<xs:element name="peruste" type="yml:PerusteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="suojelullinenArvo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KohdearvoType/arvo
diagram index_p7.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yml:arvoType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration ei tiedossa 
enumeration paikallisesti arvokas kohde 
enumeration maakunnallisesti arvokas kohde 
enumeration kansallisesti arvokas kohde 
enumeration kansainvälisesti arvokas kohde 
source <xs:element name="arvo" type="yml:arvoType"/>

element KohdearvoType/peruste
diagram index_p8.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yml:PerusteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration luonnosuojelulaki 
enumeration metsälaki 
enumeration muu 
source <xs:element name="peruste" type="yml:PerusteType" minOccurs="0"/>

element KohdearvoType/suojelullinenArvo
diagram index_p9.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suojelullinenArvo" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType LhavaintoType
diagram index_p10.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
children yml:havaitsija yml:kuvaus yml:havaintoPvm yml:lukuMaara yml:uhanalaisuusluokitus yml:sijaintitieto
used by
element LuontokohdeType/havaintotieto/Havainto
source <xs:complexType name="LhavaintoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="havaitsija" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Havainnon tarkempi kuvaus</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="havaintoPvm" type="xs:date">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Milloin havaittu</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="lukuMaara" type="xs:decimal" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Montako havaittu</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="uhanalaisuusluokitus" type="yml:UhanalaisuusluokitusType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LhavaintoType/havaitsija
diagram index_p11.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="havaitsija" type="xs:string"/>

element LhavaintoType/kuvaus
diagram index_p12.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Havainnon tarkempi kuvaus
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Havainnon tarkempi kuvaus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LhavaintoType/havaintoPvm
diagram index_p13.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Milloin havaittu
source <xs:element name="havaintoPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin havaittu</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LhavaintoType/lukuMaara
diagram index_p14.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Montako havaittu
source <xs:element name="lukuMaara" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Montako havaittu</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LhavaintoType/uhanalaisuusluokitus
diagram index_p15.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yml:UhanalaisuusluokitusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yml:direktiiviKytkin yml:kansallinenKytkin yml:lajikoodi yml:luokitus yml:uhkatekijat
source <xs:element name="uhanalaisuusluokitus" type="yml:UhanalaisuusluokitusType" minOccurs="0"/>

element LhavaintoType/sijaintitieto
diagram index_p16.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>

complexType LuontokohdeType
diagram index_p17.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type extension of yht:AbstractYmparistotoimiKohde
properties
base yht:AbstractYmparistotoimiKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yml:nimi yml:kuvaus yml:lisatieto yml:sijaintitieto yml:havaintotieto yml:kohdearvo yml:julkisuus yml:tyyppi
used by
element Luontokohde
source <xs:complexType name="LuontokohdeType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractYmparistotoimiKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="nimi" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Luontokohteen nimi</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Luontokohteen lyhyt kuvaus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lisatieto" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Vapamuotoinen lisätietokenttä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="havaintotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Havainto" type="yml:LhavaintoType">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Mitä havaittu</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kohdearvo" type="yml:KohdearvoType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="julkisuus" type="yml:JulkisuusType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Elinympäristötyyppi. vapaamuotoinen luokitus, mutta kuvaava teksti</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element LuontokohdeType/nimi
diagram index_p18.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Luontokohteen nimi
source <xs:element name="nimi" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luontokohteen nimi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LuontokohdeType/kuvaus
diagram index_p19.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Luontokohteen lyhyt kuvaus
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luontokohteen lyhyt kuvaus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LuontokohdeType/lisatieto
diagram index_p20.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Vapamuotoinen lisätietokenttä
source <xs:element name="lisatieto" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vapamuotoinen lisätietokenttä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LuontokohdeType/sijaintitieto
diagram index_p21.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>

element LuontokohdeType/havaintotieto
diagram index_p22.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yml:Havainto
source <xs:element name="havaintotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Havainto" type="yml:LhavaintoType">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Mitä havaittu</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LuontokohdeType/havaintotieto/Havainto
diagram index_p23.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yml:LhavaintoType
properties
isRef 0
content complex
children yml:havaitsija yml:kuvaus yml:havaintoPvm yml:lukuMaara yml:uhanalaisuusluokitus yml:sijaintitieto
annotation
documentation
Mitä havaittu
source <xs:element name="Havainto" type="yml:LhavaintoType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Mitä havaittu</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LuontokohdeType/kohdearvo
diagram index_p24.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yml:KohdearvoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yml:arvo yml:peruste yml:suojelullinenArvo
source <xs:element name="kohdearvo" type="yml:KohdearvoType" minOccurs="0"/>

element LuontokohdeType/julkisuus
diagram index_p25.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yml:JulkisuusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yml:julkinenKytkin yml:peruste
source <xs:element name="julkisuus" type="yml:JulkisuusType" minOccurs="0"/>

element LuontokohdeType/tyyppi
diagram index_p26.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Elinympäristötyyppi. vapaamuotoinen luokitus, mutta kuvaava teksti
source <xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Elinympäristötyyppi. vapaamuotoinen luokitus, mutta kuvaava teksti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType LuontoKohteetType
diagram index_p27.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
children yml:toimituksenTiedot yml:luontokohde
used by
element Luontokohteet
source <xs:complexType name="LuontoKohteetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
   
<xs:element name="luontokohde" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element ref="yml:Luontokohde"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LuontoKohteetType/toimituksenTiedot
diagram index_p28.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

element LuontoKohteetType/luontokohde
diagram index_p29.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yml:Luontokohde
source <xs:element name="luontokohde" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="yml:Luontokohde"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType UhanalaisuusluokitusType
diagram index_p30.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
children yml:direktiiviKytkin yml:kansallinenKytkin yml:lajikoodi yml:luokitus yml:uhkatekijat
used by
element LhavaintoType/uhanalaisuusluokitus
source <xs:complexType name="UhanalaisuusluokitusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="direktiiviKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Onko kohde EU direktiivien mukaan uhanalainen</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kansallinenKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Onko kohde kansallisesti uhanalaiseksi luokiteltu</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="lajikoodi">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Lajit tieteellisillä nimillä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
         
<xs:enumeration value="alcedo atthis "/>
         
<xs:enumeration value="anser erythropus "/>
         
<xs:enumeration value="aquila chrysaetos "/>
         
<xs:enumeration value="aquila clanga "/>
         
<xs:enumeration value="asio flammeus "/>
         
<xs:enumeration value="bonasa bonasia"/>
         
<xs:enumeration value="botaurus stellaris "/>
         
<xs:enumeration value="branta leucopsis "/>
         
<xs:enumeration value="bubo bubo "/>
         
<xs:enumeration value="calidris alpina schinzii"/>
         
<xs:enumeration value="caprimulgus europaeus "/>
         
<xs:enumeration value="charadrius morinellus "/>
         
<xs:enumeration value="chlidonias niger "/>
         
<xs:enumeration value="circus aeroginosus "/>
         
<xs:enumeration value="circus cyaneus "/>
         
<xs:enumeration value="circus pygargus "/>
         
<xs:enumeration value="crex crex "/>
         
<xs:enumeration value="cygnus columbianus bewickii "/>
         
<xs:enumeration value="cygnus cygnus "/>
         
<xs:enumeration value="dendrocopos leucotos "/>
         
<xs:enumeration value="dryocopus martius "/>
         
<xs:enumeration value="emberiza hortulana "/>
         
<xs:enumeration value="falco columbarius "/>
         
<xs:enumeration value="falco peregrinus "/>
         
<xs:enumeration value="falco rusticolus "/>
         
<xs:enumeration value="ficedula parva "/>
         
<xs:enumeration value="gallinago media "/>
         
<xs:enumeration value="gavia arctica "/>
         
<xs:enumeration value="gavia stellata "/>
         
<xs:enumeration value="glaucidium passerinum "/>
         
<xs:enumeration value="grus grus"/>
         
<xs:enumeration value="haliaeetus albicilla "/>
         
<xs:enumeration value="lanius collurio "/>
         
<xs:enumeration value="larus minutus "/>
         
<xs:enumeration value="limosa lapponica "/>
         
<xs:enumeration value="lullula arborea "/>
         
<xs:enumeration value="luscinia svecica svecica "/>
         
<xs:enumeration value="mergus albellus "/>
         
<xs:enumeration value="milvus migrans "/>
         
<xs:enumeration value="nyctea scandiaca "/>
         
<xs:enumeration value="pandion haliaetus "/>
         
<xs:enumeration value="pernis apivorus "/>
         
<xs:enumeration value="phalaropus lobatus "/>
         
<xs:enumeration value="philomachus pugnax "/>
         
<xs:enumeration value="picoides tridactylus "/>
         
<xs:enumeration value="picus canus "/>
         
<xs:enumeration value="pluvialis apricaria "/>
         
<xs:enumeration value="podiceps auritus "/>
         
<xs:enumeration value="polysticta stelleri"/>
         
<xs:enumeration value="porzana porzana "/>
         
<xs:enumeration value="sterna albifrons "/>
         
<xs:enumeration value="sterna caspia "/>
         
<xs:enumeration value="sterna hirundo "/>
         
<xs:enumeration value="sterna paradisaea "/>
         
<xs:enumeration value="strix nebulosa "/>
         
<xs:enumeration value="strix uralensis "/>
         
<xs:enumeration value="surnia ulula "/>
         
<xs:enumeration value="sylvia nisoria "/>
         
<xs:enumeration value="tetrao tetrix tetrix"/>
         
<xs:enumeration value="tetrao urogallus "/>
         
<xs:enumeration value="tringa glareola "/>
         
<xs:enumeration value="xenus cinereus "/>
         
<xs:enumeration value="alopex lagopus "/>
         
<xs:enumeration value="canis lupus "/>
         
<xs:enumeration value="eptesicus nilssonii"/>
         
<xs:enumeration value="castor fiber "/>
         
<xs:enumeration value="lutra lutra"/>
         
<xs:enumeration value="lynx lynx "/>
         
<xs:enumeration value="myotis brandtii "/>
         
<xs:enumeration value="myotis daubentonii "/>
         
<xs:enumeration value="myotis dasycneme"/>
         
<xs:enumeration value="myotis nattereri "/>
         
<xs:enumeration value="myotis mystacinus"/>
         
<xs:enumeration value="nyctalus noctula"/>
         
<xs:enumeration value="phoca hispida botnica "/>
         
<xs:enumeration value="phocoena phocoena"/>
         
<xs:enumeration value="pipistrellus nathusii"/>
         
<xs:enumeration value="pipistrellus pipistrellus"/>
         
<xs:enumeration value="plecotus auritus "/>
         
<xs:enumeration value="pteromys volans "/>
         
<xs:enumeration value="sicista betulina "/>
         
<xs:enumeration value="ursus arctos "/>
         
<xs:enumeration value="vespertilio murinus "/>
         
<xs:enumeration value="coronella austriaca "/>
         
<xs:enumeration value="rana arvalis "/>
         
<xs:enumeration value="triturus cristatus "/>
         
<xs:enumeration value="aeshna viridis "/>
         
<xs:enumeration value="cucujus cinnaberinus "/>
         
<xs:enumeration value="dytiscus latissimus "/>
         
<xs:enumeration value="euphydryas maturna(hypodryas m.)"/>
         
<xs:enumeration value="graphoderus bilineatus "/>
         
<xs:enumeration value="leucorrhinia albifrons "/>
         
<xs:enumeration value="leucorrhinia caudalis "/>
         
<xs:enumeration value="leucorrhinia pectoralis "/>
         
<xs:enumeration value="lopinga achine "/>
         
<xs:enumeration value="lycaena dispar "/>
         
<xs:enumeration value="lycaena helle"/>
         
<xs:enumeration value="glaucopsyche arion (maculinea a.)"/>
         
<xs:enumeration value="ophiogomphus cecilia "/>
         
<xs:enumeration value="osmoderma eremita "/>
         
<xs:enumeration value="parnassius apollo "/>
         
<xs:enumeration value="parnassius mnemosyne "/>
         
<xs:enumeration value="phryganophilus ruficollis"/>
         
<xs:enumeration value="pytho kolwensis "/>
         
<xs:enumeration value="sympecma paedisca"/>
         
<xs:enumeration value="unio crassus "/>
         
<xs:enumeration value="agrimonia pilosa "/>
         
<xs:enumeration value="alisma wahlenbergii "/>
         
<xs:enumeration value="anemone patens (pulsatilla patens) "/>
         
<xs:enumeration value="arctagrostis latifolia "/>
         
<xs:enumeration value="arctophila fulva var. pendulina (a. fulva)"/>
         
<xs:enumeration value="arenaria pseudofrigida"/>
         
<xs:enumeration value="(a. ciliata subsp. pseudofrigida)"/>
         
<xs:enumeration value="artemisia campestris subsp. bottnica "/>
         
<xs:enumeration value="asplenium adulterinum"/>
         
<xs:enumeration value="botrychium simplex "/>
         
<xs:enumeration value="calypso bulbosa "/>
         
<xs:enumeration value="carex holostoma "/>
         
<xs:enumeration value="cinna latifolia "/>
         
<xs:enumeration value="crepis tectorum subsp. nigrescens "/>
         
<xs:enumeration value="cypripedium calceolus "/>
         
<xs:enumeration value="diplazium sibiricum "/>
         
<xs:enumeration value="draba cinerea "/>
         
<xs:enumeration value="dryopteris fragrans "/>
         
<xs:enumeration value="hippuris tetraphylla "/>
         
<xs:enumeration value="liparis loeselii"/>
         
<xs:enumeration value="moehringia lateriflora "/>
         
<xs:enumeration value="najas flexilis "/>
         
<xs:enumeration value="najas tenuissima "/>
         
<xs:enumeration value="persicaria foliosa "/>
         
<xs:enumeration value="primula nutans var. jokelae (primula nutans)"/>
         
<xs:enumeration value="puccinellia phryganodes "/>
         
<xs:enumeration value="ranunculus lapponicus "/>
         
<xs:enumeration value="saxifraga hirculus "/>
         
<xs:enumeration value="silene furcata subsp. angustiflora "/>
         
<xs:enumeration value="sorbus teodorii"/>
         
<xs:enumeration value="trisetum subalpestre "/>
         
<xs:enumeration value="viola rupestris subsp. relicta "/>
         
<xs:enumeration value="leucaspius delineatus"/>
         
<xs:enumeration value="lumpenus lampetraeformis"/>
         
<xs:enumeration value="pomatoschistus minutus"/>
         
<xs:enumeration value="liparis liparis"/>
         
<xs:enumeration value="myoxocephalus scorpius"/>
         
<xs:enumeration value="hyperoplus lanceolatus"/>
         
<xs:enumeration value="cottus poecilopus"/>
         
<xs:enumeration value="noemacheilus barbatulus"/>
         
<xs:enumeration value="zoarces viviparus"/>
         
<xs:enumeration value="cottus gobio"/>
         
<xs:enumeration value="gasterosteus aculeatus"/>
         
<xs:enumeration value="pungitius pungitius"/>
         
<xs:enumeration value="pomatoschistus microps"/>
         
<xs:enumeration value="pelecus cultratus"/>
         
<xs:enumeration value="gobius niger"/>
         
<xs:enumeration value="phoxinus phoxinus"/>
         
<xs:enumeration value="belone belone"/>
         
<xs:enumeration value="blicca bjoerkna"/>
         
<xs:enumeration value="ictalurus nebulosus"/>
         
<xs:enumeration value="taurulus bubalis"/>
         
<xs:enumeration value="lampetra planeri"/>
         
<xs:enumeration value="ammodytes tobianus"/>
         
<xs:enumeration value="cobitis taenia"/>
         
<xs:enumeration value="cyclopterus lumpus"/>
         
<xs:enumeration value="carassius carassius"/>
         
<xs:enumeration value="alburnus alburnus"/>
         
<xs:enumeration value="leuciscus leuciscus"/>
         
<xs:enumeration value="gobiusculus flavescens"/>
         
<xs:enumeration value="nerophis ophidion"/>
         
<xs:enumeration value="scardinius erythrophthalmus"/>
         
<xs:enumeration value="abramis ballerus"/>
         
<xs:enumeration value="sygnathus typhle"/>
         
<xs:enumeration value="pholis gunnellus"/>
         
<xs:enumeration value="leuciscus cephalus"/>
         
<xs:enumeration value="gobio gobio"/>
         
<xs:enumeration value="spinachia spinachia"/>
         
<xs:enumeration value="culaea inconstans"/>
         
<xs:enumeration value="coronella austriaca"/>
         
<xs:enumeration value="natrix natrix"/>
         
<xs:enumeration value="lacerta vivipara"/>
         
<xs:enumeration value="anguis fragilis"/>
         
<xs:enumeration value="bufo bufo"/>
         
<xs:enumeration value="triturus cristatus"/>
         
<xs:enumeration value="rana temporaria"/>
         
<xs:enumeration value="triturus vulgaris"/>
         
<xs:enumeration value="rana arvalis"/>
         
<xs:enumeration value="margaritifera"/>
         
<xs:enumeration value="unio crassus"/>
         
<xs:enumeration value="clossiana thore"/>
         
<xs:enumeration value="pseudophilotes baton"/>
         
<xs:enumeration value="scopula corrivalaria"/>
         
<xs:enumeration value="parnassius apollo"/>
         
<xs:enumeration value="lycaena dispar"/>
         
<xs:enumeration value="zygaena osterodensis"/>
         
<xs:enumeration value="bembecia ichneumoniformis"/>
         
<xs:enumeration value="scolitantides orion"/>
         
<xs:enumeration value="lopinga achine"/>
         
<xs:enumeration value="hypodryas maturna"/>
         
<xs:enumeration value="clossiana titania"/>
         
<xs:enumeration value="maculinea arion"/>
         
<xs:enumeration value="cynaeda dentalis"/>
         
<xs:enumeration value="parnassius mnemosyne"/>
         
<xs:enumeration value="caryocolum petryi"/>
         
<xs:enumeration value="scopula decorata"/>
         
<xs:enumeration value="melitaea diamina"/>
         
<xs:enumeration value="agriades glandon"/>
         
<xs:enumeration value="lobesia euphorbiana"/>
         
<xs:enumeration value="ethmia terminella"/>
         
<xs:enumeration value="osmoderma eremita"/>
         
<xs:enumeration value="graphoderus bilineatus"/>
         
<xs:enumeration value="dytiscus latissimus"/>
         
<xs:enumeration value="cucujus cinnaberinus"/>
         
<xs:enumeration value="aeshna viridis"/>
         
<xs:enumeration value="leucorrhinia caudalis"/>
         
<xs:enumeration value="leucorrhinia albifrons"/>
         
<xs:enumeration value="leucorrhinia pectoralis"/>
         
<xs:enumeration value="anemone trifolia"/>
         
<xs:enumeration value="arnica angustifolia"/>
         
<xs:enumeration value="cinna latifolia"/>
         
<xs:enumeration value="gentianella tenella"/>
         
<xs:enumeration value="najas tenuissima"/>
         
<xs:enumeration value="dianthus arenarius"/>
         
<xs:enumeration value="leersia oryzoides"/>
         
<xs:enumeration value="carlina biebersteinii (c. vulgaris"/>
         
<xs:enumeration value="draba cinerea"/>
         
<xs:enumeration value="agrimonia pilosa"/>
         
<xs:enumeration value="pulmonaria obscura"/>
         
<xs:enumeration value="antennaria lanata"/>
         
<xs:enumeration value="lepidium latifolium"/>
         
<xs:enumeration value="polygala vulgaris"/>
         
<xs:enumeration value="pimpinella major"/>
         
<xs:enumeration value="ranunculus glacialis"/>
         
<xs:enumeration value="anemone patens"/>
         
<xs:enumeration value="saxifraga adscendens"/>
         
<xs:enumeration value="lappula deflexa"/>
         
<xs:enumeration value="gypsophila fastigiata"/>
         
<xs:enumeration value="anemone vernalis"/>
         
<xs:enumeration value="sedum villosum"/>
         
<xs:enumeration value="juniperis communis"/>
         
<xs:enumeration value="erica tetralix"/>
         
<xs:enumeration value="platanthera chloranta"/>
         
<xs:enumeration value="thalictrum minus subsp."/>
         
<xs:enumeration value="ononis arvensis"/>
         
<xs:enumeration value="androsace septentrionalis"/>
         
<xs:enumeration value="carex vulpina"/>
         
<xs:enumeration value="primula veris"/>
         
<xs:enumeration value="lathyrus vernus"/>
         
<xs:enumeration value="campanula uniflora"/>
         
<xs:enumeration value="ophrys insectifera"/>
         
<xs:enumeration value="cynoglossum officinale"/>
         
<xs:enumeration value="bistorta major (polygonumbistorta)"/>
         
<xs:enumeration value="draba alpina"/>
         
<xs:enumeration value="carex lepidocarpa"/>
         
<xs:enumeration value="kobresia simpliciuscula"/>
         
<xs:enumeration value="ulmus laevis"/>
         
<xs:enumeration value="moehringia lateriflora"/>
         
<xs:enumeration value="rhododendron lapponicum"/>
         
<xs:enumeration value="arctagrostis latifolia"/>
         
<xs:enumeration value="trisetum subalpestre"/>
         
<xs:enumeration value="ranunculus lapponicus"/>
         
<xs:enumeration value="armeria maritima"/>
         
<xs:enumeration value="bromus benekenii"/>
         
<xs:enumeration value="cardamine impatiens"/>
         
<xs:enumeration value="festuca gigantea"/>
         
<xs:enumeration value="epipactis helleborine"/>
         
<xs:enumeration value="botrychium virginianum"/>
         
<xs:enumeration value="aconitum lycoctonum"/>
         
<xs:enumeration value="thalictrum aquilegiifolium"/>
         
<xs:enumeration value="saxifraga hirculus"/>
         
<xs:enumeration value="dactylorhiza majalis"/>
         
<xs:enumeration value="polygonum foliosum"/>
         
<xs:enumeration value="viola uliginosa"/>
         
<xs:enumeration value="nymphaea"/>
         
<xs:enumeration value="carex paniculata"/>
         
<xs:enumeration value="carlina vulgaris"/>
         
<xs:enumeration value="anthyllis vulneraria"/>
         
<xs:enumeration value="salsola kali subsp. kali"/>
         
<xs:enumeration value="polygonum oxyspermum"/>
         
<xs:enumeration value="elymus farctus"/>
         
<xs:enumeration value="cardamine flexuosa"/>
         
<xs:enumeration value="epipogium aphyllum"/>
         
<xs:enumeration value="malus sylvestris"/>
         
<xs:enumeration value="diplazium sibiricum"/>
         
<xs:enumeration value="viola collina"/>
         
<xs:enumeration value="calypso bulbosa"/>
         
<xs:enumeration value="hippuris tetraphylla"/>
         
<xs:enumeration value="arenaria norvegica"/>
         
<xs:enumeration value="najas flexilis"/>
         
<xs:enumeration value="galium saxatile"/>
         
<xs:enumeration value="carduus nutans"/>
         
<xs:enumeration value="daphne mezereum"/>
         
<xs:enumeration value="silene wahlbergella"/>
         
<xs:enumeration value="potentilla nivea subsp."/>
         
<xs:enumeration value="viola rupestris"/>
         
<xs:enumeration value="crepis tectorum"/>
         
<xs:enumeration value="carex hartmanii"/>
         
<xs:enumeration value="melampyrum arvense"/>
         
<xs:enumeration value="artemisia"/>
         
<xs:enumeration value="neottia nidus-avis"/>
         
<xs:enumeration value="potentilla neumanniana"/>
         
<xs:enumeration value="botrychium simplex"/>
         
<xs:enumeration value="silene furcata"/>
         
<xs:enumeration value="arctophila fulva"/>
         
<xs:enumeration value="vicia cassubica"/>
         
<xs:enumeration value="cephalanthera rubra"/>
         
<xs:enumeration value="helianthemum nummularium"/>
         
<xs:enumeration value="cardamine parviflora"/>
         
<xs:enumeration value="viola persicifolia"/>
         
<xs:enumeration value="euphorbia palustris"/>
         
<xs:enumeration value="primula nutans"/>
         
<xs:enumeration value="potentilla nivea"/>
         
<xs:enumeration value="schoenus ferrugineus"/>
         
<xs:enumeration value="puccinellia phryganodes"/>
         
<xs:enumeration value="potentilla subarenaria"/>
         
<xs:enumeration value="dactylorhiza sambucina"/>
         
<xs:enumeration value="asplenium"/>
         
<xs:enumeration value="lonicera caerulea"/>
         
<xs:enumeration value="hepatica nobilis"/>
         
<xs:enumeration value="clematis alpina"/>
         
<xs:enumeration value="listera ovata"/>
         
<xs:enumeration value="orchis militaris"/>
         
<xs:enumeration value="erigeron borealis"/>
         
<xs:enumeration value="sium latifolium"/>
         
<xs:enumeration value="polystichum lonchitis"/>
         
<xs:enumeration value="samolus valerandi"/>
         
<xs:enumeration value="lathraea squamaria"/>
         
<xs:enumeration value="epipactis palustris"/>
         
<xs:enumeration value="hammarbya paludosa"/>
         
<xs:enumeration value="microstylis monophyllos"/>
         
<xs:enumeration value="cladium mariscus"/>
         
<xs:enumeration value="salix pyrolifolia"/>
         
<xs:enumeration value="asarum europaeum"/>
         
<xs:enumeration value="cypripedium calceolus"/>
         
<xs:enumeration value="epilobium obscurum"/>
         
<xs:enumeration value="epipactis atrorubens"/>
         
<xs:enumeration value="carex holostoma"/>
         
<xs:enumeration value="arenaria pseudofrigida"/>
         
<xs:enumeration value="oxytropis lapponica"/>
         
<xs:enumeration value="chamorchis alpina"/>
         
<xs:enumeration value="dryopteris fragrans"/>
         
<xs:enumeration value="hippophae¨ rhamnoides"/>
         
<xs:enumeration value="melica ciliata"/>
         
<xs:enumeration value="alisma wahlenbergii"/>
         
<xs:enumeration value="scleranthus perennis"/>
         
<xs:enumeration value="pseudorchis albida"/>
         
<xs:enumeration value="platanthera bifolia"/>
         
<xs:enumeration value="veratrum album"/>
         
<xs:enumeration value="crepis praemorsa"/>
         
<xs:enumeration value="veronica fruticans"/>
         
<xs:enumeration value="dactylorhiza"/>
         
<xs:enumeration value="ulmus glabra"/>
         
<xs:enumeration value="hypericum montanum"/>
         
<xs:enumeration value="asperula tinctoria"/>
         
<xs:enumeration value="cephalozia macounii"/>
         
<xs:enumeration value="dichelyma capillaceum"/>
         
<xs:enumeration value="meesia longiseta"/>
         
<xs:enumeration value="cynodontium suecicum"/>
         
<xs:enumeration value="dicranum viride"/>
         
<xs:enumeration value="limprichtia"/>
         
<xs:enumeration value="buxbaumia viridis"/>
         
<xs:enumeration value="dactylorhiza traunsteineri"/>
         
<xs:enumeration value="gymnadenia conopsea"/>
         
<xs:enumeration value="saxifraga cespitosa"/>
         
<xs:enumeration value="saxifraga nivalis"/>
         
<xs:enumeration value="dianthus superbus"/>
         
<xs:enumeration value="dactylorhiza incarnata"/>
         
<xs:enumeration value="woodsia alpina"/>
         
<xs:enumeration value="catabrosa aquatica"/>
         
<xs:enumeration value="angelica archangelica"/>
         
<xs:enumeration value="corydalis intermedia"/>
         
<xs:enumeration value="polygonatum odoratum"/>
         
<xs:enumeration value="poa remota"/>
         
<xs:enumeration value="iris pseudacorus"/>
         
<xs:enumeration value="impatiens noli-tangere"/>
         
<xs:enumeration value="thelypteris palustris"/>
         
<xs:enumeration value="asplenium ruta-muraria"/>
         
<xs:enumeration value="anemone nemorosa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="luokitus" type="yml:luokitusType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Valtakunnallinen luokitus</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="uhkatekijat" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Vapaamuotoinen kenttä, jossa siirretään kohteeseen liittyviä uhkatekijätietoja</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element UhanalaisuusluokitusType/direktiiviKytkin
diagram index_p31.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Onko kohde EU direktiivien mukaan uhanalainen
source <xs:element name="direktiiviKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Onko kohde EU direktiivien mukaan uhanalainen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element UhanalaisuusluokitusType/kansallinenKytkin
diagram index_p32.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Onko kohde kansallisesti uhanalaiseksi luokiteltu
source <xs:element name="kansallinenKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Onko kohde kansallisesti uhanalaiseksi luokiteltu</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element UhanalaisuusluokitusType/lajikoodi
diagram index_p33.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration ei tiedossa 
enumeration alcedo atthis  
enumeration anser erythropus  
enumeration aquila chrysaetos  
enumeration aquila clanga  
enumeration asio flammeus  
enumeration bonasa bonasia 
enumeration botaurus stellaris  
enumeration branta leucopsis  
enumeration bubo bubo  
enumeration calidris alpina schinzii 
enumeration caprimulgus europaeus  
enumeration charadrius morinellus  
enumeration chlidonias niger  
enumeration circus aeroginosus  
enumeration circus cyaneus  
enumeration circus pygargus  
enumeration crex crex  
enumeration cygnus columbianus bewickii  
enumeration cygnus cygnus  
enumeration dendrocopos leucotos  
enumeration dryocopus martius  
enumeration emberiza hortulana  
enumeration falco columbarius  
enumeration falco peregrinus  
enumeration falco rusticolus  
enumeration ficedula parva  
enumeration gallinago media  
enumeration gavia arctica  
enumeration gavia stellata  
enumeration glaucidium passerinum  
enumeration grus grus 
enumeration haliaeetus albicilla  
enumeration lanius collurio  
enumeration larus minutus  
enumeration limosa lapponica  
enumeration lullula arborea  
enumeration luscinia svecica svecica  
enumeration mergus albellus  
enumeration milvus migrans  
enumeration nyctea scandiaca  
enumeration pandion haliaetus  
enumeration pernis apivorus  
enumeration phalaropus lobatus  
enumeration philomachus pugnax  
enumeration picoides tridactylus  
enumeration picus canus  
enumeration pluvialis apricaria  
enumeration podiceps auritus  
enumeration polysticta stelleri 
enumeration porzana porzana  
enumeration sterna albifrons  
enumeration sterna caspia  
enumeration sterna hirundo  
enumeration sterna paradisaea  
enumeration strix nebulosa  
enumeration strix uralensis  
enumeration surnia ulula  
enumeration sylvia nisoria  
enumeration tetrao tetrix tetrix 
enumeration tetrao urogallus  
enumeration tringa glareola  
enumeration xenus cinereus  
enumeration alopex lagopus  
enumeration canis lupus  
enumeration eptesicus nilssonii 
enumeration castor fiber  
enumeration lutra lutra 
enumeration lynx lynx  
enumeration myotis brandtii  
enumeration myotis daubentonii  
enumeration myotis dasycneme 
enumeration myotis nattereri  
enumeration myotis mystacinus 
enumeration nyctalus noctula 
enumeration phoca hispida botnica  
enumeration phocoena phocoena 
enumeration pipistrellus nathusii 
enumeration pipistrellus pipistrellus 
enumeration plecotus auritus  
enumeration pteromys volans  
enumeration sicista betulina  
enumeration ursus arctos  
enumeration vespertilio murinus  
enumeration coronella austriaca  
enumeration rana arvalis  
enumeration triturus cristatus  
enumeration aeshna viridis  
enumeration cucujus cinnaberinus  
enumeration dytiscus latissimus  
enumeration euphydryas maturna(hypodryas m.) 
enumeration graphoderus bilineatus  
enumeration leucorrhinia albifrons  
enumeration leucorrhinia caudalis  
enumeration leucorrhinia pectoralis  
enumeration lopinga achine  
enumeration lycaena dispar  
enumeration lycaena helle 
enumeration glaucopsyche arion (maculinea a.) 
enumeration ophiogomphus cecilia  
enumeration osmoderma eremita  
enumeration parnassius apollo  
enumeration parnassius mnemosyne  
enumeration phryganophilus ruficollis 
enumeration pytho kolwensis  
enumeration sympecma paedisca 
enumeration unio crassus  
enumeration agrimonia pilosa  
enumeration alisma wahlenbergii  
enumeration anemone patens (pulsatilla patens)  
enumeration arctagrostis latifolia  
enumeration arctophila fulva var. pendulina (a. fulva) 
enumeration arenaria pseudofrigida 
enumeration (a. ciliata subsp. pseudofrigida) 
enumeration artemisia campestris subsp. bottnica  
enumeration asplenium adulterinum 
enumeration botrychium simplex  
enumeration calypso bulbosa  
enumeration carex holostoma  
enumeration cinna latifolia  
enumeration crepis tectorum subsp. nigrescens  
enumeration cypripedium calceolus  
enumeration diplazium sibiricum  
enumeration draba cinerea  
enumeration dryopteris fragrans  
enumeration hippuris tetraphylla  
enumeration liparis loeselii 
enumeration moehringia lateriflora  
enumeration najas flexilis  
enumeration najas tenuissima  
enumeration persicaria foliosa  
enumeration primula nutans var. jokelae (primula nutans) 
enumeration puccinellia phryganodes  
enumeration ranunculus lapponicus  
enumeration saxifraga hirculus  
enumeration silene furcata subsp. angustiflora  
enumeration sorbus teodorii 
enumeration trisetum subalpestre  
enumeration viola rupestris subsp. relicta  
enumeration leucaspius delineatus 
enumeration lumpenus lampetraeformis 
enumeration pomatoschistus minutus 
enumeration liparis liparis 
enumeration myoxocephalus scorpius 
enumeration hyperoplus lanceolatus 
enumeration cottus poecilopus 
enumeration noemacheilus barbatulus 
enumeration zoarces viviparus 
enumeration cottus gobio 
enumeration gasterosteus aculeatus 
enumeration pungitius pungitius 
enumeration pomatoschistus microps 
enumeration pelecus cultratus 
enumeration gobius niger 
enumeration phoxinus phoxinus 
enumeration belone belone 
enumeration blicca bjoerkna 
enumeration ictalurus nebulosus 
enumeration taurulus bubalis 
enumeration lampetra planeri 
enumeration ammodytes tobianus 
enumeration cobitis taenia 
enumeration cyclopterus lumpus 
enumeration carassius carassius 
enumeration alburnus alburnus 
enumeration leuciscus leuciscus 
enumeration gobiusculus flavescens 
enumeration nerophis ophidion 
enumeration scardinius erythrophthalmus 
enumeration abramis ballerus 
enumeration sygnathus typhle 
enumeration pholis gunnellus 
enumeration leuciscus cephalus 
enumeration gobio gobio 
enumeration spinachia spinachia 
enumeration culaea inconstans 
enumeration coronella austriaca 
enumeration natrix natrix 
enumeration lacerta vivipara 
enumeration anguis fragilis 
enumeration bufo bufo 
enumeration triturus cristatus 
enumeration rana temporaria 
enumeration triturus vulgaris 
enumeration rana arvalis 
enumeration margaritifera 
enumeration unio crassus 
enumeration clossiana thore 
enumeration pseudophilotes baton 
enumeration scopula corrivalaria 
enumeration parnassius apollo 
enumeration lycaena dispar 
enumeration zygaena osterodensis 
enumeration bembecia ichneumoniformis 
enumeration scolitantides orion 
enumeration lopinga achine 
enumeration hypodryas maturna 
enumeration clossiana titania 
enumeration maculinea arion 
enumeration cynaeda dentalis 
enumeration parnassius mnemosyne 
enumeration caryocolum petryi 
enumeration scopula decorata 
enumeration melitaea diamina 
enumeration agriades glandon 
enumeration lobesia euphorbiana 
enumeration ethmia terminella 
enumeration osmoderma eremita 
enumeration graphoderus bilineatus 
enumeration dytiscus latissimus 
enumeration cucujus cinnaberinus 
enumeration aeshna viridis 
enumeration leucorrhinia caudalis 
enumeration leucorrhinia albifrons 
enumeration leucorrhinia pectoralis 
enumeration anemone trifolia 
enumeration arnica angustifolia 
enumeration cinna latifolia 
enumeration gentianella tenella 
enumeration najas tenuissima 
enumeration dianthus arenarius 
enumeration leersia oryzoides 
enumeration carlina biebersteinii (c. vulgaris 
enumeration draba cinerea 
enumeration agrimonia pilosa 
enumeration pulmonaria obscura 
enumeration antennaria lanata 
enumeration lepidium latifolium 
enumeration polygala vulgaris 
enumeration pimpinella major 
enumeration ranunculus glacialis 
enumeration anemone patens 
enumeration saxifraga adscendens 
enumeration lappula deflexa 
enumeration gypsophila fastigiata 
enumeration anemone vernalis 
enumeration sedum villosum 
enumeration juniperis communis 
enumeration erica tetralix 
enumeration platanthera chloranta 
enumeration thalictrum minus subsp. 
enumeration ononis arvensis 
enumeration androsace septentrionalis 
enumeration carex vulpina 
enumeration primula veris 
enumeration lathyrus vernus 
enumeration campanula uniflora 
enumeration ophrys insectifera 
enumeration cynoglossum officinale 
enumeration bistorta major (polygonumbistorta) 
enumeration draba alpina 
enumeration carex lepidocarpa 
enumeration kobresia simpliciuscula 
enumeration ulmus laevis 
enumeration moehringia lateriflora 
enumeration rhododendron lapponicum 
enumeration arctagrostis latifolia 
enumeration trisetum subalpestre 
enumeration ranunculus lapponicus 
enumeration armeria maritima 
enumeration bromus benekenii 
enumeration cardamine impatiens 
enumeration festuca gigantea 
enumeration epipactis helleborine 
enumeration botrychium virginianum 
enumeration aconitum lycoctonum 
enumeration thalictrum aquilegiifolium 
enumeration saxifraga hirculus 
enumeration dactylorhiza majalis 
enumeration polygonum foliosum 
enumeration viola uliginosa 
enumeration nymphaea 
enumeration carex paniculata 
enumeration carlina vulgaris 
enumeration anthyllis vulneraria 
enumeration salsola kali subsp. kali 
enumeration polygonum oxyspermum 
enumeration elymus farctus 
enumeration cardamine flexuosa 
enumeration epipogium aphyllum 
enumeration malus sylvestris 
enumeration diplazium sibiricum 
enumeration viola collina 
enumeration calypso bulbosa 
enumeration hippuris tetraphylla 
enumeration arenaria norvegica 
enumeration najas flexilis 
enumeration galium saxatile 
enumeration carduus nutans 
enumeration daphne mezereum 
enumeration silene wahlbergella 
enumeration potentilla nivea subsp. 
enumeration viola rupestris 
enumeration crepis tectorum 
enumeration carex hartmanii 
enumeration melampyrum arvense 
enumeration artemisia 
enumeration neottia nidus-avis 
enumeration potentilla neumanniana 
enumeration botrychium simplex 
enumeration silene furcata 
enumeration arctophila fulva 
enumeration vicia cassubica 
enumeration cephalanthera rubra 
enumeration helianthemum nummularium 
enumeration cardamine parviflora 
enumeration viola persicifolia 
enumeration euphorbia palustris 
enumeration primula nutans 
enumeration potentilla nivea 
enumeration schoenus ferrugineus 
enumeration puccinellia phryganodes 
enumeration potentilla subarenaria 
enumeration dactylorhiza sambucina 
enumeration asplenium 
enumeration lonicera caerulea 
enumeration hepatica nobilis 
enumeration clematis alpina 
enumeration listera ovata 
enumeration orchis militaris 
enumeration erigeron borealis 
enumeration sium latifolium 
enumeration polystichum lonchitis 
enumeration samolus valerandi 
enumeration lathraea squamaria 
enumeration epipactis palustris 
enumeration hammarbya paludosa 
enumeration microstylis monophyllos 
enumeration cladium mariscus 
enumeration salix pyrolifolia 
enumeration asarum europaeum 
enumeration cypripedium calceolus 
enumeration epilobium obscurum 
enumeration epipactis atrorubens 
enumeration carex holostoma 
enumeration arenaria pseudofrigida 
enumeration oxytropis lapponica 
enumeration chamorchis alpina 
enumeration dryopteris fragrans 
enumeration hippophae¨ rhamnoides 
enumeration melica ciliata 
enumeration alisma wahlenbergii 
enumeration scleranthus perennis 
enumeration pseudorchis albida 
enumeration platanthera bifolia 
enumeration veratrum album 
enumeration crepis praemorsa 
enumeration veronica fruticans 
enumeration dactylorhiza 
enumeration ulmus glabra 
enumeration hypericum montanum 
enumeration asperula tinctoria 
enumeration cephalozia macounii 
enumeration dichelyma capillaceum 
enumeration meesia longiseta 
enumeration cynodontium suecicum 
enumeration dicranum viride 
enumeration limprichtia 
enumeration buxbaumia viridis 
enumeration dactylorhiza traunsteineri 
enumeration gymnadenia conopsea 
enumeration saxifraga cespitosa 
enumeration saxifraga nivalis 
enumeration dianthus superbus 
enumeration dactylorhiza incarnata 
enumeration woodsia alpina 
enumeration catabrosa aquatica 
enumeration angelica archangelica 
enumeration corydalis intermedia 
enumeration polygonatum odoratum 
enumeration poa remota 
enumeration iris pseudacorus 
enumeration impatiens noli-tangere 
enumeration thelypteris palustris 
enumeration asplenium ruta-muraria 
enumeration anemone nemorosa 
annotation
documentation
Lajit tieteellisillä nimillä
source <xs:element name="lajikoodi">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lajit tieteellisillä nimillä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
     
<xs:enumeration value="alcedo atthis "/>
     
<xs:enumeration value="anser erythropus "/>
     
<xs:enumeration value="aquila chrysaetos "/>
     
<xs:enumeration value="aquila clanga "/>
     
<xs:enumeration value="asio flammeus "/>
     
<xs:enumeration value="bonasa bonasia"/>
     
<xs:enumeration value="botaurus stellaris "/>
     
<xs:enumeration value="branta leucopsis "/>
     
<xs:enumeration value="bubo bubo "/>
     
<xs:enumeration value="calidris alpina schinzii"/>
     
<xs:enumeration value="caprimulgus europaeus "/>
     
<xs:enumeration value="charadrius morinellus "/>
     
<xs:enumeration value="chlidonias niger "/>
     
<xs:enumeration value="circus aeroginosus "/>
     
<xs:enumeration value="circus cyaneus "/>
     
<xs:enumeration value="circus pygargus "/>
     
<xs:enumeration value="crex crex "/>
     
<xs:enumeration value="cygnus columbianus bewickii "/>
     
<xs:enumeration value="cygnus cygnus "/>
     
<xs:enumeration value="dendrocopos leucotos "/>
     
<xs:enumeration value="dryocopus martius "/>
     
<xs:enumeration value="emberiza hortulana "/>
     
<xs:enumeration value="falco columbarius "/>
     
<xs:enumeration value="falco peregrinus "/>
     
<xs:enumeration value="falco rusticolus "/>
     
<xs:enumeration value="ficedula parva "/>
     
<xs:enumeration value="gallinago media "/>
     
<xs:enumeration value="gavia arctica "/>
     
<xs:enumeration value="gavia stellata "/>
     
<xs:enumeration value="glaucidium passerinum "/>
     
<xs:enumeration value="grus grus"/>
     
<xs:enumeration value="haliaeetus albicilla "/>
     
<xs:enumeration value="lanius collurio "/>
     
<xs:enumeration value="larus minutus "/>
     
<xs:enumeration value="limosa lapponica "/>
     
<xs:enumeration value="lullula arborea "/>
     
<xs:enumeration value="luscinia svecica svecica "/>
     
<xs:enumeration value="mergus albellus "/>
     
<xs:enumeration value="milvus migrans "/>
     
<xs:enumeration value="nyctea scandiaca "/>
     
<xs:enumeration value="pandion haliaetus "/>
     
<xs:enumeration value="pernis apivorus "/>
     
<xs:enumeration value="phalaropus lobatus "/>
     
<xs:enumeration value="philomachus pugnax "/>
     
<xs:enumeration value="picoides tridactylus "/>
     
<xs:enumeration value="picus canus "/>
     
<xs:enumeration value="pluvialis apricaria "/>
     
<xs:enumeration value="podiceps auritus "/>
     
<xs:enumeration value="polysticta stelleri"/>
     
<xs:enumeration value="porzana porzana "/>
     
<xs:enumeration value="sterna albifrons "/>
     
<xs:enumeration value="sterna caspia "/>
     
<xs:enumeration value="sterna hirundo "/>
     
<xs:enumeration value="sterna paradisaea "/>
     
<xs:enumeration value="strix nebulosa "/>
     
<xs:enumeration value="strix uralensis "/>
     
<xs:enumeration value="surnia ulula "/>
     
<xs:enumeration value="sylvia nisoria "/>
     
<xs:enumeration value="tetrao tetrix tetrix"/>
     
<xs:enumeration value="tetrao urogallus "/>
     
<xs:enumeration value="tringa glareola "/>
     
<xs:enumeration value="xenus cinereus "/>
     
<xs:enumeration value="alopex lagopus "/>
     
<xs:enumeration value="canis lupus "/>
     
<xs:enumeration value="eptesicus nilssonii"/>
     
<xs:enumeration value="castor fiber "/>
     
<xs:enumeration value="lutra lutra"/>
     
<xs:enumeration value="lynx lynx "/>
     
<xs:enumeration value="myotis brandtii "/>
     
<xs:enumeration value="myotis daubentonii "/>
     
<xs:enumeration value="myotis dasycneme"/>
     
<xs:enumeration value="myotis nattereri "/>
     
<xs:enumeration value="myotis mystacinus"/>
     
<xs:enumeration value="nyctalus noctula"/>
     
<xs:enumeration value="phoca hispida botnica "/>
     
<xs:enumeration value="phocoena phocoena"/>
     
<xs:enumeration value="pipistrellus nathusii"/>
     
<xs:enumeration value="pipistrellus pipistrellus"/>
     
<xs:enumeration value="plecotus auritus "/>
     
<xs:enumeration value="pteromys volans "/>
     
<xs:enumeration value="sicista betulina "/>
     
<xs:enumeration value="ursus arctos "/>
     
<xs:enumeration value="vespertilio murinus "/>
     
<xs:enumeration value="coronella austriaca "/>
     
<xs:enumeration value="rana arvalis "/>
     
<xs:enumeration value="triturus cristatus "/>
     
<xs:enumeration value="aeshna viridis "/>
     
<xs:enumeration value="cucujus cinnaberinus "/>
     
<xs:enumeration value="dytiscus latissimus "/>
     
<xs:enumeration value="euphydryas maturna(hypodryas m.)"/>
     
<xs:enumeration value="graphoderus bilineatus "/>
     
<xs:enumeration value="leucorrhinia albifrons "/>
     
<xs:enumeration value="leucorrhinia caudalis "/>
     
<xs:enumeration value="leucorrhinia pectoralis "/>
     
<xs:enumeration value="lopinga achine "/>
     
<xs:enumeration value="lycaena dispar "/>
     
<xs:enumeration value="lycaena helle"/>
     
<xs:enumeration value="glaucopsyche arion (maculinea a.)"/>
     
<xs:enumeration value="ophiogomphus cecilia "/>
     
<xs:enumeration value="osmoderma eremita "/>
     
<xs:enumeration value="parnassius apollo "/>
     
<xs:enumeration value="parnassius mnemosyne "/>
     
<xs:enumeration value="phryganophilus ruficollis"/>
     
<xs:enumeration value="pytho kolwensis "/>
     
<xs:enumeration value="sympecma paedisca"/>
     
<xs:enumeration value="unio crassus "/>
     
<xs:enumeration value="agrimonia pilosa "/>
     
<xs:enumeration value="alisma wahlenbergii "/>
     
<xs:enumeration value="anemone patens (pulsatilla patens) "/>
     
<xs:enumeration value="arctagrostis latifolia "/>
     
<xs:enumeration value="arctophila fulva var. pendulina (a. fulva)"/>
     
<xs:enumeration value="arenaria pseudofrigida"/>
     
<xs:enumeration value="(a. ciliata subsp. pseudofrigida)"/>
     
<xs:enumeration value="artemisia campestris subsp. bottnica "/>
     
<xs:enumeration value="asplenium adulterinum"/>
     
<xs:enumeration value="botrychium simplex "/>
     
<xs:enumeration value="calypso bulbosa "/>
     
<xs:enumeration value="carex holostoma "/>
     
<xs:enumeration value="cinna latifolia "/>
     
<xs:enumeration value="crepis tectorum subsp. nigrescens "/>
     
<xs:enumeration value="cypripedium calceolus "/>
     
<xs:enumeration value="diplazium sibiricum "/>
     
<xs:enumeration value="draba cinerea "/>
     
<xs:enumeration value="dryopteris fragrans "/>
     
<xs:enumeration value="hippuris tetraphylla "/>
     
<xs:enumeration value="liparis loeselii"/>
     
<xs:enumeration value="moehringia lateriflora "/>
     
<xs:enumeration value="najas flexilis "/>
     
<xs:enumeration value="najas tenuissima "/>
     
<xs:enumeration value="persicaria foliosa "/>
     
<xs:enumeration value="primula nutans var. jokelae (primula nutans)"/>
     
<xs:enumeration value="puccinellia phryganodes "/>
     
<xs:enumeration value="ranunculus lapponicus "/>
     
<xs:enumeration value="saxifraga hirculus "/>
     
<xs:enumeration value="silene furcata subsp. angustiflora "/>
     
<xs:enumeration value="sorbus teodorii"/>
     
<xs:enumeration value="trisetum subalpestre "/>
     
<xs:enumeration value="viola rupestris subsp. relicta "/>
     
<xs:enumeration value="leucaspius delineatus"/>
     
<xs:enumeration value="lumpenus lampetraeformis"/>
     
<xs:enumeration value="pomatoschistus minutus"/>
     
<xs:enumeration value="liparis liparis"/>
     
<xs:enumeration value="myoxocephalus scorpius"/>
     
<xs:enumeration value="hyperoplus lanceolatus"/>
     
<xs:enumeration value="cottus poecilopus"/>
     
<xs:enumeration value="noemacheilus barbatulus"/>
     
<xs:enumeration value="zoarces viviparus"/>
     
<xs:enumeration value="cottus gobio"/>
     
<xs:enumeration value="gasterosteus aculeatus"/>
     
<xs:enumeration value="pungitius pungitius"/>
     
<xs:enumeration value="pomatoschistus microps"/>
     
<xs:enumeration value="pelecus cultratus"/>
     
<xs:enumeration value="gobius niger"/>
     
<xs:enumeration value="phoxinus phoxinus"/>
     
<xs:enumeration value="belone belone"/>
     
<xs:enumeration value="blicca bjoerkna"/>
     
<xs:enumeration value="ictalurus nebulosus"/>
     
<xs:enumeration value="taurulus bubalis"/>
     
<xs:enumeration value="lampetra planeri"/>
     
<xs:enumeration value="ammodytes tobianus"/>
     
<xs:enumeration value="cobitis taenia"/>
     
<xs:enumeration value="cyclopterus lumpus"/>
     
<xs:enumeration value="carassius carassius"/>
     
<xs:enumeration value="alburnus alburnus"/>
     
<xs:enumeration value="leuciscus leuciscus"/>
     
<xs:enumeration value="gobiusculus flavescens"/>
     
<xs:enumeration value="nerophis ophidion"/>
     
<xs:enumeration value="scardinius erythrophthalmus"/>
     
<xs:enumeration value="abramis ballerus"/>
     
<xs:enumeration value="sygnathus typhle"/>
     
<xs:enumeration value="pholis gunnellus"/>
     
<xs:enumeration value="leuciscus cephalus"/>
     
<xs:enumeration value="gobio gobio"/>
     
<xs:enumeration value="spinachia spinachia"/>
     
<xs:enumeration value="culaea inconstans"/>
     
<xs:enumeration value="coronella austriaca"/>
     
<xs:enumeration value="natrix natrix"/>
     
<xs:enumeration value="lacerta vivipara"/>
     
<xs:enumeration value="anguis fragilis"/>
     
<xs:enumeration value="bufo bufo"/>
     
<xs:enumeration value="triturus cristatus"/>
     
<xs:enumeration value="rana temporaria"/>
     
<xs:enumeration value="triturus vulgaris"/>
     
<xs:enumeration value="rana arvalis"/>
     
<xs:enumeration value="margaritifera"/>
     
<xs:enumeration value="unio crassus"/>
     
<xs:enumeration value="clossiana thore"/>
     
<xs:enumeration value="pseudophilotes baton"/>
     
<xs:enumeration value="scopula corrivalaria"/>
     
<xs:enumeration value="parnassius apollo"/>
     
<xs:enumeration value="lycaena dispar"/>
     
<xs:enumeration value="zygaena osterodensis"/>
     
<xs:enumeration value="bembecia ichneumoniformis"/>
     
<xs:enumeration value="scolitantides orion"/>
     
<xs:enumeration value="lopinga achine"/>
     
<xs:enumeration value="hypodryas maturna"/>
     
<xs:enumeration value="clossiana titania"/>
     
<xs:enumeration value="maculinea arion"/>
     
<xs:enumeration value="cynaeda dentalis"/>
     
<xs:enumeration value="parnassius mnemosyne"/>
     
<xs:enumeration value="caryocolum petryi"/>
     
<xs:enumeration value="scopula decorata"/>
     
<xs:enumeration value="melitaea diamina"/>
     
<xs:enumeration value="agriades glandon"/>
     
<xs:enumeration value="lobesia euphorbiana"/>
     
<xs:enumeration value="ethmia terminella"/>
     
<xs:enumeration value="osmoderma eremita"/>
     
<xs:enumeration value="graphoderus bilineatus"/>
     
<xs:enumeration value="dytiscus latissimus"/>
     
<xs:enumeration value="cucujus cinnaberinus"/>
     
<xs:enumeration value="aeshna viridis"/>
     
<xs:enumeration value="leucorrhinia caudalis"/>
     
<xs:enumeration value="leucorrhinia albifrons"/>
     
<xs:enumeration value="leucorrhinia pectoralis"/>
     
<xs:enumeration value="anemone trifolia"/>
     
<xs:enumeration value="arnica angustifolia"/>
     
<xs:enumeration value="cinna latifolia"/>
     
<xs:enumeration value="gentianella tenella"/>
     
<xs:enumeration value="najas tenuissima"/>
     
<xs:enumeration value="dianthus arenarius"/>
     
<xs:enumeration value="leersia oryzoides"/>
     
<xs:enumeration value="carlina biebersteinii (c. vulgaris"/>
     
<xs:enumeration value="draba cinerea"/>
     
<xs:enumeration value="agrimonia pilosa"/>
     
<xs:enumeration value="pulmonaria obscura"/>
     
<xs:enumeration value="antennaria lanata"/>
     
<xs:enumeration value="lepidium latifolium"/>
     
<xs:enumeration value="polygala vulgaris"/>
     
<xs:enumeration value="pimpinella major"/>
     
<xs:enumeration value="ranunculus glacialis"/>
     
<xs:enumeration value="anemone patens"/>
     
<xs:enumeration value="saxifraga adscendens"/>
     
<xs:enumeration value="lappula deflexa"/>
     
<xs:enumeration value="gypsophila fastigiata"/>
     
<xs:enumeration value="anemone vernalis"/>
     
<xs:enumeration value="sedum villosum"/>
     
<xs:enumeration value="juniperis communis"/>
     
<xs:enumeration value="erica tetralix"/>
     
<xs:enumeration value="platanthera chloranta"/>
     
<xs:enumeration value="thalictrum minus subsp."/>
     
<xs:enumeration value="ononis arvensis"/>
     
<xs:enumeration value="androsace septentrionalis"/>
     
<xs:enumeration value="carex vulpina"/>
     
<xs:enumeration value="primula veris"/>
     
<xs:enumeration value="lathyrus vernus"/>
     
<xs:enumeration value="campanula uniflora"/>
     
<xs:enumeration value="ophrys insectifera"/>
     
<xs:enumeration value="cynoglossum officinale"/>
     
<xs:enumeration value="bistorta major (polygonumbistorta)"/>
     
<xs:enumeration value="draba alpina"/>
     
<xs:enumeration value="carex lepidocarpa"/>
     
<xs:enumeration value="kobresia simpliciuscula"/>
     
<xs:enumeration value="ulmus laevis"/>
     
<xs:enumeration value="moehringia lateriflora"/>
     
<xs:enumeration value="rhododendron lapponicum"/>
     
<xs:enumeration value="arctagrostis latifolia"/>
     
<xs:enumeration value="trisetum subalpestre"/>
     
<xs:enumeration value="ranunculus lapponicus"/>
     
<xs:enumeration value="armeria maritima"/>
     
<xs:enumeration value="bromus benekenii"/>
     
<xs:enumeration value="cardamine impatiens"/>
     
<xs:enumeration value="festuca gigantea"/>
     
<xs:enumeration value="epipactis helleborine"/>
     
<xs:enumeration value="botrychium virginianum"/>
     
<xs:enumeration value="aconitum lycoctonum"/>
     
<xs:enumeration value="thalictrum aquilegiifolium"/>
     
<xs:enumeration value="saxifraga hirculus"/>
     
<xs:enumeration value="dactylorhiza majalis"/>
     
<xs:enumeration value="polygonum foliosum"/>
     
<xs:enumeration value="viola uliginosa"/>
     
<xs:enumeration value="nymphaea"/>
     
<xs:enumeration value="carex paniculata"/>
     
<xs:enumeration value="carlina vulgaris"/>
     
<xs:enumeration value="anthyllis vulneraria"/>
     
<xs:enumeration value="salsola kali subsp. kali"/>
     
<xs:enumeration value="polygonum oxyspermum"/>
     
<xs:enumeration value="elymus farctus"/>
     
<xs:enumeration value="cardamine flexuosa"/>
     
<xs:enumeration value="epipogium aphyllum"/>
     
<xs:enumeration value="malus sylvestris"/>
     
<xs:enumeration value="diplazium sibiricum"/>
     
<xs:enumeration value="viola collina"/>
     
<xs:enumeration value="calypso bulbosa"/>
     
<xs:enumeration value="hippuris tetraphylla"/>
     
<xs:enumeration value="arenaria norvegica"/>
     
<xs:enumeration value="najas flexilis"/>
     
<xs:enumeration value="galium saxatile"/>
     
<xs:enumeration value="carduus nutans"/>
     
<xs:enumeration value="daphne mezereum"/>
     
<xs:enumeration value="silene wahlbergella"/>
     
<xs:enumeration value="potentilla nivea subsp."/>
     
<xs:enumeration value="viola rupestris"/>
     
<xs:enumeration value="crepis tectorum"/>
     
<xs:enumeration value="carex hartmanii"/>
     
<xs:enumeration value="melampyrum arvense"/>
     
<xs:enumeration value="artemisia"/>
     
<xs:enumeration value="neottia nidus-avis"/>
     
<xs:enumeration value="potentilla neumanniana"/>
     
<xs:enumeration value="botrychium simplex"/>
     
<xs:enumeration value="silene furcata"/>
     
<xs:enumeration value="arctophila fulva"/>
     
<xs:enumeration value="vicia cassubica"/>
     
<xs:enumeration value="cephalanthera rubra"/>
     
<xs:enumeration value="helianthemum nummularium"/>
     
<xs:enumeration value="cardamine parviflora"/>
     
<xs:enumeration value="viola persicifolia"/>
     
<xs:enumeration value="euphorbia palustris"/>
     
<xs:enumeration value="primula nutans"/>
     
<xs:enumeration value="potentilla nivea"/>
     
<xs:enumeration value="schoenus ferrugineus"/>
     
<xs:enumeration value="puccinellia phryganodes"/>
     
<xs:enumeration value="potentilla subarenaria"/>
     
<xs:enumeration value="dactylorhiza sambucina"/>
     
<xs:enumeration value="asplenium"/>
     
<xs:enumeration value="lonicera caerulea"/>
     
<xs:enumeration value="hepatica nobilis"/>
     
<xs:enumeration value="clematis alpina"/>
     
<xs:enumeration value="listera ovata"/>
     
<xs:enumeration value="orchis militaris"/>
     
<xs:enumeration value="erigeron borealis"/>
     
<xs:enumeration value="sium latifolium"/>
     
<xs:enumeration value="polystichum lonchitis"/>
     
<xs:enumeration value="samolus valerandi"/>
     
<xs:enumeration value="lathraea squamaria"/>
     
<xs:enumeration value="epipactis palustris"/>
     
<xs:enumeration value="hammarbya paludosa"/>
     
<xs:enumeration value="microstylis monophyllos"/>
     
<xs:enumeration value="cladium mariscus"/>
     
<xs:enumeration value="salix pyrolifolia"/>
     
<xs:enumeration value="asarum europaeum"/>
     
<xs:enumeration value="cypripedium calceolus"/>
     
<xs:enumeration value="epilobium obscurum"/>
     
<xs:enumeration value="epipactis atrorubens"/>
     
<xs:enumeration value="carex holostoma"/>
     
<xs:enumeration value="arenaria pseudofrigida"/>
     
<xs:enumeration value="oxytropis lapponica"/>
     
<xs:enumeration value="chamorchis alpina"/>
     
<xs:enumeration value="dryopteris fragrans"/>
     
<xs:enumeration value="hippophae¨ rhamnoides"/>
     
<xs:enumeration value="melica ciliata"/>
     
<xs:enumeration value="alisma wahlenbergii"/>
     
<xs:enumeration value="scleranthus perennis"/>
     
<xs:enumeration value="pseudorchis albida"/>
     
<xs:enumeration value="platanthera bifolia"/>
     
<xs:enumeration value="veratrum album"/>
     
<xs:enumeration value="crepis praemorsa"/>
     
<xs:enumeration value="veronica fruticans"/>
     
<xs:enumeration value="dactylorhiza"/>
     
<xs:enumeration value="ulmus glabra"/>
     
<xs:enumeration value="hypericum montanum"/>
     
<xs:enumeration value="asperula tinctoria"/>
     
<xs:enumeration value="cephalozia macounii"/>
     
<xs:enumeration value="dichelyma capillaceum"/>
     
<xs:enumeration value="meesia longiseta"/>
     
<xs:enumeration value="cynodontium suecicum"/>
     
<xs:enumeration value="dicranum viride"/>
     
<xs:enumeration value="limprichtia"/>
     
<xs:enumeration value="buxbaumia viridis"/>
     
<xs:enumeration value="dactylorhiza traunsteineri"/>
     
<xs:enumeration value="gymnadenia conopsea"/>
     
<xs:enumeration value="saxifraga cespitosa"/>
     
<xs:enumeration value="saxifraga nivalis"/>
     
<xs:enumeration value="dianthus superbus"/>
     
<xs:enumeration value="dactylorhiza incarnata"/>
     
<xs:enumeration value="woodsia alpina"/>
     
<xs:enumeration value="catabrosa aquatica"/>
     
<xs:enumeration value="angelica archangelica"/>
     
<xs:enumeration value="corydalis intermedia"/>
     
<xs:enumeration value="polygonatum odoratum"/>
     
<xs:enumeration value="poa remota"/>
     
<xs:enumeration value="iris pseudacorus"/>
     
<xs:enumeration value="impatiens noli-tangere"/>
     
<xs:enumeration value="thelypteris palustris"/>
     
<xs:enumeration value="asplenium ruta-muraria"/>
     
<xs:enumeration value="anemone nemorosa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element UhanalaisuusluokitusType/luokitus
diagram index_p34.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type yml:luokitusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration silmälläpidettävät (NT) 
enumeration vaarantuneet (VU) 
enumeration erittäin uhanalaiset (EN) 
enumeration äärimmäisen uhanalaiset (CR) 
annotation
documentation
Valtakunnallinen luokitus
source <xs:element name="luokitus" type="yml:luokitusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Valtakunnallinen luokitus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element UhanalaisuusluokitusType/uhkatekijat
diagram index_p35.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Vapaamuotoinen kenttä, jossa siirretään kohteeseen liittyviä uhkatekijätietoja
source <xs:element name="uhkatekijat" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vapaamuotoinen kenttä, jossa siirretään kohteeseen liittyviä uhkatekijätietoja</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

simpleType arvoType
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type restriction of xs:string
used by
element KohdearvoType/arvo
facets
Kind Value annotation 
enumeration ei tiedossa 
enumeration paikallisesti arvokas kohde 
enumeration maakunnallisesti arvokas kohde 
enumeration kansallisesti arvokas kohde 
enumeration kansainvälisesti arvokas kohde 
source <xs:simpleType name="arvoType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
<xs:enumeration value="paikallisesti arvokas kohde"/>
   
<xs:enumeration value="maakunnallisesti arvokas kohde"/>
   
<xs:enumeration value="kansallisesti arvokas kohde"/>
   
<xs:enumeration value="kansainvälisesti arvokas kohde"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType KuvausType
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type restriction of xs:string
facets
Kind Value annotation 
enumeration muu 
source <xs:simpleType name="KuvausType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="muu"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType luokitusType
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type restriction of xs:string
used by
element UhanalaisuusluokitusType/luokitus
facets
Kind Value annotation 
enumeration silmälläpidettävät (NT) 
enumeration vaarantuneet (VU) 
enumeration erittäin uhanalaiset (EN) 
enumeration äärimmäisen uhanalaiset (CR) 
source <xs:simpleType name="luokitusType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="silmälläpidettävät (NT)"/>
   
<xs:enumeration value="vaarantuneet (VU)"/>
   
<xs:enumeration value="erittäin uhanalaiset (EN)"/>
   
<xs:enumeration value="äärimmäisen uhanalaiset (CR)"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType PerusteType
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/luontokohteet
type restriction of xs:string
used by
element KohdearvoType/peruste
facets
Kind Value annotation 
enumeration luonnosuojelulaki 
enumeration metsälaki 
enumeration muu 
source <xs:simpleType name="PerusteType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="luonnosuojelulaki"/>
   
<xs:enumeration value="metsälaki"/>
   
<xs:enumeration value="muu"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

element _Feature
diagram index_p36.png
namespace http://www.opengis.net/gml
type gml:AbstractFeatureType
properties
content complex
substGrp gml:_GML
abstract true
source <xs:element name="_Feature" type="gml:AbstractFeatureType" abstract="true" substitutionGroup="gml:_GML"/>

element _FeatureCollection
diagram index_p37.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_FeatureCollection"/>

element _GML
diagram index_p38.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_GML"/>

element _Object
diagram index_p39.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_Object"/>

element AssociationAttributeGroup
diagram index_p40.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="AssociationAttributeGroup"/>

element Dummy_GML
diagram index_p41.png
namespace http://www.opengis.net/gml
annotation
documentation
Comment describing your root element
source <xs:element name="Dummy_GML">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Comment describing your root element</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element featureMember
diagram index_p42.png
namespace http://www.opengis.net/gml
type gml:FeaturePropertyType
properties
content complex
source <xs:element name="featureMember" type="gml:FeaturePropertyType"/>

element featureProperty
diagram index_p43.png
namespace http://www.opengis.net/gml
type gml:FeaturePropertyType
properties
content complex
source <xs:element name="featureProperty" type="gml:FeaturePropertyType"/>

element Null
diagram index_p44.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Null"/>

element Point
diagram index_p45.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Point"/>

complexType AbstractFeatureCollectionType
diagram index_p46.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AbstractFeatureCollectionType"/>

complexType AbstractFeatureType
diagram index_p47.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element _Feature
complexTypes AbstractPaikkatietopalveluKohde MerkintaType
source <xs:complexType name="AbstractFeatureType"/>

complexType AngleType
diagram index_p48.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AngleType"/>

complexType AssociationAttributeGroupType
diagram index_p49.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AssociationAttributeGroupType"/>

complexType CodeType
diagram index_p50.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="CodeType"/>

complexType CurvePropertyType
diagram index_p51.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/viiva PostiosoiteType/viivasijainti OsoiteType/viivasijainti
source <xs:complexType name="CurvePropertyType"/>

complexType FeatureCollectionType
diagram index_p52.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="FeatureCollectionType"/>

complexType FeaturePropertyType
diagram index_p53.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements featureMember featureProperty
source <xs:complexType name="FeaturePropertyType"/>

complexType MeasureType
diagram index_p54.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="MeasureType"/>

complexType MetaDataPropertyType
diagram index_p55.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
source <xs:complexType name="MetaDataPropertyType"/>

complexType NullType
diagram index_p56.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element SijaintiType/tyhja
source <xs:complexType name="NullType"/>

complexType PointPropertyType
diagram index_p57.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/piste PostiosoiteType/pistesijainti OsoiteType/pistesijainti Referenssipiste/sijainti
source <xs:complexType name="PointPropertyType"/>

complexType SurfacePropertyType
diagram index_p58.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/alue PostiosoiteType/aluesijainti OsoiteType/aluesijainti
source <xs:complexType name="SurfacePropertyType"/>

attributeGroup AssociationAttributeGroup
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:attributeGroup name="AssociationAttributeGroup"/>

complexType AbstractPaikkatietopalveluKohde
diagram index_p59.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
used by
complexTypes AbstractYmparistotoimiKohde OsoiteType RakennuspaikkaType RakennusrasiteType YhteisjarjestelyType
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractPaikkatietopalveluKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
diagram index_p60.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type gml:MetaDataPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
annotation
documentation
Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki
source <xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/yksilointitieto
diagram index_p61.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto
source <xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/alkuHetki
diagram index_p62.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen luontipäivämäärä
source <xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/loppuHetki
diagram index_p63.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista
source <xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractYmparistotoimiKohde
diagram index_p64.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
used by
complexType LuontokohdeType
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractYmparistotoimiKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde"/>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

complexType AineistotoimituksentiedotType
diagram index_p65.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
used by
elements AineistotoimitusType/Toimitus LuontoKohteetType/toimituksenTiedot
source <xs:complexType name="AineistotoimituksentiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistonnimi
diagram index_p66.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Aineistoa kuvaava nimi,
source <xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistotoimittaja
diagram index_p67.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö
source <xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tila
diagram index_p68.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistonTilaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration valmis 
enumeration keskeneräinen 
enumeration muu 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
source <xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/toimitusPvm
diagram index_p69.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty
source <xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/kuntakoodi
diagram index_p70.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>

element AineistotoimituksentiedotType/kielitieto
diagram index_p71.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kunnan kieli tai kieliitieto
source <xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietotunniste
diagram index_p72.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoXMLURL
diagram index_p73.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoURL
diagram index_p74.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tietotuoteURL
diagram index_p75.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
source <xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AineistotoimitusType
diagram index_p76.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Toimitus
source <xs:complexType name="AineistotoimitusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimitusType/Toimitus
diagram index_p77.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

complexType Attribuutti
diagram index_p78.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:selitysteksti yht:arvo
source <xs:complexType name="Attribuutti">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="arvo" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element Attribuutti/selitysteksti
diagram index_p79.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>

element Attribuutti/arvo
diagram index_p80.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="arvo" type="xs:string"/>

complexType AvainArvoType
diagram index_p81.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:avain yht:arvo
source <xs:complexType name="AvainArvoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="avain" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="arvo" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AvainArvoType/avain
diagram index_p82.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="avain" type="xs:string"/>

element AvainArvoType/arvo
diagram index_p83.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="arvo" type="xs:string"/>

complexType HakijaType
diagram index_p84.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:YhteystietoType
properties
base yht:YhteystietoType
children yht:henkilotunnus yht:ulkomainenHenkilotunnus yht:sukunimi yht:etunimi yht:yTunnus yht:yrityksenNimi yht:yhteyshenkilonNimi yht:osoitetieto yht:puhelinnumero yht:sahkopostiosoite yht:suoramarkkinointikielto yht:verkkolaskutustieto yht:ammatti yht:tyopaikannimi yht:tyosuhteenalkuPvm
source <xs:complexType name="HakijaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:YhteystietoType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyopaikannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyosuhteenalkuPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element HakijaType/ammatti
diagram index_p85.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HakijaType/tyopaikannimi
diagram index_p86.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tyopaikannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HakijaType/tyosuhteenalkuPvm
diagram index_p87.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tyosuhteenalkuPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

complexType HenkilonnimiType
diagram index_p88.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:etunimi yht:sukunimi
used by
element YhteyshenkiloType/nimi
source <xs:complexType name="HenkilonnimiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HenkilonnimiType/etunimi
diagram index_p89.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HenkilonnimiType/sukunimi
diagram index_p90.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>

complexType HetkijaksoType
diagram index_p91.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:alkuHetki yht:loppuHetki
source <xs:complexType name="HetkijaksoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime"/>
   
<xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HetkijaksoType/alkuHetki
diagram index_p92.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime"/>

element HetkijaksoType/loppuHetki
diagram index_p93.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

complexType KasittelynTilaType
diagram index_p94.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Tilamuutos
source <xs:complexType name="KasittelynTilaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Tilamuutos" type="yht:TilamuutosType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelynTilaType/Tilamuutos
diagram index_p95.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:TilamuutosType
properties
isRef 0
content complex
children yht:pvm yht:tila yht:kasittelija
source <xs:element name="Tilamuutos" type="yht:TilamuutosType"/>

complexType KasittelyTapahtumatType
diagram index_p96.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kasittelytiedottieto yht:paatostieto
source <xs:complexType name="KasittelyTapahtumatType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kasittelytiedottieto">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Kasittelytiedot" minOccurs="0">
           
<xs:complexType>
             
<xs:complexContent>
               
<xs:extension base="yht:KasittelyTiedotType">
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:extension>
             
</xs:complexContent>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="paatostieto">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Paatos" type="yht:YmparistoPaatosType"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelyTapahtumatType/kasittelytiedottieto
diagram index_p97.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:Kasittelytiedot
source <xs:element name="kasittelytiedottieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Kasittelytiedot" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="yht:KasittelyTiedotType">
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:extension>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KasittelyTapahtumatType/kasittelytiedottieto/Kasittelytiedot
diagram index_p98.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:KasittelyTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:muutosHetki yht:hakemuksenTila yht:tilanMuutosHetki yht:kunnanYhteyshenkiloEtunimi yht:kunnanYhteyshenkiloSukunimi yht:asiatunnus yht:paivaysPvm yht:kasittelija
source <xs:element name="Kasittelytiedot" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yht:KasittelyTiedotType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KasittelyTapahtumatType/kasittelytiedottieto/Kasittelytiedot/kasittelija
diagram index_p99.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:YmparistoOsapuoliType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:henkilo yht:yritys yht:turvakieltoKytkin yht:suoramarkkinointikieltoKytkin yht:rooliKoodi
source <xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>

element KasittelyTapahtumatType/paatostieto
diagram index_p100.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:Paatos
source <xs:element name="paatostieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Paatos" type="yht:YmparistoPaatosType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KasittelyTapahtumatType/paatostieto/Paatos
diagram index_p101.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:YmparistoPaatosType
properties
isRef 0
content complex
children yht:takuuaikaPaivat yht:lupaehdotJaMaaraykset yht:paatoslinkki yht:paatosdokumentinPvm yht:liitetieto
source <xs:element name="Paatos" type="yht:YmparistoPaatosType"/>

complexType KasittelyTiedotType
diagram index_p102.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:muutosHetki yht:hakemuksenTila yht:tilanMuutosHetki yht:kunnanYhteyshenkiloEtunimi yht:kunnanYhteyshenkiloSukunimi yht:asiatunnus yht:paivaysPvm
used by
element KasittelyTapahtumatType/kasittelytiedottieto/Kasittelytiedot
source <xs:complexType name="KasittelyTiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Hakemuksen muutosaika</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="hakemuksenTila" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tilanMuutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnanYhteyshenkiloEtunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnanYhteyshenkiloSukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paivaysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelyTiedotType/muutosHetki
diagram index_p103.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Hakemuksen muutosaika
source <xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hakemuksen muutosaika</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KasittelyTiedotType/hakemuksenTila
diagram index_p104.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="hakemuksenTila" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/tilanMuutosHetki
diagram index_p105.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilanMuutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/kunnanYhteyshenkiloEtunimi
diagram index_p106.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunnanYhteyshenkiloEtunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/kunnanYhteyshenkiloSukunimi
diagram index_p107.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunnanYhteyshenkiloSukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/asiatunnus
diagram index_p108.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/paivaysPvm
diagram index_p109.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paivaysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

complexType KasittelyTietoType
diagram index_p110.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:muutosHetki yht:hakemuksenTila yht:tilanMuutosHetki yht:kunnanYhteyshenkiloEtunimi yht:kunnanYhteyshenkiloSukunimi yht:asiatunnus yht:paivaysPvm yht:kasittelija
source <xs:complexType name="KasittelyTietoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Hakemuksen muutosaika</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="hakemuksenTila" minOccurs="0">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="0 Kesken"/>
         
<xs:enumeration value="1 Vireillä"/>
         
<xs:enumeration value="2 Lupa haettu"/>
         
<xs:enumeration value="3 Lupa myönnetty"/>
         
<xs:enumeration value="4 Lupa rauennut"/>
         
<xs:enumeration value="5 Jatkolupa"/>
         
<xs:enumeration value="6 Lupakohteen tarkastus"/>
         
<xs:enumeration value="7 Lupahakemuksesta tiedottaminen"/>
         
<xs:enumeration value="8 Lausunnon pyytäminen"/>
         
<xs:enumeration value="9 Lausunto"/>
         
<xs:enumeration value="10 Muistutus"/>
         
<xs:enumeration value="11 Hakijan kuuleminen ja vastine"/>
         
<xs:enumeration value="12 Päätöksestä valitettu"/>
         
<xs:enumeration value="13 Päätös lainvoimainen"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tilanMuutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnanYhteyshenkiloEtunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnanYhteyshenkiloSukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paivaysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelyTietoType/muutosHetki
diagram index_p111.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Hakemuksen muutosaika
source <xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hakemuksen muutosaika</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KasittelyTietoType/hakemuksenTila
diagram index_p112.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 0 Kesken 
enumeration 1 Vireillä 
enumeration 2 Lupa haettu 
enumeration 3 Lupa myönnetty 
enumeration 4 Lupa rauennut 
enumeration 5 Jatkolupa 
enumeration 6 Lupakohteen tarkastus 
enumeration 7 Lupahakemuksesta tiedottaminen 
enumeration 8 Lausunnon pyytäminen 
enumeration 9 Lausunto 
enumeration 10 Muistutus 
enumeration 11 Hakijan kuuleminen ja vastine 
enumeration 12 Päätöksestä valitettu 
enumeration 13 Päätös lainvoimainen 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="hakemuksenTila" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="0 Kesken"/>
     
<xs:enumeration value="1 Vireillä"/>
     
<xs:enumeration value="2 Lupa haettu"/>
     
<xs:enumeration value="3 Lupa myönnetty"/>
     
<xs:enumeration value="4 Lupa rauennut"/>
     
<xs:enumeration value="5 Jatkolupa"/>
     
<xs:enumeration value="6 Lupakohteen tarkastus"/>
     
<xs:enumeration value="7 Lupahakemuksesta tiedottaminen"/>
     
<xs:enumeration value="8 Lausunnon pyytäminen"/>
     
<xs:enumeration value="9 Lausunto"/>
     
<xs:enumeration value="10 Muistutus"/>
     
<xs:enumeration value="11 Hakijan kuuleminen ja vastine"/>
     
<xs:enumeration value="12 Päätöksestä valitettu"/>
     
<xs:enumeration value="13 Päätös lainvoimainen"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element KasittelyTietoType/tilanMuutosHetki
diagram index_p113.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilanMuutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element KasittelyTietoType/kunnanYhteyshenkiloEtunimi
diagram index_p114.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunnanYhteyshenkiloEtunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTietoType/kunnanYhteyshenkiloSukunimi
diagram index_p115.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunnanYhteyshenkiloSukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTietoType/asiatunnus
diagram index_p116.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTietoType/paivaysPvm
diagram index_p117.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paivaysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element KasittelyTietoType/kasittelija
diagram index_p118.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:YmparistoOsapuoliType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:henkilo yht:yritys yht:turvakieltoKytkin yht:suoramarkkinointikieltoKytkin yht:rooliKoodi
source <xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>

complexType KayttotarkoitusType
diagram index_p119.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:pintaAla yht:kayttotarkoitusKoodi
annotation
documentation
Määrittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat
source <xs:complexType name="KayttotarkoitusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Määrittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="pintaAla" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kayttotarkoitusKoodi" type="yht:KayttotarkoitusKoodiType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KayttotarkoitusType/pintaAla
diagram index_p120.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pintaAla" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element KayttotarkoitusType/kayttotarkoitusKoodi
diagram index_p121.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KayttotarkoitusKoodiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration asuntotilaa(ei vapaa-ajan asunnoista) 
enumeration myymälä, majoitus- ja ravitsemustilaa 
enumeration hoitotilaa 
enumeration toimisto- ja hallintotilaa 
enumeration kokoontumistilaa 
enumeration opetustilaa 
enumeration tuotantotilaa(teollisuus) 
enumeration varastotilaa 
enumeration muuta huoneistoalaan kuuluvaa tilaa 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="kayttotarkoitusKoodi" type="yht:KayttotarkoitusKoodiType" minOccurs="0"/>

complexType KiinteistoType
diagram index_p122.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kylanimi yht:tilannimi yht:kiinteistotunnus yht:maaraAlaTunnus
used by
elements RakennusrasiteType/rasitettuKiinteisto/kiinteisto YhteisjarjestelyType/muutkiinteistot/kiinteisto RakennuspaikkaType/rakennuspaikanKiinteistotieto/RakennuspaikanKiinteisto/kiinteistotieto/Kiinteisto
source <xs:complexType name="KiinteistoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kylanimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tilannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="maaraAlaTunnus" minOccurs="0">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:pattern value="[M][0-9][0-9][0-9][0-9]"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KiinteistoType/kylanimi
diagram index_p123.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kylanimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KiinteistoType/tilannimi
diagram index_p124.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KiinteistoType/kiinteistotunnus
diagram index_p125.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KiinteistotunnusType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern (([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2}) 
annotation
documentation
Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja
source <xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KiinteistoType/maaraAlaTunnus
diagram index_p126.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [M][0-9][0-9][0-9][0-9] 
source <xs:element name="maaraAlaTunnus" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:pattern value="[M][0-9][0-9][0-9][0-9]"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

complexType LausunnotType
diagram index_p127.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Lausunto
source <xs:complexType name="LausunnotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LausunnotType/Lausunto
diagram index_p128.png
namespace http://www.kuntatietop