NewProject1

Index of diagrams:
Package Diagram 
Package dependencies of All Schemas
XML Schema Diagram 
_Feature (element) _Object (element) AbstractFeatureType (complexType) AbstractIlmoitusKohde (complexType)
AbstractPaikkatietopalveluKohde (complexType) AbstractYmparistotoimiKohde (complexType) AineistotoimituksentiedotType (complexType) AineistotoimitusType (complexType)
AngleType (complexType) AssociationAttributeGroup (element) AssociationAttributeGroupType (complexType) CodeType (complexType)
CurvePropertyType (complexType) Dummy_GML (element) HakijaType (complexType) HenkilonnimiType (complexType)
JaksoType (complexType) KasittelynTilaType (complexType) KayttotarkoitusType (complexType) KiinteistoType (complexType)
Kotitarveotto (element) KotitarveottoType (complexType) LausunnotType (complexType) LausuntoType (complexType)
LiiteType (complexType) LupamaarayksetType (complexType) LuvanTunnisteTiedotType (complexType) MaaAineslupaAsia (element)
MaaAineslupaAsiaType (complexType) MaaAinesluvat (element) MaaAinesluvatType (complexType) MeasureType (complexType)
MetaDataPropertyType (complexType) NimiType (complexType) NimiType (complexType) Null (element)
NullType (complexType) OsapuoletType (complexType) OsapuoliType (complexType) OsoiteType (complexType)
OttamismaaraType (complexType) OttamissuunnitelmaType (complexType) PaatoksetType (complexType) PaatospoytakirjaType (complexType)
PaatosType (complexType) PaivamaaratType (complexType) Point (element) PointPropertyType (complexType)
PostiosoiteType (complexType) RakennuksenTunnusType (complexType) RakennusLuvanTunnusType (complexType) RakennuspaikkaType (complexType)
RakennusrasiteType (complexType) RakennusvalvontaLiiteType (complexType) RakennusvalvontaSijaintiType (complexType) Referenssipiste (complexType)
SijaintitietoType (complexType) SijaintiType (complexType) SurfacePropertyType (complexType) SuunnittelijaType (complexType)
TilamuutosType (complexType) ToiminnanSijaintiType (complexType) TyonjohtajaType (complexType) VakuusType (complexType)
ValvontakohdeType (complexType) ValvontakohteetType (complexType) ViranomaismaksujenSuorittajaType (complexType) YhteisjarjestelyType (complexType)
YhteyshenkiloType (complexType)

Index of elements:
Class 
gml_dummy-Schema maaAinesluvat-Schema xml-Schema yhteiset-SchemaDiagrams
XMLSchemaDiagram _Feature (element) (gml_dummy-Schema)
_FeaturemaaAinesluvat_p1.pngXMLSchemaDiagram _Object (element) (gml_dummy-Schema)
_ObjectmaaAinesluvat_p2.pngXMLSchemaDiagram AbstractFeatureType (complexType) (gml_dummy-Schema)
AbstractFeatureTypemaaAinesluvat_p3.pngXMLSchemaDiagram AbstractIlmoitusKohde (complexType) (maaAinesluvat-Schema)
AbstractIlmoitusKohdeAbstractFeatureTypeAbstractYmparistotoimiKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdemaaAinesluvat_p4.pngXMLSchemaDiagram AbstractPaikkatietopalveluKohde (complexType) (yhteiset-Schema)
AbstractPaikkatietopalveluKohdeMetaDataPropertyTypeAbstractFeatureTypemg_sequencemaaAinesluvat_p5.pngXMLSchemaDiagram AbstractYmparistotoimiKohde (complexType) (yhteiset-Schema)
AbstractYmparistotoimiKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypemaaAinesluvat_p6.pngXMLSchemaDiagram AineistotoimituksentiedotType (complexType) (yhteiset-Schema)
AineistonTilaTypeAineistotoimituksentiedotTypemg_sequencemaaAinesluvat_p7.pngXMLSchemaDiagram AineistotoimitusType (complexType) (yhteiset-Schema)
AineistotoimitusTypeAineistotoimituksentiedotTypemg_sequencemaaAinesluvat_p8.pngXMLSchemaDiagram AngleType (complexType) (gml_dummy-Schema)
AngleTypemaaAinesluvat_p9.pngXMLSchemaDiagram AssociationAttributeGroup (element) (gml_dummy-Schema)
AssociationAttributeGroupmaaAinesluvat_p10.pngXMLSchemaDiagram AssociationAttributeGroupType (complexType) (gml_dummy-Schema)
AssociationAttributeGroupTypemaaAinesluvat_p11.pngXMLSchemaDiagram CodeType (complexType) (gml_dummy-Schema)
CodeTypemaaAinesluvat_p12.pngXMLSchemaDiagram CurvePropertyType (complexType) (gml_dummy-Schema)
CurvePropertyTypemaaAinesluvat_p13.pngXMLSchemaDiagram Dummy_GML (element) (gml_dummy-Schema)
Dummy_GMLmaaAinesluvat_p14.pngXMLSchemaDiagram HakijaType (complexType) (maaAinesluvat-Schema)
NimiTypeHakijaTypePostiosoiteTypePostiosoiteTypemg_sequencemaaAinesluvat_p15.pngXMLSchemaDiagram HenkilonnimiType (complexType) (yhteiset-Schema)
HenkilonnimiTypemg_sequencemaaAinesluvat_p16.pngXMLSchemaDiagram JaksoType (complexType) (maaAinesluvat-Schema)
JaksoTypemg_sequencemaaAinesluvat_p17.pngXMLSchemaDiagram KasittelynTilaType (complexType) (yhteiset-Schema)
TilamuutosTypeKasittelynTilaTypemg_sequencemaaAinesluvat_p18.pngXMLSchemaDiagram KayttotarkoitusType (complexType) (yhteiset-Schema)
KayttotarkoitusKoodiTypeKayttotarkoitusTypemg_sequencemaaAinesluvat_p19.pngXMLSchemaDiagram KiinteistoType (complexType) (yhteiset-Schema)
KiinteistoTypemg_sequencemaaAinesluvat_p20.pngXMLSchemaDiagram Kotitarveotto (element) (maaAinesluvat-Schema)
KotitarveottoKotitarveottoTypeAbstractFeatureType_FeatureAbstractPaikkatietopalveluKohdemaaAinesluvat_p21.pngXMLSchemaDiagram KotitarveottoType (complexType) (maaAinesluvat-Schema)
KotitarveottoTypekesto_anonymousTypejakautuminenEriLaatuihin_anonymousTypeAbstractFeatureTypemg_sequenceAbstractPaikkatietopalveluKohdeSijaintitietoTypeYhteyshenkiloTypemg_sequencemg_sequencemaaAinesluvat_p22.pngXMLSchemaDiagram LausunnotType (complexType) (yhteiset-Schema)
LausuntoTypeLausunnotTypemg_sequencemaaAinesluvat_p23.pngXMLSchemaDiagram LausuntoType (complexType) (yhteiset-Schema)
LiiteTypeLiiteTypeLausuntoTypeRakennusvalvontaLiiteTypeRakennusvalvontaLiiteTypelausunto_anonymousTypepyydetty_anonymousTypemg_sequencemg_sequencelausunto_anonymousTypepuoltotieto_anonymousTypepuolto_anonymousTypemg_sequencemg_choicemg_sequencemaaAinesluvat_p24.pngXMLSchemaDiagram LiiteType (complexType) (yhteiset-Schema)
LiiteTypemg_sequencemaaAinesluvat_p25.pngXMLSchemaDiagram LupamaarayksetType (complexType) (yhteiset-Schema)
LupamaarayksetTypekatselmus_anonymousTypemaarays_anonymousTypemg_sequencemg_sequencemaaAinesluvat_p26.pngXMLSchemaDiagram LuvanTunnisteTiedotType (complexType) (yhteiset-Schema)
RakennuksenTunnusTypeLuvanTunnisteTiedotTypeRakennusLuvanTunnusTypemg_sequencemaaAinesluvat_p27.pngXMLSchemaDiagram MaaAineslupaAsia (element) (maaAinesluvat-Schema)
MaaAineslupaAsiaTypeMaaAineslupaAsiaAbstractFeatureType_FeatureAbstractPaikkatietopalveluKohdemaaAinesluvat_p28.pngXMLSchemaDiagram MaaAineslupaAsiaType (complexType) (maaAinesluvat-Schema)
OttamismaaraTypeValvontakohteetTypeOttamissuunnitelmaTypeMaaAineslupaAsiaTypekasittelynTila_anonymousTypehakemustieto_anonymousTypepaatos_anonymousTypeAbstractFeatureTypeAbstractFeatureTypemg_sequencelupaehdot_anonymousTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdemg_sequenceSijaintitietoTypeSijaintitietoTypeYhteyshenkiloTypeYhteyshenkiloTypeYhteyshenkiloTypeYhteyshenkiloTypeLiiteTypeSijaintitietoTypeHakemus_anonymousTypepaatoksenToimittaminen_anonymousTypemg_sequenceottamissuunnitelmatieto_anonymousTypehakija_anonymousTypemg_sequencemg_sequenceOttamissuunnitelma_anonymousTypemg_sequencemg_sequencemg_sequencemaaAinesluvat_p29.pngXMLSchemaDiagram MaaAinesluvat (element) (maaAinesluvat-Schema)
MaaAinesluvatMaaAinesluvatTypeAbstractFeatureType_FeaturemaaAinesluvat_p30.pngXMLSchemaDiagram MaaAinesluvatType (complexType) (maaAinesluvat-Schema)
KotitarveottoMaaAinesluvatTypeMaaAineslupaAsiakotitarveottoasiaTieto_anonymousTypemaaAineslupaAsiatieto_anonymousTypeAbstractFeatureType_Feature_Featuremg_sequencemg_sequenceAineistotoimituksentiedotTypemg_sequencemaaAinesluvat_p31.pngXMLSchemaDiagram MeasureType (complexType) (gml_dummy-Schema)
MeasureTypemaaAinesluvat_p32.pngXMLSchemaDiagram MetaDataPropertyType (complexType) (gml_dummy-Schema)
MetaDataPropertyTypemaaAinesluvat_p33.pngXMLSchemaDiagram NimiType (complexType) (yhteiset-Schema)
NimiTypemg_sequencemaaAinesluvat_p34.pngXMLSchemaDiagram NimiType (complexType) (maaAinesluvat-Schema)
NimiTypemg_sequencemaaAinesluvat_p35.pngXMLSchemaDiagram Null (element) (gml_dummy-Schema)
NullmaaAinesluvat_p36.pngXMLSchemaDiagram NullType (complexType) (gml_dummy-Schema)
NullTypemaaAinesluvat_p37.pngXMLSchemaDiagram OsapuoletType (complexType) (yhteiset-Schema)
SuunnittelijaTypeTyonjohtajaTypeOsapuoliTypeOsapuoletTypeOsapuolet_anonymousTypemg_sequencesuunnittelijatieto_anonymousTypetyonjohtajatieto_anonymousTypeosapuolitieto_anonymousTypenaapuritieto_anonymousTypemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequenceNaapuri_anonymousTypemg_sequencemaaAinesluvat_p38.pngXMLSchemaDiagram OsapuoliType (complexType) (yhteiset-Schema)
VRKRooliKoodiTypeKuntaRooliKoodiTypePostiosoiteTypePostiosoiteTypeYhteyshenkiloTypeOsapuoliTypeVRKrooliKoodi_anonymousTypekuntaRooliKoodi_anonymousTypeyritys_anonymousTypemg_sequencemg_sequencemaaAinesluvat_p39.pngXMLSchemaDiagram OsoiteType (complexType) (yhteiset-Schema)
OsoiteTilaTypeNimiTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeOsoiteTypeCurvePropertyTypeSurfacePropertyTypePointPropertyTypeAbstractFeatureTypemg_sequencemaaAinesluvat_p40.pngXMLSchemaDiagram OttamismaaraType (complexType) (maaAinesluvat-Schema)
OttamismaaraTypemg_sequencemaaAinesluvat_p41.pngXMLSchemaDiagram OttamissuunnitelmaType (complexType) (maaAinesluvat-Schema)
VakuusTypeOttamissuunnitelmaTypepohjavesiolot_anonymousTypeselvitys_anonymousTypeluonnonolot_anonymousTypeottamissuunnitelmanLaatija_anonymousTypeAbstractFeatureTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeSijaintitietoTypeYhteyshenkiloTypeLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypeLiiteTypemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemaaAinesluvat_p42.pngXMLSchemaDiagram PaatoksetType (complexType) (yhteiset-Schema)
PaatosTypePaatoksetTypemg_sequencemaaAinesluvat_p43.pngXMLSchemaDiagram PaatospoytakirjaType (complexType) (yhteiset-Schema)
LiiteTypePaatospoytakirjaTypeRakennusvalvontaLiiteTypepaatoskoodi_anonymousTypemg_sequencemaaAinesluvat_p44.pngXMLSchemaDiagram PaatosType (complexType) (yhteiset-Schema)
PaatospoytakirjaTypePaivamaaratTypeLupamaarayksetTypePaatosTypemg_sequencemaaAinesluvat_p45.pngPackageDiagram Package dependencies of All Schemas (All Schemas)
maaAinesluvat_p46.pngXMLSchemaDiagram PaivamaaratType (complexType) (yhteiset-Schema)
PaivamaaratTypemg_sequencemaaAinesluvat_p47.pngXMLSchemaDiagram Point (element) (gml_dummy-Schema)
PointmaaAinesluvat_p48.pngXMLSchemaDiagram PointPropertyType (complexType) (gml_dummy-Schema)
PointPropertyTypemaaAinesluvat_p49.pngXMLSchemaDiagram PostiosoiteType (complexType) (yhteiset-Schema)
NimiTypePostiosoiteTypePointPropertyTypeSurfacePropertyTypeCurvePropertyTypemg_sequencemaaAinesluvat_p50.pngXMLSchemaDiagram RakennuksenTunnusType (complexType) (yhteiset-Schema)
RakennuksenTunnusTypemg_sequencemaaAinesluvat_p51.pngXMLSchemaDiagram RakennusLuvanTunnusType (complexType) (yhteiset-Schema)
RakennusLuvanTunnusTypemg_sequencemaaAinesluvat_p52.pngXMLSchemaDiagram RakennuspaikkaType (complexType) (yhteiset-Schema)
TasosijaintiTypeKayttotarkoitusTypeKiinteistoTypePostiosoiteTypeSijaintitietoTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdeRakennusrasiteTypeYhteisjarjestelyTypeRakennuspaikkaTypekaavanaste_anonymousTypekiinteisto_anonymousTyperakennusoikeudet_anonymousTypeAbstractFeatureTypeAbstractFeatureTypeAbstractFeatureTypehallintaperuste_anonymousTypemg_sequencemg_sequencemg_sequencemaaAinesluvat_p53.pngXMLSchemaDiagram RakennusrasiteType (complexType) (yhteiset-Schema)
KiinteistoTypeYhteyshenkiloTypeLiiteTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeRakennusrasiteTyperasitettuKiinteisto_anonymousTypeAbstractFeatureTypemg_sequencemg_sequencemaaAinesluvat_p54.pngXMLSchemaDiagram RakennusvalvontaLiiteType (complexType) (yhteiset-Schema)
OsapuoliTypeLiiteTypeRakennusvalvontaLiiteTypemg_sequencemaaAinesluvat_p55.pngXMLSchemaDiagram RakennusvalvontaSijaintiType (complexType) (yhteiset-Schema)
SijaintiTypeRakennusvalvontaSijaintiTypevrkSijaintiepavarmuus_anonymousTypemg_sequencemaaAinesluvat_p56.pngXMLSchemaDiagram Referenssipiste (complexType) (yhteiset-Schema)
NimiTypeReferenssipistemg_sequencePointPropertyTypemaaAinesluvat_p57.pngXMLSchemaDiagram SijaintitietoType (complexType) (yhteiset-Schema)
SijaintiTypeSijaintitietoTypemg_sequencemaaAinesluvat_p58.pngXMLSchemaDiagram SijaintiType (complexType) (yhteiset-Schema)
LuontiTapaTypeSijaintiepavarmuusTypeSijaintiTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeOsoiteTypemg_sequencePointPropertyTypeCurvePropertyTypeSurfacePropertyTypeNullTypeAbstractFeatureTypemg_choicemg_sequencemaaAinesluvat_p59.pngXMLSchemaDiagram SurfacePropertyType (complexType) (gml_dummy-Schema)
SurfacePropertyTypemaaAinesluvat_p60.pngXMLSchemaDiagram SuunnittelijaType (complexType) (yhteiset-Schema)
VRKRooliKoodiTypeSuunnittelijaRoolikoodiTypePostiosoiteTypePostiosoiteTypeLiiteTypeYhteyshenkiloTypeSuunnittelijaTypeVRKrooliKoodi_anonymousTypeyritys_anonymousTypepatevyysvaatimusluokka_anonymousTypemg_sequencemg_sequencemaaAinesluvat_p61.pngXMLSchemaDiagram TilamuutosType (complexType) (yhteiset-Schema)
MuutosTilaTypeOsapuoliTypeTilamuutosTypemg_sequencemaaAinesluvat_p62.pngXMLSchemaDiagram ToiminnanSijaintiType (complexType) (maaAinesluvat-Schema)
ToiminnanSijaintiTypePointPropertyTypePostiosoiteTypeLiiteTypemg_sequencemaaAinesluvat_p63.pngXMLSchemaDiagram TyonjohtajaType (complexType) (yhteiset-Schema)
VRKRooliKoodiTypeTyonjohtajaRooliKoodiTypePostiosoiteTypePostiosoiteTypeLiiteTypeYhteyshenkiloTypeTyonjohtajaTypeVRKrooliKoodi_anonymousTypeyritys_anonymousTypepatevyysvaatimusluokka_anonymousTypemg_sequencemg_sequencemaaAinesluvat_p64.pngXMLSchemaDiagram VakuusType (complexType) (maaAinesluvat-Schema)
VakuusTypekylla_anonymousTypemg_choicemaaAinesluvat_p65.pngXMLSchemaDiagram ValvontakohdeType (complexType) (maaAinesluvat-Schema)
ValvontakohdeTypeilmoitustieto_anonymousTypemg_sequencemg_sequenceIlmoitus_anonymousTypeSijaintitietoTypeYhteyshenkiloTypejalkihoito_anonymousTypeilmoitusvuosi_anonymousTypeaineksenLaatu_anonymousTypekalliokiviaines_anonymousTypeEloperaisetMaalajit_anonymousTypemoreeni_anonymousTypeSilttiJaSavi_anonymousTypesoraJaHiekka_anonymousTypemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencekalliomurske_anonymousTypeseulottuHiekkaJaSora_anonymousTypehietaJaHiesumoreeni_anonymousTypejalostamatonHiukkaJaSora_anonymousTypesoramurske_anonymousTypemoreenimurske_anonymousTypejalostamatonSoramoreeni_anonymousTypesiltti_anonymousTypekivilouhimoidenSivukivi_anonymousTypesavi_anonymousTypetarvekivi_anonymousTypeseulottuSoramoreeni_anonymousTypemultaJaLieju_anonymousTypelouhe_anonymousTypemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemg_sequencemaaAinesluvat_p66.pngXMLSchemaDiagram ValvontakohteetType (complexType) (maaAinesluvat-Schema)
ValvontakohdeTypeValvontakohteetTypemg_sequencemaaAinesluvat_p67.pngXMLSchemaDiagram ViranomaismaksujenSuorittajaType (complexType) (maaAinesluvat-Schema)
NimiTypeViranomaismaksujenSuorittajaTypemg_sequencePostiosoiteTypemaaAinesluvat_p68.pngXMLSchemaDiagram YhteisjarjestelyType (complexType) (yhteiset-Schema)
KiinteistoTypeLiiteTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeYhteisjarjestelyTypemuutkiinteistot_anonymousTypeAbstractFeatureTypemg_sequencemg_sequencemaaAinesluvat_p69.pngXMLSchemaDiagram YhteyshenkiloType (complexType) (yhteiset-Schema)
PostiosoiteTypeHenkilonnimiTypeYhteyshenkiloTypemg_sequencemaaAinesluvat_p70.png

Elements
Class gml_dummy-Schema
diagramNull_Object_FeatureAssociationAttributeGroupPointDummy_GMLAssociationAttributeGroupAssociationAttributeGroupTypePointPropertyTypeAngleTypeNullTypeCurvePropertyTypeMeasureTypeAbstractFeatureTypeMetaDataPropertyTypeCodeTypeSurfacePropertyTypemaaAinesluvat_p71.png

Class gml_dummy-Schema::_Feature
diagrammaaAinesluvat_p72.png
hierarchyMaaAineslupaAsiaMaaAinesluvatKotitarveottomaaAinesluvat_p73.png

Class gml_dummy-Schema::_Object
diagrammaaAinesluvat_p74.png

Class gml_dummy-Schema::AbstractFeatureType
diagrammaaAinesluvat_p75.png
hierarchyMaaAinesluvatTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeKotitarveottoTypeOttamissuunnitelmaTypeOttamissuunnitelma_anonymousTypeMaaAineslupaAsiaTypeYhteisjarjestelyTypeRakennuspaikkaTypeOsoiteTypeAbstractYmparistotoimiKohdeAbstractIlmoitusKohdeRakennusrasiteTypemaaAinesluvat_p76.png

Class gml_dummy-Schema::AngleType
diagrammaaAinesluvat_p77.png

Class gml_dummy-Schema::AssociationAttributeGroup
diagrammaaAinesluvat_p78.png

Class gml_dummy-Schema::AssociationAttributeGroup
diagrammaaAinesluvat_p79.png

Class gml_dummy-Schema::AssociationAttributeGroupType
diagrammaaAinesluvat_p80.png

Class gml_dummy-Schema::CodeType
diagrammaaAinesluvat_p81.png

Class gml_dummy-Schema::CurvePropertyType
diagrammaaAinesluvat_p82.png

Class gml_dummy-Schema::Dummy_GML
diagrammaaAinesluvat_p83.png
documentationComment describing your root element

Class gml_dummy-Schema::MeasureType
diagrammaaAinesluvat_p84.png

Class gml_dummy-Schema::MetaDataPropertyType
diagrammaaAinesluvat_p85.png

Class gml_dummy-Schema::Null
diagrammaaAinesluvat_p86.png

Class gml_dummy-Schema::NullType
diagrammaaAinesluvat_p87.png

Class gml_dummy-Schema::Point
diagrammaaAinesluvat_p88.png

Class gml_dummy-Schema::PointPropertyType
diagrammaaAinesluvat_p89.png

Class gml_dummy-Schema::SurfacePropertyType
diagrammaaAinesluvat_p90.png

Class yhteiset-Schema
diagramLausuntoTypeYhteisjarjestelyTypeTasosijaintiTypeLausunnotTypeTilamuutosTypeRakennuksenTunnusTypeRakennusvalvontaLiiteTypeRakennuspaikkaTypeOsoiteTilaTypeMuutosTilaTypeSijaintitietoTypeOsoiteTypeSijaintiepavarmuusTypeSuunnittelijaRoolikoodiTypePaivamaaratTypeLuontiTapaTypeKayttotarkoitusKoodiTypeSuunnittelijaTypePaatospoytakirjaTypeAineistotoimituksentiedotTypeLuvanTunnisteTiedotTypeAineistotoimitusTypeAbstractYmparistotoimiKohdeKiinteistoTypeOsapuoletTypeToimialaTypePaatosTypeLupamaarayksetTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeYhteyshenkiloTypePostiosoiteTypeKayttotarkoitusTypeNimiTypeHenkilonnimiTypeTyonjohtajaRooliKoodiTypeKaavanvaiheTypeOsapuoliTypeSijaintiTypeRakennusvalvontaSijaintiTypeAineistonTilaTypeRakennusLuvanTunnusTypeLiiteTypeVRKRooliKoodiTypeRakennusrasiteTypeKasittelynTilaTypeReferenssipistePaatoksetTypeTyonjohtajaTypeKuntaRooliKoodiTypemaaAinesluvat_p91.png

Class yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p92.png
hierarchyAbstractFeatureTypeKotitarveottoTypeOttamissuunnitelmaTypeOttamissuunnitelma_anonymousTypeMaaAineslupaAsiaTypeYhteisjarjestelyTypeRakennuspaikkaTypeOsoiteTypeAbstractYmparistotoimiKohdeAbstractIlmoitusKohdeRakennusrasiteTypemaaAinesluvat_p93.png
documentationKohde josta periytetään kaikki kohteet

Class yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p94.png

Class yhteiset-Schema::AbstractYmparistotoimiKohde
diagrammaaAinesluvat_p95.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypeAbstractIlmoitusKohdemaaAinesluvat_p96.png
documentationKohde josta periytetään kaikki kohteet

Enumeration yhteiset-Schema::AineistonTilaType
diagrammaaAinesluvat_p97.png
hierarchymaaAinesluvat_p98.png

Class yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p99.png

Class yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p100.png

Class yhteiset-Schema::AineistotoimitusType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p101.png

Class yhteiset-Schema::AineistotoimitusType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p102.png

Class yhteiset-Schema::HenkilonnimiType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p103.png

Class yhteiset-Schema::HenkilonnimiType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p104.png

Enumeration yhteiset-Schema::KaavanvaiheType
diagrammaaAinesluvat_p105.png
hierarchymaaAinesluvat_p106.png

Class yhteiset-Schema::KasittelynTilaType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p107.png

Class yhteiset-Schema::KasittelynTilaType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p108.png

Enumeration yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType
diagrammaaAinesluvat_p109.png
hierarchymaaAinesluvat_p110.png

Class yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p111.png
documentationMäärittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat

Class yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p112.png

Class yhteiset-Schema::KiinteistoType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p113.png

Class yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p114.png

Enumeration yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType
diagrammaaAinesluvat_p115.png
hierarchykuntaRooliKoodi_anonymousTypemaaAinesluvat_p116.png

Class yhteiset-Schema::LausunnotType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p117.png

Class yhteiset-Schema::LausunnotType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p118.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p119.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence
diagrampyydetty_anonymousTypelausunto_anonymousTypemaaAinesluvat_p120.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p121.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence
diagramlausunto_anonymousTypepuoltotieto_anonymousTypemaaAinesluvat_p122.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::lausunto_anonymousType
diagrammg_choicemaaAinesluvat_p123.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_choice
diagrammaaAinesluvat_p124.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p125.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence
diagrampuolto_anonymousTypemaaAinesluvat_p126.png

Enumeration yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence::puolto_anonymousType
diagrammaaAinesluvat_p127.png
hierarchymaaAinesluvat_p128.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::pyydetty_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p129.png

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::pyydetty_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p130.png

Class yhteiset-Schema::LiiteType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p131.png
hierarchyRakennusvalvontaLiiteTypemaaAinesluvat_p132.png

Class yhteiset-Schema::LiiteType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p133.png

Enumeration yhteiset-Schema::LuontiTapaType
diagrammaaAinesluvat_p134.png
hierarchymaaAinesluvat_p135.png
documentationKertoo miten kohde on luotu tietokantaan

Class yhteiset-Schema::LupamaarayksetType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p136.png

Class yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence
diagramkatselmus_anonymousTypemaarays_anonymousTypemaaAinesluvat_p137.png

Enumeration yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType
diagrammaaAinesluvat_p138.png
hierarchymaaAinesluvat_p139.png

Class yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::maarays_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p140.png

Class yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::maarays_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p141.png

Class yhteiset-Schema::LuvanTunnisteTiedotType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p142.png

Class yhteiset-Schema::LuvanTunnisteTiedotType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p143.png

Enumeration yhteiset-Schema::MuutosTilaType
diagrammaaAinesluvat_p144.png
hierarchymaaAinesluvat_p145.png

Class yhteiset-Schema::NimiType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p146.png
documentationNiim. Voidaan käyttää esim. nimistö tai osoitekohteessa

Class yhteiset-Schema::NimiType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p147.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p148.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence
diagramOsapuolet_anonymousTypemaaAinesluvat_p149.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p150.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence
diagramosapuolitieto_anonymousTypesuunnittelijatieto_anonymousTypetyonjohtajatieto_anonymousTypenaapuritieto_anonymousTypemaaAinesluvat_p151.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::naapuritieto_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p152.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::naapuritieto_anonymousType::mg_sequence
diagramNaapuri_anonymousTypemaaAinesluvat_p153.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::naapuritieto_anonymousType::mg_sequence::Naapuri_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p154.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::naapuritieto_anonymousType::mg_sequence::Naapuri_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p155.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::osapuolitieto_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p156.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::osapuolitieto_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p157.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::suunnittelijatieto_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p158.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::suunnittelijatieto_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p159.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::tyonjohtajatieto_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p160.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoletType::mg_sequence::Osapuolet_anonymousType::mg_sequence::tyonjohtajatieto_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p161.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoliType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p162.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoliType::mg_sequence
diagramkuntaRooliKoodi_anonymousTypeVRKrooliKoodi_anonymousTypeyritys_anonymousTypemaaAinesluvat_p163.png

Enumeration yhteiset-Schema::OsapuoliType::mg_sequence::kuntaRooliKoodi_anonymousType
diagrammaaAinesluvat_p164.png
hierarchyKuntaRooliKoodiTypemaaAinesluvat_p165.png

Enumeration yhteiset-Schema::OsapuoliType::mg_sequence::VRKrooliKoodi_anonymousType
diagrammaaAinesluvat_p166.png
hierarchyVRKRooliKoodiTypemaaAinesluvat_p167.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoliType::mg_sequence::yritys_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p168.png

Class yhteiset-Schema::OsapuoliType::mg_sequence::yritys_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p169.png

Enumeration yhteiset-Schema::OsoiteTilaType
diagrammaaAinesluvat_p170.png
hierarchymaaAinesluvat_p171.png

Class yhteiset-Schema::OsoiteType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p172.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypemaaAinesluvat_p173.png

Class yhteiset-Schema::OsoiteType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p174.png

Class yhteiset-Schema::PaatoksetType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p175.png

Class yhteiset-Schema::PaatoksetType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p176.png

Class yhteiset-Schema::PaatospoytakirjaType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p177.png

Class yhteiset-Schema::PaatospoytakirjaType::mg_sequence
diagrampaatoskoodi_anonymousTypemaaAinesluvat_p178.png

Enumeration yhteiset-Schema::PaatospoytakirjaType::mg_sequence::paatoskoodi_anonymousType
diagrammaaAinesluvat_p179.png
hierarchymaaAinesluvat_p180.png

Class yhteiset-Schema::PaatosType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p181.png

Class yhteiset-Schema::PaatosType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p182.png

Class yhteiset-Schema::PaivamaaratType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p183.png

Class yhteiset-Schema::PaivamaaratType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p184.png

Class yhteiset-Schema::PostiosoiteType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p185.png

Class yhteiset-Schema::PostiosoiteType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p186.png

Class yhteiset-Schema::RakennuksenTunnusType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p187.png

Class yhteiset-Schema::RakennuksenTunnusType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p188.png

Class yhteiset-Schema::RakennusLuvanTunnusType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p189.png

Class yhteiset-Schema::RakennusLuvanTunnusType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p190.png

Class yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p191.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypemaaAinesluvat_p192.png

Class yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType::mg_sequence
diagramkiinteisto_anonymousTypekaavanaste_anonymousTyperakennusoikeudet_anonymousTypemaaAinesluvat_p193.png

Enumeration yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType::mg_sequence::kaavanaste_anonymousType
diagrammaaAinesluvat_p194.png
hierarchymaaAinesluvat_p195.png

Class yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType::mg_sequence::kiinteisto_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p196.png

Class yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType::mg_sequence::kiinteisto_anonymousType::mg_sequence
diagramhallintaperuste_anonymousTypemaaAinesluvat_p197.png

Enumeration yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType::mg_sequence::kiinteisto_anonymousType::mg_sequence::hallintaperuste_anonymousType
diagrammaaAinesluvat_p198.png
hierarchymaaAinesluvat_p199.png

Class yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType::mg_sequence::rakennusoikeudet_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p200.png

Class yhteiset-Schema::RakennuspaikkaType::mg_sequence::rakennusoikeudet_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p201.png

Class yhteiset-Schema::RakennusrasiteType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p202.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypemaaAinesluvat_p203.png

Class yhteiset-Schema::RakennusrasiteType::mg_sequence
diagramrasitettuKiinteisto_anonymousTypemaaAinesluvat_p204.png

Class yhteiset-Schema::RakennusrasiteType::mg_sequence::rasitettuKiinteisto_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p205.png

Class yhteiset-Schema::RakennusrasiteType::mg_sequence::rasitettuKiinteisto_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p206.png

Class yhteiset-Schema::RakennusvalvontaLiiteType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p207.png
hierarchyLiiteTypemaaAinesluvat_p208.png

Class yhteiset-Schema::RakennusvalvontaLiiteType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p209.png

Class yhteiset-Schema::RakennusvalvontaSijaintiType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p210.png
hierarchySijaintiTypemaaAinesluvat_p211.png

Class yhteiset-Schema::RakennusvalvontaSijaintiType::mg_sequence
diagramvrkSijaintiepavarmuus_anonymousTypemaaAinesluvat_p212.png

Enumeration yhteiset-Schema::RakennusvalvontaSijaintiType::mg_sequence::vrkSijaintiepavarmuus_anonymousType
diagrammaaAinesluvat_p213.png
hierarchymaaAinesluvat_p214.png

Class yhteiset-Schema::Referenssipiste
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p215.png

Class yhteiset-Schema::Referenssipiste::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p216.png

Enumeration yhteiset-Schema::SijaintiepavarmuusType
diagrammaaAinesluvat_p217.png
hierarchymaaAinesluvat_p218.png
documentationKaavoitusmittausohjeet 2003 mukaiset sijaintiepävarmuus tasot

Class yhteiset-Schema::SijaintitietoType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p219.png

Class yhteiset-Schema::SijaintitietoType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p220.png

Class yhteiset-Schema::SijaintiType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p221.png
hierarchyRakennusvalvontaSijaintiTypemaaAinesluvat_p222.png
documentationSijaintielementin sisällön määrittely. Sijaintielementtiä käytetää niissä kohteissa, joissa kohteen geometriantyyppi(piste,viiva tai alue) voi vaihdella kohteesta toiseen

Class yhteiset-Schema::SijaintiType::mg_sequence
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p223.png

Class yhteiset-Schema::SijaintiType::mg_sequence::mg_sequence
diagrammg_choicemaaAinesluvat_p224.png

Class yhteiset-Schema::SijaintiType::mg_sequence::mg_sequence::mg_choice
diagrammaaAinesluvat_p225.png

Enumeration yhteiset-Schema::SuunnittelijaRoolikoodiType
diagrammaaAinesluvat_p226.png
hierarchymaaAinesluvat_p227.png

Class yhteiset-Schema::SuunnittelijaType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p228.png

Class yhteiset-Schema::SuunnittelijaType::mg_sequence
diagramVRKrooliKoodi_anonymousTypeyritys_anonymousTypepatevyysvaatimusluokka_anonymousTypemaaAinesluvat_p229.png

Enumeration yhteiset-Schema::SuunnittelijaType::mg_sequence::patevyysvaatimusluokka_anonymousType
diagrammaaAinesluvat_p230.png
hierarchymaaAinesluvat_p231.png

Enumeration yhteiset-Schema::SuunnittelijaType::mg_sequence::VRKrooliKoodi_anonymousType
diagrammaaAinesluvat_p232.png
hierarchyVRKRooliKoodiTypemaaAinesluvat_p233.png

Class yhteiset-Schema::SuunnittelijaType::mg_sequence::yritys_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p234.png

Class yhteiset-Schema::SuunnittelijaType::mg_sequence::yritys_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p235.png

Enumeration yhteiset-Schema::TasosijaintiType
diagrammaaAinesluvat_p236.png
hierarchymaaAinesluvat_p237.png

Class yhteiset-Schema::TilamuutosType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p238.png

Class yhteiset-Schema::TilamuutosType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p239.png

Enumeration yhteiset-Schema::ToimialaType
diagrammaaAinesluvat_p240.png
hierarchymaaAinesluvat_p241.png

Enumeration yhteiset-Schema::TyonjohtajaRooliKoodiType
diagrammaaAinesluvat_p242.png
hierarchymaaAinesluvat_p243.png

Class yhteiset-Schema::TyonjohtajaType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p244.png

Class yhteiset-Schema::TyonjohtajaType::mg_sequence
diagramVRKrooliKoodi_anonymousTypeyritys_anonymousTypepatevyysvaatimusluokka_anonymousTypemaaAinesluvat_p245.png

Enumeration yhteiset-Schema::TyonjohtajaType::mg_sequence::patevyysvaatimusluokka_anonymousType
diagrammaaAinesluvat_p246.png
hierarchymaaAinesluvat_p247.png

Enumeration yhteiset-Schema::TyonjohtajaType::mg_sequence::VRKrooliKoodi_anonymousType
diagrammaaAinesluvat_p248.png
hierarchyVRKRooliKoodiTypemaaAinesluvat_p249.png

Class yhteiset-Schema::TyonjohtajaType::mg_sequence::yritys_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p250.png

Class yhteiset-Schema::TyonjohtajaType::mg_sequence::yritys_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p251.png

Enumeration yhteiset-Schema::VRKRooliKoodiType
diagrammaaAinesluvat_p252.png
hierarchyVRKrooliKoodi_anonymousTypeVRKrooliKoodi_anonymousTypeVRKrooliKoodi_anonymousTypemaaAinesluvat_p253.png

Class yhteiset-Schema::YhteisjarjestelyType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p254.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypemaaAinesluvat_p255.png

Class yhteiset-Schema::YhteisjarjestelyType::mg_sequence
diagrammuutkiinteistot_anonymousTypemaaAinesluvat_p256.png

Class yhteiset-Schema::YhteisjarjestelyType::mg_sequence::muutkiinteistot_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p257.png

Class yhteiset-Schema::YhteisjarjestelyType::mg_sequence::muutkiinteistot_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p258.png

Class yhteiset-Schema::YhteyshenkiloType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p259.png
hierarchyottamissuunnitelmanLaatija_anonymousTypehakija_anonymousTypemaaAinesluvat_p260.png

Class yhteiset-Schema::YhteyshenkiloType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p261.png

Class maaAinesluvat-Schema
diagramMaaAineslupaAsiaMaaAinesluvatKotitarveottoToiminnanSijaintiTypeKotitarveottoTypeValvontakohdeTypeJaksoTypeHakijaTypeOttamissuunnitelmaTypeMaaAineslupaAsiaTypeVakuusTypeNimiTypeViranomaismaksujenSuorittajaTypeOttamismaaraTypeAbstractIlmoitusKohdeValvontakohteetTypeMaaAinesluvatTypemaaAinesluvat_p262.png

Class maaAinesluvat-Schema::AbstractIlmoitusKohde
diagrammaaAinesluvat_p263.png
hierarchyAbstractYmparistotoimiKohdeAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypemaaAinesluvat_p264.png

Class maaAinesluvat-Schema::HakijaType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p265.png

Class maaAinesluvat-Schema::HakijaType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p266.png

Class maaAinesluvat-Schema::JaksoType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p267.png

Class maaAinesluvat-Schema::JaksoType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p268.png

Class maaAinesluvat-Schema::Kotitarveotto
diagrammaaAinesluvat_p269.png
hierarchy_FeaturemaaAinesluvat_p270.png
documentationMaa-aineslain mukaista lupaa ei tarvita, jos maa-aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Mikäli kuitenkin kotitarveoton määrä on enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä, tulee ottajan ilmoittaa kaupungin viranomaiselle ottamispaikan sijainti ja laajuus

Class maaAinesluvat-Schema::KotitarveottoType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p271.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypemaaAinesluvat_p272.png

Class maaAinesluvat-Schema::KotitarveottoType::mg_sequence
diagramkesto_anonymousTypejakautuminenEriLaatuihin_anonymousTypemaaAinesluvat_p273.png

Class maaAinesluvat-Schema::KotitarveottoType::mg_sequence::jakautuminenEriLaatuihin_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p274.png

Class maaAinesluvat-Schema::KotitarveottoType::mg_sequence::jakautuminenEriLaatuihin_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p275.png

Class maaAinesluvat-Schema::KotitarveottoType::mg_sequence::kesto_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p276.png

Class maaAinesluvat-Schema::KotitarveottoType::mg_sequence::kesto_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p277.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAineslupaAsia
diagrammaaAinesluvat_p278.png
hierarchy_FeaturemaaAinesluvat_p279.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAineslupaAsiaType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p280.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypemaaAinesluvat_p281.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAineslupaAsiaType::mg_sequence
diagramkasittelynTila_anonymousTypehakemustieto_anonymousTypepaatos_anonymousTypemaaAinesluvat_p282.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAineslupaAsiaType::mg_sequence::hakemustieto_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p283.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAineslupaAsiaType::mg_sequence::hakemustieto_anonymousType::mg_sequence
diagramHakemus_anonymousTypemaaAinesluvat_p284.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAineslupaAsiaType::mg_sequence::hakemustieto_anonymousType::mg_sequence::Hakemus_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p285.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAineslupaAsiaType::mg_sequence::hakemustieto_anonymousType::mg_sequence::Hakemus_anonymousType::mg_sequence
diagramhakija_anonymousTypepaatoksenToimittaminen_anonymousTypeottamissuunnitelmatieto_anonymousTypemaaAinesluvat_p286.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAineslupaAsiaType::mg_sequence::hakemustieto_anonymousType::mg_sequence::Hakemus_anonymousType::mg_sequence::hakija_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p287.png
hierarchyYhteyshenkiloTypemaaAinesluvat_p288.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAineslupaAsiaType::mg_sequence::hakemustieto_anonymousType::mg_sequence::Hakemus_anonymousType::mg_sequence::hakija_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p289.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAineslupaAsiaType::mg_sequence::hakemustieto_anonymousType::mg_sequence::Hakemus_anonymousType::mg_sequence::ottamissuunnitelmatieto_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p290.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAineslupaAsiaType::mg_sequence::hakemustieto_anonymousType::mg_sequence::Hakemus_anonymousType::mg_sequence::ottamissuunnitelmatieto_anonymousType::mg_sequence
diagramOttamissuunnitelma_anonymousTypemaaAinesluvat_p291.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAineslupaAsiaType::mg_sequence::hakemustieto_anonymousType::mg_sequence::Hakemus_anonymousType::mg_sequence::ottamissuunnitelmatieto_anonymousType::mg_sequence::Ottamissuunnitelma_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p292.png
hierarchyOttamissuunnitelmaTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypemaaAinesluvat_p293.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAineslupaAsiaType::mg_sequence::hakemustieto_anonymousType::mg_sequence::Hakemus_anonymousType::mg_sequence::ottamissuunnitelmatieto_anonymousType::mg_sequence::Ottamissuunnitelma_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p294.png

Enumeration maaAinesluvat-Schema::MaaAineslupaAsiaType::mg_sequence::hakemustieto_anonymousType::mg_sequence::Hakemus_anonymousType::mg_sequence::paatoksenToimittaminen_anonymousType
diagrammaaAinesluvat_p295.png
hierarchymaaAinesluvat_p296.png

Enumeration maaAinesluvat-Schema::MaaAineslupaAsiaType::mg_sequence::kasittelynTila_anonymousType
diagrammaaAinesluvat_p297.png
hierarchymaaAinesluvat_p298.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAineslupaAsiaType::mg_sequence::paatos_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p299.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAineslupaAsiaType::mg_sequence::paatos_anonymousType::mg_sequence
diagramlupaehdot_anonymousTypemaaAinesluvat_p300.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAineslupaAsiaType::mg_sequence::paatos_anonymousType::mg_sequence::lupaehdot_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p301.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAineslupaAsiaType::mg_sequence::paatos_anonymousType::mg_sequence::lupaehdot_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p302.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAinesluvat
diagrammaaAinesluvat_p303.png
hierarchy_FeaturemaaAinesluvat_p304.png
documentationSkeeman juurielementti

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAinesluvatType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p305.png
hierarchyAbstractFeatureTypemaaAinesluvat_p306.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAinesluvatType::mg_sequence
diagrammaaAineslupaAsiatieto_anonymousTypekotitarveottoasiaTieto_anonymousTypemaaAinesluvat_p307.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAinesluvatType::mg_sequence::kotitarveottoasiaTieto_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p308.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAinesluvatType::mg_sequence::kotitarveottoasiaTieto_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p309.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAinesluvatType::mg_sequence::maaAineslupaAsiatieto_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p310.png

Class maaAinesluvat-Schema::MaaAinesluvatType::mg_sequence::maaAineslupaAsiatieto_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p311.png

Class maaAinesluvat-Schema::NimiType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p312.png

Class maaAinesluvat-Schema::NimiType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p313.png

Class maaAinesluvat-Schema::OttamismaaraType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p314.png

Class maaAinesluvat-Schema::OttamismaaraType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p315.png

Class maaAinesluvat-Schema::OttamissuunnitelmaType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p316.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypeOttamissuunnitelma_anonymousTypemaaAinesluvat_p317.png

Class maaAinesluvat-Schema::OttamissuunnitelmaType::mg_sequence
diagramottamissuunnitelmanLaatija_anonymousTypeselvitys_anonymousTypeluonnonolot_anonymousTypepohjavesiolot_anonymousTypemaaAinesluvat_p318.png

Class maaAinesluvat-Schema::OttamissuunnitelmaType::mg_sequence::luonnonolot_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p319.png

Class maaAinesluvat-Schema::OttamissuunnitelmaType::mg_sequence::luonnonolot_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p320.png

Class maaAinesluvat-Schema::OttamissuunnitelmaType::mg_sequence::ottamissuunnitelmanLaatija_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p321.png
hierarchyYhteyshenkiloTypemaaAinesluvat_p322.png

Class maaAinesluvat-Schema::OttamissuunnitelmaType::mg_sequence::ottamissuunnitelmanLaatija_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p323.png

Class maaAinesluvat-Schema::OttamissuunnitelmaType::mg_sequence::pohjavesiolot_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p324.png

Class maaAinesluvat-Schema::OttamissuunnitelmaType::mg_sequence::pohjavesiolot_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p325.png

Class maaAinesluvat-Schema::OttamissuunnitelmaType::mg_sequence::selvitys_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p326.png

Class maaAinesluvat-Schema::OttamissuunnitelmaType::mg_sequence::selvitys_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p327.png

Class maaAinesluvat-Schema::ToiminnanSijaintiType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p328.png

Class maaAinesluvat-Schema::ToiminnanSijaintiType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p329.png

Class maaAinesluvat-Schema::VakuusType
diagrammg_choicemaaAinesluvat_p330.png

Class maaAinesluvat-Schema::VakuusType::mg_choice
diagramkylla_anonymousTypemaaAinesluvat_p331.png

Enumeration maaAinesluvat-Schema::VakuusType::mg_choice::kylla_anonymousType
diagrammaaAinesluvat_p332.png
hierarchymaaAinesluvat_p333.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p334.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence
diagramilmoitustieto_anonymousTypemaaAinesluvat_p335.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p336.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence
diagramIlmoitus_anonymousTypemaaAinesluvat_p337.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p338.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence
diagramilmoitusvuosi_anonymousTypeaineksenLaatu_anonymousTypejalkihoito_anonymousTypemaaAinesluvat_p339.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p340.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence
diagramkalliokiviaines_anonymousTypesoraJaHiekka_anonymousTypeSilttiJaSavi_anonymousTypemoreeni_anonymousTypeEloperaisetMaalajit_anonymousTypemaaAinesluvat_p341.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::EloperaisetMaalajit_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p342.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::EloperaisetMaalajit_anonymousType::mg_sequence
diagrammultaJaLieju_anonymousTypemaaAinesluvat_p343.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::EloperaisetMaalajit_anonymousType::mg_sequence::multaJaLieju_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p344.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::EloperaisetMaalajit_anonymousType::mg_sequence::multaJaLieju_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p345.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::kalliokiviaines_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p346.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::kalliokiviaines_anonymousType::mg_sequence
diagramkalliomurske_anonymousTypelouhe_anonymousTypetarvekivi_anonymousTypekivilouhimoidenSivukivi_anonymousTypemaaAinesluvat_p347.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::kalliokiviaines_anonymousType::mg_sequence::kalliomurske_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p348.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::kalliokiviaines_anonymousType::mg_sequence::kalliomurske_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p349.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::kalliokiviaines_anonymousType::mg_sequence::kivilouhimoidenSivukivi_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p350.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::kalliokiviaines_anonymousType::mg_sequence::kivilouhimoidenSivukivi_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p351.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::kalliokiviaines_anonymousType::mg_sequence::louhe_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p352.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::kalliokiviaines_anonymousType::mg_sequence::louhe_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p353.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::kalliokiviaines_anonymousType::mg_sequence::tarvekivi_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p354.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::kalliokiviaines_anonymousType::mg_sequence::tarvekivi_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p355.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::moreeni_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p356.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::moreeni_anonymousType::mg_sequence
diagramjalostamatonSoramoreeni_anonymousTypeseulottuSoramoreeni_anonymousTypemoreenimurske_anonymousTypehietaJaHiesumoreeni_anonymousTypemaaAinesluvat_p357.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::moreeni_anonymousType::mg_sequence::hietaJaHiesumoreeni_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p358.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::moreeni_anonymousType::mg_sequence::hietaJaHiesumoreeni_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p359.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::moreeni_anonymousType::mg_sequence::jalostamatonSoramoreeni_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p360.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::moreeni_anonymousType::mg_sequence::jalostamatonSoramoreeni_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p361.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::moreeni_anonymousType::mg_sequence::moreenimurske_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p362.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::moreeni_anonymousType::mg_sequence::moreenimurske_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p363.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::moreeni_anonymousType::mg_sequence::seulottuSoramoreeni_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p364.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::moreeni_anonymousType::mg_sequence::seulottuSoramoreeni_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p365.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::SilttiJaSavi_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p366.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::SilttiJaSavi_anonymousType::mg_sequence
diagramsiltti_anonymousTypesavi_anonymousTypemaaAinesluvat_p367.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::SilttiJaSavi_anonymousType::mg_sequence::savi_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p368.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::SilttiJaSavi_anonymousType::mg_sequence::savi_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p369.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::SilttiJaSavi_anonymousType::mg_sequence::siltti_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p370.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::SilttiJaSavi_anonymousType::mg_sequence::siltti_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p371.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::soraJaHiekka_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p372.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::soraJaHiekka_anonymousType::mg_sequence
diagramjalostamatonHiukkaJaSora_anonymousTypeseulottuHiekkaJaSora_anonymousTypesoramurske_anonymousTypemaaAinesluvat_p373.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::soraJaHiekka_anonymousType::mg_sequence::jalostamatonHiukkaJaSora_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p374.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::soraJaHiekka_anonymousType::mg_sequence::jalostamatonHiukkaJaSora_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p375.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::soraJaHiekka_anonymousType::mg_sequence::seulottuHiekkaJaSora_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p376.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::soraJaHiekka_anonymousType::mg_sequence::seulottuHiekkaJaSora_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p377.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::soraJaHiekka_anonymousType::mg_sequence::soramurske_anonymousType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p378.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::aineksenLaatu_anonymousType::mg_sequence::soraJaHiekka_anonymousType::mg_sequence::soramurske_anonymousType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p379.png

Enumeration maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::ilmoitusvuosi_anonymousType
diagrammaaAinesluvat_p380.png
hierarchymaaAinesluvat_p381.png

Enumeration maaAinesluvat-Schema::ValvontakohdeType::mg_sequence::ilmoitustieto_anonymousType::mg_sequence::Ilmoitus_anonymousType::mg_sequence::jalkihoito_anonymousType
diagrammaaAinesluvat_p382.png
hierarchymaaAinesluvat_p383.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohteetType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p384.png

Class maaAinesluvat-Schema::ValvontakohteetType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p385.png

Class maaAinesluvat-Schema::ViranomaismaksujenSuorittajaType
diagrammg_sequencemaaAinesluvat_p386.png

Class maaAinesluvat-Schema::ViranomaismaksujenSuorittajaType::mg_sequence
diagrammaaAinesluvat_p387.png

Class xml-Schema
diagramidspacelangbasespecialAttrsmaaAinesluvat_p388.png

Class xml-Schema::base
diagrammaaAinesluvat_p389.png
documentationSee http://www.w3.org/TR/xmlbase/ for
                     information about this attribute.

Class xml-Schema::id
diagrammaaAinesluvat_p390.png
documentationSee http://www.w3.org/TR/xml-id/ for
                     information about this attribute.

Class xml-Schema::lang
diagramlang_anonymousType_anonymousTypemaaAinesluvat_p391.png
documentationAttempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
codes as the enumerated possible values is probably never
going to be a realistic possibility.  See
RFC 3066 at http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt and the IANA registry
at http://www.iana.org/assignments/lang-tag-apps.htm for
further information.
The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
         the empty string.

Enumeration xml-Schema::lang::lang_anonymousType_anonymousType
diagrammaaAinesluvat_p392.png
hierarchymaaAinesluvat_p393.png

Class xml-Schema::space
diagramspace_anonymousTypemaaAinesluvat_p394.png

Enumeration xml-Schema::space::space_anonymousType
diagrammaaAinesluvat_p395.png
hierarchymaaAinesluvat_p396.png

Class xml-Schema::specialAttrs
diagrammaaAinesluvat_p397.pngUML documentation generated by UModel UML Editor http://www.altova.com/umodel04/28/11 14:16:59