Schema maaAinesluvat.xsd


element Kotitarveotto
diagram maaAinesluvat_p1.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type ymm:KotitarveottoType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymm:ilmoittaja ymm:sijaintitieto ymm:kesto ymm:kotitarveotonKokonaismaara ymm:jakautuminenEriLaatuihin
used by
element MaaAinesluvatType/kotitarveottoasiaTieto
annotation
documentation
Maa-aineslain mukaista lupaa ei tarvita, jos maa-aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Mikäli kuitenkin kotitarveoton määrä on enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä, tulee ottajan ilmoittaa kaupungin viranomaiselle ottamispaikan sijainti ja laajuus
source <xs:element name="Kotitarveotto" type="ymm:KotitarveottoType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Maa-aineslain mukaista lupaa ei tarvita, jos maa-aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Mikäli kuitenkin kotitarveoton määrä on enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä, tulee ottajan ilmoittaa kaupungin viranomaiselle ottamispaikan sijainti ja laajuus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsia
diagram maaAinesluvat_p2.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type ymm:MaaAineslupaAsiaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymm:kasittelynTila ymm:hakemustieto ymm:paatos ymm:valvontakohdetieto ymm:sijaintitieto
used by
element MaaAinesluvatType/maaAineslupaAsiatieto
source <xs:element name="MaaAineslupaAsia" type="ymm:MaaAineslupaAsiaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element MaaAinesluvat
diagram maaAinesluvat_p3.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type ymm:MaaAinesluvatType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children ymm:toimituksenTiedot ymm:maaAineslupaAsiatieto ymm:kotitarveottoasiaTieto
annotation
documentation
Skeeman juurielementti
source <xs:element name="MaaAinesluvat" type="ymm:MaaAinesluvatType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Skeeman juurielementti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractIlmoitusKohde
diagram maaAinesluvat_p4.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type extension of yht:AbstractYmparistotoimiKohde
properties
base yht:AbstractYmparistotoimiKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
source <xs:complexType name="AbstractIlmoitusKohde">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractYmparistotoimiKohde"/>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

complexType HakijaType
diagram maaAinesluvat_p5.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
children ymm:nimi ymm:ammatti ymm:osoite ymm:puhelin ymm:osoitetoimipaikka
source <xs:complexType name="HakijaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="nimi" type="ymm:NimiType"/>
   
<xs:element name="ammatti" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
   
<xs:element name="puhelin" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="osoitetoimipaikka" type="yht:PostiosoiteType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HakijaType/nimi
diagram maaAinesluvat_p6.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type ymm:NimiType
properties
isRef 0
content complex
children ymm:etunimi ymm:sukunimi
source <xs:element name="nimi" type="ymm:NimiType"/>

element HakijaType/ammatti
diagram maaAinesluvat_p7.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="ammatti" type="xs:string"/>

element HakijaType/osoite
diagram maaAinesluvat_p8.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>

element HakijaType/puhelin
diagram maaAinesluvat_p9.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content simple
source <xs:element name="puhelin" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>

element HakijaType/osoitetoimipaikka
diagram maaAinesluvat_p10.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="osoitetoimipaikka" type="yht:PostiosoiteType"/>

complexType JaksoType
diagram maaAinesluvat_p11.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
children ymm:alkuHetki ymm:loppuHetki
source <xs:complexType name="JaksoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime"/>
   
<xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element JaksoType/alkuHetki
diagram maaAinesluvat_p12.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime"/>

element JaksoType/loppuHetki
diagram maaAinesluvat_p13.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

complexType KotitarveottoType
diagram maaAinesluvat_p14.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymm:ilmoittaja ymm:sijaintitieto ymm:kesto ymm:kotitarveotonKokonaismaara ymm:jakautuminenEriLaatuihin
used by
element Kotitarveotto
source <xs:complexType name="KotitarveottoType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="ilmoittaja" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType"/>
       
<xs:element name="kesto" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="alkanut" type="xs:string">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>vuonna</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="jatkuu" type="xs:string">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Kotitarveotto jatkuu alueella arviolta vuoteen</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kotitarveotonKokonaismaara" type="xs:decimal" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Arvio kotitarveoton kokonaismäärästä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="jakautuminenEriLaatuihin" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Mahdollinen arvio kokonaismäärän jakautumisesta eri laatuihin</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="kalliokiviainesta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
             
<xs:element name="soraaJaHiekkaa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
             
<xs:element name="silttiaJaSavea" type="xs:string" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Silttiä ja savea</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="moreenia" type="xs:string" minOccurs="0"/>
             
<xs:element name="eloperaisiaMaalajeja" type="xs:string" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Liejua tai multaa</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="muuta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element KotitarveottoType/ilmoittaja
diagram maaAinesluvat_p15.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:nimi yht:osoite yht:sahkopostiosoite yht:faksinumero yht:puhelin yht:henkilotunnus
source <xs:element name="ilmoittaja" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>

element KotitarveottoType/sijaintitieto
diagram maaAinesluvat_p16.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType"/>

element KotitarveottoType/kesto
diagram maaAinesluvat_p17.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:alkanut ymm:jatkuu
source <xs:element name="kesto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="alkanut" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>vuonna</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="jatkuu" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Kotitarveotto jatkuu alueella arviolta vuoteen</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KotitarveottoType/kesto/alkanut
diagram maaAinesluvat_p18.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
vuonna
source <xs:element name="alkanut" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>vuonna</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KotitarveottoType/kesto/jatkuu
diagram maaAinesluvat_p19.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kotitarveotto jatkuu alueella arviolta vuoteen
source <xs:element name="jatkuu" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kotitarveotto jatkuu alueella arviolta vuoteen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KotitarveottoType/kotitarveotonKokonaismaara
diagram maaAinesluvat_p20.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Arvio kotitarveoton kokonaismäärästä
source <xs:element name="kotitarveotonKokonaismaara" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Arvio kotitarveoton kokonaismäärästä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KotitarveottoType/jakautuminenEriLaatuihin
diagram maaAinesluvat_p21.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:kalliokiviainesta ymm:soraaJaHiekkaa ymm:silttiaJaSavea ymm:moreenia ymm:eloperaisiaMaalajeja ymm:muuta
annotation
documentation
Mahdollinen arvio kokonaismäärän jakautumisesta eri laatuihin
source <xs:element name="jakautuminenEriLaatuihin" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Mahdollinen arvio kokonaismäärän jakautumisesta eri laatuihin</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="kalliokiviainesta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="soraaJaHiekkaa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="silttiaJaSavea" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Silttiä ja savea</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="moreenia" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="eloperaisiaMaalajeja" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Liejua tai multaa</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="muuta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KotitarveottoType/jakautuminenEriLaatuihin/kalliokiviainesta
diagram maaAinesluvat_p22.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kalliokiviainesta" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KotitarveottoType/jakautuminenEriLaatuihin/soraaJaHiekkaa
diagram maaAinesluvat_p23.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="soraaJaHiekkaa" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KotitarveottoType/jakautuminenEriLaatuihin/silttiaJaSavea
diagram maaAinesluvat_p24.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Silttiä ja savea
source <xs:element name="silttiaJaSavea" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Silttiä ja savea</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KotitarveottoType/jakautuminenEriLaatuihin/moreenia
diagram maaAinesluvat_p25.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="moreenia" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KotitarveottoType/jakautuminenEriLaatuihin/eloperaisiaMaalajeja
diagram maaAinesluvat_p26.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Liejua tai multaa
source <xs:element name="eloperaisiaMaalajeja" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Liejua tai multaa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KotitarveottoType/jakautuminenEriLaatuihin/muuta
diagram maaAinesluvat_p27.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="muuta" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType MaaAineslupaAsiaType
diagram maaAinesluvat_p28.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymm:kasittelynTila ymm:hakemustieto ymm:paatos ymm:valvontakohdetieto ymm:sijaintitieto
used by
element MaaAineslupaAsia
source <xs:complexType name="MaaAineslupaAsiaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kasittelynTila">
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
             
<xs:enumeration value="luonnos"/>
             
<xs:enumeration value="käsittelyssä"/>
             
<xs:enumeration value="päätös annettu"/>
             
<xs:enumeration value="valvonta"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="hakemustieto" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Hakemus" minOccurs="0">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="hakija">
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:complexContent>
                         
<xs:extension base="yht:YhteyshenkiloType">
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:extension>
                       
</xs:complexContent>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="omistaja" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Kiinteistön omistaja</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="ottamistoiminnanYhteyshenkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Maa-ainesten ottamistoiminnan yhteyshenkilö</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="alueenKiinteistonSijainti" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Ottamisalueen sisältävän kiinteistön sijaintitiedot</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="ottamismaara" type="ymm:OttamismaaraType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Maa-ainesten suunniteltu ottamismäärä</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="paatoksenToimittaminen" minOccurs="0">
                     
<xs:simpleType>
                       
<xs:restriction base="xs:string">
                         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                         
<xs:enumeration value="Noudetaan"/>
                         
<xs:enumeration value="Postitetaan"/>
                       
</xs:restriction>
                     
</xs:simpleType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="viranomaismaksujenSuorittaja" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="ottamissuunnitelmatieto" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:sequence>
                         
<xs:element name="Ottamissuunnitelma" minOccurs="0">
                           
<xs:annotation>
                             
<xs:documentation>Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma</xs:documentation>
                           
</xs:annotation>
                           
<xs:complexType>
                             
<xs:complexContent>
                               
<xs:extension base="ymm:OttamissuunnitelmaType">
                                 
<xs:sequence>
                                   
<xs:element name="toimenpidealue" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
                                 
</xs:sequence>
                               
</xs:extension>
                             
</xs:complexContent>
                           
</xs:complexType>
                         
</xs:element>
                       
</xs:sequence>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="paatos" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="paatoksenTiedot" type="yht:LiiteType"/>
             
<xs:element name="lupaehdot" minOccurs="0">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="MyontamisPvm" type="xs:date">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Luvan myöntämispäivämäärä</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="PaattymisPvm" type="xs:date">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Luvan päättymispäivämäärä</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="voimassaoloaika" type="xs:string">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Luvan voimassaoloaika vuosina</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="otettavaKokonaismaara" type="xs:string">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Luvan mukainen otettava kokonaismäärä k-m3</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="valvontakohdetieto" type="ymm:ValvontakohteetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Maa-ainesluvan aikaiset valvontakohteet</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MaaAineslupaAsiaType/kasittelynTila
diagram maaAinesluvat_p29.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration luonnos
enumeration käsittelyssä
enumeration päätös annettu
enumeration valvonta
source <xs:element name="kasittelynTila">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
     
<xs:enumeration value="luonnos"/>
     
<xs:enumeration value="käsittelyssä"/>
     
<xs:enumeration value="päätös annettu"/>
     
<xs:enumeration value="valvonta"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto
diagram maaAinesluvat_p30.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:Hakemus
source <xs:element name="hakemustieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Hakemus" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="hakija">
             
<xs:complexType>
               
<xs:complexContent>
                 
<xs:extension base="yht:YhteyshenkiloType">
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:extension>
               
</xs:complexContent>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="omistaja" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Kiinteistön omistaja</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="ottamistoiminnanYhteyshenkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Maa-ainesten ottamistoiminnan yhteyshenkilö</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="alueenKiinteistonSijainti" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Ottamisalueen sisältävän kiinteistön sijaintitiedot</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="ottamismaara" type="ymm:OttamismaaraType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Maa-ainesten suunniteltu ottamismäärä</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="paatoksenToimittaminen" minOccurs="0">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                 
<xs:enumeration value="Noudetaan"/>
                 
<xs:enumeration value="Postitetaan"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="viranomaismaksujenSuorittaja" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="ottamissuunnitelmatieto" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="Ottamissuunnitelma" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:complexContent>
                       
<xs:extension base="ymm:OttamissuunnitelmaType">
                         
<xs:sequence>
                           
<xs:element name="toimenpidealue" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
                         
</xs:sequence>
                       
</xs:extension>
                     
</xs:complexContent>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus
diagram maaAinesluvat_p31.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:hakija ymm:omistaja ymm:ottamistoiminnanYhteyshenkilo ymm:alueenKiinteistonSijainti ymm:ottamismaara ymm:paatoksenToimittaminen ymm:viranomaismaksujenSuorittaja ymm:ottamissuunnitelmatieto
source <xs:element name="Hakemus" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="hakija">
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="yht:YhteyshenkiloType">
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:extension>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="omistaja" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Kiinteistön omistaja</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ottamistoiminnanYhteyshenkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Maa-ainesten ottamistoiminnan yhteyshenkilö</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="alueenKiinteistonSijainti" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Ottamisalueen sisältävän kiinteistön sijaintitiedot</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ottamismaara" type="ymm:OttamismaaraType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Maa-ainesten suunniteltu ottamismäärä</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="paatoksenToimittaminen" minOccurs="0">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
           
<xs:enumeration value="Noudetaan"/>
           
<xs:enumeration value="Postitetaan"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="viranomaismaksujenSuorittaja" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="ottamissuunnitelmatieto" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Ottamissuunnitelma" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:complexContent>
                 
<xs:extension base="ymm:OttamissuunnitelmaType">
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="toimenpidealue" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:extension>
               
</xs:complexContent>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/hakija
diagram maaAinesluvat_p32.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type extension of yht:YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
content complex
children yht:nimi yht:osoite yht:sahkopostiosoite yht:faksinumero yht:puhelin yht:henkilotunnus ymm:ammatti
source <xs:element name="hakija">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yht:YhteyshenkiloType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/hakija/ammatti
diagram maaAinesluvat_p33.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/omistaja
diagram maaAinesluvat_p34.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:nimi yht:osoite yht:sahkopostiosoite yht:faksinumero yht:puhelin yht:henkilotunnus
annotation
documentation
Kiinteistön omistaja
source <xs:element name="omistaja" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kiinteistön omistaja</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/ottamistoiminnanYhteyshenkilo
diagram maaAinesluvat_p35.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:nimi yht:osoite yht:sahkopostiosoite yht:faksinumero yht:puhelin yht:henkilotunnus
annotation
documentation
Maa-ainesten ottamistoiminnan yhteyshenkilö
source <xs:element name="ottamistoiminnanYhteyshenkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Maa-ainesten ottamistoiminnan yhteyshenkilö</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/alueenKiinteistonSijainti
diagram maaAinesluvat_p36.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Sijainti
annotation
documentation
Ottamisalueen sisältävän kiinteistön sijaintitiedot
source <xs:element name="alueenKiinteistonSijainti" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Ottamisalueen sisältävän kiinteistön sijaintitiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/ottamismaara
diagram maaAinesluvat_p37.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type ymm:OttamismaaraType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:kokonaismaara ymm:vuotuinenOtto ymm:ottamisaika
annotation
documentation
Maa-ainesten suunniteltu ottamismäärä
source <xs:element name="ottamismaara" type="ymm:OttamismaaraType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Maa-ainesten suunniteltu ottamismäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/paatoksenToimittaminen
diagram maaAinesluvat_p38.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration Noudetaan
enumeration Postitetaan
source <xs:element name="paatoksenToimittaminen" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
     
<xs:enumeration value="Noudetaan"/>
     
<xs:enumeration value="Postitetaan"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/viranomaismaksujenSuorittaja
diagram maaAinesluvat_p39.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:nimi yht:osoite yht:sahkopostiosoite yht:faksinumero yht:puhelin yht:henkilotunnus
source <xs:element name="viranomaismaksujenSuorittaja" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/ottamissuunnitelmatieto
diagram maaAinesluvat_p40.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:Ottamissuunnitelma
annotation
documentation
Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma
source <xs:element name="ottamissuunnitelmatieto" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Ottamissuunnitelma" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="ymm:OttamissuunnitelmaType">
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="toimenpidealue" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:extension>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/ottamissuunnitelmatieto/Ottamissuunnitelma
diagram maaAinesluvat_p41.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type extension of ymm:OttamissuunnitelmaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymm:ottamissuunnitelmanLaatija ymm:sijaintitieto ymm:selvitys ymm:luonnonolot ymm:toimintaAlueenKuvaus ymm:ottamisenJarjestaminen ymm:pohjavesiolot ymm:vedenottamot ymm:ymparistoHaittojenVahentaminen ymm:alueenJalkihoito ymm:vakuus ymm:valtakirja ymm:toimenpidealue
annotation
documentation
Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma
source <xs:element name="Ottamissuunnitelma" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="ymm:OttamissuunnitelmaType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="toimenpidealue" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/ottamissuunnitelmatieto/Ottamissuunnitelma/toimenpidealue
diagram maaAinesluvat_p42.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="toimenpidealue" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>

element MaaAineslupaAsiaType/paatos
diagram maaAinesluvat_p43.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:paatoksenTiedot ymm:lupaehdot
source <xs:element name="paatos" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="paatoksenTiedot" type="yht:LiiteType"/>
     
<xs:element name="lupaehdot" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="MyontamisPvm" type="xs:date">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Luvan myöntämispäivämäärä</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="PaattymisPvm" type="xs:date">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Luvan päättymispäivämäärä</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="voimassaoloaika" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Luvan voimassaoloaika vuosina</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="otettavaKokonaismaara" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Luvan mukainen otettava kokonaismäärä k-m3</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/paatos/paatoksenTiedot
diagram maaAinesluvat_p44.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
source <xs:element name="paatoksenTiedot" type="yht:LiiteType"/>

element MaaAineslupaAsiaType/paatos/lupaehdot
diagram maaAinesluvat_p45.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:MyontamisPvm ymm:PaattymisPvm ymm:voimassaoloaika ymm:otettavaKokonaismaara
source <xs:element name="lupaehdot" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="MyontamisPvm" type="xs:date">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Luvan myöntämispäivämäärä</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="PaattymisPvm" type="xs:date">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Luvan päättymispäivämäärä</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="voimassaoloaika" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Luvan voimassaoloaika vuosina</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="otettavaKokonaismaara" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Luvan mukainen otettava kokonaismäärä k-m3</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/paatos/lupaehdot/MyontamisPvm
diagram maaAinesluvat_p46.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Luvan myöntämispäivämäärä
source <xs:element name="MyontamisPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luvan myöntämispäivämäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/paatos/lupaehdot/PaattymisPvm
diagram maaAinesluvat_p47.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Luvan päättymispäivämäärä
source <xs:element name="PaattymisPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luvan päättymispäivämäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/paatos/lupaehdot/voimassaoloaika
diagram maaAinesluvat_p48.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Luvan voimassaoloaika vuosina
source <xs:element name="voimassaoloaika" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luvan voimassaoloaika vuosina</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/paatos/lupaehdot/otettavaKokonaismaara
diagram maaAinesluvat_p49.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Luvan mukainen otettava kokonaismäärä k-m3
source <xs:element name="otettavaKokonaismaara" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luvan mukainen otettava kokonaismäärä k-m3</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/valvontakohdetieto
diagram maaAinesluvat_p50.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type ymm:ValvontakohteetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymm:Valvontakohde
annotation
documentation
Maa-ainesluvan aikaiset valvontakohteet
source <xs:element name="valvontakohdetieto" type="ymm:ValvontakohteetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Maa-ainesluvan aikaiset valvontakohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element MaaAineslupaAsiaType/sijaintitieto
diagram maaAinesluvat_p51.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0"/>

complexType MaaAinesluvatType
diagram maaAinesluvat_p52.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children ymm:toimituksenTiedot ymm:maaAineslupaAsiatieto ymm:kotitarveottoasiaTieto
used by
element MaaAinesluvat
source <xs:complexType name="MaaAinesluvatType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
       
<xs:element name="maaAineslupaAsiatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element ref="ymm:MaaAineslupaAsia"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kotitarveottoasiaTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element ref="ymm:Kotitarveotto"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element MaaAinesluvatType/toimituksenTiedot
diagram maaAinesluvat_p53.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

element MaaAinesluvatType/maaAineslupaAsiatieto
diagram maaAinesluvat_p54.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymm:MaaAineslupaAsia
source <xs:element name="maaAineslupaAsiatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="ymm:MaaAineslupaAsia"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element MaaAinesluvatType/kotitarveottoasiaTieto
diagram maaAinesluvat_p55.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymm:Kotitarveotto
source <xs:element name="kotitarveottoasiaTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="ymm:Kotitarveotto"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType NimiType
diagram maaAinesluvat_p56.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
children ymm:etunimi ymm:sukunimi
used by
elements HakijaType/nimi ViranomaismaksujenSuorittajaType/nimi
source <xs:complexType name="NimiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element NimiType/etunimi
diagram maaAinesluvat_p57.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string"/>

element NimiType/sukunimi
diagram maaAinesluvat_p58.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>

complexType OttamismaaraType
diagram maaAinesluvat_p59.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
children ymm:kokonaismaara ymm:vuotuinenOtto ymm:ottamisaika
used by
element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/ottamismaara
source <xs:complexType name="OttamismaaraType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kokonaismaara" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Haettu kokonaismaara, m3</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="vuotuinenOtto" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Arvioitu vuotuinen otto, m3</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="ottamisaika" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Ottamisaika, vuotta</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element OttamismaaraType/kokonaismaara
diagram maaAinesluvat_p60.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Haettu kokonaismaara, m3
source <xs:element name="kokonaismaara" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Haettu kokonaismaara, m3</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OttamismaaraType/vuotuinenOtto
diagram maaAinesluvat_p61.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Arvioitu vuotuinen otto, m3
source <xs:element name="vuotuinenOtto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Arvioitu vuotuinen otto, m3</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OttamismaaraType/ottamisaika
diagram maaAinesluvat_p62.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Ottamisaika, vuotta
source <xs:element name="ottamisaika" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Ottamisaika, vuotta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType OttamissuunnitelmaType
diagram maaAinesluvat_p63.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymm:ottamissuunnitelmanLaatija ymm:sijaintitieto ymm:selvitys ymm:luonnonolot ymm:toimintaAlueenKuvaus ymm:ottamisenJarjestaminen ymm:pohjavesiolot ymm:vedenottamot ymm:ymparistoHaittojenVahentaminen ymm:alueenJalkihoito ymm:vakuus ymm:valtakirja
used by
element MaaAineslupaAsiaType/hakemustieto/Hakemus/ottamissuunnitelmatieto/Ottamissuunnitelma
source <xs:complexType name="OttamissuunnitelmaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="ottamissuunnitelmanLaatija">
         
<xs:complexType>
           
<xs:complexContent>
             
<xs:extension base="yht:YhteyshenkiloType">
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="koulutus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:extension>
           
</xs:complexContent>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>ottamisalueen sijainti</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="selvitys" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>suoritetut tutkimukset ja selvitys ainesten määrästä ja laadusta</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="toimenpiteet" type="xs:string">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Lyhyt selvitys niistä toimenpiteistä, joille lupaa haetaan</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="tutkimukset" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="ainesLaatu" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="ainesMaara" type="xs:string"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="luonnonolot" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>luonnonolot, maisema ja alueen suunnittelutilanne</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="maisemakuva" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="kasvillisuusJaElaimisto" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="kaavoitustilanne" type="xs:string"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="toimintaAlueenKuvaus" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>toiminta-alueen kuvaus (suunnittelu- ja ottamisalue, kaivu- tai louhinta-alue, suoja-alueet, tukitoimintojen alueet, sivukivien läjitysalueet ja säilytettävä puusto)</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="ottamisenJarjestaminen" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>ottamisen järjestäminen (kaivausten ja leikkausten syvyys ja muoto, tasot, massat, pintamaat, vaiheistus, toiminta-aika) </xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="pohjavesiolot" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>alueen yleiset pohjavesiolot, pohjavesialueen luokitus ja suojavyöhykkeet </xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="luokitus" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="suojavyohykkeet" type="xs:string"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="vedenottamot" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>vedenottamot, joihin hanke voi vaikuttaa</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="ymparistoHaittojenVahentaminen" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>toimet ympäristöhaittojen vähentämiseksi (pohjavesi, pöly, melu) </xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="alueenJalkihoito" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>alueen jälkihoito ja alueen myöhempi käyttö</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="vakuus" type="ymm:VakuusType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Vakuus ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="valtakirja" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element OttamissuunnitelmaType/ottamissuunnitelmanLaatija
diagram maaAinesluvat_p64.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type extension of yht:YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
content complex
children yht:nimi yht:osoite yht:sahkopostiosoite yht:faksinumero yht:puhelin yht:henkilotunnus ymm:ammatti ymm:koulutus
source <xs:element name="ottamissuunnitelmanLaatija">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yht:YhteyshenkiloType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="koulutus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/ottamissuunnitelmanLaatija/ammatti
diagram maaAinesluvat_p65.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element OttamissuunnitelmaType/ottamissuunnitelmanLaatija/koulutus
diagram maaAinesluvat_p66.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="koulutus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element OttamissuunnitelmaType/sijaintitieto
diagram maaAinesluvat_p67.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:Sijainti
annotation
documentation
ottamisalueen sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>ottamisalueen sijainti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/selvitys
diagram maaAinesluvat_p68.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:toimenpiteet ymm:tutkimukset ymm:ainesLaatu ymm:ainesMaara
annotation
documentation
suoritetut tutkimukset ja selvitys ainesten määrästä ja laadusta
source <xs:element name="selvitys" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>suoritetut tutkimukset ja selvitys ainesten määrästä ja laadusta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="toimenpiteet" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Lyhyt selvitys niistä toimenpiteistä, joille lupaa haetaan</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="tutkimukset" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="ainesLaatu" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="ainesMaara" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/selvitys/toimenpiteet
diagram maaAinesluvat_p69.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Lyhyt selvitys niistä toimenpiteistä, joille lupaa haetaan
source <xs:element name="toimenpiteet" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lyhyt selvitys niistä toimenpiteistä, joille lupaa haetaan</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/selvitys/tutkimukset
diagram maaAinesluvat_p70.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="tutkimukset" type="xs:string"/>

element OttamissuunnitelmaType/selvitys/ainesLaatu
diagram maaAinesluvat_p71.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="ainesLaatu" type="xs:string"/>

element OttamissuunnitelmaType/selvitys/ainesMaara
diagram maaAinesluvat_p72.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="ainesMaara" type="xs:string"/>

element OttamissuunnitelmaType/luonnonolot
diagram maaAinesluvat_p73.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:maisemakuva ymm:kasvillisuusJaElaimisto ymm:kaavoitustilanne
annotation
documentation
luonnonolot, maisema ja alueen suunnittelutilanne
source <xs:element name="luonnonolot" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>luonnonolot, maisema ja alueen suunnittelutilanne</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="maisemakuva" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="kasvillisuusJaElaimisto" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="kaavoitustilanne" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/luonnonolot/maisemakuva
diagram maaAinesluvat_p74.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="maisemakuva" type="xs:string"/>

element OttamissuunnitelmaType/luonnonolot/kasvillisuusJaElaimisto
diagram maaAinesluvat_p75.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kasvillisuusJaElaimisto" type="xs:string"/>

element OttamissuunnitelmaType/luonnonolot/kaavoitustilanne
diagram maaAinesluvat_p76.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kaavoitustilanne" type="xs:string"/>

element OttamissuunnitelmaType/toimintaAlueenKuvaus
diagram maaAinesluvat_p77.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
toiminta-alueen kuvaus (suunnittelu- ja ottamisalue, kaivu- tai louhinta-alue, suoja-alueet, tukitoimintojen alueet, sivukivien läjitysalueet ja säilytettävä puusto)
source <xs:element name="toimintaAlueenKuvaus" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>toiminta-alueen kuvaus (suunnittelu- ja ottamisalue, kaivu- tai louhinta-alue, suoja-alueet, tukitoimintojen alueet, sivukivien läjitysalueet ja säilytettävä puusto)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/ottamisenJarjestaminen
diagram maaAinesluvat_p78.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
ottamisen järjestäminen (kaivausten ja leikkausten syvyys ja muoto, tasot, massat, pintamaat, vaiheistus, toiminta-aika)
source <xs:element name="ottamisenJarjestaminen" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>ottamisen järjestäminen (kaivausten ja leikkausten syvyys ja muoto, tasot, massat, pintamaat, vaiheistus, toiminta-aika) </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/pohjavesiolot
diagram maaAinesluvat_p79.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:luokitus ymm:suojavyohykkeet
annotation
documentation
alueen yleiset pohjavesiolot, pohjavesialueen luokitus ja suojavyöhykkeet
source <xs:element name="pohjavesiolot" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>alueen yleiset pohjavesiolot, pohjavesialueen luokitus ja suojavyöhykkeet </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="luokitus" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="suojavyohykkeet" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/pohjavesiolot/luokitus
diagram maaAinesluvat_p80.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="luokitus" type="xs:string"/>

element OttamissuunnitelmaType/pohjavesiolot/suojavyohykkeet
diagram maaAinesluvat_p81.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="suojavyohykkeet" type="xs:string"/>

element OttamissuunnitelmaType/vedenottamot
diagram maaAinesluvat_p82.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
vedenottamot, joihin hanke voi vaikuttaa
source <xs:element name="vedenottamot" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>vedenottamot, joihin hanke voi vaikuttaa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/ymparistoHaittojenVahentaminen
diagram maaAinesluvat_p83.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
toimet ympäristöhaittojen vähentämiseksi (pohjavesi, pöly, melu)
source <xs:element name="ymparistoHaittojenVahentaminen" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>toimet ympäristöhaittojen vähentämiseksi (pohjavesi, pöly, melu) </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/alueenJalkihoito
diagram maaAinesluvat_p84.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
alueen jälkihoito ja alueen myöhempi käyttö
source <xs:element name="alueenJalkihoito" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>alueen jälkihoito ja alueen myöhempi käyttö</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/vakuus
diagram maaAinesluvat_p85.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type ymm:VakuusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:kylla ymm:ei
annotation
documentation
Vakuus ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa
source <xs:element name="vakuus" type="ymm:VakuusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vakuus ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OttamissuunnitelmaType/valtakirja
diagram maaAinesluvat_p86.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
source <xs:element name="valtakirja" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>

complexType ToiminnanSijaintiType
diagram maaAinesluvat_p87.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
children ymm:osoite ymm:kunta ymm:sijainti ymm:liite ymm:kiinteistorekisterinumero
source <xs:complexType name="ToiminnanSijaintiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
   
<xs:element name="kunta" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>
   
<xs:element name="liite" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kiinteistorekisterinumero" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element ToiminnanSijaintiType/osoite
diagram maaAinesluvat_p88.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>

element ToiminnanSijaintiType/kunta
diagram maaAinesluvat_p89.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kunta" type="xs:string"/>

element ToiminnanSijaintiType/sijainti
diagram maaAinesluvat_p90.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>

element ToiminnanSijaintiType/liite
diagram maaAinesluvat_p91.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
source <xs:element name="liite" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>

element ToiminnanSijaintiType/kiinteistorekisterinumero
diagram maaAinesluvat_p92.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
source <xs:element name="kiinteistorekisterinumero" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

complexType VakuusType
diagram maaAinesluvat_p93.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
children ymm:kylla ymm:ei
used by
element OttamissuunnitelmaType/vakuus
source <xs:complexType name="VakuusType">
 
<xs:choice>
   
<xs:element name="kylla">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
         
<xs:enumeration value="Rahaa"/>
         
<xs:enumeration value="Pankkitakaus"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="ei" type="xs:string"/>
 
</xs:choice>
</xs:complexType>

element VakuusType/kylla
diagram maaAinesluvat_p94.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration Rahaa
enumeration Pankkitakaus
source <xs:element name="kylla">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
     
<xs:enumeration value="Rahaa"/>
     
<xs:enumeration value="Pankkitakaus"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element VakuusType/ei
diagram maaAinesluvat_p95.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="ei" type="xs:string"/>

complexType ValvontakohdeType
diagram maaAinesluvat_p96.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
children ymm:lupa ymm:ilmoitustieto
used by
element ValvontakohteetType/Valvontakohde
source <xs:complexType name="ValvontakohdeType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="lupa" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Luvan tiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="ilmoitustieto" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Ilmoitus">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="haltija" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>
               
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType"/>
               
<xs:element name="ilmoitusvuosi" minOccurs="0">
                 
<xs:simpleType>
                   
<xs:restriction base="xs:string">
                     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                     
<xs:enumeration value="Luvan mukainen otto päättynyt"/>
                     
<xs:enumeration value="Ei ottoa ko. vuonna"/>
                   
</xs:restriction>
                 
</xs:simpleType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="aineksenLaatu" minOccurs="0">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Otetun aineksen laatu</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="kalliokiviaines" minOccurs="0">
                       
<xs:complexType>
                         
<xs:sequence>
                           
<xs:element name="kalliomurske">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="louhe">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="tarvekivi">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="kivilouhimoidenSivukivi">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                         
</xs:sequence>
                       
</xs:complexType>
                     
</xs:element>
                     
<xs:element name="soraJaHiekka" minOccurs="0">
                       
<xs:complexType>
                         
<xs:sequence>
                           
<xs:element name="jalostamatonHiukkaJaSora">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="seulottuHiekkaJaSora">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="soramurske">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                         
</xs:sequence>
                       
</xs:complexType>
                     
</xs:element>
                     
<xs:element name="SilttiJaSavi" minOccurs="0">
                       
<xs:complexType>
                         
<xs:sequence>
                           
<xs:element name="siltti">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="savi">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                         
</xs:sequence>
                       
</xs:complexType>
                     
</xs:element>
                     
<xs:element name="moreeni" minOccurs="0">
                       
<xs:complexType>
                         
<xs:sequence>
                           
<xs:element name="jalostamatonSoramoreeni">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="seulottuSoramoreeni">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="moreenimurske">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="hietaJaHiesumoreeni">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                         
</xs:sequence>
                       
</xs:complexType>
                     
</xs:element>
                     
<xs:element name="kiviaineksetYhteensa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                     
<xs:element name="EloperaisetMaalajit" minOccurs="0">
                       
<xs:complexType>
                         
<xs:sequence>
                           
<xs:element name="multaJaLieju">
                             
<xs:complexType>
                               
<xs:sequence>
                                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                                   
<xs:annotation>
                                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                                   
</xs:annotation>
                                 
</xs:element>
                               
</xs:sequence>
                             
</xs:complexType>
                           
</xs:element>
                         
</xs:sequence>
                       
</xs:complexType>
                     
</xs:element>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="ennenOtettuMaamaara" type="xs:string">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Maa-aineslain nojalla ottamisalueelta ennen tätä ilmoitusvuotta otettu määrä yhteensä, k-m3</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="jalkihoito">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Luvan edellyttämä jälkihoito</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
                 
<xs:simpleType>
                   
<xs:restriction base="xs:string">
                     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                     
<xs:enumeration value="tehty"/>
                     
<xs:enumeration value="tehty osittain %"/>
                     
<xs:enumeration value="tekemättä"/>
                   
</xs:restriction>
                 
</xs:simpleType>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element ValvontakohdeType/lupa
diagram maaAinesluvat_p97.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Luvan tiedot
source <xs:element name="lupa" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luvan tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto
diagram maaAinesluvat_p98.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children ymm:Ilmoitus
source <xs:element name="ilmoitustieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Ilmoitus">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="haltija" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType"/>
           
<xs:element name="ilmoitusvuosi" minOccurs="0">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                 
<xs:enumeration value="Luvan mukainen otto päättynyt"/>
                 
<xs:enumeration value="Ei ottoa ko. vuonna"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="aineksenLaatu" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Otetun aineksen laatu</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="kalliokiviaines" minOccurs="0">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="kalliomurske">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="louhe">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="tarvekivi">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="kivilouhimoidenSivukivi">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="soraJaHiekka" minOccurs="0">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="jalostamatonHiukkaJaSora">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="seulottuHiekkaJaSora">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="soramurske">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="SilttiJaSavi" minOccurs="0">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="siltti">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="savi">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="moreeni" minOccurs="0">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="jalostamatonSoramoreeni">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="seulottuSoramoreeni">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="moreenimurske">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="hietaJaHiesumoreeni">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="kiviaineksetYhteensa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="EloperaisetMaalajit" minOccurs="0">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="multaJaLieju">
                         
<xs:complexType>
                           
<xs:sequence>
                             
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                               
<xs:annotation>
                                 
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                               
</xs:annotation>
                             
</xs:element>
                           
</xs:sequence>
                         
</xs:complexType>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="ennenOtettuMaamaara" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Maa-aineslain nojalla ottamisalueelta ennen tätä ilmoitusvuotta otettu määrä yhteensä, k-m3</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="jalkihoito">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Luvan edellyttämä jälkihoito</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                 
<xs:enumeration value="tehty"/>
                 
<xs:enumeration value="tehty osittain %"/>
                 
<xs:enumeration value="tekemättä"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus
diagram maaAinesluvat_p99.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
content complex
children ymm:haltija ymm:sijaintitieto ymm:ilmoitusvuosi ymm:aineksenLaatu ymm:ennenOtettuMaamaara ymm:jalkihoito
source <xs:element name="Ilmoitus">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="haltija" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType"/>
     
<xs:element name="ilmoitusvuosi" minOccurs="0">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
           
<xs:enumeration value="Luvan mukainen otto päättynyt"/>
           
<xs:enumeration value="Ei ottoa ko. vuonna"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="aineksenLaatu" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Otetun aineksen laatu</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="kalliokiviaines" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="kalliomurske">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="louhe">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="tarvekivi">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="kivilouhimoidenSivukivi">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="soraJaHiekka" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="jalostamatonHiukkaJaSora">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="seulottuHiekkaJaSora">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="soramurske">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="SilttiJaSavi" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="siltti">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="savi">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="moreeni" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="jalostamatonSoramoreeni">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="seulottuSoramoreeni">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="moreenimurske">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="hietaJaHiesumoreeni">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="kiviaineksetYhteensa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="EloperaisetMaalajit" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="multaJaLieju">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ennenOtettuMaamaara" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Maa-aineslain nojalla ottamisalueelta ennen tätä ilmoitusvuotta otettu määrä yhteensä, k-m3</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="jalkihoito">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Luvan edellyttämä jälkihoito</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
           
<xs:enumeration value="tehty"/>
           
<xs:enumeration value="tehty osittain %"/>
           
<xs:enumeration value="tekemättä"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus/haltija
diagram maaAinesluvat_p100.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:nimi yht:osoite yht:sahkopostiosoite yht:faksinumero yht:puhelin yht:henkilotunnus
source <xs:element name="haltija" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0"/>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus/sijaintitieto
diagram maaAinesluvat_p101.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType"/>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus/ilmoitusvuosi
diagram maaAinesluvat_p102.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration Luvan mukainen otto päättynyt
enumeration Ei ottoa ko. vuonna
source <xs:element name="ilmoitusvuosi" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
     
<xs:enumeration value="Luvan mukainen otto päättynyt"/>
     
<xs:enumeration value="Ei ottoa ko. vuonna"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus/aineksenLaatu
diagram maaAinesluvat_p103.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:kalliokiviaines ymm:soraJaHiekka ymm:SilttiJaSavi ymm:moreeni ymm:kiviaineksetYhteensa ymm:EloperaisetMaalajit
annotation
documentation
Otetun aineksen laatu
source <xs:element name="aineksenLaatu" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Otetun aineksen laatu</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="kalliokiviaines" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="kalliomurske">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="louhe">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="tarvekivi">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="kivilouhimoidenSivukivi">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="soraJaHiekka" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="jalostamatonHiukkaJaSora">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="seulottuHiekkaJaSora">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="soramurske">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="SilttiJaSavi" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="siltti">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="savi">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="moreeni" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="jalostamatonSoramoreeni">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="seulottuSoramoreeni">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="moreenimurske">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="hietaJaHiesumoreeni">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="kiviaineksetYhteensa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="EloperaisetMaalajit" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="multaJaLieju">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus/aineksenLaatu/kalliokiviaines
diagram maaAinesluvat_p104.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:kalliomurske ymm:louhe ymm:tarvekivi ymm:kivilouhimoidenSivukivi
source <xs:element name="kalliokiviaines" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="kalliomurske">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="louhe">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="tarvekivi">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="kivilouhimoidenSivukivi">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus/aineksenLaatu/kalliokiviaines/kalliomurske
diagram maaAinesluvat_p105.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
content complex
children ymm:otettuAinesmaara
source <xs:element name="kalliomurske">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus/aineksenLaatu/kalliokiviaines/kalliomurske/otettuAinesmaara
diagram maaAinesluvat_p106.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)
source <xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus/aineksenLaatu/kalliokiviaines/louhe
diagram maaAinesluvat_p107.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
content complex
children ymm:otettuAinesmaara
source <xs:element name="louhe">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus/aineksenLaatu/kalliokiviaines/louhe/otettuAinesmaara
diagram maaAinesluvat_p108.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)
source <xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus/aineksenLaatu/kalliokiviaines/tarvekivi
diagram maaAinesluvat_p109.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
content complex
children ymm:otettuAinesmaara
source <xs:element name="tarvekivi">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus/aineksenLaatu/kalliokiviaines/tarvekivi/otettuAinesmaara
diagram maaAinesluvat_p110.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)
source <xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus/aineksenLaatu/kalliokiviaines/kivilouhimoidenSivukivi
diagram maaAinesluvat_p111.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
content complex
children ymm:otettuAinesmaara
source <xs:element name="kivilouhimoidenSivukivi">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus/aineksenLaatu/kalliokiviaines/kivilouhimoidenSivukivi/otettuAinesmaara
diagram maaAinesluvat_p112.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)
source <xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus/aineksenLaatu/soraJaHiekka
diagram maaAinesluvat_p113.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymm:jalostamatonHiukkaJaSora ymm:seulottuHiekkaJaSora ymm:soramurske
source <xs:element name="soraJaHiekka" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="jalostamatonHiukkaJaSora">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="seulottuHiekkaJaSora">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="soramurske">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus/aineksenLaatu/soraJaHiekka/jalostamatonHiukkaJaSora
diagram maaAinesluvat_p114.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0
content complex
children ymm:otettuAinesmaara
source <xs:element name="jalostamatonHiukkaJaSora">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus/aineksenLaatu/soraJaHiekka/jalostamatonHiukkaJaSora/otettuAinesmaara
diagram maaAinesluvat_p115.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)
source <xs:element name="otettuAinesmaara" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vuoden aikana otettu ainesmäärä (k-m3)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ValvontakohdeType/ilmoitustieto/Ilmoitus/aineksenLaatu/soraJaHiekka/seulottuHiekkaJaSora
diagram maaAinesluvat_p116.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/maa_ainesluvat
properties
isRef 0</