Schema pilaantuneetmaaalueet.xsd


element PiMaAlue
diagram pilaantuneetmaaalueet_p1.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:PiMaAlueType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymp:kiinteistot ymp:osoite ymp:sijaintitieto ymp:toiminta ymp:ymparistoOlot ymp:toimenpiteet ymp:luokituskoodi ymp:tietolahde
used by
element PiMaAlueetType/pimaAluetieto
source <xs:element name="PiMaAlue" type="ymp:PiMaAlueType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element PiMaAlueet
diagram pilaantuneetmaaalueet_p2.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:PiMaAlueetType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children ymp:toimituksenTiedot ymp:pimaAluetieto ymp:piMaTutkimustieto
annotation
documentation
Skeeman juurielementti
source <xs:element name="PiMaAlueet" type="ymp:PiMaAlueetType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Skeeman juurielementti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaTutkimus
diagram pilaantuneetmaaalueet_p3.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:PiMaTutkimusType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymp:tyonimi ymp:tyoalue ymp:ajankohtaPvm ymp:naytetyyppi ymp:mittaustyyppi ymp:tekijaorganisaatio ymp:naytetieto
used by
element PiMaAlueetType/piMaTutkimustieto
source <xs:element name="PiMaTutkimus" type="ymp:PiMaTutkimusType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

complexType EtaisyysType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p4.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
children ymp:luonnonsuojeluAlue ymp:rakennus ymp:vesisto ymp:pohjavesiAlue
used by
element YmparistoOlotType/etaisyys
source <xs:complexType name="EtaisyysType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="luonnonsuojeluAlue" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="rakennus" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="vesisto" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="pohjavesiAlue" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element EtaisyysType/luonnonsuojeluAlue
diagram pilaantuneetmaaalueet_p5.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="luonnonsuojeluAlue" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element EtaisyysType/rakennus
diagram pilaantuneetmaaalueet_p6.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="rakennus" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element EtaisyysType/vesisto
diagram pilaantuneetmaaalueet_p7.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vesisto" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element EtaisyysType/pohjavesiAlue
diagram pilaantuneetmaaalueet_p8.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pohjavesiAlue" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

complexType HarjoitettavaToimintaType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p9.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
children ymp:toimiala ymp:kaytetytHaittaAine ymp:jakso
used by
element PiMaAlueType/toiminta
source <xs:complexType name="HarjoitettavaToimintaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="toimiala" type="yht:ToimialaType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kaytetytHaittaAine" type="xs:string" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Käytetyn haitta-aineen kuvaus</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="jakso" type="ymp:JaksoType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Tieto siitä miloin toimintaa harjoitettu. Jos loppuHetki ei määritetty, niin toiminta jatkuu edelleen</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HarjoitettavaToimintaType/toimiala
diagram pilaantuneetmaaalueet_p10.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type yht:ToimialaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
enumeration 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut
enumeration 011 Yksivuotisten kasvien viljely
enumeration 0111 Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely
enumeration 01110 Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely
enumeration 0112 Riisin viljely
enumeration 01120 Riisin viljely
enumeration 0113 Vihannesten ja melonien, juuresten ja mukulakasvien viljely
enumeration 01131 Vihannesten viljely avomaalla (pl. peruna ja sokerijuurikas)
enumeration 01132 Vihannesten viljely kasvihuoneessa
enumeration 01133 Perunan viljely
enumeration 01134 Sokerijuurikkaan viljely
enumeration 0114 Sokeriruo'on viljely
enumeration 01140 Sokeriruo'on viljely
enumeration 0115 Tupakan viljely
enumeration 01150 Tupakan viljely
enumeration 0116 Kuitukasvien viljely
enumeration 01160 Kuitukasvien viljely
enumeration 0119 Muu yksivuotisten ja koristekasvien viljely
enumeration 01191 Koristekasvien viljely
enumeration 01199 Muiden yksivuotisten kasvien viljely
enumeration 012 Monivuotisten kasvien viljely
enumeration 0121 Rypäleiden viljely
enumeration 01210 Rypäleiden viljely
enumeration 0122 Trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely
enumeration 01220 Trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely
enumeration 0123 Sitrushedelmien viljely
enumeration 01230 Sitrushedelmien viljely
enumeration 0124 Omenoiden, kirsikoiden, luumujen ym. kota- ja kivihedelmien viljely
enumeration 01240 Omenoiden, kirsikoiden, luumujen ym. kota- ja kivihedelmien viljely
enumeration 0125 Marjojen, pähkinöiden ja muiden puissa ja pensaissa kasvavien hedelmien viljely
enumeration 01250 Marjojen, pähkinöiden ja muiden puissa ja pensaissa kasvavien hedelmien viljely
enumeration 0126 Öljyä sisältävien hedelmien viljely
enumeration 01260 Öljyä sisältävien hedelmien viljely
enumeration 0127 Juomakasvien viljely
enumeration 01270 Juomakasvien viljely
enumeration 0128 Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely
enumeration 01280 Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely
enumeration 0129 Muu monivuotisten kasvien viljely
enumeration 01290 Muu monivuotisten kasvien viljely
enumeration 013 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen
enumeration 0130 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen
enumeration 01300 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen
enumeration 014 Kotieläintalous
enumeration 0141 Lypsykarjan kasvatus
enumeration 01410 Lypsykarjan kasvatus
enumeration 0142 Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus
enumeration 01420 Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus
enumeration 0143 Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus
enumeration 01430 Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus
enumeration 0144 Kamelien ja kamelieläinten kasvatus
enumeration 01440 Kamelien ja kamelieläinten kasvatus
enumeration 0145 Lampaiden ja vuohien kasvatus
enumeration 01450 Lampaiden ja vuohien kasvatus
enumeration 0146 Sikojen kasvatus
enumeration 01461 Porsastuotanto
enumeration 01462 Lihasikojen kasvatus
enumeration 0147 Siipikarjan kasvatus
enumeration 01471 Kananmunien tuotanto
enumeration 01472 Broilerien tuotanto
enumeration 01479 Muu siipikarjatalous
enumeration 0149 Muiden eläinten kasvatus
enumeration 01491 Turkistarhaus
enumeration 01492 Poronhoito
enumeration 01499 Muu eläinten hoito
enumeration 015 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)
enumeration 0150 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)
enumeration 01500 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)
enumeration 016 Maataloutta palveleva toiminta
enumeration 0161 Kasvinviljelyä palveleva toiminta
enumeration 01611 Kasvinviljelyn tukipalvelut
enumeration 01612 Maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena
enumeration 0162 Kotieläintaloutta palveleva toiminta
enumeration 01620 Kotieläintaloutta palveleva toiminta
enumeration 0163 Sadon jatkokäsittely
enumeration 01630 Sadon jatkokäsittely
enumeration 0164 Siementen käsittely kasvinviljelyä varten
enumeration 01640 Siementen käsittely kasvinviljelyä varten
enumeration 017 Metsästys ja sitä palveleva toiminta
enumeration 0170 Metsästys ja sitä palveleva toiminta
enumeration 01700 Metsästys ja sitä palveleva toiminta
enumeration 02 Metsätalous ja puunkorjuu
enumeration 021 Metsänhoito
enumeration 0210 Metsänhoito
enumeration 02100 Metsänhoito
enumeration 022 Puunkorjuu
enumeration 0220 Puunkorjuu
enumeration 02200 Puunkorjuu
enumeration 023 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
enumeration 0230 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
enumeration 02300 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
enumeration 024 Metsätaloutta palveleva toiminta
enumeration 0240 Metsätaloutta palveleva toiminta
enumeration 02400 Metsätaloutta palveleva toiminta
enumeration 03 Kalastus ja vesiviljely
enumeration 031 Kalastus
enumeration 0311 Merikalastus
enumeration 03110 Merikalastus
enumeration 0312 Sisävesikalastus
enumeration 03120 Sisävesikalastus
enumeration 032 Vesiviljely
enumeration 0321 Kalanviljely meressä
enumeration 03210 Kalanviljely meressä
enumeration 0322 Kalanviljely sisävesissä
enumeration 03220 Kalanviljely sisävesissä
enumeration B Kaivostoiminta ja louhinta
enumeration 05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu
enumeration 051 Kivihiilen kaivu
enumeration 0510 Kivihiilen kaivu
enumeration 05100 Kivihiilen kaivu
enumeration 052 Ruskohiilen kaivu
enumeration 0520 Ruskohiilen kaivu
enumeration 05200 Ruskohiilen kaivu
enumeration 06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
enumeration 061 Raakaöljyn tuotanto
enumeration 0610 Raakaöljyn tuotanto
enumeration 06100 Raakaöljyn tuotanto
enumeration 062 Maakaasun tuotanto
enumeration 0620 Maakaasun tuotanto
enumeration 06200 Maakaasun tuotanto
enumeration 07 Metallimalmien louhinta
enumeration 071 Rautamalmien louhinta
enumeration 0710 Rautamalmien louhinta
enumeration 07100 Rautamalmien louhinta
enumeration 072 Värimetallimalmien louhinta
enumeration 0721 Uraani- ja toriummalmien louhinta
enumeration 07210 Uraani- ja toriummalmien louhinta
enumeration 0729 Muiden värimetallimalmien louhinta
enumeration 07290 Muiden värimetallimalmien louhinta
enumeration 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta
enumeration 081 Kiven louhinta, hiekan ja saven otto
enumeration 0811 Koriste- ja rakennuskiven, kalkkikiven, kipsin, liidun ja liuskekiven louhinta
enumeration 08111 Koriste- ja rakennuskiven louhinta
enumeration 08112 Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta
enumeration 08113 Liuskekiven louhinta
enumeration 0812 Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto
enumeration 08120 Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto
enumeration 089 Muu mineraalien kaivu
enumeration 0891 Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
enumeration 08910 Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
enumeration 0892 Turpeen nosto
enumeration 08920 Turpeen nosto
enumeration 0893 Suolan tuotanto
enumeration 08930 Suolan tuotanto
enumeration 0899 Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta
enumeration 08990 Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta
enumeration 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta
enumeration 091 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta
enumeration 0910 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta
enumeration 09100 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta
enumeration 099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
enumeration 0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
enumeration 09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
enumeration C Teollisuus
enumeration 10 Elintarvikkeiden valmistus
enumeration 101 Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus
enumeration 1011 Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely (pl. siipikarja)
enumeration 10110 Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely (pl. siipikarja)
enumeration 1012 Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
enumeration 10120 Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
enumeration 1013 Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus
enumeration 10130 Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus
enumeration 102 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä
enumeration 1020 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä
enumeration 10200 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä
enumeration 103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä
enumeration 1031 Perunoiden jalostus ja säilöntä
enumeration 10310 Perunoiden jalostus ja säilöntä
enumeration 1032 Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus
enumeration 10320 Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus
enumeration 1039 Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja säilöntä
enumeration 10390 Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja säilöntä
enumeration 104 Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus
enumeration 1041 Kasvi- ja eläinperäisten öljyjen ja -rasvojen valmistus (pl. ravintorasvat)
enumeration 10410 Kasvi- ja eläinperäisten öljyjen ja -rasvojen valmistus (pl. ravintorasvat)
enumeration 1042 Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen valmistus
enumeration 10420 Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen valmistus
enumeration 105 Maitotaloustuotteiden valmistus
enumeration 1051 Maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus
enumeration 10510 Maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus
enumeration 1052 Jäätelön valmistus
enumeration 10520 Jäätelön valmistus
enumeration 106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus
enumeration 1061 Myllytuotteiden valmistus
enumeration 10610 Myllytuotteiden valmistus
enumeration 1062 Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus
enumeration 10620 Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus
enumeration 107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus
enumeration 1071 Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus
enumeration 10710 Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus
enumeration 1072 Näkkileivän ja keksien valmistus; säilyvien leivonnaisten ja kakkujen valmistus
enumeration 10720 Näkkileivän ja keksien valmistus; säilyvien leivonnaisten ja kakkujen valmistus
enumeration 1073 Makaronin, nuudelien, kuskusin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistus
enumeration 10730 Makaronin, nuudelien, kuskusin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistus
enumeration 108 Muiden elintarvikkeiden valmistus
enumeration 1081 Sokerin valmistus
enumeration 10810 Sokerin valmistus
enumeration 1082 Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus
enumeration 10820 Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus
enumeration 1083 Teen ja kahvin valmistus
enumeration 10830 Teen ja kahvin valmistus
enumeration 1084 Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus
enumeration 10840 Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus
enumeration 1085 Einesten ja valmisruokien valmistus
enumeration 10850 Einesten ja valmisruokien valmistus
enumeration 1086 Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien valmistus
enumeration 10860 Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien valmistus
enumeration 1089 Muualla luokittelematon elintarvikkeiden valmistus
enumeration 10890 Muualla luokittelematon elintarvikkeiden valmistus
enumeration 109 Eläinten ruokien valmistus
enumeration 1091 Kotieläinten rehujen valmistus
enumeration 10910 Kotieläinten rehujen valmistus
enumeration 1092 Lemmikkieläinten ruokien valmistus
enumeration 10920 Lemmikkieläinten ruokien valmistus
enumeration 11 Juomien valmistus
enumeration 110 Juomien valmistus
enumeration 1101 Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen; etyylialkoholin valmistus käymisteitse
enumeration 11010 Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen; etyylialkoholin valmistus käymisteitse
enumeration 1102 Viinin valmistus rypäleistä
enumeration 11020 Viinin valmistus rypäleistä
enumeration 1103 Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistus
enumeration 11030 Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistus
enumeration 1104 Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse
enumeration 11040 Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse
enumeration 1105 Oluen valmistus
enumeration 11050 Oluen valmistus
enumeration 1106 Maltaiden valmistus
enumeration 11060 Maltaiden valmistus
enumeration 1107 Virvoitusjuomien valmistus; kivennäisvesien ja muiden pullotettujen vesien tuotanto
enumeration 11070 Virvoitusjuomien valmistus; kivennäisvesien ja muiden pullotettujen vesien tuotanto
enumeration 12 Tupakkatuotteiden valmistus
enumeration 120 Tupakkatuotteiden valmistus
enumeration 1200 Tupakkatuotteiden valmistus
enumeration 12000 Tupakkatuotteiden valmistus
enumeration 13 Tekstiilien valmistus
enumeration 131 Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
enumeration 1310 Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
enumeration 13100 Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
enumeration 132 Kankaiden kudonta
enumeration 1320 Kankaiden kudonta
enumeration 13200 Kankaiden kudonta
enumeration 133 Tekstiilien viimeistely
enumeration 1330 Tekstiilien viimeistely
enumeration 13300 Tekstiilien viimeistely
enumeration 139 Muiden tekstiilituotteiden valmistus
enumeration 1391 Neulosten valmistus
enumeration 13910 Neulosten valmistus
enumeration 1392 Sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus (pl. vaatteet)
enumeration 13921 Sisustustekstiilien valmistus
enumeration 13922 Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus
enumeration 1393 Mattojen valmistus
enumeration 13930 Mattojen valmistus
enumeration 1394 Purjelankojen, nuoran, sidelangan ja verkkojen valmistus
enumeration 13940 Purjelankojen, nuoran, sidelangan ja verkkojen valmistus
enumeration 1395 Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden valmistus (pl. vaatteet)
enumeration 13950 Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden valmistus (pl. vaatteet)
enumeration 1396 Teknisten ja teollisuustekstiilien valmistus
enumeration 13960 Teknisten ja teollisuustekstiilien valmistus
enumeration 1399 Muualla luokittelematon tekstiilituotteiden valmistus
enumeration 13990 Muualla luokittelematon tekstiilituotteiden valmistus
enumeration 14 Vaatteiden valmistus
enumeration 141 Vaatteiden valmistus (pl. turkisvaatteet)
enumeration 1411 Nahkavaatteiden valmistus
enumeration 14110 Nahkavaatteiden valmistus
enumeration 1412 Työvaatteiden valmistus
enumeration 14120 Työvaatteiden valmistus
enumeration 1413 Muu takkien, pukujen, housujen, hameiden yms. valmistus
enumeration 14130 Muu takkien, pukujen, housujen, hameiden yms. valmistus
enumeration 1414 Alusvaatteiden valmistus
enumeration 14140 Alusvaatteiden valmistus
enumeration 1419 Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus
enumeration 14190 Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus
enumeration 142 Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus
enumeration 1420 Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus
enumeration 14200 Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus
enumeration 143 Neulevaatteiden ja sukkien valmistus
enumeration 1431 Sukkien ja sukkahousujen valmistus
enumeration 14310 Sukkien ja sukkahousujen valmistus
enumeration 1439 Muiden neulevaatteiden valmistus
enumeration 14390 Muiden neulevaatteiden valmistus
enumeration 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
enumeration 151 Nahan parkitseminen ja muokkaus; matka- ja käsilaukkujen, satuloiden ja valjaiden valmistus; turkisten muokkaus ja värjäys
enumeration 1511 Turkisten ja nahan muokkaus ja värjäys
enumeration 15110 Turkisten ja nahan muokkaus ja värjäys
enumeration 1512 Matka-, käsi- ym. laukkujen, satuloiden ja valjaiden valmistus
enumeration 15120 Matka-, käsi- ym. laukkujen, satuloiden ja valjaiden valmistus
enumeration 152 Jalkineiden valmistus
enumeration 1520 Jalkineiden valmistus
enumeration 15200 Jalkineiden valmistus
enumeration 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus
enumeration 161 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
enumeration 1610 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
enumeration 16100 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
enumeration 162 Puu-, korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
enumeration 1621 Vaneriviilun ja puupaneelien valmistus
enumeration 16211 Vanerin ja vaneriviilun valmistus
enumeration 16212 Lastulevyn valmistus
enumeration 16213 Kuitulevyn valmistus
enumeration 1622 Asennettavien parkettilevyjen valmistus
enumeration 16220 Asennettavien parkettilevyjen valmistus
enumeration 1623 Muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
enumeration 16231 Puutalojen valmistus
enumeration 16239 Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
enumeration 1624 Puupakkausten valmistus
enumeration 16240 Puupakkausten valmistus
enumeration 1629 Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
enumeration 16290 Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
enumeration 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
enumeration 171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus
enumeration 1711 Massan valmistus
enumeration 17110 Massan valmistus
enumeration 1712 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus
enumeration 17120 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus
enumeration 172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus
enumeration 1721 Aaltopaperin ja -pahvin sekä paperi-, kartonki- ja pahvipakkausten valmistus
enumeration 17211 Paperisäkkien ja -pussien valmistus
enumeration 17212 Aaltopahvin sekä paperi- ja kartonkipakkausten valmistus
enumeration 1722 Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden valmistus
enumeration 17220 Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden valmistus
enumeration 1723 Paperikauppatavaroiden valmistus
enumeration 17230 Paperikauppatavaroiden valmistus
enumeration 1724 Tapettien valmistus
enumeration 17240 Tapettien valmistus
enumeration 1729 Muiden paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus
enumeration 17290 Muiden paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus
enumeration 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
enumeration 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut
enumeration 1811 Sanomalehtien painaminen
enumeration 18110 Sanomalehtien painaminen
enumeration 1812 Muu painaminen
enumeration 18120 Muu painaminen
enumeration 1813 Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut
enumeration 18130 Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut
enumeration 1814 Sidonta ja siihen liittyvät palvelut
enumeration 18140 Sidonta ja siihen liittyvät palvelut
enumeration 182 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto
enumeration 1820 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto
enumeration 18200 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto
enumeration 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
enumeration 191 Koksituotteiden valmistus
enumeration 1910 Koksituotteiden valmistus
enumeration 19100 Koksituotteiden valmistus
enumeration 192 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
enumeration 1920 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
enumeration 19200 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
enumeration 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
enumeration 201 Peruskemikaalien, lannoitteiden ja typpiyhdisteiden, muoviaineiden ja synteettisen kumiraaka-aineen valmistus
enumeration 2011 Teollisuuskaasujen valmistus
enumeration 20110 Teollisuuskaasujen valmistus
enumeration 2012 Värien ja pigmenttien valmistus
enumeration 20120 Värien ja pigmenttien valmistus
enumeration 2013 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus
enumeration 20130 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus
enumeration 2014 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus
enumeration 20140 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus
enumeration 2015 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus
enumeration 20150 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus
enumeration 2016 Muoviaineiden valmistus
enumeration 20160 Muoviaineiden valmistus
enumeration 2017 Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus
enumeration 20170 Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus
enumeration 202 Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus
enumeration 2020 Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus
enumeration 20200 Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus
enumeration 203 Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus
enumeration 2030 Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus
enumeration 20300 Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus
enumeration 204 Saippuan, pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden; hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus
enumeration 2041 Saippuan, pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden valmistus
enumeration 20410 Saippuan, pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden valmistus
enumeration 2042 Hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus
enumeration 20420 Hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus
enumeration 205 Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus
enumeration 2051 Räjähdysaineiden valmistus
enumeration 20510 Räjähdysaineiden valmistus
enumeration 2052 Liimojen valmistus
enumeration 20520 Liimojen valmistus
enumeration 2053 Eteeristen öljyjen valmistus
enumeration 20530 Eteeristen öljyjen valmistus
enumeration 2059 Muualla luokittelematon kemiallisten tuotteiden valmistus
enumeration 20590 Muualla luokittelematon kemiallisten tuotteiden valmistus
enumeration 206 Tekokuitujen valmistus
enumeration 2060 Tekokuitujen valmistus
enumeration 20600 Tekokuitujen valmistus
enumeration 21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
enumeration 211 Lääkeaineiden valmistus
enumeration 2110 Lääkeaineiden valmistus
enumeration 21100 Lääkeaineiden valmistus
enumeration 212 Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus
enumeration 2120 Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus
enumeration 21200 Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus
enumeration 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus
enumeration 221 Kumituotteiden valmistus
enumeration 2211 Renkaiden valmistus ja uudelleenpinnoitus
enumeration 22110 Renkaiden valmistus ja uudelleenpinnoitus
enumeration 2219 Muiden kumituotteiden valmistus
enumeration 22190 Muiden kumituotteiden valmistus
enumeration 222 Muovituotteiden valmistus
enumeration 2221 Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien valmistus
enumeration 22210 Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien valmistus
enumeration 2222 Muovipakkausten valmistus
enumeration 22220 Muovipakkausten valmistus
enumeration 2223 Rakennusmuovien valmistus
enumeration 22230 Rakennusmuovien valmistus
enumeration 2229 Muiden muovituotteiden valmistus
enumeration 22290 Muiden muovituotteiden valmistus
enumeration 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
enumeration 231 Lasin ja lasituotteiden valmistus
enumeration 2311 Tasolasin valmistus
enumeration 23110 Tasolasin valmistus
enumeration 2312 Tasolasin muotoilu ja muokkaus
enumeration 23120 Tasolasin muotoilu ja muokkaus
enumeration 2313 Onton lasitavaran valmistus
enumeration 23130 Onton lasitavaran valmistus
enumeration 2314 Lasikuitujen valmistus
enumeration 23140 Lasikuitujen valmistus
enumeration 2319 Muu lasin valmistus ja muokkaus ml. lukien tekniset lasituotteet
enumeration 23190 Muu lasin valmistus ja muokkaus ml. tekniset lasituotteet
enumeration 232 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
enumeration 2320 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
enumeration 23200 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
enumeration 233 Keraamisten rakennusaineiden valmistus
enumeration 2331 Keraamisten tiilien ja laattojen valmistus
enumeration 23310 Keraamisten tiilien ja laattojen valmistus
enumeration 2332 Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus
enumeration 23320 Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus
enumeration 234 Muiden posliini- ja keramiikkatuotteiden valmistus
enumeration 2341 Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus
enumeration 23410 Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus
enumeration 2342 Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus
enumeration 23420 Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus
enumeration 2343 Keraamisten eristystuotteiden valmistus
enumeration 23430 Keraamisten eristystuotteiden valmistus
enumeration 2344 Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus
enumeration 23440 Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus
enumeration 2349 Muiden keramiikkatuotteiden valmistus
enumeration 23490 Muiden keramiikkatuotteiden valmistus
enumeration 235 Sementin, kalkin ja kipsin valmistus
enumeration 2351 Sementin valmistus
enumeration 23510 Sementin valmistus
enumeration 2352 Kalkin ja kipsin valmistus
enumeration 23520 Kalkin ja kipsin valmistus
enumeration 236 Betoni-, kipsi- ja sementtituotteiden valmistus
enumeration 2361 Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
enumeration 23610 Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
enumeration 2362 Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
enumeration 23620 Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
enumeration 2363 Valmisbetonin valmistus
enumeration 23630 Valmisbetonin valmistus
enumeration 2364 Muurauslaastin valmistus
enumeration 23640 Muurauslaastin valmistus
enumeration 2365 Kuitusementin valmistus
enumeration 23650 Kuitusementin valmistus
enumeration 2369 Muiden betoni-, kipsi- ja sementtituotteiden valmistus
enumeration 23690 Muiden betoni-, kipsi- ja sementtituotteiden valmistus
enumeration 237 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely
enumeration 2370 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely
enumeration 23700 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely
enumeration 239 Hiontatuotteiden ja muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
enumeration 2391 Hiontatuotteiden valmistus
enumeration 23910 Hiontatuotteiden valmistus
enumeration 2399 Muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
enumeration 23990 Muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
enumeration 24 Metallien jalostus
enumeration 241 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus
enumeration 2410 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus
enumeration 24100 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus
enumeration 242 Putkien, profiiliputkien ja niihin liittyvien tarvikkeiden valmistus teräksestä
enumeration 2420 Putkien, profiiliputkien ja niihin liittyvien tarvikkeiden valmistus teräksestä
enumeration 24200 Putkien, profiiliputkien ja niihin liittyvien tarvikkeiden valmistus teräksestä
enumeration 243 Muu teräksen jalostus
enumeration 2431 Raudan ja teräksen kylmävetäminen
enumeration 24310 Raudan ja teräksen kylmävetäminen
enumeration 2432 Rainan kylmävalssaus
enumeration 24320 Rainan kylmävalssaus
enumeration 2433 Kylmämuovaus tai kylmätaitto
enumeration 24330 Kylmämuovaus tai kylmätaitto
enumeration 2434 Teräslangan veto
enumeration 24340 Teräslangan veto
enumeration 244 Jalometallien ja muiden värimetallien valmistus
enumeration 2441 Jalometallien valmistus
enumeration 24410 Jalometallien valmistus
enumeration 2442 Alumiinin valmistus
enumeration 24420 Alumiinin valmistus
enumeration 2443 Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus
enumeration 24430 Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus
enumeration 2444 Kuparin valmistus
enumeration 24440 Kuparin valmistus
enumeration 2445 Muiden värimetallien valmistus
enumeration 24450 Muiden värimetallien valmistus
enumeration 2446 Ydinpolttoaineen valmistus
enumeration 24460 Ydinpolttoaineen valmistus
enumeration 245 Metallien valu
enumeration 2451 Raudan valu
enumeration 24510 Raudan valu
enumeration 2452 Teräksen valu
enumeration 24520 Teräksen valu
enumeration 2453 Kevytmetallien valu
enumeration 24530 Kevytmetallien valu
enumeration 2454 Muiden värimetallien valu
enumeration 24540 Muiden värimetallien valu
enumeration 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
enumeration 251 Metallirakenteiden valmistus
enumeration 2511 Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus
enumeration 25110 Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus
enumeration 2512 Metalliovien ja -ikkunoiden valmistus
enumeration 25120 Metalliovien ja -ikkunoiden valmistus
enumeration 252 Metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus
enumeration 2521 Keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraajien valmistus
enumeration 25210 Keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraajien valmistus
enumeration 2529 Muiden metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus
enumeration 25290 Muiden metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus
enumeration 253 Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet)
enumeration 2530 Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet)
enumeration 25300 Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet)
enumeration 254 Aseiden ja ammusten valmistus
enumeration 2540 Aseiden ja ammusten valmistus
enumeration 25400 Aseiden ja ammusten valmistus
enumeration 255 Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia
enumeration 2550 Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia
enumeration 25500 Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia
enumeration 256 Metallien käsittely, päällystäminen ja työstö
enumeration 2561 Metallien käsittely ja päällystäminen
enumeration 25610 Metallien käsittely ja päällystäminen
enumeration 2562 Metallien työstö
enumeration 25620 Metallien työstö
enumeration 257 Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms. sekä työkalujen ja rautatavaran valmistus
enumeration 2571 Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms. valmistus
enumeration 25710 Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms. valmistus
enumeration 2572 Lukkojen ja saranoiden valmistus
enumeration 25720 Lukkojen ja saranoiden valmistus
enumeration 2573 Työkalujen valmistus
enumeration 25730 Työkalujen valmistus
enumeration 259 Muu metallituotteiden valmistus
enumeration 2591 Metallipakkausten ja -astioiden valmistus
enumeration 25910 Metallipakkausten ja -astioiden valmistus
enumeration 2592 Kevytmetallipakkausten valmistus
enumeration 25920 Kevytmetallipakkausten valmistus
enumeration 2593 Metallilankatuotteiden, ketjujen ja jousien valmistus
enumeration 25930 Metallilankatuotteiden, ketjujen ja jousien valmistus
enumeration 2594 Kiinnittimien ja ruuvituotteiden valmistus
enumeration 25940 Kiinnittimien ja ruuvituotteiden valmistus
enumeration 2599 Muiden metallituotteiden valmistus
enumeration 25990 Muiden metallituotteiden valmistus
enumeration 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
enumeration 261 Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus
enumeration 2611 Elektronisten komponenttien valmistus
enumeration 26110 Elektronisten komponenttien valmistus
enumeration 2612 Kalustettujen piirilevyjen valmistus
enumeration 26120 Kalustettujen piirilevyjen valmistus
enumeration 262 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
enumeration 2620 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
enumeration 26200 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
enumeration 263 Viestintälaitteiden valmistus
enumeration 2630 Viestintälaitteiden valmistus
enumeration 26300 Viestintälaitteiden valmistus
enumeration 264 Viihde-elektroniikan valmistus
enumeration 2640 Viihde-elektroniikan valmistus
enumeration 26400 Viihde-elektroniikan valmistus
enumeration 265 Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus; kellot
enumeration 2651 Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus
enumeration 26510 Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus
enumeration 2652 Kellojen valmistus
enumeration 26520 Kellojen valmistus
enumeration 266 Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus
enumeration 2660 Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus
enumeration 26600 Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus
enumeration 267 Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus
enumeration 2670 Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus
enumeration 26700 Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus
enumeration 268 Tallennevälineiden valmistus
enumeration 2680 Tallennevälineiden valmistus
enumeration 26800 Tallennevälineiden valmistus
enumeration 27 Sähkölaitteiden valmistus
enumeration 271 Sähkömoottorien, generaattorien, muuntajien sekä sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus
enumeration 2711 Sähkömoottorien, generaattorien ja muuntajien valmistus
enumeration 27110 Sähkömoottorien, generaattorien ja muuntajien valmistus
enumeration 2712 Sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus
enumeration 27120 Sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus
enumeration 272 Paristojen ja akkujen valmistus
enumeration 2720 Paristojen ja akkujen valmistus
enumeration 27200 Paristojen ja akkujen valmistus
enumeration 273 Sähköjohtojen ja kytkentälaitteiden valmistus
enumeration 2731 Optisten kuitukaapelien valmistus
enumeration 27310 Optisten kuitukaapelien valmistus
enumeration 2732 Muiden elektronisten ja sähköjohtojen sekä -kaapelien valmistus
enumeration 27320 Muiden elektronisten ja sähköjohtojen sekä -kaapelien valmistus
enumeration 2733 Kytkentälaitteiden valmistus
enumeration 27330 Kytkentälaitteiden valmistus
enumeration 274 Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus
enumeration 2740 Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus
enumeration 27400 Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus
enumeration 275 Kodinkoneiden valmistus
enumeration 2751 Sähköisten kodinkoneiden valmistus
enumeration 27510 Sähköisten kodinkoneiden valmistus
enumeration 2752 Sähköistämättömien kodinkoneiden valmistus
enumeration 27520 Sähköistämättömien kodinkoneiden valmistus
enumeration 279 Muiden sähkölaitteiden valmistus
enumeration 2790 Muiden sähkölaitteiden valmistus
enumeration 27900 Muiden sähkölaitteiden valmistus
enumeration 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
enumeration 281 Yleiskäyttöön tarkoitettujen voimakoneiden valmistus
enumeration 2811 Moottorien ja turbiinien valmistus (pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit)
enumeration 28110 Moottorien ja turbiinien valmistus (pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit)
enumeration 2812 Hydraulisten voimalaitteiden valmistus
enumeration 28120 Hydraulisten voimalaitteiden valmistus
enumeration 2813 Pumppujen ja kompressoreiden valmistus
enumeration 28130 Pumppujen ja kompressoreiden valmistus
enumeration 2814 Muiden hanojen ja venttiilien valmistus
enumeration 28140 Muiden hanojen ja venttiilien valmistus
enumeration 2815 Laakereiden, hammaspyörien, vaihteisto- ja ohjauselementtien valmistus
enumeration 28150 Laakereiden, hammaspyörien, vaihteisto- ja ohjauselementtien valmistus
enumeration 282 Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
enumeration 2821 Teollisuusuunien, lämmitysjärjestelmien ja tulipesäpolttimien valmistus
enumeration 28210 Teollisuusuunien, lämmitysjärjestelmien ja tulipesäpolttimien valmistus
enumeration 2822 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
enumeration 28220 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
enumeration 2823 Konttorikoneiden ja -laitteiden valmistus (pl. tietokoneet ja niiden oheislaitteet)
enumeration 28230 Konttorikoneiden ja -laitteiden valmistus (pl. tietokoneet ja niiden oheislaitteet)
enumeration 2824 Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus
enumeration 28240 Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus
enumeration 2825 Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus
enumeration 28250 Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus
enumeration 2829 Muualla luokittelematon yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
enumeration 28290 Muualla luokittelematon yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
enumeration 283 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
enumeration 2830 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
enumeration 28300 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
enumeration 284 Metallin työstökoneiden ja konetyökalujen valmistus
enumeration 2841 Metallin työstökoneiden valmistus
enumeration 28410 Metallin työstökoneiden valmistus
enumeration 2849 Muiden konetyökalujen valmistus
enumeration 28490 Muiden konetyökalujen valmistus
enumeration 289 Muiden erikoiskoneiden valmistus
enumeration 2891 Metallinjalostuskoneiden valmistus
enumeration 28910 Metallinjalostuskoneiden valmistus
enumeration 2892 Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
enumeration 28920 Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
enumeration 2893 Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus
enumeration 28930 Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus
enumeration 2894 Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden koneiden valmistus
enumeration 28940 Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden koneiden valmistus
enumeration 2895 Paperi-, kartonki- ja pahviteollisuuden koneiden valmistus
enumeration 28950 Paperi-, kartonki- ja pahviteollisuuden koneiden valmistus
enumeration 2896 Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden valmistus
enumeration 28960 Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden valmistus
enumeration 2899 Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
enumeration 28990 Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
enumeration 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
enumeration 291 Moottoriajoneuvojen valmistus
enumeration 2910 Moottoriajoneuvojen valmistus
enumeration 29100 Moottoriajoneuvojen valmistus
enumeration 292 Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
enumeration 2920 Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
enumeration 29200 Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
enumeration 293 Osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin
enumeration 2931 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus moottoriajoneuvoihin
enumeration 29310 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus moottoriajoneuvoihin
enumeration 2932 Muiden osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin
enumeration 29320 Muiden osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin
enumeration 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
enumeration 301 Laivojen ja veneiden rakentaminen
enumeration 3011 Laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen
enumeration 30110 Laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen
enumeration 3012 Huvi- ja urheiluveneiden rakentaminen
enumeration 30120 Huvi- ja urheiluveneiden rakentaminen
enumeration 302 Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus
enumeration 3020 Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus
enumeration 30200 Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus
enumeration 303 Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus
enumeration 3030 Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus
enumeration 30300 Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus
enumeration 304 Taisteluajoneuvojen valmistus
enumeration 3040 Taisteluajoneuvojen valmistus
enumeration 30400 Taisteluajoneuvojen valmistus
enumeration 309 Muualla luokittelematon kulkuneuvojen valmistus
enumeration 3091 Moottoripyörien valmistus
enumeration 30910 Moottoripyörien valmistus
enumeration 3092 Polkupyörien ja invalidiajoneuvojen valmistus
enumeration 30920 Polkupyörien ja invalidiajoneuvojen valmistus
enumeration 3099 Muiden muualla luokittelemattomien kulkuneuvojen valmistus
enumeration 30990 Muiden muualla luokittelemattomien kulkuneuvojen valmistus
enumeration 31 Huonekalujen valmistus
enumeration 310 Huonekalujen valmistus
enumeration 3101 Konttori- ja myymäläkalusteiden valmistus
enumeration 31010 Konttori- ja myymäläkalusteiden valmistus
enumeration 3102 Keittiökalusteiden valmistus
enumeration 31020 Keittiökalusteiden valmistus
enumeration 3103 Patjojen valmistus
enumeration 31030 Patjojen valmistus
enumeration 3109 Muiden huonekalujen valmistus
enumeration 31090 Muiden huonekalujen valmistus
enumeration 32 Muu valmistus
enumeration 321 Korujen, kultasepäntuotteiden ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus
enumeration 3211 Kolikoiden ja mitalien valmistus
enumeration 32110 Kolikoiden ja mitalien valmistus
enumeration 3212 Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus
enumeration 32120 Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus
enumeration 3213 Jäljitelmäkorujen ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus
enumeration 32130 Jäljitelmäkorujen ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus
enumeration 322 Soitinten valmistus
enumeration 3220 Soitinten valmistus
enumeration 32200 Soitinten valmistus
enumeration 323 Urheiluvälineiden valmistus
enumeration 3230 Urheiluvälineiden valmistus
enumeration 32300 Urheiluvälineiden valmistus
enumeration 324 Pelien ja leikkikalujen valmistus
enumeration 3240 Pelien ja leikkikalujen valmistus
enumeration 32400 Pelien ja leikkikalujen valmistus
enumeration 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus
enumeration 3250 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus
enumeration 32501 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus (pl. hammasproteesit)
enumeration 32502 Hammasproteesien, keinohampaiden ym. valmistus
enumeration 329 Muualla luokittelematon valmistus
enumeration 3291 Luutien ja harjojen valmistus
enumeration 32910 Luutien ja harjojen valmistus
enumeration 3299 Muu muualla luokittelematon valmistus
enumeration 32991 Turvavarusteiden valmistus
enumeration 32999 Muu muualla luokittelemattomien tuotteiden valmistus
enumeration 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
enumeration 331 Metallituotteiden, teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto
enumeration 3311 Metallituotteiden korjaus ja huolto
enumeration 33110 Metallituotteiden korjaus ja huolto
enumeration 3312 Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto
enumeration 33121 Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus ja huolto
enumeration 33122 Maa- ja metsätalouskoneiden korjaus ja huolto
enumeration 33123 Metallintyöstökoneiden ja muiden konetyökalujen korjaus ja huolto
enumeration 33129 Muiden erikoiskoneiden korjaus ja huolto
enumeration 3313 Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
enumeration 33130 Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
enumeration 3314 Sähkölaitteiden korjaus ja huolto
enumeration 33140 Sähkölaitteiden korjaus ja huolto
enumeration 3315 Laivojen ja veneiden korjaus ja huolto
enumeration 33150 Laivojen ja veneiden korjaus ja huolto
enumeration 3316 Ilma- ja avaruusalusten korjaus ja huolto
enumeration 33160 Ilma- ja avaruusalusten korjaus ja huolto
enumeration 3317 Muiden kulkuneuvojen korjaus ja huolto
enumeration 33170 Muiden kulkuneuvojen korjaus ja huolto
enumeration 3319 Muiden laitteiden korjaus ja huolto
enumeration 33190 Muiden laitteiden korjaus ja huolto
enumeration 332 Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
enumeration 3320 Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
enumeration 33200 Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
enumeration D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
enumeration 35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
enumeration 351 Sähkövoiman tuotanto, siirto ja jakelu
enumeration 3511 Sähkön tuotanto
enumeration 35111 Sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla
enumeration 35112 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla
enumeration 35113 Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto
enumeration 35114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla
enumeration 35115 Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön tuotanto
enumeration 3512 Sähkön siirto
enumeration 35120 Sähkön siirto
enumeration 3513 Sähkön jakelu
enumeration 35130 Sähkön jakelu
enumeration 3514 Sähkön kauppa
enumeration 35140 Sähkön kauppa
enumeration 352 Kaasun tuotanto; kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
enumeration 3521 Kaasun tuotanto
enumeration 35210 Kaasun tuotanto
enumeration 3522 Kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
enumeration 35220 Kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
enumeration 3523 Kaasun kauppa putkiverkossa
enumeration 35230 Kaasun kauppa putkiverkossa
enumeration 353 Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu
enumeration 3530 Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu
enumeration 35301 Kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu
enumeration 35302 Teollisuutta palveleva lämmön ja kylmän erillistuotanto
enumeration E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
enumeration 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu
enumeration 360 Veden otto, puhdistus ja jakelu
enumeration 3600 Veden otto, puhdistus ja jakelu
enumeration 36000 Veden otto, puhdistus ja jakelu
enumeration 37 Viemäri- ja jätevesihuolto
enumeration 370 Viemäri- ja jätevesihuolto
enumeration 3700 Viemäri- ja jätevesihuolto
enumeration 37000 Viemäri- ja jätevesihuolto
enumeration 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
enumeration 381 Jätteen keruu
enumeration 3811 Tavanomaisen jätteen keruu
enumeration 38110 Tavanomaisen jätteen keruu
enumeration 3812 Ongelmajätteen keruu
enumeration 38120 Ongelmajätteen keruu
enumeration 382 Jätteen käsittely ja loppusijoitus
enumeration 3821 Tavanomaisen jätteen käsittely ja loppusijoitus
enumeration 38210 Tavanomaisen jätteen käsittely ja loppusijoitus
enumeration 3822 Ongelmajätteen käsittely, loppusijoitus ja hävittäminen
enumeration 38220 Ongelmajätteen käsittely, loppusijoitus ja hävittäminen
enumeration 383 Materiaalien kierrätys
enumeration 3831 Romujen purkaminen
enumeration 38310 Romujen purkaminen
enumeration 3832 Lajiteltujen materiaalien kierrätys
enumeration 38320 Lajiteltujen materiaalien kierrätys
enumeration 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
enumeration 390 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
enumeration 3900 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
enumeration 39000 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
enumeration F Rakentaminen
enumeration 41 Talonrakentaminen
enumeration 411 Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen
enumeration 4110 Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen
enumeration 41100 Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen
enumeration 412 Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
enumeration 4120 Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
enumeration 41200 Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
enumeration 42 Maa- ja vesirakentaminen
enumeration 421 Teiden ja rautateiden rakentaminen
enumeration 4211 Teiden ja moottoriteiden rakentaminen
enumeration 42110 Teiden ja moottoriteiden rakentaminen
enumeration 4212 Rautateiden ja metrolinjojen rakentaminen
enumeration 42120 Rautateiden ja metrolinjojen rakentaminen
enumeration 4213 Siltojen ja tunneleiden rakentaminen
enumeration 42130 Siltojen ja tunneleiden rakentaminen
enumeration 422 Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen
enumeration 4221 Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten
enumeration 42210 Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten
enumeration 4222 Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen
enumeration 42220 Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen
enumeration 429 Muu maa- ja vesirakentaminen
enumeration 4291 Vesirakentaminen
enumeration 42910 Vesirakentaminen
enumeration 4299 Muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen
enumeration 42991 Maa- ja vesirakennushankkeiden kehittäminen ja rakennuttaminen
enumeration 42999 Muu muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen
enumeration 43 Erikoistunut rakennustoiminta
enumeration 431 Rakennusten ja rakennelmien purku ja rakennuspaikan valmistelutyöt
enumeration 4311 Rakennusten ja rakennelmien purku
enumeration 43110 Rakennusten ja rakennelmien purku
enumeration 4312 Rakennuspaikan valmistelutyöt
enumeration 43120 Rakennuspaikan valmistelutyöt
enumeration 4313 Koeporaus
enumeration 43130 Koeporaus
enumeration 432 Sähkö-, vesijohto- ja muu rakennusasennus
enumeration 4321 Sähköasennus
enumeration 43210 Sähköasennus
enumeration 4322 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
enumeration 43220 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
enumeration 4329 Muu rakennusasennus
enumeration 43291 Lämpö-, ääni- ja tärinäeristeiden asennus
enumeration 43292 Hissien ja liukuportaiden asennus
enumeration 43299 Muualla luokittelematon rakennusasennus
enumeration 433 Rakennusten ja rakennelmien viimeistely
enumeration 4331 Rappaus
enumeration 43310 Rappaus
enumeration 4332 Rakennuspuusepän asennustyöt
enumeration 43320 Rakennuspuusepän asennustyöt
enumeration 4333 Lattianpäällystys ja seinien verhoilu
enumeration 43330 Lattianpäällystys ja seinien verhoilu
enumeration 4334 Maalaus ja lasitus
enumeration 43341 Maalaus
enumeration 43342 Lasitus
enumeration 4339 Muu rakennusten viimeistely
enumeration 43390 Muu rakennusten viimeistely
enumeration 439 Muu erikoistunut rakennustoiminta
enumeration 4391 Kattorakenteiden asennus ja kattaminen
enumeration 43910 Kattorakenteiden asennus ja kattaminen
enumeration 4399 Muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta
enumeration 43991 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
enumeration 43999 Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta
enumeration G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
enumeration 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus
enumeration 451 Moottoriajoneuvojen kauppa
enumeration 4511 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen kauppa
enumeration 45111 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa
enumeration 45112 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
enumeration 4519 Muiden moottoriajoneuvojen myynti
enumeration 45191 Kuorma-autojen ja muiden raskaiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa
enumeration 45192 Matkailuvaunujen ja muualla luokittelemattomien moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
enumeration 452 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät)
enumeration 4520 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät)
enumeration 45201 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. renkaat)
enumeration 45202 Renkaiden korjaus
enumeration 453 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa
enumeration 4531 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa
enumeration 45311 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa (pl. renkaat)
enumeration 45312 Renkaiden tukkukauppa
enumeration 4532 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa
enumeration 45321 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa (pl. renkaat)
enumeration 45322 Renkaiden vähittäiskauppa
enumeration 454 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus
enumeration 4540 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus
enumeration 45401 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden tukkukauppa
enumeration 45402 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden vähittäiskauppa
enumeration 45403 Moottoripyörien huolto ja korjaus
enumeration 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)
enumeration 461 Agentuuritoiminta
enumeration 4611 Maatalousraaka-aineiden, elävien eläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden agentuuritoiminta
enumeration 46110 Maatalousraaka-aineiden, elävien eläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden agentuuritoiminta
enumeration 4612 Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien agentuuritoiminta
enumeration 46120 Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien agentuuritoiminta
enumeration 4613 Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoiminta
enumeration 46130 Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoiminta
enumeration 4614 Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta
enumeration 46140 Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta
enumeration 4615 Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta
enumeration 46150 Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta
enumeration 4616 Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmisteiden agentuuritoiminta
enumeration 46160 Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmisteiden agentuuritoiminta
enumeration 4617 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan agentuuritoiminta
enumeration 46170 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan agentuuritoiminta
enumeration 4618 Muu erikoistunut agentuuritoiminta
enumeration 46181 Paperialan agentuuritoiminta
enumeration 46189 Muualla luokittelematon erikoistunut agentuuritoiminta
enumeration 4619 Yleisagentuuritoiminta
enumeration 46190 Yleisagentuuritoiminta
enumeration 462 Maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa
enumeration 4621 Viljan, raakatupakan, siementen ja eläinrehujen tukkukauppa
enumeration 46210 Viljan, raakatupakan, siementen ja eläinrehujen tukkukauppa
enumeration 4622 Kukkien ja taimien tukkukauppa
enumeration 46220 Kukkien ja taimien tukkukauppa
enumeration 4623 Elävien eläinten tukkukauppa
enumeration 46230 Elävien eläinten tukkukauppa
enumeration 4624 Turkisten ja nahkojen tukkukauppa
enumeration 46240 Turkisten ja nahkojen tukkukauppa
enumeration 463 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tukkukauppa
enumeration 4631 Juures-, vihannes- marja- ja hedelmätukkukauppa
enumeration 46310 Juures-, vihannes- marja- ja hedelmätukkukauppa
enumeration 4632 Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa
enumeration 46320 Lihan ja lihatuotteiden tukkukauppa
enumeration 4633 Maitotaloustuotteiden, munien sekä ravintoöljyjen ja -rasvojen tukkukauppa
enumeration 46331 Maitotaloustuotteiden, ravintoöljyjen ja -rasvojen tukkukauppa
enumeration 46332 Munatukkukauppa
enumeration 4634 Alkoholi- ja muiden juomien tukkukauppa
enumeration 46340 Alkoholi- ja muiden juomien tukkukauppa
enumeration 4635 Tupakkatuotteiden tukkukauppa
enumeration 46350 Tupakkatuotteiden tukkukauppa
enumeration 4636 Sokerin, suklaan, makeisten ja leipomotuotteiden tukkukauppa
enumeration 46360 Sokerin, suklaan, makeisten ja leipomotuotteiden tukkukauppa
enumeration 4637 Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden tukkukauppa
enumeration 46370 Kahvin, teen, kaakaon ja mausteiden tukkukauppa
enumeration 4638 Kalan, luontaistuotteiden ja muiden elintarvikkeiden tukkukauppa
enumeration 46381 Kalatukkukauppa
enumeration 46382 Luontaistuotteiden tukkukauppa
enumeration 46383 Lemmikkieläinten ruokien tukkukauppa
enumeration 46389 Muualla luokittelematon elintarvikkeiden tukkukauppa
enumeration 4639 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukkukauppa
enumeration 46390 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukkukauppa
enumeration 464 Taloustavaroiden tukkukauppa
enumeration 4641 Tekstiilien tukkukauppa
enumeration 46411 Kangas- ja lankatukkukauppa
enumeration 46412 Tekstiilivalmisteiden tukkukauppa
enumeration 4642 Vaatteiden ja jalkineiden tukkukauppa
enumeration 46421 Vaatteiden tukkukauppa
enumeration 46422 Jalkineiden tukkukauppa
enumeration 4643 Kodinkoneiden tukkukauppa
enumeration 46431 Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden tukkukauppa
enumeration 46432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa
enumeration 46433 Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
enumeration 46434 Optisen alan tukkukauppa
enumeration 4644 Posliini-, lasi- ja muiden taloustavaroiden sekä puhdistusaineiden tukkukauppa
enumeration 46441 Taloustavaroiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
enumeration 46442 Puhdistusaineiden tukkukauppa
enumeration 4645 Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa
enumeration 46450 Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa
enumeration 4646 Farmaseuttisten tuotteiden tukkukauppa
enumeration 46461 Lääketukkukauppa
enumeration 46462 Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden tukkukauppa
enumeration 4647 Huonekalujen, mattojen ja valaisimien tukkukauppa
enumeration 46470 Huonekalujen, mattojen ja valaisimien tukkukauppa
enumeration 4648 Kellojen ja korujen tukkukauppa
enumeration 46480 Kellojen ja korujen tukkukauppa
enumeration 4649 Muiden taloustavaroiden tukkukauppa
enumeration 46491 Paperi- ja toimistotarvikkeiden tukkukauppa
enumeration 46492 Kirjatukkukauppa
enumeration 46493 Urheilualan tukkukauppa
enumeration 46494 Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
enumeration 46495 Veneiden ja veneilytarvikkeiden tukkukauppa
enumeration 46496 Lelujen ja pelien tukkukauppa
enumeration 46499 Muu kotitaloustavaroiden tukkukauppa
enumeration 465 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa
enumeration 4651 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa
enumeration 46510 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa
enumeration 4652 Elektroniikka- ja viestintälaitteiden ja osien tukkukauppa
enumeration 46521 Viestintälaitteiden tukkukauppa
enumeration 46522 Elektronisten komponenttien tukkukauppa
enumeration 466 Muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa
enumeration 4661 Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa ml. traktorit
enumeration 46610 Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa ml. traktorit
enumeration 4662 Työstökoneiden tukkukauppa
enumeration 46620 Työstökoneiden tukkukauppa
enumeration 4663 Kaivos- ja rakennuskoneiden tukkukauppa
enumeration 46630 Kaivos- ja rakennuskoneiden tukkukauppa
enumeration 4664 Tekstiiliteollisuuden koneiden sekä ompelu- ja kutomakoneiden tukkukauppa
enumeration 46640 Tekstiiliteollisuuden koneiden sekä ompelu- ja kutomakoneiden tukkukauppa
enumeration 4665 Toimitilakalusteiden tukkukauppa
enumeration 46650 Toimitilakalusteiden tukkukauppa
enumeration 4666 Muiden konttorikoneiden ja -laitteiden tukkukauppa
enumeration 46660 Muiden konttorikoneiden ja -laitteiden tukkukauppa
enumeration 4669 Muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa
enumeration 46691 Sähkötarviketukkukauppa
enumeration 46692 Teollisuudessa käytettävien muiden koneiden tukkukauppa
enumeration 46699 Muualla luokittelemattomien koneiden ja laitteiden tukkukauppa
enumeration 467 Muu erikoistunut tukkukauppa
enumeration 4671 Kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden yms. tukkukauppa
enumeration 46711 Nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden tukkukauppa
enumeration 46719 Muiden polttoaineiden tukkukauppa
enumeration 4672 Raakametallien ja metallimalmien tukkukauppa
enumeration 46720 Raakametallien ja metallimalmien tukkukauppa
enumeration 4673 Puun, rakennusmateriaalien ja saniteettilaitteiden tukkukauppa
enumeration 46731 Raakapuutukkukauppa
enumeration 46732 Puutavaratuotetukkukauppa
enumeration 46733 Metalli- ja mineraalituotteiden tukkukauppa
enumeration 46734 Kylpyhuonekalusteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
enumeration 46735 Lattianpäällysteiden ja tapettien tukkukauppa
enumeration 46739 Rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa
enumeration 4674 Rautakauppatavaroiden, LVI-laitteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
enumeration 46741 Työkalu- ja tarviketukkukauppa
enumeration 46742 Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
enumeration 4675 Peruskemikaalien, lannoitteiden yms. tukkukauppa
enumeration 46750 Peruskemikaalien, lannoitteiden yms. tukkukauppa
enumeration 4676 Muiden välituotteiden tukkukauppa
enumeration 46760 Muiden välituotteiden tukkukauppa
enumeration 4677 Jätteen ja romun tukkukauppa
enumeration 46770 Jätteen ja romun tukkukauppa
enumeration 469 Muu tukkukauppa
enumeration 4690 Muu tukkukauppa
enumeration 46901 Yleistukkukauppa
enumeration 46909 Muualla luokittelematon tukkukauppa
enumeration 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)
enumeration 471 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä
enumeration 4711 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumaton vähittäiskauppa
enumeration 47111 Isot supermarketit (yli 1000 m²)
enumeration 47112 Pienet supermarketit (yli 400 m², enintään 1000 m²)
enumeration 47113 Valintamyymälät (yli 100 m², enintään 400 m²)
enumeration 47114 Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (enintään 100 m²)
enumeration 4719 Muu vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä
enumeration 47191 Itsepalvelutavaratalot (yli 2500 m²)
enumeration 47192 Tavaratalot (yli 2500 m²)
enumeration 47199 Pienoistavaratalot ja muut erikoistumattomat myymälät (enintään 2500 m²)
enumeration 472 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
enumeration 4721 Hedelmien, marjojen ja vihannesten vähittäiskauppa
enumeration 47210 Hedelmien, marjojen ja vihannesten vähittäiskauppa
enumeration 4722 Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppa
enumeration 47220 Lihan ja lihatuotteiden vähittäiskauppa
enumeration 4723 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa
enumeration 47230 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten vähittäiskauppa
enumeration 4724 Leipomotuotteiden ja makeisten vähittäiskauppa
enumeration 47241 Leipomotuotteiden vähittäiskauppa
enumeration 47242 Makeisten vähittäiskauppa
enumeration 4725 Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa
enumeration 47250 Alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa
enumeration 4726 Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa
enumeration 47260 Tupakkatuotteiden vähittäiskauppa
enumeration 4729 Muu vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
enumeration 47291 Jäätelökioskit
enumeration 47292 Luontaistuotteiden vähittäiskauppa
enumeration 47299 Muu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa
enumeration 473 Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa
enumeration 4730 Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa
enumeration 47301 Huoltamotoiminta
enumeration 47302 Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista
enumeration 474 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
enumeration 4741 Tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen vähittäiskauppa
enumeration 47410 Tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen vähittäiskauppa
enumeration 4742 Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa
enumeration 47420 Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa
enumeration 4743 Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa
enumeration 47430 Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa
enumeration 475 Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
enumeration 4751 Tekstiilien vähittäiskauppa
enumeration 47511 Kankaiden vähittäiskauppa
enumeration 47512 Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa
enumeration 4752 Rautakauppatavaran, maalien ja lasin vähittäiskauppa
enumeration 47521 Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa
enumeration 47522 Maalien vähittäiskauppa
enumeration 47523 Keittiö- ja saniteettitilojen kalusteiden vähittäiskauppa
enumeration 47529 Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa
enumeration 4753 Mattojen, tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa
enumeration 47531 Mattojen ja verhojen vähittäiskauppa
enumeration 47532 Tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa
enumeration 4754 Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa
enumeration 47540 Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa
enumeration 4759 Huonekalujen, valaisimien ja muualla luokittelemattomien taloustarvikkeiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
enumeration 47591 Huonekalujen vähittäiskauppa
enumeration 47592 Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa
enumeration 47593 Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa
enumeration 47594 Taloustavaroiden vähittäiskauppa
enumeration 47595 Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa
enumeration 47596 Lukkoseppä- ja avainliikkeet
enumeration 47599 Muualla luokittelemattomien kotitaloustarvikkeiden vähittäiskauppa
enumeration 476 Kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
enumeration 4761 Kirjojen vähittäiskauppa
enumeration 47610 Kirjojen vähittäiskauppa
enumeration 4762 Sanomalehtien ja paperitavaran vähittäiskauppa
enumeration 47621 Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa
enumeration 47622 Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähittäiskauppa
enumeration 4763 Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa
enumeration 47630 Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa
enumeration 4764 Urheiluvälineiden vähittäiskauppa
enumeration 47641 Urheiluvälineiden ja polkupyörien vähittäiskauppa
enumeration 47642 Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa
enumeration 4765 Pelien ja leikkikalujen vähittäiskauppa
enumeration 47650 Pelien ja leikkikalujen vähittäiskauppa
enumeration 477 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
enumeration 4771 Vaatteiden vähittäiskauppa
enumeration 47711 Naisten vaatteiden vähittäiskauppa
enumeration 47712 Miesten vaatteiden vähittäiskauppa
enumeration 47713 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa
enumeration 47714 Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa
enumeration 47715 Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa
enumeration 47719 Vaatteiden yleisvähittäiskauppa
enumeration 4772 Jalkineiden ja nahkatavaroiden vähittäiskauppa
enumeration 47721 Jalkineiden vähittäiskauppa
enumeration 47722 Laukkujen vähittäiskauppa
enumeration 4773 Apteekit
enumeration 47730 Apteekit
enumeration 4774 Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa
enumeration 47740 Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa
enumeration 4775 Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa
enumeration 47750 Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa
enumeration 4776 Kukkien, kasvien, siementen, lannoitteiden, lemmikkieläinten ja niiden ruokien vähittäiskauppa
enumeration 47761 Kukkien vähittäiskauppa
enumeration 47762 Kukkakioskit
enumeration 47763 Puutarha-alan vähittäiskauppa
enumeration 47764 Lemmikkieläinten, niiden ruokien ja tarvikkeiden vähittäiskauppa
enumeration 4777 Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa
enumeration 47770 Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa
enumeration 4778 Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa
enumeration 47781 Taideliikkeet
enumeration 47782 Valokuvausalan vähittäiskauppa
enumeration 47783 Optisen alan vähittäiskauppa
enumeration 47784 Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa
enumeration 47785 Lahjatavaroiden ja askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa
enumeration 47789 Muiden uusien tavaroiden vähittäiskauppa
enumeration 4779 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa myymälöissä
enumeration 47791 Antiikkiliikkeet
enumeration 47792 Antikvariaattikauppa
enumeration 47793 Huutokauppakamarit
enumeration 47799 Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa
enumeration 478 Tori- ja markkinakauppa
enumeration 4781 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
enumeration 47810 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
enumeration 4782 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
enumeration 47820 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
enumeration 4789 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
enumeration 47890 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
enumeration 479 Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä (pl. tori- ja markkinakauppa)
enumeration 4791 Vähittäiskauppa postimyyntiliikkeiden tai Internetin välityksellä
enumeration 47911 Kirjojen, musiikki- ja videotallenteiden postimyynti ja verkkokauppa
enumeration 47912 Vaatteiden postimyynti ja verkkokauppa
enumeration 47913 Laajan valikoiman postimyynti ja verkkokauppa
enumeration 47919 Muu postimyynti ja verkkokauppa
enumeration 4799 Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
enumeration 47990 Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
enumeration H Kuljetus ja varastointi
enumeration 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus
enumeration 491 Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne
enumeration 4910 Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne
enumeration 49100 Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne
enumeration 492 Rautateiden tavaraliikenne
enumeration 4920 Rautateiden tavaraliikenne
enumeration 49200 Rautateiden tavaraliikenne
enumeration 493 Muu maaliikenteen henkilöliikenne
enumeration 4931 Paikallisliikenne
enumeration 49310 Paikallisliikenne
enumeration 4932 Taksiliikenne
enumeration 49320 Taksiliikenne
enumeration 4939 Muualla luokittelematon maaliikenteen henkilöliikenne
enumeration 49391 Säännöllinen linja-autojen kaukoliikenne
enumeration 49392 Linja-autojen tilausliikenne
enumeration 49399 Muualla luokittelematon muu maaliikenteen henkilöliikenne
enumeration 494 Tieliikenteen tavarankuljetus ja muuttopalvelut
enumeration 4941 Tieliikenteen tavarankuljetus
enumeration 49410 Tieliikenteen tavarankuljetus
enumeration 4942 Muuttopalvelut
enumeration 49420 Muuttopalvelut
enumeration 495 Putkijohtokuljetus
enumeration 4950 Putkijohtokuljetus
enumeration 49500 Putkijohtokuljetus
enumeration 50 Vesiliikenne
enumeration 501 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus
enumeration 5010 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus
enumeration 50101 Meriliikenteen henkilökuljetus
enumeration 50102 Rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus
enumeration 502 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus
enumeration 5020 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus
enumeration 50201 Meriliikenteen tavarankuljetus
enumeration 50202 Rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus
enumeration 503 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
enumeration 5030 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
enumeration 50300 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
enumeration 504 Sisävesiliikenteen tavarankuljetus
enumeration 5040 Sisävesiliikenteen tavarankuljetus
enumeration 50400 Sisävesiliikenteen tavarankuljetus
enumeration 51 Ilmaliikenne
enumeration 511 Matkustajalentoliikenne
enumeration 5110 Matkustajalentoliikenne
enumeration 51101 Säännöllinen lentoliikenne
enumeration 51102 Tilauslentoliikenne
enumeration 512 Lentoliikenteen tavarankuljetus ja avaruusliikenne
enumeration 5121 Lentoliikenteen tavarankuljetus
enumeration 51210 Lentoliikenteen tavarankuljetus
enumeration 5122 Avaruusliikenne
enumeration 51220 Avaruusliikenne
enumeration 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta
enumeration 521 Varastointi
enumeration 5210 Varastointi
enumeration 52100 Varastointi
enumeration 522 Liikennettä palveleva toiminta
enumeration 5221 Maaliikennettä palveleva toiminta
enumeration 52211 Linja-autoasemat
enumeration 52212 Tieliikenteen terminaalitoiminta
enumeration 52213 Maksullinen pysäköinti
enumeration 52219 Muu maaliikennettä palveleva toiminta
enumeration 5222 Vesiliikennettä palveleva toiminta
enumeration 52221 Satamat
enumeration 52229 Muu vesiliikennettä palveleva toiminta
enumeration 5223 Ilmaliikennettä palveleva toiminta
enumeration 52230 Ilmaliikennettä palveleva toiminta
enumeration 5224 Lastinkäsittely
enumeration 52240 Lastinkäsittely
enumeration 5229 Muu liikennettä palveleva toiminta
enumeration 52291 Huolinta ja rahtaus
enumeration 52299 Muu kuljetusvälitys
enumeration 53 Posti- ja kuriiritoiminta
enumeration 531 Postin yleispalvelu
enumeration 5310 Postin yleispalvelu
enumeration 53100 Postin yleispalvelu
enumeration 532 Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta
enumeration 5320 Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta
enumeration 53200 Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta
enumeration I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
enumeration 55 Majoitus
enumeration 551 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet
enumeration 5510 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet
enumeration 55101 Hotellit
enumeration 55109 Motellit, matkustajakodit ja vastaavat majoitusliikkeet
enumeration 552 Lomakylät, retkeilymajat yms. majoitus
enumeration 5520 Lomakylät, retkeilymajat yms. majoitus
enumeration 55201 Retkeilymajat
enumeration 55209 Lomakylät yms. majoitus
enumeration 553 Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet
enumeration 5530 Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet
enumeration 55300 Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet
enumeration 559 Muu majoitus
enumeration 5590 Muu majoitus
enumeration 55901 Asuntolat ja täysihoitolat yms.
enumeration 55902 Maatilamatkailu, bed and breakfast
enumeration 55903 Lomamökkien vuokraus
enumeration 55909 Muualla luokittelematon majoitustoiminta
enumeration 56 Ravitsemistoiminta
enumeration 561 Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta
enumeration 5610 Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta
enumeration 56101 Ravintolat
enumeration 56102 Kahvila-ravintolat
enumeration 56103 Ruokakioskit
enumeration 562 Ateriapalvelut ja muut ravitsemispalvelut
enumeration 5621 Pitopalvelu
enumeration 56210 Pitopalvelu
enumeration 5629 Henkilöstö- ja laitosruokalat
enumeration 56290 Henkilöstö- ja laitosruokalat
enumeration 563 Baarit ja kahvilat
enumeration 5630 Baarit ja kahvilat
enumeration 56301 Olut- ja drinkkibaarit
enumeration 56302 Kahvilat ja kahvibaarit
enumeration J Informaatio ja viestintä
enumeration 58 Kustannustoiminta
enumeration 581 Kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta
enumeration 5811 Kirjojen kustantaminen
enumeration 58110 Kirjojen kustantaminen
enumeration 5812 Hakemistojen ja postituslistojen julkaiseminen
enumeration 58120 Hakemistojen ja postituslistojen julkaiseminen
enumeration 5813 Sanomalehtien kustantaminen
enumeration 58130 Sanomalehtien kustantaminen
enumeration 5814 Aikakauslehtien ja harvemmin ilmestyvien sanomalehtien kustantaminen
enumeration 58141 Paikallislehtien ja harvemmin ilmestyvien sanomalehtien kustantaminen
enumeration 58142 Aikakauslehtien kustantaminen
enumeration 5819 Muu kustannustoiminta
enumeration 58190 Muu kustannustoiminta
enumeration 582 Ohjelmistojen kustantaminen
enumeration 5821 Tietokonepelien kustantaminen
enumeration 58210 Tietokonepelien kustantaminen
enumeration 5829 Muu ohjelmistojen kustantaminen
enumeration 58290 Muu ohjelmistojen kustantaminen
enumeration 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen
enumeration 591 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatoiminta
enumeration 5911 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto
enumeration 59110 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto
enumeration 5912 Elokuvien, video- ja televisio-ohjelmien jälkituotanto
enumeration 59120 Elokuvien, video- ja televisio-ohjelmien jälkituotanto
enumeration 5913 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien levitys
enumeration 59130 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien levitys
enumeration 5914 Elokuvien esittäminen
enumeration 59140 Elokuvien esittäminen
enumeration 592 Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
enumeration 5920 Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
enumeration 59200 Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
enumeration 60 Radio- ja televisiotoiminta
enumeration 601 Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
enumeration 6010 Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
enumeration 60100 Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
enumeration 602 Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
enumeration 6020 Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
enumeration 60201 Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen (pl. maksulliset tv-kanavat)
enumeration 60202 Maksulliset tv-kanavat
enumeration 61 Televiestintä
enumeration 611 Langallisen verkon hallinta ja palvelut
enumeration 6110 Langallisen verkon hallinta ja palvelut
enumeration 61100 Langallisen verkon hallinta ja palvelut
enumeration 612 Langattoman verkon hallinta ja palvelut
enumeration 6120 Langattoman verkon hallinta ja palvelut
enumeration 61200 Langattoman verkon hallinta ja palvelut
enumeration 613 Satelliittiviestintä
enumeration 6130 Satelliittiviestintä
enumeration 61300 Satelliittiviestintä
enumeration 619 Muut televiestintäpalvelut
enumeration 6190 Muut televiestintäpalvelut
enumeration 61900 Muut televiestintäpalvelut
enumeration 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
enumeration 620 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
enumeration 6201 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
enumeration 62010 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
enumeration 6202 Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi
enumeration 62020 Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi
enumeration 6203 Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut
enumeration 62030 Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut
enumeration 6209 Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta
enumeration 62090 Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta
enumeration 63 Tietopalvelutoiminta
enumeration 631 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; verkkoportaalit
enumeration 6311 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut
enumeration 63110 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut
enumeration 6312 Verkkoportaalit
enumeration 63120 Verkkoportaalit
enumeration 639 Muu tietopalvelutoiminta
enumeration 6391 Uutistoimistot
enumeration 63910 Uutistoimistot
enumeration 6399 Muualla luokittelematon tietopalvelutoiminta
enumeration 63990 Muualla luokittelematon tietopalvelutoiminta
enumeration K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
enumeration 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
enumeration 641 Pankkitoiminta
enumeration 6411 Keskuspankkitoiminta
enumeration 64110 Keskuspankkitoiminta
enumeration 6419 Muu pankkitoiminta
enumeration 64190 Muu pankkitoiminta
enumeration 642 Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta
enumeration 6420 Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta
enumeration 64200 Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta
enumeration 643 Rahastotoiminta
enumeration 6430 Rahastotoiminta
enumeration 64300 Rahastotoiminta
enumeration 649 Muut rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
enumeration 6491 Rahoitusleasing
enumeration 64910 Rahoitusleasing
enumeration 6492 Muu luotonanto
enumeration 64920 Muu luotonanto
enumeration 6499 Muualla luokittelemattomat rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
enumeration 64990 Muualla luokittelemattomat rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
enumeration 65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus)
enumeration 651 Vakuutustoiminta
enumeration 6511 Henkivakuutustoiminta
enumeration 65110 Henkivakuutustoiminta
enumeration 6512 Muu vakuutustoiminta
enumeration 65121 Vahinkovakuutusyhtiöt
enumeration 65122 Vakuutusyhdistykset
enumeration 65129 Muu vahinkovakuutus
enumeration 652 Jälleenvakuutustoiminta
enumeration 6520 Jälleenvakuutustoiminta
enumeration 65200 Jälleenvakuutustoiminta
enumeration 653 Eläkevakuutustoiminta
enumeration 6530 Eläkevakuutustoiminta
enumeration 65300 Eläkevakuutustoiminta
enumeration 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta
enumeration 661 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
enumeration 6611 Pörssitoiminta ja rahoitusmarkkinoiden hallinnolliset tukipalvelut
enumeration 66110 Pörssitoiminta ja rahoitusmarkkinoiden hallinnolliset tukipalvelut
enumeration 6612 Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen
enumeration 66120 Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen
enumeration 6619 Muu rahoitusta palveleva toiminta (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
enumeration 66190 Muu rahoitusta palveleva toiminta (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
enumeration 662 Vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa avustava toiminta
enumeration 6621 Riskin- ja vahingonarviointi
enumeration 66210 Riskin- ja vahingonarviointi
enumeration 6622 Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien toiminta
enumeration 66220 Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien toiminta
enumeration 6629 Muu vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa avustava toiminta
enumeration 66290 Muu vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa avustava toiminta
enumeration 663 Omaisuudenhoitotoiminta
enumeration 6630 Omaisuudenhoitotoiminta
enumeration 66300 Omaisuudenhoitotoiminta
enumeration L Kiinteistöalan toiminta
enumeration 68 Kiinteistöalan toiminta
enumeration 681 Omien kiinteistöjen kauppa
enumeration 6810 Omien kiinteistöjen kauppa
enumeration 68100 Omien kiinteistöjen kauppa
enumeration 682 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
enumeration 6820 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
enumeration 68201 Asuntojen vuokraus
enumeration 68202 Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta
enumeration 68209 Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
enumeration 683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti
enumeration 6831 Kiinteistönvälitys
enumeration 68310 Kiinteistönvälitys
enumeration 6832 Kiinteistöjen isännöinti
enumeration 68320 Kiinteistöjen isännöinti
enumeration M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
enumeration 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut
enumeration 691 Lakiasiainpalvelut
enumeration 6910 Lakiasiainpalvelut
enumeration 69101 Asianajotoimistot
enumeration 69102 Lakiasiaintoimistot
enumeration 69103 Patenttitoimistot
enumeration 69109 Muu lakiasiain palvelu
enumeration 692 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta
enumeration 6920 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta
enumeration 69201 Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu
enumeration 69202 Tilintarkastuspalvelu
enumeration 69209 Muu laskentatoimen palvelu
enumeration 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi
enumeration 701 Pääkonttorien toiminta
enumeration 7010 Pääkonttorien toiminta
enumeration 70100 Pääkonttorien toiminta
enumeration 702 Liikkeenjohdon konsultointi
enumeration 7021 Suhdetoiminta ja viestintä
enumeration 70210 Suhdetoiminta ja viestintä
enumeration 7022 Muu liikkeenjohdon konsultointi
enumeration 70220 Muu liikkeenjohdon konsultointi
enumeration 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi
enumeration 711 Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi
enumeration 7111 Arkkitehtipalvelut
enumeration 71110 Arkkitehtipalvelut
enumeration 7112 Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi
enumeration 71121 Yhdyskuntasuunnittelu
enumeration 71122 Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu
enumeration 71123 Rakennetekninen palvelu
enumeration 71124 LVI-tekninen suunnittelu
enumeration 71125 Sähkötekninen suunnittelu
enumeration 71126 Muu rakennustekninen palvelu
enumeration 71127 Kone- ja prosessisuunnittelu
enumeration 71129 Muu tekninen palvelu
enumeration 712 Tekninen testaus ja analysointi
enumeration 7120 Tekninen testaus ja analysointi
enumeration 71201 Autokatsastus
enumeration 71202 Muu tekninen testaus ja analysointi
enumeration 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen
enumeration 721 Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen
enumeration 7211 Biotekninen tutkimus ja kehittäminen
enumeration 72110 Biotekninen tutkimus ja kehittäminen
enumeration 7219 Muu luonnontieteellinen ja tekninen tutkimus ja kehittäminen
enumeration 72191 Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen
enumeration 72192 Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen
enumeration 72193 Tekniikan tutkimus ja kehittäminen
enumeration 722 Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen
enumeration 7220 Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen
enumeration 72200 Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen
enumeration 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus
enumeration 731 Mainostoiminta
enumeration 7311 Mainostoimistot ja mainospalvelu
enumeration 73111 Mainostoimistot
enumeration 73112 Suora- ja ulkomainonta
enumeration 73119 Muu mainospalvelu
enumeration 7312 Mainostilan vuokraus ja myynti
enumeration 73120 Mainostilan vuokraus ja myynti
enumeration 732 Markkina- ja mielipidetutkimukset
enumeration 7320 Markkina- ja mielipidetutkimukset
enumeration 73200 Markkina- ja mielipidetutkimukset
enumeration 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle
enumeration 741 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
enumeration 7410 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
enumeration 74101 Graafinen muotoilu
enumeration 74102 Sisustussuunnittelu
enumeration 74109 Teollinen muotoilu ym.
enumeration 742 Valokuvaustoiminta
enumeration 7420 Valokuvaustoiminta
enumeration 74201 Valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta
enumeration 74202 Valokuvien kehittäminen
enumeration 743 Kääntäminen ja tulkkaus
enumeration 7430 Kääntäminen ja tulkkaus
enumeration 74300 Kääntäminen ja tulkkaus
enumeration 749 Muualla luokittelemattomat erikoistuneet palvelut liike-elämälle
enumeration 7490 Muualla luokittelemattomat erikoistuneet palvelut liike-elämälle
enumeration 74901 Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut
enumeration 74909 Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
enumeration 75 Eläinlääkintäpalvelut
enumeration 750 Eläinlääkintäpalvelut
enumeration 7500 Eläinlääkintäpalvelut
enumeration 75000 Eläinlääkintäpalvelut
enumeration N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
enumeration 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta
enumeration 771 Moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing
enumeration 7711 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing
enumeration 77110 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing
enumeration 7712 Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen vuokraus ja leasing
enumeration 77120 Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen vuokraus ja leasing
enumeration 772 Henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus ja leasing
enumeration 7721 Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing
enumeration 77210 Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing
enumeration 7722 Videofilmien vuokraus
enumeration 77220 Videofilmien vuokraus
enumeration 7729 Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus ja leasing
enumeration 77290 Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus ja leasing
enumeration 773 Koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
enumeration 7731 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing
enumeration 77310 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing
enumeration 7732 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing
enumeration 77320 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing
enumeration 7733 Toimistokoneiden ja -laitteiden sekä tietokoneiden vuokraus ja leasing
enumeration 77330 Toimistokoneiden ja -laitteiden sekä tietokoneiden vuokraus ja leasing
enumeration 7734 Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing
enumeration 77340 Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing
enumeration 7735 Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja leasing
enumeration 77350 Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja leasing
enumeration 7739 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
enumeration 77390 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
enumeration 774 Henkisen omaisuuden ja vastaavien tuotteiden leasing (pl. tekijänoikeuden suojaamat teokset)
enumeration 7740 Henkisen omaisuuden ja vastaavien tuotteiden leasing (pl. tekijänoikeuden suojaamat teokset)
enumeration 77400 Henkisen omaisuuden ja vastaavien tuotteiden leasing (pl. tekijänoikeuden suojaamat teokset)
enumeration 78 Työllistämistoiminta
enumeration 781 Työnvälitystoiminta
enumeration 7810 Työnvälitystoiminta
enumeration 78100 Työnvälitystoiminta
enumeration 782 Työvoiman vuokraus
enumeration 7820 Työvoiman vuokraus
enumeration 78200 Työvoiman vuokraus
enumeration 783 Muut henkilöstön hankintapalvelut
enumeration 7830 Muut henkilöstön hankintapalvelut
enumeration 78300 Muut henkilöstön hankintapalvelut
enumeration 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut
enumeration 791 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta
enumeration 7911 Matkatoimistojen toiminta
enumeration 79110 Matkatoimistojen toiminta
enumeration 7912 Matkanjärjestäjien toiminta
enumeration 79120 Matkanjärjestäjien toiminta
enumeration 799 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.
enumeration 7990 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.
enumeration 79900 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.
enumeration 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut
enumeration 801 Yksityiset turvallisuuspalvelut
enumeration 8010 Yksityiset turvallisuuspalvelut
enumeration 80100 Yksityiset turvallisuuspalvelut
enumeration 802 Turvallisuusjärjestelmät
enumeration 8020 Turvallisuusjärjestelmät
enumeration 80200 Turvallisuusjärjestelmät
enumeration 803 Etsivätoiminta
enumeration 8030 Etsivätoiminta
enumeration 80300 Etsivätoiminta
enumeration 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito
enumeration 811 Kiinteistönhoito
enumeration 8110 Kiinteistönhoito
enumeration 81100 Kiinteistönhoito
enumeration 812 Siivouspalvelut
enumeration 8121 Kiinteistöjen siivous
enumeration 81210 Kiinteistöjen siivous
enumeration 8122 Muu rakennus- ja teollisuussiivous
enumeration 81220 Muu rakennus- ja teollisuussiivous
enumeration 8129 Muu siivoustoiminta
enumeration 81291 Katujen ja teiden puhtaanapito
enumeration 81299 Muualla luokittelemattomat siivouspalvelut
enumeration 813 Maisemanhoitopalvelut
enumeration 8130 Maisemanhoitopalvelut
enumeration 81300 Maisemanhoitopalvelut
enumeration 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle
enumeration 821 Hallinto- ja toimistopalvelut
enumeration 8211 Yhdistetyt toimistopalvelut
enumeration 82110 Yhdistetyt toimistopalvelut
enumeration 8219 Sihteeri-, toimisto- ja postituspalvelut
enumeration 82191 Sihteeri- ja muu toimistopalvelu
enumeration 82192 Postituspalvelut
enumeration 822 Puhelinpalvelukeskusten toiminta
enumeration 8220 Puhelinpalvelukeskusten toiminta
enumeration 82200 Puhelinpalvelukeskusten toiminta
enumeration 823 Messujen ja kongressien järjestäminen
enumeration 8230 Messujen ja kongressien järjestäminen
enumeration 82300 Messujen ja kongressien järjestäminen
enumeration 829 Muu liike-elämää palveleva toiminta
enumeration 8291 Perintä- ja luottotietopalvelut
enumeration 82910 Perintä- ja luottotietopalvelut
enumeration 8292 Pakkauspalvelut
enumeration 82920 Pakkauspalvelut
enumeration 8299 Muut palvelut liike-elämälle
enumeration 82990 Muut palvelut liike-elämälle
enumeration O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
enumeration 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
enumeration 841 Julkinen hallinto
enumeration 8411 Julkinen yleishallinto
enumeration 84110 Julkinen yleishallinto
enumeration 8412 Terveydenhuollon, opetuksen, kulttuurin ja muiden yhteiskuntapalvelujen hallinto
enumeration 84121 Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto
enumeration 84122 Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto
enumeration 8413 Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
enumeration 84130 Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto
enumeration 842 Ulkoasiain hallinto, maanpuolustus ja järjestystoimi
enumeration 8421 Ulkoasiainhallinto
enumeration 84210 Ulkoasiainhallinto
enumeration 8422 Maanpuolustus
enumeration 84220 Maanpuolustus
enumeration 8423 Oikeustoimi
enumeration 84231 Oikeudenhoito
enumeration 84232 Vankeinhoito
enumeration 8424 Poliisitoimi ja rajojen vartiointi
enumeration 84241 Poliisitoimi
enumeration 84242 Rajojen vartiointi ja väestönsuojelu
enumeration 8425 Palo- ja pelastustoimi
enumeration 84250 Palo- ja pelastustoimi
enumeration 843 Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
enumeration 8430 Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
enumeration 84301 Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta
enumeration 84302 Lakisääteinen työeläkevakuutus
enumeration 84309 Muu pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
enumeration P Koulutus
enumeration 85 Koulutus
enumeration 851 Esiasteen koulutus
enumeration 8510 Esiasteen koulutus
enumeration 85100 Esiasteen koulutus
enumeration 852 Alemman perusasteen koulutus
enumeration 8520 Alemman perusasteen koulutus
enumeration 85200 Alemman perusasteen koulutus
enumeration 853 Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus
enumeration 8531 Ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus
enumeration 85311 Ylemmän perusasteen koulutus
enumeration 85312 Lukiokoulutus
enumeration 8532 Keskiasteen ammatillinen koulutus
enumeration 85320 Keskiasteen ammatillinen koulutus
enumeration 854 Korkea-asteen koulutus
enumeration 8541 Korkea-asteen koulutus (pl. yliopistot ja ammattikorkeakoulut)
enumeration 85410 Korkea-asteen koulutus (pl. yliopistot ja ammattikorkeakoulut)
enumeration 8542 Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa
enumeration 85420 Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa
enumeration 855 Muu koulutus
enumeration 8551 Urheilu- ja liikuntakoulutus
enumeration 85510 Urheilu- ja liikuntakoulutus
enumeration 8552 Taiteen ja musiikin koulutus
enumeration 85520 Taiteen ja musiikin koulutus
enumeration 8553 Kuljettajakoulutus
enumeration 85530 Kuljettajakoulutus
enumeration 8559 Muualla luokittelematon koulutus
enumeration 85591 Kansanopistot, kansalaisopistot, työväenopistot yms.
enumeration 85592 Koulutuskeskukset
enumeration 85593 Kielikoulut ja -opistot
enumeration 85599 Muut koulutusta antavat yksiköt
enumeration 856 Koulutusta palveleva toiminta
enumeration 8560 Koulutusta palveleva toiminta
enumeration 85600 Koulutusta palveleva toiminta
enumeration Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
enumeration 86 Terveyspalvelut
enumeration 861 Terveydenhuollon laitospalvelut
enumeration 8610 Terveydenhuollon laitospalvelut
enumeration 86101 Varsinaiset sairaalapalvelut
enumeration 86102 Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit
enumeration 862 Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut
enumeration 8621 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut
enumeration 86210 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut
enumeration 8622 Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut
enumeration 86220 Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut
enumeration 8623 Hammaslääkäripalvelut
enumeration 86230 Hammaslääkäripalvelut
enumeration 869 Muut terveydenhuoltopalvelut
enumeration 8690 Muut terveydenhuoltopalvelut
enumeration 86901 Fysioterapia
enumeration 86902 Laboratoriotutkimukset
enumeration 86903 Kuvantamistutkimukset
enumeration 86904 Sairaankuljetuspalvelut
enumeration 86909 Muu terveyspalvelu
enumeration 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut
enumeration 871 Sosiaalihuollon hoitolaitokset
enumeration 8710 Sosiaalihuollon hoitolaitokset
enumeration 87101 Ikääntyneiden hoitolaitokset
enumeration 87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. kehitysvammaisten laitospalvelut)
enumeration 872 Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut
enumeration 8720 Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut
enumeration 87201 Kehitysvammaisten laitokset ja asumispalvelut
enumeration 87202 Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut
enumeration 87203 Päihdeongelmaisten laitokset
enumeration 87204 Päihdeongelmaisten asumispalvelut
enumeration 873 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut
enumeration 8730 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut
enumeration 87301 Ikääntyneiden palveluasuminen
enumeration 87302 Vammaisten palveluasuminen (pl. kehitysvammaisten palveluasuminen)
enumeration 879 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut
enumeration 8790 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut
enumeration 87901 Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito
enumeration 87902 Ensi- ja turvakodit
enumeration 87909 Muut laitokset ja asumispalvelut
enumeration 88 Sosiaalihuollon avopalvelut
enumeration 881 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut
enumeration 8810 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut
enumeration 88101 Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille
enumeration 88102 Ikääntyneiden päivätoiminta
enumeration 88103 Vammaisten päivä- ja työtoiminta
enumeration 88109 Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut
enumeration 889 Muut sosiaalihuollon avopalvelut
enumeration 8891 Lasten päivähoitopalvelut
enumeration 88911 Lasten päiväkodit
enumeration 88919 Muu lasten päivähoito
enumeration 8899 Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut
enumeration 88991 Kotipalvelut muille kuin ikääntyneille ja vammaisille
enumeration 88992 Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja vammaisille
enumeration 88993 Avomuotoinen päihdekuntoutus
enumeration 88999 Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut
enumeration R Taiteet, viihde ja virkistys
enumeration 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta
enumeration 900 Kulttuuri- ja viihdetoiminta
enumeration 9001 Esittävät taiteet
enumeration 90010 Esittävät taiteet
enumeration 9002 Esittäviä taiteita palveleva toiminta
enumeration 90020 Esittäviä taiteita palveleva toiminta
enumeration 9003 Taiteellinen luominen
enumeration 90030 Taiteellinen luominen
enumeration 9004 Taidelaitosten toiminta
enumeration 90040 Taidelaitosten toiminta
enumeration 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta
enumeration 910 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta
enumeration 9101 Kirjastojen ja arkistojen toiminta
enumeration 91010 Kirjastojen ja arkistojen toiminta
enumeration 9102 Museoiden toiminta
enumeration 91020 Museoiden toiminta
enumeration 9103 Historiallisten nähtävyyksien, rakennusten ja vastaavien kohteiden toiminta
enumeration 91030 Historiallisten nähtävyyksien, rakennusten ja vastaavien kohteiden toiminta
enumeration 9104 Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta
enumeration 91040 Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta
enumeration 92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut
enumeration 920 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut
enumeration 9200 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut
enumeration 92000 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut
enumeration 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut
enumeration 931 Urheilutoiminta
enumeration 9311 Urheilulaitosten toiminta
enumeration 93110 Urheilulaitosten toiminta
enumeration 9312 Urheiluseurojen toiminta
enumeration 93120 Urheiluseurojen toiminta
enumeration 9313 Kuntokeskukset
enumeration 93130 Kuntokeskukset
enumeration 9319 Muu urheilutoiminta
enumeration 93190 Muu urheilutoiminta
enumeration 932 Huvi- ja virkistystoiminta
enumeration 9321 Huvi- ja teemapuistojen toiminta
enumeration 93210 Huvi- ja teemapuistojen toiminta
enumeration 9329 Muu huvi- ja virkistystoiminta
enumeration 93291 Hiihto- ja laskettelukeskukset
enumeration 93299 Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta
enumeration S Muu palvelutoiminta
enumeration 94 Järjestöjen toiminta
enumeration 941 Elinkeinoelämän, työnantaja- ja ammattialajärjestöjen toiminta
enumeration 9411 Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toiminta
enumeration 94110 Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toiminta
enumeration 9412 Ammattialajärjestöjen toiminta
enumeration 94120 Ammattialajärjestöjen toiminta
enumeration 942 Ammattiyhdistysten toiminta
enumeration 9420 Ammattiyhdistysten toiminta
enumeration 94200 Ammattiyhdistysten toiminta
enumeration 949 Muiden järjestöjen toiminta
enumeration 9491 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt
enumeration 94910 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt
enumeration 9492 Poliittiset järjestöt
enumeration 94920 Poliittiset järjestöt
enumeration 9499 Muut järjestöt
enumeration 94991 Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt
enumeration 94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt
enumeration 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus
enumeration 951 Tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus
enumeration 9511 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden korjaus
enumeration 95110 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden korjaus
enumeration 9512 Viestintälaitteiden korjaus
enumeration 95120 Viestintälaitteiden korjaus
enumeration 952 Henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus
enumeration 9521 Viihde-elektroniikan korjaus
enumeration 95210 Viihde-elektroniikan korjaus
enumeration 9522 Kotitalouskoneiden sekä kodin ja puutarhan laitteiden korjaus
enumeration 95220 Kotitalouskoneiden sekä kodin ja puutarhan laitteiden korjaus
enumeration 9523 Jalkineiden ja nahkatavaroiden korjaus
enumeration 95230 Jalkineiden ja nahkatavaroiden korjaus
enumeration 9524 Huonekalujen ja kodin kalusteiden korjaus
enumeration 95240 Huonekalujen ja kodin kalusteiden korjaus
enumeration 9525 Kellojen ja korujen korjaus
enumeration 95250 Kellojen ja korujen korjaus
enumeration 9529 Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus
enumeration 95290 Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus
enumeration 96 Muut henkilökohtaiset palvelut
enumeration 960 Muut henkilökohtaiset palvelut
enumeration 9601 Pesulapalvelut
enumeration 96011 Pesulapalvelut yrityksille
enumeration 96012 Pesulapalvelut kotitalouksille
enumeration 9602 Kampaamo- ja kauneudenhoitopalvelut
enumeration 96021 Parturit ja kampaamot
enumeration 96022 Kauneudenhoitopalvelut
enumeration 9603 Hautaustoimistojen palvelut
enumeration 96030 Hautaustoimistojen palvelut
enumeration 9604 Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut
enumeration 96040 Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut
enumeration 9609 Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut
enumeration 96090 Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut
enumeration T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
enumeration 97 Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina
enumeration 970 Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina
enumeration 9700 Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina
enumeration 97000 Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina
enumeration 98 Kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
enumeration 981 Kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden tuottamiseksi omaan käyttöön
enumeration 9810 Kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden tuottamiseksi omaan käyttöön
enumeration 98100 Kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden tuottamiseksi omaan käyttöön
enumeration 982 Kotitalouksien eriyttämätön toiminta palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
enumeration 9820 Kotitalouksien eriyttämätön toiminta palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
enumeration 98200 Kotitalouksien eriyttämätön toiminta palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
enumeration U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
enumeration 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
enumeration 990 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
enumeration 9900 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
enumeration 99000 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
enumeration X Toimiala tuntematon
enumeration 00 Toimiala tuntematon
enumeration 000 Toimiala tuntematon
enumeration 0000 Toimiala tuntematon
enumeration 00000 Toimiala tuntematon
source <xs:element name="toimiala" type="yht:ToimialaType" minOccurs="0"/>

element HarjoitettavaToimintaType/kaytetytHaittaAine
diagram pilaantuneetmaaalueet_p11.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content simple
annotation
documentation
Käytetyn haitta-aineen kuvaus
source <xs:element name="kaytetytHaittaAine" type="xs:string" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Käytetyn haitta-aineen kuvaus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HarjoitettavaToimintaType/jakso
diagram pilaantuneetmaaalueet_p12.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:JaksoType
properties
isRef 0
content complex
children ymp:alkuHetki ymp:loppuHetki
annotation
documentation
Tieto siitä miloin toimintaa harjoitettu. Jos loppuHetki ei määritetty, niin toiminta jatkuu edelleen
source <xs:element name="jakso" type="ymp:JaksoType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tieto siitä miloin toimintaa harjoitettu. Jos loppuHetki ei määritetty, niin toiminta jatkuu edelleen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType HavainnotType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p13.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
children ymp:Havainto
used by
element NayteType/havainnot
source <xs:complexType name="HavainnotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Havainto" type="ymp:HavaintoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Alueella tehdyt havainto</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HavainnotType/Havainto
diagram pilaantuneetmaaalueet_p14.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:HavaintoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymp:aine ymp:arvo ymp:analyysilaite
annotation
documentation
Alueella tehdyt havainto
source <xs:element name="Havainto" type="ymp:HavaintoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Alueella tehdyt havainto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType HavaintoType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p15.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
children ymp:aine ymp:arvo ymp:analyysilaite
used by
element HavainnotType/Havainto
source <xs:complexType name="HavaintoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="aine" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Näyteestä löytynyt aine tai muu havainto (esim. ilmanpaine)</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="arvo" type="gml:MeasureType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineen määrä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="analyysilaite" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Analyysilaite</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HavaintoType/aine
diagram pilaantuneetmaaalueet_p16.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Näyteestä löytynyt aine tai muu havainto (esim. ilmanpaine)
source <xs:element name="aine" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Näyteestä löytynyt aine tai muu havainto (esim. ilmanpaine)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HavaintoType/arvo
diagram pilaantuneetmaaalueet_p17.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type gml:MeasureType
properties
isRef 0
content complex
annotation
documentation
Aineen määrä
source <xs:element name="arvo" type="gml:MeasureType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineen määrä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HavaintoType/analyysilaite
diagram pilaantuneetmaaalueet_p18.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Analyysilaite
source <xs:element name="analyysilaite" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Analyysilaite</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType JaksoType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p19.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
children ymp:alkuHetki ymp:loppuHetki
used by
element HarjoitettavaToimintaType/jakso
source <xs:complexType name="JaksoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime"/>
   
<xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element JaksoType/alkuHetki
diagram pilaantuneetmaaalueet_p20.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime"/>

element JaksoType/loppuHetki
diagram pilaantuneetmaaalueet_p21.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

complexType KiinteistotType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p22.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
children ymp:kiinteisto
used by
element PiMaAlueType/kiinteistot
source <xs:complexType name="KiinteistotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kiinteisto" type="ymp:KiinteistoType" maxOccurs="unbounded"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KiinteistotType/kiinteisto
diagram pilaantuneetmaaalueet_p23.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:KiinteistoType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children ymp:kiinteistotunnus ymp:maaperanSelvitysTarve ymp:maaperanKayttoRajoite
source <xs:element name="kiinteisto" type="ymp:KiinteistoType" maxOccurs="unbounded"/>

complexType KiinteistoType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p24.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
children ymp:kiinteistotunnus ymp:maaperanSelvitysTarve ymp:maaperanKayttoRajoite
used by
element KiinteistotType/kiinteisto
source <xs:complexType name="KiinteistoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="maaperanSelvitysTarve" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>kiinteistökohtainen</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="maaperanKayttoRajoite" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>kiinteistökohtainen</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KiinteistoType/kiinteistotunnus
diagram pilaantuneetmaaalueet_p25.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kiinteistotunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KiinteistoType/maaperanSelvitysTarve
diagram pilaantuneetmaaalueet_p26.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
kiinteistökohtainen
source <xs:element name="maaperanSelvitysTarve" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>kiinteistökohtainen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KiinteistoType/maaperanKayttoRajoite
diagram pilaantuneetmaaalueet_p27.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
kiinteistökohtainen
source <xs:element name="maaperanKayttoRajoite" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>kiinteistökohtainen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType KunnostuksetType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p28.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
children ymp:kasitellytMassaMaarat ymp:kunnostusmenetelma ymp:ajankohtaPvm
used by
element ToimenpiteetType/kunnostukset
source <xs:complexType name="KunnostuksetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kasitellytMassaMaarat" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnostusmenetelma" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kunnostusmenetelman kuvaus</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="ajankohtaPvm" type="xs:date">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kunnostusten ajankohta</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KunnostuksetType/kasitellytMassaMaarat
diagram pilaantuneetmaaalueet_p29.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kasitellytMassaMaarat" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KunnostuksetType/kunnostusmenetelma
diagram pilaantuneetmaaalueet_p30.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Kunnostusmenetelman kuvaus
source <xs:element name="kunnostusmenetelma" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kunnostusmenetelman kuvaus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KunnostuksetType/ajankohtaPvm
diagram pilaantuneetmaaalueet_p31.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kunnostusten ajankohta
source <xs:element name="ajankohtaPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kunnostusten ajankohta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType MaaperatutkimusType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p32.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
children ymp:maanomistajat ymp:konsulttitoimistot
used by
element TietolahdeType/maaperatutkimus
source <xs:complexType name="MaaperatutkimusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="maanomistajat" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="konsulttitoimistot" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element MaaperatutkimusType/maanomistajat
diagram pilaantuneetmaaalueet_p33.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
source <xs:element name="maanomistajat" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>

element MaaperatutkimusType/konsulttitoimistot
diagram pilaantuneetmaaalueet_p34.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
source <xs:element name="konsulttitoimistot" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>

complexType NayteType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p35.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
children ymp:pistetunnus ymp:sijainti ymp:alkusyvyys ymp:loppusyvyys ymp:maalaji ymp:naytteenottotapa ymp:naytteenottorakenne ymp:naytteenottoPvm ymp:naytteenottohetki ymp:havainnot
used by
element NaytteetType/Nayte
source <xs:complexType name="NayteType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="pistetunnus" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Naytepisteen yksilöintitieto</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>
   
<xs:element name="alkusyvyys" type="xs:decimal" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Näytteen alkusyvyys</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="loppusyvyys" type="xs:decimal" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Näytteen loppusyvyys</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="maalaji" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Maalaji</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="naytteenottotapa" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Näytteenottotapa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="naytteenottorakenne" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Näytteenottorakenne</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="naytteenottoPvm" type="xs:date">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Näytteenoton ajankohta</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="naytteenottohetki" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Näytteenoton hetki (tyhjä,1, 2, 3) ??</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="havainnot" type="ymp:HavainnotType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Havaintojen  tiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element NayteType/pistetunnus
diagram pilaantuneetmaaalueet_p36.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Naytepisteen yksilöintitieto
source <xs:element name="pistetunnus" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Naytepisteen yksilöintitieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element NayteType/sijainti
diagram pilaantuneetmaaalueet_p37.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>

element NayteType/alkusyvyys
diagram pilaantuneetmaaalueet_p38.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Näytteen alkusyvyys
source <xs:element name="alkusyvyys" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Näytteen alkusyvyys</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element NayteType/loppusyvyys
diagram pilaantuneetmaaalueet_p39.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Näytteen loppusyvyys
source <xs:element name="loppusyvyys" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Näytteen loppusyvyys</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element NayteType/maalaji
diagram pilaantuneetmaaalueet_p40.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Maalaji
source <xs:element name="maalaji" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Maalaji</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element NayteType/naytteenottotapa
diagram pilaantuneetmaaalueet_p41.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Näytteenottotapa
source <xs:element name="naytteenottotapa" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Näytteenottotapa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element NayteType/naytteenottorakenne
diagram pilaantuneetmaaalueet_p42.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Näytteenottorakenne
source <xs:element name="naytteenottorakenne" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Näytteenottorakenne</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element NayteType/naytteenottoPvm
diagram pilaantuneetmaaalueet_p43.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Näytteenoton ajankohta
source <xs:element name="naytteenottoPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Näytteenoton ajankohta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element NayteType/naytteenottohetki
diagram pilaantuneetmaaalueet_p44.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Näytteenoton hetki (tyhjä,1, 2, 3) ??
source <xs:element name="naytteenottohetki" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Näytteenoton hetki (tyhjä,1, 2, 3) ??</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element NayteType/havainnot
diagram pilaantuneetmaaalueet_p45.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:HavainnotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymp:Havainto
annotation
documentation
Havaintojen  tiedot
source <xs:element name="havainnot" type="ymp:HavainnotType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Havaintojen  tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType NaytteetType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p46.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
children ymp:Nayte
used by
element PiMaTutkimusType/naytetieto
source <xs:complexType name="NaytteetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Nayte" type="ymp:NayteType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Alueelta saatu näyte</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element NaytteetType/Nayte
diagram pilaantuneetmaaalueet_p47.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:NayteType
properties
isRef 0
content complex
children ymp:pistetunnus ymp:sijainti ymp:alkusyvyys ymp:loppusyvyys ymp:maalaji ymp:naytteenottotapa ymp:naytteenottorakenne ymp:naytteenottoPvm ymp:naytteenottohetki ymp:havainnot
annotation
documentation
Alueelta saatu näyte
source <xs:element name="Nayte" type="ymp:NayteType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Alueelta saatu näyte</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType PaatoksetType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p48.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
children ymp:myonnetytLuvat ymp:evatytLuvat
used by
element ViranomaistoimetType/paatokset
source <xs:complexType name="PaatoksetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="myonnetytLuvat" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Myönnetyt luvat</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="evatytLuvat" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Evätyt luvat</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PaatoksetType/myonnetytLuvat
diagram pilaantuneetmaaalueet_p49.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Myönnetyt luvat
source <xs:element name="myonnetytLuvat" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Myönnetyt luvat</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PaatoksetType/evatytLuvat
diagram pilaantuneetmaaalueet_p50.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Evätyt luvat
source <xs:element name="evatytLuvat" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Evätyt luvat</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType PiMaAlueetType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p51.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children ymp:toimituksenTiedot ymp:pimaAluetieto ymp:piMaTutkimustieto
used by
element PiMaAlueet
source <xs:complexType name="PiMaAlueetType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
       
<xs:element name="pimaAluetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element ref="ymp:PiMaAlue"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="piMaTutkimustieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element ref="ymp:PiMaTutkimus"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element PiMaAlueetType/toimituksenTiedot
diagram pilaantuneetmaaalueet_p52.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

element PiMaAlueetType/pimaAluetieto
diagram pilaantuneetmaaalueet_p53.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymp:PiMaAlue
source <xs:element name="pimaAluetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="ymp:PiMaAlue"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element PiMaAlueetType/piMaTutkimustieto
diagram pilaantuneetmaaalueet_p54.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymp:PiMaTutkimus
source <xs:element name="piMaTutkimustieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="ymp:PiMaTutkimus"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

complexType PiMaAlueType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p55.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymp:kiinteistot ymp:osoite ymp:sijaintitieto ymp:toiminta ymp:ymparistoOlot ymp:toimenpiteet ymp:luokituskoodi ymp:tietolahde
used by
element PiMaAlue
source <xs:complexType name="PiMaAlueType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kiinteistot" type="ymp:KiinteistotType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Pilaantuneilla maa-alueilla sijaitsevat kiinteistöt</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Pilaantuneen maa-alueen osoite</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Pilaantuneen maa-alueen sijainti</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="toiminta" type="ymp:HarjoitettavaToimintaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Alueella harjoitettava tai aiemmin harjoitettu toiminta</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="ymparistoOlot" type="ymp:YmparistoOlotType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="toimenpiteet" type="ymp:ToimenpiteetType" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Pilaantuneita maa-alueita koskevat toimenpiteet</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="luokituskoodi" type="ymp:LuokituskoodiType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Alueet luokitellaan käytettävissä olevien tietojen ja tehtyjen toimien perusteella neljään luokkaan</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tietolahde" type="ymp:TietolahdeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Käytetyt tietolähteet</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element PiMaAlueType/kiinteistot
diagram pilaantuneetmaaalueet_p56.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:KiinteistotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymp:kiinteisto
annotation
documentation
Pilaantuneilla maa-alueilla sijaitsevat kiinteistöt
source <xs:element name="kiinteistot" type="ymp:KiinteistotType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pilaantuneilla maa-alueilla sijaitsevat kiinteistöt</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaAlueType/osoite
diagram pilaantuneetmaaalueet_p57.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
annotation
documentation
Pilaantuneen maa-alueen osoite
source <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pilaantuneen maa-alueen osoite</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaAlueType/sijaintitieto
diagram pilaantuneetmaaalueet_p58.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Sijainti
annotation
documentation
Pilaantuneen maa-alueen sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pilaantuneen maa-alueen sijainti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaAlueType/toiminta
diagram pilaantuneetmaaalueet_p59.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:HarjoitettavaToimintaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymp:toimiala ymp:kaytetytHaittaAine ymp:jakso
annotation
documentation
Alueella harjoitettava tai aiemmin harjoitettu toiminta
source <xs:element name="toiminta" type="ymp:HarjoitettavaToimintaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Alueella harjoitettava tai aiemmin harjoitettu toiminta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaAlueType/ymparistoOlot
diagram pilaantuneetmaaalueet_p60.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:YmparistoOlotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymp:maalaji ymp:etaisyys
source <xs:element name="ymparistoOlot" type="ymp:YmparistoOlotType" minOccurs="0"/>

element PiMaAlueType/toimenpiteet
diagram pilaantuneetmaaalueet_p61.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:ToimenpiteetType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children ymp:tehdytTutkimukset ymp:viranomaistoimet ymp:kunnostukset
annotation
documentation
Pilaantuneita maa-alueita koskevat toimenpiteet
source <xs:element name="toimenpiteet" type="ymp:ToimenpiteetType" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pilaantuneita maa-alueita koskevat toimenpiteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaAlueType/luokituskoodi
diagram pilaantuneetmaaalueet_p62.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:LuokituskoodiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration Ei puhdistustarvetta
enumeration ei tiedossa
enumeration Arvioitavat alueet
enumeration Selvitystä vaativat alueet
enumeration Toimivat kohteet
annotation
documentation
Alueet luokitellaan käytettävissä olevien tietojen ja tehtyjen toimien perusteella neljään luokkaan
source <xs:element name="luokituskoodi" type="ymp:LuokituskoodiType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Alueet luokitellaan käytettävissä olevien tietojen ja tehtyjen toimien perusteella neljään luokkaan</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaAlueType/tietolahde
diagram pilaantuneetmaaalueet_p63.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:TietolahdeType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymp:maaperatutkimus ymp:ymparistokeskus ymp:ymparistoviranomainen
annotation
documentation
Käytetyt tietolähteet
source <xs:element name="tietolahde" type="ymp:TietolahdeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Käytetyt tietolähteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType PiMaTutkimusType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p64.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki ymp:tyonimi ymp:tyoalue ymp:ajankohtaPvm ymp:naytetyyppi ymp:mittaustyyppi ymp:tekijaorganisaatio ymp:naytetieto
used by
element PiMaTutkimus
source <xs:complexType name="PiMaTutkimusType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="tyonimi" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Mittauksen nimi</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tyoalue" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Mittausalueen nimi</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="ajankohtaPvm" type="xs:date">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Toimenpiteiden ajankohta (tallennuspvm) </xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="naytetyyppi" type="ymp:NaytetyyppiType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Näytteen tyyppi</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="mittaustyyppi" type="ymp:MittaustyyppiType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Mittaustyyppi</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tekijaorganisaatio" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Tekijä organisaatio</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="naytetieto" type="ymp:NaytteetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Naytteiden tiedot</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element PiMaTutkimusType/tyonimi
diagram pilaantuneetmaaalueet_p65.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Mittauksen nimi
source <xs:element name="tyonimi" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Mittauksen nimi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaTutkimusType/tyoalue
diagram pilaantuneetmaaalueet_p66.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Mittausalueen nimi
source <xs:element name="tyoalue" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Mittausalueen nimi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaTutkimusType/ajankohtaPvm
diagram pilaantuneetmaaalueet_p67.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Toimenpiteiden ajankohta (tallennuspvm)
source <xs:element name="ajankohtaPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Toimenpiteiden ajankohta (tallennuspvm) </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaTutkimusType/naytetyyppi
diagram pilaantuneetmaaalueet_p68.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:NaytetyyppiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration Kenttämittaus
enumeration Laboratorioanalyysi
enumeration Normalisoitu laboratorioanalyysi
annotation
documentation
Näytteen tyyppi
source <xs:element name="naytetyyppi" type="ymp:NaytetyyppiType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Näytteen tyyppi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaTutkimusType/mittaustyyppi
diagram pilaantuneetmaaalueet_p69.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:MittaustyyppiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration Huokoskaasunäyte
enumeration Maanäyte
enumeration Pohjavesinäyte
enumeration Sedimenttinäyte
annotation
documentation
Mittaustyyppi
source <xs:element name="mittaustyyppi" type="ymp:MittaustyyppiType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Mittaustyyppi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaTutkimusType/tekijaorganisaatio
diagram pilaantuneetmaaalueet_p70.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Tekijä organisaatio
source <xs:element name="tekijaorganisaatio" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tekijä organisaatio</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PiMaTutkimusType/naytetieto
diagram pilaantuneetmaaalueet_p71.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:NaytteetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymp:Nayte
annotation
documentation
Naytteiden tiedot
source <xs:element name="naytetieto" type="ymp:NaytteetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Naytteiden tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType TietolahdeType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p72.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
children ymp:maaperatutkimus ymp:ymparistokeskus ymp:ymparistoviranomainen
used by
element PiMaAlueType/tietolahde
source <xs:complexType name="TietolahdeType">
 
<xs:choice>
   
<xs:element name="maaperatutkimus" type="ymp:MaaperatutkimusType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>maaperäntutkimuksista myös maanomistajat ja konsulttitoimistot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="ymparistokeskus" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>alueelliset ympäristökeskukset (vuoden 2010 alusta elinkein-, liikenne ja ympäristökeskukset)</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="ymparistoviranomainen" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>kuntien ympäristöviranomaiset</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:choice>
</xs:complexType>

element TietolahdeType/maaperatutkimus
diagram pilaantuneetmaaalueet_p73.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:MaaperatutkimusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymp:maanomistajat ymp:konsulttitoimistot
annotation
documentation
maaperäntutkimuksista myös maanomistajat ja konsulttitoimistot
source <xs:element name="maaperatutkimus" type="ymp:MaaperatutkimusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>maaperäntutkimuksista myös maanomistajat ja konsulttitoimistot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TietolahdeType/ymparistokeskus
diagram pilaantuneetmaaalueet_p74.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
alueelliset ympäristökeskukset (vuoden 2010 alusta elinkein-, liikenne ja ympäristökeskukset)
source <xs:element name="ymparistokeskus" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>alueelliset ympäristökeskukset (vuoden 2010 alusta elinkein-, liikenne ja ympäristökeskukset)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TietolahdeType/ymparistoviranomainen
diagram pilaantuneetmaaalueet_p75.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
kuntien ympäristöviranomaiset
source <xs:element name="ymparistoviranomainen" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>kuntien ympäristöviranomaiset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType ToimenpiteetType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p76.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
children ymp:tehdytTutkimukset ymp:viranomaistoimet ymp:kunnostukset
used by
element PiMaAlueType/toimenpiteet
source <xs:complexType name="ToimenpiteetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="tehdytTutkimukset" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Alueella tehdyt tutkimukset</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="viranomaistoimet" type="ymp:ViranomaistoimetType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnostukset" type="ymp:KunnostuksetType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element ToimenpiteetType/tehdytTutkimukset
diagram pilaantuneetmaaalueet_p77.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Alueella tehdyt tutkimukset
source <xs:element name="tehdytTutkimukset" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Alueella tehdyt tutkimukset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ToimenpiteetType/viranomaistoimet
diagram pilaantuneetmaaalueet_p78.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:ViranomaistoimetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymp:ajankohtaPvm ymp:tulokset ymp:tarkastukset ymp:paatokset
source <xs:element name="viranomaistoimet" type="ymp:ViranomaistoimetType" minOccurs="0"/>

element ToimenpiteetType/kunnostukset
diagram pilaantuneetmaaalueet_p79.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:KunnostuksetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymp:kasitellytMassaMaarat ymp:kunnostusmenetelma ymp:ajankohtaPvm
source <xs:element name="kunnostukset" type="ymp:KunnostuksetType" minOccurs="0"/>

complexType ToiminnanSijaintiType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p80.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
children ymp:osoite ymp:kunta ymp:sijainti ymp:liite ymp:kiinteistorekisterinumero
source <xs:complexType name="ToiminnanSijaintiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
   
<xs:element name="kunta" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>
   
<xs:element name="liite" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kiinteistorekisterinumero" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element ToiminnanSijaintiType/osoite
diagram pilaantuneetmaaalueet_p81.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kunta yht:osoitenimi yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>

element ToiminnanSijaintiType/kunta
diagram pilaantuneetmaaalueet_p82.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kunta" type="xs:string"/>

element ToiminnanSijaintiType/sijainti
diagram pilaantuneetmaaalueet_p83.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>

element ToiminnanSijaintiType/liite
diagram pilaantuneetmaaalueet_p84.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
source <xs:element name="liite" type="yht:LiiteType" minOccurs="0"/>

element ToiminnanSijaintiType/kiinteistorekisterinumero
diagram pilaantuneetmaaalueet_p85.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
source <xs:element name="kiinteistorekisterinumero" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

complexType ViranomaistoimetType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p86.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
children ymp:ajankohtaPvm ymp:tulokset ymp:tarkastukset ymp:paatokset
used by
element ToimenpiteetType/viranomaistoimet
source <xs:complexType name="ViranomaistoimetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="ajankohtaPvm" type="xs:date">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Toimenpiteiden ajankohta</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tulokset" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Tutkimustulokset</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tarkastukset" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>alueella tehdyt tarkastukset</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="paatokset" type="ymp:PaatoksetType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element ViranomaistoimetType/ajankohtaPvm
diagram pilaantuneetmaaalueet_p87.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Toimenpiteiden ajankohta
source <xs:element name="ajankohtaPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Toimenpiteiden ajankohta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ViranomaistoimetType/tulokset
diagram pilaantuneetmaaalueet_p88.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Tutkimustulokset
source <xs:element name="tulokset" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tutkimustulokset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ViranomaistoimetType/tarkastukset
diagram pilaantuneetmaaalueet_p89.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
alueella tehdyt tarkastukset
source <xs:element name="tarkastukset" type="yht:LiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>alueella tehdyt tarkastukset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ViranomaistoimetType/paatokset
diagram pilaantuneetmaaalueet_p90.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:PaatoksetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymp:myonnetytLuvat ymp:evatytLuvat
source <xs:element name="paatokset" type="ymp:PaatoksetType" minOccurs="0"/>

complexType YmparistoOlotType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p91.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
children ymp:maalaji ymp:etaisyys
used by
element PiMaAlueType/ymparistoOlot
source <xs:complexType name="YmparistoOlotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="maalaji" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Alueen maalaji</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="etaisyys" type="ymp:EtaisyysType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Eräisyydet lähimpään rakennukseen, vesistöön etc.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element YmparistoOlotType/maalaji
diagram pilaantuneetmaaalueet_p92.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Alueen maalaji
source <xs:element name="maalaji" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Alueen maalaji</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element YmparistoOlotType/etaisyys
diagram pilaantuneetmaaalueet_p93.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type ymp:EtaisyysType
properties
isRef 0
content complex
children ymp:luonnonsuojeluAlue ymp:rakennus ymp:vesisto ymp:pohjavesiAlue
annotation
documentation
Eräisyydet lähimpään rakennukseen, vesistöön etc.
source <xs:element name="etaisyys" type="ymp:EtaisyysType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Eräisyydet lähimpään rakennukseen, vesistöön etc.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

simpleType LuokituskoodiType
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type restriction of xs:string
used by
element PiMaAlueType/luokituskoodi
facets
enumeration Ei puhdistustarvetta
enumeration ei tiedossa
enumeration Arvioitavat alueet
enumeration Selvitystä vaativat alueet
enumeration Toimivat kohteet
source <xs:simpleType name="LuokituskoodiType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="Ei puhdistustarvetta"/>
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
<xs:enumeration value="Arvioitavat alueet"/>
   
<xs:enumeration value="Selvitystä vaativat alueet"/>
   
<xs:enumeration value="Toimivat kohteet"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType MittaustyyppiType
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type restriction of xs:string
used by
element PiMaTutkimusType/mittaustyyppi
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration Huokoskaasunäyte
enumeration Maanäyte
enumeration Pohjavesinäyte
enumeration Sedimenttinäyte
source <xs:simpleType name="MittaustyyppiType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
<xs:enumeration value="Huokoskaasunäyte"/>
   
<xs:enumeration value="Maanäyte"/>
   
<xs:enumeration value="Pohjavesinäyte"/>
   
<xs:enumeration value="Sedimenttinäyte"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType NaytetyyppiType
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/pilaantuneet_maa_alueet
type restriction of xs:string
used by
element PiMaTutkimusType/naytetyyppi
facets
enumeration ei tiedossa
enumeration Kenttämittaus
enumeration Laboratorioanalyysi
enumeration Normalisoitu laboratorioanalyysi
source <xs:simpleType name="NaytetyyppiType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
<xs:enumeration value="Kenttämittaus"/>
   
<xs:enumeration value="Laboratorioanalyysi"/>
   
<xs:enumeration value="Normalisoitu laboratorioanalyysi"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

element _Feature
diagram pilaantuneetmaaalueet_p94.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_Feature"/>

element _Object
diagram pilaantuneetmaaalueet_p95.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_Object"/>

element AssociationAttributeGroup
diagram pilaantuneetmaaalueet_p96.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="AssociationAttributeGroup"/>

element Dummy_GML
diagram pilaantuneetmaaalueet_p97.png
namespace http://www.opengis.net/gml
annotation
documentation
Comment describing your root element
source <xs:element name="Dummy_GML">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Comment describing your root element</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Null
diagram pilaantuneetmaaalueet_p98.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Null"/>

element Point
diagram pilaantuneetmaaalueet_p99.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Point"/>

complexType AbstractFeatureType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p100.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
complexTypes AbstractPaikkatietopalveluKohde PiMaAlueetType
source <xs:complexType name="AbstractFeatureType"/>

complexType AngleType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p101.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AngleType"/>

complexType AssociationAttributeGroupType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p102.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AssociationAttributeGroupType"/>

complexType CodeType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p103.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="CodeType"/>

complexType CurvePropertyType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p104.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/viiva PostiosoiteType/viivasijainti OsoiteType/viivasijainti
source <xs:complexType name="CurvePropertyType"/>

complexType MeasureType
diagram pilaantuneetmaaalueet_p105.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element HavaintoType/arvo
source <xs:complexType name="MeasureType"/>

complexType MetaDataPropertyType