Schema vesihuoltolaki.xsd


schema location:  ..\..\vesihuoltolaki.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
 
Elements  Complex types  Simple types 
Vapautus  HaetaanType  hankintaType 
Vesihuoltolaki  RakennustunnusType  hulevedetType 
TalousvedetType  johdatusType 
ToiminnanSijaintiType  kayttoType 
VapautuksetType  kiinteistoonKuuluuType 
VapautushakemusType  kohteenVarustelutasoType 
VapautuskohdeType  riittavyysType 
VapautusperusteType  vapautustaHaetaanType 
VapautusType 
VesihuoltolakiType 


schema location:  http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset/2.1.9/yhteiset.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
 
Complex types  Simple types 
AbstractPaikkatietopalveluKohde  AineistonTilaType 
AbstractYmparistotoimiKohde  FiseKelpoisuusType 
AineistotoimituksentiedotType  KaavanvaiheType 
AineistotoimitusType  KayttotarkoitusKoodiType 
Attribuutti  KiinteistotunnusType 
AvainArvoType  KuntaRooliKoodiType 
HakijaType  LuontiTapaType 
HenkilonnimiType  MuutosTilaType 
HetkijaksoType  OsoiteTilaType 
KasittelynTilaType  OsoitteistetunKohteenLajiType 
KasittelyTapahtumatType  PaakayttotarkoitusType 
KasittelyTiedotType  PaatostyyppiType 
KasittelyTietoType  PatevyysluokkaType 
KayttotarkoitusType  SijaintiepavarmuusType 
KiinteistoType  SuunnittelijaRoolikoodiType 
LausunnotType  TasosijaintiType 
LausuntoRvPType  ToimialaType 
LausuntoType  ToimitustapaType 
LausuntoYmpType  TyonjohtajaRooliKoodiType 
LiiteType  ViittausType 
LupamaarayksetType  VRKRooliKoodiType 
LuvanTunnisteTiedotType 
MaksajaType 
MerkintaType 
MuuTunnusType 
NimiType 
OsapuoletType 
OsapuoliType 
OsoiteType 
PaatoksetType 
PaatospoytakirjaType 
PaatosType 
PaivamaaratType 
PostiosoiteType 
PvmjaksoType 
RakennuksenTunnusType 
RakennusLuvanTunnusType 
RakennuspaikkaType 
RakennusrasiteType 
RakennustunnusType 
RakennusvalvontaLiiteType 
RakennusvalvontaSijaintiType 
Referenssipiste 
SijaintitietoType 
SijaintiType 
SuunnittelijaType 
TilamuutosType 
TyonjohtajaType 
ValvontatapahtumaType 
VerkkolaskutusTypeType 
YhteisjarjestelyType 
YhteyshenkiloType 
YhteystietoType 
YmparistoLiiteType 
YmparistoLuvanTunnisteTiedotType 
YmparistoLuvanTunnusType 
YmparistoOsapuoliType 
YmparistoPaatosType 
YritysType 


schema location:  altova://ystream/xml.xsd
attribute form default: 
element form default: 
targetNamespace:  http://www.w3.org/XML/1998/namespace
 
Attributes  Attr. groups 
base  specialAttrs 
id 
lang 
space 


element Vapautus
diagram index_p1.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type ymv:VapautusType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children ymv:kasittelytietotieto ymv:luvanTunnistetiedot ymv:lausuntotieto ymv:paatostieto ymv:maksajatieto ymv:vapautusperuste ymv:vapautushakemustieto ymv:referenssiPiste ymv:koontiKentta ymv:liitetieto ymv:asianKuvaus
used by
complexType VapautuksetType
source <xs:element name="Vapautus" type="ymv:VapautusType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Vesihuoltolaki
diagram index_p2.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type ymv:VesihuoltolakiType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children ymv:toimituksenTiedot ymv:vapautukset
annotation
documentation
Skeeman juurielementti
source <xs:element name="Vesihuoltolaki" type="ymv:VesihuoltolakiType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Skeeman juurielementti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType HaetaanType
diagram index_p3.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
children ymv:vesijohtoonLiittymisesta ymv:jatevesiviemariinLiittymisesta ymv:hulevesiviemariinLiittymisesta
used by
element VapautushakemusType/haetaan
source <xs:complexType name="HaetaanType">
 
<xs:choice>
   
<xs:element name="vesijohtoonLiittymisesta" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="jatevesiviemariinLiittymisesta" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="hulevesiviemariinLiittymisesta" type="xs:string"/>
 
</xs:choice>
</xs:complexType>

element HaetaanType/vesijohtoonLiittymisesta
diagram index_p4.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="vesijohtoonLiittymisesta" type="xs:string"/>

element HaetaanType/jatevesiviemariinLiittymisesta
diagram index_p5.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="jatevesiviemariinLiittymisesta" type="xs:string"/>

element HaetaanType/hulevesiviemariinLiittymisesta
diagram index_p6.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="hulevesiviemariinLiittymisesta" type="xs:string"/>

complexType RakennustunnusType
diagram index_p7.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
children ymv:valtakunnallinenNumero ymv:jarjestysnumero ymv:kiinttun ymv:rakennusnro ymv:aanestysalue ymv:katselmusOsittainen ymv:kayttoonottoKytkin
used by
element VapautuskohdeType/kiinteistonRakennusTieto/KiinteistonRakennus/rakennustunnustieto/Rakennustunnus
source <xs:complexType name="RakennustunnusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="valtakunnallinenNumero" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kiinttun" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="rakennusnro" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Rakennusnumero, kolmella numerolla etunollin</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9]"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="katselmusOsittainen" minOccurs="0">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="osittainen"/>
         
<xs:enumeration value="lopullinen"/>
         
<xs:enumeration value="pidetty"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kayttoonottoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element RakennustunnusType/valtakunnallinenNumero
diagram index_p8.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Valtakunnallinen numero tulossa
source <xs:element name="valtakunnallinenNumero" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennustunnusType/jarjestysnumero
diagram index_p9.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi
source <xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennustunnusType/kiinttun
diagram index_p10.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type yht:KiinteistotunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern (([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2}) 
annotation
documentation
Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja
source <xs:element name="kiinttun" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennustunnusType/rakennusnro
diagram index_p11.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [0-9][0-9][0-9] 
annotation
documentation
Rakennusnumero, kolmella numerolla etunollin
source <xs:element name="rakennusnro" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennusnumero, kolmella numerolla etunollin</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9]"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element RakennustunnusType/aanestysalue
diagram index_p12.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Äänestysalue
source <xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennustunnusType/katselmusOsittainen
diagram index_p13.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration osittainen 
enumeration lopullinen 
enumeration pidetty 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="katselmusOsittainen" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="osittainen"/>
     
<xs:enumeration value="lopullinen"/>
     
<xs:enumeration value="pidetty"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element RakennustunnusType/kayttoonottoKytkin
diagram index_p14.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kayttoonottoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

complexType TalousvedetType
diagram index_p15.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
children ymv:hankinta ymv:johdatus ymv:riittavyys
used by
element VapautuskohdeType/talousvedet
source <xs:complexType name="TalousvedetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="hankinta">
     
<xs:complexType>
       
<xs:choice>
         
<xs:element name="muu" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Muu, mikä?</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="hankinta" type="ymv:hankintaType"/>
       
</xs:choice>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="johdatus" type="ymv:johdatusType"/>
   
<xs:element name="riittavyys" type="ymv:riittavyysType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element TalousvedetType/hankinta
diagram index_p16.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
properties
isRef 0
content complex
children ymv:muu ymv:hankinta
source <xs:element name="hankinta">
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="muu" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Muu, mikä?</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="hankinta" type="ymv:hankintaType"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element TalousvedetType/hankinta/muu
diagram index_p17.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Muu, mikä?
source <xs:element name="muu" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Muu, mikä?</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TalousvedetType/hankinta/hankinta
diagram index_p18.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type ymv:hankintaType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration vesihuoltolaitoksen vesijohdosta 
enumeration kiinteistön rengaskaivosta 
enumeration kiinteistön porakaivosta 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="hankinta" type="ymv:hankintaType"/>

element TalousvedetType/johdatus
diagram index_p19.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type ymv:johdatusType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration kannetaan kaivosta tai vesistöstä 
enumeration pumpataan kaivosta tai vesistöstä 
enumeration johdetaan paineellisena vesijohtoa pitkin rakennukseen 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="johdatus" type="ymv:johdatusType"/>

element TalousvedetType/riittavyys
diagram index_p20.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type ymv:riittavyysType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration vesi ajoittain vähissä 
enumeration vesi riittää talouden tarpeisiin 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="riittavyys" type="ymv:riittavyysType"/>

complexType ToiminnanSijaintiType
diagram index_p21.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
children ymv:osoite ymv:kunta ymv:sijainti ymv:liite ymv:kiinteistorekisterinumero
source <xs:complexType name="ToiminnanSijaintiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
   
<xs:element name="kunta" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>
   
<xs:element name="liite" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kiinteistorekisterinumero" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element ToiminnanSijaintiType/osoite
diagram index_p22.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kunta yht:valtioSuomeksi yht:valtioKansainvalinen yht:osoitenimi yht:ulkomainenLahiosoite yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:ulkomainenPostitoimipaikka yht:jarjestysnumero yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType"/>

element ToiminnanSijaintiType/kunta
diagram index_p23.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kunta" type="xs:string"/>

element ToiminnanSijaintiType/sijainti
diagram index_p24.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>

element ToiminnanSijaintiType/liite
diagram index_p25.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="liite" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"/>

element ToiminnanSijaintiType/kiinteistorekisterinumero
diagram index_p26.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
source <xs:element name="kiinteistorekisterinumero" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

complexType VapautuksetType
diagram index_p27.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
children ymv:Vapautus
used by
element VesihuoltolakiType/vapautukset
source <xs:complexType name="VapautuksetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element ref="ymv:Vapautus"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

complexType VapautushakemusType
diagram index_p28.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
children ymv:haetaan ymv:hakija ymv:kohde ymv:sijaintitieto
used by
element VapautusType/vapautushakemustieto/Vapautushakemus
source <xs:complexType name="VapautushakemusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="haetaan" type="ymv:HaetaanType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Vapautusta
haetaan
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="hakija" type="yht:YhteystietoType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Hakijan yhteystiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kohde" type="ymv:VapautuskohdeType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kohde jolle vapautusta  haetaan</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element VapautushakemusType/haetaan
diagram index_p29.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type ymv:HaetaanType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymv:vesijohtoonLiittymisesta ymv:jatevesiviemariinLiittymisesta ymv:hulevesiviemariinLiittymisesta
annotation
documentation
Vapautusta
haetaan
source <xs:element name="haetaan" type="ymv:HaetaanType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vapautusta
haetaan
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element VapautushakemusType/hakija
diagram index_p30.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type yht:YhteystietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:henkilotunnus yht:ulkomainenHenkilotunnus yht:sukunimi yht:etunimi yht:yTunnus yht:yrityksenNimi yht:yhteyshenkilonNimi yht:osoitetieto yht:puhelinnumero yht:sahkopostiosoite yht:suoramarkkinointikielto yht:verkkolaskutustieto
annotation
documentation
Hakijan yhteystiedot
source <xs:element name="hakija" type="yht:YhteystietoType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hakijan yhteystiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element VapautushakemusType/kohde
diagram index_p31.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type ymv:VapautuskohdeType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymv:kiinteistonOmistaja ymv:osoite ymv:kiinteistorekisteritunnus ymv:pintaAla ymv:kaytto ymv:kiinteistonRakennusTieto ymv:vapautustaHaetaan ymv:hulevedet ymv:talousvedet ymv:jatevedet ymv:lisatiedot
annotation
documentation
Kohde jolle vapautusta  haetaan
source <xs:element name="kohde" type="ymv:VapautuskohdeType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde jolle vapautusta  haetaan</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element VapautushakemusType/sijaintitieto
diagram index_p32.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

complexType VapautuskohdeType
diagram index_p33.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
children ymv:kiinteistonOmistaja ymv:osoite ymv:kiinteistorekisteritunnus ymv:pintaAla ymv:kaytto ymv:kiinteistonRakennusTieto ymv:vapautustaHaetaan ymv:hulevedet ymv:talousvedet ymv:jatevedet ymv:lisatiedot
used by
element VapautushakemusType/kohde
source <xs:complexType name="VapautuskohdeType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kiinteistonOmistaja" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kiinteistön omistaja jos joku muu kuin hakija</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kiinteistorekisteritunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="pintaAla" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Tontin pinta-ala</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kaytto" type="ymv:kayttoType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kiinteistön käyttö</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kiinteistonRakennusTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kiinteistöön kuuluu </xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="KiinteistonRakennus">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="kayttotarkoitustieto" minOccurs="0">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:choice>
                     
<xs:element name="muu" type="xs:string">
                       
<xs:annotation>
                         
<xs:documentation>muu, mikä?</xs:documentation>
                       
</xs:annotation>
                     
</xs:element>
                     
<xs:element name="kayttotarkoitus">
                       
<xs:simpleType>
                         
<xs:restriction base="xs:string">
                           
<xs:enumeration value="eläinsuoja"/>
                           
<xs:enumeration value="lomarakennus"/>
                           
<xs:enumeration value="asuinrakennus"/>
                           
<xs:enumeration value="saunarakennus"/>
                           
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                         
</xs:restriction>
                       
</xs:simpleType>
                     
</xs:element>
                   
</xs:choice>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="kohteenVarustelutaso" type="ymv:kohteenVarustelutasoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Vapautushakemuksen kohteena olevan rakennuksen varustelutaso</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="haetaanVapautustaKytkin" type="xs:boolean"/>
               
<xs:element name="rakennustunnustieto" minOccurs="0">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="Rakennustunnus" type="ymv:RakennustunnusType"/>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="vapautustaHaetaan" type="ymv:vapautustaHaetaanType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Rakennustyppia, jolle vapautusta haetaan</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="hulevedet" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:choice>
         
<xs:element name="muu" type="xs:string">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Muualle, minne ?</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="hulevedet" type="ymv:hulevedetType">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Hulevesien imeytys</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:choice>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="talousvedet" type="ymv:TalousvedetType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="jatevedet" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="lisatiedot" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element VapautuskohdeType/kiinteistonOmistaja
diagram index_p34.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Kiinteistön omistaja jos joku muu kuin hakija
source <xs:element name="kiinteistonOmistaja" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kiinteistön omistaja jos joku muu kuin hakija</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element VapautuskohdeType/osoite
diagram index_p35.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kunta yht:valtioSuomeksi yht:valtioKansainvalinen yht:osoitenimi yht:ulkomainenLahiosoite yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:ulkomainenPostitoimipaikka yht:jarjestysnumero yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>

element VapautuskohdeType/kiinteistorekisteritunnus
diagram index_p36.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type yht:KiinteistotunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern (([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2}) 
source <xs:element name="kiinteistorekisteritunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0"/>

element VapautuskohdeType/pintaAla
diagram index_p37.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Tontin pinta-ala
source <xs:element name="pintaAla" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tontin pinta-ala</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element VapautuskohdeType/kaytto
diagram index_p38.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type ymv:kayttoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration Asumaton 
enumeration Tilapäinen 
enumeration Vakituinen 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Kiinteistön käyttö
source <xs:element name="kaytto" type="ymv:kayttoType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kiinteistön käyttö</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element VapautuskohdeType/kiinteistonRakennusTieto
diagram index_p39.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymv:KiinteistonRakennus
annotation
documentation
Kiinteistöön kuuluu
source <xs:element name="kiinteistonRakennusTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kiinteistöön kuuluu </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="KiinteistonRakennus">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="kayttotarkoitustieto" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:choice>
                 
<xs:element name="muu" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>muu, mikä?</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="kayttotarkoitus">
                   
<xs:simpleType>
                     
<xs:restriction base="xs:string">
                       
<xs:enumeration value="eläinsuoja"/>
                       
<xs:enumeration value="lomarakennus"/>
                       
<xs:enumeration value="asuinrakennus"/>
                       
<xs:enumeration value="saunarakennus"/>
                       
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                     
</xs:restriction>
                   
</xs:simpleType>
                 
</xs:element>
               
</xs:choice>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="kohteenVarustelutaso" type="ymv:kohteenVarustelutasoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Vapautushakemuksen kohteena olevan rakennuksen varustelutaso</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="haetaanVapautustaKytkin" type="xs:boolean"/>
           
<xs:element name="rakennustunnustieto" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="Rakennustunnus" type="ymv:RakennustunnusType"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element VapautuskohdeType/kiinteistonRakennusTieto/KiinteistonRakennus
diagram index_p40.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
properties
isRef 0
content complex
children ymv:kayttotarkoitustieto ymv:kohteenVarustelutaso ymv:haetaanVapautustaKytkin ymv:rakennustunnustieto
source <xs:element name="KiinteistonRakennus">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="kayttotarkoitustieto" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:choice>
           
<xs:element name="muu" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>muu, mikä?</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="kayttotarkoitus">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="eläinsuoja"/>
                 
<xs:enumeration value="lomarakennus"/>
                 
<xs:enumeration value="asuinrakennus"/>
                 
<xs:enumeration value="saunarakennus"/>
                 
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
         
</xs:choice>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="kohteenVarustelutaso" type="ymv:kohteenVarustelutasoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Vapautushakemuksen kohteena olevan rakennuksen varustelutaso</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="haetaanVapautustaKytkin" type="xs:boolean"/>
     
<xs:element name="rakennustunnustieto" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Rakennustunnus" type="ymv:RakennustunnusType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element VapautuskohdeType/kiinteistonRakennusTieto/KiinteistonRakennus/kayttotarkoitustieto
diagram index_p41.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymv:muu ymv:kayttotarkoitus
source <xs:element name="kayttotarkoitustieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="muu" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>muu, mikä?</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="kayttotarkoitus">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="eläinsuoja"/>
           
<xs:enumeration value="lomarakennus"/>
           
<xs:enumeration value="asuinrakennus"/>
           
<xs:enumeration value="saunarakennus"/>
           
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
   
</xs:choice>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element VapautuskohdeType/kiinteistonRakennusTieto/KiinteistonRakennus/kayttotarkoitustieto/muu
diagram index_p42.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
muu, mikä?
source <xs:element name="muu" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>muu, mikä?</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element VapautuskohdeType/kiinteistonRakennusTieto/KiinteistonRakennus/kayttotarkoitustieto/kayttotarkoitus
diagram index_p43.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration eläinsuoja 
enumeration lomarakennus 
enumeration asuinrakennus 
enumeration saunarakennus 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="kayttotarkoitus">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="eläinsuoja"/>
     
<xs:enumeration value="lomarakennus"/>
     
<xs:enumeration value="asuinrakennus"/>
     
<xs:enumeration value="saunarakennus"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element VapautuskohdeType/kiinteistonRakennusTieto/KiinteistonRakennus/kohteenVarustelutaso
diagram index_p44.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type ymv:kohteenVarustelutasoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration Suihku 
enumeration Tiskiallas 
enumeration Astianpesukone 
enumeration Pyykinpesukone 
enumeration Lämminvesivaraaja 
enumeration Kuivakäymälä 
enumeration WC(vesikäymälä) 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Vapautushakemuksen kohteena olevan rakennuksen varustelutaso
source <xs:element name="kohteenVarustelutaso" type="ymv:kohteenVarustelutasoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vapautushakemuksen kohteena olevan rakennuksen varustelutaso</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element VapautuskohdeType/kiinteistonRakennusTieto/KiinteistonRakennus/haetaanVapautustaKytkin
diagram index_p45.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="haetaanVapautustaKytkin" type="xs:boolean"/>

element VapautuskohdeType/kiinteistonRakennusTieto/KiinteistonRakennus/rakennustunnustieto
diagram index_p46.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymv:Rakennustunnus
source <xs:element name="rakennustunnustieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Rakennustunnus" type="ymv:RakennustunnusType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element VapautuskohdeType/kiinteistonRakennusTieto/KiinteistonRakennus/rakennustunnustieto/Rakennustunnus
diagram index_p47.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type ymv:RakennustunnusType
properties
isRef 0
content complex
children ymv:valtakunnallinenNumero ymv:jarjestysnumero ymv:kiinttun ymv:rakennusnro ymv:aanestysalue ymv:katselmusOsittainen ymv:kayttoonottoKytkin
source <xs:element name="Rakennustunnus" type="ymv:RakennustunnusType"/>

element VapautuskohdeType/vapautustaHaetaan
diagram index_p48.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type ymv:vapautustaHaetaanType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration Muu 
enumeration Eläinsuoja 
enumeration Saunarakennus 
enumeration Lomarakennus 
enumeration Asuinrakennus 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Rakennustyppia, jolle vapautusta haetaan
source <xs:element name="vapautustaHaetaan" type="ymv:vapautustaHaetaanType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennustyppia, jolle vapautusta haetaan</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element VapautuskohdeType/hulevedet
diagram index_p49.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymv:muu ymv:hulevedet
source <xs:element name="hulevedet" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="muu" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Muualle, minne ?</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="hulevedet" type="ymv:hulevedetType">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Hulevesien imeytys</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:choice>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element VapautuskohdeType/hulevedet/muu
diagram index_p50.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Muualle, minne ?
source <xs:element name="muu" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Muualle, minne ?</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element VapautuskohdeType/hulevedet/hulevedet
diagram index_p51.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type ymv:hulevedetType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration johdetaan rajaojaan tai muuhun ojaan 
enumeration imeytetään maaperään 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Hulevesien imeytys
source <xs:element name="hulevedet" type="ymv:hulevedetType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hulevesien imeytys</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element VapautuskohdeType/talousvedet
diagram index_p52.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type ymv:TalousvedetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymv:hankinta ymv:johdatus ymv:riittavyys
source <xs:element name="talousvedet" type="ymv:TalousvedetType" minOccurs="0"/>

element VapautuskohdeType/jatevedet
diagram index_p53.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="jatevedet" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element VapautuskohdeType/lisatiedot
diagram index_p54.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="lisatiedot" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0"/>

complexType VapautusperusteType
diagram index_p55.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
children ymv:liittaminenKohtuutonta ymv:eiVaarannaVesihuoltoa ymv:lisaksi
used by
element VapautusType/vapautusperuste
source <xs:complexType name="VapautusperusteType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="liittaminenKohtuutonta" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="eiVaarannaVesihuoltoa" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="lisaksi" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Lisäksi:</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="kaytettavissaTalousvetta" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="jatevesistaEiHaittaa" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista;</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="hulevedenPoisjohtaminen" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista varten tarkoitettuun viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element VapautusperusteType/liittaminenKohtuutonta
diagram index_p56.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy
source <xs:element name="liittaminenKohtuutonta" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element VapautusperusteType/eiVaarannaVesihuoltoa
diagram index_p57.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
source <xs:element name="eiVaarannaVesihuoltoa" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element VapautusperusteType/lisaksi
diagram index_p58.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymv:kaytettavissaTalousvetta ymv:jatevesistaEiHaittaa ymv:hulevedenPoisjohtaminen
annotation
documentation
Lisäksi:
source <xs:element name="lisaksi" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lisäksi:</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="kaytettavissaTalousvetta" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="jatevesistaEiHaittaa" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista;</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="hulevedenPoisjohtaminen" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista varten tarkoitettuun viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element VapautusperusteType/lisaksi/kaytettavissaTalousvetta
diagram index_p59.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä
source <xs:element name="kaytettavissaTalousvetta" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element VapautusperusteType/lisaksi/jatevesistaEiHaittaa
diagram index_p60.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista;
source <xs:element name="jatevesistaEiHaittaa" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista;</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element VapautusperusteType/lisaksi/hulevedenPoisjohtaminen
diagram index_p61.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
annotation
documentation
huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista varten tarkoitettuun viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti
source <xs:element name="hulevedenPoisjohtaminen" type="yht:YmparistoLiiteType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista varten tarkoitettuun viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType VapautusType
diagram index_p62.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children ymv:kasittelytietotieto ymv:luvanTunnistetiedot ymv:lausuntotieto ymv:paatostieto ymv:maksajatieto ymv:vapautusperuste ymv:vapautushakemustieto ymv:referenssiPiste ymv:koontiKentta ymv:liitetieto ymv:asianKuvaus
used by
element Vapautus
source <xs:complexType name="VapautusType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kasittelytietotieto" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="KasittelyTieto" type="yht:KasittelyTietoType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="luvanTunnistetiedot" type="yht:YmparistoLuvanTunnisteTiedotType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="lausuntotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoYmpType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="paatostieto" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Paatos" type="yht:YmparistoPaatosType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="maksajatieto" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Maksaja" type="yht:MaksajaType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="vapautusperuste" type="ymv:VapautusperusteType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="vapautushakemustieto">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Vapautushakemus" type="ymv:VapautushakemusType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="referenssiPiste" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="koontiKentta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="asianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element VapautusType/kasittelytietotieto
diagram index_p63.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children ymv:KasittelyTieto
source <xs:element name="kasittelytietotieto" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="KasittelyTieto" type="yht:KasittelyTietoType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element VapautusType/kasittelytietotieto/KasittelyTieto
diagram index_p64.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type yht:KasittelyTietoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:muutosHetki yht:hakemuksenTila yht:tilanMuutosHetki yht:kunnanYhteyshenkiloEtunimi yht:kunnanYhteyshenkiloSukunimi yht:asiatunnus yht:paivaysPvm yht:kasittelija
source <xs:element name="KasittelyTieto" type="yht:KasittelyTietoType"/>

element VapautusType/luvanTunnistetiedot
diagram index_p65.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type yht:YmparistoLuvanTunnisteTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:LupaTunnus
source <xs:element name="luvanTunnistetiedot" type="yht:YmparistoLuvanTunnisteTiedotType" minOccurs="0"/>

element VapautusType/lausuntotieto
diagram index_p66.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymv:Lausunto
source <xs:element name="lausuntotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoYmpType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element VapautusType/lausuntotieto/Lausunto
diagram index_p67.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type yht:LausuntoYmpType
properties
isRef 0
content complex
children yht:viranomainen yht:pyyntoPvm yht:maaraPvm yht:lausuntotieto
source <xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoYmpType"/>

element VapautusType/paatostieto
diagram index_p68.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymv:Paatos
source <xs:element name="paatostieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Paatos" type="yht:YmparistoPaatosType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element VapautusType/paatostieto/Paatos
diagram index_p69.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type yht:YmparistoPaatosType
properties
isRef 0
content complex
children yht:takuuaikaPaivat yht:lupaehdotJaMaaraykset yht:paatoslinkki yht:paatosdokumentinPvm yht:liitetieto
source <xs:element name="Paatos" type="yht:YmparistoPaatosType"/>

element VapautusType/maksajatieto
diagram index_p70.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymv:Maksaja
source <xs:element name="maksajatieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Maksaja" type="yht:MaksajaType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element VapautusType/maksajatieto/Maksaja
diagram index_p71.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type yht:MaksajaType
properties
isRef 0
content complex
children yht:henkilotunnus yht:ulkomainenHenkilotunnus yht:sukunimi yht:etunimi yht:yTunnus yht:yrityksenNimi yht:yhteyshenkilonNimi yht:osoitetieto yht:puhelinnumero yht:sahkopostiosoite yht:suoramarkkinointikielto yht:verkkolaskutustieto yht:laskuviite
source <xs:element name="Maksaja" type="yht:MaksajaType"/>

element VapautusType/vapautusperuste
diagram index_p72.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type ymv:VapautusperusteType
properties
isRef 0
content complex
children ymv:liittaminenKohtuutonta ymv:eiVaarannaVesihuoltoa ymv:lisaksi
annotation
documentation
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
source <xs:element name="vapautusperuste" type="ymv:VapautusperusteType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element VapautusType/vapautushakemustieto
diagram index_p73.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
properties
isRef 0
content complex
children ymv:Vapautushakemus
source <xs:element name="vapautushakemustieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Vapautushakemus" type="ymv:VapautushakemusType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element VapautusType/vapautushakemustieto/Vapautushakemus
diagram index_p74.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type ymv:VapautushakemusType
properties
isRef 0
content complex
children ymv:haetaan ymv:hakija ymv:kohde ymv:sijaintitieto
source <xs:element name="Vapautushakemus" type="ymv:VapautushakemusType"/>

element VapautusType/referenssiPiste
diagram index_p75.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="referenssiPiste" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>

element VapautusType/koontiKentta
diagram index_p76.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="koontiKentta" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element VapautusType/liitetieto
diagram index_p77.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymv:Liite
source <xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element VapautusType/liitetieto/Liite
diagram index_p78.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>

element VapautusType/asianKuvaus
diagram index_p79.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

complexType VesihuoltolakiType
diagram index_p80.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children ymv:toimituksenTiedot ymv:vapautukset
used by
element Vesihuoltolaki
source <xs:complexType name="VesihuoltolakiType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
       
<xs:element name="vapautukset" type="ymv:VapautuksetType" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Vesiverkoston Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element VesihuoltolakiType/toimituksenTiedot
diagram index_p81.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

element VesihuoltolakiType/vapautukset
diagram index_p82.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type ymv:VapautuksetType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children ymv:Vapautus
annotation
documentation
Vesiverkoston Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
source <xs:element name="vapautukset" type="ymv:VapautuksetType" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vesiverkoston Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

simpleType hankintaType
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type restriction of xs:string
used by
element TalousvedetType/hankinta/hankinta
facets
Kind Value annotation 
enumeration vesihuoltolaitoksen vesijohdosta 
enumeration kiinteistön rengaskaivosta 
enumeration kiinteistön porakaivosta 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:simpleType name="hankintaType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="vesihuoltolaitoksen vesijohdosta"/>
   
<xs:enumeration value="kiinteistön rengaskaivosta"/>
   
<xs:enumeration value="kiinteistön porakaivosta"/>
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType hulevedetType
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type restriction of xs:string
used by
element VapautuskohdeType/hulevedet/hulevedet
facets
Kind Value annotation 
enumeration johdetaan rajaojaan tai muuhun ojaan 
enumeration imeytetään maaperään 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:simpleType name="hulevedetType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="johdetaan rajaojaan tai muuhun ojaan"/>
   
<xs:enumeration value="imeytetään maaperään"/>
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType johdatusType
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type restriction of xs:string
used by
element TalousvedetType/johdatus
facets
Kind Value annotation 
enumeration kannetaan kaivosta tai vesistöstä 
enumeration pumpataan kaivosta tai vesistöstä 
enumeration johdetaan paineellisena vesijohtoa pitkin rakennukseen 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:simpleType name="johdatusType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="kannetaan kaivosta tai vesistöstä"/>
   
<xs:enumeration value="pumpataan kaivosta tai vesistöstä"/>
   
<xs:enumeration value="johdetaan paineellisena vesijohtoa pitkin rakennukseen"/>
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType kayttoType
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type restriction of xs:string
used by
element VapautuskohdeType/kaytto
facets
Kind Value annotation 
enumeration Asumaton 
enumeration Tilapäinen 
enumeration Vakituinen 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:simpleType name="kayttoType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="Asumaton"/>
   
<xs:enumeration value="Tilapäinen"/>
   
<xs:enumeration value="Vakituinen"/>
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType kiinteistoonKuuluuType
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type restriction of xs:string
facets
Kind Value annotation 
enumeration Muu 
enumeration Eläinsuoja 
enumeration Saunarakennus 
enumeration Lomarakennus 
enumeration Asuinrakennus 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:simpleType name="kiinteistoonKuuluuType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="Muu"/>
   
<xs:enumeration value="Eläinsuoja"/>
   
<xs:enumeration value="Saunarakennus"/>
   
<xs:enumeration value="Lomarakennus"/>
   
<xs:enumeration value="Asuinrakennus"/>
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType kohteenVarustelutasoType
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type restriction of xs:string
used by
element VapautuskohdeType/kiinteistonRakennusTieto/KiinteistonRakennus/kohteenVarustelutaso
facets
Kind Value annotation 
enumeration Suihku 
enumeration Tiskiallas 
enumeration Astianpesukone 
enumeration Pyykinpesukone 
enumeration Lämminvesivaraaja 
enumeration Kuivakäymälä 
enumeration WC(vesikäymälä) 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:simpleType name="kohteenVarustelutasoType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="Suihku"/>
   
<xs:enumeration value="Tiskiallas"/>
   
<xs:enumeration value="Astianpesukone"/>
   
<xs:enumeration value="Pyykinpesukone"/>
   
<xs:enumeration value="Lämminvesivaraaja"/>
   
<xs:enumeration value="Kuivakäymälä"/>
   
<xs:enumeration value="WC(vesikäymälä)"/>
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType riittavyysType
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type restriction of xs:string
used by
element TalousvedetType/riittavyys
facets
Kind Value annotation 
enumeration vesi ajoittain vähissä 
enumeration vesi riittää talouden tarpeisiin 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:simpleType name="riittavyysType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="vesi ajoittain vähissä"/>
   
<xs:enumeration value="vesi riittää talouden tarpeisiin"/>
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType vapautustaHaetaanType
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/vesihuoltolaki
type restriction of xs:string
used by
element VapautuskohdeType/vapautustaHaetaan
facets
Kind Value annotation 
enumeration Muu 
enumeration Eläinsuoja 
enumeration Saunarakennus 
enumeration Lomarakennus 
enumeration Asuinrakennus 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:simpleType name="vapautustaHaetaanType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="Muu"/>
   
<xs:enumeration value="Eläinsuoja"/>
   
<xs:enumeration value="Saunarakennus"/>
   
<xs:enumeration value="Lomarakennus"/>
   
<xs:enumeration value="Asuinrakennus"/>
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

element _Feature
diagram index_p83.png
namespace http://www.opengis.net/gml
type gml:AbstractFeatureType
properties
content complex
substGrp gml:_GML
abstract true
source <xs:element name="_Feature" type="gml:AbstractFeatureType" abstract="true" substitutionGroup="gml:_GML"/>

element _FeatureCollection
diagram index_p84.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_FeatureCollection"/>

element _GML
diagram index_p85.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_GML"/>

element _Object
diagram index_p86.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="_Object"/>

element AssociationAttributeGroup
diagram index_p87.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="AssociationAttributeGroup"/>

element Dummy_GML
diagram index_p88.png
namespace http://www.opengis.net/gml
annotation
documentation
Comment describing your root element
source <xs:element name="Dummy_GML">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Comment describing your root element</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element featureMember
diagram index_p89.png
namespace http://www.opengis.net/gml
type gml:FeaturePropertyType
properties
content complex
source <xs:element name="featureMember" type="gml:FeaturePropertyType"/>

element featureProperty
diagram index_p90.png
namespace http://www.opengis.net/gml
type gml:FeaturePropertyType
properties
content complex
source <xs:element name="featureProperty" type="gml:FeaturePropertyType"/>

element Null
diagram index_p91.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Null"/>

element Point
diagram index_p92.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:element name="Point"/>

complexType AbstractFeatureCollectionType
diagram index_p93.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AbstractFeatureCollectionType"/>

complexType AbstractFeatureType
diagram index_p94.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element _Feature
complexTypes AbstractPaikkatietopalveluKohde MerkintaType VapautusType VesihuoltolakiType
source <xs:complexType name="AbstractFeatureType"/>

complexType AngleType
diagram index_p95.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AngleType"/>

complexType AssociationAttributeGroupType
diagram index_p96.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="AssociationAttributeGroupType"/>

complexType CodeType
diagram index_p97.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="CodeType"/>

complexType CurvePropertyType
diagram index_p98.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/viiva PostiosoiteType/viivasijainti OsoiteType/viivasijainti
source <xs:complexType name="CurvePropertyType"/>

complexType FeatureCollectionType
diagram index_p99.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="FeatureCollectionType"/>

complexType FeaturePropertyType
diagram index_p100.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements featureMember featureProperty
source <xs:complexType name="FeaturePropertyType"/>

complexType MeasureType
diagram index_p101.png
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:complexType name="MeasureType"/>

complexType MetaDataPropertyType
diagram index_p102.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
source <xs:complexType name="MetaDataPropertyType"/>

complexType NullType
diagram index_p103.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
element SijaintiType/tyhja
source <xs:complexType name="NullType"/>

complexType PointPropertyType
diagram index_p104.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/piste PostiosoiteType/pistesijainti OsoiteType/pistesijainti Referenssipiste/sijainti VapautusType/referenssiPiste ToiminnanSijaintiType/sijainti
source <xs:complexType name="PointPropertyType"/>

complexType SurfacePropertyType
diagram index_p105.png
namespace http://www.opengis.net/gml
used by
elements SijaintiType/alue PostiosoiteType/aluesijainti OsoiteType/aluesijainti
source <xs:complexType name="SurfacePropertyType"/>

attributeGroup AssociationAttributeGroup
namespace http://www.opengis.net/gml
source <xs:attributeGroup name="AssociationAttributeGroup"/>

complexType AbstractPaikkatietopalveluKohde
diagram index_p106.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
used by
complexTypes AbstractYmparistotoimiKohde OsoiteType RakennuspaikkaType RakennusrasiteType YhteisjarjestelyType
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractPaikkatietopalveluKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/metatieto
diagram index_p107.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type gml:MetaDataPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
annotation
documentation
Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki
source <xs:element name="metatieto" type="gml:MetaDataPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/yksilointitieto
diagram index_p108.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto
source <xs:element name="yksilointitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen lähtötietojärjestelmän  tvs. mukainen yksilöintitieto </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/alkuHetki
diagram index_p109.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kohteen luontipäivämäärä
source <xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen luontipäivämäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPaikkatietopalveluKohde/loppuHetki
diagram index_p110.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista
source <xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AbstractYmparistotoimiKohde
diagram index_p111.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
abstract true
children yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki
annotation
documentation
Kohde josta periytetään kaikki kohteet
source <xs:complexType name="AbstractYmparistotoimiKohde" abstract="true">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohde josta periytetään kaikki kohteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde"/>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

complexType AineistotoimituksentiedotType
diagram index_p112.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
used by
elements AineistotoimitusType/Toimitus VesihuoltolakiType/toimituksenTiedot
source <xs:complexType name="AineistotoimituksentiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistonnimi
diagram index_p113.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Aineistoa kuvaava nimi,
source <xs:element name="aineistonnimi" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineistoa kuvaava nimi, </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/aineistotoimittaja
diagram index_p114.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö
source <xs:element name="aineistotoimittaja" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tila
diagram index_p115.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistonTilaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration valmis 
enumeration keskeneräinen 
enumeration muu 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
source <xs:element name="tila" type="yht:AineistonTilaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/toimitusPvm
diagram index_p116.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty
source <xs:element name="toimitusPvm" type="xs:date">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Milloin kyseinen siirtotiedosto on tehty</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/kuntakoodi
diagram index_p117.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string"/>

element AineistotoimituksentiedotType/kielitieto
diagram index_p118.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kunnan kieli tai kieliitieto
source <xs:element name="kielitieto" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kunnan kieli tai kieliitieto</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietotunniste
diagram index_p119.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietotunniste" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Paikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä
metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste,
resurssitunniste, aineiston ID.  Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-
26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoXMLURL
diagram index_p120.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoXMLURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML
tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-
665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/metatietoURL
diagram index_p121.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
source <xs:element name="metatietoURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat
luettavissa ”selkokielisenä”. Esim:
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadat
aUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AineistotoimituksentiedotType/tietotuoteURL
diagram index_p122.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
source <xs:element name="tietotuoteURL" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>URL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen
tiedot
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AineistotoimitusType
diagram index_p123.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Toimitus
source <xs:complexType name="AineistotoimitusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AineistotoimitusType/Toimitus
diagram index_p124.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="Toimitus" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

complexType Attribuutti
diagram index_p125.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:selitysteksti yht:arvo
source <xs:complexType name="Attribuutti">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="arvo" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element Attribuutti/selitysteksti
diagram index_p126.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="selitysteksti" type="xs:string"/>

element Attribuutti/arvo
diagram index_p127.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="arvo" type="xs:string"/>

complexType AvainArvoType
diagram index_p128.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:avain yht:arvo
source <xs:complexType name="AvainArvoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="avain" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="arvo" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AvainArvoType/avain
diagram index_p129.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="avain" type="xs:string"/>

element AvainArvoType/arvo
diagram index_p130.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="arvo" type="xs:string"/>

complexType HakijaType
diagram index_p131.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:YhteystietoType
properties
base yht:YhteystietoType
children yht:henkilotunnus yht:ulkomainenHenkilotunnus yht:sukunimi yht:etunimi yht:yTunnus yht:yrityksenNimi yht:yhteyshenkilonNimi yht:osoitetieto yht:puhelinnumero yht:sahkopostiosoite yht:suoramarkkinointikielto yht:verkkolaskutustieto yht:ammatti yht:tyopaikannimi yht:tyosuhteenalkuPvm
source <xs:complexType name="HakijaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:YhteystietoType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyopaikannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyosuhteenalkuPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element HakijaType/ammatti
diagram index_p132.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="ammatti" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HakijaType/tyopaikannimi
diagram index_p133.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tyopaikannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HakijaType/tyosuhteenalkuPvm
diagram index_p134.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tyosuhteenalkuPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

complexType HenkilonnimiType
diagram index_p135.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:etunimi yht:sukunimi
used by
element YhteyshenkiloType/nimi
source <xs:complexType name="HenkilonnimiType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HenkilonnimiType/etunimi
diagram index_p136.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="etunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HenkilonnimiType/sukunimi
diagram index_p137.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="sukunimi" type="xs:string"/>

complexType HetkijaksoType
diagram index_p138.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:alkuHetki yht:loppuHetki
source <xs:complexType name="HetkijaksoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime"/>
   
<xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HetkijaksoType/alkuHetki
diagram index_p139.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="alkuHetki" type="xs:dateTime"/>

element HetkijaksoType/loppuHetki
diagram index_p140.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="loppuHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

complexType KasittelynTilaType
diagram index_p141.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Tilamuutos
source <xs:complexType name="KasittelynTilaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Tilamuutos" type="yht:TilamuutosType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelynTilaType/Tilamuutos
diagram index_p142.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:TilamuutosType
properties
isRef 0
content complex
children yht:pvm yht:tila yht:kasittelija
source <xs:element name="Tilamuutos" type="yht:TilamuutosType"/>

complexType KasittelyTapahtumatType
diagram index_p143.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kasittelytiedottieto yht:paatostieto
source <xs:complexType name="KasittelyTapahtumatType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kasittelytiedottieto">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Kasittelytiedot" minOccurs="0">
           
<xs:complexType>
             
<xs:complexContent>
               
<xs:extension base="yht:KasittelyTiedotType">
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:extension>
             
</xs:complexContent>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="paatostieto">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Paatos" type="yht:YmparistoPaatosType"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelyTapahtumatType/kasittelytiedottieto
diagram index_p144.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:Kasittelytiedot
source <xs:element name="kasittelytiedottieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Kasittelytiedot" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="yht:KasittelyTiedotType">
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:extension>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KasittelyTapahtumatType/kasittelytiedottieto/Kasittelytiedot
diagram index_p145.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:KasittelyTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:muutosHetki yht:hakemuksenTila yht:tilanMuutosHetki yht:kunnanYhteyshenkiloEtunimi yht:kunnanYhteyshenkiloSukunimi yht:asiatunnus yht:paivaysPvm yht:kasittelija
source <xs:element name="Kasittelytiedot" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yht:KasittelyTiedotType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KasittelyTapahtumatType/kasittelytiedottieto/Kasittelytiedot/kasittelija
diagram index_p146.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:YmparistoOsapuoliType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:henkilo yht:yritys yht:turvakieltoKytkin yht:suoramarkkinointikieltoKytkin yht:rooliKoodi
source <xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>

element KasittelyTapahtumatType/paatostieto
diagram index_p147.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:Paatos
source <xs:element name="paatostieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Paatos" type="yht:YmparistoPaatosType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KasittelyTapahtumatType/paatostieto/Paatos
diagram index_p148.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:YmparistoPaatosType
properties
isRef 0
content complex
children yht:takuuaikaPaivat yht:lupaehdotJaMaaraykset yht:paatoslinkki yht:paatosdokumentinPvm yht:liitetieto
source <xs:element name="Paatos" type="yht:YmparistoPaatosType"/>

complexType KasittelyTiedotType
diagram index_p149.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:muutosHetki yht:hakemuksenTila yht:tilanMuutosHetki yht:kunnanYhteyshenkiloEtunimi yht:kunnanYhteyshenkiloSukunimi yht:asiatunnus yht:paivaysPvm
used by
element KasittelyTapahtumatType/kasittelytiedottieto/Kasittelytiedot
source <xs:complexType name="KasittelyTiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Hakemuksen muutosaika</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="hakemuksenTila" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tilanMuutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnanYhteyshenkiloEtunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnanYhteyshenkiloSukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paivaysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelyTiedotType/muutosHetki
diagram index_p150.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Hakemuksen muutosaika
source <xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hakemuksen muutosaika</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KasittelyTiedotType/hakemuksenTila
diagram index_p151.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="hakemuksenTila" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/tilanMuutosHetki
diagram index_p152.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilanMuutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/kunnanYhteyshenkiloEtunimi
diagram index_p153.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunnanYhteyshenkiloEtunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/kunnanYhteyshenkiloSukunimi
diagram index_p154.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunnanYhteyshenkiloSukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/asiatunnus
diagram index_p155.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTiedotType/paivaysPvm
diagram index_p156.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paivaysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

complexType KasittelyTietoType
diagram index_p157.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:muutosHetki yht:hakemuksenTila yht:tilanMuutosHetki yht:kunnanYhteyshenkiloEtunimi yht:kunnanYhteyshenkiloSukunimi yht:asiatunnus yht:paivaysPvm yht:kasittelija
used by
element VapautusType/kasittelytietotieto/KasittelyTieto
source <xs:complexType name="KasittelyTietoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Hakemuksen muutosaika</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="hakemuksenTila" minOccurs="0">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="0 Kesken"/>
         
<xs:enumeration value="1 Vireillä"/>
         
<xs:enumeration value="2 Lupa haettu"/>
         
<xs:enumeration value="3 Lupa myönnetty"/>
         
<xs:enumeration value="4 Lupa rauennut"/>
         
<xs:enumeration value="5 Jatkolupa"/>
         
<xs:enumeration value="6 Lupakohteen tarkastus"/>
         
<xs:enumeration value="7 Lupahakemuksesta tiedottaminen"/>
         
<xs:enumeration value="8 Lausunnon pyytäminen"/>
         
<xs:enumeration value="9 Lausunto"/>
         
<xs:enumeration value="10 Muistutus"/>
         
<xs:enumeration value="11 Hakijan kuuleminen ja vastine"/>
         
<xs:enumeration value="12 Päätöksestä valitettu"/>
         
<xs:enumeration value="13 Päätös lainvoimainen"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tilanMuutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnanYhteyshenkiloEtunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kunnanYhteyshenkiloSukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paivaysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KasittelyTietoType/muutosHetki
diagram index_p158.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Hakemuksen muutosaika
source <xs:element name="muutosHetki" type="xs:dateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hakemuksen muutosaika</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KasittelyTietoType/hakemuksenTila
diagram index_p159.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 0 Kesken 
enumeration 1 Vireillä 
enumeration 2 Lupa haettu 
enumeration 3 Lupa myönnetty 
enumeration 4 Lupa rauennut 
enumeration 5 Jatkolupa 
enumeration 6 Lupakohteen tarkastus 
enumeration 7 Lupahakemuksesta tiedottaminen 
enumeration 8 Lausunnon pyytäminen 
enumeration 9 Lausunto 
enumeration 10 Muistutus 
enumeration 11 Hakijan kuuleminen ja vastine 
enumeration 12 Päätöksestä valitettu 
enumeration 13 Päätös lainvoimainen 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="hakemuksenTila" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="0 Kesken"/>
     
<xs:enumeration value="1 Vireillä"/>
     
<xs:enumeration value="2 Lupa haettu"/>
     
<xs:enumeration value="3 Lupa myönnetty"/>
     
<xs:enumeration value="4 Lupa rauennut"/>
     
<xs:enumeration value="5 Jatkolupa"/>
     
<xs:enumeration value="6 Lupakohteen tarkastus"/>
     
<xs:enumeration value="7 Lupahakemuksesta tiedottaminen"/>
     
<xs:enumeration value="8 Lausunnon pyytäminen"/>
     
<xs:enumeration value="9 Lausunto"/>
     
<xs:enumeration value="10 Muistutus"/>
     
<xs:enumeration value="11 Hakijan kuuleminen ja vastine"/>
     
<xs:enumeration value="12 Päätöksestä valitettu"/>
     
<xs:enumeration value="13 Päätös lainvoimainen"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element KasittelyTietoType/tilanMuutosHetki
diagram index_p160.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:dateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilanMuutosHetki" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>

element KasittelyTietoType/kunnanYhteyshenkiloEtunimi
diagram index_p161.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunnanYhteyshenkiloEtunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTietoType/kunnanYhteyshenkiloSukunimi
diagram index_p162.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunnanYhteyshenkiloSukunimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTietoType/asiatunnus
diagram index_p163.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asiatunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KasittelyTietoType/paivaysPvm
diagram index_p164.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paivaysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element KasittelyTietoType/kasittelija
diagram index_p165.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:YmparistoOsapuoliType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:henkilo yht:yritys yht:turvakieltoKytkin yht:suoramarkkinointikieltoKytkin yht:rooliKoodi
source <xs:element name="kasittelija" type="yht:YmparistoOsapuoliType" minOccurs="0"/>

complexType KayttotarkoitusType
diagram index_p166.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:pintaAla yht:kayttotarkoitusKoodi
annotation
documentation
Määrittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat
source <xs:complexType name="KayttotarkoitusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Määrittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="pintaAla" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kayttotarkoitusKoodi" type="yht:KayttotarkoitusKoodiType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KayttotarkoitusType/pintaAla
diagram index_p167.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pintaAla" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element KayttotarkoitusType/kayttotarkoitusKoodi
diagram index_p168.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KayttotarkoitusKoodiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration asuntotilaa(ei vapaa-ajan asunnoista) 
enumeration myymälä, majoitus- ja ravitsemustilaa 
enumeration hoitotilaa 
enumeration toimisto- ja hallintotilaa 
enumeration kokoontumistilaa 
enumeration opetustilaa 
enumeration tuotantotilaa(teollisuus) 
enumeration varastotilaa 
enumeration muuta huoneistoalaan kuuluvaa tilaa 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="kayttotarkoitusKoodi" type="yht:KayttotarkoitusKoodiType" minOccurs="0"/>

complexType KiinteistoType
diagram index_p169.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kylanimi yht:tilannimi yht:kiinteistotunnus yht:maaraAlaTunnus
used by
elements RakennusrasiteType/rasitettuKiinteisto/kiinteisto YhteisjarjestelyType/muutkiinteistot/kiinteisto RakennuspaikkaType/rakennuspaikanKiinteistotieto/RakennuspaikanKiinteisto/kiinteistotieto/Kiinteisto
source <xs:complexType name="KiinteistoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kylanimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tilannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="maaraAlaTunnus" minOccurs="0">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:pattern value="[M][0-9][0-9][0-9][0-9]"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KiinteistoType/kylanimi
diagram index_p170.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kylanimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KiinteistoType/tilannimi
diagram index_p171.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KiinteistoType/kiinteistotunnus
diagram index_p172.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KiinteistotunnusType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern (([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2}) 
annotation
documentation
Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja
source <xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KiinteistoType/maaraAlaTunnus
diagram index_p173.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [M][0-9][0-9][0-9][0-9] 
source <xs:element name="maaraAlaTunnus" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:pattern value="[M][0-9][0-9][0-9][0-9]"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

complexType LausunnotType
diagram index_p174.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Lausunto
source <xs:complexType name="LausunnotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoType"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LausunnotType/Lausunto
diagram index_p175.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:LausuntoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:viranomainen yht:pyyntoPvm yht:viranomainenLausunto yht:lausuntoPvm yht:lausunto yht:lausunnonliitetieto yht:puoltotieto
source <xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoType"/>

complexType LausuntoRvPType
diagram index_p176.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:viranomainen yht:pyyntoPvm yht:maaraPvm yht:lausuntotieto
annotation
documentation
Tarkoitettu rakennusvalvonnan ja poikkeamispaatos ja suunnittelutarveratkaisu skeemoille
source <xs:complexType name="LausuntoRvPType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tarkoitettu rakennusvalvonnan ja poikkeamispaatos ja suunnittelutarveratkaisu skeemoille</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Taho jolta lausunto pyydetty</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="pyyntoPvm" type="xs:date"/>
   
<xs:element name="maaraPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="lausuntotieto" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Lausunto">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="viranomainen" type="xs:string" minOccurs="0">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Lausunnon antanut taho</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="lausunto" type="xs:string"/>
               
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="lausuntoPvm" type="xs:date"/>
               
<xs:element name="puoltotieto">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="Puolto">
                       
<xs:complexType>
                         
<xs:sequence>
                           
<xs:element name="puolto">
                             
<xs:simpleType>
                               
<xs:restriction base="xs:string">
                                 
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                                 
<xs:enumeration value="ei puolla"/>
                        &