Kuntien paikkatietopalvelu / KuntaGML

KuntaGML-skeemat (KuntaGML, KRYSP ja KRYSP II -projektit)

WMS tasot
WFS kohdeluokat

Metatietoselvitys, 28.1.2011 (PDF)
Kokoavan tietopalvelun vaatimusmäärittely, 20.12.2010 (PDF)
Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisun vaatimusmäärittely, 16.6.2010 (PDF)
KRYSP testiaineistot

Kuntaliiton suositukset 18.10.2011

Rajapintojen käyttöönotto, ohjeistus kunnille 30.12.2011 (PDF)

    Liite 1 Rajapintatoteutukset järjestelmätoimittajittain

KuntaGML

Projektisivut, uusin versio 1.2.0 (päivitetty 18.8.2009)
Tietopalvelutoiminnallisuuden määrittely, versio 1.3

Projektikunnat (198)Nosto Consulting Oy