Rakennusvalvonta, testiympäristö

Versio 2.1.y (03-06-2015)

      a)  XML-skeema
      b) HTML-muotoinen skeeman dokumentti
      c) Muutokset PDF muodossa: Korjaukset/muutokset edelliseen versioon 2.1.8

Versio 2.1.x (21-05-2015)

      a)  XML-skeema
      b) HTML-muotoinen skeeman dokumentti
      c) Muutokset PDF muodossa: Korjaukset/muutokset edelliseen versioon 2.1.8

Päivitetty 3.6.2015

Tämän sivun ylläpidosta vastaa  
Nosto Consulting Oy