Asemakaava:

Versio 1.1.0 (7-11-2008)

       
a)  XML-skeema (huom jos siirrätte skeeman omalle koneelle (esim. XMLSpylla katsottavaksi), niin 
            kopioikaa myös KatseDetailPlan.xsd ja KatseMetaData.xsd tiedostot)
        b) UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto

        Muutokset skeemassa

    Muutokset esimerkki GML-tiedostossa:


Versio 1.0.4 (10-07-2008)

       
a)  XML-skeema (huom jos siirrätte skeeman omalle koneelle (esim. XMLSpylla katsottavaksi), niin 
            kopioikaa myös KatseDetailPlan.xsd ja KatseMetaData.xsd tiedostot)
        b) UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto

        Muutokset skeemassa

        Asemakaava.xml (esimerkki XML) - päivitetty uuden version tasalle


Versio 1.0.3 (20-05-2008)

       
a)  XML-skeema (huom jos siirrätte skeeman omalle koneelle (esim. XMLSpylla katsottavaksi), niin 
            kopioikaa myös KatseDetailPlan.xsd ja KatseMetaData.xsd tiedostot)
        b) UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto

        Muutokset skeemassa


        Asemakaava.xml (esimerkki XML) muutettu uuden skeeman mukaiseksi    Versio 1.0.2 (21-11-2007)

        a)  XML-skeema (huom jos siirrätte skeeman omalle koneelle (esim. XMLSpylla katsottavaksi), niin 
            kopioikaa myös KatseDetailPlan.xsd ja KatseMetaData.xsd tiedostot)
        b) UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto

        Kuvaus

Asemakaava.xsd

1.Lisätty samat yleistiedot kuin kantakartalla (aineistonnimi...)
2. Muutokset joilla mahdollistetaan yhdistelmäasemakaavan siirtäminen

Asemakaava.xml (esimerkki XML)

Muutettu uuden skeeman mukaiseksi
    Versio 1.0.1 (30-10-2007)

        a)  XML-skeema (huom jos siirrätte skeeman omalle koneelle (esim. XMLSpylla katsottavaksi), niin 
            kopioikaa myös KatseDetailPlan.xsd ja KatseMetaData.xsd tiedostot)
        b) UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti
        c) Esimerkki XML tiedosto

        Kuvaus

Asemakaava.xsd

1. AsemakaavaAineisto / SubstitutionGroup = _Feature (oli _GML)
   - jotta <wfs:FeatureCollection>  toimii ok

2. KaavamaaraysPiste
    - tyyppi-property muutettu minOccurs=0, koska tyyppi-tieto on jo ymparistoministerionkoodi-propertyssä
    - tyyppi-property siis tälle elementille tarpeeton
    - jos välttämättä haluaa käyttää tyyppi-propertyä,
      niin tyyppi-propertyn enum arvoista puuttuu ymp opas 12 koodit  92-112  ja 129-130
      (lisätty näitä varten enum arvo "muu", koska tyypitykset muuten olisivat pitkiä lauseita)
  
     Sama myös seuraavilla kohteilla, joille myös lisätty minOccurs="0"
       tyyppi /kayttötarkoitus propertyillä
            KaavamaaraysViivaType/tyyppi
            KorttelinosaType/kayttotarkoitus
            VirkistysalueType/kayttotarkoitus
            MuuLiikennealueType/kayttotarkoitus
            ErityisalueType/kayttotarkoitus
            MaaMetsatalousalueType/kayttotarkoitus
            SuojelualueType/kayttotarkoitus
            VesialueType/kayttotarkoitus
            RakennusalaType/tyyppi
            KatualueType/kayttotarkoitus
            SuojelualuemaaraysType/tyyppi
            Maisema-alueType/tyyppi
            MuualueType/tyyppi
            LiikennointiType/tyyppi


3. AsemakaavaAineisto.kaavamaarayskirjasto
    - muutettu type="xs:anyURI"  (aik. typetys ei noudattanut JHS-standardia
    - muutettu propertyn paikkaa, nyt ennen <tilastotiedot> propertyä (oli jälkeen)

4. KieliType
    - enum arvot standardin mukaisiks
      http://babelwiki.babelzilla.org/index.php?title=Language_codes
 
5. KaavalajiType
    - enum arvo "ajantasa-asemakaava" lisää


6. minOccurs="0" lisäyksiä
    AsemakaavaAineistoType/sijainti
    AsemakaavaAineistoType/kaavamaaraykset
    AsemakaavaAineistoType/yhteisetkaavamaaraykset"
    AsemakaavaAineistoType/kayttotarkoitusalueet
    AsemakaavaAineistoType/maarayskohteetkartalla
    - sen takia, että kaavan voi lähettää pelkkänä pdf:nä  ja jotta
      ajantasa-asemakaavan siirto onnistuu

7. Abstracti elementit ja ComplexType
    - Abstractien elementtien eteen lisätty alaviiva esim . "_Kayttotarkoitusaluekohde"
    - Abstractien ComplexType:n nimen eteen lisätty Abstract esim. "AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType"
    Em. muutokset helpottavat hahmottamaan mitä elementtejä XML tiedostossa voi esiintyä
Asemakaava.xml (esimerkki XML)

1. Schemalocation
   "http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava":n schemalocation oli väärin

2. <kaavamaarayskirjasto>
    - muutettu sisältö

3. <kieli1> <kieli2>
    - sisältö muutettu


        
    Versio 1.0.0 (14-09-2007)

       
a)  XML-skeema (huom jos siirrätte skeeman omalle koneelle (esim. XMLSpylla katsottavaksi), niin 
            kopioikaa myös KatseDetailPlan.xsd ja KatseMetaData.xsd tiedostot)
        b) UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti
        c) Esimerkki XML tiedosto

        Kuvaus 

©2008 FCG Planeko Oy