Kantakartta:

Versio 1.1.0 (7-11-2008)

a)  XML-skeema ladattavaksi omalle koneelle (huom. ZIP-tiedosto)
b) UML-kuvat skeemasta
Kantakartta-aineisto

Hallinnolliset aluejaot
Ilmaliikenneverkko
Kaasuverkko
Kaukolampoverkko
Karttatekstit 
Kasvillisuus
Kiinteistotiedot
Luonnonsuojelu
Maaliikenneverkko
Maanpinnan korkeus
Maanpinta
Paikannusjärjestelmät
Rakennetut tilat
Rakenteet
Rautatieliikenneverkko
Sähköverkko
Tietoliikenneverkko
Vesiliikenneverkko
Vesistöt
Vesiverkko
Viemariverkko
c) HTML-muotoinen skeemadokumentti.  GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena.. Linkki GML dokumentaatioon

d) Esimerkki XML tiedosto ja PDF muotoinen kuva esimerkkiaineistosta

Muutoksien Kuvaus


Skematiedostot


    Vesiverkko.xsd
    Rakenteet.xsd:
    Rakennetut_tilat.xsd:
    Arvojoukot.xsd
    Paikannusjarjestelmat.xsd

    Esimerkki-tiedosto


Versio 1.0.4 (10-07-2008)

a)  XML-skeema ladattavaksi omalle koneelle (huom. ZIP-tiedosto)
b) UML-kuvat skeemasta
Kantakartta-aineisto

Hallinnolliset aluejaot
Ilmaliikenneverkko
Kaasuverkko
Kaukolampoverkko
Karttatekstit 
Kasvillisuus
Kiinteistotiedot
Luonnonsuojelu
Maaliikenneverkko
Maanpinnan korkeus
Maanpinta
Paikannusjärjestelmät
Rakennetut tilat
Rakenteet
Rautatieliikenneverkko
Sähköverkko
Tietoliikenneverkko
Vesiliikenneverkko
Vesistöt
Vesiverkko
Viemariverkko
c) HTML-muotoinen skeemadokumentti.  GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena.. Linkki GML dokumentaatioon

d) Esimerkki XML tiedosto ja PDF muotoinen kuva esimerkkiaineistosta

Muutoksien Kuvaus

Skeematiedostot

 -Arvojoukot.xsd: Arvorajoitejoukot (Enumeriationit):
Esimerkki.xml
 - korjattu ja päivitetty uuden version tasalle.


Versio 1.0.3 (20-05-2008)

a)  XML-skeema ladattavaksi omalle koneelle (huom. ZIP-tiedosto)
b) UML-kuvat skeemasta
Kantakartta-aineisto

Hallinnolliset aluejaot
Ilmaliikenneverkko
Kaasuverkko
Kaukolampoverkko
Karttatekstit 
Kasvillisuus
Kiinteistotiedot
Luonnonsuojelu
Maaliikenneverkko
Maanpinnan korkeus
Maanpinta
Paikannusjärjestelmät
Rakennetut tilat
Rakenteet
Rautatieliikenneverkko
Sähköverkko
Tietoliikenneverkko
Vesiliikenneverkko
Vesistöt
Vesiverkko
Viemariverkko
c) HTML-muotoinen skeemadokumentti.  GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena.. Linkki GML dokumentaatioon

d) Esimerkki XML tiedosto ja PDF muotoinen kuva esimerkkiaineistosta

Muutoksien Kuvaus

Skeemat
 - Kantakartta-skeema:
        - Muutettu korkeus arvojen tyyppi  "gml:MeasureType"t  "xs:double":ksi
        - Poistettu ylimääräiset namespace määritykset sv (sahkoverkko) ja kv(kaasuverkko).
        - TeknisetTiedot elementtiin muutoksia:
            - poistettu elementti Label-0 suunta
            -
poistettu elementti symboli0-suunta
            -
lisätty elementti "korkeusjarjestelma"

 - Hallinnolliset aluejaot-skeema:
        - Poistettu Erityiskäyttöoikeusalueen tyypistä "maara-ala" arvo, joka oli  päällekkäinen tieto kiinteistötiedot-skeeman kanssa.

 - Kiinteistötiedot-skeema:
        - Poistettu KayttoOikeusyksiköltä "Sijainnit"-elementti. Sijainnit esitetään  "kayttooikeusyksikonOsat" elementin
          "kayttooikeusyksikonOsa"-elementeissä.

 - Vesiliikenneverkko-skeema:
        - Lisätty VesiliikenneAlue-kohteelle tyyppi-elementti: VesiliikenneverkonkohdeType

 - Rakennetut tilat-skeema:
        - Lisätty Käyttöönottovuosi elementti
.
 - Arvojoukot:

        - KieliType: muutettu samanlaiseksi kuin Asemakaava-skeemassa

        - KiintopisteenTyyppi : lisätty
            <xs:enumeration value="kolmiopiste"/>
            <xs:enumeration value="apupiste"/>
            <xs:enumeration value="vesiasterikko"/>

        - Kayratyyppi: lisätty
            <xs:enumeration value="syvyysjohtokayra"/>
            <xs:enumeration value="syvyysvalikayra"/>

        - VesikohteenTyyppi - lisätty:
            <xs:enumeration value="tulva_alue"/>
            <xs:enumeration value="valuma_alue"/>

        - SuojelukohteenTyyppi - lisätty:
            <xs:enumeration value="Pohjavesialue"/>

        - ErityiskayttooikeusalueenTyyppi -
            Lisätty:
            <xs:enumeration value="ampuma_alue"/>
            <xs:enumeration value="sotilas_alue"/>
            <xs:enumeration value="muu"/>
            Poistettu::
            <xs:enumeration value="maara-ala"/>
       
        - VesiverkonOsanTyyppi - lisätty:
            <xs:enumeration value="kaivo"/>

        - KaatopaikanKayttotarkoitus - lisätty
            <xs:enumeration value="maanKaatopaikka"/>
            <xs:enumeration value="muuKaatopaikka"/>

        - Liikunta-alueenKayttotarkoitus - lisätty:
            <xs:enumeration value="muu"/>

        - ToiminnansuunnittelualueenTyyppi- lisätty:
            <xs:enumeration value="muu"/>

        - RaideliikenneRakenteenTyyppi- lisätty:
            <xs:enumeration value="muu"/>

        - RautatienTurvaLaiteTyyppi- lisätty:
            <xs:enumeration value="muu"/>Esimerkki.xml
 - korjattu ja päivitetty uuden version tasalle.


    Versio 1.0.2 (21-11-2007)

a)  XML-skeema ladattavaksi omalle koneelle (huom. ZIP-tiedosto)
b) UML-kuvat skeemasta
Kantakartta-aineisto

Hallinnolliset aluejaot
Ilmaliikenneverkko
Kaasuverkko
Kaukolampoverkko
Karttatekstit 
Kasvillisuus
Kiinteistotiedot
Luonnonsuojelu
Maaliikenneverkko
Maanpinnan korkeus
Maanpinta
Paikannusjärjestelmät
Rakennetut tilat
Rakenteet
Rautatieliikenneverkko
Sähköverkko
Tietoliikenneverkko
Vesiliikenneverkko
Vesistöt
Vesiverkko
Viemariverkko
c) HTML-muotoinen skeemadokumentti. Huom: aiemmasta poiketen niputettu yhteen tiedostoon(kommentoikaa!). GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena.. Linkki GML dokumentaatioon

d) Esimerkki XML tiedosto ja PDF muotoinen kuva esimerkkiaineistosta

Kuvaus

Skeemat
 - lisätty kantakartta-aineistolle elementti TeknisetTiedot-elementti (vastaava kuin asemakaava skeemassa on ollut jo aiemmin)
Esimerkki.xml
 - päivitetty uuden version tasalle
 - lisätty esimerki kaikista geometriatyypeistä


Versio 1.0.1 (30-10-2007)

a)  XML-skeema ladattavaksi omalle koneelle (huom. ZIP-tiedosto)
b) UML-kuvat skeemasta
Kantakartta-aineisto

Hallinnolliset aluejaot
Ilmaliikenneverkko
Kaasuverkko
Kaukolampoverkko
Karttatekstit 
Kasvillisuus
Kiinteistotiedot
Luonnonsuojelu
Maaliikenneverkko
Maanpinnan korkeus
Maanpinta
Paikannusjärjestelmät
Rakennetut tilat
Rakenteet
Rautatieliikenneverkko
Sähköverkko
Tietoliikenneverkko
Vesiliikenneverkko
Vesistöt
Vesiverkko
Viemariverkko
C) HTML-muotoiset skeemadokumentit: 
Kantakartta-aineisto

Arvojoukot 
Hallinnolliset aluejaot
Ilmaliikenneverkko
Kaasuverkko
Kaukolampoverkko
Karttatekstit
Kasvillisuus
Kiinteistotiedot 
Luonnonsuojelu 
Maaliikenneverkko
Maanpinnan korkeus
Maanpinta
Paikannusjärjestelmät
Rakennetut tilat
Rakenteet
Rautatieliikenneverkko
Sähköverkko
Tietoliikenneverkko
Vesiliikenneverkko
Vesistöt
Vesiverkko
Viemäriverkko


Kuvaus

Kaikkiin skeemoihin lisätty dokumentaatiota

1. Ilmaliikenneverkko
- vaihdettu Lentopaikka-alueen nimeksi Ilmaliikennekohde ja kaikki
Kpl 2.3 luokituksen mukaiset enumit sen alle

2. Johdot / VerkostokohteenSijaintiTilaType
- enum "maanpinta" lisätty

3. Label tekstin kohdistaminen suhteessa sijaintiin
- lisätty "asemointi" ominaisuus
- asemointiTypeen enum "pisteTekstissä"

4. Skeema includet
- vaihdettu gml.xsd kaikkiin, missä oli feature.xsd

5. Rakennukset
 - lisätty property "kayttotarkoitusmerkinta", jotta saa esim. "ar k" merkinnän
  labelina rakennukselle

6. Rakennukset/Sillat / SijainnitType
- gml:Null lisäys tehty sijainnille, jotta jotenkin järkevästi saisi siirrettyä rakennuksen osia (esim. katos),
   kun lähtökohtaisesti ei tiedetä mihin rakennukseen ne kuuluvat

7. Kiinteistotiedot.xsd
- "Rajamerkki"  abstract määre poistettu
- Kayttooikeusyksikko ja Maaraala elementtien sijainnit muutettu, kun oli
    Isa-Isa ja lapsi-lapsi suhteita

10. Arvojoukot.xsd
- samoja enum arvoja poistettu runsaasti "KayttooikeusyksikkolajiType":llä

11. Abstractit elementit ja ComplexType
    - Abstractien elementtien eteen lisätty alaviiva esim . _Vesiliikenneverkonkohde
    - Abstractien ComplexType:n nimen eteen lisätty Abstract esim. "AbstractVesiliikenneverkonkohdeType"
     Em. muutokset helpottavat hahmottamaan mitä elementtejä XML tiedostossa voi esiintyä

12.  Arvojoukot.XSD
    - lisätty VesiliikenteenTurvaLaiteTyyppiType:lle Enum arvoja
            <xs:enumeration value="Viittamerkki pohjois"/>
            ....
            <xs:enumeration value="Reunamerkki oikea"/>
    - lisätty  RakennekohteenTyyppiType:lle
            <xs:enumeration value="meluaita"/>
            <xs:enumeration value="terassi"/>           

13. Esimerkki.xml
 - päivitetty uuden version tasalle
 - lisätty esimerkit kaikista geometriatyypeistäVersio 1.0.0 (14-09-2007)


a)  XML-skeema ladattavaksi omalle koneelle (huom. ZIP-tiedosto)
b) UML-kuvat skeemasta
Kantakartta-aineisto

Hallinnolliset aluejaot
Ilmaliikenneverkko
Kaasuverkko
Kaukolampoverkko
Karttatekstit 
Kasvillisuus
Kiinteistotiedot
Luonnonsuojelu
Maaliikenneverkko
Maanpinnan korkeus
Maanpinta
Paikannusjärjestelmät
Rakennetut tilat
Rakenteet
Rautatieliikenneverkko
Sähköverkko
Tietoliikenneverkko
Vesiliikenneverkko
Vesistöt
Vesiverkko
Viemariverkko
C) HTML-muotoiset skeemadokumentit: 
Kantakartta-aineisto

Arvojoukot 
Hallinnolliset aluejaot
Ilmaliikenneverkko
Kaasuverkko
Kaukolampoverkko
Karttatekstit
Kasvillisuus
Kiinteistotiedot 
Luonnonsuojelu 
Maaliikenneverkko
Maanpinnan korkeus
Maanpinta
Paikannusjärjestelmät
Rakennetut tilat
Rakenteet
Rautatieliikenneverkko
Sähköverkko
Tietoliikenneverkko
Vesiliikenneverkko
Vesistöt
Vesiverkko
Viemäriverkko


Kuvaus
Versioon ei ole tehty muutoksia viimeiseen työversion nähden
  

©2008 FCG Planeko Oy