simpleType KatualueenKayttotarkoitusType
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
type restriction of xs:string
used by
element KatualueType/kayttotarkoitus
facets
Kind Value annotation 
enumeration ei tiedossa 
enumeration katu 
enumeration katuaukio / tori 
enumeration jalankululle varattu katu/tie 
enumeration jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie/katu 
enumeration jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie/katu, jolla huoltoajo sallittu 
enumeration jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie/katu,jolla tontille/rakennuspaikalle ajo on sallittu 
enumeration yleiseen tiehen kuuluva jalankulku- ja polkupyörätie 
enumeration joukkoliikenteelle varattu katu/tie 
enumeration pihakatu 
enumeration hidaskatu 
source <xs:simpleType name="KatualueenKayttotarkoitusType">
 
<xs:restriction base="xs:string">
   
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
<xs:enumeration value="katu"/>
   
<xs:enumeration value="katuaukio / tori"/>
   
<xs:enumeration value="jalankululle varattu katu/tie"/>
   
<xs:enumeration value="jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie/katu"/>
   
<xs:enumeration value="jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie/katu, jolla huoltoajo sallittu"/>
   
<xs:enumeration value="jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie/katu,jolla tontille/rakennuspaikalle ajo on sallittu"/>
   
<xs:enumeration value="yleiseen tiehen kuuluva jalankulku- ja polkupyörätie"/>
   
<xs:enumeration value="joukkoliikenteelle varattu katu/tie"/>
   
<xs:enumeration value="pihakatu"/>
   
<xs:enumeration value="hidaskatu"/>
 
</xs:restriction>
</xs:simpleType>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy