KuntaGML-projekti

Tässä dokumentissa viimeisimmät versiot
a) XML-skeemoista. 
b) Skeemojen perusteella tehdyistä UML-kuvista.
c) Skeemojen perusteella tehdystä HTML-muotoisesta skeeman dokumentaatiosta.

Niiden joille XML-skeema ei ole tuttu pystyvät saamaan parhaimman kuvan skeemasta ja sen tietosisällöstä selaamalla kohdemallien UML kuvia ja HTML muotoisia dokumentteja.  Sekä UML-kuvat, että HTML dokumentit on generoitu suoraan XML-skeematiedostosta.

Versioista ja versiohistoriasta
Skeemat tullaan sijoittamaan jatkossa URL:n  "http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/" alle siten, että asemakaavan skeematiedosto löytyy jatkossa alihakemistosta: asemakaava/"versionumero", jossa versionumero muotoa "pääversionumero.aliversionumero.korjausversionumero" - ensimmäinen versionumero on 1.0.0.  Kantakartta skeeman tiedostot noudattavat samaa logiikkaa.
Ensimmäiset versiot skeemoista ovat siis URL:issä
Asemakaava: http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava/1.0.0/
Kantakartta: http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta/1.0.0/
Jatkossa Asemakaava- ja Kantakarttaskeemat elävät omaa versiohistoriaansaSkeemojen sovellussäännöt

Asemakaava ja Kantakartta skeemojen perusteella luotavien XML-tiedostojen luomisessa on sovittu käytettäväksi seuraavia oletusarvoja ja ehtoja:


Asemakaava:

Versio 1.0.2 (21-11-2007)

        a)  XML-skeema (huom jos siirrätte skeeman omalle koneelle (esim. XMLSpylla katsottavaksi), niin 
            kopioikaa myös KatseDetailPlan.xsd ja KatseMetaData.xsd tiedostot)
        b) UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto

        Kuvaus

Asemakaava.xsd

1.Lisätty samat yleistiedot kuin kantakartalla (aineistonnimi...)
2. Muutokset joilla mahdollistetaan yhdistelmäasemakaavan siirtäminen

Asemakaava.xml (esimerkki XML)

Muutettu uuden skeeman mukaiseksi
    Versio 1.0.1 (30-10-2007)

        a)  XML-skeema (huom jos siirrätte skeeman omalle koneelle (esim. XMLSpylla katsottavaksi), niin 
            kopioikaa myös KatseDetailPlan.xsd ja KatseMetaData.xsd tiedostot)
        b) UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti
        c) Esimerkki XML tiedosto

        Kuvaus

Asemakaava.xsd

1. AsemakaavaAineisto / SubstitutionGroup = _Feature (oli _GML)
   - jotta <wfs:FeatureCollection>  toimii ok

2. KaavamaaraysPiste
    - tyyppi-property muutettu minOccurs=0, koska tyyppi-tieto on jo ymparistoministerionkoodi-propertyssä
    - tyyppi-property siis tälle elementille tarpeeton
    - jos välttämättä haluaa käyttää tyyppi-propertyä,
      niin tyyppi-propertyn enum arvoista puuttuu ymp opas 12 koodit  92-112  ja 129-130
      (lisätty näitä varten enum arvo "muu", koska tyypitykset muuten olisivat pitkiä lauseita)
  
     Sama myös seuraavilla kohteilla, joille myös lisätty minOccurs="0"
       tyyppi /kayttötarkoitus propertyillä
            KaavamaaraysViivaType/tyyppi
            KorttelinosaType/kayttotarkoitus
            VirkistysalueType/kayttotarkoitus
            MuuLiikennealueType/kayttotarkoitus
            ErityisalueType/kayttotarkoitus
            MaaMetsatalousalueType/kayttotarkoitus
            SuojelualueType/kayttotarkoitus
            VesialueType/kayttotarkoitus
            RakennusalaType/tyyppi
            KatualueType/kayttotarkoitus
            SuojelualuemaaraysType/tyyppi
            Maisema-alueType/tyyppi
            MuualueType/tyyppi
            LiikennointiType/tyyppi


3. AsemakaavaAineisto.kaavamaarayskirjasto
    - muutettu type="xs:anyURI"  (aik. typetys ei noudattanut JHS-standardia
    - muutettu propertyn paikkaa, nyt ennen <tilastotiedot> propertyä (oli jälkeen)

4. KieliType
    - enum arvot standardin mukaisiks
      http://babelwiki.babelzilla.org/index.php?title=Language_codes
 
5. KaavalajiType
    - enum arvo "ajantasa-asemakaava" lisää


6. minOccurs="0" lisäyksiä
    AsemakaavaAineistoType/sijainti
    AsemakaavaAineistoType/kaavamaaraykset
    AsemakaavaAineistoType/yhteisetkaavamaaraykset"
    AsemakaavaAineistoType/kayttotarkoitusalueet
    AsemakaavaAineistoType/maarayskohteetkartalla
    - sen takia, että kaavan voi lähettää pelkkänä pdf:nä  ja jotta
      ajantasa-asemakaavan siirto onnistuu

7. Abstracti elementit ja ComplexType
    - Abstractien elementtien eteen lisätty alaviiva esim . "_Kayttotarkoitusaluekohde"
    - Abstractien ComplexType:n nimen eteen lisätty Abstract esim. "AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType"
    Em. muutokset helpottavat hahmottamaan mitä elementtejä XML tiedostossa voi esiintyä
Asemakaava.xml (esimerkki XML)

1. Schemalocation
   "http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava":n schemalocation oli väärin

2. <kaavamaarayskirjasto>
    - muutettu sisältö

3. <kieli1> <kieli2>
    - sisältö muutettu


        
    Versio 1.0.0 (14-09-2007)

       
a)  XML-skeema (huom jos siirrätte skeeman omalle koneelle (esim. XMLSpylla katsottavaksi), niin 
            kopioikaa myös KatseDetailPlan.xsd ja KatseMetaData.xsd tiedostot)
        b) UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti
        c) Esimerkki XML tiedosto

        Kuvaus 
Kantakartta:

    Versio 1.0.2 (21-11-2007)


a)  XML-skeema ladattavaksi omalle koneelle (huom. ZIP-tiedosto)
b) UML-kuvat skeemasta
Kantakartta-aineisto

Hallinnolliset aluejaot
Ilmaliikenneverkko
Kaasuverkko
Kaukolampoverkko
Karttatekstit 
Kasvillisuus
Kiinteistotiedot
Luonnonsuojelu
Maaliikenneverkko
Maanpinnan korkeus
Maanpinta
Paikannusjärjestelmät
Rakennetut tilat
Rakenteet
Rautatieliikenneverkko
Sähköverkko
Tietoliikenneverkko
Vesiliikenneverkko
Vesistöt
Vesiverkko
Viemariverkko
c) HTML-muotoinen skeemadokumentti. Huom: aiemmasta poiketen niputettu yhteen tiedostoon(kommentoikaa!). GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena.. Linkki GML dokumentaatioon

d) Esimerkki XML tiedosto ja PDF muotoinen kuva esimerkkiaineistosta

Kuvaus

Skeemat
 - lisätty kantakartta-aineistolle elementti TeknisetTiedot-elementti (vastaava kuin asemakaava skeemassa on ollut jo aiemmin)
Esimerkki.xml
 - päivitetty uuden version tasalle
 - lisätty esimerki kaikista geometriatyypeistä


Versio 1.0.1 (30-10-2007)

a)  XML-skeema ladattavaksi omalle koneelle (huom. ZIP-tiedosto)
b) UML-kuvat skeemasta
Kantakartta-aineisto

Hallinnolliset aluejaot
Ilmaliikenneverkko
Kaasuverkko
Kaukolampoverkko
Karttatekstit 
Kasvillisuus
Kiinteistotiedot
Luonnonsuojelu
Maaliikenneverkko
Maanpinnan korkeus
Maanpinta
Paikannusjärjestelmät
Rakennetut tilat
Rakenteet
Rautatieliikenneverkko
Sähköverkko
Tietoliikenneverkko
Vesiliikenneverkko
Vesistöt
Vesiverkko
Viemariverkko
C) HTML-muotoiset skeemadokumentit: 
Kantakartta-aineisto

Arvojoukot 
Hallinnolliset aluejaot
Ilmaliikenneverkko
Kaasuverkko
Kaukolampoverkko
Karttatekstit
Kasvillisuus
Kiinteistotiedot 
Luonnonsuojelu 
Maaliikenneverkko
Maanpinnan korkeus
Maanpinta
Paikannusjärjestelmät
Rakennetut tilat
Rakenteet
Rautatieliikenneverkko
Sähköverkko
Tietoliikenneverkko
Vesiliikenneverkko
Vesistöt
Vesiverkko
Viemäriverkko


Kuvaus

Kaikkiin skeemoihin lisätty dokumentaatiota

1. Ilmaliikenneverkko
- vaihdettu Lentopaikka-alueen nimeksi Ilmaliikennekohde ja kaikki
Kpl 2.3 luokituksen mukaiset enumit sen alle

2. Johdot / VerkostokohteenSijaintiTilaType
- enum "maanpinta" lisätty

3. Label tekstin kohdistaminen suhteessa sijaintiin
- lisätty "asemointi" ominaisuus
- asemointiTypeen enum "pisteTekstissä"

4. Skeema includet
- vaihdettu gml.xsd kaikkiin, missä oli feature.xsd

5. Rakennukset
 - lisätty property "kayttotarkoitusmerkinta", jotta saa esim. "ar k" merkinnän
  labelina rakennukselle

6. Rakennukset/Sillat / SijainnitType
- gml:Null lisäys tehty sijainnille, jotta jotenkin järkevästi saisi siirrettyä rakennuksen osia (esim. katos),
   kun lähtökohtaisesti ei tiedetä mihin rakennukseen ne kuuluvat

7. Kiinteistotiedot.xsd
- "Rajamerkki"  abstract määre poistettu
- Kayttooikeusyksikko ja Maaraala elementtien sijainnit muutettu, kun oli
    Isa-Isa ja lapsi-lapsi suhteita

10. Arvojoukot.xsd
- samoja enum arvoja poistettu runsaasti "KayttooikeusyksikkolajiType":llä

11. Abstractit elementit ja ComplexType
    - Abstractien elementtien eteen lisätty alaviiva esim . _Vesiliikenneverkonkohde
    - Abstractien ComplexType:n nimen eteen lisätty Abstract esim. "AbstractVesiliikenneverkonkohdeType"
     Em. muutokset helpottavat hahmottamaan mitä elementtejä XML tiedostossa voi esiintyä

12.  Arvojoukot.XSD
    - lisätty VesiliikenteenTurvaLaiteTyyppiType:lle Enum arvoja
            <xs:enumeration value="Viittamerkki pohjois"/>
            ....
            <xs:enumeration value="Reunamerkki oikea"/>
    - lisätty  RakennekohteenTyyppiType:lle
            <xs:enumeration value="meluaita"/>
            <xs:enumeration value="terassi"/>           

13. Esimerkki.xml
 - päivitetty uuden version tasalle
 - lisätty esimerkit kaikista geometriatyypeistäVersio 1.0.0 (14-09-2007)


a)  XML-skeema ladattavaksi omalle koneelle (huom. ZIP-tiedosto)
b) UML-kuvat skeemasta
Kantakartta-aineisto

Hallinnolliset aluejaot
Ilmaliikenneverkko
Kaasuverkko
Kaukolampoverkko
Karttatekstit 
Kasvillisuus
Kiinteistotiedot
Luonnonsuojelu
Maaliikenneverkko
Maanpinnan korkeus
Maanpinta
Paikannusjärjestelmät
Rakennetut tilat
Rakenteet
Rautatieliikenneverkko
Sähköverkko
Tietoliikenneverkko
Vesiliikenneverkko
Vesistöt
Vesiverkko
Viemariverkko
C) HTML-muotoiset skeemadokumentit: 
Kantakartta-aineisto

Arvojoukot 
Hallinnolliset aluejaot
Ilmaliikenneverkko
Kaasuverkko
Kaukolampoverkko
Karttatekstit
Kasvillisuus
Kiinteistotiedot 
Luonnonsuojelu 
Maaliikenneverkko
Maanpinnan korkeus
Maanpinta
Paikannusjärjestelmät
Rakennetut tilat
Rakenteet
Rautatieliikenneverkko
Sähköverkko
Tietoliikenneverkko
Vesiliikenneverkko
Vesistöt
Vesiverkko
Viemäriverkko


Kuvaus
Versioon ei ole tehty muutoksia viimeiseen työversion nähden
  

©2008 FCG Planeko Oy