KuntaGML-projekti

Tässä dokumentissa viimeisimmät versiot
a) XML-skeemoista. 
b) Skeemojen perusteella tehdyistä UML-kuvista.
c) Skeemojen perusteella tehdystä HTML-muotoisesta skeeman dokumentaatiosta.

Niiden joille XML-skeema ei ole tuttu pystyvät saamaan parhaimman kuvan skeemasta ja sen tietosisällöstä selaamalla kohdemallien UML kuvia ja HTML muotoisia dokumentteja.  Sekä UML-kuvat, että HTML dokumentit on generoitu suoraan XML-skeematiedostosta.

Versioista ja versiohistoriasta
Skeemat tullaan sijoittamaan jatkossa URL:n  "http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/" alle siten, että asemakaavan skeematiedosto löytyy jatkossa alihakemistosta: asemakaava/"versionumero", jossa versionumero muotoa "pääversionumero.aliversionumero.korjausversionumero" - ensimmäinen versionumero on 1.0.0.  Kantakartta skeeman tiedostot noudattavat samaa logiikkaa.
Nykyiset  versiot skeemoista ovat siis URL:issä
Asemakaava: http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava/1.1.0/
Kantakartta: http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/kantakartta/1.1.0/
Jatkossa Asemakaava- ja Kantakarttaskeemat elävät omaa versiohistoriaansaSkeemojen sovellussäännöt

Asemakaava ja Kantakartta skeemojen perusteella luotavien XML-tiedostojen luomisessa on sovittu käytettäväksi seuraavia oletusarvoja ja ehtoja (muuttuneet/lisätyt osat tummennettu):


Asemakaava:


Asemakaava kohteiden soveltamissääntöjä


Versio 1.1.0 (7-11-2008)

        a)  XML-skeema (huom jos siirrätte skeeman omalle koneelle (esim. XMLSpylla katsottavaksi), niin 
            kopioikaa myös KatseDetailPlan.xsd ja KatseMetaData.xsd tiedostot)
        b) UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto

        Muutokset skeemassa

    Muutokset esimerkki GML-tiedostossa:


Linkki aiempiin asemakaava-skeman versioihin
Kantakartta:

Versio 1.1.0 (7-11-2008)

a)  XML-skeema ladattavaksi omalle koneelle (huom. ZIP-tiedosto)
b) UML-kuvat skeemasta
Kantakartta-aineisto

Hallinnolliset aluejaot
Ilmaliikenneverkko
Kaasuverkko
Kaukolampoverkko
Karttatekstit 
Kasvillisuus
Kiinteistotiedot
Luonnonsuojelu
Maaliikenneverkko
Maanpinnan korkeus
Maanpinta
Paikannusjärjestelmät
Rakennetut tilat
Rakenteet
Rautatieliikenneverkko
Sähköverkko
Tietoliikenneverkko
Vesiliikenneverkko
Vesistöt
Vesiverkko
Viemariverkko
c) HTML-muotoinen skeemadokumentti.  GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena.. Linkki GML dokumentaatioon

d) Esimerkki XML tiedosto ja PDF muotoinen kuva esimerkkiaineistosta

Muutoksien Kuvaus


Skematiedostot


    Vesiverkko.xsd
    Rakenteet.xsd:
    Rakennetut_tilat.xsd:
    Arvojoukot.xsd
    Paikannusjarjestelmat.xsd

    Esimerkki-tiedostoLinkki aiempiin kantakartta-skeman versioihin


  

©2008 FCG Planeko Oy