KRYSP-projekti

5.3.2010

Tässä dokumentissa viimeisimmät versiot
a) XML-skeemoisa. 
b) Skeemojen perusteella tehdyistä UML-kuvista.
c) Skeemojen perusteella tehdystä HTML-muotoisesta skeeman dokumentaatiosta.

Niiden joille XML-skeema ei ole tuttu pystyvät saamaan parhaimman kuvan skeemasta ja sen tietosisällöstä selaamalla kohdemallien UML kuvia ja HTML muotoisia dokumentteja.  Sekä UML-kuvat, että HTML dokumentit on generoitu suoraan XML-skeematiedostosta.

Versioista ja versiohistoriasta
Skeemat tullaan sijoittamaan jatkossa URL:n  "http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/" alle siten, että opaskartan skeematiedosto löytyy jatkossa alihakemistosta: opaskartta/"versionumero", jossa versionumero muotoa "pääversionumero.aliversionumero.korjausversionumero" - ensimmäinen versionumero on 0.1.0.  


Skeemojen sovellussäännötOpaskarttaskeeman luotavien XML-tiedostojen luomisessa on sovittu käytettäväksi seuraavia oletusarvoja ja ehtoja :Opaskartta

 

Versio 0.1.0 (09-10-2009)

        a)  XML-skeema 
        b) UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Muutokset skeemassa

 

Versio 0.1.1 (23-11-2009)

        a)  XML-skeema 
        b) UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Muutokset skeemassa

Versio 0.1.2 (18-01-2010)

        a)  XML-skeema 
        b) UML-kuvat skeemasta:
         opastavattiedot(juurielementti)
         toimituksentiedot
         osoitteet
         opaskartta
         toimipaikat
         palvelut
         verkkotopologia
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Muutokset skeemassa

 

Versio 0.1.3 (18-02-2010)

        a)  XML-skeema 
        bUML kuvat
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Muutokset skeemassa

- Postilokero osoite poistettu
- Kielikoodi nimillä
- Osoite tukee JHS:n mukaista esitystapaa
- Ajo osoitteelle lisätty vektoritieto
- alueille lisätty 'Kaupunkimetsä' ja 'Kävelykatu'
- Nimistöön, hallinnollisiin alueisiin sekä aluejaon viivoihin lisätty 'Kunnanosan osa-alue', 'Tilastoalue', 'Pienalue', 'Oppilaaksiottoalue' ja 'Oma lääkäri'.
- Opaskarttaan lisätty Kuntakoodi ja aluetunnus
- Osoitteeseen lisätty 'viitesijaintialue' ja poistettu Saamenkieli.
- Kunnan ja liike-elämän tarjoamat palvelut ryhmitelty saman pääelementin alle.
- Referenssipiste lisätty alueille ja Hallinnollisille alueille
- Kaikkien kohteiden LuokkaKoodit tarkastettu ja korjattu kommenttien perusteella


Rakennusvalvonta

Versio 0.1.0 (18-01-2010)

        a)  XML-skeema 
        b) UML-kuvat skeemasta:
        rakennusvalvonta(juurielementti)
        lupahakemukset
        rakennuslupapäätökset
        valvonta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Muutokset skeemassa

Ensimmäinen julkaistu luonnos

 

Versio 0.1.1 (18-02-2010)

        a)  XML-skeema 
      bUML kuvat
      c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
      d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Muutokset skeemassa

- Lupahistoria lisätty
- Toimenpide/piteet siirretty rakennuskohtaiseksi tiedoksi
- ”Toimenpide”  rakenne uusittu kokonaan
- ”Osoite”  tietosisältö yhtenäistetty


Ymparistö

Versio 0.1.0 (18-01-2010)

        a)  XML-skeema 
        b)  UML kuvat
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Muutokset skeemassa

Ensimmäinen julkaistu luonnos


Versio 0.1.1 (18-02-2010)

        a)  XML-skeema 
        b)  UML kuvat
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Muutokset skeemassa

- Skeeman dokumentointia parannettu, mm. onko tieto vahtijärjestelmästä (V) vai lomakkeista.
- Toimitus-kohde muutettu AineistoToimitus-kohteeksi
- Käsittelyn tilaan lisätty ehdotukset järjestelmätoimittajilta
- Ilmoitusvelvollinen muutettu käsitteeksi toiminnanharjoittaja
- Osoitteisiin lisätty huoneistotieto
- Toimialaluokitus lisätty
- Lisätty ominaisuutena käsittelyvaiheen päivämäärä
- Melutiedoissa yksilöity yö- ja päivämelu
- Skeemasta poistettu ilmoitukset kohdasta Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa, Haihtuvia orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta sekä Satama. (ELY-keskus)
- Maa-aineslupien vakuuteen lisätty raha, pankkitakaus.

 

©2010 FCG Finnish Consulting Group Oy