KRYSP-projekti

Tässä dokumentissa viimeisimmät versiot
a) XML-skeemoisa. 
b) Skeemojen perusteella tehdyistä UML-kuvista.
c) Skeemojen perusteella tehdystä HTML-muotoisesta skeeman dokumentaatiosta.

Niiden joille XML-skeema ei ole tuttu pystyvät saamaan parhaimman kuvan skeemasta ja sen tietosisällöstä selaamalla kohdemallien UML kuvia ja HTML muotoisia dokumentteja.  Sekä UML-kuvat, että HTML dokumentit on generoitu suoraan XML-skeematiedostosta.

Versioista ja versiohistoriasta
Skeemat tullaan sijoittamaan jatkossa URL:n  "http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/" alle siten, että opaskartan skeematiedosto löytyy jatkossa alihakemistosta: opaskartta/"versionumero", jossa versionumero muotoa "pääversionumero.aliversionumero.korjausversionumero" - ensimmäinen versionumero on 0.1.0.  Skeemojen sovellussäännötOpaskarttaskeeman luotavien XML-tiedostojen luomisessa on sovittu käytettäväksi seuraavia oletusarvoja ja ehtoja :Opastavattiedot

Opaskartta

Versio 0.1.0 (04-05-2010)

        a)  XML-skeema 
        b) UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)
  e) Luokitukset excel tiedostona

       

Osoitteet

Versio 0.1.0 (04-05-2010)

        a)  XML-skeema 
        b) UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Palvelut

Versio 0.1.0 (04-05-2010)

        a)  XML-skeema 
        b) UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Verkkotopologia

Versio 0.1.0 (04-05-2010)

        a)  XML-skeema 
        b) UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       


Muutokset skeemassa

- Opastavattiedot-Skeema jaettu neljään osaan.
- Lisätty vantaan luokituksia opaskartan arvojoukkoihin.
- Lisätty ja otettu käyttöön PostiosoiteType
- Käyty läpi JHS 170 & 162 vasten (Hetki, Kytkin, Pvm)

Rakennusvalvonta

Versio 0.1.0 (18-01-2010)

        a)  XML-skeema 
        b) UML-kuvat skeemasta:
        rakennusvalvonta(juurielementti)
        lupahakemukset
        rakennuslupapäätökset
        valvonta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Muutokset skeemassa

Ensimmäinen julkaistu luonnos

 

Versio 0.1.1 (18-02-2010)

        a)  XML-skeema 
      bUML kuvat
      c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
      d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Muutokset skeemassa

- Lupahistoria lisätty
- Toimenpide/piteet siirretty rakennuskohtaiseksi tiedoksi
- ”Toimenpide”  rakenne uusittu kokonaan
- ”Osoite”  tietosisältö yhtenäistetty

Versio 0.1.2 (07-04-2010)

        a)  XML-skeema 
      bUML kuvat
      c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
      d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Muutokset skeemassa

Skeema on ensimmäisen kerran käyty läpi vasten Sähköisen työpöydän määrittelyä.
Tämän seurauksena rakenne on tehty vielä kerran uusiksi. Hakemus,päätös ja valvontavaihe on yhdistetty samaan elementtiin: Rakennusvalvonta-asia.
- KäsittelynTila tiedolla hallitaan ja kerrotaan missä vaiheessa prosessia asia on ko. hetkellä.
- Lisätty täydennyspyyntö-tieto
- Lisätty: Suunnittelijoiden tiedot
- Lisätty: Työnjohtajien tiedot
- Osapuolet kohteessa siirretään kaikki muut hankkeeseen liittyvät osapuolet ja heidän tietonsa.
- Lisätty: Muistiot-kohde, jolla siirretään hankkeen aikana syntyneet muistiot.
- Lisätty Lupapäätös-kohde, jolla siirretään luvan myöntämisvaiheessa syntyvät tiedot ja dokumentit - lupaehdot ja päätöspöytäkirja
- Sallittu se, että samassa hankkeessa(luvassa) voi olla sekä rakennelmia, että rakennuksia.
- Luotu rakennusvalvonnalle oma Liite-tyyppi: versionumero, päivämäärä, tekijä
- lisätty KäsittelynTila-tietoon tieto siitä mikä on arvioitu Luvan käsittelyaika

Versio 0.1.3 (04-05-2010)

        a)  XML-skeema 
      bUML kuvat
      c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
      d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Muutokset skeemassa

- Lisätty suunnittelijalle ja työnjohtajalle omat lajikoodit ja vastuun alkamis- ja päättymispvm
- Hankkeen osapuolet lista lisätty
- Tontti poistettu kokonaan
- Lisätty ja otettu käyttöön PostiosoiteType
- Lisätty RakennusvalvontaSijaintiType, sijaintiepävarmuus Vrk:lta
- Lisätty Käyttötarkoituskoodi Vrk:lta
- Käyty läpi JHS 170 & 162 vasten (Hetki, Kytkin, Pvm)
- Pieniä muutoksia "Sito-listasta"
- Pieniä muutoksia Logicalta

Versio 0.1.4 (18-05-2010)

        a)  XML-skeema 
      bUML kuvat
      c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
      d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)
e) Kuva päätasolla rakennusvalvonta_UUSI
       

Muutokset skeemassa

- Pakollisuuksia poistettu
- Päätöksentiedot:
     Lisätty päätöskoodi (Factan mukaisesti)
     Pykälä
- Käyttötarkoituskoodit tarkistettu
- Rakennukset-Toimenpiteet uusittu edellisen projektiryhmän päätöksen mukaisesti, Rakennuspaikka siirretty hankekohtaiseksi tiedoksi ja sille lisätty osoite
- Historia -> Viiteluvat
- Kaikki sijaintitietoa sisältävät kohteet muutettu periytymään GML:n AbstractFeatureType:sta (Rakennelma, Rakennus, Rakennuspaikka, Yhteisjärjestely, Rakennusrasite)
- Huoneistoaloille lisätty käyttötarkoituskoodi
- Osapuolet:
      Lisätty Vrk roolikoodi
      Lisätty kunta roolikoodi (Facta)
- Lupakäsittelyntila arvojoukko uusittu (Facta)
- Purkaminen lisätty toimenpide tyypiksi
- Huoneistontunniste: Rakenne uusittu
- Hanke: Lisätty hankkeelle suunnittelijan ja työnjohtajan vaadittava pätevyystaso
- Kiinteistö: Lisätty tieto yhteisjärjestelyistä ja rakennusrasitteista
- Rakennuksentiedot: Lisätty rinnakkaisosoite
- Lisätty toimenpidetyypiksi kaupunkikuva toimenpide
   


Ymparistö


Ilmoitukset

Versio 0.1.0 (07-04-2010)

        a) XML-skeema 
        b)  UML kuvat
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Vesihuoltolaki

Versio 0.1.0 (07-04-2010)

        a) XML-skeema 
        b)  UML kuvat
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Ympäristöluvat

Versio 0.1.0 (07-04-2010)

        a) XML-skeema 
        b)  UML kuvat
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Pilaantuneet maa-alueet

Versio 0.1.0 (07-04-2010)

        a) XML-skeema 
        b)  UML kuvat
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Maa-ainesluvat

Versio 0.1.0 (07-04-2010)

        a) XML-skeema 
        b)  UML kuvat
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       


Muutokset skeemassa

- Ymparisto-skeema jaettu viiteen eri skeemaan

Luontokohteet

Versio 0.1.0 (04-05-2010)

        a) XML-skeema 
        b)  UML kuvat
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)
  e) Luontokohteet, lajit excel tiedostona

       

Ympäristön tila ja seuranta

Versio 0.1.0 (04-05-2010)

        a) XML-skeema 
        b)  UML kuvat
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       


Muutokset skeemassa

- Ymparisto-skeema jaettu 7 eri skeemaan (lisätty Luontokohteet ja Ympäristön tila ja seuranta)
- Käyty läpi JHS 170 & 162 vasten (Hetki, Kytkin, Pvm)
- Lisätty ja otettu käyttöön PostiosoiteType

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu


Versio 0.1.0 (04-05-2010)

        a)  XML-skeema
        b)UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto (tulee myöhemmin)

       

Muutokset skeemassa

- Erotettu asemakaava-skeemasta omaksi skeemaksi
- Käyty läpi JHS 170 & 162 vasten (Hetki, Kytkin, Pvm)
- Lisätty ja otettu käyttöön PostiosoiteType


Asemakaava


Versio 1.2.1 (07-04-2010)

        a)  XML-skeema (huom jos siirrätte skeeman omalle koneelle (esim. XMLSpylla katsottavaksi), niin 
            kopioikaa myös KatseDetailPlan.xsd ja KatseMetaData.xsd tiedostot)
        b) UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto

       

Muutokset skeemassa

- Tilastotiedot, uusi versio SYKE:stä
- Lisätty uudet: Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveharkinta
- Muut virheiden korjaamistarpeet

Versio 1.2.2 (04-05-2010)

        a)  XML-skeema (huom jos siirrätte skeeman omalle koneelle (esim. XMLSpylla katsottavaksi), niin 
            kopioikaa myös KatseDetailPlan.xsd ja KatseMetaData.xsd tiedostot)
        b) UML-kuva skeemasta
        c) HTML-muotoinen skeeman dokumentti . GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena..
            Linkki GML dokumentaatioon
        d) Esimerkki XML tiedosto

       

Muutokset skeemassa

- Poistettu: Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveharkinta

KantakarttaVersio 1.2.1 (07-04-2010)

a) Koko  XML-skeema ladattavaksi omalle koneelle (huom. ZIP-tiedosto)
    Yksittäiset skeematiedostot:
Kantakartta-skeema
Kantakartta-kantakohteet
Kohteiden ominaisuuksien arvojoukkomäärittelyt
Hallinnolliset aluejaot
Ilmaliikenneverkko
Kaasuverkko
Kaukolampoverkko
Karttatekstit 
Kasvillisuus
Kiinteistotiedot
Luonnonsuojelu
Maaliikenneverkko
Maanpinnan korkeus
Maanpinta
Paikannusjärjestelmät
Rakennetut tilat
Rakenteet
Rautatieliikenneverkko
Sähköverkko
Tietoliikenneverkko
Vesiliikenneverkko
Vesistöt
Vesiverkko
Viemariverkko 

b) UML-kuvat skeemasta
Kantakartta-aineisto
Hallinnolliset aluejaot
Ilmaliikenneverkko
Kaasuverkko
Kaukolampoverkko
Karttatekstit 
Kasvillisuus
Kiinteistotiedot
Luonnonsuojelu
Maaliikenneverkko
Maanpinnan korkeus
Maanpinta
Paikannusjärjestelmät
Rakennetut tilat
Rakenteet
Rautatieliikenneverkko
Sähköverkko
Tietoliikenneverkko
Vesiliikenneverkko
Vesistöt
Vesiverkko
Viemariverkko 


c) HTML-muotoinen skeemadokumentti.  GML linkit on samalla lailla "katkottu" kuin aiemminkin, jotta tiedostojen koko säilyy rajallisena.. Linkki GML dokumentaatioon

d) Esimerkki XML tiedosto ja PDF muotoinen kuva esimerkkiaineistosta

Muutokset skeemassa

Tonttijako (sitova)
• tunnus
• muodostettavat tontit
• muodostajakiinteistöt, pinta-alat
• käsittelyvaihe
• rasitteet
• osoite
• …
Kaavayksikkö
• tunnus
• laatu (kortteli, korttelinosa, tontti, katu, puisto, …)
Johtotiedot
• ks. www.paikkatietopalvelu.fi/gml/  Sähköverkko, Tietoliikenneverkko,
Vesiverkko, Viemäriverkko   

©2009,2010 FCG  Oy