Class yhteiset-Schema
diagramLausuntoTypeYhteisjarjestelyTypeTasosijaintiTypeLausunnotTypeTilamuutosTypeRakennuksenTunnusTypeRakennusvalvontaLiiteTypeRakennuspaikkaTypeMuuTunnusTypeOsoiteTilaTypeMuutosTilaTypeSijaintitietoTypeOsoiteTypeSijaintiepavarmuusTypeSuunnittelijaRoolikoodiTypePaivamaaratTypeLuontiTapaTypeKayttotarkoitusKoodiTypeSuunnittelijaTypePaatospoytakirjaTypeAineistotoimituksentiedotTypeLuvanTunnisteTiedotTypeAineistotoimitusTypeAbstractYmparistotoimiKohdeKiinteistoTypeOsapuoletTypeToimialaTypeToimitustapaTypePaatosTypeLupamaarayksetTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeYhteyshenkiloTypePostiosoiteTypeKayttotarkoitusTypeNimiTypeHenkilonnimiTypeTyonjohtajaRooliKoodiTypeKaavanvaiheTypeOsapuoliTypeSijaintiTypeRakennusvalvontaSijaintiTypeAineistonTilaTypeRakennusLuvanTunnusTypeLiiteTypeVRKRooliKoodiTypeRakennusrasiteTypeKasittelynTilaTypeReferenssipistePaatoksetTypeTyonjohtajaTypeKuntaRooliKoodiTyperakennusvalvonta_p337.png
ownerhttp://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema
visibility public
leaf false
abstract false
active false
code file path C:\itp\projektit\17_tam\yht\yhteiset.xsd
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> true
elementFormDefault qualified
version 2.0.2
xmlns gml=http://www.opengis.net/gml
xmlns xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
xmlns yht=http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
encoding UTF-8
<<sequence>> false
ownedDiagramsAbstractPaikkatietopalveluKohde (complexType) AbstractYmparistotoimiKohde (complexType) AineistotoimituksentiedotType (complexType) AineistotoimitusType (complexType) HenkilonnimiType (complexType) KasittelynTilaType (complexType) KayttotarkoitusType (complexType) KiinteistoType (complexType) LausunnotType (complexType) LausuntoType (complexType) LiiteType (complexType) LupamaarayksetType (complexType) LuvanTunnisteTiedotType (complexType) MuuTunnusType (complexType) NimiType (complexType) OsapuoletType (complexType) OsapuoliType (complexType) OsoiteType (complexType) PaatoksetType (complexType) PaatospoytakirjaType (complexType) PaatosType (complexType) PaivamaaratType (complexType) PostiosoiteType (complexType) RakennuksenTunnusType (complexType) RakennusLuvanTunnusType (complexType) RakennuspaikkaType (complexType) RakennusrasiteType (complexType) RakennusvalvontaLiiteType (complexType) RakennusvalvontaSijaintiType (complexType) Referenssipiste (complexType) SijaintitietoType (complexType) SijaintiType (complexType) SuunnittelijaType (complexType) TilamuutosType (complexType) TyonjohtajaType (complexType) YhteisjarjestelyType (complexType) YhteyshenkiloType (complexType)
ownedMemberAbstractPaikkatietopalveluKohde AbstractYmparistotoimiKohde AineistonTilaType AineistotoimituksentiedotType AineistotoimitusType HenkilonnimiType KaavanvaiheType KasittelynTilaType KayttotarkoitusKoodiType KayttotarkoitusType KiinteistotunnusType KiinteistoType KuntaRooliKoodiType LausunnotType LausuntoType LiiteType LuontiTapaType LupamaarayksetType LuvanTunnisteTiedotType MuutosTilaType MuuTunnusType NimiType OsapuoletType OsapuoliType OsoiteTilaType OsoiteType PaatoksetType PaatospoytakirjaType PaatosType PaivamaaratType PostiosoiteType RakennuksenTunnusType RakennusLuvanTunnusType RakennuspaikkaType RakennusrasiteType RakennusvalvontaLiiteType RakennusvalvontaSijaintiType Referenssipiste SijaintiepavarmuusType SijaintitietoType SijaintiType SuunnittelijaRoolikoodiType SuunnittelijaType TasosijaintiType TilamuutosType ToimialaType ToimitustapaType TyonjohtajaRooliKoodiType TyonjohtajaType VRKRooliKoodiType YhteisjarjestelyType YhteyshenkiloType
source of relation
ElementImport xml-Schema gml_dummy-Schema
target of relation
ElementImport rakennusvalvonta-Schema
ComponentRealization yhteiset

Class yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde
diagram_sequencemg_sequencerakennusvalvonta_p338.png
hierarchyAbstractFeatureTypeAbstractRakvalKohdeYhteisjarjestelyTypeRakennuspaikkaTypeOsoiteTypeAbstractYmparistotoimiKohdeRakennusrasiteTyperakennusvalvonta_p339.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde
visibility public
leaf false
abstract true
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> true
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
generalAbstractFeatureType
specificAbstractRakvalKohde AbstractYmparistotoimiKohde OsoiteType RakennuspaikkaType RakennusrasiteType YhteisjarjestelyType
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
shown on diagramAbstractPaikkatietopalveluKohde (complexType) AbstractRakvalKohde (complexType) AbstractYmparistotoimiKohde (complexType) HankkeenRakennusType (complexType) OsoiteType (complexType) Rakennelma (element) RakennelmaType (complexType) Rakennus (element) Rakennuspaikka (element) RakennuspaikkaType (complexType) RakennusrasiteType (complexType) RakennusType (complexType) SijaintiType (complexType) ValmisRakennusType (complexType) YhteisjarjestelyType (complexType)
hyperlinks
 AbstractPaikkatietopalveluKohde (complexType)
documentationKohde josta periytetään kaikki kohteet

Property yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::_sequence
ownerAbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence
diagrammetatietoyksilointitietoalkuHetkiloppuHetkirakennusvalvonta_p340.png
ownerAbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberalkuHetki loppuHetki metatieto yksilointitieto
associations to
from to Association name 
metatieto MetaDataPropertyType  
yksilointitieto string  
alkuHetki dateTime  
loppuHetki dateTime  
associations from
from Association name 
AbstractPaikkatietopalveluKohde (_sequence)  
typedElements
Class AbstractPaikkatietopalveluKohde Property _sequence
shown on diagramAbstractPaikkatietopalveluKohde (complexType)

Property yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence::alkuHetki
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence::alkuHetki
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type dateTime
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen luontipäivämäärä

Property yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence::loppuHetki
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence::loppuHetki
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type dateTime
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationMilloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista

Property yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence::metatieto
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence::metatieto
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..*
type MetaDataPropertyType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki

Property yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence::yksilointitieto
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence::yksilointitieto
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen lähtötietojärjestelmän tvs. mukainen yksilöintitieto

Class yhteiset-Schema::AbstractYmparistotoimiKohde
diagramrakennusvalvonta_p341.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTyperakennusvalvonta_p342.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AbstractYmparistotoimiKohde
visibility public
leaf false
abstract true
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> true
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
generalAbstractPaikkatietopalveluKohde
shown on diagramAbstractYmparistotoimiKohde (complexType)
hyperlinks
 AbstractYmparistotoimiKohde (complexType)
documentationKohde josta periytetään kaikki kohteet

Enumeration yhteiset-Schema::AineistonTilaType
diagramvalmiskeskeneräinenmuuei tiedossarakennusvalvonta_p343.png
hierarchyrakennusvalvonta_p344.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistonTilaType
visibility public
leaf false
abstract false
<<complexType>> false
<<fractionDigits>> false
<<global>> true
<<length>> false
<<list>> false
<<maxExclusive>> false
<<maxInclusive>> false
<<maxLength>> false
<<minExclusive>> false
<<minInclusive>> false
<<minLength>> false
<<notation>> false
<<pattern>> false
<<redefine>> false
<<simpleContent>> false
<<simpleType>> true
<<totalDigits>> false
<<union>> false
<<whiteSpace>> false
ownedMemberei tiedossa keskeneräinen muu valmis
generalstring
associations from
from Association name 
mg_sequence (tila)  
typedElements
Class mg_sequence Property tila
shown on diagramAineistotoimituksentiedotType (complexType)

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::AineistonTilaType::ei tiedossa
ownerAineistonTilaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistonTilaType::ei tiedossa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::AineistonTilaType::keskeneräinen
ownerAineistonTilaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistonTilaType::keskeneräinen
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::AineistonTilaType::muu
ownerAineistonTilaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistonTilaType::muu
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::AineistonTilaType::valmis
ownerAineistonTilaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistonTilaType::valmis
visibility public

Class yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType
diagram_sequencemg_sequencerakennusvalvonta_p345.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (toimituksenTiedot)  
mg_sequence (Toimitus)  
typedElements
Class mg_sequence Property toimituksenTiedot Toimitus
shown on diagramAineistotoimituksentiedotType (complexType) AineistotoimitusType (complexType) rakennusvalvontaType (complexType)
hyperlinks
 AineistotoimituksentiedotType (complexType)

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::_sequence
ownerAineistotoimituksentiedotType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence
diagramaineistonnimiaineistotoimittajatilatoimitusPvmkuntakoodikielitietometatietotunnistemetatietoXMLURLmetatietoURLtietotuoteURLrakennusvalvonta_p346.png
ownerAineistotoimituksentiedotType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberaineistonnimi aineistotoimittaja kielitieto kuntakoodi metatietotunniste metatietoURL metatietoXMLURL tietotuoteURL tila toimitusPvm
associations to
from to Association name 
aineistonnimi string  
aineistotoimittaja string  
tila AineistonTilaType  
toimitusPvm date  
kuntakoodi string  
kielitieto string  
metatietotunniste string  
metatietoXMLURL string  
metatietoURL string  
tietotuoteURL string  
associations from
from Association name 
AineistotoimituksentiedotType (_sequence)  
typedElements
Class AineistotoimituksentiedotType Property _sequence
shown on diagramAineistotoimituksentiedotType (complexType)

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::aineistonnimi
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::aineistonnimi
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationAineistoa kuvaava nimi,

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::aineistotoimittaja
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::aineistotoimittaja
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::kielitieto
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::kielitieto
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKunnan kieli tai kieliitieto

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::kuntakoodi
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::kuntakoodi
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::metatietotunniste
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::metatietotunniste
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationPaikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste, resurssitunniste, aineiston ID. Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::metatietoURL
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::metatietoURL
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationURL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat luettavissa ”selkokielisenä”. Esim: http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadataUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::metatietoXMLURL
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::metatietoXMLURL
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationURL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::tietotuoteURL
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::tietotuoteURL
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationURL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen tiedot

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::tila
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::tila
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type AineistonTilaType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationAineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::toimitusPvm
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::toimitusPvm
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type date
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationMilloin kyseinen siirtotiedosto on tehty

Class yhteiset-Schema::AineistotoimitusType
diagram_sequencemg_sequencerakennusvalvonta_p347.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimitusType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
shown on diagramAineistotoimitusType (complexType)
hyperlinks
 AineistotoimitusType (complexType)

Property yhteiset-Schema::AineistotoimitusType::_sequence
ownerAineistotoimitusType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimitusType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::AineistotoimitusType::mg_sequence
diagramToimitusrakennusvalvonta_p348.png
ownerAineistotoimitusType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimitusType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberToimitus
associations to
from to Association name 
Toimitus AineistotoimituksentiedotType  
associations from
from Association name 
AineistotoimitusType (_sequence)  
typedElements
Class AineistotoimitusType Property _sequence
shown on diagramAineistotoimitusType (complexType)

Property yhteiset-Schema::AineistotoimitusType::mg_sequence::Toimitus
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimitusType::mg_sequence::Toimitus
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type AineistotoimituksentiedotType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::HenkilonnimiType
diagram_sequencemg_sequencerakennusvalvonta_p349.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::HenkilonnimiType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (nimi)  
typedElements
Class mg_sequence Property nimi
shown on diagramHenkilonnimiType (complexType) YhteyshenkiloType (complexType)
hyperlinks
 HenkilonnimiType (complexType)

Property yhteiset-Schema::HenkilonnimiType::_sequence
ownerHenkilonnimiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::HenkilonnimiType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::HenkilonnimiType::mg_sequence
diagrametunimisukunimirakennusvalvonta_p350.png
ownerHenkilonnimiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::HenkilonnimiType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberetunimi sukunimi
associations to
from to Association name 
etunimi string  
sukunimi string  
associations from
from Association name 
HenkilonnimiType (_sequence)  
typedElements
Class HenkilonnimiType Property _sequence
shown on diagramHenkilonnimiType (complexType)

Property yhteiset-Schema::HenkilonnimiType::mg_sequence::etunimi
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::HenkilonnimiType::mg_sequence::etunimi
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::HenkilonnimiType::mg_sequence::sukunimi
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::HenkilonnimiType::mg_sequence::sukunimi
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Enumeration yhteiset-Schema::KaavanvaiheType
diagramvireilletullutkaavaehdotushyväksyttylainvoimainenosittain voimaantullutoikaisukehoituksen alainenkumottuvalituksen alainenrauennutei tiedossarakennusvalvonta_p351.png
hierarchyrakennusvalvonta_p352.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType
visibility public
leaf false
abstract false
<<complexType>> false
<<fractionDigits>> false
<<global>> true
<<length>> false
<<list>> false
<<maxExclusive>> false
<<maxInclusive>> false
<<maxLength>> false
<<minExclusive>> false
<<minInclusive>> false
<<minLength>> false
<<notation>> false
<<pattern>> false
<<redefine>> false
<<simpleContent>> false
<<simpleType>> true
<<totalDigits>> false
<<union>> false
<<whiteSpace>> false
ownedMemberei tiedossa hyväksytty kaavaehdotus kumottu lainvoimainen oikaisukehoituksen alainen osittain voimaantullut rauennut valituksen alainen vireilletullut
generalstring

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::ei tiedossa
ownerKaavanvaiheType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::ei tiedossa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::hyväksytty
ownerKaavanvaiheType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::hyväksytty
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::kaavaehdotus
ownerKaavanvaiheType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::kaavaehdotus
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::kumottu
ownerKaavanvaiheType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::kumottu
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::lainvoimainen
ownerKaavanvaiheType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::lainvoimainen
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::oikaisukehoituksen alainen
ownerKaavanvaiheType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::oikaisukehoituksen alainen
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::osittain voimaantullut
ownerKaavanvaiheType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::osittain voimaantullut
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::rauennut
ownerKaavanvaiheType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::rauennut
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::valituksen alainen
ownerKaavanvaiheType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::valituksen alainen
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::vireilletullut
ownerKaavanvaiheType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::vireilletullut
visibility public

Class yhteiset-Schema::KasittelynTilaType
diagram_sequencemg_sequencerakennusvalvonta_p353.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelynTilaType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (kasittelynTilatieto)  
typedElements
Class mg_sequence Property kasittelynTilatieto
shown on diagramKasittelynTilaType (complexType) RakennusvalvontaAsiaType (complexType)
hyperlinks
 KasittelynTilaType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KasittelynTilaType::_sequence
ownerKasittelynTilaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelynTilaType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::KasittelynTilaType::mg_sequence
diagramTilamuutosrakennusvalvonta_p354.png
ownerKasittelynTilaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelynTilaType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberTilamuutos
associations to
from to Association name 
Tilamuutos TilamuutosType  
associations from
from Association name 
KasittelynTilaType (_sequence)  
typedElements
Class KasittelynTilaType Property _sequence
shown on diagramKasittelynTilaType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KasittelynTilaType::mg_sequence::Tilamuutos
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelynTilaType::mg_sequence::Tilamuutos
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type TilamuutosType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Enumeration yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType
diagramasuntotilaa(ei vapaa-ajan asunnoista)myymälä, majoitus- ja ravitsemustilaahoitotilaatoimisto- ja hallintotilaakokoontumistilaaopetustilaatuotantotilaa(teollisuus)varastotilaamuuta huoneistoalaan kuuluvaa tilaaei tiedossarakennusvalvonta_p355.png
hierarchyrakennusvalvonta_p356.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType
visibility public
leaf false
abstract false
<<complexType>> false
<<fractionDigits>> false
<<global>> true
<<length>> false
<<list>> false
<<maxExclusive>> false
<<maxInclusive>> false
<<maxLength>> false
<<minExclusive>> false
<<minInclusive>> false
<<minLength>> false
<<notation>> false
<<pattern>> false
<<redefine>> false
<<simpleContent>> false
<<simpleType>> true
<<totalDigits>> false
<<union>> false
<<whiteSpace>> false
ownedMemberasuntotilaa(ei vapaa-ajan asunnoista) ei tiedossa hoitotilaa kokoontumistilaa muuta huoneistoalaan kuuluvaa tilaa myymälä, majoitus- ja ravitsemustilaa opetustilaa toimisto- ja hallintotilaa tuotantotilaa(teollisuus) varastotilaa
generalstring
associations from
from Association name 
mg_sequence (kayttotarkoitusKoodi)  
typedElements
Class mg_sequence Property kayttotarkoitusKoodi
shown on diagramKayttotarkoitusType (complexType)

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::asuntotilaa(ei vapaa-ajan asunnoista)
ownerKayttotarkoitusKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::asuntotilaa(ei vapaa-ajan asunnoista)
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::ei tiedossa
ownerKayttotarkoitusKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::ei tiedossa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::hoitotilaa
ownerKayttotarkoitusKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::hoitotilaa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::kokoontumistilaa
ownerKayttotarkoitusKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::kokoontumistilaa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::muuta huoneistoalaan kuuluvaa tilaa
ownerKayttotarkoitusKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::muuta huoneistoalaan kuuluvaa tilaa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::myymälä, majoitus- ja ravitsemustilaa
ownerKayttotarkoitusKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::myymälä, majoitus- ja ravitsemustilaa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::opetustilaa
ownerKayttotarkoitusKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::opetustilaa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::toimisto- ja hallintotilaa
ownerKayttotarkoitusKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::toimisto- ja hallintotilaa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::tuotantotilaa(teollisuus)
ownerKayttotarkoitusKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::tuotantotilaa(teollisuus)
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::varastotilaa
ownerKayttotarkoitusKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::varastotilaa
visibility public

Class yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType
diagram_sequencemg_sequencerakennusvalvonta_p357.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (huoneistoala)  
mg_sequence (huoneistoala)  
typedElements
Class mg_sequence Property huoneistoala
shown on diagramKayttotarkoitusType (complexType) LaajennuksentiedotType (complexType) RakentamistoimenpideType (complexType)
hyperlinks
 KayttotarkoitusType (complexType)
documentationMäärittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat

Property yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType::_sequence
ownerKayttotarkoitusType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType::mg_sequence
diagrampintaAlakayttotarkoitusKoodirakennusvalvonta_p358.png
ownerKayttotarkoitusType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberkayttotarkoitusKoodi pintaAla
associations to
from to Association name 
pintaAla decimal  
kayttotarkoitusKoodi KayttotarkoitusKoodiType  
associations from
from Association name 
KayttotarkoitusType (_sequence)  
typedElements
Class KayttotarkoitusType Property _sequence
shown on diagramKayttotarkoitusType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType::mg_sequence::kayttotarkoitusKoodi
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType::mg_sequence::kayttotarkoitusKoodi
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type KayttotarkoitusKoodiType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType::mg_sequence::pintaAla
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType::mg_sequence::pintaAla
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type decimal
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::KiinteistoType
diagram_sequencemg_sequencerakennusvalvonta_p359.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KiinteistoType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (kiinteisto)  
mg_sequence (kiinteisto)  
mg_sequence (kiinteisto)  
typedElements
Class mg_sequence Property kiinteisto
shown on diagramKiinteistoType (complexType) RakennuspaikkaType (complexType) RakennusrasiteType (complexType) YhteisjarjestelyType (complexType)
hyperlinks
 KiinteistoType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KiinteistoType::_sequence
ownerKiinteistoType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KiinteistoType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence
diagramkylanimitilannimikiinteistotunnusmaaraAlaTunnusrakennusvalvonta_p360.png
ownerKiinteistoType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberkiinteistotunnus kylanimi maaraAlaTunnus tilannimi
associations to
from to Association name 
kylanimi string  
tilannimi string  
kiinteistotunnus KiinteistotunnusType  
maaraAlaTunnus string  
associations from
from Association name 
KiinteistoType (_sequence)  
typedElements
Class KiinteistoType Property _sequence
shown on diagramKiinteistoType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence::kiinteistotunnus
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence::kiinteistotunnus
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type KiinteistotunnusType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja

Property yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence::kylanimi
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence::kylanimi
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence::maaraAlaTunnus
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence::maaraAlaTunnus
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence::tilannimi
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence::tilannimi
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Enumeration yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType
diagramRakennuksen omistajaRakennusvalvonta-asian hakijaRakennusvalvonta-asian laskun maksajaRakennusvalvonta-asian lausunnon pyytäjäJatkuvan valvonnan ilmoittajaKehotuksen tms. saajaUhkasakon saajaRakennusvalvonta-asian vastineen antajaTyön suorittajaPääsuunnittelijaRakennusvalvonnan asiamiesPöytäkirjan vastaanottajaAsian osapuoliSelityksen tai lausunnon pyytäjäIlmoituksen tekijäKehotuksen saajaei tiedossarakennusvalvonta_p361.png
hierarchykuntaRooliKoodi_anonymousTyperakennusvalvonta_p362.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType
visibility public
leaf false
abstract false
<<complexType>> false
<<fractionDigits>> false
<<global>> true
<<length>> false
<<list>> false
<<maxExclusive>> false
<<maxInclusive>> false
<<maxLength>> false
<<minExclusive>> false
<<minInclusive>> false
<<minLength>> false
<<notation>> false
<<pattern>> false
<<redefine>> false
<<simpleContent>> false
<<simpleType>> true
<<totalDigits>> false
<<union>> false
<<whiteSpace>> false
ownedMemberAsian osapuoli ei tiedossa Ilmoituksen tekijä Jatkuvan valvonnan ilmoittaja Kehotuksen saaja Kehotuksen tms. saaja Pääsuunnittelija Pöytäkirjan vastaanottaja Rakennuksen omistaja Rakennusvalvonnan asiamies Rakennusvalvonta-asian hakija Rakennusvalvonta-asian laskun maksaja Rakennusvalvonta-asian lausunnon pyytäjä Rakennusvalvonta-asian vastineen antaja Selityksen tai lausunnon pyytäjä Työn suorittaja Uhkasakon saaja
generalstring
specifickuntaRooliKoodi_anonymousType
shown on diagramOsapuoliType (complexType)

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Asian osapuoli
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Asian osapuoli
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::ei tiedossa
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::ei tiedossa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Ilmoituksen tekijä
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Ilmoituksen tekijä
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Jatkuvan valvonnan ilmoittaja
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Jatkuvan valvonnan ilmoittaja
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Kehotuksen saaja
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Kehotuksen saaja
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Kehotuksen tms. saaja
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Kehotuksen tms. saaja
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Pääsuunnittelija
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Pääsuunnittelija
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Pöytäkirjan vastaanottaja
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Pöytäkirjan vastaanottaja
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennuksen omistaja
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennuksen omistaja
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennusvalvonnan asiamies
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennusvalvonnan asiamies
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennusvalvonta-asian hakija
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennusvalvonta-asian hakija
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennusvalvonta-asian laskun maksaja
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennusvalvonta-asian laskun maksaja
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennusvalvonta-asian lausunnon pyytäjä
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennusvalvonta-asian lausunnon pyytäjä
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennusvalvonta-asian vastineen antaja
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennusvalvonta-asian vastineen antaja
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Selityksen tai lausunnon pyytäjä
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Selityksen tai lausunnon pyytäjä
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Työn suorittaja
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Työn suorittaja
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Uhkasakon saaja
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Uhkasakon saaja
visibility public

Class yhteiset-Schema::LausunnotType
diagram_sequencemg_sequencerakennusvalvonta_p363.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausunnotType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (lausuntotieto)  
typedElements
Class mg_sequence Property lausuntotieto
shown on diagramLausunnotType (complexType) RakennusvalvontaAsiaType (complexType)
hyperlinks
 LausunnotType (complexType)

Property yhteiset-Schema::LausunnotType::_sequence
ownerLausunnotType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausunnotType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::LausunnotType::mg_sequence
diagramLausuntorakennusvalvonta_p364.png
ownerLausunnotType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausunnotType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberLausunto
associations to
from to Association name 
Lausunto LausuntoType  
associations from
from Association name 
LausunnotType (_sequence)  
typedElements
Class LausunnotType Property _sequence
shown on diagramLausunnotType (complexType)

Property yhteiset-Schema::LausunnotType::mg_sequence::Lausunto
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausunnotType::mg_sequence::Lausunto
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type LausuntoType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::LausuntoType
diagram_sequencemg_sequencerakennusvalvonta_p365.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (Lausunto)  
typedElements
Class mg_sequence Property Lausunto
shown on diagramLausunnotType (complexType) LausuntoType (complexType)
hyperlinks
 LausuntoType (complexType)

Property yhteiset-Schema::LausuntoType::_sequence
ownerLausuntoType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence
diagrampyydettylausuntopyydetty_anonymousTypelausunto_anonymousTyperakennusvalvonta_p366.png
ownerLausuntoType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberlausunto lausunto_anonymousType pyydetty pyydetty_anonymousType
associations to
from to Association name 
pyydetty pyydetty_anonymousType  
lausunto lausunto_anonymousType  
associations from
from Association name 
LausuntoType (_sequence)  
typedElements
Class LausuntoType Property _sequence
shown on diagramLausuntoType (complexType)

Property yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type lausunto_anonymousType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType
diagram_sequencemg_sequencerakennusvalvonta_p367.png
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (lausunto)  
typedElements
Class mg_sequence Property lausunto
shown on diagramLausuntoType (complexType)

Property yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::_sequence
ownerlausunto_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence
diagramviranomainenlausuntoPvmlausuntopuoltotietolausunto_anonymousTypepuoltotieto_anonymousTyperakennusvalvonta_p368.png
ownerlausunto_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberlausunto lausunto_anonymousType lausuntoPvm puoltotieto puoltotieto_anonymousType viranomainen
associations to
from to Association name 
viranomainen string  
lausuntoPvm date  
lausunto lausunto_anonymousType  
puoltotieto puoltotieto_anonymousType  
associations from
from Association name 
lausunto_anonymousType (_sequence)  
typedElements
Class lausunto_anonymousType Property _sequence
shown on diagramLausuntoType (complexType)

Property yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::lausunto
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::lausunto
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type lausunto_anonymousType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::lausunto_anonymousType
diagram_choicemg_choicerakennusvalvonta_p369.png
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::lausunto_anonymousType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_choice mg_choice
associations to
from to Association name 
_choice mg_choice  
associations from
from Association name 
mg_sequence (lausunto)  
typedElements
Class mg_sequence Property lausunto
shown on diagramLausuntoType (complexType)

Property yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::_choice
ownerlausunto_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::_choice
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_choice
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_choice
diagramlausuntoliiterakennusvalvonta_p370.png
ownerlausunto_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_choice
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> true
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMemberlausunto liite
associations to
from to Association name 
lausunto string  
liite RakennusvalvontaLiiteType  
associations from
from Association name 
lausunto_anonymousType (_choice)  
typedElements
Class lausunto_anonymousType Property _choice
shown on diagramLausuntoType (complexType)

Property yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_choice::lausunto
ownermg_choice
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_choice::lausunto
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_choice::liite
ownermg_choice
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_choice::liite
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type RakennusvalvontaLiiteType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::lausuntoPvm
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::lausuntoPvm
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type date
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type puoltotieto_anonymousType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType
diagram_sequencemg_sequencerakennusvalvonta_p371.png
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (puoltotieto)  
typedElements
Class mg_sequence Property puoltotieto
shown on diagramLausuntoType (complexType)

Property yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::_sequence
ownerpuoltotieto_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence
diagrampuoltolisatietopuolto_anonymousTyperakennusvalvonta_p372.png
ownerpuoltotieto_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberlisatieto puolto puolto_anonymousType
associations to
from to Association name 
puolto puolto_anonymousType  
lisatieto RakennusvalvontaLiiteType  
associations from
from Association name 
puoltotieto_anonymousType (_sequence)  
typedElements
Class puoltotieto_anonymousType Property _sequence
shown on diagramLausuntoType (complexType)

Property yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence::lisatieto
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence::lisatieto
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type RakennusvalvontaLiiteType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationvoidaan käyttää esim. ehdollisten puoltojen ehtojen esittämiseen

Property yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence::puolto
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence::puolto
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type puolto_anonymousType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Enumeration yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence::puolto_anonymousType
diagramjätetty pöydälleehdoillaei puollapuoltaaei tiedossarakennusvalvonta_p373.png
hierarchyrakennusvalvonta_p374.png
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence::puolto_anonymousType
visibility public
leaf false
abstract false
<<complexType>> false
<<fractionDigits>> false
<<global>> false
<<length>> false
<<list>> false
<<maxExclusive>> false
<<maxInclusive>> false
<<maxLength>> false
<<minExclusive>> false
<<minInclusive>> false
<<minLength>> false
<<notation>> false
<<pattern>> false
<<redefine>> false
<<simpleContent>> false
<<simpleType>> true
<<totalDigits>> false
<<union>> false
<<whiteSpace>> false
ownedMemberehdoilla ei puolla ei tiedossa jätetty pöydälle puoltaa
generalstring
associations from
from Association name 
mg_sequence (puolto)  
typedElements
Class mg_sequence Property puolto
shown on diagramLausuntoType (complexType)

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence::puolto_anonymousType::ehdoilla
ownerpuolto_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence::puolto_anonymousType::ehdoilla
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence::puolto_anonymousType::ei puolla
ownerpuolto_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence::puolto_anonymousType::ei puolla
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence::puolto_anonymousType::ei tiedossa
ownerpuolto_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence::puolto_anonymousType::ei tiedossa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence::puolto_anonymousType::jätetty pöydälle
ownerpuolto_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence::puolto_anonymousType::jätetty pöydälle
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence::puolto_anonymousType::puoltaa
ownerpuolto_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::puoltotieto_anonymousType::mg_sequence::puolto_anonymousType::puoltaa
visibility public

Property yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::viranomainen
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::lausunto_anonymousType::mg_sequence::viranomainen
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationLausunnon antanut taho

Property yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::pyydetty
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::pyydetty
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type pyydetty_anonymousType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::pyydetty_anonymousType
diagram_sequencemg_sequencerakennusvalvonta_p375.png
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::pyydetty_anonymousType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (pyydetty)  
typedElements
Class mg_sequence Property pyydetty
shown on diagramLausuntoType (complexType)

Property yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::pyydetty_anonymousType::_sequence
ownerpyydetty_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::pyydetty_anonymousType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::pyydetty_anonymousType::mg_sequence
diagramviranomainenpyyntoPvmrakennusvalvonta_p376.png
ownerpyydetty_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::pyydetty_anonymousType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberpyyntoPvm viranomainen
associations to
from to Association name 
viranomainen string  
pyyntoPvm date  
associations from
from Association name 
pyydetty_anonymousType (_sequence)  
typedElements
Class pyydetty_anonymousType Property _sequence
shown on diagramLausuntoType (complexType)

Property yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::pyydetty_anonymousType::mg_sequence::pyyntoPvm
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::pyydetty_anonymousType::mg_sequence::pyyntoPvm
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type date
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::pyydetty_anonymousType::mg_sequence::viranomainen
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausuntoType::mg_sequence::pyydetty_anonymousType::mg_sequence::viranomainen
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationTaho jolta pyydetty

Class yhteiset-Schema::LiiteType
diagram_sequencemg_sequencerakennusvalvonta_p377.png
hierarchyRakennusvalvontaLiiteTyperakennusvalvonta_p378.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LiiteType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
specificRakennusvalvontaLiiteType
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (yhteisjarjestelynKuvaus)  
mg_sequence (liite)  
mg_sequence (rasitteenSisalto)  
mg_sequence (liite)  
typedElements
Class mg_sequence Property liite rasitteenSisalto yhteisjarjestelynKuvaus
shown on diagramKatselmusType (complexType) LausuntoType (complexType) LiiteType (complexType) PaatospoytakirjaType (complexType) RakennelmaType (complexType) RakennuksenTiedotType (complexType) RakennusrasiteType (complexType) RakennusvalvontaAsiaType (complexType) RakennusvalvontaLiiteType (complexType) RakentamistoimenpideType (complexType) SuunnittelijaType (complexType) TyonjohtajaType (complexType) ValmisRakennusTiedotType (complexType) YhteisjarjestelyType (complexType)
hyperlinks
 LiiteType (complexType)

Property yhteiset-Schema::LiiteType::_sequence
ownerLiiteType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LiiteType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::LiiteType::mg_sequence
diagramkuvauslinkkiliitteeseenmuokkausHetkiversionumerorakennusvalvonta_p379.png
ownerLiiteType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LiiteType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberkuvaus linkkiliitteeseen muokkausHetki versionumero
associations to
from to Association name 
kuvaus string  
linkkiliitteeseen anyURI  
muokkausHetki dateTime  
versionumero string  
associations from
from Association name 
LiiteType (_sequence)  
typedElements
Class LiiteType Property _sequence
shown on diagramLiiteType (complexType)

Property yhteiset-Schema::LiiteType::mg_sequence::kuvaus
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LiiteType::mg_sequence::kuvaus
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationLiitteen sisältöä kuvaava teksti

Property yhteiset-Schema::LiiteType::mg_sequence::linkkiliitteeseen
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LiiteType::mg_sequence::linkkiliitteeseen
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type anyURI
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::LiiteType::mg_sequence::muokkausHetki
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LiiteType::mg_sequence::muokkausHetki
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type dateTime
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::LiiteType::mg_sequence::versionumero
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LiiteType::mg_sequence::versionumero
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Enumeration yhteiset-Schema::LuontiTapaType
diagramdigitointimaastomittausskannattukuvamittauslaserkeilattukiinteistötoimitusmuutuntematonrakennusvalvonta_p380.png
hierarchyrakennusvalvonta_p381.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LuontiTapaType
visibility public
leaf false
abstract false
<<complexType>> false
<<fractionDigits>> false
<<global>> true
<<length>> false
<<list>> false
<<maxExclusive>> false
<<maxInclusive>> false
<<maxLength>> false
<<minExclusive>> false
<<minInclusive>> false
<<minLength>> false
<<notation>> false
<<pattern>> false
<<redefine>> false
<<simpleContent>> false
<<simpleType>> true
<<totalDigits>> false
<<union>> false
<<whiteSpace>> false
ownedMemberdigitointi kiinteistötoimitus kuvamittaus laserkeilattu maastomittaus muu skannattu tuntematon
generalstring
associations from
from Association name 
mg_sequence (luontitapa)  
typedElements
Class mg_sequence Property luontitapa
shown on diagramSijaintiType (complexType)
documentationKertoo miten kohde on luotu tietokantaan

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LuontiTapaType::digitointi
ownerLuontiTapaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LuontiTapaType::digitointi
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LuontiTapaType::kiinteistötoimitus
ownerLuontiTapaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LuontiTapaType::kiinteistötoimitus
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LuontiTapaType::kuvamittaus
ownerLuontiTapaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LuontiTapaType::kuvamittaus
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LuontiTapaType::laserkeilattu
ownerLuontiTapaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LuontiTapaType::laserkeilattu
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LuontiTapaType::maastomittaus
ownerLuontiTapaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LuontiTapaType::maastomittaus
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LuontiTapaType::muu
ownerLuontiTapaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LuontiTapaType::muu
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LuontiTapaType::skannattu
ownerLuontiTapaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LuontiTapaType::skannattu
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LuontiTapaType::tuntematon
ownerLuontiTapaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LuontiTapaType::tuntematon
visibility public

Class yhteiset-Schema::LupamaarayksetType
diagram_sequencemg_sequencerakennusvalvonta_p382.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (lupaehdot)  
mg_sequence (lupamaaraykset)  
typedElements
Class mg_sequence Property lupaehdot lupamaaraykset
shown on diagramLupamaarayksetType (complexType) LuvanTiedotType (complexType) PaatosType (complexType)
hyperlinks
 LupamaarayksetType (complexType)

Property yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::_sequence
ownerLupamaarayksetType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence
diagramautopaikkojaEnintaanautopaikkojaVahintaanautopaikkojaRakennettavaautopaikkojaRakennettuautopaikkojaKiinteistollaautopaikkojaUlkopuolellakerrosalakokonaisalakatselmusmaaraysvaaditutTyonjohtajatvaaditutErityissuunnitelmatkatselmus_anonymousTypemaarays_anonymousTyperakennusvalvonta_p383.png
ownerLupamaarayksetType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberautopaikkojaEnintaan autopaikkojaKiinteistolla autopaikkojaRakennettava autopaikkojaRakennettu autopaikkojaUlkopuolella autopaikkojaVahintaan katselmus katselmus_anonymousType kerrosala kokonaisala maarays maarays_anonymousType vaaditutErityissuunnitelmat vaaditutTyonjohtajat
associations to
from to Association name 
autopaikkojaEnintaan int  
autopaikkojaVahintaan int  
autopaikkojaRakennettava int  
autopaikkojaRakennettu int  
autopaikkojaKiinteistolla int  
autopaikkojaUlkopuolella int  
kerrosala string  
kokonaisala string  
katselmus katselmus_anonymousType  
maarays maarays_anonymousType  
vaaditutTyonjohtajat string  
vaaditutErityissuunnitelmat string  
associations from
from Association name 
LupamaarayksetType (_sequence)  
typedElements
Class LupamaarayksetType Property _sequence
shown on diagramLupamaarayksetType (complexType)

Property yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::autopaikkojaEnintaan
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::autopaikkojaEnintaan
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type int
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::autopaikkojaKiinteistolla
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::autopaikkojaKiinteistolla
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type int
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::autopaikkojaRakennettava
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::autopaikkojaRakennettava
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type int
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::autopaikkojaRakennettu
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::autopaikkojaRakennettu
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type int
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::autopaikkojaUlkopuolella
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::autopaikkojaUlkopuolella
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type int
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::autopaikkojaVahintaan
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::autopaikkojaVahintaan
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type int
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..*
type katselmus_anonymousType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationVaadittavat katselmukset

Enumeration yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType
diagramaloituskokousrakennuksen paikan merkitseminenrakennuksen paikan tarkastaminenpohjakatselmusrakennekatselmuslämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmusosittainen loppukatselmusloppukatselmusei tiedossarakennusvalvonta_p384.png
hierarchyrakennusvalvonta_p385.png
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType
visibility public
leaf false
abstract false
<<complexType>> false
<<fractionDigits>> false
<<global>> false
<<length>> false
<<list>> false
<<maxExclusive>> false
<<maxInclusive>> false
<<maxLength>> false
<<minExclusive>> false
<<minInclusive>> false
<<minLength>> false
<<notation>> false
<<pattern>> false
<<redefine>> false
<<simpleContent>> false
<<simpleType>> true
<<totalDigits>> false
<<union>> false
<<whiteSpace>> false
ownedMemberaloituskokous ei tiedossa loppukatselmus lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus osittainen loppukatselmus pohjakatselmus rakennekatselmus rakennuksen paikan merkitseminen rakennuksen paikan tarkastaminen
generalstring
associations from
from Association name 
mg_sequence (katselmus)  
typedElements
Class mg_sequence Property katselmus
shown on diagramLupamaarayksetType (complexType)

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType::aloituskokous
ownerkatselmus_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType::aloituskokous
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType::ei tiedossa
ownerkatselmus_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType::ei tiedossa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType::loppukatselmus
ownerkatselmus_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType::loppukatselmus
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType::lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus
ownerkatselmus_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType::lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType::osittainen loppukatselmus
ownerkatselmus_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType::osittainen loppukatselmus
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType::pohjakatselmus
ownerkatselmus_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType::pohjakatselmus
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType::rakennekatselmus
ownerkatselmus_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType::rakennekatselmus
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType::rakennuksen paikan merkitseminen
ownerkatselmus_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType::rakennuksen paikan merkitseminen
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType::rakennuksen paikan tarkastaminen
ownerkatselmus_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::katselmus_anonymousType::rakennuksen paikan tarkastaminen
visibility public

Property yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::kerrosala
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::kerrosala
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::kokonaisala
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::kokonaisala
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::maarays
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LupamaarayksetType::mg_sequence::maarays
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..*
type maarays_anonymousType
static false
readOnly false
derived