Class yhteiset-Schema
diagramLausuntoTypeYhteisjarjestelyTypePaakayttotarkoitusTypeTasosijaintiTypeLausunnotTypeTilamuutosTypeYmparistoPaatosTypeRakennuksenTunnusTypeRakennusvalvontaLiiteTypeRakennuspaikkaTypeAttribuuttiMuuTunnusTypeOsoiteTilaTypeMuutosTilaTypeSijaintitietoTypeOsoiteTypeSijaintiepavarmuusTypeSuunnittelijaRoolikoodiTypeSijoituslupaTypeYmparistoLuvanTunnusTypeValvontatapahtumaTypeYhteystietoTypeKasittelyTietoTypePaivamaaratTypeLuontiTapaTypeKayttotarkoitusKoodiTypeSuunnittelijaTypePaatospoytakirjaTypeKayttolupaTypeLausuntoYmpTypeViittausTypeAineistotoimituksentiedotTypeHakijaTypePvmjaksoTypeLuvanTunnisteTiedotTypeMaksajaTypeAineistotoimitusTypeAbstractYmparistotoimiKohdeKiinteistoTypeLausuntoRvPTypeOsapuoletTypeToimialaTypeYmparistoOsapuoliTypeToimitustapaTypePaatosTypeLupamaarayksetTypeAbstractPaikkatietopalveluKohdeYhteyshenkiloTypePostiosoiteTypeKayttotarkoitusTypeNimiTypeHetkijaksoTypeHenkilonnimiTypeKasittelyTapahtumatTypeTyonjohtajaRooliKoodiTypeKaavanvaiheTypeOsapuoliTypeSijaintiTypeRakennusvalvontaSijaintiTypeAineistonTilaTypeRakennusLuvanTunnusTypeTyolupaTypeYmparistoLiiteTypeMerkintaTypeLiiteTypeYmparistoLuvanTunnisteTiedotTypeVRKRooliKoodiTypeKasittelyTiedotTypeRakennusrasiteTypeKasittelynTilaTypeReferenssipistePaatoksetTypeTyonjohtajaTypeKuntaRooliKoodiTypeilmoitukset_p121.png
ownerhttp://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema
visibility public
leaf false
abstract false
active false
code file path C:\itp\projektit\krysp\yhteiset\yhteiset.xsd
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> true
elementFormDefault qualified
version 2.0.9
xmlns gml=http://www.opengis.net/gml
xmlns xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
xmlns yht=http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
encoding UTF-8
<<sequence>> false
ownedDiagramsAbstractPaikkatietopalveluKohde (complexType) AbstractYmparistotoimiKohde (complexType) AineistotoimituksentiedotType (complexType) AineistotoimitusType (complexType) Attribuutti (complexType) HakijaType (complexType) HenkilonnimiType (complexType) HetkijaksoType (complexType) KasittelynTilaType (complexType) KasittelyTapahtumatType (complexType) KasittelyTiedotType (complexType) KasittelyTietoType (complexType) KayttotarkoitusType (complexType) KiinteistoType (complexType) LausunnotType (complexType) LausuntoRvPType (complexType) LausuntoType (complexType) LausuntoYmpType (complexType) LiiteType (complexType) LupamaarayksetType (complexType) LuvanTunnisteTiedotType (complexType) MaksajaType (complexType) MerkintaType (complexType) MuuTunnusType (complexType) NimiType (complexType) OsapuoletType (complexType) OsapuoliType (complexType) OsoiteType (complexType) PaatoksetType (complexType) PaatospoytakirjaType (complexType) PaatosType (complexType) PaivamaaratType (complexType) PostiosoiteType (complexType) PvmjaksoType (complexType) RakennuksenTunnusType (complexType) RakennusLuvanTunnusType (complexType) RakennuspaikkaType (complexType) RakennusrasiteType (complexType) RakennusvalvontaLiiteType (complexType) RakennusvalvontaSijaintiType (complexType) Referenssipiste (complexType) SijaintitietoType (complexType) SijaintiType (complexType) SuunnittelijaType (complexType) TilamuutosType (complexType) TyonjohtajaType (complexType) ValvontatapahtumaType (complexType) YhteisjarjestelyType (complexType) YhteyshenkiloType (complexType) YhteystietoType (complexType) YmparistoLiiteType (complexType) YmparistoLuvanTunnisteTiedotType (complexType) YmparistoLuvanTunnusType (complexType) YmparistoOsapuoliType (complexType) YmparistoPaatosType (complexType)
ownedMemberAbstractPaikkatietopalveluKohde AbstractYmparistotoimiKohde AineistonTilaType AineistotoimituksentiedotType AineistotoimitusType Attribuutti HakijaType HenkilonnimiType HetkijaksoType KaavanvaiheType KasittelynTilaType KasittelyTapahtumatType KasittelyTiedotType KasittelyTietoType KayttolupaType KayttotarkoitusKoodiType KayttotarkoitusType KiinteistotunnusType KiinteistoType KuntaRooliKoodiType LausunnotType LausuntoRvPType LausuntoType LausuntoYmpType LiiteType LuontiTapaType LupamaarayksetType LuvanTunnisteTiedotType MaksajaType MerkintaType MuutosTilaType MuuTunnusType NimiType OsapuoletType OsapuoliType OsoiteTilaType OsoiteType PaakayttotarkoitusType PaatoksetType PaatospoytakirjaType PaatosType PaivamaaratType PostiosoiteType PvmjaksoType RakennuksenTunnusType RakennusLuvanTunnusType RakennuspaikkaType RakennusrasiteType RakennusvalvontaLiiteType RakennusvalvontaSijaintiType Referenssipiste SijaintiepavarmuusType SijaintitietoType SijaintiType SijoituslupaType SuunnittelijaRoolikoodiType SuunnittelijaType TasosijaintiType TilamuutosType ToimialaType ToimitustapaType TyolupaType TyonjohtajaRooliKoodiType TyonjohtajaType ValvontatapahtumaType ViittausType VRKRooliKoodiType YhteisjarjestelyType YhteyshenkiloType YhteystietoType YmparistoLiiteType YmparistoLuvanTunnisteTiedotType YmparistoLuvanTunnusType YmparistoOsapuoliType YmparistoPaatosType
source of relation
ElementImport xml-Schema gml_dummy-Schema
target of relation
ElementImport ilmoitukset-Schema
ComponentRealization yhteiset

Class yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde
diagram_sequencemg_sequenceilmoitukset_p122.png
hierarchyAbstractFeatureTypeMelunJaTarinanLeviaminenTypeToimintaTypeYhteisjarjestelyTypeRakennuspaikkaTypeOsoiteTypeAbstractYmparistotoimiKohdeRakennusrasiteTypeilmoitukset_p123.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde
visibility public
leaf false
abstract true
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> true
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
generalAbstractFeatureType
specificAbstractYmparistotoimiKohde MelunJaTarinanLeviaminenType OsoiteType RakennuspaikkaType RakennusrasiteType ToimintaType YhteisjarjestelyType
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
shown on diagramAbstractIlmoitusKohde (complexType) AbstractPaikkatietopalveluKohde (complexType) AbstractYmparistotoimiKohde (complexType) Koeluontoinentoiminta (element) KoeluontoinentoimintaType (complexType) MelunJaTarinanLeviaminenType (complexType) Melutarina (element) MelutarinaType (complexType) OsoiteType (complexType) Pimapuhdistus (element) PiMaPuhdistusType (complexType) Poikkeus (element) PoikkeusType (complexType) RakennuspaikkaType (complexType) RakennusrasiteType (complexType) SijaintiType (complexType) ToimintaType (complexType) YhteisjarjestelyType (complexType)
hyperlinks
 AbstractPaikkatietopalveluKohde (complexType)
documentationKohde josta periytetään kaikki kohteet

Property yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::_sequence
ownerAbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence
diagrammetatietoyksilointitietoalkuHetkiloppuHetkiilmoitukset_p124.png
ownerAbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberalkuHetki loppuHetki metatieto yksilointitieto
associations to
from to Association name 
metatieto MetaDataPropertyType  
yksilointitieto string  
alkuHetki dateTime  
loppuHetki dateTime  
associations from
from Association name 
AbstractPaikkatietopalveluKohde (_sequence)  
typedElements
Class AbstractPaikkatietopalveluKohde Property _sequence
shown on diagramAbstractPaikkatietopalveluKohde (complexType)

Property yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence::alkuHetki
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence::alkuHetki
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type dateTime
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen luontipäivämäärä

Property yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence::loppuHetki
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence::loppuHetki
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type dateTime
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationMilloin kohde on poistettu. Tämän avulla voidaan tunnistaa poistetut kohteet, jos järjestelmät tukevat historiatietojen tallentamista

Property yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence::metatieto
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence::metatieto
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..*
type MetaDataPropertyType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki

Property yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence::yksilointitieto
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AbstractPaikkatietopalveluKohde::mg_sequence::yksilointitieto
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen lähtötietojärjestelmän tvs. mukainen yksilöintitieto

Class yhteiset-Schema::AbstractYmparistotoimiKohde
diagramilmoitukset_p125.png
hierarchyAbstractPaikkatietopalveluKohdeAbstractFeatureTypeAbstractIlmoitusKohdeilmoitukset_p126.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AbstractYmparistotoimiKohde
visibility public
leaf false
abstract true
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> true
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
generalAbstractPaikkatietopalveluKohde
specificAbstractIlmoitusKohde
shown on diagramAbstractIlmoitusKohde (complexType) AbstractYmparistotoimiKohde (complexType) Koeluontoinentoiminta (element) KoeluontoinentoimintaType (complexType) Melutarina (element) MelutarinaType (complexType) Pimapuhdistus (element) PiMaPuhdistusType (complexType) Poikkeus (element) PoikkeusType (complexType)
hyperlinks
 AbstractYmparistotoimiKohde (complexType)
documentationKohde josta periytetään kaikki kohteet

Enumeration yhteiset-Schema::AineistonTilaType
diagramvalmiskeskeneräinenmuuei tiedossailmoitukset_p127.png
hierarchyilmoitukset_p128.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistonTilaType
visibility public
leaf false
abstract false
<<complexType>> false
<<fractionDigits>> false
<<global>> true
<<length>> false
<<list>> false
<<maxExclusive>> false
<<maxInclusive>> false
<<maxLength>> false
<<minExclusive>> false
<<minInclusive>> false
<<minLength>> false
<<notation>> false
<<pattern>> false
<<redefine>> false
<<simpleContent>> false
<<simpleType>> true
<<totalDigits>> false
<<union>> false
<<whiteSpace>> false
ownedMemberei tiedossa keskeneräinen muu valmis
generalstring
associations from
from Association name 
mg_sequence (tila)  
typedElements
Class mg_sequence Property tila
shown on diagramAineistotoimituksentiedotType (complexType)

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::AineistonTilaType::ei tiedossa
ownerAineistonTilaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistonTilaType::ei tiedossa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::AineistonTilaType::keskeneräinen
ownerAineistonTilaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistonTilaType::keskeneräinen
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::AineistonTilaType::muu
ownerAineistonTilaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistonTilaType::muu
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::AineistonTilaType::valmis
ownerAineistonTilaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistonTilaType::valmis
visibility public

Class yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType
diagram_sequencemg_sequenceilmoitukset_p129.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (toimituksenTiedot)  
mg_sequence (Toimitus)  
typedElements
Class mg_sequence Property toimituksenTiedot Toimitus
shown on diagramAineistotoimituksentiedotType (complexType) AineistotoimitusType (complexType) IlmoituksetType (complexType)
hyperlinks
 AineistotoimituksentiedotType (complexType)

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::_sequence
ownerAineistotoimituksentiedotType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence
diagramaineistonnimiaineistotoimittajatilatoimitusPvmkuntakoodikielitietometatietotunnistemetatietoXMLURLmetatietoURLtietotuoteURLilmoitukset_p130.png
ownerAineistotoimituksentiedotType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberaineistonnimi aineistotoimittaja kielitieto kuntakoodi metatietotunniste metatietoURL metatietoXMLURL tietotuoteURL tila toimitusPvm
associations to
from to Association name 
aineistonnimi string  
aineistotoimittaja string  
tila AineistonTilaType  
toimitusPvm date  
kuntakoodi string  
kielitieto string  
metatietotunniste string  
metatietoXMLURL string  
metatietoURL string  
tietotuoteURL string  
associations from
from Association name 
AineistotoimituksentiedotType (_sequence)  
typedElements
Class AineistotoimituksentiedotType Property _sequence
shown on diagramAineistotoimituksentiedotType (complexType)

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::aineistonnimi
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::aineistonnimi
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationAineistoa kuvaava nimi,

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::aineistotoimittaja
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::aineistotoimittaja
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKuka on tehnyt kyseisen siirtotiedoston, yhteyshenkilö

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::kielitieto
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::kielitieto
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKunnan kieli tai kieliitieto

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::kuntakoodi
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::kuntakoodi
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::metatietotunniste
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::metatietotunniste
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationPaikkatietohakemistossa aineiston yksilöivä metatietotunniste. Muita nimityksiä: UUID, tiedostotunniste, resurssitunniste, aineiston ID. Esim: 924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::metatietoURL
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::metatietoURL
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationURL www-sivulle, josta aineiston metatiedot ovat luettavissa ”selkokielisenä”. Esim: http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/paikkatietoaineisto?inspireMetadataUIID=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::metatietoXMLURL
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::metatietoXMLURL
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationURL, joka palauttaa aineiston metatiedot XML tiedostona ISO 19139 skeeman mukaisesti. Esim: http://geonetwork.nls.fi/geonetwork/srv/fi/iso19139.xml?uuid=924a68ba-665f-4ea0-a830-26e80112b5dc

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::tietotuoteURL
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::tietotuoteURL
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationURL, josta saadaan aineistoon liittyvän tietotuotteen tiedot

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::tila
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::tila
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type AineistonTilaType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationAineiston valmiustila; onko kokonaan valmis, luonnos, demo

Property yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::toimitusPvm
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimituksentiedotType::mg_sequence::toimitusPvm
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type date
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationMilloin kyseinen siirtotiedosto on tehty

Class yhteiset-Schema::AineistotoimitusType
diagram_sequencemg_sequenceilmoitukset_p131.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimitusType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
shown on diagramAineistotoimitusType (complexType)
hyperlinks
 AineistotoimitusType (complexType)

Property yhteiset-Schema::AineistotoimitusType::_sequence
ownerAineistotoimitusType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimitusType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::AineistotoimitusType::mg_sequence
diagramToimitusilmoitukset_p132.png
ownerAineistotoimitusType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimitusType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberToimitus
associations to
from to Association name 
Toimitus AineistotoimituksentiedotType  
associations from
from Association name 
AineistotoimitusType (_sequence)  
typedElements
Class AineistotoimitusType Property _sequence
shown on diagramAineistotoimitusType (complexType)

Property yhteiset-Schema::AineistotoimitusType::mg_sequence::Toimitus
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::AineistotoimitusType::mg_sequence::Toimitus
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type AineistotoimituksentiedotType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::Attribuutti
diagram_sequencemg_sequenceilmoitukset_p133.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::Attribuutti
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
shown on diagramAttribuutti (complexType)
hyperlinks
 Attribuutti (complexType)

Property yhteiset-Schema::Attribuutti::_sequence
ownerAttribuutti
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::Attribuutti::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::Attribuutti::mg_sequence
diagramselitystekstiarvoilmoitukset_p134.png
ownerAttribuutti
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::Attribuutti::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberarvo selitysteksti
associations to
from to Association name 
selitysteksti string  
arvo string  
associations from
from Association name 
Attribuutti (_sequence)  
typedElements
Class Attribuutti Property _sequence
shown on diagramAttribuutti (complexType)

Property yhteiset-Schema::Attribuutti::mg_sequence::arvo
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::Attribuutti::mg_sequence::arvo
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::Attribuutti::mg_sequence::selitysteksti
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::Attribuutti::mg_sequence::selitysteksti
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::HakijaType
diagram_sequencemg_sequenceilmoitukset_p135.png
hierarchyYhteystietoTypeilmoitukset_p136.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::HakijaType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> true
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
generalYhteystietoType
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
shown on diagramHakijaType (complexType)
hyperlinks
 HakijaType (complexType)

Property yhteiset-Schema::HakijaType::_sequence
ownerHakijaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::HakijaType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::HakijaType::mg_sequence
diagramammattityopaikannimityosuhteenalkuPvmilmoitukset_p137.png
ownerHakijaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::HakijaType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberammatti tyopaikannimi tyosuhteenalkuPvm
associations to
from to Association name 
ammatti string  
tyopaikannimi string  
tyosuhteenalkuPvm date  
associations from
from Association name 
HakijaType (_sequence)  
typedElements
Class HakijaType Property _sequence
shown on diagramHakijaType (complexType)

Property yhteiset-Schema::HakijaType::mg_sequence::ammatti
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::HakijaType::mg_sequence::ammatti
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::HakijaType::mg_sequence::tyopaikannimi
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::HakijaType::mg_sequence::tyopaikannimi
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::HakijaType::mg_sequence::tyosuhteenalkuPvm
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::HakijaType::mg_sequence::tyosuhteenalkuPvm
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type date
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::HenkilonnimiType
diagram_sequencemg_sequenceilmoitukset_p138.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::HenkilonnimiType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (nimi)  
typedElements
Class mg_sequence Property nimi
shown on diagramHenkilonnimiType (complexType) YhteyshenkiloType (complexType)
hyperlinks
 HenkilonnimiType (complexType)

Property yhteiset-Schema::HenkilonnimiType::_sequence
ownerHenkilonnimiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::HenkilonnimiType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::HenkilonnimiType::mg_sequence
diagrametunimisukunimiilmoitukset_p139.png
ownerHenkilonnimiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::HenkilonnimiType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberetunimi sukunimi
associations to
from to Association name 
etunimi string  
sukunimi string  
associations from
from Association name 
HenkilonnimiType (_sequence)  
typedElements
Class HenkilonnimiType Property _sequence
shown on diagramHenkilonnimiType (complexType)

Property yhteiset-Schema::HenkilonnimiType::mg_sequence::etunimi
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::HenkilonnimiType::mg_sequence::etunimi
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::HenkilonnimiType::mg_sequence::sukunimi
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::HenkilonnimiType::mg_sequence::sukunimi
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::HetkijaksoType
diagram_sequencemg_sequenceilmoitukset_p140.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::HetkijaksoType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
shown on diagramHetkijaksoType (complexType)
hyperlinks
 HetkijaksoType (complexType)

Property yhteiset-Schema::HetkijaksoType::_sequence
ownerHetkijaksoType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::HetkijaksoType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::HetkijaksoType::mg_sequence
diagramalkuHetkiloppuHetkiilmoitukset_p141.png
ownerHetkijaksoType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::HetkijaksoType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberalkuHetki loppuHetki
associations to
from to Association name 
alkuHetki dateTime  
loppuHetki dateTime  
associations from
from Association name 
HetkijaksoType (_sequence)  
typedElements
Class HetkijaksoType Property _sequence
shown on diagramHetkijaksoType (complexType)

Property yhteiset-Schema::HetkijaksoType::mg_sequence::alkuHetki
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::HetkijaksoType::mg_sequence::alkuHetki
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type dateTime
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::HetkijaksoType::mg_sequence::loppuHetki
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::HetkijaksoType::mg_sequence::loppuHetki
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type dateTime
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Enumeration yhteiset-Schema::KaavanvaiheType
diagramvireilletullutkaavaehdotushyväksyttylainvoimainenosittain voimaantullutoikaisukehoituksen alainenkumottuvalituksen alainenrauennutei tiedossailmoitukset_p142.png
hierarchyilmoitukset_p143.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType
visibility public
leaf false
abstract false
<<complexType>> false
<<fractionDigits>> false
<<global>> true
<<length>> false
<<list>> false
<<maxExclusive>> false
<<maxInclusive>> false
<<maxLength>> false
<<minExclusive>> false
<<minInclusive>> false
<<minLength>> false
<<notation>> false
<<pattern>> false
<<redefine>> false
<<simpleContent>> false
<<simpleType>> true
<<totalDigits>> false
<<union>> false
<<whiteSpace>> false
ownedMemberei tiedossa hyväksytty kaavaehdotus kumottu lainvoimainen oikaisukehoituksen alainen osittain voimaantullut rauennut valituksen alainen vireilletullut
generalstring

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::ei tiedossa
ownerKaavanvaiheType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::ei tiedossa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::hyväksytty
ownerKaavanvaiheType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::hyväksytty
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::kaavaehdotus
ownerKaavanvaiheType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::kaavaehdotus
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::kumottu
ownerKaavanvaiheType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::kumottu
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::lainvoimainen
ownerKaavanvaiheType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::lainvoimainen
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::oikaisukehoituksen alainen
ownerKaavanvaiheType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::oikaisukehoituksen alainen
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::osittain voimaantullut
ownerKaavanvaiheType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::osittain voimaantullut
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::rauennut
ownerKaavanvaiheType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::rauennut
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::valituksen alainen
ownerKaavanvaiheType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::valituksen alainen
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::vireilletullut
ownerKaavanvaiheType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KaavanvaiheType::vireilletullut
visibility public

Class yhteiset-Schema::KasittelynTilaType
diagram_sequencemg_sequenceilmoitukset_p144.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelynTilaType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
shown on diagramKasittelynTilaType (complexType)
hyperlinks
 KasittelynTilaType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KasittelynTilaType::_sequence
ownerKasittelynTilaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelynTilaType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::KasittelynTilaType::mg_sequence
diagramTilamuutosilmoitukset_p145.png
ownerKasittelynTilaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelynTilaType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberTilamuutos
associations to
from to Association name 
Tilamuutos TilamuutosType  
associations from
from Association name 
KasittelynTilaType (_sequence)  
typedElements
Class KasittelynTilaType Property _sequence
shown on diagramKasittelynTilaType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KasittelynTilaType::mg_sequence::Tilamuutos
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelynTilaType::mg_sequence::Tilamuutos
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type TilamuutosType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType
diagram_sequencemg_sequenceilmoitukset_p146.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
shown on diagramKasittelyTapahtumatType (complexType)
hyperlinks
 KasittelyTapahtumatType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::_sequence
ownerKasittelyTapahtumatType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence
diagramkasittelytiedottietopaatostietokasittelytiedottieto_anonymousTypepaatostieto_anonymousTypeilmoitukset_p147.png
ownerKasittelyTapahtumatType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberkasittelytiedottieto kasittelytiedottieto_anonymousType paatostieto paatostieto_anonymousType
associations to
from to Association name 
kasittelytiedottieto kasittelytiedottieto_anonymousType  
paatostieto paatostieto_anonymousType  
associations from
from Association name 
KasittelyTapahtumatType (_sequence)  
typedElements
Class KasittelyTapahtumatType Property _sequence
shown on diagramKasittelyTapahtumatType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::kasittelytiedottieto
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::kasittelytiedottieto
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type kasittelytiedottieto_anonymousType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::kasittelytiedottieto_anonymousType
diagram_sequencemg_sequenceilmoitukset_p148.png
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::kasittelytiedottieto_anonymousType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (kasittelytiedottieto)  
typedElements
Class mg_sequence Property kasittelytiedottieto
shown on diagramKasittelyTapahtumatType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::kasittelytiedottieto_anonymousType::_sequence
ownerkasittelytiedottieto_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::kasittelytiedottieto_anonymousType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::kasittelytiedottieto_anonymousType::mg_sequence
diagramKasittelytiedotKasittelytiedot_anonymousTypeilmoitukset_p149.png
ownerkasittelytiedottieto_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::kasittelytiedottieto_anonymousType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberKasittelytiedot Kasittelytiedot_anonymousType
associations to
from to Association name 
Kasittelytiedot Kasittelytiedot_anonymousType  
associations from
from Association name 
kasittelytiedottieto_anonymousType (_sequence)  
typedElements
Class kasittelytiedottieto_anonymousType Property _sequence
shown on diagramKasittelyTapahtumatType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::kasittelytiedottieto_anonymousType::mg_sequence::Kasittelytiedot
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::kasittelytiedottieto_anonymousType::mg_sequence::Kasittelytiedot
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type Kasittelytiedot_anonymousType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::kasittelytiedottieto_anonymousType::mg_sequence::Kasittelytiedot_anonymousType
diagram_sequencemg_sequenceilmoitukset_p150.png
hierarchyKasittelyTiedotTypeilmoitukset_p151.png
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::kasittelytiedottieto_anonymousType::mg_sequence::Kasittelytiedot_anonymousType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> true
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
generalKasittelyTiedotType
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (Kasittelytiedot)  
typedElements
Class mg_sequence Property Kasittelytiedot
shown on diagramKasittelyTapahtumatType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::kasittelytiedottieto_anonymousType::mg_sequence::Kasittelytiedot_anonymousType::_sequence
ownerKasittelytiedot_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::kasittelytiedottieto_anonymousType::mg_sequence::Kasittelytiedot_anonymousType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::kasittelytiedottieto_anonymousType::mg_sequence::Kasittelytiedot_anonymousType::mg_sequence
diagramkasittelijailmoitukset_p152.png
ownerKasittelytiedot_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::kasittelytiedottieto_anonymousType::mg_sequence::Kasittelytiedot_anonymousType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberkasittelija
associations to
from to Association name 
kasittelija YmparistoOsapuoliType  
associations from
from Association name 
Kasittelytiedot_anonymousType (_sequence)  
typedElements
Class Kasittelytiedot_anonymousType Property _sequence
shown on diagramKasittelyTapahtumatType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::kasittelytiedottieto_anonymousType::mg_sequence::Kasittelytiedot_anonymousType::mg_sequence::kasittelija
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::kasittelytiedottieto_anonymousType::mg_sequence::Kasittelytiedot_anonymousType::mg_sequence::kasittelija
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type YmparistoOsapuoliType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::paatostieto
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::paatostieto
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type paatostieto_anonymousType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::paatostieto_anonymousType
diagram_sequencemg_sequenceilmoitukset_p153.png
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::paatostieto_anonymousType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (paatostieto)  
typedElements
Class mg_sequence Property paatostieto
shown on diagramKasittelyTapahtumatType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::paatostieto_anonymousType::_sequence
ownerpaatostieto_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::paatostieto_anonymousType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::paatostieto_anonymousType::mg_sequence
diagramPaatosilmoitukset_p154.png
ownerpaatostieto_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::paatostieto_anonymousType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberPaatos
associations to
from to Association name 
Paatos YmparistoPaatosType  
associations from
from Association name 
paatostieto_anonymousType (_sequence)  
typedElements
Class paatostieto_anonymousType Property _sequence
shown on diagramKasittelyTapahtumatType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::paatostieto_anonymousType::mg_sequence::Paatos
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTapahtumatType::mg_sequence::paatostieto_anonymousType::mg_sequence::Paatos
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type YmparistoPaatosType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::KasittelyTiedotType
diagram_sequencemg_sequenceilmoitukset_p155.png
hierarchyKasittelytiedot_anonymousTypeilmoitukset_p156.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTiedotType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
specificKasittelytiedot_anonymousType
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
shown on diagramKasittelyTapahtumatType (complexType) KasittelyTiedotType (complexType)
hyperlinks
 KasittelyTiedotType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KasittelyTiedotType::_sequence
ownerKasittelyTiedotType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTiedotType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::KasittelyTiedotType::mg_sequence
diagrammuutosHetkihakemuksenTilatilanMuutosHetkikunnanYhteyshenkiloasiatunnuspaivaysPvmilmoitukset_p157.png
ownerKasittelyTiedotType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTiedotType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberasiatunnus hakemuksenTila kunnanYhteyshenkilo muutosHetki paivaysPvm tilanMuutosHetki
associations to
from to Association name 
muutosHetki dateTime  
hakemuksenTila string  
tilanMuutosHetki dateTime  
kunnanYhteyshenkilo string  
asiatunnus string  
paivaysPvm date  
associations from
from Association name 
KasittelyTiedotType (_sequence)  
typedElements
Class KasittelyTiedotType Property _sequence
shown on diagramKasittelyTiedotType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KasittelyTiedotType::mg_sequence::asiatunnus
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTiedotType::mg_sequence::asiatunnus
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::KasittelyTiedotType::mg_sequence::hakemuksenTila
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTiedotType::mg_sequence::hakemuksenTila
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::KasittelyTiedotType::mg_sequence::kunnanYhteyshenkilo
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTiedotType::mg_sequence::kunnanYhteyshenkilo
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::KasittelyTiedotType::mg_sequence::muutosHetki
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTiedotType::mg_sequence::muutosHetki
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type dateTime
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationHakemuksen muutosaika

Property yhteiset-Schema::KasittelyTiedotType::mg_sequence::paivaysPvm
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTiedotType::mg_sequence::paivaysPvm
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type date
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::KasittelyTiedotType::mg_sequence::tilanMuutosHetki
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTiedotType::mg_sequence::tilanMuutosHetki
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type dateTime
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::KasittelyTietoType
diagram_sequencemg_sequenceilmoitukset_p158.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (KasittelyTieto)  
typedElements
Class mg_sequence Property KasittelyTieto
shown on diagramAbstractIlmoitusKohde (complexType) KasittelyTietoType (complexType)
hyperlinks
 KasittelyTietoType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::_sequence
ownerKasittelyTietoType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence
diagrammuutosHetkihakemuksenTilatilanMuutosHetkikunnanYhteyshenkiloasiatunnuspaivaysPvmkasittelijahakemuksenTila_anonymousTypeilmoitukset_p159.png
ownerKasittelyTietoType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberasiatunnus hakemuksenTila hakemuksenTila_anonymousType kasittelija kunnanYhteyshenkilo muutosHetki paivaysPvm tilanMuutosHetki
associations to
from to Association name 
muutosHetki dateTime  
hakemuksenTila hakemuksenTila_anonymousType  
tilanMuutosHetki dateTime  
kunnanYhteyshenkilo string  
asiatunnus string  
paivaysPvm date  
kasittelija YmparistoOsapuoliType  
associations from
from Association name 
KasittelyTietoType (_sequence)  
typedElements
Class KasittelyTietoType Property _sequence
shown on diagramKasittelyTietoType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::asiatunnus
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::asiatunnus
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type hakemuksenTila_anonymousType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Enumeration yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType
diagram0 Kesken1 Vireillä2 Lupa haettu3 Lupa myönnetty4 Lupa rauennut5 Jatkolupa6 Lupakohteen tarkastus7 Lupahakemuksesta tiedottaminen8 Lausunnon pyytäminen9 Lausunto10 Muistutus11 Hakijan kuuleminen ja vastine12 Päätöksestä valitettu13 Päätös lainvoimainenei tiedossailmoitukset_p160.png
hierarchyilmoitukset_p161.png
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType
visibility public
leaf false
abstract false
<<complexType>> false
<<fractionDigits>> false
<<global>> false
<<length>> false
<<list>> false
<<maxExclusive>> false
<<maxInclusive>> false
<<maxLength>> false
<<minExclusive>> false
<<minInclusive>> false
<<minLength>> false
<<notation>> false
<<pattern>> false
<<redefine>> false
<<simpleContent>> false
<<simpleType>> true
<<totalDigits>> false
<<union>> false
<<whiteSpace>> false
ownedMember0 Kesken 1 Vireillä 10 Muistutus 11 Hakijan kuuleminen ja vastine 12 Päätöksestä valitettu 13 Päätös lainvoimainen 2 Lupa haettu 3 Lupa myönnetty 4 Lupa rauennut 5 Jatkolupa 6 Lupakohteen tarkastus 7 Lupahakemuksesta tiedottaminen 8 Lausunnon pyytäminen 9 Lausunto ei tiedossa
generalstring
associations from
from Association name 
mg_sequence (hakemuksenTila)  
typedElements
Class mg_sequence Property hakemuksenTila
shown on diagramKasittelyTietoType (complexType)

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::0 Kesken
ownerhakemuksenTila_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::0 Kesken
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::1 Vireillä
ownerhakemuksenTila_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::1 Vireillä
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::10 Muistutus
ownerhakemuksenTila_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::10 Muistutus
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::11 Hakijan kuuleminen ja vastine
ownerhakemuksenTila_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::11 Hakijan kuuleminen ja vastine
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::12 Päätöksestä valitettu
ownerhakemuksenTila_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::12 Päätöksestä valitettu
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::13 Päätös lainvoimainen
ownerhakemuksenTila_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::13 Päätös lainvoimainen
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::2 Lupa haettu
ownerhakemuksenTila_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::2 Lupa haettu
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::3 Lupa myönnetty
ownerhakemuksenTila_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::3 Lupa myönnetty
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::4 Lupa rauennut
ownerhakemuksenTila_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::4 Lupa rauennut
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::5 Jatkolupa
ownerhakemuksenTila_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::5 Jatkolupa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::6 Lupakohteen tarkastus
ownerhakemuksenTila_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::6 Lupakohteen tarkastus
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::7 Lupahakemuksesta tiedottaminen
ownerhakemuksenTila_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::7 Lupahakemuksesta tiedottaminen
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::8 Lausunnon pyytäminen
ownerhakemuksenTila_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::8 Lausunnon pyytäminen
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::9 Lausunto
ownerhakemuksenTila_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::9 Lausunto
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::ei tiedossa
ownerhakemuksenTila_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::hakemuksenTila_anonymousType::ei tiedossa
visibility public

Property yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::kasittelija
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::kasittelija
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type YmparistoOsapuoliType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::kunnanYhteyshenkilo
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::kunnanYhteyshenkilo
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::muutosHetki
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::muutosHetki
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type dateTime
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationHakemuksen muutosaika

Property yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::paivaysPvm
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::paivaysPvm
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type date
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::tilanMuutosHetki
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KasittelyTietoType::mg_sequence::tilanMuutosHetki
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type dateTime
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Enumeration yhteiset-Schema::KayttolupaType
diagramtyömaasuojien ja muiden rakennelmien sijoittaminen yleiselle alueellemainoslaitteiden ja opasteviittojen sijoittaminenmuut yleiselle alueelle kohdistuvat tilan käytöterilaiset messujen ja tapahtumien aikaiset alueiden käytötkadulta tapahtuvat nostotkadulle pystytettävät rakennustelineetkiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi (ei kaivutöitä)muu kayttölupailmoitukset_p162.png
hierarchyilmoitukset_p163.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttolupaType
visibility public
leaf false
abstract false
<<complexType>> false
<<fractionDigits>> false
<<global>> true
<<length>> false
<<list>> false
<<maxExclusive>> false
<<maxInclusive>> false
<<maxLength>> false
<<minExclusive>> false
<<minInclusive>> false
<<minLength>> false
<<notation>> false
<<pattern>> false
<<redefine>> false
<<simpleContent>> false
<<simpleType>> true
<<totalDigits>> false
<<union>> false
<<whiteSpace>> false
ownedMembererilaiset messujen ja tapahtumien aikaiset alueiden käytöt kadulle pystytettävät rakennustelineet kadulta tapahtuvat nostot kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi (ei kaivutöitä) mainoslaitteiden ja opasteviittojen sijoittaminen muu kayttölupa muut yleiselle alueelle kohdistuvat tilan käytöt työmaasuojien ja muiden rakennelmien sijoittaminen yleiselle alueelle
generalstring

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttolupaType::erilaiset messujen ja tapahtumien aikaiset alueiden käytöt
ownerKayttolupaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttolupaType::erilaiset messujen ja tapahtumien aikaiset alueiden käytöt
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttolupaType::kadulle pystytettävät rakennustelineet
ownerKayttolupaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttolupaType::kadulle pystytettävät rakennustelineet
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttolupaType::kadulta tapahtuvat nostot
ownerKayttolupaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttolupaType::kadulta tapahtuvat nostot
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttolupaType::kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi (ei kaivutöitä)
ownerKayttolupaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttolupaType::kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi (ei kaivutöitä)
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttolupaType::mainoslaitteiden ja opasteviittojen sijoittaminen
ownerKayttolupaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttolupaType::mainoslaitteiden ja opasteviittojen sijoittaminen
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttolupaType::muu kayttölupa
ownerKayttolupaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttolupaType::muu kayttölupa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttolupaType::muut yleiselle alueelle kohdistuvat tilan käytöt
ownerKayttolupaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttolupaType::muut yleiselle alueelle kohdistuvat tilan käytöt
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttolupaType::työmaasuojien ja muiden rakennelmien sijoittaminen yleiselle alueelle
ownerKayttolupaType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttolupaType::työmaasuojien ja muiden rakennelmien sijoittaminen yleiselle alueelle
visibility public

Enumeration yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType
diagramasuntotilaa(ei vapaa-ajan asunnoista)myymälä, majoitus- ja ravitsemustilaahoitotilaatoimisto- ja hallintotilaakokoontumistilaaopetustilaatuotantotilaa(teollisuus)varastotilaamuuta huoneistoalaan kuuluvaa tilaaei tiedossailmoitukset_p164.png
hierarchyilmoitukset_p165.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType
visibility public
leaf false
abstract false
<<complexType>> false
<<fractionDigits>> false
<<global>> true
<<length>> false
<<list>> false
<<maxExclusive>> false
<<maxInclusive>> false
<<maxLength>> false
<<minExclusive>> false
<<minInclusive>> false
<<minLength>> false
<<notation>> false
<<pattern>> false
<<redefine>> false
<<simpleContent>> false
<<simpleType>> true
<<totalDigits>> false
<<union>> false
<<whiteSpace>> false
ownedMemberasuntotilaa(ei vapaa-ajan asunnoista) ei tiedossa hoitotilaa kokoontumistilaa muuta huoneistoalaan kuuluvaa tilaa myymälä, majoitus- ja ravitsemustilaa opetustilaa toimisto- ja hallintotilaa tuotantotilaa(teollisuus) varastotilaa
generalstring
associations from
from Association name 
mg_sequence (kayttotarkoitusKoodi)  
typedElements
Class mg_sequence Property kayttotarkoitusKoodi
shown on diagramKayttotarkoitusType (complexType)

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::asuntotilaa(ei vapaa-ajan asunnoista)
ownerKayttotarkoitusKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::asuntotilaa(ei vapaa-ajan asunnoista)
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::ei tiedossa
ownerKayttotarkoitusKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::ei tiedossa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::hoitotilaa
ownerKayttotarkoitusKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::hoitotilaa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::kokoontumistilaa
ownerKayttotarkoitusKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::kokoontumistilaa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::muuta huoneistoalaan kuuluvaa tilaa
ownerKayttotarkoitusKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::muuta huoneistoalaan kuuluvaa tilaa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::myymälä, majoitus- ja ravitsemustilaa
ownerKayttotarkoitusKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::myymälä, majoitus- ja ravitsemustilaa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::opetustilaa
ownerKayttotarkoitusKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::opetustilaa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::toimisto- ja hallintotilaa
ownerKayttotarkoitusKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::toimisto- ja hallintotilaa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::tuotantotilaa(teollisuus)
ownerKayttotarkoitusKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::tuotantotilaa(teollisuus)
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::varastotilaa
ownerKayttotarkoitusKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusKoodiType::varastotilaa
visibility public

Class yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType
diagram_sequencemg_sequenceilmoitukset_p166.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
shown on diagramKayttotarkoitusType (complexType)
hyperlinks
 KayttotarkoitusType (complexType)
documentationMäärittelee tyypin, jolla voidaan esittää käyttötarkoituksittain pinta-alat

Property yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType::_sequence
ownerKayttotarkoitusType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType::mg_sequence
diagrampintaAlakayttotarkoitusKoodiilmoitukset_p167.png
ownerKayttotarkoitusType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberkayttotarkoitusKoodi pintaAla
associations to
from to Association name 
pintaAla decimal  
kayttotarkoitusKoodi KayttotarkoitusKoodiType  
associations from
from Association name 
KayttotarkoitusType (_sequence)  
typedElements
Class KayttotarkoitusType Property _sequence
shown on diagramKayttotarkoitusType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType::mg_sequence::kayttotarkoitusKoodi
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType::mg_sequence::kayttotarkoitusKoodi
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type KayttotarkoitusKoodiType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType::mg_sequence::pintaAla
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KayttotarkoitusType::mg_sequence::pintaAla
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type decimal
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::KiinteistoType
diagram_sequencemg_sequenceilmoitukset_p168.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KiinteistoType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (kiinteisto)  
mg_sequence (Kiinteisto)  
mg_sequence (kiinteisto)  
typedElements
Class mg_sequence Property kiinteisto
shown on diagramKiinteistoType (complexType) RakennuspaikkaType (complexType) RakennusrasiteType (complexType) YhteisjarjestelyType (complexType)
hyperlinks
 KiinteistoType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KiinteistoType::_sequence
ownerKiinteistoType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KiinteistoType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence
diagramkylanimitilannimikiinteistotunnusmaaraAlaTunnusilmoitukset_p169.png
ownerKiinteistoType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberkiinteistotunnus kylanimi maaraAlaTunnus tilannimi
associations to
from to Association name 
kylanimi string  
tilannimi string  
kiinteistotunnus KiinteistotunnusType  
maaraAlaTunnus string  
associations from
from Association name 
KiinteistoType (_sequence)  
typedElements
Class KiinteistoType Property _sequence
shown on diagramKiinteistoType (complexType)

Property yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence::kiinteistotunnus
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence::kiinteistotunnus
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type KiinteistotunnusType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja

Property yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence::kylanimi
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence::kylanimi
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence::maaraAlaTunnus
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence::maaraAlaTunnus
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Property yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence::tilannimi
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KiinteistoType::mg_sequence::tilannimi
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Enumeration yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType
diagramRakennuksen omistajaRakennusvalvonta-asian hakijaRakennusvalvonta-asian laskun maksajaRakennusvalvonta-asian lausunnon pyytäjäJatkuvan valvonnan ilmoittajaKehotuksen tms. saajaUhkasakon saajaRakennusvalvonta-asian vastineen antajaTyön suorittajaPääsuunnittelijaRakennusvalvonnan asiamiesPöytäkirjan vastaanottajaAsian osapuoliSelityksen tai lausunnon pyytäjäIlmoituksen tekijäKehotuksen saajaei tiedossailmoitukset_p170.png
hierarchykuntaRooliKoodi_anonymousTypeilmoitukset_p171.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType
visibility public
leaf false
abstract false
<<complexType>> false
<<fractionDigits>> false
<<global>> true
<<length>> false
<<list>> false
<<maxExclusive>> false
<<maxInclusive>> false
<<maxLength>> false
<<minExclusive>> false
<<minInclusive>> false
<<minLength>> false
<<notation>> false
<<pattern>> false
<<redefine>> false
<<simpleContent>> false
<<simpleType>> true
<<totalDigits>> false
<<union>> false
<<whiteSpace>> false
ownedMemberAsian osapuoli ei tiedossa Ilmoituksen tekijä Jatkuvan valvonnan ilmoittaja Kehotuksen saaja Kehotuksen tms. saaja Pääsuunnittelija Pöytäkirjan vastaanottaja Rakennuksen omistaja Rakennusvalvonnan asiamies Rakennusvalvonta-asian hakija Rakennusvalvonta-asian laskun maksaja Rakennusvalvonta-asian lausunnon pyytäjä Rakennusvalvonta-asian vastineen antaja Selityksen tai lausunnon pyytäjä Työn suorittaja Uhkasakon saaja
generalstring
specifickuntaRooliKoodi_anonymousType
shown on diagramOsapuoliType (complexType)

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Asian osapuoli
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Asian osapuoli
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::ei tiedossa
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::ei tiedossa
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Ilmoituksen tekijä
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Ilmoituksen tekijä
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Jatkuvan valvonnan ilmoittaja
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Jatkuvan valvonnan ilmoittaja
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Kehotuksen saaja
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Kehotuksen saaja
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Kehotuksen tms. saaja
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Kehotuksen tms. saaja
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Pääsuunnittelija
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Pääsuunnittelija
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Pöytäkirjan vastaanottaja
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Pöytäkirjan vastaanottaja
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennuksen omistaja
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennuksen omistaja
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennusvalvonnan asiamies
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennusvalvonnan asiamies
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennusvalvonta-asian hakija
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennusvalvonta-asian hakija
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennusvalvonta-asian laskun maksaja
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennusvalvonta-asian laskun maksaja
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennusvalvonta-asian lausunnon pyytäjä
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennusvalvonta-asian lausunnon pyytäjä
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennusvalvonta-asian vastineen antaja
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Rakennusvalvonta-asian vastineen antaja
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Selityksen tai lausunnon pyytäjä
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Selityksen tai lausunnon pyytäjä
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Työn suorittaja
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Työn suorittaja
visibility public

EnumerationLiteral yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Uhkasakon saaja
ownerKuntaRooliKoodiType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::KuntaRooliKoodiType::Uhkasakon saaja
visibility public

Class yhteiset-Schema::LausunnotType
diagram_sequencemg_sequenceilmoitukset_p172.png
owneryhteiset-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset::yhteiset-Schema::LausunnotType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
shown on diagramLausunnotType (complexType)