Class asemakaava-Schema
diagramMaarayskohdeLinkkialueVesialue_KayttotarkoitusaluekohdeJohdoillevarattualueIstutusalueSuunta_KaavamaaraysalueKortteliMaaMetsatalousalueSuojelualuemaaraysTontti_LuokittelematonKohdeLuokittelematonViiva_KaavamaarayskohdeMuuLiikennealue_KaavatietoTekninenTietoMaisema-alue_KorttelikohdeAsemakaavaAineistoKaavamaaraysLinkkiLuokittelematonAlue_KaavakohdeLabelKaavamaaraysLuokittelematonPistereferenssipistereunaviivaKaavayksikkoKaavamaaraysPisteLiikennointi_KorttelinosakohdeLiiteKunnanosaVirkistysalueKaavamaaraysViivaAlueSijaintiRakennusalaHistoriaKatualueSiirtymaErityisalueYhteiskayttoalueKaavaMuualue_KaavamaaraysKarttakohdeKorttelinosaKayttotarkoitusalueLinkki_TonttikohdeLuokittelematonTekstiSuojelualueKaavamaarayskirjastoTypeErityisalueenKayttotarkoitusTypeKorttelinosatTypeMaarayskohdeLinkkiTypeLiitteetTypeMaisema-alueTyyppiTypeTapahtumaTypeMaisema-alueTypeLuokittelematonViivaTypeAlueSijainnitTypeTeknisetTiedotTypeSuojeluKayttotarkoitusTypeLuokittelematonTekstiTypeSitovaTypeKaavamaaraysLinkkiTypeSuuntaTypeKunnanKaavaMaaraysKirjastoTypeAbstractKorttelinosakohdeTypeKorttelinosanKayttotarkoitusTypeKaavalajiTypeAbstractKaavamaaraysKarttakohdeTypeLiikennointiTyyppiTypeKaavaTypeSijaintiepavarmuusTypeKaavapisteTyyppiTypeTapahtumaKasittelijaTypeLuokittelematonPisteTypeSuojelualuemaaraysTypeLuontiTapaTypeJohdoillevarattualueTypeLuokittelematonAlueTypeKorttelinosaTypeKieliTypeMaaMetsatalousalueenKayttotarkoitusTypeAlueSijaintiTypeTonttiTypeHistoriaTypeHakijaTypeMuunLiikennealueenKayttotarkoitusTypeLabelitTypeSuojelualueosanTyyppiTypeKortteliTypeKaavayksikotTypeTekninenTietoTypeAbstractKaavakohdeTypeHenkilonNimiTypeMuualueTyyppiTypeVesialueenKayttotarkoitusTypeErityisalueTypeYhteiskayttoalueTypeTontitTypeKaavamaaraysTypeRakennusalaTyyppiTypeAbstractLuokittelematonKohdeTypeReferenssipisteTypeLiikennointiTypeMaaMetsatalousalueTypeKaavanvaiheTypeMuualueTypeKaavayksikkoTypeOlemassaolotietoTypeKohtaTypeKunnanosaTypeLabelTypeVirkistysalueenKayttotarkoitusTypeAbstractKorttelikohdeTypeIstutusalueTypeHistoriatiedotTypeIstutustyyppiTypeMuuLiikennealueTypeSiirtymaTypeKatualueenKayttotarkoitusTypeAsemointiTypeRakennusalaTypeLiiteTypeVesialueTypeAbstractKayttotarkoitusaluekohdeTypeKohteenvaiheTypeVirkistysalueTypeKaavaviivaTyyppiTypeKaavatTypeAbstractTonttikohdeTypeAbstractKaavamaarayskohdeTypeKayttotarkoitusalueLinkkiTypeKatualueTypeAbstractKaavamaaraysalueTypeSuojelualueTypeAsemakaavaAineistoTypeasemakaava_p215.png
ownerhttp://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema
visibility public
leaf false
abstract false
active false
code file path C:\Users\Jesse\Desktop\KRYSP_201\asemakaava\2.0.1\asemakaava.xsd
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> true
elementFormDefault qualified
version 2.0.1
xmlns akaava=http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava
xmlns gml=http://www.opengis.net/gml
xmlns tilastot=http://www.ymparisto.fi
xmlns xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
xmlns yht=http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
encoding UTF-8
<<sequence>> false
ownedDiagrams_Kaavakohde (element) _Kaavamaaraysalue (element) _KaavamaaraysKarttakohde (element) _Kaavamaarayskohde (element) _Kaavatieto (element) _Kayttotarkoitusaluekohde (element) _Korttelikohde (element) _Korttelinosakohde (element) _LuokittelematonKohde (element) _Tonttikohde (element) AbstractKaavakohdeType (complexType) AbstractKaavamaaraysalueType (complexType) AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType (complexType) AbstractKaavamaarayskohdeType (complexType) AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType (complexType) AbstractKorttelikohdeType (complexType) AbstractKorttelinosakohdeType (complexType) AbstractLuokittelematonKohdeType (complexType) AbstractTonttikohdeType (complexType) alue (element) AlueSijainnitType (complexType) AlueSijainti (element) AlueSijaintiType (complexType) AsemakaavaAineisto (element) AsemakaavaAineistoType (complexType) Erityisalue (element) ErityisalueType (complexType) HakijaType (complexType) HenkilonNimiType (complexType) Historia (element) HistoriatiedotType (complexType) HistoriaType (complexType) Istutusalue (element) IstutusalueType (complexType) Johdoillevarattualue (element) JohdoillevarattualueType (complexType) Kaava (element) Kaavamaarays (element) KaavamaaraysLinkki (element) KaavamaaraysLinkkiType (complexType) KaavamaaraysPiste (element) KaavamaaraysType (complexType) KaavamaaraysViiva (element) KaavatType (complexType) KaavaType (complexType) Kaavayksikko (element) KaavayksikkoType (complexType) KaavayksikotType (complexType) Katualue (element) KatualueType (complexType) KayttotarkoitusalueLinkki (element) KayttotarkoitusalueLinkkiType (complexType) Kortteli (element) Korttelinosa (element) KorttelinosatType (complexType) KorttelinosaType (complexType) KortteliType (complexType) KunnanKaavaMaaraysKirjastoType (complexType) Kunnanosa (element) KunnanosaType (complexType) Label (element) LabelitType (complexType) LabelType (complexType) Liikennointi (element) LiikennointiType (complexType) Liite (element) LiiteType (complexType) LiitteetType (complexType) LuokittelematonAlue (element) LuokittelematonAlueType (complexType) LuokittelematonPiste (element) LuokittelematonPisteType (complexType) LuokittelematonTeksti (element) LuokittelematonTekstiType (complexType) LuokittelematonViiva (element) LuokittelematonViivaType (complexType) MaaMetsatalousalue (element) MaaMetsatalousalueType (complexType) MaarayskohdeLinkki (element) MaarayskohdeLinkkiType (complexType) Maisema-alue (element) Maisema-alueType (complexType) Muualue (element) MuualueType (complexType) MuuLiikennealue (element) MuuLiikennealueType (complexType) Rakennusala (element) RakennusalaType (complexType) referenssipiste (element) ReferenssipisteType (complexType) reunaviiva (element) Siirtyma (element) SiirtymaType (complexType) Suojelualue (element) Suojelualuemaarays (element) SuojelualuemaaraysType (complexType) SuojelualueType (complexType) Suunta (element) SuuntaType (complexType) TekninenTieto (element) TekninenTietoType (complexType) TeknisetTiedotType (complexType) TontitType (complexType) Tontti (element) TonttiType (complexType) Vesialue (element) VesialueType (complexType) Virkistysalue (element) VirkistysalueType (complexType) Yhteiskayttoalue (element) YhteiskayttoalueType (complexType)
ownedMember_Kaavakohde _Kaavamaaraysalue _KaavamaaraysKarttakohde _Kaavamaarayskohde _Kaavatieto _Kayttotarkoitusaluekohde _Korttelikohde _Korttelinosakohde _LuokittelematonKohde _Tonttikohde AbstractKaavakohdeType AbstractKaavamaaraysalueType AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType AbstractKaavamaarayskohdeType AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType AbstractKorttelikohdeType AbstractKorttelinosakohdeType AbstractLuokittelematonKohdeType AbstractTonttikohdeType alue AlueSijainnitType AlueSijainti AlueSijaintiType AsemakaavaAineisto AsemakaavaAineistoType AsemointiType Erityisalue ErityisalueenKayttotarkoitusType ErityisalueType HakijaType HenkilonNimiType Historia HistoriatiedotType HistoriaType Istutusalue IstutusalueType IstutustyyppiType Johdoillevarattualue JohdoillevarattualueType Kaava KaavalajiType Kaavamaarays KaavamaarayskirjastoType KaavamaaraysLinkki KaavamaaraysLinkkiType KaavamaaraysPiste KaavamaaraysType KaavamaaraysViiva KaavanvaiheType KaavapisteTyyppiType KaavatType KaavaType KaavaviivaTyyppiType Kaavayksikko KaavayksikkoType KaavayksikotType Katualue KatualueenKayttotarkoitusType KatualueType KayttotarkoitusalueLinkki KayttotarkoitusalueLinkkiType KieliType KohtaType KohteenvaiheType Kortteli Korttelinosa KorttelinosanKayttotarkoitusType KorttelinosatType KorttelinosaType KortteliType KunnanKaavaMaaraysKirjastoType Kunnanosa KunnanosaType Label LabelitType LabelType Liikennointi LiikennointiType LiikennointiTyyppiType Liite LiiteType LiitteetType LuokittelematonAlue LuokittelematonAlueType LuokittelematonPiste LuokittelematonPisteType LuokittelematonTeksti LuokittelematonTekstiType LuokittelematonViiva LuokittelematonViivaType LuontiTapaType MaaMetsatalousalue MaaMetsatalousalueenKayttotarkoitusType MaaMetsatalousalueType MaarayskohdeLinkki MaarayskohdeLinkkiType Maisema-alue Maisema-alueType Maisema-alueTyyppiType Muualue MuualueType MuualueTyyppiType MuuLiikennealue MuuLiikennealueType MuunLiikennealueenKayttotarkoitusType OlemassaolotietoType Rakennusala RakennusalaType RakennusalaTyyppiType referenssipiste ReferenssipisteType reunaviiva Siirtyma SiirtymaType SijaintiepavarmuusType SitovaType Suojelualue Suojelualuemaarays SuojelualuemaaraysType SuojelualueosanTyyppiType SuojelualueType SuojeluKayttotarkoitusType Suunta SuuntaType TapahtumaKasittelijaType TapahtumaType TekninenTieto TekninenTietoType TeknisetTiedotType TontitType Tontti TonttiType Vesialue VesialueenKayttotarkoitusType VesialueType Virkistysalue VirkistysalueenKayttotarkoitusType VirkistysalueType Yhteiskayttoalue YhteiskayttoalueType
source of relation
ElementImport KatseDetailPlan-Schema gml_dummy-Schema yhteiset-Schema
target of relation
ComponentRealization asemakaava

Class asemakaava-Schema::_Kaavakohde
diagram_Kaavakohdeasemakaava_p216.png
hierarchy_Feature_Kayttotarkoitusaluekohde_LuokittelematonKohdeKaavayksikko_Korttelinosakohde_KaavamaaraysKarttakohde_Tonttikohdeasemakaava_p217.png
ownerasemakaava-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::_Kaavakohde
visibility public
leaf false
abstract true
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> true
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_Kaavakohde
general_Feature
specific_KaavamaaraysKarttakohde _Kayttotarkoitusaluekohde _Korttelinosakohde _LuokittelematonKohde _Tonttikohde Kaavayksikko
associations to
from to Association name 
_Kaavakohde AbstractKaavakohdeType  
shown on diagram_Kaavakohde (element) _Kaavamaaraysalue (element) _KaavamaaraysKarttakohde (element) _Kayttotarkoitusaluekohde (element) _Korttelikohde (element) _Korttelinosakohde (element) _LuokittelematonKohde (element) _Tonttikohde (element) AsemakaavaAineistoType (complexType) Erityisalue (element) Istutusalue (element) Johdoillevarattualue (element) KaavamaaraysPiste (element) KaavamaaraysViiva (element) Kaavayksikko (element) KaavayksikotType (complexType) Katualue (element) Kortteli (element) Korttelinosa (element) KorttelinosatType (complexType) Liikennointi (element) LuokittelematonAlue (element) LuokittelematonPiste (element) LuokittelematonTeksti (element) LuokittelematonViiva (element) MaaMetsatalousalue (element) Maisema-alue (element) Muualue (element) MuuLiikennealue (element) Rakennusala (element) Suojelualue (element) Suojelualuemaarays (element) TontitType (complexType) Tontti (element) Vesialue (element) Virkistysalue (element) Yhteiskayttoalue (element)
hyperlinks
 _Kaavakohde (element)
documentationKohde, josta periytetaan muut kohteet

Property asemakaava-Schema::_Kaavakohde::_Kaavakohde
owner_Kaavakohde
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::_Kaavakohde::_Kaavakohde
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type AbstractKaavakohdeType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class asemakaava-Schema::_Kaavamaaraysalue
diagram_Kaavamaaraysalueasemakaava_p218.png
hierarchy_KaavamaaraysKarttakohde_Kaavakohde_FeatureJohdoillevarattualueIstutusalueSuojelualuemaaraysMaisema-alueLiikennointiRakennusalaYhteiskayttoalueMuualueasemakaava_p219.png
ownerasemakaava-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::_Kaavamaaraysalue
visibility public
leaf false
abstract true
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> true
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_Kaavamaaraysalue
general_KaavamaaraysKarttakohde
specificIstutusalue Johdoillevarattualue Liikennointi Maisema-alue Muualue Rakennusala Suojelualuemaarays Yhteiskayttoalue
associations to
from to Association name 
_Kaavamaaraysalue AbstractKaavamaaraysalueType  
shown on diagram_Kaavamaaraysalue (element) Istutusalue (element) Johdoillevarattualue (element) Liikennointi (element) Maisema-alue (element) Muualue (element) Rakennusala (element) Suojelualuemaarays (element) Yhteiskayttoalue (element)
hyperlinks
 _Kaavamaaraysalue (element)
documentationKaavamääräyskohde,joka kuvautuu alueena

Property asemakaava-Schema::_Kaavamaaraysalue::_Kaavamaaraysalue
owner_Kaavamaaraysalue
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::_Kaavamaaraysalue::_Kaavamaaraysalue
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type AbstractKaavamaaraysalueType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class asemakaava-Schema::_KaavamaaraysKarttakohde
diagram_KaavamaaraysKarttakohdeasemakaava_p220.png
hierarchy_Kaavakohde_Feature_KaavamaaraysalueKaavamaaraysPisteKaavamaaraysViivaasemakaava_p221.png
ownerasemakaava-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::_KaavamaaraysKarttakohde
visibility public
leaf false
abstract true
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> true
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_KaavamaaraysKarttakohde
general_Kaavakohde
specific_Kaavamaaraysalue KaavamaaraysPiste KaavamaaraysViiva
associations to
from to Association name 
_KaavamaaraysKarttakohde AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType  
associations from
from Association name 
mg_sequence (_ref)  
typedElements
Class mg_sequence Property _ref
shown on diagram_Kaavamaaraysalue (element) _KaavamaaraysKarttakohde (element) AsemakaavaAineistoType (complexType) Istutusalue (element) Johdoillevarattualue (element) KaavamaaraysPiste (element) KaavamaaraysViiva (element) Liikennointi (element) Maisema-alue (element) Muualue (element) Rakennusala (element) Suojelualuemaarays (element) Yhteiskayttoalue (element)
hyperlinks
 _KaavamaaraysKarttakohde (element)
documentationAbstrakti elementti, josta periytetään Kaavamääräykset kartalla

Property asemakaava-Schema::_KaavamaaraysKarttakohde::_KaavamaaraysKarttakohde
owner_KaavamaaraysKarttakohde
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::_KaavamaaraysKarttakohde::_KaavamaaraysKarttakohde
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class asemakaava-Schema::_Kaavamaarayskohde
diagram_Kaavamaarayskohdeasemakaava_p222.png
hierarchy_KaavatietoKaavamaaraysasemakaava_p223.png
ownerasemakaava-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::_Kaavamaarayskohde
visibility public
leaf false
abstract true
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> true
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_Kaavamaarayskohde
general_Kaavatieto
specificKaavamaarays
associations to
from to Association name 
_Kaavamaarayskohde AbstractKaavamaarayskohdeType  
associations from
from Association name 
mg_sequence (_ref)  
mg_sequence (_ref)  
typedElements
Class mg_sequence Property _ref
shown on diagram_Kaavamaarayskohde (element) Kaavamaarays (element) KaavaType (complexType)
hyperlinks
 _Kaavamaarayskohde (element)
documentationAbstrakti elementti, josta periytetään kaikki Kaavamääräykset

Property asemakaava-Schema::_Kaavamaarayskohde::_Kaavamaarayskohde
owner_Kaavamaarayskohde
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::_Kaavamaarayskohde::_Kaavamaarayskohde
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type AbstractKaavamaarayskohdeType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class asemakaava-Schema::_Kaavatieto
diagram_Kaavatietoasemakaava_p224.png
hierarchyMaarayskohdeLinkki_KaavamaarayskohdeKaavamaaraysLinkkiKayttotarkoitusalueLinkkiasemakaava_p225.png
ownerasemakaava-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::_Kaavatieto
visibility public
leaf false
abstract true
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> true
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_Kaavatieto
specific_Kaavamaarayskohde KaavamaaraysLinkki KayttotarkoitusalueLinkki MaarayskohdeLinkki
associations to
from to Association name 
_Kaavatieto AbstractKaavakohdeType  
shown on diagram_Kaavamaarayskohde (element) _Kaavatieto (element) AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType (complexType) AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType (complexType) AbstractKorttelinosakohdeType (complexType) Kaavamaarays (element) KaavamaaraysLinkki (element) KaavamaaraysType (complexType) KaavaType (complexType) KayttotarkoitusalueLinkki (element) MaarayskohdeLinkki (element)
hyperlinks
 _Kaavatieto (element)
documentationKohde, josta periytetaan muut kohteet

Property asemakaava-Schema::_Kaavatieto::_Kaavatieto
owner_Kaavatieto
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::_Kaavatieto::_Kaavatieto
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type AbstractKaavakohdeType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class asemakaava-Schema::_Kayttotarkoitusaluekohde
diagram_Kayttotarkoitusaluekohdeasemakaava_p226.png
hierarchy_Kaavakohde_FeatureVesialueMaaMetsatalousalueMuuLiikennealue_KorttelikohdeVirkistysalueKatualueErityisalueSuojelualueasemakaava_p227.png
ownerasemakaava-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::_Kayttotarkoitusaluekohde
visibility public
leaf false
abstract true
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> true
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_Kayttotarkoitusaluekohde
general_Kaavakohde
specific_Korttelikohde Erityisalue Katualue MaaMetsatalousalue MuuLiikennealue Suojelualue Vesialue Virkistysalue
associations to
from to Association name 
_Kayttotarkoitusaluekohde AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType  
associations from
from Association name 
mg_sequence (_ref)  
typedElements
Class mg_sequence Property _ref
shown on diagram_Kayttotarkoitusaluekohde (element) _Korttelikohde (element) AsemakaavaAineistoType (complexType) Erityisalue (element) Katualue (element) Kortteli (element) MaaMetsatalousalue (element) MuuLiikennealue (element) Suojelualue (element) Vesialue (element) Virkistysalue (element)
hyperlinks
 _Kayttotarkoitusaluekohde (element)
documentationAbstrakti elementti, josta periytetään eri käyttötarkoitusaluekohteet

Property asemakaava-Schema::_Kayttotarkoitusaluekohde::_Kayttotarkoitusaluekohde
owner_Kayttotarkoitusaluekohde
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::_Kayttotarkoitusaluekohde::_Kayttotarkoitusaluekohde
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class asemakaava-Schema::_Korttelikohde
diagram_Korttelikohdeasemakaava_p228.png
hierarchy_Kayttotarkoitusaluekohde_Kaavakohde_FeatureKortteliasemakaava_p229.png
ownerasemakaava-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::_Korttelikohde
visibility public
leaf false
abstract true
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> true
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_Korttelikohde
general_Kayttotarkoitusaluekohde
specificKortteli
associations to
from to Association name 
_Korttelikohde AbstractKorttelikohdeType  
shown on diagram_Korttelikohde (element) Kortteli (element)
hyperlinks
 _Korttelikohde (element)

Property asemakaava-Schema::_Korttelikohde::_Korttelikohde
owner_Korttelikohde
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::_Korttelikohde::_Korttelikohde
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type AbstractKorttelikohdeType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class asemakaava-Schema::_Korttelinosakohde
diagram_Korttelinosakohdeasemakaava_p230.png
hierarchy_Kaavakohde_FeatureKorttelinosaasemakaava_p231.png
ownerasemakaava-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::_Korttelinosakohde
visibility public
leaf false
abstract true
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> true
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_Korttelinosakohde
general_Kaavakohde
specificKorttelinosa
associations to
from to Association name 
_Korttelinosakohde AbstractKorttelinosakohdeType  
shown on diagram_Korttelinosakohde (element) Korttelinosa (element) KorttelinosatType (complexType)
hyperlinks
 _Korttelinosakohde (element)
documentationAbstrakti korttelinosakohde

Property asemakaava-Schema::_Korttelinosakohde::_Korttelinosakohde
owner_Korttelinosakohde
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::_Korttelinosakohde::_Korttelinosakohde
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type AbstractKorttelinosakohdeType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class asemakaava-Schema::_LuokittelematonKohde
diagram_LuokittelematonKohdeasemakaava_p232.png
hierarchy_Kaavakohde_FeatureLuokittelematonViivaLuokittelematonAlueLuokittelematonPisteLuokittelematonTekstiasemakaava_p233.png
ownerasemakaava-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::_LuokittelematonKohde
visibility public
leaf false
abstract true
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> true
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_LuokittelematonKohde
general_Kaavakohde
specificLuokittelematonAlue LuokittelematonPiste LuokittelematonTeksti LuokittelematonViiva
associations to
from to Association name 
_LuokittelematonKohde AbstractLuokittelematonKohdeType  
associations from
from Association name 
mg_sequence (_ref)  
typedElements
Class mg_sequence Property _ref
shown on diagram_LuokittelematonKohde (element) AsemakaavaAineistoType (complexType) LuokittelematonAlue (element) LuokittelematonPiste (element) LuokittelematonTeksti (element) LuokittelematonViiva (element)
hyperlinks
 _LuokittelematonKohde (element)

Property asemakaava-Schema::_LuokittelematonKohde::_LuokittelematonKohde
owner_LuokittelematonKohde
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::_LuokittelematonKohde::_LuokittelematonKohde
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type AbstractLuokittelematonKohdeType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class asemakaava-Schema::_Tonttikohde
diagram_Tonttikohdeasemakaava_p234.png
hierarchy_Kaavakohde_FeatureTonttiasemakaava_p235.png
ownerasemakaava-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::_Tonttikohde
visibility public
leaf false
abstract true
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> true
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_Tonttikohde
general_Kaavakohde
specificTontti
associations to
from to Association name 
_Tonttikohde AbstractTonttikohdeType  
shown on diagram_Tonttikohde (element) TontitType (complexType) Tontti (element)
hyperlinks
 _Tonttikohde (element)

Property asemakaava-Schema::_Tonttikohde::_Tonttikohde
owner_Tonttikohde
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::_Tonttikohde::_Tonttikohde
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type AbstractTonttikohdeType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class asemakaava-Schema::AbstractKaavakohdeType
diagram_sequencemg_sequenceasemakaava_p236.png
hierarchyAbstractFeatureTypeMaarayskohdeLinkkiTypeAbstractKorttelinosakohdeTypeAbstractKaavamaaraysKarttakohdeTypeAbstractLuokittelematonKohdeTypeKaavayksikkoTypeAbstractKayttotarkoitusaluekohdeTypeAbstractTonttikohdeTypeAbstractKaavamaarayskohdeTypeKayttotarkoitusalueLinkkiTypeasemakaava_p237.png
ownerasemakaava-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavakohdeType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> true
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
generalAbstractFeatureType
specificAbstractKaavamaaraysKarttakohdeType AbstractKaavamaarayskohdeType AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType AbstractKorttelinosakohdeType AbstractLuokittelematonKohdeType AbstractTonttikohdeType KaavayksikkoType KayttotarkoitusalueLinkkiType MaarayskohdeLinkkiType
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
_Kaavatieto (_Kaavatieto)  
_Kaavakohde (_Kaavakohde)  
typedElements
Class _Kaavakohde Property _Kaavakohde
Class _Kaavatieto Property _Kaavatieto
shown on diagram_Kaavakohde (element) _Kaavamaaraysalue (element) _KaavamaaraysKarttakohde (element) _Kaavamaarayskohde (element) _Kaavatieto (element) _Kayttotarkoitusaluekohde (element) _Korttelikohde (element) _Korttelinosakohde (element) _LuokittelematonKohde (element) _Tonttikohde (element) AbstractKaavakohdeType (complexType) AbstractKaavamaaraysalueType (complexType) AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType (complexType) AbstractKaavamaarayskohdeType (complexType) AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType (complexType) AbstractKorttelikohdeType (complexType) AbstractKorttelinosakohdeType (complexType) AbstractLuokittelematonKohdeType (complexType) AbstractTonttikohdeType (complexType) Erityisalue (element) ErityisalueType (complexType) Istutusalue (element) IstutusalueType (complexType) Johdoillevarattualue (element) JohdoillevarattualueType (complexType) Kaavamaarays (element) KaavamaaraysLinkki (element) KaavamaaraysLinkkiType (complexType) KaavamaaraysPiste (element) KaavamaaraysType (complexType) KaavamaaraysViiva (element) Kaavayksikko (element) KaavayksikkoType (complexType) Katualue (element) KatualueType (complexType) KayttotarkoitusalueLinkki (element) KayttotarkoitusalueLinkkiType (complexType) Kortteli (element) Korttelinosa (element) KorttelinosaType (complexType) KortteliType (complexType) Liikennointi (element) LiikennointiType (complexType) LuokittelematonAlue (element) LuokittelematonAlueType (complexType) LuokittelematonPiste (element) LuokittelematonPisteType (complexType) LuokittelematonTeksti (element) LuokittelematonTekstiType (complexType) LuokittelematonViiva (element) LuokittelematonViivaType (complexType) MaaMetsatalousalue (element) MaaMetsatalousalueType (complexType) MaarayskohdeLinkki (element) MaarayskohdeLinkkiType (complexType) Maisema-alue (element) Maisema-alueType (complexType) Muualue (element) MuualueType (complexType) MuuLiikennealue (element) MuuLiikennealueType (complexType) Rakennusala (element) RakennusalaType (complexType) Suojelualue (element) Suojelualuemaarays (element) SuojelualuemaaraysType (complexType) SuojelualueType (complexType) Tontti (element) TonttiType (complexType) Vesialue (element) VesialueType (complexType) Virkistysalue (element) VirkistysalueType (complexType) Yhteiskayttoalue (element) YhteiskayttoalueType (complexType)
hyperlinks
 AbstractKaavakohdeType (complexType)

Property asemakaava-Schema::AbstractKaavakohdeType::_sequence
ownerAbstractKaavakohdeType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavakohdeType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class asemakaava-Schema::AbstractKaavakohdeType::mg_sequence
diagrammetatietoyksilointitietotunnuskohdekoodiasemakaava_p238.png
ownerAbstractKaavakohdeType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavakohdeType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberkohdekoodi metatieto tunnus yksilointitieto
associations to
from to Association name 
metatieto MetaDataPropertyType  
yksilointitieto string  
tunnus string  
kohdekoodi string  
associations from
from Association name 
AbstractKaavakohdeType (_sequence)  
typedElements
Class AbstractKaavakohdeType Property _sequence
shown on diagramAbstractKaavakohdeType (complexType)

Property asemakaava-Schema::AbstractKaavakohdeType::mg_sequence::kohdekoodi
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavakohdeType::mg_sequence::kohdekoodi
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen koodi lähtöjärjestelmässä

Property asemakaava-Schema::AbstractKaavakohdeType::mg_sequence::metatieto
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavakohdeType::mg_sequence::metatieto
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..*
type MetaDataPropertyType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen metatiedot. Suositeltavat kentät ovat: sijaintitiedonluontitapa, tarkkuus, datan_luoja, luonti_pvm, muokkaaja, muokkaus_pvm, omistaja, lahteen_pvm, lahteen_tyyppi, mittausera, lisatieto_linkki

Property asemakaava-Schema::AbstractKaavakohdeType::mg_sequence::tunnus
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavakohdeType::mg_sequence::tunnus
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKyseessä olevan asemakaavan sisällä yksikäsitteinen kohteen tunnistetieto.

Property asemakaava-Schema::AbstractKaavakohdeType::mg_sequence::yksilointitieto
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavakohdeType::mg_sequence::yksilointitieto
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen lähtötietojärjestelmän tvs. mukainen yksilöintitieto

Class asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysalueType
diagram_sequencemg_sequenceasemakaava_p239.png
hierarchyAbstractKaavamaaraysKarttakohdeTypeAbstractKaavakohdeTypeAbstractFeatureTypeMaisema-alueTypeSuojelualuemaaraysTypeJohdoillevarattualueTypeYhteiskayttoalueTypeLiikennointiTypeMuualueTypeIstutusalueTypeRakennusalaTypeasemakaava_p240.png
ownerasemakaava-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysalueType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> true
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
generalAbstractKaavamaaraysKarttakohdeType
specificIstutusalueType JohdoillevarattualueType LiikennointiType Maisema-alueType MuualueType RakennusalaType SuojelualuemaaraysType YhteiskayttoalueType
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
_Kaavamaaraysalue (_Kaavamaaraysalue)  
typedElements
Class _Kaavamaaraysalue Property _Kaavamaaraysalue
shown on diagram_Kaavamaaraysalue (element) AbstractKaavamaaraysalueType (complexType) Istutusalue (element) IstutusalueType (complexType) Johdoillevarattualue (element) JohdoillevarattualueType (complexType) Liikennointi (element) LiikennointiType (complexType) Maisema-alue (element) Maisema-alueType (complexType) Muualue (element) MuualueType (complexType) Rakennusala (element) RakennusalaType (complexType) Suojelualuemaarays (element) SuojelualuemaaraysType (complexType) Yhteiskayttoalue (element) YhteiskayttoalueType (complexType)
hyperlinks
 AbstractKaavamaaraysalueType (complexType)

Property asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysalueType::_sequence
ownerAbstractKaavamaaraysalueType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysalueType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysalueType::mg_sequence
diagramsijaintisijaintiepavarmuusluontitapasitovaasemakaava_p241.png
ownerAbstractKaavamaaraysalueType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysalueType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberluontitapa sijainti sijaintiepavarmuus sitova
associations to
from to Association name 
sijainti AlueSijainnitType  
sijaintiepavarmuus SijaintiepavarmuusType  
luontitapa LuontiTapaType  
sitova SitovaType  
associations from
from Association name 
AbstractKaavamaaraysalueType (_sequence)  
typedElements
Class AbstractKaavamaaraysalueType Property _sequence
shown on diagramAbstractKaavamaaraysalueType (complexType)

Property asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysalueType::mg_sequence::luontitapa
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysalueType::mg_sequence::luontitapa
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type LuontiTapaType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen luontitapa

Property asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysalueType::mg_sequence::sijainti
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysalueType::mg_sequence::sijainti
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type AlueSijainnitType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen sijaintiominaisuus

Property asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysalueType::mg_sequence::sijaintiepavarmuus
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysalueType::mg_sequence::sijaintiepavarmuus
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type SijaintiepavarmuusType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationSijainnin epävarmuus

Property asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysalueType::mg_sequence::sitova
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysalueType::mg_sequence::sitova
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type SitovaType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKaavakohteen sitovuus

Class asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType
diagram_sequencemg_sequenceasemakaava_p242.png
hierarchyAbstractKaavakohdeTypeAbstractFeatureTypeKaavamaaraysPiste_anonymousTypeKaavamaaraysViiva_anonymousTypeAbstractKaavamaaraysalueTypeasemakaava_p243.png
ownerasemakaava-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType
visibility public
leaf false
abstract true
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> true
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
generalAbstractKaavakohdeType
specificAbstractKaavamaaraysalueType KaavamaaraysPiste_anonymousType KaavamaaraysViiva_anonymousType
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
_KaavamaaraysKarttakohde (_KaavamaaraysKarttakohde)  
typedElements
Class _KaavamaaraysKarttakohde Property _KaavamaaraysKarttakohde
shown on diagram_Kaavamaaraysalue (element) _KaavamaaraysKarttakohde (element) AbstractKaavamaaraysalueType (complexType) AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType (complexType) Istutusalue (element) IstutusalueType (complexType) Johdoillevarattualue (element) JohdoillevarattualueType (complexType) KaavamaaraysPiste (element) KaavamaaraysViiva (element) Liikennointi (element) LiikennointiType (complexType) Maisema-alue (element) Maisema-alueType (complexType) Muualue (element) MuualueType (complexType) Rakennusala (element) RakennusalaType (complexType) Suojelualuemaarays (element) SuojelualuemaaraysType (complexType) Yhteiskayttoalue (element) YhteiskayttoalueType (complexType)
hyperlinks
 AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType (complexType)
documentationMäärittelee tyypin, josta periytetään Kaavamääräykset kartalla kohteet

Property asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::_sequence
ownerAbstractKaavamaaraysKarttakohdeType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence
diagramkaavatunnuskaavamerkintapoistettavamaanalainenkohteenvaiheymparistoministerionkoodilabelitkaavamaarayslinkitkaavamaarayslinkit_anonymousTypeasemakaava_p244.png
ownerAbstractKaavamaaraysKarttakohdeType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberkaavamaarayslinkit kaavamaarayslinkit_anonymousType kaavamerkinta kaavatunnus kohteenvaihe labelit maanalainen poistettava ymparistoministerionkoodi
associations to
from to Association name 
kaavatunnus CodeType  
kaavamerkinta string  
poistettava boolean  
maanalainen boolean  
kohteenvaihe KohteenvaiheType  
ymparistoministerionkoodi CodeType  
labelit LabelitType  
kaavamaarayslinkit kaavamaarayslinkit_anonymousType  
associations from
from Association name 
AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType (_sequence)  
typedElements
Class AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType Property _sequence
shown on diagramAbstractKaavamaaraysKarttakohdeType (complexType)

Property asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type kaavamaarayslinkit_anonymousType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationLinkit kohteeseen liitettyihin kaavamääräyksiin

Class asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType
diagram_sequencemg_sequenceasemakaava_p245.png
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (kaavamaarayslinkit)  
typedElements
Class mg_sequence Property kaavamaarayslinkit
shown on diagramAbstractKaavamaaraysKarttakohdeType (complexType)

Property asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType::_sequence
ownerkaavamaarayslinkit_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType::mg_sequence
diagram_refasemakaava_p246.png
ownerkaavamaarayslinkit_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMember_ref
associations to
from to Association name 
_ref KaavamaaraysLinkki  
associations from
from Association name 
kaavamaarayslinkit_anonymousType (_sequence)  
typedElements
Class kaavamaarayslinkit_anonymousType Property _sequence
shown on diagramAbstractKaavamaaraysKarttakohdeType (complexType)

Property asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType::mg_sequence::_ref
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType::mg_sequence::_ref
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 1..*
type KaavamaaraysLinkki
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> true

Property asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::kaavamerkinta
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::kaavamerkinta
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationMääräyksen kaavamerkinta

Property asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::kaavatunnus
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::kaavatunnus
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type CodeType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKaavan yksilöivä tunnus, johon käyttötarkoitusalue kuuluu

Property asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::kohteenvaihe
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::kohteenvaihe
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type KohteenvaiheType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen vaihe

Property asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::labelit
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::labelit
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type LabelitType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationLabel tieto osoittaa, halutaanko kohteen jonkin ominaisuus näyttää tekstinä kohteen visualisoinnin yhteydessä.Label tieto voidaan antaa haluttaessa kaikille ominaisuuksille ja kohteella voi olla useita label tietoja.

Property asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::maanalainen
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::maanalainen
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type boolean
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
default false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationOnko maanalainen

Property asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::poistettava
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::poistettava
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type boolean
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationOnko poistettava kohde

Property asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::ymparistoministerionkoodi
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaaraysKarttakohdeType::mg_sequence::ymparistoministerionkoodi
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type CodeType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationYmpäristöministeriön asetuksen mukaiset Asemakaavamerkinnät ja määräykset, opas 12. Ks. http://www.ymparisto.fi/ , hakusana kaavamerkinnät

Class asemakaava-Schema::AbstractKaavamaarayskohdeType
diagramasemakaava_p247.png
hierarchyAbstractKaavakohdeTypeAbstractFeatureTypeKaavamaaraysLinkkiTypeKaavamaaraysTypeasemakaava_p248.png
ownerasemakaava-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKaavamaarayskohdeType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> true
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
generalAbstractKaavakohdeType
specificKaavamaaraysLinkkiType KaavamaaraysType
associations from
from Association name 
_Kaavamaarayskohde (_Kaavamaarayskohde)  
typedElements
Class _Kaavamaarayskohde Property _Kaavamaarayskohde
shown on diagram_Kaavamaarayskohde (element) AbstractKaavamaarayskohdeType (complexType) Kaavamaarays (element) KaavamaaraysLinkki (element) KaavamaaraysLinkkiType (complexType) KaavamaaraysType (complexType)
hyperlinks
 AbstractKaavamaarayskohdeType (complexType)
documentationAbstrakti tyyppi kaavamääräyskohteelle

Class asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType
diagram_sequencemg_sequenceasemakaava_p249.png
hierarchyAbstractKaavakohdeTypeAbstractFeatureTypeErityisalueTypeMaaMetsatalousalueTypeAbstractKorttelikohdeTypeMuuLiikennealueTypeVesialueTypeVirkistysalueTypeKatualueTypeSuojelualueTypeasemakaava_p250.png
ownerasemakaava-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> true
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
generalAbstractKaavakohdeType
specificAbstractKorttelikohdeType ErityisalueType KatualueType MaaMetsatalousalueType MuuLiikennealueType SuojelualueType VesialueType VirkistysalueType
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
_Kayttotarkoitusaluekohde (_Kayttotarkoitusaluekohde)  
typedElements
Class _Kayttotarkoitusaluekohde Property _Kayttotarkoitusaluekohde
shown on diagram_Kayttotarkoitusaluekohde (element) _Korttelikohde (element) AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType (complexType) AbstractKorttelikohdeType (complexType) Erityisalue (element) ErityisalueType (complexType) Katualue (element) KatualueType (complexType) Kortteli (element) KortteliType (complexType) MaaMetsatalousalue (element) MaaMetsatalousalueType (complexType) MuuLiikennealue (element) MuuLiikennealueType (complexType) Suojelualue (element) SuojelualueType (complexType) Vesialue (element) VesialueType (complexType) Virkistysalue (element) VirkistysalueType (complexType)
hyperlinks
 AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType (complexType)
documentationMäärittelee tyypin, josta periytetään eri käyttötarkoitusalueet

Property asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::_sequence
ownerAbstractKayttotarkoitusaluekohdeType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence
diagramkaavatunnusaluesijaintisijaintiepavarmuusluontitapakaavamerkintaymparistoministerionkoodipoistettavamaanalainenkohteenvaihetehokkuuslukukerroslukulabelitkaavamaarayslinkitkaavamaarayslinkit_anonymousTypeasemakaava_p251.png
ownerAbstractKayttotarkoitusaluekohdeType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberaluesijainti kaavamaarayslinkit kaavamaarayslinkit_anonymousType kaavamerkinta kaavatunnus kerrosluku kohteenvaihe labelit luontitapa maanalainen poistettava sijaintiepavarmuus tehokkuusluku ymparistoministerionkoodi
associations to
from to Association name 
kaavatunnus CodeType  
aluesijainti AlueSijainnitType  
sijaintiepavarmuus SijaintiepavarmuusType  
luontitapa LuontiTapaType  
kaavamerkinta string  
ymparistoministerionkoodi CodeType  
poistettava boolean  
maanalainen boolean  
kohteenvaihe KohteenvaiheType  
tehokkuusluku double  
kerrosluku string  
labelit LabelitType  
kaavamaarayslinkit kaavamaarayslinkit_anonymousType  
associations from
from Association name 
AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType (_sequence)  
typedElements
Class AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType Property _sequence
shown on diagramAbstractKayttotarkoitusaluekohdeType (complexType)

Property asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::aluesijainti
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::aluesijainti
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type AlueSijainnitType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen sijaintiominaisuus

Property asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type kaavamaarayslinkit_anonymousType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationLinkit kohteeseen liitettyihin kaavamääräyksiin

Class asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType
diagram_sequencemg_sequenceasemakaava_p252.png
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (kaavamaarayslinkit)  
typedElements
Class mg_sequence Property kaavamaarayslinkit
shown on diagramAbstractKayttotarkoitusaluekohdeType (complexType)

Property asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType::_sequence
ownerkaavamaarayslinkit_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType::mg_sequence
diagram_refasemakaava_p253.png
ownerkaavamaarayslinkit_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMember_ref
associations to
from to Association name 
_ref KaavamaaraysLinkki  
associations from
from Association name 
kaavamaarayslinkit_anonymousType (_sequence)  
typedElements
Class kaavamaarayslinkit_anonymousType Property _sequence
shown on diagramAbstractKayttotarkoitusaluekohdeType (complexType)

Property asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType::mg_sequence::_ref
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType::mg_sequence::_ref
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 1..*
type KaavamaaraysLinkki
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> true

Property asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::kaavamerkinta
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::kaavamerkinta
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationMääräyksen kaavamerkintä

Property asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::kaavatunnus
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::kaavatunnus
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type CodeType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKaavan yksilöivä tunnus, johon käyttötarkoitusalue kuuluu

Property asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::kerrosluku
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::kerrosluku
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKerrosluku

Property asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::kohteenvaihe
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::kohteenvaihe
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type KohteenvaiheType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen vaihe (1 = suunnitteilla)

Property asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::labelit
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::labelit
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type LabelitType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationLabel tieto osoittaa, halutaanko kohteen jonkin ominaisuus näyttää tekstinä kohteen visualisoinnin yhteydessä.Label tieto voidaan antaa haluttaessa kaikille ominaisuuksille ja kohteella voi olla useita label tietoja.

Property asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::luontitapa
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::luontitapa
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type LuontiTapaType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen luontitapa

Property asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::maanalainen
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::maanalainen
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type boolean
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
default false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationOnko maanalainen

Property asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::poistettava
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::poistettava
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type boolean
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationOnko poistettava kohde

Property asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::sijaintiepavarmuus
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::sijaintiepavarmuus
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type SijaintiepavarmuusType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationSijainnin epävarmuus

Property asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::tehokkuusluku
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::tehokkuusluku
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type double
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationTehokkuusluku

Property asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::ymparistoministerionkoodi
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKayttotarkoitusaluekohdeType::mg_sequence::ymparistoministerionkoodi
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type CodeType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationYmpäristöministeriön kaavamerkinnän koodi

Class asemakaava-Schema::AbstractKorttelikohdeType
diagram_sequencemg_sequenceasemakaava_p254.png
hierarchyAbstractKayttotarkoitusaluekohdeTypeAbstractKaavakohdeTypeAbstractFeatureTypeKortteliTypeasemakaava_p255.png
ownerasemakaava-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelikohdeType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> true
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
generalAbstractKayttotarkoitusaluekohdeType
specificKortteliType
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
_Korttelikohde (_Korttelikohde)  
typedElements
Class _Korttelikohde Property _Korttelikohde
shown on diagram_Korttelikohde (element) AbstractKorttelikohdeType (complexType) Kortteli (element) KortteliType (complexType)
hyperlinks
 AbstractKorttelikohdeType (complexType)

Property asemakaava-Schema::AbstractKorttelikohdeType::_sequence
ownerAbstractKorttelikohdeType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelikohdeType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class asemakaava-Schema::AbstractKorttelikohdeType::mg_sequence
diagramyksilointitietotunnuskaavatunnusaluesijaintisijaintiepavarmuusluontitapalabelitasemakaava_p256.png
ownerAbstractKorttelikohdeType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelikohdeType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberaluesijainti kaavatunnus labelit luontitapa sijaintiepavarmuus tunnus yksilointitieto
associations to
from to Association name 
yksilointitieto string  
tunnus string  
kaavatunnus CodeType  
aluesijainti AlueSijainnitType  
sijaintiepavarmuus SijaintiepavarmuusType  
luontitapa LuontiTapaType  
labelit LabelitType  
associations from
from Association name 
AbstractKorttelikohdeType (_sequence)  
typedElements
Class AbstractKorttelikohdeType Property _sequence
shown on diagramAbstractKorttelikohdeType (complexType)

Property asemakaava-Schema::AbstractKorttelikohdeType::mg_sequence::aluesijainti
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelikohdeType::mg_sequence::aluesijainti
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type AlueSijainnitType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen sijaintiominaisuus

Property asemakaava-Schema::AbstractKorttelikohdeType::mg_sequence::kaavatunnus
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelikohdeType::mg_sequence::kaavatunnus
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type CodeType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKaavan yksilöivä tunnus, johon käyttötarkoitusalue kuuluu

Property asemakaava-Schema::AbstractKorttelikohdeType::mg_sequence::labelit
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelikohdeType::mg_sequence::labelit
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type LabelitType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationLabel tieto osoittaa, halutaanko kohteen jonkin ominaisuus näyttää tekstinä kohteen visualisoinnin yhteydessä.Label tieto voidaan antaa haluttaessa kaikille ominaisuuksille ja kohteella voi olla useita label tietoja.

Property asemakaava-Schema::AbstractKorttelikohdeType::mg_sequence::luontitapa
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelikohdeType::mg_sequence::luontitapa
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type LuontiTapaType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen luontitapa

Property asemakaava-Schema::AbstractKorttelikohdeType::mg_sequence::sijaintiepavarmuus
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelikohdeType::mg_sequence::sijaintiepavarmuus
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type SijaintiepavarmuusType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationSijainnin epävarmuus

Property asemakaava-Schema::AbstractKorttelikohdeType::mg_sequence::tunnus
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelikohdeType::mg_sequence::tunnus
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen yksilöivä tunnus

Property asemakaava-Schema::AbstractKorttelikohdeType::mg_sequence::yksilointitieto
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelikohdeType::mg_sequence::yksilointitieto
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType
diagram_sequencemg_sequenceasemakaava_p257.png
hierarchyAbstractKaavakohdeTypeAbstractFeatureTypeKorttelinosaTypeasemakaava_p258.png
ownerasemakaava-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> true
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
generalAbstractKaavakohdeType
specificKorttelinosaType
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
_Korttelinosakohde (_Korttelinosakohde)  
typedElements
Class _Korttelinosakohde Property _Korttelinosakohde
shown on diagram_Korttelinosakohde (element) AbstractKorttelinosakohdeType (complexType) Korttelinosa (element) KorttelinosaType (complexType)
hyperlinks
 AbstractKorttelinosakohdeType (complexType)
documentationKorttelinosakohteen määrittely

Property asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::_sequence
ownerAbstractKorttelinosakohdeType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence
diagramsijaintisijaintiepavarmuusluontitapakaavamerkintaymparistoministerionkoodipoistettavamaanalainenkohteenvaihetehokkuuslukukaavamaarayslinkitkaavamaarayslinkit_anonymousTypeasemakaava_p259.png
ownerAbstractKorttelinosakohdeType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberkaavamaarayslinkit kaavamaarayslinkit_anonymousType kaavamerkinta kohteenvaihe luontitapa maanalainen poistettava sijainti sijaintiepavarmuus tehokkuusluku ymparistoministerionkoodi
associations to
from to Association name 
sijainti SurfacePropertyType  
sijaintiepavarmuus SijaintiepavarmuusType  
luontitapa LuontiTapaType  
kaavamerkinta string  
ymparistoministerionkoodi CodeType  
poistettava boolean  
maanalainen boolean  
kohteenvaihe KohteenvaiheType  
tehokkuusluku double  
kaavamaarayslinkit kaavamaarayslinkit_anonymousType  
associations from
from Association name 
AbstractKorttelinosakohdeType (_sequence)  
typedElements
Class AbstractKorttelinosakohdeType Property _sequence
shown on diagramAbstractKorttelinosakohdeType (complexType)

Property asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type kaavamaarayslinkit_anonymousType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationLinkit kohteeseen liitettyihin kaavamääräyksiin

Class asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType
diagram_sequencemg_sequenceasemakaava_p260.png
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
mg_sequence (kaavamaarayslinkit)  
typedElements
Class mg_sequence Property kaavamaarayslinkit
shown on diagramAbstractKorttelinosakohdeType (complexType)

Property asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType::_sequence
ownerkaavamaarayslinkit_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType::mg_sequence
diagram_refasemakaava_p261.png
ownerkaavamaarayslinkit_anonymousType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMember_ref
associations to
from to Association name 
_ref KaavamaaraysLinkki  
associations from
from Association name 
kaavamaarayslinkit_anonymousType (_sequence)  
typedElements
Class kaavamaarayslinkit_anonymousType Property _sequence
shown on diagramAbstractKorttelinosakohdeType (complexType)

Property asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType::mg_sequence::_ref
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::kaavamaarayslinkit_anonymousType::mg_sequence::_ref
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 1..*
type KaavamaaraysLinkki
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> true

Property asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::kaavamerkinta
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::kaavamerkinta
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationMääräyksen kaavamerkintä

Property asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::kohteenvaihe
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::kohteenvaihe
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type KohteenvaiheType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen vaihe (1 = suunnitteilla)

Property asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::luontitapa
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::luontitapa
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type LuontiTapaType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen luontitapa

Property asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::maanalainen
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::maanalainen
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type boolean
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
default false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationOnko maanalainen

Property asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::poistettava
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::poistettava
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type boolean
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationOnko poistettava kohde

Property asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::sijainti
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::sijainti
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type SurfacePropertyType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen sijaintiominaisuus

Property asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::sijaintiepavarmuus
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::sijaintiepavarmuus
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type SijaintiepavarmuusType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationSijainnin epävarmuus

Property asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::tehokkuusluku
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::tehokkuusluku
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type double
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationTehokkuusluku

Property asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::ymparistoministerionkoodi
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractKorttelinosakohdeType::mg_sequence::ymparistoministerionkoodi
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type CodeType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationYmpäristöministeriön kaavamerkinnän koodi

Class asemakaava-Schema::AbstractLuokittelematonKohdeType
diagram_sequencemg_sequenceasemakaava_p262.png
hierarchyAbstractKaavakohdeTypeAbstractFeatureTypeLuokittelematonViivaTypeLuokittelematonPisteTypeLuokittelematonAlueTypeasemakaava_p263.png
ownerasemakaava-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractLuokittelematonKohdeType
visibility public
leaf false
abstract true
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> true
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMember_sequence mg_sequence
generalAbstractKaavakohdeType
specificLuokittelematonAlueType LuokittelematonPisteType LuokittelematonViivaType
associations to
from to Association name 
_sequence mg_sequence  
associations from
from Association name 
_LuokittelematonKohde (_LuokittelematonKohde)  
typedElements
Class _LuokittelematonKohde Property _LuokittelematonKohde
shown on diagram_LuokittelematonKohde (element) AbstractLuokittelematonKohdeType (complexType) LuokittelematonAlue (element) LuokittelematonAlueType (complexType) LuokittelematonPiste (element) LuokittelematonPisteType (complexType) LuokittelematonTeksti (element) LuokittelematonTekstiType (complexType) LuokittelematonViiva (element) LuokittelematonViivaType (complexType)
hyperlinks
 AbstractLuokittelematonKohdeType (complexType)
documentationKantakohde josta luokittelemattomat kohteet periytetään.KuntaGML-skeemaan kuulumattomien (luokittelemattomien) kohteiden siirron mahdollistava tyyppi.

Property asemakaava-Schema::AbstractLuokittelematonKohdeType::_sequence
ownerAbstractLuokittelematonKohdeType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractLuokittelematonKohdeType::_sequence
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type mg_sequence
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> false
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false

Class asemakaava-Schema::AbstractLuokittelematonKohdeType::mg_sequence
diagramkaavatunnussijaintiepavarmuusluontitapakohdeluokkaasemakaava_p264.png
ownerAbstractLuokittelematonKohdeType
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractLuokittelematonKohdeType::mg_sequence
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> false
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> true
ownedMemberkaavatunnus kohdeluokka luontitapa sijaintiepavarmuus
associations to
from to Association name 
kaavatunnus CodeType  
sijaintiepavarmuus SijaintiepavarmuusType  
luontitapa LuontiTapaType  
kohdeluokka string  
associations from
from Association name 
AbstractLuokittelematonKohdeType (_sequence)  
typedElements
Class AbstractLuokittelematonKohdeType Property _sequence
shown on diagramAbstractLuokittelematonKohdeType (complexType)

Property asemakaava-Schema::AbstractLuokittelematonKohdeType::mg_sequence::kaavatunnus
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractLuokittelematonKohdeType::mg_sequence::kaavatunnus
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
type CodeType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKaavan yksilöivä tunnus, johon kohde kuuluu

Property asemakaava-Schema::AbstractLuokittelematonKohdeType::mg_sequence::kohdeluokka
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractLuokittelematonKohdeType::mg_sequence::kohdeluokka
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type string
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen luokka lähtöjärjestelmässä

Property asemakaava-Schema::AbstractLuokittelematonKohdeType::mg_sequence::luontitapa
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractLuokittelematonKohdeType::mg_sequence::luontitapa
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type LuontiTapaType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationKohteen luontitapa

Property asemakaava-Schema::AbstractLuokittelematonKohdeType::mg_sequence::sijaintiepavarmuus
ownermg_sequence
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractLuokittelematonKohdeType::mg_sequence::sijaintiepavarmuus
visibility public
leaf false
ordered false
unique true
multiplicity 0..1
type SijaintiepavarmuusType
static false
readOnly false
derived false
derivedUnion false
aggregation none
memberEndKind memberEnd
<<any>> false
<<anyAttribute>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<element>> true
<<group>> false
<<itemType>> false
<<memberType>> false
<<ref>> false
documentationSijainnin epävarmuus

Class asemakaava-Schema::AbstractTonttikohdeType
diagramasemakaava_p265.png
hierarchyAbstractKaavakohdeTypeAbstractFeatureTypeTonttiTypeasemakaava_p266.png
ownerasemakaava-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::AbstractTonttikohdeType
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> true
<<complexType>> true
<<element>> false
<<global>> true
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
generalAbstractKaavakohdeType
specificTonttiType
associations from
from Association name 
_Tonttikohde (_Tonttikohde)  
typedElements
Class _Tonttikohde Property _Tonttikohde
shown on diagram_Tonttikohde (element) AbstractTonttikohdeType (complexType) Tontti (element) TonttiType (complexType)
hyperlinks
 AbstractTonttikohdeType (complexType)

Class asemakaava-Schema::alue
diagramalueasemakaava_p267.png
ownerasemakaava-Schema
properties
qualified name All Schemas::http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/asemakaava::asemakaava-Schema::alue
visibility public
leaf false
abstract false
active false
<<all>> false
<<attribute>> false
<<attributeGroup>> false
<<choice>> false
<<complexContent>> false
<<complexType>> false
<<element>> true
<<global>> false
<<group>> false
<<redefine>> false
<<schema>> false
<<sequence>> false
ownedMemberalue
associations to
from to Association name 
alue SurfacePropertyType  
associations from
from Association name 
mg_choice (_ref2)  
typedElements
Class mg_choice Property _ref2
shown on diagramalue (element) AlueSijaintiType (complexType)
hyperlinks
 alue (element)

Property asemakaava-Schema::alue::alue