complexType AlueenViivaType
diagram index_p8.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children gml:metaDataProperty gml:description gml:name yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:luokkakoodi
used by
element Alueviiva
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idoptional      
annotation
documentation
Aluejakoon kuuluvan viivakohteen  tietosisällön määrittely
source <xs:complexType name="AlueenViivaType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Aluejakoon kuuluvan viivakohteen  tietosisällön määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType"/>
       
<xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:AlueenViivaTyyppiType"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AlueenViivaType/sijainti
diagram index_p9.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:CurvePropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:CurvePropertyType"/>

element AlueenViivaType/luokkakoodi
diagram index_p10.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:AlueenViivaTyyppiType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration alueellinen pääkatu 
enumeration aluekeskus 
enumeration asukaspuisto 
enumeration ei tiedossa 
enumeration hautausmaa 
enumeration joki 
enumeration julkinen rakennus 
enumeration järvi 
enumeration kaatopaikka 
enumeration kantatie 
enumeration kerrostalokortteli 
enumeration kevyen liikenteen väylä 
enumeration kokoojakatu 
enumeration korkeuskäyrä 
enumeration kortteli 
enumeration koulupiiri 
enumeration kunnanosa 
enumeration kunnanosan osa-alue 
enumeration kunta 
enumeration kylä 
enumeration lahti 
enumeration lampi 
enumeration leikkipuisto 
enumeration liikekortteli 
enumeration liittymäalue 
enumeration liityntäkatu/asuntokatu 
enumeration linja-autoasema 
enumeration lähde 
enumeration meluaita 
enumeration meri 
enumeration metro-asema 
enumeration metsä 
enumeration moottoritie 
enumeration muu 
enumeration muu liikenneasema 
enumeration muu yksityistie 
enumeration oja 
enumeration oma lääkäri 
enumeration pelto 
enumeration pienalue 
enumeration pieni puisto 
enumeration pientalokortteli 
enumeration pihakatu 
enumeration piiloaluemuodostusviiva 
enumeration postipiiri 
enumeration puisto 
enumeration puro 
enumeration rakennus 
enumeration rakentamaton alue 
enumeration ratsastusreitti 
enumeration rauhoitettu 
enumeration rautatieasema 
enumeration satama 
enumeration seudullinen pääkatu 
enumeration seututie 
enumeration silta 
enumeration sora-alue 
enumeration suuniteltu kortteli 
enumeration suuralue 
enumeration suuri puisto 
enumeration suurkortteli 
enumeration taajama 
enumeration teollisuuskortteli 
enumeration teollisuusrakennus 
enumeration tilastoalue 
enumeration tori/aukio 
enumeration tärkeä yksityistie 
enumeration valtatie 
enumeration vesialue 
enumeration yhdystie 
enumeration äänestysalue 
source <xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:AlueenViivaTyyppiType"/>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy