complexType NimistonimiType
diagram index_p38.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children gml:metaDataProperty gml:description gml:name yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkok:sijainti mkok:teksti mkok:luokkakoodi mkok:siirtyma mkok:suunta
used by
element Nimi
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idoptional      
annotation
documentation
Nimistön nimi kohteen määrittely
source <xs:complexType name="NimistonimiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Nimistön nimi kohteen määrittely</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>
       
<xs:element name="teksti" type="yht:NimiType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kartalle tuleva nimi. Yht:Nimitype sallii usemman nimen tallentamisen eri kielikoodeilla</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:NimiTyyppiType"/>
       
<xs:element name="siirtyma" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="suunta" type="gml:AngleType" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element NimistonimiType/sijainti
diagram index_p39.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
content complex
source <xs:element name="sijainti" type="gml:PointPropertyType"/>

element NimistonimiType/teksti
diagram index_p40.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type yht:NimiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:teksti
annotation
documentation
Kartalle tuleva nimi. Yht:Nimitype sallii usemman nimen tallentamisen eri kielikoodeilla
source <xs:element name="teksti" type="yht:NimiType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kartalle tuleva nimi. Yht:Nimitype sallii usemman nimen tallentamisen eri kielikoodeilla</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element NimistonimiType/luokkakoodi
diagram index_p41.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type mkok:NimiTyyppiType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration alueellinen pääkatu 
enumeration aluekeskus 
enumeration apteekki 
enumeration asukaspuisto 
enumeration automaattiasema 
enumeration ei tiedossa 
enumeration golfkenttä 
enumeration haja-asutus osoitenumero 
enumeration hotelli 
enumeration joki 
enumeration julkinen rakennus 
enumeration järvi 
enumeration kaatopaikka 
enumeration kantatie 
enumeration Kantatienumero 
enumeration kerrostalokortteli 
enumeration keskikokoinen maastonimi 
enumeration kevyen liikenteen väylä 
enumeration koirien koulutusalue 
enumeration kokoojakatu 
enumeration kortteli 
enumeration korttelinumero 
enumeration koulupiiri 
enumeration kunnanosa 
enumeration kunnanosan osa-alue 
enumeration kunnanosanumero 
enumeration kunta 
enumeration kylä 
enumeration lahti 
enumeration lampi 
enumeration leikkipuisto 
enumeration leirintäalue 
enumeration lentoasema 
enumeration liikekortteli 
enumeration liikenneasema 
enumeration liittymän nimi 
enumeration liittymän numero 
enumeration liityntäkatu/asuntokatu 
enumeration linja-autoasema 
enumeration lähde 
enumeration masto 
enumeration matkailutoimisto 
enumeration meri 
enumeration metro-asema 
enumeration metsä 
enumeration moottoritie 
enumeration motelli 
enumeration museo 
enumeration muu 
enumeration muu liikenneasema 
enumeration muu vesistönimi 
enumeration muu yksityistie 
enumeration näyttely 
enumeration oja 
enumeration oma lääkäri 
enumeration palvelu 
enumeration patsas 
enumeration pelto 
enumeration pienalue 
enumeration pieni maastonimi 
enumeration pieni puisto 
enumeration pientalokortteli 
enumeration pihakatu 
enumeration posti 
enumeration postipiiri 
enumeration puhelin 
enumeration puisto 
enumeration puro 
enumeration rakennuksen nimi 
enumeration rauhoitettu 
enumeration rauhoitettu muu kohde 
enumeration rauhoitettu puu 
enumeration rautatieasema 
enumeration sairaala 
enumeration satama 
enumeration seudullinen pääkatu 
enumeration seututie 
enumeration seututienumero 
enumeration silta 
enumeration suuralue 
enumeration suuri maastonimi 
enumeration suuri puisto 
enumeration suurkortteli 
enumeration taajama osoitenumero 
enumeration taksi 
enumeration talo 
enumeration teatteri 
enumeration telttailualue 
enumeration tennis 
enumeration teollisuuskortteli 
enumeration teollisuusrakennus 
enumeration tilastoalue 
enumeration toimipaikka 
enumeration tori/aukio 
enumeration tärkeä yksityistie 
enumeration täyttömäki 
enumeration uimahalli 
enumeration uimaranta 
enumeration ulkoilumaja 
enumeration urheilu/vapaa-ajan kohde 
enumeration urheilulaitos 
enumeration valtatie 
enumeration valtatienumero 
enumeration veistos 
enumeration venesatama 
enumeration yhdystie 
enumeration yhdystienumero 
enumeration äänestysalue 
source <xs:element name="luokkakoodi" type="mkok:NimiTyyppiType"/>

element NimistonimiType/siirtyma
diagram index_p42.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="siirtyma" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>

element NimistonimiType/suunta
diagram index_p43.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/opaskartta
type gml:AngleType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="suunta" type="gml:AngleType" minOccurs="0"/>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy