complexType KaantymismaaraysType
diagram index_p70.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type extension of mkvt:AbstractDigiroadKohde
properties
base mkvt:AbstractDigiroadKohde
children gml:metaDataProperty gml:description gml:name yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki mkvt:muutosHetki mkvt:digiroadTunnus mkvt:kaantymiselementti mkvt:tyyppi mkvt:vaikutusaika mkvt:ajoneuvotiedot mkvt:sijaintitieto
used by
element Kaantymismaarays
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idoptional      
source <xs:complexType name="KaantymismaaraysType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="mkvt:AbstractDigiroadKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kaantymiselementti" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Tieto elementeistä joita määräys koskee</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="elementti" type="xs:string">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Digirroad ID</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="jarjestyslaji">
               
<xs:simpleType>
                 
<xs:restriction base="xs:string">
                   
<xs:enumeration value="alkuelementti"/>
                   
<xs:enumeration value="välielementti"/>
                   
<xs:enumeration value="loppuelementti"/>
                 
</xs:restriction>
               
</xs:simpleType>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="jarjestysnro" type="xs:string"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tyyppi">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Määryksen tyyppie</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="pakollinen ajosuunta"/>
             
<xs:enumeration value="kielletty kääntymisuunta"/>
             
<xs:enumeration value="fyysinen kääntymisrajoitus"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="vaikutusaika" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="ajoneuvotiedot" type="mkvt:AjoneuvotiedotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element KaantymismaaraysType/kaantymiselementti
diagram index_p71.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:elementti mkvt:jarjestyslaji mkvt:jarjestysnro
annotation
documentation
Tieto elementeistä joita määräys koskee
source <xs:element name="kaantymiselementti" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tieto elementeistä joita määräys koskee</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="elementti" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Digirroad ID</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="jarjestyslaji">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="alkuelementti"/>
           
<xs:enumeration value="välielementti"/>
           
<xs:enumeration value="loppuelementti"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="jarjestysnro" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KaantymismaaraysType/kaantymiselementti/elementti
diagram index_p72.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Digirroad ID
source <xs:element name="elementti" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Digirroad ID</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KaantymismaaraysType/kaantymiselementti/jarjestyslaji
diagram index_p73.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration alkuelementti 
enumeration välielementti 
enumeration loppuelementti 
source <xs:element name="jarjestyslaji">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="alkuelementti"/>
     
<xs:enumeration value="välielementti"/>
     
<xs:enumeration value="loppuelementti"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element KaantymismaaraysType/kaantymiselementti/jarjestysnro
diagram index_p74.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="jarjestysnro" type="xs:string"/>

element KaantymismaaraysType/tyyppi
diagram index_p75.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration pakollinen ajosuunta 
enumeration kielletty kääntymisuunta 
enumeration fyysinen kääntymisrajoitus 
annotation
documentation
Määryksen tyyppie
source <xs:element name="tyyppi">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Määryksen tyyppie</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="pakollinen ajosuunta"/>
     
<xs:enumeration value="kielletty kääntymisuunta"/>
     
<xs:enumeration value="fyysinen kääntymisrajoitus"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element KaantymismaaraysType/vaikutusaika
diagram index_p76.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vaikutusaika" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KaantymismaaraysType/ajoneuvotiedot
diagram index_p77.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type mkvt:AjoneuvotiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children mkvt:rajoitteentieto mkvt:ajoneuvotyyppi
source <xs:element name="ajoneuvotiedot" type="mkvt:AjoneuvotiedotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element KaantymismaaraysType/sijaintitieto
diagram index_p78.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/opastavattiedot/verkkotopologia
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy