complexType LupamaarayksetType
diagram index_p347.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:autopaikkojaEnintaan yht:autopaikkojaVahintaan yht:autopaikkojaRakennettava yht:autopaikkojaRakennettu yht:autopaikkojaKiinteistolla yht:autopaikkojaUlkopuolella yht:kerrosala yht:kokonaisala yht:rakennusoikeudellinenKerrosala yht:vaaditutKatselmukset yht:maaraystieto yht:vaadittuErityissuunnitelmatieto yht:vaadittuTyonjohtajatieto
used by
element PaatosType/lupamaaraykset
source <xs:complexType name="LupamaarayksetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="autopaikkojaEnintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaVahintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaRakennettava" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaRakennettu" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaKiinteistolla" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="autopaikkojaUlkopuolella" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kerrosala" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="rakennusoikeudellinenKerrosala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="vaaditutKatselmukset" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Katselmus">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="katselmuksenLaji">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Vaadittavat katselmukset</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
                 
<xs:simpleType>
                   
<xs:restriction base="xs:string">
                     
<xs:enumeration value="muu katselmus"/>
                     
<xs:enumeration value="muu tarkastus"/>
                     
<xs:enumeration value="aloituskokous"/>
                     
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan merkitseminen"/>
                     
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan tarkastaminen"/>
                     
<xs:enumeration value="pohjakatselmus"/>
                     
<xs:enumeration value="rakennekatselmus"/>
                     
<xs:enumeration value="lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus"/>
                     
<xs:enumeration value="osittainen loppukatselmus"/>
                     
<xs:enumeration value="loppukatselmus"/>
                     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
                   
</xs:restriction>
                 
</xs:simpleType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi" type="xs:string">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Tarkastuksen tai katselmuksen nimi, joka tarkentaa katselmuksenLaji tietoa.</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="muuTunnustieto">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="MuuTunnus" type="yht:MuuTunnusType"/>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="maaraystieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Maarays">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="sisalto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
               
<xs:element name="maaraysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
               
<xs:element name="toteutusHetki" type="xs:date" minOccurs="0"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="vaadittuErityissuunnitelmatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="vaadittuErityissuunnitelma" type="xs:string"/>
         
<xs:element name="toteutumisHetki " type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="vaadittuTyonjohtajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="VaadittuTyonjohtaja">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="tyonjohtajaRooliKoodi" type="yht:TyonjohtajaRooliKoodiType"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaEnintaan
diagram index_p348.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaEnintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaVahintaan
diagram index_p349.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaVahintaan" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaRakennettava
diagram index_p350.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaRakennettava" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaRakennettu
diagram index_p351.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaRakennettu" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaKiinteistolla
diagram index_p352.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaKiinteistolla" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/autopaikkojaUlkopuolella
diagram index_p353.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="autopaikkojaUlkopuolella" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/kerrosala
diagram index_p354.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kerrosala" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/kokonaisala
diagram index_p355.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kokonaisala" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/rakennusoikeudellinenKerrosala
diagram index_p356.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="rakennusoikeudellinenKerrosala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/vaaditutKatselmukset
diagram index_p357.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Katselmus
source <xs:element name="vaaditutKatselmukset" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Katselmus">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="katselmuksenLaji">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Vaadittavat katselmukset</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="muu katselmus"/>
                 
<xs:enumeration value="muu tarkastus"/>
                 
<xs:enumeration value="aloituskokous"/>
                 
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan merkitseminen"/>
                 
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan tarkastaminen"/>
                 
<xs:enumeration value="pohjakatselmus"/>
                 
<xs:enumeration value="rakennekatselmus"/>
                 
<xs:enumeration value="lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus"/>
                 
<xs:enumeration value="osittainen loppukatselmus"/>
                 
<xs:enumeration value="loppukatselmus"/>
                 
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Tarkastuksen tai katselmuksen nimi, joka tarkentaa katselmuksenLaji tietoa.</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="muuTunnustieto">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="MuuTunnus" type="yht:MuuTunnusType"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/vaaditutKatselmukset/Katselmus
diagram index_p358.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:katselmuksenLaji yht:tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi yht:muuTunnustieto
source <xs:element name="Katselmus">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="katselmuksenLaji">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Vaadittavat katselmukset</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="muu katselmus"/>
           
<xs:enumeration value="muu tarkastus"/>
           
<xs:enumeration value="aloituskokous"/>
           
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan merkitseminen"/>
           
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan tarkastaminen"/>
           
<xs:enumeration value="pohjakatselmus"/>
           
<xs:enumeration value="rakennekatselmus"/>
           
<xs:enumeration value="lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus"/>
           
<xs:enumeration value="osittainen loppukatselmus"/>
           
<xs:enumeration value="loppukatselmus"/>
           
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Tarkastuksen tai katselmuksen nimi, joka tarkentaa katselmuksenLaji tietoa.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="muuTunnustieto">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="MuuTunnus" type="yht:MuuTunnusType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/vaaditutKatselmukset/Katselmus/katselmuksenLaji
diagram index_p359.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration muu katselmus 
enumeration muu tarkastus 
enumeration aloituskokous 
enumeration rakennuksen paikan merkitseminen 
enumeration rakennuksen paikan tarkastaminen 
enumeration pohjakatselmus 
enumeration rakennekatselmus 
enumeration lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus 
enumeration osittainen loppukatselmus 
enumeration loppukatselmus 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Vaadittavat katselmukset
source <xs:element name="katselmuksenLaji">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vaadittavat katselmukset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="muu katselmus"/>
     
<xs:enumeration value="muu tarkastus"/>
     
<xs:enumeration value="aloituskokous"/>
     
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan merkitseminen"/>
     
<xs:enumeration value="rakennuksen paikan tarkastaminen"/>
     
<xs:enumeration value="pohjakatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="rakennekatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus"/>
     
<xs:enumeration value="osittainen loppukatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="loppukatselmus"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/vaaditutKatselmukset/Katselmus/tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi
diagram index_p360.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Tarkastuksen tai katselmuksen nimi, joka tarkentaa katselmuksenLaji tietoa.
source <xs:element name="tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tarkastuksen tai katselmuksen nimi, joka tarkentaa katselmuksenLaji tietoa.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/vaaditutKatselmukset/Katselmus/muuTunnustieto
diagram index_p361.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:MuuTunnus
source <xs:element name="muuTunnustieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="MuuTunnus" type="yht:MuuTunnusType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/vaaditutKatselmukset/Katselmus/muuTunnustieto/MuuTunnus
diagram index_p362.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:MuuTunnusType
properties
isRef 0
content complex
children yht:tunnus yht:sovellus
source <xs:element name="MuuTunnus" type="yht:MuuTunnusType"/>

element LupamaarayksetType/maaraystieto
diagram index_p363.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Maarays
source <xs:element name="maaraystieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Maarays">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="sisalto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="maaraysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="toteutusHetki" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/maaraystieto/Maarays
diagram index_p364.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:sisalto yht:maaraysPvm yht:toteutusHetki
source <xs:element name="Maarays">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="sisalto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="maaraysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="toteutusHetki" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/maaraystieto/Maarays/sisalto
diagram index_p365.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sisalto" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/maaraystieto/Maarays/maaraysPvm
diagram index_p366.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="maaraysPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/maaraystieto/Maarays/toteutusHetki
diagram index_p367.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="toteutusHetki" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/vaadittuErityissuunnitelmatieto
diagram index_p368.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:vaadittuErityissuunnitelma yht:toteutumisHetki
source <xs:element name="vaadittuErityissuunnitelmatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="vaadittuErityissuunnitelma" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="toteutumisHetki " type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/vaadittuErityissuunnitelmatieto/vaadittuErityissuunnitelma
diagram index_p369.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="vaadittuErityissuunnitelma" type="xs:string"/>

element LupamaarayksetType/vaadittuErityissuunnitelmatieto/toteutumisHetki
diagram index_p370.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="toteutumisHetki " type="xs:string" minOccurs="0"/>

element LupamaarayksetType/vaadittuTyonjohtajatieto
diagram index_p371.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:VaadittuTyonjohtaja
source <xs:element name="vaadittuTyonjohtajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="VaadittuTyonjohtaja">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="tyonjohtajaRooliKoodi" type="yht:TyonjohtajaRooliKoodiType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/vaadittuTyonjohtajatieto/VaadittuTyonjohtaja
diagram index_p372.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:tyonjohtajaRooliKoodi
source <xs:element name="VaadittuTyonjohtaja">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="tyonjohtajaRooliKoodi" type="yht:TyonjohtajaRooliKoodiType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element LupamaarayksetType/vaadittuTyonjohtajatieto/VaadittuTyonjohtaja/tyonjohtajaRooliKoodi
diagram index_p373.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:TyonjohtajaRooliKoodiType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration KVV-työnjohtaja 
enumeration IV-työnjohtaja 
enumeration erityisalojen työnjohtaja 
enumeration vastaava työnjohtaja 
enumeration työnjohtaja 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="tyonjohtajaRooliKoodi" type="yht:TyonjohtajaRooliKoodiType"/>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy