complexType ValvontatapahtumaType
diagram index_p748.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:aikajaksotieto yht:mitaValvotaan yht:valvonnanSuorittaja yht:huomiot yht:liitetieto
source <xs:complexType name="ValvontatapahtumaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="aikajaksotieto">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Aikajakso" type="yht:PvmjaksoType"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="mitaValvotaan" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="valvonnanSuorittaja">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="toiminnanharjoittaja"/>
         
<xs:enumeration value="kunta"/>
         
<xs:enumeration value="ELY-keskus"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="huomiot" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element ValvontatapahtumaType/aikajaksotieto
diagram index_p749.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:Aikajakso
source <xs:element name="aikajaksotieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Aikajakso" type="yht:PvmjaksoType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValvontatapahtumaType/aikajaksotieto/Aikajakso
diagram index_p750.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:PvmjaksoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:alkuPvm yht:loppuPvm
source <xs:element name="Aikajakso" type="yht:PvmjaksoType"/>

element ValvontatapahtumaType/mitaValvotaan
diagram index_p751.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="mitaValvotaan" type="xs:string"/>

element ValvontatapahtumaType/valvonnanSuorittaja
diagram index_p752.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration toiminnanharjoittaja 
enumeration kunta 
enumeration ELY-keskus 
source <xs:element name="valvonnanSuorittaja">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="toiminnanharjoittaja"/>
     
<xs:enumeration value="kunta"/>
     
<xs:enumeration value="ELY-keskus"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element ValvontatapahtumaType/huomiot
diagram index_p753.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="huomiot" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element ValvontatapahtumaType/liitetieto
diagram index_p754.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Liite
source <xs:element name="liitetieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValvontatapahtumaType/liitetieto/Liite
diagram index_p755.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:YmparistoLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto
source <xs:element name="Liite" type="yht:YmparistoLiiteType"/>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy