complexType YhteisjarjestelyType
diagram index_p760.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
properties
base yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde
children gml:metaDataProperty gml:description gml:name yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:muutkiinteistot yht:yhteisjarjestelynKuvaus
used by
element RakennuspaikkaType/rakennuspaikanKiinteistotieto/RakennuspaikanKiinteisto/yhteisjarjestely
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idoptional      
source <xs:complexType name="YhteisjarjestelyType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:AbstractPaikkatietopalveluKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="muutkiinteistot">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="kiinteisto" type="yht:KiinteistoType" maxOccurs="unbounded">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Kaupunginosa/kortteli/tontti</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="yhteisjarjestelynKuvaus" type="yht:LiiteType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Yhteisjärjestelyn kuvaus lyhyesti</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element YhteisjarjestelyType/muutkiinteistot
diagram index_p761.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:kiinteisto
source <xs:element name="muutkiinteistot">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="kiinteisto" type="yht:KiinteistoType" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Kaupunginosa/kortteli/tontti</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element YhteisjarjestelyType/muutkiinteistot/kiinteisto
diagram index_p762.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KiinteistoType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yht:kylanimi yht:tilannimi yht:kiinteistotunnus yht:maaraAlaTunnus
annotation
documentation
Kaupunginosa/kortteli/tontti
source <xs:element name="kiinteisto" type="yht:KiinteistoType" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kaupunginosa/kortteli/tontti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element YhteisjarjestelyType/yhteisjarjestelynKuvaus
diagram index_p763.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:LiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero
annotation
documentation
Yhteisjärjestelyn kuvaus lyhyesti
source <xs:element name="yhteisjarjestelynKuvaus" type="yht:LiiteType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yhteisjärjestelyn kuvaus lyhyesti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy