complexType KierratettyJateType
diagram index_p105.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
children ymy:jatenimike ymy:jateID ymy:kuivapaino ymy:kuivaAinepitoisuus ymy:tyyppi
used by
element JatteetType/KierratettyJate
source <xs:complexType name="KierratettyJateType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="jatenimike" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Jätenimike ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti (ks. ympäristöministeriön asetus yleisimpien
jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta 1129/2001)
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="jateID" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Jätteen numerotunnuksella tarkoitetaan yllä mainitun ympäristöministeriön asetuksen sisältämän jäteluettelon mukaista tunnusta</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kuivapaino" type="xs:string"/>
   
<xs:element name="kuivaAinepitoisuus" type="ymy:KuivaAinepitoisuusType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tyyppi">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="ongelmajäte"/>
         
<xs:enumeration value="Tavanomainen"/>
         
<xs:enumeration value="Pysyvä"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KierratettyJateType/jatenimike
diagram index_p106.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Jätenimike ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti (ks. ympäristöministeriön asetus yleisimpien
jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta 1129/2001)
source <xs:element name="jatenimike" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Jätenimike ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti (ks. ympäristöministeriön asetus yleisimpien
jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta 1129/2001)
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KierratettyJateType/jateID
diagram index_p107.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Jätteen numerotunnuksella tarkoitetaan yllä mainitun ympäristöministeriön asetuksen sisältämän jäteluettelon mukaista tunnusta
source <xs:element name="jateID" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Jätteen numerotunnuksella tarkoitetaan yllä mainitun ympäristöministeriön asetuksen sisältämän jäteluettelon mukaista tunnusta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KierratettyJateType/kuivapaino
diagram index_p108.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuivapaino" type="xs:string"/>

element KierratettyJateType/kuivaAinepitoisuus
diagram index_p109.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
type ymy:KuivaAinepitoisuusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymy:laskentaperiaate
source <xs:element name="kuivaAinepitoisuus" type="ymy:KuivaAinepitoisuusType" minOccurs="0"/>

element KierratettyJateType/tyyppi
diagram index_p110.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration ongelmajäte 
enumeration Tavanomainen 
enumeration Pysyvä 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="tyyppi">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ongelmajäte"/>
     
<xs:enumeration value="Tavanomainen"/>
     
<xs:enumeration value="Pysyvä"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy