complexType RaakaAineetType
diagram index_p213.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
children ymy:RaakaAineet
used by
element YmparistolupaType/raakaAineet
source <xs:complexType name="RaakaAineetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="RaakaAineet">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="raakaAinetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="RaakaAine" type="ymy:RaakaAineType"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="polttoainetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Polttoaine" type="ymy:PolttoaineType"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="muualtaTulevattieto" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Tiedot muualta tulevista, toiminnassa raaka- tai polttoaineina käytettävistä
jätteistä sekä se prosessi, jossa jätettä käytetään.
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="MuualtaTulevat" type="ymy:MuualtaTulevatType" minOccurs="0">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Tiedot muualta tulevista, toiminnassa raaka- tai polttoaineina käytettävistä
jätteistä sekä se prosessi, jossa jätettä käytetään.
</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="kemikaalittieto" minOccurs="0">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Kemikaalit" type="ymy:KemikaalitType" minOccurs="0"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="varastoalue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="varastointipaikkatieto" type="ymy:VarastointipaikkatietoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>varastointipaikat ja ongelmajätteiden varastot merkitään karttapiirrokseen, joka
liitetään hakemukseen
</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType"/>
               
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="vedenKaytto" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Tiedot ilmoitetaan
keskimääräisen toteutuneen toimintavuoden ajalta ja hakemuksen mukaisen toiminnan
osalta
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="raakavedenMaara" type="xs:string">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>raakaveden vuotuinen määrä</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="jaahdytysvesi" type="xs:string">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>osuus %</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="prosessivesi" type="xs:string">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>osuus %</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="kierratettavaVesi" type="xs:string">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>osuus %:na kokonaisvesimääräst</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element RaakaAineetType/RaakaAineet
diagram index_p214.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
properties
isRef 0
content complex
children ymy:raakaAinetieto ymy:polttoainetieto ymy:muualtaTulevattieto ymy:kemikaalittieto ymy:varastoalue ymy:vedenKaytto
source <xs:element name="RaakaAineet">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="raakaAinetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="RaakaAine" type="ymy:RaakaAineType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="polttoainetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Polttoaine" type="ymy:PolttoaineType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="muualtaTulevattieto" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Tiedot muualta tulevista, toiminnassa raaka- tai polttoaineina käytettävistä
jätteistä sekä se prosessi, jossa jätettä käytetään.
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="MuualtaTulevat" type="ymy:MuualtaTulevatType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Tiedot muualta tulevista, toiminnassa raaka- tai polttoaineina käytettävistä
jätteistä sekä se prosessi, jossa jätettä käytetään.
</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="kemikaalittieto" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Kemikaalit" type="ymy:KemikaalitType" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="varastoalue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="varastointipaikkatieto" type="ymy:VarastointipaikkatietoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>varastointipaikat ja ongelmajätteiden varastot merkitään karttapiirrokseen, joka
liitetään hakemukseen
</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType"/>
           
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="vedenKaytto" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Tiedot ilmoitetaan
keskimääräisen toteutuneen toimintavuoden ajalta ja hakemuksen mukaisen toiminnan
osalta
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="raakavedenMaara" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>raakaveden vuotuinen määrä</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="jaahdytysvesi" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>osuus %</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="prosessivesi" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>osuus %</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="kierratettavaVesi" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>osuus %:na kokonaisvesimääräst</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RaakaAineetType/RaakaAineet/raakaAinetieto
diagram index_p215.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymy:RaakaAine
source <xs:element name="raakaAinetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="RaakaAine" type="ymy:RaakaAineType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RaakaAineetType/RaakaAineet/raakaAinetieto/RaakaAine
diagram index_p216.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
type ymy:RaakaAineType
properties
isRef 0
content complex
children ymy:laatu ymy:maara ymy:prosessi ymy:toteutunut ymy:sijaintitieto ymy:varastointipaikkatieto
source <xs:element name="RaakaAine" type="ymy:RaakaAineType"/>

element RaakaAineetType/RaakaAineet/polttoainetieto
diagram index_p217.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymy:Polttoaine
source <xs:element name="polttoainetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Polttoaine" type="ymy:PolttoaineType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RaakaAineetType/RaakaAineet/polttoainetieto/Polttoaine
diagram index_p218.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
type ymy:PolttoaineType
properties
isRef 0
content complex
children ymy:kauppanimi ymy:laatu ymy:ominaisuudet ymy:prosessi ymy:toteutunut ymy:sijaintitieto ymy:varastointipaikkatieto
source <xs:element name="Polttoaine" type="ymy:PolttoaineType"/>

element RaakaAineetType/RaakaAineet/muualtaTulevattieto
diagram index_p219.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymy:MuualtaTulevat
annotation
documentation
Tiedot muualta tulevista, toiminnassa raaka- tai polttoaineina käytettävistä
jätteistä sekä se prosessi, jossa jätettä käytetään.
source <xs:element name="muualtaTulevattieto" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tiedot muualta tulevista, toiminnassa raaka- tai polttoaineina käytettävistä
jätteistä sekä se prosessi, jossa jätettä käytetään.
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="MuualtaTulevat" type="ymy:MuualtaTulevatType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Tiedot muualta tulevista, toiminnassa raaka- tai polttoaineina käytettävistä
jätteistä sekä se prosessi, jossa jätettä käytetään.
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RaakaAineetType/RaakaAineet/muualtaTulevattieto/MuualtaTulevat
diagram index_p220.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
type ymy:MuualtaTulevatType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymy:jate ymy:kayttopaikka ymy:sijaintitiedot ymy:varastointipaikkatieto
annotation
documentation
Tiedot muualta tulevista, toiminnassa raaka- tai polttoaineina käytettävistä
jätteistä sekä se prosessi, jossa jätettä käytetään.
source <xs:element name="MuualtaTulevat" type="ymy:MuualtaTulevatType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tiedot muualta tulevista, toiminnassa raaka- tai polttoaineina käytettävistä
jätteistä sekä se prosessi, jossa jätettä käytetään.
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RaakaAineetType/RaakaAineet/kemikaalittieto
diagram index_p221.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymy:Kemikaalit
source <xs:element name="kemikaalittieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Kemikaalit" type="ymy:KemikaalitType" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RaakaAineetType/RaakaAineet/kemikaalittieto/Kemikaalit
diagram index_p222.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
type ymy:KemikaalitType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymy:vuosi ymy:kemikaalitieto ymy:sijaintitieto
source <xs:element name="Kemikaalit" type="ymy:KemikaalitType" minOccurs="0"/>

element RaakaAineetType/RaakaAineet/varastoalue
diagram index_p223.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymy:varastointipaikkatieto ymy:sijaintitieto ymy:kuvaus
source <xs:element name="varastoalue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="varastointipaikkatieto" type="ymy:VarastointipaikkatietoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>varastointipaikat ja ongelmajätteiden varastot merkitään karttapiirrokseen, joka
liitetään hakemukseen
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType"/>
     
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RaakaAineetType/RaakaAineet/varastoalue/varastointipaikkatieto
diagram index_p224.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
type ymy:VarastointipaikkatietoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ymy:Varastointipaikka
annotation
documentation
varastointipaikat ja ongelmajätteiden varastot merkitään karttapiirrokseen, joka
liitetään hakemukseen
source <xs:element name="varastointipaikkatieto" type="ymy:VarastointipaikkatietoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>varastointipaikat ja ongelmajätteiden varastot merkitään karttapiirrokseen, joka
liitetään hakemukseen
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RaakaAineetType/RaakaAineet/varastoalue/sijaintitieto
diagram index_p225.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
type yht:SijaintitietoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:Sijainti
source <xs:element name="sijaintitieto" type="yht:SijaintitietoType"/>

element RaakaAineetType/RaakaAineet/varastoalue/kuvaus
diagram index_p226.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>

element RaakaAineetType/RaakaAineet/vedenKaytto
diagram index_p227.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ymy:raakavedenMaara ymy:jaahdytysvesi ymy:prosessivesi ymy:kierratettavaVesi
annotation
documentation
Tiedot ilmoitetaan
keskimääräisen toteutuneen toimintavuoden ajalta ja hakemuksen mukaisen toiminnan
osalta
source <xs:element name="vedenKaytto" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tiedot ilmoitetaan
keskimääräisen toteutuneen toimintavuoden ajalta ja hakemuksen mukaisen toiminnan
osalta
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="raakavedenMaara" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>raakaveden vuotuinen määrä</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="jaahdytysvesi" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>osuus %</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="prosessivesi" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>osuus %</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="kierratettavaVesi" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>osuus %:na kokonaisvesimääräst</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RaakaAineetType/RaakaAineet/vedenKaytto/raakavedenMaara
diagram index_p228.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
raakaveden vuotuinen määrä
source <xs:element name="raakavedenMaara" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>raakaveden vuotuinen määrä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RaakaAineetType/RaakaAineet/vedenKaytto/jaahdytysvesi
diagram index_p229.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
osuus %
source <xs:element name="jaahdytysvesi" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>osuus %</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RaakaAineetType/RaakaAineet/vedenKaytto/prosessivesi
diagram index_p230.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
osuus %
source <xs:element name="prosessivesi" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>osuus %</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RaakaAineetType/RaakaAineet/vedenKaytto/kierratettavaVesi
diagram index_p231.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/ymparisto/ymparistoluvat
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
osuus %:na kokonaisvesimääräst
source <xs:element name="kierratettavaVesi" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>osuus %:na kokonaisvesimääräst</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy