complexType TyonjohtajaType
diagram index_p401.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:tyonjohtajaRooliKoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys yht:patevyysvaatimusluokka yht:vaadittuPatevyysluokka yht:koulutus yht:valmistumisvuosi yht:liitetieto yht:alkamisPvm yht:paattymisPvm yht:hakemuksenSaapumisPvm yht:tyonjohtajaHakemusKytkin yht:kokemusvuodet yht:vastattavaTyotieto yht:sijaistettavaHlo yht:vainTamaHankeKytkin yht:paatosPvm yht:paatostyyppi
used by
element OsapuoletType/Osapuolet/tyonjohtajatieto/Tyonjohtaja
source <xs:complexType name="TyonjohtajaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="tyonjohtajaRooliKoodi" type="yht:TyonjohtajaRooliKoodiType"/>
   
<xs:element name="VRKrooliKoodi" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Osapuolen rooli VRK luokituksessa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="yht:VRKRooliKoodiType"/>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="henkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="yritys" type="yht:YritysType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Jos kyseessä on yritys tvs. niin tiedot siirretään tässä elementissä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="patevyysvaatimusluokka" type="yht:PatevyysluokkaType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Työnjohtajan pätevyys

AA poikkeuksellisen vaativa
A vaativa
B tavanomainen
C vähäinen
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="vaadittuPatevyysluokka" type="yht:PatevyysluokkaType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kunnan vaatima

AA poikkeuksellisen vaativa
A vaativa
B tavanomainen
C vähäinen
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="koulutus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="valmistumisvuosi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="alkamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>vastuun alkamis päivämäärä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="paattymisPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Vastuun päättymis päivämäärä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="hakemuksenSaapumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="tyonjohtajaHakemusKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kokemusvuodet" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="vastattavaTyotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="VastattavaTyo">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="vastattavaTyo" type="xs:string"/>
               
<xs:element name="alkamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>vastuun alkamis päivämäärä</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="paattymisPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Vastuun päättymis päivämäärä</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="sijaistettavaHlo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="vainTamaHankeKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Onko kyseessä vain tähän hankkeeseen hyväksytty työnjohtaja</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="paatosPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Koska osapuolelle on tehty päätös</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="paatostyyppi" type="yht:PaatostyyppiType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element TyonjohtajaType/tyonjohtajaRooliKoodi
diagram index_p402.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:TyonjohtajaRooliKoodiType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration KVV-työnjohtaja 
enumeration IV-työnjohtaja 
enumeration erityisalojen työnjohtaja 
enumeration vastaava työnjohtaja 
enumeration työnjohtaja 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="tyonjohtajaRooliKoodi" type="yht:TyonjohtajaRooliKoodiType"/>

element TyonjohtajaType/VRKrooliKoodi
diagram index_p403.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of yht:VRKRooliKoodiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration hakija 
enumeration rakennuspaikan omistaja 
enumeration rakennuksen omistaja 
enumeration lupapäätöksen toimittaminen 
enumeration naapuri 
enumeration maksaja 
enumeration lisätietojen antaja 
enumeration pääsuunnittelija 
enumeration rakennussuunnittelija 
enumeration erityissuunnittelija 
enumeration työnjohtaja 
enumeration muu osapuoli 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Osapuolen rooli VRK luokituksessa
source <xs:element name="VRKrooliKoodi" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Osapuolen rooli VRK luokituksessa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="yht:VRKRooliKoodiType"/>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element TyonjohtajaType/henkilo
diagram index_p404.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:nimi yht:osoite yht:sahkopostiosoite yht:faksinumero yht:puhelin yht:henkilotunnus
annotation
documentation
Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
source <xs:element name="henkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TyonjohtajaType/yritys
diagram index_p405.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:YritysType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:nimi yht:liikeJaYhteisotunnus yht:kayntiosoitetieto yht:postiosoitetieto yht:kotipaikka yht:faksinumero yht:puhelin yht:www yht:sahkopostiosoite yht:verkkolaskutustieto
annotation
documentation
Jos kyseessä on yritys tvs. niin tiedot siirretään tässä elementissä
source <xs:element name="yritys" type="yht:YritysType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Jos kyseessä on yritys tvs. niin tiedot siirretään tässä elementissä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TyonjohtajaType/patevyysvaatimusluokka
diagram index_p406.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:PatevyysluokkaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration AA 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Työnjohtajan pätevyys

AA poikkeuksellisen vaativa
A vaativa
B tavanomainen
C vähäinen
source <xs:element name="patevyysvaatimusluokka" type="yht:PatevyysluokkaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Työnjohtajan pätevyys

AA poikkeuksellisen vaativa
A vaativa
B tavanomainen
C vähäinen
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TyonjohtajaType/vaadittuPatevyysluokka
diagram index_p407.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:PatevyysluokkaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration AA 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Kunnan vaatima

AA poikkeuksellisen vaativa
A vaativa
B tavanomainen
C vähäinen
source <xs:element name="vaadittuPatevyysluokka" type="yht:PatevyysluokkaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kunnan vaatima

AA poikkeuksellisen vaativa
A vaativa
B tavanomainen
C vähäinen
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TyonjohtajaType/koulutus
diagram index_p408.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="koulutus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element TyonjohtajaType/valmistumisvuosi
diagram index_p409.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="valmistumisvuosi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element TyonjohtajaType/liitetieto
diagram index_p410.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Liite
source <xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element TyonjohtajaType/liitetieto/Liite
diagram index_p411.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto
source <xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element TyonjohtajaType/alkamisPvm
diagram index_p412.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
vastuun alkamis päivämäärä
source <xs:element name="alkamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>vastuun alkamis päivämäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TyonjohtajaType/paattymisPvm
diagram index_p413.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Vastuun päättymis päivämäärä
source <xs:element name="paattymisPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vastuun päättymis päivämäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TyonjohtajaType/hakemuksenSaapumisPvm
diagram index_p414.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="hakemuksenSaapumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element TyonjohtajaType/tyonjohtajaHakemusKytkin
diagram index_p415.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tyonjohtajaHakemusKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element TyonjohtajaType/kokemusvuodet
diagram index_p416.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kokemusvuodet" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element TyonjohtajaType/vastattavaTyotieto
diagram index_p417.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:VastattavaTyo
source <xs:element name="vastattavaTyotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="VastattavaTyo">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="vastattavaTyo" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="alkamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>vastuun alkamis päivämäärä</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="paattymisPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Vastuun päättymis päivämäärä</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element TyonjohtajaType/vastattavaTyotieto/VastattavaTyo
diagram index_p418.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:vastattavaTyo yht:alkamisPvm yht:paattymisPvm
source <xs:element name="VastattavaTyo">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="vastattavaTyo" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="alkamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>vastuun alkamis päivämäärä</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="paattymisPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Vastuun päättymis päivämäärä</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element TyonjohtajaType/vastattavaTyotieto/VastattavaTyo/vastattavaTyo
diagram index_p419.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="vastattavaTyo" type="xs:string"/>

element TyonjohtajaType/vastattavaTyotieto/VastattavaTyo/alkamisPvm
diagram index_p420.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
vastuun alkamis päivämäärä
source <xs:element name="alkamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>vastuun alkamis päivämäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TyonjohtajaType/vastattavaTyotieto/VastattavaTyo/paattymisPvm
diagram index_p421.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Vastuun päättymis päivämäärä
source <xs:element name="paattymisPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vastuun päättymis päivämäärä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TyonjohtajaType/sijaistettavaHlo
diagram index_p422.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sijaistettavaHlo" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element TyonjohtajaType/vainTamaHankeKytkin
diagram index_p423.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Onko kyseessä vain tähän hankkeeseen hyväksytty työnjohtaja
source <xs:element name="vainTamaHankeKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Onko kyseessä vain tähän hankkeeseen hyväksytty työnjohtaja</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TyonjohtajaType/paatosPvm
diagram index_p424.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Koska osapuolelle on tehty päätös
source <xs:element name="paatosPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Koska osapuolelle on tehty päätös</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element TyonjohtajaType/paatostyyppi
diagram index_p425.png
namespace http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:PaatostyyppiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration hyväksytty 
enumeration hylätty 
enumeration hakemusvaiheessa 
enumeration ilmoitus hyväksytty 
source <xs:element name="paatostyyppi" type="yht:PaatostyyppiType" minOccurs="0"/>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy