complexType HankkeenRakennusType
diagram index_p17.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of rakval:AbstractRakvalKohde
properties
base rakval:AbstractRakvalKohde
children gml:metaDataProperty gml:description gml:name yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki rakval:sijaintitieto rakval:tasosijainti rakval:piirustukset rakval:rakennuksenTiedot rakval:rakentajatyyppi rakval:omistajatieto
used by
element Rakennus
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idoptional      
source <xs:complexType name="HankkeenRakennusType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="rakval:AbstractRakvalKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="tasosijainti" type="yht:TasosijaintiType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Sijainti suhteessa maanpintaan</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="piirustukset" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Hankekohtaiset piirustukset</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="asemapiirros" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="julkisivu" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="pohja" type="xs:string"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="rakennuksenTiedot" type="rakval:RakennuksenTiedotType">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Toimenpiteen/Toimenpiteiden jälkeen</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="rakentajatyyppi" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Rakennuksen pääasiallinen rakentaja</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="liiketaloudellinen"/>
             
<xs:enumeration value="muu"/>
             
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="omistajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Omistaja">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Rakennuksen omistajan tiedot</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
               
<xs:complexType>
                 
<xs:complexContent>
                   
<xs:extension base="yht:OsapuoliType">
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="omistajalaji" type="rakval:OmistajalajiType"/>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:extension>
                 
</xs:complexContent>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element HankkeenRakennusType/tasosijainti
diagram index_p18.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:TasosijaintiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration maan alla 
enumeration maan tasalla 
enumeration maan yllä 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Sijainti suhteessa maanpintaan
source <xs:element name="tasosijainti" type="yht:TasosijaintiType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Sijainti suhteessa maanpintaan</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HankkeenRakennusType/piirustukset
diagram index_p19.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:asemapiirros rakval:julkisivu rakval:pohja
annotation
documentation
Hankekohtaiset piirustukset
source <xs:element name="piirustukset" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hankekohtaiset piirustukset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="asemapiirros" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="julkisivu" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="pohja" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element HankkeenRakennusType/piirustukset/asemapiirros
diagram index_p20.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="asemapiirros" type="xs:string"/>

element HankkeenRakennusType/piirustukset/julkisivu
diagram index_p21.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="julkisivu" type="xs:string"/>

element HankkeenRakennusType/piirustukset/pohja
diagram index_p22.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="pohja" type="xs:string"/>

element HankkeenRakennusType/rakennuksenTiedot
diagram index_p23.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:RakennuksenTiedotType
properties
isRef 0
content complex
children rakval:rakennustunnus rakval:kayttotarkoitus rakval:tilavuus rakval:kokonaisala rakval:kellarinpinta-ala rakval:BIM rakval:osoite rakval:rinnakkaisosoite rakval:kerrosluku rakval:kerrosala rakval:rakennusoikeudellinenKerrosala rakval:rakentamistapa rakval:kantavaRakennusaine rakval:julkisivu rakval:verkostoliittymat rakval:energialuokka rakval:energiatehokkuusluku rakval:energiatehokkuusluvunYksikko rakval:paloluokka rakval:lammitystapa rakval:lammonlahde rakval:varusteet rakval:jaahdytysmuoto rakval:asuinhuoneistot rakval:liitettyJatevesijarjestelmaanKytkin
annotation
documentation
Toimenpiteen/Toimenpiteiden jälkeen
source <xs:element name="rakennuksenTiedot" type="rakval:RakennuksenTiedotType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Toimenpiteen/Toimenpiteiden jälkeen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element HankkeenRakennusType/rakentajatyyppi
diagram index_p24.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration liiketaloudellinen 
enumeration muu 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Rakennuksen pääasiallinen rakentaja
source <xs:element name="rakentajatyyppi" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennuksen pääasiallinen rakentaja</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="liiketaloudellinen"/>
     
<xs:enumeration value="muu"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element HankkeenRakennusType/omistajatieto
diagram index_p25.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:Omistaja
source <xs:element name="omistajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Omistaja">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Rakennuksen omistajan tiedot</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="yht:OsapuoliType">
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="omistajalaji" type="rakval:OmistajalajiType"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:extension>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element HankkeenRakennusType/omistajatieto/Omistaja
diagram index_p26.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of yht:OsapuoliType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuntaRooliKoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys yht:turvakieltoKytkin yht:suoramarkkinointikieltoKytkin yht:selite yht:postitetaanKytkin yht:laskuviite rakval:omistajalaji
annotation
documentation
Rakennuksen omistajan tiedot
source <xs:element name="Omistaja">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennuksen omistajan tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yht:OsapuoliType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="omistajalaji" type="rakval:OmistajalajiType"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element HankkeenRakennusType/omistajatieto/Omistaja/omistajalaji
diagram index_p27.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:OmistajalajiType
properties
isRef 0
content complex
children rakval:muu rakval:omistajalaji
source <xs:element name="omistajalaji" type="rakval:OmistajalajiType"/>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy