complexType OsapuoliType
diagram index_p552.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kuntaRooliKoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys yht:turvakieltoKytkin yht:suoramarkkinointikieltoKytkin yht:selite yht:postitetaanKytkin yht:laskuviite
used by
elements HankkeenRakennusType/omistajatieto/Omistaja RakennusType/omistaja TilamuutosType/kasittelija OsapuoletType/Osapuolet/osapuolitieto/Osapuoli RakennusvalvontaLiiteType/tekija
source <xs:complexType name="OsapuoliType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kuntaRooliKoodi" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Osapuolen rooli kunnan luokituksessa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="yht:KuntaRooliKoodiType"/>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="VRKrooliKoodi" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Osapuolen rooli VRK luokituksessa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="yht:VRKRooliKoodiType"/>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="henkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Henkilö voi olla itsenäinen henkilö että yhteyshenkilö yritykselle. Rooli ratkaisee käytön.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="yritys" type="yht:YritysType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Jos kyseessä on yritys tvs. niin tiedot siirretään tässä elementissä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="turvakieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>True tai arvo puuttuu: suoramarkkintointi ei ole sallittua.
False: suoramarkkinointi on sallittu
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="selite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="postitetaanKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="laskuviite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element OsapuoliType/kuntaRooliKoodi
diagram index_p553.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of yht:KuntaRooliKoodiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration Rakennuksen omistaja 
enumeration Rakennusvalvonta-asian hakija 
enumeration Rakennusvalvonta-asian laskun maksaja 
enumeration Rakennusvalvonta-asian lausunnon pyytäjä 
enumeration Jatkuvan valvonnan ilmoittaja 
enumeration Kehotuksen tms. saaja 
enumeration Uhkasakon saaja 
enumeration Rakennusvalvonta-asian vastineen antaja 
enumeration Työn suorittaja 
enumeration Pääsuunnittelija 
enumeration Rakennusvalvonnan asiamies 
enumeration Pöytäkirjan vastaanottaja 
enumeration Asian osapuoli 
enumeration Selityksen tai lausunnon pyytäjä 
enumeration Ilmoituksen tekijä 
enumeration Kehotuksen saaja 
enumeration Hakijan asiamies 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Osapuolen rooli kunnan luokituksessa
source <xs:element name="kuntaRooliKoodi" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Osapuolen rooli kunnan luokituksessa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="yht:KuntaRooliKoodiType"/>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element OsapuoliType/VRKrooliKoodi
diagram index_p554.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of yht:VRKRooliKoodiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration hakija 
enumeration rakennuspaikan omistaja 
enumeration rakennuksen omistaja 
enumeration lupapäätöksen toimittaminen 
enumeration naapuri 
enumeration maksaja 
enumeration lisätietojen antaja 
enumeration pääsuunnittelija 
enumeration rakennussuunnittelija 
enumeration erityissuunnittelija 
enumeration työnjohtaja 
enumeration muu osapuoli 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Osapuolen rooli VRK luokituksessa
source <xs:element name="VRKrooliKoodi" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Osapuolen rooli VRK luokituksessa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="yht:VRKRooliKoodiType"/>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element OsapuoliType/henkilo
diagram index_p555.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:nimi yht:osoite yht:sahkopostiosoite yht:faksinumero yht:puhelin yht:henkilotunnus
annotation
documentation
Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Henkilö voi olla itsenäinen henkilö että yhteyshenkilö yritykselle. Rooli ratkaisee käytön.
source <xs:element name="henkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Henkilö voi olla itsenäinen henkilö että yhteyshenkilö yritykselle. Rooli ratkaisee käytön.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OsapuoliType/yritys
diagram index_p556.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:YritysType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:nimi yht:liikeJaYhteisotunnus yht:kayntiosoitetieto yht:postiosoitetieto yht:kotipaikka yht:faksinumero yht:puhelin yht:www yht:sahkopostiosoite yht:verkkolaskutustieto
annotation
documentation
Jos kyseessä on yritys tvs. niin tiedot siirretään tässä elementissä
source <xs:element name="yritys" type="yht:YritysType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Jos kyseessä on yritys tvs. niin tiedot siirretään tässä elementissä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OsapuoliType/turvakieltoKytkin
diagram index_p557.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="turvakieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element OsapuoliType/suoramarkkinointikieltoKytkin
diagram index_p558.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
True tai arvo puuttuu: suoramarkkintointi ei ole sallittua.
False: suoramarkkinointi on sallittu
source <xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>True tai arvo puuttuu: suoramarkkintointi ei ole sallittua.
False: suoramarkkinointi on sallittu
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OsapuoliType/selite
diagram index_p559.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="selite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element OsapuoliType/postitetaanKytkin
diagram index_p560.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="postitetaanKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element OsapuoliType/laskuviite
diagram index_p561.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="laskuviite" type="xs:string" minOccurs="0"/>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy